Hoppa yfir valmynd

Leit eftir efnisorðum

Titill
Tölulegar upplýsingar
Spurt og svarað vegna Covid19
Umsvif hins opinbera í máli og myndum
Langtímaáætlun um opinber fjármál
Skatturinn og Tollgæsla Íslands
Tollstjóri
Eldra efni fjármálastöðugleikaráðs
Stefna um beitingu sveiflujöfnunarauka
Starfsreglur fyrir kerfisáhættunefnd
Starfsreglur fyrir fjármálastöðugleikaráð
Opinber stefna um fjármálastöðugleika
Umfjöllun OECD um íslensk efnahagsmál
Fjárlög fyrir árið 2020
Ársskýrslur ráðherra
Stefna í lánamálum
Lánshæfismat
Lánsfjármál ríkissjóðs
Endurmat útgjalda
Fjármálaáætlun
Lög um opinber fjármál
Fjármálaáætlun 2020-2024
Fjárlög
Þátttakendur og fyrirkomulag
Efnahagsmál og opinber fjármál
Kynjuð fjárlagagerð
Launaumslagið
Fjárlög fyrir árið 2019
Fjárlög fyrir árið 2018
Endurskoðun á ramma peningastefnu
Endurgreiðsla virðisaukaskatts
Skattur á heitt vatn
Fjárlagafrumvarp 2018 - ekki afgreitt
Upplýsingaskiptasamningar
Tvísköttunarsamningar
Aðstoðarsamningar á sviði skattamála
Upplýsingaskiptasamningar
Tvísköttunarsamningar
Eldra efni
Alþjóðlegir skattasamningar
Mælaborð fjárlaga
Lífeyrisskuldbindingar hins opinbera
Fjármálamarkaður
Fjárlög fyrri ára
Ívilnanir í atvinnurekstri
Fjármál ríkissjóðs
Fjárlagagerð og fjárlagaferli
Tekjur ríkissjóðs
Opinber fjármál
Stefnumörkun og langtímaáætlun í ríkisfjármálum
Samhæfing fjármála sveitarfélaga við ríkisfjármál
Afrit af Framsetning gjaldahliðar
Þjónustu- og styrktarsamningar
Verðlagsforsendur
Útgjöld í alþjóðlegum samanburði
Útgjöld eftir hagrænni skiptingu
Reikningshaldsleg framsetning A-hluta ríkissjóðs
Framsetning gjaldahliðar
Útgjöld ríkissjóðs
Skuldbindingar samkvæmt samningnum um Evrópska efnahagssvæðið
Fjármálastefna
Fjármálareglur
Grunngildi
Fjármálaráð
Barnabætur
Fjármálastöðugleikaráð
Efnahagsmál
Verðbréfamarkaðir
Vátryggingamarkaður
Innstæðutryggingar
Útgjöld eftir málefnasviðum og málaflokkum
Greiðslukerfi og greiðsluþjónusta
Bankamarkaður
Starfsreglur fyrir fjármálastöðugleikaráð
Opinber stefna um fjármálastöðugleika
Þjóðhagsmál
Vextir og verðtrygging
Staða innleiðingar
Saga innleiðingar
Kæruleiðir og úrskurðir
Skattrannsóknarstjóri
Virðisaukaskattur
Þjónustugjöld
Tekjuskattur
Úrvinnslugjald
Skattaívilnanir
Veiðigjöld
Stimpilgjald
Eftirlitsgjald vegna reksturs Fjármálaeftirlitsins
Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki
Ábyrgðargjald launa
Aðrir skattar og gjöld
Innflutningur
Sérstakt gjald til RÚV ohf.
Fjársýsluskattur
Áfengisgjald og tóbaksgjald
Tekjuskattur
Olíugjald
Kílómetragjald
Erfðafjárskattur
Bifreiðagjald
Útsvar
Útvarpsgjald
Vaxtabætur
Losun og afnám fjármagnshafta
Virðisaukaskattur
Yfirskattanefnd
Stjórnsýsla skattamála
Aðrar tekjur ríkissjóðs
Skattar og þjónustugjöld vegna atvinnurekstrar
Stimpilgjald
Framkvæmdasjóður aldraðra
Fjármagnstekjuskattur
Tryggingagjald
Gjald vegna reksturs umboðsmanns skuldara
Gistináttaskattur
Skattar og þjónustugjöld einstaklinga
Barnabætur
Ráðgjöf um fjármál heimilanna
Dagsetning Titill
17.09.2020  -   Vegna frétta um meinta ágalla á ákvörðun ESA varðandi ríkisábyrgð á lánalínu til Icelandair Group
16.09.2020  -   Tengjum ríkið – ráðstefna um stafræna framtíð hins opinbera
15.09.2020  -   Auknar endurbætur og viðhald fasteigna í samræmi við sérstakt fjárfestingarátak
15.09.2020  -   Umsóknarferli stuðningslána endurbætt
15.09.2020  -   Efnahagsleg áhrif farsóttar og sóttvarna
11.09.2020  -   Fyrsta skýrsla kjaratölfræðinefndar kynnt á fjarfundi
11.09.2020  -   Milljarður króna greiddur út í lokunarstyrki
04.09.2020  -   Uppgjör ríkissjóðs fyrir fyrri helming ársins 2020
04.09.2020  -   Byggðakort fyrir Ísland framlengt um eitt ár
03.09.2020  -   Rekstur norrænna fyrirtækja auðveldaður með aukinni samtengingu stafrænna kerfa
02.09.2020  -   12 verkefni fjármögnuð í fjárfestingarátaki um nýsköpun í heilbrigðisþjónustu
28.08.2020  -   Starfshópur greinir efnahagsleg áhrif sóttvarna
27.08.2020  -   Helstu skilmálar mögulegrar ríkisábyrgðar á lánsfjármögnun Icelandair Group
26.08.2020  -   App til að auðvelda endurvinnslu hlutskarpast í nýsköpunarkeppninni Gagnaþon fyrir umhverfið
26.08.2020  -   Gagnaþon fyrir umhverfið: Fjöldi spennandi verkefna í úrslitum sem kynnt verða í dag
25.08.2020  -   Endurskoðuð fjármálastefna: ríkissjóði beitt til að auka viðnámsþrótt heimila og fyrirtækja
21.08.2020  -   Ferðakostnaður ríkisins lækkaði um 1,1 milljarð króna milli ára
20.08.2020  -   Samstaðan skilar árangri - grein Bjarna Benediktssonar í Morgunblaðinu
18.08.2020  -   Tölur yfir stöðu efnahagsaðgerða vegna Covid-19
18.08.2020  -   Íslensk stjórnvöld ákveða að veita Icelandair Group ríkisábyrgð á lánalínu
14.08.2020  -   Efnahagsleg sjónarmið við ákvörðun um umfang sóttvarnaaðgerða á landamærum
12.08.2020  -   Gagnaþon fyrir umhverfið hefst í dag
28.07.2020  -   Fjármálaráðherra ávarpar ársfund asíska fjárfestingabankans, AIIB
14.07.2020  -   Umsóknir um stuðningslán komnar í 2,2 milljarða
13.07.2020  -   Fyrsti fundur fjármálastöðugleikaráðs 2020
09.07.2020  -   Rekstrarafkoma ríkissjóðs árið 2019 jákvæð um 42 ma. kr.
09.07.2020  -   Ársskýrslur ráðherra birtar
09.07.2020  -   Stuðningslán virkjuð á Ísland.is
07.07.2020  -   Björgvin Víkingsson skipaður forstjóri Ríkiskaupa
26.06.2020  -   Heimildir til endurskipulagningar orðnar að lögum
26.06.2020  -   Nær allar mótvægisaðgerðir vegna heimsfaraldurs komnar til framkvæmda
24.06.2020  -   Afgreiðsla lokunarstyrkja gengur vel - ánægja með úrræði stjórnvalda
12.06.2020  -   Framgangur áætlunar um losun fjármagnshafta
12.06.2020  -   Hægt að sækja um lokunarstyrk á vef Skattsins
10.06.2020  -   Auka þarf alþjóðlega samvinnu til að stuðla að efnahagsbata í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru
02.06.2020  -   Undirbúningur stuðningslána vel á veg kominn
29.05.2020  -   Starfshópur tryggir eftirfylgni efnahagsaðgerða vegna heimsfaraldurs kórónuveiru
29.05.2020  -   Uppgjör ríkissjóðs fyrir fyrsta ársfjórðung 2020
29.05.2020  -   Álagning opinberra gjalda á einstaklinga fyrir 2019 birt
28.05.2020  -   Sviðsmyndir um mögulegar afkomu- og skuldahorfur ríkissjóðs og hins opinbera
27.05.2020  -   Ríkissjóður gefur út skuldabréf í evrum
26.05.2020  -   Þriðja fjáraukalagafrumvarpið lagt fram
26.05.2020  -   Fjármálastefna, -áætlun og -frumvarp lögð fram samhliða í haust
22.05.2020  -   Fitch Ratings staðfestir A lánshæfiseinkunn ríkissjóðs en breytir horfum í neikvæðar
22.05.2020  -   Hægt að áætla fjárhæðir stuðningslána og lokunarstyrkja í reiknivél á Ísland.is
20.05.2020  -   Mótvægisráðstafanir stjórnvalda vegna heimsfaraldurs kórónuveiru kynntar í ríkisstjórn
15.05.2020  -   S&P Global Ratings staðfestir A/A-1 lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs - horfur eru áfram stöðugar
15.05.2020  -   Stuðningur vegna greiðslu launakostnaðar á uppsagnarfresti
14.05.2020  -   Mikill kippur í kortanotkun og vegaumferð eykst eftir rýmkun samkomubanns
13.05.2020  -   Virðisaukaskattur greiddur óháð uppruna þjónustu
12.05.2020  -   Búið að semja við alla viðskiptabankana um veitingu viðbótarlána
07.05.2020  -   Greining á mögulegri stærðargráðu áfalls vegna heimsfaraldurs kórónuveiru
07.05.2020  -   Ný arðgreiðslustefna fyrir Landsvirkjun: 10 milljarða króna arðgreiðsla á árinu 2020
05.05.2020  -   Könnun á nýjum lausnum stofnana vegna heimsfaraldurs kórónuveiru
04.05.2020  -   Allir reikningar ríkisstofnana og ríkissjóðs orðnir rafrænir
30.04.2020  -   Eftirlitsnefnd vegna viðbótarlána skipuð
29.04.2020  -   Framkvæmdir við endurgerð Hegningarhússins hefjast í sumar
24.04.2020  -   Íslenskt- gjörið svo vel: Sameiginlegt átak stjórnvalda og atvinnulífsins
22.04.2020  -   3.000 sumarstörf fyrir námsmenn
21.04.2020  -   Kynningarefni vegna framhaldsaðgerða stjórnvalda í tengslum við heimsfaraldur kórónaveiru
20.04.2020  -   ESA: Veiting ábyrgða á viðbótarlánum lánastofnana til fyrirtækja vegna COVID-19 samrýmist framkvæmd EES-samningsins
17.04.2020  -   Samningur um framkvæmd á veitingu ábyrgða gagnvart lánastofnunum vegna viðbótarlána þeirra til fyrirtækja
15.04.2020  -   Ánægja með opinbera þjónustu samkvæmt fyrstu samræmdu könnuninni
08.04.2020  -   Vegna umræðu um launakjör þjóðkjörinna fulltrúa og æðstu embættismanna ríkisins
07.04.2020  -   Aukin fjárfesting á Suðurnesjum
06.04.2020  -   Fjarfundur forsætisráðherra og forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins
03.04.2020  -   Vaktaálagsauki hjúkrunarfræðinga á Landspítala tryggður
01.04.2020  -   Skatturinn með framkvæmd ýmissa úrræða sem tengjast heimsfaraldri kórónuveiru
01.04.2020  -   Horft verði fram hjá kröfum um ávöxtun og arðgreiðslur á árinu 2020
31.03.2020  -   Skatturinn felli tímabundið niður álag vegna skila á virðisaukaskatti á gjalddaga í apríl
27.03.2020  -   Laun þjóðkjörinna fulltrúa og æðstu embættismanna fryst til áramóta
27.03.2020  -   Ráðherrar Norðurlanda og Eystrasaltsríkja í bankaráði NIB óska aðgerða til að draga úr efnahagsáhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru
25.03.2020  -   Umfangsmikil aukning í fjárfestingu í stafrænum innviðum
21.03.2020  -   Sameiginleg yfirlýsing ríkisstjórnar Íslands, Samtaka fjármálafyrirtækja og Landssamtaka lífeyrissjóða um viðbrögð vegna heimsfaraldurs kórónuveiru
17.03.2020  -   Vegna útgáfumála ríkissjóðs
16.03.2020  -   Skipting gjalddaga á staðgreiðslu opinberra gjalda og tryggingagjalds
13.03.2020  -   Ríkisstofnanir vel í stakk búnar fyrir fjarvinnu starfsfólks
12.03.2020  -   Frumvarp um frestun gjalda afgreitt úr ríkisstjórn
11.03.2020  -   Aðgerðaáætlun um opinbera nýsköpun
10.03.2020  -   Viðspyrna fyrir íslenskt efnahagslíf
10.03.2020  -   Beint að efninu: Ísland.is fær nýja ásýnd og þjónusta efld
07.03.2020  -   Áframhaldandi samstarf Norðurlanda og Eystrasaltsríkja um stafræna þróun
02.03.2020  -   Allir reikningar ríkisstofnana sendir rafrænt frá 1. maí
28.02.2020  -   Endurskoðuð eigandastefna fyrir fjármálafyrirtæki tekur gildi
26.02.2020  -   Drög að frumvarpi um varnarlínu milli viðskipta- og fjárfestingarbankastarfsemi birt í samráðsgátt
20.02.2020  -   Breytingar vegna lána sem tengjast erlendum gjaldmiðlum
14.02.2020  -   Ársreikningar ríkisstofnana aðgengilegir á vefnum
12.02.2020  -   Þróun umfangs aðgerða í þágu loftslagsmarkmiða stjórnvalda
11.02.2020  -   Loftslagsmót haldið í mars: Fyrirtæki og stofnanir ræða grænar lausnir
05.02.2020  -   Aðgerðir fyrirtækja ráða miklu um það hvenær Ísland fer út af gráa lista FATF
04.02.2020  -   Hagvöxtur gæti reynst 0,5 prósentum hærri en ella ef loðna finnst í febrúar
03.02.2020  -   Nýir hvatar til að styrkja skattalegt umhverfi þriðja geirans verði lögfestir
31.01.2020  -   Lífskjör óvíða betri en hér á landi
29.01.2020  -   Margir nýta skattaafslátt vegna erlendra sérfræðinga
27.01.2020  -   Ríkið keypti vörur og þjónustu fyrir 117 milljarða 2018: Stöðumat um opinber innkaup í samráðsgátt
23.01.2020  -   Svigrúm fjármálafyrirtækja aukið
18.01.2020  -   200 milljónir í aukin verkefni stofnana á sviði peningaþvættis, skattrannsókna og skatteftirlits
14.01.2020  -   Ríkisstjórnin styrkir baráttuna gegn félagslegum undirboðum og brotum á vinnumarkaði
30.12.2019  -   Stefna í lánamálum ríkisins 2020-2024
30.12.2019  -   Skattabreytingar á árinu 2020
20.12.2019  -   Reiknigrundvöllur við tryggingafræðilega athugun hjá lífeyrissjóðum
20.12.2019  -   Starf og hlutverk fjármálastöðugleikaráðs breytist með sameiningu SÍ og FME
20.12.2019  -   Skýrsla AGS um Ísland: Skjót hagstjórnarviðbrögð styðja við gang hagkerfisins
19.12.2019  -   Breytingar á staðgreiðslu um áramót
17.12.2019  -   Bílar ríkisins verða umhverfisvænir
16.12.2019  -   Yfir hundrað sóttu kynningarfund um útboð á hönnun og þróun stafrænnar þjónustu
16.12.2019  -   Upplifun almennings á þjónustu stofnana könnuð
14.12.2019  -   Hagstæð aldurssamsetning skýrir lægri útgjöld til heilbrigðismála
12.12.2019  -   Útboð um eflingu stafrænnar þjónustu fyrir allt að 18 teymi
11.12.2019  -   Skatturinn tekur til starfa um áramót: Stofnunum fækkar
11.12.2019  -   Skattafrétt mest lesna frétt stjórnarráðsvefjarins frá upphafi
05.12.2019  -   Bjarni Benediktsson hlaut hvatningarverðlaun Samtóns
04.12.2019  -   Veruleg lækkun tekjuskatts
28.11.2019  -   Uppgjör ríkissjóðs fyrir fyrstu níu mánuði ársins 2019
28.11.2019  -   Bylting í aðgengi fólks að stafrænni þjónustu
28.11.2019  -   Fjárlög fyrir 2020 samþykkt: Sterk staða ríkissjóðs og öflug opinber fjárfesting
27.11.2019  -   Stuðlað að stafrænum sam- og viðskiptum yfir landamæri
26.11.2019  -   Frumvarp fjármálaráðherra um ívilnanir vegna vistvænna samgangna samþykkt í ríkisstjórn
22.11.2019  -   Fitch Ratings staðfestir óbreytta A lánshæfiseinkunn ríkissjóðs með stöðugum horfum
15.11.2019  -   S&P staðfestir A/A-1 lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs
15.11.2019  -   Aðgerðir til að koma í veg fyrir skattundanskot og tryggja virkt skattaeftirlit
12.11.2019  -   Fjármála- og efnahagsráðherra skipar hæfnisnefnd vegna umsækjenda um embætti varaseðlabankastjóra fjármálastöðugleika
11.11.2019  -   Álit AGS eftir heimsókn til Íslands: Rétt hagstjórnarviðbrögð í kjölfar efnahagsáfalla
08.11.2019  -   Moody´s hækkar lánshæfismat Íslands í A2: Meiri lækkun skulda og styrk umgjörð opinberra fjármála
08.11.2019  -   Sótti evrópskan fund ráðherra fjármála og efnahagsmála
08.11.2019  -   Fyrsta skýrsla framtíðarnefndar um þróun samfélags komin út
04.11.2019  -   Fyrsti fundur nýs Þjóðhagsráðs haldinn í dag
30.10.2019  -   Hvatt til notkunar vistvænna samgöngumáta með lægri álögum
25.10.2019  -   Umsækjendur um stöðu varaseðlabankastjóra fjármálastöðugleika
24.10.2019  -   Nútímavætt viðskiptaumhverfi ríkisins með rafrænum reikningum
23.10.2019  -   Greinargerð um framgang áætlunar um losun fjármagnshafta
22.10.2019  -   Samið um styttri vinnuviku við fimm stéttarfélög
21.10.2019  -   Skatturinn: Bætt þjónusta með nýrri og leiðandi upplýsingastofnun
18.10.2019  -   Norrænir fjármálaráðherrar funduðu í Washington
27.09.2019  -   Þriðji fundur fjármálastöðugleikaráðs á árinu 2019
27.09.2019  -   Álagning opinberra gjalda á lögaðila vegna rekstrarársins 2018
27.09.2019  -   Afhending fullgildingarskjala vegna tvísköttunarsamninga
25.09.2019  -   Mikill vöxtur í fiskeldi á næstu árum
19.09.2019  -   Fyrsta heildstæða stefna ríkisins fyrir stjórnendur kynnt
19.09.2019  -   Rannveig Sigurðardóttir og Unnur Gunnarsdóttir fluttar í starf varaseðlabankastjóra
18.09.2019  -   Nýsköpunarmót opinberra aðila og fyrirtækja haldið í fyrsta sinn á Íslandi
18.09.2019  -   Starfshópur endurskoðar umgjörð um gjaldeyrismál
16.09.2019  -   Ný skýrsla OECD: Lífskjör á Íslandi með því besta sem þekkist
13.09.2019  -   Áherslur í fjárlagafrumvarpi: Nýsköpunarumhverfið, ferðaþjónusta til framtíðar og aukið orkuaðgengi
09.09.2019  -   Rangfærslur um skattalækkun leiðréttar
06.09.2019  -   Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2020: Öflug fjárfesting og skattalækkanir
30.07.2019  -   Skýrsla matsfyrirtækisins Fitch Ratings um Ísland
29.07.2019  -   Moody´s birtir árlega skýrslu um lánshæfi Íslands – A3 lánshæfiseinkunn er óbreytt með jákvæðum horfum
14.07.2019  -   Fjármálaráðherra kjörinn varaformaður bankaráðs AIIB
12.07.2019  -   Áform um lagabreytingar vegna stuðnings stjórnvalda við lífskjarasamninga í samráðsgátt
09.07.2019  -   Ársskýrslur ráðherra birtar
04.07.2019  -   Áform um lögfestingu varnarlínu á hlutfall fjárfestingabankastarfsemi innlánsstofnana birt í samráðsgátt
02.07.2019  -   Aðferðafræði við útreikning vísitölu neysluverðs tekin til skoðunar
01.07.2019  -   Þjóðhagsráð tekur til starfa í breyttri mynd
28.06.2019  -   Ríkisreikningur 2018 – Sterk staða ríkissjóðs
19.06.2019  -   Breytingar á tillögu að fjármálaáætlun: Áfram vöxtur í helstu málaflokkum
14.06.2019  -   Norrænir sérfræðingar funduðu um ríkisaðstoð
14.06.2019  -   Uppgjör ríkissjóðs fyrir fyrsta ársfjórðung 2019
13.06.2019  -   Ríkissjóður gefur út nýtt skuldabréf í evrum á hagstæðustu vöxtum í sögu lýðveldisins
07.06.2019  -   Alþjóðleg ráðstefna um áskoranir fjármálamarkaða til framtíðar
05.06.2019  -   Ríkissjóður tilkynnir um tilboð í uppkaup á eigin bréfum og áform um nýja útgáfu
04.06.2019  -   Nýsköpunardagur hins opinbera haldinn í fyrsta sinn: Opinberir vinnustaðir virkir í nýsköpun
29.05.2019  -   Endurskoðuð fjármálastefna: Jákvæð heildarafkoma hins opinbera verði tryggð
27.05.2019  -   Páfi ávarpaði fund fjármálaráðherra í Vatíkaninu
24.05.2019  -   Fitch ratings hækkar skammtímaeinkunnir ríkissjóðs í F1+ og staðfestir langtímaeinkunnir sem A með stöðugum horfum
21.05.2019  -   Moody´s birtir álit á lánshæfi Íslands – A3 lánshæfiseinkunn er óbreytt með jákvæðum horfum
17.05.2019  -   S&P staðfestir A/A-1 lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs
16.05.2019  -   Loftslagsaðgerðir á Norðurlöndum gætu verið enn áhrifaríkari
15.05.2019  -   Samkomulag undirritað um Kjaratölfræðinefnd
09.05.2019  -   Fjármála- og efnahagsráðherra á ársfundi Endurreisnar- og þróunarbanka Evrópu
03.05.2019  -   Fitch tekur skammtímaeinkunnir Íslands til endurskoðunar vegna breyttrar aðferðafræði
03.05.2019  -   Vegna umræðu um samning ríkisins við Microsoft
03.05.2019  -   Greinargerð fjármála- og efnahagsráðherra um framgang áætlunar um losun fjármagnshafta
16.04.2019  -   Lægri grunnútgjöld og bætt forgangsröðun með nýju verklagi um endurmat útgjalda
15.04.2019  -   Fjármála- og efnahagsráðherra aðili að alþjóðlegum loftslagsvettvangi
09.04.2019  -   Ríkissjóður eignast Farice að fullu og kaupir hlut í Neyðarlínunni
09.04.2019  -   Laun þjóðkjörinna fulltrúa hækki ekki 1. júlí
09.04.2019  -   Skattalegt umhverfi þriðja geirans styrkt
05.04.2019  -   Bankastjóri Þróunarbanka Evrópuráðsins í heimsókn á Íslandi
03.04.2019  -   Aðgerðir ríkisstjórnarinnar til stuðnings lífskjarasamningum aðila vinnumarkaðarins
03.04.2019  -   Moody's metur möguleg áhrif af brotthvarfi WOW á íslenskt efnahagslíf
01.04.2019  -   Fundað í Stjórnarráðinu með forsvarsmönnum sveitarfélaga á Suðurnesjum
29.03.2019  -   Metfjöldi Evrópugerða á fjármálamarkaði tekinn upp í EES-samninginn
28.03.2019  -   Yfirlýsing ríkisstjórnar Íslands vegna lokunar WOW air
28.03.2019  -   Frumvörp forsætisráðherra og fjármála- og efnahagsráðherra um Seðlabanka Íslands samþykkt í ríkisstjórn
27.03.2019  -   Fjármálaáætlun og megináherslurnar í heilbrigðismálum
23.03.2019  -   Fjármálaáætlun 2020-2024: Aukinn viðnámsþróttur hagkerfisins
21.03.2019  -   Tilkynning vegna viðræðna Icelandair og Wow air
15.03.2019  -   Kynjamunur á mörgum sviðum samfélagsrekstrarins: Grunnskýrsla um kynjaða fjárlagagerð gefin út í fyrsta sinn
12.03.2019  -   Höfundagreiðslur verði skattlagðar sem eigna- eða fjármagnstekjur
11.03.2019  -   Aðgengi að opinberum útboðum einfaldað með rafrænu útboðskerfi
07.03.2019  -   Drög að frumvörpum til laga um sameiningu Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins birt til umsagnar
06.03.2019  -   Svör félaga í ríkiseigu við fyrirspurn ráðherra um launaákvarðanir og starfskjör
04.03.2019  -   Bindingarhlutfall vegna nýs innstreymis erlends gjaldeyris úr 20% í 0%
01.03.2019  -   Ríkissjóður kaupir 38% hlut í Farice ehf.
28.02.2019  -   Bréf til Bankasýslunnar vegna launaákvarðana og starfskjarastefnu bankanna
26.02.2019  -   Vegna umræðu um niðurstöðu tíundagreiningar á þróun ráðstöfunartekna
25.02.2019  -   Skýrsla um endurskoðun tekjuskatts og bótakerfa hjá einstaklingum
19.02.2019  -   Skattbyrði minnkuð á lágtekjufólk
12.02.2019  -   Bréf fjármálaráðherra til stjórna fyrirtækja í ríkiseigu vegna launaákvarðana
12.02.2019  -   80% hækkun launa í evrum talið frá 2013-2017
01.02.2019  -   Ný skýrsla um umbætur á úrvinnslu og nýtingu launatölfræðiupplýsinga
31.01.2019  -   Yfirlýsing vegna viðlagaæfingar Norðurlanda og Eystrasaltsríkja í janúar 2019
30.01.2019  -   Viðskipti við hið opinbera einfölduð og dregið úr kostnaði með rafrænum reikningum
28.01.2019  -   132 stofnanir á vef um opna reikninga
25.01.2019  -   Framlög úr ríkissjóði til stjórnmálasamtaka 2019
24.01.2019  -   Bætt kostnaðarstjórnun í framkvæmdum á vegum ríkisins
22.01.2019  -   Fjármála- og efnahagsráðuneytið hlýtur jafnlaunavottun
18.01.2019  -   Tekjusagan - gagnagrunnur um þróun lífskjara
10.01.2019  -   Opið samráð OECD um eflingu opinberrar nýsköpunar
28.12.2018  -   Forsendur aukafjárveitingar til heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni
21.12.2018  -   Skattbreytingar á árinu 2019
21.12.2018  -   Persónuafsláttur og skattleysismörk hækka um 4,7%
21.12.2018  -   Ísland með frjálslyndustu ríkjum heims í tollamálum
20.12.2018  -   Hægt verði að greiða með kreditkortum hjá öllum ríkisstofnunum
19.12.2018  -   Fimmti fundur fjármálastöðugleikaráðs á árinu 2018
14.12.2018  -   Raunvaxtakjör ríkissjóðs þau hagstæðustu í sögulegu samhengi
13.12.2018  -   Óskað eftir umsögnum um hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið í samráðsgátt
10.12.2018  -   Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið
07.12.2018  -   Matsfyrirtækið S&P Global staðfestir óbreytta A/A-1 lánshæfiseinkunn ríkissjóðs með stöðugum horfum
07.12.2018  -   Matsfyrirtækið Fitch staðfestir óbreytta A lánshæfiseinkunn ríkissjóðs með stöðugum horfum
07.12.2018  -   Sóknarfrumvarp samþykkt: Fjárlög 2019 afgreidd frá Alþingi
07.12.2018  -   Frumvarp um breytingar á lögum - losun fjármagnshafta á aflandskrónueigendur og framkvæmd bindingarskyldu á fjármagnsinnstreymi
30.11.2018  -   Frumvarp um breytingar á lögum vegna brottfalls laga um kjararáð
28.11.2018  -   Fjármálaráðherrar Íslands og Danmerkur ræddu efnahagsmál ríkjanna
23.11.2018  -   Ríkissjóður kaupir eigin bréf fyrir 24 milljarða króna
09.11.2018  -   Aukinn stuðningur við rannsóknir, þróun og nýsköpun
06.11.2018  -   Ræddu breytingar í umhverfi fjármálastofnana á fundi ráðherra fjármála- og efnahagsmála í Brussel
05.11.2018  -   Nýsköpun hjá hinu opinbera kortlögð í fyrsta sinn
05.11.2018  -   Framgangur áætlunar um losun fjármagnshafta
31.10.2018  -   Staða og horfur á vinnumarkaði: Spyrja þarf um þróun ráðstöfunartekna og kaupmáttar
30.10.2018  -   Fimm ára áætlun um kynjaða fjárlagagerð 2019-2023 samþykkt í ríkisstjórn
15.10.2018  -   Fjármálaráðherra á fundi AGS og Alþjóðabankans
11.10.2018  -   Ríkisreikningur 2017
11.10.2018  -   Vinna hafin við að sameina Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitið - Verðbólgumarkmiði viðhaldið sem meginmarkmiði peningastefnunnar
08.10.2018  -   Fjórði fundur fjármálastöðugleikaráðs á árinu 2018
02.10.2018  -   Tvísköttunarsamningur milli Íslands og Japan tekur gildi 31. október 2018
01.10.2018  -   Fjármálaráðherra fundaði með staðgengli forsætisráðherra Bretlands
28.09.2018  -   Álagning opinberra gjalda á lögaðila vegna rekstrarársins 2017
25.09.2018  -   Álit Alþjóðagjaldeyrissjóðsins eftir heimsókn til Íslands
14.09.2018  -   Ríkissjóður lánar Íslandspósti 500 milljónir króna til að styrkja lausafjárstöðu
12.09.2018  -   Ársskýrslur ráðherra birtar í fyrsta skipti
11.09.2018  -   Fjárlagafrumvarp 2019
10.09.2018  -   Fundaði með fjármálaráðherra Noregs
29.08.2018  -   Sigurður Skúli Bergsson settur tollstjóri
20.08.2018  -   Skýrsla starfshóps um endurskoðun skattlagningar ökutækja og eldsneytis
09.08.2018  -   Fulltrúar kínverska kommúnistaflokksins funduðu með fjármála- og efnahagsráðherra
20.07.2018  -   Moody’s breytir horfum fyrir lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs Íslands í jákvæðar úr stöðugum
05.07.2018  -   Skýrsla starfshóps um gildisdagsetningar í virðisaukaskatti
28.06.2018  -   Þriðji fundur fjármálastöðugleikaráðs 2018
21.06.2018  -   Nefnd um aukna skilvirkni í skattframkvæmd, álagningu og innheimtu opinberra gjalda
21.06.2018  -   Óskað eftir umsögnum um drög að frumvarpi um breytingu á ýmsum lögum vegna brottfalls laga um kjararáð
14.06.2018  -   Endurskoða tekjuskatts- og bótakerfi einstaklinga og fjölskyldna
13.06.2018  -   Skýrsla um lagaumgjörð Fjármálaeftirlitsins
08.06.2018  -   S&P staðfestir óbreyttar A/A-1 lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs með stöðugum horfum
08.06.2018  -   Fitch staðfestir óbreytta A lánshæfiseinkunn ríkissjóðs með stöðugum horfum
01.06.2018  -   Fjármálaráðherra sótti ráðherrafund OECD
01.06.2018  -   Álagning opinberra gjalda á einstaklinga árið 2018
29.05.2018  -   Aðgengileg og notendavæn framsetning álagningar opinberra gjalda
17.05.2018  -   Forkaupsréttur ríkisins í tengslum við frumskráningu Arion banka
11.05.2018  -   Fjármála- og efnahagsráðherra kjörinn varaformaður eigendanefndar EBRD
27.04.2018  -   Framgangur áætlunar um losun fjármagnshafta
20.04.2018  -   Fjármálaráðherrar Íslands og Noregs funda í Washington
18.04.2018  -   Alþjóðlegur samningur gegn skattaflótta tekur gildi á árinu
13.04.2018  -   Ríkissjóður kaupir eigin bréf fyrir 27 milljarða króna
13.04.2018  -   Annar fundur fjármálastöðugleikaráðs 2018
13.04.2018  -   Ýmsir þættir skattkerfisins til endurskoðunar á næstu árum
06.04.2018  -   Fjármálaáætlun 2019-2023: Blásið til sóknar í umhverfismálum
06.04.2018  -   Nýtt samkomulag ríkis og sveitarfélaga um afkomumarkmið
04.04.2018  -   Fjármálaáætlun 2019-2023: Styrkari samfélagsinnviðir, lægri skattar og betri þjónusta
03.04.2018  -   Vinnur tímabundið fyrir stjórnvöld að málefnum sem tengjast fjármálakerfinu
08.03.2018  -   Tilraunaverkefni um innleiðingu jafnlaunastaðals lokið og viðurkenningar veittar
08.03.2018  -   Kynntu samstarfs- og fjárfestingartækifæri hjá Endureisnar- og þróunarbanka Evrópu
01.03.2018  -   Fjárfestingarbanki Evrópu eykur lánsframboð sitt til EFTA ríkjanna
28.02.2018  -   Áætlaður fjárhagslegur ávinningur ríkissjóðs vegna Kaupþings/Arion banka rúmir 150 ma.kr.
23.02.2018  -   Ríkissjóður selur 13% hlut í Arion banka til Kaupskila
23.02.2018  -   Drög að skýrslu starfshóps um skattlagningu ökutækja og eldsneytis birt á samráðsgátt
15.02.2018  -   Niðurstöður starfshóps um kjararáð
09.02.2018  -   Yfirlýsing Norður- og Eystrasaltslandanna um fjármálastöðugleika
07.02.2018  -   Brugðist við athugasemdum ESA með frumvarpi til breytinga á lögum um fjármálafyrirtæki
06.02.2018  -   Hvítbók um fjármálakerfið
01.02.2018  -   Ýmis álitaefni uppi um lagalega stöðu rafmynta
19.01.2018  -   Fyrsti fundur fjármálastöðugleikaráðs 2018
19.01.2018  -   Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, heimsækir Seðlabanka Íslands
08.01.2018  -   Ríkissjóður greiðir 19 milljarða króna inn á lífeyrisskuldbindingar
04.01.2018  -   Tilmæli um óbreyttan sveiflujöfnunarauka samþykkt
30.12.2017  -   Fjárlög samþykkt á Alþingi
29.12.2017  -   Helstu skattbreytingar 2018
22.12.2017  -   Standard og Poor's staðfestir lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs
22.12.2017  -   Persónuafsláttur og skattleysismörk hækka um 1,9%
14.12.2017  -   Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2018
13.12.2017  -   Ríkissjóður gefur út nýtt skuldabréf í evrum
08.12.2017  -   Fitch Ratings hækkar langtímalánshæfiseinkunn ríkissjóðs í „A“ - horfur sagðar stöðugar
31.10.2017  -   Álagning opinberra gjalda á lögaðila vegna rekstrarársins 2016
25.10.2017  -   Greinargerð fjármála- og efnahagsráðherra um framgang áætlunar um losun fjármagnshafta
25.10.2017  -   Minnisblað Bankasýslu ríkisins um arðgreiðslugetu viðskiptabankanna þriggja
16.10.2017  -   Fræðslufundur um stefnumótun, áætlanagerð og árangursmælingar ríkisstofnana
10.10.2017  -   Þriðji fundur fjármálastöðugleikaráðs á árinu 2017
06.10.2017  -   Íslenskt viðskiptaumhverfi í fremstu röð
04.10.2017  -   Drög að frumvarpi til nýrra laga um afleiðuviðskipti, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár
26.09.2017  -   Skýrsla um skatttekjur, skattrannsóknir og skatteftirlit
12.09.2017  -   Fjárlagafrumvarp 2018
11.09.2017  -   Athugasemda óskað vegna endurskoðunar regluverks um eftirviðskipti
05.09.2017  -   Samstaða um sterkan kaupmátt
24.08.2017  -   Starfshópur um endurskoðun laga vegna opinbers eftirlits með fjármálastarfsemi
18.08.2017  -   Úttekt vegna Vaðlaheiðarganga
19.07.2017  -   Samráð um breytingar á ýmsum lagaákvæðum um markaðar tekjur
14.07.2017  -   Skýrsla starfshóps um skattskyldu af erlendri ferðaþjónustustarfsemi á Íslandi
13.07.2017  -   Drög að nýrri reglugerð um safnskráningu og varðveislu fjármálagerninga á safnreikningi til umsagnar
11.07.2017  -   Mánaðaryfirlit ríkissjóðs janúar - maí 2017
07.07.2017  -   Fitch hækkar langtímalánshæfiseinkunn ríkissjóðs í A-, horfur sagðar jákvæðar
30.06.2017  -   Standard og Poor‘s staðfestir A/A-1 lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs með stöðugum horfum
29.06.2017  -   Álagning opinberra gjalda á einstaklinga 2017
27.06.2017  -   Ný skýrsla OECD: Kröftugur vöxtur í íslensku efnahagslífi
22.06.2017  -   Lykillinn að sjálfbærri þróun ferðamannastaða: Málstofa í Hörpu
22.06.2017  -   Annar fundur fjármálastöðugleikaráðs á árinu 2017
22.06.2017  -   Sviðsljósinu beint að svarta hagkerfinu og skattsvikum: Skýrslur tveggja starfshópa
19.06.2017  -   Starfshópur um hlutverk lífeyrissjóða í uppbyggingu atvinnulífs
14.06.2017  -   Ríkisreikningur 2016
14.06.2017  -   Fjölgun ferðamanna meiri en vöxtur í kortaveltu
13.06.2017  -   Starfshópur um úrbætur á sviði skattskila af erlendri ferðaþjónustustarfsemi
16.05.2017  -   Viðræður að hefjast um gerð tvísköttunarsamnings við Japan
09.05.2017  -   Kortavelta erlendra ferðamanna
25.04.2017  -   Greinargerð fjármála- og efnahagsráðherra um framgang áætlunar um losun fjármagnshafta
24.04.2017  -   Samráðshópur um jöfnun launa milli almenns og opinbers vinnumarkaðar
18.04.2017  -   Skýrsla starfshóps um erlendar fjárfestingar lífeyrissjóðanna
10.04.2017  -   Fyrsti fundur fjármálastöðugleikaráðs 2017
07.04.2017  -   Ráðstafanir í lánsfjárstýringu ríkissjóðs skila umtalsverðum sparnaði í vaxtakostnaði
06.04.2017  -   Aðhald, ábyrgð og efnahagsstjórn – 2. fundur Þjóðhagsráðs
06.04.2017  -   Skrifað undir nýtt samkomulag ríkis og sveitarfélaga um afkomumarkmið
06.04.2017  -   Þjóðhagsráð ræddi samspil opinberra fjármála við peningastefnu og kjaramál
05.04.2017  -   Ríkissjóður kaupir eigin skuldabréf að nafnvirði 876,9 milljónir Bandaríkjadala
03.04.2017  -   Um kaup á hlut Kaupskila í Arion banka
31.03.2017  -   Fjármálaáætlun 2018-2022
28.03.2017  -   Heimsókn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
22.03.2017  -   Reglur um eignarhald í fjármálafyrirtækjum og kaup fjögurra aðila á hlutum í Arion banka hf.
21.03.2017  -   Starfshópur um erlendar fjárfestingar lífeyrissjóðanna
20.03.2017  -   Fitch: Ísland losar fjármagnshöft samhliða batnandi ytri stöðu
17.03.2017  -   S&P: Lánshæfiseinkunn ríkissjóðs hækkuð í A/A-1 í kjölfar losunar fjármagnshafta
17.03.2017  -   Moody's: Afnám fjármagnshafta hefur jákvæð á hrif á lánshæfi ríkissjóðs og fjármálageirans
16.03.2017  -   Greinargerð um starfsemi Lindarhvols
12.03.2017  -   Fjármagnshöft afnumin
12.03.2017  -   Verkefnisstjórn um endurmat peningastefnu skipuð
10.03.2017  -   Frestur til að skila umsögnum vegna eigandastefnu fyrir fjármálafyrirtæki framlengdur
09.03.2017  -   Starfshópur skoðar erlenda löggjöf um aðskilnað eða takmörkun á viðskiptabanka- og fjárfestingarbankastarfsemi
06.03.2017  -   Samantekt um skuldir og vaxtagjöld ríkissjóðs
02.03.2017  -   Drög að reglugerð um fasteignalán til neytenda
01.03.2017  -   Drög að nýrri reglugerð um Viðlagatryggingu Íslands
24.02.2017  -   Opnir reikningar birtir von bráðar
20.02.2017  -   Jafnréttismat gert á frumvörpum
10.02.2017  -   Vinna tillögur að úrbótum vegna ábendinga í skýrslu starfshóps um eignir Íslendinga á aflandssvæðum
10.02.2017  -   Drög að eigandastefnu fyrir fjármálafyrirtæki birt til umsagnar
09.02.2017  -   Fjármálaráð kynnir mat á fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar
07.02.2017  -   Sérfræðinganefnd um gengisstyrkingu: Níu leiðir til meiri stöðugleika
03.02.2017  -   Stórbætt aðgengi almennings að fjárhagsupplýsingum ríkisins á nýjum vef
31.01.2017  -   Nýskipuð stýrinefnd um losun fjármagnshafta
26.01.2017  -   Fjármálastefna fyrir 2017-2022: Aukinn afgangur af rekstri hins opinbera
25.01.2017  -   Samkeppnishæfni þjóðarbúsins í ljósi styrkingar krónunnar - Birting kynningarefnis frá hagsmunaaðilaum
18.01.2017  -   Skýrsla um niðurfærslu verðtryggðra fasteignalána
13.01.2017  -   Upplýsingaefni um fjárlaga- og áætlanagerð ríkissjóðs
13.01.2017  -   Fitch breytir horfum um lánshæfi ríkissjóðs í jákvæðar
13.01.2017  -   S&P hækkar lánshæfismat ríkissjóðs í A flokk
12.01.2017  -   Mat á dánar- og lífslíkum við tryggingafræðilega athugun hjá lífeyrissjóðum
06.01.2017  -   Skýrsla starfshóps um eignir Íslendingaá aflandssvæðum og tekjutap hins opinbera
05.01.2017  -   Frumvarp til laga um viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum
05.01.2017  -   Drög að reglugerð um varfærniskröfur vegna starfsemi lánastofnana og fjárfestingarfyrirtækja til umsagnar
30.12.2016  -   Reglugerðir um frádrátt frá tekjum erlendra sérfræðinga, fasta starfsstöð og skil á ríki-fyrir-ríki skýrslum
30.12.2016  -   Skattabreytingar á árinu 2017
23.12.2016  -   Skattþrepum fækkað í tvö, persónuafsláttur hækkar um 1,9% og skattleysismörk hækka um 2,4%
20.12.2016  -   Samkeppnishæfni þjóðarbúsins í ljósi styrkingar krónunnar
13.12.2016  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs fyrir janúar-október 2016
02.12.2016  -   Greinargerð um starfsemi Lindarhvols
23.11.2016  -   Markvissari og greiðari aðgangur almennings að upplýsingum og þjónustu
14.11.2016  -   Athugasemdir frá Lindarhvoli vegna umfjöllunar um sölu á hlut og tengdum kröfum í Klakka
04.11.2016  -   Þróun launa starfsmanna sem heyra undir kjararáð
03.11.2016  -   Ísland aðili að samningi WTO um viðskiptaliprun
28.10.2016  -   Aðgerðirstjórnvalda gegn skattsvikum o.fl. í samræmi við aðgerðaráætlun OECD og G20 ríkjanna
28.10.2016  -   Álagning lögaðila vegna rekstrarársins 2015
26.10.2016  -   Greinargerð starfshóps um kaup og sölu á vöru og þjónustu milli landa
25.10.2016  -   Greinargerð fjármála- og efnahagsráðherra um framgang áætlunar um losun fjármagnshafta
21.10.2016  -   Stefna í lánamálum ríkisins 2017-2021
10.10.2016  -   Yfirlýsing ríkis og sveitarfélaga vegna stöðu lífeyrismála opinberra starfsmanna
07.10.2016  -   Yfirlýsing ríkisstjórnar Íslands vegna frumvarps um almannatryggingar
06.10.2016  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-ágúst 2016
03.10.2016  -   Fjórði fundur fjármálastöðugleikaráðs árið 2016
09.09.2016  -   Vegna yfirlýsingar um ábyrgð ríkissjóðs á innstæðum
06.09.2016  -   Tillögur að umbótum á skattkerfinu
05.09.2016  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs fyrir janúar-júlí 2016
01.09.2016  -   Moody's hækkar ríkissjóð í A-flokk
29.08.2016  -   Rýmkun undanþágu frá útgáfu lýsinga
29.08.2016  -   Heildarútgjöld ríkissjóðs innan fjárheimilda á fyrri hluta ársins
26.08.2016  -   Greinargerð um starfsemi Lindarhvols
26.08.2016  -   Sala á landi ríkisins í Skerjafirði í samræmi við samkomulag
23.08.2016  -   Skýrsla starfshóps um erlendar fjárfestingar lífeyrissjóðanna.
19.08.2016  -   100 milljónir króna sparast í kjölfar fimm sameiginlegra útboða
16.08.2016  -   Aukið frelsi - losun fjármagnshafta
15.08.2016  -   Kaup á fyrstu fasteign auðvelduð
03.08.2016  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs fyrir janúar - júní 2016
22.07.2016  -   Breytt aðferðafræði matsfyrirtækisins Fitch færir lánshæfismat langtímaskuldbindinga í innlendum gjaldmiðli til samræmis við lánshæfismat erlendra skuldbindinga til langs tíma
21.07.2016  -   Fundar með starfshópi sem metur umfang fjármagnstilfærslna og eignaumsýslu á aflandssvæðum
15.07.2016  -   Matsfyrirtækið Standard & Poor's hefur staðfest BBB+/A-2 lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs Íslands með stöðugum horfum
15.07.2016  -   Fitch staðfestir BBB+ lánshæfiseinkunn Íslands með stöðugum horfum
15.07.2016  -   Drög að frumvarpi til nýrra laga um kjararáð til umsagnar
14.07.2016  -   Skýrsla um launaþróun frá 2006-2015
07.07.2016  -   Þriðji fundur fjármálastöðugleikaráðs árið 2016
07.07.2016  -   Fundargerð fyrsta fundar Þjóðhagsráðs
06.07.2016  -   Greiðsluuppgjör ríkissjóðs janúar-maí 2016
30.06.2016  -   Undirritun tvísköttunarsamnings við Austurríki
29.06.2016  -   Álagning opinberra gjalda á einstaklinga 2016
27.06.2016  -   Undirritun tvísköttunarsamnings við Liechtenstein
24.06.2016  -   Ríkissjóður Íslands kaupir eigin bréf í flokki RIKH 18 1009
23.06.2016  -   Samstarfssamningur ríkisskattstjóra, skattrannsóknarstjóra ríkisins og tollstjóra um eflt samstarf í skatta- og innheimtumálum
22.06.2016  -   Framkvæmdastjórn AGS ræddi stöðu og horfur í íslenskum efnahagsmálum
22.06.2016  -   Launamunur kynjanna meðal ríkisstarfsmanna ekki aukist milli ára
21.06.2016  -   Samið um að innleiða framleiðslutengda fjármögnun Landspítala
16.06.2016  -   Ríkissjóður greiðir upp skuldabréf fyrir 62 milljarða króna
16.06.2016  -   Ríkisreikningur 2015
13.06.2016  -   Skýrsla um nýja Evrópulöggjöf um markaði fyrir fjármálagerninga (MiFID II/MiFIR)
10.06.2016  -   Jákvæðar tekjuhorfur hjá hinu opinbera í nýrri þjóðhagsspá
06.06.2016  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-apríl 2016
02.06.2016  -   Skýrsla um kostnað og endurheimtur ríkissjóðs af falli bankanna
02.06.2016  -   Ráðstafanir til að sporna gegn neikvæðum áhrifum innstreymis erlends gjaldeyris
01.06.2016  -   Skipun fjármálaráðs
25.05.2016  -   Framlög úr ríkissjóði til framhaldsskóla í greiðsluvanda
25.05.2016  -   Frumvarp um aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum vegna eignarhalds í lágskattaríkjum
24.05.2016  -   Heildarútgjöld ríkissjóðs innan fjárheimilda á fyrsta ársfjórðungi ársins 2016
24.05.2016  -   Svör við algengum spurningum vegna laga um meðferð aflandskrónueigna
20.05.2016  -   Næsti áfangi í losun fjármagnshafta
19.05.2016  -   Annar fundur fjármálastöðugleikaráðs árið 2016
13.05.2016  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-mars 2016
12.05.2016  -   Ísland undirritar samkomulag um aukið gagnsæi í alþjóðlegum skattamálum
29.04.2016  -   Starfshópur vegna skattaundanskota og skattaskjóla
29.04.2016  -   Fjármálastefna og fjármálaáætlun fyrir hið opinbera lagðar fram í fyrsta sinn
27.04.2016  -   Vegna ranghermis í tengslum við einkahlutafélag sem fer með stöðugleikaeignir
27.04.2016  -   Lindarhvoll ehf. tekur til starfa
26.04.2016  -   Um 72 milljarða króna aukning á tekjum ríkissjóðs á árinu 2016 í uppfærðri tekjuáætlun
22.04.2016  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs fyrir janúar-febrúar 2016
20.04.2016  -   Gerð tvísköttunarsamnings við Liechtenstein
18.04.2016  -   Tímamót í fjárhagslegum samskiptum ríkis og sveitarfélaga með nýju samkomulagi
15.04.2016  -   Tölvur á 27% lægra verði en áður
13.04.2016  -   Upplýsingaskiptasamningur undirritaður
12.04.2016  -   Heimsókn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
06.04.2016  -   Alþjóðleg þátttaka Íslands til að koma í veg fyrir skattasniðgöngu
04.04.2016  -   Ársfjórðungsuppgjör ríkissjóðs fyrir árið 2015
30.03.2016  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs í janúar 2016
21.03.2016  -   Greinargerðir um framgang áætlunar um losun fjármagnshafta
15.03.2016  -   Óskað eftir sjónarmiðum hagsmunaaðila og annarra vegna endurskoðunar á skattlagningu ökutækja og eldsneytis
04.03.2016  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-desember 2015
12.02.2016  -   Starfshópur metur ábyrgð lífeyrisskuldbindinga vegna samrekstrar ríkis og sveitarfélaga
11.02.2016  -   Bréf fjármála- og efnahagsráðherra til stjórnar Bankasýslu ríkisins vegna umræðu um sölu Landsbankans á hlut í Borgun
10.02.2016  -   Ríkisskattstjóri verðlaunaður fyrir frumkvöðlastarf í nýtingu upplýsingatækni
01.02.2016  -   Vegna gagna sem varða samninga stjórnvalda við kröfuhafa föllnu bankanna árið 2009
25.01.2016  -   Fyrsti fundur fjármálastöðugleikaráðs árið 2016
22.01.2016  -   Lokauppgjör vegna höfuðstólsleiðréttingar húsnæðislána
21.01.2016  -   Útboð á farmiðum í febrúar
20.01.2016  -   Undirritun yfirlýsingar um gagnkvæm upplýsingaskipti í skattamálum við Sviss
16.01.2016  -   Fitch staðfestir lánshæfismat ríkissjóðs: Horfur stöðugar
13.01.2016  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-nóvember 2015
05.01.2016  -   Ríkissjóður greiðir 50 milljarða króna inn á skuldabréf Seðlabanka Íslands – 10% lækkun skulda á árinu 2015
30.12.2015  -   Skattabreytingar um áramót
22.12.2015  -   Persónuafsláttur hækkar um 2,0%, tekjumiðunarmörk um 8,7% og tryggingagjald lækkar um 0,14 prósentustig
21.12.2015  -   Ný lög um opinber fjármál samþykkt
11.12.2015  -   Bætur almannatrygginga hækka
09.12.2015  -   Greiðsluuppgjör ríkissjóðs janúar-október 2015
06.11.2015  -   Ársfjórðungsuppgjör ríkissjóðs fyrir fyrstu níu mánuði ársins
05.10.2015  -   Þriðji fundur fjármálastöðugleikaráðs á árinu 2015
08.09.2015  -   Fjárlög fyrir árið 2016
14.08.2015  -   Heildarútgjöld ríkissjóðs innan fjárheimilda á fyrri hluta ársins
08.06.2015  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs fyrir janúar-mars 2015
08.05.2015  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-febrúar 2015
15.04.2015  -   Annar fundur fjármálastöðugleikaráðs á árinu 2015
01.04.2015  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs í janúar 2015
20.01.2015  -   Fundur fjármálastöðugleikaráðs 19. janúar 2015
08.01.2015  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-nóvember 2014
05.12.2014  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar - október 2014
05.11.2014  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-september 2014
01.10.2014  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-ágúst 2014
11.09.2014  -   Fjármálastöðugleikaráð tekur til starfa
10.09.2014  -   Fjárlög fyrir árið 2015
01.08.2014  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar - júní 2014
04.06.2014  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-apríl 2014
30.04.2014  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-mars 2014
08.04.2014  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-febrúar 2014
11.03.2014  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs í janúar 2014
06.03.2014  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-desember 2013
06.03.2014  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-desember 2013
10.01.2014  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-nóvember 2013
10.12.2013  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-október 2013
12.11.2013  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-september 2013
11.10.2013  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-ágúst 2013
07.10.2013  -   Fjárlög fyrir árið 2014
30.08.2013  -   Greiðsluuppgjör ríkissjóðs fyrir janúar-júlí 2013
02.08.2013  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júní 2013
17.07.2013  -   Ríkisreikningur 2012
02.07.2013  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-maí 2013
30.04.2013  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs fyrir janúar-mars 2013
26.02.2013  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-desember 2012
07.01.2013  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-nóvember 2012
22.11.2012  -   Kynjakrónur: Stuðlað að jafnrétti og betri nýtingu fjármuna
26.09.2012  -   Fyrstu áfangaskýrslur í kynjaðri hagstjórn og fjárlagagerð komnar á vefinn
12.09.2012  -   Fjárlög fyrir árið 2013
05.09.2012  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júlí 2012
12.08.2012  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júní 2012
11.07.2012  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-maí 2012
12.01.2012  -   Greiðsluuppgjör ríkissjóðs jan - nóv 2011
13.12.2011  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-október 2011
13.10.2011  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-ágúst 2011 - betri en áætlanir gerðu ráð fyrir
06.10.2011  -   Kynjuð fjárlagagerð - þar sem réttlæti og sanngirni haldast í hendur við efnahagslega velferð
01.10.2011  -   Fjárlög fyrir árið 2012
17.08.2011  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júní 2011
10.06.2011  -   Greiðsluuppgjör ríkissjóðs janúar - apríl 2011
05.05.2011  -   Betri tekjur ríkissjóðs en áætlað var
28.04.2011  -   Ríkisstjórn samþykkir þriggja ára áætlun um kynjaða hagstjórn og fjárlagagerð
12.04.2011  -   Tekjur ríkissjóðs hærri en gert var ráð fyrir
21.03.2011  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar 2011
23.02.2011  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-desember 2010
27.01.2011  -   Nýir tímar - breytt hagstjórn
06.01.2011  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-nóvember 2010
09.12.2010  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-október 2010
09.11.2010  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-september 2010
04.10.2010  -   Fjárlög fyrir árið 2011
30.09.2010  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-ágúst 2010
14.09.2010  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júlí 2010
18.08.2010  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júní 2010
07.07.2010  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-maí 2010
09.06.2010  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-apríl 2010
12.05.2010  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-mars 2010
20.04.2010  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-febrúar 2010
23.03.2010  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar 2010
02.03.2010  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-desember 2009
06.01.2010  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-nóvember 2009
16.12.2009  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-október 2009
05.11.2009  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-september 2009
01.10.2009  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-ágúst 2009
27.08.2009  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júlí 2009
13.08.2009  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júní 2009
02.07.2009  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-maí 2009
28.05.2009  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-apríl 2009
30.04.2009  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-mars 2009
02.04.2009  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-febrúar 2009
05.03.2009  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar 2009
19.02.2009  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-desember 2008
08.01.2009  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-nóvember 2008
27.11.2008  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-október 2008
30.10.2008  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-september 2008
02.10.2008  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-ágúst 2008
01.10.2008  -   Fjárlög fyrir árið 2009
04.09.2008  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júlí 2008
14.08.2008  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júní 2008
04.07.2008  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-maí 2008
05.06.2008  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-apríl 2008
08.05.2008  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-mars 2008
03.04.2008  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-febrúar 2008
06.03.2008  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar 2008
07.02.2008  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-desember 2007
10.01.2008  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-nóvember 2007
29.11.2007  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-október 2007
01.11.2007  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-september 2007
04.10.2007  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-ágúst 2007
02.10.2007  -   Fjárlög fyrir árið 2008
30.08.2007  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júlí 2007
09.08.2007  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júní 2007
03.07.2007  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-maí 2007
07.06.2007  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-apríl 2007
03.05.2007  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-mars 2007
12.04.2007  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-febrúar 2007
01.03.2007  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar 2007
01.02.2007  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-desember 2006
04.01.2007  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-nóvember 2006
30.11.2006  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-október 2006
02.11.2006  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-september 2006
03.10.2006  -   Fjárlög fyrir árið 2007
28.09.2006  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-ágúst 2006
31.08.2006  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júlí 2006
10.08.2006  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júní 2006
29.06.2006  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-maí 2006
01.06.2006  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-apríl 2006
27.04.2006  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-mars 2006
30.03.2006  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-febrúar 2006
02.03.2006  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar 2006
02.02.2006  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-desember 2005
05.01.2006  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-nóvember 2005: Greinargerð 5. janúar 2006
01.12.2005  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-október 2005: Greinargerð 1. desember 2005
03.11.2005  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-september 2005: Greinargerð 3. nóvember 2005
06.10.2005  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar - ágúst 2005. Greinagerð 6. október 2005
03.10.2005  -   Fjárlög fyrir árið 2006
04.08.2005  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar - júní 2005. Greinargerð 4. ágúst 2005
30.06.2005  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar- maí 2005: Greinargerð 30. júní 2005
02.06.2005  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar - apríl 2005: Greinargerð 2. júní 2005
12.05.2005  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar - mars 2005: Greinargerð 12 maí 2005.
07.04.2005  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar - febrúar 2005: Greinargerð 7. apríl 2005
10.03.2005  -   Afkoma ríkissjóðs í janúar 2005. Greinargerð: 10. mars 2005
17.02.2005  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar - desember 2004. Greinargerð: 17. febrúar 2005
06.01.2005  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-nóvember 2004. Greinargerð: 6. janúar 2005
09.12.2004  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar - október 2004. Greinargerð: 9. desember 2004
04.11.2004  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar– september 2004. Greinargerð: 4. nóvember 2004.
14.10.2004  -   Greiðsluafkoma janúar - ágúst 2004. Greinargerð: 14. október 2004
01.10.2004  -   Fjárlög fyrir árið 2005
16.09.2004  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar - júlí. Greinargerð: 16. september 2004
12.08.2004  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar - júní. Greinargerð: 12. ágúst 2004
05.08.2004  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar - maí. Greinargerð: 5. ágúst 2004
10.06.2004  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar - apríl. Greinargerð: 10. júní 2004.
27.05.2004  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar - mars 2004. Greinargerð: 27. maí 2004.
29.04.2004  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar - febrúar 2004. Greinargerð: 29. apríl 2004.
05.02.2004  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar - desember 2003. Greinargerð: 5. febrúar 2004.
18.12.2003  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar - nóvember 2003. Greinargerð: 18. desember 2003.
20.11.2003  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-október 2003. Greinargerð: 20. nóvember 2003
23.10.2003  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-september 2003. Greinargerð: 23. október 2003
01.10.2003  -   Fjárlög fyrir árið 2004
25.09.2003  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-ágúst 2003. Greinargerð: 25. september 2003
21.08.2003  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júlí 2003. Greinargerð: 21. ágúst 2003.
24.07.2003  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júní 2003. Greinargerð: 24. júlí 2003.
19.06.2003  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-maí 2003. Greinargerð: 19. júní 2003.
22.05.2003  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-apríl 2003. Greinargerð: 22. maí 2003.
23.04.2003  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-mars 2003. Greinargerð: 23. apríl 2003.
20.03.2003  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-febrúar 2003. Greinargerð: 20. mars 2003.
20.02.2003  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar 2003. Greinargerð: 20. febrúar 2003.
20.01.2003  -   Áætlun um birtingu greinargerða um afkomu ríkisjóðs árið 2003.
31.12.2002  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs árið 2002. Greinargerð 6. febrúar 2003.
19.12.2002  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-nóvember 2002. Greinargerð: 19. desember 2002.
21.11.2002  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-október 2002. Greinargerð: 21. nóvember 2002.
24.10.2002  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-september 2002. Greinargerð: 24. október 2002.
01.10.2002  -   Fjárlög fyrir árið 2003
19.09.2002  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-ágúst 2002. Greinargerð: 19. september 2002
22.08.2002  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júlí 2002. Greinargerð: 22. ágúst 2002
25.07.2002  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júní 2002. Greinargerð: 25. júlí 2002
20.06.2002  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-maí 2002. Greinargerð: 20. júní 2002
24.05.2002  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-apríl 2002. Greinargerð: 23. maí 2002
24.04.2002  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-mars 2002. Greinargerð: 24. apríl 2002
21.03.2002  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-febrúar 2002. Greinargerð: 21. mars 2002
21.02.2002  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar 2002. Greinargerð: 21. febrúar 2002
17.01.2002  -   Áætlun um birtingu greinargerða um afkomu ríkissjóðs árið 2002
31.12.2001  -   Greiðsluuppgjör ríkissjóðs árið 2001. Greinargerð 13. febrúar 2002.
19.12.2001  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs fyrstu ellefu mánuði ársins 2001. Greinargerð 19. desember 2001
21.11.2001  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs fyrstu tíu mánuði ársins 2001. Greinargerð 21. nóvember 2001
24.10.2001  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs fyrstu níu mánuði ársins 2001. Greinargerð 24. október 2001
01.10.2001  -   Fjárlög fyrir árið 2002
19.09.2001  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs fyrstu átta mánuði ársins 2001. Greinargerð 19. september 2001
22.08.2001  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs fyrstu sjö mánuði ársins 2001. Greinargerð 22. ágúst 2001
25.07.2001  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júní 2001. Greinargerð 25. júlí 2001
23.05.2001  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs fyrstu fjóra mánuði ársins 2001. Greinargerð 23. maí 2001
25.04.2001  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs fyrsta ársfjórðung ársins 2001. Greinargerð 25. apríl 2001
21.03.2001  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs fyrstu tvo mánuði ársins 2001. Greinargerð 21. mars 2001
21.02.2001  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs í janúar 2001. Greinargerð 21. febrúar 2001
26.01.2001  -   Áætlun um birtingu frétta og greinargerða um afkomu ríkissjóðs árið 2001
31.12.2000  -   Greiðsluuppgjör ríkissjóðs árið 2000. Greinargerð 26. janúar 2001
21.12.2000  -   Afkoma ríkissjóðs fyrstu ellefu mánuði ársins 2000. Greinargerð 21. desember 2000
17.11.2000  -   Afkoma ríkissjóðs fyrstu tíu mánuði ársins 2000. Greinargerð 17. nóvember 2000
19.10.2000  -   Afkoma ríkissjóðs fyrstu níu mánuði ársins 2000. Greinargerð 19. október 2000
02.10.2000  -   Fjárlög fyrir árið 2001
22.09.2000  -   Afkoma ríkissjóðs fyrstu átta mánuði ársins 2000. Greinargerð 22. september 2000
18.08.2000  -   Afkoma ríkissjóðs fyrstu sjö mánuði ársins 2000. Greinargerð 18. ágúst 2000
19.07.2000  -   Afkoma ríkissjóðs á fyrri árshelmingi 2000. Greinargerð 19. júlí 2000
26.06.2000  -   Afkoma ríkissjóðs fyrstu fimm mánuði ársins 2000. Greinargerð 26. júní 2000
04.02.1998  -   Afkoma ríkissjóðs. Greiðslugrunnur á verðlagi 1998
Titill
Fundargerð fjármálastöðugleikaráðs 2. júlí 2020
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 17. desember 2019
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 26. september 2019
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 24. júní
Annar fundur fjármálastöðugleikaráðs á árinu 2019
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 1. apríl
Fimmtándi fundur Samráðsvettvangs um aukna hagsæld
Fyrsti fundur fjármálastöðugleikaráðs á árinu 2019
Grunnskýrsla um kynjaða fjárlagagerð
Fimm ára áætlun um kynjaða fjárlagagerð 2019-2023
Endurskoðun tekjuskatts og bótakerfa hjá einstaklingum og fjölskyldum
Skýrsla um umbætur á úrvinnslu og nýtingu launatölfræðiupplýsinga
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 19. desember
Stefna í lánamálum ríkisins 2019-2023
Skýrsla: Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 5. október 2018
Skýrsla Félagsvísindastofnunar á ensku fyrir fjármála- og efnahagsráðuneytið - The 2008 Icelandic Bank Collapse: Foreign Factors
Ársskýrsla 2017 - Fjármála- og efnahagsráðherra
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 26. júní 2018
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 20. mars 2018
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 18. janúar 2018
Skýrsla um starfshóps um málefni kjararáðs
Ávarp flutt á skattadegi Félags löggiltra endurskoðenda 19. janúar 2018
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 9. október 2017
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 20. júní 2017
Skýrsla um umfang skattundanskota og tillögur til aðgerða
Skýrsla um milliverðlagningu og faktúrufölsun
Skýrsla um kosti og galla aðskilnaðar viðskiptabanka- og fjárfestingarbankastarfsemi
Fjórtándi fundur Samráðsvettvangs um aukna hagsæld
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 6. apríl 2017
Skýrsla um niðurfærslu verðtryggðra fasteignalána
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 16. desember 2016
Upplýsingaefni um fjárlaga- og áætlanagerð ríkissjóðs
Eignir Íslendinga á aflandssvæðum og tekjutap hins opinbera: Skýrsla starfshóps
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 30. september 2016
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 5. júlí 2016
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 18. maí 2016
Þrettándi fundur Samráðsvettvangs um aukna hagsæld
Dagpeningar ríkisstarfsmanna á ferðalögum innanlands - auglýsing nr. 1 2016
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 22. janúar 2016
Tollkvóti fyrir kartöflunasl frá Noregi
Tólfti fundur Samráðsvettvangs um aukna hagsæld á Íslandi
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 2. október 2015
Ellefti fundur Samráðsvettvangs um aukna hagsæld á Íslandi
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 14. apríl 2015
Tíundi fundur Samráðsvettvangs um aukna hagsæld á Íslandi
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 19. janúar 2015
Níundi fundur Samráðsvettvangs um aukna hagsæld á Íslandi
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 15. október 2014
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 10. september 2014
Áttundi fundur Samráðsvettvangs um aukna hagsæld á Íslandi
Sjöundi fundur Samráðsvettvangs um aukna hagsæld á Íslandi
Sjötti fundur Samráðsvettvangs um aukna hagsæld á Íslandi
Fimmti fundur Samráðsvettvangs um aukna hagsæld á Íslandi
Fjórði fundur Samráðsvettvangs um aukna hagsæld á Íslandi
Þriðji fundur Samráðsvettvangs um aukna hagsæld á Íslandi
Annar fundur Samráðsvettvangs um aukna hagsæld á Íslandi
Fyrsti fundur Samráðsvettvangs um aukna hagsæld Íslands
Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira