Hoppa yfir valmynd

Allar fréttir

Áskriftir
Dags.Titill
09.07.2020Samningar um viðbótarfjárveitingu til landshlutasamtaka undirritaðir
01.07.2020Skrifað undir samning um 250 milljóna kr. viðbótarfjármagn til sóknaráætlunar Suðurnesja
29.06.2020Reglugerð um bókhald, fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga í samráðsgátt
24.06.2020Nýjar og endurskoðaðar áætlanir um framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga
12.06.2020Samráð um endurskoðun byggðaáætlunar hafið
29.05.2020Hvernig getum við einfaldað regluverk og bætt þjónustu?
20.05.2020Sautján aðgerðir kynntar til að efla sveitarfélög á Suðurnesjum
19.05.2020Starfshópi falið að meta stöðu sveitarfélaga vegna Covid-19 faraldursins
18.05.2020Ný samantekt Byggðastofnunar: Mörg sveitarfélög illa stödd vegna hruns ferðaþjónustu
13.05.2020200 milljóna kr. viðbótarfjárveiting til sóknaráætlana
30.04.2020Nýsköpunar- og þróunarverkefni ýtt úr vör á Flateyri
24.04.2020Margvíslegar aðgerðir til að styðja sveitarfélög
20.04.2020Kynningarrit um samhæfingu áætlana í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu
17.04.2020Mikilvægt að setja upp byggðagleraugun
08.04.2020Fyrirkomulag stuðnings ríkisins við sveitarfélög vegna fráveituframkvæmda
08.04.2020Náttúruvernd og byggðaþróun: Áhrif verndarsvæða á grannbyggðir.
06.04.2020Skipulagsbreytingar sveitarfélaga vegna Borgarlínu í samráðsgátt
31.03.2020Miklar fjárfestingar í samgöngum, fjarskiptum og byggðamálum til að vinna gegn samdrætti
29.03.2020133,6 milljónir í styrki til fjarvinnslustöðva
27.03.2020Sveitarstjórnir fá frest til að skila ársreikningum
19.03.2020Svigrúm sveitarstjórna til að bregðast við neyðarástandi tryggt
17.03.2020Frumvarp um nýtt fyrirkomulag á jöfnun flutningskostnaðar olíuvara í samráðsgátt
17.03.2020Víðtækt samstarf ríkis, sveitarfélaga, fagaðila og hagsmunaaðila í þágu viðkvæmra hópa vegna Covid 19
12.03.2020Frumvarp til að tryggja að sveitarstjórnir geti starfað við neyðarástand
02.03.2020Samkomulag um að efla rafræna birtingu reglugerða
14.02.2020Sameining fjögurra sveitarfélaga á Austurlandi staðfest
12.02.2020Frumvarp um lágmarksíbúafjölda í samráðsgátt
04.02.2020Skýrsla birt um stöðu Norðurlanda
29.01.2020Ráðherra kynnti stefnumótun um málefni sveitarfélaga á borgarafundi í Grýtubakkahreppi
27.12.2019Fjarvinnslustöðvar fá 24 milljónir króna í verkefnastyrki
23.12.2019Endurskoðaðar áætlanir um úthlutanir framlaga úr Jöfnunarsjóði árið 2020
23.12.2019Endanleg framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga fyrir árið 2019
23.12.2019Viðbótarframlög vegna þjónustu við fatlað fólk árið 2019
23.12.2019Forsendur framlaga nýjung í upplýsingagátt Jöfnunarsjóðs
20.12.2019Sóknaráætlun Suðurnesja í samráðsgátt
19.12.2019Byggðamálaráð ályktar um mikilvægi þess að treysta raforkukerfi landsins
17.12.2019Skýrsla um framvindu byggðaáætlunar lögð fram á Alþingi
16.12.2019Framlög vegna akstursþjónustu fyrir fatlað fólk búsett í dreifbýli árið 2019
16.12.2019Framlög Jöfnunarsjóðs til stuðnings við tónlistarnám skólaárið 2019-2020
13.12.2019Framlög Jöfnunarsjóðs vegna þjónustu við fatlað fólk árið 2019
10.12.2019Stefnumótun í sveitarstjórnarmálum vekur athygli í Strassborg
21.11.2019Nordregio Forum 2019
13.11.2019Tæpum fimmtán milljónum úthlutað til verslunar í strjálbýli
12.11.2019Samningar um sóknaráætlanir landshluta auka ábyrgð og völd í héraði
08.11.2019Fyrsta skýrsla framtíðarnefndar um þróun samfélags komin út
30.10.2019Opnað fyrir umsóknir um framlög vegna fjarvinnslustöðva
30.10.2019Greinargerð um svæðisbundna flutningsjöfnun
24.10.2019Áætluð framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga árið 2020 og endurskoðun framlaga 2019
22.10.2019Ríkisstjórnin samþykkir að veita sveitarfélaginu Hornafirði 33,2 m. kr. vegna uppbyggingar í kjölfar flóða á Suðaustur- og Austurlandi árið 2017
09.10.2019Útgjaldajöfnunarframlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga hækka
09.10.2019Áætluð tekjujöfnunarframlög 2019
03.10.2019Jöfnunarsjóður sveitarfélaga - ársskýrsla 2018
03.10.2019Hagræðing af sameiningum sveitarfélaga metin allt að 3,6-5 milljarðar á ári
03.10.2019Heildarframlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga tæpir 47,7 milljarðar árið 2018
30.09.2019Sóknaráætlanir í fyrsta sinn í samráðsgátt stjórnvalda
30.09.2019Dagskrá ársfundar Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
26.09.2019Sáttmáli undirritaður um fjölbreyttar samgöngur á höfuðborgarsvæðinu
11.09.2019Sóknaráætlanir landshluta: Greinargerð um framvindu samninga og ráðstöfun fjármuna 2018
11.09.2019Sóknaráætlanir landshluta: Rúmum milljarði veitt til verkefna árið 2018
11.09.2019Áherslur samgöngu-og sveitarstjórnarráðherra í frumvarpi til fjárlaga 2020
06.09.2019Samband íslenskra sveitarfélaga mælir með að Alþingi samþykki þingsályktunartillögu
06.09.2019Björt framtíð fyrir sveitarstjórnarstigið
05.09.2019Opnað fyrir umsóknir um framlög vegna verslunar í strjálbýli
04.09.2019Ársfundur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga verður haldinn 2. október
03.09.2019Reglur um stóraukinn stuðning við sameiningar sveitarfélaga í samráðsgátt
30.08.2019Nýr heimur fjarskipta
27.08.2019Ráðstefna um framtíð byggðaþróunar á Norðurlöndum
22.08.2019Fjallað um traust til stjórnmála á fundi norrænna sveitarstjórnarráðherra
13.08.2019Þingsályktunartillaga um stefnu ríkisins í málefnum sveitarfélaga birt í samráðsgátt
28.06.2019Ný vestnorræn byggðaþróunarstefna samþykkt
26.06.2019Fjarheilbrigðisþjónusta mikilvæg til að jafna aðgengi landsmanna
26.06.2019Fjarheilbrigðisþjónusta í dreifbýli
24.06.2019Verzlunarfjelag Árneshrepps opnað á Ströndum
21.06.2019Áform um breytingar á lögum um tekjustofna sveitarfélaga í samráðsgátt
20.06.2019Fundur um fjarheilbrigðisþjónustu í dreifbýli
14.06.2019Verkefnahópur skipaður um störf án staðsetningar
12.06.2019Endurskoðaðar áætlanir um úthlutanir Jöfnunarsjóðs til sveitarfélaga árið 2019
11.06.2019Hröð og einföld yfirsýn yfir þjónustu um allt land með nýju þjónustukorti
08.06.2019Ferðamannavegurinn Norðurstrandarleið opnaður
06.06.2019Fjarskiptasjóður styrkir uppbyggingu Neyðarlínu á stofnleiðum ljósleiðara og aðstöðu fyrir fjarskiptasenda
03.06.2019Frestur til að skila umsögnum um grænbók um stefnu í málefnum sveitarfélaga framlengdur
14.05.2019Framkvæmd sóknaráætlana almennt tekist vel
06.05.2019Ný og endurbætt upplýsingagátt Jöfnunarsjóðs
02.05.2019Ársrit samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins gefið út
30.04.2019Grænbók um stefnu í málefnum sveitarfélaga birt í samráðsgátt
26.04.2019Frumkvæðisathugun á framkvæmd fjárhagsáætlana sveitarfélaga lokið
23.04.2019Gjaldskrár vatnsveitna teknar til skoðunar eftir úrskurð
12.04.2019Öflug og markviss byggðastefna lykill að árangri
11.04.2019Öflug byggðastefna – horfum til tækifæranna
09.04.2019Ráðherra úthlutar 71,5 milljónum króna til verkefna á landsbyggðinni
09.04.2019Endurskoðaðar áætlanir um úthlutanir Jöfnunarsjóðs til sveitarfélaga árið 2019
22.03.2019Samið við 23 sveitarfélög um styrki til ljósleiðaravæðingar í dreifbýli
20.03.2019Tæknin mikilvægt tæki til að auka lífsgæði
07.02.2019Ráðherra hitti nýja ráðgjafarnefnd Jöfnunarsjóðs
06.02.2019Endanleg framlög vegna þjónustu við fatlað fólk árið 2018
05.02.2019Uppgjör viðbótarframlaga vegna þjónustu við fatlað fólk
31.01.2019Horft til framtíðar
30.01.2019Starfshópur um stefnu ríkisins um málefni sveitarfélaga hefur störf
18.01.2019Opnað fyrir umsóknir um styrki til sértækra verkefna sóknaráætlanasvæða
17.01.2019Unnið að framkvæmd byggðaáætlunar
04.01.2019Skipað í ráðgjafarnefnd Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
03.01.2019Reglugerð um stefnumótandi áætlun um málefni sveitarfélaga samþykkt
21.12.2018Endanleg framlög Jöfnunarsjóðs til sveitarfélaga vegna tekjutaps fasteignaskatts, tekjujöfnunar og útgjaldajöfnunar 2018
21.12.2018Framlög Jöfnunarsjóðs vegna lengdrar viðveru fatlaðra grunn- og framhaldsskólanemenda á árinu 2018
21.12.2018Viðbótarframlög Jöfnunarsjóðs vegna þjónustu við fatlað fólk 155 milljónir
20.12.2018Framlög úr Jöfnunarsjóði vegna notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar rúmar 267 milljónir árið 2018
13.12.2018Tíu milljónum úthlutað til að efla verslun í strjálbýli árið 2018
07.12.2018Útgjaldajöfnunarframlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga hækka
07.12.2018Framlög Jöfnunarsjóðs til eflingar tónlistarnáms skólaárið 2018-2019
07.12.2018Framlög úr Jöfnunarsjóði vegna þjónustu við fatlað fólk tæpir fimmtán milljarðar árið 2018
06.12.2018Ný reglugerð um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga tekur gildi næstu áramót
03.12.2018Jöfn tækifæri til tónlistarnáms
29.11.2018Reglugerð um stefnumótandi áætlun um málefni sveitarfélaga í samráðsgátt
27.11.2018Fjarvinnslustöðvar fá 30 milljónir króna í verkefnastyrki
23.11.2018Úrskurðir í tveimur stjórnsýslukærum varðandi knatthús í Kaplakrika
23.11.2018Skýrsla um málefni byggðarinnar við Bakkaflóa
23.11.2018Ríkisstjórn samþykkir tillögur um eflingu byggðar við Bakkaflóa
23.11.2018Niðurstaða A-hluta umsóknarferlis vegna Ísland ljóstengt 2019
21.11.2018Skýrsla gefin út um ársreikninga sveitarfélaga árið 2017
15.11.2018Ráðherra úthlutar 120 milljónum krónum í verkefnastyrki til að efla byggðir landsins
09.11.2018Verklagsreglur gefnar út um viðauka við fjárhagsáætlun sveitarfélaga
05.11.2018Opnað fyrir umsóknir um styrki í verkefninu Ísland ljóstengt
29.10.2018Áætluð framlög Jöfnunarsjóðs til útgjaldajöfnunar nema tæpum 10 milljörðum árið 2019
29.10.2018Ný reglugerð um Jöfnunarsjóð lögð fram í samráðsgátt til umsagnar
26.10.2018Áætluð framlög úr Jöfnunarsjóði árið 2019 vegna þjónustu við fatlað fólk
26.10.2018Áætluð framlög úr Jöfnunarsjóði árið 2019 vegna grunnskólastarfs
25.10.2018Framlög til útgjaldajöfnunar fyrir árið 2018 endurskoðuð
19.10.2018Áætluð framlög úr Jöfnunarsjóði 2019 vegna lækkunar tekna af fasteignaskatti
18.10.2018Rannsóknasetur um sveitarstjórnarmál sett á laggirnar á Laugarvatni
12.10.2018Frá ársfundi Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 2018
04.10.2018Fyrsti fundur nýskipaðs byggðamálaráðs
25.09.2018Ársfundur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga verður haldinn 10. október
21.09.2018Yfirlit yfir lögmælt verkefni sveitarfélaga
21.09.2018Yfirlit yfir lögmælt verkefni sveitarfélaga
14.09.2018Opnað fyrir umsóknir um framlög vegna fjarvinnslustöðva
14.09.2018Ríkissjóður lánar Íslandspósti 500 milljónir króna til að styrkja lausafjárstöðu
13.09.2018Áherslur samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra í fjárlagafrumvarpi 2019
12.09.2018Ársskýrsla samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra 2017
12.09.2018Ársskýrsla 2017 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra
07.09.2018Ársfundur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 10. október
30.08.2018Opnað fyrir umsóknir um framlög úr stefnumótandi byggðaáætlun 2018-2024
20.08.2018Drög að frumvarpi um framlengingu og víkkun gildissviðs laga um svæðisbundna flutningsjöfnun til umsagnar
15.08.2018Norrænir sveitarstjórnarráðherrar funda í Finnlandi
13.08.2018Skýrari staða og hlutverk landshlutasamtaka sveitarfélaga
31.07.2018Drög að reglum um úthlutun styrkja og framlaga sem veitt eru á grundvelli stefnumótandi byggðaáætlunar
19.07.2018Byggðin við Bakkaflóa
16.07.2018Sumarfundur ríkisstjórnarinnar haldinn að Langaholti í Snæfellsbæ mánudaginn 16. júlí.
05.07.2018Grænbók um hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál til umsagnar
04.07.2018Framlög til sveitarfélaga til jöfnunar á tekjutapi vegna fasteignaskatts
28.06.2018Norrænir ráðherrar byggðamála á fundi í Haparanda
15.06.2018Skipan í stýrihóp Stjórnarráðsins um byggðamál
14.06.2018Byggðaáætlun 2018-2024 samþykkt á Alþingi
14.06.2018Yfirlit yfir aðgerðir byggðaáætlunar
04.06.2018Styrkveitingar vegna flutningsjöfnunar á árinu 2017
30.05.2018Framtíðarfundur um málaflokka samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins
30.05.2018Framlög vegna sérþarfa fatlaðra nemenda 2018
29.05.2018Framlög Jöfnunarsjóðs til eflingar tónlistarnámi 2018-2019
25.05.2018Gagnvirk upplýsingasíða um framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga opnuð
23.05.2018Mat á stuðningsþörf barna – ráðstefna 20. júní
23.05.2018Samkomulag um menningarhús á Fljótsdalshéraði
18.05.2018Viðbótarframlög vegna þjónustu við fatlað fólk á árinu 2018
16.05.2018„Af djörfung og alvöru“
14.05.2018Menningarsamningur við Akureyrarbæ
09.05.2018Ný reglugerð um Fasteignasjóð Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
08.05.2018Menningarhús á Sauðárkróki
30.04.2018Úrskurður í máli nr. SRN17060021
30.04.2018Endurskoðaðar áætlanir um úthlutanir til sveitarfélaga árið 2018
25.04.2018Ráðgjafarnefnd Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga heimsækir Austurland
25.04.2018Vilji til að efla byggðamálin á öllum sviðum
20.04.2018Sameiningar sveitarfélaga staðfestar
18.04.2018Varðandi framkvæmd heimildar til lækkunar eða niðurfellingar fasteignaskatts hjá tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum
17.04.2018Ráðherra mælti fyrir stefnumótandi byggðaáætlun 2018-2024
11.04.2018Ísland í 1. sæti meðal þjóða heims í upplýsingatækni og fjarskiptum
11.04.2018Staða og framtíðarsýn í fjarskiptum
11.04.2018Aukin áhersla á samgöngu- og byggðamál
06.04.2018Nýtt samkomulag ríkis og sveitarfélaga um afkomumarkmið
03.04.2018Ný reglugerð um framlög Jöfnunarsjóðs vegna þjónustu við fatlað fólk
27.03.2018Sveitarfélögum fækkar um tvö
22.03.2018Skrifað undir samninga um ljósleiðarastyrki verkefnisins Ísland ljóstengt
22.03.2018Ráðherra ræddi við ráðgjafarnefnd Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
21.03.2018Ársskýrsla eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga komin út
21.03.2018Ársskýrsla eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga 2016-2017
19.03.2018Kosning.is: Upplýsingar um sveitarstjórnar­kosningar 26. maí nk.
19.03.2018Meðferð reikningsskila vegna leigusamninga ríkis og sveitarfélaga um hjúkrunarheimili
12.03.2018Tillaga til þingsályktunar um stefnumótandi áætlun í byggðamálum 2018-2024 kynnt í samráðsgátt
27.02.2018Fjárhagsáætlanir sveitarfélaga 2018 birtar
21.02.2018Önnur áætlun almennra framlaga vegna málefna fatlaðs fólks 2018
15.02.2018Drög að lagafrumvarpi til að samræma áætlanir á sviði samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis til umsagnar
14.02.2018Íslenskir landshlutar koma vel út úr norrænum samanburði
08.02.2018Byggðarannsóknasjóður auglýsir eftir umsóknum um styrki til rannsókna á sviði byggðamála
07.02.2018Forseti sænska þingsins átti fund með samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra
31.01.2018Byggðastofnun falin gerð þjónustukorts í samstarfi við Samband íslenskra sveitarfélaga
30.01.2018133,6 milljónir í styrki til fjarvinnslustöðva
23.01.2018Byggðastofnun og atvinnuþróunarfélög skrifuðu undir nýja samstarfssamninga
05.01.2018Endanleg framlög Jöfnunarsjóðs á tekjutapi vegna fasteignaskatts, tekjujöfnunar og útgjaldajöfnunar 2017
18.12.2017Fundaði með forstöðumönnun stofnana ráðuneytisins
24.11.2017Viðbótarframlög vegna þjónustu við fatlað fólk á árinu 2017
24.11.2017Almenn framlög vegna þjónustu við fatlað fólk 2018
10.11.2017Hækkun útgjaldajöfnunarframlaga Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
10.11.2017Ábending/kvörtun til samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins á grundvelli sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011
09.11.2017Reglur um frumkvæðismál vegna stjórnsýslu sveitarfélaga endurskoðaðar
01.11.2017Sérstakt framlag úr Jöfnunarsjóði vegna tekna af skatti á fjármálafyrirtæki
01.11.2017Áætluð tekjujöfnunarframlög 2017
31.10.2017Áætluð framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga árið 2018
26.10.2017Viðaukar gerðir við þrjá sóknaráætlunarsamninga
25.10.2017Samið um Vínlandssetur í Dalabyggð
06.10.2017Tillögur um breytingar á jöfnunarframlögum Jöfnunarsjóðs
05.10.2017Flutti erindi á fjármálaráðstefnu Sambands íslenskra sveitarfélaga
05.10.2017Áfangaskýrsla nefndar um jöfnunarframlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
05.10.2017Ársskýrsla Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 2016
04.10.2017Frá ársfundi Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
29.09.2017Nefnd geri tillögur um jarðgangatengingu við Seyðisfjörð
25.09.2017Ársfundur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga verður haldinn 4. október
20.09.2017Skýrsla um stöðu og framtíð íslenskra sveitarfélaga
18.09.2017Ýmsar tillögur í skýrslu Byggðastofnunar um stöðu sauðfjárræktar haustið 2017
12.09.2017Breytingar á reglugerðum um fjármál sveitarfélaga
12.09.2017Breytingar á reglugerðum um fjármál sveitarfélaga
31.08.2017Framlög Jöfnunarsjóðs til eflingar tónlistarnámi
29.08.2017Ársfundur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 4. október
16.08.2017Jón Gunnarsson á fundi norrænna sveitarstjórnarráðherra
03.08.2017Framlengdur umsagnarfrestur um reglugerðardrög um fjármál sveitarfélaga
31.07.2017Jón Gunnarsson heimsótti sveitarstjórnarfulltrúa
21.07.2017Drög að lagabreytingu um tekjustofna sveitarfélaga til umsagnar
20.07.2017Styðja uppbyggingu sveitarfélaga á húsnæði fyrir fatlað fólk
20.07.2017Drög að reglugerðum um fjármál sveitarfélaga til umsagnar
20.07.2017Ársskýrsla eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga komin út
18.07.2017Umsagnarfrestur framlengdur um breytingu á sveitarstjórnarlögum
11.07.2017Seinni greiðsla sérstaks framlags úr Jöfnunarsjóði vegna tekna af skatti á fjármálafyrirtæki
04.07.2017Sérstakt framlag úr Jöfnunarsjóði vegna tekna af skatti á fjármálafyrirtæki
28.06.2017Drög að breytingum á lögum um skráningu og mat fasteigna til umsagnar
14.06.2017Drög að breytingum á sveitarstjórnarlögum til umsagnar
09.06.2017Ísland fullgildir viðbótarbókun um sjálfsstjórn sveitarfélaga
25.04.2017Illugi Gunnarsson verður formaður stjórnar Byggðastofnunar
19.04.2017Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra skipar starfshóp til að fara yfir lög um gatnagerðargjald
18.04.2017Endurskoðaðar áætlanir um úthlutanir 2017
08.04.2017Ríki og sveitarfélög skrifa undirsamkomulag um afkomumarkmið til 2022
29.03.2017Jón Gunnarsson ávarpaði sveitarstjórnarþing Evrópuráðsins
24.03.2017Sveitarfélög verði studd betur til sameininga
28.02.2017Vinnuhópur um endurskoðun fjármálakafla sveitarstjórnarlaga skilar skýrslu
14.02.2017Kæra á grundvelli 111. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011
02.02.2017Ræða leiðir til að styrkja sveitarstjórnarstigið
31.01.2017Greiðsla húsaleigubóta færist frá Jöfnunarsjóði
20.01.2017Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra á fundi hjá landshlutasamtökum sveitarfélaga
05.01.2017Greiðsla húsaleigubóta færist frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga
30.12.2016Endanleg framlög Jöfnunarsjóðs á tekjutapi vegna fasteignaskatts, tekjujöfnunar og útgjaldajöfnunar
30.12.2016Greiðsla húsaleigubóta færist frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga
30.12.2016Endanleg framlög Jöfnunarsjóðs á tekjutapi vegna fasteignaskatts, tekjujöfnunar og útgjaldajöfnunar
09.12.2016Almenn framlög vegna þjónustu við fatlað fólk 2017
09.12.2016Almenn framlög vegna þjónustu við fatlað fólk 2017
06.12.2016Endurgreiðsla úr ríkissjóði vegna fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga við erlenda ríkisborgara - eyðublað
25.11.2016Fundur norrænna atvinnu-, orku- og byggðamálaráðherra
25.11.2016Drög að breytingu á umferðarlögum vegna bílastæðagjalda til umsagnar
25.11.2016Ársreikningar 2015
24.11.2016Framlög vegna nýbúafræðslu
23.09.2016Elín Pálsdóttir sæmd heiðursmerki Sambands íslenskra sveitarfélaga
21.09.2016Ársskýrsla Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga fyrir árið 2015
21.09.2016Framlög og gjöld Jöfnunarsjóðs rúmur 41 milljarður króna árið 2015
09.09.2016Stefnumótun og framtíðarsýn meðal umfjöllunarefna á þingi Fjórðungssambands Vestfirðinga
19.08.2016Viðmiðunarfjárhæðir vegna aðstoðar við sameiningar sveitarfélaga hækkaðar
18.08.2016Sveitarstjórnarráðherrar fjölluðu um lýðræðisþróun og samráð við íbúa
17.08.2016Norrænir sveitarstjórnarráðherrar þinga í Reykjavík
17.08.2016Viðmiðunarfjárhæðir vegna aðstoðar við sameiningar sveitarfélaga hækkaðar
12.08.2016Ársfundur Jöfnunarsjóðs verður haldinn 21. september
13.07.2016Viðbótarframlag vegna þjónustu við fatlað fólk
13.07.2016Viðbótarframlag vegna þjónustu við fatlað fólk
30.06.2016Sveitarfélög minnt á tilraunaverkefni um rafrænar íbúakosningar
19.04.2016Ríki og sveitarfélög semja um markmið um afkomu og efnahag sveitarfélaga
04.04.2016Ársreikningar 2014
23.03.2016Fréttabréf Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga um húsaleigubætur komið út
14.03.2016Ný reglugerð vegna þjónustu við fatlað fólk á árinu 2016
03.03.2016Styrkir til lokaverkefna á sviði byggðamála
25.01.2016Styrkir til rannsókna á sviði byggðamála
21.01.2016Skýrsla eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga 2014-2015 komin út
06.01.2016Áætluð framlög vegna greiðslu sveitarfélaga á almennum og sérstökum húsaleigubótum 2016
05.01.2016Ný reglugerð um bókhald, fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga
22.12.2015Endanleg framlög Jöfnunarsjóðs á tekjutapi vegna fasteignaskatts, tekjujöfnunar og útgjaldajöfnunar
22.12.2015Sérstök viðbótarframlög á árinu 2015 vegna þjónustu við fatlað fólk
22.12.2015Endanleg framlög Jöfnunarsjóðs á tekjutapi vegna fasteignaskatts, tekjujöfnunar og útgjaldajöfnunar
22.12.2015Almenn framlög vegna þjónustu við fatlað fólk á árinu 2016
11.12.2015Ríkið bætir 1,5 milljörðum króna við í þjónustu við fatlað fólk
29.10.2015Ræddi samgöngumál og sveitarstjórnarmálefni á ársþingi SASS
28.10.2015Áætluð framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga árið 2016
28.10.2015Áætluð framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga 2015
16.10.2015Drög að nýrri reglugerð um bókhald, fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga til umsagnar
09.10.2015Drög að lagafrumvarpi um breytingar á vatnsveitulögum til umsagnar
02.10.2015Samgöngumál og fjarskiptamál meðal umræðuefna á aðalfundi SSA
30.09.2015Drög að reglugerð um rafrænar íbúakosningar til umsagnar
30.09.2015Ráðstefna um stöðu og þróun sveitarstjórnarstigsins á Íslandi í norrænu ljósi
26.09.2015Um tveggja milljarða króna hækkun á veltu Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
26.09.2015Ársskýrsla Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga fyrir árið 2014
26.09.2015Um tveggja milljarða króna hækkun á veltu Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
25.09.2015Telja ávinning af mögulegum flutningi verkefna innheimtustofnunar sveitarfélaga til ríkisins
15.09.2015Drög frumvarps um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga til umsagnar
13.08.2015Norrænir sveitarstjórnarráðherrar ræddu einföldun regluverks
12.08.2015Ársfundur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga verður 23. september næstkomandi
29.06.2015Ársskýrsla Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga fyrir árið 2013
29.06.2015Ársskýrsla Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga fyrir árið 2012
26.06.2015Almenn framlög vegna þjónustu við fatlað fólk á árinu 2015
26.06.2015Framlög til jöfnunar á tekjutapi vegna fasteignaskatts
26.06.2015Almenn framlög vegna þjónustu við fatlað fólk á árinu 2015
26.06.2015Framlög til jöfnunar á tekjutapi vegna fasteignaskatts
05.05.201559 sveitarfélög af 74 hafa sett sér siðareglur
17.04.2015Ræddi meðal annars eflingu sveitarfélaga og samgöngumál á landsþingi Sambands íslenskra sveitarfélaga
16.04.2015Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga á árinu 2015
15.04.2015Rætt um eflingu sveitarstjórnarstigsins, fjármál og velferðarmál á fundi samstarfsráðs ríkis og sveitarfélaga
09.04.2015Fréttabréf Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga um húsaleigubætur
31.03.2015Fyrsti fundur nýrrar ráðgjafarnefndar Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
31.03.2015Fyrsti fundur nýrrar ráðgjafarnefndar Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
13.03.2015Innanríkisráðherra skipar í ráðgjafarnefnd Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
13.03.2015Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til sveitarfélaga á árinu 2014
13.03.2015Innanríkisráðherra skipar í ráðgjafarnefnd Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
10.02.2015Þróun fjármála sveitarfélaga í heildina jákvæð
09.02.2015Almenn framlög vegna þjónustu við fatlað fólk á árinu 2015
09.02.2015Almenn framlög vegna þjónustu við fatlað fólk á árinu 2015
09.02.2015Endurskoðun á greiðsluhlutfalli Jöfnunarsjóðs vegna almennra húsaleigubóta árið 2014
08.01.2015Drög að frumvarpi um breytingar á vatnsveitulögum til umsagnar
23.12.2014Drög að reglugerð um bókhald, fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga til umsagnar
17.12.2014Framlag til jöfnunar á tekjutapi vegna fasteignaskatts
17.12.2014Framlag til jöfnunar á tekjutapi vegna fasteignaskatts 
19.11.2014Endurskoðun á reikniverki Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
19.11.2014Endurskoðun á reikniverki Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
17.11.2014Ársreikningar 2013
13.11.2014Norrænn ráðherrafundur og ráðstefna um byggðamál
10.11.2014Alþjóðleg ráðstefna um, byggðamál, svæðisbundna nýsköpun og norræna lífhagkerfið
30.10.2014Margar ástæður nefndar fyrir minnkandi kosningaþátttöku í sveitarstjórnarkosningum í vor
29.10.2014Áætluð framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga 2015 sem þegar hafa komið til úthlutunar nema  um 33 milljörðum króna
28.10.2014Áætluð framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga á árinu 2015
28.10.2014Almenn framlög vegna þjónustu við fatlað fólk á árinu 2015
28.10.2014Framlög vegna notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar árið 2014
17.10.2014Innanríkisráðherra lagði áherslu á náið samstarf ríkis og sveitarfélaga á ársþingi SSNV
15.10.2014Áætluð úthlutun tekjujöfnunarframlaga á árinu 2014
15.10.2014Áætluð framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga á árinu 2015 vegna lækkunar tekna af fasteignaskatti
15.10.2014Áætluð úthlutun tekjujöfnunarframlaga á árinu 2014
15.10.2014Áætluð framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga á árinu 2015 vegna lækkunar tekna af fasteignaskatti
09.10.2014Unnið verður að útfærslu breytinga á regluverki Jöfnunarsjóðs í vetur
08.10.2014Unnið verður að útfærslu breytinga á regluverki Jöfnunarsjóðs í vetur
03.10.2014Ferðaþjónusta, samgöngur og sóknaráætlanir meðal efnis á aðalfundi Eyþings
25.09.2014Farþegum hefur fjölgað á nánast öllum leiðum almenningssamgöngukerfisins
24.09.2014Hvítbók um stöðu og framtíð sveitarstjórnarstigsins fyrir áramót
18.09.2014Nauðsynlegt að bæta og efla samskipti ríkis og sveitarfélaga
13.09.2014Innanríkisráðherra flutti ávarp á aðalfundi Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum
02.09.2014Ársfundur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga verður 8. október
02.09.2014Framlög til eflingar tónlistarnámi og jöfnunar á aðstöðumun nemenda
02.09.2014Ársfundur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga verður 8. október
17.07.2014Skýrsla um erlendar fjárfestingar og endurskoðun laga gerð opinber
01.04.2014Almenn framlög vegna þjónustu við fatlað fólk á árinu 2014
01.04.2014Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga á árinu 2014
01.04.2014Almenn framlög vegna þjónustu við fatlað fólk á árinu 2014
24.03.2014Tekjur sveitarfélaga að aukast og gert ráð fyrir hagnaði í ár
17.03.2014Ný reglugerð um framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga vegna þjónustu við fatlað fólk 2014
17.03.2014Ný reglugerð um framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga vegna þjónustu við fatlað fólk 2014
20.02.2014Ársreikningar 2012
20.02.2014Vinnuhópur mun greina kostnað við innanlandsflug
19.02.2014Fundur um framtíð áætlunarflugs innanlands sendur út á netinu
19.02.2014Skýrsla um félagshagfræðilega greiningu á framtíð innanlandsflugs aðgengileg
18.02.2014Hægt að fylgjast með morgunverðarfundi um innanlandsflugið á vef innanríkisráðuneytis
05.02.2014Innanríkisráðherra hvatti sveitarfélög til að nýta rafrænt kosningakerfi
15.01.2014Meirihluti sveitarfélaga hefur skilað nýjum samþykktum
18.12.2013Endurskoðuð úthlutun tekjujöfnunarframlaga 2013
18.12.2013Endurskoðuð úthlutun útgjaldajöfnunarframlaga 2013
18.12.2013Endurskoðuð úthlutun útgjaldajöfnunarframlaga 2013
18.12.2013Endurskoðuð úthlutun tekjujöfnunarframlaga 2013
13.11.2013Víðtækt endurmat vegna yfirfærslu málefna fatlaðs fólks
13.11.2013Framlög vegna sérþarfa fatlaðra nemenda
13.11.2013Þriðja tölublað fréttabréfs Jöfnunarsjóðs um húsaleigubætur komið út
12.11.2013Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga hvetur sveitarfélög til lækkunar skulda og hagræðingar
11.11.2013Skýrsla eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga komin út
30.10.2013Endurskoðuð tillaga um áætlaða úthlutun almennra framlaga vegna þjónustu við fatlað fólk á árinu 2013
30.10.2013Áætluð framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga á árinu 2014
26.10.2013Innanríkisráðherra ávarpaði aðalfund Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu
23.10.2013Innanríkisráðherra á ferð um Austurland
22.10.2013Áætluð framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga á árinu 2014
22.10.2013Áætluð framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga á árinu 2014
14.10.2013Fjallað um samgöngumál, sóknaráætlanir og byggðamál á Fjórðungsþingi Vestfirðinga
08.10.2013Ítarefni frá ársfundi Jöfnunarsjóðs komið inn á vefinn
08.10.2013Áætluð úthlutun tekjujöfnunarframlaga á árinu 2013
08.10.2013Uppgjör framlaga vegna almennra húsaleigubóta 2012
05.10.2013Ársskýrsla Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga fyrir árið 2011
05.10.2013Ársskýrsla Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 2012
04.10.2013Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga námu í fyrra liðlega 32 milljörðum króna
04.10.2013Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga námu í fyrra liðlega 32 milljörðum króna
14.09.2013Næstu skref í byggðamálum og áætlanagerð landshluta
13.09.2013Kynnti fyrirhugaða lagabreytingu um afnám lágmarksútsvars á aðalfundi Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi
03.09.2013Heildarendurskoðun á reglum um fjárfestingar útlendinga
26.08.2013Ársfundur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga verður haldinn 2. október næstkomandi
26.08.2013Ársfundur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga verður haldinn 2. október næstkomandi
23.08.2013Innanríkisráðherra kynnir sér samgöngu- og sveitarstjórnarmál á Suðurlandi
02.08.2013Fréttabréf Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga um húsaleigubætur
02.08.2013Fréttabréf Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga um húsaleigubætur
02.07.2013Framlög til jöfnunar á tekjutapi sveitarfélaga vegna fasteignaskatts
02.07.2013Framlög til jöfnunar á tekjutapi sveitarfélaga vegna fasteignaskatts
22.03.2013Samningar um sóknaráætlanir landshluta marka tímamót
21.03.2013Álit innanríkisráðuneytisins um samning Tálknafjarðarhrepps og Hjallastefnunnar
19.03.2013Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga á árinu 2013
19.03.2013Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga á árinu 2013
15.03.2013Áfram veginn – innanríkisráðherra ávarpaði landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga
12.03.2013Kastljósinu beint að aukinni þátttöku íbúa í stjórnun sveitarfélaga á hádegisverðarfundi
11.03.2013Enn hægt að skrá þátttöku á hádegisfund á morgun um beint lýðræði
07.03.2013Hádegisverðarfundur á þriðjudag um aukna þátttöku íbúa í stjórnun sveitarfélaga
05.03.2013Ávarp utanríkisráðherra á fundi sameiginlegrar nefndar um sveitastjórnir og byggðamál
04.02.2013Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga
04.02.2013Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga
04.01.2013Frumvarp um persónukjör tilbúið í innanríkisráðuneytinu
28.12.2012Sveitarfélög fá lengri frest til að skila fjárhagsáætlun
27.12.2012Lokið fjárhagslegri endurskipulagningu Sveitarfélagsins Álftaness
21.12.2012Lengri frestur til að fjalla um stjórn og fundarsköp sveitarstjórna
20.12.2012Úthlutun aukaframlags úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga 2012
20.12.2012Uppgjör framlaga úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga
20.12.2012Uppgjör framlaga úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga
20.12.2012Úthlutun aukaframlags úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga 2012
19.12.2012Landshlutar skila sóknaráætlunum um miðjan febrúar 2013
07.12.2012Fjármál og samstarfsmál rædd á samráðsfundi ríkis og sveitarfélaga
03.12.2012Ákváðu nánara samstarf á sviði sveitarstjórnarmála
30.11.2012Samstarfsyfirlýsing milli Þjóðskrár Íslands og Færeyja undirrituð
29.11.2012Innanríkisráðherrar Færeyja og Grænlands heimsækja Ísland
23.11.2012Frumvarp um rafrænar íbúakosningar sveitarfélaga og rafræna kjörskrá
21.11.2012Fyrirmynd að samþykkt um stjórn sveitarfélaga gefin út
20.11.2012Ráðherra sveitarstjórnarmála Eistlands heimsækir innanríkisráðherra
10.11.2012Bein útsending frá ráðstefnunni Lýðræði á 21. öld í Ráðhúsi Reykjavíkur
02.11.2012Stýrihópur um rafræna stjórnsýslu skilar áfangaskýrslu
30.10.2012Skipun fjárhaldsstjórnar Sveitarfélagsins Álftaness framlengd til áramóta
30.10.2012Áætluð framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga á árinu 2013
26.10.2012Áætluð framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga á árinu 2013
26.10.2012Áætluð framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga á árinu 2013
24.10.2012Tveimur frumvörpum sem varða tekjustofna sveitarfélaga dreift á Alþingi
22.10.2012Sameining Álftaness og Garðabæjar tekur gildi 1. janúar 2013
15.10.2012Málþing um valdeflingu í héraði á ársþingi Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra
15.10.2012Ársreikningar 2011
09.10.2012Áætluð framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga á árinu 2013 vegna lækkunar tekna af fasteignaskatti
08.10.2012Frumvarp um persónukjör vegna sveitarstjórnarkosninga í undirbúningi
06.10.2012Ræddi rafræna stjórnsýslu, persónukjör og samgöngumál á aðalfundi Eyþings
05.10.2012Áætluð úthlutun tekjujöfnunarframlaga á árinu 2012
28.09.2012Hahn kynnir sér stöðu byggðamála á Íslandi
26.09.2012Ársskýrsla Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 2011
26.09.2012Jöfnunarsjóður sveitarfélaga nauðsynlegur vettvangur í samskiptum ríkis og sveitarfélaga
26.09.2012Jöfnunarsjóður sveitarfélaga nauðsynlegur vettvangur í samskiptum ríkis og sveitarfélaga
24.09.2012Ársfundur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga á miðvikudag
31.08.2012Náin tengsl þurfa að vera milli byggðamála og sveitarstjórnarmála
03.08.2012Ársskýrsla Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga fyrir árið 2010
18.07.2012Ýmsir hagræðingarmöguleikar með rafrænni stjórnsýslu
11.07.2012Ársfundur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga verður 26. september
11.07.2012Ársfundur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga verður 26. september
04.07.2012Framlög til jöfnunar á tekjutapi vegna fasteignaskatts
26.06.2012Stýrihópur um rafræna stjórnsýslu hefur störf
22.06.2012Ný reglugerð um framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga vegna þjónustu við fatlað fólk á árinu 2012
22.06.2012Endurskoðuð áætlun framlaga vegna þjónustu við fatlað fólk á árinu 2012
22.06.2012Ný reglugerð um framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga vegna þjónustu við fatlað fólk á árinu 2012  
22.06.2012Endurskoðuð áætlun framlaga vegna þjónustu við fatlað fólk á árinu 2012
18.06.2012Ný reglugerð um fjármálareglur sveitarfélaga og fjárhagsleg viðmið
14.06.2012Ársskýrsla eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga komin út
24.05.2012Birting fundargerða ráðgjafarnefndar Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
24.05.2012Birting fundargerða ráðgjafarnefndar Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
23.05.2012Samkomulag um endurskipulagningu fjármála Sveitarfélagsins Álftaness
04.04.2012Tímabundin breyting á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga
30.03.2012Reglugerðardrög um fjárhagsmálefni sveitarfélaga til umsagnar
23.03.2012Margháttað samstarf ráðuneytis og Sambands íslenskra sveitarfélaga
15.03.2012Ögmundur Jónasson tók þátt í ráðstefnu um sveitarstjórnarmál á Grænlandi
14.03.2012Ný handbók um fjármál sveitarfélaga
05.03.2012Lagafrumvarp um breytingar á fasteignagjöldum á hesthús
10.02.2012Brýnt að efla sveitarstjórnarstigið með fleiri verkefnum
10.02.2012Málþing um eflingu sveitarstjórnarstigsins sent út á netinu
06.02.2012Skráningu að ljúka á málþing um sveitarstjórnarmál
03.02.2012Skýrsla um gildi fjármálareglna afhent innanríkisráðherra
31.01.2012Ræddi samgöngumál við sveitarstjórn Skagafjarðar
23.01.2012Skráning hafin á málþing um sveitarstjórnarmál
13.01.2012Málþing um sveitarstjórnarmál 10. febrúar á Akureyri
11.01.2012Umsagnarfrestur um gátlista fyrir sveitarstjórnarmenn að renna út
11.01.2012Umsagnarfrestur um drög að reglum um undirskriftasafnanir til 16. janúar
03.01.2012Leitað umsagna hjá sveitarstjórnarfulltrúum
30.12.2011Drög að reglugerðum um tilhögun undirskriftasafnana til umsagnar
29.12.2011Stjórnsýsluumdæmum breytt í kjölfar sameiningar sveitarfélaga
22.12.2011Jöfnunarframlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga skert hjá tekjuháum sveitarfélögum
22.12.2011Jöfnunarframlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga skert hjá tekjuháum sveitarfélögum
22.12.2011Áætluð framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga á árinu 2012
22.12.2011Áætluð framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga á árinu 2012
21.12.2011Uppgjör framlaga úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga 2011
21.12.2011Uppgjör framlaga úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga 2011
09.12.2011Áætluð úthlutun aukaframlags úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga 2011
09.12.2011Útgjaldajöfnunarframlögum úthlutað
09.12.2011Framlög til jöfnunar á tekjutapi vegna fasteignaskatts
09.12.2011Áætluð úthlutun aukaframlags úrJöfnunarsjóði sveitarfélaga 2011
09.12.2011Framlög til jöfnunar á tekjutapi vegna fasteignaskatts
09.12.2011Útgjaldajöfnunarframlögum úthlutað
05.12.2011Sameining Bæjarhrepps og Húnaþings vestra samþykkt í báðum sveitarfélögunum
29.11.2011Ráðgert að skerða jöfnunarframlag tekjuhárra sveitarfélaga
28.11.2011Ársreikningar 2010
28.11.2011Sameiningarkosningar á laugardag
28.11.2011Ráðgert að skerða jöfnunarframlag tekjuhárra sveitarfélaga
16.11.2011Áætluð framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga á árinu 2012
16.11.2011Áætluð úthlutun tekjujöfnunarframlaga á árinu 2011
16.11.2011Áætluð framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga á árinu 2012
16.11.2011Áætluð úthlutun tekjujöfnunarframlaga áárinu 2011
04.11.2011Fundur með fulltrúum þjónustusvæða vegna málafna fatlaðra
04.11.2011Fundur með fulltrúum þjónustusvæða vegna málafna fatlaðra
02.11.2011Viðmiðunarfjárhæðir Jöfnunarsjóðs vegna samkomulags um eflingu tónlistarnáms ákveðnar
02.11.2011Viðmiðunarfjárhæðir Jöfnunarsjóðs vegna samkomulags um eflingu tónlistarnáms ákveðnar
31.10.2011Samkomulag um rannsóknarverkefni
28.10.2011Innanríkisráðherra á ársþingi Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga
20.10.2011Ársskýrsla Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 2010
14.10.2011Framlög Jöfnunarsjóðs til sveitarfélaga um 19,5 milljarðar á síðasta ári
14.10.2011Framlög Jöfnunarsjóðs til sveitarfélaga um 19,5 milljarðar á síðasta ári
12.10.2011Rýniskýrsla Evrópusambandsins um byggðamál
05.10.2011Ný sveitarstjórnarlög dæmi um náið samstarf ríkis og sveitarfélaga
29.09.2011Eftirlitsnefnd kynnir fjármál sveitarfélaga
28.09.2011Starfshópi falið að meta gildi fjármálareglna fyrir sveitarfélög
15.09.2011Auka þarf lýðræði hjá hinu opinbera og í atvinnulífi
14.09.2011Bein útsending á netinu frá ráðstefnuum aukið lýðræði hjá ríki og sveitarfélögum
14.09.2011Mikilvægt skref að íbúar geti krafist atkvæðagreiðslu
09.09.2011Skráning stendur yfir á lýðræðisráðstefnuna 14. september
02.09.2011Reglur um framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga til eflingar tónlistarnámi og jöfnunar á aðstöðumun nemenda
02.09.2011Reglur um framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga til eflingar tónlistarnámi og jöfnunar á aðstöðumun nemenda
31.08.2011Ráðstefna um aukið lýðræði 14. september
29.08.2011Skógur að Fossá í Hvalfirði formlega opnaður
26.08.2011Afstaða sveitarstjórnarmanna til sameininga sveitarfélaga könnuð
04.08.2011Norrænir ráðherrar sveitarstjórnarmála funda á Íslandi
25.07.2011Ársfundur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga verður 12. október
25.07.2011Ráðstefna um beint lýðræði og aukna þátttöku íbúa
25.07.2011Ársfundur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga verður 12. október
19.07.2011Fyrstu sölusamningar Fasteignasjóðs Jöfnunarsjóðs frágengnir
19.07.2011Fyrstu sölusamningar Fasteignasjóðs Jöfnunarsjóðs frágengnir
18.07.2011Drög að reglum um framlög úr Jöfnunarsjóði til eflingar tónlistarnáms og jöfnun á aðstöðumun
18.07.2011Drög að reglum um framlög úr Jöfnunarsjóði til eflingar tónlistarnáms og jöfnun á aðstöðumun
30.05.2011Rætt um sóknaráætlanir landshluta og nýjar leiðir í samstarfi ráðuneyta og sveitarfélaga
27.05.2011Nýjar reglur um skil sveitarfélaga á ýmsum upplýsingum um fjármál
13.05.2011Samkomulag milli ríkis og Sambands íslenskra sveitarfélaga um eflingu tónlistarnáms
05.05.2011Ný nefnd um eflingu sveitarstjórnarstigsins
07.04.2011Frumvarpi til nýrra sveitarstjórnarlaga dreift á Alþingi
01.04.2011Græni trefillinn fær fjármagn fyrir lokaáfanga verkefnisins
28.03.2011Fækkun stöðugilda skilar mestri hagræðingu
23.03.2011Mörg sveitarfélög glíma við niðurskurð og hagræðingaraðgerðir
23.03.2011Rýnifundi um byggðamál lokið
09.03.2011Uppgjör á framlagi til sveitarfélaga vegna endurgreiðslu á hækkun tryggingagjalds
09.03.2011Uppgjör á framlagi til sveitarfélaga vegna endurgreiðslu á hækkun tryggingagjalds
21.02.2011Ný ráðgjafarnefnd Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
21.02.2011Ný ráðgjafarnefnd Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
18.02.2011Ræddi um vatnsveitur og vatnsauðlindina á aðalfundi Samorku
16.02.2011Ræddu fyrirkomulag og aukna áherslu á almenningssamgöngur
15.02.2011Áætluð úthlutun vegna þjónustu við fatlaða 2011
15.02.2011Áætluð úthlutun vegna þjónustu við fatlaða 2011
09.02.2011Fundað með skólamönnum sveitarfélaga
09.02.2011Fundað með skólamönnum sveitarfélaga
01.02.2011Lengri frestur til athugasemda um drög að frumvarpi til sveitarstjórnarlaga
25.01.2011Áætluð framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga á árinu 2011 vegna greiðslu sveitarfélaga á húsaleigubótum
25.01.2011Áætluð framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga á árinu 2011 vegna greiðslu sveitarfélaga á húsaleigubótum
18.01.2011Umsagnarfrestur um drög að frumvarpi til sveitarstjórnarlaga til 23. janúar
10.01.2011Breytt fyrirkomulag almenningsamgangna undirbúið
10.01.2011Ársreikningar 2009
06.01.2011Fundað um veggjöld og framkvæmdir á suðvesturhorni landsins
03.01.2011Nýjar reglugerðir varðandi málefni fatlaðs fólks
03.01.2011Nýjar reglugerðir varðandi málefni fatlaðs fólks
22.12.2010Almenn jöfnunarframlög til reksturs grunnskóla á árinu 2011
22.12.2010Uppgjör framlaga úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga 2010
09.12.2010Ný reglugerð um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga
09.12.2010Áætluð framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga á árinu 2011
12.11.2010Ræddu samskipti ríkis og sveitarfélaga og stöðuna í fjármálum
09.11.2010Stefnt að breytingum á reglum Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga um áramótin
09.11.2010Stefnt að breytingum á reglum Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga um áramótin
29.10.2010Samgöngur í Eyjafirði ræddar hjá Atvinnuþróunarfélagi Eyjafjarðar
29.10.2010Skýrsla tekjustofnanefndar
28.10.2010Nýjar tillögur til ráðherra um tekjustofna sveitarfélaga
25.10.2010Áætluð úthlutun aukaframlaga Jöfnunarsjóðs 2010
22.10.2010Fræddust um stöðu sveitarstjórnarmála á Íslandi
21.10.2010Áætluð úthlutun tekjujöfnunarframlaga árið 2010
21.10.2010Áætluð úthlutun tekjujöfnunarframlaga árið 2010
19.10.2010Rætt um fjárhagsstöðu sveitarfélaga á Alþingi
15.10.2010Breytingar á regluverki Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga framundan
15.10.2010Ársskýrsla Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga fyrir árið 2009
15.10.2010Ársskýrsla Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga fyrir árið 2009
15.10.2010Breytingar á regluverki Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga framundan
30.09.2010Nýjar leiðir í eflingu sveitarstjórnarstigsins - sameiningarkostir
30.09.2010Fjármálareglur fyrir sveitarfélög og samráð um efnahagsmál
27.08.2010Ný tækifæri við rekstur og stjórnsýslu sveitarfélaga
22.07.2010Skipunartími fjárhaldsstjórnar Álftaness lengdur til 1. nóvember
07.07.2010Vegna álits umboðsmanns Alþingis um úrskurð ráðuneytisins
06.07.2010Málefni fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga með 10,7 milljörðum króna
25.06.2010Heildarendurskoðun á reglum Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
25.06.2010Regluverki Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga verði breytt í tveimur áföngum
25.06.2010Heildarendurskoðun á reglum Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
24.06.2010Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga upplýsir sveitarstjórnarmenn um verkefni sín
15.06.2010Fyrsti fundur nýs sveitarfélags við Eyjafjörð á föstudag
11.06.2010Fyrstu fundir nýrra sveitarstjórna í næstu viku
10.06.2010Konur eru 40% kjörinna fulltrúa í sveitarstjórnum
01.06.2010Norskir sveitarstjórnarmenn kynna sér íslensk sveitarstjórnarmál
21.05.2010Fulltrúar Sveitarfélagsins Voga heimsóttu ráðuneytið
17.05.2010Nærri þrjú þúsund manns á framboðslistum
27.04.2010Lög um fjárhagsskil sveitarfélaga samþykkt
19.03.2010Framlag til sveitarfélaga vegna endurgreiðslu á hækkun tryggingagjalds
24.02.2010Framlög til jöfnunar á tekjutapi vegna fasteignaskatts
15.02.2010Ráðgjafarnefnd hitti forstöðumenn skólaskrifstofa og grunnskólafulltrúa
15.01.2010Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til reksturs grunnskóla 2010
15.01.2010Áætluð framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga árið 2010
30.12.2009Uppgjör aukaframlags Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga árið 2009
30.12.2009Uppgjör aukaframlags Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga árið 2009
28.12.2009Tekjustofnanefnd skilar áfangaskýrslu
22.12.2009Uppgjör framlaga úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga
22.12.2009Uppgjör framlaga úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga
21.12.2009Áætluð framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til reksturs grunnskóla 2010
18.12.2009Áætluð framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til reksturs grunnskóla 2010
11.12.2009Fundur um eflingu sveitarstjórnarstigsins
10.12.2009Kynnti fulltrúum kvennahreyfinga aðgerðir vegna stöðu kynjanna í sveitarstjórnum
30.11.2009Ræddi við talsmenn ungliðahreyfinga stjórnmálaflokka
27.11.2009Ársreikningar 2008
24.11.2009Ráðherra undirritar viðauka við Evrópusáttmála um sjálfsstjórn sveitarfélaga
20.11.2009Námskeið í reikningsskilum fyrir sveitarfélög
18.11.2009Ræddu aðgerðir til að jafna hlut kynja í sveitarstjórnum
30.10.2009Hlutverk eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga
27.10.2009Áætluð úthlutun tekjujöfnunarframlaga 2009
27.10.2009Áætluð úthlutun tekjujöfnunarframlaga 2009
20.10.2009Leggja til aðgerðir til að jafna stöðu kynja í sveitarstjórnum
17.10.2009Aukaframlag Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 2009
17.10.2009Aukaframlag Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 2009
08.10.2009Úrskurðað um ferðaþjónustu fyrir fatlaða íbúa Sólheima
02.10.2009Framlög Jöfnunarsjóðs í fyrra alls 18,7 milljarðar
02.10.2009Undirrituðu vegvísi að gerð hagstjórnarsamnings
02.10.2009Ársskýrsla Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga fyrir árið 2008
02.10.2009Framlög Jöfnunarsjóðs í fyrra alls 18,7 milljarðar
01.10.2009Brussel skrifstofa styrkt áfram
01.10.2009Rætt um fjármál og eflingu sveitarfélaga á samráðsfundi ríkis og sveitarfélaga
29.09.2009Undirbúa nýja leið til sameiningar sveitarfélaga
29.09.2009Ársfundur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga á föstudag
29.09.2009Ársfundur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga á föstudag
24.09.2009Ræddu fjármál sveitarfélaga við fulltrúa AGS
09.09.2009Ræddu næstu skref í sameiningarmálum sveitarfélaga
07.09.2009Árétting vegna úrskurða um samning vegna skipulagsmála
04.09.2009Fjórðungssamband Vestfirðinga fagnar 60 ára afmæli
25.08.2009Skýrsla um framtíðarhlutverk landshlutasamtaka sveitarfélaga
11.08.2009Tekjustofnanefnd á fyrsta fundi
06.07.2009Ríki og sveitarfélög ræða samskiptareglur og efnahagsráðstafanir
02.07.2009Ógildingu eignarnáms hafnað
02.07.2009Höfnun á umsókn um ferðaþjónustu felld úr gildi
01.07.2009Tekjustofnar sveitarfélaga endurskoðaðir
19.06.2009Álit reikningsskila- og upplýsinganefndar um hafnir
15.06.2009Kröfum vegna höfnunar byggingarleyfis vísað frá
08.06.2009Afturköllun á úthlutun lóðarskika úrskurðuð ógild
04.06.2009Sameiningarmál Djúpavogshrepps og Fljótsdalshéraðs rædd við ráðherra
11.05.2009Álagning fasteignagjalds talin ólögmæt
08.05.2009Áframhaldandi vinna við eflingu sveitarstjórnarstigsins
27.04.2009Sameining Grímseyjar og Akureyrar samþykkt
21.04.2009Fljótsdalshérað fær viðbótarframlag vegna sameiningar árið 2004
16.04.2009Sveitarfélög skila fjárhagsáætlunum
16.04.2009Ný lög um breytta starfsemi Bjargráðasjóðs
14.04.2009Kjörskrár lagðar fram
07.04.2009Starfshópur um aukinn hlut kvenna í sveitarstjórnum
13.03.2009Fjallað verði um sameiningu sveitarfélaga á Alþingi
13.03.2009Viljayfirlýsing um flutning þjónustu fatlaðra til sveitarfélaga undirrituð
03.03.2009Betri rekstrarlegar forsendur fyrir sveitarfélög
25.02.2009Fjarskiptasjóður og Síminn undirrita samning um háhraðanet til allra landsmanna
18.02.2009Rætt um íslensk byggðamál á krossgötum
05.02.2009Starfshópur um heildarendurskoðun á Jöfnunarsjóði fer af stað
20.01.2009Tilraun undirbúin með rafrænar kosningar
12.01.2009Óskað upplýsinga um reglur um afslátt fasteignaskatta sveitarfélaga
31.12.2008Uppgjör framlaga úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga
29.12.2008Áætluð framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 2009
22.12.2008Sveitarfélögum heimilað að hækka útsvarshlutfall
19.12.2008Rúmir 5,5 milljarðar frá Jöfnunarsjóði áætlaðir til grunnskóla 2009
19.12.2008Lokagreiðsla Jöfnunarsjóðs fyrir 2008 greidd næstu daga
19.12.2008Rúmir 5,5 milljarðar frá Jöfnunarsjóði áætlaðir til grunnskóla 2009
19.12.2008Lokagreiðsla Jöfnunarsjóðs fyrir 2008 greidd næstu daga
10.12.2008Framlag til sveitarfélaga vegna samdráttar í aflamarki ákveðið
22.11.2008Samgönguráðherra á ársfundi Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu
20.11.2008Ávarpaði ársþing Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga
18.11.2008Fjórða Fréttabréf Jöfnunarsjóðs um húsaleigubætur komið út
13.11.2008Sveitarfélög á tímamótum í dýfu sem reynir á allt samfélagið
12.11.2008Breytt reglugerð um eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga
12.11.2008Ræddi sameiningarmál við fulltrúa fámennra sveitarfélaga
06.11.2008Sveitarfélög eflist með aukinni samvinnu og fleiri verkefnum
03.11.2008Ársreikningar 2007
31.10.2008Formreglna verði gætt við breytingar á samþykktum
29.10.2008Samgönguráðherra á fundi um fjármál sveitarfélaga
27.10.2008Áætluð úthlutun tekjujöfnunarframlaga á árinu 2008
27.10.2008Áætluð úthlutun tekjujöfnunarframlaga á árinu 2008
24.10.2008Jöfnunarsjóður greiðir sveitarfélögum rúma tvo milljarða króna
24.10.2008Jöfnunarsjóður greiðir sveitarfélögum rúma tvo milljarða króna
20.10.2008Samgönguráðherra á fundum hjá landshlutasamtökum sveitarfélaga
17.10.2008Átak um eflingu sveitastjórnarstigsins - úttekt - október 2008
17.10.2008Aðgerðum hraðað vegna fjárhagsstöðu sveitarfélaga
17.10.2008Átak um eflingu sveitastjórnarstigsins - úttekt - október 2008
17.10.2008Ársskýrsla Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga fyrir árið 2007
17.10.2008Aðgerðum hraðað vegna fjárhagsstöðu sveitarfélaga
10.10.2008Yfirlýsing samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og Sambands íslenskra sveitarfélaga
08.10.2008Ráðstöfun aukaframlags til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 2008
08.10.2008Ráðstöfun aukaframlags til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 2008
06.09.2008Tímabært að ræða lágmarksíbúafjölda sveitarfélaga
01.09.200811. útgáfa húsaleigubótabæklings
19.08.2008Þriðja tölublað Fréttabréfs Jöfnunarsjóðs vegna húsaleigubóta komið út
11.08.2008Samgönguráðherra á norrænum sveitarstjónarráðherrafundi
01.08.2008Framlög til jöfnunar á tekjutapi vegna fasteignaskatts
07.07.2008Fréttabréf Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga um húsaleigubætur 2. tölublað 2008
07.07.2008Fréttabréf Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga um húsaleigubætur 2. tölublað 2008
13.06.2008Kjörskrá liggur frammi frá 16. júní
11.06.2008Reglur um ráðstöfun 1.400 milljóna króna aukaframlags til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga árið 2008
11.06.2008Ráðstöfun aukaframlags til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 2008
11.06.2008Ráðstöfun aukaframlags til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 2008
11.06.2008Reglur um ráðstöfun 1.400 milljóna króna aukaframlags til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga árið 2008
29.04.2008Sameining Aðaldælahrepps og Þingeyjarsveitar samþykkt
04.04.2008Samstarfssáttmáli undirritaður á fundi ríkis og sveitarfélaga
07.03.2008Nefnd skilar tillögum um endurskoðun Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
07.03.2008Nefnd skilar tillögum um endurskoðun Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
25.02.2008Nýr formaður ráðgjafarnefndar Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
25.02.2008Nýr formaður ráðgjafarnefndar Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
22.02.2008Reikningsskila- og upplýsinganefnd sveitarfélaga: Álit 1/2008
20.02.2008Endurskoðað greiðsluhlutfall Jöfnunarsjóðs vegna húsaleigubóta
20.02.2008Endurskoðað greiðsluhlutfall Jöfnunarsjóðs vegna húsaleigubóta
06.01.2008Rekstrarreikningar 2003-2006
31.12.2007Breytingar í samgönguráðuneytinu um áramót
21.12.2007Áætluð framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 2008
10.12.2007Samgönguráðuneytið auglýsir stöður lögfræðinga
06.12.2007Flutningur málefna milli ráðuneyta undirbúinn
26.11.2007Tvö ný störf í samgönguráðuneytinu
20.11.2007Áætluð framlög 2008
01.07.2006Ársskýrsla kennsluráðgjafa 2006
01.09.2005Byggðamál og samkeppnishæfni
14.03.2005Byggðamála- og samkeppnishæfni á Suðurlandi og í Vestmannaeyjum.
11.03.2005Stefnumörkun í byggðamálum Suðurlands og Vestmannaeyja
11.03.2005Stefnumörkun í byggðamálum Suðurlands og Vestmannaeyja
30.04.2004Alþjóðlegt samstarf á sviði byggðamála.
30.04.2004Alþjóðlegt samstarf á sviði byggðamála.
16.01.2004Byggðamál, vatn og heilbrigði - framlag Norðurskautsráðsins
11.04.2003Ráðstefna um samkeppnishæfni og byggðamál.
28.03.2003Ráðstefna um ESB og byggðamál.
21.03.2003Málþing um byggðamál á Akureyri.
08.02.2002Tillögur um aðgerðir í byggðamálum 2002-2005 -
08.02.2002Byggðamál - Byggðaáætlun
08.02.2002Tillögur um aðgerðir í byggðamálum 2002-2005 -
08.02.2002Byggðamál - Byggðaáætlun
31.10.2001Ávarp á ráðstefnu um byggðamál, alþjóðavæðingu og samvinnu, 30.10.2001
30.10.2001Ráðstefna um byggðamál, alþjóðavæðingu og samvinnu
30.10.2001Ráðstefna um byggðamál, alþjóðavæðingu og samvinnu
23.10.2001Byggðamál - dagskrá
23.10.2001Byggðamál - dagskrá
29.05.2000Erindi á fundi um byggðamál á Akureyri 24.05.00-
Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira