Hoppa yfir valmynd

Leit eftir efnisorðum

Titill
Copy of Ársskýrslur ráðherra
Copy of Fjármálastefna
TEST - Fjárlög
TEST - Fjármálaáætlun
Copy of Langtímaáætlun um efnahagsmál og opinber fjármál
Ársskýrsla ríkisfyrirtækja 2022
Forsíða ársskýrslu
Yfirlit yfir ríkisfyrirtæki
Árangur og afkoma
Stjórnir og stjórnarlaun
Markvert á árinu
Lykiltölur
Inngangur ráðherra
Fjárlög
Forsíða fjárlaga
Sundurliðanir
Greinargerð
Greinargerðir ráðuneyta
Viðaukar
Fylgirit
Skjöl og gögn
Kynning ráðherra
Fréttatilkynningar
Í stuttu máli
Fjárlög fyrir árið 2020
Fjárlög fyrir árið 2023
Fjármálaráð
Opinber fjármál - nýtt
Umbætur í ríkisrekstri
Umbætur í starfsemi hins opinbera
Fjármálaáætlun 2024-2028
Málefnasvið
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess
02 Dómstólar
03 Æðsta stjórnsýsla
04 Utanríkismál
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla
06 Hagskýrslugerð og grunnskrár
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar
08 Sveitarfélög og byggðamál
09 Almanna- og réttaröryggi
10 Réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnsýsla dómsmála
11 Samgöngu- og fjarskiptamál
12 Landbúnaður
13 Sjávarútvegur og fiskeldi
14 Ferðaþjónusta
15 Orkumál
16 Markaðseftirlit, neytendamál og stjórnsýsla atvinnumála og nýsköpunar
17 Umhverfismál
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál
19 Fjölmiðlun
20 Framhaldsskólastig
21 Háskólastig
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menningarmála
23 Sjúkrahúsþjónusta
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarrými
26 Lyf og lækningavörur
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks
28 Málefni aldraðra
29 Fjölskyldumál
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi
31 Húsnæðisstuðningur
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála
33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna
Innstæður o.fl.
Efnahagsleg áhrif Covid-19
Fjárlagafrumvarp 2018 - ekki afgreitt
Fjárlög fyrir árin 2001 - 2017
Fjárlög fyrir árið 2018
Fjárlög fyrir árið 2019
Fjárlög fyrir árið 2021
Fjárlög fyrir árið 2022
Fjármálaáætlun
Ársskýrslur ráðherra
Grunngildi
Aðrar tekjur ríkissjóðs
Aðstoðarsamningar á sviði skattamála
Tvísköttunarsamningar
Skattar og þjónustugjöld einstaklinga
Spurt og svarað vegna Covid19
Lánsfjármál ríkissjóðs
Endurmat útgjalda
Opinber stefna um fjármálastöðugleika
Umfjöllun OECD um íslensk efnahagsmál
Endurskoðun á ramma peningastefnu
Þjóðhagsráð
Verkefnisstjórn
Greiningarrammi fyrir jafnréttismat
Starfshópur um kyngreind tölfræðigögn
Fjármálaáætlun 2023-2027
Barnabætur
Opinber fjármál
Gjaldeyrismál
Langtímaáætlun um efnahagsmál og opinber fjármál
Skýrslur og greiningar
Um kynjaða fjárlagagerð
Kynjuð fjárlagagerð
Samstarfsaðilar
Kynjuð tölfræði
Hagnýtt efni - tæki og tól
Fimm ára áætlun
Skatturinn
Fjármálaáætlun 2022-2026
Fjármálaáætlun 2021-2025
Tollstjóri
Eldra efni fjármálastöðugleikaráðs
Starfsreglur fyrir kerfisáhættunefnd
Starfsreglur fyrir fjármálastöðugleikaráð
Fjármálaáætlun 2020-2024
Efnahagsmál og opinber fjármál
Endurgreiðsla virðisaukaskatts
Skattur á heitt vatn
Upplýsingaskiptasamningar
Alþjóðlegir skattasamningar
Lífeyrisskuldbindingar hins opinbera
Fjármálamarkaður
Tekjur ríkissjóðs
Fjármálastefna
Fjármálareglur
Fjármálastöðugleikaráð
Efnahagsmál
Verðbréfamarkaðir
Vátryggingamarkaður
Greiðslukerfi og greiðsluþjónusta
Bankamarkaður
Þjóðhagsmál
Vextir og verðtrygging
Kæruleiðir og úrskurðir
Virðisaukaskattur
Þjónustugjöld
Tekjuskattur
Úrvinnslugjald
Skattaívilnanir
Veiðigjöld
Stimpilgjald
Eftirlitsgjald vegna reksturs Fjármálaeftirlitsins
Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki
Ábyrgðargjald launa
Aðrir skattar og gjöld
Innflutningur
Sérstakt gjald til RÚV ohf.
Fjársýsluskattur
Áfengisgjald og tóbaksgjald
Tekjuskattur
Olíugjald
Kílómetragjald
Erfðafjárskattur
Bifreiðagjald
Útsvar
Útvarpsgjald
Vaxtabætur
Virðisaukaskattur
Yfirskattanefnd
Stjórnsýsla skattamála
Skattar og þjónustugjöld vegna atvinnurekstrar
Stimpilgjald
Framkvæmdasjóður aldraðra
Fjármagnstekjuskattur
Tryggingagjald
Gjald vegna reksturs umboðsmanns skuldara
Gistináttaskattur
Barnabætur
Ráðgjöf um fjármál heimilanna
Dagsetning Titill
22.11.2023  -   OECD metur stuðning ríkisins við rannsóknir og þróun fyrirtækja árangursríkan
21.11.2023  -   Vegir okkar allra – upplýsingasíða um nýja nálgun í fjármögnun
17.11.2023  -   Hvernig nota stofnanir gervigreind?
16.11.2023  -   Stofnanir komi til móts við starfsfólk ríkisins sem býr í Grindavík
15.11.2023  -   Fundaði með efnahags- og fjármálastjóra í framkvæmdastjórn ESB
10.11.2023  -   S&P Global Ratings hækkar lánshæfiseinkunn Íslands í A+ með stöðugum horfum
10.11.2023  -   Fjármálaráðherra sótti fund EFTA og ECOFIN í Brussel
10.11.2023  -   Tvísköttunarsamningur við Ástralíu tekur gildi
08.11.2023  -   Þórdís Kolbrún stýrði fundi norrænna fjármálaráðherra
31.10.2023  -   Endurgreiðslutími stuðningslána framlengdur
23.10.2023  -   Skýrsla um umfang og tilurð misræmis magns í inn- og útflutningstölum landbúnaðarvara
12.10.2023  -   Drög að frumvarpi um slit ógjaldfærra opinberra aðila
10.10.2023  -   Vegna álits umboðsmanns um sölu á hlutum í Íslandsbanka
09.10.2023  -   Ísland í fjórða sæti í Evrópu í könnun á stafrænni, opinberri þjónustu
06.10.2023  -   Sjálfbærni í rekstri rædd á ársfundi ríkisfyrirtækja
05.10.2023  -   96 þúsund manns nýttu skattahvata og gáfu milljarða til almannaheillastarfsemi
04.10.2023  -   Aukið jafnræði og sjálfbærari fjármögnun vegasamgangna
02.10.2023  -   Tveir milljarðar hafa sparast hjá hinu opinbera með sameiginlegum kaupum á raforku
29.09.2023  -   Þriðji fundur fjármálastöðugleikaráðs á árinu 2023
22.09.2023  -   Hægt verði að nýta rafræn skilríki þvert á landamæri Norðurlanda og Eystrasaltsríkja
12.09.2023  -   Mikill afkomubati, aðhald og skýr forgangsröðun í fjárlagafrumvarpi fyrir 2024
08.09.2023  -   Ný stjórn Bankasýslu ríkisins skipuð
04.09.2023  -   Ríkisreikningur 2022: Bætt afkoma og frumjöfnuður jákvæður
04.09.2023  -   Kraftur í byggingu nýrra íbúða
01.09.2023  -   Fitch staðfestir A lánshæfiseinkunn ríkissjóðs með stöðugum horfum
25.08.2023  -   Ráðherra kynnti bætta afkomu og aðhald í ríkisrekstri
09.08.2023  -   Auglýst eftir áhugasömum aðilum um uppbyggingu og rekstur innviða við Jökulsárlón
31.07.2023  -   Frestun á birtingu ríkisreiknings fyrir árið 2022
17.07.2023  -   Horfur fyrir lánshæfi ríkissjóðs batna
15.07.2023  -   Moody´s staðfestir A2 lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs en breytir horfum í jákvæðar
30.06.2023  -   Birting ríkisreiknings fyrir árið 2022
29.06.2023  -   Samræmt regluverk um stafrænan viðnámsþrótt fjármálamarkaðar
26.06.2023  -   Annar fundur fjármálastöðugleikaráðs á árinu 2023
26.06.2023  -   Reglubundinni umræðu um Ísland lokið í framkvæmdastjórn AGS
23.06.2023  -   Vegna frétta um sátt Íslandsbanka og fjármálaeftirlits Seðlabankans
20.06.2023  -   Ný skýrsla OECD um íslenskt efnahagslíf: Íslenska hagkerfið sýnir styrk en auka þarf aðhald fjármálastefnunnar
15.06.2023  -   Kaupmáttur hefur vaxið þrátt fyrir minni verðmætasköpun
15.06.2023  -   Álagning opinberra gjalda á einstaklinga árið 2022
09.06.2023  -   Aukin ánægja með þjónustu stofnana
07.06.2023  -   Starfshópur skoðar skattalegt umhverfi orkuvinnslu
06.06.2023  -   Kaupmáttur jókst þrátt fyrir verðbólgu og mikill meirihluti skatttekna kom frá þeim tekjuhæstu
05.06.2023  -   Aðgerðir ríkisstjórnarinnar gegn verðbólgu
25.05.2023  -   Gott að eldast: Eldra fólk er virði en ekki byrði
24.05.2023  -   40 milljarða lækkun skulda ríkissjóðs með endurkaupaútboði eigin skuldabréfa í evrum
13.05.2023  -   S&P Global Ratings staðfestir A/A-1 lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs en breytir horfum í jákvæðar
09.05.2023  -   Árlegar viðræður sendinefndar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins við íslensk stjórnvöld og aðra hagaðila
03.05.2023  -   Framleiðni dregist saman en kaupmáttur aukist
28.04.2023  -   Sjálfbær fjármögnunarrammi ríkissjóðs uppfærður og viðauki um fjármögnun jafnréttisverkefna gefinn út
25.04.2023  -   Skýrsla starfshóps um aðgerðir gegn misnotkun skattkerfisins með útgáfu tilhæfulausra sölureikninga
17.04.2023  -   Fyrsta afsali vegna fasteignakaupa þinglýst rafrænt – yfir milljarður sparast á ári
13.04.2023  -   Ýmsar fjármálatengdar upplýsingar á Mínum síðum á Ísland.is
04.04.2023  -   Verðandi foreldrar velja stafræna umsókn
03.04.2023  -   Tvenn vefverðlaun til Stafræns Íslands
31.03.2023  -   Áformaskjal í samráðgátt um framlagningu frumvarps sem heimili slit og uppgjör ÍL-sjóðs
31.03.2023  -   Útlit fyrir áframhaldandi mikil umsvif á byggingarmarkaði
29.03.2023  -   Fjármálaáætlun 2024-2028: Spornað gegn verðbólgu, lífskjör varin og byggt undir vöxt
28.03.2023  -   Verkefni á vegum Stafræns Íslands fá sjö tilnefningar til Íslensku vefverðlaunanna
28.03.2023  -   Fyrsti fundur fjármálastöðugleikaráðs á árinu 2023
22.03.2023  -   Mikill afkomubati og jákvæður frumjöfnuður áætlaður í fyrsta sinn frá 2019
11.03.2023  -   Fitch staðfestir A lánshæfiseinkunn ríkissjóðs með stöðugum horfum
10.03.2023  -   Skýrsla starfshóps um skatta og skattaívilnanir á sviði umhverfismála
10.03.2023  -   Ný þróunaráætlun Kadeco fellur vel að markmiðum um velsæld og stöðugleika
10.03.2023  -   30 stofnanir senn flutt vefi sína á Ísland.is
09.03.2023  -   Vegna umfjöllunar um málefni Lindarhvols
08.03.2023  -   Bjarni ávarpaði ársfund Landsvirkjunar: Metnaðarfull markmið í orkuskiptum
21.02.2023  -   450 milljarðar króna í mótvægisaðgerðir vegna heimsfaraldurs
06.02.2023  -   Fyrsta deiglan hefur starfsemi
06.02.2023  -   Aukið svigrúm við endurgreiðslur stuðningslána
01.02.2023  -   Verkefnastofa mótar tillögur um sjálfbæra og gagnsæja gjaldtöku af vegasamgöngum til framtíðar
27.01.2023  -   Aðsókn að Ísland.is jókst um 80%
06.01.2023  -   Útlit fyrir aukinn kaupmátt heimila á árinu
05.01.2023  -   Fréttaannáll fjármála- og efnahagsráðuneytisins árið 2022
04.01.2023  -   Listi yfir útsvarshlutföll sveitarfélaga 2023
30.12.2022  -   Stefna í lánamálum 2023-2027
28.12.2022  -   Skattabreytingar á árinu 2023
22.12.2022  -   Skattar á heimili lækka um sex milljarða króna á næsta ári
22.12.2022  -   Breytingar á staðgreiðslu um áramót
21.12.2022  -   Áherslur í ríkisrekstri árið 2023 samþykktar í ríkisstjórn
20.12.2022  -   Þróun starfa og launa hjá hinu opinbera
20.12.2022  -   Kaupsamningur undirritaður fyrir Keldnaland
16.12.2022  -   Fjárlög 2023 samþykkt: innviðir styrktir og kaupmáttur varinn
16.12.2022  -   Fjöldamörk afnumin vegna ívilnana fyrir raf- og vetnisbíla á næsta ári
16.12.2022  -   Uppgjör ríkissjóðs fyrir fyrstu níu mánuði ársins 2022
15.12.2022  -   Kaupmáttur ráðstöfunartekna enn með mesta móti
14.12.2022  -   Um 3.000 fleiri fjölskyldur fá barnabætur á næsta ári með einfaldara og öflugra kerfi
14.12.2022  -   Vanskil heimila og fyrirtækja hjá stóru viðskiptabönkunum lægri en fyrir faraldurinn
12.12.2022  -   Áhættuþættir fjármálastöðugleika kynntir á fundi fjármálastöðugleikaráðs
08.12.2022  -   Ráðherra fjallaði um tækifærin í sameiningum og samrekstri
06.12.2022  -   Stöðumat KPMG á betri vinnutíma í dagvinnu
05.12.2022  -   Tvísköttunarsamningum fjölgað til þess að tryggja samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja
30.11.2022  -   Hagvöxtur hvergi hærri en hér miðað við helstu samanburðarlönd
30.11.2022  -   Skýrsla Moody's í nóvember 2022
28.11.2022  -   Stóraukin framlög til heilbrigðis-, löggæslu- og örorkumála lögð til við 2. umræðu fjárlaga
25.11.2022  -   Vegna tilkynningar lífeyrissjóða um málefni ÍL-sjóðs
24.11.2022  -   Opinberir aðilar og nýsköpunar- og sprotafyrirtæki hittast á nýsköpunarmóti
22.11.2022  -   Innleiðingu allra tilskipana í frammistöðumati Eftirlitsstofnunar EFTA lokið
18.11.2022  -   Meginmarkmið ríkissjóðs í samningaumleitunum við uppgjör á skuldum ÍL-sjóðs
15.11.2022  -   Bjarni með erindi um hindranir við lýðræðislega þátttöku kvenna á ráðstefnu OECD
11.11.2022  -   Álagning opinberra gjalda á lögaðila vegna rekstrarársins 2021
10.11.2022  -   Fjármögnun lykilþáttur í vinnu að kynjajafnrétti
09.11.2022  -   Afkoma ríkissjóðs fyrir 2022 áætluð 60 milljörðum betri en gert var ráð fyrir
26.10.2022  -   Samtöl við stærstu kröfuhafa ÍL-sjóðs skipulögð
25.10.2022  -   Vinnu lokið við öryggisflokkun gagna ríkisins
20.10.2022  -   Skýrsla til Alþingis um stöðu ÍL-sjóðs og næstu skref
20.10.2022  -   Fundur fjármálastöðugleikaráðs og endurskoðuð stefna um fjármálastöðugleika
19.10.2022  -   Mikill gangur í norrænu samstarfi um stafræna þjónustu
19.10.2022  -   Stuðningur við einkarekna fjölmiðla verði framlengdur
18.10.2022  -   Íbúðaverð hækkað mikið í alþjóðlegum samanburði en vísbendingar um að hægt hafi á markaðnum
17.10.2022  -   Sótti ársfundi AGS og Alþjóðabankans
16.10.2022  -   Auglýsingar til íslenskra neytenda eiga að vera á íslensku
11.10.2022  -   Ísland annað árið í röð í fyrsta sæti alþjóðlegrar lífeyrisvísitölu
06.10.2022  -   Bætt þjónusta við notendur með nýju mannauðstorgi ríkisins
03.10.2022  -   Ísland hækkar mest allra landa
30.09.2022  -   Fengu viðurkenningu fyrir stafræn skref á Tengjum ríkið
23.09.2022  -   Rætt um góða stjórnarhætti í breytilegu umhverfi á ársfundi ríkisfyrirtækja
23.09.2022  -   Fjárlög 2023: Atvinnuleysi í lágmarki með kraftmikilli fjölgun starfa
23.09.2022  -   Uppgjör ríkissjóðs fyrir fyrri helming ársins 2022
21.09.2022  -   Kristín Linda Árnadóttir nýr formaður samninganefndar ríkisins
21.09.2022  -   Fjárlög 2023: Söluandvirði Íslandsbanka jafnast á við alla fjárfestingu næsta árs
16.09.2022  -   Fitch Ratings staðfestir A lánshæfiseinkunn ríkissjóðs með stöðugum horfum
15.09.2022  -   Ísland tekur þátt í samevrópsku tilraunaverkefni með rafræn auðkennaveski
12.09.2022  -   Kaupmáttur varinn og unnið gegn verðbólgu í fjárlagafrumvarpi fyrir 2023
11.09.2022  -   Um 9 milljarða kvikmyndaverkefni til Íslands
09.09.2022  -   Góð staða Íslands þrátt fyrir alþjóðlegan ólgusjó
05.09.2022  -   Lilja fundaði með Edmund Phelps – Nóbelsverðlaunahafa í hagfræði
24.08.2022  -   Þorgeir Örlygsson fv. forseti Hæstaréttar leiðir starfshóp sem skoðar breytingu á stofnanaumgjörð samkeppnis- og neytendamála á Íslandi
23.08.2022  -   Samantekt um stöðu efnahagsmála: Kaupmáttur vaxið hratt og drifkraftar verðbólgu í rénun
05.08.2022  -   Starfsemi Þjóðhagsráðs á árinu 2022
04.08.2022  -   Ísland í 4.sæti meðal Evrópuþjóða í stafrænni þjónustu
06.07.2022  -   Staðreyndir um velferðarmál
28.06.2022  -   AGS birtir árlega skýrslu um íslenskt efnahagslíf
24.06.2022  -   Stefna um notkun skýjalausna gefin út
23.06.2022  -   Skjal um öryggisflokkun gagna íslenska ríkisins í samráðsgátt
23.06.2022  -   Kaupmáttur allra hópa aukist og allir nema tekjuhæstu greiða lægri skatt
22.06.2022  -   Annar fundur fjármálastöðugleikaráðs á árinu 2022
21.06.2022  -   Breytingar á lögum um lífeyrismál í tengslum við lífskjarasamninginn 2019-2022
15.06.2022  -   Gagnvirkur greiningarrammi fyrir jafnréttismat
14.06.2022  -   Mínar síður á Ísland.is aðgengilegar fyrirtækjum
10.06.2022  -   Þrír óháðir sérfræðingar gera úttekt í samræmi við ákvæði laga um Seðlabankann ​
09.06.2022  -   Aðgerðir gegn þenslu og verðbólgu: Tillögur að breytingum á fjármálaáætlun lagðar fyrir fjárlaganefnd
03.06.2022  -   Um 28 milljarðar í skattaívilnanir vegna vistvænna bíla
01.06.2022  -   Ánægja með þjónustu opinberra stofnana
31.05.2022  -   Álagning opinberra gjalda á einstaklinga fyrir 2021
31.05.2022  -   Ríkisreikningur 2021
31.05.2022  -   Ríkisreikningur 2021: Snarpur efnahagsbati staðfesti kröftuga beitingu ríkisfjármála í heimsfaraldri
27.05.2022  -   Sjálfsafgreiðsla í greiðsludreifingu hjá innheimtumönnum ríkissjóðs
17.05.2022  -   Samvinna hins opinbera við einkageirann mikilvægur hluti nýsköpunar
16.05.2022  -   Nýsköpunardagur hins opinbera haldinn á morgun
13.05.2022  -   S&P Global Ratings staðfestir A/A-1 lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs – horfur eru áfram stöðugar
13.05.2022  -   Lýsti fullri samstöðu með íbúum Úkraínu á aðalfundi EBRD
11.05.2022  -   Álit sendinefndar AGS: Jákvæðar efnahagshorfur en áfram óvissa
06.05.2022  -   Græn nýsköpun í brennidepli á nýsköpunardegi hins opinbera
03.05.2022  -   Vegna frétta um greiðslur til ráðgjafa
03.05.2022  -   Daníel Svavarsson verður skrifstofustjóri í menningar- og viðskiptaráðuneytinu
30.04.2022  -   Lilja fundaði með sendinefnd Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
27.04.2022  -   Opið fyrir umsóknir um framhalds viðspyrnustyrki
26.04.2022  -   Svör við spurningum fjárlaganefndar Alþingis vegna sölu á hlutum í Íslandsbanka
19.04.2022  -   Yfirlýsing vegna sölu á eignarhlutum ríkisins í Íslandsbanka
12.04.2022  -   Hækkun fasteignaverðs greind í nýrri fjármálaáætlun
08.04.2022  -   Samskipti við Bankasýslu ríkisins við útboð hluta í Íslandsbanka
07.04.2022  -   Beiðni um úttekt á sölu hluta í Íslandsbanka send Ríkisendurskoðun
06.04.2022  -   Kaupendur hluta í Íslandsbanka 22. mars sl.
30.03.2022  -   Samkomulag um afkomumarkmið og efnahag sveitarfélaga fyrir 2023-2027
29.03.2022  -   Fjármálaáætlun: Tónlistarmiðstöð tekur til starfa í upphafi árs 2023
29.03.2022  -   Fyrsta fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar kynnt: Framfarir og kraftmikil verðmætasköpun í framsæknu samfélagi
23.03.2022  -   Innleiðingu á Evrópugerðum sem varða málshöfðun ESA lýkur um mitt þetta ár
22.03.2022  -   Fyrsti fundur fjármálastöðugleikaráðs á árinu 2022
22.03.2022  -   Minni áhrif hækkandi orkuverðs á Íslandi en annars staðar
22.03.2022  -   Drög að frumvarpi um verulega fjölgun rafmagnsbíla sem fá VSK-ívilnun birt í samráðsgátt
18.03.2022  -   Fitch staðfestir lánshæfiseinkunn ríkissjóðs
18.03.2022  -   Ákveðið að hefja framhald sölumeðferðar á hlutum í Íslandsbanka
18.03.2022  -   Drög að frumvarpi um lífeyrismál í samráðsgátt - liður í stuðningi við gerð lífskjarasamnings
18.03.2022  -   Lífskjör aldrei betri samkvæmt lífskjararannsókn Hagstofu
17.03.2022  -   Efnahagsráðgjafi viðskiptaráðherra
17.03.2022  -   Ráðuneytið í öðru sæti í Stofnun ársins
14.03.2022  -   Ísland.is valinn besti vefurinn
14.03.2022  -   Verkefnisstjórn um úrvinnslu eigna og skulda ÍL-sjóðs
11.03.2022  -   Fjórar tilnefningar til íslensku vefverðlaunanna
09.03.2022  -   Frumvarp um rýmkun heimilda lífeyrissjóða til fjárfestinga í erlendum gjaldmiðlum í samráðsgátt
25.02.2022  -   Samþykkt að framlengja lokunar- og viðspyrnustyrki
18.02.2022  -   Fyrningarálag vegna grænna eigna
11.02.2022  -   Greinargerð um sölu frekari eignarhluta í Íslandsbanka
08.02.2022  -   Veitingastyrkir samþykktir á Alþingi
07.02.2022  -   Ánægjuleg tímamót með uppsögn á lánalínu Icelandair með ríkisábyrgð
01.02.2022  -   Framlenging viðspyrnustyrkja
01.02.2022  -   Kynnti sjálfbæran fjármögnunarramma á vel sóttum fjarfundi
21.01.2022  -   Frumvarp um framlengingu lokunarstyrkja samþykkt í ríkisstjórn
21.01.2022  -   8 milljónir skjala birtar í stafrænu pósthólfi
20.01.2022  -   Mælt fyrir frumvarpi um veitingastyrki á Alþingi
14.01.2022  -   Áfram stutt við rekstraraðila vegna heimsfaraldurs með frestun staðgreiðslu og styrkjum
10.01.2022  -   Fréttaannáll fjármála- og efnahagsráðuneytisins 2021
07.01.2022  -   Fyrsta ársskýrslan um fyrirtæki í eigu ríkisins gefin út
06.01.2022  -   Mikill árangur af aðgerðum stjórnvalda vegna orkuskipta
30.12.2021  -   Fjárlög ársins 2022 – Afkoma ríkisins tekur miklum framförum
29.12.2021  -   Skattabreytingar um áramót
22.12.2021  -   Breytingar á staðgreiðslu um áramót
10.12.2021  -   Skýrsla nefndar um úttekt á fastanefndum Seðlabankans
30.11.2021  -   Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2022
30.11.2021  -   Fjármálastefna 2022-2026
24.11.2021  -   Uppgjör ríkissjóðs fyrir fyrstu níu mánuði ársins betra en áætlað var
17.11.2021  -   Hægt að styðja við almannaheillastarfsemi og fá skattafrádrátt með gildistöku nýrra laga
15.11.2021  -   Álagning opinberra gjalda á lögaðila vegna rekstrarársins 2020
28.10.2021  -   Áskorun stofnana að veita sífellt betri og skilvirkari þjónustu
26.10.2021  -   Annar fundur fjármálastöðugleikaráðs á árinu 2021
21.10.2021  -   Minni þörf fyrir sértækan stuðning samhliða efnahagsbata
19.10.2021  -   Ísland í efsta sæti alþjóðlegrar lífeyrisvísitölu
24.09.2021  -   Fitch Ratings staðfestir A lánshæfiseinkunn ríkissjóðs með neikvæðum horfum
24.09.2021  -   Sjálfbær fjármögnunarrammi ríkissjóðs
22.09.2021  -   Stuðningur vegna niðurfellingar viðburða á vegum íþrótta- og æskulýðsfélaga
14.09.2021  -   Sjúkrahúss-app, fjarvöktun vegna krabbameina og Gagnaþon fyrir umhverfið meðal nýsköpunarverkefna hins opinbera
10.09.2021  -   Almenn eigandastefna fyrir félög í eigu ríkisins endurskoðuð
07.09.2021  -   Hvernig er hægt að komast úr læstri stöðu í opinberum samningum? – Leiðbeiningar til stofnana
04.09.2021  -   Mat á árangri efnahagsaðgerða vegna heimsfaraldurs
03.09.2021  -   Skýrsla um stöðu lífeyrissjóða í hagkerfinu
03.09.2021  -   Skýrsla um lántökur ríkissjóðs
03.09.2021  -   Skýrsla um yfirtöku á Spkef sparisjóði
03.09.2021  -   Samantekt um tæknilega innviði og rafræna þjónustu hins opinbera
30.08.2021  -   Framkvæmdasýslan og Ríkiseignir sameina krafta sína
27.08.2021  -   Afkoma ríkissjóðs 27 milljörðum betri en áætlað var - horfur um bætta afkomu á árinu
27.08.2021  -   Drög að opinberri skýjastefnu í samráðsgátt
23.08.2021  -   Ráðstefnan Tengjum ríkið haldin í annað sinn
20.08.2021  -   Moody's staðfestir A2 lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs með stöðugum horfum
12.08.2021  -   Lykiltölur um rekstur hins opinbera á opinberumsvif.is
07.07.2021  -   Ný skýrsla OECD um íslenskt efnahagslíf: Ísland réttir úr kútnum eftir mikinn samdrátt í kjölfar heimsfaraldursins
29.06.2021  -   Ríkisreikningur 2020
29.06.2021  -   Afkoma ríkissjóðs lituð af áhrifum faraldurs
25.06.2021  -   Umskipti á vinnumarkaði: Færri án atvinnu og meirihluti auglýstra starfa á einkamarkaði
15.06.2021  -   Mikið hagræði fólgið í leigu á húsnæði fyrir Skattinn og Fjársýsluna
15.06.2021  -   Aukið hagræði og betri þjónusta með stafrænu pósthólfi
11.06.2021  -   8 milljarðar endurgreiddir aukalega af virðisaukaskatti – mest greitt vegna íbúðarhúsnæðis
10.06.2021  -   Yfirlýsing stjórnvalda og SFS um losun gróðurhúsalofttegunda vegna olíunotkunar íslensks sjávarútvegs
10.06.2021  -   Skýrsla starfshóps um græn skref í sjávarútvegi
09.06.2021  -   1.000 störf skapast vegna fjárfestingarátaks
08.06.2021  -   Reglubundinni umræðu um Ísland lokið í framkvæmdastjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
07.06.2021  -   Hlutafjárútboð Íslandsbanka hafið
04.06.2021  -   Umfang stærstu aðgerða vegna heimsfaraldurs 95 milljarðar króna
03.06.2021  -   Reglur um greiðslu ferðakostnaðar og önnur starfskjör ráðherra
03.06.2021  -   Stofnanir sameinast um örútboð á rafbílum
31.05.2021  -   Álagning opinberra gjalda á einstaklinga fyrir 2020
31.05.2021  -   Tók þátt í fundi fjármálaráðherra OECD og ræddi viðbrögð við heimsfaraldri
31.05.2021  -   Umgjörð stafrænnar þjónustu bætt með fullri aðild Íslands að NIIS
28.05.2021  -   Hægt að skoða hvert skattarnir fara á nýjum álagningarseðli
26.05.2021  -   Áætlun um langtímahorfur í efnahagsmálum og opinberum fjármálum til 30 ára birt í fyrsta sinn
26.05.2021  -   Aldrei fleiri fyrirtæki frá því að heimsfaraldur hófst sem hyggjast fjölga starfsfólki á næstunni
26.05.2021  -   Fjölgun ferðamanna og meiri aukning í notkun erlendra korta
21.05.2021  -   Afkoma ríkissjóðs á fyrsta ársfjórðungi betri en áætlanir gerðu ráð fyrir
21.05.2021  -   Uppgjör ríkissjóðs fyrir fyrsta ársfjórðung 2021
20.05.2021  -   14,5 milljarðar í tekjufalls- og viðspyrnustyrki
18.05.2021  -   Nýr vefur sýslumanna á Ísland.is
17.05.2021  -   Einstakt tækifæri stofnana á Nýsköpunarmóti
14.05.2021  -   S&P Global Ratings staðfestir A/A-1 lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs – horfur eru áfram stöðugar
12.05.2021  -   Úttekt séreignar og fleiri úrræði samþykkt á Alþingi
12.05.2021  -   Mögulegt að auka útflutningsverðmæti sjávarútvegs og fiskeldis verulega
12.05.2021  -   Síðustu forvöð að sækja um stuðningslán
11.05.2021  -   Samstarfsvettvangur um European Digital Innovation Hub á Íslandi
07.05.2021  -   13 milljarðar króna í tekjufalls- og viðspyrnustyrki - aðgerðir framlengdar
05.05.2021  -   Heimild til að greiða séreign skattfrjálst inn á íbúðalán framlengd
03.05.2021  -   Auknir hvatar til fjárfestinga í umhverfisvænum eignum
29.04.2021  -   Starfshópur endurmetur útgjöld vegna hjúkrunarþjónustu við aldraða
28.04.2021  -   Nýsköpunarmót um bætta þjónustu og frekari skilvirkni í opinberum rekstri
27.04.2021  -   Úrræði vegna faraldurs: Skýrsla um nýtingu heimila og fyrirtækja
23.04.2021  -   Tíu milljarðar greiddir í tekjufallsstyrki
21.04.2021  -   Nýsamþykkt lög stuðla að stórauknum framlögum til almannaheillastarfsemi
20.04.2021  -   Fyrsti fundur fjármálastöðugleikaráðs á árinu 2021
19.04.2021  -   Árlegar viðræður sendinefndar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins við íslensk stjórnvöld og aðra hagaðila
16.04.2021  -   Stefna um stafræna þjónustu stjórnvalda í samráðsgátt
15.04.2021  -   Ný innkaupastefna: Framsækin og sjálfbær innkaup og kostnaður lækkar um milljarða
15.04.2021  -   Yfir tveir milljarðar króna greiddir í viðspyrnustyrki
14.04.2021  -   AGS leiðréttir mat á stöðu stuðningsaðgerða vegna Covid-19 – Ísland í hópi grænna ríkja
13.04.2021  -   Beinn stuðningur ríkisfjármála vegna Covid-19 töluvert meiri en í samanburði AGS
13.04.2021  -   Léttum lífið - Viðburður um opinbera þjónustu til framtíðar
09.04.2021  -   Léttum lífið - Spörum sporin og aukum hagkvæmni
08.04.2021  -   Forsætisráðherra ávarpaði ársfund Seðlabanka Íslands
08.04.2021  -   11 milljarðar greiddir í tekjufalls- og viðspyrnustyrki
01.04.2021  -   Ánægja með aðgerðir stjórnvalda og batnandi fjárhagsstaða fyrirtækja
26.03.2021  -   Fitch Ratings staðfestir óbreytta A lánshæfiseinkunn ríkissjóðs með neikvæðum horfum
26.03.2021  -   Fjarskiptaöryggi Íslands stóraukið með fjármögnun nýs sæstrengs
24.03.2021  -   Meira svigrúm heimilað við endurgreiðslur stuðningslána
24.03.2021  -   10-12 þúsund bílferðir sparast árlega með stafrænum skilavottorðum ökutækja
23.03.2021  -   Tvö umfangsmikil frumvörp um viðskipti með fjármálagerninga
22.03.2021  -   Fjármálaáætlun 2022-2026: Réttar ráðstafanir skiluðu árangri og björtum horfum
19.03.2021  -   Undirritaði samevrópska ráðherrayfirlýsingu um stafræna tækni
17.03.2021  -   Hátt í sex hundruð umsóknir um viðspyrnustyrki afgreiddar
12.03.2021  -   Tekið tillit til kynjasjónarmiða við ákvarðanatöku
12.03.2021  -   Fjárfesting ríkisins jókst á síðasta ári og gert ráð fyrir áframhaldandi vexti
12.03.2021  -   Stórbætt kjör eldri borgara á Íslandi
11.03.2021  -   560 sóttu um viðspyrnustyrki fyrstu vikuna
05.03.2021  -   Ánægja með þjónustu opinberra stofnana en tækifæri til umbóta
03.03.2021  -   Opnað fyrir umsóknir um viðspyrnustyrki
02.03.2021  -   Varnarlína milli viðskipta- og fjárfestingarbankastarfsemi lögfest
01.03.2021  -   Ánægja með aðgerðir stjórnvalda og batnandi fjárhagsstaða fyrirtækja
26.02.2021  -   Tæpir átta milljarðar greiddir í tekjufallsstyrki
24.02.2021  -   Viljayfirlýsing um kaup ríkisins á hlutum orkufyrirtækja í Landsneti hf.
23.02.2021  -   5,6 milljarðar króna í auknar endurgreiðslur vegna framkvæmda
19.02.2021  -   Yfir 7 milljarðar greiddir í tekjufallsstyrki
18.02.2021  -   Ráðherra mælir fyrir skýrari og einfaldari löggjöf um gjaldeyrismál
17.02.2021  -   Tekjusagan uppfærð: Háskólamenntaðar konur með svipaðar tekjur og karlar með grunnmenntun
11.02.2021  -   12 milljarðar í lán með ríkisábyrgð til fyrirtækja í rekstrarvanda vegna Covid-19
10.02.2021  -   Sex milljarðar greiddir í tekjufallsstyrki
05.02.2021  -   Smærri fyrirtæki 82% þeirra sem nýta úrræði vegna heimsfaraldurs
03.02.2021  -   Fimm milljarðar greiddir í tekjufallsstyrki
01.02.2021  -   Ísland hefur lagt um 550 milljónir króna í bóluefni til þróunarríkja
29.01.2021  -   Ákveðið að hefja sölumeðferð á hlutum í Íslandsbanka
28.01.2021  -   Ríkissjóður gefur út skuldabréf í evrum á 0% vöxtum
26.01.2021  -   Um 3,7 milljarðar króna greiddir út í tekjufallsstyrki
22.01.2021  -   Stefna og viðmið í húsnæðismálum stofnana
21.01.2021  -   Mæla með að hefja sölumeðferð og skráningu
19.01.2021  -   Nýsköpun í starfsemi hins opinbera á tímum Covid rædd á Nýsköpunardeginum
15.01.2021  -   Sóttvarnaaðgerðir innanlands minna íþyngjandi fyrir efnahagslífið en í flestum samanburðarlöndum
14.01.2021  -   Sótt um tekjufallsstyrki fyrir 2,7 milljarða króna
08.01.2021  -   Önnur skýrsla starfshóps um úrræði vegna heimsfaraldurs
07.01.2021  -   Skráning hafin á Nýsköpunardag hins opinbera
06.01.2021  -   Fréttaannáll fjármála- og efnahagsráðuneytisins 2020
30.12.2020  -   Stefna í lánamálum 2021-2025
22.12.2020  -   Greinargerð um ráðgerða sölumeðferð á hlutum ríkisins í Íslandsbanka
22.12.2020  -   Breytingar á staðgreiðslu um áramót
18.12.2020  -   ESA samþykkir fjórar aðgerðir sem tengjast áhrifum Covid-19
18.12.2020  -   Þriðji fundur fjármálastöðugleikaráðs á árinu 2020
18.12.2020  -   Stefnt að sölu eignarhluta í Íslandsbanka á vormánuðum
17.12.2020  -   Viðspyrnustyrkir lögfestir og stuðningslán framlengd
11.12.2020  -   Ísland meðal efstu ríkja í stafrænni opinberri þjónustu
09.12.2020  -   Skilvirkari og betri opinber þjónusta með stafrænu pósthólfi
08.12.2020  -   Stuðlað að aukinni fjárfestingu fyrirtækja og sérstök ívilnun veitt vegna grænna eigna
08.12.2020  -   Dómi Héraðsdóms Reykjavíkur vegna ÍLS-veðbréfs áfrýjað til Landsréttar
08.12.2020  -   Skýrsla um efnahagsmál Norðurlanda: Spá aukinni landsframleiðslu á næsta ári
07.12.2020  -   Stefna um notkun skýjalausna til umsagnar í samráðsgátt
07.12.2020  -   Stórauknir hvatar til að styðja við almannaheillastarfsemi
04.12.2020  -   Uppgjör ríkissjóðs fyrir fyrstu níu mánuði ársins 2020
03.12.2020  -   Hvetja almenning til fjárfestinga í íslenskum fyrirtækjum
25.11.2020  -   Frumvarp um breytingar á fjármagnstekjuskatti samþykkt í ríkisstjórn
25.11.2020  -   Skýrsla eftirlitsnefndar með framkvæmd viðbótar- og stuðningslána
23.11.2020  -   Nýsköpunardagur hins opinbera: Áhrif Covid-19 á þjónustu – hvað má læra til framtíðar?
18.11.2020  -   Nordic Smart Government: Verðmætasköpun með stafrænum lausnum
13.11.2020  -   S&P Global Ratings staðfestir A/A-1 lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs - horfur eru áfram stöðugar
13.11.2020  -   Ferðakostnaður ríkisins lækkaði um 1,8 milljarða króna milli ára
11.11.2020  -   Breytt fyrirkomulag skimunar á landamærum forsenda umtalsverðs efnahagsbata
10.11.2020  -   Samkeppnismat OECD á íslenskri ferðaþjónustu og byggingariðnaði: 438 tillögur til úrbóta
10.11.2020  -   Opinn streymisfundur: Kynning á samkeppnismati OECD um ferðaþjónustu og byggingariðnað á Íslandi
09.11.2020  -   Hægt að sækja um tekjufallsstyrki og framhald lokunarstyrkja innan skamms
06.11.2020  -   Skýrsla um nýtingu úrræða í heimsfaraldri: Hátt í 40 milljarðar í beinan stuðning til heimila og fyrirtækja
06.11.2020  -   Meiri umsvif í hagkerfinu í þriðju bylgju faraldursins
04.11.2020  -   Aukinn þungi í baráttu gegn skattsvikum með sameiningu embættis skattrannsóknarstjóra við Skattinn
04.11.2020  -   Frumvarp að heildarlögum um greiðsluþjónustu í samráðsgátt
04.11.2020  -   Fundur fjármálaráðherra í ríkjum ESB, Ecofin og EFTA: Samhæfðar aðgerðir forsenda árangurs gegn kórónuveiru
02.11.2020  -   Álagning opinberra gjalda á lögaðila vegna rekstrarársins 2019
30.10.2020  -   Ríkisstjórnin samþykkir enn frekari efnahagsaðgerðir vegna kórónuveirufaraldursins
30.10.2020  -   Ferðaþjónustufyrirtæki fengið 52% allra stuðningslána
30.10.2020  -   Framgangur áætlunar um losun fjármagnshafta
30.10.2020  -   Áherslur stjórnvalda í umbótum til næstu ára
29.10.2020  -   Norðurlöndin komi tvíefld út úr heimsfaraldrinum
29.10.2020  -   Ræddi leiðir að öflugum efnahagsbata á ráðherrafundi OECD
27.10.2020  -   Um fjórðungur allra skatttekna og tryggingagjalda fer til almannatrygginga
27.10.2020  -   Erlendir sérfræðingar geti unnið í fjarvinnu á Íslandi
27.10.2020  -   Landsarkitektúr upplýsingaöryggis í samráðsgátt
23.10.2020  -   Fitch Ratings staðfestir óbreytta A lánshæfiseinkunn ríkissjóðs með neikvæðum horfum
23.10.2020  -   Nýting efnahagsúrræða stjórnvalda vegna heimsfaraldurs
23.10.2020  -   Ráðherra á fundi viðskiptaráðherra innan EES: „Samkeppni er hvati nýsköpunar“
22.10.2020  -   Auka þarf nákvæmni í skjölun og eftirfylgni tollafgreiðslu vegna innfluttra landbúnaðarafurða
20.10.2020  -   Ræddi hugmyndir um loftslagsgjöld á fundi OECD
20.10.2020  -   Ferli við birtingu auglýsinga á Starfatorg.is stafvætt
16.10.2020  -   Tekjufallsstyrkir samþykktir í ríkisstjórn
12.10.2020  -   Fundaði með alþjóðlegum vettvangi fjármálaráðherra um loftslagsmál
09.10.2020  -   Framhald á lokunarstyrkjum
09.10.2020  -   Uppfærðar reglur um kostnað vegna ferða á vegum ríkisins
07.10.2020  -   Fjármálaáætlun 2021-2025: Aukin framlög til umhverfismála
05.10.2020  -   Nýjar leiðbeiningar um opinber innkaup: Tækifæri í að nýta innkaupakraft hins opinbera
01.10.2020  -   Samkomulag um afkomumarkmið og efnahag sveitarfélaga fyrir 2021-2025
01.10.2020  -   Mótvægisaðgerðir verja lífskjör og veita viðspyrnu
01.10.2020  -   Annar fundur fjármálastöðugleikaráðs á árinu 2020
25.09.2020  -   Stafræn umskipti mikilvæg að mati stjórnenda stofnana
25.09.2020  -   Endurbættur vefur Ísland.is með skýrara viðmóti fyrir notendur
24.09.2020  -   Ráðstefnan Tengjum ríkið haldin í dag
22.09.2020  -   Aukið gagnsæi um félög í ríkiseigu með myndrænni birtingu upplýsinga
17.09.2020  -   Vegna frétta um meinta ágalla á ákvörðun ESA varðandi ríkisábyrgð á lánalínu til Icelandair Group
16.09.2020  -   Tengjum ríkið – ráðstefna um stafræna framtíð hins opinbera
15.09.2020  -   Auknar endurbætur og viðhald fasteigna í samræmi við sérstakt fjárfestingarátak
15.09.2020  -   Umsóknarferli stuðningslána endurbætt
15.09.2020  -   Efnahagsleg áhrif farsóttar og sóttvarna
11.09.2020  -   Fyrsta skýrsla kjaratölfræðinefndar kynnt á fjarfundi
11.09.2020  -   Milljarður króna greiddur út í lokunarstyrki
04.09.2020  -   Uppgjör ríkissjóðs fyrir fyrri helming ársins 2020
04.09.2020  -   Byggðakort fyrir Ísland framlengt um eitt ár
03.09.2020  -   Rekstur norrænna fyrirtækja auðveldaður með aukinni samtengingu stafrænna kerfa
02.09.2020  -   12 verkefni fjármögnuð í fjárfestingarátaki um nýsköpun í heilbrigðisþjónustu
28.08.2020  -   Starfshópur greinir efnahagsleg áhrif sóttvarna
27.08.2020  -   Helstu skilmálar mögulegrar ríkisábyrgðar á lánsfjármögnun Icelandair Group
26.08.2020  -   App til að auðvelda endurvinnslu hlutskarpast í nýsköpunarkeppninni Gagnaþon fyrir umhverfið
26.08.2020  -   Gagnaþon fyrir umhverfið: Fjöldi spennandi verkefna í úrslitum sem kynnt verða í dag
25.08.2020  -   Endurskoðuð fjármálastefna: ríkissjóði beitt til að auka viðnámsþrótt heimila og fyrirtækja
21.08.2020  -   Ferðakostnaður ríkisins lækkaði um 1,1 milljarð króna milli ára
20.08.2020  -   Samstaðan skilar árangri - grein Bjarna Benediktssonar í Morgunblaðinu
18.08.2020  -   Tölur yfir stöðu efnahagsaðgerða vegna Covid-19
18.08.2020  -   Íslensk stjórnvöld ákveða að veita Icelandair Group ríkisábyrgð á lánalínu
14.08.2020  -   Efnahagsleg sjónarmið við ákvörðun um umfang sóttvarnaaðgerða á landamærum
12.08.2020  -   Gagnaþon fyrir umhverfið hefst í dag
28.07.2020  -   Fjármálaráðherra ávarpar ársfund asíska fjárfestingabankans, AIIB
14.07.2020  -   Umsóknir um stuðningslán komnar í 2,2 milljarða
13.07.2020  -   Fyrsti fundur fjármálastöðugleikaráðs 2020
09.07.2020  -   Ríkisreikningur 2019
09.07.2020  -   Rekstrarafkoma ríkissjóðs árið 2019 jákvæð um 42 ma. kr.
09.07.2020  -   Ársskýrslur ráðherra birtar
09.07.2020  -   Stuðningslán virkjuð á Ísland.is
07.07.2020  -   Björgvin Víkingsson skipaður forstjóri Ríkiskaupa
26.06.2020  -   Heimildir til endurskipulagningar orðnar að lögum
26.06.2020  -   Nær allar mótvægisaðgerðir vegna heimsfaraldurs komnar til framkvæmda
24.06.2020  -   Afgreiðsla lokunarstyrkja gengur vel - ánægja með úrræði stjórnvalda
12.06.2020  -   Framgangur áætlunar um losun fjármagnshafta
12.06.2020  -   Hægt að sækja um lokunarstyrk á vef Skattsins
10.06.2020  -   Auka þarf alþjóðlega samvinnu til að stuðla að efnahagsbata í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru
02.06.2020  -   Undirbúningur stuðningslána vel á veg kominn
29.05.2020  -   Starfshópur tryggir eftirfylgni efnahagsaðgerða vegna heimsfaraldurs kórónuveiru
29.05.2020  -   Uppgjör ríkissjóðs fyrir fyrsta ársfjórðung 2020
29.05.2020  -   Álagning opinberra gjalda á einstaklinga fyrir 2019 birt
28.05.2020  -   Sviðsmyndir um mögulegar afkomu- og skuldahorfur ríkissjóðs og hins opinbera
27.05.2020  -   Ríkissjóður gefur út skuldabréf í evrum
26.05.2020  -   Þriðja fjáraukalagafrumvarpið lagt fram
26.05.2020  -   Fjármálastefna, -áætlun og -frumvarp lögð fram samhliða í haust
22.05.2020  -   Fitch Ratings staðfestir A lánshæfiseinkunn ríkissjóðs en breytir horfum í neikvæðar
22.05.2020  -   Hægt að áætla fjárhæðir stuðningslána og lokunarstyrkja í reiknivél á Ísland.is
20.05.2020  -   Mótvægisráðstafanir stjórnvalda vegna heimsfaraldurs kórónuveiru kynntar í ríkisstjórn
15.05.2020  -   S&P Global Ratings staðfestir A/A-1 lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs - horfur eru áfram stöðugar
15.05.2020  -   Stuðningur vegna greiðslu launakostnaðar á uppsagnarfresti
14.05.2020  -   Mikill kippur í kortanotkun og vegaumferð eykst eftir rýmkun samkomubanns
13.05.2020  -   Virðisaukaskattur greiddur óháð uppruna þjónustu
12.05.2020  -   Búið að semja við alla viðskiptabankana um veitingu viðbótarlána
07.05.2020  -   Greining á mögulegri stærðargráðu áfalls vegna heimsfaraldurs kórónuveiru
07.05.2020  -   Ný arðgreiðslustefna fyrir Landsvirkjun: 10 milljarða króna arðgreiðsla á árinu 2020
05.05.2020  -   Könnun á nýjum lausnum stofnana vegna heimsfaraldurs kórónuveiru
04.05.2020  -   Allir reikningar ríkisstofnana og ríkissjóðs orðnir rafrænir
30.04.2020  -   Eftirlitsnefnd vegna viðbótarlána skipuð
29.04.2020  -   Framkvæmdir við endurgerð Hegningarhússins hefjast í sumar
24.04.2020  -   Íslenskt- gjörið svo vel: Sameiginlegt átak stjórnvalda og atvinnulífsins
22.04.2020  -   3.000 sumarstörf fyrir námsmenn
21.04.2020  -   Kynningarefni vegna framhaldsaðgerða stjórnvalda í tengslum við heimsfaraldur kórónaveiru
20.04.2020  -   ESA: Veiting ábyrgða á viðbótarlánum lánastofnana til fyrirtækja vegna COVID-19 samrýmist framkvæmd EES-samningsins
17.04.2020  -   Samningur um framkvæmd á veitingu ábyrgða gagnvart lánastofnunum vegna viðbótarlána þeirra til fyrirtækja
15.04.2020  -   Ánægja með opinbera þjónustu samkvæmt fyrstu samræmdu könnuninni
08.04.2020  -   Vegna umræðu um launakjör þjóðkjörinna fulltrúa og æðstu embættismanna ríkisins
07.04.2020  -   Aukin fjárfesting á Suðurnesjum
06.04.2020  -   Fjarfundur forsætisráðherra og forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins
03.04.2020  -   Vaktaálagsauki hjúkrunarfræðinga á Landspítala tryggður
01.04.2020  -   Skatturinn með framkvæmd ýmissa úrræða sem tengjast heimsfaraldri kórónuveiru
01.04.2020  -   Horft verði fram hjá kröfum um ávöxtun og arðgreiðslur á árinu 2020
31.03.2020  -   Skatturinn felli tímabundið niður álag vegna skila á virðisaukaskatti á gjalddaga í apríl
27.03.2020  -   Laun þjóðkjörinna fulltrúa og æðstu embættismanna fryst til áramóta
27.03.2020  -   Ráðherrar Norðurlanda og Eystrasaltsríkja í bankaráði NIB óska aðgerða til að draga úr efnahagsáhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru
25.03.2020  -   Umfangsmikil aukning í fjárfestingu í stafrænum innviðum
21.03.2020  -   Sameiginleg yfirlýsing ríkisstjórnar Íslands, Samtaka fjármálafyrirtækja og Landssamtaka lífeyrissjóða um viðbrögð vegna heimsfaraldurs kórónuveiru
17.03.2020  -   Vegna útgáfumála ríkissjóðs
16.03.2020  -   Skipting gjalddaga á staðgreiðslu opinberra gjalda og tryggingagjalds
13.03.2020  -   Ríkisstofnanir vel í stakk búnar fyrir fjarvinnu starfsfólks
12.03.2020  -   Frumvarp um frestun gjalda afgreitt úr ríkisstjórn
11.03.2020  -   Aðgerðaáætlun um opinbera nýsköpun
10.03.2020  -   Viðspyrna fyrir íslenskt efnahagslíf
10.03.2020  -   Beint að efninu: Ísland.is fær nýja ásýnd og þjónusta efld
07.03.2020  -   Áframhaldandi samstarf Norðurlanda og Eystrasaltsríkja um stafræna þróun
02.03.2020  -   Allir reikningar ríkisstofnana sendir rafrænt frá 1. maí
28.02.2020  -   Endurskoðuð eigandastefna fyrir fjármálafyrirtæki tekur gildi
26.02.2020  -   Drög að frumvarpi um varnarlínu milli viðskipta- og fjárfestingarbankastarfsemi birt í samráðsgátt
20.02.2020  -   Breytingar vegna lána sem tengjast erlendum gjaldmiðlum
14.02.2020  -   Ársreikningar ríkisstofnana aðgengilegir á vefnum
12.02.2020  -   Þróun umfangs aðgerða í þágu loftslagsmarkmiða stjórnvalda
11.02.2020  -   Loftslagsmót haldið í mars: Fyrirtæki og stofnanir ræða grænar lausnir
05.02.2020  -   Aðgerðir fyrirtækja ráða miklu um það hvenær Ísland fer út af gráa lista FATF
04.02.2020  -   Hagvöxtur gæti reynst 0,5 prósentum hærri en ella ef loðna finnst í febrúar
03.02.2020  -   Nýir hvatar til að styrkja skattalegt umhverfi þriðja geirans verði lögfestir
31.01.2020  -   Lífskjör óvíða betri en hér á landi
29.01.2020  -   Margir nýta skattaafslátt vegna erlendra sérfræðinga
27.01.2020  -   Framlög úr ríkissjóði til stjórnmálasamtaka 2020
27.01.2020  -   Ríkið keypti vörur og þjónustu fyrir 117 milljarða 2018: Stöðumat um opinber innkaup í samráðsgátt
23.01.2020  -   Svigrúm fjármálafyrirtækja aukið
18.01.2020  -   200 milljónir í aukin verkefni stofnana á sviði peningaþvættis, skattrannsókna og skatteftirlits
14.01.2020  -   Ríkisstjórnin styrkir baráttuna gegn félagslegum undirboðum og brotum á vinnumarkaði
30.12.2019  -   Stefna í lánamálum ríkisins 2020-2024
30.12.2019  -   Skattabreytingar á árinu 2020
20.12.2019  -   Reiknigrundvöllur við tryggingafræðilega athugun hjá lífeyrissjóðum
20.12.2019  -   Starf og hlutverk fjármálastöðugleikaráðs breytist með sameiningu SÍ og FME
20.12.2019  -   Skýrsla AGS um Ísland: Skjót hagstjórnarviðbrögð styðja við gang hagkerfisins
19.12.2019  -   Breytingar á staðgreiðslu um áramót
17.12.2019  -   Bílar ríkisins verða umhverfisvænir
16.12.2019  -   Yfir hundrað sóttu kynningarfund um útboð á hönnun og þróun stafrænnar þjónustu
16.12.2019  -   Upplifun almennings á þjónustu stofnana könnuð
14.12.2019  -   Hagstæð aldurssamsetning skýrir lægri útgjöld til heilbrigðismála
12.12.2019  -   Útboð um eflingu stafrænnar þjónustu fyrir allt að 18 teymi
11.12.2019  -   Skatturinn tekur til starfa um áramót: Stofnunum fækkar
11.12.2019  -   Skattafrétt mest lesna frétt stjórnarráðsvefjarins frá upphafi
05.12.2019  -   Bjarni Benediktsson hlaut hvatningarverðlaun Samtóns
04.12.2019  -   Veruleg lækkun tekjuskatts
28.11.2019  -   Uppgjör ríkissjóðs fyrir fyrstu níu mánuði ársins 2019
28.11.2019  -   Bylting í aðgengi fólks að stafrænni þjónustu
28.11.2019  -   Fjárlög fyrir 2020 samþykkt: Sterk staða ríkissjóðs og öflug opinber fjárfesting
27.11.2019  -   Stuðlað að stafrænum sam- og viðskiptum yfir landamæri
26.11.2019  -   Frumvarp fjármálaráðherra um ívilnanir vegna vistvænna samgangna samþykkt í ríkisstjórn
22.11.2019  -   Fitch Ratings staðfestir óbreytta A lánshæfiseinkunn ríkissjóðs með stöðugum horfum
15.11.2019  -   S&P staðfestir A/A-1 lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs
15.11.2019  -   Aðgerðir til að koma í veg fyrir skattundanskot og tryggja virkt skattaeftirlit
12.11.2019  -   Fjármála- og efnahagsráðherra skipar hæfnisnefnd vegna umsækjenda um embætti varaseðlabankastjóra fjármálastöðugleika
11.11.2019  -   Álit AGS eftir heimsókn til Íslands: Rétt hagstjórnarviðbrögð í kjölfar efnahagsáfalla
08.11.2019  -   Moody´s hækkar lánshæfismat Íslands í A2: Meiri lækkun skulda og styrk umgjörð opinberra fjármála
08.11.2019  -   Sótti evrópskan fund ráðherra fjármála og efnahagsmála
08.11.2019  -   Fyrsta skýrsla framtíðarnefndar um þróun samfélags komin út
04.11.2019  -   Fyrsti fundur nýs Þjóðhagsráðs haldinn í dag
30.10.2019  -   Hvatt til notkunar vistvænna samgöngumáta með lægri álögum
25.10.2019  -   Umsækjendur um stöðu varaseðlabankastjóra fjármálastöðugleika
24.10.2019  -   Nútímavætt viðskiptaumhverfi ríkisins með rafrænum reikningum
23.10.2019  -   Greinargerð um framgang áætlunar um losun fjármagnshafta
22.10.2019  -   Samið um styttri vinnuviku við fimm stéttarfélög
21.10.2019  -   Skatturinn: Bætt þjónusta með nýrri og leiðandi upplýsingastofnun
18.10.2019  -   Norrænir fjármálaráðherrar funduðu í Washington
27.09.2019  -   Þriðji fundur fjármálastöðugleikaráðs á árinu 2019
27.09.2019  -   Álagning opinberra gjalda á lögaðila vegna rekstrarársins 2018
27.09.2019  -   Afhending fullgildingarskjala vegna tvísköttunarsamninga
25.09.2019  -   Mikill vöxtur í fiskeldi á næstu árum
19.09.2019  -   Fyrsta heildstæða stefna ríkisins fyrir stjórnendur kynnt
19.09.2019  -   Rannveig Sigurðardóttir og Unnur Gunnarsdóttir fluttar í starf varaseðlabankastjóra
18.09.2019  -   Nýsköpunarmót opinberra aðila og fyrirtækja haldið í fyrsta sinn á Íslandi
18.09.2019  -   Starfshópur endurskoðar umgjörð um gjaldeyrismál
16.09.2019  -   Ný skýrsla OECD: Lífskjör á Íslandi með því besta sem þekkist
13.09.2019  -   Áherslur í fjárlagafrumvarpi: Nýsköpunarumhverfið, ferðaþjónusta til framtíðar og aukið orkuaðgengi
09.09.2019  -   Rangfærslur um skattalækkun leiðréttar
06.09.2019  -   Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2020: Öflug fjárfesting og skattalækkanir
30.07.2019  -   Skýrsla matsfyrirtækisins Fitch Ratings um Ísland
29.07.2019  -   Moody´s birtir árlega skýrslu um lánshæfi Íslands – A3 lánshæfiseinkunn er óbreytt með jákvæðum horfum
14.07.2019  -   Fjármálaráðherra kjörinn varaformaður bankaráðs AIIB
12.07.2019  -   Áform um lagabreytingar vegna stuðnings stjórnvalda við lífskjarasamninga í samráðsgátt
09.07.2019  -   Ársskýrslur ráðherra birtar
04.07.2019  -   Áform um lögfestingu varnarlínu á hlutfall fjárfestingabankastarfsemi innlánsstofnana birt í samráðsgátt
02.07.2019  -   Aðferðafræði við útreikning vísitölu neysluverðs tekin til skoðunar
01.07.2019  -   Þjóðhagsráð tekur til starfa í breyttri mynd
28.06.2019  -   Ríkisreikningur 2018 – Sterk staða ríkissjóðs
28.06.2019  -   Ríkisreikningur 2018
19.06.2019  -   Breytingar á tillögu að fjármálaáætlun: Áfram vöxtur í helstu málaflokkum
14.06.2019  -   Norrænir sérfræðingar funduðu um ríkisaðstoð
14.06.2019  -   Uppgjör ríkissjóðs fyrir fyrsta ársfjórðung 2019
13.06.2019  -   Ríkissjóður gefur út nýtt skuldabréf í evrum á hagstæðustu vöxtum í sögu lýðveldisins
07.06.2019  -   Alþjóðleg ráðstefna um áskoranir fjármálamarkaða til framtíðar
05.06.2019  -   Ríkissjóður tilkynnir um tilboð í uppkaup á eigin bréfum og áform um nýja útgáfu
04.06.2019  -   Nýsköpunardagur hins opinbera haldinn í fyrsta sinn: Opinberir vinnustaðir virkir í nýsköpun
29.05.2019  -   Endurskoðuð fjármálastefna: Jákvæð heildarafkoma hins opinbera verði tryggð
27.05.2019  -   Páfi ávarpaði fund fjármálaráðherra í Vatíkaninu
24.05.2019  -   Fitch ratings hækkar skammtímaeinkunnir ríkissjóðs í F1+ og staðfestir langtímaeinkunnir sem A með stöðugum horfum
21.05.2019  -   Moody´s birtir álit á lánshæfi Íslands – A3 lánshæfiseinkunn er óbreytt með jákvæðum horfum
17.05.2019  -   S&P staðfestir A/A-1 lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs
16.05.2019  -   Loftslagsaðgerðir á Norðurlöndum gætu verið enn áhrifaríkari
15.05.2019  -   Samkomulag undirritað um Kjaratölfræðinefnd
09.05.2019  -   Fjármála- og efnahagsráðherra á ársfundi Endurreisnar- og þróunarbanka Evrópu
03.05.2019  -   Fitch tekur skammtímaeinkunnir Íslands til endurskoðunar vegna breyttrar aðferðafræði
03.05.2019  -   Vegna umræðu um samning ríkisins við Microsoft
03.05.2019  -   Greinargerð fjármála- og efnahagsráðherra um framgang áætlunar um losun fjármagnshafta
16.04.2019  -   Lægri grunnútgjöld og bætt forgangsröðun með nýju verklagi um endurmat útgjalda
15.04.2019  -   Fjármála- og efnahagsráðherra aðili að alþjóðlegum loftslagsvettvangi
09.04.2019  -   Ríkissjóður eignast Farice að fullu og kaupir hlut í Neyðarlínunni
09.04.2019  -   Laun þjóðkjörinna fulltrúa hækki ekki 1. júlí
09.04.2019  -   Skattalegt umhverfi þriðja geirans styrkt
05.04.2019  -   Bankastjóri Þróunarbanka Evrópuráðsins í heimsókn á Íslandi
03.04.2019  -   Aðgerðir ríkisstjórnarinnar til stuðnings lífskjarasamningum aðila vinnumarkaðarins
03.04.2019  -   Moody's metur möguleg áhrif af brotthvarfi WOW á íslenskt efnahagslíf
01.04.2019  -   Fundað í Stjórnarráðinu með forsvarsmönnum sveitarfélaga á Suðurnesjum
29.03.2019  -   Metfjöldi Evrópugerða á fjármálamarkaði tekinn upp í EES-samninginn
28.03.2019  -   Yfirlýsing ríkisstjórnar Íslands vegna lokunar WOW air
28.03.2019  -   Frumvörp forsætisráðherra og fjármála- og efnahagsráðherra um Seðlabanka Íslands samþykkt í ríkisstjórn
27.03.2019  -   Fjármálaáætlun og megináherslurnar í heilbrigðismálum
23.03.2019  -   Fjármálaáætlun 2020-2024: Aukinn viðnámsþróttur hagkerfisins
21.03.2019  -   Tilkynning vegna viðræðna Icelandair og Wow air
15.03.2019  -   Kynjamunur á mörgum sviðum samfélagsrekstrarins: Grunnskýrsla um kynjaða fjárlagagerð gefin út í fyrsta sinn
12.03.2019  -   Höfundagreiðslur verði skattlagðar sem eigna- eða fjármagnstekjur
11.03.2019  -   Aðgengi að opinberum útboðum einfaldað með rafrænu útboðskerfi
07.03.2019  -   Drög að frumvörpum til laga um sameiningu Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins birt til umsagnar
06.03.2019  -   Svör félaga í ríkiseigu við fyrirspurn ráðherra um launaákvarðanir og starfskjör
04.03.2019  -   Bindingarhlutfall vegna nýs innstreymis erlends gjaldeyris úr 20% í 0%
01.03.2019  -   Ríkissjóður kaupir 38% hlut í Farice ehf.
28.02.2019  -   Bréf til Bankasýslunnar vegna launaákvarðana og starfskjarastefnu bankanna
26.02.2019  -   Vegna umræðu um niðurstöðu tíundagreiningar á þróun ráðstöfunartekna
25.02.2019  -   Skýrsla um endurskoðun tekjuskatts og bótakerfa hjá einstaklingum
19.02.2019  -   Skattbyrði minnkuð á lágtekjufólk
12.02.2019  -   Bréf fjármálaráðherra til stjórna fyrirtækja í ríkiseigu vegna launaákvarðana
12.02.2019  -   80% hækkun launa í evrum talið frá 2013-2017
01.02.2019  -   Ný skýrsla um umbætur á úrvinnslu og nýtingu launatölfræðiupplýsinga
31.01.2019  -   Yfirlýsing vegna viðlagaæfingar Norðurlanda og Eystrasaltsríkja í janúar 2019
30.01.2019  -   Viðskipti við hið opinbera einfölduð og dregið úr kostnaði með rafrænum reikningum
28.01.2019  -   132 stofnanir á vef um opna reikninga
25.01.2019  -   Framlög úr ríkissjóði til stjórnmálasamtaka 2019
24.01.2019  -   Bætt kostnaðarstjórnun í framkvæmdum á vegum ríkisins
22.01.2019  -   Fjármála- og efnahagsráðuneytið hlýtur jafnlaunavottun
18.01.2019  -   Tekjusagan - gagnagrunnur um þróun lífskjara
10.01.2019  -   Opið samráð OECD um eflingu opinberrar nýsköpunar
28.12.2018  -   Forsendur aukafjárveitingar til heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni
21.12.2018  -   Skattbreytingar á árinu 2019
21.12.2018  -   Persónuafsláttur og skattleysismörk hækka um 4,7%
21.12.2018  -   Ísland með frjálslyndustu ríkjum heims í tollamálum
20.12.2018  -   Hægt verði að greiða með kreditkortum hjá öllum ríkisstofnunum
19.12.2018  -   Fimmti fundur fjármálastöðugleikaráðs á árinu 2018
14.12.2018  -   Raunvaxtakjör ríkissjóðs þau hagstæðustu í sögulegu samhengi
13.12.2018  -   Óskað eftir umsögnum um hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið í samráðsgátt
10.12.2018  -   Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið
07.12.2018  -   Matsfyrirtækið S&P Global staðfestir óbreytta A/A-1 lánshæfiseinkunn ríkissjóðs með stöðugum horfum
07.12.2018  -   Matsfyrirtækið Fitch staðfestir óbreytta A lánshæfiseinkunn ríkissjóðs með stöðugum horfum
07.12.2018  -   Sóknarfrumvarp samþykkt: Fjárlög 2019 afgreidd frá Alþingi
07.12.2018  -   Frumvarp um breytingar á lögum - losun fjármagnshafta á aflandskrónueigendur og framkvæmd bindingarskyldu á fjármagnsinnstreymi
30.11.2018  -   Frumvarp um breytingar á lögum vegna brottfalls laga um kjararáð
28.11.2018  -   Fjármálaráðherrar Íslands og Danmerkur ræddu efnahagsmál ríkjanna
23.11.2018  -   Ríkissjóður kaupir eigin bréf fyrir 24 milljarða króna
09.11.2018  -   Aukinn stuðningur við rannsóknir, þróun og nýsköpun
06.11.2018  -   Ræddu breytingar í umhverfi fjármálastofnana á fundi ráðherra fjármála- og efnahagsmála í Brussel
05.11.2018  -   Nýsköpun hjá hinu opinbera kortlögð í fyrsta sinn
05.11.2018  -   Framgangur áætlunar um losun fjármagnshafta
31.10.2018  -   Staða og horfur á vinnumarkaði: Spyrja þarf um þróun ráðstöfunartekna og kaupmáttar
30.10.2018  -   Fimm ára áætlun um kynjaða fjárlagagerð 2019-2023 samþykkt í ríkisstjórn
15.10.2018  -   Fjármálaráðherra á fundi AGS og Alþjóðabankans
11.10.2018  -   Ríkisreikningur 2017
11.10.2018  -   Vinna hafin við að sameina Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitið - Verðbólgumarkmiði viðhaldið sem meginmarkmiði peningastefnunnar
08.10.2018  -   Fjórði fundur fjármálastöðugleikaráðs á árinu 2018
02.10.2018  -   Tvísköttunarsamningur milli Íslands og Japan tekur gildi 31. október 2018
01.10.2018  -   Fjármálaráðherra fundaði með staðgengli forsætisráðherra Bretlands
28.09.2018  -   Álagning opinberra gjalda á lögaðila vegna rekstrarársins 2017
25.09.2018  -   Álit Alþjóðagjaldeyrissjóðsins eftir heimsókn til Íslands
14.09.2018  -   Ríkissjóður lánar Íslandspósti 500 milljónir króna til að styrkja lausafjárstöðu
12.09.2018  -   Ársskýrslur ráðherra birtar í fyrsta skipti
11.09.2018  -   Fjárlagafrumvarp 2019
10.09.2018  -   Fundaði með fjármálaráðherra Noregs
29.08.2018  -   Sigurður Skúli Bergsson settur tollstjóri
20.08.2018  -   Skýrsla starfshóps um endurskoðun skattlagningar ökutækja og eldsneytis
09.08.2018  -   Fulltrúar kínverska kommúnistaflokksins funduðu með fjármála- og efnahagsráðherra
20.07.2018  -   Moody’s breytir horfum fyrir lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs Íslands í jákvæðar úr stöðugum
05.07.2018  -   Skýrsla starfshóps um gildisdagsetningar í virðisaukaskatti
28.06.2018  -   Þriðji fundur fjármálastöðugleikaráðs 2018
21.06.2018  -   Nefnd um aukna skilvirkni í skattframkvæmd, álagningu og innheimtu opinberra gjalda
21.06.2018  -   Óskað eftir umsögnum um drög að frumvarpi um breytingu á ýmsum lögum vegna brottfalls laga um kjararáð
14.06.2018  -   Endurskoða tekjuskatts- og bótakerfi einstaklinga og fjölskyldna
13.06.2018  -   Skýrsla um lagaumgjörð Fjármálaeftirlitsins
08.06.2018  -   S&P staðfestir óbreyttar A/A-1 lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs með stöðugum horfum
08.06.2018  -   Fitch staðfestir óbreytta A lánshæfiseinkunn ríkissjóðs með stöðugum horfum
01.06.2018  -   Fjármálaráðherra sótti ráðherrafund OECD
01.06.2018  -   Álagning opinberra gjalda á einstaklinga árið 2018
29.05.2018  -   Aðgengileg og notendavæn framsetning álagningar opinberra gjalda
17.05.2018  -   Forkaupsréttur ríkisins í tengslum við frumskráningu Arion banka
11.05.2018  -   Fjármála- og efnahagsráðherra kjörinn varaformaður eigendanefndar EBRD
27.04.2018  -   Framgangur áætlunar um losun fjármagnshafta
20.04.2018  -   Fjármálaráðherrar Íslands og Noregs funda í Washington
18.04.2018  -   Alþjóðlegur samningur gegn skattaflótta tekur gildi á árinu
13.04.2018  -   Ríkissjóður kaupir eigin bréf fyrir 27 milljarða króna
13.04.2018  -   Annar fundur fjármálastöðugleikaráðs 2018
13.04.2018  -   Ýmsir þættir skattkerfisins til endurskoðunar á næstu árum
06.04.2018  -   Fjármálaáætlun 2019-2023: Blásið til sóknar í umhverfismálum
06.04.2018  -   Nýtt samkomulag ríkis og sveitarfélaga um afkomumarkmið
04.04.2018  -   Fjármálaáætlun 2019-2023: Styrkari samfélagsinnviðir, lægri skattar og betri þjónusta
03.04.2018  -   Vinnur tímabundið fyrir stjórnvöld að málefnum sem tengjast fjármálakerfinu
08.03.2018  -   Tilraunaverkefni um innleiðingu jafnlaunastaðals lokið og viðurkenningar veittar
08.03.2018  -   Kynntu samstarfs- og fjárfestingartækifæri hjá Endureisnar- og þróunarbanka Evrópu
01.03.2018  -   Fjárfestingarbanki Evrópu eykur lánsframboð sitt til EFTA ríkjanna
28.02.2018  -   Áætlaður fjárhagslegur ávinningur ríkissjóðs vegna Kaupþings/Arion banka rúmir 150 ma.kr.
23.02.2018  -   Ríkissjóður selur 13% hlut í Arion banka til Kaupskila
23.02.2018  -   Drög að skýrslu starfshóps um skattlagningu ökutækja og eldsneytis birt á samráðsgátt
15.02.2018  -   Niðurstöður starfshóps um kjararáð
09.02.2018  -   Yfirlýsing Norður- og Eystrasaltslandanna um fjármálastöðugleika
07.02.2018  -   Brugðist við athugasemdum ESA með frumvarpi til breytinga á lögum um fjármálafyrirtæki
06.02.2018  -   Hvítbók um fjármálakerfið
01.02.2018  -   Ýmis álitaefni uppi um lagalega stöðu rafmynta
19.01.2018  -   Fyrsti fundur fjármálastöðugleikaráðs 2018
19.01.2018  -   Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, heimsækir Seðlabanka Íslands
08.01.2018  -   Ríkissjóður greiðir 19 milljarða króna inn á lífeyrisskuldbindingar
04.01.2018  -   Tilmæli um óbreyttan sveiflujöfnunarauka samþykkt
30.12.2017  -   Fjárlög samþykkt á Alþingi
29.12.2017  -   Helstu skattbreytingar 2018
22.12.2017  -   Standard og Poor's staðfestir lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs
22.12.2017  -   Persónuafsláttur og skattleysismörk hækka um 1,9%
14.12.2017  -   Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2018
13.12.2017  -   Ríkissjóður gefur út nýtt skuldabréf í evrum
08.12.2017  -   Fitch Ratings hækkar langtímalánshæfiseinkunn ríkissjóðs í „A“ - horfur sagðar stöðugar
31.10.2017  -   Álagning opinberra gjalda á lögaðila vegna rekstrarársins 2016
25.10.2017  -   Greinargerð fjármála- og efnahagsráðherra um framgang áætlunar um losun fjármagnshafta
25.10.2017  -   Minnisblað Bankasýslu ríkisins um arðgreiðslugetu viðskiptabankanna þriggja
16.10.2017  -   Fræðslufundur um stefnumótun, áætlanagerð og árangursmælingar ríkisstofnana
10.10.2017  -   Þriðji fundur fjármálastöðugleikaráðs á árinu 2017
06.10.2017  -   Íslenskt viðskiptaumhverfi í fremstu röð
04.10.2017  -   Drög að frumvarpi til nýrra laga um afleiðuviðskipti, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár
26.09.2017  -   Skýrsla um skatttekjur, skattrannsóknir og skatteftirlit
12.09.2017  -   Fjárlagafrumvarp 2018
11.09.2017  -   Athugasemda óskað vegna endurskoðunar regluverks um eftirviðskipti
05.09.2017  -   Samstaða um sterkan kaupmátt
24.08.2017  -   Starfshópur um endurskoðun laga vegna opinbers eftirlits með fjármálastarfsemi
18.08.2017  -   Úttekt vegna Vaðlaheiðarganga
19.07.2017  -   Samráð um breytingar á ýmsum lagaákvæðum um markaðar tekjur
14.07.2017  -   Skýrsla starfshóps um skattskyldu af erlendri ferðaþjónustustarfsemi á Íslandi
13.07.2017  -   Drög að nýrri reglugerð um safnskráningu og varðveislu fjármálagerninga á safnreikningi til umsagnar
11.07.2017  -   Mánaðaryfirlit ríkissjóðs janúar - maí 2017
07.07.2017  -   Fitch hækkar langtímalánshæfiseinkunn ríkissjóðs í A-, horfur sagðar jákvæðar
30.06.2017  -   Standard og Poor‘s staðfestir A/A-1 lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs með stöðugum horfum
29.06.2017  -   Álagning opinberra gjalda á einstaklinga 2017
27.06.2017  -   Ný skýrsla OECD: Kröftugur vöxtur í íslensku efnahagslífi
22.06.2017  -   Lykillinn að sjálfbærri þróun ferðamannastaða: Málstofa í Hörpu
22.06.2017  -   Annar fundur fjármálastöðugleikaráðs á árinu 2017
22.06.2017  -   Sviðsljósinu beint að svarta hagkerfinu og skattsvikum: Skýrslur tveggja starfshópa
19.06.2017  -   Starfshópur um hlutverk lífeyrissjóða í uppbyggingu atvinnulífs
14.06.2017  -   Ríkisreikningur 2016
14.06.2017  -   Fjölgun ferðamanna meiri en vöxtur í kortaveltu
13.06.2017  -   Starfshópur um úrbætur á sviði skattskila af erlendri ferðaþjónustustarfsemi
16.05.2017  -   Viðræður að hefjast um gerð tvísköttunarsamnings við Japan
09.05.2017  -   Kortavelta erlendra ferðamanna
25.04.2017  -   Greinargerð fjármála- og efnahagsráðherra um framgang áætlunar um losun fjármagnshafta
24.04.2017  -   Samráðshópur um jöfnun launa milli almenns og opinbers vinnumarkaðar
18.04.2017  -   Skýrsla starfshóps um erlendar fjárfestingar lífeyrissjóðanna
10.04.2017  -   Fyrsti fundur fjármálastöðugleikaráðs 2017
07.04.2017  -   Ráðstafanir í lánsfjárstýringu ríkissjóðs skila umtalsverðum sparnaði í vaxtakostnaði
06.04.2017  -   Aðhald, ábyrgð og efnahagsstjórn – 2. fundur Þjóðhagsráðs
06.04.2017  -   Skrifað undir nýtt samkomulag ríkis og sveitarfélaga um afkomumarkmið
06.04.2017  -   Þjóðhagsráð ræddi samspil opinberra fjármála við peningastefnu og kjaramál
05.04.2017  -   Ríkissjóður kaupir eigin skuldabréf að nafnvirði 876,9 milljónir Bandaríkjadala
03.04.2017  -   Um kaup á hlut Kaupskila í Arion banka
31.03.2017  -   Fjármálaáætlun 2018-2022
28.03.2017  -   Heimsókn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
22.03.2017  -   Reglur um eignarhald í fjármálafyrirtækjum og kaup fjögurra aðila á hlutum í Arion banka hf.
21.03.2017  -   Starfshópur um erlendar fjárfestingar lífeyrissjóðanna
20.03.2017  -   Fitch: Ísland losar fjármagnshöft samhliða batnandi ytri stöðu
17.03.2017  -   S&P: Lánshæfiseinkunn ríkissjóðs hækkuð í A/A-1 í kjölfar losunar fjármagnshafta
17.03.2017  -   Moody's: Afnám fjármagnshafta hefur jákvæð á hrif á lánshæfi ríkissjóðs og fjármálageirans
16.03.2017  -   Greinargerð um starfsemi Lindarhvols
12.03.2017  -   Fjármagnshöft afnumin
12.03.2017  -   Verkefnisstjórn um endurmat peningastefnu skipuð
10.03.2017  -   Frestur til að skila umsögnum vegna eigandastefnu fyrir fjármálafyrirtæki framlengdur
09.03.2017  -   Starfshópur skoðar erlenda löggjöf um aðskilnað eða takmörkun á viðskiptabanka- og fjárfestingarbankastarfsemi
06.03.2017  -   Samantekt um skuldir og vaxtagjöld ríkissjóðs
02.03.2017  -   Drög að reglugerð um fasteignalán til neytenda
01.03.2017  -   Drög að nýrri reglugerð um Viðlagatryggingu Íslands
24.02.2017  -   Opnir reikningar birtir von bráðar
20.02.2017  -   Jafnréttismat gert á frumvörpum
10.02.2017  -   Vinna tillögur að úrbótum vegna ábendinga í skýrslu starfshóps um eignir Íslendinga á aflandssvæðum
10.02.2017  -   Drög að eigandastefnu fyrir fjármálafyrirtæki birt til umsagnar
09.02.2017  -   Fjármálaráð kynnir mat á fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar
07.02.2017  -   Sérfræðinganefnd um gengisstyrkingu: Níu leiðir til meiri stöðugleika
03.02.2017  -   Stórbætt aðgengi almennings að fjárhagsupplýsingum ríkisins á nýjum vef
31.01.2017  -   Nýskipuð stýrinefnd um losun fjármagnshafta
26.01.2017  -   Fjármálastefna fyrir 2017-2022: Aukinn afgangur af rekstri hins opinbera
25.01.2017  -   Samkeppnishæfni þjóðarbúsins í ljósi styrkingar krónunnar - Birting kynningarefnis frá hagsmunaaðilaum
18.01.2017  -   Skýrsla um niðurfærslu verðtryggðra fasteignalána
13.01.2017  -   Upplýsingaefni um fjárlaga- og áætlanagerð ríkissjóðs
13.01.2017  -   Fitch breytir horfum um lánshæfi ríkissjóðs í jákvæðar
13.01.2017  -   S&P hækkar lánshæfismat ríkissjóðs í A flokk
12.01.2017  -   Mat á dánar- og lífslíkum við tryggingafræðilega athugun hjá lífeyrissjóðum
06.01.2017  -   Skýrsla starfshóps um eignir Íslendingaá aflandssvæðum og tekjutap hins opinbera
05.01.2017  -   Frumvarp til laga um viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum
05.01.2017  -   Drög að reglugerð um varfærniskröfur vegna starfsemi lánastofnana og fjárfestingarfyrirtækja til umsagnar
30.12.2016  -   Reglugerðir um frádrátt frá tekjum erlendra sérfræðinga, fasta starfsstöð og skil á ríki-fyrir-ríki skýrslum
30.12.2016  -   Skattabreytingar á árinu 2017
23.12.2016  -   Skattþrepum fækkað í tvö, persónuafsláttur hækkar um 1,9% og skattleysismörk hækka um 2,4%
20.12.2016  -   Samkeppnishæfni þjóðarbúsins í ljósi styrkingar krónunnar
13.12.2016  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs fyrir janúar-október 2016
02.12.2016  -   Greinargerð um starfsemi Lindarhvols
23.11.2016  -   Markvissari og greiðari aðgangur almennings að upplýsingum og þjónustu
14.11.2016  -   Athugasemdir frá Lindarhvoli vegna umfjöllunar um sölu á hlut og tengdum kröfum í Klakka
04.11.2016  -   Þróun launa starfsmanna sem heyra undir kjararáð
03.11.2016  -   Ísland aðili að samningi WTO um viðskiptaliprun
28.10.2016  -   Aðgerðirstjórnvalda gegn skattsvikum o.fl. í samræmi við aðgerðaráætlun OECD og G20 ríkjanna
28.10.2016  -   Álagning lögaðila vegna rekstrarársins 2015
26.10.2016  -   Greinargerð starfshóps um kaup og sölu á vöru og þjónustu milli landa
25.10.2016  -   Greinargerð fjármála- og efnahagsráðherra um framgang áætlunar um losun fjármagnshafta
21.10.2016  -   Stefna í lánamálum ríkisins 2017-2021
10.10.2016  -   Yfirlýsing ríkis og sveitarfélaga vegna stöðu lífeyrismála opinberra starfsmanna
07.10.2016  -   Yfirlýsing ríkisstjórnar Íslands vegna frumvarps um almannatryggingar
06.10.2016  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-ágúst 2016
03.10.2016  -   Fjórði fundur fjármálastöðugleikaráðs árið 2016
09.09.2016  -   Vegna yfirlýsingar um ábyrgð ríkissjóðs á innstæðum
06.09.2016  -   Tillögur að umbótum á skattkerfinu
05.09.2016  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs fyrir janúar-júlí 2016
01.09.2016  -   Moody's hækkar ríkissjóð í A-flokk
29.08.2016  -   Rýmkun undanþágu frá útgáfu lýsinga
29.08.2016  -   Heildarútgjöld ríkissjóðs innan fjárheimilda á fyrri hluta ársins
26.08.2016  -   Greinargerð um starfsemi Lindarhvols
26.08.2016  -   Sala á landi ríkisins í Skerjafirði í samræmi við samkomulag
23.08.2016  -   Skýrsla starfshóps um erlendar fjárfestingar lífeyrissjóðanna.
19.08.2016  -   100 milljónir króna sparast í kjölfar fimm sameiginlegra útboða
16.08.2016  -   Aukið frelsi - losun fjármagnshafta
15.08.2016  -   Kaup á fyrstu fasteign auðvelduð
03.08.2016  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs fyrir janúar - júní 2016
22.07.2016  -   Breytt aðferðafræði matsfyrirtækisins Fitch færir lánshæfismat langtímaskuldbindinga í innlendum gjaldmiðli til samræmis við lánshæfismat erlendra skuldbindinga til langs tíma
21.07.2016  -   Fundar með starfshópi sem metur umfang fjármagnstilfærslna og eignaumsýslu á aflandssvæðum
15.07.2016  -   Matsfyrirtækið Standard & Poor's hefur staðfest BBB+/A-2 lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs Íslands með stöðugum horfum
15.07.2016  -   Fitch staðfestir BBB+ lánshæfiseinkunn Íslands með stöðugum horfum
15.07.2016  -   Drög að frumvarpi til nýrra laga um kjararáð til umsagnar
14.07.2016  -   Skýrsla um launaþróun frá 2006-2015
07.07.2016  -   Þriðji fundur fjármálastöðugleikaráðs árið 2016
07.07.2016  -   Fundargerð fyrsta fundar Þjóðhagsráðs
06.07.2016  -   Greiðsluuppgjör ríkissjóðs janúar-maí 2016
30.06.2016  -   Undirritun tvísköttunarsamnings við Austurríki
29.06.2016  -   Álagning opinberra gjalda á einstaklinga 2016
27.06.2016  -   Undirritun tvísköttunarsamnings við Liechtenstein
24.06.2016  -   Ríkissjóður Íslands kaupir eigin bréf í flokki RIKH 18 1009
23.06.2016  -   Samstarfssamningur ríkisskattstjóra, skattrannsóknarstjóra ríkisins og tollstjóra um eflt samstarf í skatta- og innheimtumálum
22.06.2016  -   Framkvæmdastjórn AGS ræddi stöðu og horfur í íslenskum efnahagsmálum
22.06.2016  -   Launamunur kynjanna meðal ríkisstarfsmanna ekki aukist milli ára
21.06.2016  -   Samið um að innleiða framleiðslutengda fjármögnun Landspítala
16.06.2016  -   Ríkissjóður greiðir upp skuldabréf fyrir 62 milljarða króna
16.06.2016  -   Ríkisreikningur 2015
13.06.2016  -   Skýrsla um nýja Evrópulöggjöf um markaði fyrir fjármálagerninga (MiFID II/MiFIR)
10.06.2016  -   Jákvæðar tekjuhorfur hjá hinu opinbera í nýrri þjóðhagsspá
06.06.2016  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-apríl 2016
02.06.2016  -   Skýrsla um kostnað og endurheimtur ríkissjóðs af falli bankanna
02.06.2016  -   Ráðstafanir til að sporna gegn neikvæðum áhrifum innstreymis erlends gjaldeyris
01.06.2016  -   Skipun fjármálaráðs
25.05.2016  -   Framlög úr ríkissjóði til framhaldsskóla í greiðsluvanda
25.05.2016  -   Frumvarp um aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum vegna eignarhalds í lágskattaríkjum
24.05.2016  -   Heildarútgjöld ríkissjóðs innan fjárheimilda á fyrsta ársfjórðungi ársins 2016
24.05.2016  -   Svör við algengum spurningum vegna laga um meðferð aflandskrónueigna
20.05.2016  -   Næsti áfangi í losun fjármagnshafta
19.05.2016  -   Annar fundur fjármálastöðugleikaráðs árið 2016
13.05.2016  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-mars 2016
12.05.2016  -   Ísland undirritar samkomulag um aukið gagnsæi í alþjóðlegum skattamálum
29.04.2016  -   Starfshópur vegna skattaundanskota og skattaskjóla
29.04.2016  -   Fjármálastefna og fjármálaáætlun fyrir hið opinbera lagðar fram í fyrsta sinn
27.04.2016  -   Vegna ranghermis í tengslum við einkahlutafélag sem fer með stöðugleikaeignir
27.04.2016  -   Lindarhvoll ehf. tekur til starfa
26.04.2016  -   Um 72 milljarða króna aukning á tekjum ríkissjóðs á árinu 2016 í uppfærðri tekjuáætlun
22.04.2016  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs fyrir janúar-febrúar 2016
20.04.2016  -   Gerð tvísköttunarsamnings við Liechtenstein
18.04.2016  -   Tímamót í fjárhagslegum samskiptum ríkis og sveitarfélaga með nýju samkomulagi
15.04.2016  -   Tölvur á 27% lægra verði en áður
13.04.2016  -   Upplýsingaskiptasamningur undirritaður
12.04.2016  -   Heimsókn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
06.04.2016  -   Alþjóðleg þátttaka Íslands til að koma í veg fyrir skattasniðgöngu
04.04.2016  -   Ársfjórðungsuppgjör ríkissjóðs fyrir árið 2015
30.03.2016  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs í janúar 2016
21.03.2016  -   Greinargerðir um framgang áætlunar um losun fjármagnshafta
15.03.2016  -   Óskað eftir sjónarmiðum hagsmunaaðila og annarra vegna endurskoðunar á skattlagningu ökutækja og eldsneytis
04.03.2016  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-desember 2015
12.02.2016  -   Starfshópur metur ábyrgð lífeyrisskuldbindinga vegna samrekstrar ríkis og sveitarfélaga
11.02.2016  -   Bréf fjármála- og efnahagsráðherra til stjórnar Bankasýslu ríkisins vegna umræðu um sölu Landsbankans á hlut í Borgun
10.02.2016  -   Ríkisskattstjóri verðlaunaður fyrir frumkvöðlastarf í nýtingu upplýsingatækni
01.02.2016  -   Vegna gagna sem varða samninga stjórnvalda við kröfuhafa föllnu bankanna árið 2009
25.01.2016  -   Fyrsti fundur fjármálastöðugleikaráðs árið 2016
22.01.2016  -   Lokauppgjör vegna höfuðstólsleiðréttingar húsnæðislána
21.01.2016  -   Útboð á farmiðum í febrúar
20.01.2016  -   Undirritun yfirlýsingar um gagnkvæm upplýsingaskipti í skattamálum við Sviss
16.01.2016  -   Fitch staðfestir lánshæfismat ríkissjóðs: Horfur stöðugar
13.01.2016  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-nóvember 2015
05.01.2016  -   Ríkissjóður greiðir 50 milljarða króna inn á skuldabréf Seðlabanka Íslands – 10% lækkun skulda á árinu 2015
30.12.2015  -   Skattabreytingar um áramót
22.12.2015  -   Persónuafsláttur hækkar um 2,0%, tekjumiðunarmörk um 8,7% og tryggingagjald lækkar um 0,14 prósentustig
21.12.2015  -   Ný lög um opinber fjármál samþykkt
11.12.2015  -   Bætur almannatrygginga hækka
09.12.2015  -   Greiðsluuppgjör ríkissjóðs janúar-október 2015
06.11.2015  -   Ársfjórðungsuppgjör ríkissjóðs fyrir fyrstu níu mánuði ársins
05.10.2015  -   Þriðji fundur fjármálastöðugleikaráðs á árinu 2015
08.09.2015  -   Fjárlög fyrir árið 2016
14.08.2015  -   Heildarútgjöld ríkissjóðs innan fjárheimilda á fyrri hluta ársins
08.06.2015  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs fyrir janúar-mars 2015
08.05.2015  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-febrúar 2015
15.04.2015  -   Annar fundur fjármálastöðugleikaráðs á árinu 2015
01.04.2015  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs í janúar 2015
20.01.2015  -   Fundur fjármálastöðugleikaráðs 19. janúar 2015
08.01.2015  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-nóvember 2014
05.12.2014  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar - október 2014
05.11.2014  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-september 2014
01.10.2014  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-ágúst 2014
11.09.2014  -   Fjármálastöðugleikaráð tekur til starfa
10.09.2014  -   Fjárlög fyrir árið 2015
01.08.2014  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar - júní 2014
04.06.2014  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-apríl 2014
30.04.2014  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-mars 2014
08.04.2014  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-febrúar 2014
11.03.2014  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs í janúar 2014
06.03.2014  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-desember 2013
06.03.2014  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-desember 2013
10.01.2014  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-nóvember 2013
10.12.2013  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-október 2013
12.11.2013  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-september 2013
11.10.2013  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-ágúst 2013
07.10.2013  -   Fjárlög fyrir árið 2014
30.08.2013  -   Greiðsluuppgjör ríkissjóðs fyrir janúar-júlí 2013
02.08.2013  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júní 2013
17.07.2013  -   Ríkisreikningur 2012
02.07.2013  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-maí 2013
30.04.2013  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs fyrir janúar-mars 2013
26.02.2013  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-desember 2012
07.01.2013  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-nóvember 2012
22.11.2012  -   Kynjakrónur: Stuðlað að jafnrétti og betri nýtingu fjármuna
26.09.2012  -   Fyrstu áfangaskýrslur í kynjaðri hagstjórn og fjárlagagerð komnar á vefinn
12.09.2012  -   Fjárlög fyrir árið 2013
05.09.2012  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júlí 2012
12.08.2012  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júní 2012
11.07.2012  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-maí 2012
12.01.2012  -   Greiðsluuppgjör ríkissjóðs jan - nóv 2011
13.12.2011  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-október 2011
13.10.2011  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-ágúst 2011 - betri en áætlanir gerðu ráð fyrir
06.10.2011  -   Kynjuð fjárlagagerð - þar sem réttlæti og sanngirni haldast í hendur við efnahagslega velferð
01.10.2011  -   Fjárlög fyrir árið 2012
17.08.2011  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júní 2011
10.06.2011  -   Greiðsluuppgjör ríkissjóðs janúar - apríl 2011
05.05.2011  -   Betri tekjur ríkissjóðs en áætlað var
28.04.2011  -   Ríkisstjórn samþykkir þriggja ára áætlun um kynjaða hagstjórn og fjárlagagerð
12.04.2011  -   Tekjur ríkissjóðs hærri en gert var ráð fyrir
21.03.2011  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar 2011
23.02.2011  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-desember 2010
23.02.2011  -   Örkynningar
27.01.2011  -   Nýir tímar - breytt hagstjórn
06.01.2011  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-nóvember 2010
09.12.2010  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-október 2010
09.11.2010  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-september 2010
04.10.2010  -   Fjárlög fyrir árið 2011
30.09.2010  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-ágúst 2010
14.09.2010  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júlí 2010
18.08.2010  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júní 2010
07.07.2010  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-maí 2010
09.06.2010  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-apríl 2010
12.05.2010  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-mars 2010
20.04.2010  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-febrúar 2010
23.03.2010  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar 2010
02.03.2010  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-desember 2009
06.01.2010  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-nóvember 2009
16.12.2009  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-október 2009
05.11.2009  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-september 2009
01.10.2009  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-ágúst 2009
27.08.2009  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júlí 2009
13.08.2009  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júní 2009
02.07.2009  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-maí 2009
28.05.2009  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-apríl 2009
30.04.2009  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-mars 2009
02.04.2009  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-febrúar 2009
05.03.2009  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar 2009
19.02.2009  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-desember 2008
08.01.2009  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-nóvember 2008
27.11.2008  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-október 2008
30.10.2008  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-september 2008
02.10.2008  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-ágúst 2008
01.10.2008  -   Fjárlög fyrir árið 2009
04.09.2008  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júlí 2008
14.08.2008  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júní 2008
04.07.2008  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-maí 2008
05.06.2008  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-apríl 2008
08.05.2008  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-mars 2008
03.04.2008  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-febrúar 2008
06.03.2008  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar 2008
07.02.2008  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-desember 2007
10.01.2008  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-nóvember 2007
29.11.2007  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-október 2007
01.11.2007  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-september 2007
04.10.2007  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-ágúst 2007
02.10.2007  -   Fjárlög fyrir árið 2008
30.08.2007  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júlí 2007
09.08.2007  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júní 2007
03.07.2007  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-maí 2007
07.06.2007  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-apríl 2007
03.05.2007  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-mars 2007
12.04.2007  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-febrúar 2007
01.03.2007  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar 2007
01.02.2007  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-desember 2006
04.01.2007  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-nóvember 2006
30.11.2006  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-október 2006
02.11.2006  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-september 2006
03.10.2006  -   Fjárlög fyrir árið 2007
28.09.2006  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-ágúst 2006
31.08.2006  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júlí 2006
10.08.2006  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júní 2006
29.06.2006  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-maí 2006
01.06.2006  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-apríl 2006
27.04.2006  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-mars 2006
30.03.2006  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-febrúar 2006
02.03.2006  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar 2006
02.02.2006  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-desember 2005
05.01.2006  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-nóvember 2005: Greinargerð 5. janúar 2006
01.12.2005  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-október 2005: Greinargerð 1. desember 2005
03.11.2005  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-september 2005: Greinargerð 3. nóvember 2005
06.10.2005  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar - ágúst 2005. Greinagerð 6. október 2005
03.10.2005  -   Fjárlög fyrir árið 2006
04.08.2005  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar - júní 2005. Greinargerð 4. ágúst 2005
30.06.2005  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar- maí 2005: Greinargerð 30. júní 2005
02.06.2005  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar - apríl 2005: Greinargerð 2. júní 2005
12.05.2005  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar - mars 2005: Greinargerð 12 maí 2005.
07.04.2005  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar - febrúar 2005: Greinargerð 7. apríl 2005
10.03.2005  -   Afkoma ríkissjóðs í janúar 2005. Greinargerð: 10. mars 2005
17.02.2005  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar - desember 2004. Greinargerð: 17. febrúar 2005
06.01.2005  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-nóvember 2004. Greinargerð: 6. janúar 2005
09.12.2004  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar - október 2004. Greinargerð: 9. desember 2004
04.11.2004  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar– september 2004. Greinargerð: 4. nóvember 2004.
14.10.2004  -   Greiðsluafkoma janúar - ágúst 2004. Greinargerð: 14. október 2004
01.10.2004  -   Fjárlög fyrir árið 2005
16.09.2004  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar - júlí. Greinargerð: 16. september 2004
12.08.2004  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar - júní. Greinargerð: 12. ágúst 2004
05.08.2004  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar - maí. Greinargerð: 5. ágúst 2004
10.06.2004  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar - apríl. Greinargerð: 10. júní 2004.
27.05.2004  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar - mars 2004. Greinargerð: 27. maí 2004.
29.04.2004  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar - febrúar 2004. Greinargerð: 29. apríl 2004.
05.02.2004  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar - desember 2003. Greinargerð: 5. febrúar 2004.
18.12.2003  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar - nóvember 2003. Greinargerð: 18. desember 2003.
20.11.2003  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-október 2003. Greinargerð: 20. nóvember 2003
23.10.2003  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-september 2003. Greinargerð: 23. október 2003
01.10.2003  -   Fjárlög fyrir árið 2004
25.09.2003  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-ágúst 2003. Greinargerð: 25. september 2003
21.08.2003  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júlí 2003. Greinargerð: 21. ágúst 2003.
24.07.2003  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júní 2003. Greinargerð: 24. júlí 2003.
19.06.2003  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-maí 2003. Greinargerð: 19. júní 2003.
22.05.2003  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-apríl 2003. Greinargerð: 22. maí 2003.
23.04.2003  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-mars 2003. Greinargerð: 23. apríl 2003.
20.03.2003  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-febrúar 2003. Greinargerð: 20. mars 2003.
20.02.2003  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar 2003. Greinargerð: 20. febrúar 2003.
20.01.2003  -   Áætlun um birtingu greinargerða um afkomu ríkisjóðs árið 2003.
31.12.2002  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs árið 2002. Greinargerð 6. febrúar 2003.
19.12.2002  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-nóvember 2002. Greinargerð: 19. desember 2002.
21.11.2002  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-október 2002. Greinargerð: 21. nóvember 2002.
24.10.2002  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-september 2002. Greinargerð: 24. október 2002.
01.10.2002  -   Fjárlög fyrir árið 2003
19.09.2002  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-ágúst 2002. Greinargerð: 19. september 2002
22.08.2002  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júlí 2002. Greinargerð: 22. ágúst 2002
25.07.2002  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júní 2002. Greinargerð: 25. júlí 2002
20.06.2002  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-maí 2002. Greinargerð: 20. júní 2002
24.05.2002  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-apríl 2002. Greinargerð: 23. maí 2002
24.04.2002  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-mars 2002. Greinargerð: 24. apríl 2002
21.03.2002  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-febrúar 2002. Greinargerð: 21. mars 2002
21.02.2002  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar 2002. Greinargerð: 21. febrúar 2002
17.01.2002  -   Áætlun um birtingu greinargerða um afkomu ríkissjóðs árið 2002
31.12.2001  -   Greiðsluuppgjör ríkissjóðs árið 2001. Greinargerð 13. febrúar 2002.
19.12.2001  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs fyrstu ellefu mánuði ársins 2001. Greinargerð 19. desember 2001
21.11.2001  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs fyrstu tíu mánuði ársins 2001. Greinargerð 21. nóvember 2001
24.10.2001  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs fyrstu níu mánuði ársins 2001. Greinargerð 24. október 2001
01.10.2001  -   Fjárlög fyrir árið 2002
19.09.2001  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs fyrstu átta mánuði ársins 2001. Greinargerð 19. september 2001
22.08.2001  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs fyrstu sjö mánuði ársins 2001. Greinargerð 22. ágúst 2001
25.07.2001  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-júní 2001. Greinargerð 25. júlí 2001
23.05.2001  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs fyrstu fjóra mánuði ársins 2001. Greinargerð 23. maí 2001
25.04.2001  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs fyrsta ársfjórðung ársins 2001. Greinargerð 25. apríl 2001
21.03.2001  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs fyrstu tvo mánuði ársins 2001. Greinargerð 21. mars 2001
21.02.2001  -   Greiðsluafkoma ríkissjóðs í janúar 2001. Greinargerð 21. febrúar 2001
26.01.2001  -   Áætlun um birtingu frétta og greinargerða um afkomu ríkissjóðs árið 2001
31.12.2000  -   Greiðsluuppgjör ríkissjóðs árið 2000. Greinargerð 26. janúar 2001
21.12.2000  -   Afkoma ríkissjóðs fyrstu ellefu mánuði ársins 2000. Greinargerð 21. desember 2000
17.11.2000  -   Afkoma ríkissjóðs fyrstu tíu mánuði ársins 2000. Greinargerð 17. nóvember 2000
19.10.2000  -   Afkoma ríkissjóðs fyrstu níu mánuði ársins 2000. Greinargerð 19. október 2000
02.10.2000  -   Fjárlög fyrir árið 2001
22.09.2000  -   Afkoma ríkissjóðs fyrstu átta mánuði ársins 2000. Greinargerð 22. september 2000
18.08.2000  -   Afkoma ríkissjóðs fyrstu sjö mánuði ársins 2000. Greinargerð 18. ágúst 2000
19.07.2000  -   Afkoma ríkissjóðs á fyrri árshelmingi 2000. Greinargerð 19. júlí 2000
26.06.2000  -   Afkoma ríkissjóðs fyrstu fimm mánuði ársins 2000. Greinargerð 26. júní 2000
04.02.1998  -   Afkoma ríkissjóðs - Greiðslugrunnur á verðlagi 1998
Titill
Þriðja skýrsla eftirlitsnefndar með lánum með ríkisábyrgð skv. ákvæði til bráðabirgða II í lögum um ríkisábyrgðir, n.r 121/1997, sbr. lög um fjárstuðning tl minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru
Innflutningur landbúnaðarvara frá Evrópusambandinu til Íslands: Greining á misræmi milli gagna Evrópusambandsins og Íslands
Fundargerð fjármálastöðugleikaráðs 29. september
Skýrsla Fitch - september 2023
Skýrsla Moody's í ágúst 2023
Skýrsla Moody's í júlí 2023
Fundargerð fjármálastöðugleikaráðs 19. júní 2023
Efnahagshorfur heimsins og alþjóðaviðskipti rædd á ráðherraráðsfundi OECD
Fundargerð fjármálastöðugleikaráðs 27. mars 2023
Útgáfa tilhæfulausra sölureikninga: Eðli háttseminnar og mögulegt umfang
Skattar og skattaívilnanir á sviði umhverfismála: Skýrsla starfshóps fjármála- og efnahagsráðherra
Mótvægisaðgerðir stjórnvalda vegna heimsfaraldurs kórónuveiru - lokaskýrsla
Skýrsla Moody's í janúar 2023
Fundargerð fjármálastöðugleikaráðs 12. desember 2022
Fundargerð fjármálastöðugleikaráðs 18. október 2022
Ársskýrsla ríkisfyrirtækja 2021
Fundargerð fjármálastöðugleikaráðs 22. júní 2022
Skýrsla Moody's í júlí 2022
Þjónusta við aldraða - Árangur fjárveitinga
Fundur fjármálastöðugleikaráðs 21. mars 2022
Fundargerð fjármálastöðugleikaráðs 16. desember 2021
Þriðji fundur fjármálastöðugleikaráðs 2021
Fundargerð fjármálastöðugleikaráðs 25. október 2021
Skýrsla um mat á árangri aðgerða til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru
Skýrsla eftirlitsnefndar með lánum með ríkisábyrgð skv. ákvæði til bráðabirgða II í lögum um ríkisábyrgðir, nr. 121/1997, sbr. lög um fjárstuðning til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru, nr. 38/2020.
Græn skref í sjávarútvegi - Skýrsla starfshóps
Langtímahorfur í efnahagsmálum og opinberum fjármálum
Fundargerð fjármálastöðugleikaráðs 19. apríl 2021
Skýrsla Fitch - apríl 2021
Launabil og jöfnuður - greinargerðir fyrir Þjóðhagsráð
Fundargerð fjármálastöðugleikaráðs 18. desember 2020
Sóttvarnir og efnahagsbati: Lokaskýrsla starfshóps fjármála- og efnahagsráðherra
Úrræði vegna faraldurs: Aðgerðir vegna atvinnuástands, fólk í viðkvæmri stöðu og gagnvart sveitarfélögum
Fundargerð fjármálastöðugleikaráðs 30. september 2020
Úrræði vegna faraldurs: Nýting heimila og fyrirtækja
Skýrsla um efnahagsleg áhrif farsóttar og sóttvarna
Fundargerð fjármálastöðugleikaráðs 2. júlí 2020
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 17. desember 2019
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 26. september 2019
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 24. júní
Annar fundur fjármálastöðugleikaráðs á árinu 2019
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 1. apríl
Fimmtándi fundur Samráðsvettvangs um aukna hagsæld
Fyrsti fundur fjármálastöðugleikaráðs á árinu 2019
Grunnskýrsla um kynjaða fjárlagagerð
Fimm ára áætlun um kynjaða fjárlagagerð 2019-2023
Endurskoðun tekjuskatts og bótakerfa hjá einstaklingum og fjölskyldum
Skýrsla um umbætur á úrvinnslu og nýtingu launatölfræðiupplýsinga
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 19. desember
Stefna í lánamálum ríkisins 2019-2023
Skýrsla: Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 5. október 2018
Skýrsla Félagsvísindastofnunar á ensku fyrir fjármála- og efnahagsráðuneytið - The 2008 Icelandic Bank Collapse: Foreign Factors
Ársskýrsla 2017 - Fjármála- og efnahagsráðherra
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 26. júní 2018
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 20. mars 2018
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 18. janúar 2018
Skýrsla um starfshóps um málefni kjararáðs
Ávarp flutt á skattadegi Félags löggiltra endurskoðenda 19. janúar 2018
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 9. október 2017
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 20. júní 2017
Skýrsla um umfang skattundanskota og tillögur til aðgerða
Skýrsla um milliverðlagningu og faktúrufölsun
Skýrsla um kosti og galla aðskilnaðar viðskiptabanka- og fjárfestingarbankastarfsemi
Fjórtándi fundur Samráðsvettvangs um aukna hagsæld
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 6. apríl 2017
Skýrsla um niðurfærslu verðtryggðra fasteignalána
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 16. desember 2016
Upplýsingaefni um fjárlaga- og áætlanagerð ríkissjóðs
Eignir Íslendinga á aflandssvæðum og tekjutap hins opinbera: Skýrsla starfshóps
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 30. september 2016
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 5. júlí 2016
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 18. maí 2016
Þrettándi fundur Samráðsvettvangs um aukna hagsæld
Dagpeningar ríkisstarfsmanna á ferðalögum innanlands - auglýsing nr. 1 2016
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 22. janúar 2016
Tollkvóti fyrir kartöflunasl frá Noregi
Tólfti fundur Samráðsvettvangs um aukna hagsæld á Íslandi
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 2. október 2015
Ellefti fundur Samráðsvettvangs um aukna hagsæld á Íslandi
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 14. apríl 2015
Tíundi fundur Samráðsvettvangs um aukna hagsæld á Íslandi
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 19. janúar 2015
Níundi fundur Samráðsvettvangs um aukna hagsæld á Íslandi
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 15. október 2014
Fjármálastöðugleikaráð - fundargerð frá 10. september 2014
Áttundi fundur Samráðsvettvangs um aukna hagsæld á Íslandi
Sjöundi fundur Samráðsvettvangs um aukna hagsæld á Íslandi
Sjötti fundur Samráðsvettvangs um aukna hagsæld á Íslandi
Fimmti fundur Samráðsvettvangs um aukna hagsæld á Íslandi
Fjórði fundur Samráðsvettvangs um aukna hagsæld á Íslandi
Tillögur verkefnastjórnar samráðsvettvangs um aukna hagsæld
Þriðji fundur Samráðsvettvangs um aukna hagsæld á Íslandi
Annar fundur Samráðsvettvangs um aukna hagsæld á Íslandi
Fyrsti fundur Samráðsvettvangs um aukna hagsæld Íslands
Var efnið hjálplegt?
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum