Hjúkrunar-, dvalar- og dagvistarrými

Heildarfjöldi rýma samtals 2017

Almenn hjúkrunarrýmiÖnnur rýmiDvalarrýmiDagdvalarrýmiSamtals
2.526,5139281728,53.675

Heilbrigðisumdæmi höfuðborgarsvæðisins

  Almenn hjúkrunarrýmiÖnnur rýmiDvalarrýmiDagdvalarrými Samtals
Öldrunarheimili og stofnanirSveitarfélög20172017Skýring20172017 2017
Droplaugarstaðir, hjúkrunarheimiliReykjavík82  00 82
Eir, hjúkrunarheimiliReykjavík16112Endurhæfing024 197
Fell, dvalarheimiliReykjavík0  210 21
Fríðuhús, dagdvöl heilabilaðraReykjavík0  01713)17
Grund, dvalar- og hjúkrunarheimiliReykjavík181  110 192
Hlíðarbær, dagdvöl hbReykjavík0  022 22
Hrafnista, dvalar-og hjúkrunarheimiliReykjavík204  930 243
Vitatorg, dagdvöl hbReykjavík0  018 18
MS-setrið, dagdvölReykjavík0  040 40
Múlabær, dagdvölReykjavík0  05616)56
Seljahlíð, hjúkrunarheimiliReykjavík20  00 20
Skjól, hjúkrunarheimiliReykjavík107  00 107
Skógarbær, hjúkrunarheimiliReykjavík7011Yngri íbúar10 82
Sóltún, hjúkrunarheimiliReykjavík92  00 92
Mörk, hjúkrunarheimiliReykjavík73401)00 113
Maríuhús, dagdvöl hbReykjavík0  02015)20
Þorrasel, dagdeild aldraðra Reykjavík0  05012)50
Reykjavíkurborg - Spöngin, EirReykjavík0  0248)24
Drafnarhús, dagdvöl hb HafnarfirðiHafnarfjörður0  02015)20
Hrafnista,dvalar-og hjúkrunarheimiliHafnarfjörður171  4026 237
Sólvangur, hjúkrunarheimiliHafnarfjörður59  08 67
Ísafold, GarðabæGarðabær60  016 76
Sunnuhlíð, hjúkrunarheimiliKópavogur664Hvíld m. endurhæf020 90
Boðaþing, hjúkrunarheimiliKópavogur4411) 030 74
Roðasalir, hjúkrunar og dagdvöl hbKópavogur11  020 31
Dagdvöl SeltjarnarnessSeltjarnarnes0  09 9
Hlaðhamrar, dagdvölMosfellsbær0  09 9
Hjúkrunarheimilið, Hamrar MosfellsbærMosfellsbær30  00 30
Heildarfjöldi rýma: 1.43167 82459 2.039

 Kort yfir hjúkrunarheimili - Höfuðborgarsvæðið

Heilbrigðisumdæmi Suðurnesja

    Almenn hjúkrunarrými Önnur rými Dvalarrými Dagdvalarrými   Samtals
Öldrunarheimili og stofnanir Sveitarfélög 2017 2017 Skýring 2017 2017   2017
Dagvist Grindavíkur Grindavíkurbær 0     0 5   5
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Víðihlíð, Grindavík Grindavíkurbær 20     0 0   20
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Keflavík Reykjanesbær 0 5 Endurhæf.  0 0   5
Nesvellir, Reykjanesbæ Reykjanesbær 60     0 0   60
Hlévangur, hjúkrunarheimili Reykjanesbær 30     0 0   30
Dagvist aldraðra Reykjanesbæ Reykjanesbær 0     0 26 2) 26
Heildarfjöldi rýma:   110 5   0 31   146

 

Kort yfir hjúkrunarheimili - Suðurnes

Heilbrigðisumdæmi Vesturlands

    Almenn hjúkrunarrými Önnur rými Dvalarrými Dagdvalarrými   Samtals
Öldrunarheimili og stofnanir Sveitarfélög 2017 2017 Skýring 2017 2017   2017
Höfði, dvalar- og hjúkrunarheimili, Akranesi Akranes 61     9 20   90
Dvalarheimili aldraðra Borgarnesi Borgarbyggð 35     17 5 13) 57
Jaðar, hjúkrunar- og dvalarheimili, Ólafsvík Snæfellsbær 12     5 2 1) 19
Fellaskjól, hjúkrunar- og dvalarheimili, Grundarfirði Grundarfjarðarbær 10     2 1   13
Dvalarheimili aldraðra, Stykkishólmi Stykkishólmur 14     3 2   19
Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Stykkishólmi Stykkishólmur 7     0 0   7
Silfurtún, hjúkrunar- og dvalarheimili, Dalabyggð Dalabyggð 10     2 0   12
Fellsendi, hjúkrunarheimilil, Dalabyggð Dalabyggð   27 Geðhjúkrunarrými 0 0 5) 18) 27
Barmahlíð, dvalar- og hjúkrunarheimili Reykhólahreppur 14     2 2   18
Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Hólmavík Strandabyggð 10     0 2   12
Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Hvammstanga Húnaþing vestra 18     0 0   18
Dagvist aldraðra á Hvammstanga Húnaþing vestra 0     0 5   5
Heildarfjöldi rýma:   191 27   40 39   297

 Kort yfir hjúkrunarheimili - Vesturland

Heilbrigðisumdæmi Vestfjarða

    Almenn hjúkrunarrými Önnur rými Dvalarrými Dagdvalarrými   Samtals
Öldrunarheimili og stofnanir Sveitarfélög 2017 2017 Skýring 2017 2017   2017
Heilbrigðisstofnun Patreksfirði Vesturbyggð 11     0 2   13
Vesturbyggð, dagvist á Bíldudal Vesturbyggð 0     0 3   3
Sjúkraskýlið, dagvist á Suðureyri Ísafjarðarbær 0     0 5   5
Hlíf, dagvist á Ísafirði Ísafjarðarbær 0     0 8   8
Heilbrigðisstofnunn Vestfjarða Þingeyri 6     0 0   6
Hjúkrunarheimilið Eyri Ísafirði  Ísafjarðarbær 30     0 0   30
Hjúkrunarheimilið Bolungarvík  Bolungarvík 10     0 0   10
Heildarfjöldi rýma:   57     0 18   75

 Kort yfir hjúkrunarheimili - Vestfirðir

Heilbrigðisumdæmi Norðurlands

    Almenn hjúkrunarrými Önnur rými Dvalarrými Dagdvalarrými   Samtals
Öldrunarheimili og stofnanir Sveitarfélög 2017 2017 Skýring 2017 2017   2017
Heilbrigðisstofnun Blönduósi Blönduóssbær 22     9 0   31
Sæborg, dvalar- og hjúkrunarheimili Sveitarfélagið Skagaströnd 8     0 0   8
Heilbrigðisstofnun Sauðárkróki Sveitarfélagið Skagafjörður 45     9 0   54
Dagvist aldraðra, Skagafjarðar Sveitarfélagið Skagafjörður 0     0 11   11
Dagvist aldraðra, Blönduósi Blönduóssbær 0     0 2   2
Dagvist aldraðra Siglufirði Fjallabyggð 0     0 7   7
Heilbrigðisstofnun Fjallabyggð, Siglufirði Fjallabyggð 20     0 0   20
Hornbrekka, hjúkrunar- og dvalarheimili, Ólafsfirði Fjallabyggð 21     5 6   32
Dalbær, hjúkrunar- og dvalarheimili, Dalvík Dalvíkurbyggð 27     11 14   52
Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 7     0 0   7
Öldrunarheimili Akureyrar Akureyri 171     12 35 3) 218
Dagvist Eyjafjarðarsveitar hb Eyjafjarðarsveit 0     0 1   1
Grenilundur, Grenivík Grýtubakkahreppur 7     3 0   10
Heilbrigðisstofnun Þingeyinga Norðurþing 23     0 0   23
Hvammur,  Húsavík  Norðurþing 29     13 13   55
Mörk, dagvist Kópaskeri Norðurþing 0     0 5   5
Vík, dagvist Raufarhöfn Norðurþing 0     0 5   5
Naust, dvalar- og hjúkrunarheimili, Þórshöfn Langanesbyggð 11     3 4   18
Heildarfjöldi rýma:   391     65 103   559

 Kort yfir hjúkrunarheimili - Norðurland

Heilbrigðisumdæmi Austurlands

    Almenn hjúkrunarrými Önnur rými Dvalarrými Dagdvalarrými   Samtals
Öldrunarheimili og stofnanir Sveitarfélög 2017 2017 Skýring 2017 2017   2017
Sundabúð, Vopnafirði Vopnafjarðarhreppur 10 1 Sjúkrarými 0 1 6) 12
Hjúkrunarheimilið Dyngja, Egilsstöðum  Fljótsdalshérað 30     0 0   30
Lagarás, dvalarheimili á Egilsstöðum Fljótsdalshérað 0     0 8 7) 8
Heilbrigðisstofnun Austurlands, Seyðisfirði Seyðisfjörður 18     0 2   20
Hulduhlíð, hjúkrunar- og dvalarheimili, Eskifirði Fjarðabyggð 21   18) 0 0   21
Heilbrigðisstofnun Austurlands, Neskaupstaður Fjarðabyggð 12     0 1   13
Uppsalir, hjúkrunar- og dvalarheimili, Fáskrúðsfirði Fjarðabyggð 15     10 0   25
Dagvistarheimilið Breiðdalsvík Breiðdalshreppur 0     0 5   5
Djúpavogur, dagdvöl aldraðra Djúpavogshreppur 0     0 4   4
Heildarfjöldi rýma:   106 1   10 21   138

 Kort yfir hjúkrunarheimili - Austurland

Heilbrigðisumdæmi Suðurlands

    Almenn hjúkrunarrými Önnur rými Dvalarrými Dagdvalarrými   Samtals
Öldrunarheimili og stofnanir Sveitarfélög 2017 2017 Skýring 2017 2017   2017
Ás/Ásbyrgi, hjúkrunar-, dvalar- og geðrými Hveragerði 43 39 Geðhjúkrunarrými 50 0 5) 20) 132
Dagvist aldraðra í Hveragerði Hveragerði 0     0 5   5
Dagvist á Egilsbraut, Þorlákshöfn Sveitarfélagið Ölfus 0     0 8   8
Sólvellir, hjúkrunar- og dvalarheimili, Eyrabakka Sveitarfélagið Árborg 8   17) 19) 11 0   19
Heilbrigðisstofnun Suðurlands,  Selfossi Sveitarfélagið Árborg 42   19) 0 0   42
Árborg, dagvistun ad, hb, Selfossi Sveitarfélagið Árborg 0     0 21 4) 21
Lundur, hjúkrunar- og dvalarheimili, Hellu Rangárþing ytra 32   14) 2 2   36
Kirkjuhvoll, hjúkrunar- og dvalarheimili, Hvolsvelli Rangárþing eystra 25     2 2   29
Hraunbúðir, hjúkrunar- og dvalarheimili Vestmannaeyjar 29     8 10   47
Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyjum Vestmannaeyjar 7     0 0   7
Hjallatún, hjúkrunar- og dvalarheimili í Vík Mýrdalshreppur 13,5     3 2   19
Klausturhólar, hjúkrunar- og dvalarheimili, Kirkjubæjarklaustri Skaftárhreppur 17   18) 2 1   20
Heilbrigðisstofnun Suð-Austurlands Sveitarfélagið Hornafjörður 24     6 6,5   37
Heildarfjöldi rýma:   240,5 39   84 58   421

 Kort yfir hjúkrunarheimili - Suðurland

- Síðast uppfært 13. mars 2017

Skýringar

1) Á Mörk eru 73 almenn hjúkrunarrými, 10 geðhjúkrunarrými, 10 rými fyrir yngri íbúa, 10 rými fyrir yngri heilabilaða og 10 hvíldarrými fyrir heilabilaða
2) Af 26 dagdvalarrýmum Dagdvalar aldraðra í Reykjanesbæ eru 11 fyrir heilabilaða
3) Af 35 dagdvalarrýmum við Öldrunarheimili Akureyrar eru 15 fyrir heilabilaða
4) Af 21 dagdvalarrými Árborgar eru 10 fyrir heilabilaða
5) Ás og Fellsendi þjóna landinu öllu
6) Að Sundabúð eru rekin 10 almenn hjúkrunarrými og 1 sjúkra- og endurhæfingarrými
7) Að Lagarási eru rekin 5 almenn dagdvalarrými og 3 sérhæfð dagdvalarrými
8) Í Spönginni eru rekin 18 varanleg og 6 tímabundin dagdvalarrými til 31.3.2017 fyrir heilabilaða
9) Jaðar, 2 almenn dagdvalarrými 
10) Sunnuhlið, 20 dagdvalarrými og af því eru 6 fyrir heilabilaða
11) Boðaþing er með 42 hjúkrunarrými og 2 dvalarrými 
12) Tímabundin 10 dagdvalarrými til 31.3.2017 vegna fráflæðisvanda LSH
13) Tímabundið 1 dagdvalarrými til 31.3.2017  vegna fráflæðisvanda LSH
14) Tímabundin 2 hjúkrunarrými og 1 dvalarrými frá Blesastöðum og Kumbaravogi
15) Tímabundið 2 dagdvalarrými til 31.3.2017  vegna fráflæðisvanda LSH
16) Tímabundið 4 dagdvalarrými til 31.3.2017  vegna fráflæðisvanda LSH
17) 1 tímabundið rými vegna lokunar Blesastaða
18) 1 tímabundið rými vegna lokunar Kumbaravogs
19) 2 tímabundin rými vegna lokunar Kumbaravogs
20) 5 tímabundin rými vegna lokunar Kumbaravogs
Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn