Hoppa yfir valmynd

Reglur byggðakvóta 2021-2022

Samkvæmt reglugerð  nr. 919/2021, um úthlutun byggðakvóta til byggðarlaga á fiskveiðiárinu 2021/2022, skal sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra (nú matvælaráðherra) úthluta aflamarki sem nemur allt að 4.623 þorskígildistonnum af botnfiski til að ráðstafa til byggðarlaga sem falla undir skilyrði a. og b. liðar í 1. mgr. 1. gr. reglugerðarinnar.

 

Ráðherra getur heimilað á grundvelli rökstuddra tillagna sveitarstjórna að vikið sé frá almennum reglum samkvæmt tillögum hlutaðeigandi sveitarstjórna enda rökstyðji sveitarstjórnir tillögur sínar og sýni fram á að skilyrði lögð er séu byggð á málefnalegum og staðbundnum ástæðum.

 

Með vísan til  3. gr. reglugerðar nr. 995/2021, um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2021/2022 þá eru tillögur sveitastjórna um sérreglur vegna úthlutunar byggðakvóta fiskveiðiársins 2021-2022 birtar á vef ráðuneytisins til kynningar.

Frestur til að senda inn athugasemdir til ráðuneytisins á [email protected]vegna tillagna sveitarfélaga var til 4. febrúar s.l. nema annað sé tilgreint sérstaklega. Að lokinni kynningu tekur ráðuneytið afstöðu til þeirra tillagna sem borist hafa frá sveitarstjórnum og auglýsir í framhaldinu sérreglur fyrir viðkomandi byggðarlög.

Tillögur einstakra sveitarfélaga varðandi sérreglur sem víkja frá almennum skilyrðum reglugerðar  nr. 995/2021, um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2021/2022 ásamt rökstuðningi má finna hér ásamt niðurstöðu eftir málsmeðferð ráðuneytisins:

 

Akureyrarbær

Tillaga sveitarstjórnar (dags. 13.1.2022).

Ráðuneytið hefur samþykkt sérreglur fyrir Grímsey sbr. auglýsingu nr. 192/2022, um (1.) staðfestingu reglna sveitarfélaga um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2021/2022.

Árneshreppur

Samþykkt hreppsnefndar (dags. 7.4.2022).

Ráðuneytið hefur samþykkt sérreglur fyrir Árneshrepp sbr. auglýsingu nr. 505/2022, um (3.) staðfestingu reglna sveitarfélaga um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2021/2022.

Blönduósbær

 Tillaga (dags. 1.3.2022).

Ráðuneytið hefur samþykkt sérreglur fyrir Blönduósbæ sbr. auglýsingu nr. 381/2022, um (2.) staðfestingu reglna sveitarfélaga um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2021/2022.

Bolungarvíkurkaupstaður

Ekki er óskað eftir sérreglum.

Dalvíkurbyggð

Tillaga sveitarstjórnar (dags. 20.1.2022).

Samþykkt sveitarstjórnar (dags. 18.1.2022).

Ráðuneytið hefur samþykkt sérreglur fyrir Dalvík, Árskógssand og Hauganes sbr. auglýsingu nr. 192/2022, um (1.) staðfestingu reglna sveitarfélaga um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2021/2022.

Fjallabyggð

Tillaga sveitarstjórnar (19.1.2022).

Ráðuneytið hefur samþykkt sérreglur fyrir Ólafsfjörð og Siglufjörð sbr. auglýsingu nr. 192/2022, um (1.) staðfestingu reglna sveitarfélaga um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2021/2022.

Fjarðabyggð

Ekki er óskað eftir sérreglum vegna Stöðvarfjarðar.

Ekki er óskað eftir sérreglum vegna Mjóafjarðar.

Grundarfjarðarbær

Ekki er óskað eftir sérreglum.

Grýtubakkahreppur

Tillaga sveitarstjórnar (dags. 10.01.2022).

Fundargerð sveitarstjórnar (dags. 28.03.2022).

Ráðuneytið hefur samþykkt sérreglur fyrir Grýtubakkahrepp sbr. auglýsingu nr. 192/2022, um (1.) staðfestingu reglna sveitarfélaga um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2021/2022.

Húnaþing vestra

Fyrri tillaga sveitarstjórnar (dags. 13.1.2022).

Fyrri samþykkt sveitarstjórnar (dags. 13.1.2022).

Athugasemdir Þrastar Óskarssonar (dags. 1.2.2022).

Ráðuneytið hefur fjallað um tillögu sveitarstjórnar Húnaþings Vestra. Í framhaldi af þeirri umfjöllun hefur borist ný tillaga frá sveitarstjórn ásamt samþykkt.

Tillaga sveitarstjórnar (dags. 12.5.2022).

Samþykkt sveitarstjórnar (dags. 12.5.2022).

Ísafjarðarbær

Tillaga sveitarstjórnar (dags. 20.1.2022).

Samþykkt sveitarstjórnar (dags. 20.1.2022).

Ráðuneytið hefur samþykkt sérreglur fyrir Flateyri, Hnífsdal, Ísafjörð, Suðureyri og Þingeyri sbr. auglýsingu nr. 381/2022, um (2.) staðfestingu reglna sveitarfélaga um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2021/2022.

Kaldrananeshreppur

Tillaga sveitarstjórnar (dags. 17.2.2022).

Ráðuneytið hefur samþykkt sérreglur fyrir Drangsnes sbr. auglýsingu nr. 381/2022, um (2.) staðfestingu reglna sveitarfélaga um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2021/2022.

Langanesbyggð

Tillaga sveitarstjórnar (dags. 24.2.2022).

Ráðuneytið hefur samþykkt sérreglur fyrir Bakkafjörð og Þórshöfn sbr. auglýsingu nr. 381/2022, um (2.) staðfestingu reglna sveitarfélaga um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2021/2022.

Múlaþing

Tillaga hefur ekki borist.

Norðurþing

Tillaga sveitarstjórnar (dags.8.1.2022).

Ráðuneytið hefur samþykkt sérreglur fyrir Kópasker og Raufarhöfn sbr. auglýsingu nr. 381/2022, um (2.) staðfestingu reglna sveitarfélaga um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2021/2022.

Snæfellsbær

Tillaga sveitarstjórnar (dags. 12.1.2022).

Ráðuneytið hefur samþykkt sérreglur fyrir Snæfellsbæ sbr. auglýsingu nr. 192/2022, um (1.) staðfestingu reglna sveitarfélaga um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2021/2022.

Strandabyggð

Tillaga sveitarstjórnar (dags. 11.1.2022).

Bréf sveitarstjórnar (dags. 11.1.2022).

Rökstuðningur sveitarstjórnar (dags. 11.1.2022).

Ráðuneytið hefur samþykkt sérreglur fyrir Snæfellsbæ sbr. auglýsingu nr. 192/2022, um (1.) staðfestingu reglna sveitarfélaga um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2021/2022.

Stykkishólmur

Tillaga sveitarstjórnar (dags. 6.2.2022).

Bréf sveitarstjórnar (dags. 25.2.2022).

Ráðuneytið hefur ekki fallist á tillögu Stykkishólmsbæjar um sérreglur. 

Suðurnesjabær

Tillaga sveitarstjórnar (dags. 5.1.2022).

Samþykkt sveitarstjórnar (dags. 5.1.2022).

Bréf sveitarstjórnar (dags. 5.1.2022).

Ráðuneytið hefur samþykkt sérreglur fyrir Snæfellsbæ sbr. auglýsingu nr. 192/2022, um (1.) staðfestingu reglna sveitarfélaga um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2021/2022.

Súðavíkurhreppur

Tillaga sveitarstjórnar (dags. 31.1.2022).

Samþykkt sveitarstjórnar (dags. 4.2.2022).

 Athugasemdir Íslandssögu hf., Norðureyri ehf. og Vestfisks ehf. (dags. 9.2.2022).

 Athugasemdir Aurora Seafood (dags. 9.2.2022).

Ráðuneytið hefur samþykkt sérreglur fyrir Súðavíkurhrepp sbr. auglýsingu nr. 505/2022, um (3.) staðfestingu reglna sveitarfélaga um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2021/2022 og auglýsingu nr. 505/2022, um (1.) breytingu á auglýsingu nr. 505/2022 um (3.) staðfestingu reglna sveitarfélaga um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2021/2022.

Sveitarfélagið Árborg

Tillaga sveitarstjórnar (tillaga dags. 4.2.2022).

Samþykkt sveitarstjórnar (dags. 3.2.2022).

Ráðuneytið hefur samþykkt sérreglur fyrir Eyrarbakka og Stokkseyri sbr. auglýsingu nr. 192/2022, um (1.) staðfestingu reglna sveitarfélaga um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2021/2022.

Sveitarfélagið Hornafjörður

Tillaga sveitarstjórnar (dags. 20.1.2022).

Ráðuneytið hefur samþykkt sérreglur fyrir Höfn í Hornafirði sbr. auglýsingu nr. 192/2022, um (1.) staðfestingu reglna sveitarfélaga um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2021/2022.

Sveitarfélagið Skagafjörður

Tillaga sveitarstjórnar (dags. 17.1.2022).

Samþykkt sveitarstjórnar (dags. 17.1.2022).

Ráðuneytið hefur samþykkt sérreglur fyrir Sauðárkrók og Hofsós sbr. auglýsingu nr. 381/2022, um (2.) staðfestingu reglna sveitarfélaga um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2021/2022.

Sveitarfélagið Skagaströnd

Tillaga sveitarstjórnar (tillaga dags. 21.1.2022).

Samþykkt sveitarstjórnar (dags. 21.1.2022).

Athugasemdir Breiðavíkur ehf. (dags. 20.2.2022).

Ráðuneytið hefur samþykkt sérreglur fyrir Skagaströnd sbr. auglýsingu nr. 381/2022, um (2.) staðfestingu reglna sveitarfélaga um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2021/2022.

Sveitarfélagið Vogar

Ekki er óskað eftir sérreglum.

Sveitarfélagið Ölfus

Tillaga sveitarstjórnar (dags. 7.1.2022).

Rökstuðningur sveitarstjórnar (dags. 8.3.2022).

Tálknafjarðarhreppur

Tillaga sveitartstjórnar (dags. 20.1.2022).

Athugasemdir Steglu ehf. (dags. 3.3.2022).

Athugasemdir - bréf Odda hf. (dags. 4.2.2022).

Athugasemdir - greinargerð Odda hf. dags. 11.2.2021).

Ráðuneytið hefur samþykkt sérreglur fyrir Tálknafjarðarhrepp sbr. auglýsingu nr. 505/2022, um (3.) staðfestingu reglna sveitarfélaga um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2021/2022 og auglýsingu nr. 505/2022, um (1.) breytingu á auglýsingu nr. 505/2022 um (3.) staðfestingu reglna sveitarfélaga um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2021/2022.

Vesturbyggð

Vesturbyggð (tillaga dags. 19.1.2022).

Vesturbyggð (samþykkt dags. 20.1.2022).

Vesturbyggð (bréf dags. 19.1.2022).

Athugasemdir Áratogs (dags. 31.1.2022).

Athugasemdir - opið bréf (dags. 17.1.2022).

Ráðuneytið hefur samþykkt sérreglur fyrir Vesturbyggð sbr. auglýsingu nr. 505/2022, um (3.) staðfestingu reglna sveitarfélaga um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2021/2022.

Vopnafjarðarhreppur

Bréf sveitarstjórnar (dags. 3.2.2022).

Tillaga sveitarstjórnar (dags. 25.1.2022).

Samþykkt sveitarstjórnar (dags. 28.1.2022).

Ráðuneytið hefur ekki fallist á tillögu Vopnafjarðarhrepps um sérreglur. 

 

Birt 15.1.2022

Uppfært 27.1.2022

Uppfært 28.1.2022

Uppfært 1.2.2022

Uppfært 2.2.2022

Uppfært 3.2.2022

Uppfært 4.2.2022

Uppfært 7.2.2022

Uppfært 11.2.2022

Uppfært 28.2.2022

Uppfært 10.3.2022

Uppfært 16.3.2022

Uppfært 1.4.2022

Uppfært 12.4.2022

Uppfært 13.4.2022

Uppfært 16.5.2022

Var efnið hjálplegt?
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum