Hoppa yfir valmynd

Allar fréttir

Áskriftir
Dags.Titill
17.10.2019Fjölmörgum framkvæmdum flýtt í endurskoðaðri samgönguáætlun
09.09.2019Ráðstefna um konur og siglingar á alþjóðasiglingadeginum
01.03.2019Ráðherra heimsótti Samgöngustofu
21.09.2018Ráðstefna um framtíð siglinga
30.05.2018Rannsóknir sjóslysa í brennidepli á alþjóðlegum fundi í Reykjavík
09.05.2018Drög að reglugerð um leyfi til rekstrar báta í farþegaflutningum til umsagnar
16.04.2018Styrkir til verkefna sem ætlað er að auka öryggi sjófarenda
15.03.2018Ræddi við bæjarstjórn Vestmannaeyjabæjar um rekstur nýrrar Vestmannaeyjaferju
16.02.2018Til umsagnar drög að frumvarpi um breytingu á ýmsum lögum vegna samþykktar um vinnuskilyrði farmanna
10.01.2018Áform um lagasetningu vegna innleiðingar alþjóðasamþykktar um vinnuskilyrði farmanna
27.10.2017Tillögur til breytinga á starfsemi faggiltra skoðunarstofa skipa
25.10.2017Bætt verði við ferðum í vetraráætlun Baldurs
21.09.2017Skráning á samgönguþing stendur yfir
12.09.2017Rúmlega 34 milljarðar króna í samgönguverkefni
08.09.2017Ræddu möguleika uppbyggingar í Finnafirði
06.09.2017Jón Gunnarsson tók þátt í ráðstefnu um ný tækifæri á Grænlandi
29.08.2017Samgönguþing verður haldið 28. september
02.08.2017Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið heimilar undanþágu fyrir ferjuna Akranes
21.07.2017Drög að reglugerð um réttindi áhafna á vinnuskipum fyrir sjókvíaeldi til umsagnar
18.07.2017Drög að breytingum á lögum á sviði siglinga til umsagnar
07.07.2017Drög að breytingum á lögum um siglingavernd og lögum um loftferðir
04.05.2017Jón Gunnarsson fundaði með samgönguráðherra Kanada
03.05.2017Jón Gunnarsson ávarpaði alþjóðlegan ráðherrafund um hafnarríkiseftirlit
07.04.2017Breyting á reglugerð um miðlun upplýsinga vegna flutninga ásjó til umsagnar
14.03.2017Heimsótti Póst- og fjarskiptastofnun og Samgöngustofu
15.02.2017Drög að breyttum reglum um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra skipa til umsagnar
27.01.2017Samráð ESB um breytingu á tilskipun um samsetta flutninga
27.12.2016Drög að lagafrumvarpi um miðlun upplýsinga um flutninga á sjó til umsagnar
04.10.2016Drög að reglugerð um vigtun gáma um borð í skipum til umsagnar
16.09.2016Drög að breytingum á lögum um áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa til umsagnar
02.09.2016Drög að reglugerð um slysavarnir í höfnum til umsagnar
12.08.2016Samráð um endurskoðun á tilskipun um losun úrgangs í hafið
10.05.2016Drög að reglugerð tengdri réttindum farþega á sjó til umsagnar
06.05.2016Breyting á reglugerð um öryggi farþegaskipa til umsagnar
06.04.2016Æfa viðbrögð við bruna í skemmtiferðaskipi í norðurhöfum
27.01.2016Drög að breytingu á lögum um flugvernd, siglingavernd og á vopnalögum til umsagnar
12.01.2016Drög að reglugerð um hönnun og framleiðslu skemmtibáta og einmenningsfara til umsagnar
07.01.2016Drög að frumvarpi til breytinga á siglingalögum til umsagnar
02.12.2015Ísland hvatti ríki IMO til að staðfesta Höfðaborgarsamkomulagið um öryggi sjómanna
16.11.2015Reynt verður að ná Jóni Hákoni BA af hafsbotni
21.09.2015Drög að breytingum á siglingalögum til umsagnar
21.09.2015Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um rannsókn samgönguslysa til umsagnar
03.07.2015Drög að breytingareglugerðum á sviði siglinga til umsagnar
23.06.2015Fulltrúar Liaoning héraðs í Kína heimsóttu innanríkisráðuneytið og Faxaflóahafnir
03.06.2015Endurskoðuð drög að reglugerð umatvinnuréttindi farmanna til umsagnar
06.02.2015Drög að lagafrumvarpi til breytinga á siglingalögum til kynningar
22.01.2015Skýrsla OECD um samkeppnishæfni hafnaborga
09.01.2015Drög að reglugerð um atvinnuréttindi farmanna til umsagnar
18.12.2014Drög að gjaldskrá fyrir Samgöngustofu til kynningar
16.12.2014Haldið verði áfram undirbúningi að smíði Vestmannaeyjaferju
04.11.2014Breyting á reglugerð um skoðanir ferja til umsagnar
18.09.2014Innanríkisráðuneytið fellir úr gildi ákvörðun Samgöngustofu um Breiðafjarðarferju
04.09.2014Hlutur hafna í landsframleiðslu er verulegur
04.09.2014Lög og reglur, öryggismál og fjárveitingar til umræðu á hafnasambandsþingi
03.09.2014Drög að reglugerð um kröfur um tvöfaldan byrðing til umsagnar
27.06.2014Sex hafnir skilgreindar sem neyðarhafnir
25.06.2014Umsækjendur um starf forstjóra Samgöngustofu
13.06.2014Ný hafnarreglugerð fyrir Sandgerðisbæ
03.04.2014Reglugerðardrög um rafræna gjaldtöku af umferð og eftirlit með skipgengum vatnaleiðum til umsagnar
01.04.2014Ríkisstjórnin leggur fyrir Alþingi frumvarp um frestun verkfallsaðgerða á Herjólfi
12.03.2014Kynning á drögum að hafnarreglugerð fyrir Flatey á Skjálfanda
10.03.2014Fyrsta styrkverkefnið um orkuskipti í skipum orðið að vöru
26.02.2014Drög að breytingu á reglugerð um mælingu skipa til umsagnar
22.02.2014Hönnun nýrrar Vestmannaeyjaferju auglýst
10.02.2014Innanríkisráðherra skipar formenn fagráða siglingamála og fjarskiptamála
30.01.2014Rakel Olsen skipuð formaður fagráðs um hafnamál
04.12.2013Drög að breytingu á reglugerð um skipsbúnað til umsagnar
27.11.2013Ísland undirritar Höfðaborgar-samkomulag um öryggi fiskiskipa
27.11.2013Djúpsprengjum beitt til að fæla síld úr Kolgrafafirði
20.11.2013Drög að breytingu á reglugerð um innleiðingu reglugerða varðandi hafnarríkiseftirlit til umsagnar
17.10.2013Íslenski sjávarklasinn kynnti innanríkisráðherra stefnu sína til 2030
20.09.2013Boðaði breytingar á hafnalögum og aðkomu annarra en ríkisins við uppbyggingu innviða
10.09.2013Drög að lagafrumvarpi um flugvernd, siglingavernd og vopnalög til umsagnar
21.08.2013Fjórir styrkir veittir til orkuskipta í skipum
27.06.2013Drög að breytingu á hafnarreglugerð fyrir Hvammstangahöfn til umsagnar
10.06.2013Innanríkisráðherra skipar rannsóknarnefnd samgönguslysa
04.06.2013Drög að breytingu á reglugerð um vernd skipa og hafnaraðstöðu til umsagnar
27.05.2013Innanríkisráðuneytið óskar endurskoðunar á reglum Siglingastofnunar um RIB báta
23.04.2013Hönnun og smíði Vestmannaeyjaferju boðin út á Evrópska efnahagssvæðinu
21.04.2013Slysavarnafélagið Landsbjörg og ríkið semja um styrk til endurbóta á björgunarskipum
18.04.2013Árétting vegna umfjöllunar í Kastljósi 17. apríl
03.04.2013Drög að breytingu á hafnarreglugerð Þorlákshafnar til umsagnar
12.03.2013Rannsóknarnefnd samgönguslysa tekur til starfa 1. júní
08.03.2013Fyrirhuguðu útboði á strandsiglingum frestað
01.03.2013Strandsiglingar á leið í útboð
28.01.2013Lagabreytingartillögur vegna siglingaverndar og flugverndar til umsagnar
11.01.2013Prentun sjóferðabóka undirbúin
12.10.2012Drög að frumvarpi til breytinga á hafnalögum til umsagnar
19.09.2012Fundað um viðbrögð við tilraunum til að brjótast inn á hafnarsvæði og um borð í skip
20.06.2012Björgunarbúningar í alla smábáta
10.04.2012Drög að breyttum reglum um björgunar- og öryggisbúnað skipa til umsagnar
25.01.2012Áhersla lögð á smíði nýrrar ferju og aðlögun Landeyjahafnar
24.01.2012Leggja til að strandsiglingar verði boðnar út með ríkisstyrk
19.01.2012Rætt um tólf ára og fjögurra ára samgönguáætlanir daglangt á Alþingi
09.12.2011Herjólfur notaður meðan unnið er að framtíðarlausn
30.11.2011Ný Vestmannaeyjaferja eigi síðar en 2015
26.10.2011Frumvarp um breytingu á siglingalögum til umsagnar
26.10.2011Lagafrumvarp vegna hækkunar vitagjalds til umsagnar
26.10.2011Frumvarp um breytingu á lögum um eftirlit með skipum til umsagnar
07.10.2011Siglt um Landeyjahöfn eins og aðstæður leyfa
05.06.2011Látinna sjómanna minnst á sjómannadegi
19.05.2011Starfshópur um strandsiglingar skipaður
23.11.2010Leitað leyfa til að undirbúa flutning á ósum Markarfljóts til bráðabirgða
16.11.2010Aðgerðir til að styrkja Landeyjahöfn í undirbúningi
03.11.2010Drög að reglugerð um frístundafiskiskip til umsagnar
01.11.2010Lögskráning sjómanna orðin rafræn
21.07.2010Landeyjahöfn tekin í notkun
17.07.2010Herjólfur prófaður í Landeyjahöfn
16.06.2010Drög að reglugerð um frístundafiskiskip og öryggi þeirra
09.06.2010Rökrætt um hagkvæmni strandsiglinga
08.06.2010Skráningu að ljúka á fund um strandsiglingar
04.06.2010Strandsiglingar eru taldar álitlegur kostur
04.06.2010Morgunverðarfundur um strandsiglingar
21.05.2010Flutningaskóli Samskipa útskrifar 13 flutningatækna
15.04.2010Víða truflanir á samgöngum vegna eldgossins í Eyjafjallajökli
08.04.2010Margvísleg verkefni á lokaspretti við Landeyjahöfn
22.03.2010Reglugerð um Landeyjahöfn til umsagnar
03.02.2010Nýr þjónustusamningur við Slysavarnaskóla sjómanna
01.02.2010Endurskoða þarf hafnalög og auðvelda verkaskiptingu hafna
08.01.2010Nýr samningur um rekstur Vaktstöðvar siglinga
11.12.2009Samgönguáætlun lögð fram fljótlega eftir áramót
28.10.2009Málþing um rekstur og öryggi farþegaskipa
21.09.2009Ný bók um íslenskar hafnir og hafnargerð
08.06.2009Breyting á reglugerð um Vaktstöð siglinga til umsagnar
18.05.2009Hafnarríkiseftirlit hefur sannað gildi sitt
17.05.2009Fyrsta grjótinu sturtað í Landeyjahöfn
13.05.2009Stofnanir samgönguráðuneytis fá viðurkenningar
26.02.2009Stórvirkar vinnuvélar undirbúa Landeyjahöfn
19.02.2009Losun koltvísýrings í siglingum
08.01.2009Engin banaslys í siglingum eða flugi 2008
14.11.2008Ferjusmíði boðin út þegar betur árar
25.09.2008Brýnt að styrkja stöðu hafna
12.06.2008Öll tilboð í Landeyjahöfn undir kostnaðaráætlun
30.05.2008Nýr Herjólfur smíðaður í eiginframkvæmd ríkisins á næstu tveimur árum
15.05.2008Kynntu leiðsögukerfi í samgöngum
09.05.2008Rætt um leiðsögukerfi og gjaldtöku í samgöngum
08.05.2008Nýjungar hjá Vaktstöð siglinga
23.04.2008Veruleg áhrif samgangna á byggðaþróun - málstofa samgönguráðs
01.02.2008Þær fiska sem róa
28.01.2008Málþing um almenningssamgöngur 7. febrúar
17.12.2007Útboð í lokaáfanga við Grímseyjarferju
29.11.2007Styttist í verklok við Sæfara
29.11.2007Landeyjahöfn í Bakkafjöru í undirbúningi
16.11.2007Fumvarp um áhafnir farþega- og flutningaskipa til umsagnar
14.11.2007Fjarskiptabúnaður endurnýjaður í Vaktstöð siglinga
02.11.2007Fleiri skipakomur með bættri aðstöðu og aukinni markaðssetningu
10.10.2007Góður gangur í lokahnykknum við Grímseyjarferju
17.09.2007Öflugri uppbygging með sterkari hafnaeiningum
06.09.2007Norrænir samgönguráðherrar ræddu loftslagsmál
14.08.2007Verkefnahópi falið að fara yfir málefni Grímseyjarferju
27.04.2007Starfshópur skipaður um betri nýtingu á almennings-samgöngum
20.03.2007Ritið Samgöngur í tölum 2007 komið út
19.03.2007Unnið verður eftir fjögurra ára samgönguáætlun
10.03.2007Skýrslur um tvær rannsóknarnefndir
09.03.2007Frumvarpi um alþjóðlega skipaskrá vísað til samgöngunefndar
06.03.2007Líkantilraunum vegna Rifshafnar að ljúka
01.03.2007Lagafrumvarp um íslenska alþjóðlega skipaskrá
26.02.2007Þörf könnuð á uppbyggingu fyrir skemmtiferðaskip
14.02.2007Yfirlýsing vegna umræðu um takmörkun á siglingum flutningaskipa
13.02.2007Samgönguáætlun á netinu
08.02.2007Ísland meðal fyrstu landa með umhverfisskýrslu samgönguáætlunar á landsvísu
06.02.2007Hefja á endurskoðun á siglingalögum
31.01.2007Samgönguráðherra Færeyja heimsækir íslenskan starfsbróður
25.01.2007Ræddi markaðsmál ferðaþjónustu, samgöngur og fjarskipti
11.01.2007Breytt þjónusta við lögskráningu sjómanna
18.12.2006Breytingar á hafnalögum til meðferðar á Alþingi
30.11.2006Siglingaverndaráætlun fyrir Ísland staðfest
30.11.2006Viðhorfskönnun um öryggi í fiskiskipum
24.11.2006Mælir fyrir sex lagafrumvörpum í dag
15.11.2006Hundrað ára afmæli Stórhöfðavita fagnað
20.10.2006Rætt um árangur af einkavæðingu skipaskoðunar
20.10.2006Ný vefsíða um samgönguáætlun
13.10.2006Fjölbreytt dagskrá á þingi Hafnasambands sveitarfélaga
11.10.2006Atlantsskip kannar arðsemi strandflutninga
09.10.2006Samgönguáætlun líkleg til að hafa jákvæð áhrif
06.10.2006Umhverfismat samgönguáætlunar auglýst
27.09.2006Mikilvægt að tilkynna um slys og atvik
26.09.2006Öryggisvika sjómanna sett í Sæbjörgu
26.09.2006Siglingastofnun Íslands 10 ára
25.09.2006Ráðstefna um öryggi sjófarenda
22.09.2006Rætt um strandflutninga og vöruflutninga á landi
22.09.2006Öryggisvika sjómanna hefst á mánudag
14.09.2006Öryggisvika sjómanna haldin í lok september
10.08.2006Fréttamolar á fimmtudegi
08.08.2006Jafnrétti ? óskað eftir viðbrögðum
05.08.2006Vitaskilti við Húsavíkurhöfn
03.08.2006Reglugerðir um skemmtibáta í smíðum
27.07.2006Telja hafnabætur á Breiðafirði nauðsynlegar
18.07.2006Stýrihópur skipaður vegna Bakkafjöruhafnar
03.07.2006Skýrsla um samgöngur til Vestmannaeyja
27.06.2006Siglt til Eyja á hálftíma árið 2010
21.06.2006Efla á samstarf Norðurlanda og Eystrasaltsríkjanna
19.06.2006Ferjuhöfn verði byggð í Bakkafjöru
02.06.2006Bókin Stjórn og sigling skipa komin út
12.04.2006Erindi frá samgönguþingi 2006
07.04.2006Áþreifanlegur árangur af starfi um öryggi sjófarenda
05.04.2006Samgönguáætlun 2007-2018
23.03.2006Samgönguþing 5. april 2006
03.03.2006Breytt fyrirkomulag við skráningu skipa og þinglýsinga fyrirhugað
03.03.2006Umsagnir varðandi breytingu á lögum um siglingavernd
06.02.2006Alþjóðavinnumálaþingið
01.02.2006Skráning kaupskipa á íslenska skipaskrá
23.12.2005Einföldun umsýslu
19.12.2005Skýrslur rannsóknarnefndar sjóslysa
16.12.2005Áfangaskýrsla og fundur með forstöðumönnum
12.12.2005Gæðakerfi Siglingastofnunar vottað og árangursstjórnunarsamningur undirritaður
21.11.2005Málfundur um öryggismál sjómanna á Vestfjörðum
04.11.2005Hver er staðan á öryggismálum sjómanna í dag?
13.10.2005Gengið til góðs götuna fram eftir veg í átt að einfaldara Íslandi
12.10.2005Samið hefur verið um rekstur Herjólfs
19.09.2005Framtíðarkostir samgangna milli lands og Eyja
16.09.2005Tvær ferðir á dag með Herjólfi milli lands og Eyja
08.09.2005Samgönguráðuneytið setur reglugerð um skráningu á afli aðalvéla skipa
10.08.2005Það helsta af samgöngumálum 2005-2008
03.06.2005Alþjóðleg ráðstefna á Höfn í Hornafirði
02.06.2005Rannsókn sjóslysa
09.05.2005Kröfum vélstjóra hafnað
26.04.2005Framtíðarstefna stjórnvalda varðandi strandflutninga
16.03.2005Framtíð ferjusiglinga yfir Breiðafjörð
14.02.2005Samgönguráðherra fundar með forstöðumönnum sínum
09.02.2005Tilkynning frá samgönguráðuneytinu vegna M/S Jökulfells
21.01.2005Öryggi farþegaskipa í innanlandssiglingum
14.01.2005Siglingastofnun breytir framkvæmd við skráningu á aðalskipaskrá
12.01.2005Kynningarátak Rannsóknarnefndar sjóslysa ber árangur
15.12.2004Vinnu- og hvíldartími sjómanna
07.12.2004Nýr DVD diskur um öryggismál sjómanna
02.12.2004Samgönguráðherra sker upp herör gegn vanbúnum skipum
16.11.2004Skýrsla um svefn, svefnmunstur og almenna heilsufarsþætti sjómanna á togurum
03.11.2004Ráðherraráðstefna um hafnarríkiseftirlit í Vancouver
02.11.2004Greinargerð um breytingar á flutningum innanlands
14.10.2004Ný reglugerð
14.10.2004Breyting á reglugerð
11.10.2004131. löggjafarþing
04.10.2004Samantekt á Öryggisviku sjómanna
01.10.2004Ráðstefna um öryggismál
24.09.2004Samgönguráðherra setur Öryggisviku sjómanna
24.09.2004Vefsíða Rannsóknarnefndar sjóslysa opnuð
24.09.2004Samgönguráðherra undirritar þjónustusamning við Slysavarnarfélagið Landsbjörgu
23.09.2004Öryggisvika sjómanna haldin dagana 24. september - 1. október 2004.
13.09.2004Ný reglugerð
02.09.2004Samgönguráðherra hefur skipað þrjár rannsóknarnefndir í samgöngumálum
27.08.2004Fundur samgönguráðherra Norðurlanda
26.08.2004Ný reglugerð um hleðslumerki skipa
26.08.2004Ný reglugerð um vinnutíma á farþega- og flutningaskipum
12.08.2004Samferð - vefrit samgönguráðuneytis 2.tbl. 1.árg. 2004
22.07.2004Samgönguráðherra heimsækir Reykjavíkurhöfn
01.06.2004Ný lög samþykkt
15.05.2004Vinnuvistfræði fyrir sjómenn
14.05.2004Vinnuvistfræði fyrir sjómenn
04.05.2004Endurnýjun atvinnuskírteina fer fram hjá Siglingastofnun
21.04.2004Ný reglugerð um hafnamál
26.03.2004Samningur um vaktstöð siglinga
24.03.2004Meira fé varið til samgöngumála
01.03.2004Skipaskoðun færð til skoðunarstofa
12.02.2004Lokaskýrsla stýrihóps um siglingavernd
20.01.2004Forstöðumannafundur
16.12.2003Sparnaður í samgönguráðuneytinu
04.12.2003Nýr formaður samgönguráðs skipaður
04.12.2003Áfangaskýrsla stýrihóps um siglingavernd
26.11.2003Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Siglingastofnun Íslands
05.11.2003Málfundir um öryggismál sjómanna
28.10.2003Vígsla Arnarstapahafnar
12.09.2003Fundur samgönguráðherra Norðurlandanna 2003
01.09.2003Verkefnaáætlun fyrir árin 2003?2007
22.08.2003Samþykkt Vélstjórafélags Íslands mótmælt
21.08.2003Skráning á afli aðalvéla skipa
14.07.2003María Júlía afhent
04.07.2003Nýtt Hafnaráð skipað
30.06.2003Nýtt Siglingaráð skipað
27.06.2003Fundur um siglingavernd
26.06.2003Rússnesk sendinefnd heimsækir samgönguráðuneytið
25.06.2003Þórshöfn og Raufarhöfn heimsótt
25.06.2003Siglingavernd
10.06.2003Ný samgöngunefnd
03.06.2003Fundir um ný hafnalög
14.05.2003Samgöngur á nýrri öld
13.05.2003Landsfundir um öryggismál sjómanna
09.05.2003Samgöngur í tölum 2003
09.05.2003Upplýsingabæklingur um samgönguáætlun
18.03.2003Skýrsla um samgöngur til Vestmannaeyja
04.02.2003Skýrsla nefndar um flutningskostnað
27.01.2003Skýrsla nefndar um samgöngur yfir Breiðafjörð
08.01.2003Frumvörp samgönguráðherra á haustþingi 2002
03.01.2003Árangur í verki - 95 störf flutt út á land
04.12.2002Nýtt hafnaráð skipað - kona í fyrsta skipti formaður
17.09.2002Fjölgun ferða Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs
03.09.2002Framtíð Breiðafjarðarferjunnar Baldurs
20.08.2002Samgöngur til Vestmannaeyja
09.08.2002Innheimta skipagjalds
18.07.2002Víkingaskipið Íslendingur
27.05.2002Skýrsla til ráðherra um sjálfvirku tilkynningarskylduna
23.05.2002Úrskurður vegna stjórnsýslukæru
30.04.2002Nýsamþykkt lög um samgönguáætlun
17.04.2002Flutningur starfa út á land - hátt í 50 störf undanfarin misseri
02.04.2002Erindi frá málþingi um samgönguáætlun 2003-2014
27.03.2002Málþing um samgönguáætlun 2003-2014
04.02.2002Yfir 300 manns á fundi um samgöngumál í Vestmannaeyjum
23.01.2002Samgönguáætlun 2003-2014
19.12.2001Samkomulag um fjármögnun ferjulægis á Seyðisfirði undirritað
20.09.2001Alþjóðlegur siglingadagur 2001
30.08.2001Ný lög um fólksflutninga o.fl.
20.07.2001Skýrsla um losun gróðurhúslofttegunda
14.06.2001Samgönguráðuneytið gefur út Samgöngur í tölum
25.05.2001Þjónustusamningur
25.05.2001Samgönguáætlun lögð fram í fyrsta sinn á haustþingi 2001
11.05.2001Minnisblað vegna hafnaáætlunar 2001-2004
28.02.2001Þjónustuver í Snæfellsbæ
11.01.2001Niðurstöður nefndar um takmörkun siglinga
27.10.2000Útboð á rekstri Herjólfs
31.08.2000Samgönguráðherrar Norðurlandanna funda
27.06.2000Nýjar reglur um slysavarnir í höfnum
27.06.2000Íslendingur kvaddur
02.06.2000Fullgilding reglna ESB
24.05.2000Samningur um strandstöðvaþjónustu
24.05.2000Undirritun samstarfssamninga
07.04.2000Langtímaáætlun í öryggismálum sjómanna
01.07.1999Skipun í Siglingaráð
22.06.1999Skipun í hafnaráð
11.04.1999Sendinefnd frá Nýfundnalandi
Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira