Hoppa yfir valmynd

Leit eftir efnisorðum

Dagsetning Titill
15.08.2019  -   Heilbrigðisstefna til ársins 2030 kynnt á opnum fundi á Suðurnesjum 19. ágúst
09.08.2019  -   Leiðbeiningar um beitingu þvingunarúrræða samkvæmt lögræðislögum til skoðunar
07.08.2019  -   Heilbrigðisstefna til ársins 2030 kynnt í heilbrigðisumdæmi Vesturlands
07.08.2019  -   Ný heilbrigðisstefna kynnt á opnum fundi á Selfossi 14. ágúst
07.08.2019  -   Díana Óskarsdóttir skipuð forstjóri Heilbrigðisstofnunar Suðurlands
22.07.2019  -   Heilbrigðisráðherra skrifar um forsendur forgangsröðunar í heilbrigðiskerfinu
20.07.2019  -   Yfirlýsing um fyrirkomulag heilbrigðisþjónustu við börn með fíknivanda
17.07.2019  -   Opnun nýja hjúkrunarheimilisins Sólvangs í Hafnarfirði
11.07.2019  -   Samkomulag um kaup og rekstur sjúkrabifreiða
11.07.2019  -   Rúmum 400 milljónum kr. úthlutað úr Framkvæmdasjóði aldraðra
10.07.2019  -   Bréf norrænna heilbrigðisráðherra um rafræna fylgiseðla með lyfjum afhent í Brussel
02.07.2019  -   Samningur um skipulagða leit að krabbameinum í leghálsi og brjóstum
28.06.2019  -   Heilbrigðisstefna til ársins 2030 ásamt fimm ára aðgerðaáætlun
27.06.2019  -   Norrænir ráðherrar vilja efla nýskapandi heilbrigðislausnir og hringrásarhagkerfi
24.06.2019  -   Til umsagnar: Drög að stefnu í málefnum fólks með heilabilun
24.06.2019  -   Aðgerðaáætlun til að draga úr sykurneyslu landsmanna
21.06.2019  -   Umsækjendur um embætti forstjóra Heilbrigðisstofnunar Suðurlands
21.06.2019  -   Til umsagnar: Viðmið fyrir umföllun um geðheilbrigðismál í fjölmiðlum
20.06.2019  -   Fundur um fjarheilbrigðisþjónustu í dreifbýli
19.06.2019  -   Vel heppnaðir kynningarfundir um nýja heilbrigðisstefnu fyrir norðan og vestan
19.06.2019  -   Alþjóðleg könnun á viðhorfum fólks til bólusetninga
13.06.2019  -   Ný heilbrigðisstefna kynnt á opnum fundi á Ísafirði 18. júní
12.06.2019  -   Skimun fyrir sjúkdómsvaldandi bakteríum í kjöti á markaði 2018
09.06.2019  -   Ný heilbrigðisstefna kynnt á opnum fundi á Akureyri 12. júní
07.06.2019  -   Lýðheilsuvísar: Heilsa og líðan fólks eftir landshlutum
05.06.2019  -   Minnt á samráðsferli um rafræna fylgiseðla
04.06.2019  -   Þjónusta við fólk með ákominn heilaskaða
04.06.2019  -   Heilbrigðisstefna til ársins 2030 samþykkt á Alþingi
28.05.2019  -   Greiðsluþátttaka vegna tæknifrjóvgunar aukin umtalsvert
27.05.2019  -   Vel sótt vinnustofa um uppbyggingu árangursríkra geðheilsuteyma
27.05.2019  -   Til umsagnar: Reglugerð um tilkynningar til þátttakenda í vísindarannsóknum á heilbrigðissviði
24.05.2019  -   Bið eftir aðgerðum: margþættur vandi sem kallar á fjölbreyttar úrlausnir
24.05.2019  -   InterRAI-mælitækin og framkvæmd færni- og heilsumats
20.05.2019  -   72. þing Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar-innar
16.05.2019  -   Þrjátíu ný dagdvalarrými fyrir fólk með heilabilun
16.05.2019  -   Ráðherra hitti fulltrúa notenda geðheilbrigðisþjónustu á samráðsfundi
14.05.2019  -   Auglýst eftir veitendum geðheilbrigðisþjónustu í fangelsum
14.05.2019  -   Nýmæli í þjónustu Sjúkrahússins á Akureyri
10.05.2019  -   Miklar breytingar með nýrri reglugerð um dvöl á sjúkrahóteli
07.05.2019  -   Tillögum að innkaupastefnu matvæla fyrir ríkisaðila skilað til ráðherra
24.04.2019  -   Tímamótasamstarf norrænna þjóða á sviði lyfjamála staðfest
12.04.2019  -   Stuðningur við aldraða til sjálfstæðrar búsetu verði aukinn
11.04.2019  -   Sameiginlegt norrænt útboð á lyfjum: Birting útboðsgagna
09.04.2019  -   Samningur um göngudeildarþjónustu SÁÁ
09.04.2019  -   Heilbrigðisráðherra fjallaði um norræna baráttu gegn sýklalyfjaónæmi
09.04.2019  -   Tækjakostur heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni efldur
05.04.2019  -   Aukin heilbrigðisþjónusta við fanga
05.04.2019  -   Forgangsröðun til að stytta bið sjúklinga eftir tilteknum aðgerðum
02.04.2019  -   Tilraunaverkefni um bætt aðgengi að þjónustu sérgreinalækna á landsbyggðinni
02.04.2019  -   Heilbrigðisþjónusta á Suðurnesjum efld vegna aukins atvinnuleysis
28.03.2019  -   Norrænt samstarf til bjargar slösuðum í kjölfar stórbruna
27.03.2019  -   Fjármálaáætlun og megináherslurnar í heilbrigðismálum
27.03.2019  -   Úthlutun 77 milljóna króna til verkefna á sviði heilbrigðismála
22.03.2019  -   Skýrari heimildir til kvörtunar vegna heilbrigðisþjónustu og einfaldari málsmeðferð
21.03.2019  -   Úthlutun styrkja til gæðaverkefna í heilbrigðisþjónustu
11.03.2019  -   ​Staðreyndir um mislinga á heimsvísu
11.03.2019  -   Heilbrigðisráðherra skrifar um bætt skipulag krabbameinsskimana
08.03.2019  -   Yfirlýsing vegna rekstrar og endurnýjunar sjúkrabíla
05.03.2019  -   Tillögur að breyttu skipulagi skimana fyrir krabbameinum til framtíðar
04.03.2019  -   Norrænt samstarf: Mikilvæg ráðstefna um geðheilbrigði barna 28. mars
01.03.2019  -   Skoðunarhandbók um markaðseftirlit með lækningatækjum gefin út í fyrsta sinn
01.03.2019  -   Áherslur í heilbrigðismálum og tiltekin forgangsverkefni
28.02.2019  -   Stuðningsteymi á Landspítala fyrir langveik börn í burðarliðnum
28.02.2019  -   Vegna ákvörðunar SÁÁ um tímabundna lokun göngudeildarþjónustu á Akureyri
26.02.2019  -   Um 790 hjúkrunarrými á framkvæmdaáætlun til ársins 2023
26.02.2019  -   Heilbrigðisþjónusta: Málsmeðferð í kvörtunarmálum verði einfölduð
25.02.2019  -   Starfsáætlun Embættis landlæknis til ársins 2020
21.02.2019  -   Úthlutun 630 milljóna króna til að efla geðheilbrigðisþjónustu á landvísu
21.02.2019  -   Faglegt álit um blóðgjafir samkynhneigðra karlmanna
15.02.2019  -   Samkeppni um hönnun nýs hjúkrunarheimilis í Hornafirði
15.02.2019  -   Framlög úr Framkvæmdasjóði aldraðra laus til umsóknar
13.02.2019  -   Jóhanna Fjóla sett forstjóri Heilbrigðisstofnunar Vesturlands
11.02.2019  -   Upphaf stefnumótunar í málefnum fólks með heilabilun
06.02.2019  -   Eftirlit með þjónustu og rekstri heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinu
01.02.2019  -   Mannréttindamál efst á baugi á fundum með ráðamönnum í Malaví
01.02.2019  -   Heilbrigðisráðherra skrifar um innleiðingu krabbameinsáætlunar
31.01.2019  -   Sjúkrahótelið við Hringbraut afhent í dag
31.01.2019  -   Heilbrigðisstefna til umfjöllunar í velferðarnefnd
29.01.2019  -   Utanríkisráðherra kynnir sér árangur þróunarsamvinnu í Malaví
16.01.2019  -   Tillaga til þingsályktunar um heilbrigðisstefnu kynnt í ríkisstjórn
15.01.2019  -   Níu sækja um embætti ráðuneytisstjóra
14.01.2019  -   Samráð um reglugerðarbreytingu varðandi skýrslugerð vegna sóttvarna
11.01.2019  -   Starfshópur fjallar um skipulag líknar- og lífslokameferðar
10.01.2019  -   Viljayfirlýsing um rekstur 40 rýma hjúkrunarheimilis á Seltjarnarnesi
28.12.2018  -   Forsendur aukafjárveitingar til heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni
27.12.2018  -   Gjaldskrárbreytingar vegna heilbrigðisþjónustu um áramót
27.12.2018  -   Greiðslur fyrir þjónustu sérgreinalækna meðan samningaviðræður standa yfir
21.12.2018  -   Umsækjendur um embætti heilbrigðisstofnunar Suðurnesja
21.12.2018  -   Umsækjendur um embætti forstjóra Heilbrigðisstofnunar Vesturlands
20.12.2018  -   Umsagnarfrestur um drög að heilbrigðisstefnu liðinn
19.12.2018  -   Komugjöld í heilsugæslu felld niður hjá öryrkjum og öldruðum
17.12.2018  -   Ljósmæðrum og hjúkrunarfræðingum heimilað að ávísa hormónatengdum getnaðarvörnum
13.12.2018  -   Umsóknarfrestur um styrki til gæðaverkefna í heilbrigðisþjónustu rennur út 21. desember
12.12.2018  -   Fyrsta áætlun um gæðaþróun heilbrigðisþjónustunnar staðfest
07.12.2018  -   Fagráð Þróunarmiðstöðvar heilsugæslunnar skipað
06.12.2018  -   Breytt skipan ráðuneyta og tilflutningur verkefna um áramót
30.11.2018  -   Frumvarp til nýrra heildarlaga um ófrjósemisaðgerðir
28.11.2018  -   Drög að heilbrigðisstefnu birt til umsagnar
23.11.2018  -   Rekstur sjúkrahótels í traustum höndum
02.11.2018  -   Mikilvægt og löngu tímabært og setja fram skýra stefnu í heilbrigðismálum
29.10.2018  -   Heilbrigðisþing 2. nóvember – heilbrigðisþjónusta fyrir alla
26.10.2018  -   Skýrsla heilbrigðisráðherra um geðheilbrigðismál rædd á Alþingi
26.10.2018  -   Full greiðsluþátttaka sjúkratrygginga vegna kaupa á innöndunartækjum
25.10.2018  -   Um þungunarrof og frumvarp að nýrri löggjöf
19.10.2018  -   Heilsa Evrópubúa – mat á markmiðum Evrópudeildar Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar
19.10.2018  -   Ráðgjafanefnd skipuð um fagleg málefni blóðbankaþjónustu
17.10.2018  -   Þjónusta fyrir konur hjá heilsugæslunni
17.10.2018  -   Undirbúningur að samnorrænum innkaupum lyfja heldur áfram
17.10.2018  -   Mælt fyrir frumvarpi um dvalarrými og dagdvöl
16.10.2018  -   Ljósmæður og hjúkrunarfræðingar fái heimild til að ávísa getnaðarvörnum
16.10.2018  -   Skóflustunga að meðferðarkjarna Landspítalans við Hringbraut
15.10.2018  -   Boðað til heilbrigðisþings 2. nóvember
15.10.2018  -   Efling heilsugæslunnar: Sérnámsstöðum í heimilislækningum fjölgað
11.10.2018  -   Alþjóðlegur fundur ráðherra um geðheilbrigðismál
05.10.2018  -   Samið um fullnaðarhönnun rannsóknahúss við Hringbraut
05.10.2018  -   Drög að reglugerð um sérstakan úrgang frá heilbrigðisþjónustu í umsagnarferli
04.10.2018  -   Hjúkrunarrýmum í Hafnarfirði fjölgar um 33
02.10.2018  -   Sýklalyfjanotkun og ónæmar bakteríur
28.09.2018  -   Heilbrigðisráðherra á leiðtogafundi allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna
27.09.2018  -   Drög að frumvarpi til laga um þungunarrof til umsagnar
26.09.2018  -   Ráðherra veitir 40 milljónir króna í stuðningsteymi fyrir langveik börn
24.09.2018  -   Fundað um fyrirkomulag sérgreinaþjónustu og næstu skref
24.09.2018  -   Dómur í máli sérgreinalæknis undirstrikar þörf á öðru fyrirkomulagi samninga
24.09.2018  -   Brugðist við röngum staðhæfingum varðandi sérgreinalækna
19.09.2018  -   Tillögur um uppbyggingu og þróun fjarheilbrigðisþjónustu
18.09.2018  -   Endurskoðun reglugerðar til að jafna rétt barna
17.09.2018  -   Breyting á lyfjalögum og lögum um landlækni og lýðheilsu til umsagnar
13.09.2018  -   „Ráðgjafarnefnd Landspítalans mikilvægur bakhjarl“
12.09.2018  -   Opnun útboðs vegna kaupa á sjúkrabílum frestað
11.09.2018  -   ​Fjárlagafrumvarpið: Helstu áherslur á sviði heilbrigðismála
10.09.2018  -   25 milljóna króna framlag í aðgerðaáætlun gegn sjálfsvígum
04.09.2018  -   Tannheilsa og aðgengi að tannlæknaþjónustu
03.09.2018  -   Aukin aðkoma þyrlna að sjúkraflugi
31.08.2018  -   Framlög til tannlækninga aldraðra og öryrkja aukin um rúm 140%
30.08.2018  -   Heilbrigðisráðherra skrifar: „Verkefnum fjölgar – úr vörn í sókn“
30.08.2018  -   Vestnorrænir heilbrigðisráðherrar funduðu í Reykjavík
03.07.2018  -   Fagleg samræða um þjónustu sérgreinalækna
20.06.2018  -   Markmiðin með nýju greiðsluþátttökukerfi heilbrigðisþjónustu hafa náðst
11.06.2018  -   Starfshópur um ákominn heilaskaða
06.06.2018  -   Ætlað samþykki fyrir líffæragjöf leitt í lög
05.06.2018  -   Heyrnarfræðingar löggiltir sem heilbrigðisstétt
04.06.2018  -   Til umsagnar: Kröfur landlæknis um öryggi við veitingu fjarheilbrigðisþjónustu
01.06.2018  -   Fyrsta samnorræna lyfjaútboðið í augsýn
31.05.2018  -   Tillaga að stefnu í tóbaksvörnum kynnt í haust
25.05.2018  -   Heilbrigðisráðherra býður fulltrúa smáríkja í Evrópu velkomna til fundar á Íslandi
24.05.2018  -   Leiðir til að sporna við mis- og ofnotkun geð- og verkjalyfja
23.05.2018  -   Heilbrigðisráðherra á 71. þingi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar
18.05.2018  -   Þróunarmiðstöð heilsugæslu á landsvísu sett á fót
18.05.2018  -   Umsækjendur um embætti forstjóra Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða
17.05.2018  -   Áherslur heilbrigðisráðherra á ársfundi Landspítala
04.05.2018  -   Aðgerðaáætlun til að fækka sjálfsvígum á Íslandi
26.04.2018  -   ​„Risastór og langþráður áfangi í uppbyggingu Landspítalans“
25.04.2018  -   Uppbygging hjúkrunarrýma, áskoranir og nýsköpun í öldrunarþjónustu
24.04.2018  -   Skipað í samstarfsráð um uppbyggingu Landspítalans
17.04.2018  -   Úthlutun styrkja til gæðaverkefna í heilbrigðisþjónustu
10.04.2018  -   Kveðjur heilbrigðisráðherra til ljósmæðra og BHM
10.04.2018  -   Staðreyndir um ný geðheilsuteymi í heilsugæslunni og starfsemi Hugarafls
05.04.2018  -   Fjármálaáætlun 2019-2023: Umtalsverð aukning til heilbrigðismála
21.03.2018  -   Heilbrigðisráðherra skrifar um mikilvægi neyðarmóttöku fyrir þolendur kynferðisofbeldis
17.03.2018  -   Öruggir sjúkraflutningar tryggðir áfram
12.03.2018  -   Erfið staða á bráðamóttöku Landspítala
09.03.2018  -   Framhald átaks um styttingu biðlista eftir tilteknum skurðaðgerðum
02.03.2018  -   Heilbrigðisráðherra skrifar um skýrslu Ríkisendurskoðunar
01.03.2018  -   Tillögur um lækkun tannlæknakostnaðar lífeyrisþega í mótun
01.03.2018  -   Gjaldskrárbreytingar vegna heilbrigðisþjónustu 1. mars
01.03.2018  -   Yfirlýsing þriggja ráðherra um heilbrigðiskerfið og mönnun þess
26.02.2018  -   Skýrsla Ríkisendurskoðunar um kaup á heilbrigðisþjónustu
08.02.2018  -   Tillögur um líknarmeðferð á landsbyggðinni
18.01.2018  -   Landspítalinn er bakhjarl heilbrigðisþjónustunnar
15.01.2018  -   Fjölgun sálfræðinga í almenna heilbrigðiskerfinu
08.01.2018  -   Umsækjendur um Embætti landlæknis
05.01.2018  -   Heimsókn heilbrigðisráðherra á Landspítala
05.01.2018  -   Skýr heilbrigðisstefna með jöfnuð að leiðarljósi
03.01.2018  -   Gjaldfrjálsar tannlækningar barna komnar að fullu til framkvæmda
22.12.2017  -   Framlög til heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni aukin um 450 m.kr.
21.12.2017  -   Fjárlagafrumvarpið: Aukin framlög til heilbrigðisstofnana um allt land
20.12.2017  -   Fjárlagafrumvarpið: Aukin framlög til heilbrigðismála
23.11.2017  -   Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins leiðir faglega þróun
13.11.2017  -   Skýrsla OECD; Health at a Glance 2017, er komin út
03.10.2017  -   Heilsa og líðan Íslendinga könnuð í fjórða sinn
20.09.2017  -   Þátttaka í almennum bólusetningum óviðunandi að mati sóttvarnalæknis
20.09.2017  -   Drög að reglugerð um skipulag vísindarannsókna á heilbrigðissviði til umsagnar
13.09.2017  -   Heilbrigðismál: Bætt aðgengi að þjónustu forgangsverkefni
12.09.2017  -   Stóraukið fé til uppbyggingar Nýs Landspítala og innviðir styrktir
08.09.2017  -   Skýrsla landlæknis um tíðni aðgerða í einkarekinni þjónustu
31.08.2017  -   Fundur vestnorrænna heilbrigðisráðherra í Nuuk
21.08.2017  -   Fyrirkomulag þjónustu við fólk með heyrnar- og talmein til skoðunar
13.07.2017  -   Gæðavísar við mat á gæðum og árangri í heilbrigðisþjónustu
12.07.2017  -   Staða á biðlistum eftir völdum aðgerðum
07.07.2017  -   Tillaga að íslenskri krabbameinsáætlun - forgangsröðun og framkvæmd verkefna
29.06.2017  -   Fjölgun sálfræðinga í heilsugæslu skilar árangri
11.04.2017  -   Reglugerð um tilvísanir fyrir börn
11.04.2017  -   Reglugerðir um heilbrigðiskostnað fólks í nýju greiðsluþátttökukerfi
07.04.2017  -   Alþjóðlegur heilbrigðisdagur gegn þunglyndi
28.03.2017  -   Ráðherra styrkir félagasamtök sem starfa að heilbrigðismálum um 72 milljónir kr.
21.03.2017  -   Framhald átaks til að stytta bið eftir völdum aðgerðum
20.03.2017  -   Umfjöllun Ríkisendurskoðunar um tannlækningar barna
17.03.2017  -   Verklag við lyfjaeftirlit og góðar ávísanavenjur
17.03.2017  -   Ávarp heilbrigðisráðherra á málþinginu „Hættu nú alveg“
17.03.2017  -   Úrskurður um greiðsluþátttöku vegna fyrirbyggjandi læknisaðgerðar
16.03.2017  -   Starfshópur skipaður til að stemma stigu við útbreiðslu kynsjúkdóma
24.02.2017  -   Skýrsla um endurskoðun laga nr. 25/1975
23.02.2017  -   Til umsagnar: Frumvarp gegn misnotkun stera o.fl.
21.02.2017  -   Áskorun um að sálfræðiþjónusta verði felld undir greiðsluþátttöku sjúkratrygginga
17.02.2017  -   Ráðherra afhent skýrsla um vinnumarkað hjúkrunarfræðinga
01.02.2017  -   Kristján Sigurðsson skipaður forstjóri Sólvangs
01.02.2017  -   Jóhanna Fjóla sett forstjóri Heilbrigðisstofnunar Vesturlands
01.02.2017  -   Ný Frú Ragnheiður tekin í notkun
29.01.2017  -   Ný hjúkrunardeild við Lund á Hellu tekin í notkun
27.01.2017  -   Upplýsingar varðandi lokun hjúkrunarheimilisins Kumbaravogs
20.01.2017  -   Yfirlýsing heilbrigðisráðherra frá fundi OECD í París
19.01.2017  -   Upplýsingar um mataræði, hreyfingu og holdafar Norðurlandabúa
18.01.2017  -   Heilbrigðisráðherra ræddi hagnýtingu erfðaupplýsinga á fundi OECD
17.01.2017  -   Heilbrigðisráðherrar OECD ríkja funda í París
11.01.2017  -   Óttarr Proppé tekinn við embætti heilbrigðisráðherra
10.01.2017  -   Viðurkenning líknarlækninga og sérhæfðra verkjalækninga sem viðbótarsérgreina
06.01.2017  -   Nýtt greiðsluþátttökukerfi vegna heilbrigðisþjónustu tekur gildi 1. maí
30.12.2016  -   Tannlækningar fjögurra og fimm ára barna verða gjaldfrjálsar
30.12.2016  -   Samningur um sérhæfð hjúkrunarrými á Droplaugarstöðum
20.12.2016  -   Um Leiðarljós og þjónustu við langveik börn
19.12.2016  -   Styrkur til verkefna í þágu psoriasis- og exemsjúklinga
15.12.2016  -   Starfshópur um nýtingu erfðaupplýsinga til einstaklingsmiðaðra forvarna
07.12.2016  -   Reglugerð um greiðsluþátttöku fyrir heilbrigðisþjónustu til umsagnar
02.12.2016  -   Umsækjendur um embætti forstjóra HeilbrigðisstofnunarVesturlands
29.11.2016  -   Skipun forstjóra Heilbrigðisstofnunar Austurlands
14.11.2016  -   Vitundarvika um skynsamlega notkun sýklalyfja
11.11.2016  -   Spornað við úttbreiðslu sýklalyfjaónæmra baktería
04.11.2016  -   Umsækjendur um embætti forstjóra Heilbrigðisstofnunar Austurlands
01.11.2016  -   Úthlutun styrkja til gæðaverkefnaí heilbrigðisþjónustu
28.10.2016  -   Skaðaminnkunar-verkefnið Frú Ragnheiður fær 5 m.kr. styrk
27.10.2016  -   Tillögur um eflingu fjarheilbrigðisþjónustu
20.10.2016  -   Útskrift átján nýrra sérfræðinga í heimilslækningum
20.10.2016  -   Samið um byggingu 100 rýma hjúkrunarheimilis í Reykjavík
12.10.2016  -   Heilbrigðisráðherra ræddi um jafnrétti og heilsu kvenna á fundi smáríkja í Monakó
08.10.2016  -   Staða forstjóra Heilbrigðisstofnunar Austurlands laus til umsóknar
07.10.2016  -   Skipað í embætti forstjóra Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða
05.10.2016  -   Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins styrkt um 350 milljónir króna
04.10.2016  -   Lýðheilsustefna ásamt aðgerðaáætlun samþykkt
28.09.2016  -   Umsagnarfrestur um drög að heilbrigðisstefnu framlengdur
27.09.2016  -   Til umsagnar: reglugerð varðandi viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi heilbrigðisstarfsmanna
09.09.2015  -   Heimahjúkrun verði efld um allt land með auknu fé
Titill
Grunngildi í heilbrigðisþjónustu
Samkomulag um sjúkrabíla í höfn
Synjun Embættis landlæknis um veitingu starfsleyfis sem sálfræðingur
Nýsköpun í þjónustu við aldraða
Fimm ára aðgerðaáætlun heilbrigðisstefnu 2019 - 2023
Heilbrigðisstefna - stefna fyrir íslenska heilbrigðisþjónustu til ársins 2030
Innkaupastefna matvæla fyrir ríkisaðila
Bætt geðheilbrigðisþjónusta við fanga
Áherslur í heilbrigðismálum
Opening the Gender Blinds - opnunarávarp heilbrigðisráðherra á málþingi um kynjaða heildarsýn á áföll og fíkn
Landspítali þjónustar börn og ungmenni í fíknivanda
Kæra vegna kröfu Sjúkratrygginga Íslands um endurgreiðslu og ákvörðun um viðvörun
Kæra vegna kröfu Sjúkratrygginga Íslands um endurgreiðslu
Heilbrigðisstefna til framtíðar
Fjarheilbrigðisþjónusta - í takt við nýja tíma
Aukin aðkoma þyrlna að sjúkraflugi - skýrsla starfshóps
Breytt greiðsluþátttökukerfi fyrir heilbrigðisþjónustu - Úttekt á fyrsta árinu eftir gildistöku
Aðgerðir til að sporna við misnotkun lyfja sem geta valdið ávana og fíkn.
Hjúkrunarrýmum fjölgar umtalsvert
Eflum lýðheilsu
Embætti skrifstofustjóra á skrifstofu heilbrigðisþjónustu laust til umsóknar
Synjun Embættis landlæknis um varanlegt starfsleyfi sem talmeinafræðingur
Samþætting líknar- og lífslokameðferðar: Norðlenska líkanið
Aðgerðir til að bregðast við aukinni útbreiðslu kynsjúkdóma
Synjun Embættis landlæknis um veitingu starfsleyfis sem sálfræðingur
Sálfræðingum fjölgar í almenna heilbrigðiskerfinu
Eflum geðheilbrigðisþjónustuna
Tillaga að íslenskri krabbameinsáætlun til ársins 2020 – Notendamiðuð þjónusta í öndvegi
Niðurstöður úttektar á öldrunarþjónustu - tillögur til heilbrigðisráðherra
Kröfulýsing vegna rekstrar heilsugæsluþjónustu, 1,0
Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn


Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira