Hoppa yfir valmynd

Nefndir

EfniAðgerðir
Blá ör til hægriAðgerðahópur um verkefnið karlar og jafnrétti<span><dir> <span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px;"></span></dir></span> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Aðgerðahópur um verkefnið karlar og jafnrétti er skipaður&nbsp;í samræmi við verkefni 18 í framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum fyrir árin 2016- 2019. Meginhlutverk aðgerðahópsins er annars vegar að beita sér fyrir aðgerðum stjórnvalda um að auka þátttöku drengja og karla í öllu starfi og stefnumótun á sviði jafnréttismála og hins vegar að vinna tillögur um hvernig stefnumótun á sviði jafnréttismála geti betur tekið mið af samfélagslegri stöðu karla. </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Aðgerðahópurinn skal ljúka störfum og skila skýrslu með tillögum haustið 2019 til félags- og jafnréttismálaráðherra og ráðherranefndar um jafnréttismál þar sem m.a. skal gera grein fyrir stöðu þekkingar um karla og jafnrétti og setja fram tillögur að rannsóknum og aðgerðum. Horft skal til fyrirmynda og stefnumótunar um karla og jafnrétti á Norðurlöndunum. </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong>Aðgerðahópinn skipa</strong></p> <ul> <li dir="LTR"> Jóhann Friðrik Friðriksson, án tilnefningar, formaður </li> <li dir="LTR"> Gísli Kort Kristófersson, tiln. af Heilbrigðisvísindasviði Háskólans á Akureyri </li> <li dir="LTR"> Jóna Pálsdóttir, tiln. af mennta- og menningarmálaráðuneyti </li> <li dir="LTR"> Laufey Heimisdóttir, tiln. af Félagi leikskólakennara </li> </ul> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Tryggvi Hallgrímsson, sérfræðingur hjá Jafnréttisstofu, starfar með hópnum. </p> Aðgerðahópurinn er s<span>kipaður af félags- og jafnréttismálaráðherra 28. nóvember 2018.</span>ForsætisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriÆskulýðsráð 2019-2020<p>5. gr. laga nr. 70/2007 um æskulýðsmál og sbr. reglugerð 1088/2007 um skipan fulltrúa æskulýðsfélaga og æskulýðssamtaka í Æskulýðsráð.</p> <p>Æskulýðsráð er þannig skipað: </p> <ul> <li>Björn Ívar Björnsson formaður, skipaður án tilnefningar, </li> <li>Sandra Rán Ásgrímsdóttir varaformaður, skipuð án tilnefningar. </li> </ul> <p>Nefndarmenn skipaðir samkvæmt tilnefningu frá æskulýðssamtökum eru: </p> <ul> <li>Gunnar Gunnarsson, </li> <li>Hildur Björgvinsdóttir, </li> <li>Sema Erla Serdar, </li> <li>Sigurgeir Bjartur Þórisson, </li> <li>Tinna Isebarn. </li> </ul> <p>Nefndarmenn skipaðir samkvæmt tilnefningu frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga eru: </p> <ul> <li>Guðmundur Ari Sigurjónsson, </li> <li>Guðbjörg Linda Udengård. </li> </ul>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriÆskulýðssjóður. Stjórn 2020-2021.<p>Hlutverk Æskulýðssjóðs er að styrkja verkefni á vegum æskulýðsfélaga og æskulýðssamtaka skv. 9. gr. Æskulýðslaga nr. 70/2007. Stjórn Æskulýðssjóðs úthlutar styrkjum úr Æskulýðssjóði, sbr. 8. og 9. gr. laganna.</p> <p>Stjórnin er þannig skipuð:</p> <p><span>Björn Ívar Björnsson, formaður sjóðsstjórnar og formaður Æskulýðsráðs til 31. desember 2020,<br /> Linda Udengaard, varaformaður, tilnefnd af Æskulýðsráði,<br /> Sara Þöll Finnbogadóttir, tilnefnd af Æskulýðsráði.<br /> <br /> Varamenn eru:<br /> Guðmundur Ari Sigurjónsson tilnefndur af Æskulýðsráði,<br /> Sandra Rán Ásgrímsdóttir, tilnefnd af Æskulýðsráði.<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriÆttleiðingarnefndÆttleiðingarnefnd er skipuð skv. 17. gr. <a>ættleiðingarlaga nr. 130/1999</a>.<br /> <br /> Í greinargerð ættleiðingarlaga kemur fram að verksvið nefndarinnar sé að veita sérfræðilega umsögn varðandi umsóknir, sem dómsmálaráðuneytið óskar álits um, einkum að því er varðar hæfi umsækjenda eða aðstæður þeirra til að ættleiða barn, eftir að lögboðin umsögn viðkomandi barnaverndarnefndar hefur borist ráðuneytinu. Þá er jafnframt tekið fram í greinargerðinni að gert sé ráð fyrir því, að stjórnvaldsreglur verði settar um störf og starfsháttu nefndarinnar. Fela megi henni fleiri verkefni, t.d. að standa fyrir rannsóknum á högum kjörbarna og ýmislegt annað, sem ættleiðingar varðar, svo sem framkvæmd ættleiðingarmála hér á landi og t.d. um ættleiðingar erlendra barna.<br /> <br /> Nefndarmenn eru skipaðir til fjögurra ára. Eftirtalin eiga sæti í nefndinni:<br /> <ul> <li>Hrefna Friðriksdóttir, dósent og jafnframt formaður nefndarinnar<br /> <em>Varamaður</em>: Elísabet Gísladóttir, lögfræðingur og jafnframt varaformaður nefndarinnar ,</li> <li>Páll Matthíasson geðlæknir<br /> <em>Varamaður</em>: Unnur Steina Björnsdóttir læknir</li> <li>Jóhann Loftsson sálfræðingur ,<br /> <em>Varamaður</em>: Wilhelm Norðfjörð sálfræðingur</li> </ul>Dómsmálaráðuneytið
Blá ör til hægriÁfrýjunarnefnd ágreiningsmála á kirkjulegum vettvangi<p>Áfrýjunarnefnd ágreiningsmála á kirkjulegum vettvangi svo og annarra mála, sem til hennar kann að verða skotið frá úrskurðarnefnd, starfar á grundvelli <a href="https://www.althingi.is/lagas/nuna/1997078.html" target="_blank">laga um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78/1997</a>. Um áfrýjunarnefndina er einkum fjallað í 13. gr. téðra laga. Um málsmeðferð fyrir áfrýjunarnefnd gilda starfsreglur kirkjuþings nr. 730/1998, með síðari breytingum. <br /> <br /> Nefndin er þannig skipuð: </p> <ul> <li>Jóhannes Karl Sveinsson, hæstaréttarlögmaður, formaður, </li> <li><span>Halla Bergþóra Björnsdóttir, lögreglustjóri,</span>,</li> <li>Hildur Briem,héraðsdómari.</li> </ul> <p>Varamenn: </p> <ul> <li>Óskar Sigurðsson, hæstaréttarlögmaður,</li> <li><span>Edda Andradóttir, lögmaður,&nbsp;</span></li> <li>Jón Höskuldsson, héraðsdómari.</li> </ul> <p>&nbsp;<span>Skipunartími er frá og með 1. janúar 2020 til og með 31. desember 2023 eða til fjögurra ára.</span><br /> <br /> </p>DómsmálaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriÁfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar 2017-2020<p>Skipuð á grundvelli laga um einkaleyfi nr. 19/1991, laga um vörumerki nr. 45/1997 og laga um hönnun nr. 46/2001.&nbsp; Nefndin skal úrskurða í ágreiningsmálum m.a. varðandi einkaleyfi, vörumerki og hönnunarvernd, sbr. nánar reglugerð nr. 275/2008. Skipunartími er þrjú ár í senn. </p> <p>Netfang: [email protected]</p> <p>Nefndina skipa: </p> <ul> <li>Selma Hafliðadóttir, formaður </li> <li><span>Guðrún Björn Birgisdóttir</span>, ritari&nbsp;</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriÁfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema<p>Áfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema úrskurðar í málum, þar sem námsmenn í ríkisháskólum eða háskólum sem hlotið hafa staðfestingu menntamálaráðherra, telja brotið á rétti sínum sbr. ákvæði reglna&nbsp;nr. 1152/2006 um áfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema skv. 20. gr. laga nr. 63/2006.</p> <ul> <li><a href="/verkefni/menntamal/haskolar/afryjunarnefnd-i-kaerumalum-haskolanema/">Nánari upplýsingar um áfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema</a></li> </ul> <p><strong>Nefndin er þannig skipuð:</strong></p> <ul> <li>Einar Hugi Bjarnason, formaður, skipaður án tilnefningar,</li> <li>Eva Halldórsdóttir,&nbsp; tilnefnd af samstarfsnefnd háskólastigsins,</li> <li>Daníel Isebarn Ágústsson, tilnefndur af Landssamtökum íslenskra stúdenta.</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>María Júlía Rúnarsdóttir, varaformaður, skipaður án tilnefningar,</li> <li>Guðmundur Sigurðsson, tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins,</li> <li>Dagmar Ösp Vésteinsdóttir, tilnefnd af Landssamtökum íslenskra stúdenta.</li> </ul> <p>Nefndin starfar í tvö ár. Núverandi nefnd var skipuð 18. maí 2020 og starfar til 17. maí 2022.</p> <ul> <li><a href="https://samvinna.government.is/sites/0002-MRN" target="_blank">Lokað vinnusvæði nefndarinnar</a></li> </ul>Mennta- og menningarmálaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriÁfrýjunarnefnd neytendamála 2017-2021<p>Ákvarðanir Neytendastofu má kæra til sérstakrar nefndar, áfrýjunarnefndar neytendamála. Heimild til áfrýjunar er að finna í 4. gr. laga um Neytendastofu, nr. 62/2005. Í áfrýjunarnefnd neytendamála sitja þrír menn og jafn margir til vara, skipaðir af ráðherra til fjögurra ára í senn. <br /> Formaður nefndarinnar og varamaður hans skulu fullnægja skilyrðum til að hljóta skipun í embætti héraðsdómara.</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <p>Aðalmenn:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Halldóra Þorsteinsdóttir hdl., skipuð formaður án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áslaug Árnadóttir hrl., skipuð án tilnefningar<br /> &nbsp; &nbsp; Gunnar Páll Baldvinsson lögfræðingur, skipaður án tilnefningar</p> <p>Varamenn:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Eiríkur Haukur Hauksson viðskiptafræðingur, skipaður án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sandra D. Gunnarsdóttir verkefnastjóri, skipuð án tilnefningar</p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriÁfrýjunarnefnd samkeppnismála 2017-2021<p>Ákvarðanir Samkeppniseftirlitsins sæta kæru til sérstakrar nefndar, áfrýjunarnefndar samkeppnismála.&nbsp; Í áfrýjunarnefnd samkeppnismála sitja þrír menn og jafnmargir til vara, skipaðir af ráðherra eftir tilnefningu Hæstaréttar. Skipunartími áfrýjunarnefndar er hinn sami og skipunartími stjórnar Samkeppniseftirlitsins.</p> <p>Samkvæmt 2. mgr. 9. gr. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2005044.html" target="_blank">samkeppnislaga nr. 44/2005</a>&nbsp;sitja í áfrýjunarnefnd samkeppnismála þrír menn og jafnmargir til vara, skipaðir af ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra eftir tilnefningu Hæstaréttar.</p> <p> Formaður og varamaður hans, sem jafnframt er varaformaður skulu uppfylla hæfisskilyrði hæstaréttardómara, en aðrir nefndarmenn skulu hafa faglega kunnáttu á sviði samkeppnis- og viðskiptamála. Skipunartíminn er fjögur ár skv. 3. mgr. 9. gr., sbr. 2. mgr. 5 gr. samkeppnislaga. Skipunartími áfrýjunarnefndar er hinn sami og skipunartími stjórnar Samkeppniseftirlitsins. </p> <p>Netfang: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p> <p>Nefndina skipa skv. tilnefningum Hæstaréttar:</p> <ul> <li>Björn Jóhannesson, formaður</li> <li>Anna Kristín Traustadóttir</li> <li>Stefán Már Stefánsson</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Lárus Rafn Blöndal, varaformaður</li> <li>Brynhildur Benediktsdóttir</li> <li>Kristín Benediktsdóttir</li> </ul> <p>Starfsmaður nefndarinnar er Sonja María Hreiðarsdóttir.</p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriÁhættumatsnefnd á sviði matvæla, fóðurs, áburðar og sáðvöru<p><span>Í lögum nr. 93/1995 um matvæli og lögum nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru er mælt fyrir um áhættumatsnefnd. Hlutverk nefndarinnar er að veita og hafa umsjón með framkvæmd vísindalegs áhættumats á sviði matvæla, fóðurs, áburðar og sáðvöru. Áhættumat nefndarinnar skal nota til að stuðla að bættri áhættustjórnun og auðvelda og styðja við ákvarðanir lögbærra yfirvalda í framangreindum málaflokkum, sérstaklega með tilliti til innflutnings matvæla. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skipar nefndina til fimm ára í senn.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <ul> <li>&nbsp; &nbsp; Hrönn Ólína Jörundsdóttir, formaður, tilnefnd af Matís</li> <li>&nbsp; &nbsp; Charlotta Oddsdóttir, tilnefnd af Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði</li> <li>&nbsp; &nbsp; Jóhannes Sveinbjörnsson, tilnefndur af Landbúnaðarháskóla Íslands</li> <li>&nbsp; &nbsp; Kamilla S. Jósefsdóttir, tilnefnd af Embætti landlæknis</li> <li>&nbsp; &nbsp; Rafn Benediktsson, tilnefndur af Háskóla Íslands, heilbrigðisvísindasviði</li> <li>&nbsp; &nbsp; Þórhallur Ingi Halldórsson, tilnefndur af Háskóla Íslands, næringarfræðideild</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriÁlitsnefnd vegna umsókna um skráningu trúfélags eða lífsskoðunarfélagsStarfar skv. 4. mgr. 4. gr. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1999108.html" target="_blank">laga nr. 108/1999</a> um skráð trúfélög með síðari breytingum. <em>(lög nr. 6/2013)</em>. <p>Áður en leyfi er veitt til skráningar trúfélags eða lífsskoðunarfélags skal leita álits nefndar sem dómsmálaráðherra skipar til fjögurra ára.</p> <p><a>Einn nefndarmaður er skipaður samkvæmt tilnefningu lagadeildar hér á landi á háskólastigi, og skal hann vera formaður nefndarinnar, annar tilnefndur af félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands, sá þriðji tilnefndur af guðfræði- og trúarbragðafræðideild Háskóla Íslands</a> og sá fjórði tilnefndur af sagnfræði- og heimspekideild Háskóla Íslands.</p> <ul> <li>Margrét Einarsdóttir, dósent, tilnefnd af Lagadeild Háskólans í Reykjavík, jafnframt formaður,</li> <li>Hjalti Hugason, prófessor, tilnefndur af guðfræði- og trúarbragðafræðideild Háskóla Íslands,</li> <li>Helga Ögmundsdóttir, lektor, tilnefnd af félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands,</li> <li>Henry Alexander Henrysson, verkefnisstjóri hjá Siðfræðistofnun Háskóla Íslands, tilnefndur af sagnfræði- og heimspekideild Háskóla Íslands.</li> </ul>DómsmálaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriAlmannavarna- og öryggismálaráð<p>Í <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008082.html">lögum um almannavarnir</a> sem tóku gildi 1. júní 2008 og voru birt í Stjórnartíðindum 19. júní 2008 segir um hlutverk almannavarna- og öryggismálaráðs: „Stefna stjórnvalda í almannavarna- og öryggismálum skal mörkuð af almannavarna- og öryggismálaráði til þriggja ára í senn. Í almannavarna- og öryggismálastefnu stjórnvalda skal gera grein fyrir ástandi og horfum í almannavarna- og öryggismálum í landinu, fjalla um áhersluatriði varðandi skipulag almannavarna- og öryggismála, forvarnastarf, nauðsynlega samhæfingu á efni viðbragðsáætlana og starfsemi opinberra stofnana á því sviði, sbr. VI. kafla laga þessara, nauðsynlegar birgðir til þess að tryggja lífsafkomu þjóðarinnar á hættutímum, endurreisn eftir hamfarir og aðrar aðgerðir sem ráðið telur nauðsynlegar til þess að markmið laga þessara náist.“</p> <p> Umsýsla vegna almannavarna- og öryggismálaráðs og undirbúningur vegna funda þess er í höndum dómsmálaráðherra.</p> <p>Í almannavarna- og öryggismálaráði eiga sæti forsætisráðherra, sem jafnframt er formaður þess, dómsmálaráðherra, samgönguráðherra, umhverfisráðherra, heilbrigðisráðherra, utanríkisráðherra og iðnaðarráðherra. Þar að auki er forsætisráðherra heimilt að kveðja allt að tvo ráðherra til setu í ráðinu í senn vegna sérstakra mála.</p> <p>Einnig eiga sæti í almannavarna- og öryggismálaráði:&nbsp;</p> <p> 1. Ráðuneytisstjóri forsætisráðuneytis. <br /> 2. Ráðuneytisstjóri dómsmálaráðuneytis, ríkislögreglustjóri og forstjóri Landhelgisgæslu Íslands. <br /> 3. Ráðuneytisstjóri samgönguráðuneytis, flugmálastjóri, forstjóri Póst- og fjarskiptastofnunar, siglingamálastjóri og vegamálastjóri. <br /> 4. Ráðuneytisstjóri umhverfisráðuneytis, veðurstofustjóri, brunamálastjóri og forstjóri Umhverfisstofnunar. <br /> 5. Ráðuneytisstjóri heilbrigðisráðuneytis, landlæknir, sóttvarnalæknir og forstjóri Geislavarna ríkisins. <br /> 6. Ráðuneytisstjóri utanríkisráðuneytis. <br /> 7. Ráðuneytisstjóri iðnaðarráðuneytis, orkumálastjóri og forstjóri Landsnets. <br /> 8. Fulltrúi Slysavarnafélagsins Landsbjargar. <br /> 9. Fulltrúi Rauða kross Íslands.<br /> 10. Fulltrúi samræmdrar neyðarsvörunar. </p> <p>Að auki skipar forsætisráðherra tvo fulltrúa til setu í ráðinu samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga. &nbsp; </p>DómsmálaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriAVS - úthlutunarnefnd 2018-2022<p><span>Meginhlutverk úthlutunarnefndar er að gera tillögur til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um úthlutun til þeirra verkefna sem sótt er um styrk til í AVS rannsóknasjóð. Nefndin skal einnig gera tillögur til Byggðastofnunar um skipun fagráða til tveggja ára í senn fyrir tiltekin fagsvið sem vera skulu ráðgefandi fyrir úthlutunarnefnd.</span></p> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <ul> <li>Ólafur Halldórsson, formaður</li> <li>Hólmfríður Sveinsdóttir</li> <li>Jan Hermann Erlingsson.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriBílanefnd<p>Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur yfirumsjón með bifreiðaeign ríkisins og bifreiða­notkun þess eftir því sem nánar segir í <a href="http://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/1281-2014">reglugerð nr. 1281/2014</a>, um bifreiðamál ríkisins. Tekur reglugerðin til stofnana ríkisins og gildir um bifreiðar í eigu ríkisins og rekstrar­leigu­bifreiðar, leigðar bifreiðar starfsmanna ríkisins, bíla­leigu­bíla og leigubíla. </p> <p>Bílanefnd, sem fjármála- og efnahagsráðherra skipar, er ráðuneytinu til aðstoðar um framkvæmd reglugerðar um bílamál. Nefndinni er jafnframt ætlað að hafa eftirlit með framkvæmd reglugerðarinnar hjá einstökum stofnunum ríkisins. Kaup eða rekstrarleiga á bifreiðum skal eiga sér stað að fengnu samþykki bílanefndar f.h. fjármála- og efnahagsráðuneytis.</p> <p>Kaup og sala ríkisbifreiða skal fara fram á vegum <a href="http://www.rikiskaup.is/">Ríkiskaupa</a>. Ríkiskaup skulu að öllu jöfnu kaupa bifreiðar og afla rekstrarleigubifreiða að undangengnu útboði. Sala ríkisbifreiða skal fara fram samkvæmt <a href="https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/1280-2014">reglugerð nr. 1280/2014</a> um ráðstöfun eigna ríkisins. Ríkiskaup annast afsöl og nauðsynlegar tilkynningar vegna slíkra viðskipta svo og afhendingu bifreiða og innheimtu söluandvirðis.</p> <p><strong>Í nefndinni sitja (skipuð 2018-2020):</strong></p> <ul> <li>Kjartan Dige Baldursson, formaður tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li>Jónas Ingi Pétursson, tilnefndur af Ríkislögreglustjóra</li> <li>Magnús Valur Jóhansson, tilnefndur af Vegagerðinni</li> </ul> <p><a href="https://www.rikiskaup.is/is/utbod-kaup-og-sala" target="_blank">Eyðublöð á vegum bílanefndar</a> (á vef Ríkiskaupa).</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Blá ör til hægriBjargráðasjóður - stjórn 2018-2022<p>Skipuð skv. 2. gr. laga nr. 49/2009 um Bjargráðasjóð. Skipunartími fjögur ár.</p> <p>Stjórnin er þannig skipuð:</p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li>Ásta Arnbjörg Pétursdóttir, skipuð formaður án tilnefningar</li> <li>Jóhannes Sigfússon, skipaður án tilnefningar</li> <li>Ingvar Pétur Guðbjörnsson, skipaður án tilnefningar.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Blá ör til hægriBókasafnaráð 2017-2021<p><span>Hlutverk bókasafnaráðs er m.a. að vinna að stefnumörkun um starfsemi bókasafna&nbsp;í samvinnu við Landsbókasafn Íslands-Háskólabókasafn, að veita umsögn um&nbsp;styrkumsóknir úr bókasafnssjóði, setja reglur um söfnun og úrvinnslu&nbsp;tölfræðiupplýsinga. Skv. 4. gr. bókasafnalaga nr. 150/2012.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p dir="LTR">Linda Hrönn Þórisdóttir formaður, skipuð án tilnefningar, </p> <p dir="LTR">Sigrún Blöndal varaformaður skipuð samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga </p> <p dir="LTR">Óskar Guðjónsson skipaður samkvæmt tilnefningu Samtaka forstöðumanna almenningsbókasafna, </p> <p dir="LTR">Viggó Kristinn Gíslason skipaður samkvæmt tilnefningu Upplýsingar, félags bókasafns- og upplýsingafræða, </p> <p dir="LTR">Siggerður Ólöf Sigurðardóttir skipuð samkvæmt tilnefningu Upplýsingar, félags bókasafns- og upplýsingafræða. </p> <p dir="LTR">Varamenn: </p> <p dir="LTR">Hólmkell Hreinsson skipaður án tilnefningar, </p> <p dir="LTR">Njörður Sigurðsson skipaður samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga, </p> <p dir="LTR">Pálína Magnúsdóttir skipuð samkvæmt tilnefningu Samtaka forstöðumanna almenningsbókasafna, </p> <p dir="LTR">Margrét Sigurgeirsdóttir skipuð samkvæmt tilnefningu Upplýsingar, félags bókasafns- og upplýsingafræða, </p> <p dir="LTR">Óli Gneisti Sóleyjarson skipaður samkvæmt tilnefningu Upplýsingar, félags bókasafns- og upplýsingafræða. </p> <p><span><dir><dir><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 16px;"></span></dir><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 16px;"> </span></dir><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 16px;"> </span></span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriBótanefnd<p>Í bótanefnd eiga sæti þrír menn sem dómsmálaráðherra skipar til fjögurra ára í senn. Ráðherra skipar einn þeirra formann nefndarinnar og þrjá menn til vara. <br /> <br /> Nefndarmenn og varamenn þeirra skulu fullnægja skilyrðum laga til að hljóta skipun í embætti héraðsdómara. Um hæfi nefndarmanna til að fara með mál skal fara eftir reglum laga um sérstakt hæfi dómara. <br /> <br /> <strong>Nefndarmenn eru:</strong> </p> <ul> <li>Guðgeir Eyjólfsson, lögfræðingur, formaður</li> <li>Ásdís Ármannsdóttir, sýslumaður á Suðurnesjum</li> <li>Aðalsteinn Þorsteinsson, lögfræðingur</li> </ul> <p>Varamenn eru lögfræðingarnir Björn Hrafnkelsson, Friðrikka Harpa Ævarsdóttir og Svavar Pálsson.</p> <blockquote> <strong>Öll umsýsla varðandi mál hjá nefndinni og afgreiðsla þeirra er hjá <a href="http://www.syslumenn.is/embaettin/embaetti-og-umdaemi/syslumadurinn-a-nordurlandi-eystra" target="_blank">sýslumanninum á Norðurlandi eystra, sýsluskrifstofunni á Siglufirði</a>. Ber að senda allar umsóknir á Gránugötu 6, 580 Siglufjörður. <br /> </strong> <p> <strong>Sími er 458 2600. Opið frá kl. 9.00-15.00 og símaþjónusta í skiptiborði er frá kl. 8.00-15.00.</strong> </p> <p>Netfang: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p> <ul> <li> <h4> <strong> <a href="http://www.syslumenn.is/thjonusta/onnur-thjonusta/greidsla-bota-til-tholenda-afbrota/" target="_blank">Almennar upplýsingar um bótagreiðslur úr ríkissjóði til þolenda afbrota</a> </strong> </h4> </li> </ul> </blockquote> <br /> <p> </p> Dómsmálaráðuneytið
Blá ör til hægriBreiðafjarðarnefnd<p>Skipuð 9. júní 2017.<br /> Nefndin hefur það hlutverk að vera umhverfisráðherra til ráðgjafar um það sem lýtur að framkvæmd laga <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1995054.html">nr. 54/1995</a>, um vernd Breiðafjarðar, með síðari breytingum. </p> <p>Nefndin er skipuð til fjögurra ára í senn og í henni eiga sæti sjö fulltrúar. Sveitarfélög sem liggja að Breiðafirði tilnefna sameiginlega fjóra fulltrúa, Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur á Vesturlandi og Vestfjörðum einn sameiginlega og einn er tilnefndur af Minjastofnun. Umhverfisráðherra skipar einn án tilnefningar og skal hann vera formaður. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti.</p> <p>Aðsetur nefndarinnar er hjá Náttúrustofu Vesturlands, Hafnargötu 3, 340 Stykkishólmi.<br /> Sími: 433-8121<br /> Netfang: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.<br /> Vefsíða: <a href="http://www.breidafjordur.is">www.breidafjordur.is</a></p> <p><strong>Formaður skipaður án tilnefningar<br /> </strong>Erla Friðriksdóttir, formaður<br /> Guðríður Þorvarðardóttir, varaformaður</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Minjastofnunar<br /> </strong>Magnús A. Sigurðsson<br /> Agnes Stefánsdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt sameiginlegri tilnefningu Náttúrufræðistofnunar Íslands, Náttúrustofu Vesturlands og Náttúrustofu Vestfjarða<br /> </strong>Róbert A. Stefánsson,<br /> Hulda Birna Albertsdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Reykhólahrepps<br /> </strong>Karl Kristjánsson<br /> Rebekka Eiríksdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Vesturbyggðar<br /> </strong>Arnheiður Jónsdótir<br /> Úlfar B. Thoroddsen, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Dalabyggðar<br /> </strong>Eyjólfur Ingvi Bjarnason<br /> Bjarnheiður Jóhannsdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt sameiginlegri tilnefningu Stykkishólmsbæjar, Helgafellssveitar, Grundafjarðarbæjar og Snæfellsbæjar<br /> </strong>Ragnhildur Sigurðardóttir<br /> Sturla Böðvarsson, til vara</p>Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Blá ör til hægriByggðamálaráð<p><span>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hefur&nbsp;skipað byggðamálaráð skv. 2. gr. a. laga nr. 69/2015 um byggðaáætlun og sóknaráætlanir, sbr. 8. gr. laga nr. 52/2018 um breytingu á ýmsum lögum til samræmingar á áætlunum á sviði samgöngu-, fjarskipta-, sveitarstjórnar- og byggðamála. Byggðamálaráð gerir tillögu til ráðherra að stefnumótandi byggðaáætlun og fimm ára aðgerðaáætlun að fengnum áherslum ráðherra.</span></p> <p>Við undirbúning byggðaáætlunar og fimm ára aðgerðaáætlunar skal haft samráð við öll ráðuneyti á vettvangi stýrihóps Stjórnarráðsins um byggðamál, sbr. 2. gr. laga nr. 69/2015. Þá skal haft samráð við Samband íslenskra sveitarfélaga og sveitarfélög. Horfa skal einnig til þeirrar stefnumörkunar sem fram kemur í stefnumótandi áætlun ríkisins um málefni sveitarfélaga sem gerð er samkvæmt sveitarstjórnarlögum. Loks skal haft samráð við hagsmunaaðila eftir þörfum og skal almenningi gefinn kostur á að koma að sjónarmiðum sínum og athugasemdum í opnu samráðsferli. Skipunartími byggðamálaráðs takmarkast við ákvörðun <span>ráðherra</span>&nbsp;eða embættistíma hans.</p> <p><strong>Byggðamálaráð er þannig skipað:</strong></p> <ul> <li>Ágúst Bjarni Garðarsson, formaður, fulltrúi samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,</li> <li>Ingveldur Ása Konráðsdóttir, fulltrúi samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,</li> <li>Karl Björnsson, fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga,</li> <li>Aðalsteinn Þorsteinsson, forstjóri Byggðastofnunar,</li> <li>Hanna Dóra Hólm Másdóttir, fulltrúi skrifstofu sveitarfélaga og byggðamála.</li> </ul> <p>Verkefnisstjóri byggðamálaráðs er Hólmfríður Sveinsdóttir, sérfræðingur á skrifstofu sveitarfélaga og byggðamála. Þá munu aðstoðarmenn ráðherra og skrifstofustjóri skrifstofu sveitarfélaga og byggðamála starfa með ráðinu eftir atvikum.</p> <p>Byggðamálaráð tekur við ábendingum í netfangið <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.</p> <ul> <li><a href="/verkefni/sveitarstjornir-og-byggdamal/byggdamal/almennt-um-byggdamal/fundargerdir-byggdamalarads/">Sjá fundargerðir byggðamálaráðs</a></li> <li><a href="https://www.althingi.is/altext/148/s/1242.html">Stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2018-2024</a></li> </ul>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Blá ör til hægriByggingarnefnd um stækkun við Fjölbrautaskóla Suðurlands<p><span><strong>Nefndarmenn</strong><br /> Þráinn Sigurðsson<br /> Staða: Formaður&nbsp;<br /> <br /> Staða: Nefndarmaður&nbsp;<br /> Ásta Stefánsdóttir<br /> <br /> Staða: Nefndarmaður&nbsp;<br /> Ísólfur Gylfi Pálmason<br /> Staða: Nefndarmaður&nbsp;<br /> <br /> Marta Guðrún Skúladóttir<br /> Staða: Nefndarmaður&nbsp;<br /> <br /> Valtýr Valtýsson<br /> Staða: Nefndarmaður&nbsp;<br /> </span></p> <p><span>Vigfús Halldórsson<br /> Staða: Nefndarmaður</span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriDómnefnd til að fjalla um hæfni umsækjenda um embætti dómara<p>Samkvæmt 11. gr. laga um dómstóla nr. 50/2016, skipar dómsmálaráðherra fimm menn í dómnefnd til að fjalla um hæfni umsækjenda um embætti hæstaréttardómara, landsréttardómara og héraðsdómara á grundvelli tilnefninga frá Hæstarétti Íslands, Landsrétti, dómstólasýslunnar, Alþingi og Lögmannafélagi Íslands. Er nefndinni falið að láta dómsmálaráðherra í té skriflega og rökstudda umsögn um umsækjendur um dómaraembætti sbr. 12. gr. laganna. Í umsögn sinni skal dómnefndin taka afstöðu til þess hvaða umsækjandi sé hæfastur til að hljóta embættið en heimilt er að setja tvo eða fleiri umsækjendur jafna. Hefur ráðherra sett nánari reglur um störf nefndarinnar sem birtar eru í Stjórnartíðindum B-deild.</p> <p>Skipunartími í nefndina er fimm ár, en þó þannig að skipunartími eins manns rennur út hvert ár. </p> <ul> <li>Eiríkur Tómasson, fyrrverandi hæstaréttardómari, sem jafnframt er formaður nefndarinnar, tilnefndur af Hæstarétti</li> <li>Kristín Benediktsdóttir dósent, tilnefnd af Landsrétti,</li> <li>Helga Melkorka Óttarsdóttir lögmaður, tilnefnd af Alþingi,</li> <li>Ragnheiður Harðardóttir landsréttardómari, tilnefnd af dómstólaráði, og</li> <li>Óskar Sigurðsson lögmaður, tilnefndur af Lögmannafélagi Íslands.</li> </ul> <p><strong>Varamenn, tilnefndir eru af sömu aðilum:</strong></p> <ul> <li>Áslaug Árnadóttir lögmaður,</li> <li>Skúli Magnússon héraðsdómari,</li> <li>Sigríður Þorgeirsdóttir lögfræðingur,&nbsp;</li> <li>Halldór Halldórsson, dómstjóri héraðsdóms Norðurlands vestra og&nbsp;</li> <li>Guðrún Björk Bjarnadóttir lögmaður.</li> </ul> <blockquote> <ul> <li><a href="https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=665763c9-c345-444a-83d2-bda34b8a06ef" target="_blank">Reglur nr. 620/2010 um störf dómnefndar sem fjallar um hæfni umsækjenda um dómaraembætti.</a></li> </ul> </blockquote> <h3>Umsagnir dómnefndarinnar um umsækjendur um dómaraembætti:</h3> <ul> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Ums%c3%b6gn%20d%c3%b3mnefndar%20-%20Landsr%c3%a9ttur%20dags.%2002.09.20.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti dómara við Landsrétt</a> (dags. 2.09.2020)</li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Ums%c3%b6gn%20d%c3%b3mnefndar%20um%20ums%c3%a6kjendur%20um%20emb%c3%a6tti%20tveggja%20d%c3%b3mara%20vi%c3%b0%20H%c3%a9ra%c3%b0sd%c3%b3m%20Reykjaness%2020%20j%c3%bal%c3%ad.pdf" target="_blank">Umsögn um umsækjendur um embætti tveggja dómara við Héraðsdóm Reykjaness</a> (dags. 20.7.2020)</li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Ums%c3%b6gn%20d%c3%b3mnefndar%20-%20Landsr%c3%a9ttur%2011.06.20.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti dómara við Landsrétt</a> (dags. 11.6.2020)</li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Ums%c3%b6gn%20d%c3%b3mnefndar%20um%20emb%c3%a6tti%20H%c3%a6star%c3%a9ttard%c3%b3mara%2030.%20apr%c3%adl%202020.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti dómara við Hæstarétt Íslands</a> (dags. 30.4. 2020)</li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Ums%c3%b6gn%20h%c3%a6fnisnefndar%20v.%20skipunar%20%c3%ad%20Landsr%c3%a9tt%2018.03.20.pdf">Umsögn um umsækjendur embætti dómara við Landsrétt&nbsp;</a>&nbsp;(dags. 18.3. 2020)</li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Ums%c3%b6gn%20um%20setningar%20tveggja%20d%c3%b3mara%20%c3%ad%20Landsr%c3%a9tt.pdf">Umsögn um umsækjendur til setningar í embætti dómara við Landsrétt&nbsp;</a>&nbsp;(dags. 11.2. 2020)</li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Ums%c3%b6gn%20d%c3%b3mnefndar%20um%20emb%c3%a6tti%20d%c3%b3mara%20vi%c3%b0%20H%c3%a6star%c3%a9tt%20%c3%8dslands.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti dómara við Hæstarétt Íslands</a>&nbsp;(dags, 9.12. 2019)</li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Ums%c3%b6gn%20d%c3%b3mnefndar%20um%20emb%c3%a6tti%20d%c3%b3mara%20vi%c3%b0%20H%c3%a9ra%c3%b0sd%c3%b3m%20Reykjaness%2011%20sept%202019.pdf">Umsögn um umsækjendur embætti héraðsdómara</a> (dags. 11.9. 2019)</li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Ums%c3%b6gn%20d%c3%b3mnefndar%20%20um%20Landsr%c3%a9tt%2022.07.%202019.pdf">Umsögn um umsækjendur embætti dómara við Landsrétt </a>(dags. 22.7. 2019)</li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Ums%c3%b6gn%20um%20ums%c3%a6kjendur%20emb%c3%a6tti%20d%c3%b3mara%20vi%c3%b0%20H%c3%a9ra%c3%b0sd%c3%b3m%20Reykjav%c3%adkur.pdf">Umsögn um umsækjendur embætti dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur</a> (dags. 9.2. 2018)</li> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Ums%c3%b6gn%20d%c3%b3mnefndar%20um%20%c3%a1tta%20h%c3%a9ra%c3%b0sd%c3%b3mara.pdf">Umsögn um umsækjendur um átta embætti héraðsdómara</a> (dags. 21. desember 2017)</li> <li><a href="/library/03-Verkefni/Log-og-rettur/Skjol/Umsogn_domnefndar_landsrettur2017.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti 15 dómara við Landsrétt</a> (dags. 19.5.2017)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2015/Umsogn-22.09.2015.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti dómara við Hæstarétt Íslands</a> (frétt dags.24.9.2015)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2015/Ums-domnefndar-um-ums-um-domara.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur</a> (frétt dags. 9.9.2015)</li> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Umsogn-domnefndar-201404110937.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur</a> (frétt dags. 30.4.2014)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2014/Alit-domnefndar-um-heradsdomara-27.-februar.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti setts dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur</a> (frétt dags. 28.2.2014)</li> <li><a class="internal"></a><a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2013/umsogn_29_10_13.pdf"></a><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2013/umsogn_29_10_13.pdf">Umsögn um umsækjanda um embætti dómara við héraðsdómstólana</a> (frétt dags. 1.11.2013)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2013/Alit-domefndar-um-embaetti-tveggja-domaraembaetta.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti tveggja dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur og eitt embætti við Héraðsdóm Vestfjarða</a> (frétt dags. 2.9.2013)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2013/umsogn_loka_21_01_13.pdf">Umsögn um umsækjendur um tvö embætti dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur</a> (frétt dags. 24.1.2013)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2013/umsogn_loka_22_03_13.pdf">Umsögn um umsækjendur um tvö embætti dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur</a> (frétt dags. 26.3.2013)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2012/Umsogn-domnefndar-um-umsaekjendur-um-settan-haestarettardomara-6.-des..pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti setts dómara við Hæstarétt Íslands</a> (frétt dags. 6.12.2012)</li> <li><a class="internal"></a><a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2012/lumsogn_domnefndar_20_09_12.pdf"></a><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2012/lumsogn_domnefndar_20_09_12.pdf">Umsögn um umsækjendur um tvö embætti dómara viðHæstarétt Íslands</a> (frétt dags. 25.9.2012)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2011/umsogn_setning_haestarettardomara_03_10_11.pdf">Umsögn um umsækjendur um setningu í embætti dómara við Hæstarétt Íslands </a>(frétt dags. 6.10.2011)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2011/umsogn_heradsdomur_austurlands_03_10_11.pdf">Umsögn um umsækjendur um skipun í embætti dómara við Héraðsdóm Austurlands </a> (frétt dags. 6.10.2011)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2011/umsogn_domnefndar_2011.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti þriggja dómara við Hæstarétt Íslands</a> (frétt dags. 2.5.2011)</li> </ul>Dómsmálaráðuneytið
Blá ör til hægriDýralæknaráð 2018-2023<p>Dýralæknaráð starfar samkvæmt 4. gr. laga nr. 66/1998, um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skipar dýralæknaráð sem skipað er fjórum dýralæknum til fimm ára í senn og er Matvælastofnun til ráðuneytis. Skal einn tilnefndur af Bændasamtökum Íslands, annar af stjórn Dýralæknafélags Íslands, þriðji af stjórn Tilraunastöðvar Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum og fjórði án tilnefningar og skal hann jafnframt vera formaður ráðsins. Varamenn skulu tilnefndir á sama hátt. </p> <p>Ráðið skal ávallt fjalla um innflutning búfjár og erfðaefnis þess sé hans óskað. Einnig skal ráðið fjalla um innflutning annarra dýra, búfjárafurða og aðra þætti er snerta heilbrigðismál dýra og dýraafurða þegar þess er óskað af ráðherra eða Matvælastofnun. Ráðinu er heimilt, ef aðstæður krefja, að kalla sérfræðinga til ráðuneytis.</p> <p>Í ráðinu eiga sæti: </p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li>Gestur Páll Júlíusson, skipaður formaður án tilnefningar</li> <li>Jarle Reiersen, tilnefndur af Dýralæknafélagi Íslands&nbsp;</li> <li>Kristín Björg Guðmundsdóttir, tilnefnd af Tilraunastöð HÍ í meinafræði að Keldum&nbsp;</li> <li>Katrín H. Andrésdóttir, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Eyrún Arnardóttir, skipuð varaformaður án tilnefningar&nbsp; </li> <li>Sigríður Björnsdóttir, tilnefnd af Dýralæknafélagi Íslands </li> <li>Vilhjálmur Svansson, tilnefndur af Tilraunastöð HÍ í meinafræði að Keldum </li> <li>Eggert Gunnarsson, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Blá ör til hægriEftirlitsnefnd fasteignasala 2019-2022<p>Eftirlitsnefnd fasteignasala er skipuð skv. 1. mgr. 18. gr. laga nr. 70/2015 um sölu fasteigna og skipa og annast eftirlit með störfum fasteignasala samkvæmt fyrirmælum laganna. Ráðherra skipar þrjá nefndarmenn og varamenn þeirra til þriggja ára í senn. Einn nefndarmanna skal vera fasteignasali og einn löggiltur endurskoðandi. Hinn þriðji, sem vera skal formaður nefndarinnar, skal vera lögfræðingur og fullnægja skilyrðum til að gegna embætti héraðsdómara. Varamenn skulu fullnægja sömu skilyrðum og aðalmenn.&nbsp;</p> <p>Í nefndinni eiga sæti: </p> <ul> <li>Þórður Bogason, hæstaréttarlögmaður,formaður&nbsp;</li> <li>Björg Sigurðardóttir, löggiltur endurskoðandi </li> <li>Grétar Jónasson, löggiltur fasteignasali</li> </ul> <p>Varamenn:&nbsp;</p> <ul> <li>Kristín Benediktsdóttir, lektor, varaformaður&nbsp;&nbsp;</li> <li>Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fassteignasali&nbsp;</li> <li>Lárus Finnbogason, löggiltur endurskoðandi.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Blá ör til hægriEftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga<p>Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga starfar samkvæmt VII. kafla sveitarstjórnarlaga, og <a>reglugerð nr. 502/2012</a> um eftirlit með fjármálum sveitarfélaga. Nefndin er skipuð af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, einn samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga og tveir án tilnefningar.</p> <h4>Aðalhlutverk nefndarinnar</h4> <p>Hlutverk nefndarinnar er að fylgjast með reikningsskilum og fjárhagsáætlunum sveitarfélaga og að hafa eftirlit með því að fjárstjórn sveitarfélaga sé í samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga. Leiði athugun nefndarinnar í ljós að afkoma sveitarfélags sé ekki í samræmi við ákvæði laganna eða fjármál sveitarfélagsins stefni að öðru leyti í óefni skal nefndin aðvara viðkomandi sveitarstjórn og kalla eftir skýringum. Sveitarstjórn er skylt í slíkum tilvikum að gera eftirlitsnefndinni, innan tveggja mánaða, grein fyrir hvernig hún hyggst bregðast við aðvörun nefndarinnar.</p> <h4>Aðgerðir eftirlitsnefndar og skyldur sveitarfélaga</h4> <p>Ef sveitarfélag kemst í fjárþröng og sveitarstjórn telur ekki unnt að standa í skilum skal hún tilkynna það eftirlitsnefndinni. Nefndin lætur þá rannsaka fjárreiður og rekstur sveitarfélagsins og leggur síðan fyrir sveitarstjórn að bæta það sem áfátt kann að reynast. Hafi sveitarfélag ekki brugðist við fjárhagsvanda sínum innan þriggja mánaða eða beri aðgerðir til lausnar fjárhagsvanda ekki tilætlaðan árangur, getur eftirlitsnefndin gripið til frekari aðgerða.</p> <p>Telji eftirlitsnefndin að fjárhagur sveitarfélags sé það slæmur að það geti ekki með eðlilegum rekstri staðið undir lögboðnum útgjöldum eða öðrum skuldbindingum sínum eða það hafi ekki burði til að leysa vandann án utanaðkomandi fjárhagslegrar aðstoðar, er nefndinni heimilt að kanna möguleika á fjölþættum fjárhags- og stjórnunarlegum aðgerðum til lausnar fjárhagsvanda sveitarfélagsins með þátttöku ríkisvalds, sveitarfélags, Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, Lánasjóðs sveitarfélaga og annarra lánadrottna. Getur ráðuneytið, að tillögu eftirlitsnefndar, heimilað eða lagt fyrir sveitarstjórn í slíkum tilvikum að leggja álag á ústsvar og faseignaskatt sem nemi allt að 25%.</p> <p>Þegar greiðslubyrði sveitarfélags umfram greiðslugetu er svo mikil að ljóst er að eigi mun úr rætast í bráð getur ráðherra að tillögu eftirlitsnefndar svipt sveitarstjórn fjárforráðum og skipað sveitarfélaginu fjárhaldsstjórn enda hafi sveitarstjórn vanrækt skyldur sínar samkvæmt sveitarstjórnarlögum og fjármál sveitarfélagsins verið í ólestri. Áður en til slíks kemur skal þó skora á sveitarstjórn að koma fjármálum sveitarfélagsins á réttan kjöl innan tiltekins frests.</p> <h4>Aðalmenn:</h4> <ul> <li>Þórir Ólafsson, endurskoðandi og formaður,</li> <li>Gerður Guðjónsdóttir, endurskoðandi,</li> <li><span>Oddur Gunnar Jónsson, skrifstofustjóri,</span>&nbsp;tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</li> </ul> <h4>Varamenn:</h4> <ul> <li>Helga Sigríður Böðvarsdóttir, endurskoðandi,</li> <li>Hanna Dóra Hólm Másdóttir, sérfræðingur á skrifstofu sveitarfélaga og byggðamála í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu,</li> <li>Páll Guðjónsson, framkvæmdastjóri Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</li> </ul> <p>Starfsmaður nefndarinnar er Gústav Aron Gústavsson, sérfræðingur á sveitarstjórnarskrifstofu samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins.</p> <ul> <li> <strong> Lagagrundvöllur og reglugerð um eftirlitsnefndina: <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2011138.html">Lagagrundvöllur</a> | <a href="http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/58b439f05a7f412f00256a07003476bc/4559ca4497d023d500257a1f000b37a0?OpenDocument">Reglugerð</a></strong></li> <li> <strong> <a></a><a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2014/Starfsreglur-EFS-i-april-2014.pdf"></a><a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2014/Starfsreglur-EFS-i-april-2014.pdf">Starfsreglur Eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga</a><br /> </strong> </li> </ul> <hr /> <h4>Minnisblöð um störf eftirlitsnefndar </h4> <ul sizcache025427380749496853="7.718281828459045 12 75" sizcache08162783652450338="7.718281828459045 12 74"> <li> <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/adobe-skjol/Eftirlitsnefnd2007b.pdf">Minnisblað um störf eftirlitsnefndar árið 2007</a> </li> <li> <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/adobe-skjol/MinnisbladUmStorfEftirlitsnefndar2008b.pdf">Minnisblað um störf eftirlitsnefndar árið 2008</a> </li> <li> <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2011/Minnisblad-um-storf-EFS-arid-2009---a-vefinn.pdf">Minnisblað um störf eftirlitsnefndar árið 2009</a> </li> </ul> <h4>Ársskýrslur eftirlitsnefndar </h4> <ul sizcache025427380749496853="7.718281828459045 12 75" sizcache08162783652450338="7.718281828459045 12 74"> <li> <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/Skyrslur/Arsskyrsla-EFS-2010.pdf">Ársskýrsla eftirlitsnefndar árið 2010</a> </li> <li> <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2012/EFS---arsskyrslan-2011---april-2012.pdf">Ársskýrsla eftirlitsnefndar árið 2011</a> </li> <li> <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/sveitarstjornarmal/Arsskyrsla-EFS-2012.pdf">Ársskýrsla eftirlitsnefndar árið 2012</a> </li> <li> <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2015/Arsskyrsla-2013-2014---EFS--leidrett-utgafa-.pdf">Ársskýrsla eftirlitsnefndar fyrir 2013-2014</a> </li> <li> <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2016/Arsskyrsla-2014-2015---EFS-loka-II.pdf">Ársskýrsla eftirlitsnefndar fyrir 2014-2015</a></li> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/%c3%81rssk%c3%bdrsla%202015-2016%20%20%20EFS%20%20loka%2019%20j%c3%bal%c3%ad.pdf" target="_blank">Ársskýrsla eftirlitsnefndar fyrir 2015-2016</a></li> </ul> <h4>Bréf eftirlitsnefndar til sveitarstjórna</h4> <ul sizcache025427380749496853="7.718281828459045 12 75" sizcache08162783652450338="7.718281828459045 12 74"> <li> <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/sveitarstjornarmal/Bref-EFS-til-sveitarstjorna-sept--2011.pdf">Bréf eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga til sveitarstjórna dags. 21. september 2011</a> </li> <li> <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/sveitarstjornarmal/EFS-bref-til-sveitarstjorna-okt-2013.pdf">Bréf eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga til sveitarstjórna, október 2013</a> </li> <li> <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2015/EFS-bref-til-sveitarfelaga-12-juni-2014.pdf">Bréf eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga til sveitarstjórna í júní 2014</a> </li> </ul>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Blá ör til hægriEftirlitsnefnd með framkvæmd laga um frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks innan EES<p>Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1993047.html#G2">2. gr. laga um frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins, nr. 47/1993</a>, skipar ráðherra þriggja manna nefnd til að hafa eftirlit með framkvæmd laganna. <a href="http://www.asi.is">Alþýðusamband Íslands</a> tilnefnir einn fulltrúa, <a href="http://www.sa.is">Samtök atvinnulífsins</a> annan fulltrúa og þriðji fulltrúinn er skipaður án tilnefningar. Varamenn skulu skipaðir á sama hátt. Nefndin er skipuð til fjögurra ára í senn.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Bjarnheiður Gautadóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Magnús M. Norðdahl, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Hrafnhildur Stefánsdóttir, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Hanna Sigríður Gunnsteinsdóttir, án tilnefningar</li> <li>Fjóla Jónsdóttir, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Kristín Þóra Harðardóttir, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> </ul> <p><em>Nefndin er skipuð af félags- og húsnæðismálaráðherra</em> <em>frá 11. nóvember 2015 til 10. nóvember 2019.</em></p>Félagsmálaráðuneytið
Blá ör til hægriEftirlitsnefnd vegna viðbótarlána<p><span><strong>&nbsp;</strong></span><span><strong>Starfssvið</strong>:&nbsp; Að hafa almennt eftirlit með framkvæmd viðbótarlána með ábyrgð ríkissjóðs bæði af hálfu Seðlabanka Íslands og hlutaðeigandi lánastofnana.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn:</strong></span></p> <p><span>Einar Páll Tamini, formaður, skipaður án tilnefningar<br /> </span>Ásta Dís Óladóttir, tilnefnd af samstarfsnefnd háskólastigsins<br /> Kristrún Heimisdóttir, tilnefnd af forsætisráðherra</p> <p>Skipuð: 29.04.2020</p> <p><a href="https://samvinna.government.is/sites/0004-FJR" target="_blank">Lokað vinnusvæði nefndarinnar</a></p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriEinkarekin sérúrræði á grunnskólastigi, starfshópur um ramma starfsemi<p><span>Starfshópnum er ætlað að skoða lög um grunnskóla, reglugerð um stuðning við&nbsp;nemendur með sérþarfir, drög að reglugerð um sjálfstætt rekna grunnskóla og&nbsp;skýrslu starfshóps frá febrúar 2016 um löggjöf um sjálfstætt rekna grunnskóla&nbsp;og tillögur um lagabreytingar.&nbsp;Gert er ráð fyrir að starfshópurinn skili til ráðuneytisins áliti í formi greinargerðar þar sem lagt er mat á þörf á laga- og/eða reglugerðabreytingum til að skýra betur heimild til útvistunar á skólaþjónustu nemenda með sérþarfir.&nbsp;Skipunartímabil starfshópsins er frá 15. mars 2018 til 1. september 2018.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p>Starfshópurinn er þannig skipaður:&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Elísabet Pétursdóttir, formaður, án tilnefningar,<br /> </span></p> <p><span>Guðni Olgeirsson, án tilnefningar,</span></p> <p><span>Hrund Logadóttir, tilnefnd af&nbsp;</span>Sambandi íslenskra sveitarfélaga,</p> <p><span>Katrín Friðriksdóttir, tilnefnd af&nbsp;Sambandi íslenskra sveitarfélaga,<br /> </span></p> <p><span>Tryggvi Þórhallsson, tilnefndur af&nbsp;Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriEndurkröfunefnd bifreiðatrygginga<span></span> <p><span>Nefndin kveður á um hvort beita skuli endurkröfurétti vegna gáleysis eða ásetnings þess sem ábyrgð ber á tjóni sem vátryggingafélag hefur bætt samkvæmt umferðalögum. Hún starfar samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/146a/1987050.html">96. grein umferðarlaga</a>.</span><span>&nbsp;,<br /> </span><span>Skal einn nefndarmaður skipaður eftir tilnefningu vátryggingafélaga þeirra sem viðurkenningu hafa skv. 91. gr., einn eftir tilnefningu landssamtaka bifreiðaeigenda, og einn án tilnefningar, og er hann formaður nefndarinnar. Skipunartími nefndarinnar skal vera þrjú ár</span></p> <p><span>&nbsp;,</span><strong><span>Í nefndinni sitja (skipuð 2018-2021):</span></strong></p> <ul> <li><span> Helgi Jóhannsson, formaður, án tilnefningar</span></li> <li><span>Edda Björk Andradóttir, tilnefnd af Félagi íslenskra bifreiðaeigenda</span></li> <li><span>Sigmar Ármannsson, tilnefndur af Samtökum fjármálafyrirtækja</span></li> </ul> <p><span>&nbsp;,</span><strong><span>Til vara:</span></strong></p> <ul> <li><span>Jóhann Fannar Guðjónsson, tilnefndur af&nbsp;Félagi íslenskra bifreiðaeigenda</span></li> <li><span>Vigdís Halldórsdóttir,&nbsp;tilnefnd af Samtökum fjármálafyrirtækja</span></li> </ul> "Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Blá ör til hægriEndurskoðendaráð 2020-2024<p><span>Skv. 1. mgr.15. gr. laga nr. 79/2008 um endurskoðendur er hlutverk endurskoðendaráðs að hafa eftirlit með því að endurskoðendur og endurskoðunarfyrirtæki ræki störf sín í samræmi við ákvæði þessara laga, siðareglur Félags löggiltra endurskoðenda og aðrar reglur sem taka til starfa endurskoðenda.</span></p> <p>Í ráðinu eiga sæti:<br /> <br /> Aðalmenn:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áslaug Árnadóttir, formaður <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Hildur Árnadóttir, aðalmaður<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Jón Arnar Baldurs, aðalmaður<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> Varamenn:<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Anna Mjöll Karlsdóttir, varaformaður<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Jóhann Gunnar Jóhannsson, varamaður<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Birgir Grétar Haraldsson, varamaður<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Blá ör til hægriEndurupptökunefnd<p>Dómsmálaráðherra skipar í endurupptökunefnd í samræmi við 54. gr.&nbsp;<a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016050.html" target="_blank">laga um dómstóla nr. 50/2016</a>. Hlutverk endurupptökunefndar er að taka ákvörðun um hvort heimila skuli endurupptöku dómsmáls sem dæmt hefur verið í héraði, Landsrétti eða Hæstarétti.</p> <p>Þrír aðalmenn sitja í nefndinni. Alþingi kýs einn aðalmann og varamann hans og dómstólasýslan og Hæstiréttur Íslands tilnefna hvort um sig einn aðalmann og varamann.</p> <p>Núverandi skipan nefndarinnar:</p> <ul> <li>Haukur Örn Birgisson hrl., formaður, kosinn af Alþingi<br /> <span>Varamaður: Ása Ólafsdóttir dósent</span></li> </ul> <ul> <li>Gizur Bergsteinsson hrl., tilnefndur af Hæstarétti<br /> Varamaður: Erla S. Árnadóttir hrl.<br /> <br /> </li> <li>&nbsp;<span>Hrefna Friðriksdóttir, prófessor&nbsp;</span><br /> Varamaður: &nbsp;<span>Guðmundur Sigurðsson</span>, prófessor</li> </ul> <p>Nefndin hefur aðsetur í Skuggasundi 3, 101 Reykjavík. <br /> Netfang: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p> <p>Sjá vef nefndarinnar, <a href="https://www.endurupptokunefnd.is/" target="_blank">www.endurupptokunefnd.is</a></p>DómsmálaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriErfðanefnd landbúnaðarins 2020 - 2023<p>Erfðanefnd landbúnaðarins starfar samkvæmt 16. gr. búnaðarlaga nr. 70/1998 og skal hún skipuð til þriggja ára í senn. Í nefndinni sitja sjö fulltrúar og jafnmargir til vara, einn frá Bændasamtökum Íslands, tveir frá Landbúnaðarháskóla Íslands, einn frá Skógrækt ríkisins, einn frá Veiðimálastofnun og einn frá Náttúrufræðistofnun Íslands. Ráðherra skipar formann án tilnefningar. </p> <p>Helstu verkefni nefndarinnar eru: a) að annast samráð innan lands um varðveislu erfðaauðlinda í landbúnaði, b) að hvetja til rannsókna á sviði erfðaauðlinda í landbúnaði, c) að stuðla að miðlun þekkingar um erfðaauðlindir og gildi þeirra, jafnt með kennslu sem upplýsingagjöf til almennings, d) að veita hagsmunaaðilum og stjórnvöldum ráðgjöf um varðveislu og nýtingu erfðaauðlinda í landbúnaði, e) að annast samskipti við erlenda aðila á þessu sviði í samstarfi við tengiliði Íslands hjá alþjóðastofnunum.&nbsp;</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <p>Aðalmenn:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Halldór Runólfsson, skipaður formaður án tilnefningar <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Þorvaldur Kristjánsson, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Ólöf Ósk Guðmundsdóttir, tilnefnd af Landbúnaðarháskóla Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Steinunn Garðarsdóttir, tilnefnd af Landbúnaðarháskóla Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Trausti Baldursson, tilnefndur af Náttúrufræðistofnun Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Brynja Hrafnkelsdóttir, tilnefnd af Skógrækt ríkisins<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Leó Alexander Guðmundsson, tilnefndur af Hafrannsóknastofnun<br /> <br /> Varamenn í sömu röð:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Kjartan Hreinsson, skipaður varaformaður án tilnefningar <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Ásthildur Skjaldardóttir, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Eyjólfur Kristinn Örnólfsson, tilnefndur af Landbúnaðarháskóla Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Snorri Baldursson, tilnefndur af Landbúnaðarháskóla Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Járngerður Grétarsdóttir, tilnefnd af Náttúrufræðistofnun Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Jóhanna Bergrúnar Ólafsdóttir, tilnefnd af Skógrækt ríkisins<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Jóhannes Guðbrandsson, tilnefndur af Hafrannsóknastofnun</p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Blá ör til hægriFærni- og heilsumatsnefnd heilbrigðisumdæmis Austurlands<p><span>Samkvæmt 15. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999, skipar ráðherra eina færni- og heilsumatsnefnd í hverju heilbrigðisumdæmi til að sjá um mat á þörf fólks fyrir dvöl í hjúkrunarrými og dvalarrými. Auk þess metur nefndin þörf fyrir hvíldarinnlögn á hjúkrunarheimili.&nbsp;Nefndin er skipuð þremur mönnum til fjögurra ára í senn.</span></p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li><span>Þorsteinn Bergmann</span>, læknir, formaður</li> <li>Guðbjörg Björnsdóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Sigrún Harðardóttir, félagsráðgjafi</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Baldur Friðriksson, læknir</li> <li>Gunnhildur Ósk Sæbjörnsdóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Hildur Bergsdóttir, félagsráðgjafi</li> </ul> <p><em>Skipunartími nefndarinnar er frá 1. júní 2020 til 31. maí 2024</em></p> <p>Umsókn skal send: <br /> Færni- og heilsumatsnefnd, Heilsugæslustöðin á Reyðarfirði,<br /> Búðareyri 8, 730, Reyðarfirði.<br /> Sími: 470-1420</p>Heilbrigðisráðuneytið
Blá ör til hægriFærni- og heilsumatsnefnd heilbrigðisumdæmis höfuðborgarsvæðisins<p><span>Samkvæmt 15. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999, skipar ráðherra eina færni- og heilsumatsnefnd í hverju heilbrigðisumdæmi til að sjá um mat á þörf fólks fyrir dvöl í hjúkrunarrými og dvalarrými. Auk þess metur nefndin þörf fyrir hvíldarinnlögn á hjúkrunarheimili. Nefndin er skipuð þremur mönnum, en ráðherra er þó heimilt að skipa sex manna nefnd í fjölmennum heilbrigðisumdæmum, svo sem á höfuðborgarsvæðinu. Nefndin er skipuð til fjögurra ára í senn.</span></p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Pálmi V. Jónsson, læknir, formaður</li> <li>Unnur K. Sigurðardóttir, hjúkrunarfræðingur, varaformaður</li> <li>Eyrún Jónatansdóttir, félagsráðgjafi,</li> <li>Inga Valgerður Kristinsdóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Kristinn Guðjón Kristinsson, félagsráðgjafi</li> <li>Hafsteinn Freyr Hafsteinsson, heilsugæslulæknir</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Ásdís Geirsdóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Vilhelmína Einarsdóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Sigrún Ingvarsdóttir, félagsráðgjafi</li> <li>Guðleif Leifsdóttir, félagsráðgjafi</li> <li>Haukur Valdimarsson, læknir</li> <li>Stefán Þorvaldsson, læknir</li> </ul> <p> <em>Skipunartími nefndarinnar er frá 1. júní 2020 til 31. maí 2024</em></p> <p>Umsókn skal send:<br /> Færni- og heilsumatsnefnd, Heislugæsla höfuðborgarsvæðisins<br /> Þönglabakka 1, 109 Reykjavík<br /> Sími: 585-1300 (mánud., þriðjud., fimmtud. og föstud. kl. 11-12)</p>Heilbrigðisráðuneytið
Blá ör til hægriFærni- og heilsumatsnefnd heilbrigðisumdæmis Norðurlands<p><span>Samkvæmt 15. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999, skipar ráðherra eina færni- og heilsumatsnefnd í hverju heilbrigðisumdæmi til að sjá um mat á þörf fólks fyrir dvöl í hjúkrunarrými og dvalarrými. Auk þess metur nefndin þörf fyrir hvíldarinnlögn á hjúkrunarheimili.&nbsp;Nefndin er skipuð þremur mönnum til fjögurra ára í senn.</span></p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Arna Rún Óskarsdóttir, læknir, formaður</li> <li>Herdís Klausen, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Guðbjörg Helga Hjálmarsdóttir, félagsráðgjafi</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Guðrún Dóra Clarke, læknir</li> <li>Edda Björg Sverrisdóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Sirrý Sigurlaugardóttir, félagsráðgjafi</li> </ul> <p> <em>Skipunartími nefndarinnar er frá 1. júní 2020 til 31. maí 2024</em></p> <p>Umsókn skal send:<br /> Færni- og heilsumatsnefnd, Heilsugæslan á Akureyri<br /> Hafnarstræti 99, 600 Akureyri<br /> Sími: 460-4600</p>Heilbrigðisráðuneytið
Blá ör til hægriFærni- og heilsumatsnefnd heilbrigðisumdæmis Suðurlands<p><span>Samkvæmt 15. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999, skipar ráðherra eina færni- og heilsumatsnefnd í hverju heilbrigðisumdæmi til að sjá um mat á þörf fólks fyrir dvöl í hjúkrunarrými og dvalarrými. Auk þess metur nefndin þörf fyrir hvíldarinnlögn á hjúkrunarheimili.&nbsp;Nefndin er skipuð þremur mönnum til fjögurra ára í senn.</span></p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Jóhanna Valgeirsdóttir, hjúkrunarfræðingur, formaður</li> <li>Arnar Þór Guðmundsson, læknir</li> <li>Kristjana Sigmundsdóttir, félagsráðgjafi</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Steinunn Birna Svavarsdóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Víðir Óskarsson, læknir</li> <li><span>Ragnheiður Hergeirsdóttir, félagsráðgjafi</span></li> </ul> <p> <em>Skipunartími nefndarinnar er frá 1. júní 2020 til 31. maí 2024</em></p> <p>Umsókn skal send:<br /> Færni- og heilsumatsnefnd, Heilbrigðisstofnun Suðurlands<br /> v/Árveg, 800 Selfossi<br /> Sími: 480-5100 (þriðjud. kl. 11-12)</p>Heilbrigðisráðuneytið
Blá ör til hægriFærni- og heilsumatsnefnd heilbrigðisumdæmis Suðurnesja<p> <span>Samkvæmt 15. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999, skipar ráðherra eina færni- og heilsumatsnefnd í hverju heilbrigðisumdæmi til að sjá um mat á þörf fólks fyrir dvöl í hjúkrunarrými og dvalarrými. Auk þess metur nefndin þörf fyrir hvíldarinnlögn á hjúkrunarheimili.&nbsp;Nefndin er skipuð þremur mönnum til fjögurra ára í senn.</span></p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Helga Hjálmarsdóttir, hjúkrunarfræðingur, formaður</li> <li>Jón Eyjólfur Jónsson, læknir</li> <li>Kristín Þyrí Þorsteinsdóttir, félagsráðgjafi</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Ingibjörg Þórðardóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Sigurður Árnason, læknir</li> <li>Ása Eyjólfsdóttir, félagsráðgjafi</li> </ul> <p> <em>Skipunartími nefndarinnar er frá 1. júní 2020 til 31. maí 2024</em></p> <p>Umsókn skal send:<br /> Færni- og heilsumatsnefnd, Heilbrigðisstofnun Suðurnesja<br /> Skólavegi 8, 230 Reykjanesbæ<br /> Sími: 422-0500</p>Heilbrigðisráðuneytið
Blá ör til hægriFærni- og heilsumatsnefnd heilbrigðisumdæmis Vestfjarða<p><span>Samkvæmt 15. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999, skipar ráðherra eina færni- og heilsumatsnefnd í hverju heilbrigðisumdæmi til að sjá um mat á þörf fólks fyrir dvöl í hjúkrunarrými og dvalarrými. Auk þess metur nefndin þörf fyrir hvíldarinnlögn á hjúkrunarheimili.&nbsp;Nefndin er skipuð þremur mönnum til fjögurra ára í senn.</span></p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Elsa Margrét Magnúsdóttir, hjúkrunarfræðingur, formaður</li> <li>Margrét Geirsdóttir, félagsráðgjafi</li> <li>Jón Eyjólfur Jónsson, læknir</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Hildur Elísabet Pétursdóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Guðný Hildur Magnúsdóttir, félagsráðgjafi</li> <li>Jón B. G. Jónsson, læknir</li> </ul> <p> <em>Skipunartími nefndarinnar er frá 1. júní 2020 til 31. maí 2024</em></p> <p>Umsókn skal send:<br /> Færni- og heilsumatsnefnd, Heilbrigðisstofnun Patreksfjarðar<br /> Stekkum 1, 450 Patreksfirði<br /> Sími: 450-2000</p>Heilbrigðisráðuneytið
Blá ör til hægriFærni- og heilsumatsnefnd heilbrigðisumdæmis Vesturlands<p><span>Samkvæmt 15. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999, skipar ráðherra eina færni- og heilsumatsnefnd í hverju heilbrigðisumdæmi til að sjá um mat á þörf fólks fyrir dvöl í hjúkrunarrými og dvalarrými. Auk þess metur nefndin þörf fyrir hvíldarinnlögn á hjúkrunarheimili.&nbsp;Nefndin er skipuð þremur mönnum til fjögurra ára í senn.</span></p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Rósa Marinósdóttir, hjúkrunarfræðingur, formaður</li> <li>Þórður Ingólfsson, læknir</li> <li>Laufey Jónsdóttir, þroskaþjálfi og diploma í öldrunarfræði</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Ragnheiður Helgadóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Stefán Þorvaldsson, læknir</li> <li>Inga Vildís Bjarnadóttir, félagsráðgjafi</li> </ul> <p> <em>Skipunartími nefndarinnar er frá 1. júní 2020 til 31. maí 2024</em></p> <p>Umsókn skal send:<br /> Færni- og heilsumatsnefnd, Heilsugæslustöðn í Borgarnesi<br /> Borgarbraut 65, 310 Borgarnesi<br /> Sími: 432-1430</p>Heilbrigðisráðuneytið
Blá ör til hægriFaggildingarráð 2018-2020<p>Til að styrkja starfsemi faggildingar á Íslandi og til að skapa samráðsvettvang með helstu haghöfum hefur atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið ákveðið að setja á fót ráðgefandi faggildingarráð. Ráðið er skipað fulltrúum helstu haghafa sem hafa sérþekkingu á málefnum faggildingar. </p> <p>Faggildingarráð mun m.a. hafa það hlutverk að gera tillögur að stefnumótun um starfsemi faggildingar, veita faggildingarsviði Einkaleyfastofu faglega ráðgjöf um málefni faggildingar og vera ráðuneytinu og faggildingarsviði Einkaleyfastofu til ráðgjafar og aðstoðar við undirbúning að jafningjamati á grundvelli reglugerðar (ESB) nr. 765/2008.</p> <p>Sæti í ráðinu eiga:&nbsp; </p> <ul> <li>Ágúst Þór Jónsson, skipaður formaður án tilnefningar </li> <li>Björn Karlsson, skipaður af ráðherra án tilnefningar</li> <li>Hafsteinn Pálsson, tilnefndur af umhverfis- og auðlindaráðuneytinu</li> <li>Björg Ásta Þórðardóttir, tilnefnd af Samtökuð iðnaðarins </li> <li>Benedikt Sveinbjörn Benediktsson. , tilefndur af SVÞ - Samtökum verslunar og þjónstu</li> <li>Árni H. Kristinsson, tilnefndur af hagsmunahópi faggiltra aðila innan SVÞ</li> <li>Eva Margrét Kristinsdóttir, tilnefnd af félags- og jafnréttismálaráðherra</li> <li>Kristín Lára Helgadóttir, tilnefnd af heilbrigðisráðherra.</li> </ul> <br />Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriFaghópur um samfélagslega virkni fyrir einstaklinga með geðrænan vanda<p>Hlutverk faghópsins er að skilgreina hvers konar þjónustu, fjármögnuð af hinu opinbera, er þörf á sviði félagsþjónustu og vinnumarkaðsaðgerða fyrir fólk með geðrænan vanda en mikilvægt er fólk með geðrænan vanda hafi aðgang að fjölbreyttum þjónustu- og virkniúrræðum til að auka lífsgæði og efla samfélagslega þátttöku með það að markmiði að rjúfa félagslega einangrun, efla sjálfstæði og virkja þá reynslu og þekkingu sem það býr yfir. Hópurinn er ólíkur innbyrðis og því þýðingarmikið að þjónustan sem í boði er sé sem fjölbreyttust og miðuð að þörfum einstaklinganna þannig að sem flestir finni eitthvað við sitt hæfi í því skyni að verða virkir í samfélaginu. Horft verði til snemmtækra inngripa og tryggt að þjónustan sé samfelld og samþætt þannig að komið sé í veg fyrir að einstaklingarnir falli milli þjónustukerfa. Áhersla skal því lögð á þverfaglega nálgun sem stuðlar að nánu samstarfi heilbrigðis- og félagsþjónustu sem og vinnumála- og skólakerfisins. Faghópnum er eingöngu ætlað að fjalla um innihald og gæði þjónustunnar án tillits til framkvæmdaraðila, þ.e. þess sem veitir þjónustuna. </p> <p><strong>Faghópinn skipa:</strong> </p> <ul> <li>Linda Hrönn Þórisdóttir, formaður</li> <li>Agnes Agnarsdóttir, sálfræðingur </li> <li>Erik Brynjar Schweitz Eriksson, geðlæknir </li> <li>Ingibjörg Briem, félagsráðgjafi </li> <li>Ólöf Helga Þór, náms- og starfsráðgjafi </li> <li>Sigurður Hólm Gunnarsson, iðjuþjálfi</li> </ul> <p>Skipaður af félags- og jafnréttismálaráðherra 28. september 2018</p>FélagsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriFaghópur vegna verkefnis um mat á gróðurauðlindum 2017-2026<p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, Bændasamtök Íslands, Landgræðsla ríkisins og Landssamtök sauðfjárbænda, hafa gert með sér samkomulag um verkefni samkvæmt 8. gr. rammasamnings um almenn starfsskilyrði landbúnaðarins skv. búnaðarlögum nr. 70/1998, vegna verkefnis um mat á gróðurauðlindum frá 1. janúar 2017 til 31. desember 2026 sbr. 20. gr. rammasamnings. Samkomulagið var undirritað þann 17. febrúar 2017. Markmið verkefnisins er tvíþætt, annars vegar að skila með reglubundnum hætti heildarmati á ástandi gróður- og jarðvegsauðlinda landsins og gera grein fyrir breytingum þar á. Hins vegar að þróa sjálfbærnivísa fyrir nýtingu gróður- og jarðvegsauðlinda landsins.</p> <p>Faghópurinn er þannig skipaður:</p> <ul> <li>Oddný Steina Valsdóttir, formaður &nbsp;</li> <li>Borgar Páll Bragason&nbsp;</li> <li>Borgþór Magnússon&nbsp;</li> <li>Ingibjörg Svala Jónsdóttir&nbsp;</li> <li>Jóhannes Sveinbjörnsson</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Blá ör til hægriFagráð atvinnulífsins og Neytendastofu á sviði mælifræði<p>Samkvæmt 35. gr. laga nr. 91/2006 skipar ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra sex fulltrúa í fagráð sem sinna skulu ráðgjöf fyrir atvinnulífið og Neytendastofu á sviði mælifræði. Hlutverk þess er að veita stjórnvöldum og atvinnulífi ráðgjöf um þróun og aðgerðir til að tryggja að hagnýtt sé alþjóðlegt og innlent samstarf sem miðar að því að greiða fyrir trausti og gagnkvæmum viðurkenningu í milliríkjaviðskiptum á sviði mælinga og mælifræði. Fagráð veitir umsagnir um drög að stjórnvaldsfyrirmælum þegar það á við, þ.m.t. um gjaldskrár Neytendastofu. </p> <p>Ráðherra skipar formann án tilnefningar en aðrir fulltrúar í fagráði skulu tilnefndir af Samtökum iðnaðarins, Samtökum verslunar og þjónustu, Samorku, Neytendasamtökunum og einn fulltrúi sameiginlega af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi og Samtökum fiskvinnslustöðva.</p> <p>Í fagráðinu eiga sæti:</p> <ul> <li>Ingólfur Örn Þorbjörnsson, skipaður formaður án tilnefningar</li> <li>Árni Ingimundarson, tilnefndur af Samtökum verslunar og þjónustu</li> <li>Guðbergur Rúnarsson, tilnefndur sameiginlega af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi og Samtökum fiskvinnslustöðva</li> <li>Ragnheiður Héðinsdóttir, tilnefnd af Samtökum iðnaðarins</li> <li>Sigurjón Norberg Kjærnested, tilnefndur af Samorku</li> <li>Stefán Helgi Jónsson, tilnefndur af Neytendasamtökunum.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Blá ör til hægriFagráð eineltismála í grunn- og framhaldsskólum<p><span>Fagráð eineltismála í grunn- og framhaldsskólum er skipað sbr. ákvæði 7. gr. reglugerðar nr. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum og 9. gr. reglugerðar nr. 326/2016 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í framhaldsskólum.&nbsp;</span>Hlutverk fagráðsins er að vera stuðningsaðili við skólasamfélagið og leita að&nbsp;fullnægjandi niðurstöðu í eineltismálum sé þess nokkur kostur eða gefa út ráðgefandi álit um úrlausn á grundvelli þeirra gagna og upplýsinga er ráðinu&nbsp;berast í tilteknum málum.</p> <p>Skipunartími er frá 13. febrúar 2018 til 12. febrúar 2021.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fagráðið er þannig skipað:</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aðalmenn:&nbsp;</p> <p><span>Bóas Valdórsson</span></p> <p><span>Sigríður Lára Haraldsdóttir<br /> </span></p> <p>Sigrún Garcia Thorarensen</p> <p>&nbsp;</p> <p>Varamenn:</p> <p><span>Guðrún Ebba Ólafsdóttir</span></p> <p><span>Björg Jónsdóttir</span></p> <p>Selma Barðdal Reynisdóttir</p> <p><span> </span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriFagráð náttúruminjaskrár<p>Skipað 8. júlí 2016</p> <p>Fagráð náttúruminjaskrár er skipað samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/145a/2013060.html">15. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013</a> til fimm ára. Fagráð náttúruminjaskrár skal vera Náttúrufræðistofnun Íslands til ráðgjafar um gerð tillögu um minjar á náttúruminjaskrá. Náttúrufræðistofnun Íslands annast umsýslu vegna starfs fagráðsins.</p> <p>Í fagráðinu eiga sæti fulltrúar frá umhverfis- og auðlindaráðuneyti, frjálsum félagsamtökum, Hafrannsóknastofnun, Minjastofnun, Samtökum náttúrustofa, Skógrækt ríkisins, Umhverfisstofnun og Veiðmálastofnun.</p> <h4>Án tilnefningar</h4> <p>Sigurður Á. Þráinsson, formaður Guðríður Þorvarðardóttir, varamaður formanns</p> <h4>Samkvæmt tilnefningu frjálsra félagasamtaka</h4> <p>Einar Þorleifsson, aðalmaður Þóra Ellen Þórhallsdóttir, varamaður </p> <h4>Samkvæmt tilnefningu Hafrannsóknastofnunar</h4> <p>Steinunn Hilma Ólafsdóttir, aðalmaður Sólveig Ólafsdóttir, varamaður</p> <h4>Samkvæmt tilnefningu Minjastofnunar</h4> <p>Kristín Huld Sigurðardóttir, aðalmaður Oddgeir Isaksen, varamaður</p> <h4>Samkvæmt tilnefningu Samtaka náttúrustofa</h4> <p>Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, aðalmaður Ingvar Atli Sigurðsson, varamaður</p> <h4>Samkvæmt tilnefningu Skógræktar ríkisins</h4> <p>Sigríður Júlía Brynleifsdóttir, aðalmaður Hreinn Óskarsson, varamaður</p> <h4>Samkvæmt tilnefningu Umhverfisstofnunar</h4> <p>René Biasone, aðalmaður Ólafur A. Jónsson, varamaður</p> <h4>Samkvæmt tilnefningu Veiðimálastofnunar</h4> <p>Jón Sigurður Ólafsson, aðalmaður Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir, varamaður</p>"Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Blá ör til hægriFagráð Náttúrurannsóknastöðvarinnar við Mývatn<p> </p> <p>Skipað 7. nóvember 2017.<br /> <span>Ráðið er skipað skv. 4. gr. reglugerðar nr. 664/2012 um Náttúrurannsóknastöðina við Mývatn o.fl., ásamt síðari breytingu, sem sett er á grundvelli 7. og 8. gr. laga nr. 97/2004 um verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu. Fagráðið er skipað til fimm ára í senn samkvæmt tilnefningum frá Háskóla Íslands, Náttúrufræðistofnun Íslands, Veiðimálastofnun og forstöðumanni Náttúrurannsóknastöðvarinnar, en sá aðili skal þó starfa utan rannsóknastöðvarinnar. Að auki skal fulltrúi sveitarfélaga á svæðinu eiga sæti í fagráðinu.</span></p> <p>Fagráðið skal vera forstöðumanni Náttúrurannsóknastöðvarinnar til ráðgjafar um vísindastarf stofnunarinnar, rannsóknastefnu, upplýsingagjöf til heimamanna og almennings og fagleg tengsl við aðrar stofnanir sem stunda rannsóknir á vatnasviði Mývatns og Laxár í samræmi við lög. Fagráðið skiptir með sér verkum. Forstöðumaður Náttúrurannsóknastöðvarinnar boðar ráðið til funda eftir því sem þurfa þykir, eigi sjaldnar er árlega, og situr fundi þess.<br /> <br /> </p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Háskóla Íslands<br /> </strong>Gísli Már Gíslason</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Náttúrurannsóknastöðvarinnar við Mývatn<br /> </strong>Erla Björk Örnólfsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Hafrannsóknastofnunar<br /> </strong>Eydís Salome Eiríksdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Náttúrufræðistofnunar Íslands<br /> </strong>Ólafur Karl Nielsen</p> <p><strong>Samkvæmt sameiginlegri tilnefningu Norðurþings, Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar</strong><br /> Arnheiður Rán Almarsdóttir</p>Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Blá ör til hægriFagráð sjúkraflutninga<p>Fagráðið er skipað samkvæmt <a href="http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=553b5363-20af-417c-8d94-bd7c803074ab">reglugerð um framkvæmd og skipulag sjúkraflutninga nr. 262/2011</a> til fjögurra ára í senn. Hlutverk þess er að vera ráðherra til ráðgjafar um öll fagleg málefni er varða sjúkraflutninga á, við og yfir Íslandi og skylda starfsemi.</p> <h4>Fagráðið skipa</h4> <ul> <li>Viðar Magnússon, yfirlæknir bráðaþjónustu utan sjúkrahúsa, formaður</li> <li>Guðbjörg Björnsdóttir, tiln. af Landssambandi heilbrigðisstofnana f.h. heilbrigðisumdæma</li> <li>Guðlaug Björnsdóttir, tiln. af Sjúkratryggingum Íslands f.h. kaupenda þjónustu</li> <li>Ingimar Eydal, tiln. af Sjúkraflutningaskólanum sem menntastofnun sjúkraflutningafólks</li> <li>Birgir Finnsson, tiln. af Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins f.h. rekstraraðila sjúkraflutninga</li> <li>Urður Skúladóttir, tiln. af Rauða krossi Íslands sem rekstraraðili sjúkraflutningatækja</li> <li><span>Birkir Árnason,&nbsp;tiln. af Landssambandi slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna sem fulltrúi fagráðs sjúkraflutningamanna</span></li> </ul> Fagráðið er skipað af heilbrigðisráðherra frá 10. júní 2020 til 9. júní 2024.Heilbrigðisráðuneytið
Blá ör til hægriFagráð Þróunarmiðstöðvar heilsugæslunnar <span></span> <p>Fagráð Þróunarmiðstöðvar heilsugæslunnar er skipað samkvæmt 21. gr. reglugerð nr. 787/2007 um heilsugæslustöðvar.</p> <p>Þróunarmiðstöð heilsugæslunnar leiðir faglega þróun innan heilsugæslu á landsvísu, vinnur að samræmingu verklags og samhæfingar milli fagfólks á heilsugæslustöðvum, gæðaþróun og framförum í heilsugæslu í samráði við heilbrigðisstofnanir sem reka heilsugæslustöðvar og sjálfstætt starfandi heilsugæslustöðvar. Þróunarmiðstöð heilsugæslunnar starfar innan Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. </p> <p>Heilbrigðisráðherra skipar fagráð Þróunarmiðstöðvar heilsugæslunnar sem vinnur að stefnumörkun og tryggir tengsl við aðrar heilbrigðisstofnanir sem reka heilsugæslustöðvar. Fagráðið starfar innan Þróunarmiðstöðvar heilsugæslunnar.</p> <p><strong>Fagráðið skipa</strong></p> <ul> <li>&nbsp;Emil Lárus Sigurðsson, forstöðumaður Þróunarmiðstöðvarinnar, formaður</li> <li>&nbsp;Sigríður Dóra Magnúsdóttir, tiln. af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins</li> <li>&nbsp;Örn Ragnarsson, tiln. af Heilbrigðisstofnun Norðurlands</li> <li>&nbsp;Anna Guðríður Gunnarsdóttir, tiln. af Heilbrigðisstofnun Suðurlands</li> <li>&nbsp;Íris Dröfn Björnsdóttir, tiln. af Heilbrigðisstofnun Suðurnesja</li> <li>&nbsp;Hulda Gestsdóttir, tiln. af Heilbrigðisstofnun Vesturlands</li> <li>&nbsp;Pétur Heimisson, tiln. af Heilbrigðisstofnun Austurlands</li> <li>&nbsp;Súsanna Björg Ástvaldsdóttir, tiln. af Heilbrigðisstofnun Vestfjarða</li> <li>&nbsp;Sigríður Sía Jónsdóttir, tiln. af heilbrigðisvísindasviði Háskólans á Akureyri</li> <li>&nbsp;Ragnar Pétur Ólafsson, tiln. af heilbrigðisvísindasviði Háskóla Íslands</li> <li>&nbsp;Oddur Steinarsson, tiln. af heilsugæslustöðvunum Salahverfi, Urðarhvarfi, Höfða og Lágmúla</li> </ul> <p>Fagráðið er skipað af heilbrigðisráðherra frá 27. nóvember 2018 til næstu fjögurra ára.</p> <p>&nbsp;</p>Heilbrigðisráðuneytið
Blá ör til hægriFagráð um flugmál<p>Hlutverk fagráðs um flugmál er að vera samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra til ráðuneytiðs um flug- og loftferðamál. Fagráðið er skipað í samræmi við ákvæði 2. mgr. 3. gr. laga um Samgöngustofu, stjórnsýslustofnun samgöngumála nr. 119/2012.<br /> <br /> Helstu verkefni fagráðs um flugmál eru að fjalla um og eftir atvikum að veita umsögn um:</p> <ul> <li>lagafrumvörp og drög að reglugerðum er varða flugmál,</li> <li>tillögu samgönguráðs að samgönguáætlun sbr. lög um samgönguáætlun,</li> <li>stefnumótun í flugmálum,</li> <li>önnur þau mál sem ráðherra eða einstaka fulltrúar fagráðsins óska eftir að ráðið taki til umfjöllunar,</li> <li>mál sem eru í vinnslu í ESB og til að kynna innleiðingu vegna EES-gerða.</li> </ul> <h4>Fagráð um flugmál er þannig skipað:</h4> <ul> <li><span>Ingvar Mar Jónsson, formaður, tilnefndur af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,</span></li> <li><span>Ólafur Kr. Hjörleifsson, varaformaður, tilnefndur af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,<br /> </span></li> <li><span>Birna Ósk Einarsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins,</span></li> <li><span>Hörður Guðmundsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins,</span></li> <li><span>Sigrún Jakobsdóttir, tilnefnd af ISAVIA ohf.,<br /> </span></li> <li><span>Herdís Þorvaldsdóttir, tilnefnd af Samtökum ferðaþjónustunnar,</span></li> <li><span>Matthías Sveinbjörnsson,&nbsp; tilnefndur af Flugmálafélagi Íslands.<br /> </span> <div>&nbsp;</div> </li> </ul> <em>Skipunartími er frá og með 2. júní 2019 til og með 31. desember 2022.</em>&nbsp;<br /> <br />Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriFagráð um málefni Brunamálaskólans<p>Skipað 20. maí 2015</p> <p>Fagráð um málefni Brunamálaskólans er skipað til fjögurra ára skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000075.html">lögum nr. 75/2000 um brunavarnir</a>, með síðari breytingum. Hlutverk fagráðsins er að vera Mannvirkjastofnun til ráðgjafar um fagleg málefni Brunamálaskólans. </p> <p><strong>Skipuð án tilnefningar<br /> </strong>Drífa Sigfúsdóttir, formaður<br /> Þorbergur Hauksson, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga<br /> </strong>Þóra Björg Jónsdóttir<br /> Berglind Eva Ólafsdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Félags slökkviliðsstjóra á Íslandi<br /> </strong>Pétur Arnarsson<br /> Guðmundur Helgi Sigfússon, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna<br /> </strong>Sigurður Lárus F. Sigurðsson<br /> Sverrir Björn Björnsson, til vara</p> <p> </p> "Félagsmálaráðuneytið
Blá ör til hægriFagráð um siglingamál<p>Hlutverk fagráðs um siglingamál er að vera ráðherra til ráðuneytis um siglinga- og hafnamál og öryggismál sjófarenda.</p> <p>Helstu verkefni ráðsins eru:</p> <p>- að móta tillögu að öryggisáætlun sjófarenda með Samgöngustofu,<br /> - að vinna að langtímaáætlun í öryggismálum sjófarenda, ásamt því að hafa eftirlit með framgangi hennar og stuðla að samstarfi þeirra aðila sem að henni koma,<br /> - að veita umsagnir um lagafrumvörp og drög að reglugerðum er varða siglinga- og hafnamál, ásamt EES-gerðum og innleiðingu þeirra,<br /> - að veita umsögn um tillögu samgönguráðs að samgönguáætlun hvað varðar málefni siglinga og hafna,<br /> - að stofna vinnuhópa um afmörkuð verkefni sem ráðið ákveður að ráðast í eða ráðherra felur því að vinna,<br /> - að fjalla um önnur mál á sviði siglinga og hafna að ósk ráðherra eða einstakra ráðsmanna.</p> <p>Ráðið er þannig skipað:</p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li>Halldór Ármannsson, formaður, skipaður án tilnefningar,</li> <li>Ásta Þorleifsdóttir, sérfræðingur, varaformaður, skipuð án tilnefningar,</li> <li>Ásgrímur L. Ásgrímsson, framkvæmdastjóri aðgerðasviðs, tilnefndur af Landhelgisgæslu Íslands,</li> <li>Garðar Jóhannsson, framkvæmdastjóri tilnefndur af Samtökum verslunar og þjónustu,</li> <li>Árni Bjarnason, framkvæmdastjóri, tilnefndur af Félagi skipstjórnarmanna,</li> <li>Guðmundur Herbert Bjarnason, tæknistjóri skipa, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi,</li> <li>Halldór Arnar Guðmundsson, forstöðumaður, tilnefndur af Félagi vélstjóra og málmtæknimanna,</li> <li>Hilmar Snorrason, skólastjóri Slysavarnaskóla sjómanna, tilnefndur af Slysavarnafélaginu Landsbjörg,</li> <li>Þorlákur Halldórsson, formaður Landsambands smábátaeigenda, tilnefndur af Landsambandi smábátaeigenda,</li> <li>Valmundur Valmundsson, formaður Sjómannasambands Íslands, tilnefndur af Sjómannasambandi Íslands,</li> <li>Kristín Magnúsdóttir, formaður hafnarstjórnar Þorlákshafnar, tilnefnd af Hafnasambandi Íslands,</li> <li><span> Bryndís Sigurðardóttir, ráðgjafi, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,</span></li> <li><span>Rannveig Grétarsdóttir, framkvæmdastjóri, tilnefnd af Samtökum ferðaþjónustunnar.</span></li> </ul> <p><em>Skipunartími er til og með 9. nóvember 2020 en skipunartími takmarkast þó við ákvörðun ráðherra eða embættistíma hans.</em></p>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriFagráð um stærðfræði 2019 - 2022<span>Markmið ráðsins<br /> Gera raunhæfar tillögur til ráðherra um eflingu stærðfræði og aukinnar samfellu milli leik-, grunn-, framhalds- og háskólastigs.&nbsp;<br /> Vera Menntamálastofnun til ráðgjafar við mótun og útfærslu verkefna um eflingu stærðfræði í grunnskólum m.a. með þróun skimunarprófa í stærðfræði á grunnskólastigi, starfsþróun kennara og ráðgjöf til skóla.&nbsp;<br /> Í þessari vinnu er gert ráð fyrir að fagráðið geti m.a. nýtt niðurstöður úttekta á stærðfræðikennslu í grunn- og framhaldsskólum sem gerðar voru fyrir ráðuneytið árin 2012 og 2014.&nbsp;<br /> <br /> Fagráðið er þannig skipað:<br /> Freyja Hreinsdóttir,&nbsp;formaður, án tilnefningar<br /> Kristín Bjarnadóttir, án tilnefningar<br /> Anna Helga Jónsdóttir,&nbsp;án tilnefningar<br /> Olivier Matthieu S. Moschetta, án tilnefningar<br /> Andri Már Sigurðsson, tilnefndur af Menntamálastofnun<br /> Imke Schirmacher, tilnefnd af Fleti - samtökum stærðfræðikennara<br /> Bjarni Gunnarssson, tilnefndur af Félagi raungreinakennara<br /> <br /> <br /> </span> <div>&nbsp;</div>Mennta- og menningarmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriFagráð um umferðarmál<p>Hlutverk fagráðs um umferðarmál er að vera vettvangur samráðs og upplýsingaskipta. Jafnframt skal það beita sér fyrir auknu umferðaröryggi og bættum umferðarháttum. Ráðið skal vera óháð þeim stofnunum sem eiga aðild að því og starfa í umboði samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra.</p> <p> Fagráðið tekur við af umferðarráði og er skipað í samræmi við lög um Samgöngustofu, stjórnsýslustofnun samgöngumála. Er þar kveðið á um heimild til skipunar fagráðs um umferðarmál með fulltrúum Samgöngustofu, hagsmunaaðila og annarra aðila.<em>&nbsp;</em><br /> <em></em> </p> <p>Fagráðið er þannig skipað:</p> <ul> <li><strong>Formaður:</strong> Ísólfur Gylfi Pálmason, skipaður af ráðherra</li> <li><strong>Varaformaður:</strong>&nbsp;Jónas Birgir Jónasson, fulltrúi samgöngu- og sveitastjórnarráðuneytis.</li> <li><strong>Akstursíþróttasamband Íslands, AKÍS: </strong>Tryggvi M. Þórðarson</li> <li><strong>Bandalag íslenskra leigubifreiðastjóra: </strong>Daníel Orri Einarsson</li> <li><strong>Bifhjólasamtök lýðveldisins Sniglar: </strong>Hrönn Bjargar Harðardóttir</li> <li><strong>Bílgreinasambandið: </strong>Benedikt Eyjólfsson</li> <li><strong>Brautin bindindisfélag ökumanna: </strong>Arndís Hilmarsdóttir</li> <li><strong>Félag íslenskra bifreiðaeigenda: </strong>Runólfur Ólafsson</li> <li><strong>Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands: </strong>Líney Rut Halldórsdóttir</li> <li><strong>Landsamband vörubifreiðastjóra: </strong>Davíð Sveinsson</li> <li><strong>Landsamtök hjólreiðamanna: </strong>Árni Davíðsson</li> <li><strong>Mennta- og menningarmálaráðuneytið: </strong>Björk Óttarsdóttir </li> <li><strong>Ríkislögreglustjóri og Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu: </strong>Guðbrandur Sigurðsson </li> <li><strong>Samband íslenskra sveitarfélaga: </strong>Þorsteinn R. Hermannsson</li> <li><strong>Samgöngustofa: </strong>Gunnar Geir Gunnarsson </li> <li><strong>Samtök ferðaþjónustunnar: </strong>Gunnar Valur Sveinsson</li> <li><strong>Samtök fjármálafyrirtækja SFF: </strong>Jón Hannes Kristjánsson</li> <li><strong>Samtök um bíllausan lífsstíl: </strong>Björn H. Sveinsson</li> <li><strong>Slysavarnafélagið Landsbjörg: </strong>Svanfríður Anna Lárusdóttir</li> <li><strong>SVÞ Samtök verslunar og þjónustu: </strong>Eva María Árnadóttir</li> <li><strong>Vegagerðin: </strong>Auður Þóra Árnadóttir</li> <li><strong>Velferðarráðuneytið: </strong>María Sæmundsdóttir</li> <li><strong>Ökukennarafélag Íslands: </strong>Ásdís Sveinsdóttir </li> <li><strong>Öryrkjabandalag Íslands: </strong>Lilja Sveinsdóttir</li> </ul> <p><em>Fagráðið er skipað frá janúar 2017 til fjögurra ára.</em> &nbsp;&nbsp; </p>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriFagráð við Heyrnar- og talmeinastöð Íslands<p>Fagráðið er skipað skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2007042.html">4. gr. laga um Heyrnar- og talmeinastöð, nr. 42/2007</a>, til fjögurra ára í senn. Fagráðið skal vera forstjóra til ráðuneytis um fagleg málefni og stefnumótun.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Jóhannes Pálmason, lögfræðingur, hjá Landspítala - háskólasjúkrahúsi, formaður</li> <li>Hannes Petersen, yfirlæknir, hjá Landspítala - háskólasjúkrahúsi, varaformaður</li> <li>Bryndís Guðmundsdóttir, talmeinafræðingur, hjá Talþjálfun Reykjavíkur</li> <li>Málfríður Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri hjá Heyrnarhjálp</li> <li>Ragnar Davíðsson, hjá Nýrri rödd</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Sigurður Júlíusson, læknir, hjá Landspítala - háskólasjúkrahúsi</li> <li>Valgerður Stefánsdóttir, forstöðumaður Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra</li> <li>Sigríður I. Ísleifsdóttir, talmeinafræðingur hjá Talþjálfun Reykjavíkur</li> <li>Björn Tryggvason, hjá Málbjörg</li> </ul> <p> </p> <div> <em>Skipunartími fagráðsins er frá 1. júní 2002 til 31. maí 2006.</em></div>Heilbrigðisráðuneytið
Blá ör til hægriFastanefnd á sviði fjármálmarkaðar um bankamál<p><strong>Starfssvið:</strong> Hlutverk nefndarinnar er í meginatriðum að fylgjast með og ræða þróun á sviði fjármálamarkaðar, hafa yfirsýn yfir málaflokkinn og vera fjármála- og efnahagsráðuneytinu til ráðgjafar við stefnumótun á þessu sviði.</p> <p><strong>Grundvöllur:</strong> Markmiðið með skipan nefndarinnar er m.a. að stuðla að traustari og heilbrigðari fjármálamarkaði hér á landi. Með auknu samstarfi á milli ráðuneytis, eftirlitsaðila og annarra haghafa megi stuðla að vandaðra og markvissara regluverki til hagsbóta fyrir íslenskan fjármálamarkað.</p> <p><strong>Nefndarmenn:</strong><br /> Leifur Arnkell Skarphéðinsson, formaður tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Björk Sigurgísladóttir, tilnefnd af Fjármálaeftirlitinu<br /> Guðríður Lilla Sigurðardóttir, tilnefnd af Seðlabanka Íslands<br /> Hjörleifur Gíslason, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Marta Margrét Rúnarsdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Yngvi Örn Kristinsson tilnefndur af Samtökum fjármálafyrirtækja&nbsp;</p> <p>Skipuð: 09.05.2018</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Blá ör til hægriFastanefnd á sviði greiðslumiðlunar<p><strong>Starfssvið: </strong>Að fylgjast með og ræða þróun á sviði greiðsluþjónustu, hafa yfirsýn yfir málaflokkinn og vera fjármála- og efnahagsráðuneytinu (ráðuneytinu) til ráðgjafar við stefnumótun. Sérstaklega skal fylgst með réttarþróun Evrópusambandsins (ESB). Fastanefndin fylgist með og metur hvort að íslenskar aðstæður kalli á sérlausnir, bæði þegar drög að nýjum reglum eru til umfjöllunar innan ESB og þegar verið er að taka Evrópulöggjöf inn í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið (EES-samningurinn).</p> <p><strong>Nefndarmenn:</strong><br /> Erna Hjaltested, formaður, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Sigríður María Torfadóttir tilnefnd af Samtökum fjármálafyrirtækja<br /> Sigríður Rafnar Pétursdóttir, tilnefnd af Seðlabanka Íslands<br /> Sigurjón Guðbjörn Geirsson, tilnefndur af Fjármálaeftirlitinu</p> <p><strong>Skipuð:</strong> 12.05.2014</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Blá ör til hægriFastanefnd á sviði happdrættismála<p>Nefndin var sett á stofn í júní 2007. Störf hennar skulu einkum vera:</p> <p>1. Að fylgjast með þróun í Evrópurétti á sviði happdrættismála.<br /> 2. Að gera tillögur til ráðherra um framkvæmd vísindarannsókna um spilafíkn, ólögleg fjárhættuspil o.fl.<br /> 3. Að gera tillögur til ráðherra um réttarbætur á sviði happdrættismála.</p> <p>Nefndina skipa:</p> <ul> <li>Eyvindur G. Gunnarsson, tilnefndur af Happdrætti Háskóla Íslands, og er hann formaður nefndarinnar</li> <li>Fanney Óskarsdóttir, tilnefnd innanríkisráðuneytinu</li> <li>Jóhannes R. Jóhannsson, tilnefndur af Íslandsspilum</li> <li>Lárus Blöndal, tilnefndur af Íslenskri getspá, varamaður hans er Sigurbjörn Gunnarsson</li> <li>Sigurður Á. Sigurðsson, tilnefndur af Happdrætti DAS og Guðmundur Löve, tilnefndur af Happdrætti SÍBS.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <br /> <br />Dómsmálaráðuneytið
Blá ör til hægriFastanefnd á sviði vátrygginga<p><strong>Starfssvið: </strong>Hlutverk nefndarinnar er að fylgjast með og ræða þróun á sviði vátrygginga, hafa yfirsýn yfir málaflokkinn m.t.t. nauðsynlegra og æskilegra breytinga á regluverki og vera ráðuneytinu til ráðgjafar við stefnumótun. Sérstaklega skal fylgst með réttarþróun Evrópusambandsins (ESB). Fastanefndin aðstoðar ráðuneytið við að meta hvort íslenskar aðstæður kalli á sérlausnir, bæði þegar drög að nýjum gerðum eru til umfjöllunar innan ESB og þegar verið er að taka Evrópulöggjöf inn í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið.<strong><br /> Grundvöllur: </strong>Markmið með skipan fastanefndarinnar er að tryggja að til sé virkur vettvangur samráðs, upplýsinga- og skoðanaskipta milli ráðuneytisins, eftirlitsaðila og annarra þátttakenda á fjármálamarkaði. </p> <p><strong>Nefndarmenn:</strong><br /> Sóley Ragnarsdóttir, formaður, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Jónas Þór Brynjarsson, tilnefndur af Fjármálaeftirlitinu<br /> Jónas Þórðarson, tilnefndur af Seðlabanka Íslands<br /> Vigdís Halldórsdóttir, tilnefnd af Samtökum fjármálafyrirtækja</p> <p><strong>Skipuð:</strong> 25.08.2014</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Blá ör til hægriFastanefnd um verðbréfaviðskipti og -sjóði<p><strong>Starfssvið: </strong>Að fylgjast með og ræða þróun á sviði verðbréfaviðskipta og -sjóða, hafa yfirsýn yfir málaflokkinn og vera fjármála- og efnahagsráðuneytinu til ráðgjafar við stefnumótun.</p> <p><strong>Nefndarmenn:</strong><br /> Guðmundur Kári Kárason, formaður, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Erla Hrönn Aðalgeirsdóttir, tilnefnd af Nasdaq verðbréfamiðstöð<br /> Helga Rún Helgadóttir, tilnefnd af Seðlabanka Íslands<br /> Jóna Björk Guðnadóttir, tilnefnd af Samtökum fjármálafyrirtækja<br /> Magnús Harðarson, tilnefndur af Nasdaq verðbréfamðstöðuðrún<br /> Páll Friðriksson, tilnefndur af Fjármálaeftirllitinu</p> <p><strong>Skipuð:</strong>&nbsp;21.09.2018&nbsp;</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Blá ör til hægriFélagsdómur<p>Félagsdómur er sérdómstóll sem starfar á grundvelli <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1938080.html" target="_blank">laga um stéttarfélög og vinnudeilur,</a> <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1938080.html">nr. 80/1938</a>. Í dómnum eiga sæti fimm menn sem skipaðir eru til þriggja ára þannig: Einn af Samtökum atvinnulífsins, annar af Alþýðusambandi Íslands, þriðji af félags- og jafnréttismálaráðherra úr hópi þriggja manna, sem Hæstiréttur tilnefnir, og tveir af Hæstarétti og sé annar þeirra sérstaklega tilnefndur til þess að vera forseti dómsins.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Arnfríður Einarsdóttir, héraðsdómari, skipuð af Hæstarétti, forseti dómsins</li> <li>Guðni Á. Haraldsson, hæstaréttarlögmaður, skipaður af Hæstarétti</li> <li>Ásmundur Helgason, héraðsdómari, skipaður af félags- og jafnréttismálaráðherra</li> <li>Valgeir Pálsson, hæstaréttarlögmaður, skipaður af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Karl Ó. Karlsson, hæstaréttarlögmaður, skipaður af Alþýðusambandi Íslands</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Kjartan Bjarni Björgvinsson, héraðsdómari, skipaður af Hæstarétti, varaforseti dómsins</li> <li>Ragnheiður Harðardóttir, landsréttardómari, skipuð af Hæstarétti</li> <li>Kolbrún Benediktsdóttir, saksóknari, skipuð af félags- og jafnréttismálaráðherra</li> <li>Ólafur Eiríksson, hæstaréttarlögmaður, skipaður af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Eva Dís Pálmadóttir, hæstaréttarlögmaður, skipaður af Alþýðusambandi Íslands</li> </ul> <p> <em>Skipunartími er frá 1. nóvember 2019 til 31. október 2022.</em></p> <ul> <li><a href="http://felagsdomur.is/">Sjá nánar á vef Félagsdóms</a></li> <li><a href="https://www.stjornarradid.is/gogn/urskurdir-og-alit-/$LisasticSearch/Search/?SearchQuery=&%3bMinistries=&%3bCommittee=F%c3%a9lagsd%c3%b3mur&%3bYear=">Dómar og úrskurðir Félagsdóms fram til ársins 1920 eru aðgengilegir stjórnarráðsvefnum</a></li> </ul>FélagsmálaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriFerðakostnaðarnefnd<p>Nefndinni er falið<strong> </strong>að endurskoða upphæðir dagpeninga starfsmanna á ferðalögum innanlands og erlendis. Jafnframt skal nefndin endurskoða flokkun landa eftir dvalarkostnaði svo og greiðslu fyrir starfstengd afnot eigin bifreiða starfsmanna<strong>. </strong>Nefndin starfar samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.</p> <p>Nefndin skal skipuð einum fulltrúa BSRB, einum fulltrúa BHM og tveimur fulltrúum fjármála- og efnahagsráðherra<strong>.<em> </em></strong>Skipunartími er ótímabundinn.</p> <p><strong>Nefndarmenn:</strong></p> <ul> <li>Aldís Stefánsdóttir, formaður, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li> Guðmundur F. Guðmundsson, tilnefndur af BSRB</li> <li>Júlíana Guðmundsdóttir, tilnefnd af BHM</li> <li>Ragnheiður Gunnarsdóttir&nbsp;tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> </ul> <p>Kjartan Dige Baldursson er ritari ferðakostnaðarnefndar</p> <p>Skipunartími er ótímabundinn</p> <p><a href="https://www.stjornarradid.is/default.aspx?PageID=94a3977b-8199-11e6-80c8-005056bc217f">Nánari upplýsingar um ferðakostnað</a></p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriFiskræktarsjóður - stjórn 2017-2021<p><span>Fiskræktarsjóður starfar á grundvelli laga nr. 72/2008, um Fiskræktarsjóð og er á forræði sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, sbr. 1. gr. laga nr. 72/2008, um Fiskræktarsjóð. Meginhlutverk sjóðsins er að veita lán og styrki til verkefna sem þjóna þeim markmiðum að viðhalda og efla lífríki í ám og vötnum ásamt því að auka verðmæti veiði úr þeim. Stjórn Fiskræktarsjóðs hefur yfirumsjón með starfsemi hans í samræmi við lög nr. 72/2008 og tekur ákvarðanir um úthlutanir. Skipunartími fjögur ár í senn.</span></p> <p><span>Stjórnin er þannig skipuð:</span></p> <p><span>Aðalmenn:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Páll Árni Jónsson, skipaður formaður án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Óðinn Sigþórsson, tilnefndur af Landssambandi veiðifélaga<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Drífa Hjartardóttir, tilnefnd af Landssambandi veiðifélaga<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Brynja Gunnarsdóttir, tilnefnd af Landssambandi stangaveiðifélaga<br /> </span></p> <p><span>Varamenn:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Margrét Ágústsdóttir, skipuð án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jón Helgi Björnsson, tilnefndur af Landssambandi veiðifélaga<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rafn Benediktsson, tilnefndur af Landssambandi veiðifélaga<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jón Þór Ólason, tilnefndur af Landssambandi stangaveiðifélaga.<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div> <p><span></span></p> <div><span>&nbsp;</span></div> <br /> <p>&nbsp;</p> <span> </span> <p>&nbsp;</p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Blá ör til hægriFisksjúkdómanefnd 2016-2021<p>Skv. 4. gr. laga nr. 60/2006 skipar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fimm manna fisksjúkdómanefnd,&nbsp;einn samkvæmt tilnefningu Tilraunastöðvar Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum, einn samkvæmt tilnefningu Hafrannsóknastofnunar, einn samkvæmt tilnefningu Veiðimálastofnunar, einn samkvæmt tilnefningu Fiskistofu og yfirdýralækni, sem jafnframt skal vera formaður nefndarinnar. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti. Matvælastofnun skal hafa forgöngu um að stundaðar séu fisksjúkdómarannsóknir og gera tillögur til ráðherra um aðferðir til varnar gegn útbreiðslu fisksjúkdóma, sem getur um í lögum þessum, og annað er að fisksjúkdómum lýtur. Skipunartími frá18. júlí 2016 til næstu fimm ára.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Sigurborg Daðadóttir, skipuð formaður án tilnefningar<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Varamaður Gísli Jónsson, tilnefndur af Matvælastofun</p> <p>&nbsp; &nbsp; • Árni Kristmundsson, tilnefndur af Tilraunastöð HÍ í meinafræði að Keldum<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Varamaður Þorbjörg Einarsdóttir, tilnefnd af sama</p> <p>&nbsp; &nbsp; • Jón Sólmundsson, tilnefndur af Hafrannsóknastofnun<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Varamaður Klara Björg Jakobsdóttir, tilnefnd af sama</p> <p>&nbsp; &nbsp; • Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir, tilnefnd af Veiðimálastofnun<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Varamaður Guðni Guðbergsson, tilnefndur af sama</p> <p>&nbsp; &nbsp; • Guðni Magnús Eiríksson, tilnefndur af Fiskistofu<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Varamaður Halla María Sveinbjörnsdóttir, tilnefndur af sama.<br /> <br /> </p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Blá ör til hægriFjármálaeftirlitsnefnd<p>Í fjármálaeftirlitsnefnd situr varaseðlabankastjóri fjármálaeftirlits, varaseðlabankastjóri fjármálastöðugleika og þrír sérfræðingar í málefnum fjármálamarkaðar sem ráðherra sem fer með málefni fjármálamarkaðar skipar til fimm ára í senn. Varaseðlabankastjóri fjármálaeftirlits er formaður fjármálaeftirlitsnefndar og er varaseðlabankastjóri fjármálastöðugleika staðgengill hans. </p> <p>Sérfræðingar skipaðir af fjármála- og efnahagsráðherra:</p> <p>Andri Fannar Bergþórsson<br /> Ásta Þórarinsdóttir<br /> Guðrún Þorleifsdóttir</p> <p>Skipuð: 01.01.2020</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Blá ör til hægriFjármálaráð<p>Hlutverk fjármálaráðs er að leggja mat á hvort fjármálastefna og fjármálaáætlun fylgi þeim grunngildum sem talin eru í 2. mgr. 6. gr. og skilyrðum 7. gr. laga nr. 123/2015. Fjármálaráð starfar samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2015123.html">13. gr. laga um opinber fjármál</a>. </p> <p>Ráðherra skipar þrjá einstaklinga í fjármálaráð. Skulu tveir skipaðir samkvæmt tilnefningu Alþingis og einn samkvæmt tilnefningu forsætisráðherra, og skal sá jafnframt vera formaður. Varamenn skulu tilnefndir og skipaðir á sama hátt. Formaður skal skipaður til fimm ára en aðrir til þriggja ára í senn. Ekki má skipa sama mann til setu í fjármálaráði oftar en tvisvar í röð.</p> <p>Fjármálaráð er sjálfstætt í störfum sínum og setur sér starfsreglur. Þeir sem skipaðir eru í fjármálaráð skulu hafa lokið háskólanámi, vera óvilhallir og hafa þekkingu á opinberum fjármálum. Formaður fjármálaráðs skal hafa lokið framhaldsnámi á háskólastigi á fræðasviði sem lýtur að hlutverki ráðsins.</p> <p>&nbsp;<strong>Í nefndinni sitja (skipuð 2019-2022):</strong></p> <ul> <li><strong></strong>Gunnar Ólafur Haraldsson, formaður, tilnefndur af forsætisráðherra</li> <li>Ásgeir Brynjar Torfason, tilnefndur af Alþingi</li> <li>Þórhildur Hansdóttir Jetzek, tilnefnd af Alþingi</li> </ul> <p><strong>Til vara:</strong></p> <ul> <li>Axel Hall, varaformaður, tilnefndur af forsætisráðherra</li> <li>Arna Varðardóttir, tilnefnd af Alþingi</li> <li>Hjördís D. Vilhjálmsdóttir, tilnefnd af Alþingi</li> </ul>Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Blá ör til hægriFjármálastöðugleikaráð<p>Fjármálastöðugleikaráð er formlegur samstarfsvettvangur stjórnvalda um fjármálastöðugleika. Ráðið starfar samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2014066.html">lögum um fjármálastöðugleikaráð</a>.</p> <p>Fjármálastöðugleikaráð er formlegur samstarfsvettvangur stjórnvalda um fjármálastöðugleika.&nbsp,</p> <p> Í fjármálastöðugleikaráði sitja ráðherra, og er hann formaður ráðsins, seðlabankastjóri og forstjóri Fjármálaeftirlitsins. Formaður kallar ráðið saman til fundar þrisvar sinnum á ári en oftar telji einhver ráðsmaður þörf á. Fjármálastöðugleikaráð setur sér starfsreglur og heldur gerðabók á fundum sínum.&nbsp,</p> <p>Aðildarstofnanir fjármálastöðugleikaráðs, sem fara með eindaeftirlit og málefni þjóðhagsvarúðar, veita ráðinu þá þjónustu sem það óskar eftir til að sinna hlutverki sínu og bera sjálfar þann kostnað sem af hlýst. Umsýsla vegna fjármálastöðugleikaráðs og undirbúningur funda þess er á hendi ráðuneytisins.&nbsp,</p> <p><strong>Nefndarmenn:</strong><br /> Í fjármálastöðugleikaráði sitja ráðherra, og er hann formaður ráðsins, seðlabankastjóri og forstjóri Fjármálaeftirlitsins.</p> <p>Skipunartími er ótímabundinn</p> <ul> <li> <a href="/verkefni/efnahagsmal-og-opinber-fjarmal/efnahagsmal/fjarmalastodugleikarad/">Sjá nánari upplýsingar um helstu verkefni og starfsreglur...</a></li> </ul>Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Blá ör til hægriFjarskiptaráð<p><span>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hefur skipað fjarskiptaráð frá 1. janúar 2019, skv. 2. gr. laga nr. 81/2003 um fjarskipti, sbr. 6. gr. laga nr. 53/2018 um breytingu á ýmsum lögum til samræmingar á áætlunum á sviði samgöngu-, fjarskipta-, sveitarstjórnar- og byggðamála. Fjarskiptaráð gerir tillögu til ráðherra að fjarskiptaáætlun og fimm ára aðgerðaáætlun, stefnu og forgangsröðun, að fengnum áherslum ráðherra.<br /> <br /> Við gerð fjarskiptaáætlunar skal gætt að samráði við hagsmunaaðila og skal almenningi gefinn kostur á að koma að sjónarmiðum sínum og athugasemdum í opnu samráðsferli. Einnig skal gætt að samþættingu stefna og áætlana á málefnasviði samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis. Skipunartími fjarskiptaráðs takmarkast við embættistíma samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra.<br /> <br /> Fjarskiptaráð er þannig skipað:<br /> </span></p> <ul> <li><span>Jón Björn Hákonarson, forseti bæjarstjórnar Fjarðabyggðar, formaður.</span></li> <li><span>Ingveldur Sæmundsdóttir, aðstoðarmaður ráðherra, varaformaður.</span></li> <li><span>Hrafnkell V. Gíslason, forstjóri Póst- og fjarskipastofnunar.</span></li> <li><span>Margrét Hauksdóttir, forstjóri Þjóðskrár Íslands.</span></li> <li>Vera Sveinbjörnsdóttir, lögfræðingur á skrifstofu stafrænna samskipta.</li> </ul> <p><span>Verkefnisstjóri fjarskiptaráðs er Sæmundur E. Þorsteinsson á skrifstofu stafrænna samskipta í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu.</span></p>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriFjölmiðlanefnd 2019-2023<p><span>Fjömiðlanefnd starfar skv. ákvæði 8. gr. laga nr. 38/2011.</span></p> <p><span><strong><span>Fjölmiðlanefnd er þannig skipuð:<br /> Einar Hugi Bjarnason formaður, skipaður án tilnefningar,<br /> María Rún Bjarnadóttir varaformaður, tilnefnd af Hæstarétti Íslands,<br /> Finnur Beck tilnefndur af Hæstarétti Íslands,<br /> Róbert H. Haraldsson tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins.<br /> <br /> Varamenn eru:<br /> Hulda Árnadóttir skipuð án tilnefningar,<br /> Marteinn Másson tilnefndur af Hæstarétti Íslands,<br /> Erla Skúladóttir tilnefnd af Hæstarétti Íslands,<br /> Birgir Guðmundsson tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins.<br /> </span></strong></span></p> <div>&nbsp;</div>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriFlóttamannanefnd<p>Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016080.html">9. gr. laga um útlendinga, nr. 80/2016</a>, sem tóku gildi þann 1. janúar 2017, skipar ráðherra sem fer með félagsmál flóttamannanefnd til fimm ára í senn.</p> <p>Hlutverk flóttamannanefndar er m.a. að leggja til við ríkisstjórn heildarstefnu og skipulag móttöku flóttamannahópa skv. 43. gr., hafa yfirumsjón með móttöku hópa flóttafólks og veita stjórnvöldum umsögn um einstök tilvik eftir því sem óskað er. Flóttamannanefnd starfar í samvinnu og samráði við Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna. Flóttamannanefnd skal árlega gera ríkisstjórninni grein fyrir störfum sínum og leggur ráðuneyti félagsmála nefndinni til starfsmann. Ráðherra sem fer með félagsmál er heimilt í reglugerð að kveða nánar á um störf flóttamannanefndar og getur falið nefndinni önnur verkefni sem varða málefni flóttamanna en greinir í ákvæði þessu.</p> <h4>Flóttamannanefndna skipa</h4> <ul> <li>Stefán Vagn Stefánsson, án tilnefningar, formaður</li> <li>Kristján Sturluson, tiln. af dómsmálaráðuneytinu</li> <li>Þórdís Sigurðardóttir, tiln. af utanríkisráðuneytinu</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, án tilnefningar</li> <li>Lilja Borg Viðarsdóttir, tiln. af dómsmálaráðuneytinu</li> <li>Davíð Logi Sigurðsson, tiln. af utanríkisráðuneytinu</li> </ul> <h4>Áheyrnarfulltrúar</h4> <ul> <li>Nína Helgadóttir, tiln. aðaláheyrnarfulltrúi af Rauða krossinum á Íslandi</li> <li>Atli Viðar Thorstensen, tiln. varaáheyrnarfulltrúi af Rauða krossinum á Íslandi</li> <li>Sigrún Þórarinsdóttir, tiln. aðaláheyrnarfulltrúi af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Þórður Kristjánsson, tiln. varaáheyrnarfulltrúi af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Þorsteinn Gunnarsson, tiln. aðaláheyrnarfulltrúi af Útlendingastofnun</li> <li>Guðbjörg Rósa Ragnarsdóttir, tiln. varaáheyrnarfulltrúi af Útlendingastofnun</li> </ul> <h4>Starfsmaður</h4> <ul> <li>Linda Rós Alfreðsdóttir, sérfræðingur</li> </ul> <p>Nefndin er skipuð af félags- og jafnréttismálaráðherra frá 7. apríl 2017 til 6. apríl 2022.</p>Félagsmálaráðuneytið
Blá ör til hægriFlugvirktarráð<p>Flugvirktarráð er skipað til þriggja ára í senn í samræmi við ákvæði 57. gr. e í lögum um loftferðir nr. 60/1998 með síðari breytingum og 8. gr. reglugerðar um um flugvirkt nr. 1025/2012.</p> <p>Hlutverk flugvirktarráðs er m.a. </p> <p> <strong>a)</strong> að vera samráðsvettvangur opinberra aðila og annarra um framkvæmd, samvinnu, samhæfingu og áætlanagerð á sviði flugvirktar, <br /> <strong>b)</strong> gerð tillagana um breytingar á reglum eða löggjöf sem miða að aukinni samhæfingu og skilvirkni við framkvæmd flugvirktar eins og tilefni er til og <br /> <strong>c)</strong> annað sem ráðherra felur því. Í 3. mgr. 57. gr. e segir að ráðherra skipi tvo fulltrúa í flugvirktarráð án tilnefningar. Skal annar vera formaður en hinn varaformaður. Aðra fulltrúa í ráðinu skipar ráðherra úr hópi opinberra aðila og annarra sem koma að afgreiðslu eða þjónustu við loftför, farþega, farangur og farm eftir tilnefningu.</p> <p>Flugvirktarráð er þannig skipað:</p> <ul> <li><span>Friðfinnur Skaftason, formaður, tilnefndur af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,</span></li> <li><span>Halla Sigrún Sigurðardóttir, varaformaður, tilnefnd af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,</span></li> <li><span>Þorvaldur Hlíðar Þórðarson, tilnefndur af Matvælastofnun,</span></li> <li><span>Sólveig Þorsteinsdóttir, tilnefnd af Isavia ohf.,</span></li> <li><span>Þórólfur Guðnason, tilnefndur af Embætti landlæknis,</span></li> <li><span>Alda Karen Svavarsdóttir, tilnefnd af Útlendingastofnun,</span></li> <li><span>Guðrún Sólveig Ríkarðsdóttir Owen, tilnefnd af Tollstjóra Íslands,</span></li> <li><span>Jón F. Bjartmarz, tilnefndur af Embætti ríkislögreglustjóra,</span></li> <li><span>Ólafur Helgi Kjartansson, tilnefndur af Lögreglustjóranum á Suðurnesjum,</span></li> <li><span>Júlía Þorvaldsdóttir, tilnefnd af Þjóðskrá Íslands.<br /> </span> <div>&nbsp;</div> <span><br /> </span> <div>&nbsp;</div> </li> </ul> <p>Skipunartími er til og með 30. nóvember 2022.</p>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriFornminjanefnd 2017-2021<p><span>Skipuð skv. 8. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012. Hlutverk nefndarinnar&nbsp;<br /> er m.a.&nbsp; að vinna að stefnumörkun um verndun fornleifa og fornleifarannsóknir&nbsp;<br /> ásamt Minjastofnun Íslands.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Guðmundur Hálfdánarson formaður, skipaður án tilnefningar, </p> <p dir="LTR">Sandra Sif Einarsdóttir varaformaður, tilnefnd af félögum fornleifafræðinga, </p> <p dir="LTR">María Karen Sigurðardóttir tilnefnd af Félagi norrænna forvarða, </p> <p dir="LTR">Andrés Pétursson tilnefndur af Rannís, </p> <p dir="LTR">Anna Guðrún Björnsdóttir tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga. </p> <p dir="LTR">Varamenn eru: </p> <p dir="LTR">Ragnheiður Helga Þórarinsdóttir, skipuð án tilnefningar, </p> <p dir="LTR">Guðmundur Ólafsson tilnefndur af félögum fornleifafræðinga, </p> <p dir="LTR">Sigríður Þorgeirsdóttir tilnefnd af Félagi norrænna forvarða, </p> <p dir="LTR">Steinunn S. Jakobsdóttir tilnefnd af Rannís, </p> <p dir="LTR">Valur Rafn Halldórsson tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga. </p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriFræðslusjóður - stjórn 2019 - 2023<span><dir> <span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px;"></span></dir></span> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Stjórn Fræðslusjóðs er skipuð, sbr. ákvæði 11. gr. laga nr. 27/2010 um framhaldsfræðslu.</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Skipunartímabil stjórnarinnar er frá 13. febrúar 2019 til 12. febrúar 2023. </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Aðalmenn: </p> <p dir="LTR">Hellen Gunnarsdóttir, formaður, skipuð án tilnefningar. </p> <p dir="LTR">Finnbogi Sveinbjörnsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands. </p> <p dir="LTR">Halldór Grönvold, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands. </p> <p dir="LTR">Karl Rúnar Þórsson, tilnefndur af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja.</p> <p dir="LTR">Jón Þór Þorvaldsson, tilnefndur af félagsmálaráðuneyti. </p> <p dir="LTR">Margrét Sigurðardóttir, tilnefnd sameiginlega af Sambandi íslenskra sveitarfélaga og fjármála- og efnahagsráðuneyti. </p> <p dir="LTR">Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins. </p> <p dir="LTR">Jóhanna Vigdís Arnardóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins. </p> <p dir="LTR">Magnús Ingvason tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands. </p> <p dir="LTR">&nbsp;</p> <p dir="LTR">Varamenn: </p> <p dir="LTR">Hulda Anna Arnljótsdóttir, varaformaður, skipuð án tilnefningar. </p> <p dir="LTR">Stefán Sveinbjörnsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands. </p> <p dir="LTR">Hilmar Harðarson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands. </p> <p dir="LTR">Birna Ólafsdóttir, tilnefnd af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja. </p> <p dir="LTR">Gunnar Þorbergur Gylfason, tilnefndur af félagsmálaráðuneyti. </p> <p dir="LTR">Elín Valgerður Margrétardóttir, tilnefnd sameiginlega af Sambandi íslenskra sveitarfélaga og fjármála- og efnahagsráðuneyti. </p> <p dir="LTR">Ólafur Garðar Halldórsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins. </p> <p dir="LTR">Kristín Þóra Harðardóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins. </p> <p dir="LTR">Guðbjörg Aðalbergsdóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands. </p>Mennta- og menningarmálaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriFramkvæmdanefnd búvörusamninga 2017-2026<p>Með vísan til ákvæða 31. gr. búvörulaga nr. 99/1993 skipar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sex menn í Framkvæmdanefnd búvörusamninga. Ráðherra tilnefnir tvo fulltrúa og skal annar þeirra vera formaður. Ráðherra sem fer með fjárreiður ríkisins tilnefnir einn fulltrúa og Bændasamtök Íslands tilnefna þrjá fulltrúa. Varamenn eru skipaðir á sama hátt. </p> <p>Framkvæmdanefnd búvörusamninga er sjálfstæð í störfum sínum og setur sér starfsreglur. Framkvæmdanefnd búvörusamninga er samráðsvettvangur samningsaðila um framkvæmd samninga skv. 30. gr. búvörulaga. Nefndin er ráðherra til ráðgjafar við framkvæmd samninga skv. 30. gr. Hún tekur ákvarðanir um tilfærslur framlaga milli einstakra samningsliða og greiðslutilhögun framlaga. Ákvarðanir í nefndinni skulu teknar með einföldum meirihluta atkvæða. Séu ákvæði jöfn sker atkvæði formanns úr um niðurstöðu. Ákvarðanir Framkvæmdanefndar búvörusamninga eru endanlegar á stjórnsýslustigi. Fundargerðir og ákvarðanir nefndarinnar skal birta opinberlega.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:&nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Elísabet Anna Jónsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Varaformaður: Ása Þórhildur Þórðardóttir, skipuð án tilnefningar</p> <p>&nbsp; &nbsp; • Arnar Freyr Einarsson, skipaður án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Bryndís Eiríksdóttir, skipuð án tilnefningar <br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Guðrún Ögmundsdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Hrafn Hlynsson, tilnefndur af sama <br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Gunnar Þorgeirsson, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Oddný Steina Valsdóttir, tilnefnd af sama<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Arnar Árnason, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Guðfinna Harpa Árnadóttir, tilnefnd af sama <br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Katrín María Andrésdóttir, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Hermann Ingi Guðmundsson, tilnefndur af sama. </p> <br />Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Blá ör til hægriFramleiðnisjóður landbúnaðarins - stjórn 2017-2021<p>Stjórnin er skipuð af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skv. 2. gr. laga nr. 89/1966 um Framleiðnisjóð landbúnaðarins til fjögurra ára í senn.</p> <p>Stjórnin er þannig skipuð:</p> <p>Aðalmenn:<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Elín Aradóttir, skipuð formaður án tilnefningar<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Eiríkur Blöndal, skipaður án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jóhannes Ríkharðsson, skipaður án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Guðný Helga Björnsdóttir, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sveinn Rúnar Ragnarsson, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands</p> <p>Varamenn í sömu röð: <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Kjartan Hreinsson, skipaður án tilnefningar<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Sigríður Jóhannesdóttir, skipuð án tilnefningar<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Fanney Ólöf Lárusdóttir, skipuð án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Guðfinna Harpa Árnadóttir, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gunnar Kr. Eiríksson, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands. </p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Blá ör til hægriFramtíð eigna og aðstöðu ríkissins á Núpi í Dýrafirði<p><span>Að gera tillögur um framtíð eigna og aðstöðu ríkisins á Núpi í Dýrafirði.&nbsp;<br /> Nefndinni er falið að kanna og setja fram hugmyndir um aðra framtíð staðarins&nbsp;<br /> en sem&nbsp; fólst í hugmyndum um sölu hans til einkaaðila.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p><span>Sæmundur Kristján Þorvaldsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra</span></p> <p><span>Þráinn Sigurðsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra</span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriFramtíðarnefnd forsætisráðherra<p>Forsætisráðherra skipaði framtíðarnefnd um áskoranir og tækifæri vegna tæknibreytinga 12. júní 2018. Skipan nefndarinnar var í samræmi við fyrirætlan ríkisstjórnarinnar en kveðið er á um skipan slíkrar nefndar í stjórnarsáttmálanum.&nbsp;</p> <p><strong>Nefndin er skipuð 11 þingmönnum:</strong></p> <ul> <li><span>Smári McCarthy, alþingismaður, formaður&nbsp;</span></li> <li><span>Líneyk Anna Sævarsdóttir, alþingismaður, varaformaður</span></li> <li>Andrés Ingi Jónsson, alþingismaður</li> <li>Bryndís Haraldsdóttir, alþingismaður</li> <li>Gunnar Bragi Sveinsson, alþingismaður</li> <li>Halla Signý Kristjánsdóttir, alþingismaður</li> <li>Inga Sæland, alþingismaður</li> <li>Lilja Rafney Magnúsdóttir, alþingismaður</li> <li>Logi Einarsson, alþingismaður</li> <li>Njáll Trausti Friðbertsson, alþingismaður</li> <li>Þorsteinn Víglundsson, alþingismaður</li> </ul> <p>Nefndinni er ætlað að fjalla um helstu tækifæri og ógnanir Íslands í framtíðinni m.t.t. langtímabreytinga á umgengni við náttúruna, lýðfræðilegra breytinga og þeirra hröðu umskipta sem eru í vændum með síaukinni sjálfvirkni. Verkefni nefndarinnar eru samkvæmt skipunarbréfi nefndarmanna:</p> <ol> <li>Nefndin fjalli um áskoranir og tækifæri vegna tæknibreytinga, áhrif tækniframfara og hina svokölluðu fjórðu iðnbyltingu.</li> <li>Nefndin fjalli um þróun þeirra meginstrauma sem koma til með að hafa mótandi áhrif á samfélagið til framtíðar einkum með hliðsjón af þróun umhverfismála og lýðfræðilegum þáttum.</li> <li>Nefndin stuðli að upplýstri umræðu um tækifæri og ógnanir framtíðarinnar og verði virkur umræðuvettvangur um framtíðarfræði. </li> <li>Nefndin fylgist með starfi vinnuhópa Samráðsvettvangs um aukna hagsæld og vinni úr niðurstöðum hópanna ef við á. Formaður framtíðarnefndar á sæti í Samráðsvettvangnum. </li> <li>Nefndin taki til umfjöllunar niðurstöður Vísinda- og tækniráðs og vinni úr niðurstöðum ráðsins ef við á. </li> </ol> <p>Nefndin er jafnframt gert að skila greinargerð um störf sín til forsætisráðherra árlega sem upplýsi Alþingi um störf nefndarinnar</p>ForsætisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriFulbright stofnunin á Íslandi - Stjórn 2019-2020<p><span>Stjórn Fulbright stofnunarinnar á Íslandi, Menntastofnunar Íslands og&nbsp;Bandaríkjanna, er skipuð skv. 4. gr. samnings frá 13. febrúar 1964 milli Íslands og&nbsp;Bandaríkjanna um greiðslu kostnaðar af ýmsum menningarmálum með breytingu er&nbsp;tók gildi 1. september 1985.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p>Í stjórninni eiga sæti af Íslands hálfu:</p> <p>&nbsp;</p> Páll Melsted, <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Hjálmar W. Hannesson, </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Hulda Stefánsdóttir, </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Hrund Ólöf Andradóttir. </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Varamaður er Oddur Þór Vilhelmsson. </p> <p><span> </span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriGæðaráð með gæðum kennslu og rannsókna við íslenska háskóla 2016-2020<p><span>Gæðaráð íslenskra háskóla ber ábyrgð á eftirliti með gæðum kennslu og rannsókna við íslenska&nbsp;háskóla, sbr. lög nr. 63/2006 og reglur nr. 321/2009. Hlutverk Gæðaráðs er að&nbsp;móta aðferðafræði fyrir ytra gæðamat og koma með tillögur til ráðherra. Í þessu&nbsp;felst meðal annars að móta staðla fyrir gæðakerfi og að endurskoða viðmið fyrir&nbsp;umsóknir um viðurkenningu sbr. reglur nr. 1067/2006. Ráðið skrifar handbók með&nbsp;leiðbeiningum fyrir innra- og ytra gæðaeftirlit, til notkunar fyrir háskóla og&nbsp;matsnefndir. Það gerir tillögu til ráðherra um þriggja ára áætlun um ytra&nbsp;gæðaeftirlit með kennslu og rannsóknum sbr. reglur nr. 321/2009. Það hefur&nbsp;ábyrgð á framkvæmd ytra gæðaeftirlits skv. þriggja ára áætlun ráðherra og&nbsp;veitir ráðherra og háskólum ráðgjöf um innra gæðastarf háskólanna og eflingu&nbsp;gæðavitundar. Gæðaráð upplýsir ráðherra og háskóla um niðurstöður ytra&nbsp;gæðaeftirlits og gerir allar niðurstöður gæðamats opinberar.&nbsp; Ráðið leitar&nbsp;ráðgjafar hjá ráðgjafanefnd um framkvæmd og málefni gæðaeftirlits.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p>Gæðaráðið er þannig skipað:</p> <p><span>Andrée Sursock, formaður, án tilnefningar,&nbsp;<br /> </span></p> <p><span>Barbara Brittingham, án tilnefningar,<br /> </span></p> <p><span>Ellen Hazelkorn, án tilnefningar,<br /> </span></p> <p><span>Frank Quinault, án tilnefningar,<br /> </span></p> <p><span>Norman Sharp, án tilnefningar,<br /> </span></p> <p><span>Philip Winn, án tilnefningar,<br /> </span></p> <p><span>Robert Henthorn, tilnefndur af Landssamtökum íslenskra stúdenta.</span></p> <p>&nbsp;</p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriGjafsóknarnefnd<p><a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1991091.html">Lög um meðferð einkamála nr. 91/1991.</a> , kafli XX, gr. 125-128 um gjafsókn.<br /> <br /> Þar segir í 125. gr.:<br /> <br /> 1. Í þessum kafla er orðið gjafsókn notað bæði um gjafsókn og gjafvörn.<br /> <br /> 2. Ráðherra skal skipa nefnd þriggja lögfræðinga, gjafsóknarnefnd, til fjögurra ára í senn til að veita umsögn um umsóknir um gjafsókn. Einn nefndarmanna skal skipaður eftir tilnefningu Lögmannafélags Íslands en annar eftir tilnefningu Dómarafélags Íslands. Ráðherra getur kveðið nánar á um starfshætti gjafsóknarnefndar í reglugerð.<br /> <br /> 3. Umsókn um gjafsókn skal vera skrifleg og beint til ráðherra. Í henni skal greint skýrlega frá máli sem hún varðar og rökstutt að skilyrðum fyrir gjafsókn sé fullnægt. Umsókn skulu fylgja gögn eftir þörfum.<br /> <br /> 4. Ráðherra veitir gjafsókn eftir umsókn aðila. Hún verður því aðeins veitt að gjafsóknarnefnd mæli með því.</p> <blockquote> <ul> <li><a href="http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/045-2008">Reglugerð 45/2008 um starfshætti gjafsóknarnefndar.</a></li> <li><a href="/verkefni/log-og-rettur/gjafsokn/">Almennar upplýsingar varðandi gjafsókn</a></li> </ul> </blockquote> <p>Nefndina skipa til og með 30. júní 2024:</p> <ul> <li>Áslaug Árnadóttir, lögfræðingur og jafnframt formaður, án tilnefningar, varamaður Ása Ólafsdóttir, settur landsréttardómari.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </li> <li>Hervör Lilja Þorvaldsdóttir, landsréttardómari, tilnefnd af Dómarafélagi Íslands,<br /> varamaður Skúli Magnússon, héraðsdómari.</li> <li>Jóhannes Albert Sævarsson, lögmaður, tilnefndur af Lögmannafélagi Íslands,<br /> varamaður Þórdís Bjarnadóttir, lögmaður.</li> </ul>Dómsmálaráðuneytið
Blá ör til hægriGljúfrasteinn - hús skáldsins, stjórn 2016-2020<p><span>Skipað skv. 5. gr.&nbsp; reglna nr. 361/2012 um Gljúfrastein - hús skáldsins.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p><span>Ragnheiður Ríkharðsdóttir<br /> Staða: Formaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Kolbrún K Halldórsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Bandalag íslenskra listamanna<br /> </span></p> <p><span>Sigurður G Valgeirsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Fjölskylda Halldórs Laxness</span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriGrænlandssjóður - stjórn 2018-2021<p dir="LTR">Stjórn Grænlandssjóðs er þannig skipuð: </p> <ul> <li>Karítas Ríkharðsdóttir formaður, skipuð án tilnefningar, </li> <li>Óttarr Örn Guðlaugsson tilnefndur af utanríkisráðuneyti, </li> <li>Bryndís Haraldsdóttir tilnefnd af Alþingi. </li> <li>Varamenn eru: </li> <li>Ragnheiður Helga Þórarinsdóttir skipuð án tilnefningar, </li> <li>Þórdís Pálsdóttir tilnefnd af utanríkisráðuneyti, </li> <li>Vilhjálmur Árnason tilnefndur af Alþingi. </li> </ul> <p>Grænlandssjóður starfar sbr. ákvæði 2. gr. laga nr. 108/2016. &nbsp; Sjóðsstjórn hefur á hendi stjórn sjóðsins og gerir tillögur til ráðherra um styrkveitingar.</p>Mennta- og menningarmálaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriHæfnisnefnd lögreglunnar<p>Hæfnisnefnd lögreglunnar er skipuð skv. 28. gr. lögreglulaga nr. 90/1996, með síðari breytingum. Hæfnisnefndin veitir lögreglustjóra umsögn um fyrirhugaða skipun í embætti yfirlögregluþjóna og aðstoðaryfirlögregluþjóna og annarra lögreglumanna innan embættis hans, sbr. 4-lið 2. mgr. 5. gr. lögreglulaga nr. 90/1996, sbr. a-lið 2. gr. laga nr. 51/2014.</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <p><span>Aðalmenn:</span></p> <p><span>Sigurður Freyr Sigurðsson, lögmaður, jafnframt formaður</span><span> <br /> </span><span>Guðný Elísabet Ingadóttir, mannauðsstjóri,</span><span> <br /> </span><span>Guðmundur Örn Guðjónsson, lögreglumaður.</span><span> <br /> <br /> </span><span>Varamenn:</span><span> <br /> </span><span>Sigurbjörg J. Narby Helgadóttir, mannauðsstjóri,</span><span> <br /> </span><span>Unnur Lilja Hermannsdóttir, lögmaður,</span><span> <br /> </span><span>Ólafur Egilsson, lögreglumaður.</span><span> <br /> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> <br /> </span></p> <p><span>Skipunartími nefndarinnar er frá og með 15. desember 2019 til og með 14. desember 2024 eða til fimm ára.</span> </p>Dómsmálaráðuneytið
Blá ör til hægriHættumatsnefnd vegna eldgosa<p>Skipuð 7. mars 2016.</p> <p>Nefndinni er falið er að gera tillögur til umhverfis- og auðlindaráðherra um hættumatsviðmið sem eiga að liggja til grundvallar vinnu við hættumat vegna eldgosa. <br /> Veðurstofa Íslands mun veita nefndinni þá sérfræðiráðgjöf sem þörf er talin á vegna vinnu hennar. Ber nefndinni að kalla þá aðila til samráðs sem að málinu koma, s.s. forsætisráðuneyti, innanríkisráðuneyti, atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti, Almannavarnir, Samgöngustofu, Vegagerðina, Landgræðslu ríkisins og Isavia. <br /> Áætlað er að nefndin skili tillögum til umhverfis- og auðlindaráðherra í lok árs 2018. <br /> <br /> <strong>Án tilnefningar</strong> <br /> Hafsteinn Pálsson, formaður <br /> Laufey Helga Guðmundsdóttir <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Jarðvísindastofnunar HÍ</strong> <br /> Ingibjörg Jónsdóttir <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Veðurstofu Íslands</strong> <br /> Sigrún Karlsdóttir <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</strong> <br /> Lúðvík G. Gústafsson <br /> Kristín Hermannsdóttir</p>Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriHættumatsnefnd vegna vatns- og sjávarflóða<p>Skipuð 7. mars 2016.</p> <p>Nefndinni er falið að gera tillögur til umhverfis- og auðlindaráðherra um hættumatsviðmið sem eiga að liggja til grundvallar vinnu við hættumat vegna vatnsflóða og sjávarflóða. <br /> Veðurstofa Íslands mun veita nefndinni þá sérfræðiráðgjöf sem þörf er talin á vegna vinnu hennar. Ber nefndinni að kalla þá aðila til samráðs sem að málinu koma, s.s. forsætisráðuneyti, innanríkisráðuneyti, atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti, Almannavarnir, Samgöngustofu og Landgræðslu ríkisins. <br /> Áætlað er að nefndin skili tillögum til umhverfis- og auðlindaráðherra í árslok 2018. <br /> <br /> <strong>Án tilnefningar</strong> <br /> Hafsteinn Pálsson, formaður <br /> Laufey Helga Guðmundsdóttir <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Vegagerðarinnar</strong> <br /> Sigurður Sigurðarson <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Veðurstofu Íslands</strong> <br /> Sigrún Karlsdóttir <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</strong> <br /> Arnbjörg Sveinsdóttir <br /> Jón Viðar Matthíasson</p>Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriHappdrættisráð Happdrættis Dvalarheimilis aldraðra sjómanna<h4>Aðalmenn:</h4> <ul> <li>Elín Vigdís Hallvarðsdóttir, lögfræðingur, formaður ráðsins</li> <li>Guðgeir Eyjólfsson, lögfræðingur</li> <li>Skúli Guðmundsson, lögfræðingur</li> </ul> <h4>Varamaður:</h4> <ul> <li>Guðríður Þorsteinsdóttir, lögfræðingur</li> </ul> <p><em>Skipunartími til og með 28. febrúar 2020.</em><br /> <br /> </p>Dómsmálaráðuneytið
Blá ör til hægriHappdrættisráð Happdrættis Háskóla Íslands<p>Happdrættisráð Happdrættis Háskóla Íslands er þannig skipað:</p> <ul> <li>Þórhildur Líndal lögfræðingur, formaður ráðsins</li> <li>Þorleifur Pálsson lögfræðingur</li> <li>Skúli Guðmundsson lögfræðingur.</li> </ul> <p><em>Skipunartími er til og með 28. febrúar 2020.</em></p>Dómsmálaráðuneytið
Blá ör til hægriHappdrættisráð Happdrættis Sambands íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga<p>Eftirtaldir skipa happdrættisráð Happdrættis Sambands íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga:</p> <ul> <li>Ástríður Jóhannesdóttir lögfræðingur, formaður ráðsins</li> <li>Guðmundur Þór Guðmundsson lögfræðingur</li> <li>Sigrún Jóhannesdóttir lögfræðingur.</li> </ul> <p>Varamaður er Tryggvi Þórhallsson, lögfræðingur.</p> <p><em>Skipunartími er til og með 28. febrúar 2020.<br /> </em></p> <p>&nbsp;</p>Dómsmálaráðuneytið
Blá ör til hægriHljóðritasjóður. Stjórn 2019 - 2022<p><span style="color: black; font-family: 'FiraGO Light';">H</span><span style="color: black; font-family: 'FiraGO Light';">ljóðritasj</span><span style="color: black; font-family: 'FiraGO Light';">óður starfar skv</span><span style="color: black; font-family: 'FiraGO Light';">. ákvæði 2. gr. reglna um hljóðritasjóð dags. 1. apríl 2016. Hlutverk stjórnarinnar er að gera tillögur til ráðherra um úthlutun úr sjóðnum samkvæmt þeim reglum sem um sjóðinn gilda. Skipunartímabil er frá 1. nóvember 2019 til 31. október 2022.</span></p> <p><span style="color: black; font-family: 'FiraGO Light';">&nbsp;</span></p> <p><span style="color: black; font-family: 'FiraGO Light';">Stjórnin er þannig skipuð:</span></p> <p><span style="color: black; font-family: 'FiraGO Light';">Unnur Birna Björnsdóttir formaður, skipuð án tilnefningar,</span></p> <p><span style="color: black; font-family: 'FiraGO Light';">Eiður Arnarsson varaformaður, skipaður samkvæmt tilnefningu Samtóns,</span></p> <p><span style="color: black; font-family: 'FiraGO Light';">Ólafur Hólm Einarsson skipaður samkvæmt tilnefningu Samtóns.</span></p> <p><span style="color: black; font-family: 'FiraGO Light';">&nbsp;</span></p> <p><span style="color: black; font-family: 'FiraGO Light';">Varamenn:</span></p> <p><span style="color: black; font-family: 'FiraGO Light';">Ingibjörg Sigurjónsdóttir skipuð án tilnefningar,</span></p> <p><span style="color: black; font-family: 'FiraGO Light';">Jóhann Ágúst Jóhannsson skipaður samkvæmt tilnefningu Samtóns. </span></p> <p><span style="color: black; font-family: 'FiraGO Light';">Kristjana Stefánsdóttir skipuð samkvæmt tilnefningu Samtóns. </span></p> <p><span style="font-family: 'FiraGO Light';">&nbsp;</span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriHöfundaréttarnefnd 2018-2022<p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">"Starfar skv. 58. gr. laga um höfundarrétt nr. 73/1972 með áorðnum breytingum</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">2009. ""[Til ráðuneytis menntamálaráðherra um höfundaréttarmál skal vera nefnd</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">fimm sérfróðra manna á sviði höfundaréttar sem ráðherra skipar til fjögurra ára</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">í senn. Við skipun nefndarinnar skal haft samráð við helstu höfundaréttarsamtök</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">landsins. Enn fremur skal koma á fót höfundaréttarráði. Í ráðinu skulu kynnt og</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">rædd höfundaréttarmálefni sem efst eru á baugi á hverjum tíma. Í ráðinu skulu</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">eiga sæti fulltrúar tilnefndir af þeim samtökum sem hlotið hafa lögformlega</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">viðurkenningu ráðuneytisins til meðferðar höfundaréttar, svo og annarra helstu</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">höfundaréttarsamtaka í landinu. Enn fremur fulltrúar útvarpsstofnana og annarra</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">hagsmunaaðila. Menn, sem skipa höfundaréttarnefnd, skulu og eiga sæti í ráðinu,</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">svo og þeir aðilar sem ráðherra skipar sérstaklega í ráðið. Menntamálaráðherra</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">eða sá sem hann nefnir í sinn stað skal vera í forsæti á fundum ráðsins.</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">Ráðherra setur nánari reglur um höfundaréttarnefnd og höfundaréttarráð.]"</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">Aðalmenn:</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">Rán Tryggvadóttir dósent, formaður,</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">Guðrún Björk Bjarnadóttir hrl</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">.,</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">Erla Svanhvít Árnadóttir hrl.,</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">Gunnar Guðmundsson hdl.,</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">Knútur Bruun hrl.,</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">Sigríður Rut Júlíusdóttir hrl.</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">,</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">Tómas Þorvaldsson hdl.</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">Varamenn:</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">Hjördís Halldórsdóttir hrl.</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">,</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.</span></p> <p><span></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px;"><br /> <br /> </span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriHöfundaréttarráð<p><span>Vettvangur fyrir kynningu og umræðu um þau höfundaréttarmálefni sem efst eru á&nbsp;baugi á hverjum tíma, einkum tillögur um breytingar á höfundalögum og áhrif&nbsp;höfundalaga á samfélagið. Með vísan til 58. gr. höfundalaga, nr. 73/1972 og 6.&nbsp;gr. reglugerðar um starfsreglur höfundaréttarnefndar og höfundaréttarráðs, nr.&nbsp;500/2008. Árið 1992 var kveðið á um að stofnað skyldi höfundaréttarráð í&nbsp;tengslum við 58. gr. laga nr. 73/1972. Í áliti Menntamálanefndar á Alþingi í&nbsp;ársbyrjun 2006&nbsp; kemur fram að virkja skuli þetta ákvæði og stofna&nbsp;höfundaréttarráð.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p><span>Bára Kristinsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Ljósmyndarafélag Íslands<br /> </span></p> <p><span>Berglind Ósk Bergsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Félag um stafrænt frelsi á Ísla<br /> </span></p> <p><span>Björn Theódór Árnason<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Félag íslenskra hljómlistarm<br /> </span></p> <p><span>Eiríkur Hauksson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Síminn hf.<br /> </span></p> <p><span>Freyr Einarsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: 365 miðlar hf.<br /> </span></p> <p><span>Gylfi Garðarsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Samband íslenskra tónbókaútgefe<br /> </span></p> <p><span>Halldór Þorsteinn Birgisson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Félag íslenskra bókaútgefenda<br /> </span></p> <p><span>Hallgrímur Kristinsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Félag réttahafa (FRÍSK)<br /> </span></p> <p><span>Harpa Fönn Sigurjónsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Myndhöfundasjóður Íslands<br /> </span></p> <p><span>Hákon Már Oddsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Félag kvikmyndagerðarmanna<br /> </span></p> <p><span>Helga Sigrún Harðardóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Fjölís<br /> </span></p> <p><span>Helga Vala Helgadóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Félag íslenskra leikara<br /> </span></p> <p><span>Hildigunnur Hafsteinsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Neytendasamtökin<br /> </span></p> <p><span>Hilmar Sigurðsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: SÍK-Samband íslenskra kvikmynda<br /> </span></p> <p><span>Hjördís Halldórsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Höfundarréttarfélag Íslands<br /> </span></p> <p><span>Hrafnhildur Sigurðardóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: SÍM<br /> </span></p> <p><span>Hrafnhildur Stefánsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Samtök atvinnulífsins<br /> </span></p> <p><span>Jakob Frímann Magnússon<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Félag tónskálda og textahöfunda<br /> </span></p> <p><span>Jón Páll Eyjólfsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Félag leikstjóra á Íslandi<br /> </span></p> <p><span>Katrín Dóra Þorsteinsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Samtök iðnaðarins</span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriHönnunarsjóður - stjórn 2019-2022<p>Hlutverk hönnunarsjóðs er að efla þekkingu og atvinnu- og verðmætasköpun á sviði hönnunar og arkitektúrs með fjárhagslegum stuðningi og ráðgjöf. Einnig að styrkja kynningar- og markaðsstarf erlendis sem stuðlar að útflutningi á íslenskri hönnun.</p> <p>Í stjórninni eiga sæti:</p> <ul> <li>Birna Bragadóttir, skipuð formaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Guðrún Inga Ingólfsdóttir, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðuneytinu&nbsp;</li> <li>Rúna Thors, tilnefnd af Hönnunarmiðstöð Íslands</li> <li>Stefán Snær Grétarsson, tilnefndur af Hönnunarmiðstöð&nbsp; Íslands</li> <li>Þráinn Hauksson, tilnefndur af Hönnunarmiðstöð Íslands.<br /> <br /> <br /> </li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriHönnunarstefna 2014-2018 - stýrihópur um framkvæmd<p>Til að tryggja framgang Hönnunarstefnu skipar ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra stýrihóp sem hefur það hlutverk að meta stöðu þeirra aðgerða sem tilgreindar eru í Hönnunarstefnunni og liðka fyrir nauðsynlegu samtali milli aðila. Hönnunarstefna 2014-2018 er sett fram til fimm ára í breiðu samstarfi stjórnvalda og hönnunarsamfélagsins. Endurskoðun stefnunnar mun hefjast á árinu 2016.</p> <p>Í stýrihópnum eiga sæti:</p> <ul> <li>Helga Aðalheiður Haraldsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar</li> <li>Halla Helgadóttir, tilnefnd af Hönnunarmiðstöð Íslands</li> <li>Karitas Halldóra Gunnarsdóttir, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðuneyti.</li> </ul> <p>&nbsp;</p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriHorses of Iceland markaðsverkefni íslenska hestsins - Verkefnisstjórn<p>Skipuð á grundvelli samnings undirrituðum af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra þann 17. mars 2016 um markaðsverkefni til kynningar á íslenska hestinum sem ber heitið Horses of Iceland. Samningurinn er byggður á grunni eldri samnings sem var í gildi árið 2015, en þá voru veittar 12 m.kr. til undirbúnings verkefnisins. Í desember 2015 samþykkti Alþingi að veita 25 m.kr. á ári til verkefnisins til fjögurra ára gegn jöfnu mótframlagi einkaaðila. Tilgangur verkefnisins er að stuðla að því að styrkja ímynd íslenska hestins með samhæfðum skilaboðum í markaðsaðgerðum og kynningarstarfi. Um er að ræða markaðssamstarf sem nýtist heildarhagsmunum í uppbyggingu orðspors íslenska hestsins á heimsvísu í þeim tilgangi að leggja grunn að auknum gjaldeyristekjum s.s. með sölu á hestum og vörum og þjónustu því tengdu. Hlutverk verkefnisstjórnar er að bera ábyrgð á framkvæmd aðgerðaráætlunar og að hún fylgi meginmarkmiðum verkefnisins. Hún samþykkir jafnframt verkefnisáætlun sem Íslandsstofa gerir tillögu um. Ákvarðanir skulu afgreiddar með samkomulagi í verkefnisstjórn. Verkefnisstjórn hefur hvorki fjárhagslega umsýslu né gengur til viðskipta í eigin nafni vegna verkefnisins. Íslandsstofa sér um framkvæmd verkefnisins í nánu samstafi við verkefnisstjórn.</p> <p>Í verkefnisstjórninni eiga sæti: </p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kjartan Hreinsson, skipaður formaður án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Arnar Bjarki Sigurðarson, frá Félagi tamningamanna<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bergljót Rist, frá Samtökum ferðaþjónustunnar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Eysteinn Leifsson, frá hrossaútflytjendum<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hallveig Fróðadóttir, frá Félagi hrossabænda<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jóna Dís Bragadóttir, frá Landssambandi hestamannafélaga<br /> &nbsp; &nbsp; Óskar Þór Ármannsson, frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rúnar Þór Guðbrandsson, frá Landssambandi hestamannafélaga<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sveinn Ragnarsson, frá háskólunum<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sveinn Samúel Steinarsson, frá Félagi hrossabænda.</p> <p>&nbsp;</p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriHreindýraráð<p>Skipað 9. júlí 2020.<br /> Hreindýraráð starfar samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1994064.html#G13M1">14. gr. laga nr. 64/1994</a> um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum ásamt síðari breytingum, sbr. lög <a href="http://www.althingi.is/altext/stjt/2000.100.html">nr. 100/2000</a> og <a href="http://www.althingi.is/altext/stjt/2002.164.html#G31M1">nr. 164/2002</a>.</p> <p>Umhverfisráðherra skipar fjóra menn í hreindýraráð til fjögurra ára í senn. Formaður er skipaður án tilnefningar, Búnaðarsamband Austurlands og Búnaðarsamband Austur- Skaftafellssýslu tilnefna einn fulltrúa hvort og sveitarfélög á veiðisvæði hreindýra einn fulltrúa.</p> <p>Hlutverk ráðsins er að vera Umhverfisstofnun og umhverfisráðherra til ráðgjafar um vernd, veiðar og nýtingu hreindýrastofnsins. Fulltrúum Náttúrustofu Austurlands og Náttúrufræðistofnunar Íslands er heimilt að sitja fundi Hreindýraráðs og hafa þar málfrelsi og tillögurétt. Ráðið skal ár hvert gera tillögu til Umhverfisstofnunar um skilgreiningu ágangssvæða hreindýra, árlegan veiðikvóta og skiptingu hans milli veiðisvæða.</p> <p><strong>Án tilnefningar<br /> </strong>Droplaug Ólafsdóttir, formaður</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands sveitarfélaga á Austurlandi.<br /> </strong>Kamma Dögg Gísladóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Búnaðarsambands Austur-Skaftafellssýslu<br /> </strong>Stefán Helgi Helgason</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Búnaðarsambands Austurlands<br /> </strong>Aðalsteinn Sigurðarson</p>Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Blá ör til hægriHugveita nýsköpunarráðuneytisins og fjármálaráðuneytisins<p><span>Með vísan í nýsköpunarstefnu ríkisstjórnar Íslands sem kynnt var í október 2019, hefur Hugveita ráðherra um málefni nýsköpunar verið sett á laggirnar.&nbsp; Hugveitan er skipuð frumkvöðlum og fjárfestum úr nýsköpunarumhverfinu hér á landi, auk nýsköpunarráðherra og fjármálaráðherra. Verkefni Hugveitunnar er að ræða ábendingar, tillögur eða vandamál sem þarfnast úrlausna á málefnasviðinu og að veita endurgjöf eftir atvikum.</span></p> <p><span>Hugveituna skipa:</span></p> <div ><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ari Helgason, fjárfestir hjá Index Ventures,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ágústa Guðmundsdóttir, meðstofnandi og þróunarstjóri Zymetech,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Guðbjörg Edda Eggertsdóttir, fjárfestir og fyrrum framkvæmdastjóri Actavis,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Guðbjörg Rist, framkvæmdastjóri Atmonia,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Guðmundur Hafsteinsson, frumkvöðull og fyrrum stjórnandi hjá Google,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Guðmundur Fertram Sigurjónsson, meðstofnandi og framkvæmdastjóri Kerecis,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gunnar Hólmsteinn Guðmundsson, meðstofnandi og rekstrarstjóri Teatime Games,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Stefanía Bjarney Ólafsdóttir, meðstofnandi og framkvæmdastjóri Avo,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tryggvi Þorgeirsson, meðstofnandi og framkvæmdastjóri Sidekick Health,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, stofnandi og framkvæmdastjóri Kara Connect.<br /> </span> <div>&nbsp;</div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriHúsafriðunarnefnd 2017-2021<p><span>Skipað samkvæmt&nbsp; 9. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012.&nbsp; Hlutverk&nbsp;húsafriðunarnefndar sem skipuð er samkvæmt 9. gr. laga um menningarminjar nr.&nbsp;80/2012 er m.a. að vinna að stefnumörkun um verndum byggingararfs ásamt&nbsp;Minjastofnun Íslands og að veita umsögn um styrkumsóknir úr húsafriðunarsjóði.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p><span>Hanna Rósa Sveinsdóttir<br /> Staða: Formaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Sigurður Einarsson<br /> Staða: Varaformaður - Tilnefningaraðili: Arkitektafélag Íslands<br /> </span></p> <p><span>Helga Maureen Gylfadóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Sameiginlega frá ICOMOS<br /> </span></p> <p><span>Magnús Karel Hannesson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Samband íslenskra sveitarfélaga<br /> </span></p> <p><span>Oddur Kristján Finnbjarnarson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Jón Sigurpálsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Sameiginlega frá ICOMOS<br /> </span></p> <p><span>Margrét Þormar<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Samband íslenskra sveitarfélaga<br /> </span></p> <p><span>Ólöf Guðný Valdimarsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Arkitektafélag Íslands<br /> </span></p> <p><span>Ragnheiður Ríkharðsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Þórður Þorvaldsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriHússtjórn Þjóðveldisbæjarins í Þjórsárdal 2019-2023<p><span style="color: black; font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif;">Skipað samkvæmt</span><strong><span style="color: black; font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif;"> </span></strong><span style="color: black; font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif;">máldaga fyrir þjóðveldisbæinn í Þjórsárdal dags. fyrst 19. júlí 2002 með breytingum frá 7. desember 2010.</span></p> <p><span style="color: black; font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif;">Hlutverk hússtjórnarinnar er að annast varðveislu og daglega stjórn þjóðveldisbæjarins og kirkjunnar og að bera ábyrgð á starfsemi í bænum, rekstri og fjármálum.</span></p> <p><span style="color: black; font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p><span style="color: black; font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif;">Hússtjórnina skipa:</span></p> <p><span style="color: black; font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif;">Guðrún Ólafía Brynleifsdóttir formaður, tilnefnd af Landsvirkjun,<br /> Hrönn Konráðsdóttir tilnefnd af Þjóðminjasafni Íslands.<br /> Einar Bjarnason tilnefndur af Skeiða- og Gnúpverjahreppi.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; font-size: 11pt;">Varamenn eru:</span></p> <p><span style="color: black; font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif;">Rafnar Lárusson tilnefndur af Landsvirkjun,<br /> Ármann Guðmundsson tilnefndur af Þjóðminjasafni Íslands,<br /> Anna Kristjana Ásmundsdóttir tilnefnd af Skeiða- og Gnúpverjahreppi.</span></p> <p>&nbsp;</p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriInnflytjendaráð<p>Samkvæmt lögum um&nbsp;<a href="http://www.althingi.is/altext/stjt/2012.116.html">málefni innflytjenda nr. 116/2012</a>.</p> <h2>Hlutverk innflytjendaráðs er að:</h2> <ul> <li>vera ráðherra til ráðgjafar við faglega stefnumótun í málefnum innflytjenda og hafa eftirlit með framkvæmd hennar,</li> <li>stuðla að samhæfingu og samráði milli ráðuneyta, sveitarfélaga og innan stjórnsýslunnar, </li> <li>stuðla að opnum umræðum um málefni innflytjenda með ráðstefnum og fundum með hagsmunaaðilum,</li> <li>gera árlega tillögu til ráðherra um hverjar áherslur þróunarsjóðs innflytjendamála skulu vera,</li> <li>gera árlega tillögu til ráðherra um veitingu styrkja úr þróunarsjóði innflytjendamála,<br /> skila ráðherra árlega skýrslu um störf sín,</li> <li>vinna önnur verkefni í samræmi við markmið laganna samkvæmt nánari ákvörðun ráðherra.</li> </ul> <h3>Aðalmenn</h3> <ul> <li>Tatjana Latinovic, án tilnefningar, formaður</li> <li><span>Luciano Dutra, án tilnefningar, varaformaður</span></li> <li>Hanna Rún Sverrisdóttir, tiln. af dómsmálaráðuneyti</li> <li>Ólafur Grétar Kristjánsson, tiln. af mennta- og menningarmálaráðuneyti</li> <li>Anna Guðrún Björnsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Sabine Leskopf, tiln. af Reykjavíkurborg</li> </ul> <h3>Varamenn</h3> <ul> <li><span>Miroslaw Luczynski, án tilnefningar</span></li> <li>Johanna Elizabeth Van Schalkwyk, án tilnefningar</li> <li>Gunnlaugur Geirsson, tiln. af dómsmálaráðuneyti</li> <li>Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir, tiln. af mennta- og menningarmálaráðuneyti</li> <li>Þórður Kristjánsson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Tomasz Chrapek, tiln. af Reykjavíkurborg</li> </ul> <h3>Starfsmaður</h3> <ul> <li>Jóna Guðný Eyjólfsdóttir, sérfræðingur í velferðarráðuneyti</li> </ul> <p>Skipunartími ráðsins er frá&nbsp;25. júní 2018 til næstu alþingiskosninga.</p>FélagsmálaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriInnkaupanefnd Listasafns Íslands 2019-2022<p><span>Innkaupanefnd ákveður m.a. kaup listaverka til Listasafns Íslands og fjallar um&nbsp;gjafir til safnsins, skipuð samkvæmt&nbsp; 5. gr. myndlistarlaga nr. 64/2012.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Innkaupanefndin er þannig skipuð: </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Harpa Þórsdóttir safnstjóri, formaður, </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Ásrún Kristjánsdóttir skipuð án tilnefningar, </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Haraldur Jónsson tilnefndur af Sambandi íslenskra myndlistarmanna. </p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriInnviðasjóður. Stjórn 2019-2022.<p>Stjórn Innviðajóðs er skipuð sbr. ákvæði 6. gr. b laga nr. 3/2003 um opinberan stuðning við vísindarannsóknir með síðari breytingum. Henni er ætlað að halda utan um gerð vegvísis um rannsóknarinnviði í samræmi við stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar.</p> <p>Skipunartímabil er frá 3. október 2019 til 2. október 2022. </p> <p>Stjórn Innviðasjóðs 2019-2022 er þannig skipuð: </p> <ul> <li>Margrét Helga Ögmundsdóttir, án tilnefningar, formaður, </li> <li>Gísli Hjálmtýsson, tilnefndur af tækninefnd Vísinda- og tækniráðs, varaformaður, </li> <li>Varamaður: Unnur Þorsteinsdóttir, tilnefnd af tækninefnd Vísinda- og tækniráðs, </li> <li>Ásdís Jónsdóttir, tilnefnd af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs, </li> <li>Varamaður: Guðmundur Hálfdánarson, tilnefndur af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs. </li> <li>Hannes Jónsson, tilnefndur af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs, </li> <li>Varamaður: Kristín Jónsdóttir, tilnefnd af vísindanefnd og Vísinda- og tækniráðs, </li> <li>Sigríður Ólafsdóttir, tilnefnd af tækninefnd Vísinda- og tækniráðs, </li> <li>Freygarður Þorsteinsson, tilnefndur af tækninefnd Vísinda- og tækniráðs.</li> </ul>Mennta- og menningarmálaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriÍslensk málnefnd 2020-2023<p><span>Íslensk málnefnd starfar skv. ákvæði 6. gr. laga nr. 61/2011 um stöðu íslenskrar tungu og íslensk&nbsp;táknmáls.</span></p> <p><span>Íslensk málnefnd er þannig skipuð:</span></p> <p><span> Ármann Jakobsson formaður, skipaður án tilnefningar,<br /> Eva María Jónsdóttir varaformaður, skipuð án tilnefningar,<br /> Ásgrímur Angantýsson tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins, til vara Sigríður Sigurjónsdóttir,<br /> Kristín Margrét Jóhannsdóttir tilnefnd af samstarfsnefnd háskólastigsins, til vara Þorlákur Karlsson,<br /> Anna Sigríður Þráinsdóttir tilnefnd af Ríkisútvarpinu ohf., til vara Þröstur Helgason,<br /> Melkorka Tekla Ólafsdóttir tilnefnd af Þjóðleikhúsinu, til vara Pálmi Gestsson,<br /> Sverrir Árnason tilnefndur af Samtökum móðurmálskennara, til vara Hugrún Hólmgeirsdóttir,<br /> Sölvi Björn Sigurðsson tilnefndur af Rithöfundasambandi Íslands, til vara Margrét Tryggvadóttir,<br /> Steinunn Stefánsdóttir tilnefnd af Blaðamannafélagi Íslands, til vara Sigurður G. Tómasson,<br /> Dagný Heiðdal tilnefnd af Íðorðafélaginu, til vara Torfi Þórhallsson,&nbsp;<br /> Jóhann R. Kristjánsson tilnefndur af Bandalagi þýðenda og túlka, til vara Guðrún C. Emilsdóttir,<br /> Hjörtur Hjartarson tilnefndur af Staðlaráði Íslands, til vara Arnhildur Arnaldsdóttir,<br /> Guðrún Baldvinsdóttir tilnefnd af Upplýsingu, til vara Þórður Sævar Jónsson,<br /> Svanhildur Sverrisdóttir tilnefnd af Hagþenki, til vara Jóhannes B. Sigtryggsson,<br /> Hafsteinn Karlsson tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga, til vara Ingibjörg Einarsdóttir,<br /> Luciano Dutra tilnefndur af félagsmálaráðuneyti, til vara Renata Emilsson Pesková.<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriÍslenska UNESCO-nefndin 2019-2022<p><span>Nefndin starfar skv. reglum um íslensku Unesco-nefndina&nbsp; nr. 151/2003, dags.&nbsp;18.02.2003.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p><span>Sæunn Stefánsdóttir<br /> Staða: Formaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir<br /> Staða: Ritari - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Árdís Ármanssdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Alex B. Stefánsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Guðni Olgeirsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: &nbsp;Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Matthías Geir Pálsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Utanríkisráðuneyti<br /> </span></p> <p><span>Páll Maris Pálsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra</span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriÍslenska vatnafræðinefndin 2019-2022<p><span>Fara með alþjóðasamstarf á sviði vatnafræði innan vébanda UNESCO.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Jórunn Harðardóttir fulltrúi Veðurstofu Íslands, </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Tinna Þórarinsdóttir fulltrúi Veðurstofu Íslands, </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Kristján Geirsson fulltrúi Orkustofnunar, </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Óli Grétar Blöndal Sveinsson fulltrúi Landsvirkjunar, </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Þóra Ellen Þórhallsdóttir fulltrúi Háskóla Íslands, </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Hrund Ólöf Andradóttir fulltrúi Íslenska vatnafræðifélagsins, </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Eygerður Margrétardóttir fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga, </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Jón S. Ólafsson fulltrúi Hafrannsóknastofnunar, </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Tryggvi Þórðarson fulltrúi Umhverfisstofnunar. </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 16px;">Nefndin kýs </span><span style="font-family: Tms Rmn; font-size: 16px;">sér sjálf formann og skiptir að öðru leyti með sér verkum. </span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriÍslenskar getraunir, stjórn 2016-2019<p><span>Skipuð&nbsp; til þriggja ára með skírskotun til 4. gr. laga nr. 59/1972 um Íslenskar&nbsp;getraunir.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p><span>Auður Inga Þorsteinsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Ungmennafélag Íslands<br /> </span></p> <p><span>Geir Þorsteinsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Knattspyrnusamband Íslands<br /> </span></p> <p><span>Hafsteinn Pálsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Íþrótta-og Ólympíusamband Ísl<br /> </span></p> <p><span>Lilja Sigurðardóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Íþróttabandalag Reykjavíkur<br /> </span></p> <p><span>Óskar Þór Ármannsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Íþróttanefnd<br /> </span></p> <p><span>Guðrún Inga Sívertsen<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Knattspyrnusamband Íslands<br /> </span></p> <p><span>Gunnar Gunnarsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Ungmennafélag Íslands<br /> </span></p> <p><span>Líney Rut Halldórsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Íþrótta-og Ólympíusamband Ísl<br /> </span></p> <p><span>Sigríður Jónsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Íþróttanefnd<br /> </span></p> <p><span>Örn Andrésson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Íþróttabandalag Reykjavíkur</span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriÍþróttanefnd 2019-2023<p><span>Íþróttanefnd starfar skv. 4. gr. íþróttalaga nr. 64/1998. Hlutverk nefndarinnar&nbsp;er að veita ráðuneytinu ráðgjöf í íþróttamálum, gera tillögu til ráðuneytisins&nbsp;um fjárframlög til íþróttamála og um úthlutun fjár úr íþróttasjóði.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p><span>Soffía Ámundadóttir<br /> Staða: Formaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Örn Guðnason<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Ungmennafélag Íslands<br /> </span></p> <p><span>Erlingur S. Jóhannsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Menntavísindasvið Háskóla Íslands<br /> </span></p> <p>Jóhanna M. Hjartardóttir<span><br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Samband íslenskra sveitarfélaga<br /> </span></p> <p><span>Sigríður Jónsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Íþrótta-og Ólympíusamband Ísl<br /> </span></p> <p><span>Hörður Gunnarsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra&nbsp;</span></p> <p><span>Þráinn Hafsteinsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Íþrótta-og Ólympíusamband Íslands<br /> </span></p> <p><span>Þórdís Lilja Gísladóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Menntavísindasvið Háskóla Íslands<br /> </span></p> <p><span>Bragi Bjarnason<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Samband íslenskra sveitarfélaga<br /> </span></p> <p><span>Ragnheiður Högnadóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Ungmennafélag Íslands</span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriJafnréttisfulltrúi / jafnréttisnefnd atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis<p>Skv. 13. gr. laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla skal í sérhverju ráðuneyti starfa jafnréttisfulltrúi sem hefur sérþekkingu á jafnréttismálum. Jafnréttisfulltrúi fjallar um og hefur eftirlit með jafnréttisstarfi á málefnasviði viðkomandi ráðuneytis og stofnana þess, þar á meðal skal hann vinna að kynjasamþættingu á málefnasviði ráðuneytisins. </p> <p>Jafnréttisfulltrúi skal árlega senda Jafnréttisstofu greinargerð um stöðu og þróun jafnréttismála á málefnasviði viðkomandi ráðuneytis. Hlutverk jafnréttisnefndar ráðuneytisins er að tryggja órofið samhengi jafnréttismála innan ráðuneytisins, fylgjast með stöðu þeirra á hverjum tíma og gera tillögur um úrbætur og framfarir eftir því sem tilefni gefast. Þá skal nefndin einnig endurskoða jafnréttisáætlun ráðuneytisins annað hvert ár.</p> <p>Nefndina skipa: &nbsp;</p> <ul> <li>Ása María H. Guðmundsdóttir, formaður&nbsp;</li> <li>Kristján Freyr Helgason</li> <li>Þórir Hrafnsson<br /> <br /> </li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Blá ör til hægriJafnréttisnefnd umhverfis- og auðlindaráðuneytisSkipuð 25. október 2016<br /> Jafnréttisnefndin er skipuð í samræmi við jafnréttisáætlun Stjórnarráðsins sem á sér grundvöll í lögum nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Hlutverk nefndarinnar er að fjalla um stöðu og rétt kvenna og karla á málefnasviði ráðuneytisins, á meðal starfsmanna og þau málefni sem varða kynjasamþættingu í stefnumótun og áætlanagerð í ráðuneytinu.<br /> <br /> Nefndin skal vera ráðgefandi fyrir yfirstjórn ráðuneytisins og hafa frumkvæði að aðgerðum í málefnum sem varða jafnrétti. Nefndin fylgist með framgangi verkefna ráðuneytisins á sviði jafnréttismála, m.a. verkefnum í framkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálum og kemur á framfæri hugmyndum sem stuðala að auknu jafnrétti.<br /> <br /> Nefndin er skipuð til tveggja ára.<br /> <br /> Þorbjörg Auður Ævarr Sveinsdóttir, formaður<br /> Helga Jónsdóttir<br /> Reynir JónssonUmhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriJafnréttisráð<p>Eftir hverjar alþingiskosningar skipar <a href="/radherra/um-radherra">ráðherra</a> ellefu manna Jafnréttisráð samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008010.html#G8">8. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 10/2008</a>.</p> <p>Hlutverk Jafnréttisráðs er að starfa í nánum tengslum við Jafnréttisstofu og vera ráðherra og framkvæmdastjóra Jafnréttisstofu til ráðgjafar við faglega stefnumótun í málum er tengjast jafnrétti kynjanna. Sérstök áhersla skal lögð á að jafna stöðu kynjanna á vinnumarkaði og samþættingu fjölskyldu- og atvinnulífs. Þá skal Jafnréttisráð undirbúa jafnréttisþing í samráði við ráðherra og leggja fyrir það skýrslu um störf sín.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Dr. Silja Bára Ómarsdóttir, skipuð án tilnefningar, formaður</li> <li>Maríanna Traustadóttir, tiln. af Alþýðusambandi Íslands, Bandalagi háskólamanna og Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja</li> <li>Þórunn Sveinbjarnardóttir, tiln. af Alþýðusambandi Íslands, Bandalagi háskólamanna og Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja</li> <li>Pétur Reimarsson, tiln. af fjármála- og efnahagsráðuneyti og Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Einar Mar Þórðarson, tiln. af fjármála- og efnahagsráðuneyti og Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Sigþrúður Guðmundsdóttir, tiln. af Samtökum um kvennaathvarf og Stígamótum</li> <li>Jón Ingvar Kjaran, tiln. af Rannsóknastofnun í jafnréttisfræðum</li> <li>Hróðmar Dofri Hermannsson, tiln. af Félagi um foreldrajafnrétti</li> <li>Guðrún Þórðardóttir, tiln. af Femínistafélagi Íslands, Kvenfélagasambandi Íslands og Kvenréttindafélagi Íslands</li> <li>Tatjana Latinovic, tiln. af Femínistafélagi Íslands, Kvenfélagasambandi Íslands og Kvenréttindafélagi Íslands</li> <li>Anna Guðrún Björnsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> </ul> <h4> Varamenn</h4> <ul> <li>Daníel E. Arnarsson, skipaður án tilnefningar, varaformaður</li> <li>Jóhann R. Sigurðsson, tiln. af Alþýðusambandi Íslands, Bandalagi háskólamanna og Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja</li> <li>Hlöðver Sigurðsson, tiln. af Alþýðusambandi Íslands, Bandalagi háskólamanna og Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja</li> <li>Kristín Þóra Harðardóttir, tiln. af fjármála- og efnahagsráðuneyti og Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Halldóra Friðjónsdottir, tiln. af fjármála- og efnahagsráðuneyti og Samtökum atvinnulífsins</li> <li><span>Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir</span>, tiln. af Samtökum um kvennaathvarf og Stígamótum</li> <li>Sólveig Anna Bóasdóttir, tiln. af Rannsóknastofnun í jafnréttisfræðum</li> <li>Guðný S. Bjarnadóttir, tiln. af Félagi um foreldrajafnrétti</li> <li>Una Hildardóttir, tiln. af Femínistafélagi Íslands, Kvenfélagasambandi Íslands og Kvenréttindafélagi Íslands</li> <li>Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir, tiln. af Femínistafélagi Íslands, Kvenfélagasambandi Íslands og Kvenréttindafélagi Íslands</li> <li>Bjarni Ómar Haraldsson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> </ul> <p><em>Ráðið&nbsp;er skipað af félags- og jafnréttismálaráðherra frá&nbsp;27. febrúar 2018 til næstu alþingiskosninga.</em></p>ForsætisráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriKærunefnd húsamála<p>Kærunefnd húsamála var sett á laggirnar með lögum <a href="http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.066.html">nr. 66/2010</a>, um breytingu á húsaleigulögum, lögum um frístundabyggð og leigu lóða undir frístundahús, lögum um fjöleignarhús, lögum um húsnæðismál og lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, með síðari breytingum.</p> <p>Hlutverk kærunefndar húsamála er skilgreint í lögum um fjöleignarhús, <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1994026.html">nr. 26/1994</a>, húsaleigulögum, <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1994036.html">nr. 36/1994</a>, og lögum um frístundabyggð og leigu lóða undir frístundahús, <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008075.html">nr. 75/2008</a>.</p> <h2>Aðalmenn</h2> <ul> <li> Auður Björg Jónsdóttir, hæstaréttarlögmaður, formaður </li> <li> Eyþór Rafn Þórhallsson, byggingaverkfræðingur </li> <li> Valtýr Sigurðsson, hæstaréttarlögmaður </li> </ul> <h2> Varamenn</h2> <ul> <li> Þorsteinn Magnússon, héraðsdómslögmaður, varamaður formanns</li> <li>Aldís Ingimarsdóttir, byggingaverkfræðingur </li> <li> Sigurlaug Helga Pétursdóttir, héraðsdómslögmaður </li> </ul> <p>Starfsmaður nefndarinnar er Unnur Björg Ómarsdóttir</p> <p>Ritari nefndarinnar er Þórdís Stephenson</p> <p><span><strong>Aðsetur nefndarinar er hjá Úrskurðarnefnd velferðarmála<br /> Katrínartúni 2<br /> 105 Reykjavík<br /> [email protected]</strong></span></p> <p><span>&nbsp;</span>Nefndin er skipuð af félags- og húsnæðismálaráðherra frá 11. ágúst 2019 til 10. ágúst 2022</p> <ul> <li><a href="/raduneyti/nefndir/kaerunefnd-husamala/">Nánari upplýsingar um nefndina, eyðublöð og fleira</a></li> </ul>FélagsmálaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriKærunefnd jafnréttismála<h2>Hvað er unnt að kæra til kærunefndar jafnréttismála?</h2> <p><span>Einstaklingar, fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök sem telja að ákvæði jafnréttislaga hafi verið brotin gagnvart sér eða félagsmönnum sínum geta leitað atbeina kærunefndar jafnréttismála, sbr. lög nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Til nefndarinnar geta þeir einnig leitað sem telja rétti sínum hallað andstætt ákvæðum laga nr. 85/2018 um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna eða laga nr. 86/2018 um jafna meðferð á vinnumarkaði. Þá getur Jafnréttisstofa einnig óskað eftir því að kærunefnd jafnréttismála taki mál til meðferðar á grundvelli framangreindra laga.&nbsp;</span> </p> <h2>Kærufrestur</h2> <p>Kærur skulu berast nefndinni skriflega innan sex mánaða frá því að ætlað brot á lögum þessum lá fyrir, frá því að ástandi sem talið er brot á lögunum lauk eða frá því að sá er málið varðar fékk vitneskju um ætlað brot. Sé leitað rökstuðnings á grundvelli ákvæða stjórnsýslulaga tekur fresturinn að líða þegar sá rökstuðningur liggur fyrir.</p> <p>Kærunefndin getur þegar sérstaklega stendur á ákveðið að taka kæru til meðferðar þótt framangreindur frestur sé liðinn, þó aldrei ef liðið er meira en eitt ár.</p> <p>Kæra telst nægjanlega snemma fram komin ef póststimpill bréfs sýnir að hún hafi verið send nefndinni áður en fresturinn er liðinn.</p> <h2>Málsmeðferð hjá nefndinni</h2> <p>Málsmeðferð fyrir kærunefnd skal að jafnaði vera skrifleg en þó getur nefndin kallað málsaðila eða fulltrúa þeirra á sinn fund. Kærunefndin skal tryggja að aðili máls eigi þess kost að tjá sig um efni máls áður en nefndin kveður upp úrskurð sinn enda telji nefndin að hvorki afstaða hans né rök fyrir henni liggi fyrir í gögnum málsins.</p> <p>Telji nefndin mál ekki nægilega upplýst getur hún krafist frekari gagna frá málsaðilum og jafnframt getur hún að kröfu gagnaðila krafið aðila um gögn sem áhrif geta haft á úrlausn máls.</p> <p>Að öðru leyti fer um málsmeðferð hjá nefndinni samkvæmt ákvæðum stjórnsýslulaga og <a href="https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=e8a386a8-b269-429d-a347-8884b149340a" rel="noopener noreferrer" target="_blank">reglugerð um málsmeðferð fyrir kærunefnd jafnréttismála nr. 220/2017</a>.</p> <p>Niðurstöður kærunefndar sæta ekki kæru til æðra stjórnvalds.</p> <p>Úrskurðir kærunefndar eru bindandi gagnvart málsaðilum. Málsaðilum er heimilt að bera úrskurði nefndarinnar undir dómstóla.</p> <h3>Málsmeðferðartími</h3> <p>Kærunefnd jafnréttismála skal kveða upp úrskurð svo fljótt sem auðið er og eigi síðar en þremur mánuðum eftir að henni berst mál.</p> <h3>Kostnaður</h3> <p>Málsmeðferð er aðilum máls að kostnaðarlausu.</p> <h3>Eyðublað</h3> <ul> <li><a></a><a href="https://urvel.eydublod.is/Forms/Form/EBL-007" target="_blank">Rafræn kæra</a>&nbsp;- Innskráning með rafrænum skilríkjum, skil á netinu.&nbsp;</li> <li><a></a><a href="/library/06-Eydublod/Ey%c3%b0ubla%c3%b0%20-%20K%c3%a6runefnd%20jafnr%c3%a9ttism.%20k%c3%a6ra.pdf"></a><a href="/library/06-Eydublod/Ey%c3%b0ubla%c3%b0%20-%20K%c3%a6runefnd%20jafnr%c3%a9ttism.%20k%c3%a6ra.pdf" target="_blank">Eyðublað á PDF formi</a>&nbsp;- Nauðsynlegt er að vista eyðublaðið áður en það er fyllt út. Það er síðan prentað út og sent til nefndarinnar (sjá aðsetur hér að neðan).</li> </ul> <p>Einnig liggja kærueyðublöð frammi hjá:</p> <ul> <li>Úrskurðarnefnd velferðarmála, Katrínartúni 2, 105 Reykjavík.</li> <li>Jafnréttisstofu, Borgum v/Norðurslóð á Akureyri</li> </ul> <p>Eyðublaðið auðveldar málatilbúnað fyrir nefndinni og tryggir að nauðsynlegar upplýsingar liggi fyrir þegar í upphafi málsmeðferðar. Skilmerkilega skal greina hvert ágreiningsefnið er, hver er krafa aðila og rökstuðning fyrir henni. <strong>Ekki er skylt að nota eyðublaðið.</strong></p> <h3>Fylgigögn</h3> <p>Æskilegt er að þau gögn fylgi með sem geta haft áhrif á úrlausn máls.</p> <p>Kærunefnd jafnréttismála getur krafist frekari gagna frá málsaðilum telji hún málið ekki nægjanlega upplýst.</p> <h3>Aðsetur nefndarinnar er hjá</h3> <p>Úrskurðarnefnd velferðarmála<br /> Katrínartún 2<br /> 105 Reykjavík<br /> Netfang: [email protected]<br /> Sími 551 8200&nbsp;</p> <h2>Birting úrskurða</h2> <p>Úrskurðir nefndarinnar, áður álit, eru birtir á&nbsp;<a href="https://www.stjornarradid.is/gogn/urskurdir-og-alit-/">úrskurðavef Stjórnarráðsins</a>.</p> <ul> <li><a href="http://www.althingi.is/lagasafn/kaflar/nuna/02.html">Lög á sviði mannréttinda og jafnréttismála&nbsp;á vef Alþingis</a></li> <li><a href="http://www.reglugerd.is/reglugerdir/02/02a/">Reglugerðir um jafnréttismál</a></li> </ul> <h2>Skipan nefndarinnar</h2> <p>Samkvæmt <a href="https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008010.html" target="_blank">lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla</a>&nbsp;skipar ráðherra samkvæmt tilnefningu Hæstaréttar þrjá fulltrúa í kærunefnd jafnréttismála til þriggja ára í senn. Þeir skulu allir vera lögfræðingar og a.m.k. einn þeirra hafa sérþekkingu á jafnréttismálum. Formaður og varaformaður skulu uppfylla skilyrði um embættisgengi héraðsdómara. Varamenn eru skipaðir með sama hætti.</p> <h3>Aðalmenn</h3> <ul> <li>Arnaldur Hjartarson, héraðsdómari, formaður</li> <li>Björn L. Bergsson, skrifstofustjóri, varaformaður</li> <li>Þórey S. Þórðardóttir, hæstaréttarlögmaður</li> </ul> <h3>Varamenn</h3> <ul> <li>Grímur Sigurðsson, hæstaréttarlögmaður</li> <li>Guðrún Björg Birgisdóttir, hæstaréttarlögmaður</li> <li>Arnar Þór Jónsson, héraðsdómari&nbsp;</li> </ul> <p>Starfsmaður nefndarinnar er Unnur Björg Ómarsdóttir</p> <p><span>&nbsp; </span></p> <p>&nbsp;</p>ForsætisráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriKærunefnd útboðsmála<h3> </h3> <hr /> <p><strong>Afgreiðsla kærunefndar útboðsmála er frá 1. janúar 2020 hjá yfirskattanefnd. Móttaka skjala er hjá Sigrúnu Ingadóttur, yfirskattanefnd Borgartúni 21, 105 Reykjavík. Netfang kærunefndar útboðsmála er <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></strong></p> <p>Hlutverk kærunefndar útboðsmála er að leysa með skjótum og óhlutdrægum hætti úr kærum fyrirtækja vegnaætlaðra brota á lögum um opinber innkaup og reglum settum samkvæmt þeim. Þar á meðal um almenn innkaup opinberra aðila, innkaup á sviði varnar- og öryggismála, innkaup opinberra aðila sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu og gerð sérleyfissamninga.&nbsp;Nefndin starfar samkvæmt <a href="https://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html" target="_blank">103. gr. laga um opinber innkaup&nbsp;nr. 120/2016</a>.</p> <p><strong>Kærunefnd útboðsmála skipa (skipuð til fjögurra ára í apríl 2019):</strong></p> <ul> <li>Ásgerður Ragnarsdóttir, héraðsdómari, formaður nefndarinnar</li> <li>Auður Finnbogadóttir, verkefnastjóri</li> <li>Eiríkur Jónsson, landsréttardómari</li> </ul> <p><strong>Varamenn:</strong></p> <ul> <li>Hersir Sigurgeirsson dósent</li> <li>Hildur Briem, héraðsdómari</li> <li>Sandra Baldvinsdóttir, héraðsdómari</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Ritarar kærunefndar útboðsmála eru Daníel Isebarn, hrl., og Sigurður Snædal Júlíusson, hdl.</p> <p>Kæra ásamt fylgigögnum skal vera í sex eintökum. &nbsp;Nefndin getur leyft frávik frá þessu skilyrði ef fylgigögn eru óvenjulega umfangsmikil. &nbsp;</p> <ul> <li>Kærugjald er kr. 150.000.</li> </ul> <p>Vinsamlegast greiðið inn á reikning ríkissjóðs nr. 0001-26-025017, kt. 540269-6459 og sendið staðfestingu í tölvupósti til [email protected]</p> <p>Kæra er ekki tekin fyrir hjá kærunefnd útboðsmála nema kærugjald hafi verið greitt.</p> <ul> <li><a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html">Lög um opinber innkaup</a></li> <li><a href="http://www.urskurdir.is/Fjaramala/KaerunefndUtbodsmala/">Úrskurðir kærunefndar útboðsmála</a></li> </ul> <h2>Starfsreglur fyrir kærunefnd útboðsmála</h2> <div> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><strong>STARFSREGLUR KÆRUNEFNDAR ÚTBOÐSMÁLA</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>(2018)</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>1. gr.</strong><br /> <em>Heiti og aðsetur</em></p> <p>Kærunefnd útboðsmála starfar samkvæmt XI. kafla laga nr. 120/2016 um opinber innkaup, eins og ákvæðum kaflans kann að hafa verið breytt síðar, en um meðferð mála fyrir nefndinni fer að öðru leyti eftir stjórnsýslulögum nr. 37/1993 með síðari breytingum.</p> <p>Fullt heiti nefndarinnar er „kærunefnd útboðsmála“ og er aðsetur og póstfang nefndarinnar hjá fjármálaráðuneytinu í Arnarhváli, 150 Reykjavík. Raffang (tölvupóstfang) nefndarinnar er [email protected]</p> <p style="text-align: center;"><strong>2. gr.</strong><br /> <em>Framlagning kæru</em></p> <p>Kæra skal afhent eða póstsend kærunefnd útboðsmála. Þó er heimilt að senda nefndinni afrit undirritaðrar kæru með rafpósti og jafngildir þá slík sending móttöku kæru ef frumrit kærunnar berst nefndinni innan þriggja sólarhringa.</p> <p>Samhliða afhendingu eða póstsendingu kæru skal kærandi greiða kærugjald samkvæmt 5. mgr. 106. gr. laga nr. 120/2016. Kæra verður ekki tekin til efnislegrar meðferðar nema kærugjald hafi verið greitt.</p> <p>Mat á því hvort kæra hefur borist innan kærufrests miðast við móttökudag kæru.</p> <p style="text-align: center;"><strong>3. gr.</strong><br /> <em>Form kæru og fylgigögn</em></p> <p>Kæra skal undirrituð af kæranda, fyrirsvarsmanni kæranda eða lögmanni hans. </p> <p>Með kæru skal fylgja afrit allra þeirra gagna, sem vísað er til í kæru, auk annarra gagna, sem kærandi telur styðja kröfur sínar.</p> <p>Kæra ásamt fylgiskjölum skal lögð fram í sexriti. Kærandi getur þó óskað eftir því að leggja fram fylgiskjöl með rafrænum hætti þegar umfang gagna er mikið. Kærandi getur einnig óskað eftir því að aðeins eitt eintak ákveðinna gagna sé lagt fram.</p> <p style="text-align: center;"><strong>4. gr.</strong><br /> <em>Efni kæru</em></p> <p>Í kæru skal eftirfarandi koma fram:</p> <ol style="list-style-type: lower-alpha;"> <li>Fullt heiti kæranda og fyrirsvarsmanns hans, kennitala, lögheimili og raffang (tölvupóstfang), ef því er að skipta.</li> <li>Heiti og heimilisfang varnaraðila.</li> <li>Ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kært.</li> <li>Kröfur kæranda sem skulu lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum nr. 120/2016.</li> <li>Beiðni um álit á skaðabótaskyldu varnaraðila, ef því er að skipta.</li> <li>Stutt lýsing málsatvika, málsástæðna og rökstuðningur.</li> <li>Hvort heimilað er að tilkynningar, ákvarðanir og úrskurðir verði sendir kæranda eingöngu með rafpósti.</li> </ol> <p>Óski kærandi eftir því að gætt sé trúnaðar um ákveðin atriði skal hann tilgreina þau atriði sérstaklega og jafnframt taka fram að hvaða marki óskað sé trúnaðar og ástæður fyrir því.</p> <p style="text-align: center;"><strong>5. gr.</strong><br /> <em>Tilkynning um móttöku kæru</em></p> <p>Við móttöku kæru tilkynnir nefndin þegar í stað þeim sem kæra beinist gegn um móttöku kærunnar. Þegar um er að ræða kæru vegna ákvörðunar um val tilboðs skal í tilkynningu til varnaraðila vakin athygli á því að gerð samnings kunni að vera óheimil þar til nefndin hefur endanlega leyst úr kærunni.</p> <p style="text-align: center;"><strong>6. gr.</strong><br /> <em>Málsmeðferð</em></p> <p>Nú er kæra tæk til efnismeðferðar og gefur nefndin varnaraðila, þar á meðal fyrirtæki sem hagsmuni kann að eiga af kærunni, kost á að tjá sig um efni kærunnar. Frestur skal að jafnaði eigi vera lengri en 10 dagar frá dagsetningu bréfs nefndarinnar. </p> <p>Kæranda skal jafnan gefinn stuttur frestur til að tjá sig um greinargerð varnaraðila og annarra sem gefinn hefur verið kostur á að færa fram skriflegar athugasemdir. Frestur skal að jafnaði eigi vera lengri en 10 dagar frá dagsetningu bréfs nefndarinnar.</p> <p>Að framkomnum lokaathugasemdum kæranda tekur nefndin mál til úrskurðar nema ákveðið sé að fram fari munnlegur málflutningur eða frekari gagnaöflun að frumkvæði nefndarinnar.</p> <p style="text-align: center;"><strong>7. gr.</strong><br /> <em>Málsmeðferð um kröfu um stöðvun samningsgerðar um stundarsakir</em></p> <p>Varnaraðila, þar á meðal fyrirtæki sem hagsmuni kann að eiga af kærunni, skal að jafnaði gefinn skammur frestur til að tjá sig um hugsanlega stöðvun útboðs eða stöðvun samningsgerðar um stundarsakir. Frestur skal að jafnaði ekki vera lengri en þrír sólarhringar.</p> <p>Ef um er að ræða skýrt og augljóst brot á reglum um opinber innkaup er heimilt að taka ákvörðun um stöðvun um stundarsakir án þess að varnaraðila hafi verið gefinn kostur á að tjá sig.</p> <p>Þegar athugasemdir samkvæmt 1. mgr. hafa borist skal nefndin taka ákvörðun um kröfuna eins fljótt og unnt er. Ef skýrt liggur fyrir að skilyrði til stöðvunar samningsgerðar um stundarsakir eru ekki fyrir hendi er þó heimilt að fresta umfjöllun um kröfuna til endanlegs úrskurðar með bókun nefndarinnar.</p> <p style="text-align: center;"><strong>8. gr.</strong><br /> <em>Málsmeðferð um afléttingu stöðvunar samningsgerðar</em></p> <p>Nefndin getur ákveðið að aflétta banni við samningsgerð sem stofnast hefur til við móttöku kæru innan lögboðins biðtíma samkvæmt 86. gr. laga nr. 120/2016, hvort heldur er að kröfu varnaraðila eða að eigin frumkvæði.</p> <p>Geri varnaraðili kröfu um afléttingu samningsgerðar getur kærunefnd tekið ákvörðun um afléttingu stöðvunar án þess að afla frekari gagna eða athugasemda frá kæranda.</p> <p>Áður en nefndin tekur ákvörðun um afléttingu stöðvunar samningsgerðar að eigin frumkvæði skal hún að jafnaði gefa aðilum kost á því að færa fram athugasemdir sínar.</p> <p style="text-align: center;"><strong>9. gr.</strong><br /> <em>Form og efni greinargerðar varnaraðila og fylgigögn</em></p> <p>Um form og efni greinargerðar varnaraðila fer eftir 3. og 4. gr. eftir því sem við á.</p> <p>Óski varnaraðili eftir því að gætt sé trúnaðar um ákveðin atriði skal hann tilgreina þau atriði sérstaklega og jafnframt taka fram að hvaða marki óskað sé trúnaðar og ástæður fyrir því.</p> <p style="text-align: center;"><strong>10. gr.</strong><br /> <em>Skipun nefndarinnar</em></p> <p>Á nefndarfundi, þar sem tekin er lokaákvörðun um mál, skal nefndin vera fullskipuð. Í öðrum tilvikum er nægilegt að tveir nefndarmenn taki þátt í meðferð máls og ákvörðun.</p> <p>Formaður kallar til varamenn eftir því sem nauðsyn ber til. Við val á varamanni skal leitast við að jafna fjölda mála sem varamenn taka þátt í. Í stað nefndarmanns með&nbsp;alhliða reynslu og þekkingu á viðskiptum skal þó kalla til þann varamann sem skipaður hefur verið vegna sambærilegrar kunnáttu.</p> <p>Í forföllum formanns skal löglærður aðalmaður gegna störfum formanns. Í forföllum beggja skipaðra löglærðra aðalmanna skal hlutkesti ráða hvor löglærðra varamanna fer með formennsku.</p> <p>Nefndarmenn skulu undirrita ákvarðanir, úrskurði og minnihlutaálit sem þeir standa að.</p> <p style="text-align: center;"><strong>11. gr.</strong><br /> <em>Ákvarðanir formanns</em></p> <p>Formaður ákveður fundi nefndarinnar og stýrir störfum hennar.<br /> <br /> Formaður tekur ákvörðun um afhendingu gagna til málsaðila og annarra aðila.</p> <p style="text-align: center;"><strong>12. gr.</strong><br /> <em>Fundargerðir og málaskrá</em></p> <p>Löglærður ritari nefndarinnar heldur fundargerðir eftir nánari ákvörðun formanns. Haldin skal skrá yfir mál sem berast nefndinni og lyktir þeirra.</p> <p style="text-align: center;"><strong>13. gr.</strong><br /> <em>Tilkynningar</em></p> <p>Heimilt er að senda málsaðila tilkynningar, ákvarðanir og úrskurði með rafpósti eða öðrum rafrænum hætti, hafi hann samþykkt slíka tilhögun. Staðfest endurrit ákvarðana og úrskurða skal þó einnig senda bréflega eða með fullgildri rafrænni undirskrift.</p> <p style="text-align: center;"><strong>14. gr.</strong><br /> <em>Birting úrlausna kærunefndar útboðsmála</em></p> <p>Úrskurðir og ákvarðanir nefndarinnar skulu gerðir almenningi aðgengilegar eftir nánari ákvörðun formanns. Óski málsaðili eftir því að tiltekin atriði í úrlausn séu ekki birt skal hann tilkynna nefndinni um það eins fljótt og kostur er og um ástæður þess.</p> <p style="text-align: center;"><strong>15. gr.</strong><br /> <em>Upplýsingagjöf til fjármálaráðuneytisins</em></p> <p>Nefndin skal láta fjármálaráðuneytinu í té endurrit af ákvörðunum og úrskurðum í málum sem hún fjallar um.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>16. gr.</strong><br /> <em>Gildistaka</em></p> <p>Starfsreglur þessar eru settar samkvæmt heimild í 113. gr. laga nr. 120/2016 um opinber innkaup og öðlast gildi við staðfestingu ráðherra.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><em>Kærunefnd útboðsmála, 18. júní 2018.</em></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>Skúli Magnússon</strong></p> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td valign="top" style="text-align: center;"> <p><strong>Auður Finnbogadóttir</strong></p> </td> <td valign="top" style="text-align: center;"> <p><strong>Ásgerður Ragnarsdóttir</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriKærunefnd útlendingamála<p>Kærunefnd útlendingamála er sjálfstæð stjórnsýslunefnd sem hóf störf 1. janúar 2015 í kjölfar lagabreytinga sem gerðar voru vorið 2014 á <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2002096.html" target="_blank">lögum um útlendinga nr. 96/2002</a>. Með <a href="http://www.althingi.is/altext/143/s/1259.html" target="_blank">lagabreytingunni</a>&nbsp;var almenn kæruleið vegna ákvarðana um útlendingamál færð frá dómsmálaráðherra til hinnar nýju kærunefndar. Við úrlausn mála hefur kærunefnd útlendingamála sömu valdheimildir og ráðherra sem úrskurðaraðili á æðra stjórnsýslustigi. </p> <p>Dómsmálaráðherra skipar kærunefnd útlendingamála til fimm ára í senn.</p> <p>Nefndin var fyrst um sinn skipuð þremur aðalmönnum og jafnmörgum til vara. Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/altext/145/s/1275.html">lagabreytingu</a>&nbsp;sem samþykkt var 12. maí 2016 skal nefndin skipuð sjö aðalmönnum og fimm til vara. Gengið var frá þessari breytingu frá og með 1. júlí 2016. Auk formanns og varaformanns starfa hjá kærunefndinni átta lögfræðingar og ritari.</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <p><strong>Aðalmenn</strong></p> <ul> <li>Dr. Hjörtur Bragi Sverrisson, formaður, tilnefndur af dómsmálaráðherra, </li> <li>Anna Tryggvadóttir, varaformaður, tilnefnd af dómsmálaráðherra,</li> <li>Árni Helgason hæstaréttarlögmaður, tilnefndur af dómsmálaráðherra,</li> <li>Gunnar Páll Baldvinsson, lögfræðingur, tilnefndur af dómsmálaráðherra,</li> <li>Daníel Isebarn Ágústsson, lögfræðingur, tilnefndur af Mannréttindaskrifstofu Íslands,&nbsp;</li> <li>Þorbjörg Inga Jónsdóttir lögfræðingur, tilnefnd af Mannréttindaskrifstofu Íslands, </li> <li>Bjarnveig Eiríksdóttir, lögfræðingur, tilnefnd af Mannréttindastofnun Háskóla Íslands.</li> </ul> <p><strong>Varamenn</strong></p> <ul> <li>Ívar Örn Ívarsson lögfræðingur, tilnefndur af dómsmálaráðherra,</li> <li>Ívar Már Ottason, lögfræðingur, tilnefndur af dómsmálaráðherra, </li> <li>Laufey Helga Guðmundsdóttir lögfræðingur, tilnefnd af Mannréttindaskrifstofu Íslands,&nbsp;</li> <li>Katrín Oddsdóttir, doktorsnemi í lýðræðislegri stjórnarskrárgerð, tilnefnd af Mannréttindaskrifstofu Íslands,</li> <li>Hilmar Magnússon hæstaréttarlögmaður, tilnefndur af Mannréttindastofnun Háskóla Íslands.<br /> <br /> </li> </ul> <p><strong>Kærunefnd útlendingamála er til húsa að Skúlagötu 17, 101 Reykjavík. Símanúmer hennar er 510 0510 og netfang&nbsp;<a href="mailto:[email protected]is">[email protected]</a>. Sjá vef nefndarinnar <a href="https://www.knu.is/" target="_blank">www.knu.is</a>.</strong>&nbsp;</p>DómsmálaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriKærunefnd vöru og þjónustukaupa 2020-2023<span></span> <p class="MsoNormal"><span lang="IS" style="font-size: 12pt; background: white; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #242424;">Samkvæmt 1. mgr. 15. gr. laga um úrskurðaraðila á sviði neytendamála skipar ráðherra kærunefnd vöru- og þjónustukaupa til þriggja ára í senn. Nefndarmenn skulu vera þrír. Ráðherra skipar einn nefndarmanna eftir tilnefningu Neytendasamtakanna, annan eftir tilnefningu Samtaka atvinnulífsins og hinn þriðja án tilnefningar og skal hann jafnframt vera formaður nefndarinnar. Formaður nefndarinnar skal fullnægja skilyrðum til að vera héraðsdómari. Varamenn nefndarinnar skulu tilnefndir og skipaðir á sama hátt.</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="IS" style="font-size: 12pt; background: white; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #242424;">Neytendur geta óskað eftir úrskurði kærunefndar vöru- og þjónustukaupa vegna ágreinings sem rís af sölu- eða þjónustusamningi. Kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa er ekki lengur starfandi.</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="IS" style="font-size: 12pt; background: white; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #242424;">Nefndin er þannig skipuð:</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="IS" style="font-size: 12pt; background: white; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #242424;">&nbsp; &nbsp; Aðalmenn:&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="IS" style="font-size: 12pt; background: white; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #242424;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hildur Ýr Viðarsdóttir, formaður</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="IS" style="font-size: 12pt; background: white; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #242424;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ívar Halldórsson, tilnefndur af Neytendasamtökunum</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="IS" style="font-size: 12pt; background: white; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #242424;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jón Rúnar Pálsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="IS" style="font-size: 12pt; background: white; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #242424;">&nbsp; &nbsp; Varamenn:</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="IS" style="font-size: 12pt; background: white; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #242424;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Víðir Smári Petersen, varaformaður</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="IS" style="font-size: 12pt; background: white; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #242424;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kolbrún Arna Villadsen, tilnefnd af Neytendasamtökunum</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="IS" style="font-size: 12pt; background: white; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #242424;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Heiðrún Björk Gísladóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="IS" style="font-size: 12pt; background: white; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #242424;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;Starfsmaður nefndarinnar er Karen Björnsdóttir.</span></p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriKennararáð<p>Mennta- og menningarmálaráðherra skipar kennararáð, sbr. ákvæði 7. gr. laga nr. 95/2019 um menntun, hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla.&nbsp; Hlutverk kennararáðs er m.a. að:</p> <ol style="list-style-type: lower-alpha;"> <li>veita ráðherra ráðgjöf og leiðbeiningar um þróun hæfniramma með því að gera tillögu um innihald og endurskoðun reglugerðar um hæfniramma fyrir almenna og sérhæfða hæfni kennara og skólastjórnenda,</li> <li>veita leiðbeiningar og ráðgjöf um útfærslu hæfniramma á grundvelli þessa kafla og reglugerðar skv. 8. gr.,</li> <li>veita ráðgjöf um starfsþróun kennara og skólastjórnenda og notkun hæfniramma við útfærslu og framkvæmd hennar,</li> <li>fylgjast með alþjóðlegri þróun og áherslum í menntavísindum og nýta við ráðgjöf um kennaramenntun og starfsþróun,</li> <li>veita leiðsögn um mat á sérhæfingu kennara við ráðningu,</li> <li> efla vitund um mikilvægi kennarastarfsins í samfélaginu.</li> </ol> <p>Skipunartímabil er frá 15. júní 2020 til 14. júní 2024.</p> <p>Kennararáð er þannig skipað:</p> <p>Birgir Urbancic Ásgeirsson, formaður, án tilnefningar.<br /> &nbsp; Varamaður: Björg Pétursdóttir.&nbsp;<br /> Sonja Dögg Pálsdóttir, varaformaður, án tilnefningar.<br /> &nbsp; Varamaður: Sigríður Lára Ásbergsdóttir.<br /> Guðmundur Engilbertsson, tilnefndur af Háskólanum á Akureyri.<br /> &nbsp; Varamaður: Kristín Dýrfjörð.<br /> Guðbjörg Aðalbergsdóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands.<br /> &nbsp; Varamaður: Kristinn Þorsteinsson.<br /> Karl Frímannsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.<br /> &nbsp; Varamaður: Svandís Ingimundardóttir.<br /> Ingimar Ólafsson Waage, tilnefndur af Listaháskóla Íslands.<br /> &nbsp; Varamaður: Gunndís Ýr Finnbogadóttir.<br /> Ragnar Friðrik Ólafsson, tilnefndur af Menntamálastofnun.<br /> &nbsp; Varamaður: Auður Bára Ólafsdóttir.<br /> Freyja Hreinsdóttir, tilnefnd af Menntavísindasviði Háskóla Íslands.<br /> &nbsp; Varamaður: Kristín Jónsdóttir.<br /> Anna María Gunnarsdóttir, tilnefnd af Kennarasambandi Íslands.<br /> &nbsp; Varamaður: Guðjón Hreinn Hauksson.<br /> Haraldur Freyr Gíslason, tilnefndur af Kennarasambandi Íslands.<br /> &nbsp; Varamaður: Sigrún Grendal Jóhannesdóttir.<br /> Þorgerður Laufey Diðriksdóttir, tilnefnd af Kennarasambandi Íslands.<br /> &nbsp; Varamaður: Þorsteinn Sæberg.</p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriKennslanefnd<p>Kennslanefnd af skipuð skv. reglugerð nr. 350 17. mars 2009 um kennslanefnd. Nefndin er rannsóknarnefnd er hefur það hlutverk að bera kennsl á látna menn.</p> <p><em>Aðalmenn:</em></p> <ul> <li><span>Runólfur Þórhallsson, formaður, aðalvarðstjóri, tilnefndur af ríkislögreglustjóra.</span></li> <li><span>Bogi Sigvaldason, rannsóknarlögreglumaður, tilnefndur af ríkislögreglustjóra.</span></li> <li><span>Pétur Guðmannsson, réttarmeinafræðingur, tilnefndur af landlækni. </span></li> <li><span>Sigríður Rósa Víðisdóttir, tannlæknir, tilnefnd af tannlæknadeild Háskóla Íslands.</span></li> </ul> <p><em>Varamenn:</em></p> <ul> <li><span>Jónbjörn Bogason, lögreglufulltrúi, tilnefndur af ríkislögreglustjóra. </span></li> <li><span>Finnbogi Jónasson, lögreglufulltrúi, tilnefndur af ríkislögreglustjóra. </span></li> <li><span>Aleksandra Janina Wójtowicz, lögreglufulltrúi, tilnefnd af ríkislögreglustjóra. </span></li> <li><span>Björgvin Sigurðsson, sérfræðingur á líftæknisviði, tilnefndur af ríkislögreglustjóra. </span></li> <li><span>Ragnar Jónsson, lögreglufulltrúi, tilnefndur af ríkislögreglustjóra. </span></li> <li><span>Guðmundur Þ. Tómasson, lögreglufulltrúi, tilnefndur af ríkislögreglustjóra. </span></li> <li><span>Guðmundur Ingi Rúnarsson, lögreglufulltrúi, tilnefndur af ríkislögreglustjóra. </span></li> <li><span>Sigfús Nikulásson, sérfræðingur í meinafræði, tilnefndur af landlækni. </span></li> <li><span>Þórður Tryggvason, sérfræðingur í meinafræði, tilnefndur af landlækni.</span></li> <li><span>Snjólaug Níelsdóttir, réttarmeinafræðingur, tilnefnd af landlækni.</span></li> <li><span>Guðlaugur J. Jóhannsson, tannlæknir, tilnefndur af tannlæknadeild Háskóla Íslands. </span></li> <li><span>Sonja Rut Jónsdóttir, tannlæknir, tilnefnd af tannlæknadeild Háskóla Íslands. </span></li> <li><span>Svend Richter, tannlæknir, tilnefndur af tannlæknadeild Háskóla Íslands <br /> </span></li> </ul> <p><em>Skipunartími nefndarinnar er frá og með 1. júní 2020 til og með 31. maí 2023 eða til þriggja ára. Um starfshætti nefndarinnar, verkaskiptingu, þóknun o.fl. fer eftir ákvæðum áðurnefndrar reglugerðar. </em></p>Dómsmálaráðuneytið
Blá ör til hægriKjararannsóknanefnd opinberra starfsmanna - KOS<span></span> <p><span>Nefndin annast</span><span> kjararannsóknir og aðra upplýsingaöflun vegna kjarasamninga og starfar samkvæmt 34. grein laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna (</span><a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1986094.html"><span>http://www.althingi.is/lagas/nuna/1986094.html</span></a><span>)</span></p> <p><span>Á vegum þeirra aðila, sem lög þessi taka til, starfi nefnd er annist kjararannsóknir og aðra upplýsingaöflun vegna kjarasamninga.&nbsp;,</span><span><br /> Nefndin skal skipuð jafnmörgum fulltrúum stéttarfélaga og vinnuveitenda samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð&nbsp;,sem sett skal að fengnum tillögum heildarsamtaka opinberra starfsmanna og Sambands íslenskra sveitarfélaga.&nbsp;,</span></p> <p><strong><span>Í nefndinni sitja:</span></strong></p> <ul> <li><span>Atli Atlason, tilnefndur af Reykjavíkurborg</span></li> <li><span>Benedikt Þór Valsson, tilnefndur af launanefnd sveitarfélaga</span></li> <li><span>Elín Björg Jónsdóttir, tilnefnd af BSRB</span></li> <li><span>Guðmundur H. Guðmundsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> <li><span>Gunnar Björnsson,&nbsp;tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> <li><span>Helga Jónsdóttir, tilnefnd af BSRB</span></li> <li><span>Kristinn Bjarnason, tilnefnd af BSRB</span></li> <li><span>Kristín Sigurþórsdóttir, tilnefnd af Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu</span></li> <li><span>Oddur Sigurður Jakobsson, tilnefndur af Kennarasambandi Íslands</span></li> <li><span>Þórunn Sveinbjarnardóttir, tilnefnd af BHM</span></li> </ul> <p><span>Skipunartími er ótímabundinn</span></p>Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Blá ör til hægriKjaratölfræðinefnd<p>Í samræmi við samkomulag um hlutverk og umgjörð Kjaratölfræðinefndar, sem undirritað var 15. maí 2019, hefur félags- og barnamálaráðherra ákveðið að skipa nefnd um gerð og hagnýtingu tölfræðigagna um laun og efnahag til undirbúnings og eftirfylgni með kjarasamningum.&nbsp;</p> <p>Með nefndinni er stofnað til samstarfs heildarsamtaka á vinnumarkaði, ríkis og sveitarfélaga um framangreint en nefndinni er meðal annars ætlað að stuðla að því að aðilar samkomulagsins hafi sameiginlegan skilning á eðli, eiginleikum og þróun þeirra hagtalna sem mestu varða við gerð kjarasamninga. Hvað varðar hlutverk nefndarinnar að öðru leyti vísast til fyrrnefnds samkomulags sem fylgir hér með í ljósriti.&nbsp;</p> <p>Nefndin verður þannig skipuð:<br /> <br /> Edda Rós Karlsdóttir, án tilnefningar, formaður.<br /> Henný Hinz, tiln. af Alþýðusambandi Íslands.<br /> Georg Brynjarsson, tiln. af Bandalagi háskólamanna.<br /> Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, tiln. af BSRB.<br /> Bjarnheiður Gautadóttir, án tilnefningar.<br /> Pétur Jónsson, tiln. af fjármála- og efnahagsráðuneyti.&nbsp;<br /> Lárus Blöndal, tiln. af forsætisráðuneyti.<br /> Hrafnhildur Arnkelsdóttir, tiln. af Hagstofu Íslands.<br /> Oddur Jakobsson, tiln. af Kennarasambandi Íslands.<br /> Benedikt Valsson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.&nbsp;<br /> Hannes G. Sigurðsson, tiln. af Samtökum atvinnulífsins.<br /> <br /> Samkvæmt fyrrnefndu samkomulagi mun ríkissáttasemjari leggja nefndinni til starfsmann og starfsaðstöðu.</p>FélagsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriKvikmyndaráð 2020 - 2023<p><span>Kvikmyndaráð starfar skv. ákvæði 2. gr. kvikmyndalaga nr. 137/2001.&nbsp;Hlutverk kvikmyndaráðs er að veita stjórnvöldum og Kvikmyndamiðstöð Íslands ráðgjöf um kvikmyndamálefni og gerir tillögur til ráðherra um stefnu og markmið opinberra aðgerða á sviði kvikmyndalistar.</span></p> <p><span>Kvikmyndaráð er þannig skipað:<br /> Sigurjón Sighvatsson formaður, skipaður án tilnefningar,<br /> Margrét Örnólfsdóttir varaformaður, tilnefnd af Félagi leikskálda og handritshöfunda,<br /> Anna Þóra Steinþórsdóttir tilnefnd af Félagi kvikmyndagerðarmanna,<br /> Lilja Ósk Snorradóttir tilnefnd af Framleiðendafélaginu - SÍK,<br /> Ragnar Bragason tilnefndur af Samtökum kvikmyndaleikstjóra,<br /> Lilja Ósk Diðriksdóttir tilnefnd af Félagi kvikmyndahúsaeigenda,<br /> Bergsteinn Björgúlfsson tilnefndur af Bandalagi íslenskra listamanna,<br /> Birna Hafstein tilnefnd af Félagi Íslenskra leikara.<br /> <span style="white-space:pre;"> </span><br /> Varamenn eru:<br /> Auður Edda Jökulsdóttir, skipuð án tilnefningar,<br /> Elva Sara Ingvarsdóttir tilnefnd af Félagi kvikmyndagerðarmanna,<br /> Kristinn Þórðarson tilnefndur af Framleiðendafélaginu - SÍK,<br /> Ása Helga Hjörleifsdóttir tilnefnd af Samtökum kvikmyndaleikstjóra,<br /> Þorvaldur Árnason tilnefndur af Félagi kvikmyndahúsaeigenda,<br /> Sigríður Rósa Bjarnadóttir tilnefnd af Bandalagi íslenskra listamanna,<br /> Hjálmar Hjálmarsson tilnefndur af Félagi Íslenskra leikara,<br /> Huldar Breiðfjörð tilnefndur af Félagi leikskálda og handritshöfunda.<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriLánasjóður íslenskra námsmanna. Stjórn 2019-2021.<p><span>Hlutverk stjórnar Lánasjóðs íslenskra námsmanna er m.a. að annast fjármál sjóðsins og gerð fjárhagsáætlana, að setja reglur um úthlutun námslána og að skera úr vafamálum er varða einstaka lánþega og öðrum málum með bókuðum samþykktum, sbr. 5. gr. laga nr. 21/1992 um Lánasjóð íslenskra námsmanna.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Stjórnin er þannig skipuð:</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><span>Eygló Þóra Harðardóttir, formaður, án tilnefningar.</span></p> <p><span>Varamaður hennar er Drífa Jóna Sigfúsdóttir.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Lárus Sigurður Lárusson, varaformaður, án tilnefningar.</span></p> <p><span>Varamaður hans er Stefán Bogi Sveinsson.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Sigrún Elsa Smáradóttir, án tilnefningar.</span></p> <p>Varamaður hennar er Sandra Rán Ásgrímsdóttir.</p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Teitur Björn Einarsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðherra.</span></p> <p><span>Varamaður hans er Unnur Lilja Hermannsdóttir.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Marinó Örn Ólafsson, tilnefndur af Stúdentaráði Háskóla Íslands.</span></p> <p>Varamaður hans er Jóna Þórey Pétursdóttir.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Jóhann Gunnar Þórarinsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra námsmanna erlendis.</span></p> <p><span>Varamaður hans er Hjördís Jónsdóttir.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Erna Leifsdóttir, tilnefnd af Bandalagi íslenskra sérskólanema.</p> <p><span>Varamaður hennar er Teitur Erlingsson.<br /> </span></p> <p><span><br /> </span>Hildur Björgvinsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra framhaldsskólanema.</p> <p><span>Varamaður hennar er Sara Þöll Finnbogadóttir.</span></p> <p><span><br /> </span></p> <p><span><br /> </span></p> <p><span><br /> </span></p> <p><span><br /> </span></p> <p><span><br /> </span></p> <p><span><br /> </span></p> <p><span><br /> </span></p> <p><span><br /> </span></p> <p><span><br /> </span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriLandsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Stjórn 2019 - 2023<p><span>Stjórnin er skipuð skv. 2. gr. laga nr. 142/2011. Stjórnin er landsbókaverðir&nbsp;til ráðgjafar um stefnu safnsins og veitir umsagnir um árlegar starfs- og&nbsp;fjárhagsáætlanir og skipulag safnsins.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p><span>Fanný Gunnarsdóttir<br /> Staða: Formaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Guðmundur Hálfdánarson<br /> Staða: Varaformaður - Tilnefningaraðili: Háskólaráð Háskóla Íslands<br /> </span></p> <p><span>Elín Soffía Ólafsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Háskólaráð Háskóla Íslands<br /> </span></p> <p><span>Magnús Már Halldórsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Samstarfsnefnd háskólastigsins<br /> </span></p> <p><span>Guðmundur Jónsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs<br /> </span></p> <p><span>Rósa Bjarnadóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Hlöðver<br /> </span></p> <p><span>Ingibjörg Rögnvaldsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Upplýsing<br /> </span></p> <p><span>Agnar Bragi Agnarsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Ágústa Pálsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Háskólaráð Háskóla Íslands<br /> </span></p> <p><span>Guðmundur Freyr Úlfarsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Háskólaráð Háskóla Íslands<br /> </span></p> <p><span>Erlendur Már Antonsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Hlöðver<br /> </span></p> <p><span>Karl Andersen<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs<br /> </span></p> <p><span>Óskar Þór Þráinsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Upplýsing<br /> </span></p> <p><span>Þórný Hlynsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Samstarfsnefnd háskólastigsins</span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriLandsnefnd um minni heimsins<p><span>Hlutverk nefndarinnar er að kyna Minni heimsins hér á landi, velja mikilvæg&nbsp;gögn á sérstaka landsskrá og vera ráðuneytinu til ráðgjafar stefnumótandi&nbsp;verkefni er varða varðveislu og stafræna miðlun andlegs menningararfs hér á&nbsp;landi.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p><span>Guðrún Nordal<br /> Staða: Formaður&nbsp;<br /> </span></p> <p><span>Guðrún Nordal<br /> Staða: Formaður&nbsp;<br /> </span></p> <p><span>Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður&nbsp;<br /> </span></p> <p><span>Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður&nbsp;<br /> </span></p> <p><span>Bjarki Sveinbjörnsson<br /> Staða: Nefndarmaður&nbsp;<br /> </span></p> <p><span>Bjarki Sveinbjörnsson<br /> Staða: Nefndarmaður&nbsp;<br /> </span></p> <p><span>Eiríkur G Guðmundsson<br /> Staða: Nefndarmaður&nbsp;<br /> </span></p> <p><span>Eiríkur G Guðmundsson<br /> Staða: Nefndarmaður&nbsp;<br /> </span></p> <p><span>Ingibjörg St Sverrisdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður&nbsp;<br /> </span></p> <p><span>Ingibjörg St Sverrisdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður&nbsp;</span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriLaunasjóður stórmeistara í skák - stjórn 2019-2022<p><span>Launasjóður stórmeistara í skák sbr. ákvæði 6. gr. laga nr. 58/1990 og&nbsp;reglugerðar nr. 600/2011 um sjóðinn.</span></p> <p><span><strong><span>Stjórnin er þannig skipuð:<br /> Einar Gunnar Einarsson formaður, skipaður án tilnefningar,<br /> Tinna Kristín Finnbogadóttir skipuð án tilnefningar,<br /> Halldór Grétar Einarsson tilnefndur af Skáksambandi Íslands.<br /> <br /> Varamenn eru:<br /> Gissur Jónsson skipaður án tilnefningar,<br /> Magnea Gná Jóhannsdóttir skipuð án tilnefningar,<br /> Davíð Ólafsson tilnefndur af Skáksambandi Íslands.<br /> </span></strong></span></p> <div>&nbsp;</div> <p><span><strong><span></span></strong></span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriList fyrir alla - samráðshópur<p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p><span>Arnfríður S Valdimarsdóttir<br /> Staða: Formaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Elfa Lilja Gísladóttir<br /> Staða: Starfsmaður 1 - Tilnefningaraðili:<br /> </span></p> <p><span>Davíð Stefánsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili:<br /> </span></p> <p><span>Hildur Steinþórsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Bandalag íslenskra listamanna<br /> </span></p> <p><span>Ingimar Ólafsson Waage<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Kennarasamband Íslands<br /> </span></p> <p><span>Íva Sigrún Björnsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðneytið<br /> </span></p> <p><span>Sigfríður Björnsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Samband íslenskra sveitarfélaga<br /> </span></p> <p><span>Vigdís Jakobsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Listaháskóli Íslands</span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriListahátíð í Reykjavík, stjórn 2018-2020<p><span>Starfar skv.4. gr. skipulagsskrár fyrir Listahátíð í Reykjavík nr. 131/2009.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p><span>Þórunn Sigurðardóttir<br /> Staða: Formaður - Tilnefningaraðili: Reykjavíkurborg<br /> </span></p> <p><span>Margrét M Norðdahl<br /> Staða: Varaformaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra</span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriListdansráð 2020-2025<p style="text-align: justify;"><span>Listdansráð er skipað skv. ákvæði 12. gr. laga nr. 165/2019 um sviðslistir. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Listdansráð 2020-2025 er þannig skipað:<br /> Sigríður Soffía Níelsdóttir formaður, skipuð án tilnefningar,<br /> Ólöf Ingólfsdóttir tilnefnd af SAFAS (fagfélaga innan Sviðslistasambands Íslands),<br /> Guðmundur Helgason tilnefndur af SAFAS.<br /> <br /> Varamenn eru:<br /> Jóhanna Sigurborg Jafetsdóttir skipuð án tilnefningar,<br /> Katrín Johnson tilnefnd af SAFAS<br /> Ólafur Darri Ólafsson tilnefndur af SAFAS.<br /> </span></p> <div><span style="text-align: justify;">Listdansráð hefur eftirlit með starfsemi Íslenska dansflokksins og veitir ráðherra reglulega umsögn um stefnu og áætlun hans. Ráðið setur sér starfsreglur. Skipunartímabil er frá 1. júlí 2020 til 30. júní 2025.</span></div> <p style="text-align: justify;"><span>&nbsp;</span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriListskreytingasjóður - stjórn 2020-2023<p><span>Stjórn listskreytingasjóðs er skipuð skv. 18. gr. myndlistarlaga nr. 64/2012.</span></p> <p><span>Stjórn listskreytingasjóðs 2020-2023 er þannig skipuð:<br /> Dorothée Maria Kirch formaður, skipuð án tilnefningar,<br /> Marcos Zotes varaformaður, tilnefndur af Arkitektafélagi Íslands,<br /> Guðrún Kristjánsdóttir tilnefnd af Sambandi íslenskra myndlistarmanna,&nbsp;<br /> Páll Haukur Björnsson tilnefndur af Sambandi íslenskra myndlistarmanna,<br /> Klara Stephensen tilnefnd af samstarfsnefnd um opinberar framkvæmdir.<br /> <br /> Varamenn eru:<br /> Auður Edda Jökulsdóttir skipuð án tilnefningar,<br /> Anna Fríða Jónsdóttir tilnefnd af Sambandi íslenskra myndlistarmanna,&nbsp;<br /> Logi Bjarnason tilnefndur af Sambandi íslenskra myndlistarmanna,<br /> Sigríður Sigríðardóttir Sigþórsdóttir tilnefnd af Arkitektafélagi Íslands,<br /> Örn Baldursson tilnefndur af samstarfsnefnd um opinberar framkvæmdir.<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div> <p><span>Hlutverk stjórnarinnar er m.a. að veita ráðgjöf um listaverk í nýbyggingum og veita&nbsp;styrki úr listskreytingasjóði&nbsp; sbr. 16.&nbsp; og 17. gr. myndlistarlaga nr. 64/2012.</span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriLoftslagsráð<p>Skipað 3. september 2019.</p> <p>Loftslagsráð er skipað samkvæmt lögum um loftslagsmál, nr. 70/2012, með síðari breytingum nr. 86/2019 til næstu fjögurra ára. Loftslagsráð hefur það meginhlutverk að veita stjórnvöldum aðhald og ráðgjöf um stefnumarkandi ákvarðanir og markmið Íslands sem tengjast loftslagsmálum.</p> <p><a href="https://loftslagsrad.is/" target="_blank">Sjá vef ráðsins loftslagsrad.is</a></p> <p>Verkefni ráðsins eru að: </p> <ul> <li>veita ráðgjöf um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda og aðgerðir til að auka kolefnisbindingu, </li> <li>veita ráðgjöf um aðlögun að loftslagsbreytingum,</li> <li>rýna á undirbúningsstigi áætlanir stjórnvalda sem snerta loftslagsmál, </li> <li>hafa yfirsýn yfir miðlun fræðslu og upplýsinga um loftslagsmál til almennings, fyrirtækja, stofnana og sveitarfélaga, </li> <li>rýna tillögur sem berast frá fagstofnunum um vöktun og rannsóknir sem tengjast loftslagsbreytingum,&nbsp;</li> <li>vinna að öðrum verkefnum sem ráðherra felur ráðinu hverju sinni.&nbsp;</li> </ul> <p>Loftslagsráð skal gæta óhlutdrægni og vera sjálfstætt í störfum sínum. Ráðherra kveður í reglugerð nánar á um skipan, hlutverk og störf loftslagsráðs. <br /> <br /> <br /> <strong>Án tilnefningar</strong><br /> Halldór Þorgeirsson, formaður,<br /> Brynhildur Davíðsdóttir, varaformaður,<br /> <br /> Sigurður Thorlacius, aðalfulltrúi, <br /> Jóna Þórey Pétursdóttir, varafulltrúi.<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Alþýðusambands Íslands</strong><br /> Maríanna Traustadóttir, sérfræðingur, aðalfulltrúi <br /> Heimir Björn Janusarson, skrúðgarðyrkjufræðingur, varafulltrúi,<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Festu - miðstöðvar um samfélagsábyrgð</strong><br /> Jóhanna Harpa Árnadóttir, stjórnarmaður, aðalfulltrúi, <br /> Hrund Gunnsteinsdóttir, framkvæmdastjóri, varafulltrúi.<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu samstarfsnefndar háskólastigsins</strong><br /> Guðfinna Th. Aðalgeirsdóttir, prófessor, aðalfulltrúi, <br /> Steingrímur Jónsson, prófessor, aðalfulltrúi,<br /> Helga Ögmundardóttir, lektor, varafulltrúi,<br /> Hlynur Óskarsson, sviðsstjóri, varafulltrúi.<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Bændasamtaka Íslands</strong><br /> Sigurður Eyþórsson, framkvæmdastjóri, aðalfulltrúi,<br /> Guðrún Tryggvadóttir, bóndi, varafulltrúi.<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Viðskiptaráðs Íslands</strong><br /> Gunnar Dofri Ólafsson, lögfræðingur, aðalfulltrúi,<br /> Agla Eir Vilhjálmsdóttir, sérfræðingur, varafulltrúi.<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Neytendasamtakanna</strong><br /> Sævar Helgi Bragason, jarðfræðingur, aðalfulltrúi,<br /> Hafdís Hanna Ægisdóttir, forstöðumaður, varafulltrúi.<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka íslenskra sveitarfélaga</strong><br /> Hrönn Hrafnsdóttir, verkefnisstjóri, aðalfulltrúi,<br /> Ragnar Frank Kristjánsson, sviðsstjóri, aðalfulltrúi,<br /> Páll Björgvin Guðmundsson, framkvæmdastjóri, varafulltrúi,<br /> Eygerður Margrétardóttir, verkefnisstjóri, varafulltrúi.<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins</strong><br /> Hildur Hauksdóttir, sérfræðingur, aðalfulltrúi,<br /> Pétur Blöndal, framkvæmdastjóri, varafulltrúi.<br /> <br /> <strong>Samkvæmt sameiginlegri tilnefningu umhverfisverndarstamtaka</strong><br /> Árni Finnsson frá Náttúruverndarsamtökum Íslands, aðalfulltrúi,<br /> Ragnhildur Freysteinsdóttir frá Skógræktarfélagi Íslands, aðalfulltrúi,<br /> Björn Guðbrandur Jónsson frá Gróðri fyrir fólk í Landnámi Ingólfs, varafulltrúi,<br /> Kristín Vala Ragnarsdóttir, prófessor, varafulltrúi.</p>Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriLyfjagreiðslunefnd<p>Lyfjagreiðslunefnd er skipuð fimm mönnum skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1994093.html#G43">43. gr. lyfjalaga, nr. 93/1994</a>, til fjögurra ára í senn. Lyfjagreiðslunefnd skal við ákvarðanir sínar hafa í huga það markmið laganna að halda lyfjakostnaði í lágmarki.</p> <p><a href="http://www.lgn.is/">Nánar um Lyfjagreiðslunefnd</a>.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li><span>Eva Ágústsdóttir</span>, án tilnefningar, formaður</li> <li>Kristinn Hjörtur Jónasson, tiln. af fjármálaráðuneyti</li> <li><span>Jóhann M. Lenharðsson</span>, tiln. af Embætti landlæknis</li> <li>Eva Björk Valdimarsdóttir, tiln. af Lyfjastofnun</li> <li>Katrín Eydís Hjörleifsdóttir, tiln. af Sjúkratryggingum Íslands</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Steinunn Sigvaldadóttir, tiln. af fjármálaráðuneyti</li> <li>Rúna Hauksdóttir Hvannberg, tiln. af Lyfjastofnun</li> <li>Guðrún Björg Elíasdóttir, tiln. af Sjúkratryggingum Íslands</li> </ul> <p>&nbsp;Lyfjagreiðslunefnd er skipuð af heilbrigðisráðherra&nbsp;frá 15. ágúst 2016 til 14. ágúst 2020. Skipunartími nefndarinnar er framlengdur til 31. desember 2020.</p>Heilbrigðisráðuneytið
Blá ör til hægriLyfjanefnd Lyfjastofnunar<p>Lyfjanefnd Lyfjastofnunar er skipuð fimm mönnum skv. <a>4. gr. lyfjalaga, nr. 93/1994</a>, til fjögurra ára í senn. Ráðherra skipar formann og aðra nefndarmenn í samráði við formanninn.</p> <p>Hlutverk nefndarinnar er að vera Lyfjastofnun til ráðgjafar um lyfjamál. Þegar fjallað er um dýralyf skulu taka sæti í nefndinni yfirdýralæknir og dýralæknir, skipaður af ráðherra í samráði við formann nefndarinnar.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Sigurður B. Þorsteinsson læknir, formaður</li> <li>Elín Soffía Ólafsdóttir lyfjafræðingur</li> <li>Inga S. Þráinsdóttir læknir</li> <li>Jakob L. Kristinsson lyfjafræðingur</li> <li>Brynjar Viðarsson læknir</li> <li>Sigurborg Daðadóttir yfirdýralæknir</li> <li>Guðbjörg Þorvarðardóttir dýralæknir</li> </ul> <h4> </h4> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Ástráður Hreiðarsson læknir</li> <li>Sesselja S. Ómarsdóttir lyfjafræðingur</li> <li>Kristján Erlendsson læknir</li> <li>Þórdís Kristmundsdóttir lyfjafræðingur</li> <li>Guðmundur Oddsson læknir</li> <li>Auður Lilja Arnþórsdóttir dýralæknir</li> <li>Hanna María Arnórsdóttir dýralæknir</li> </ul> <p> </p> <p><em>Skipunartími nefndarinnar er frá 28. desember 2011 til 27. desember 2015.</em></p>Heilbrigðisráðuneytið
Blá ör til hægriMálnefnd Stjórnarráðsins<p>Þann 9. apríl 2013 skipaði forsætisráðherra málnefnd Stjórnarráðsins skv. samþykkt ríkisstjórnar frá 16. nóvember 2012. Hlutverk nefndarinnar er að tryggja að farið sé að málstefnu Stjórnarráðsins og að endurskoða málstefnuna reglulega í samráði við Íslenska málnefnd og Málnefnd um íslenskt táknmál.</p> <p>Í nefndinni eru:</p> <ul> <li><span>Hallgrímur J. Ámundason, tilnefndur af forsætisráðuneyti og jafnframt formaður nefndarinnar</span></li> <li>Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðuneyti</li> <li>Björgvin R. Andersen, tilnefndur af utanríkisráðuneyti</li> <li>Elva Björk Sverrisdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneyti</li> <li>Eygló S. Halldórsdóttir, tilnefnd af dómsmálaráðuneyti</li> <li>Margrét Erlendsdóttir, tilnefnd af heilbrigðisráðuneyti</li> <li>Stefán Einarsson, tilnefndur af umhverfis- og auðlindaráðuneyti</li> <li>Vera Einarsdóttir, tilnefnd af félagsmálaráðuneyti</li> <li>Þórmundur Jónatansson, tilnefndur af samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti</li> </ul> <p>&nbsp;</p>Forsætisráðuneytið
Blá ör til hægriMálnefnd um íslenskt táknmál 2016-2020<p><span><strong><span>Málnefnd um íslenskt táknmál er skipuðskv. ákvæði 7. gr. laga nr. 61/2011 um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls.&nbsp;Við skipun í nefndina var haft samráð við hugvísindasvið Háskóla Íslands, Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra, hagsmunasamtök heyrnarlausra og heyrnarskertra og Samband íslenskra sveitarfélaga. Hlutverk nefndarinnar er að vera stjórnvöldum til ráðuneytis um hvað eina er varðar íslenskt táknmál og stuðla að eflingu þess og notkunar í íslensku þjóðlífi.</span></strong></span></p> <p><span><strong><span>&nbsp;</span></strong></span></p> <p><span><strong><span>Nefndin er þannig skipuð:<br /> Bryndís Guðmundsóttir, formaður,<br /> Sigríður Sigurjónsdóttir prófessor, varaformaður,<br /> Rannveig Sverrisdóttir lektor,<br /> Heiðdís Dögg Eiríksdóttir formaður Félags heyrnarlausra,<br /> Hjördís Anna Haraldsdóttir kennari.<br /> <br /> Varamenn eru:<br /> Júlía G. Hreinsdóttir aðjunkt,<br /> Nedelina Stoyanova Ivanova málfræðingur,<br /> Árný Guðmundsdóttir táknmálstúlkur,<br /> Gunnar Snær Jónsson<br /> Helga Ingibergsdóttir deildarstjóri.<br /> </span></strong></span></p> <div>&nbsp;</div>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriMálskotsnefnd Menntasjóðs námsmanna 2020-2024<p>Málskotsnefnd Menntasjóðs námsmanna sker úr um hvort ákvarðanir stjórnar sjóðsins séu í samræmi við ákvæði laga og stjórnvaldsfyrirmæla. Nefndin getur staðfest, breytt eða fellt úr gildi ákvarðanir sjóðsstjórnar. Úrskurður nefndarinnar skal vera rökstuddur og er hann endanlegur á stjórnsýslustigi. Námsmenn (umboðsmenn), greiðendur og ábyrgðarmenn sem hafa fengið úrskurð frá stjórn sjóðsins geta kært þann úrskurð til málskotsnefndar.&nbsp;</p> <p>Þegar úrskurður málskotsnefndar liggur fyrir er hann bindandi. Ef úrskurður stjórnar Menntasjóðsins er staðfestur stendur sú ákvörðun en ef hann er felldur úr gildi þarf stjórn sjóðsins að fjalla aftur um málið.</p> <h2>Málskotsnefnd skipunartímabilið 1. júlí 2020-30. júní 2024</h2> <p><strong> </strong></p> <p><strong>Aðalmenn: </strong></p> <ul> <li>Bjarnveig Eiríksdóttir, formaður</li> <li>Sonja M. Hreiðarsdóttir</li> <li>Helgi Birgisson</li> </ul> <p><strong>Varamenn: </strong></p> <ul> <li>Margrét Gunnlaugsdóttir, </li> <li>Jóhannes A. Sævarsson </li> <li>Ingimar Ingimarsson </li> </ul> <hr /> <ul> <li><a href="https://menntasjodur.is/um-menntasjodinn/malskotsnefnd/um-malskotsnefnd/" target="_blank">Sjá nánari upplýsingar um nefndina</a></li> <li><a href="https://menntasjodur.is/um-menntasjodinn/malskotsnefnd/senda-kaeru/" target="_blank">Eyðublað vegna kæru</a> </li> <li><a href="https://menntasjodur.is/um-menntasjodinn/malskotsnefnd/urskurdir/" target="_blank">Uppkveðnir úrskurðir nefndarinnar</a></li> <li><a href="https://samvinna.government.is/sites/0001-MRN" target="_blank">Vinnusvæði nefndarinnar (lokað svæði)</a></li> </ul>Mennta- og menningarmálaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriMannanafnanefnd<p>Um mannanafnanefnd gilda ákvæði 21. - 23. gr. <a href="https://www.althingi.is/lagas/nuna/1996045.html" target="_blank">laga um mannanöfn nr. 45/1996</a>.</p> <p>Mannanafnanefnd er skipuð í samræmi við ákvæði 21. gr. laga um mannanöfn nr. 45/1996. Mannanafnanefnd er skipuð þremur aðalmönnum og jafnmörgum til vara. Skal einn nefndarmaður skipaður að fenginni tillögu heimspekideildar Háskóla Íslands, einn að fenginni tillögu lagadeildar Háskóla Íslands og einn að fenginni tillögu Íslenskrar málnefndar. Varamenn eru skipaðir með sama hætti. Nefndin skiptir sjálf með sér verkum.</p> <h4>Aðalmenn:</h4> <ul> <li>Sigurður Konráðsson, prófessor í íslensku máli við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, tilnefndur af Heimspekideild Háskóla Íslands,&nbsp;</li> <li>Aðalsteinn Hákonarson, doktorsnemi í íslenskri málfræði við Háskóla Íslands, tilnefndur af Íslenskri málnefnd,</li> <li>Auður Björg Jónsdóttir, hrl., tilnefnd af Lagadeild Háskóla Íslands.</li> </ul> <h4>Varamenn:</h4> <ul> <li>Dr. Haukur Þorgeirsson, rannsóknardósent við handritasvið Stofnunar Árna Magnússonar, tilnefndur af Íslenskri málnefnd,</li> <li>Tómas Hrafn Sveinsson, aðjúnkt við Lagadeild Háskóla Íslands, tilnefndur af Lagadeild Háskóla Íslands.</li> </ul> <p>Skipunartími er frá og með 6. febrúar 2018 til og með 5. febrúar 2022 eða til næstu fjögurra ára.</p> <p><span><a href="https://skra.eydublod.is/forms/form/M-101" target="_blank"><strong>Beiðni til mannanafnanefndar um eiginnafn eða millinafn, sem ekki er á mannanafnaskrá</strong></a></span></p> <p><strong>Skriflegum erindum</strong> til mannanafnanefndar skal beint til:</p> <p style="margin-left: 40px;">Mannanafnanefnd<br /> b.t. Þjóðskrár Íslands<br /> Borgartúni 21<br /> 105 Reykjavík</p> <p>Netfang: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p> <h4>Helstu verkefni mannanafnanefndar eru þessi:</h4> <ol> <li>Að semja skrá um eiginnöfn og millinöfn sem teljast heimil skv. 5. og 6. gr. laga um mannanöfn og er hún nefnd mannanafnaskrá. Unnt er að fara inn á slóð skrárinnar hér að neðan. Skráin er uppfærð eftir hvern fund mannanafnanefndar.</li> <li>Að vera prestum, forstöðumönnum skráðra trúfélaga, Þjóðskrá Íslands og forsjármönnum barna til ráðuneytis um nafngjafir og skera úr álita- og ágreiningsefnum um nöfn samkvæmt lögum um mannanöfn.</li> <li>Að skera úr öðrum álita- eða ágreiningsmálum sem upp kunna að koma um nafngjafir, nafnritun og fleira þess háttar.</li> </ol> <p>Úrskurðum mannanafnanefndar er ekki unnt að skjóta til æðra stjórnvalds. </p> <p>Ath. gjald fyrir beiðni til mannanafnanefndar um samþykki fyrir nýju nafni á mannanafnaskrá er 4.000 kr. og greiðist hjá Þjóðskrá Íslands við innlagningu beiðnarinnar.&nbsp;</p> <p><a href="/verkefni/personurettur/mannanofn/" target="_blank">Nánari upplýsingar um ýmislegt sem snýr að mannanafnalögum má finna hér á vefnum</a>.</p>DómsmálaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriMarkáætlun á sviði vísinda, tækni og nýsköpunar. Stjórn 2019 - 2022.<p><span>Stjórn Markáætlunar á sviði vísinda, tækni og nýsköpunar er skipuð skv. 9. gr.&nbsp;laga um opinberan stuðning við vísindarannsóknir nr. 3/2003, með áorðnum&nbsp;breytingum. Hún veitir styrki til grunnrannsókna og hagnýtra verkefna.&nbsp;Verkefnin skulu unnin í nánu samstarfi fyrirtækja, rannsóknarstofnana og&nbsp;háskóla á einstökum sviðum eða þverfaglegum fræðasviðum á grundvelli vandaðra&nbsp;rannsóknaráætlana. Markmið þeirra skulu falla að almennum áherslum og markmiðum&nbsp;Vísinda- og tækniráðs, sem markar áherslur nýrrar Markáætlunar. Stjórn&nbsp;Markáætlunar setur reglur varðandi umsóknir, mat þeirra og málsmeðferð í&nbsp;samræmi við áherslur Vísinda- og tækniráðs.&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p>Stjórnin er þannig skipuð:</p> <p dir="LTR">Aðalmenn: </p> <p dir="LTR"> Jón Gunnar Bernburg,&nbsp;formaður, </p> <p dir="LTR"> Tryggvi Þorgeirsson, varaformaður, </p> <p dir="LTR"><span style="font-family: Tms Rmn; font-size: 16px;"> Unnur Styrkársdóttir</span><span style="font-family: Tms Rmn; font-size: 16px;">, </span></p> <p dir="LTR"><span style="font-family: Tms Rmn; font-size: 16px;"> Ingibjörg Jónsdóttir</span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 16px;">, </span></p> <p dir="LTR"> Sigríður Vigdís Vigfúsdóttir, </p> <p dir="LTR"> Magnús Oddsson. </p> <p dir="LTR">&nbsp;</p> <p dir="LTR">Varamenn: </p> <p dir="LTR"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 16px;"> </span><span style="font-family: Tms Rmn; font-size: 16px;"> Anna Guðrún Líndal</span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 16px;">, </span></p> <p dir="LTR"><span style="font-family: Tms Rmn; font-size: 16px;"> Björn Þór Jónsson</span><span style="font-family: Tms Rmn; font-size: 16px;">, </span></p> <p dir="LTR"><span style="font-family: Tms Rmn; font-size: 16px;"> Sigurður Gylfi Magnússon</span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 16px;">, </span></p> <p dir="LTR"> Laufey Hrólfsdóttir, </p> <p dir="LTR"> Óttar Snædal Þorsteinsson, </p> <p dir="LTR"> Sigyn Jónsdóttir. </p> <p><span><br /> </span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriMarkanefnd 2013-2021<p>Skipuð skv. 69. gr. laga nr. 6/1986 um afréttamálefni, fjallskil o.fl. til átta ára í senn. Markanefnd skal fylgjast með framkvæmd laga, reglugerða og samþykkta um mörk og markaskrár og vera til ráðuneytis um þau mál.:</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <p>Aðalmenn: </p> <ul> <li>Linda Fanney Valgeirsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar </li> <li>Ólafur R Dýrmundsson, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands </li> <li>Þorsteinn Ólafsson, tilnefndur af yrirdýralækni</li> </ul> <p>Varamenn:&nbsp;</p> <ul> <li>Kjartan Hreinsson, skipaður varaformaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Hallveig Fróðadóttir, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands </li> <li>Eyrún Arnardóttir, tilnefnd af yfirdýralækni</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Blá ör til hægriMatarauður Íslands - Verkefnastjórn 2017-2021<p>Með vísan til samþykktar ríkisstjórnarinnar frá 12. maí 2015 um fimm ára áætlun fyrir verkefnið Matarauður Íslandsskipar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fjögurra manna verkefnastjórn sem mun starfa í umboði ráðherra og skal gegna ráðgjafar- og eftirlitshlutverki bæði gagnvart verkefnastjóra og ráðherra. Tilgangur verkefnisins er tvíþættur: a) Að skjóta styrkari stoðum undir markaðs- og þróunarstarf matvælaframleiðanda og tengdrar þjónustu og gefa atvinnugreinum aukin tækifæri til að vinna saman, ýta undir skapandi hugsun og liðka fyrir nýsköpun og frumkvöðlastarfi. Árangurinn af því starfi á að skila sér í aukinni verðmætasköpun eins og fleiri atvinnutækifærum og meiri verslun á íslenskri matvöru ásamt því að stuðla að byggðafestu. Áhersla verður lögð á beislun þekkingar, nýsköpun og frumkvöðlastarf, einfaldara regluverk og verkefnamiðaða handleiðslu. b) Að styrkja ímynd Íslands sem matvælaland og markaðssetja og kynna matarmenningu, matargerð og matarhönnun sem ýta undir matarferðaþjónustu. Árangurinn á að auka áhuga og eftirspurn bæði innanlands og utan eftir íslenskum matvælum og afleiddum vörum. Stefnt er að því að ímynd og orðspor landsins tengt matvælum og matvælamenningu verði vaxandi þáttur í heildarímynd landsins.</p> <p>Í verkefnastjórninni eiga sæti: </p> <ul> <li>Þórir Hrafnsson, skipaður formaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Dagný Arnarsdóttir, tilnefnd af umhverfis- og auðlindaráðherra</li> <li>Baldvin Jónsson, tilnefndur af ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra&nbsp;</li> <li>Hólmfríður Sveinsdóttir, tilnefnd af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriMatís ohf. - stjórn 2020-2021<p>Á grundvelli 4. gr. laga nr. 68/2006 er stjórn Matís ohf. skipuð sjö mönnum og skulu þeir kosnir á aðalfundi ár hvert. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fer með eignarhlut ríkissjóðs í félaginu.</p> <p>Í stjórninni eiga sæti: </p> <ul> <li>Arnar Árnason</li> <li>Drífa Kristín Sigurðardóttir</li> <li>Hákon Stefánsson</li> <li>Helga Sigurrós Valgeirsdóttir</li> <li>Sigmundur Einar Ófeigsson</li> <li>Sigrún Traustadóttir</li> <li>Sindri Sigurðsson</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Blá ör til hægriMats- og hæfisnefnd um starfsnám til að öðlast almennt lækningaleyfi og um sérnám í læknisfræði<p>Samkvæmt <a href="http://stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=a3328029-d1d1-4f92-a079-51b925dc4735">reglugerð nr. 467/2015 um menntun, réttindi og skyldur lækna og skilyrði til að hljóta almennt lækningaleyfi og sérfræðileyfi</a> skipar ráðherra þrjá sérfræðilækna í mats- og hæfisnefnd um starfsnám til að öðlast almennt lækningaleyfi og um sérnám í læknisfræði. Nefndin skal kalla til sérfræðinga innan sérsviða læknisfræði, eftir þörfum.</p> <p>Nefndin skal meta og staðfesta marklýsingar fyrir starfsnám til starfsleyfis skv. 4. gr. og samþykkja marklýsingu einstaka sérnámsbrauta fyrir formlegt sérnám skv. 7. og 8. gr., sbr. 10. gr. Þá skal nefndin jafnframt meta hæfi heilbrigðisstofnunar eða deildar heilbrigðisstofnunar til að öðlast viðurkenningu sem kennslustofnun fyrir starfsnám til lækningaleyfis skv. 4. gr. og til að annast sérnám skv. 7. og 8. gr.</p> <p>Nefndin setur sér <a href="/media/velferdarraduneyti-media/media/frettir2016/Starfsreglur-mats--og-haefisnefndar--laeknar.pdf">starfsreglur</a> sem staðfestar skulu af ráðherra. Í þeim skal meðal annars kveðið á um þau viðmið sem hafa skal til hliðsjónar við mat á marklýsingum, við mat á stofnunum og hvernig samráði skuli háttað við stofnanir sem metnar eru hverju sinni.</p> <h4>Nefndina skipa</h4> <ul> <li>Reynir Tómas Geirsson, tiln. af Læknadeild Háskóla Íslands, formaður</li> <li><span>Magnús Karl Magnússon, tiln. af Embætti landlæknis</span></li> <li>Kristín Huld Haraldsdóttir, tiln. af Læknafélagið Íslands</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Ingibjörg Georsdóttir, tiln. af Læknadeild Háskóla Íslands</li> <li><span>Hrefna Þengilsdóttir, tiln. af Embætti landlæknis</span></li> <li>Már Kristjánsson, tiln. af Læknafélagi Íslands</li> </ul> <p>Starfsmaður nefndarinnar er Svafa K. Pétursdóttir, verkefnastjóri<br /> Menntadeild, Ármúla1a, 108 Reykjavík.</p> <ul> <li><a href="/media/velferdarraduneyti-media/media/frettir2016/Starfsreglur-mats--og-haefisnefndar--laeknar.pdf"><span style="text-decoration: underline;">Starfsreglur mats- og hæfisnefndarinnar</span></a></li> </ul> <p>Nefndin er skipuð af heilbrigðisráðherra frá 29. ágúst 2019 til 28. ágúst 2023.</p>Heilbrigðisráðuneytið
Blá ör til hægriMatsnefnd eignarnámsbóta<h3> Tilgangur og skipan</h3> <p>Matsnefnd eignarnámsbóta starfar skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1973011.html" target="_blank">lögum&nbsp;<span>um framkvæmd eignarnáms</span> nr. 11/1973</a>. Skv. 1. mgr. 2. gr. nefndra laga sker nefndin úr ágreiningi um eignarnámsbætur og annað endurgjald sem ákveða á samkvæmt lögum um framkvæmd eignarnáms.</p> <p>Dómsmálaráðherra skipar formann matsnefndar til fimm ára í senn og annan til vara. Þeir skulu hafa lokið embættisprófi í lögfræði. Til meðferðar hvers máls kveður formaður tvo eða fjóra hæfa og óvilhalla menn til starfa í nefndinni.</p> <h3>Aðsetur</h3> <p>Núverandi formaður nefndarinnar er Valgerður Sólnes, lektor, en varaformaður er Guðjón Ármannsson lögmaður. Aðsetur nefndarinnar er á skrifstofu formanns, Lagadeild Háskóla Íslands, L-309, Sæmundargötu 2, 102 Reykjavík, sími 525-4329, netfang <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.<br /> <br /> &nbsp;Skipunartími er frá og með 24. ágúst 2018 til og með 23 ágúst 2023 eða til fimm ára.</p> <h3>Málsmeðferð</h3> <p>Málsmeðferð fyrir Matsnefnd eignarnámsbóta svipar til meðferðar mála fyrir héraðsdómi og er höfð nokkur hliðsjón af <a href="https://www.althingi.is/lagas/nuna/1991091.html" target="_blank">lögum <span>um meðferð einkamála&nbsp;nr.&nbsp;</span>91/1991</a>&nbsp;við val á vinnureglum fyrir nefndinni. Málsmeðferðin er þó frjálsari t.a.m. varðandi fresti, áhrif útivistar o.þ.h. Aðilar að eignarmatsmáli láta nánast undantekningarlaust lögmenn fara með mál sitt fyrir matsnefndinni. Ekkert er þó því til fyrirstöðu að aðilar reki mál sín sjálfir þar, en óneitanlega er hentugra að kunnáttumaður um réttarfar sjái um það.</p> <p>Í 9. gr. laga nr. 11/1973 er ákvæði um að heimilt sé að ákveða að matsmál sé munnlega flutt fyrir nefndinni. Sú venja hefur skapast að öll mál eru munnlega flutt fyrir nefndinni áður en þau eru tekin til úrskurðar. Hvorum aðila er þá gefinn kostur á að tala tvisvar sinnum eins og um málflutning fyrir dómstólum væri að ræða.</p> <p>Formaður nefndarinnar boðar til fyrsta matsfundarins með viku fyrirvara eftir að honum berst beiðni um mat frá viðkomandi eignarnema eða eignarnámsþola. Áður en boðað er til fyrstu fyrirtökunnar kannar nefndin hvort lagaheimild fyrir eignarnáminu sé til staðar. Á fyrsta matsfundi leggur matsbeiðandi fram matsbeiðni ásamt fylgigögnum. Í 2. mgr. 9. gr. laga nr. 11/1973 kemur fram að matsnefndin framkvæmi vettvangsgöngu að tilkvöddum aðilum þegar nauðsyn krefur. Reyndin er sú að farið er á vettvang í öllum málum.</p> <p>Að vettvangsgöngu lokinni er aðilum gefinn frestur til að leggja fram greinargerðir og önnur gögn. Sú venja hefur skapast að aðilar fá gjarna sama frest til framlagningar greinargerða, sem lagðar eru fram á sama matsfundinum. Óski aðili sérstaklega eftir því að fá að skila inn andsvörum við greinargerð hins aðilans er frestur veittur til þess, ef ekki er málinu frestað til munnlegs flutnings. Áður en til flutnings kemur reynir matsnefndin að sætta málið og ekki er óalgengt að málum ljúki með sátt.</p> <h3>Nánar um starfshætti Matsnefndar eignarnámsbóta</h3> Varðandi starfshætti Matsnefndar eignarnámsbóta vísast að að öðru leyti til laga nr. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1973011.html" target="_blank">11/1973</a>.DómsmálaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriMatsnefnd um frádráttarrétt erlendra sérfræðinga<p><span>Starfssvið: Hlutverk nefndarinnar er að fara yfir þær umsóknir sem berast og meta hvort skilyrði fyrir frádrætti skv. reglugerð nr. 1202/2016, um frádrátt frá tekjum erlendra sérfræðinga séu uppfyllt.<br /> Grundvöllur: Samkvæmt 6. tölul. A-liðar 1. mgr. 30. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, sbr. 3. gr. laga nr. 79/2016</span></p> <p><span><strong>Í nefndinn sitja:</strong>&nbsp;<br /> Hallgrímur Jónasson, formaður, tilnefndur af Rannís<br /> Ingibjörg Helga Helgadóttir, tilnefnd af fjármála- og efnhagsráðuneytinu<br /> Ína Dögg Eyþórsdóttir, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðuneytinu</span></p> <p><span><br /> <strong>Til vara:</strong><br /> Elísabet María Andrésdóttir, tilnefnd af Rannís<br /> Gísli Fannberg, tilnefndur af mennta- og menningarmálaráðuneytinu<br /> Steinar Örn Steinarsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></p> <p><span>Skipunartími er ótímabundinn</span></p> <p><span>Umsóknum skal skila til <a href="https://www.rannis.is/" target="_blank">Rannsóknarmiðstöðvar Íslands</a>, merktum „Frádráttur frá tekjum erlendra sérfræðinga“, Rannís, Borgartúni 30, 105 Reykjavík.</span></p> <p>&nbsp;</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Blá ör til hægriMatsnefnd um lax- og silungsveiði 2015-2019<p>Starfar skv. lögum nr. 61/2006 um lax- og silungsveiði og er skipunartími fjögur ár í senn.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti: </p> <p>Aðalmenn: </p> <ul> <li>Hulda Rós Rúriksdóttir, skipuð formaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Ásgeir Magnússon, tilnefndur af Hæstarétti Íslands</li> <li>Magnús Ólafsson, tilnefndur af Landssambandi veiðifélaga</li> </ul> <p>Varamenn í sömu röð:</p> <ul> <li>Stefán Þórarinn Ólafsson, skipaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Ragnheiður Harðardóttir, tilnefnd af Hæstarétti Íslands</li> <li>Þorgils Torfi Jónsson, tilnefndur af Landssambandi veiðifélaga.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriMatsnefnd um náms- og starfsráðgjöf 2019-2023<p><span>Hlutverk nefndarinnar er að meta umsóknir um starfsheitið náms- og&nbsp;starfsráðgjafi skv. 2. gr. laga nr. 35/2009 um náms- og starfsráðgjafa.</span></p> <p><span>Aðalmenn:<br /> Guðný Ásta Snorradóttir, formaður, án tilnefningar,<br /> Helga Tryggvadóttir,&nbsp; skv. tilnefningu Félags náms- og starfsráðgjafa,<br /> Gísli Fannberg, skv. tilnefningu samstarfsnefndar háskólastigsins.<br /> <br /> Varamenn:<br /> Íris Rut Bergmann Marteinsdóttir, varaformaður, án tilnefningar,<br /> Arnar Þorsteinsson, skv. tilnefningu Félags náms- og starfsráðgjafa,<br /> Sif Einarsdóttir, skv. tilnefningu samstarfsnefndar háskólastigsins.<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div> <p><span><strong><span></span></strong><br /> </span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriMengunarvarnaráð hafna<p>Skipað 1. nóvember 2018<br /> Mengunarvarnaráð er skipað skv. 13. gr. laga nr. 33/2004 um varnir gegn mengun hafs og stranda, með síðari breytingum og reglugerð nr. 1010/2012 um viðbrögð við bráðamengun hafs. Ráðið er skipað fram yfir næstu sveitarstjórnarkosningar eða til 1. júní 2022.</p> <div> Hlutverk ráðsins er að vera formlegur samstarfsvettvangur Umhverfisstofnunar og hafna um málefni sem varða viðbúnað og viðbrögð við bráðamengun innan hafnarsvæða, að stuðla að samstarfi og samhæfingu milli hafna um viðbúnað, samræmingu viðbragðsáætlana og viðbragða við bráðamengun, að gera tillögu til Umhverfisstofnunar um uppbyggingu og endurnýjun á mengunarvarnabúnaði í höfnum landsins og koma með ábendingar og tillögur um innihald viðbragðsáætlana.</div> <p>&nbsp;</p> <div> </div> <div> <strong>Samkvæmt tilnefningu Umhverfisstofnunar</strong><br /> Ólafur Jónsson, formaður<br /> Sigríður Kristinsdóttir</div> <div> </div> <div> <strong>&nbsp;</strong></div> <div><strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</strong><br /> Rósa Magnúsdóttir </div> <div> </div> <div> <strong>&nbsp;</strong></div> <div><strong>Samkvæmt tilnefningu Vegagerðarinnar</strong><br /> Fannar Gíslason&nbsp;</div> <div> </div> <div> <strong>&nbsp;</strong></div> <div><strong>Samkvæmt tilnefningu Samgöngustofu</strong><br /> Friðjón Axfjörð Árnason&nbsp;</div> <div> </div> <div> <strong>&nbsp;</strong></div> <div><strong>Samkvæmt tilnefningu Hafnarsambands Íslands</strong><br /> Bergsteinn R. Ísleifsson,<br /> Halldór Karl Hermannsson,<br /> Jón Björn Hákonarson</div>Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Blá ör til hægriMiðstöð íslenskra bókmennta - stjórn 2019-2022<p><span>Stjórn skipuð skv.&nbsp; lögum um bókmenntir nr. 91/2007, ákveður m.a. skiptingu&nbsp;ráðstöfunarfjár og úthlutar úr bókmenntasjóði, gerir tillögur til ráðherra um&nbsp;stefnu og áherslur í starfi miðstövarinnar.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn<br /> <span><dir> <span style="font-family: Times New Roman; font-size: 16px;"></span></dir></span></strong></span></p> <p dir="LTR">Heiðar Ingi Svansson formaður, skipaður án tilnefningar, </p> <p dir="LTR">Salka Guðmundsdóttir varaformaður, tilnefnd af Rithöfundasambandi Íslands, </p> <p dir="LTR">Sigmundur Ernir Rúnarsson tilnefndur af Rithöfundasambandi Íslands, </p> <p dir="LTR">Bryndís Loftsdóttir tilnefnd af Félagi íslenskra bókaútgefenda, </p> <p dir="LTR">Kristján Jóhann Jónsson tilnefndur af Hagþenki. </p> <p dir="LTR">Varamenn: </p> <p dir="LTR">Hrefna Haraldsdóttir skipuð án tilnefningar, </p> <p dir="LTR">Sölvi Björn Sigurðsson tilnefndur af Rithöfundasambandi Íslands, </p> <p dir="LTR">Eyrún Ingadóttir tilnefnd af Rithöfundasambandi Íslands, </p> <p dir="LTR">Benedikt Kristjánsson tilnefndur af Félagi íslenskra bókaútgefenda, </p> <p dir="LTR">Þórunn Sigurðardóttir tilnefnd af Hagþenki. </p> <p><span><strong><span><dir><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 16px;"></span></dir><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 16px;"> </span></span><br /> </strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriMönnunarnefnd skipa<p>Nefndin er skipuð í samræmi við ákvæði 13. gr. laga um áhafnir fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa, <a href="http://www.althingi.is/lagas/134/2007030.html#g21">nr. 30/2007</a>. Hlutverk mönnunarnefndar er að fjalla um mönnun íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra, sbr. ofanrituð lög.</p> <h4>Aðalmenn:</h4> <ul> <li><span>Lilja Jónasdóttir, formaður, tilnefnd af fyrrverandi samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,</span></li> <li><span>Árni Bjarnason, tilnefndur af Félagi skipstjórnarmanna,</span></li> <li><span>Guðmundur Helgi Þórarinsson, tilnefndur af Félagi vélstjóra og málmtæknimanna,</span></li> <li><span>Ingimundur Ingimundarson, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi,</span></li> <li><span>Jón Kristinn Sverrisson, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi.<br /> </span> <div>&nbsp;</div> </li> </ul> <h4>Varamenn:</h4> <ul> <li>Kristín Helga Markúsdóttir, varaformaður, tilnefnd af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,&nbsp;</li> <li>Árni Sverrisson, tilnefndur af Félagi skipstjórnarmanna,</li> <li>Halldór Arnar Guðmundsson, tilnefndur af Félagi vélstjóra og málmtæknimanna,</li> <li>Guðfinnur G. Johnsen, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi.</li> </ul> <p>Með nefndinni starfar Ólafur Briem, deildarstjóri á farsviði Samgöngustofu.</p> <p><em>Skipunartími er frá og með 1.&nbsp;janúar 2020 til og með 31. desember 2022 eða til næstu þriggja ára.</em></p>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Blá ör til hægriMyndlistarráð 2019-2021<p><span>Hlutverk myndlistarráðs er m.a. skv. 11. gr. myndlistarlaga nr. 64/2012 að vera&nbsp;ráðherra til ráðgjafar um málefni myndlistar, úthluta styrkjum úr&nbsp;myndlistarsjóði og stuðla að alþjóðasamstarfi og kynningu á íslenskum&nbsp;myndlistarmönnum.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p dir="LTR"> Helgi Þorgils Friðjónsson formaður, skipaður án tilnefningar,<br /> Dagný Heiðdal varaformaður, tilnefnd af Listasafni Íslands,</p> <p dir="LTR">Hannes Sigurðsson tilnefndur af Listfræðafélagi Íslands,<br /> Guðrún Erla Geirsdóttir tilnefnd af Sambandi íslenskra myndlistarmanna,<br /> Hlynur Helgason tilnefndur af Sambandi íslenskra myndlistarmanna.<br /> <br /> Varamenn eru:<br /> Ásrún Kristjánsdóttir skipuð án tilnefningar,<br /> Margrét Elísabet Ólafsdóttir tilnefnd af Listfræðafélagi Íslands,<br /> Sindri Leifsson tilnefndur af Sambandi íslenskra myndlistarmanna,<br /> Ingibjörg Gunnlaugsdóttir tilnefnd af Sambandi íslenskra myndlistarmanna,<br /> Harpa Þórsdóttir tilnefnd af Listasafni Íslands. </p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriNáðunarnefnd<p><a href="http://www.althingi.is/altext/145/s/1025.html">Í lögum nr. 15/2016 um f</a>ullnustu refsinga, kafla II, 13. gr. segir um náðunarnefnd:</p> <p>Ráðherra skipar þriggja manna nefnd, náðunarnefnd, svo og þrjá varamenn, til þriggja ára í senn. Formaður nefndarinnar og varaformaður skulu uppfylla skilyrði laga til að hljóta skipun í embætti héraðsdómara. Læknir skal eiga sæti í nefndinni.</p> <p>Nefndin skal veita ráðherra rökstudda umsögn um hvort ákvörðun Fangelsismálastofnunar í máli sem varðar synjun á samfélagsþjónustu eða synjun á reynslulausn skuli staðfest, felld úr gildi eða henni breytt. Umsögn nefndarinnar er bindandi fyrir ráðherra.</p> <p>Nefndin skal láta ráðherra í té rökstudda tillögu um afgreiðslu náðunarbeiðna.</p> <p>Náðunarnefnd er heimilt að afla upplýsinga úr málaskrá lögreglu.</p> <p>Náðunarnefnd er heimilt að afla upplýsinga frá heilbrigðisstarfsfólki og heilbrigðisstofnunum til staðfestingar á fyrirliggjandi vottorðum sem og að afla nýrra gagna um heilsufar náðunarbeiðanda eða kæranda ef beiðni um náðun eða kæra er byggð á heilsufarsástæðum. Nefndinni er þó einnig heimilt að krefjast þess að náðunarbeiðandi eða kærandi afli sjálfur gagna um heilsufar sitt.</p> <p>Málsmeðferð fyrir nefndinni er skrifleg en nefndinni er heimilt að kalla náðunarbeiðanda fyrir nefndina. Sama gildir ekki um kæranda.</p> <p>Hver sem þekkir til náðunarbeiðanda, vegna starfs síns eða ættartengsla, getur sótt um náðun fyrir náðunarbeiðanda. Sama gildir ekki um kæranda, en um hann gilda almennar reglur stjórnsýslulaga um aðild.“</p> <p><strong>Aðalmenn:</strong></p> <ul> <li>Ragnheiður Bragadóttur, prófessor, og er hún jafnframt formaður.</li> <li>Sigurður Guðmundsson, læknir.</li> <li>Fanney Óskarsdóttir, lögfræðingur í dómsmálaráðuneytinu.</li> </ul> <p><strong>Varamenn:</strong></p> <ul> <li>Björgvin Þórðarson, hrl. og er hann jafnframt varaformaður.</li> <li>Arna Guðmundsdóttir, læknir.</li> <li>Rósa Dögg Flosadóttir, lögfræðingur í dómsmálaráðuneytinu.</li> </ul> <p>Með nefndinni starfar Kristín Einarsdóttir, lögfræðingur í dómsmálaráðuneytinu.</p> <p>Skipunartími er frá og með 1. september 2019 til og með 31. ágúst 2022.</p>Dómsmálaráðuneytið
Blá ör til hægriNámsgagnasjóður. Stjórn 2020-2024.<span>Stjórn námsgagnasjóðs er skipuð sbr. ákvæði 6. gr. laga nr. 71/2007 um námsgögn. Hlutverk stjórnarinnar er að ákveða skiptingu fjármuna milli grunnskóla til námsgagnakaupa á grundvelli upplýsinga frá Hagstofu Íslands um fjölda skráðra nemenda í hverjum grunnskóla á síðastliðnu skólaári. Stjórnin hefur eftirlit með því að farið sé að úthlutunarreglum, sbr. 4. gr. reglugerðar um námsgagnasjóð nr. 1111/2007.<br /> <br /> Skipunin gildir frá 2. mars 2020 til 1. mars 2024.<br /> <br /> Stjórnin er þannig skipuð:<br /> <br /> Aðalmenn:<br /> Guðni Olgeirsson, án tilnefningar, formaður<br /> Þorgerður Laufey Diðriksdóttir, skv. tilnefningu Kennarasambands Íslands,&nbsp;<br /> Helga Guðmundsdóttir, skv. tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga.<br /> <br /> Varamenn:<br /> Marta Guðrún Skúladóttir, án tilnefningar,<br /> Þorsteinn Sæberg, skv. tilnefningu Kennarasambands Íslands,<br /> Nanna Kristín Christiansen, skv. tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga.<br /> <br /> </span>Mennta- og menningarmálaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriNámsorlofsnefnd framhaldsskóla 2019-2023<p><span><strong><span>Námsorlofsnefnd&nbsp;hefur það verkefni að gera tillögur til ráðuneytisins um úthlutun námsorlofa og styrkja til kennara og skólastjórnenda í framhaldsskólum sbr. reglugerð um námsorlof kennara og stjórnenda framhaldsskóla nr. 762/2010.<br /> <br /> Aðalmenn<br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Þóra Þórðardóttir, án tilnefningar, formaður<br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Guðbjörn Björgólfsson, tilnefndur af Kennarasambandi Íslands<span style="white-space:pre;"> </span><br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Sigrún Lilja Guðbjörnsdóttir, tilnefnd af Kennarasambandi Íslands<br /> Varamenn<br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Guðný Ásta Snorradóttir, án tilnefningar<br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Þorkell H. Diego, tilnefndur af Kennarasambandi Íslands<br /> </span></strong></span></p> <div>&nbsp;</div>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriNámsstyrkjanefnd - stjórn 2020-2024<p><span>Nefndin veitir námsstyrki til jöfnunar á fjárhagslegum aðstöðumun nemenda í&nbsp;framhaldsskólum [og háskólum] að því leyti sem búseta veldur þeim misþungum&nbsp;fjárhagsbyrðum eða efnaleysi torveldar þeim nám.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p>Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, formaður án tilnefningar</p> <p>Hildur Guðbjörg Benediktsdóttir, án tilnefningar</p> <p><span>Valur Rafn Halldórsson, skv. tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga.<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriNATA - vestnorrænt ferðamálasamstarf 2017-2020<p>NATA (North Atlantic Tourism Association) er samningur milli Íslands, Grænlands og Færeyja um ferðamálasamstarf milli landanna. Samningurinn er vettvangur til að móta sameiginlega stefnu í ferðamálum fyrir Vestur-Norðurlönd og styrkja ýmis verkefni sem efla farðaþjónustu innan svæðisins.</p> <p>Fulltrúar atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins í stjórn NATA eru:&nbsp;</p> <ul> <li>Inga Hlín Pálsdóttir&nbsp;</li> <li>Elías Bj. Gíslason</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNauðasamninganefnd<p>Nauðasamninganefnd starfar á grundvelli <a href="http://www.althingi.is/lagas/126b/1996065.html">laga um réttaraðstoð við einstaklinga sem leita nauðasamninga nr. 65, 1996</a>. Sá sem vill leita réttaraðstoðar skal beina skriflegri umsókn um það til dómsmálaráðherra. Ráðherra beinir umsóknunum til nefndarinnar, sem hefur það hlutverk að veita ráðherra umsagnir um þær. Nefndin fer yfir umsóknirnar og fylgigögn. Telji nefndin líkur á að umsækjandi geti ráðið bót á fjárhagsörðugleikum sínum með nauðasamningi, þar á meðal að samningurinn muni fást staðfestur, getur hún lagt til við ráðherra að réttaraðstoð verði veitt. Ráðherra veitir réttaraðstoð, en getur ekki gert það nema nefndin mæli með því. Í þágu þess, sem veitt er réttaraðstoð, er greiddur úr ríkissjóði kostnaður við að leita nauðasamnings ásamt tryggingu fyrir kostnaði við undirbúning og gerð nauðasamnings. Réttaraðstoð getur ekki numið hærri fjárhæð samanlagt en kr. 677.000 handa hverjum umsækjanda miðað við vísitölu neysluverðs 1. febrúar 2020, 474,1 stig.<br /> <br /> </p> <blockquote> <ul> <li><a href="/media/ebl_rettaradstod/RA_Naudasamn_eydubl.pdf">Umsókn um réttaraðstoð til að leita nauðasamninga</a></li> </ul> </blockquote> <p><strong>Aðalmenn:</strong></p> <ul> <li>Egill Stephensen, lögmaður, formaður, skipaður án tilnefningar,</li> <li>Haraldur Steinþórsson, lögfræðingur, tilnefndur af fjármálaráðuneytinu,</li> <li>Lísa Margrét Sigurðardóttir, sérfræðingur, tilnefnd af velferðarráðuneytinu,</li> </ul> <p><strong>Varamenn:</strong></p> <ul> <li><strong>&nbsp;</strong><span style="text-align: justify;">Guðrún Inga Torfadóttir, lögfræðingur, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu.</span></li> <li><span style="text-align: justify;">Ágúst Þór Sigurðsson, lögfræðingur, tilnefndur af félagsmálaráðuneytinu</span></li> </ul> <p> Tengiliður við nefndina er <a href="mailto:[email protected]">Bryndís Helgadóttir</a>, skrifstofustjóri í dómsmálaráðuneytinu.</p> <br /> <br />Dómsmálaráðuneytið
Blá ör til hægriNefnd í því skyni að sporna gegn brotastarfsemi á innlendum vinnumarkaði<span>Félags- og barnamálaráðherra skipði í nefnd í því skyni að sporna gegn brotastarfsemi á innlendum vinnumarkaði. Verkefni nefndarinnar er ritun lagafrumvarps þar sem einkum verði litið til aðgerða sem tilgreindar eru í stuðningi stjórnvalda við svokallað lífkjarasamninga á almennum vinnumarkaði og falla undir málefnasvið félags- og barnamálaráðherra, þar með talið aðgerða gegn brotastarfsemi á innlendum vinnumarkaði. Gert er ráð fyrir að nefndin hagi störfum sínum með þeim hætti að ráðherra verði unnt að leggja frumvarpið fram á Alþingi eigi síðar en á vorþingi 2020.<br /> <br /> Nefndin er þannig skipuð:&nbsp;<br /> <br /> Jón Sigurðsson, án tilnefningar, formaður.<br /> Bjarnheiður Gautadóttir, án tilnefningar.<br /> Halldór Grönvold, tiln. af Alþýðusambandi Íslands.&nbsp;<br /> Júlíana Guðmundsdóttir, tiln. af Bandalagi háskólamanna.<br /> Hrannar Már Gunnarsson, tiln. af BSRB.&nbsp;<br /> Ellisif Tinna Víðisdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.&nbsp;<br /> Ragnar Árnason, tiln. af Samtökum atvinnulífsins.<br /> Björn Þ. Rögnvaldsson, tiln. af Vinnueftirliti ríkisins&nbsp;<br /> Edda Bergsveinsdóttir, tiln. af Vinnumálastofnun.&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> Starfsmaður nefndarinnar er Gunnar Þorbergur Gylfason, lögfræðingur í félagsmálaráðuneytinu.&nbsp;<br /> </span> <div>&nbsp;</div>FélagsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNefnd sem ber að innleiða regluverk um markaðssvik<p><strong>Starfsvið:</strong> Að semja drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 til að innleiða reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins um markaðssvik nr. 596/2014 (MAR) í íslenskan rétt</p> <p><strong>Nefndarmenn:</strong></p> <p>Guðmundur Kári Kárason, formaður, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Arnþrúður Þórarinsdóttir, tilnefnd af dómsmálaráðuneytinu<br /> Baldur Thorlacius, tilnefndur af Nasdaq<br /> Björn Þorvaldsson, tilnefndur af dómsmálaráðuneytinu<br /> Guðlaug María Valdimarsdóttir, tilnefnd af Fjármálaeftirlitinu<br /> Páll Friðriksson, tilnefndur af Fjármálaeftirlitinu<br /> Vigdís Halldórsdóttir, tilnefnd af Samtökum fjármálafyrirtækja</p> <p>Skipuð: 04.10.2017</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNefnd sem falið er að semja nýja framkvæmdaáætlun í barnavernd <span><dir> <span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px;"></span></dir></span> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Nefndinni&nbsp;er falið er að semja nýja framkvæmdaáætlun í barnavernd skv. 3. mgr. 5. gr. barnaverndarlaga en þar segir "Ráðherra leggur fyrir Alþingi framkvæmdaáætlun til fjögurra ára í senn að loknum sveitarstjórnarkosningum". <br /> <br /> <span>Gert er ráð fyrir að með nefndinni starfi ráðgjafahópur með fulltrúum frá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, Samtökum félagsmálastjóra á Íslandi, fagdeild félagsráðgjafa í barnavernd í Félagsráðgjafafélagi Íslands, Barnaheillum, UNICEF, Umboðsmanni barna, Geðhjálp, Olnbogabörnum, Félagi um foreldrajafnrétti, Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Sálfræðingafélagi Íslands, Þroskaþjálfafélagi Íslands, Félagi fósturforeldra og Vímulausri æsku.</span> </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong>Nefndina skipa</strong> </p> <ul> <li dir="LTR"> Erna Kristín Blöndal, án tilnefningar, formaður </li> <li dir="LTR"> Birna Sigurðardóttir, án tilnefningar </li> <li dir="LTR"> Páll Ólafsson, tiln. af Barnaverndarstofu </li> <li dir="LTR"> Sigrún Þórarinsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga </li> <li dir="LTR"> Sigurður Örn Magnússon, tiln. af velferðarsviði Reykjavíkurborgar </li> </ul> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Nefndin er skipuð af félags- og jafnréttismálaráðherra þann 19. júní 2018</p>FélagsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNefnd sem skipuleggur námsblokkir fyrir læknakandídata í starfsnámi<p><span>Samkvæmt 4. gr. reglugerðar nr. 467/2015 um menntun, réttindi og skyldur lækna og skilyrði til að hljóta almennt lækningaleyfi og sérfræðileyfi skipar ráðherra nefnd til fjögurra ára í senn sem skipuleggur námsblokkir, fjölda þeirra og ráðningarferli fyrir læknakandídata í starfsnámi í samvinnu við þær heilbrigðisstofnanir sem viðurkenndar eru til slíks náms. </span></p> <p>Aðsetur nefndarinnar er á Landspítala sem leggur nefndinni til starfsmann og starfsaðstöðu.</p> <h4>Nefndina skipa</h4> <ul> <li>Inga Sif Ólafsdóttir, tiln. af Landspítala, formaður</li> <li>Hlynur Indriðason, tiln. af Félagi almennra lækna</li> <li>Hannes Petersen, tiln. af Sjúkrahúsinu á Akureyri</li> <li>Elsa Björk Valsdóttir, tiln. af Landspítala</li> <li>Gerður Aagot Árnadóttir, tiln. af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins</li> <li>Gunnar Þór Geirsson, tiln. af heilbrigðisstofnun utan höfuðborgarsvæðisins.</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Anna Björg Jónsdóttir, tiln. af Landspítala</li> <li>Berglind Bergmann, tiln. af Félagi almennra lækna</li> <li>Ragnheiður Halldórsdóttir, tiln. af Sjúkrahúsinu á Akureyri</li> <li>Curtis Pendleton Snook, tiln. af Landspítala</li> <li>Margrét Ólafía Tómasdóttir, tiln. af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins</li> </ul> <p>Nefndin er skipuð af heilbrigðisráðherra frá 24. janúar 2020 til fjögurra ára.</p>Heilbrigðisráðuneytið
Blá ör til hægriNefnd til að endurskoða reglugerð um daggæslu barna í heimahúsum, nr. 907/2005<p>Nefnd til að endurskoða reglugerð um daggæslu barna í heimahúsum nr. 907/2005, er sett samkvæmt ákvæðum laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991.</p> <p>Helstu atriði sem líta þarf til við endurskoðun reglugerðarinnar eru: starfsskyldur og starfsskilyrði dagforeldra, skilyrði fyrir leyfisveitingu til dagforeldra og leyfissviptingu, framkvæmd og umfang eftirlits með starfsemi dagforeldra, menntun og símenntun dagforeldra og öryggi og velferð barna í daggæslu.</p> <h4>Nefndina skipa</h4> <ul> <li>Guðríður Bolladóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Þór Garðar Þórarinsson, án tilnefingar</li> <li>Sigríður Marteinsdóttir, tiln. af skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar</li> <li>Baldur Pálsson, tiln. af félagi daggæsluráðgjafa og fulltrúa</li> <li>Gunnhildur María Sæmundsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Páll Ólafsson, tiln. af Barnaverndarstofu</li> </ul> <p>Skipuð af félags- og húsnæðismálaráðherra 19. janúar 2016</p>FélagsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNefnd til að leiða viðræður og sáttaumleitanir við fyrrum sakborninga í Guðmundar- og Geirfinnsmálinu og aðstandendur þeirra<p>Ríkisstjórnin samþykkti á fundi sínum 28. september sl. að skipa nefnd með fulltrúum forsætisráðuneytis, fjármála- og efnahagsráðuneytis og dómsmálaráðuneytis til að leiða fyrir hönd stjórnvalda viðræður við fyrrum sakborninga í Guðmundar- og Geirfinnsmálinu sem sýknaðir voru með dómi Hæstaréttar Íslands 27. september 2018 í endurupptökumáli nr. 521/2017 og aðstandendur þeirra.</p> <p>Verkefni nefndarinnar eru nánar tiltekið að koma fram fyrir hönd stjórnvalda í viðræðum og sáttaumleitunum við aðila málsins og aðstandendur þeirra og gera tillögu til forsætisráðherra og ríkisstjórnar um hugsanlega greiðslu miska- og skaðabóta eða eftir atvikum svonefndra sanngirnisbóta til aðila málsins og aðstandenda þeirra.</p> <p>Nefndina skipa:</p> <ul> <li>Kristrún Heimisdóttir, lögfræðingur, sem fulltrúi forsætiráðuneytis og formaður nefndarinnar.</li> <li>Bryndís Helgadóttir, skrifstofustjóri í dómsmálaráðuneytinu.</li> <li>Magnús Óskar Hafsteinsson, sérfræðingur í fjármála- og efnahagsráðuneytinu.</li> </ul>ForsætisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNefnd til að meta hæfni umsækjenda um stöður forstjóra heilbrigðisstofnana<p>Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2007040.html#G9">9. gr. laga um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007</a>, skipar heilbrigðisráðherra nefnd til að meta hæfni umsækjenda um stöður forstjóra heilbrigðisstofnana.</p> <p>Hlutverk nefndarinnar er að meta hæfni umsækjenda um stöður forstjóra heilbrigðisstofnana. Velferðarráðherra skipar alla fulltrúa nefndarinnar án tilnefningar sem skulu hafa þekkingu á rekstri, starfsmannamálum, stjórnsýslu og heilbrigðisþjónustu. Engan má skipa til starfa nema nefndin hafi talið hann hæfan.</p> <p>Auglýsing um staðfestingu starfsreglna nefndarinnar <a href="https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=71e0916e-aa9f-4a22-861b-04ff64e3a866+">nr. 295/2009</a>.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Guðlaug Kristjánsdóttir, sjúkraþjálfari, Háskóla Íslands, formaður</li> <li>Bjarni S. Jónasson, forstjóri Sjúkrahússins á Akureyri</li> <li>Gyða Baldursdóttir, aðstoðarframkvæmdastjóri Lyflækningasviðs Landspítala</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Helga Bragadóttir, dósent við hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands</li> <li>Guðjón Hauksson, forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands</li> <li>Anna Björg Jónsdóttir, öldrunarlæknir Landspítala</li> </ul> <p><em>Nefndin er skipuð frá 1. apríl 2017 til 31. mars 2021.</em></p>Heilbrigðisráðuneytið
Blá ör til hægriNefnd til að meta lausn um stundarsakir<p>Nefndin rannsakar mál embættismanns, sem veitt hefur verið lausn um stundarsakir fyrir meintar misfellur í starfi, svo að upplýst verði hvort rétt er að veita honum lausn að fullu eða láta hann taka aftur við embætti sínu. Nefndin starfar á grundvelli <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1996070.html" target="_blank">27. greinar laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins&nbsp;nr. 70/1996</a>.</p> <p>Fjármála- og efnahagsráðherra skipar nefndina, þar af formann og varaformann til fjögurra ára í senn. Aðrir nefndarmenn eru skipaðir í nefndina í hvert sinn sem mál kemur upp. Annar þeirra samkvæmt tilnefningu þess ráðherra sem í hlut á en hinn af samtökum ríkisstarfsmanna sameiginlega.</p> <p>Fjármála- og efnahagsráðherra hefur skipað Kristínu Benediktdsóttur, hdl. formann nefndarinnar. Skipunin gildir til 30. nóvember 2022.</p> <p><strong>Álitsgerðir og skýrslur</strong></p> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 2018</strong></p> <ul> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/ALITSGER%c3%90%201-2018%20-.pdf">Mál 1/2018</a></li> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/%c3%81LITSGER%c3%90%202-2018.pdf">Mál 2/2018</a></li> </ul> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 2017</strong></p> <ul> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/ALITSGER%c3%90%201-2017.pdf">Mál 1/2017</a></li> </ul> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 2016</strong></p> <ul> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/%c3%81LITSGER%c3%90%201-2016.pdf">Mál&nbsp;</a>1/2016</li> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/ALITSGER%c3%90%204-2016.pdf">Mál 4/2016</a></li> </ul> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>Starf nefndarinnar árið 2014</strong></p> <ul> <li><strong>&nbsp;</strong><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/frettatengt2016/1_2014.pdf" target="_blank">Mál 1</a></li> <li><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/frettatengt2016/1_2014.pdf" target="_blank">&nbsp;</a><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/frettatengt2016/2_2014.pdf" target="_blank">Mál 2&nbsp;</a></li> </ul> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 2013</strong></p> <ul> <li><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/frettatengt2016/2_2013.pdf" target="_blank">Mál 2<span class="icon"></span></a> </li> <li><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/frettatengt2016/3_2013.pdf" target="_blank">Mál 3<span class="icon"></span></a> </li> <li><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/frettatengt2016/4_2013.pdf" target="_blank">Mál 4<span class="icon"></span></a> </li> </ul> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 2012</strong></p> <ul> <li><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/Starfsmannamal/Alitsgerd_i_mali_nr_1_2012.pdf" target="_blank">Mál 1<span class="icon"></span></a>&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 2011</strong></p> <ul> <li><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/Starfsmannamal/Alitsgerd_i_mali_nr_1_2011.pdf" target="_blank">Mál 1<span class="icon"></span></a>&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 2010</strong></p> <ul> <li><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/Starfsmannamal/Alitsgerd_i_mali_nr_1_2010.pdf" target="_blank">Mál 1<span class="icon"></span></a>&nbsp;</li> <li><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/Starfsmannamal/Alitsgerd_i_mali_nr_2_2010.pdf" target="_blank">Mál&nbsp;2<span class="icon"></span></a>&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 2008</strong></p> <ul> <li><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/Starfsmannamal/Alitsgerd_012008.pdf" target="_blank">Mál 1<span class="icon"></span></a>&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 2007</strong></p> <ul> <li><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/Starfsmannamal/Alitsgerd_012007.pdf" target="_blank">Mál 1<span class="icon"></span></a>&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 2006</strong></p> <ul> <li><a class="secure" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/rikisstarfsmenn/rettarheimildir/nefnd/alitsgerdir/nr/6067" target="_blank">Mál 1</a></li> <li><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/Starfsmannamal/Skyrsla99-04.pdf" target="_blank">Skýrsla nefndarinnar fyrir tímabilið 1. júlí 1999 til 30. júní 2004<span class="icon"></span></a></li> </ul> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 2003</strong></p> <ul> <li>Mál 1</li> <li>Mál 2</li> <li>Mál 3</li> <li>Mál 4</li> </ul> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 2002</strong></p> <ul> <li>Mál 1</li> <li>Mál 2</li> <li>Mál 3</li> <li>Mál 4</li> <li>Mál 5</li> <li>Mál 6</li> </ul> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 1999</strong></p> <ul> <li>Mál 1&nbsp;</li> </ul>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriNefnd til innleiðingar CSDR reglugerðar um verðbréfamiðstöðvar (ESB) nr. 909/2014<p><strong>Starfssvið: </strong>Að rýna og fara yfir þýðingu reglugerðar Evrópusambandsins nr. 909/2014 um bætt verðbréfauppgjör í Evrópusambandinu og um verðbréfamiðstöðvar (Regulation EU No 909/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014) ásamt því að vinna drög að frumvarpi til innleiðingar á reglugerðinni. Einnig verður hlutverk nefndarinnar að rannsaka að hvaða leyti innleiðing umræddrar reglugerðar kallar á breytingar á núgildandi lögum og reglugerðum.</p> <p><strong>Nefndarmenn:</strong><br /> Erna Hjaltested, formaður, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Árnína Steinunn Kristjánsdóttir, tilnefnd af Samtökum fjármálafyrirtækja<br /> Hörður Davíð Tulinius, tilnefndur af Fjármálaeftirlitinu<br /> Magnús Kristinn Ásgeirsson, tilnefndur af Nasdaq verðbréfamðstöð<br /> Sigríður Rafnar Pétursdóttir, tilnefnd af Seðlabanka Íslands</p> <p><strong>Varamenn:</strong><br /> Ómar Þór Eyjólfsson, tilnefndur af Seðlabanka Íslands<br /> Þóra Björk Smith, tilnefnd af Nasdaq verðbréfamðstöð</p> <p><strong>Skipuð</strong>: 04.04.2016</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNefnd um aukna skilvirkni í skattframkvæmd, álagningu og innheimtu opinberra gjalda<p><strong>Nefndarmenn:</strong><br /> Guðmundur Árnason, formaður tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Edda Símonardóttir, tilnefnd af Tollstjóra<br /> Guðrún Ögmundsdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Ingibjörg Helga Helgadóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Ingvar Rögnvaldsson, tilnefndur af ríkisskattstjóra<br /> Sigurður Skúli Bergsson, tilnefndur af Tollstjóra</p> <p><strong>Skipuð:</strong> 21.06.2018</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNefnd um breytingar á lögum um verðbréfasjóði<p><span>Hlutverk nefndarinnar er að vinna að breytingum á lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði.</span></p> <p>Nefndarmenn:</p> <p>Elísabet Júlíusdóttir, formaður, án tilnefningar<br /> Birgir Ottó Hillers, tilnefndur af Samtökum fjármálafyrirtækja<br /> Gunnar Þór Ásgeirsson, tilnefndur af Fjármálaeftirlitunu<br /> Grímur Sigurðarson, tilnefndur af Samtökum fjármálafyrirtækja</p> <p>Skipuð: 24.02.2020</p> <p>&nbsp;</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNefnd um dómarastörf<p>Nefnd um dómarastörf starfar skv. 9. og 10. gr. laga um dómstóla nr. 50/2016. Nefndin fjallar um agamál dómara og eftir atvikum aðstoðarmanna dómara og tekur við kvörtunum vegna dómstarfa þeirra. Þá hefur nefndin eftirlit með aukastörfum dómara og eignarhlut þeirra í félögum og atvinnufyrirtækum í samræmi við reglur nr. 1165/2017.</p> <p> <a href="https://www.domstolar.is/" target="_blank">Sjá nánar um nefndina á domstolar.is</a>.</p>DómsmálaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriNefnd um eftirlit með lögreglu<p><strong>Hlutverk nefndar um eftirlit með lögreglu</strong></p> <p>Nefnd um eftirlit með lögreglu er sjálfstæð og óháð stjórnsýslunefnd. Nefndin tók til starfa 1. janúar 2017.</p> <p>Eitt af meginhlutverkum nefndarinnar er að taka við tilkynningum frá borgurum sem varða ætlaða refsiverða háttsemi starfsmanns lögreglu, starfsaðferðir lögreglu eða framkomu starfsmanns lögreglu. Nefndin yfirfer erindi sem henni berast, greinir þau og kemur í viðeigandi farveg hjá saksóknara, viðkomandi lögreglustjóra eða ríkislögreglustjóra. Þessum embættum ber jafnframt að tilkynna nefndinni um kærur og kvartanir sem berast embættunum beint frá borgurum.</p> <p>Nefndin fer ekki með ákæruvald, rannsókn sakamála eða vald til að beita starfsmenn lögreglu viðurlögum. Nefndin fylgist hins vegar með meðferð þeirra erinda sem heyra undir starfssvið hennar og getur sent viðkomandi embætti athugasemdir við afgreiðslu einstakra mála eða tilmæli um aðrar aðgerðir, ef tilefni þykir til.</p> <p><strong>Skipun nefndar um eftirlit með lögreglu</strong></p> <p>Nefnd um eftirlit með lögreglu hefur jafnframt það hlutverk að taka til athugunar mál þegar maður lætur lífið eða verður fyrir stórfelldu líkamstjóni í tengslum við störf lögreglu. Þá hefur nefndin heimild til að taka atvik og verklag lögreglu til skoðunar að eigin frumkvæði þegar hún telur tilefni til.</p> <p>Nefndin er skipuð þremur nefndarmönnum, einum tilnefndum af Lögmannafélagi Íslands, öðrum af Mannréttindaskrifstofu Íslands en sá þriðji er skipaður af dómsmálaráðherra og er hann jafnframt formaður nefndarinnar. Þrír varamenn eru einnig skipaðir sam­kvæmt tilnefningum frá sömu aðilum.</p> <p>Nefnd um eftirlit með störfum lögreglu skipa:</p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li>Skúli Þór Gunnsteinsson, lögfræðingur, og jafnframt formaður, tilnefndur af ráðherra,</li> <li>Þorbjörg Inga Jónsdóttir, hæstaréttarlögmaður, tilnefnd af Mannréttindaskrifstofu Íslands og</li> <li>Kristín Edwald, hæstaréttarlögmaður, tilnefnd af Lögmannafélagi Íslands.</li> </ul> <p>&nbsp;Varamenn nefndarmanna eru:</p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li>Anna Tryggvadóttir, lögfræðingur, og jafnframt varaformaður, tilnefnd af ráðherra,</li> <li>Flosi Hrafn Sigurðsson, héraðsdómslögmaður, tilnefndur af Mannréttindaskrifstofu Íslands og</li> <li>Grímur Sigurðarson, hæstaréttarlögmaður, tilnefndur af Lögmannafélagi Íslands.</li> </ul> <p><strong>Tilkynningar til nefndarinnar</strong></p> <p>Hver sá sem telur að starfsmaður lögreglunnar hafi (1) framið refsivert brot í starfi (2) viðhaft ámælisverða starfsaðferð eða framkomu í starfi (3) er ósáttur við almenna starfshætti lögreglu getur leitað beint til nefndarinnar með tilkynningu og óskað eftir að mál hans verði tekið til athugunar.</p> <ul> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Tilkynning%20til%20nefndar%20um%20eftirlit%20me%c3%b0%20l%c3%b6greglu_.pdf">Hægt er að prenta út eyðublað fyrir tilkynningar til nefndarinnar, færa inn umbeðnar upplýsingar og senda undirritað eintak eyðublaðsins til nefndarinnar. </a><strong>&nbsp;</strong></li> </ul> <p>Til að hafa samband við nefnd um eftirlit með lögreglu er einnig hægt að senda tölvupóst á netfangið <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>&nbsp;eða bréfpóst á eftirfarandi heimilisfang: Nefnd um eftirlit með lögreglu, Skuggasundi 3, 101 Reykjavík. </p> <p>Vefsíða nefndar um eftirlit með lögreglu er á slóðinni <a href="http://www.nel.is/">www.nel.is</a>. Þar er að finna almennar upplýsingar um starf og hlutverk nefndarinnar. </p> <p><strong>&nbsp;</strong></p>Dómsmálaráðuneytið
Blá ör til hægriNefnd um eftirlit með málskostnaði í opinberum málum<p>Hlutverk nefndarinnar, sem var skipuð í október 2001, er að hafa eftirlit með kostnaði, sem heimfærður er á fjárlagaliðinn málskostnaður í opinberum málum.<br /> <br /> Nefndinni er m.a. ætlað að yfirfara reikninga þeirra embætta, sem heimfæra kostnað á fjárlagaliðinn og meta hvort viðkomandi kostnaður falli undir skilgreiningu málskostnaðar eða embættiskostnaðar, hvort skýringar á útgjöldum eru óljósar og hvort fylgigögnum með reikningum sé ábótavant. Nefndinni er ætlað að funda með reglubundnum hætti og móta sér starfsáætlun og verklagsreglur í samráði við ráðuneytið.<br /> <br /> Nefndina skipa:</p> <ul> <li>Jakob Magnússon, fjármála- og starfsmannastjóri Fangelsismálastofnunar, formaður</li> <li>Hólmsteinn Gauti Sigurðsson, lögfræðingur hjá sérstökum saksóknara</li> <li>Hafdís Guðmundsdóttir, skrifstofustjóri, Fangelsismálastofnun ríkisins.</li> </ul> <blockquote> <ul> <li><a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/Skyrslur/Leidbeiningar-um-sakarkostnad_Loka.pdf">Leiðbeiningar um málskostnað í opinberum málum</a> (pdf-skjal)</li> </ul> </blockquote> <p>&nbsp,</p>"Dómsmálaráðuneytið
Blá ör til hægriNefnd um endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar sbr. lög nr. 58/2016<p>Skv. 3. gr. laga nr. 58/2016 um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi, nr. 43/1999, með síðari breytingum (framlenging gildistíma, hækkun á hlutfalli endurgreiðslu o.fl.), kemur fram að ráðherra skipar þriggja manna nefnd um endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar og skulu ráðherra sem fer með kvikmyndir og ráðherra sem fer með fjárreiður og fjármál ríkisins tilnefna sinn fulltrúa hvor, en sá þriðji skal skipaður án tilnefningar og vera <br /> Formaður nefndarinnar. Varamenn skulu skipaðir á sama hátt. Gildistaka laga nr. 58/2016 er frá 31. desember 2016.</p> <p>&nbsp;Í nefndinni eiga sæti: </p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li>Þóra Hallgrímsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar </li> <li>Steinar Örn Steinarsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneyti</li> <li>Jón Óskar Hallgrímsson, tilnendr af mennta- og menningarmálaráðuneyti</li> </ul> <p>Varamenn: </p> <ul> <li>Hildur Jörundsdóttir, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðuneyti&nbsp;</li> <li>Íris Hannah Atladóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneyti.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Blá ör til hægriNefnd um endurskoðun á fyrirkomulagi úrskurðarnefnda á fjármálamarkaði<p>Hlutverk nefndarinnar&nbsp;að taka til skoðunar fyrirkomulag þeirra nefnda sem leysa úr ágreiningi á milli neytenda og fyrirtækja sem starfa á fjármálamarkaði</p> <p>Nefndarmenn:</p> <p>Guðmundur Kári Kárason, formaður, skipaður án tilnefningar<br /> Áslaug Björk Björnsdóttir, tilnefnd af Samtökum fjármálafyrirtækja<br /> Einar Bjarni Einarsson, tilnefndur af Neytendasamtökunum<br /> Finnur Loftsson, tilnefndur af Neytendasamtökunum<br /> Guðmunda Áslaug Geirsdóttir, tilnefnd af atvinnuvega- og nýsköðunarráðuneytinu<br /> Jóna Björk Guðnadóttir, tilnefnd af Samtökum fjármálafyrirtækja<br /> Sigurður Kári Tryggvason, tilnefnd af Landsamtökum lífeyrissjóða</p> <p>Skipuð: 16.08.2018</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNefnd um frumvarp til laga um rekstraraðila sérhæfðra sjóða<p>Hlutverk nefndarinnar er að vinna að innleiðingu Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB um rekstraraðila sérhæfðra sjóða (AIFMD) hér á landi og rýna reglugerðir framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins sem tengjast nefndri tilskipun</p> <p>Nefndarmenn:</p> <p>Marta Margrét Rúnarsdóttir, formaður, án tilnefningar<br /> Árnína Steinunn Kristjánsdóttir, tilnefnd af Kauphöll Íslands<br /> Finnur Loftsson, tilnefndur af Fjármálaeftirlitinu<br /> Gunnar Þór Ásgeirsson, tilnefndur af Fjármálaeftirlitinu<br /> Harald Gunnar Halldórsson, tilnefndur af Samtökum fjármálafyrirtækja</p> <p>Skipuð: 24.08.2018<br /> <br /> </p> <p>&nbsp;</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNefnd um innleiðingu á MifiDII / MifiR<p><strong>Starfssvið: </strong>Að vinna drög að lagafrumvarpi og reglugerðum til innleiðingar á nýrri tilskipun Evrópusambandsins um markaði fyrir fjármálagerninga (2014/65/ESB) ásamt meðfylgandi reglugerðum, sér í lagi reglugerð um markaði fyrir fjármálagerninga (600/2014/ESB)</p> <p><strong>Nefndarmenn:<br /> <span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;"></span></strong>Guðmundur Kári Kárason, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Eva H. Baldursdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Laufey Birna Ómarsdóttir, tilnefnd af Seðlabanka Íslands<br /> Magnús Kristinn Ásgeirsson, tilnefndur af Kauphöll Íslands<br /> Rúnar Örn Olsen, tilnefndur af Fjármálaeftirlitinu<strong>&nbsp;<br /> </strong>Vigdís Halldórsdóttir tilnefnd af&nbsp;Samtökum fjármálafyrirtækja,&nbsp;skipuð 22.08.2017&nbsp;</p> <p><strong>Skipuð:</strong> 29.09.2015</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNefnd um innleiðingu tilskipunar nr. 2014/92/EU um greiðslureikninga<p><strong>Starfssvið: </strong>Að vinna drög að lagafrumvarpi til innleiðingar á tilskipun Evrópusambandsins um greiðslureikninga (Directive 2014/92/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014).</p> <p><strong>Nefndarmenn:</strong><br /> Erna Hjaltested, formaður, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Alma Jónsdóttir, tilnefnd af Fjármálaeftirlitinu<br /> Ingibjörg Árnadóttir, tilnefnd af Samtökum fjármálafyrirtækja<br /> Sigríður Rafnar Pétursdóttir, tilnefnd af Seðlabanka Íslands<br /> Valdimar Gunnar Hjartarson, tilnefndur af Fjármálaeftirlitinu</p> <p><strong>Skipuð:</strong> 04.11.2015</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNefnd um könnun á starfsemi vist- og meðferðarheimila fyrir börn<p>Samkvæmt lögum nr. 26/2007 skal ráðherra (þ.e. forsætisráðherra) skipa nefnd til að rannsaka aðbúnað að vistheimilum fyrir börn.</p> <p>Nú sitja í nefndinni:</p> <ul> <li>Hrefna Friðriksdóttir dósent formaður</li> <li>Stefán J. Hreiðarsson læknir</li> <li>Guðrún V. Stefánsdóttir dósent</li> <li>Rannveig Traustadóttir prófessor</li> <li>Þuríður B. Sigurjónsdóttir lögfræðingur</li> </ul> <p>Nefndin hóf störf að nýju vorið 2013 og skal nú lýsa starfsemi Kópavogshælisins að því er varðar vistun barna með fötlun sem þar dvöldust og tildrögum þess að börn voru vistuð þar.</p>Forsætisráðuneytið
Blá ör til hægriNefnd um málefni flóttafólks<p>Hlutverk nefndarinnar er að kortleggja núverandi þjónustu við einstaklinga sem fengið hafa stöðu flóttafólks eftir hælismeðferð og gera tillögu að samræmdu móttökukerfi fyrir flóttafólk. Sérstaklega skal hugað að þáttum sveitarfélaga, stofnana og frjálsra félagasamtaka og fræðslu fyrir starfsfólk ríkis og sveitarfélaga sem kemur að móttöku flóttafólks. Skipun nefndarinnar er í samræmi við þingsályktun um framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda fyrir árið 2016-2019 sem samþykkt var af Alþingi þann 20. september 2016. </p> <h4>Nefndina skipa </h4> <ul> <li>Kristján Sturluson, án tilnefningar, formaður </li> <li>Anna Guðrún Björnsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga </li> <li>Guðlaug Hrönn Pétursdóttir, tiln. af Vinnumálastofnun </li> <li>Hrafnhildur Kvaran, tiln. af Rauða krossinum á Íslandi </li> <li>Íris Björg Kristjánsdóttir, tiln. af innanríkisráðuneytinu </li> <li>Páll Ólafsson, tiln. af Barnaverndarstofu </li> <li>Rúnar H. Haraldsson, tiln. af Fjölmenningarsetri </li> <li>Sigurður Örn Eyjólfsson, tiln. af Útlendingastofnun</li> </ul> <p>Starfsamaður nefndarinnar er Linda Rós Alfreðsdóttir. </p> <p>Nefndin er skipuð af félags- og jafnréttismálaráðherra 24. mars 2017.</p>FélagsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNefnd um málefni hinsegin fólks<p>Þingsályktun um skipun nefndar um málefni hinsegin fólks var samþykkt á Alþingi þann 15. janúar sl. og var félags- og húsnæðismálaráðherra falið að skipa nefndina með þátttöku hagsmunaaðila, sérfræðinga og stjórnmálaflokka. Hlutverk nefndarinnar er að gera tillögur að samþættri aðgerðaáætlun um bætta stöðu hinsegin fólks í samfélaginu.</p> <h4>Nefndina skipa</h4> <ul> <li>Linda Rós Alfreðsdóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Þórunn Oddný Steinsdóttir, án tilnefningar</li> <li>Alexander Björn Gunnarsson, tiln. af Trans Ísland</li> <li>Bergljót Þrastardóttir, tiln. af Jafnréttisstofu</li> <li>Daníel Haukur Arnarsson, tiln. af Vinstrihreyfingunni - grænt framboð</li> <li>Gísli Þór Magnússon, tiln. af mennta- og menningarmálaráðuneytinu</li> <li>Guðrún Ólafsdóttir, tiln. af þingflokki Pírata</li> <li>Kittý Anderson, tiln. af Intersex Ísland</li> <li>Kjartan Þór Ingason, tiln. af þinglokki Framsóknarmanna</li> <li>Magnea Lillý Friðgeirsdóttir, tiln. af þingflokki Sjálfstæðisflokksins</li> <li>Margrét Steinarsdóttir, tiln. af Mannréttindaskrifstofu Íslands</li> <li>María Rún Bjarnadóttir, tiln. af innanríkisráðuneytinu</li> <li>Sigurður Ýmir Sigurðsson, tiln. af Q-félagi hinsegin stúdenta</li> <li>Svandís Anna Sigurðardóttir, tiln. af Samtökum '78</li> <li>Unnsteinn Jóhannsson, tiln. af þingflokki Bjartrar framtíðar</li> <li>Viktor Stefánsson, tiln. af Samfylkingunni</li> </ul> <p>Nefndin er skipuð af félags- og húsnæðismálaráðherra frá 14. apríl 2014</p>FélagsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNefnd um mótun tillögu að vinnuverndarstefnu og skipulagi vinnuverndarmála hér á landi<p>Félags- og húsnæðismálaráðherra skipar nefnd um mótun tillögu að vinnuverndarstefnu og skipulagi vinnuverndarmála hér á landi þar sem velferð þeirra sem starfa á innlendum vinnumarkaði verði höfð að leiðarljósi. Lögð verði áhersla á að öryggi og góður aðbúnaður verði í fyrirrúmi á vinnustöðum sem og forvarnir, þar á meðal á sviði sálfélagslegra áhættuþátta í vinnuumhverfi, svo sem streitu og ofbeldi. Jafnframt verði lögð áhersla á að koma í veg fyrir vinnuslys og atvinnutengda sjúkdóma. </p> <h4>Nefndina skipa</h4> <ul> <li>Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Hanna Sigríður Gunnsteinsdóttir, án tilnefningar</li> <li>Björn Ágúst Sigurjónsson, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Gunnhildur Gísladóttir, tiln. af Bandalagi háskólamanna</li> <li>Kristín Á. Guðmundsdóttir, tiln. af BSRB</li> <li>Einar Mar Þórðarson, tiln. af fjármála- og efnahagsráðuneyti</li> <li>Sigrún Heiða Birgisdóttir, tiln. af Geðhjálp</li> <li>Guðný Elísabet Ingadóttir, tiln. af innanríkisráðuneyti</li> <li>Sólveig B. Gunnarsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Pétur Reimarsson, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Eyjólfur Sæmundssson, tiln. af Vinnueftirliti ríkisins</li> <li>Oddrún Lilja Birgisdóttir, tiln. af þingflokki Bjartrar framtíðar</li> <li>Eyþór Rúnar Þórarinsson, tiln. af þingflokki Framsóknarflokksins</li> <li>Rúnar Björn Herrera Þorkelsson, tiln. af þingflokki Pírata</li> <li>Margrét Lind Ólafsdóttir, tiln. af þingflokki Samfylkingarinnar</li> <li>Bergur Þorri Benjamínsson, tiln. af þingflokki Sjálfstæðisflokksins</li> <li>Steinunn Þóra Árnadóttir, tiln. af þingflokki Vinstri hreyfingarinnar – græns framboðs</li> <li>Halldór Sævar Guðbergsson, tiln. af Öryrkjabandalagi Íslands</li> </ul> <p>Starfsmenn nefndarinnar eru Bjarnheiður Gautadóttir og Eva Margrét Kristinsdóttir </p> <p>Skipuð af félags- og húsnæðismálaráðherra frá 26. apríl 2016</p>FélagsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNefnd um rétt manna til að kalla sig viðskiptafræðinga eða hagfræðinga<p>Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra skipar í nefndina samkvæmt 3. mgr. 2. gr. laga nr. 27/1981, um rétt manna til að kalla sig viðskiptafræðinga eða hagfræðinga, sbr. lög nr. 41/2001.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li>Harpa Theódórsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar</li> <li>Telma Eir Aðalsteinsdóttir, tilnefnd af Félagi viðskipta- og hagfræðinga</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Hreinn Hrafnkelsson, skipaður án tilnefningar</li> <li>Herdís Helga Arnaldsdóttir, tilnefnd af Félagi viðskipta- og hagfræðinga.</li> </ul> <p>Starfsmaður nefndarinnar er Helga Halldórsdóttir, netfang: [email protected]</p> <p>&nbsp;</p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Blá ör til hægriNefnd um samstarfssamning milli Grænlands og Íslands<p>Þann 8. júní 2010 undirrituðu heilbrigðisráðherrar Grænlands og Íslands samstarfssamning á sviði heilbrigðisþjónustu. Samkvæmt samningnum var sett á laggirnar íslensk - grænlensk samstarfsnefnd, skipuð þremur fulltrúum frá hvoru landanna. Undirritaður var nýr samstarfssamningur milli Íslands og Grænlands í lok ágúst 2018. </p> <p>Af hálfu Íslands eru eftirtaldir skipaðir í samstarfsnefndina:</p> <p><strong>Aðalmenn</strong></p> <ul> <li>Bryndís Þorvaldsdóttir, sérfræðingur í heilbrigðisráðuneytinu, formaður</li> <li>Páll Matthíasson, forstjóri Landspítala</li> <li>Sigurður Einar Sigurðsson, framkvæmdastjóri lækninga á Sjúkrahúsinu á Akureyri</li> </ul> <p><strong>Varamenn</strong></p> <ul> <li>Anna Sigrún Baldursdóttir, aðstoðarmaður og ráðgjafi forstjóra á Landspítala</li> <li>Hildigunnur Svavarsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar á Sjúkrahúsinu á Akureyri.</li> </ul> <p>Nefndin er skipuð af heilbrigðisráðherra er frá 3. apríl 2019 til fjögurra ára.</p>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNefnd um Skilameðferð fjármálafyrirtækis<p><strong>Starfssvið:</strong> Að halda áfram vinnu við innleiðingu á tilskipun 2014/59/ESB um viðbúnað og skilameðferð fjármálafyrirtækja. Þá skal nefndin yfirfara XII. kafla laga um fjármálafyrirtæki (undirkafla A og B um endurskipulagningu fjárhags og slit), nr. 161/2002, með hliðsjón af efnisákvæðum tilskipunar 2014/59/ESB.</p> <p><strong>Nefndarmenn:</strong><br /> Hjörleifur Gíslason, formaður, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Árnína Steinunn Kristjánsdóttir, tilnefnd af Samtökum fjármálafyrirtækja<br /> Brynjar Kristjánsson, tilnefndur af Tryggingasjóði innstæðueigenda<br /> Guðrún Áslaug Jósepsdóttir, tilnefnd af Seðlabanka Íslands<br /> Linda Kolbrún Björgvinsdóttir, tilnefnd af Fjármálaeftirlitinu<br /> Marta Margrét Ö. Rúnarsdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Ragnar Hafliðason, tilnefndur af Fjármálaeftirlitinu<br /> Yngvi Örn Kristinsson, tilnefndur af Samtökum fjármálafyrirtækja<br /> Örn Hauksson, tilnefndur af Seðlabanka Íslands&nbsp;</p> <p><strong>Varamaður:</strong><br /> Elvar Guðmundsson,&nbsp;tilnefndur af Fjármálaeftirlitinu</p> <strong>Skipuð:</strong> 23.01.2017 – 31.10.2017Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNefnd um þingsályktun um löggæsluáætlun fyrir Ísland til tólf og fjögurra ára<p>Nefndinni er falið að vinna drög að tillögu ráðherra til þingsályktunar um löggæsluáætlun fyrir Alþingi sem mælt er fyrir um í þingsályktun um grundvallarskilgreiningar löggæslu á Íslandi og gerð löggæsluáætlunar fyrir Ísland, samþykkt á Alþingi 19. júní 2012.</p> <ul> <li>Þórunn J. Hafstein, skrifstofustjóri á skrifstofu almannaöryggis og formaður tilnefnd af innanríkisráðherra,</li> <li>Friðfinnur Skaftason, sérfræðingur á skrifstofu samgangna,</li> <li>Skúli Þór Gunnsteinsson, lögfræðingur á skrifstofu almannaöryggis, tilnefndur af innanríkisráðherra,</li> <li> <p>Ingibjörg Ýr Jóhannsdóttir, tilnefnd af þingflokki Bjartrar framtíðar</p> </li> <li>Jóhanna María Sigmundsdóttir alþingismaður, tilnefnd af þingflokki Framsóknarflokksins,</li> <li>Helgi Jóhann Hauksson, stjórnmálafræðingur, tilnefndur af þingflokki Pírata,</li> <li>Björgvin G. Sigurðsson, fyrrverandi alþingismaður, tilnefndur af þingflokki Samfylkingarinnar,</li> <li>Vilhjálmur Árnason, alþingismaður tilnefnd af þingflokki Sjálfstæðisflokksins,</li> <li>Arndís Soffía Sigurðardóttir, lögfræðingur, tilnefnd af þingflokki Vinstri hreyfingarinnar - græns framboðs,</li> <li>Snorri Magnússon, formaður Landssambands lögreglumanna, tilnefndur af Landssambandi lögreglumanna,</li> <li>Haraldur Johannessen, ríkislögreglustjóri, tilnefndur af embætti Ríkislögreglustjóra.</li> </ul> Varamenn:<br /> <ul> <li>Unnur Brá Konráðsdóttir alþingismaður tilnefnd af þingflokki Sjálfstæðisflokksins.</li> <li>Þorsteinn Sæmundsson alþingismaður tilnefndur af þingflokki Framsóknarfokksins. </li> </ul> <p>&nbsp,</p> <p><em><em>Með nefndinni starfa Halla Bergþóra Björnsdóttir lögreglustjóri, fulltrúi lögreglustjóra og Óskar Bjartmarz, yfirlögregluþjónn, fulltrúi yfirlögregluþjóna.</em></em></p> <p>&nbsp,</p> <p><strong> </strong></p>DómsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNefnd um þróun mælikvarða um hagsæld og lífsgæði<p>Á fundi ríkisstjórnarinnar 2. mars 2018 var samþykkt að skipa nefnd um þróun mælikvarða um hagsæld og lífsgæði í samræmi við stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar.<br /> Verkefni nefndarinnar er að koma með tillögu að mælikvörðum sem eru lýsandi fyrir hagsæld og lífsgæði á Íslandi. Mælikvarðarnir þurfa að vera fjölþættir og ná yfir efnahagslega-, umhverfislega- og félagslega þætti. Mælikvarðarnir þurfa að byggja á viðurkenndum aðferðum og vera samanburðarhæfir við önnur lönd. Mikilvægt er að mælikvarðarnir taki mið af heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun og mælikvörðum í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar eftir því sem við á.</p> <p>Eftirtaldir skipa nefndina:</p> <ul> <li>Lárus Blöndal, fulltrúi forsætisráðuneytisins, formaður nefndarinnar.</li> <li>Fjóla Agnarsdóttir, fulltrúi fjármála- og efnahagsráðuneytisins.</li> <li>Siv Friðleifsdóttir, fulltrúi velferðarráðuneytisins.</li> <li>Herdís H. Schopka, fulltrúi umhverfis- og auðlindaráðuneytisins.</li> <li>Kolbeinn Hólmar Stefánsson, fulltrúi Hagstofu Íslands.</li> <li>Sigurður Snævarr, fulltrúi þeirra flokka sem mynda minnihluta á Alþingi.</li> <li>Kristín Vala Ragnarsdóttir,&nbsp;<span>fulltrúi þeirra flokka sem mynda minnihluta á Alþingi.</span></li> <li><span>Andrés Ingi Jónsson, fulltrúi þeirra flokka sem mynda meirihluta á Alþingi.&nbsp;</span></li> <li><span>Bryndís Haraldsdóttir,&nbsp;</span>fulltrúi þeirra flokka sem mynda meirihluta á Alþingi.&nbsp;</li> </ul> <p>Gert er ráð fyrir að nefndin ljúki störfum eigi síðar en í lok júní 2019. </p> <div>&nbsp;</div>ForsætisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNefnd um tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2366 um greiðsluþjónustu á innri markaðnum<p>Starfssvið: Að rýna tilskipun Evrópusambandsins (ESB) 2015/2366 um greiðsluþjónustu á innri markaðnum (Payment Services Directive (PSD2)) og vinna frumvarp til innleiðingar á tilskipuninni.</p> <p>Nefndarmenn:<br /> Erna Hjaltested, formaður, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Ásgeir Helgi Jóhannsson, tilnefndur af Samtökum fjármálafyrirtækja<br /> Einar Birkir Einarsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Helena Pálsdóttir, tilnefnd af Fjármálaeftirlitinu<br /> Hjálmar S. Brynjólfsson, tilnefndur af Fjármálaeftirlitinu<br /> Marta Margrét Rúnarsdóttir, tilnefndur af Fjármálaeftirlitinu<br /> Ómar Þór Eyjólfsson, tilnefndur af Seðlabanka Íslands<br /> Unnur Erla Jónsdóttir, tilnefnd af Samtökum fjármálafyrirtækja</p> <p>Skipuð: 31.10.2017</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNefnd um tímabundnar endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlist<p>Nefndin er skipuð sbr. ákvæði 2. mgr. 4. gr. laga nr. 110/20016 um tímabundnar endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlist. Tveir nefndarmanna eru tilnefndir af Samtökum flytjenda og hljómplötuframleiðenda, einn úr röðum flytjenda og einn úr röðum hljómplötuframleiðenda, einn tilnefndur af STEF og einn skipaður án tilnefningar og skal hann vera formaður. Varamenn eru skipaðir með sama hætti. Hlutverk nefndarinnar er að fara yfir umsóknir um endurgreiðslur vegna kostnaðar sem fellur til við hljóðritun á tónlist.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <p>Aðalmenn: </p> <ul> <li>Erna Jónsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Eiður Arnarson, tilnefndur af Sambandi flytjenda og hljómplötuframleiðenda sem fulltrúi hljómplötuframleiðenda &nbsp;</li> <li>Gréta Salóme Stefánsdóttir, tilnefnd af Sambandi flytjenda og hljómplötuframleiðenda sem fulltrúi flytjenda, </li> <li>Jakob Frímann Magnússon, tilnefndur af STEF</li> </ul> <p>Varamenn: &nbsp;</p> <ul> <li>Guðrún Björk Bjarnadóttir, tilnefnd af STEF&nbsp;</li> <li>Gunnar Hrafnsson, tilnefndur af Sambandi flytjenda og hljómplötuframleiðenda sem fulltrúi flytjenda&nbsp;</li> <li>María Rut Reynisdóttir, tilnefnd af Sambandi flytjenda og hljómplötuframleiðenda sem fulltrúi hljómplötuframleiðenda.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Blá ör til hægriNefnd um umbætur á löggjöf á sviði tjáningar-, fjölmiðla- og upplýsingafrelsis<h2>Um nefndina</h2> <p>Þann 16. júní 2010 samþykkti Alþingi þingsályktun nr. 23/138 um að Ísland skapi sér afgerandi lagalega sérstöðu varðandi vernd tjáningar- og upplýsingafrelsis. Þar fól Alþingi ríkisstjórninni að leita leiða til að styrkja tjáningarfrelsi, málfrelsi, upplýsingamiðlun og útgáfufrelsi, og í þessu skyni skyldi m.a. gerð úttekt á lagaumhverfinu svo að hægt væri að afmarka viðfangsefnið og undirbúa nauðsynlegar lagabreytingar eða nýja löggjöf. Skipaður var stýrihópur á grundvelli þingsályktunarinnar sem samdi m.a. drög að lagafrumvörpum og vann ýmsa grunnvinnu. Ekki varð hins vegar af lagasetningu.</p> <p>Þann 16. mars 2018 skipaði forsætisráðherra nefnd um umbætur á löggjöf á sviði tjáningar-, fjölmiðla- og upplýsingafrelsis. Var nefndinni m.a. falið að vinna frekar framangreindar afurðir stýrihópsins og fara yfir fyrirliggjandi tillögur á þessu sviði, auk þess að meta hverjar aðrar lagabreytingar kunni að vera æskilegar. Gert var ráð fyrir því að nefndin skili einkum af sér í formi lagafrumvarpa og eftir atvikum annarra undirbúningsskjala lagasetningar. Var henni falið að skila af sér í tveimur skrefum. Þannig skyldi tilteknum þáttum lokið fyrir 1. október 2018 en öðrum fyrir 1. mars 2019.</p> <p>Nánar tiltekið voru verkefni nefndarinnar samkvæmt skipunarbréfi eftirfarandi:</p> <ol> <li>Fara yfir fyrirliggjandi lagafrumvörp, sem stýrihópur, í kjölfar þingsályktunar nr. 23/138 um að Ísland skapi sér afgerandi lagalega sérstöðu varðandi vernd tjáningar- og upplýsingafrelsis, skilaði af sér eða hlutaðist til um að yrðu samin, leggja mat á þau með tilliti til stjórnarskrár og alþjóðlegra skuldbindinga og hvort samþykkt þeirra, með eða án breytinga, teljist til bóta miðað við núverandi lög og réttarframkvæmd. Þessi frumvörp varða ærumeiðingar, hatursáróður, gagnageymd, ábyrgð hýsingaraðila og tjáningarfrelsi og þagnarskyldu opinberra starfsmanna.&nbsp;</li> <li>Taka til skoðunar fyrirliggjandi tillögur er lúta að tjáningarfrelsi opinberra starfsmanna og eftir atvikum skyldu þeirra til að greina frá lögbrotum eða brotum á siðareglum sem þeir verða áskynja um í starfi. Nefndin leggi mat á það hvort fjallað verði um frumvarp, sem Páll Hreinsson dómari samdi um tjáningarfrelsi og þagnarskyldu, sbr. 1. lið, samhliða þessum þætti starfsins. Gæta ber að samráði við aðra hópa innan stjórnkerfisins, sem vinna að tengdum málum, þ.e. einkum starfshóp forsætisráðherra um eflingu trausts á stjórnmálum og stjórnsýslu og starfshóp dómsmálaráðherra um að fylgja eftir innleiðingu á alþjóðasamningum gegn mútum og spillingu.</li> <li>Fara yfir gildandi upplýsingalög í ljósi þróunar á alþjóðavettvangi og framkvæmdar laganna og meta hvort þörf sé á lagabreytingum. Í því sambandi verði kannað hvort fullgilding samnings Evrópuráðsins um aðgang að opinberum gögnum kalli á lagabreytingar hér á landi. Þá verði lagt mat á erindi sem forsætisráðuneytinu hafa borist á undanförnum árum varðandi endurskoðun laganna og önnur atriði sem sérstaklega hefur reynt á í framkvæmd. Má nefna frumkvæðisbirtingu stjórnvalda, undanþágur vegna gagna er lúta að málshöfðun gegn opinberum aðilum, gögn er varða útboð eða val á viðsemjendum í ljósi samkeppnisréttar og fyrirkomulag varðandi undanþágur frá gildissviði laganna.</li> <li>Meta hverjar aðrar lagabreytingar kunni að vera æskilegar á sviði tjáningar-, fjölmiðla- og upplýsingafrelsis. Undir þennan lið falla til dæmis heimildir til að beita fyrirfarandi tálmunum við tjáningu svo sem í formi lögbanns.</li> </ol> <p>Nefndinni var falið að ljúka umfjöllun um atriði 1-2 fyrir 1. október 2018 og atriði 3-4 fyrir 1. mars 2019.</p> <h2>Skipan nefndarinnar</h2> <img src="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FOR/2%20-%20Copy%20(1).jpg?amp%3bproc=MediumImage" alt="Nefnd um umbætur á löggjöf á sviði tjáningar-, fjölmiðla- og upplýsingarfrelsis" style="float: right;" /> <p>Eftirtaldir skipuðu nefndina:</p> <ul> <li>Eiríkur Jónsson prófessor, formaður.</li> <li>Páll Þórhallsson, skrifstofustjóri í forsætisráðuneytinu, varaformaður.</li> <li>Birgitta Jónsdóttir, stjórnarformaður International Modern Media Initiative (IMMI).</li> <li>Hjálmar Jónsson, formaður Blaðamannafélags Íslands.</li> <li>Sigríður Rut Júlíusdóttir hæstaréttarlögmaður.</li> <li>Elísabet Gísladóttir, lögfræðingur í dómsmálaráðuneytinu.</li> <li>Þröstur Freyr Gylfason, sérfræðingur í fjármála- og efnahagsráðuneytinu.</li> <li>Elísabet Pétursdóttir, lögfræðingur í mennta og menningarmálaráðuneytinu.</li> </ul> <p>Starfsmaður nefndarinnar var Oddur Þorri Viðarsson, lögfræðingur í forsætisráðuneytinu.</p> <h2>Afurðir nefndarinnar</h2> <p>Þann 26. september 2018 skilaði nefndin af sér fyrri hluta vinnu sinnar, sem fól í sér eftirfarandi frumvörp:</p> <ol> <li><a href="https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=1162" target="_blank">Frumvarp til laga um bætur vegna ærumeiðinga</a> (afnám refsinga vegna ærumeiðinga). <br /> Með frumvarpinu er lagt til að refsingar vegna ærumeiðinga verði afnumdar. Auk þess verði ómerking ummæla, sem úrræði vegna ærumeiðinga, afnumin, sem og núgildandi heimild til þess að dæma fjárhæð til þess að standast kostnað af birtingu dóms. Í stað ærumeiðingarákvæða hegningarlaga komi ný stofnlög þar sem mælt verði fyrir um einkaréttarleg úrræði til að bregðast við ærumeiðingum. Gert er ráð fyrir tvenns konar úrræðum, miskabótum og bótum fyrir fjártjón. Við beitingu þeirra skuli höfð hliðsjón af sök, efni tjáningar og aðstæðum að öðru leyti. Þá inniheldur frumvarpið ábyrgðarleysisástæður, sem leysa undan ábyrgð í tilteknum tilvikum, en ákvæðum frumvarpsins er ætlað að ná utan um helstu sjónarmið sem lögð hafa verið til grundvallar í dómaframkvæmd mannréttindadómstóls Evrópu og stuðla að því að réttarframkvæmd verði til samræmis við þau sjónarmið. Auk þess felst m.a. í frumvarpinu að hin sérstaka æruvernd sem opinberir starfsmenn hafa notið verði felld úr gildi, sem og hin sérstaka æruvernd sem erlend ríki, fáni þeirra, þjóðhöfðingi o.fl. hafa notið.</li> <li><a href="https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=1163" target="_blank">Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940</a>&nbsp;(þrenging ákvæðis um hatursorðræðu). <br /> Meginmarkmið frumvarpsins er að þrengja 233. gr. a almennra hegningarlaga, sem leggur refsingu við hatursorðræðu, eftir rýmkun sem varð á ákvæðinu með lögum nr. 13/2014. Í frumvarpinu felst tillaga að rýmkun tjáningarfrelsis með því að gera kröfu um nánar tiltekinn grófleika eða alvarleika til þess að tjáning varði refsingu sem hatursorðræða. Lagt er til að gerð verði krafa um að háttsemin sé til þess fallin að hvetja til eða kynda undir hatri, ofbeldi eða mismunun. Mun þannig meira þurfa til en nú er svo að tjáning varði refsingu samkvæmt ákvæðinu.</li> <li><span><a href="https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=1164" target="_blank">Frumvarp til laga um breytingu á stjórnsýslulögum, nr. 37/1993</a></span><strong><span><a href="https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=1164" target="_blank"></a></span>&nbsp;</strong>(tjáningarfrelsi og þagnarskylda). <br /> Með frumvarpinu er lagt til að settar verði skýrar reglur um tjáningarfrelsi og þagnarskyldu opinberra starfsmanna í sérstökum kafla sem bætist við stjórnsýslulög nr. 37/1993. Frumvarpið felur í sér meginreglu um að opinberir starfsmenn njóti tjáningarfrelsis. Það verður aðeins takmarkað þegar þörf krefur og þá samkvæmt skýrum og fyrirsjáanlegum lagaákvæðum. Með ákvæðum frumvarpsins um efni þagnarskyldu er leitast við að gera skýrara en nú er til hvaða upplýsinga hún taki, en slíkt er mikilvæg forsenda tjáningarfrelsis. Þá felur frumvarpið í sér að miklum fjölda þagnarskylduákvæða verði breytt í því skyni að fækka þeim og samræma. Frumvarpið hefur einnig að geyma nýmæli um það hvenær stjórnvöldum er heimilt að miðla persónuupplýsingum sem þagnarskylda ríkir um til annarra stjórnvalda.</li> <li><a href="https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=1165">Frumvarp til laga um breytingu á lögum um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu, nr. 30/2002</a>&nbsp;(takmarkaðri ábyrgð hýsingaraðila). <br /> Með frumvarpinu er stefnt að rýmkun tjáningarfrelsis með því að draga úr ábyrgð hýsingaraðila og skyldu þeirra til að taka niður gögn. Verði frumvarpið að lögum verður meginreglan um að slíkir aðilar beri ekki ábyrgð á gögnum sem þeir hýsa ekki lengur bundin því skilyrði að þeir fjarlægi eða hindri gögn eftir að hafa fengið tilkynningu um meint brot á ákvæðum höfundalaga, heldur þarf að koma til bein vitneskja þeirra um að um sé að ræða ólöglega starfsemi eða upplýsingar.</li> <li><a href="https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=1166" target="_blank">Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjarskipti, nr. 81/2003</a><a href="https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=1166" target="_blank">, með síðari breytingum</a>, og lögum um meðferð sakamála, nr. 88/2008, með síðari breytingum (afnám gagnageymdar o.fl.). <br /> Með frumvarpinu eru lagðar til tvenns konar breytingar. Annars vegar að skyldubundin gagnageymd fjarskiptafyrirtækja verði afnumin og hins vegar að skilyrði fyrir aðgangi lögreglu/ákæranda að gögnum fjarskiptafyrirtækja verði hert. Þessar breytingar eru lagðar til í þágu friðhelgi einkalífs og persónuverndar, auk þess sem þær eru jákvæðar fyrir tjáningarfrelsi, sbr. þá hættu sem heimildarmönnum blaðamanna og afhjúpendum getur stafað af eftirliti með hverskyns rafrænum samskiptum.</li> </ol> <p><strong>Þann 26. febrúar skilaði nefndin af sér fjórum frumvörpum vegna síðari áfanga nefndarstarfsins.</strong></p> <ol> <li><a href="https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=1338" target="_blank">Frumvarp til laga um breytingu á upplýsingalögum, nr. 140/2012, með síðari breytingum, og öðrum lögum</a>&nbsp;(útvíkkun gildissviðs upplýsingalaga o.fl.). <br /> Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á upplýsingalögum sem hafa það markmið að styrkja upplýsingarétt almennings. Helsta breytingin sem lögð er til er að gildissvið upplýsingalaga verði víkkað út þannig að handhöfum löggjafar- og dómsvalds verði að meginstefnu skylt að fylgja sömu efnisreglum og handhafar framkvæmdarvalds við ákvarðanir um rétt almennings til aðgangs að gögnum í vörslum þeirra. Jafnframt er það markmið frumvarpsins að kveða skýrar á um skyldu ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands til birtingar upplýsinga úr málaskrám sínum að eigin frumkvæði. Sérstakur ráðgjafi starfi fyrir hönd stjórnvalda með það markmið að auka veg upplýsingaréttar almennings. Þá er lagt til að búið verði þannig um hnútana að æðstu handhafar ríkisvalds geti leitað ráðlegginga um túlkun á siðareglum í trúnaði og skerpt á undanþágu varðandi gögn er varða samskipti opinberra aðila við sérfræðinga í tengslum við réttarágreining. Lagt er til að lög um upplýsingarétt um umhverfismál falli brott en við upplýsingalög bætist sérstakur kafli um meðferð slíkra mála. Þá er lagt til að sett verði strangari tímamörk á afgreiðslu beiðna um aðgang að upplýsingum og við málsmeðferð úrskurðarnefndar um upplýsingamál, auk þess sem ýmsar tilvísanir annarra laga til upplýsingalaga og laga um opinber skjalasöfn verði uppfærðar.</li> <li><a href="https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=1339" target="_blank">Frumvarp til laga um vernd uppljóstrara</a><a href="https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=1339" target="_blank"></a>.&nbsp;<strong><br /> </strong>Markmið frumvarpsins er að á Íslandi gildi skýr löggjöf um vernd uppljóstrara sem taki mið af ábendingum alþjóðastofnana og fordæmum þeirra nágrannaríkja sem fela í sér bestu framkvæmdina á þessu sviði. Með uppljóstrurum er átt við starfsmenn sem greina í góðri trú frá upplýsingum eða miðla gögnum um brot á lögum eða aðra ámælisverða háttsemi í starfsemi vinnuveitenda sinna, hvort sem þeir starfa hjá hinu opinbera eða á einkamarkaði. Greint er á milli innri og ytri uppljóstrunar og miðað við að hið síðarnefnda sé jafnan ekki heimilt nema hið fyrrnefnda hafi verið reynt til þrautar. Í frumvarpinu er kveðið á um að miðlun upplýsinga eða gagna, að fullnægðum skilyrðum frumvarpsins, teljist ekki brot á þagnar- eða trúnaðarskyldu viðkomandi og leggi hvorki refsi- né skaðabótabyrgð á hann og geti ekki heldur leitt til stjórnsýsluviðurlaga eða íþyngjandi úrræða að starfsmannarétti. Þá er lagt sérstakt bann við því að láta hvern þann sæta óréttlátri meðferð sem miðlað hefur upplýsingum eða gögnum samkvæmt framansögðu. Lögð er sönnunarbyrði á atvinnurekanda á þann hátt að ef líkur eru leiddar að óréttlátri meðferð skal hann sýna fram á að sú sé ekki raunin og greiða skaðabætur ef það tekst ekki. Mælt er fyrir um að veita skuli starfsmanninum gjafsókn komi til ágreinings fyrir dómi um stöðu starfsmanns m.t.t. framangreindrar verndar. Loks er lagt til að lögfestar verði heimildir til að greina ríkisendurskoðanda og Vinnueftirliti ríkisins frá upplýsingum, sambærilegar þeirri heimild sem nú er að finna í lögum um umboðsmann Alþingis.</li> <li><a href="https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=1341" target="_blank">Frumvarp til laga um breytingu á lögum um kyrrsetningu, lögbann o.fl., nr. 31/1990, með síðari breytingum</a>&nbsp;(lögbann á tjáningu). <br /> Markmið frumvarpsins er að styrkja tjáningarfrelsi með því að bæta umgjörð lögbannsmála á hendur fjölmiðlum. Með frumvarpinu er lagt til að bætt verði við ákvæði í lög um kyrrsetningu, lögbann o.fl. nr. 31/1990 þess efnis að ef gerðarþoli mótmælir framgangi lögbannsgerðar á þeim grunni að gerðin fari í bága við 73. gr. stjórnarskrárinnar, og sýslumaður hafnar þeim mótmælum, geti gerðarþoli borið þá ákvörðun undir héraðsdómara, þó svo að gerðarbeiðandi mótmæli því, svo fremi sem hann skuldbindur sig til að láta af athöfn á meðan mál er rekið fyrir dómi. Þá er lagt til að mælt verði fyrir um að málsmeðferð í framangreindum tilvikum skuli flýtt eins og kostur er. Ef gerðarþoli virði ekki þá skuldbindingu að láta af athöfn sinni skuli dómari fella málið þegar í stað niður ef gerðarbeiðandi krefst.</li> <li><a href="https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=1340" target="_blank">Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjölmiðla, nr. 38/2011, með síðari breytingum</a><strong><a href="https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=1340" target="_blank"></a>&nbsp;</strong>(endurkröfur blaðamanna og fjölmiðlaveitna). <br /> Með frumvarpinu er stefnt að því að bæta réttarstöðu starfsmanna blaðamanna vegna greiðslu skaðabóta sem þeim kann að vera gert að greiða vegna tjáningar sem þeir setja fram í starfi sínu. Reglur frumvarpsins eiga að tryggja að þegar upp er staðið verði það almennt vinnuveitandinn sem beri ábyrgð á því tjóni sem starfsmaður veldur við framkvæmd starfs síns. Með framangreindri breytingu yrði réttarstaða blaðamanna bætt miðað við núgildandi ákvæði, sem fela í sér að blaðamenn geta þurft að sitja sjálfir uppi með greiðslu bóta vegna tjáningar sem þeir viðhafa við framkvæmd starfa sinna í þágu vinnuveitanda. Um leið er breytingin til þess fallin að styrkja tjáningarfrelsi enda skapar núverandi réttarástand hættu á sjálfsritskoðun af hálfu blaðamanna og þar með kælingaráhrifum á tjáningarfrelsi.</li> </ol> <p>Frumvörpin fjögur eru birt í <a href="https://samradsgatt.island.is/oll-mal" target="_blank">samráðsgátt stjórnvalda</a>&nbsp;þar sem hægt er að kynna sér efni þeirra og senda inn umsagnir og ábendingar. Með því að smella á hvert og eitt frumvarp opnast það á gáttinni. </p> <p>Nefndin hefur nú lokið verkefnum sínum samkvæmt skipunarbréfi.</p>ForsætisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNefnd um umbætur á úrvinnslu og nýtingu launatölfræðiupplýsinga<p>Forsætisráðherra ákvað, í samræmi við niðurstöðu fundar stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins um launatölfræði þann 19. janúar 2018, að skipa nefnd um umbætur á úrvinnslu og nýtingu launatölfræðiupplýsinga.</p> <p>Verkefni nefndarinnar eru að skoða aðferðafræði um launatölfræði á Íslandi, alþjóðlega launatölfræði og alþjóðlegar skuldbindingar Íslands, þarfir vinnumarkaðarins á þessu sviði og hugmyndir um stofnun launatölfræðinefndar að erlendri fyrirmynd. Nefndin getur leitað sér erlendrar ráðgjafar í störfum sínum.&nbsp;</p> <p>Eftirtaldir skipa nefndina:</p> <ul> <li>Lárus Blöndal, fulltrúi forsætisráðuneytisins, formaður nefndarinnar.</li> <li>Pétur Jónasson, fulltrúi fjármála- og efnahagsráðuneytisins.</li> <li>Hanna Sigríður Gunnsteinsdóttir, fulltrúi velferðarráðuneytisins.</li> <li>Benedikt Valsson, fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga.</li> <li>Hrafnhildur Arnkelsdóttir, fulltrúi Hagstofu Íslands.</li> <li>Rannveig Sigurðardóttir, fulltrúi Seðlabanka Íslands.</li> <li>Emma Björg Eyjólfsdóttir, fulltrúi ríkissáttasemjara.</li> <li>Henný Hinz, fulltrúi Alþýðusambands Íslands.</li> <li>Helga Jónsdóttir, fulltrúi BSRB.</li> <li>Georg Brynjarsson, fulltrúi Bandalags háskólamanna.</li> <li>Oddur S. Jakobsson, fulltrúi Kennarasambands Íslands.</li> <li>Ólafur Garðar Halldórsson, fulltrúi Samtaka atvinnulífsins.</li> </ul> <p><span>Gert er ráð fyrir að nefndin ljúki störfum fyrir lok árs 2018.</span></p>ForsætisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNefnd um undanþágu frá banni við beitingu nauðungar<p>Nefnd um undanþágu frá banni við beitingu nauðungar er skipuð samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2011088.html">15. gr. laga nr. 88/2011</a> um réttindagæslu fyrir fatlað fólk</p> <h4>Nefndina skipa</h4> <ul> <li>Brynhildur G. Flóvenz, dósent við Lagadeild Háskóla Íslands, formaður</li> <li>Oddur Ingimarsson, geðlæknir á geðsviði Landspítala </li> <li>Friðrik Sigurðsson, þroskaþjálfi</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Nanna Briem, geðlæknir og yfirlæknir á meðferðargeðdeild Landspítala</li> <li>Helga Baldvinsdóttir Bjargardóttir, lögfræðingur og þroskaþjálfi</li> </ul> <p>Starfsmaður nefndarinnar frá 1.&nbsp;september 2018, er Silja Stefánsdóttir, sérfræðingur. </p> <p>Skipunartími er frá 15. nóvember 2016 til 14. nóvember 2020</p> <ul> <li><a href="/gaeda-og-eftirlitsstofnun/rettindagaesla-fyrir-fatlad-folk/undanthagunefnd/">Sjá nánar um nefndina...</a></li> </ul>Félagsmálaráðuneytið
Blá ör til hægriNefnd vegna endurskoðunar tveggja reglugerða, þ.e. reglugerð nr. 850/2002 um skömmtun lyfja annars vegar og hins vegar reglugerð nr. 241/2004, um val, geymslu og meðferð lyfja á sjúkahúsum og öðrum heilbrigðisstofnunum<span></span> <p>Hlutverk nefndarinnar er að endurskoða þessar tvær reglugerðir saman, þar sem þær skarast að sumu leyti. Reglugerðirnar eru báðar komnar til ára sinna og þykja ekki uppfylla þær kröfur sem gerðar eru í dag. </p> <p>Nefndin&nbsp;skipa:</p> <ul> <li>Bjarni Sigurðsson, án tilnefningar, formaður</li> <li>Þórunn Oddný Steinsdóttir, án tilnefningar</li> <li>Þórbergur Egilsson, tiln. af Samtökum verslunar og þjónustu</li> <li>Gríma Huld Blængsdóttir, tiln. af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins</li> <li>Fjóla Pétursdóttir, tiln. af Lyfjastofnun</li> <li>María Fjóla Harðardóttir, tiln. af Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu</li> <li><span>Anna Hlíf Svavarsdóttir</span>, tiln. af Lyfjaveri</li> <li>Jón Pétur Einarsson, tiln. af Embætti landlæknis</li> <li>Helga Eyjólfsdóttir, tiln. af Landspítala</li> <li>Kristín Hrönn Þorbjörnsdóttir, tiln. af Landspítala</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Kjartan Þórðarson, tiln. af Samtökum verslunar og þjónustu</li> <li>Kristján Linnet, tiln. af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins</li> <li>Viðar Guðjohnsen, tiln. af Lyfjastofnun</li> <li>Sigríður Sigurðardóttir, tiln. af Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu</li> <li>Ragnheiður Gunnarsdóttir, tiln. af Lyfjaveri</li> <li>Ólafur B. Einarsson, tiln. af Embætti landlæknis</li> <li>Aðalsteinn Guðmundsson, tiln. af Landspítala</li> <li>Ingibjörg Gunnþórsdóttir, tiln. af Landspítala</li> </ul> <p><span>Skipuð af heilbrigðisráðherra 23. janúar 2018</span></p>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNefnd vegna innleiðingar á reglugerð um markaðssvik<span></span> <p><strong><span>Starfssvið: </span></strong>Að semja drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 til að innleiða reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins um markaðssvik nr. 596/2014 (MAR) í íslenskan rétt.</p> <p><strong>Nefndarmenn:<br /> </strong>Eva H. Baldursdóttir, formaður, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Guðlaug María Valdimarsdóttir, tilnefnd af Fjármálaeftirlitinu<br /> Pálmar Pétursson, tilnefndur af Fjármálaeftirlitinu,<br /> Baldur Thorlacius, tilnefndur af Nasdaq<br /> Vigdís Halldórsdóttir, tilnefnd af Samtökum fjármálafyrirtækja <br /> Björn Þorvaldsson, tilnefndur af dómsmálaráðuneytinu<br /> Arnþrúður Þórarinsdóttir, tilnefnd af dómsmálaráðuneytinu</p> Skipuð: 11.10.2017Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNefnd vegna sérleyfissamninga (Concession) vegna lands í eigu ríkisins<span></span> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong>Starfssvið:</strong></span><strong><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"> </span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">Að vinna að stefnumörkun um mótun reglna um sérleyfissamninga (concession) vegna nýtingar á landi og náttúruperlum í eigu ríkisins í atvinnuskyni.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong>Nefndarmenn:</strong></span><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><br /> </span></strong>Sigurður Helgi Helgason, formaður, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<strong><br /> </strong>Heimir Skarphéðinsson, tilnefndur af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu<br /> Sigríður Svana Helgadóttir, tilnefnd af umhverfis- og auðlindaráðuneytinu<br /> Sigurður Örn Guðleifsson, tilnefndur af forsætisráðuneytinu<br /> Telma Halldórsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitafélaga</p> <span> <span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong>Skipuð:</strong></span><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"> </span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">19.06.2017</span></span>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNemaleyfisnefnd í bakaraiðn.<p><span>Hlutverk nefndarinnar er að fjalla um umsóknir frá fyrirtækjum er æskja þess að&nbsp;taka nemendur í starfsþjálfun í iðninni.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p><span>Ásthildur Elín Guðmundsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð matvæla-<br /> </span></p> <p><span>Jón Albert Kristinsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð matvæla-<br /> </span></p> <p><span>Katrín Eiðsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð matvæla-</span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriNemaleyfisnefnd í bifreiðasmíði 2020 - 2024<p><span>Hlutverk nefndarinnar er að fjalla um umsóknir frá fyrirtækjum er æskja þess að&nbsp;taka nemendur í starfsþjálfun í iðninni&nbsp;sbr. skilyrði 8. greinar reglugerðar nr. 840/2011 um vinnustaðanám og starfsþjálfun á vinnustað. Um störf nemaleyfisnefnda fer skv. ákvæðum erindisbréfs.</span></p> <p><span>Aðalmenn:<br /> Anna Kristín Guðnadóttir, tilnefnd af starfsgreinaráði samgöngu-, farartækja- og flutningsgreina,<br /> Gísli Árnason, tilnefndur af starfsgreinaráði samgöngu-, farartækja- og flutningsgreina,<br /> Helgi Guðmundsson, tilnefndur af starfsgreinaráði samgöngu-, farartækja- og flutningsgreina.<br /> <br /> Varamaður:<br /> Valur Helgason, tilnefndur af starfsgreinaráði samgöngu-, farartækja- og flutningsgreina.<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriNemaleyfisnefnd í bifvélavirkjun 2020 - 2024<p><span>Hlutverk nefndarinnar er að fjalla um umsóknir frá fyrirtækjum er æskja þess að&nbsp;taka nemendur í starfsþjálfun í iðninni&nbsp;sbr. skilyrði 8. greinar reglugerðar nr. 840/2011 um vinnustaðanám og starfsþjálfun á vinnustað. </span></p> <p>Nefndarmenn:</p> <p><span>Brynjar Páll Rúnarsson, tilnefndur af starfsgreinaráði samgöngu-, farartækja- og flutningsgreina,<br /> Fjóla Dís Viðarsdóttir, tilnefnd af starfsgreinaráði samgöngu-, farartækja- og flutningsgreina,<br /> Hreinn Ágúst Óskarsson, tilnefndur af starfsgreinaráði samgöngu-, farartækja- og flutningsgreina.<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div> &nbsp;Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriNemaleyfisnefnd í bílamálun 2020-2024<p><span>Hlutverk nefndarinnar er að fjalla um umsóknir frá fyrirtækjum er æskja þess að&nbsp;taka nemendur í starfsþjálfun í iðninni.</span></p> <p><span>Nefndarmenn</span></p> <p><span>Aðalmenn:<br /> Árdís Ösp Pétursdóttir, tilnefnd af starfsgreinaráði samgöngu-, farartækja- og flutningsgreina,<br /> Árni Björnsson,&nbsp; tilnefndur af starfsgreinaráði samgöngu-, farartækja- og flutningsgreina,<br /> Sigurjón Geirsson Arnarson, tilnefndur af starfsgreinaráði samgöngu-, farartækja- og flutningsgreina.<br /> <br /> Varamaður:<br /> Daníel Þór Friðriksson, tilnefndur af starfsgreinaráði samgöngu-, farartækja- og flutningsgreina.<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriNemaleyfisnefnd í blikksmíði.<p><span>Hlutverk nefndarinnar er að fjalla um umsóknir frá fyrirtækjum er æskja þess að&nbsp;taka nemendur í starfsþjálfun í iðninni.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p><span>Árni Elíasson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð málmtækni-<br /> </span></p> <p><span>Gunnar Valdimarsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð málmtækni-<br /> </span></p> <p><span>J</span>óhann Bragi Helgason</p> <p><span>Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð málmtækni-</span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriNemaleyfisnefnd í bókbandi 2020-2024<p><span>Hlutverk nefndarinnar er að fjalla um umsóknir frá fyrirtækjum er æskja þess að taka nemendur í starfsþjálfun í iðninni, sbr. skilyrði 8. gr. reglugerðar nr. 840/2011 um vinnustaðanám og starfsþjálfun á vinnustað.</span></p> <p><span>Nefndarmenn</span></p> <p><span>Sigurþór Örn Guðmundsson,&nbsp; án tilnefningar,&nbsp;<br /> Georg Pétur Kristjánsson, tilnefndur af starfsgreinaráði upplýsinga- og fjölmiðlagreina,<br /> Emil Andrés Sigurðsson, tilnefndur af starfsgreinaráði upplýsinga- og fjölmiðlagreina.<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriNemaleyfisnefnd í framreiðslu<p><span>Hlutverk nefndarinnar er að fjalla um umsóknir frá fyrirtækjum er æskja þess að&nbsp;taka nemendur í starfsþjálfun í iðninni.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p><span>Anna María Pétursdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð matvæla-<br /> </span></p> <p><span>Baldur Sæmundsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð matvæla-<br /> </span></p> <p><span>Ingólfur Haraldsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð matvæla-</span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriNemaleyfisnefnd í gull- og silfursmíði.<p><span>Hlutverk nefndarinnar er að fjalla um umsóknir frá fyrirtækjum er æskja þess að&nbsp;taka nemendur í starfsþjálfun í iðninni.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p><span>Ása Gunnlaugsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð hönnunar og handverksgreina<br /> </span></p> <p><span>Hans Kristján Einarsson Hagerup<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð hönnunar og handverksgreina<br /> </span></p> <p><span>Harpa Kristjánsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð hönnunar og handverksgreina<br /> </span></p> <p><span>Jóhannes Arnljóts Ottósson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð hönnunar og handverksgreina<br /> </span></p> <p><span>Sólborg Sumarrós Sigurðardóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð hönnunar og handverksgreina</span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriNemaleyfisnefnd í hársnyrtiiðn<p><span>Hlutverk nefndarinnar er að fjalla um umsóknir frá fyrirtækjum er æskja þess að&nbsp;taka nemendur í starfsþjálfun í iðninni.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p><span>Aldís Eva Ágústsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð snyrtigreina<br /> </span></p> <p><span>Helga Bjartmars Arnardóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð snyrtigreina<br /> </span></p> <p><span>Jón Aðalsteinn Sveinsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð snyrtigreina<br /> </span></p> <p><span>Lilja Kristbjörg Sæmundsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð snyrtigreina</span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriNemaleyfisnefnd í kjólasaumi og klæðskurði 2016 - 2020<p><span>Hlutverk nefndarinnar er að fjalla um umsóknir frá fyrirtækjum er æskja þess að&nbsp;taka nemendur í starfsþjálfun í iðninni.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p><span>Katla Sigurðardóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð hönnunar og handverksgreina<br /> </span></p> <p><span>Laufey Jónsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð hönnunar og handverksgreina<br /> </span></p> <p><span>Oddný Kristjánsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð hönnunar og handverksgreina<br /> </span></p> <p><span>Ása Lára Axelsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð hönnunar og handverksgreina<br /> </span></p> <p><span>Eyrún Birna Jónsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð hönnunar og handverksgreina</span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriNemaleyfisnefnd í kjötiðn 2016 - 2020<p><span>Hlutverk nefndarinnar er að fjalla um umsóknir frá fyrirtækjum er æskja þess að&nbsp;taka nemendur í starfsþjálfun í iðninni.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p><span>Halldór Eyþórsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð matvæla-<br /> </span></p> <p><span>Jón Þorsteinsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð matvæla-<br /> </span></p> <p><span>Þórður Jóhann Guðmundsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð matvæla-</span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriNemaleyfisnefnd í ljósmyndun 2015 - 2019<p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p><span>Arnaldur Halldórsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð upplýsinga- og fjölmiðlagreina<br /> </span></p> <p><span>Lárus Karl Ingason<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð upplýsinga- og fjölmiðlagreina<br /> </span></p> <p><span>Silja Rut Thorlacius<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð upplýsinga- og fjölmiðlagreina</span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriNemaleyfisnefnd í matreiðslu<p><span>Hlutverk nefndarinnar er að fjalla um umsóknir frá fyrirtækjum er æskja þess að&nbsp;taka nemendur í starfsþjálfun í iðninni.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p><span>Andreas Jacobsen<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð matvæla-<br /> </span></p> <p><span>Guðmundur Guðmundsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð matvæla-<br /> </span></p> <p><span>Þormóður Guðbjartsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð matvæla-</span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriNemaleyfisnefnd í netagerð<p><span>Hlutverk nefndarinnar er að fjalla um umsóknir frá fyrirtækjum er æskja þess að&nbsp;taka nemendur í starfsþjálfun í iðninni.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p><span>Guðmundur Gunnarsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð málmtækni-<br /> </span></p> <p><span>Hörður Jónsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð í málm-<br /> </span></p> <p><span>Lárus Þór Pálmason<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð málmtækni-</span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriNemaleyfisnefnd í prentsmíð 2015 - 2019<p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p><span>Axel Gunnarsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð upplýsinga- og fjölmiðlagreina<br /> </span></p> <p><span>Hrönn Jónsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð upplýsinga- og fjölmiðlagreina<br /> </span></p> <p><span>Pétur Marel Gestsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð upplýsinga- og fjölmiðlagreina</span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriNemaleyfisnefnd í prentun 2015 - 2019<p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p><span>Ágúst Jakobsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð upplýsinga- og fjölmiðlagreina<br /> </span></p> <p><span>Gylfi Geir Guðjónsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð upplýsinga- og fjölmiðlagreina<br /> </span></p> <p><span>Heimir Örn Gunnarsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð upplýsinga- og fjölmiðlagreina</span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriNemaleyfisnefnd í rennismíði<p><span>Hlutverk nefndarinnar er að fjalla um umsóknir frá fyrirtækjum er æskja þess að&nbsp;taka nemendur í starfsþjálfun í iðninni.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p><span>Hörður Sæmundsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð málmtækni-<br /> </span></p> <p><span>Páll Ásgrímsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð málmtækni-<br /> </span></p> <p><span>Þór Þórsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð málmtækni-</span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriNemaleyfisnefnd í snyrtifræði 2019 - 2023<p><span>Hlutverk nefndarinnar er að fjalla um umsóknir frá fyrirtækjum er æskja þess að taka nemendur í starfsþjálfun í iðninni, sbr. skilyrði 8. greinar reglugerðar nr. 840/2011 um vinnustaðanám og starfsþjálfun á vinnnustað.<br /> <br /> Skipunartími nefndarinnar er til 10. mars 2023<br /> <br /> Nefndarmenn:</span></p> <p><span>Ágústa Rut Skúladóttir,&nbsp; án tilnefningar,<br /> Ásta Bergljót Stefánsdóttir,&nbsp; tilnefnd af starfsgreinaráði snyrtigreina,<br /> Þórhalla Ágústsdóttir, tilnefnd af starfsgreinaráði snyrtigreina.<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div> <p><span><br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriNemaleyfisnefnd í stálsmíði og málmsuðu.<p><span>Hlutverk nefndarinnar er að fjalla um umsóknir frá fyrirtækjum er æskja þess að&nbsp;taka nemendur í starfsþjálfun í iðninni.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p><span>Gústaf Adólf Hjaltason<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð málmtækni-<br /> </span></p> <p><span>Kristján Óli Andrésson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð málmtækni-<br /> </span></p> <p><span>Pétur V Maack Pétursson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð málmtækni-</span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriNemaleyfisnefnd í vélvirkjun<p><span>Hlutverk nefndarinnar er að fjalla um umsóknir frá fyrirtækjum er æskja þess að&nbsp;taka nemendur í starfsþjálfun í iðninni.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p><span>Guðni Gunnarsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð málmtækni-<br /> </span></p> <p><span>Kristján Kristjánsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð málmtækni-<br /> </span></p> <p><span>Samúel Ingvason<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Starfsgreinaráð málmtækni-</span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriNetöryggisráð<p>Hlutverk Netöryggisráðs er að vera samstarfsvettvangur stjórnvalda um málefni er snerta net- og upplýsingaöryggi, að fylgja eftir innleiðingu á stefnu stjórnvalda á hverjum tíma og að vera vettvangur miðlunar upplýsinga og samhæfingar aðgerða á sviði net- og upplýsingaöryggis.&nbsp;Netöryggisráð aflar gagna um net- og upplýsingaöryggi, gengst fyrir að gerðar séu kannanir og úttektir á stöðu netöryggis, greinir niðurstöður og stuðlar að því að brugðist verði við þeim með viðeigandi hætti.&nbsp; Jafnframt er Netöryggisráð stjórnvöldum til ráðgjafar í málum er snerta net- og upplýsingaöryggi og getur tekið slík mál til umfjöllunar eftir því sem stjórnvöld eða aðilar ráðsins óska.&nbsp;Skipunartími ráðsins er frá og með 1. september 2018 – 31. ágúst 2022.</p> <p>Netöryggisráð er þannig skipað:</p> <p>Aðalmenn:<br /> Sigurður Emil Pálsson, formaður, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti<br /> Guðbjörg Sigurðardóttir, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti<br /> Hrafnkell V. Gíslason, Póst- og fjarskiptastofnun<br /> Þorleifur Jónasson, Netöryggissveit Póst- og fjarskiptastofnunar<br /> Jón F. Bjartmarz, embætti ríkislögreglustjóra<br /> Guðrún Birna Guðmundsdóttir, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti<br /> Vigdís Eva Líndal, Persónuvernd<br /> Ólöf Hrefna Kristjánsdóttir, utanríkisráðuneyti<br /> Ingi Steinar Ingason, Landlæknisembættið<br /> Guðrún I. Svansdóttir, mennta- og menningarmálaráðuneyti<br /> Erna Sigríður Sigurðardóttir, forsætisráðuneyti<br /> Ragna Bjarnadóttir, dómsmálaráðuneyti<br /> Einar Birkir Einarsson, fjármála- og efnahagsráðuneyti<br /> <br /> Varamenn:<br /> Sigríður Rafnar Pétursdóttir, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti<br /> Unnur K. Sveinbjarnardóttir, Póst- og fjarskiptastofnun<br /> Kristján Valur Jónsson, Netöryggissveit Póst- og fjarskiptastofnunar<br /> Gylfi Gylfason, embætti ríkislögreglustjóra<br /> Baldur Arnar Sigmundsson, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti<br /> Páll Heiðar Halldórsson, Persónuvernd<br /> Snorri Matthíasson, utanríkisráðuneyti<br /> Hólmfríður G. Pálsdóttir, Landlæknisembættið<br /> Jón Vilberg Guðjónsson, mennta- og menningarmálaráðuneyti<br /> Ágúst Geir Ágústsson, forsætisráðuneyti<br /> Inga Þórey Óskarsdóttir, dómsmálaráðuneyti<br /> Guðrún Þorleifsdóttir, fjármála- og efnahagsráðuneyti</p> <h3>Sjá einnig</h3> <ul> <li><a href="https://www.stjornarradid.is/verkefni/samgongur-og-fjarskipti/netoryggi/">Umfjöllun um netöryggismál hér á vefnum</a></li> <li><a href="https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2018/09/25/Fyrsti-fundur-nyskipads-Netoryggisrads/">Frétt um fyrsta fund Netöryggisráðs</a></li> <li><a href="https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=143">Samantekt um stöðu netöryggismála - vinnuskjal&nbsp;</a>(fylgiskjal með grænbók, júní 2018)<span><br /> </span></li> </ul>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriNOSOSKO - Norræna hagsýslunefndin<p>Á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar hefur um árabil&nbsp;verið starfandi sérstök hagskýrslunefnd á sviði heilbrigðis- og tryggingamála, NOSOSKO. Meginverkefni NOSOSKO er að vinna að samanburðarhæfri skýrslugerð um heilbrigðis- og tryggingamál á Norðurlöndunum og gefa árlega út skýrslur um það efni.</p> <h4>Nefndina skipa</h4> <ul> <li>Jóna Guðný Eyjólfsdóttir, velferðarráðuneytinu, formaður</li> <li>Kristinn Karlsson, Hagstofu Íslands</li> <li>Sigurður M. Grétarsson, Tryggingastofnun ríkisins</li> </ul> <p><em><br /> </em></p>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNýsköpunarsjóður atvinnulífsins - stjórn 2020-2021<p>Samkvæmt 4. gr. laga nr. 61/1997 um Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins með síðari breytingum sitja fimm menn í stjórn sjóðsins og eru þeir skipaðir af ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra til eins árs í senn. Stjórnin skal þannig skipuð: einn án tilnefningar, einn samkvæmt ábendingum samtaka atvinnufyrirtækja í iðnaði, einn eftir tilnefningu þess ráðherra er fer með málefni nýsköpunar og þróunar í sjávarútvegi, einn eftir tilnefningu sama ráðherra samkvæmt ábendingum samtaka atvinnufyrirtækja í sjávarútvegi og einn samkvæmt tilnefningu Alþýðusambands Íslands. Stjórnin skiptir með sér verkum.<br /> <br /> Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, sjá http://www.nsa.is/um-sjodinn/</p> <p>Í stjórninni eiga sæti:<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áslaug Friðriksdóttir, skipuð án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;Sigurður Hannesson, tilnefndur af Samtökum iðnaðarins.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Sigríður Mogensen, tilnefnd af sama<br /> <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Arnbjörg Sveinsdóttir, tilnefnd af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Jóna Jónsdóttir, tilnefnd af sama<br /> <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;Heiðrún Lind Marteinsdóttir, tilnefnd af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; Kristján Þórður Snæbjarnarson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Helga Ingólafsdóttir, tilnefnd af sama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Blá ör til hægriNýsköpunarsjóður námsmanna. Stjórn 2020-2023.<p><span>Stjórn Nýsköpunarsjóðs námsmanna er skipuð skv. 2. gr. reglna nr. 450 um sjóðinn. Markmið sjóðsins er að gefa háskólum, rannsóknarstofnunum og&nbsp;fyrirtækjum tækifæri til að ráða námsmenn í grunnnámi við háskóla til&nbsp;sumarvinnu að rannsókna- og þróunarverkefnum sem stuðla að nýsköpun og auknum&nbsp;tengslum atvinnulífs, stofnana og háskóla.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Stjórnin er þannig skipuð:</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p dir="LTR">Aðalmenn: </p> <p dir="LTR">Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, án tilnefningar, </p> <p dir="LTR">Skúli Þór Helgason, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga, </p> <p dir="LTR">Margrét Ormslev Ásgeirsdóttir, tilnefnd af Samtökum iðnaðarins, </p> <p dir="LTR">David Erik Mollberg, tilnefndur af Landssamtökum íslenskra stúdenta, </p> <p dir="LTR">Berglind Rán Ólafsdóttir,&nbsp;tilnefnd af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs. </p> <p dir="LTR">&nbsp;</p> <p dir="LTR">Varamenn: </p> <p dir="LTR">Hildur Guðbjörg Benediktsdóttir,&nbsp;án tilnefningar, </p> <p dir="LTR">Svandís Ingimundardóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga, </p> <p dir="LTR">Kristinn Arnar Aspelund, tilnefndur af Samtökum iðnaðarins, </p> <p dir="LTR">Kristjana Björk Barðdal, tilnefnd af Landssamtökum íslenskra stúdenta, </p> <p dir="LTR">Ásgeir Brynjar Torfason, tilnefndur af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs. </p>Mennta- og menningarmálaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriÓbyggðanefnd<p>&nbsp;</p> <p>Óbyggðanefnd er sjálfstæð úrskurðarnefnd sem starfar á grundvelli III. kafla þjóðlendulaga og hefur þríþætt hlutverk.</p> <ol> <li>Að kanna og skera úr um hvaða land telst til þjóðlendna og hver séu mörk þeirra og eignarlanda.</li> <li>Að skera úr um mörk þess hluta þjóðlendu sem nýttur er sem afréttur.</li> <li>Að úrskurða um eignarréttindi innan þjóðlendna.</li> </ol> <p>Á vef nefndarinnar <span><a href="http://obyggdanefnd.is/" target="_blank">obyggdanefnd.is</a>&nbsp;</span>eru meðal annars upplýsingar um:</p> <ul> <li><a href="http://obyggdanefnd.is/um-obyggdanefnd/" target="_blank">Skipan nefndarinnar</a></li> <li><a href="http://obyggdanefnd.is/stada_tjodlendumal/" target="_blank">Um svæði sem eru til meðferðar</a></li> <li><a href="http://obyggdanefnd.is/malsmedferd/" target="_blank">Málsmeðferð</a></li> <li><a href="http://obyggdanefnd.is/urskurdir/" target="_blank">Úrskurði og dóma</a></li> </ul>ForsætisráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriOfanflóðanefnd<p>Skipuð 1. september 2016.<br> Nefndin starfar samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1997049.html#G8M1">9. gr. laga nr. 49/1997</a>, ásamt síðari breytingum, um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum.</p> <p>Hlutverk nefndarinnar er að fjalla um og taka afstöðu til tillagna sveitarstjórnar, um varnarvirki fyrir hættusvæði sem þegar hafa verið byggð samkvæmt aðalskipulagi og um kaup eða flutning húseigna í stað þess að reisa varnarvirki eða beita öðrum varnaraðgerðum, skv. 10. og 11. gr. laganna svo og að ráðstafa fé úr ofanflóðasjóði skv. 13. gr. laganna.</p> <p>Nefndin er skipuð fjögurra ára í senn og í henni eiga sæti 3 fulltrúar. Formaður nefndarinnar skal skipaður án tilnefningar, einn tilnefndur af innanríkisráðherra og einn af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</p> <p><b>Skipuð án tilnefningar</b><br> Sigríður Auður Arnardóttir, formaður<br> Steinunn Fjóla Sigurðardóttir, varaformaður</p> <p><b>Samkvæmt tilnefningu innanríkisráðuneytis<br> </b>Skúli Þórðarson<br>Margrét Silja Þorkelsdóttir, til vara</p> <p><b>Samkvæmt tilnefningu Sambands ísl. sveitarfélaga<br> </b>Halldór Halldórsson<br> Vigdís Ósk Häsler Sveinsdóttir, til vara</p> <br> <br>"Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Blá ör til hægriOrðunefndForsætisráðuneytið
Blá ör til hægriÖrnefnanefnd - 2019-2023<p>Skv. 4.gr. laga um örnefni nr. 22/2015<br /> <br /> <strong><span>Örnefnanefnd er þannig skipuð:<br /> Bergur Þorgeirsson formaður, skipaður án tilnefningar,<br /> Einar Sveinbjörnsson varaformaður, tilnefndur af samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti,<br /> Gunnar H. Kristinsson tilnefndur af umhverfis- og auðlindaráðuneyti,<br /> Jónína Hafsteinsdóttir tilnefnd af Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum,<br /> Þórdís Edda Jóhannesdóttir tilnefnd af Íslenskri málnefnd.<br /> <br /> Varamenn eru:<br /> Birna Kristín Svavarsdóttir skipuð án tilnefningar,<br /> Eydís Líndal Jóhannesdóttir tilnefnd af umhverfis- og auðlindaráðuneyti,<br /> Birna Lárusdóttir tilnefnd af Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum,<br /> Sigurður Konráðsson tilnefndur af Íslenskri málnefnd.<br /> </span></strong></p> <div>&nbsp;</div>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriÖrorkunefndÖrorkunefnd, sem skipuð er þremur mönnum og þremur varamönnum, starfar á grundvelli <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1993050.html">10. gr. skaðabótalaga nr. 50, 1993</a>. <p>Meginverkefni nefndarinnar er eftirfarandi:<br /> Þegar fyrir liggur sérfræðilegt álit um örorku- og/eða miskastig tjónþola, eða læknisfræðilega þætti samkvæmt 2. mgr. 3. gr. laganna sem meta þarf til að uppgjör bóta samkvæmt lögum þessum geti farið fram, getur hvor um sig, tjónþoli eða sá sem krafinn er bóta, borið álitið undir örorkunefnd. Heimilt er að óska álits örorkunefndar um ákvörðun örorku- og/eða miskastigs, án þess að fyrir liggi sérfræðilegt álit, ef málsaðilar standa sameiginlega að slíkri beiðni.<br /> Annað verkefni nefndarinnar er: Að semja töflur um miskastig. Nefndin samdi töflu um miskastig árið 1994. Sú tafla var endurskoðuð árið 2006 og árið 2019. <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/Utgafa/Ororkunefnd.pdf"></a><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/%c3%96rorkunefnd%20miskat%c3%b6flur%202019%20.pdf"></a><a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/Utgafa/Ororkunefnd.pdf"></a><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/%c3%96rorkunefnd%20miskat%c3%b6flur%202019%20.pdf"></a><a></a><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/%c3%96rorkunefnd%20miskat%c3%b6flur%20jan%202020.pdf"></a><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/%c3%96rorkunefnd%20miskat%c3%b6flur%20jan%202020.pdf">Sjá miskabótatöflu hér</a><a>.</a></p> <p>Áskilið er í lögunum að formaðurinn skuli vera lögfræðingur er fullnægi skilyrðum til að hljóta skipun í embætti hæstaréttardómara. Tveir nefndarmanna skulu vera læknar.</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <ul> <li>Sveinn Sveinsson, hæstaréttarlögmaður er formaður nefndarinnar,</li> <li>Dr. Brynjólfur Mogensen, yfirlæknir,</li> <li>Magnús Ólason, læknir. </li> </ul> Varamenn eru: <ul> <li>Inger L. Jónsdóttir, sýslumaður, jafnframt varaformaður,</li> <li>Björn Zoëga, læknir,</li> <li>Ísak Hallgrímsson, læknir.</li> </ul> <p>Erindum til örorkunefndar skal beina til skrifstofu formannsins að Ármúla 21, 108 Reykjavík.<br /> Símanúmer er <strong>568 1171</strong> og faxnúmer <strong>533 4041</strong>.<br /> <br /> Dómsmálaráðuneytið hefur sett <a href="http://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/335-1993">reglugerð um starfshætti örorkunefndar, sem er nr. 335/1993</a> með síðari breytingu. Í þessum reglum er að finna hvaða gjald skal greiða fyrir álit nefndarinnar, en gjaldskránni var síðast breytt með <a>reglugerð nr. 338/2005.</a>&nbsp;</p>Dómsmálaráðuneytið
Blá ör til hægriÖryggisnefnd menntamálaráðuneytisins<p>Öryggisnefnd menntamálaráðuneytisins<br /> Sbr. 6. gr. laga nr. 46/1980: Hlutverk Öryggisnefndar er að skipuleggja <br /> aðgerðir varðandi aðbúnað, hollustuhætti og öryggi innan fyrirtækisins, annast <br /> fræðslu starfsmanna um þessi efni og hafa eftirlit á vinnustöðum með því, að <br /> ráðstafanir er varða aðbúnað, hollustuhætti og öryggi komi að tilætluðum notum.<br /> <br /> <strong>Nefndarmenn<br /> </strong>Þráinn Sigurðsson<br /> Staða: Formaður</p> <p>Björg Pétursdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður </p> <p>Leifur Eysteinsson<br /> Staða: Nefndarmaður</p> <p>Sigríður Lára Ásbergsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður</p> <p> </p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriPeningastefnunefndForsætisráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriPrófnefnd bókara 2019-2023<p>Skv. 43. gr. laga nr. 145/1994 um bókhald skipar áðherra þriggja manna prófnefnd og heldur hún próf fyrir þá sem sækja um viðurkenningu sem bókarar. Prófnefndin er skipuð til fjögurra ára í senn. Er einn tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins, sbr. 26. gr. laga nr. 63/2006 og einn af Félagi viðurkenndra bókara. Formaður prófnefndar er skipaður án tilnefningar. Varamenn eru skipaðir með sama hætti.</p> <p><strong>Netfang:&nbsp; [email protected]</strong></p> <p>Í prófnefndinni eiga sæti:</p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li>Elva Ósk Wiium, skipuð formaður án tilnefningar &nbsp;</li> <li>Einar Guðbjartsson, tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins</li> <li>Magdalena Lára Gestsdóttir, tilnefnd af Félagi viðurkenndra bókara</li> </ul> <p>Varamenn: </p> <ul> <li>Harpa Theodórsdóttir, skipuð án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Hrefna Sigríður Briem, tilnefnd af samstarfsnefnd háskólastigsins</li> <li>Elín Pálmadóttir, tilnefnd af Félagi viðurkenndra bókara.</li> </ul> <p>Póstfang prófnefndar:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Prófnefnd viðurkenndra bókara<br /> &nbsp; &nbsp; b.t. atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Skúlagötu 4<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 Reykjavík</p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Blá ör til hægriPrófnefnd eignaskiptayfirlýsinga<p>Ráðherra skipar prófnefnd eignaskiptayfirlýsinga samkvæmt reglugerð um leyfi til að gera eignaskiptayfirlýsingar, <a href="http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/233-1996">nr. 233/1996</a>, sem standa skal fyrir námskeiði og prófi samkvæmt ákvæðum <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1994026.html">7. mgr. 16. gr. a. laga um fjöleignarhús, nr. 26/1994</a>.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Guðfinna Jóh. Guðmundsdóttir, héraðsdómslögmaður, formaður</li> <li>Agnar Bragi Bragason, lögfræðingur</li> <li> Magnús Sædal Svavarsson byggingarfulltrúi </li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Hulda Rúriksdóttir hæstaréttarlögmaður, varaformaður</li> <li>Benedikt Bogason, héraðsdómari</li> <li>Skúli Lýðsson, byggingarfulltrúi</li> </ul> <h4>Ritari</h4> &nbsp; <p> <em>Skipuð af félags- og húsnæðismálaráðherra frá 10. ágúst 2020 til 9. ágúst 2024.</em></p>Félagsmálaráðuneytið
Blá ör til hægriPrófnefnd fyrir vátryggingamiðlara<p>Prófnefnd hefur umsjón með prófi í miðlun vátrygginga sem að jafnaði skal haldið einu sinni á ári.</p> <p>Ráðherra skipar þriggja manna prófnefnd til fjögurra ára í senn.</p> <p>Í nefndinni sitja:</p> <p>Ásmundur G. Vilhjálmsson, tilnefndur af Háskóla Íslands<br /> Ragnheiður Morgan Sigurðardóttir, tilnefnd af Fjármálaeftirlitinu<br /> Þóra Hallgrímsdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðherra</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Blá ör til hægriPrófnefnd leigumiðlunar<p>Samkvæmt <a href="http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/675-1994">reglugerð um leigumiðlun nr. 675/1994</a> skipar ráðherra prófnefnd leigumiðlunar sem hefur yfirumsjón með prófum er staðfestir að þeir er gengist hafa undir prófið uppfylli skilyrði fyrir veitingu leyfis til leigumiðlunar, að þeir hafi góða þekkingu á húsaleigulögum, lögum um húsaleigubætur, lögum um fjöleignarhús, kunnáttu í bókhaldi ásamt hagnýtum atriðum sem reynt getur á við leigu húsnæðis, svo sem gerð umboða, þinglýsingu og um skuldbindingargildi samninga.</p> <h4>Prófnefndina skipa</h4> <ul> <li>Guðfinna Jóh. Guðmundsdóttir, héraðsdómslögmaður, formaður</li> <li>Katrín H. Árnadóttir, viðskiptafræðingur</li> <li>Óskar Páll Óskarsson, lögfræðingur</li> </ul> <p><em> </em></p> <p>Skipuð af félags- og jafnréttismálaráðherra frá 18. mars 2018 til 17. mars 2021.</p>Félagsmálaráðuneytið
Blá ör til hægriPrófnefnd til löggildingar endurskoðunarstarfa 2020 - 2024<p>Skv. 7. gr. laga nr. 94/2019 um endurskoðendur skipar Endurskoðendaráð þriggja manna prófnefnd endurskoðenda sem heldur próf fyrir þá sem sækja um löggildingu til endurskoðunarstarfa. Prófnefndin er skipuð til fjögurra ára í senn:</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:&nbsp;</p> <ul> <li>Jón Arnar Baldurs, formaður</li> <li>Sigrún Guðmundsdóttir</li> <li>Unnar Friðrik Pálsson<br /> <br /> </li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Blá ör til hægriPrófnefnd um réttindi til að verða héraðsdómslögmaður<p><a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1998077.html#G7M1">Í lögum nr. 77/1998 um lögmenn segir í 7. gr.</a>:<br /> <br /> Umsækjandi um réttindi til að vera héraðsdómslögmaður verður að standast prófraun sem þriggja manna prófnefnd annast. Dómsmálaráðherra skipar nefndina til fjögurra ára í senn. Skal skipa einn nefndarmann eftir tilnefningu Lögmannafélags Íslands, annan samkvæmt tilnefningu lagadeildar Háskóla Íslands, en þann þriðja án tilnefningar og skal hann ekki vera starfandi lögmaður. Jafnmargir varamenn skulu skipaðir á sama hátt. Ráðherra skipar nefndinni formann, svo og varaformann úr röðum varamanna.</p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li>Þorsteinn Davíðsson, héraðsdómari, formaður nefndarinnar, tilnefndur af dómsmálaráðherra</li> <li>Þórunn Guðmundsdóttir, hrl., tilnefnd af Lögmannafélagi Íslands</li> <li>Ásmundur Helgason, héraðsdómari, tilnefndur af Dómarafélagi Íslands</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Guðrún Margrét Baldursdóttir, lögfræðingur og jafnframt varaformaður, tilnefnd af dómsmálaráðherra</li> <li>Stefán G. Þórisson, hrl., tilnefndur af Lögmannafélagi Íslands</li> <li>Sandra Baldvinsdóttir, héraðsdómari, tilnefnd af Dómarafélagi Íslands</li> </ul> <p><em>Skipunartími nefndarinnar er frá og með 1. mars 2015 til og með 28. febrúar 2019 eða til fjögurra ára.</em></p>Dómsmálaráðuneytið
Blá ör til hægriPrófnefnd verðbréfaviðskipta<span></span> <p><span>Prófnefnd verðbréfaviðskipta hefur umsjón með prófi í verðbréfaviðskiptum sem að jafnaði skal haldið einu sinni á ári. Nefndin starfar á grundvelli <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2002161.html">53. greinar laga um fjármálafyrirtæki</a>.</span></p> <p><span>Ráðherra skipar prófnefnd verðbréfaviðskipta til fjögurra ára. Í nefndinni eiga sæti fimm menn. Tveir nefndarmenn skulu tilnefndir af samstarfsnefnd háskólastigsins, sbr. lög um háskóla, þar af skal annar vera í fullu og föstu starfi hjá viðskiptadeild háskóla sem hefur leyfi til að útskrifa viðskiptafræðinga og hinn vera í fullu og föstu starfi hjá lagadeild háskóla sem hefur leyfi til að útskrifa lögfræðinga sem njóta undanþágu frá I. hluta prófs í verðbréfaviðskiptum. Einn nefndarmaður skal tilnefndur af Samtökum fjármálafyrirtækja og einn sameiginlega af kauphöll og skipulegum verðbréfamörkuðum skv. lögum um kauphallir. Loks skal einn skipaður án tilnefningar og skal hann vera formaður nefndarinnar. Varamenn eru skipaðir með sama hætti.</span></p> <p><strong><span>Í nefndinni sitja (skipuð 2017-2021):</span></strong></p> <ul> <li><span>Guðmundur Kári Kárason, formaður, án tilnefningar</span></li> <li><span>Hersir Sigurgeirsson, tilnefndur af Samstarfsnefnd háskólastigsins</span></li> <li><span>Kristín Rafnar, tilnefnd af Kauphöll Íslands</span></li> <li><span>Valgerður Sólnes, tilnefnd af Samstarfsnefnd háskólastigsins</span></li> <li><span>Þóra Margrét Þórsdóttir, tilnefnd af Samtökum fjármálafyrirtækja</span></li> </ul> <p><strong><span>Til vara:</span></strong></p> <ul> <li><span>Helga Kristín Auðunsdóttir,&nbsp;tilnefnd af Samstarfsnefnd háskólastigsins</span></li> <li><span>Árnína Steinunn Kristjánsdóttir, tilnefnd af Kauphöll Íslands</span></li> <li><span>Már Wolfgang Mixa,&nbsp;tilnefndur af Samstarfsnefnd háskólastigsins</span></li> <li><span>Yngvi Örn Kristinsson, tilnefndur af Samtökum fjármálafyrirtækja</span></li> </ul> <p><strong><span>Starfsmaður:</span></strong></p> <ul> <li><strong><span>&nbsp;</span></strong><span>Ólöf Stefánsdóttir, fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> </ul> <ul> <li><span><a href="/raduneyti/nefndir/profnefnd-verdbrefavidskipta/">Vefsíða prófnefndar verðbréfaviðskipta</a></span></li> </ul>Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Blá ör til hægriPrófnefnd vigtarmanna 2020-2025<p>Skipuð samanber ákvæði 24. gr. laga um mælingar, mæligrunna og vigtarmenn, nr. 91/2006. Hlutverk prófnefndar vigtarmanna er að hafa umsjón með prófi til löggildingar vigtarmanna. Skipun til fimm ára í senn.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti: </p> <ul> <li>Brynhildur Pálmarsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar</li> <li>Bjarni Bentsson, tilnefndur af Neytendastofu</li> <li>Njáll Ragnarsson, tilnefndur af Fiskistofu.&nbsp;</li> </ul> <p>Póstfang prófnefndar:</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Prófnefnd vigtarmanna<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b.t. atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Skúlagötu 4<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 Reykjavík</p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Blá ör til hægriRáðgjafahópur til að vinna með nefnd sem falið er að semja nýja framkvæmdaáætlun í barnavernd<span><dir> <span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px;"></span></dir></span> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Í nefnd sem falið er að semja nýja framkvæmdaáætlun í barnavernd <span>skv. 3. mgr. 5. gr. barnaverndarlaga </span>eru; Erna Kristín Blöndal lögfræðingur í velferðarráðuneytinu sem leiðir vinnunna ásamt Birnu Sigurðardóttur sérfræðingi í velferðarráðuneytinu, Páll Ólafsson sviðsstjóri ráðgjafar- og fræðslusviðs Barnaverndarstofu, Sigrún Þórarinsdóttir félagsþjónustufulltrúi á lögfræði- og velferðarsviði Sambands íslenskra sveitarfélaga og Sigurður Örn Magnússon deildarstjóri hjá Barnavernd Reykjavíkur. Nefndin mun leiða starf ráðgjafahópsins. </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong>Ráðgjafahópinn skipa</strong> </p> <ul> <li dir="LTR">Arna Sif Jónsdóttir, tiln. af Olnbogabörnum </li> <li dir="LTR">Bóas Valdórsson, tiln. af Sálfræðingafélagi Íslands </li> <li dir="LTR">Eðvald Einar Stefánsson, tiln. af Umboðsmanni barna </li> <li dir="LTR">Einar Björnsson, tiln. af Geðhjálp </li> <li dir="LTR">Eiríkur Sigmarsson, tiln. af Þroskaþjálfafélagi Íslands </li> <li dir="LTR">Erla Guðrún Sigurðardóttir, tiln. af Félagsráðgjafafélagi Íslands </li> <li dir="LTR">Guðlaugur Kristmundsson, tiln. af Félagi fósturforeldra </li> <li dir="LTR">Guðmundur Fylkisson, tiln. af Lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu </li> <li dir="LTR">Guðrún Björg Ágústsdóttir, tiln. af Vímulausri æsku </li> <li dir="LTR">Heimir Hilmarsson, tiln. af Félagi um foreldrajafnrétti </li> <li dir="LTR">Hjördís Eva Þórðardóttir, tiln. af UNICEF </li> <li dir="LTR">María Gunnarsdóttir, tiln. af Samtökum félagsmálastjóra </li> <li dir="LTR">Sigríður Snorradóttir, tiln. af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins </li> <li dir="LTR">Þóra Jónsdóttir, tiln. af Barnaheillum. </li> </ul> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Ráðgjafahópurinn er skipaður af félags- og jafnréttismálaráðherra þann 28. júní 2018.</p>FélagsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriRáðgjafanefnd um erfðabreyttar lífverur<p>Skipuð 12. apríl 2018<br /> Nefndin er skipuð skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1996018.html#G5M1">6.gr. laga nr. 18/1996</a>, um erfðabreyttar lífverur til þriggja ára í senn. Í nefndinni skulu eiga sæti níu fulltrúar sem hefur sérfræðiþekkingu á þessu sviði. Við skipan í nefndina skulu m.a. höfð í huga tengsl við sérfræðistofnanir í náttúrufræði og siðfræði</p> <p>Nefndin skal veita umsagnir samkvæmt lögunum auk þess sem hún skal veita eftirlits- og framkvæmdaraðilum ráðgjöf um framkvæmd laganna og beita sér fyrir fræðslu um erfðabreytingar. Þá ber nefndinni að gera tillögur til ráðherra um allt það sem horfir til betri vegar í málaflokki þessum.</p> <p>Um starfshætti og hlutverk nefndarinnar fer skv. reglugerð <a href="http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/b7fd33650490f8cf00256a07003476bb/cf9c13bb110534c800256a080030bf6c?OpenDocument">nr. 68/1998</a>, um ráðgjafanefnd um erfðabreyttar lífverur.</p> <p><strong>Án tilnefningar<br /> </strong>Pétur Henry Petersen, formaður<br /> Menja von Schmalensee, til vara</p> <p>Álfheiður Ingadóttir, varaformaður<br /> Rómbert Arnar Stefánsson, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Matís<br /> </strong>Elísabet Eik Guðmundsdóttir, <br /> bryndís Björnsdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands<br /> </strong>Eyja Margrét Brynjarsdóttir,<br /> Ólafur Páll Jónsson, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Líf- og umhverfisvísindastofnunar Háskóla Íslands<br /> </strong>Arnar Pálsson<br /> Snædís Huld Björnsdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Læknadeildar Háskóla Íslands<br /> </strong>Erna Magnúsdóttir<br /> Sara Sigurbjörnsdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri<br /> </strong>Jón Hallsteinn Hallsson<br /> Ólöf Ósk Guðmundsdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Náttúrufræðistofnunar Íslands<br /> </strong>Trausti Baldursson<br /> Ásrún Elmarsdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Háskólans á Hólum<br /> </strong>Skúli Skúlason, <br /> <span>Stefán Óli Steingrímsson</span>til vara</p> <p> </p>Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Blá ör til hægriRáðgjafanefnd um fagleg málefni í blóðbankaþjónustu<p>Ráðgjafanefnd um fagleg málefni blóðbankaþjónustu er skipuð skv. 7. gr. reglugerðar um söfnun, meðferð, varðveislu og dreifingu blóðs, <a href="http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/58b439f05a7f412f00256a07003476bc/29a107a5d431cff70025718600558253?OpenDocument">nr. 441/2006</a>. Nefndin skal vera heilbrigðisyfirvöldum, Landspítala og blóðbanka til ráðuneytis um hvaðeina er lýtur að faglegum þáttum og öryggissjónarmiðum blóðbankaþjónustunnar. Nefndin skal meðal annars fjalla um hvar neyðarbirgðir blóðhluta skuli vera staðsettar og hvernig tryggja megi að blóðbirgðir séu nægjanlegar á hverjum tíma, en þannig að fyrningu blóðhluta vegna neyðarbirgða sé haldið í lágmarki. Yfirlæknir blóðbanka hefur rétt til setu og þátttöku á öllum fundum ráðgjafanefndarinnar. </p> <h4>Nefndina skipa</h4> <ul> <li>Már Kristjánsson, yfirlæknir smitsjúkdómalækninga, án tilnefningar, formaður</li> <li>Kári Hreinsson, yfirlæknir svæfingadeildar, tiln. af Landspítala</li> <li>Ólöf Sigurðardóttir, rannsóknarlæknir, tiln. af Sjúkrahúsinu á Akureyri</li> <li>Vilhelmína Haraldsdóttir, sérfræðingur í lyflækningum og blóðsjúkdómum, tiln. af sóttvarnalækni.</li> </ul> <p>Ráðgjafanefndin er skipuð af heilbrigðisráðherra frá 15. október 2018<em>.</em></p>Heilbrigðisráðuneytið
Blá ör til hægriRáðgjafarhópur um þjóðarátak í þágu forvarnarstarfs fyrir börn og ungmenni<span>Mennta- og menningarmálaráðherra hefur skipað ráðgjarfarhóp til þess að styðja við þjóðarátak í þágu forvarnarstarfs fyrir börn og ungmenni. Aðstandendur söfnunarinnar „Á allra vörum“ vörðu styrktarfé sínu í Minningarsjóð Einars Darra Óskarssonar - Eitt líf, sem mun standa að þessu forvarna- og fræðsluverkefni sem miðar að því að sporna við og draga úr misnotkun ávana – og fíknefna, sér í lagi á meðal ungmenna. Meginhlutverk ráðgjafarhópsins er að styðja við faglega framkvæmd verkefnisins, skilgreina og samhæfa mælikvarða og fylgjast með framgangi og árangri þess.&nbsp;<br /> <br /> Gert er ráð fyrir að ráðgjafarhópurinn starfi í þrjú ár.&nbsp;<br /> <br /> Ráðgjafarhópurinn er þannig skipaður:<br /> <br /> Aðalmenn:<br /> Selma Árnadóttir, formaður, án tilnefningar,<br /> Rafn Magnús Jónsson, varaformaður, tilnefndur af Landlækni,<br /> Valgerður Þórunn Bjarnadóttir, án tilnefningar,&nbsp;<br /> Sigurlaug Kristmannsdóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands,<br /> Svava Gunnarsdóttir, tilnefnd af Samfés,<br /> Hildur Reykdal Snorradóttir, tilnefnd af Samfés,&nbsp;<br /> Margrét Lilja Guðmundsdóttir, tilnefnd af Rannsóknum og greiningu,<br /> Ester Valdimarsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra framhaldsskólanema,&nbsp;<br /> Sverrir Óskarsson, tilnefndur af Menntamálastofnun,<br /> Fanney Dóróthe Halldórsdóttir, tilnefnd af Grunni - félagi fræðslustjóra og stjórnenda á skólaskrifstofum,<br /> Funi Sigurðsson, tilnefndur af félagsmálaráðuneyti,&nbsp;<br /> Halldóra Dröfn Gunnarsdóttir, tilnefnd af félagsmálaráðuneyti,<br /> Gunnar Eysteinn Sigurbjörnsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,<br /> Ársæll Már Arnarsson, tilnefndur af Menntavísindasviði Háskóla Íslands,<br /> Ingibjörg Sveinsdóttir, tilnefnd af heilbrigðisráðuneyti,<br /> Guðmundur Fylkisson, tilnefndur af Lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu,<br /> Hrefna Sigurjónsdóttir, tilnefnd af Heimili og skóla,<br /> Ragnar Þór Pétursson, tilnefndur af Kennarasambandi Íslands.<br /> <br /> Varamenn:<br /> Sigríður Lára Ásbergsdóttir, án tilnefningar,<br /> Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, tilnefnd af Landlækni,<br /> Sigurveig Gunnarsdóttir, án tilnefningar,<br /> Elín Rán Björnsdóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands,<br /> Magnús Sigurjón Guðmundsson, tilnefndur af Samfés,<br /> Jón Hjörvar Valgarðsson, tilnefndur af Samfés,&nbsp;<br /> Jón Sigfússon, tilnefndur af Rannsóknum og greiningu,<br /> Sara Þöll Finnbogadóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra framhaldsskólanema,&nbsp;<br /> Helga Óskarsdóttir, tilnefnd af Menntamálastofnun,<br /> Helgi Arnarson, tilnefndur af Grunni - félagi fræðslustjóra og stjórnenda á skólaskrifstofum,<br /> Guðrún Inga Guðmundsdóttir, tilnefnd af félagsmálaráðuneyti,&nbsp;<br /> Sigrún Þórarinsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,<br /> Ragný Þóra Guðjohnsen, tilnefnd af Menntavísindasviði Háskóla Íslands,<br /> Kristín Ninja Guðmundsdóttir, tilnefnd af heilbrigðisráðuneyti,<br /> Marta Kristín Hreiðarsdóttir, tilnefnd af Lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu.</span>Mennta- og menningarmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd fagstofnana og eftirlitsaðila skv. lögum nr. 36/2011 um stjórn vatnamála<p>Skipuð 15. apríl 2019<br /> Ráðgjafarnefndin er skipuð skv. 9. gr. laga nr. 36/2011 um stjórn vatnamála og 7. gr. reglugerðar nr. 935/2011 um stjórn vatnamála.<span> </span> Hlutverk nefndarinnar er að vera Umhverfisstofnun og vatnaráði til ráðgjafar um atriði sem undir lögin heyra <span>og leggja fram nauðsynleg gögn vegna vinnu við gerð áætlana samkvæmt lögum um stjórn vatnamála og upplýsingar um hvaða gögn liggja fyrir. Gert er ráð fyrir að nefndin fundi eftir þörfum en eigi sjaldnar en einu sinni á ári</span>.<span> </span> Umhverfisstofnun skal hafa náið samráð við nefndina og leggur henni til starfsmann sem hefur umsjón með starfi nefndarinnar.</p> <p><span>Skipunartími nefndarinnar er tímabundinn eða þar til ný vatnaáætlun gengur í gildi, sem áætlað er að verði árið 2022.</span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Skógræktarinnar</strong><br /> Aðalsteinn Sigurgeirsson,<br /> Edda Sigurdís Oddsdóttir, til vara</span></p> <p><span> <strong>Samkvæmt tilnefningu Samgöngustofu</strong><br /> Anna Margrét Björnsdóttir</span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Náttúrurannsóknastöðvarinnar við Mývatn</strong><br /> Árni Einarsson</span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu heilbrigðisnefnda sveitarfélaga</strong><br /> Árný Sigurðardóttir<br /> Sigrún Guðmundsdóttir, til vara</span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Mannvirkjastofnunar</strong><br /> Ásta Sóley Sigurðardóttir<br /> Ragnhildur Sif Hafstein, til vara<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Landbúnaðarháskóla Íslands</strong><br /> Berglind Orradóttir<br /> Hlynur Óskarsson, til vara</span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Hafrannsóknastofnunar</strong><br /> Eydís Salome Eiríksdóttir<br /> Sólveig Rósa Ólafsdóttir, til vara<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Veðurstofu Íslands</strong><br /> Gerður Stefánsdóttir<br /> Jórunn Harðardóttir, til vara<strong><br /> </strong></span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Fiskistofu</strong><br /> Guðni Magnús Eiríksson<br /> Sumarliði Óskarsson, til vara<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Landmælinga Íslands<br /> </strong>Jóhann Helgason<br /> Steinunn Elva Gunnarsdóttir, til vara<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Orkustofnunar</strong><br /> Kristján Geirsson<br /> Linda Georgsdóttir, til vara<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Vegagerðarinnar</strong><br /> Reynir Óli Þorsteinsson<br /> Guðrún Þóra Garðarsdóttir, til vara<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Matvælastofnunar</strong><br /> Sigrún Ólafsdóttir<br /> Héðinn Friðjónsson, til vara<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Landgræðslunnar</strong><br /> Sigurjón Einarsson<br /> Gústav Ásbjörnsson, til vara</span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka náttúrustofa</strong><br /> Sindri Gíslason<br /> Erlín Emma Jóhannsdóttir, til vara</span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Íslenskra orkurannsókna</strong><br /> Steinunn Hauksdóttir<br /> Daði Þorbjörnsson, til vara<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Náttúrufræðistofnunar Íslands</strong><br /> Sunna Björk Ragnarsdóttir<br /> Trausti Baldursson, til vara<br /> <br /> <br /> <br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd Gæðaráðs íslenskra háskóla 2016-2020<p><span>Ráðgjafarnefnd fyrir Gæðaráð íslenskra háskóla á að vera Gæðaráði íslenskra háskóla upplýsandi um háskólakerfið á Íslandi og samsetningu&nbsp;þess hverju sinni og miðla upplýsingum frá Gæðaráði til&nbsp;háskólasamfélagsins og hagsmunaaðila.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p>Í ráðgjafarnefndinni eiga sæti eftirtaldir aðilar:</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Aðalmenn:</span></p> <p><span>Áslaug Helgadóttir, tilnefnd af Háskóla Íslands,</span></p> <p><span>Einar Hreinsson, tilnefdur af Háskólanum í Reykjavík,</span></p> <p><span>Sigrún Magnúsdóttir, tilnefnd af Háskólanum á Akureyri,</span></p> <p><span>Skúli Skúlason, tilnefndur af Hólaskóla - Háskólanum á Hólum,</span></p> <p><span>Ólöf Gerður Sigfúsdóttir, tilnefnd af Listaháskóla Íslands,</span></p> <p>Brita Kristina Berglund, tilnefnd af Landbúnaðarháskóla Íslands,</p> <p>Signý Óskarsdóttir, tilnefnd af Háskólanum á Bifröst,</p> <p>Aldís Mjöll Geirsdóttir, tilnefnd af Landssamtökum íslenskra stúdenta,</p> <p>Elsa María Guðlaugs Drífudóttir, tilnefnd af Landssamtökum íslenskra stúdenta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Varamenn:</p> <p>Guðmundur Valur Oddsson, tilnefndur af Háskóla Íslands,</p> <p>Ingibjörg Guðmundsdóttir, tilnefnd af Háskólanum í Reykjavík,</p> <p>Sigurður Kristinsson, tilnefndur af Háskólanum á Akureyri,</p> <p>Bjarni Kristófer Kristjánsson, tilnefndur af Hólaskóla - Háskólanum á Hólum,</p> <p>Sóley Björt Guðmundsdóttir, tilnefnd af Listaháskóla Íslands,</p> <p>Álfheiður Marinósdóttir, tilnefnd af Landbúnaðarháskóla Íslands,</p> <p>Anna Elísabet Ólafsdóttir, tilnefnd af Háskólanum á Bifröst,</p> <p>Sunna Mjöll Sverrisdóttir, tilnefnd af Landssamtökum íslenskra stúdenta,</p> <p>Guðrún Baldvinsdóttir, tilnefnd af Landssamtökum íslenskra stúdenta.</p>Mennta- og menningarmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd Hafrannsóknastofnunar, rannsókna- og ráðgjafarstofnunar hafs og vatna 2016-2020<p>Skipuð skv. 4. gr. laga nr. 112/2015 um Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna til fjögurra ára í senn og skal vera forstjóra stofnunarinnar til ráðuneytis um langtímastefnumótun starfseminnar og vera tengiliður við hagsmunaaðila um fagleg málefni.</p> <p>Í ráðgjafarnefndinni eiga sæti:</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ágúst Einarsson, skipaður formaður án tilnefningar&nbsp;</p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sesselja Bjarnadóttir, tilnefnd af umhverfis- og auðlindaráðuneytinu<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;varamaður: Hugi Ólafsson, tilnefndur af sama<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Erla Björk Örnólfsdóttir, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðuneytinu<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;varamaður: Sigurjón Arason, tilnefndur af sama<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Heiðdís Smáradóttir, tilnefnd af Landssambandi fiskeldisstöðva<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;varamaður: Jónas Jónasson, tilnefndur af sama<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Örn Pálsson, tilnefndur af Landssambandi smábátaeigenda<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;varamaður: Ólafur Hallgrímsson, tilnefndur af sama<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ragnheiður Thorsteinsson, tilnefnd af Landssambandi stangaveiðifélaga<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;varamaður: Viktor Guðmundsson, tilnefndur af sama<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sveinbjörn Eyjólfsson, tilnefndur af Landssambandi veiðifélaga<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;varamaður: Drífa Hjartardóttir, tilnefnd af sama<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kristján Þórarinsson, tilnefndur af Samtökum fyrirtækna í sjávarútvegi<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;varamaður: Anna Guðmundsdóttir, tilnefnd af sama<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Árni Bjarnason, tilnefndur af Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands og Sjómannasambandi Íslands sameiginlega<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;varamaður: Valmundur Valmundsson, tilnefndur af sama.<br />Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd hagsmunaaðila skv. lögum um stjórn vatnamála nr. 36/2011<p>Skipuð 23. maí 2019<br /> Ráðgjafarnefndin er skipuð skv. 9. gr. laga nr. 36/2011 um stjórn vatnamála og 7. gr. reglugerðar nr. 935/2011 um stjórn vatnamála.<span> </span> Hlutverk nefndarinnar er að vera Umhverfisstofnun og vatnaráði til ráðgjafar um atriði sem undir lögin heyra.<span>&nbsp;Fulltrúar í nefndinni skulu vera til ráðgjafar um þau málefni sem samtök þeirra helga sig.&nbsp;</span>Umhverfisstofnun skal hafa náið samráð við nefndina og leggur henni til starfsmann sem hefur umsjón með starfi nefndarinnar.</p> <p><span>Fulltrúar í ráðgjafarnefndinni velja sér formann og varaformann úr sínum hópi til tveggja ára í senn. Ráðgjafarnefndinni er heimilt að stofna stýrihópa til að tryggja framkvæmd starfs nefndarinnar. Þá er nefndinni heimilt að stofna vinnuhópa um ákveðin verkefni, svo sem vegna flokkunar vatns, álagsgreiningar, gerðar vöktunaráætlunar eða skýrslugjafar.<br /> <br /> Skipunartími nefndarinnar er tímabundinn eða þar til ný vatnaáætlun gengur í gildi, sem áætlað er að verði árið 2022.</span></p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins</strong><br /> Anna G. Sverrisdóttir<br /> Jón Kristinn Sverrisson<br /> Lárus M.K Ólafsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Þingvallanefndar<br /> </strong>Einar Á. E. Sæmundsen</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Ungra umhverfissinna</strong><br /> Elías Arnar Hjálmarsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Bændasamtaka Íslands</strong><br /> Guðrún Vaka Steingrímsdóttir&nbsp;<br /> Sigurður Eyþórsson, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samorku</strong><br /> Gyða Mjöll Ingólfsdóttir<br /> Baldur Dýrfjörð, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Hafnasambands Íslands</strong><br /> Hanna Björg Konráðsdóttir<br /> Eydís Ásbjörnsdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Eldvatna, samtaka um náttúruvernd</strong><br /> Jóna Björk Jónsdóttir&nbsp;<br /> Benedikt Traustason, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Garðyrkjufélags Íslands</strong><br /> Kristinn H. Þorsteinsson&nbsp;<br /> Erna Rós Aðalsteinsdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Skógræktarfélags Íslands</strong><br /> Laufey B. Hannesdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Landssambands veiðifélaga</strong><br /> Ragnhildur Helga Jónsdóttir&nbsp;<br /> Árni Snæbjörnsson, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Fuglaverndar</strong><br /> Ragnhildur H. Sigurðardóttir&nbsp;<br /> Jón S. Ólafsson, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Landgræðslufélags Hrunamanna</strong><br /> Samúel Unnsteinn Eyjólfsson&nbsp;<br /> Steinunn Lilja Heiðarsdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Umhverfisvaktarinnar við Hvalfjörð</strong><br /> Svana Lára Hauksdóttir&nbsp;</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Fjöreggs, félags um náttúruvernd</strong><br /> Sigurður Erlingsson&nbsp;<br /> Bergþóra Kristjánsdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Vina Þjórsárvera</strong><br /> Tryggvi Felixson&nbsp;<br /> Ágústa Helgadóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Uppgræðslufélags Fljótshlíðar</strong><br /> Þorkell Daníel Eiríksson&nbsp;<br /> Kristinn Jónsson, til vara<br /> <br /> <br /> <br /> </p>Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga<p><span>Með tilvísun til ákvæða 15. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995 með síðari breytingum, hefur samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra skipað sjö manna ráðgjafarnefnd Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Hlutverk ráðgjafarnefndar Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga er að gera tillögur til ráðherra um úthlutanir einstakra framlaga úr sjóðnum annarra en bundinna framlaga. Sex nefndarmenn og sex varamenn eru tilnefndir af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</span></p> <p><span>Ráðgjafarnefnd Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga&nbsp;er þannig skipuð:</span></p> <p>Aðalmenn: </p> <ul> <li>Guðný Sverrisdóttir, fyrrverandi sveitarstjóri í Grýtubakkahreppi, formaður</li> <li>Birgir Björn Sigurjónsson, fjármálastjóri Reykjavíkurborgar</li> <li><span>Karen E. Halldórsdóttir, bæjarfulltrúi í Kópavogsbæ</span></li> <li><span>Daníel Jakobsson, bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæ</span></li> <li><span>Stefán Vagn Stefánsson, formaður byggðaráðs í Sveitarfélaginu Skagafirði<br /> </span></li> <li><span>Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri Bláskógabyggðar</span></li> <li><span>Margrét Þórarinsdóttir, bæjarfulltrúi í Reykjanesbæ</span> </li> </ul> <p>Varamenn: </p> <ul> <li>Sigtryggur Magnason, aðstoðarmaður samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, varaformaður</li> <li><span>Líf Magneudóttir, borgarfulltrúi í Reykjavík</span></li> <li><span>Kristinn Andersen, bæjarfulltrúi í Hafnarfirði</span><span></span></li> <li><span>Friðbjörg Matthíasdóttir, bæjarfulltrúi í Vesturbyggð</span></li> <li><span>Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri Dalvíkurbyggðar</span></li> <li><span>Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi Fljótsdalshéraðs</span></li> <li><span>Tómas Ellert Tómasson, bæjarfulltrúi Sveitarfélagsins Árborg</span></li> </ul> <span>Nefndin er skipuð til fjögurra ára frá og með 1. janúar 2019.&nbsp;</span><br />Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd Landspítala<p>Ráðgjafarnefnd Landspítala er skipuð skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2007040.html#G20">2. mgr. 20. gr. laga um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007</a>. Nefndin skal vera forstjóra og framkvæmdastjórn til ráðgjafar og álits um þjónustu, starfsemi og rekstur spítalans. Jafnframt skal nefndin meðal annars fjalla um árlegar starfs- og fjárhagsáætlanir spítalans og langtímastefnu hans. Formaður skal í samráði við forstjóra boða til upplýsinga- og samráðsfunda eftir því sem þurfa þykir og eigi sjaldnar en tvisvar á ári.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li><span>Kristín Ingólfsdóttir, fyrrverandi rektor Háskóla Íslands, formaður</span></li> <li><span>Óskar Reykdalsson, lækningaforstjóri Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, varaformaður</span></li> <li><span>Jón Kristjánsson, fyrrverandi heilbrigðisráðherra</span></li> <li><span>Álfheiður Ingadóttir, fyrrverandi heilbrigðisráðherra</span></li> <li><span>Þórunn Sveinbjörnsdóttir, formaður Landssambands eldri borgara</span></li> <li><span>Þuríður Harpa Sigurðardóttir, formaður Öryrkjabandalags Íslands</span></li> <li><span>Henný Hinz, hagfræðingur ASÍ</span></li> <li><span>Pétur Magnússon, forstjóri Hrafnistu</span></li> <li><span>Vilmundur Guðnason, prófessor og forstöðumaður Hjartaverndar</span></li> </ul> <p><strong>Varamenn</strong></p> <ul> <li><span>Hjalti Þór Vignisson, fyrrverandi sveitastjóri</span></li> <li><span>Sveinn Guðmundsson, formaður Hjartaheilla</span></li> <li><span>Vilhjálmur Hjálmarsson, varaformaður ADHD samtakanna</span></li> <li><span>Bryndís Snæbjörnsdóttir, formaður Þroskahjálpar</span></li> <li><span>Anna Stefánsdóttir, formaður Spítalans okkar</span></li> <li><span>Brynhildur Pétursdóttir, framkvæmdastjóri Neytendasamtakanna</span></li> <li><span>Reynir Tómas Geirsson, fyrrum prófessor og fæðingarlæknir</span></li> <li><span>Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB</span></li> <li><span>Andri Snær Magnason, rithöfundur</span></li> </ul> <p>Ráðgjafarnefndin er skipuð af heilbrigðisráðherra frá 22. júní 2018 til fjögurra ára.</p> <p> </p>Heilbrigðisráðuneytið
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd náttúruminjaskrár<p>Skipuð 20. júní 2016.<br /> Nefndin er skipuð skv. 15. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013 til fimm ára. Hlutverk nefndarinnar er að vera ráðherra til ráðgjafar um gerð tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun (B-hluta) náttúruminjaskrár.<br /> <br /> <strong>Án tilnefningar</strong><br /> Hjálmar Bogi Hafliðason, formaður,<br /> Jón Geir Pétursson, varamaður formanns.<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Umhverfisstofnunar</strong><br /> Sigrún Ágústsdóttir,<br /> Hildur Vésteinsdóttir, til vara.<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Náttúrufræðistofnunar Íslands</strong><br /> Jón Gunnar Ottósson,<br /> Trausti Baldursson, til vara.<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis</strong><br /> Helga Haraldsdóttir,<br /> Hreinn Hrafnkelsson, til vara.<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</strong><br /> Guðrún Áslaug Jónsdóttir,<br /> Guðjón Bragason,<br /> Ragnhildur Sigurðardóttir,<br /> Berglind Sigmundsdóttir, til vara.</p>Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd Orkusjóðs 2019-2023<p>Skv. 8. gr. laga nr. 87/2003 skipar ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra þrjá menn í ráðgjafarnefnd Orkusjóðs til fjögurra ára, þar af skal einn skipaður formaður. </p> <p>Ráðgjafarnefndin skal gera tillögur til ráðherra um lánveitingar og einstakar greiðslur úr Orkusjóði samkvæmt fjárhags- og greiðsluáætlun sjóðsins.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:&nbsp;</p> <ul> <li>Haraldur Benediktsson, formaður</li> <li>Franz Viðar Árnason</li> <li>Halla Hrund Logadóttir<br /> <br /> <br /> </li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd til ráðuneytis um Menntamálastofnun<p><span>Verkefni ráðgjafarnefndar til ráðuneytis um Menntamálastofnun er að vera forstjóra stofnunarinnar til ráðgjafar um langtímastefnumótun&nbsp;um starfsemi hennar.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Nefndin er þannig skipuð:</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Aðalmenn:</span></p> <p><span>Þórólfur Þórlindsson, formaður, án tilnefningar,</span></p> <p><span>Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, án tilnefningar,</span></p> <p><span>Svandís Ingimundardóttir, tilnefnd af&nbsp;Sambandi íslenskra sveitarfélaga,</span></p> <p><span>Guðrún Hrefna Guðmundsdóttir, tilnefnd af Félagi íslenskra framhaldsskóla,</span></p> <p>Jón Torfi Jónasson, tilnefndur af&nbsp;Samstarfsnefnd háskólastigsins,</p> <p>Anna María Gunnarsdóttir, tilnefnd af&nbsp;Kennarasambandi Íslands,</p> <div>Heimir Eggerz Jóhannsson, tilnefndur af Heimili og skóla - landssamtökum foreldra.</div> <p>&nbsp;</p> <p><span>Varamenn:</span></p> <p><span>Magnús Lyngdal Magnússon, án tilnefningar,</span></p> <p><span>Arna Hauksdóttir, án tilnefningar,</span></p> <p><span>Lárus Hagalín Bjarnason, tilnefndur af&nbsp;Félagi íslenskra framhaldsskóla,<br /> </span></p> <p><span>Birna María Brattberg Svanbjörnsdóttir, tilnefnd af&nbsp;Samstarfsnefnd háskólastigsins,</span></p> <p><span>Ragnar Þór Pétursson, tilnefndur af&nbsp;Kennarasambandi Íslands,<br /> </span></p> <p><span>Hrefna Sigurjónsdóttir, tilnefnd af Heimili og skóla - landssamtökum foreldra.</span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd um gerð langsskipulagsstefnu<p>Skipuð 30. nóvember 2018.<br /> Umhverfis- og auðlindaráðherra hefur ákveðið að hefja vinnu við gerð landsskipulagsstefnu sem felur í sér viðbætur við Landsskipulagsstefnu 2015-2026, sbr. 10. gr. og 11. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Með bréfi ráðherra til Skipulagsstofnunar, dags. 10. júlí sl., var stofnuninni falið að hefja þessa vinnu og var þess óskað að tillaga bærist til ráðuneytisins frá stofnuninni fyrir árslok 2019. Gert er ráð fyrir að Landsskipulagsstefna 2015-2026 gildi áfram en að mótuð verði nánari stefna um loftslagsmál, landslag og lýðheilsu í tengslum við framkvæmd skipulagsmála, sem taki eftir atvikum til allra viðfangsefna gildandi landsskipulagsstefnu. <br /> <br /> Ráðgjafarnefnd um gerð landsskipulagsstefnu er skipuð samkvæmt 3. gr. reglugerðar um landsskipulagsstefnu nr. 1001/2011 sem sett er á grundvelli skipulagslaga nr. 123/2010. <br /> <br /> Hlutverk ráðgjafarnefndarinnar er að vera ráðherra og Skipulagsstofnun til ráðgjafar og samráðs við undirbúning landsskipulagsstefnu. Ráðgjafarnefndinni er ætlað að veita faglega ráðgjöf við mótun landsskipulagsstefnu og að koma með tillögur um samþættingu við áætlanir í ólíkum málaflokkum sem varða landnotkun á landsvísu. Nánar er kveðið á um hlutverk og starfshætti nefndarinnar í 4. gr. og 5. gr. reglugerðar um landsskipulagsstefnu, nr. 1001/2011. <br /> <br /> Gert er ráð fyrir að starfi ráðgjafarnefndarinnar ljúki þegar þingsályktun um landsskipulagsstefnu hefur verið samþykkt á Alþingi. <br /> <br /> <strong>Án tilnefningar</strong><br /> Steinunn Fjóla Sigurðardóttir, formaður, umhverfis- og auðlindaráðuneyti,<br /> Páll Jakob Líndal<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu forsætisráðuneytis<br /> </strong>Egill Pétursson</p> <p> <strong>Samkvæmt tilnefningu sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra</strong><br /> Arnór Snæbjörnsson<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra</strong><br /> Erla Sigríður Gestsdóttir<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis</strong><br /> Hanna Dóra Hólm Másdóttir<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</strong><br /> Hrafnkell Á. Proppé<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> </p> <br />Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd um opinberar eftirlitsreglur<p>Forsætisráðherra skipaði í maí 2017 nefnd til ráðgjafar um eftirlit á vegum hins opinbera og framkvæmd laga&nbsp;<span>um <a href="https://www.althingi.is/lagas/149a/1999027.html" target="_blank">opinberar eftirlitsreglur, nr. 27/1999</a></span>. Skipunartími nefndarinnar er til þriggja ára frá 1. júní 2017 til 31. maí 2020.</p> <p>Markmið nefndarinnar er að vinna að því að auka hagkvæmni og skilvirkni í opinberu eftirliti með það fyrir augum að opinbert eftirlit nái markmiðum sínum um velferð, öryggi, heilbrigði og eðlilega viðskiptahætti en íþyngi einstaklingum og fyrirtækjum eins lítið og kostur er og að eftirlit stjórnvalda leiði ekki til mismununar eða takmarki athafnafrelsi nema almannahagsmunir krefjist.</p> <h2>Sinnir nefndin einkum þrenns konar verkefnum</h2> <ul> <li>Veitir umsagnir um lagafrumvörp og drög að stjórnvaldsfyrirmælum um eftirlitsreglur. <br /> Sinnir nefndin þessu hlutverki með því að veita umsagnir um áform um lagasetningu og lagafrumvörp sem kynnt eru í samráðsgátt Stjórnarráðsins, með svokölluðum <a href="/library/04-Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Afsta%c3%b0a%20nefndarinnar%20-%20Ey%c3%b0ubla%c3%b0%20-%20%c3%93l%c3%a6st.pdf" title="Eyðublað fyrir ábendingar ráðgjafarnefndar um áfrom um lagasetningu og drög að stjórnarfrumvörpum">ábendingum ráðgjafarnefndar </a>sem birtar eru í gáttinni sem umsagnir. </li> <li>Veitir ráðgjöf um endurskoðun eftirlitsreglna og framkvæmd eftirlits. </li> <li>Þessu verkefni sinnir nefndin með því að taka saman greiningargrunn þar sem er að finna yfirlit yfir lagaákvæði sem lúta að eftirliti og gjaldtöku sem og tillögur til lagabreytinga sem stuðla að því markmiði sem nefndin starfar eftir. </li> <li>Taka til athugunar eftirlitsreglur eða framkvæmd eftirlitsstarfsemi. <br /> Til að bregðast við þessu verkefni hefur nefndin í samstarfi við Maskínu&nbsp;látið framkvæma spurningakönnun þar sem fyrirtæki eru spurð um upplifun þeirra af eftirliti og framkvæmd þess.</li> </ul> <p>Þegar stjórnarfrumvarp felur í sér ákvæði um eftirlit skal fylgja því greinargerð um mat skv. 1. mgr. 3. gr. laga um opinberar eftirlitsreglur, <span>nr. 27/1999</span>. Ráðgjafarnefnd um opinberar eftirlitsreglur hefur útbúið <a href="/library/04-Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Eldri-skrar/Opinb_eftirlit_grunnmat_eftirlitsreglna.pdf">einfalt form</a>&nbsp;fyrir þær lágmarkskröfur sem mat á eftirlitsreglum þarf að uppfylla. Gera má ráð fyrir að matið verði almennt unnið innan þess ramma sem þar greinir. Ráðgjafarnefndin hefur einnig látið útbúa <a href="/library/04-Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Eldri-skrar/Opinb_eftirlit_itarlegt_mat.pdf">minnisatriði</a>&nbsp;og leiðbeiningar um aðferðafræði við ítarlegra mat, sem unnt er að styðjast við þegar setning eftirlitsreglna felur í sér víðtækari kerfisbreytingar.</p> <h2><strong>Ráðgjafarnefndina skipa</strong></h2> <ul> <li>Sigurður Örn Guðleifsson, formaður, skipaður án tilnefningar.</li> <li>Björg Ásta Þórðardóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins.</li> <li>Gunnar Dofri Ólafsson, tilnefndur af Viðskiptaráði Íslands.</li> <li>Guðjón Bragason, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</li> <li>Halldór Oddsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands.</li> </ul> <p><strong>Aðrir fulltrúar eru:</strong></p> <ul> <li>Guðný Hjaltadóttir, tilnefnd af Félagi atvinnurekenda.</li> <li>Sigurbjörg Stella Guðmundsdóttir, tilnefnd af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <h3>Ráðstefna um eftirlitsmenningu á Íslandi - 16. apríl 2019</h3> <p>Á ráðstefnunni var&nbsp;umfjöllunarefnið <em>Eftirlitsmenning á Íslandi</em>. Til fundarins voru sérstaklega boðaðir forstöðumenn 16 helstu eftirlitsstofnana og fulltrúar ráðuneyta, auk þess sem hagsmunasamtök fyrirtækja auglýstu fundinn meðal sinna félagsmanna. Tæplega 100 manns sátu ráðstefnuna. Í pallborði tóku þátt auk frummælanda, Páll Gunnar Pálsson, forstjóri Samkeppniseftirlitsins, Kristín Linda Ásgeirsdóttir, forstjóri Umhverfisstofnunar, Eggert Þór Kristófersson, forstjóri Festar</p> <p>Frummælendur voru:</p> <ul> <li> Sigurður Örn Guðleifsson, formaður ráðgjafarnefndarinnar,&nbsp;<a href="http://www.maskina.is/maelabord/radgjafarnefnd-public/" target="_blank">fjallaði um niðurstöður spurningakönnunar á meðal fyrirtækja um viðhorf þeirra til eftirlits.</a>&nbsp;</li> <li>Ania Thiemann, verkefnastjóri hjá OECD,<a href="/library/04-Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Vondud-stefnumotun/OECD_Better%20regulation%20for%20better%20business%20and%20competition.pdf" title="better regulation for better buisness and competition">fjallaði um aðkomu stofnunarinnar að málefnum reglusetningar og verkefni sem hún leiðir um mat á samkeppnishæfni í tveimur atvinnugreinum hér á landi</a>.</li> <li>Hrafnkell V. Gíslason, forstjóri Póst- og fjarksiptasofnunar,&nbsp;<a href="/library/04-Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Vondud-stefnumotun/Vi%c3%b0horf%20til%20eftirlits%20og%20reglusetningar%20%c3%a1%20svi%c3%b0i%20p%c3%b3st%20og%20fjarskipta.PDF" title="viðhorf til eftirlits og reglusetningar á sviði póst og fjarskipta">fjallaði um niðurstöður könnunarinnar m.t.t. stofnunarinnar og viðhorf til eftirlits og reglusetningar á sviði póst og fjarskipta</a>.</li> <li>Heiðrún Björk Gísladóttir, verkefnastjóri á samkeppnissviði Samtaka atvinnulífsins,&nbsp;<a href="/library/04-Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Vondud-stefnumotun/vi%c3%b0horf%20atvinnul%c3%adfsins%20til%20eftirlits.pdf" title="viðhorf atvinnulífsins til eftirlits">fjallaði um viðhorf atvinnulífsins til eftirlits</a>. </li> </ul> <h3><strong>Ítarefni</strong></h3> <ul> <li><a href="https://www.althingi.is/lagas/149a/1999027.html" target="_blank">Lög um opinberar eftirlitsreglur.</a></li> <li><a href="https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/812-1999" target="_blank">Reglugerð um eftirlitsreglur hins opinbera.</a></li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Eldri-skrar/einfoldun-regluverks-handbok-sept-2014.pdf">Handbók um einföldun regluverks.</a></li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Eldri-skrar/Opinb_eftirlit_grunnmat_eftirlitsreglna.pdf">Grunnmat á eftirlitsreglum.</a></li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Eldri-skrar/Opinb_eftirlit_itarlegt_mat.pdf">Leiðbeiningar um ítarlegt mat á áhrifum eftirlitsreglna.</a></li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Afsta%c3%b0a%20nefndarinnar%20-%20Ey%c3%b0ubla%c3%b0%20-%20%c3%93l%c3%a6st.pdf" title="Eyðublað fyrir ábendingar ráðgjafarnefndar um áfrom um lagasetningu og drög að stjórnarfrumvörpum">Eyðublað fyrir ábendingar ráðgjafarnefndar um áform um lagasetningu og drög að stjórnarfrumvörpum</a>.</li> <li><a href="http://www.atvinnurekendur.is/media/FA_eftirlitsgjo%CC%88ld_Baekl4.pdf">Eftirlitsgjöld á atvinnulífið - Eru eftirlitsgjöld ríkisins lögmæt, sanngjörn og hagkvæm?</a></li> </ul> <h3><strong>Útgefnar skýrslur</strong></h3> <ul> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/radgjafarnefnd-um-opinberar-eftirlitsreglur%20-%20Copy%20(1).pdf" title="Skýrsla um þróun reglubyrði atvinnulífsins á 143. til 145. löggjafarþingi">Skýrsla um þróun reglubyrði atvinnulífsins á 143. til 145. löggjafarþingi</a>&nbsp;(2016).</li> <li>Einföldun gildandi regluverks - stöðuskýrsla (2014).</li> <li>Skýrsla forsætisráðherra um áhrif laga um opinberar eftirlitsreglur og störf ráðgjafarnefndar 2002–2005.</li> <li>Skýrsla ráðgjafarnefndar um opinberar eftirlitsreglur um áhrif laga um opinberar eftirlitsreglur og störf nefndarinnar 1999–2002.</li> <li>Framtíðarskipan opinbers matvælaeftirlits (2001).</li> <li>Opinberar eftirlitsreglur (2000).</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd um stefnumarkandi landsáætlun til 12 ára um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum<p>Skipuð 9. febrúar 2017<br /> Nefndin er skipuð til þriggja ára samkvæmt 6. gr. laga nr. 20/2016 um landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum. Hlutverk ráðgjafarnefndarinnar er að vera verkefnisstjórn til ráðgjafar og samráðs við undirbúning stefnumarkandi landsáætlunar til tólf ára. </p> <p ><strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka ferðaþjónustunnar</strong><br /> Anna G. Sverrisdóttir, aðalfulltrúi,<br /> Gunnar Valur Sveinsson, til vara.</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Landssamtaka landeigenda</strong><br /> Guðrún María Valgeirsdóttir, aðalfulltrúi,<br /> Örn Bergsson, til vara.</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu ferðamálasamtaka</strong><br /> Jóna Árný Þórðardóttir, aðalfulltrúi,<br /> Þuríður Halldóra Aradóttir Braun, til vara.</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Minjastofnunar</strong><br /> Kristín Huld Sigurðardóttir, aðalfulltrúi,<br /> Guðmundur Stefán Sigurðsson, til vara.</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Náttúrufræðistofnunar Íslands</strong><br /> Lovísa Ásbjörnsdóttir, aðalfulltrúi,<br /> Trausti Baldursson, til vara.</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Ferðamálastofu</strong><br /> Ólöf Ýrr Atladóttir, aðalfulltrúi,<br /> Helena Þ. Karlsdóttir, til vara.</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</strong><br /> Páll Brynjarsson, aðalfulltrúi:<br /> Berglind Kristínsdóttir, til vara.</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu háskólasamfélagsins</strong><br /> Skúli Skúlason, aðalfulltrúi,<br /> Steinunn Kristjánsdóttir, til vara.</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu frjálsra félagasamtaka á sviði umhverfisverndar</strong><br /> Snorri Baldursson, aðalfulltrúi,<br /> Elín Erlingsdóttir, til vara.</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka útivistarfélaga</strong><br /> Sævar Siggeirsson, aðalfulltrúi,<br /> Sigríður Arna Arnþórsdóttir, til vara.</p>Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd um þjóðgarðinn Snæfellsjökul<p>Skipuð 11. janúar 2019<br /> <span>Nefndin er skipuð til fjögurra ára í senn í samræmi við</span>&nbsp;<a href="https://www.althingi.is/lagas/nuna/2013060.html" target="_blank">47. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/ 2013</a>&nbsp;<span>og</span> <a href="http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/568-2001">reglugerð nr. 568/2001</a> <span>um þjóðgarðinn Snæfellsjökul, með síðari breytingu</span> <a href="http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/928-2005">nr. 928/2005</a><span>. Nefndin skal vera Umhverfisstofnun til ráðgjafar um málefni er varða rekstur og skipulag þjóðgarðsins.</span></p> <p>Í nefndinni eiga sæti fulltrúi Umhverfisstofnunar, sem er formaður, einn fulltrúi tilnefndur af sveitarfélaginu Snæfellsbæ, einn tilnefndur af ferðamálasamtökum Snæfellsness og einn af Fornleifavernd ríkisins. Þjóðgarðsvörður situr fundi nefndarinnar og hefur málfrelsi og tillögurétt.</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Umhverfisstofnununar<br /> </strong><span>Sigrún Ágústsdóttir, formaður</span></p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Snæfellsbæjar<br /> </strong><span>Kristinn Jónasson</span></p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Ferðamálasamtaka Snæfellsness<br /> </strong><span>Gísli Ólafsson</span></p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Minjastofnunar Íslands<br /> </strong><span>Ásta Hermannsdóttir</span></p> <p>&nbsp;</p> "Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd um uppruna og ræktun íslenska hestsins<p>Samkvæmt ákvæðum 7. gr. reglugerðar nr. 948/2002 sem síðari breytingum um uppruna og ræktun íslenska hestsins, skipar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra þriggja manna nefnd til að vera ráðgefandi við mótun, framkvæmd og breytingar á þeim reglum sem getið er í viðauka reglugerðarinnar. Nefndin hafi það að leiðarljósi að tryggja fagleg vinnubrögð og alþjóðlega sátt um reglurnar. Nefndin er samráðsvettvangur íslenskra stjórnvalda, Bændasamtaka Íslands og alþjóðasamfélagsins um ræktun íslenska hestsins. Nefndin er einnig til ráðgjafar um önnur atriði sem tengjast reglugerð þessari. Í nefndinni eiga sæti; landsráðunautur í hrossarækt, ræktunarfulltrúi FEIF auk formanns sem sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skipar án tilnefningar.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <ul> <li> Ágúst Sigurðsson, erfðafræðingur og sveitarstjóri, skipaður formaður án tilnefningar</li> <li>Þorvaldur Kristjánsson, ráðunautur, fulltrúi Bændasamtaka Íslands</li> <li>Inge Kringeland, ræktunarfulltrúi FEIF.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd um útflutning hrossa<p>Skv. 7. gr. laga nr. 27/2011 um útflutning hrossa skipar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fimm manna ráðgjafarnefnd um málefni er snerta útflutning hrossa. Nefndin er samráðsvettvangur stjórnvalda og þeirra sem að þeim málefnum vinna. Bændasamtök Íslands, Félag hrossabænda, Matvælastofnun og Félag hrossaútflytjenda tilnefna einn mann í nefndina hver en ráðherra skipar formann án tilnefningar.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti: </p> <ul> <li>Kjartan Hreinsson, skipaður formaður án tilnefningar </li> <li>Jón Baldur Lorange, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands</li> <li>Hulda G. Geirsdóttir, tilnefnd af Félagi hrossabænda </li> <li>Gunnar Örn Guðmundsson, tilnefndur af Matvælastofnun </li> <li>Kristbjörg Eyvindsdóttir, tilnefnd af Félagi hrossaútflytjenda.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd Varasjóðs húsnæðismála<p>Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1998044.html#G43">43. gr. laga um húsnæðismál, nr. 44/1998</a>, með síðari breytingum, skipar ráðherra fimm manna ráðgjafarnefnd Varasjóðs húsnæðismála til fjögurra ára í senn og jafnmarga til vara.</p> <p>Meginhlutverk ráðgjafarnefndarinnar skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1998044.html#G44">44. gr. laganna</a> er að veita rekstrarframlög til sveitarfélaga vegna hallareksturs félagslegra leiguíbúða eða íbúða sem hafa staðið auðar í lengri tíma, að veita framlög til sveitarfélaga vegna sölu félagslegra eignar- og leiguíbúða á almennum markaði, að hafa umsýslu með varasjóði viðbótarlána, að hafa umsýslu með Tryggingarsjóði vegna byggingargalla og að veita ráðgjöf og leiðbeiningar þeim sveitarfélögum sem vilja breyta um rekstrarform félagslegra leiguíbúða eða hagræða í rekstri þeirra og að sjá um upplýsingavinnslu og úttekt á árangri af verkefnum sjóðsins.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Ingi Valur Jóhannsson, án tilnefningar, formaður</li> <li>Þóra Björg Jónsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga, varaformaður</li> <li>Skúli Þórðarson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Þórdís Sif Sigurðardóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Hallgrímur Guðmundsson, tiln. af fjármálaráðuneyti</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Rún Knútsdóttir, án tilnefningar</li> <li>Sigurbjörg Gísladóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Valdimar O. Hermannsson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Tryggvi Þórhallsson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Guðrún Ögmundsdóttir, tiln. af fjármálaráðuneyti <br /> <br /> <em>Nefndin er skipuð af félags- og húsnæðismálaráðherra frá 13. nóvember 2014 til 12. nóvember 2018.</em></li> </ul>Félagsmálaráðuneytið
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd vegna innleiðingar og eftirfylgni aðgerða til að auka nýliðun kennara<p><span>Hlutverk ráðgjafarnefndar vegna innleiðingar og eftirfylgni aðgerða til að auka nýliðun kennara er m.a. að:<br /> <br /> -&nbsp; &nbsp; &nbsp;fylgja eftir innleiðingu aðgerða, hafa yfirsýn og veita ráðgjöf eftir þörfum,<br /> -&nbsp; &nbsp; &nbsp;fylgja eftir samkomulagi um launað starfsnám kennaranema á lokaári,<br /> -&nbsp; &nbsp; &nbsp;fylgja eftir verklagsreglum um nýliðunarsjóð,<br /> -&nbsp; &nbsp; &nbsp;bera ábyrgð á árlegu endurmati aðgerða með tilliti til árangurs og úrbóta,<br /> -&nbsp; &nbsp; &nbsp;önnur úrlausnaatriði er varða aðgerðir um nýliðun kennara.</span></p> <p><span>Skipunartími er frá 4. júní 2019 til 3. júní 2024.<br /> <br /> Ráðgjafarnefndin er þannig skipuð:<br /> <br /> Aðalmenn:<br /> Sonja Dögg Pálsdóttir, formaður, án tilnefningar,<br /> Svandís Ingimundardóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,<br /> Sólveig María Árnadóttir, tilnefnd af Landssamtökum íslenskra stúdenta,<br /> Ragnar Þór Pétursson, tilnefndur af Kennarasambandi Íslands,<br /> Guðmundur Engilbertsson, tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins.<br /> <br /> Varamenn:<br /> Guðni Olgeirsson, án tilnefningar,<br /> Vigdís Ósk Häsler Sveinsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,<br /> Jóhanna Ásgeirsdóttir, tilnefnd af Landssamtökum íslenskra stúdenta,<br /> Anna María Gunnarsdóttir, tilnefnd af Kennarasambandi Íslands,<br /> Kristín Jónsdóttir, tilnefnd af samstarfsnefnd háskólastigsins.</span></p> &nbsp; <div>&nbsp;</div>Mennta- og menningarmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriRáðherranefnd um efnahagsmál og endurskipulagningu fjármálakerfisins<p>&nbsp;</p> <p><a href="/rikisstjorn/radherranefndir/">Sjá nánar um ráðherranefndir.</a></p>Forsætisráðuneytið
Blá ör til hægriRáðherranefnd um jafnréttismál<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/rikisstjorn/radherranefndir/">Sjá nánar um ráðherranefndir</a></p>Forsætisráðuneytið
Blá ör til hægriRáðherranefnd um ríkisfjármál<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/rikisstjorn/radherranefndir/">Sjá nánar um ráðherranefndir&nbsp;</a></p>Forsætisráðuneytið
Blá ör til hægriRáðherranefnd um samræmingu mála er varða fleiri en eitt ráðuneyti<p>&nbsp;</p> <p><a href="/rikisstjorn/radherranefndir/">Sjá nánar um ráðherranefndir.</a></p>Forsætisráðuneytið
Blá ör til hægriRannsóknarnefnd samgönguslysa<p>Rannsóknarnefnd samgönguslysa starfar samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2013018.html">lögum um rannsókn samgönguslysa, nr. 18/2013</a>. Með lögunum sem tóku gildi 1. júní 2013 var starfsemi rannsóknarnefndar flugslysa, rannsóknarnefndar sjóslysa og rannsóknarnefndar umferðarslysa sameinuð og féllu lög um nefndirnar þrjár þar með úr gildi.</p> <p>Markmið laganna um rannsóknarnefnd samgönguslysa er að fækka slysum og auka öryggi í samgöngum með því að efla og bæta slysarannsóknir.</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <ul> <li>Geirþrúður Alfreðsdóttir, verkfræðingur, flugstjóri og jafnframt formaður.</li> <li>Ásdís J. Rafnar, lögfræðingur.</li> <li>Bryndís Lára Torfadóttir, flugmaður.</li> <li>Gestur Gunnarsson, flugvirki.</li> <li>Guðmundur Úlfarsson, Ph.D. prófessor og samgönguverkfræðingur.</li> <li>Hilmar Snorrason, skólastjóri Slysavarnaskóla sjómanna,</li> <li>Ingi Tryggvason, lögfræðingur og jafnframt varaformaður.&nbsp;</li> </ul> <p>Varamenn eru:</p> <ul> <li>Hjörtur Emilsson, skipatæknifræðingur.</li> <li>Hörður Vignir Arilíusson, flugumferðarstjóri.</li> <li>Kristín Sigurðardóttir, læknir.</li> <li>Pálmi Kr. Jónsson, vélfræðingur.</li> <li>Guðrún Nína Petersen, sérfræðingur á sviði veðurfræðisrannsókna.</li> <li>Tómas Davíð Þorsteinsson, öryggissérfræðingur.</li> </ul> <p>Skipunartími frá og með 1. júní 2018 til og með 31. maí 2023 eða til fimm ára.<br /> <br /> </p> <blockquote> <p><a href="http://rnsa.is"><strong>Rannsóknarnefnd samgönguslysa</strong></a><br /> Húsi FBS-R v. Flugvallaveg, 101 Reykjavík<br /> Sími: 511 1666 / Fax: 511 1667<br /> 24 tíma bakvakt: 660 0336<br /> Netfang <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p> </blockquote>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Blá ör til hægriRannsóknasjóður. Stjórn 2019-2022.<p><span>Hlutverk stjórnar Rannsóknasjóðs sbr. 4. gr laga nr. 3/2003 um opinberan&nbsp;stuðning við vísindarannsóknir er að meta umsóknir um styrk úr sjóðnum að&nbsp;fengnum umsögnum fagráða sem skipuð eru skv. 5. gr. laga nr. 3/2003.&nbsp;Hlutverk Rannsóknasjóðs er að styrkja vísindarannsóknir á Íslandi.&nbsp; Í þeim tilgangi styrkir sjóðurinn skilgreind rannsóknarverkefni einstaklinga, rannsóknarhópa, háskóla, rannsóknastofnana og fyrirtækja. Rannsóknasjóður veitir styrki samkvæmt almennum áherslum Vísinda- og tækniráðs og á grundvelli faglegs mats á gæðum rannsóknarverkefna, færni þeirra einstaklinga sem stunda rannsóknirnar og aðstöðu þeirra til að sinna verkefninu.&nbsp; Stjórn&nbsp;Rannsóknasjóðs skal jafnframt fara með stjórn&nbsp; Tækjasjóðs.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Stjórnin er þannig skipuð:</p> <p>Jón Gunnar Bernburg, formaður, tilnefndur af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs,</p> <span>Varamaður: Ragnhildur Helgadóttir, tilnefnd af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs.<br /> <br /> Unnur Styrkársdóttir, varaformaður, tilnefnd af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs,<br /> Varamaður:&nbsp; Magnús Karl Magnússon, tilnefndur af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs.<br /> <br /> Anna Guðrún Líndal, tilnefnd af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs,<br /> Varamaður: Sigurður Gylfi Magnússon, tilnefndur af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs.<br /> <br /> Björn Þór Jónsson, tilnefndur af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs,<br /> Varamaður: Hafliði Pétur Gíslason, tilnefndur af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs.<br /> <br /> Ingibjörg Jónsdóttir, tilnefnd af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs,<br /> Varamaður: Guðrún Nína Petersen, tilnefnd af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs.<br /> </span> <div>&nbsp;</div>Mennta- og menningarmálaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriRefsiréttarnefnd<p>Refsiréttarnefnd hefur það hlutverk að vera ráðuneytinu til ráðgjafar á sviði refsiréttar og annast endurskoðun refsilaga.<br /> Helstu verkefni nefndarinnar eru að:</p> <ul> <li>vera innanríkisráðherra til ráðgjafar um samningu frumvarpa og annarra reglna á sviði refsiréttar,</li> <li>semja frumvörp og aðrar reglur að beiðni ráðherra á því sviði og í samræmi við áætlun og áherslur ráðherra,</li> <li>veita umsagnir um frumvörp og aðrar tillögur er varða refsirétt,</li> <li>fylgjast með þróun á sviði refsiréttar, þar með talið erlendra refsilaga, einkum á Norðurlöndum, og alþjóðlegum viðhorfum á þessu sviði.</li> </ul> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <ul> <li>Svala Ísfeld Ólafsdóttir, dósent við lagadeild Háskólans í Reykjavík, formaður</li> <li>Egill Stephensen saksóknari</li> <li>Símon Sigvaldason héraðdómari</li> <li>Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknari</li> <li>Þorvaldur Heiðar Þorsteinsson lögfræðingur</li> </ul>Dómsmálaráðuneytið
Blá ör til hægriReikningsskila- og upplýsinganefnd<p>Meginhlutverk reikningsskila- og upplýsinganefndar, sem skipuð er skv. 74. gr.&nbsp;,<a href="http://www.althingi.is/lagas/145a/2011138.html">sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011</a>, er að stuðla að samræmingu í reikningsskilum sveitarfélaga og öðrum fjárhagslegum ráðstöfunum þeirra. Þá sinnir hún öðrum verkefnum sem ráðherra felur henni á þessu sviði. Reikningsskila- og upplýsinganefnd getur eftir því sem tilefni er til gefið út nánari leiðbeiningar og álit um bókhald, fjárhagsáætlanir og reikningsskil sveitarfélaga en gert er í reglum um bókhald og reikningsskil.</p> <p>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra skipar fimm manna reikningsskila- og upplýsinganefnd til fimm ára í senn. Nefndarmenn skulu hafa þekkingu á reikningsskilum sveitarfélaga. Tvo skal skipa samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga, einn samkvæmt tillögu Hagstofu Íslands og tvo án tilnefningar. Skal annar þeirra vera löggiltur endurskoðandi. Fimm varamenn skulu skipaðir með sama hætti. Ráðherra skipar formann nefndarinnar.</p> <p><strong>Reikningsskila- og upplýsinganefnd er þannig skipuð:</strong></p> <ul> <li>Sigrún Guðmundsdóttir, löggiltur endurskoðandi og jafnframt formaður, tilnefnd af ráðherra</li> <li>Ágúst Kristinsson, löggiltur endurskoðandi, tilnefndur af ráðherra</li> <li>Gísli H. Guðmundsson, borgarbókari, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Ingibjörg Garðarsdóttir, fjármálastjóri, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Hólmfríður Sigurðardóttir, tilnefnd af Hagstofu Íslands</li> </ul> <p><strong>Varamenn:</strong></p> <ul> <li>Stefán Kalmansson og Jóna Árný Þórðardóttir, tilnefnd af ráðherra</li> <li>Sigurrós Ásta Sigurðardóttir og Jóhannes Á. Jóhannesson, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Björn Rúnar Guðmundsson, tilnefndur af Hagstofu Íslands</li> </ul> <p>&nbsp;Skipunartími nefndarinnar er frá og með 1. júlí 2016 til og með 30. júní 2021 eða til fimm ára.</p> <blockquote> <h3><a href="/verkefni/sveitarstjornir-og-byggdamal/sveitarstjornarmal/fjarmal-sveitarfelaga/reikningsskila-og-upplysinganefnd/alit-og-annad-efni-reikningsskila-og-upplysinganefndar/">Álit reikningsskila- og upplýsinganefndar</a></h3> </blockquote>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Blá ör til hægriReikningsskilaráð 2016-2020<p>Reikningsskilaráð er skipað af ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra til fjögurra ára í senn skv. 118. gr. laga nr. 3/2006 og skal stuðla að mótun settra reikningsskilareglna með útgáfu og kynningu samræmdra reglna sem farið skal eftir við gerð reikningsskila. Ráðið skal gefa álit á því hvað teljast settar reikningsskilareglur á hverjum tíma. Birta skal reglur reikningsskilaráðs í B-deild Stjórnartíðinda. Ráðið skal starfa í nánu samráði við Félag löggiltra endurskoðenda og hagsmunaaðila. Það getur einnig verið stjórnvöldum til ráðuneytis um ákvæði sem sett eru í lögum eða reglugerðum um reikningsskil.</p> <p>Í ráðinu eiga sæti: </p> <ul> <li>Aðalsteinn Hákonarson, formaður, tilnefndur af ársreikningaskrá Ríkisskattstjóra</li> <li>Elín Hanna Pétursdóttir, endurskoðandi, skipuð án tilnefningar</li> <li>Signý Magnúsdóttir, endurskoðandi, tilnefnd af Viðskiptaráði Íslands </li> <li>Sigurjón Geirsson, endurskoðandi, tilnefndur af Samstarfsnefnd háskólastigsins</li> <li>Unnar Friðrik Pálsson, endurskoðandi, tilnefndur af Félagi löggiltra endurskoðenda.</li> </ul> <p><a href="https://reikningsskilarad.is/ " target="_blank">Heimasíða reikningsskilaráðs</a></p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Blá ör til hægriReikningsskilaráð ríkisins<span></span> <p><span>Reikningsskilaráð ríkisins fyrir A-hluta er skipað í samræmi við ákvæði 63. gr. laga um opinber fjármál nr. 123/2015.&nbsp;,Hlutverk reikningsskilaráðs er í aðalatriðum tvíþætt:</span></p> <ol> <li><span>Að taka ákvarðanir um innleiðingu reikningsskilastaðla og álitaefni sem þá varða og eru þær ákvarðanir endanlegar.</span></li> <li><span>&nbsp;,</span>Að veita umsögn um önnur atriði sem hafa þýðingu fyrir reikningsskil ríkisins.</li> </ol> <p><span>Ráðinu er ætlað að stuðla að samræmi í framsetningu fjárlaga og ríkisreiknings. Umsagnar og ráðgjafarhlutverk ráðsins er sérstaklega mikilvægt við innleiðingu nýrra reikningsskila. Ráðið ákveður hvort nýjir staðlar skuli innleiddir í heild eða hluta innan ramma laganna, sbr ákvæði 52. gr. laga um opinber fjármál. Gera má ráð fyrir því að ráðið fjalli um og veiti eftir atvikum umsagnir um alla meginþætti undirbúnings innleiðingar breyttra reikningsskila hjá ríkinu. Ráðið mun einnig veita umsögn um verkefni sem geta haft veruleg áhrif á niðurstöðu ríkisreiknings þegar á undirbúningsstigi viðkomandi verkefna.</span></p> <p><span>Formaður reikningsskilaráðs er Gunnar H. Hall, fjármála- og efnahagsráðuneytinu. Aðrir í ráðinu eru Ingþór Karl Eiríksson fjársýslustjóri, Ólafur Hjálmarsson hagstofustjóri, Anna Birgitta Geirfinnsdóttir, löggiltur endurskoðandi hjá Deloitte og Björn Þór Hermannsson, fjármála- og efnahagsráðuneytinu.</span></p> <p><span>Ríkisendurskoðandi situr fundi ráðsins lögum samkvæmt.</span></p> <p><span>Kristinn Hjörtur Jónasson, fjármála- og efnahagsráðuneytinu er starfsmaður ráðsins.&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span><strong>Fundargerðir reikningsskilaráðs ríkisins:</strong></span></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/43.%20fundur%2012.%20ma%c3%ad%202020.pdf">43. fundur 12. maí 2020</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/42.%20fundur%2022.%20apr%c3%adl%202020.pdf">42. fundur 22. apríl 2020</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/41.%20fundur%2012.%20febr%c3%baar%202020.pdf">41. fundur 12. febrúar 2020</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/40.%20fundur%2015.%20jan%c3%baar%202020.pdf">40. fundur 15. janúar 2020</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/39.%20fundur%2018.%20desember%202019.pdf">39.fundur 18. desember 2019</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/38.%20fundur%2013.%20n%c3%b3vember%202019.pdf">38. fundur 13. nóvember 2019</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/37.%20fundur%2025.%20september%202019.pdf">37. fundur 25. september 2019</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/36.%20fundur%204.%20september%202019.pdf">36. fundur 4. september 2019</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/35.%20fundur%203.%20j%c3%bal%c3%ad%202019.pdf">35. fundur 3. júlí 2019</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/34.%20fundur%204.%20j%c3%ban%c3%ad%202019.pdf">34. fundur 4. júní 2019</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/33.%20fundur%208.%20ma%c3%ad%202019.pdf">33. fundur 8. maí 2019</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/32.%20fundur%2017.%20apr%c3%adl%202019.pdf">32. fundur 17. apríl 2019</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/31.%20fundur%201.%20mars%202019.pdf">31. fundur 1. mars 2019</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2030%20fundarger%c3%b0%2006.02.19.pdf">30. fundur 5. febrúar 2019</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2029%20fundarger%c3%b0%2016.01.19.pdf">29. fundur 16.janúar 2019</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2028%20fundarger%c3%b0%2019.12.18.pdf">28. fundur 19. desember 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2027%20fundarger%c3%b0%2014.11.18.pdf">27. fundur 14. nóvember 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2026%20fundarger%c3%b0%2003.10.18.pdf">26. fundur 3.október 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2025%20fundarger%c3%b0%2026.09.18.pdf">25. fundur 26. september 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2024%20fundarger%c3%b0%2017.09.18.pdf">24. fundur 17. september 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2023%20fundarger%c3%b0%2031.08.18.pdf">23. fundur 31. ágúst 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2022%20fundarger%c3%b0%2015.08.18.pdf">22. fundur 15. ágúst 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2021%20fundarger%c3%b0%2006.06.18.pdf">21. fundur 6. júní 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2020%20fundarger%c3%b0%2023.05.18.pdf">20. fundur 23. maí 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2019%20fundarger%c3%b0%2009.05.18.pdf">19. fundur 9. maí 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2018%20fundarger%c3%b0%2011.04.18.pdf">18. fundur 11. apríl 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2017%20fundarger%c3%b0%2013.03.18.pdf">17. fundur 13. mars 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2016%20fundarger%c3%b0%2007.02.18.pdf">16. fundur 7. febrúar 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2015%20fundarger%c3%b0%2017.01.18.pdf">15. fundur 17. janúar 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2014%20fundarger%c3%b0%2014.12.17.pdf">14. fundur 14. desember 2017</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2013%20fundarger%c3%b0%2008.11.17.pdf">13. fundur 8. nóvember 2017</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2012%20fundarger%c3%b0%2018.10.17.pdf">12. fundur 18. október 2017</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2011%20fundarger%c3%b0%2005.09.17.pdf">11. fundur 5. september 2017</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2010%20fundarger%c3%b0%2005.07.17.pdf">10. fundur 5. júlí 2017</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%209%20Fundarger%c3%b0%2007.06.17.pdf">9. fundur 7. júní 2017</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%208%20Fundarger%c3%b0%2004.05.17.pdf">Reikningsskilaráð - 8. fundur 4. maí 2017</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%207%20fundarger%c3%b0%2005.04.17.pdf">Reikningsskilaráð - 7. fundur 5. apríl 2017</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%206%20fundarger%c3%b0%2028.02.17.pdf">Reikningsskilaráð - 6. fundur 28. febrúar 2017</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%205%20fundarger%c3%b0%2001.02.17.pdf">Reikningsskilaráð - 5. fundur 1. febrúar 2017</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%204%20fundarger%c3%b0%2004.01.17.pdf">Reikningsskilaráð - 4. fundur 4. janúar 2017</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%203%20fundarger%c3%b0%2019.12.16.pdf">Reikningsskilaráð - 3. fundur 19. desember 2016</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%202%20fundarger%c3%b0%2028.11.16.pdf">Reikningsskilaráð - 2. fundur 28. nóvember 2016</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%201%20fundarger%c3%b0%2016.11.16.pdf">Reikningsskilaráð - 1. fundur 16. nóvember 2017</a></p> <p><strong>Innleiðingaráætlanir</strong></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2025%20innlei%c3%b0ingar%c3%a1%c3%a6tlun%20minnisbla%c3%b0%2026.09.18.pdf">26.september 2018 - innleiðingaráætlun reikningsskilabreyta</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2025%20innlei%c3%b0ingar%c3%a1%c3%a6tlun%20sta%c3%b0lar%2026.09.18.pdf">26. september 2018 - innleiðingaráætlun - staðlar</a></p> <p><strong>Álit og erindi frá reikningsskilaráði</strong></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Erindi%20fj%c3%a1rm%c3%a1la-%20og%20efnahagsr%c3%a1%c3%b0uneytis%20vegna%20vegaframkv%c3%a6mda.pdf">Álit reikningsskilaráðs á verkefnafjármögnun í vegaframkvæmdum</a>&nbsp;</p> <p> <a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Svar%20reikningsskilar%c3%a1%c3%b0s%20vi%c3%b0%20erindi%20FJR%20um%20L%c3%8dN%20og%20MSN.pdf">Svar við erindi ráðuneytisins vegna Lánasjóðs íslenskra námsmanna og frumvarps til laga um Menntasjóð námsmanna </a>&nbsp;</p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Erindi%20fj%c3%a1rm%c3%a1la-%20og%20efnahagsr%c3%a1%c3%b0uneytis%20vegna%20vegaframkv%c3%a6mda.pdf"></a></p>Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Blá ör til hægriRéttarfarsnefnd<p>Réttarfarsnefnd er fastanefnd skipuð af dómsmálaráðherra. Nefndin hefur það hlutverk að vera ráðherra til ráðgjafar á sviði réttarfars.</p> <p>Helstu verkefni nefndarinnar eru að:</p> <ul> <li>vera dómsmálaráðherra til ráðgjafar um samningu frumvarpa og annarra reglna á sviði réttarfars,</li> <li>semja frumvörp og aðrar reglur að beiðni ráðherra á því sviði og í samræmi við áætlun og áherslur ráðherra, </li> <li>veita umsagnir um frumvörp og aðrar tillögur er varða réttarfar.</li> </ul> <p> Í nefndinni eiga sæti:</p> <ul> <li> <p>Sigurður Tómas Magnússon, dómari við Landsrétt, sem jafnframt er formaður,</p> </li> <li> <p>Ása Ólafsdóttir, dósent við lagadeild Háskóla Íslands,</p> </li> <li> <p>Ragnheiður Harðardóttir, dómari við Landsrétt</p> </li> <li> <p>Stefán Már Stefánsson, prófessor við lagadeild Háskóla Íslands.</p> </li> <li>Benedikt Bogason, dómari við Hæstarétt Íslands</li> </ul> <p>Tengiliður ráðuneytisins við nefndina er Bryndís Helgadóttir, skrifstofustjóri lagaskrifstofu dómsmálaráðuneytisins.</p> <p>Skipunartími er frá og með 1. mars 2017 til og með 28. febrúar 2022.</p> <br /> <a href="https://www.stjornarradid.is/default.aspx?pageid=9e2f03b3-b6eb-11e6-9409-005056bc4d74">Lög og reglur er varða réttarfar o.fl.</a>Dómsmálaráðuneytið
Blá ör til hægriRéttindavakt fyrir fatlað fólk<p>Samkvæmt 3. gr. laga um réttindagæslu fyrir fatlað fólk, <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2011088.html">nr. 88/2011,</a> skal velferðarráðuneytið koma á fót sérstakri réttindavakt sem skal hafa yfirumsjón með réttindum fatlaðs fólks.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Erna Kristín Blöndal, án tilnefningar, formaður</li> <li>Þór Hauksson Reykdal, án tilnefningar</li> <li>Halldór Sævar Guðbergsson, tiln. af Örykjabandalagi Íslands</li> <li>Árni Múli Jónasson, tiln. af Landssamtökunum Þroskahjálp</li> <li>Guðrún V. Stefánsdóttir, tiln. af Háskóla Íslands</li> <li>María Ingibjörg Kristjánsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Þuríður Harpa Sigurðardóttir, tiln. af Öryrkjabandalagi Íslands</li> <li>Bryndís Snæbjörnsdóttir, tiln. af Landssamtökunum Þroskahjálp</li> <li>Snæfríður Þóra Egilsson, tiln. af Háskóla Íslands</li> <li>Guðríður Guðmundsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</li> </ul> <p>Skipuð af félags- og húsnæðismálaráðherra frá 2. júní 2016 til 1. júní 2020.</p>Félagsmálaráðuneytið
Blá ör til hægriRithöfundasjóður Ríkisútvarpsins 2017-2021<span></span> <p><strong><span style="color: black; font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif;">Stjórn Rithöfundasjóðs Ríkisútvarpsins starfsar skv. 5. gr. </span></strong><strong><span style="color: black; font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif;">s</span></strong><strong><span style="color: black; font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif;">kipulagsskrár</span></strong><strong><span style="color: black; font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif;"> </span></strong><strong><span style="color: black; font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif;">nr. 687/1996 fyrir sjóðinn.</span></strong><strong><span style="color: black; font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif;"> </span></strong><strong><span style="color: black; font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif;">Í skipulagsskránni kemur fram að í stjórninni eiga sæti auk formanns, sem ráðherra skipar, tveir menn skipaðir af Ríkisútvarpinu og tveir skipaðir af Rithöfundasambandi Íslands.</span></strong></p> <p><strong><span style="color: black; font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif;"></span></strong></p> <p><strong><span style="color: black; font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif;">Nefndarmenn:</span></strong></p> <p><span style="color: black; font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif;">Guðmundur Rúnar Svansson formaður, skipaður af </span><span style="color: black; font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif;">mennta- og menningarmálaráðherra.</span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriRitstjórn lagasafns<p>Ritstjórn lagasafns skal hafa umsjón með gerð lagasafns og sjá um útgáfu slíks safns, hvort heldur er á prenti eða í öðrum miðli.</p> <p>Ritstjórnina skipa:</p> <ul> <li>Bryndís Helgadóttir, skrifstofustjóri í dómsmálaráðuneytinu, formaður.</li> <li>Þórhallur Vilhjálmsson, aðallögfræðingur Alþingis.</li> <li>Ása Ólafsdóttir, hæstaréttarlögmaður, sem jafnframt er ráðin ritstjóri lagasafnsins.</li> </ul>Dómsmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSafnaráð 2017-2020<p><span>Safnaráð starfar skv.&nbsp; 7. gr. safnalaga nr. 141/2011.&nbsp; Hlutverk safnaráðs er&nbsp;ma. að hafa eftirlit með safnastarfsemi í landinu, vinna að stefnumörkun,&nbsp;fjalla um stofnskrár og viðurkenningu safna og veita umsögn um styrkumsóknir úr&nbsp;safnasjóði.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p><span>Ólafur Kvaran<br /> Staða: Formaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Anna Sigríður Kristjánsdóttir<br /> Staða: Varaformaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Haraldur Þór Egilsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Félag íslenskra safna/safnmanna<br /> </span></p> <p><span>Helga Lára Þorsteinsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Íslandsdeild ICOM<br /> </span></p> <p><span>Sigríður Björk Jónsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Samband íslenskra sveitarfélaga<br /> </span></p> <p><span>Birta Guðlaug Guðjónsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Gunnþóra Halldórsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Félag íslenskra safna/safnmanna<br /> </span></p> <p><span>Magnús Karel Hannesson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Samband íslenskra sveitarfélaga<br /> </span></p> <p><span>Sigurður Trausti Traustason<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Íslandsdeild ICOM<br /> </span></p> <p><span>Valborg Þóra Snævarr<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra</span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSamgönguráð<p>Samkvæmt <a href="https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008033.html">lögum um samgönguáætlun, nr. 33/2008</a>, <span style="background-color: #ffffff; font-family: 'Droid Serif', serif; font-size: 16px; color: #242424;">skipar ráðherra samgönguráð sem gerir tillögu til ráðherra að samgönguáætlun og fimm ára aðgerðaáætlun samgönguáætlunar, stefnu og forgangsröðun, að fengnum áherslum ráðherra, sbr. 2. og 3. gr.</span></p> <p>Í samgönguráði sitja tveir fulltrúar ráðherra og skal annar þeirra vera formaður, forstjóri Vegagerðarinnar, forstjóri Samgöngustofu og forstjóri Isavia ohf. Þá situr í samgönguráði fulltrúi þeirrar skrifstofu ráðuneytisins sem fer með samgöngumál. Skipunartími samgönguráðs takmarkast við embættistíma þess ráðherra sem skipar.</p> <p>Samgönguráð er þannig skipað:</p> <ul> <li>Þórunn Egilsdóttir alþingismaður, fulltrúi ráðherra og formaður</li> <li>Gissur Jónsson, varaformaður og fulltrúi ráðherra</li> <li>Bergþóra Þorkelsdóttir, vegamálastjóri</li> <li>Jón Gunnar Jónsson, forstjóri Samgöngustofu</li> <li>Sveinbjörn Indriðason, forstjóri Isavia ohf.</li> <li>Sigurbergur Björnsson, skrifstofustjóri, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti</li> </ul> <p>Eftirtaldir sitja fundi samgönguráðs:</p> <ul> <li>Árni Freyr Stefánsson, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti</li> <li>Friðfinnur Skaftason, verkfræðingur, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti</li> </ul> <p>Auk ofangreindra aðila koma starfsmenn samgöngustofnana, ráðgjafar, fulltrúar sveitarfélaga, atvinnulífs, háskólasamfélagsins og fleiri samráðsaðila að gerð samgönguáætlunar.</p>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriSamhæfingarhópur um atvinnu- og menntaúrræði<p><span>Samhæfingarhópur um atvinnu og menntaúrræði skipaður af mennta- og menningarmálaráðherra og félags- og barnamálaráðherra.&nbsp;</span>Hópnum er ætlað að skoða stöðu og möguleg&nbsp;menntaúrræði námsmanna og atvinnuleitenda við þær breyttu aðstæður sem orðnar eru í íslensku&nbsp;samfélagi. </p> <p>Markmið hópsins er að blása til sóknar á íslenskum vinnumarkaði og styrkja enn frekar stoðir&nbsp;menntakerfisins með því að: Kortleggja : í&nbsp;hvaða atvinnugreinum er búist við mesta atvinnuleysi og hvernig er hægt að mæta því með&nbsp;fjölbreyttu og viðeigandi námi og þjálfun?&nbsp;&nbsp;Í hvaða hópum er mest þörf ávinnumarkaðsaðgerðum ?Hvaða námsframboð og námsþjónusta sem nú er í boði innan framhaldsskóla, háskóla og&nbsp;framhaldsfræðslu nýtast til að mæta breyttum aðstæðum og hvernig má auka aðgengi að&nbsp;kynningu og ráðgjöfum nám og störf?Hvaða hópa þarf að leggja sérstaka áherslu á með sértækum aðgerðum, s.s. vegna aldurs,&nbsp;uppruna, búsetu og efnahags?&nbsp;&nbsp;Hvernig má tryggja og útfæra réttarstöðu einstaklinga, s.s. til atvinnuleysisbóta samhiða námiog töku námslána, þar sem horft er til jafnræðissjónarmiða og fylgja eftir úrræðum með því&nbsp;að miðla upplýsingum til sinna félagsmanna/skjólstæðinga/framkvæmdaaðila.</p> <p>Samhæfa upplýsingastreymi aðila og hafa&nbsp;yfirlit yfir aðgerðir og framgang.</p> <p><span>Hópurinn er undir forystu Lilju D. Alfreðsdóttur mennta- og menningarmálaráðherra og&nbsp;Ásmundar Einars Daðasonar félags- og barnamálaráðherra.<br /> Gylfi Arnbjörnsson hagfræðingur er verkefnisstjóri hópsins.<br /> <br /> Að öðru leyti er hópurinn skipaður svo:<br /> Aðalmenn:<br /> Hulda Anna Arnljótsdóttir, án tilnefningar, frá mennta- og&nbsp;menningarmálaráðuneyti,<br /> Klara Baldursdóttir Briem, án tilnefningar, frá félags- og barnamálaráðherra,<br /> Jóhanna Vigdís Arnardóttir, tilnefnd af Samtökum iðnaðarins,<br /> .Eyrún Valsdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands,<br /> Davíð Þorláksson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins,<br /> Katrín Anna Guðmundsdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðherra,<br /> Valgerður Rún Benediktsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,<br /> Sveinn Aðalsteinsson, tilnefndur af Fræðslumiðstöð atvinnulífsins,<br /> Ingibjörg Kristinsdóttir, tilnefnd af Leikn, samtökum fullorðinsfræðsluaðila á&nbsp;Íslandi,<br /> Dagný Aradóttir Pind, tilnefnd af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja,<br /> Georg Brynjarsson, tilnefndur af Bandalagi háskólamanna,<br /> Magnús Ingvason, tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands,<br /> Björgvin Þór Þórarinsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra framhaldsskólanema,<br /> Sigrún Jónsdóttir, tilnefnd af Landssamtökum íslenskra stúdenta,<br /> Jóna Þórey Pétursdóttir, tilnefnd af Landssamtökum íslenskra stúdenta,<br /> Hrafnhildur Tómasdóttir, tilnefnd af Vinnumálastofnun,<br /> Daði Már Kristófersson, tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins,<br /> María Guðmundsdóttir, tilnefnd af Samtökum ferðaþjónustunnar,<br /> Friðrik Sigurðsson, tilnefndur af Landssamtökunum Þroskahjálp.</span></p> <p><span><br /> Varamenn:<br /> Friðrik Ágúst Ólafsson tilnefndur af Samtökum iðnaðarins,<br /> Bjarnheiður Gautadóttir, án tilnefningar, frá félagsmálaráðuneyti,<br /> Halldór Grönvold, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands,<br /> Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins,<br /> Karl Björnsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,<br /> Fjóla María Lárusdóttir, tilnefnd af Fræðslumiðstöð atvinnulífsins,<br /> Hildur E. Vignir, tilnefnd af Leikn, samtökum fullorðinsfræðsluaðila á Íslandi,<br /> Hrannar Már Gunnarsson, tilnefndur af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja,<br /> Erna Guðmundsdóttir, tilnefnd af Bandalagi háskólamanna,<br /> Bryndís Fiona Ford, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands,<br /> Auður Aþena Einarsdóttir, tilnefnd af Samband íslenskra framhaldsskólanema,<br /> Ragnhildur Þrastardóttir, tilnefnd af Landssamtökum íslenskra stúdenta,<br /> Hildur Jakobína Gísladóttir, tilnefnd af Vinnumálastofnun,<br /> Anna Guðrún Edvardsdóttir, tilnefnd af samstarfsnefnd háskólastigsins,<br /> Sunna Dögg Ágústsdóttir, tilnefnd af Landssamtökunum Þroskahjálp.</span></p> <p><span><br /> Samhæfingarhópurinn skilar fyrstu tillögum ekki síðar en 1. júní 2020 og skipunartími er til 31. desember 2020.<br /> </span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamninganefnd ríkisins<span></span> <p><span>Nefndin annast alla kjarasamningagerð ríkisins, ekki þó fyrir Alþingi eða sjálfstæð fyrirtæki í eigu ríkisins né heldur sjálfseignarstofnanir. Nefndin starfar samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1986094.html">3. grein laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna</a></span><span>. </span></p> <p><span>Ráðherra fer með fyrirsvar ríkissjóðs við gerð og framkvæmd kjarasamninga samkvæmt lögum þessum. Hann skipar nefnd til að annast samninga af sinni hendi og tilkynnir viðsemjendum sínum skipan hennar. Skipunartími nefndarinnar er ótímabundinn.</span></p> &nbsp;&nbsp;<strong>Í nefndinni sitja:</strong> <ul> <li><span>Sverrir Jónsson, formaður, fjármála- og efnahagsráðuneyti</span></li> <li>Pétur Jónasson, varaformaður, fjármála- og efnahagsráðuneyti</li> <li><span>Aldís Magnúsdóttir, fjármála- og efnahagsráðuneyti</span></li> <li>Björn Rögnvaldsson,&nbsp;<span>fjármála- og efnahagsráðuneyti</span></li> <li>Einar Mar Þórðarson, fjármála- og efnahagsráðuneyti</li> <li>Elín Valgerður Margrétardóttir, fjármála- og efnahagsráðuneyti</li> <li>Elsa Björk Friðfinnsdóttir, heilbrigðisráðuneyti</li> <li>Halldóra Friðjónsdóttir,&nbsp;tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneyti</li> <li>Helgi Valberg Jensson, Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu</li> <li>Margrét Hauksdsóttir, Félag forstöðumanna ríkisstofnana</li> <li>Oddur Gunnarsson, Landsspítali háskólasjúkrahús</li> <li><span>Sara Lind Guðbergsdóttir, fjármála- og efnahagsráðuneyti</span></li> <li><span>Stefanía S. Bjarnadóttir, fjármála- og efnahagsráðuneyti</span></li> <li><span>Stefán Baldursson, mennta- og menningarmálaráðuneyti</span></li> <li><span>Valgeir Þór Þorvaldsson, fjármála- og efnahagsráðuneyti</span></li> </ul>Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Blá ör til hægriSamninganefnd um loftslagsmál<p>Skipuð 26. febrúar 2015<br /> <span>Meginverkefni samninganefndarinnar á næstunni er að móta tillögur um markmið Íslands um minnkun nettólosunar eftir árið 2020, sem verða lagðar fyrir umhverfis- og auðlindaráðherra og síðan ríkisstjórn fyrir Parísarfundinn.</span></p> <p><strong>Frá umhverfis- og auðlindaráðuneyti<br /> </strong>Hugi Ólafsson, formaður<br /> Stefán Einarsson</p> <p><strong>Frá utanríkisráðuneyti<br /> </strong>Hrund Hafsteinsdóttir<br /> Benedikt Höskuldsson</p> <p><strong>Frá fjármála- og efnahagsráðuneyti<br /> </strong>Sigurður Guðmundsson</p> <p><strong>Frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti<br /> </strong>Ingvi Már Pálsson</p> <p><strong>Frá forsætisráðuneyti<br /> </strong>Sigrún Ólafsdóttir</p> <p><strong>Frá innanríkisráðuneyti<br /> </strong>Sigurbergur Björnsson</p> <p><strong>Ritari nefndarinnar</strong><br /> Þorbjörg Auður Ævarr Sveinsdóttir, umhverfis- og auðlindaráðuneytinu</p> <p><br /> </p> <br /> <br />Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamninganefnd um tvísköttun<p><strong>Starfssvið: </strong>Að undirbúa og annast viðræður við erlend ríki um gerð og endurskoðun samninga til að komast hjá tvísköttun, sem og frágang samninga. Að vera fjármála- og efnahagsráðuneytinu til aðstoðar við þýðingar og annan frágang samninganna til formlegrar undirritunar, sem ráðuneytið annast í samráði við utanríkisráðuneytið. Að endurskoða reglulega samningsfyrirmynd Íslands og gera á honum breytingar í samræmi við samningsfyrirmynd OECD og ákvarðanir íslenskra stjórnvalda.</p> <p>&nbsp;</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur til ráðgjafar svæðisráði vegna undirbúnings strandsvæðaskipulags fyrir AustfirðiSkipaður 6. nóvember 2019<br /> Samráðshópurinn er skipaður skv. 6. mgr., 5. gr. laga um skipulag haf- og strandsvæða, nr. 88/2018, og hefur það hlutverk að vera svæðisráði um gerð strandsvæðaskipulags fyrir Austfirði til ráðgjafar og samráðs við undirbúning og gerð strandssvæðisskipulags. <br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu umhverfisverndarsamtaka</strong><br /> Andrés Skúlason<br /> Sóley Valdimarsdóttir<br /> <strong><br /> Samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins</strong><br /> Gunnþór Ingvason<br /> <strong><br /> Samkvæmt tilnefningu Ferðamálasamtaka Austfjarða</strong><br /> Díana Mjöll Sveinsdóttir<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka útivistarfélaga</strong><br /> Ari BenediktssonUmhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur til ráðgjafar svæðisráði vegna undirbúnings strandsvæðaskipulags fyrir Vestfirði<p>Skipaður 6. nóvember 2019<br /> Samráðshópurinn er skipaður skv.&nbsp;<span>6. mgr., 5. gr. laga um skipulag haf- og strandsvæða, nr. 88/2018, og&nbsp;</span>hefur það hlutverk að vera svæðisráði um gerð strandsvæðaskipulags fyrir Vestfirði til ráðgjafar og samráðs við undirbúning og gerð strandssvæðisskipulags. <br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu umhverfisverndarsamtaka</strong><br /> Ísabella Ósk Másdóttir&nbsp;<br /> Inga Fanney Sigurðardóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu svæðisráðs fyrir gerð strandsvæðaskipulags fyrir Vestfirði</strong><br /> Jón Páll Hreinsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins</strong><br /> Kristján G. Jóakimsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Ferðamálasamtaka Vestfjarða</strong><br /> Nanný Arna Guðmundsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka útivistarfélaga<br /> </strong>Birkir Þór Guðmundsson</p> <br />Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur um breytt framfærslukerfi almannatrygginga<span><dir> <span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px;"></span></dir></span> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Faghópur um mótun og innleiðingu starfsgetumats hefur kynnt fyrstu tillögur sínar að nýju kerfi þar sem áhersla er á getu fólks til starfa þannig að starfsgeta þess verði metin í því skyni að auðvelda viðkomandi að sjá styrkleika sína til að verða virkur þátttakandi á vinnumarkaði. </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Hlutverk samráðshópsins um breytt framfærslukerfi almannatrygginga er að koma með tillögur að nýju greiðslukerfi sem styður við markmið starfsgetumatsins. Nýju kerfi er ætlað að tryggja hvata til atvinnuþátttöku þar sem aukin áhersla er lögð á snemmtæka íhlutun, þverfaglega nálgun og samfellu í framfærslu. </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Í sáttmála Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs um ríkisstjórnarsamstarf og eflingu Alþingis frá 30. nóvember 2017 segir að ríkisstjórnin muni efna til samráðs við forsvarsmenn örorkulífeyrisþega um breytingar á bótakerfinu með það að markmiði að skapa sátt um að einfalda kerfið, tryggja framfærslu örorkulífeyrisþega og efla þá til samfélagsþátttöku. </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Samráðshópinn skipa: </p> <ul> <li dir="LTR"> Guðmundur Páll Jónsson, tiln. af Framsóknarflokki, formaður </li> <li dir="LTR"> Steinunn Þóra Árnadóttir, tiln. af Vinstrihreyfingunni - grænt framboð </li> <li dir="LTR"> Ásmundur Friðriksson, tiln. af Sjálfstæðisflokki </li> <li dir="LTR"> Guðmundur Ingi Kristinsson, tiln. sameiginlega af Flokki fólksins, Miðflokknum, Pírötum, Samfylkingunni og Viðreisn </li> <li dir="LTR"> Hannes G. Sigurðsson, tiln. sameiginlega af samtökum atvinnurekenda </li> <li dir="LTR"> Henný Hinz, tiln. sameiginlega af samtökum launafólks á vinnumarkaði </li> <li dir="LTR"> Friðrik Sigurðsson, tiln. af Landssamtökunum Þroskahjálp </li> <li dir="LTR"> Þuríður Harpa Sigurðardóttir, tiln. af Örykjabandalagi Íslands </li> </ul> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Gert er ráð fyrir að sérfræðingar velferðarráðuneytisins starfi með hópnum. </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Samráðshópurinn er skipaður af félags- og jafnréttismálaráðherra 18. apríl 2018. Gert er&nbsp;ráð fyrir&nbsp;að hann&nbsp;ljúki störfum með skýrslu 1. október 2018.&nbsp;</span></p>FélagsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur um dýralæknaþjónustu í dreifðum byggðum og vaktþjónustu dýralækna<p><span>Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur skipað starfshóp um dýralæknaþjónustu í dreifðum byggðum og vaktþjónustu dýralækna. Markmið vinnunar er að tryggja dýralæknaþjónustu í dreifðum byggðum og þjónustu utan dagvinnutíma á hagkvæman og aðgengilegan hátt, með áherslu á velferð dýra. Í því sambandi er gert ráð fyrir að m.a. verði litið til endurskipulagningar vaktsvæða og til annarra lausna, svo sem fjarþjónustu og miðlægrar símsvörunar. Hópnum er jafnframt falið að kanna möguleika þess að endurskoða aðskilað eftirlits og þjónustu, þar sem erfitt getur reynst að manna stöður á dreifbýlli svæðum, og aðskilnað þjónustu milli gæludýra og búfjár. Ekki er gert ráð fyrir auknum fjármunum til þessara verkefna í fjármálaáætlun 2020-2024 og taka þarf tillit til þess í vinnu hópsins.&nbsp;<br /> <br /> Starfshópurinn er þannig skipaður:<br /> </span></p> <ul> <li><span>Steingrímur Ari Arason, skipaður formaður án tilnefningar, </span></li> <li><span>Sigurborg Daðadóttir, tilnefnd af Matvælastofnun, </span></li> <li><span>Gísli Sverrir Halldórsson, tilnefndur af Dýralæknafélagi Íslands, <br /> </span></li> </ul> <div>&nbsp;</div> <p><span><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur um einfaldara virðisaukaskatts- og vörugjaldskerfi<p><strong>Starfssvið: </strong>að skila ráðherra tillögum að einfaldara virðisaukaskatts- og vörugjaldskerfi</p> <p><strong>Nefndarmenn:</strong><br /> Guðrún Þorleifsdóttir<br /> Hlynur Ingason<br /> Maríanna Jónasdóttir</p> <p><strong>Skipuð:</strong> 10.02.2014 </p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur um framkvæmd og innleiðingui laga nr. 95/2019 um menntun, hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda<span>Með vísan til bráðabirgðaákvæðis laga nr. 95/2019 um menntun, hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda skipar mennta- og menningarmálaráðherra samráðshóp um framkvæmd og innleiðingu laganna. Gert er ráð fyrir að hópurinn skili niðurstöðum sínum til ráðherra fyrir 1. desember 2019 og geri allsherjar- og menntamálanefnd grein fyrir framvindu starfa sinna fyrir 15. október 2019.&nbsp;<br /> <br /> Samráðshópurinn er þannig skipaður.&nbsp;<br /> <br /> Sonja Dögg Pálsdóttir, formaður, án tilnefningar,<br /> Sigurður Sigurjónsson, tilnefndur af Félagi stjórnenda leikskóla,<br /> Guðbjörg Aðalbergsdóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands,<br /> Þorsteinn Sæberg, tilnefndur af Skólastjórafélagi Íslands,<br /> Haraldur F. Gíslason, tilnefndur af Félagi leikskólakennara,<br /> Guðjón Hreinn Hauksson, tilnefndur af Félagi framhaldsskólakennara,<br /> Ragnar Þór Pétursson, tilnefndur af Kennarasambandi Íslands,<br /> Svandís Ingimundardóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,<br /> Birna María B. Svanbjörnsdóttir, tilnefnd af Háskólanum á Akureyri,<br /> Freyja Hreinsdóttir, tilnefnd af Menntavísindasviði Háskóla Íslands,<br /> Þorgerður Laufey Diðriksdóttir, tilnefnd af Félagi grunnskólakennara,<br /> Sigríður Geirsdóttir, tilnefnd af Listaháskóla Íslands.<br /> </span> <div>&nbsp;</div>Mennta- og menningarmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur um framtíðarskipan regluverks um uppboðsmarkaði sjávarafla<p>Samráðshópur skipaður af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra til að fjalla um þörfina á sérstökum reglum um uppboðsmarkaði sjávarafla og hvernig best væri að útfæra slíkt regluverk.&nbsp; Skal hópurinn m.a. fjalla um eftirfarandi: 1) Hverjir eru helstu gallar á núgildandi reglum. 2) Hvaða kröfur á að gera til fiskmarkaða. 3) Byggðasjónarmið. 4) Fara yfir viðurlagaákvæði.</p> <p>Stefnt er að því að samráðshópurinn skili drögum til ráðherra að frumvarpi til nýrra laga um uppboðsmarkaði sjávarútvegs.</p> <p>Í samráðshópnum eiga sæti: </p> <ul> <li>Brynhildur Benediktsdóttir, sérfræðingur í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, skipuð formaður án tilnefningar </li> <li>Erna Jónsdóttir, lögfræðingur í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, skipuð án tilnefningar </li> <li>Arnar Atlason, formaður SFÚ, tilnefndur af Samtökum fiskframleiðenda og útflytjenda </li> <li>Aron Baldursson, framkvæmdarstjóri, tilnefndur af stærri fiskmörkuðum, </li> <li>Árni Bjarnason, formaður Félags skipstjórnarmanna, tilnefndur af Félagi skipstjórnarmanna </li> <li>Björn Arnaldsson, hafnastjóri, tilnefndur af Hafnasambandi Íslands </li> <li>Friðbjörn Ásbjörnsson, framkvæmdarstjóri, tilnefndur af smærri óháðum fiskmörkuðum </li> <li>Helga Guðjónsdóttir, framkvæmdastjóri, tilnefnd af Samtökum smærri útgerða </li> <li>Helga Guðrún Jónasdóttir, samskiptastjóri, tilnefnd af Samtökum sjávarútvegssveitarfélaga </li> <li>Jón Kristinn Sverrisson, lögfræðingur, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi </li> <li>Margrét Kristín Helgadóttir, lögfræðingur, tilnefnd af Fiskistofu </li> <li>Ragnar Hjörtur Kristjánsson, framkvæmdastjóri, tilnefndur af Reiknistofu Fiskmarkaða </li> <li>Samúel Samuelsson, framkvæmdarstjóri, tilnefndur af smærri óháðum fiskmörkuðum </li> <li>Sigríður Guðrún Hauksdóttir, fiskmarkaði Siglufirði, tilnefnd af smærri óháðum fiskmörkuðum </li> <li>Valmundur Valmundsson, formaður SSÍ, tilnefndur af Sjómannasambandi Íslands </li> <li>Örn Pálsson, framkvæmdastjóri, tilnefndur af Samtökum smábátaeigenda.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur um inntöku vistmanna á Hjúkrunarheimilið Sóltún<p>Hver fulltrúi situr í samráðshópnum í þrjú ár, þó þannig að einungis er skipt um einn aðila á ári.</p> <h4>Hópinn skipa</h4> <ul> <li>Anna Birna Jensdóttir, tiln. af Hjúkrunarheimilinu Sóltúni</li> <li>Ingibjörg Hjaltadóttir, tiln. af öldrunarþjónustu Landspítala</li> <li>Unnur Kristín Sigurðardóttir, tiln. af Velferðarsviði Reykjavíkurborgar</li> </ul> <p><em>Hópurinn var skipaður 10. október 2001</em>.</p>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur um Kötlu jarðvang<p><span>Skipaður 16. október 2017.</span></p> <p><span>Með samningi sem undirritaður var af umhverfis- og auðlindaráðherra og framkvæmdastjóra Kötlu jarðvagns þann 21. júní 2017 mun umhverfis- og auðlindaráðuneytið styðja við uppbyggingu og þróun starfsemi Kötlu jarðvangs árin 2017-2021. Markmiðið með þessu samstarfi ráðuneytisins og Kötlu jarðvangs er m.a. að stuðla að aukinni vernd náttúru- og menningarminja innan jarðvangsins og uppbyggingu innviða í þágu verndar og útivistar ásamt því að unnin verði stefnumótandi stjórnunaráætlun vegna uppbyggingar ferðamannastaða fyrir jarðvanginn.&nbsp;<br /> <br /> Samráðshópur um Kötlu jarðvang er ætlað það hlutverk að tryggja samræmingu þessara verkefna og eftirfylgni og framgang þeirra.&nbsp;<br /> <br /> Samráðshópurinn er þannig skipaður:</span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Kötlu jarðvangs</strong><br /> Brynja Davíðsdóttir, formaður</span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Vatnajökulsþjóðgarðs</strong><br /> Fanney Ásgeirsdóttir</span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Umhverfisstofnunar<br /> </strong>Daníel Freyr Jónsson<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Minjastofnunar Íslands</strong><br /> Uggi Ævarsson<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur um málefni Hljóðbókasafns Íslands 2018-2022<p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">Samráðshópur</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">um málefni Hljóðbókasafns Íslands</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">starfar skv.</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">ákvæði 17. gr. bókasafnalaga nr. 150/2012. Samráðshópurinn er forstöðumanni Hljóðbókasafns Íslands til samráðs og ráðgjafar um stefnu safnsins og önnur málefni sem varðar starfsemi þess og situr forstöðumaðurinn fundi hópsins með málfrelsi og tillögurétt.</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">Samráðshópurinn er þannig skipaður:</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">Kristinn Halldór Einarsson formaður, tilnefndur af Blindrafélaginu, samtökum blindra og sjónskerta á Íslandi,</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">Sigrún Huld Auðunsdóttir varaformaður, tilnefnd af Félagi íslenskra sérkennara,</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">Snævar Ívarsson tilnefndur af Félagi lesblindra á Íslandi,</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">Andrea Dan Árnadóttir tilnefnd af Upplýsingu, félagi bókasafns- og upplýsingafræða,</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">Halldór Sævar Guðbergsson tilnefndur af Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga.</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;"></span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">Varamenn eru:</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">Arnheiður Björnsdóttir tilnefnd af Blindrafélaginu, samtökum blindra og sjónskerta á Íslandi,</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">Jónína Rós Guðmundsdóttir tilnefnd af Félagi íslenskra sérkennara,</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">Ásta Guðrún Sveinsdóttir tilnefnd af Félagi lesblindra á Íslandi,</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">Helgi Sigurbjörnsson tilnefndur af Upplýsingu, félagi bókasafns- og upplýsingafræða,</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'FiraGO Light', sans-serif; color: black;">Ásdís Þórðardóttir tilnefnd af Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga.</span></p> <p><span style="font-family: 'FiraGO Light';">&nbsp;</span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSamráðshópur um meðferð kynferðisbrota innan réttarvörslukerfisins<p>Markmið verkefnisins eru meðal annars að tryggja vandaða, skilvirka og réttláta málsmeðferð við rannsókn mála á þessu sviði, auka traust á kerfinu. Ætlunin er að raunhæf aðgerðaáætlun samráðshópsins um meðferð kynferðisbrota innan réttarvörslukerfisins liggi fyrir 1. júní 2016.</p> <p>Í rannsókn Hildar Fjólu eru fjölmargar úrbótatillögur sem samráðshópurinn skal taka afstöðu til og leggja jafnframt fram aðrar tillögur er svo ber undir. Einnig verður hópnum falið að skoða upplifun brotaþola og sakborninga innan kerfisins, hvernig hægt sé að auka traust og tiltrú á réttarvörslukerfinu og huga að virkari úrræðum fyrir gerendur. Mikilvægt er að horfa heildrænt á verkefnið með það að leiðarljósi að útbúa raunhæfa aðgerðaáætlun fagaðila er að málaflokknum koma þar sem tekin hefur verið afstaða til úrbótatillagnanna sem fyrir liggja og eftir atvikum mótaðar nýjar með það að markmiði að auka skilvirkni, samvinnu og samtal innan réttarvörslukerfisins.</p> <p>Með opnu samráðsferli milli allra sem koma að málunum, réttarvörslukerfisins, heilbrigðiskerfisins og þeirra sem fara í gegnum réttarvörslukerfið er vonast til að hægt verði að tryggja að verkferlar verði samræmdir með það fyrir augum að kerfið verði skilvirkara. Því er lagt til að hagsmunaaðilar brotaþola og sakborninga fái einnig virka aðkomu að málinu.</p> <p>Í samráðshópnum sitja:</p> <ul> <li>María Rut Kristinsdóttir, sérfræðingur og jafnframt formaður, tilnefnd af ráðherra,</li> <li>Árni Þór Sigmundsson, yfirmaður kynferðisbrotadeildarinnar, tilnefndur af embætti Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu,</li> <li>Brynjólfur Eyvindsson, héraðsdómslögmaður, tilnefndur af Lögmannafélagi Íslands,</li> <li>Daði Kristjánsson, saksóknari, tilnefndur af Ríkissaksóknara,</li> <li>Eyrún B. Jónsdóttir, verkefnisstjóri Neyðarmóttöku Landspítala háskólasjúkrahúss, tilnefnd af Neyðarmóttökunni,</li> <li>Kolbrún Benediktsdóttir, varahéraðssaksóknari, tilnefnd af embætti héraðssaksóknara,</li> <li>Sigríður Björk Guðjónsdóttir, lögreglustjóri, tilnefnd af embætti Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu,</li> <li>Sigríður Hjaltested, héraðsdómari tilnefnd af dómstólaráði.</li> </ul> <p>Jafnframt hefur hverjum þingflokki verið gefinn kostur á að tilnefna tengilið vegna verkefnisins og munu þeir verða upplýstir um stöðu mála reglulega. <br /> <br /> Með samráðshópnum starfa Hinrika Sandra Ingimundardóttir, lögfræðingur á skrifstofu almannaöryggis, og Ragna Bjarnadóttir, lögfræðingur á skrifstofu sveitarfélaga og réttinda einstaklinga.</p> <p>Þeir sem koma vilja á framfæri ábendingum til samráðshópsins geta sent ráðuneytinu erindi á netfangið <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p>"DómsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur um nám fullorðinna<p><span>Samráðshópur um ýmis fagleg málefni sem tengjast námi þeirra fullorðnu&nbsp;einstaklinga sem tilheyra markhópi laga nr. 27/ 2010 um framhaldsfræðslu.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Samráðshópurinn er þannig skipaður:</p> <p>Aðalmenn:</p> <p><span>Hulda Anna Arnljótsdóttir, formaður, án tilnefningar,</span></p> <p><span>Ólafur Grétar Kristjánsson, án tilnefningar,</span></p> <p><span>Gísli Rúnar Pálmason, án tilnefningar</span></p> <p><span>Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins,<br /> </span></p> <p>Bryndís Kristín Williams, tilnefnd af Kvasir,</p> <p>Eyrún Björk Valsdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands,</p> <p>Guðríður Arnardóttir, tilnefnd af Félagi framhaldsskólakennara,</p> <p><span>Guðrún Valgerður Stefánsdóttir, tilnefnd af&nbsp;&nbsp;Menntavísindasviði Háskóla Íslands,<br /> </span></p> <p><span>Gunnar Þorbergur Gylfason, tilnefndur af velferðarráðuneyti,<br /> </span></p> <p><span>Halldór Sævar Guðbergsson, tilnefndur af Öryrkjabandalagi Íslands,<br /> </span></p> <p><span>Helga Gísladóttir, tilnefnd af&nbsp;Fjölmennt,<br /> </span></p> <p><span>Hilma Hólmfríður Sigurðardóttir, tilnefnd af Innflytjendaráði,<br /> </span></p> <p><span>Hrafnhildur Tómasdóttir, tilnefnd af&nbsp;Vinnumálastofnun,<br /> </span></p> <p><span>Inga Rún Ólafsdóttir, tilnefnd af&nbsp;Sambandi íslenskra sveitarfélaga,<br /> </span></p> <p><span>Karl Rúnar Þórsson, tilnefndur af&nbsp;BSRB,<br /> </span></p> <p><span>Kjartan Hreinsson, tilnefndur af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti,<br /> </span></p> <p><span>Margrét Kristjana Sverrisdóttir, tilnefnd af Rannís,<br /> </span></p> <p><span>Steingrímur A Jónsson, tilnefndur af&nbsp;</span>Menntamálastofnun,</p> <p><span>Sveinn Aðalsteinsson, tilnefndur af&nbsp;Fræðslumiðstöð atvinnulífsins,<br /> </span></p> <p><span>Þór Pálsson, tilnefndur af&nbsp;Skólameistarafélagi Íslands.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Varamenn:</span></p> <p>Sigríður Lára Ásbergsdóttir, varaformaður, án tilnefningar,<br /> Sonja Dögg Pálsdóttir, án tilnefningar,</p> <p>Stefán Stefánsson, án tilnefningar,</p> <p>&nbsp;</p> <p>Anna María Gunnarsdóttir, tilnefnd af&nbsp;Félagi framhaldsskólakennara</p> <p>Áslaug Hulda Jónsdóttir, tilnefnd af&nbsp;Samtökum atvinnulífsins,</p> <p>Bjarni Ómar Haraldsson, tilnefndur af&nbsp;Sambandi íslenskra sveitarfélaga,</p> <p>Dóra Stefánsdóttir, tilnefnd af Rannís,</p> <p>Fjóla María Lárusdóttir, tilnefnd af&nbsp;Fræðslumiðstöð atvinnulífsins,</p> <p>Guðrún Stella Gissurardóttir, tilnefnd af&nbsp;Vinnumálastofnun,</p> <p>Guðrún Sæmundsdóttir, tilnefnd af&nbsp;Öryrkjabandalagi Íslands,</p> <p>Halldór Þór Grönvold, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands,</p> <p>Jón Ingvar Kjaran, tilnefndur af Menntavísindasviði Háskóla Íslands,</p> <p>Klara Soffía Baldursd. Briem, tilnefnd af velferðarráðuneyti,</p> <p>Kolfinna Jóhannesdóttir, tilnefnd af Menntamálastofnun,</p> <p>Luciano Domingues Dutra, tilnefndur af&nbsp;Innflytjendaráði,</p> <p>Margrét Friðriksdóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands,</p> <p>Ólafur Páll Jónsson, tilnefndur af&nbsp;Fjölmennt,</p> <p>Steinunn Valdís Óskarsdóttir, tilnefnd af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti,</p> <p>Svanhildur Dalla Ólafsdóttir, tilnefnd af&nbsp;BSRB,</p> <p>Valgeir Blöndal Magnússon, tilnefndur af&nbsp;Kvasir.</p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSamráðshópur um samráðsvettvang um framboð á matvælum<p><span>Í nefndaráliti meiri hluta atvinnuveganefndar Alþingis við lagafrumvarp sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um úthlutun tollkvóta á 150. löggjafarþingi kemur fram að mikilvægt sé að virkt og öflugt samráð sé milli stjórnvalda og hagaðila um markaðsaðstæður hverju sinni. Beindi meiri hlutinn því til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að koma á fót samráðsvettvangi stjórnvalda og fulltrúum innflytjenda, framleiðenda, verslunar og neytenda í því skyni að unnt verði að bregðast fljótt við, t.d. ef útlit er fyrir að skortur verði á tilteknum vörum.&nbsp;</span></p> <p><span>Samráðshópnum er ætlað að fara yfir þau tímabil þar sem árstíðabundnar landbúnaðarvörur eru án tolla eða á lægri tollum á ákveðnum tímabilum, líkt og kveðið er á um í lögum nr. 152/2019 sem samþykkt voru á Alþingi 17. desember 2019, og eftir atvikum leggja til breytingar. Þá skal hópurinn taka til athugunar hvort samstaða geti myndast um frekari breytingar á því fyrirkomulagi sem nú gildir þannig að fyrirsjáanleiki og sveigjanleiki sé tryggður.&nbsp;</span></p> <p><span><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Samráðshópurinn er þannig skipaður:<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·<span style="white-space: pre;"> </span>Benedikt S. Benediktsson, tilnefndur af Samtökum verslunar og þjónustu, <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·<span style="white-space: pre;"> </span>Brynhildur Pétursdóttir, tilnefnd af Neytendasamtökunum, <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·<span style="white-space: pre;"> </span>Elín Ragnheiður Guðnadóttir, skipuð án tilnefningar, <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·<span style="white-space: pre;"> </span>Gunnar Sigurðarson, skipaður af Samtökum iðnaðarins, <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·<span style="white-space: pre;"> </span>Katrín María Andrésdóttir, skipuð af Bændasamtökum Íslands,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·<span style="white-space: pre;"> </span>Kristín Linda Sveinsdóttir, skipuð af Sölufélagi garðyrkjumanna, <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·<span style="white-space: pre;"> </span>Páll Rúnar M. Kristjánsson, skipaður af Félagi atvinnurekenda, </span></p> <div>&nbsp;</div>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur um skólahald vegna heimsfaraldurs kórónaveiru (COVID-19)<span></span> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Hlutverk samráðshópsins er að fjalla um samræmd viðbrögð helstu hagsmunaaðila ef til samkomubanns kemur og er lögð áhersla á að hann vinni náið saman að því mikilvæga samfélagslega verkefni að halda uppi námi og kennslu við þær aðstæður.</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Samráðshópurinn er þannig skipaður:</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Aðalmenn:</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Steinunn Gestsdóttir, tilnefnd af Háskóla Íslands,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Eyjólfur Guðmundsson, tilnefndur af Háskólanum á Akureyri,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Ari Kristinn Jónsson, tilnefndur af Háskólanum í Reykjavík,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Guðmunda Smáradóttir, tilnefnd af Landbúnaðarháskóla Íslands,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Jóhann Haukur Björnsson, tilnefndur af Listaháskóla Íslands,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Dagný Kristinsdóttir, tilnefnd af Háskólanum á Bifröst,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Hjördís Gísladóttir, tilnefnd af Hólaskóla - Háskólanum á Hólum,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Arnór Guðmundsson, tilnefndur af Menntamálastofnun,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Sigríður Arndís Jóhannsdóttir, tilnefnd af Heimili og skóla</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Svandís Ingimundardóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Lára Stefánsdóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Þorgerður Laufey Diðriksdóttir, tilnefnd af Félagi grunnskólakennara,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Sigurður Sigurjónsson, tilnefndur af Félagi stjórnenda leikskóla,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Guðjón Hreinn Hauksson, tilnefndur af Félagi framhaldsskólakennara,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Haraldur F. Gíslason, tilnefndur af Félagi leikskólakennara,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Þorsteinn Sæberg, tilnefndur af Skólastjórafélagi Íslands,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Sigrún Grendal Jóhannesdóttir, tilnefnd af Félagi kennara og stjórnenda í tónlistarskólum,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Eðvald Einar Stefánsson, tilnefndur af Umboðsmanni barna,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Victor Berg Guðmundsson, tilnefndur af Samfés,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Jóhanna Steina Matthíasdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra framhaldsskólanema,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Sigrún Jónsdóttir, tilnefnd af Landssamtökum íslenskra stúdenta,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Guðrún Vala Elísdóttir, tilnefnd af Leikn - samtökum fullorðinsfræðsluaðila á Íslandi,<br /> </span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Sólveig Hildur Björnsdóttir, tilnefnd af Kvasir, samtökum fræðslu- og símenntunarmiðstöðva,<br /> </span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Helgi Grímsson, tilnefndur af Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu,<br /> </span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Helgi Arnarson, tilnefndur af Grunni - félagi fræðslustjóra og stjórnenda á skólaskrifstofum,<br /> </span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Sólrún Sumarliðadóttir, tilnefnd af Félagi íslenskra hljómlistarmanna,<br /> </span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Kolbrún Þ. Pálsdóttir, tilnefnd af Menntavísindasviði Háskóla Íslands,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Júlíana Rún Indriðadóttir, tilnefnd af Samtökum tónlistarskólastjóra,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Sara Dögg Svanhildardóttir, tilnefnd af Samtökum sjálfstæðra skóla,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Nilsina Larsen Einarsdóttir, tilnefnd af UNICEF Íslandi.<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Varamenn:</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Róbert Haraldsson, tilnefndur af Háskóla Íslands,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Rannveig Björnsdóttir, tilnefnd af Háskólanum á Akureyri,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Ragnhildur Helgadóttir, tilnefnd af Háskólanum í Reykjavík,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Guðjón Helgi Þorvaldsson, tilnefndur af Landbúnaðarháskóla Íslands,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Sóley Björt Guðmundsdóttir, tilnefnd af Listaháskóla Íslands,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Bjarni Kristófer Kristjánsson, tilnefndur af Hólaskóla - Háskólanum á Hólum,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Harpa Pálmadóttir, tilnefnd af Menntamálastofnun,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Þórður Ingi Scheving Bjarnason, tilnefndur af Heimili og skóla,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Þórður Kristjánsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Kristinn Þorsteinsson, tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Sigrún Hulda Jónsdóttir, tilnefnd af Félagi stjórnenda leikskóla,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Ingibjörg Karlsdóttir, tilnefnd af Félagi framhaldsskólakennara,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Ingunn Ósk Sturludóttir, tilnefnd af Félagi kennara og stjórnenda í tónlistarskólum,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Guðríður Bolladóttir, tilnefndur af Umboðsmanni barna,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Svava Gunnarsdóttir, tilnefnd af Samfés,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Hrafn Splidt Þorvaldsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra framhaldsskólanema,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Helgi Þorbjörn Svavarsson, tilnefndur af Leikn - samtökum fullorðinsfræðsluaðila á Íslandi,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Vigdís Þyri Ásmundsdóttir, tilnefnd af Kvasir, samtökum fræðslu- og símenntunarmiðstöðva,<br /> </span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Fanney Dóróthe Halldórsdóttir, tilnefnd af Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu,<br /> </span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Ríkey Sigurbjörnsdóttir, tilnefnd af Grunni - félagi fræðslustjóra og stjórnenda á skólaskrifstofum,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Stefán S. Stefánsson, tilnefndur af Félagi íslenskra hljómlistarmanna,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Helga Sighvatsdóttir, tilnefnd af Samtökum tónlistarskólastjóra,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Gísli Rúnar Guðmundsson, tilnefndur af Samtökum sjálfstæðra skóla,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Eva Bjarnadóttir, tilnefnd af UNICEF Íslandi.</span></p> <div>&nbsp;</div>Mennta- og menningarmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur um stefnumótun í íþróttamálum<p>Samráðshópur í íþróttamálum fylgir stefnu í íþróttamálum til ársins 2030 eftir, fjallar um markmið og aðgerðir stefnunnar og gerir tillögur um útfærslu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Skipunartími er frá 8. maí 2020 til 7. maí 2024.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Samráðshópurinn er þannig skipaður:<br /> <br /> Aðalmenn:<br /> Óskar Þór Ármannsson, formaður, án tilnefningar,<br /> Soffía Ámundadóttir, án tilnefningar,<br /> Auður Inga Þorsteinsdóttir, tilnefnd af Ungmennafélagi Íslands,<br /> Þórey Edda Elísdóttir, tilnefnd af Íþrótta- og ólympíusambandi Íslands,<br /> Bragi Bjarnason, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.<br /> <br /> Varamenn:<br /> Valgerður Þórunn Bjarnadóttir, án tilnefningar,<br /> Haukur Valtýsson, tilnefndur af Ungmennafélagi Íslands,<br /> Viðar Garðarsson, tilnefndur af Íþrótta- og ólympíusambandi Íslands,<br /> Jóhanna M. Hjartardóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>Mennta- og menningarmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur um þjálfun lögreglu og ákærenda í tengslum við hatursglæpiSkipaður hefur verið samráðshópur vegna þjálfunar lögreglu og ákærenda í tengslum við hatursglæpi. Er hann skipaður í samræmi við samkomulag inanríkisráðuneytisins, ríkislögreglustjóra og ríkissaksóknara við ODIHR, mannréttindaskrifstofu Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu.<br /> <br /> Samráðshópinn skipa:<br /> <ul> <li>Sveinn Helgason, sérfræðingur og jafnframt formaður, tilnefndur af innanríkisráðherra,</li> <li>Davíð Logi Sigurðsson, umsjónarmaður mannréttindamála, tilnefndur af utanríkisráðuneytinu,</li> <li>Soffia Waag Árnadóttir, sérfræðingur, tilnefnd af ríkislögreglustjóra, </li> <li>Eyrún Eyþórsdóttir, lögreglufulltrúi, tilnefnd af Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu,</li> <li>Margrét Steinarsdóttir, framkvæmdastjóri, tilnefnd af Mannréttindaskrifstofu Íslands,</li> <li>Hulda María Stefánsdóttir, saksóknari, tilnefnd af ríkissaksóknara.</li> </ul> <p>Skipunartími hópsins er til 15. desember 2017.</p> <br />DómsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur um verkefnið Matarauður Íslands<p>Samráðshópur skipaður af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra til að vera faglegt bakland verkefnastjórnar og verkefnisstjóra Matarauðs Íslands og vinna verkefnum þess brautargengi og vera hluti af umræðu um íslenska matvælaframleiðslu og vöruþróun henni tengdri. </p> <p>Í samráðshópnum eiga sæti: </p> <ul> <li>Páll Rafnar Þorsteinsson, skipaður formaður án tilnefningar</li> <li>Ragnheiður Héðinsdóttir, tilnefnd af Samtökum iðnaðarins</li> <li>Sigurður Daði Friðriksson, tilnefndur af Menntaskólanum í Kópavogi /Hótel- og matvælaskólanum</li> <li>Tjörvi Bjarnason, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands</li> <li>Alda Þrastardóttir, tilnefnd af Ferðamálastofu</li> <li>Hildur Harðardóttir, tilnefnd af Umhverfisstofnun</li> <li>Hólmfríður Þorgeirsdóttir, tilnefnd af Embætti landlæknis</li> <li>Arnljótur Bjarki Bergsson, tilnefndur af Matís ohf.</li> <li>Grímur E. Ólafsson, tilnefndur af Matvælastofnun</li> <li>Einar Gunnar Guðmundsson, tilnefndur af Landbúnaðarklasanum</li> <li>Kristín María Sigþórsdóttir, tilnefnd af Hönnunarmiðstöð Íslands</li> <li>Heiðrún Lind Marteinsdóttir, tilnefnd af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi</li> <li>Benedikt Benediktsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Guðný Káradóttir, tilnefnd af Íslandsstofu.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur vegna EES-mála á sviði almannatrygginga<p>Samráðshópi vegna EES-mála á sviði almannatrygginga er ætlað að vera vinnu- og samráðsvettvangur og er markmiðið með stofnun hópsins að efla samráð ráðuneytanna og auka aðkomu sérfræðinga á þessu sviði.</p> <p>Hlutverk hópsins er meðal annars að undirbúa innleiðingu nýrra ESB-gerða um almannatryggingar og breytingar á viðauka VI við EES-samninginn, fjalla um mál á dagskrá framkvæmdaráðs ESB um almannatryggingar og EFTA-vinnuhóps um almannatryggingar auk annarra verkefna.</p> <h4>Samráðshópinn skipa</h4> <ul> <li>Hildur Sverrisdóttir Röed, skipuð af velferðarráðherra, formaður</li> <li>Steinunn Margrét Lárusdóttir, skipuð af velferðarráðherra</li> <li>Haraldur Steinþórsson, tiln. af fjármálaráðuneyti</li> <li>Esther Sigurðardóttir, tiln. af ríkisskattstjóra</li> <li>Halla Björk Erlendsdóttir, tiln. af Sjúkratryggingum Íslands</li> <li>Ragna Haraldsdóttir, tiln. af Tryggingastofnun ríkisins</li> <li>Unnur Sverrisdóttir, tiln. af Vinnumálastofnun</li> </ul> <div> <em> </em> </div> <div> <em>Samráðshópurinn var skipaður 19. janúar 2009.</em></div> <br />FélagsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur vegna móttöku flóttafólks<p>Samkvæmt 12. gr. viðmiðunarreglna flóttamannanefndar, dags. 10. maí 2013, um móttöku og aðstoð við hópa flóttafólks, skipar ráðherra samráðshóp vegna stuðnings og aðlögunar við flóttafólk í hvert sinn sem gerður er samningur við nýtt sveitarfélag, sbr. 11. gr. Verkefni samráðshópsins er að tryggja sem best samræmi og samhæfingu vegna móttöku og aðstoðar við flóttafólkið og greitt flæði upplýsinga til flóttamannanefndarinnar og ráðuneytisins.</p> <h4>Samráðshópinn skipa</h4> <ul> <li><span>Linda Rós Alfreðsdóttir, án tilnefningar, formaður</span></li> <li>Almar Guðmundsson, tiln. af Garðabæ</li> <li>Hildigunnur Árnadóttir, tiln. af Garðabæ</li> <li>Hulda Rútsdóttir, tiln. af Mosfellsbæ</li> <li>Unnur V. Ingólfsdóttir, tiln. af Mosfellsbæ</li> <li>Ester Lára Magnúsdóttir, tiln. af Seltjarnarnesbæ</li> <li>Soffía Ásgeirs Óskarsdóttir, tiln. af Seltjarnarnesbæ</li> <li>Marín Þórsdóttir, tiln. af Reykjavíkurd. Rauða krossins</li> <li>Árni Gunnarsson, tiln. af Reykjavíkurd. Rauða krossins</li> <li>Lilja Milenkosko, tiln. af Húnaþingi Vestra</li> <li>Sigurður Þ. Ágústsson, tiln. af Húnaþingi Vestra</li> <li>Þórunn Ólafsdóttir, tiln. af Blönduósbæ</li> <li>Þorgils Magnússon, tiln. af Blönduósbæ</li> <li><span>Guðrún Margrét Guðmundsdóttir tiln. af Rauða krossinum á Norðurlandi</span></li> <li><span>Guðmundur Haukur Sigurðsson, tiln. af Húnavatnsdeild Rauða krossins</span></li> <li><span>Jón Brynjar Birgisson, tiln. af Rauða krossinum á Íslandi<br /> </span></li> </ul> <p>Skipaður af félags- og jafnréttismálaráðherra 20. janúar 2020 til 1. september 2020.</p>FélagsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi<span></span> <p><span>Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1998087.html">7. gr. laga um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi</a></span><span>, skal sérstök samráðsnefnd sem skipuð er fulltrúum eftirlitsskyldra aðila starfa í tengslum við Fjármálaeftirlitið.</span></p> <p><span>Ráðherra skipar í samráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila til þriggja ára í senn eftir tilnefningum eftirlitsskyldra aðila. Í nefndinni eiga sæti þrír menn tilnefndir af Samtökum banka og verðbréfafyrirtækja, einn tilnefndur af Sambandi íslenskra sparisjóða, einn tilnefndur af Sambandi íslenskra tryggingafélaga, einn tilnefndur af Landssamtökum lífeyrissjóða og einn maður tilnefndur sameiginlega af félögum og einstaklingum sem stunda miðlun vátrygginga, Kvótaþingi Íslands, Verðbréfaþingi Íslands og Verðbréfaskráningu Íslands.</span></p> <p><span>&nbsp;,</span><strong>Í nefndinni sitja (skipuð 2017-2020):&nbsp;,</strong></p> <ul> <li><span> Helgi Bjarnason, tilnefndur af Samtökum fjármálafyrirtækja</span></li> <li><span>Íris Ösp Björnsdóttir, tilnefnd af hálfu annarra eftirlitsskyldra aðila</span></li> <li><span>Jón Guðni Ómarsson, tilnefndur af Samtökum fjármálafyrirtækja</span></li> <li><span>Katrín Júlíusdóttir, tilnefnd af Samtökum fjármálafyrirtækja</span></li> <li><span>Þórey Sigríður Þórðardóttir, tilnefnd af landssamtökum lífeyrissjóða</span></li> </ul>Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Blá ör til hægriSamráðsnefnd gjaldskyldra aðila samkvæmt lögum um gjaldtöku vegna umboðsmanns skuldara<p>Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2011166.html">3. gr. laga nr. 166/2011, um greiðslu kostnaðar við rekstur umboðsmanns skuldara,</a> skal ráðherra skipa fjögurra manna samráðsnefnd gjaldskyldra aðila samkvæmt tilnefningum til þriggja ára í senn. Hlutverk samráðsnefndarinnar er að fjalla um skýrslu umboðsmanns skuldara skv. 2. gr. og skila áliti um skýrsluna til umboðsmanns skuldara.</p> <h4>Nefndina skipa</h4> <ul> <li>Anna Guðmunda Ingvarsdóttir, tiln. af Íbúðalánasjóði</li> <li>Óskar Magnússon, tiln. af Landssamtökum lífeyrissjóða</li> <li>Jóna Björk Guðnadóttir, tiln. af Samtökum fjármálafyrirtækja</li> <li>Yngvi Örn Kristinsson, tiln. af Samtökum fjármálafyrirtækja</li> </ul> <p><em>Skipuð af félags- og jafnréttismálaráðherra 1. september 2018 til þriggja ára.</em></p>Félagsmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSamráðsnefnd ríkis og sveitarfélaga um opinber fjármál<p>Nefndin tók við starfi samráðsnefndar um efnahagsmál (SUE) sem jafnframt lét af störfum. Fjármála- og efnahagsráðuneytið skipar þrjá fulltrúa, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið einn og Samband íslenskra sveitarfélaga fjóra. </p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <ul> <li>Eiríkur Benónýsson, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu</li> <li>Björn Þór Hermannsson, fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li>Maríanna Jónasdóttir, fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li>Dóróthea Jóhannsdóttir, fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> </ul> <p>Frá sveitarfélögum:</p> <ul> <li>Sigurður Ármann Snævarr, frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Birgir Björn Sigurjónsson, frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Brynja Kolbrún Pétursdóttir, frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li> Rósa Steingrímsdóttir, frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> </ul>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Blá ör til hægriSamráðsnefnd til að fylgjast með framkvæmd samkomulags um stuðning við tónlistarnám og jöfnun á aðstöðumun nemenda til tónlistarnáms 2019 - 2021<span><dir> <span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px;"></span></dir></span> <p dir="LTR">Samkvæmt 5. gr. samkomulags um stuðning við tónlistarnám og jöfnun á aðstöðumun nemenda til tónlistarnáms 2019 - 2021, sem undirritað var þann 3. desember 2018, skipar ráðuneytið yður hér með í samráðsnefnd sem hefur það hlutverk að fylgjast með framkvæmd samkomulagsins. </p> <p dir="LTR">&nbsp;</p> <p dir="LTR">Samráðsnefndin er þannig skipuð: </p> <p dir="LTR">Jón Vilberg Guðjónsson, án tilnefningar </p> <p dir="LTR">Íva Sigrún Björnsdóttir, án tilnefningar </p> <p dir="LTR">Sigfríður Björnsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga </p> <p dir="LTR">Guðjón Bragason, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga </p> <p dir="LTR">Gústav Aron Gústavsson, tilnefndur af samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti. </p> <p dir="LTR"><span>Skipunartími er 31. janúar 2019 til 31. desember 2021. </span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðsnefnd til undirbúnings ráðstefnu í tilefni aldarafmælis Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO) árið 2019<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 13px;"></span> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Hlutverk samráðsnefndarinnar er að móta skipulag og dagskrá afmælisráðstefnunnar í samvinnu við norræna samstarfsaðila sem fjalla um málefni ILO, Skrifstofu norrænu ráðherranefndarinnar, Alþjóðavinnumálastofnunina, samtök á vinnumarkaði og aðra hlutaðeigandi hagsmunaaðila. Ríkisstjórnir aðildarríkja ILO, í samstarfi við samtök aðila vinnumarkaðarins og annarra hlutaðeigandi samtaka, eru hvattar til þess að efna innanlands til umræðna um eftirtalin atriði; þróun atvinnulífsins og samfélagsins, atvinnusköpun – einnig í þágu þeirra sem standa höllum fæti á vinnumarkaði, breytingar á skipulagi vinnunnar vegna nýrrar tækni, tengsl atvinnurekenda og launafólks, réttindi og skyldur, form á reglusetningum o.fl. Lokaþáttur verkefnisins verður ráðstefna, haldin í Reykjavík 4. apríl 2019. </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Nefndina skipa: </p> <ul> <li dir="LTR">Gylfi Kristinsson, án tilnefningar, formaður</li> <li dir="LTR">Kristín Þóra Harðardóttir, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> <li dir="LTR">Inga Rún Ólafsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga </li> <li dir="LTR">Magnús M. Norðdahl, tiln. af Alþýðusambandi Íslands </li> <li>Sonja Ýr Þorbergsdóttir, tiln. af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja</li> </ul> <p>Skipuð af félags- og jafnréttismálaráðherra 1. nóvember 2017</p>FélagsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðsnefnd um fiskeldi<p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur skipað Samráðsnefnd um fiskeldi sem starfar samkvæmt 4. gr.&nbsp; laga nr. 71/2008, um fiskeldi, með síðari breytingum og er stjórnvöldum til ráðgjafar vegna málefna fiskeldis og skal taka til umfjöllunar hvaðeina sem málaflokkinn snertir. Í því felst m.a. að leggja mat á forsendur og úrvinnslu þeirra gagna sem áhættumat erfðablöndunar byggist á.<br /> <br /> Í nefndinni eiga sæti sex fulltrúar sem ráðherra skipar til fjögurra ára í senn. Einn fulltrúi skal skipaður án tilnefningar og er hann formaður, einn samkvæmt tilnefningu Hafrannsóknastofnunnar, einn samkvæmt tilnefningu samtaka fiskeldisfyrirtækja, einn samkvæmt tilnefningu Landsambands veiðifélaga, einn samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga og einn samkvæmt tilnefningu umhverfis- og auðlindaráðherra. Fulltrúar til vara skulu skipaðir með sama hætti. Samráðsnefnd um fiskeldi starfar samkvæmt lögum nr. 71/2008, með síðari&nbsp; breytingum og reglugerð settri samkvæmt þeim.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <p><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Aðalmenn:</span></p> <ul> <li><span>&nbsp; &nbsp; Kristján Skarphéðinsson, án tilnefningar, formaður<br /> </span></li> <li><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bjarni Jónsson, tilnefndur af umhverfis- og auðlindaráðuneyti, <br /> </span></li> <li><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Guðrún Sigurjónsdóttir, tilnefnd af Landssambandi veiðifélaga, <br /> </span></li> <li><span>&nbsp; &nbsp; Heiðrún Lind Marteinsdóttir, tilnefnd af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi, <br /> </span></li> <li><span>&nbsp; &nbsp; Ragnar Jóhannsson, tilnefndur af Hafrannsóknastofnun, netfang: <br /> </span></li> <li><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sigríður Ólöf Kristjánsdóttir,&nbsp; tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,</span></li> </ul> <p><span><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamenn:</span></p> <ul> <li><span>&nbsp; &nbsp; Unnur Brá Konráðsdóttir, án tilnefningar, </span></li> <li><span>&nbsp; &nbsp; Álfheiður Ingadóttir, tilnefnd af umhverfis- og auðlindaráðuneyti, </span></li> <li><span>&nbsp; &nbsp; Elías Blöndal Guðjónsson, tilnefndur af Landssambandi veiðifélaga,&nbsp;</span></li> <li><span>&nbsp; &nbsp; Kristján Þórarinsson, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi,</span></li> <li><span>&nbsp; &nbsp; Sólveig Rósa Ólafsdóttir, tilnefnd af Hafrannsóknastofnu, </span></li> <li><span>&nbsp; &nbsp; Karl Óttar Pétursson, &nbsp;tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,</span></li> </ul> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Blá ör til hægriSamráðsnefnd um húsnæðismál byggð á samkomulagi milli ríkis og sveitarfélaga<p>Félags- og húsnæðismálaráðherra skipar samráðsnefnd um húsnæðismál byggð á samkomulagi milli ríkis og sveitarfélaga um endurskoðaða verka- og kostnaðarskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga vegna breytinga á fyrirkomulagi húsnæðisstuðnings við leigjendur og leiðbeinandi reglur velferðarráðuneytisins um sérstakan húsnæðisstuðning og úthlutun félagslegs íbúðarhúsnæðis sveitarfélaga. </p> <h4>Samráðsnefndina skipa</h4> <ul> <li> <p>Lísa Margrét Sigurðardóttir, án tilnefningar, formaður</p> </li> <li> <p><span>Helga Sigurjónsdóttir</span>, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</p> </li> <li> <p>Tryggvi Þórhallsson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</p> </li> <li> <p>Steinunn Sigvaldadóttir, tiln. af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</p> </li> </ul> <p>Skipuð af félags- og húsnæðismálaráðherra 6. september 2016</p> <p>Lísa Margrét skipuð 1. janúar 2019.</p> <p>Starfsmenn nefndarinnar eru: Sigrún Dögg Kvaran og Jóna Guðný Eyjólfsdóttir.&nbsp;</p>FélagsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðsnefnd um málefni fatlaðs fólks<p>Samráðsvettvangur ríkisins, sveitarfélaga og hagsmunaaðila um málefni fatlaðs fólks. Hlutverk nefndarinnar er að vera ráðgefandi fyrir ráðherra við stefnumörkun í málefnum fatlaðs fólks.&nbsp;</p> <p>Samráðsnefndin er þannig skipuð:&nbsp;</p> <p>Þór Garðar Þórarinsson, formaður, án tilnefningar&nbsp;<br /> Styrmir Erlingsson, án tilnefningar<br /> Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga<br /> Arnar Helgi Lárusson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga<br /> Þuríður Harpa Sigurðardóttir, tilnefnd af Öryrkjabandalagi Íslands<br /> Rúnar Björn Herrera Þorkelsson, tilnefndur af Öryrkjabandalagi Íslands<br /> Hilda Hrund Cortes, tilnefnd af fjármálaráðuneytinu<br /> Bryndís Snæbjörnsdóttir, tilnefnd af Landssamtökum Þroskahjálpar<br /> Sunnefa Gerhardsdóttir, tilnefnd af Landssamtökum Þroskahjálpar</p>FélagsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðsnefnd um skipulagningu eftirlits með veiðum erlendra skipa<p>Í júní 2018 skilaði starfshópur er skipaður var fulltrúum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins, Fiskistofu og Landhelgisgæslu Íslands álitsgerð um eftirlit með veiðum erlendra skipa í íslenskri lögsögu. Meðal tillagna hópsins var að sett yrði á stofn samráðsnefnd ráðuneytisins, Fiskistofu og Landhelgisgæslunnar sem komi saman minnst tvisvar á ári, fyrir upphaf loðnuvertíðar og aftur að vori, og móti áherslur og fyrirkomulag eftirlits með fiskveiðum erlendra skipa. Verkefni samráðsnefndarinnar myndu einnig ná til þess að móta heildarstefnu í eftirliti með veiðum innlendra skipa. </p> <p>Í upphafi verður nefndinni falið að leggja drög að reglugerð um sameiginlega eftirlitsstöð og setja viðmið um lágmarkstíðni eftirlits bæði erlendra skipa sem og innlendra.</p> <p>Nefndin er þannig skipuð: </p> <ul> <li>Brynhildur Benediktsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Kristján Freyr Helgason, skipaður varaformaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Viðar Ólason, tilnefndur af Fiskistofu&nbsp;</li> <li>Ásgrímur L. Ásgrímsson, tilnefndur af Landhelgisgæslu Íslands.</li> </ul> <br />Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðsnefnd um stórslysavarnir í iðnaði<p>Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1980046.html#G51a">3. mgr. 51. gr. a. laga um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, nr. 46/1980</a>, með síðari breytingum, skal velferðarráðherra skipa sérstaka samráðsnefnd um stórslysavarnir í iðnaði sem skipuð skal fulltrúum samkvæmt tilnefningum frá <a href="http://www.almannavarnir.is/">Almannavörnum ríkisins</a>, <a href="http://www.mannvirkjastofnun.is/brunavarnir/">Brunamálastofnun</a>, <a href="http://www.umhverfisstofnun.is/">Umhverfisstofnun</a> og <a href="http://www.vinnueftirlit.is/" target="_blank">Vinnueftirliti ríkisins</a>. Fulltrúi Vinnueftirlits ríkisins veitir samráðsnefndinni formennsku og sér um að kalla nefndina saman.</p> <h4>Samráðsnefndina skipa</h4> <ul> <li>Guðmundur Mar Magnússon, tiln. af Vinnueftirliti ríkisins, formaður</li> <li>Davíð S. Snorrason, tiln. af Mannvirkjastofnun</li> <li>Guðrún Jóhannesdóttir, tiln. af Ríkislögreglustjóra</li> <li>Halla Einarsdóttir, tiln. af Umhverfisstofnun</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Svava Jónsdóttir, tiln. af Vinnueftirliti ríkisins</li> <li>Silvá Kjærnested, tiln. af Mannvirkjastofnun</li> <li>Ágúst Gunnar Gylfason, tiln. af Ríkislögreglustjóra</li> <li>Einar Halldórsson, tiln. af Umhverfisstofnun<br /> <br /> </li> </ul> <p><em>Samráðsnefndin er skipuð af félags- og jafnréttismálaráðherra frá 1. september 2017 til 31. ágúst 2021.</em></p> <br /> <br /> "Félagsmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSamráðsnefnd um Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga<p>Samráðsnefndin er skipuð skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/138a/2008160.html#G2">2. gr. laga um þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga, nr. 160/2008</a>.</p> <p>Hlutverk nefndarinnar er að vera velferðarráðherra og forstjóra Þjónustu- og þekkingarmiðstöðvar fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga til ráðgjafar um fagleg málefni og gjaldtöku.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Helgi Hjörvar, skipaður af velferðarráðherra, formaður</li> <li>Guðrún Sigurjónsdóttir, skipuð af velferðarráðherra</li> <li>Kristinn Halldór Einarsson, tiln. af Blindrafélaginu</li> <li>Bryndís Snæbjörnsdóttir, tiln. af Daufblindrafélagi Íslands</li> <li>Ragnheiður Bóasdóttir, tiln. af mennta- og menningarmálaráðuneyti</li> <li>Garðar Páll Vignisson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Þór Garðar Þórarinsson, skipaður af velferðarráðherra</li> <li>Gunnar Alexander Ólafsson, skipaður af velferðarráðherra</li> <li>Ágústa Eir Gunnarsdóttir, tiln. af Blindrafélaginu</li> <li>Friðgeir Jóhannesson, tiln. af Daufblindrafélagi Íslands</li> <li>Guðni Olgeirsson, tiln. af mennta- og menningarmálaráðuneyti</li> <li>Svanlaug Guðnadóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> </ul> <p> </p> <p><em>Samráðsnefndin var skipuð 4. mars 2009.</em></p>Félagsmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSamráðsnefnd vegna krafna Bandaríkjanna um vernd sjávarspendýra við fiskveiðar og eldi<p><span>Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur skipað samráðshóp um innleiðingu Bandaríkjanna á reglum varðandi innflutning sjávarafurða.<br /> Samráðshópnum er ætlað að vera til ráðgjafar um samskipti íslenskra stjórnvalda við Bandaríkin vegna málsins, vera vettvangur til skoðanaskipta og mótunar viðbragða sem og að miðla upplýsingum til greinarinnar um kröfur Bandaríkjanna um aðgerðir til að lágmarka áhrif fiskveiða og fiskeldis á sjávarspendýr.&nbsp;&nbsp;</span></p> <ul> <li><span>Brynhildur Benediktsdóttir, formaður, án tilnefningar,</span></li> <li><span>Bárður Guðmundsson, tilnefndur af Samtökum smærri útgerða,</span></li> <li><span>Guðjón Már Sigurðsson, tilnefndur af Hafrannsóknastofnun,</span></li> <li><span>Kristján Þórarinsson, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi,&nbsp;</span></li> <li><span>Nína Björk Jónsdóttir, tilnefnd af utanríkisráðuneyti</span></li> <li><span>Viðar Ólason, tilnefndur af Fiskistofu</span></li> <li><span>Þorlákur Halldórsson, tilnefndur af Landssambandi smábátaeigenda.</span></li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðsteymi ríkis og sveitarfélaga á Suðurnesjum<p><span>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hefur skipað samráðsteymi ríkis og sveitarfélaga á Suðurnesjum sem hefur það að markmiði að gera ríki og sveitarfélög færari um að bregðast við þenslu á svæðinu. Teymið er skipað með vísan til aðgerðar C.16 í byggðaáætlun og er verkefni teymisins að draga fram helstu áskoranir á svæðinu og leiða saman lykilaðila varðandi þær aðgerðir er þyrfti að fara í til skemmri og lengri tíma.&nbsp;</span></p> <p>Það felur meðal annars í sér að:</p> <ul> <li>draga fram áskoranir sem svæðið stendur frammi fyrir,</li> <li>fylgjast með aðgerðaráætlunum stjórnvalda um málefni svæðisins,</li> <li>fara yfir tillögur í fjármálaáætlun og fjárlögum hvers árs,</li> <li>skapa umræður og skoðanaskipti, efla upplýsingagjöf og tiltæka tölfræðigrunna svo vinna megi að málefnum svæðisins á traustum grundvelli.</li> </ul> <p>Samráðsteymið er þannig skipað:</p> <ul> <li>Sigtryggur Magnason, aðstoðarmaður samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, formaður.</li> <li>Anna Katrín Einarsdóttir, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti</li> <li>Alfa Dröfn Jóhannsdóttir, Byggðastofnun</li> <li>Ásgeir Eiríksson, Sveitarfélagið Vogar</li> <li>Berglind Kristinsdóttir, Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum</li> <li>Björn Helgi Barkarson, umhverfis- og auðlindaráðuneyti</li> <li>Fannar Jónasson, Grindavíkurbær</li> <li>Jón Þór Þorvaldsson, félagsmálaráðuneyti</li> <li>Kjartan Már Kjartansson, Reykjanesbær</li> <li>Magnús Stefánsson, Suðurnesjabær</li> <li>María Sæmundsdóttir, heilbrigðisráðuneyti</li> <li>Marsilía Dröfn Sigurðardóttir, dómsmálaráðuneyti</li> <li>Ólöf Hrefna Kristjánsdóttir, utanríkisráðuneyti</li> <li>Pétur Berg Matthíasson, forsætisráðuneyti</li> <li>Steinunn Sigvaldadóttir, fjármála- og efnahagsráðuneyti</li> <li>Þórarinn Sólmundarson, mennta- og menningarmálaráðuneyti</li> </ul> <p><span>Skipunartími teymisins er til tveggja ára en takmarkast þó við ákvörðun ráðherra eða embættistíma hans.</span></p>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðsvettvangur um aukna hagsæld<p>Samráðsvettvangur um aukna hagsæld á Íslandi er þverpólitískur og þverfaglegur vettvangur sem ætlað er að stuðla að heildstæðri og málefnalegri umræðu um leiðir til að tryggja hagsæld Íslendinga til lengri tíma litið.</p> <p>Á vettvangnum sitja formenn allra stjórnmálaflokka sem eiga sæti á Alþingi, helstu hagsmunasamtök launþega og atvinnurekenda, fulltrúar háskólasamfélagsins, sveitarfélaga og stjórnendur fyrirtækja úr ýmsum atvinnugreinum. </p> <p><a href="/verkefni/efnahagsmal-og-opinber-fjarmal/efnahagsmal/samradsvettvangur-um-aukna-hagsaeld/">Sjá nánar um samráðsvettvanginn</a>.</p>ForsætisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðsvettvangur um mótun stefnu í úrgangsstjórnun<p>Skipaður 14. október 2013<br /> Samráðsvettvangnum er ætlað að efla samstarf á sviði úrgangsstjórnunar og stuðla að virku samráði við hagsmunaaðila við mótun stefnu í úrgangsstjórnun. Með samráðsvettvangnum gefst tækifæri á að ræða úrgangsstjórnun í víðu samhengi og velta upp hugmyndum og/eða tillögum sem nýtast við frekari stefnumótun af hálfu ráðuneytisins á þessu sviði. Gert er ráð fyrir að í samráðsvettvanginum verði rætt um landsáætlun um meðhöndlun úrgangs fyrir tímabilið 2013-2024, sem gefin var út í apríl sl. og hvernig tillögum sem þar koma fram verði best fylgt eftir. Jafnframt er gert ráð fyrir að fjallað verði um önnur tilfallandi atriði í úrgangsstjórnun.</p> <p><strong>Án tilnefningar</strong><br /> Laufey Helga Guðmundsdóttir, formaður</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</strong><br /> Lúðvík E. Gústafsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Úrvinnslusjóðs</strong><br /> Ólafur Kjartansson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins</strong><br /> Pétur Reimarsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða á Íslandi</strong><br /> Rósa Magnúsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Neytendasamtakanna</strong><br /> Þuríður Hjartardóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka verslunar og þjónustu</strong><br /> Lárus M.K. Ólafsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Fenúr</strong><br /> Hafsteinn H. Gunnarsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Umhverfisstofnunar</strong><br /> Gunnlaug Einarsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka iðnaðarins</strong><br /> Bryndís Skúladóttir</p>Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamskiptamiðstöð heyrnalausra - stjórn 2019 - 2022<span><dir> <span style="font-family: Times New Roman; font-size: 16px;"></span></dir></span> <p dir="LTR">Stjórn Fræðslusjóðs, sbr. ákvæði 11. gr. laga nr. 27/2010 um framhaldsfræðslu.</p> <p dir="LTR">Skipunartímabil er frá 28. janúar 2019 til 27. janúar 2022. </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Aðalmenn: </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Rannveig Sverrisdóttir,&nbsp;formaður, án tilnefningar </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Þór G. Þórarinsson,&nbsp;tilnefndur af félagsmálaráðuneyti </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Heiðdís Dögg Eiríksdóttir,&nbsp;tilnefnd af Félagi heyrnarlausra </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Hjörtur Heiðar Jónsson,&nbsp;tilnefndur af Foreldra- og styrktarfélagi heyrnardaufra </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Varamenn: </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Bryndís Guðmundsdóttir,&nbsp;varamaður, án tilnefningar </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Klara Baldursdóttir Briem,&nbsp;tilnefnd af félagsmálaráðuneyti </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Þórður Örn Kristjánsson,&nbsp; tilnefndur af Félagi heyrnarlausra </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Björg Hafsteinsdóttir,&nbsp;tilnefnd af Foreldra- og styrktarfélagi heyrnardaufra. </p>Mennta- og menningarmálaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriSamstarfshópur til að sporna gegn félagslegum undirboðum á innlendum vinnumarkaði<span><dir> <span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px;"></span></dir></span> <p>Í því sambandi þykir meðal annars mikilvægt að tryggja samstarf þeirra aðila sem hafa eftirlit á innlendum vinnumarkaði þannig að komi upp alvarleg mál séu þau til lykta leidd og þeir sem brotlegir eru dregnir til ábyrgðar. Þannig verði dregið úr líkum á að vinnuveitendur komist upp með að brjóta gegn ákvæðum laga og/eða ákvæðum kjarasamninga, jafnvel ítrekað. Slík brot bitna illa á launafólki auk þess sem þau geta grafið undan starfsemi annarra fyrirtækja, sem fara að ákvæðum laga og kjarasamninga, og spillt þannig forsendum eðlilegrar samkeppni. </p> <p>Hlutverk samstarfshópsins er meðal annars að leggja til aðgerðir sem vænlegar þykja til árangurs hvað varðar framangreint. Einnig skal samstarfshópurinn leggja til sameiginleg markmið eftirlitsaðila á vinnumarkaði og skilgreina mælikvarða til að meta árangurinn af þeim aðgerðum sem lagðar verða til af hálfu hópsins. </p> <p><strong>Samstarfshópurinn er þannig skipaður:</strong></p> <ul> <li>Jón Sigurðsson, skipaður án tilnefningar, formaður</li> <li>Ásmundur Friðriksson, tiln. af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti</li> <li>Bergþóra Benediktsdóttir, tiln. af forsætisráðuneyti</li> <li>Björn Þ. Rögnvaldsson, tiln. af Vinnueftirliti ríkisins</li> <li>Ellisif Tinna Víðisdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Erna Guðmundsdóttir, tiln. af Bandalagi háskólamanna</li> <li>Finnbogi Jónasson, tiln. af embætti ríkislögreglustjóra</li> <li>Halldór Grönvold, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Halldóra Friðjónsdóttir, tiln. af fjármála- og efnahagsráðuneyti</li> <li>Hildur Dungal, tiln. af dómsmálaráðuneyti</li> <li>Hrannar Már Gunnarsson, tiln. af BSRB</li> <li>Lilja Rún Ágústsdóttir, tiln. af ríkisskattstjóra</li> <li>Oddur Ástráðsson, skipaður án tilnefningar</li> <li>Ragnar Árnason, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Unnur Sverrisdóttir, tiln. af Vinnumálastofnun.</li> </ul> <p><span>Skipaður af félags- og jafnréttismálaráðherra 24. október 2018. Gert er ráð fyrir að samstarfshópurinn skili ráðherra skýrslu eigi síðar en 1. febrúar 2019.</span></p>FélagsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamstarfshópur um eflingu fagþekkingar, hönnunar og samræmingu við uppbyggingu innviða til verndar náttúru- og menningarsögulegum minjum á ferðamannastöðum<p>Skipaður 30. apríl 2018.</p> <p>Umhverfis- og auðlindaráðherra og ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra hafa samþykkt að setja sameiginlega af stað vinnu til að stuðla að aukinni fagþekkingu, bættri hönnun og samræmingu í merkingum á ferðamannastöðum. Til að vinna að þessu verkefni hafa ráðherrarnir samþykkt að setja á fót samstarfshóp sem í eigi sæti fulltrúar stofnana sem hafa umsjón með verkefnum á þessu sviði til næstu þriggj ára.<br /> <br /> Hlutverk samstarfshópsins felst í að skilgreina verkefni sem hafi eftirfarandi markmið:</p> <p>- Að efla fagþekkingu þeirra aðila sem vinna að uppbyggingu innviða á ferðamannastöðum. Með því er hægt að auka gæði innviðauppbyggingar, hagkvæmni, draga úr hættu á ónauðsynlegu raski og nýta fjármagn betur.</p> <p>- Að tryggja að hönnun innviða í náttúrunni falli sem best að landslagi og stuðli að jákvæðri upplifun gesta og bættri nýtingu fjármagns.</p> <p>- Að samræma miðlun og merkingar milli aðila sem bera umsjónarlega ábyrgð<br /> <br /> Til að vinna að þessu er m.a. gert ráð fyrir gerð og útgáfu leiðbeininga, fræðsluefnis, handbóka, viðmiða við útboð og staðla, auk námskeiða og fræðslufunda og annarra afurða. </p> <p><span>Verkefnisstjórn um landsáætlun um innviði er ábyrg fyrir framgangi verkefnisins. Samráðshópurinn skal leggja tímasetta verkefnaáætlun fyrir verkefnistjórn til samþykktar.</span><br /> <br /> <br /> <strong>Án tilnefningar</strong><br /> Björn Helgi Barkarson, formaður, umhverfis- og auðlindaráðuneyti</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Þjóðminjasafns Íslands<br /> </strong>Guðmundur Lúther Hafsteinsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Hönnunarmiðstöðvar</strong><br /> Borghildur Sölvey Sturludóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Landgræðslu ríkisins</strong><br /> Davíð Arnar Stefánsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga<br /> </strong>Þuríður H. Aradóttir Braun</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Þingvallaþjóðgarðs</strong><br /> Einar Á. E. Sæmundsen</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Ferðamálastofu</strong><br /> Guðrún Dóra Brynjólfsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Skógræktarinnar</strong><br /> Hreinn Óskarsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Vatnajökulsþjóðgarðs</strong><br /> Jóhanna Katrín Þórhallsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Minjastofnunar Íslands</strong><br /> María Gísladóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Umhverfisstofnunar</strong><br /> Ólafur A. Jónsson<br /> <br /> <br /> </p> <br />Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamstarfshópur um endurskoðun laga nr. 95/2000, um fæðingar- og foreldraorlof, með síðari breytingum. <span>Í tilefni að því að árið 2020 verða tuttugu ár liðin frá gildistöku laga nr. 95/2000, um fæðingar- og foreldraorlof, hefur félags- og barnamálaráðherra ákveðið að skipa nefnd sem hefur það hlutverk að endurskoða lögin í heild sinni og vinna frumvarp í því sambandi þar sem meðal annars verði brugðist við fyrirliggjandi álitum frá umboðsmanni Alþingis. Jafnfram er gert ráð fyrir að í frumvarpinu verði kveðið á um lengingu á samanlögðum rétti foreldra til fæðingarorlofs í tólf mánuði vegna barna sem fæðast, verða ættleidd eða tekin í varanlegt fóstur 1. janúar 2021 eða síðar. Er það í samræmi við stefnu stjórnvalda þess efnis að efla fæðingarorlofskerfið en í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er gert ráð fyrir að samanlagður réttur foreldra til fæðingarorlofs verði lengdur. Gert er ráð fyrir að vinnu starfshópsins ljúki á haustmánuðum árið 2020 þannig að unnt verði að leggja fram frumvarp á haustþingi það ár.&nbsp;<br /> <br /> Nefndin er þannig skipuð:&nbsp;<br /> <br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Friðrik Már Sigurðsson, án tilnefningar, formaður.<br /> <br /> <span style="white-space: pre;"> Eva Margrét Kristinsdóttir</span>, án tilnefningar.<br /> <br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Maríanna Traustadóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands.<br /> <br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Andri Valur Ívarsson, tilnefndur af Bandalagi háskólamanna.&nbsp;<br /> <br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Magnús Már Guðmundsson, tilnefndur af BSRB.<br /> <br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Bryndís Gunnlaugsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.&nbsp;<br /> <br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Hlynur Hreinsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu.&nbsp;<br /> <br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Álfheiður Mjöll Sívertsen, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins.&nbsp;<br /> <br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Unnur Sverrisdóttir, tilnefnd af Vinnumálastofnun.&nbsp;<br /> <br /> Starfsmaður nefndarinnar er Stefán Daníel Jónsson, lögfræðingur í félagsmálaráðuneytinu.&nbsp;<br /> <br /> </span> <div>&nbsp;</div>FélagsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamstarfshópur um málefni Vísinda- og tækniráðs<p><span>Í lögum nr. 2/2003, 1. mgr. segir að markmið laganna sé að efla vísindarannsóknir, vísindamenntun og tækniþróun í landinu í því skyni að treysta stoðir íslenskrar menningar og auka samkeppnishæfni atvinnulífsins. Samstarfshópurinn styður við ofangreind markmið. Skipunin gildir frá 1. maí 2018 til loka árs 2021.</span></p> <p><span>Hlutverk samstarfshóps um málefni Vísinda- og tækniráðs eru eftirfarandi:</span></p> <ul> <li><span>Að vera vettvangur&nbsp; samráðs og samvinnu vegna undirbúnings funda Vísinda- og&nbsp;tækniráðs og um efni fundanna. </span></li> </ul> <ul> <li><span>Að vera tengiliður milli ráðsins og starfsnefnda þess og ráðuneyta þeirra ráðherra sem sæti eiga í ráðinu. Þegar&nbsp;unnið er að stefnu og aðgerðaráætlunum skulu tengiliðir miðla upplýsingum&nbsp; frá&nbsp;Vísinda- og tækniráði til ráðuneyta og öfugt. </span></li> </ul> <ul> <li><span>Að sinna öðrum þeim verkefnum sem&nbsp;nauðsynleg eru til að starfsemi Vísinda- og tækniráðs gangi vel fyrir sig.</span></li> </ul> <p>Samstarfshópurinn er þannig skipaður:</p> <p>Steinunn Halldórsdóttir, formaður, án tilnefningar,</p> <p>Katrín Anna Guðmundsdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneyti,</p> <p><span>Kjartan Hreinsson, tilnefndur af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti,</span></p> <p>Sigríður Valgeirsdóttir, tilnefnd af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti,</p> <p>Áslaug Einarsdóttir, tilnefnd af heilbrigðisráðuneyti,</p> <p>Herdís Helga Schopka, tilnefnd af umhverfis- og auðlindaráðuneyti,</p> <p>Sigrún Ólafsdóttir, tilnefnd af forsætisráðuneyti,</p> <p>Ragnheiður Hrefna Magnúsdóttir, formaður tækninefndar, án tilnefningar,</p> <p>Ragnhildur Helgadóttir, formaður vísindanefndar, án tilnefningar,</p> <p>Elísabet María Andrésdóttir, ritari Vísinda- og tækniráðs, án tilnefningar.</p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSamstarfshópur um stofnun þjóðgarðs á sunnanverðum Vestfjörðum<p>Skipaður 29. september 2020.</p> <p>Samstarfshópnum er falið það hlutverk að kanna og undirbúa mögulega stofnun þjóðgarðs á sunnanverðum Vestfjörðum. Nánar tiltekið er um að ræða þegar friðlýst svæði í Vatnsfirði og við Dynjanda, auk annarra nærliggjandi svæða, þ.m.t. Hrafnseyri í Arnarfirði og Langi Botn í Geirþjófsfirði. </p> <p><span>Hópurinn skili tillögum sínum til umhverfis- og auðlindaráðherra með það að markmiði að möguleg stofnun þjóðgarðs fari fram þann 17. júní 2021.</span><br /> <br /> <strong>Án tilnefningar</strong><br /> Steinar Kaldal, formaður, umhverfis- og auðlindaráðuneyti,<br /> Edda Kristín Eiríksdóttir og Freyja Pétursdóttir, frá Umhverfisstofnun,<br /> Rebekka Hilmarsdóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar,<br /> Birgir Gunnarsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar,</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu mennta- og menningarmálaráðuneytis</strong><br /> Rúnar Leifsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu forsætisráðuneytis </strong><br /> Sigurður Örn Guðleifsson&nbsp;</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Landgræðslusjóðs</strong><br /> Þuríður Yngvadóttir</p> <p>&nbsp;</p> <br />Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamstarfsnefnd ráðuneyta um mótun langtímanýtingarstefnu fyrir fiskistofna og eftir atvikum aðrar lifandi auðlindir hafsins<p>Skipuð 10. júní 2014</p> <div> Nefndin er skipuð skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1965064.html">lögum nr. 64/1965</a> um rannsóknir í þágu atvinnuveganna. </div> <div> Nefndin skal leita faglegs stuðnings Hafrannsóknastofnunar og gangast fyrir skipulegu samráði við fulltrúa atvinnugreinarinnar við mótun langtímanýtingarstefnu og vera þeim ráðherra sem fer með sjávarútvegsmál til ráðgjafar. Hafrannsóknastofnun skal móta rannsóknastefnu og veita ráðgjöf um nýtingu á grundvelli opinberrar nýtingastefnu þegar hún liggur fyrir. </div> <div> <br /> </div> <div> <strong>Án tilnefningar</strong><br /> Guðrún Marteinsdóttir, prófessor við HÍ </div> <div> Hugi Ólafsson skrifstofustjóri í umhverfis- og auðlindaráðuneyti </div> <div> <br /> </div> <div> <strong>Samkvæmt tilnefningu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis</strong><br /> Jóhann Sigurjónsson, forstjóri Hafrannsóknastofnunar </div> <div> Sigurgeir Þorgeirsson, sérfræðingur í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti </div>"Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Blá ör til hægriSamstarfsnefnd ríkis og sveitarfélaga<p>Tilgangur nefndarinnar er að auka traust og formfestu í samskiptum ríkis og sveitarfélaga, bæta stjórnsýslu hins opinbera og efla gagnkvæman skilning á viðfangsefnum og þörfum hvors aðila fyrir sig. Nefndin skal fara yfir einstök mál sem vísað er til hennar og jafnframt skal nefndin taka sérstaklega upp á fundum sínum umræðu um með hvaða hætt er unnt að bæta verkferla og samskipti þessara stjórnsýslustiga sbr.&nbsp;6. mgr. 128. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <ul> <li>Ragnhildur Hjaltadóttir, ráðuneytisstjóri samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins</li> <li>Guðmundur Árnason, ráðuneytisstjóri fjármálaráðuneytisins</li> <li>Aldís Hafsteinsdóttir, formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri Reykjavíkur.</li> </ul> <p>Núgildandi samstarfssáttmáli er frá 2. apríl 2008 og er hann ótímabundinn en með ákvæði um endurskoðun ef annar hvor aðili telur ástæðu til.</p> <ul> <li><a href="/verkefni/sveitarstjornir-og-byggdamal/sveitarstjornarmal/samstarfsnefnd-rikis-og-sveitarfelaga/">Fundargerðir samstarfsnefndar ríkis og sveitarfélaga</a></li> </ul>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Blá ör til hægriSamstarfsnefnd um atvinnumál útlendinga<p>Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2002097.html#G35">35. gr. laga um atvinnuréttindi útlendinga, nr. 97/2002</a>, með síðari breytingum, skipar velferðarráðherra samstarfsnefnd sem hefur það hlutverk að fjalla um almenn atvinnumál varðandi útgáfu atvinnuleyfa og umsóknir um atvinnuleyfi fyrir hópa útlendinga.</p> <h4>Samstarfsnefndina skipa</h4> <ul> <li>Bjarnheiður Gautadóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Halldór Grönvold, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Ragnar Árnason, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Þorsteinn Gunnarsson, tiln. af Útlendingastofnun</li> <li>Unnur Sverrisdóttir, tiln. af Vinnumálastofnun</li> </ul> <h4>Varamenn:</h4> <ul> <li>Hanna Sigr. Gunnsteinsdóttir, án tilnefningar, varaformaður</li> <li>Þorbjörn Guðmundsson, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Hrafnhildur Stefánsdóttir, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Kristín Völundardóttir, tiln. af Útlendingastofnun</li> <li>Gissur Pétursson, tiln. af Vinnumálastofnun</li> </ul> <p><em>Samstarfsnefndin var skipuð 7. mars 2007.</em><br /> <br /> </p> <br /> <br /> "Félagsmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSamstarfsnefnd um bætta umgengni um auðlindir sjávar<p>Hlutverk nefndarinnar er að bæta umgengni um nytjastofna sjávar og stuðla að því að þeir verði nýttir með sjálfbærum hætti er tryggi til langs tíma hámarksafrakstur fyrir íslensku þjóðina. Nefndin skal þannig huga að þáttum er stuðlað geta að betri umgengni um auðlindir sjávar, s.s. áhrifum veiða eða veiðarfæra á lífríkið. </p> <p>Í þessu skyni er nefndinni falið að meta að hvaða leyti núverandi aðferðir við veiðar leiði til óæskilegs aukaafla og með hvaða hætti megi bæta nýtingu hans. Nefndin skal einnig leggja mat á brottkast sjávarafla á hverjum tíma og viðeigandi úrræði vegna slíkra brota. Nefndin skal jafnframt kynna sér veiðarfæratilraunir og þróun veiðarfæra og gera tillögur um með hvaða hætti megi breyta reglum til að auka kjörhæfni þeirra. Þá er nefndinni falið að kanna hvernig unnt sé að auka virkni veiðieftirlits með framangreindum þáttum.<br /> <br /> Í nefndinni eiga sæti: </p> <ul> <li>Kristján Þórarinsson, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi, skipaður formaður</li> <li>Árni Bjarnason, tilnefndur af Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands</li> <li>Brynhildur Benediktsdóttir, tilnefnd af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra&nbsp;</li> <li>Áslaug Eir Hólmgeirsdóttir, tilnefnd af Fiskistofu</li> <li>Halldór Arnar Guðmundsson, tilnefndur af VM - Félagi vélstjóra og málmtæknimanna</li> <li>Þorlákur G. Halldórsson, tilnefndur af Landssambandi smábátaeigenda</li> <li>Valmundur Valmundsson, tilnefndur af Sjómannasambandi Íslands</li> <li>Klara Björg Jakobsdóttir, tilnefnd af Hafrannsóknastofnun</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamstarfsnefnd um lánsfjármál ríkissjóðs<span></span> <p><span>Nefndin skal vera vettvangur skoðanaskipta um stöðu og horfur á fjármagnsmörkuðum og um lánamál og lántökuáform ríkissjóðs innanlands og erlendis. Nefndinni er einnig ætlað að stuðla að umbótum á innlendum lánamarkaði eftir því sem hún telur tilefni til. Nefndin starfar samkvæmt 6. kafla samnings milli fjármálaráðuneytis og Seðlabanka Íslands um lánaumsýslu ríkissjóðs frá 18.10.2010.</span><span> Nefndin gerir tillögu til fjármála- og efnahagsráðuneytis um fjármögnunar- og skuldastýringastefnu til millilangs tíma (e. medium-term debt management strategy). Fjármögnunar- og skuldastýringarstefna skal liggja fyrir á hverjum tíma og útdráttur úr stefnunni kynntur fyrir markaðsaðilum. Nefndin gerir tillögu til fjármálaráðuneytis um form og tilhögun einstakra verðbréfaflokka, tímalengd, stærð, tilhögun viðskiptavaktar og útboðsfyrirkomulags. Þá leggur nefndin fram tillögur um viðmið til áhættustýringar á skuldasafni ríkissjóðs á innlendum og erlendum mörkuðum. Nefndin tekur til umfjöllunar og afgreiðslu tillögur að útgáfuáætlun ríkissjóð á innlendum og erlendum mörkuðum og aðgerðir ríkissjóðs á lánamörkuðum. Áætlunin tiltekur útgáfumagn tiltekins tímabils, útgáfudaga og fyrirhugaðar aðgerðir í lánamálum á því tímabili sem áætlunin nær til. Áætlunin skal staðfest af fjármálaráðuneytinu og síðan kynnt markaðsaðilum.</span></p> <p><strong><span>Í nefndinni sitja (ótímabundinn skipunartími):</span></strong></p> <ul> <li><span>Sigurður H. Helgason, formaður, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> <li><span>Björgvin S Sighvatsson, tilnefndur af Seðlabanka Íslands</span></li> <li><span>Esther Finnbogadóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> <li><span>Högni Haraldsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> <li>Laufey Birna Ómarsdóttir, tilnefnd af Seðlabanka Íslands</li> <li>Sigurður Sturla Pálsson, tilnefndur af Seðlabanka Íslands</li> </ul>Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Blá ör til hægriSamstarfsnefnd um líffræðilegan fjölbreytileika<p>Nefndin skipuð 18. feb. 1998</p> <p>Ísland gerðist aðili að samningi um líffræðilega fjölbreytni hinn 11. desember 1994. Markmið samningsins er að vernda líffræðilega fjölbreytni og að stuðla að sjálfbærri nýtingu lifandi náttúruauðlinda. Í ljósi þess að ákvæði samningsins varða verksvið fleiri ráðuneyta.</p> <p>Hlutverk nefndarinnar er að:</p> <p>1. Gera tillögur til ráðuneytisins um þátttöku í þróun samningsins og áherslur íslenskra stjórnvalda í því sambandi.</p> <p>2. Fylgjast með umræðum og tillögugerð innan samningsins og gera tillögur um afstöðu íslenskra stjórnvalda til þeirra.</p> <p>3. Gera tillögur um nauðsynlega þátttöku í alþjóðlegu starfi sem tengist samningnum.</p> <p>4. Fara yfir ákvarðanir sem eru teknar innan samningsins og gera tillögur um framfylgd þeirra hér á landi.</p> <p></p> <p><b>Án tilnefningar<br></b>Sigurður Ármann Þráinsson, formaður<br>Trausi Baldursson</p> <p><b>Samkvæmt tilnefningu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis<br></b>Ásta Einarsdóttir</p> <p><b>Samkvæmt tilnefningu utanríkisráðuneytis<br></b>Hrund Hafsteinsdóttir</p> <br> <br>Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamstarfsnefnd um málefni aldraðra<p>Samstarfsnefnd um málefni aldraðra starfar á grundvelli <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1999125.html">4. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999</a>, en samkvæmt greininni skipar ráðherra fimm manna samstarfsnefnd um málefni aldraðra eftir hverjar almennar alþingiskosningar.</p> <p>Samkvæmt 5. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999, með þeirri breytingu á lögunum sem gerð var í desember 2013, eru verkefni samstarfsnefndar um málefni aldraðra að vera ráðherra og ríkisstjórn til ráðuneytis um málefni aldraðra og að vera tengiliður milli ráðuneyta, stofnana og samtaka sem starfa að málefnum aldraðra.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li> Valgerður Sverrisdóttir, án tilnefningar, formaður </li> <li>Birna Sigurðardóttir, án tilnefningar </li> <li>Aðalsteinn Sigfússon, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga </li> <li>Þórunn Sveinbjörnsdóttir, tiln. af Landssambandi eldri borgara </li> <li> Anna Birna Jensdóttir, tiln. af Öldrunarráði Íslands. </li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>&nbsp;Þorvaldur Jóhannsson, án tilnefningar, varaformaður </li> <li>&nbsp;Jóna Guðný Eyjólfsdóttir, án tilnefningar </li> <li>&nbsp;Rannveig Einarsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga </li> <li>&nbsp;Þorbjörn Guðmundsson, tiln. af Landssambandi eldri borgara </li> <li>&nbsp;Haukur Ingibergsson, tiln. af Öldrunarráði Íslands. </li> </ul> <p>Samstarfsnefndin er skipuð af félags- og jafnréttismálaráðherra frá 29. október 2018 til næstu alþingiskosninga.</p> <p>&nbsp;</p>Félagsmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSamstarfsnefnd um málefni Alþjóðavinnumálastofnunarinnar<h4>Samstarfsnefndina skipa</h4> <ul> <li><span>Unnur Elfa Hallsteinsdóttir án tilnefningar, formaður</span></li> <li>Magnús M. Norðdahl, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Kristín Þóra Harðardóttir, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li> Eva Margrét Kristinsdóttir, án tilnefningar </li> <li> Maríanna Traustadóttir, tiln. af Alþýðusambandi Íslands </li> <li> Ragnar Árnason, tiln. af Samtökum atvinnulífsins. </li> </ul> <h4> Áheyrnarfulltrúar</h4> <ul> <li>Ellisif Tinna Víðisdóttir, tiln. sameiginlega af Sambandi íslenskra sveitarfélaga og fjármála- og efnahagsráðuneytinu </li> <li>Sonja Ýr Þorbergsdóttir, tiln. af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja </li> </ul> <h4>Varamenn áheyrnarfulltrúa</h4> <ul> <li>Sara Lind Guðbergsdóttir, tiln. sameiginlega af Sambandi íslenskra sveitarfélaga og fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li>Kristinn Bjarnason, tiln. af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja</li> </ul> <p> <em>Skipun samstarfsnefndarinnar er ótímabundin.</em></p>FélagsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamstarfsnefnd um málefni þjóðlendna<p>Samstarfsnefnd um málefni þjóðlendna starfar samkvæmt&nbsp; <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1998058.html#G4M1" target="_blank">4. gr. laga nr. 58/1998</a>, um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta.&nbsp;Nefndin er forsætisráðherra til aðstoðar við stjórn og ráðstöfun réttinda innan þjóðlendna. Jafnframt skal nefndin árlega gera tillögur til forsætisráðherra um ráðstöfun tekna af réttindum innan þjóðlendna, sbr. 4. mgr. 3. gr. s.l.</p> <ul> <li>Regína Sigurðardóttir, sérfræðingur, formaður, skipuð án tilnefningar.</li> <li>Baldur Arnar Sigmundsson, sérfræðingur, tilnefndur af atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra.&nbsp;</li> <li>Björn Helgi Barkarson, sérfræðingur, tilnefndur af umhverfis- og auðlindaráðherra.&nbsp;</li> <li>Dagbjört Jónsdóttir, sveitarstjóri, tilnefnd af&nbsp; Sambands íslenskra sveitarfélaga.</li> <li>Jóhannes Finnur Halldórsson, sérfræðingur, tilnefndur af innanríkisráðherra.</li> <li>Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri, tilnefndur af Sambands íslenskra sveitarfélaga.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Hér að neðan má sjá yfirlit yfir fundi samstarfsnefndar um málefni þjóðlendna veturinn 2019-2020:</strong></p> <p style="margin-left: 40px;">Þriðjudagurinn 15. október 2019<br /> Þriðjudagurinn 12. nóvember 2019<br /> Þriðjudagurinn 10. desember 2019<br /> Þriðjudagurinn 14. janúar 2020<br /> Þriðjudagurinn 18. febrúar 2020<br /> Þriðjudagurinn 17. mars 2020<br /> Miðvikudagurinn 15. apríl 2020<br /> Þriðjudagurinn 19. maí 2020</p> <p style="margin-left: 40px;">Ath. birt með fyrirvara um breytingar.</p> Sjá einnig: <ul> <li><a href="/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/eignir-rikisins/thjodlendur/">Um þjóðlendur</a></li> <li><a href="http://obyggdanefnd.is/" target="_blank">Óbyggðanefnd</a></li> </ul>Forsætisráðuneytið
Blá ör til hægriSamstarfsnefnd um opinberar framkvæmdir<span></span> <p><span>Nefndin hefur það hlutverk að leiða saman sjónarmið eignaraðila opinberra framkvæmda á undirbúnings- og framkvæmdastigi og rannsaka frumathugun og áætlunargerð sem er undanfari verklegrar framkvæmdar. Nefndin fylgist að öðru leyti með framkvæmd hinnar fjármálalegu hliðar opinberra framkvæmda. Nefndin starfar samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2001084.html">18.grein laga um skipan opinberra framkvæmda</a>.</span></p> <p><strong><span>Nefndarmenn:</span></strong><span><br /> </span><span>Í nefndinni eiga sæti: Formaður fjárlaganefndar Alþingis eða sérstaklega tilnefndur fulltrúi nefndarinnar, forstjóri Framkvæmdasýslu ríkisins og ráðuneytisstjóri fjármála- og efnahagsráðuneytis, sem er formaður nefndarinnar.</span></p>Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Blá ör til hægriSamstarfsnefnd um sóttvarnir<p>Samstarfsnefnd um sóttvarnir er skipuð skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1997019.html#G11">2. mgr. 11. gr. sóttvarnalaga, nr. 19/1997, með síðari breytingum</a>. Hlutverk samstarfsnefndarinnar er að afla nauðsynlegra gagna og hafa yfirumsjón með nauðsynlegum aðgerðum til að meta og uppræta smithættu eða hættu sem stafar af dýrum, matvælum, starfsemi, vatni, skolplögnum, loftræstingu eða öðru í umhverfinu sem getur dreift smitnæmum sjúkdómsvöldum, eiturefnum eða geislavirkum efnum sem ógna heilsu manna.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li> Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir, formaður</li> <li><span>Kjartan Guðnason, tiln. af Geislavörnum ríkisins </span></li> <li>Dóra S. Gunnarsdóttir, tiln. af Matvælastofnun </li> <li> Sigurborg Daðadóttir, tiln. af Matvælastofnun </li> <li>Hafdís Inga Ingvarsdóttir, tiln. af Umhverfisstofnun </li> <li> Gunnar Alexander Ólafsson, tiln. af Umhverfisstofnun </li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li> Guðrún Sigmundsdóttir, yfirlæknir </li> <li><span>Elísabet Dolinda Ólafsdóttir, tiln. af Geislavörnum ríkisins </span></li> <li>Vigdís Tryggvadóttir, tiln. af Matvælastofnun </li> <li> Konráð Konráðsson, tiln. af Matvælastofnun </li> <li> Björn Gunnlaugsson, tiln. af Umhverfisstofnun </li> <li>Þorsteinn Jóhannsson, tiln. af Umhverfisstofnun </li> </ul> <p> <em>Nefndin er skipuð af heilbrigðisráðherra frá 2. júlí 2020 til 1. júlí 2024.</em></p> "Heilbrigðisráðuneytið
Blá ör til hægriSamstarfsnefnd um tónlistarfræðslu 2015-2019<p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p><span>Íva Sigrún Björnsdóttir<br /> Staða: Formaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðun.<br /> </span></p> <p><span>Björg Pétursdóttir<br /> Staða: Varaformaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðun.<br /> </span></p> <p><span>Júlíana Rún Indriðadóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Samtök tónlistarskólastjóra<br /> </span></p> <p><span>Sigfríður Björnsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Samband íslenskra sveitarfélaga<br /> </span></p> <p><span>Sigrún Grendal Jóhannesdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Félag kennara og stjórnenda í tónlistarskólum<br /> </span></p> <p><span>Sigurður Hjörtur Flosason<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Félag íslenskra hljómlistarm<br /> </span></p> <p><span>Freyja Gunnlaugsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Félag íslenskra hljómlistarm<br /> </span></p> <p><span>Guðjón Bragason<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Samband íslenskra sveitarfélaga<br /> </span></p> <p><span>Ingunn Ósk Sturludóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Félag kennara og stjórnenda í tónlistarskólum<br /> </span></p> <p><span>Sigurður Sævarsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Samtök tónlistarskólastjóra</span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSamstarfsráð Matvælastofnunar<p><span>Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur skipað í samstarfsráð Matvælastofnunar, sbr. ákvæði 4. gr. laga um Matvælastofnun, nr. 30/2018 og reglugerð nr. 940/2019, um&nbsp; samstarfsráð Matvælastofnunar. Innan samstarfsráðs fer fram reglubundið samráð og miðlun upplýsinga við þá aðila, félög, samtök og stofnanir sem tengjast starfsemi Matvælastofnunar. Skipunartími er frá 1. janúar 2020 til 1. janúar 2025, eða til næstu 5 ára.<br /> </span></p> <p><span>Nefndin er þannig skipuð:<br /> <br /> Aðalmenn:&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Guðrún Vaka Steingrímsdóttir, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sif Traustadóttir, tilnefnd af Dýraverndarsambandi Íslands,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tómas Jónsson, tilnefndur af Dýralæknafélags Íslands,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Guðrún Sigmundsdóttir, tilnefnd af Embætti landlæknis,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Guðný Hjaltadóttir, tilnefnd af Félagi atvinnurekenda,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Þórhallur Ingi Halldórsson, tilnefndur af Háskóla Íslands,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ragnhildur Helga Jónsdóttir, tilnefnd af Landbúnaðarháskóla Íslands,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Elías Blöndal Guðjónsson, tilnefndur af Landssambandi veiðifélaga,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Oddur Már Gunnarsson, tilnefndur af Matís,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gunnar Alexander Ólafsson, tilnefndur af Neytendasamtökunum,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Arndís Ósk Ólafsdóttir,&nbsp; tilnefnd af Samorku,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Heiðrún Björk Gísladóttur,tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Heiðmar Guðmundsson, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gunnar Sigurðarson, tilnefndur af Samtökum iðnaðarins,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gréta María Grétarsdóttir,tilnefnd af Samtökum verslunar og þjónustu,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Guðný Rut Pálsdóttir, tilnefnd af Tilraunastöð HÍ, Keldum,</span></p> <p><span><br /> &nbsp;Varamenn:&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp; &nbsp; Sigurður Eyþórsson, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hallgerður Hauksdóttir,&nbsp; tilnefnd af Dýraverndarsambandi Íslands,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Þórunn Lára Þórarinsdóttir, tilnefnd af Dýralæknafélags Íslands,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Þórólfur Guðnason, tilnefndur af Embætti landlæknis,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ólafur Stephensen, tilnefndur af Félagi atvinnurekenda,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Helga Gunnlaugsdóttir, tilnefnd af Háskóla Íslands,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ingólfur Guðnason, tilnefndur af Landbúnaðarháskóla Íslands,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Drífa Hjartardóttir,&nbsp; tilnefnd af Landssambandi veiðifélaga,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Anna Kristín Daníelsdóttir, tilnefnd af Matís,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sigurjón Norberg Kjærnested,&nbsp; tilnefndur af Samorku,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ólafur Garðar Halldórsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hrefna Karlsdóttir, tilnefnd af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Guðrún Birna Jörgensen, tilnefnd af Samtökum iðnaðarins,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Benedikt S. Benediktsson, tilnefndur af Samtökum verslunar og þjónustu,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Stefán Ragnar Jónsson, tilnefndur af Tilraunastöð HÍ, Keldum,&nbsp;</span></p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Blá ör til hægriSamstarfsráð um fagháskólanám<span>Samstarfsráði um fagháskólanám er ætlað að fjalla um og meta verkefni sem njóta styrkja þróunarsjóðs og nýta niðurstöður þeirra til þess að móta tillögur um framtíðartilhögun fagháskólanáms.&nbsp;<br /> <br /> Mælst er til þess að samstarfsráðið ljúki störfum eigi síðar en í lok árs 2019.<br /> <br /> Samstarfsráðið er þannig skipað:<br /> <br /> Ólafur Grétar Kristjánsson, formaður, án tilnefningar,<br /> Una Strand Viðarsdóttir, án tilnefningar,<br /> Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, tilnefnd af SA,<br /> Hildur Björgvinsdóttir, tilnefnd af SÍF,<br /> Sólveig Lilja Snæbjörnsdóttir, tilnefnd af ASÍ,<br /> Stefán B. Sigurðsson, tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins,<br /> Þórarinn Eyfjörð, tilnefndur af BSRB,<br /> Michael Dal, tilnefndur af BHM,<br /> Alexandra Ýr van Erven, tilnefnd af LÍS,<br /> Kristján Ásmundsson, tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands.<br /> </span> <div>&nbsp;</div>Mennta- og menningarmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamstarfsvettvangur um veiðar á ref og mink<p>Skipaður 26. febrúar 2014.<br /> <span>Hópurinn er skipaður til þriggja ára og hefur það hlutverk að vinna að úrbótum í framkvæmd refa- og minkaveiða, sbr. tillögur í nýlegri skýrslu starfshóps ríkis og sveitarfélaga sem ráðherra skipaði um málið. Samstarfsvettvangnum er einnig falið að auka samræmingu og skilvirkni í málaflokknum og formgera samstarf þeirra aðila sem að framkvæmd veiða á ref og mink koma skv. lögum nr. 64/1994. Verkefni samstarfsvettvangsins er að koma þeim umbótum í framkvæmd sem tilgreind eru í skýrslunni, sérstaklega í kafla 6, og virta árlega skýrslu um umfang þeirra.</span></p> <div> <br /> </div> <div> Þar er meðal annars tilgreint að samstarfsvettvangnum sé falið að: </div> <div> <br /> <ul> <li><span>Vera vettvangur samráðs fyrir setningu markmiða fyrir veiðar á ref og mink </span><br /> </li> <li><span>Vera vettvangur fyrir samráð um að setja upp aðgerðaráætlanir til skemmri tíma sem miða að þeim markmiðum</span><br /> </li> <li><span>Setja ramma um formlegt samráð og samhæfingu ríkis og sveitarfélaga til að ná þeim markmiðum</span><br /> </li> <li><span>Vinna að staðfestingu samstarfs ríkis og sveitarfélaga um áherslur og fyrirkomulag </span><br /> </li> <li><span>Skilgreina einstaka áfanga og aðgerðir til að tryggja framgang verkefnisins </span><br /> </li> <li><span>Leggja grunn að breyttum starfsháttum við skipulag og framkvæmd veiðanna </span><br /> </li> <li><span>Vinna tillögu að breytingu á reglugerð nr. 437/1995 fyrir 15. september 2014 </span><br /> </li> <li>Efla traust milli aðila sem málið varðar</li> </ul> </div> <div> Samstarfsvettvangurinn getur kallað til sín aðila til að ná fram markmiðum þessum. </div> <div> <br /> </div> <div> <strong>Samkvæmt tilnefningu Umhverfisstofnunar</strong><br /> Gunnlaug H. Einarsdóttir, formaður </div> <div> <br /> </div> <div> <strong>Samkvæmt tilnefningu Náttúrufræðistofnunar Íslands</strong><br /> Trausti Baldursson </div> <div> <br /> </div> <div> <strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</strong><br /> Gunnlaugur Júlíusson </div> <div> <br /> <br /> </div>Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamvinnunefnd um málefni norðurslóða<p>Skipuð 28. febrúar 2017<br /> Hlutverk nefndarinnar er skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1997081.html">lögum nr. 81/1997</a>, um Stofnun Vilhjálms Stefánssonar, að leitast við að treysta og efla samstarf hlutaðeigandi aðila um rannsóknir á norðurslóðum og málefni Stofnunar Vilhjálms Stefánssonar, sbr. nánar 2. mgr. 5. gr. áðurnefndar laga og <a href="http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/554-2005">reglugerð nr. 554/2005</a> um samvinnunefnd um málefni norðurslóða.</p> <p>Nefndin er skipuð til fjögurra ára í senn og eiga 11 fulltrúar sæti í nefndinni. Tveir skulu skipaðir án tilnefningar, bæði formaður og varaformaður og eftirtaldar stofnanir skulu tilnefna einn fulltrúa hver: Hafrannsóknarstofnun, Háskólinn á Akureyri, Háskóli Íslands, Náttúrufræðistofnun Íslands, Rannsóknarráð Íslands, Rannsóknarstofnun landbúnaðarins, Stofnun Vilhjálms Stefánssonar, Umhverfisstofnun og Veðurstofa Íslands.</p> <p><strong>Án tilnefningar<br /> </strong>Hugi Ólafsson, formaður<br /> Bryndís Kjartansdóttir, sendifulltrúi í utanríkisráðuneytinu, varaformaður</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Rannsóknarráðs Íslands<br /> </strong>Þorsteinn Gunnarsson</p> <p><strong>Samkv. tilnefningu Hafrannsóknastofnunar<br /> </strong>Sólveig R. Ólafsdóttir</p> <p><strong>Samkv. tilnefningu Háskólans á Akureyri<br /> </strong>Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Háskóla Íslands<br /> </strong>Brynhildur Davíðsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Umhverfisstofnunar<br /> </strong>Sigurrós Friðriksdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Náttúrufræðistofnunar Íslands<br /> </strong>Trausti Baldursson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Landbúnaðarháskóla Íslands<br /> </strong>Hlynur Óskarsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Stofnunar Vilhjálms Stefánssonar<br /> </strong>Níels Einarsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Veðurstofu Íslands<br /> </strong>Jórunn Harðardóttir</p> "Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Blá ör til hægriSérfræðingahópur um fjarheilbrigðisþjónustu<span></span> <p>Heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að auka aðgengi sjúklinga að heilbrigðisþjónustu með því að efla heilbrigðisstofnanir og kerfið í heild til innleiðingar á viðbótarþjónustu sem felst í fjarheilbrigðisþjónustu, sem og að styðja við frumkvöðlaverkefni á þessu sviði, sérstaklega á landsbyggðinni. Settur verður á fót ráðgefandi hópur sérfræðinga vegna uppbyggingar og innleiðingar á fjarheilbrigðisþjónustu um land allt. Hlutverk hópsins er m.a. að greiða fyrir upplýsingagjöf og vera til samráðs og ráðgjafar eftir þörfum við uppbyggingu á fjarheilbrigðisþjónustu.&nbsp;&nbsp; </p> <p>Meginhlutverk sérfræðingahópsins er að: </p> <ul> <li>Vinna samkvæmt þeirri framtíðarsýn að fjarheilbrigðisþjónusta verði samtvinnuð annarri þjónustu í heilbrigðiskerfinu og falli vel inn í skipulagt heilbrigðiskerfi, svo sem Heilsuveru, sjúkraskrá og greiðslumódel/greiðslukerfi. </li> <li>Vera upplýsingagátt og hafa frumkvæði að því að efla og styðja framþróun á fjarheilbrigðisþjónustu (upplýsingar og hvatning).&nbsp; </li> <li>Veita ráðgjöf og leiðbeiningar til stofnana um skipulagningu, framkvæmd og skráningu fjarheilbrigðisþjónustu á landsvísu.&nbsp; </li> <li>Samskipti sérfræðingahóps er einkum við verkefnastjóra fjarheilbrigðisþjónustu.</li> </ul> <p><strong>Sérfræðingahóp um fjarheilbrigðisþjónustu skipa</strong></p> <ul> <li>Davíð Björn Þórisson, frá Landspítala, </li> <li>Sigurður E. Sigurðsson,frá Sjúkrahúsinu á Akureyri, </li> <li>Jón Steinar Jónsson, frá Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins,</li> <li>Guðrún Auður Harðardóttir, frá Miðstöð rafrænna heilbrigðislausna hjá Embætti landlæknis. </li> </ul> <p>Áætlað er að sérfræðingahópurinn fundi reglulega til að byrja með undir stjórn Þorra Más Sigurþórssonar verkefnastjóra hjá Emætti landlæknis, en síðan eins og þörf krefur.&nbsp;</p> <p>Hópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra&nbsp;frá 8. október 2019&nbsp;til þriggja ára.</p>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSérfræðingahópur um framkvæmd og þróun könnunarprófa í grunnskólum<p><span>Sérfræðingahópur um framkvæmd og þróun könnunarprófa í grunnskólum er skipaður á grundvelli 12. gr. reglugerðar &nbsp;nr. 173/2017&nbsp;um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra könnunarprófa í grunnskólum. Verkefni hópsins er að fylgjast með framkvæmd og þróun samræmdra könnunarprófa hjá Menntamálastofnun, fjalla um álitamál vegna framkvæmdar, innihalds og niðurstaðna samræmdra könnunarprófa og koma á framfæri ábendingum um nauðsynlegar umbætur til stofnunarinnar.</span></p> <p>Skipunartími er frá 1. júní 2020 til 31. maí 2022.</p> <p>Sérfræðingahópurinn er þannig skipaður:</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aðalmenn:</p> <p><span>Ívar Rafn Jónsson, formaður, án tilnefningar,<br /> </span></p> <p><span>Hjördís Sigríður Albertsdóttir, tilnefnd af Kennarasambandi Íslands,</span></p> <p>Vigfús Hallgrímsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Varamenn:</p> <p><span>Ingólfur Gíslason, án tilnefningar,</span></p> <p><span>Jón Páll Haraldsson,&nbsp;</span>tilnefndur af Kennarasambandi Íslands,</p> <p><span>Svandís Ingimundardóttir, tilnefnd af&nbsp;Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSérfræðinganefnd um framandi lífverur<p> Skipuð 3. júní 2020.<br /> Nefndin er skipuð í samræmi við <span id="tmp_1452013814785_3"> <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2013060.html">4. mgr. 63. gr. laga nr. 60/2013</a></span> um náttúruvernd til fjögurra ára og skal vera stjórnvöldum til ráðgjafar um innflutning og ræktun framandi tegunda og dreifingu lifandi lífvera. <br /> Náttúrufræðistofnun Íslands, Landbúnaðarháskóli Íslands, Líf- og umhverfisvísindastofnun Háskóla Íslands og Hafrannsóknastofnun tilnefna einn fulltrúa hver, Skógrækt ríkisins og Landgræðsla ríkisins tilnefna sameiginlega einn fulltrúa. Ráðherra skipar formann án tilnefningar. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti.</p> <br /> <p> <strong>Án tilnefningar</strong><br /> Bjarni Kristófer Kristjánsson, formaður,<br /> Hafdís Hanna Ægisdóttir, til vara</p> <p> <strong>Samkvæmt tilnefningu Náttúrufræðistofnunar Íslands</strong><br /> Pawel Wasowicz,<br /> Sunna Björk Ragnarsdóttir, til vara</p> <p> <strong>Samkvæmt tilnefningu Landbúnaðarháskóla Íslands</strong><br /> Birna Kristín Baldursdóttir,<br /> Berglind Orradóttir, til vara</p> <p> <strong>Samkvæmt tilnefningu Líf- og umhverfisvísindastofnun Háskóla Íslands</strong><br /> Ingibjörg Svala Jónsdóttir,<br /> Jón Einar Jónsson, til vara</p> <p> <strong>Samkvæmt tilnefningu Landgræðslu ríkisins og Skógræktar ríkisins</strong><br /> Þórunn Pétursdóttir,<br /> Brynjar Skúlason, til vara</p> <p> <strong>Samkvæmt tilnefningu Hafrannsóknastofnunar </strong><br /> Guðjón Már Sigurðsson<br /> Hrönn Egilsdóttir, til vara.<strong> </strong></p> <p>&nbsp;</p> "Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Blá ör til hægriSérfræðingateymi vegna barna með fjölþættan vanda og barna sem vegna fötlunar sinnar þurfa annars konar og meiri þjónustu en unnt er á veita á heimili fjölskyldna þeirra<p>Lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, nr. 38/2018, tóku gildi 1. október sl. Í 20. gr. laganna er kveðið á um að ráðuneytið skuli skipa sérfræðingateymi vegna barna með fjölþættan vanda og barna sem vegna fötlunar sinnar þurfa annars konar og meiri þjónustu en unnt er á veita á heimili fjölskyldna þeirra. Teymið skal vera sveitarfélögum til ráðgjafar vegna þjónustu og úrræða. Teymið ákvarðar jafnframt hvort barn þarfnist úrræða samkvæmt framangreindum lögum, á grundvelli barnaverndarlaga eða hvorra tveggja laganna. </p> <p>Ennfremur lítur teymið til úrræða skv. lögum um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, laga um heilbrigðisþjónustu og laga um félagsþjónustu sveitarfélaga. <br /> Um búsetu barna utan heimilis er fjallað í 21. gr. laga um þjónustu við fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Áréttað er að sé það niðurstaða teymisins að barn þurfi þjónustu samkvæmt lögunum og því sé fyrir bestu að það búi utan heimilis fjölskyldu þess skal í fremsta megni reyna að finna barninu annað heimili í nærsamfélagi barnsins. Ráðuneytið setur teyminu verklagsreglur í samráði við teymið.</p> <p><strong>Sérfræðingateymið skipa</strong></p> <ul> <li>Laufey Gunnarsdóttir, þroskaþjálfi og einhverfuráðgjafi á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, formaður</li> <li>Kristjana Gunnarsdóttir,&nbsp;skrifstofustjóri hjá Velferðarsviði Reykjavíkurborgar</li> <li>Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, yfirlæknir á Barna- og unglinggeðdeild Landspítalans</li> <li>Halldór Hauksson, sálfræðingur hjá Barnaverndarstofu</li> </ul> <p>Sérfræðingateymið er skipað af f<span>élags- og barnamálaráðherra 8. febrúar 2019 til fjögurra ára.</span></p>Félagsmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSérfræðiteymi um aðgerðir til að draga úr beitingu nauðungar í þjónustu við fatlað fólk<p>Sérfræðiteymi um aðgerðir til að draga úr beitingu nauðungar í þjónustu við fatlað fólk er skipað samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2011088.html">14. gr. laga nr. 88/2011</a> um réttindagæslu fyrir fatlað fólk.</p> <h4>Sérfræðiteymið skipa:</h4> <ul> <li>Sigrún Hjartardóttir, einhverfuráðgjafi, formaður</li> <li>Atli Freyr Magnússon, atferlisfræðingur</li> <li>Ásta Birna Ólafsdóttir, þroskaþjálfi og sérkennari</li> <li>Guðmundur Sævar Sævarsson, geðhjúkrunarfræðingur</li> <li>Salome Anna Þórisdóttir, þroskaþjálfi og sérkennari</li> <li>Sigurður Páll Pálsson, geðlæknir.</li> </ul> <p>Félags- og húsnæðismálaráðherra skipar teymið til fjögurra ára í senn.</p>Félagsmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSkipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar<p>Skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar, sbr. 8. gr. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008076.html"> laga nr. 76/2008</a> um stofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar o.fl. :</p> <p>Þrír eru skipaðir samkvæmt tilnefningu sveitarfélaganna Garðs, Reykjanesbæjar og Sandgerðis. Einn skipaður samkvæmt tilnefningu umhverfisráðherra og tveir án tilnefningar og gegnir annar þeirra formennsku. Ef atkvæði falla jöfn í nefndinni ræður atkvæði formanns úrslitum.<br /> Samþykki nefndarinnar við deili- og aðalskipulagstillögu fyrir flugvallarsvæðið telst fullnaðarafgreiðsla málsins á sveitarstjórnarstigi. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra setur nefndinni starfsreglur. Ákvæði skipulagslaga og reglugerða settra samkvæmt þeim eiga að öðru leyti við um störf nefndarinnar eftir því sem við getur átt.</p> <p> <a href="http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=e49d6bfc-2e4c-41a4-9348-739da99f345a">Starfsreglur fyrir skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar, nr. 1086/2008</a> <br /> <br /> Skipulagsnefndin er þannig skipuð:</p> <ul> <li>Guðmundur Björnsson, án tilnefningar sem jafnframt er formaður,</li> <li>Sigurður Thoroddsen, án tilnefningar,</li> <li>Steinþór Einarssonar, sérfræðingur, skv. tilnefningu umhverfisráðherra,</li> <li>Kristinn Halldórsson, skv. tilnefningu Sandgerðisbæjar,</li> <li>Guðlaugur H. Sigurjónsson, framkvæmdastjóri, skv. tilnefningu Reykjanesbæjar</li> <li>Einar Jón Pálsson bæjarfulltrúi, skv. tilnefningu sveitarfélagsins Garðs.</li> </ul> <p> Tengiliður skipulagsnefndarinar í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu er Friðfinnur Skaftason, verkfræðingur á skrifstofu samgangna, netfang: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.</p>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Blá ör til hægriSkólanefnd Borgarholtsskóla 2017-2021Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla<br /> <br /> <strong>Nefndarmenn</strong><br /> Diljá Mist Einarsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Grétar Halldór Gunnarsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Reykjavíkurborg og Mosfellsbær <br /> <br /> Kristján Erlendsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Ólafur Jóhann Gunnarsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: <span>Reykjavíkurborg og Mosfellsbær</span><br /> <br /> Ragnhildur Björg Guðjónsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Bryndís Brynjarsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: <span>Reykjavíkurborg og Mosfellsbær</span><br /> <br /> Guðbrandur Guðmundsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: <span>Reykjavíkurborg og Mosfellsbær</span><br /> <br /> Kristín Sigurey Sigurðardóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Lilja Birgisdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br />Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSkólanefnd Fangavarðaskóla Íslands<p>Dómsmálaráðherra skipar fjóra menn í skólanefnd Fangavarðaskóla Íslands skv. 2. gr. reglugerðar um menntun fangavarða, nr. 347/2007. Nefndin skal skipuð forstjóra fangelsismálastofnunar eða fulltrúa hans, skólastjóra fangavarðaskólans, einum tilnefndum af Fangavarðafélagi Íslands og einum án tilnefningar. Hlutverk skólanefndar er að vera fangelsismálastofnun til ráðgjafar um fagleg málefni skólans, innra skipulag hans og inntöku nemenda.</p> <ul> <li>Guðmundur Gíslason, forstöðumaður fangelsa á höfuðborgarsvæðinu, formaður</li> <li>Bjarnþóra María Pálsdóttir, fangavörður,</li> <li>Hólmfríður Árnadóttir, Fangelsismálastofnun ríkisins</li> <li>Skúli Þór Gunnsteinsson, lögfræðingur </li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Hafdís Guðmundsdóttir, Fangelsismálastofnun ríkisins,</li> <li>Jóhann Kristján Konráðsson fangavörður</li> <li>Halla Bergþóra Björnsdóttir, lögfræðingur</li> </ul> <br />Dómsmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSkólanefnd Félagsmálaskóla alþýðu<p>Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1989060.html">5. gr. laga um Félagsmálaskóla alþýðu nr. 60/1989</a> skipar ráðherra sjö manna skólanefnd Félagsmálaskóla alþýðu, en hlutverk skólans er að mennta fólk úr samtökum launafólks með það fyrir augum að efla sjálfstraust þess, þroska og hæfni til þess að vinna að bættum lífskjörum verkalýðsstéttarinnar. Þá skal skólinn veita fræðslu um hina íslensku og alþjóðlegu verkalýðshreyfingu og viðfangsefni hennar, sögu, skipulag, starfshætti og stefnu. Veita skal fræðslu á sviði félagsfræði og hagfræði auk meginatriða íslenskrar félagsmálalöggjafar.</p> <h4>Skólanefndina skipa</h4> <ul> <li><span>Gylfi Kristinsson, án tilnefningar<br /> Fjóla Jónsdóttir, tiln. af Alþýðusambandi Íslands<br /> Karl Rúnar Þórsson, tiln. af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja&nbsp;<br /> Finnbjörn A. Hermannsson, tiln. af Menningar- og fræðslusambandi alþýðu<br /> Kolbeinn Gunnarsson, tiln. af Menningar- og fræðslusambandi alþýðu<br /> Kristbjörg Sæmundsdóttir, tiln. af Menningar- og fræðslusambandi alþýðu<br /> Kristín M. Björnsdóttir, tiln. af Menningar- og fræðslusambandi alþýðu.<br /> <br /> <br /> Varamenn:&nbsp;<br /> Hanna Sigríður Gunnsteinsdóttir, án tilnefningar<br /> Hilmar Harðarson, tiln. af Alþýðusambandi Íslands<br /> Þórveig Þormóðsdóttir, tiln. af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja&nbsp;<br /> Aðalsteinn Baldursson, tiln. af Menningar- og fræðslusambandi alþýðu<br /> Ingibjörg Ósk Birgisdóttir, tiln. af Menningar- og fræðslusambandi alþýðu<br /> Guðni Gunnarsson, tiln. af Menningar- og fræðslusambandi alþýðu<br /> Katrín Jónsdóttir, tiln. af Menningar- og fræðslusambandi alþýðu.<br /> </span> <div>&nbsp;</div> </li> </ul> <p>Skólanefndin er skipuð frá 31. október 2017 til 30. október 2021.</p> <div> </div>Félagsmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSkólanefnd Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra - 2017-2021Í samræmi við ákvæði 5. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla<br /> <br /> <strong>Nefndarmenn</strong><br /> Adolf Hjörvar Berndsen<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Samtök sveitarfélaga Norðurlandi vestra<br /> <br /> Ásta Björg Pálmadóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Samtök sveitarfélaga Norðurlandi vestra<br /> <br /> Guðný Hólmfríður Axelsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið.<br /> <br /> Gunnsteinn Björnsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið.<br /> <br /> Unnur Valborg Hilmarsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið.<br /> <br /> Bryndís Lilja Hallsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið.<br /> <br /> Gísli Sigurðsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið.<br /> <br /> Jóhanna Guðrún Jónasdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Samtök sveitarfélaga Norðurlandi vestra<br /> <br /> Stefán Vagn Stefánsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Samtök sveitarfélaga Norðurlandi vestra<br />Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSkólanefnd Fjölbrautaskóla Snæfellinga 2018-2022<span><dir> <span style="font-family: Times New Roman; font-size: 16px;"></span></dir></span> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong>Aðalmenn án tilnefningar</strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Helga Guðmundsdóttir </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Vilborg Lilja Stefánsdóttir </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Örvar Már Marteinsson </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong>Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Grundarfjarðarbæjar, Snæfellsbæjar og Stykkishólms</strong> </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Björg Ágústsdóttir </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Hilmar Már Arason</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong>Varamenn án tilnefningar</strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Ari Bent Ómarsson </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> María Alma Valdimarsdóttir </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Sigríður Finsen </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong>Varamenn samkvæmt tilnefningu Grundarfjarðarbæjar, Snæfellsbæjar og Stykkishólms</strong> </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Eyþór Benediktsson </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Sigurborg Kr. Hannesdóttir</p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSkólanefnd Fjölbrautaskóla Suðurlands 2017-2021Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla<br /> <br /> <strong>Nefndarmenn</strong><br /> Elín Einarsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Samtök sunnlenskra sveitarfélaga<br /> <br /> Ingvar Pétur Guðbjörnsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Jón Guðmundur Valgeirsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Samtök sunnlenskra sveitarfélaga<br /> <br /> Jóna S Sigurbjartsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Kristín Traustadóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Benedikt Benediktsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Samtök sunnlenskra sveitarfélaga<br /> <br /> Brynjólfur Magnússon<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Halldóra Hjörleifsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Samtök sunnlenskra sveitarfélaga<br /> <br /> Hólmfríður Erna Kjartansdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Þorsteinn M Kristinsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br />Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSkólanefnd Fjölbrautaskóla Suðurnesja 2017-2021<p><span>Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla.</span></p> <p><span>Nefndarmenn</span></p> <p><span>Böðvar Jónsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> </span></p> <p><span>Ísak Ernir Kristinsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> </span></p> <p><span>Helga María Finnbjörnsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Samband sveitarfélaga Suðurnesjum<br /> </span></p> <p><span>Jónína Magnúsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið </span></p> <p><span>Kristín María Birgisdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Samband sveitarfélaga Suðurnesjum<br /> </span></p> <p><span>Halldór Rósmundur Guðjónsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Samband sveitarfélaga Suðurnesjum<br /> </span></p> <p><span>Ólafur Þór Ólafsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Samband sveitarfélaga Suðurnesjum<br /> </span></p> <p><span>Rósa Dögg Þorsteinsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSkólanefnd Fjölbrautaskóla Vesturlands 2018-2022<p><span>Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong>Aðalmenn án tilnefningar</strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Ellert Jón Björnsson</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Helga Kristín Björgólfsdóttir</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Viktor Elvar Viktorsson</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong>Aðalmenn samkvæmt tilnefningu fulltrúaráðs Fjölbrautaskóla Vesturlands</strong> </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Ingþór Bergmann Þórhallsson</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Þórdís Þórisdóttir</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong>Varamenn án tilnefningar </strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong>&nbsp;</strong>Hjördís Garðarsdóttir</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Maren Rós Steindórsdóttir</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Guðmundur Reynir Georgsson</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong>Varamenn samkvæmt tilnefningu fulltrúaráðs Fjölbrautaskóla Vesturlands</strong> </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Hjördís Hjartardóttir</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Sigurður Bjarni Gilbertsson</p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSkólanefnd Fjölbrautaskólans í Breiðholti 2017 - 2021<span><dir> <span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px;"></span></dir></span> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 16px;">Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 16px;">&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong>Aðalmenn án tilnefningar</strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Stefanía Sigurðardóttir </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Anna Sigrún Baldursdóttir</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Elín Jóhannesdóttir </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong>Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Reykjavíkurborgar </strong> </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Lára Óskarsdóttir</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Ingvar Sverrisson</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong>Varamenn án tilnefningar</strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Hlynur Einarsson </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Silja Rán Arnarsdóttir </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Jón Birgir Gunnarsson </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong>Varamenn samkvæmt tilnefningu Reykjavíkurborgar </strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Andrea M. Gunnarsdóttir</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Þórarinn Snorri Sigurgeirsson</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> </p> <span><dir><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px;"></span></dir><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px;"> </span><br /> </span>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSkólanefnd Fjölbrautaskólans í Garðabæ 2017-2021Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla<br /> <br /> <strong>Nefndarmenn</strong><br /> Áslaug Hulda Jónsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Garðabær<br /> <br /> Frosti Jónsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Sigrún María Jörundsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Steinþór Einarsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Garðabær<br /> <br /> Þorgerður Anna Arnardóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Berglind Birgisdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Guðrún Elín Herbertsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Garðabær<br /> <br /> Jóhann Steinar Ingimundarson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Garðabær<br /> <br /> Tómas Björnsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Þorsteinn Júlíus Árnason<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br />Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSkólanefnd Fjölbrautaskólans við Ármúla 2017-2021Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla<br /> <br /> <strong>Nefndarmenn</strong><br /> Atli Kristjánsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðun.<br /> <br /> Elín Oddný Sigurðardóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Reykjavíkurborg<br /> <br /> Jóhannes Stefánsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðun.<br /> <br /> Margrét Ólöf A Sanders<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðun.<br /> <br /> Sveinbjörg B Sveinbjörnsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Reykjavíkurborg<br /> <br /> Jóhanna S Vilbergsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðun.<br /> <br /> Magnús Sigurbjörnsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðun.<br /> <br /> Orri Páll Jóhannsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Reykjavíkurborg<br /> <br /> Trausti Harðarson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Reykjavíkurborg<br /> <br />Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSkólanefnd Flensborgarskólans í Hafnarfirði 2017-2021Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla<br /> <br /> <strong>Nefndarmenn</strong><br /> Albert Már Steingrímsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Hafnarfjarðarkaupstaður<br /> <br /> Daníel Scheving Hallgrímsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Helga Sigmundsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Ingvar Júlíus Viktorsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Hafnarfjarðarkaupstaður<br /> <br /> Sigurlaug Anna Jóhannsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Anna Kristín Jóhannesdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Hafnarfjarðarkaupstaður<br /> <br /> Guðvarður Björgvin Fannberg Ólafsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Lovísa Árnadóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Sunna Magnúsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: HafnarfjarðarkaupstaðurMennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSkólanefnd Framhaldsskóla Austur-Skaftafellssýslu 2018-2022<span><dir> <dir> <dir> <dir> <dir> <dir> <dir> <dir> <span style="font-family: Times New Roman; font-size: 16px;"></span></dir></dir></dir></dir></dir></dir></dir></dir></span> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Í samræmi við ákvæði 5. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong>Aðalmenn án tilnefningar</strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Hugrún Harpa Reynisdóttir</p> <p dir="LTR"> Hjalti Þór Vignisson </p> <p dir="LTR"> Þorvarður Árnason </p> <p dir="LTR"><strong>Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga</strong> </p> <p dir="LTR"> Eva Björk Harðardóttir</p> <p dir="LTR">Sæmundur Helgason </p> <p dir="LTR"><strong>Varamenn án tilnefningar</strong></p> <p dir="LTR">Lárus Páll Pálsson</p> <p dir="LTR"> Ragnhildur Jónsdóttir </p> <p dir="LTR"> Sandra Rán Ásgrímsdóttir </p> <p dir="LTR"><strong>Varamenn samkvæmt tilnefningu Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga</strong></p> <p dir="LTR"> Ásgerður Gylfadóttir </p> <p dir="LTR"> Gunnar Þorgeirsson </p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSkólanefnd Framhaldsskólans á Húsavík 2017-2021Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla<br /> <br /> <strong>Nefndarmenn</strong><br /> Helena Eydís Ingólfsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Hjálmar Bogi Hafliðason<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Norðurþing<br /> <br /> Kolbrún Ada Gunnarsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Norðurþing<br /> <br /> Lilja Berglind Rögnvaldsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Sigurgeir Höskuldsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Birgitta Bjarney Svavarsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Ingibjörg Sigurjónsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Jóhanna Sigr Kristjánsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Norðurþing<br /> <br /> Þór Stefánsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Norðurþing<br /> <br /> Örlygur Hnefill Örlygsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br />Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSkólanefnd Framhaldsskólans á Laugum 2017-2021Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla<br /> <br /> <strong>Nefndarmenn</strong><br /> Baldur Breiðfjörð Daníelsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Bjarni Höskuldsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: EYÞING-samband sveitarfélaga í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum<br /> <br /> Bryndís Ívarsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Dagbjört Jónsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: <span>EYÞING-samband sveitarfélaga í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum<br /> </span> <br /> Hjördís Stefánsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Anita Karin Guttesen<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Guðrún María Valgeirsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: <span>EYÞING-samband sveitarfélaga í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum<br /> </span> <br /> Sigurður Guðni Böðvarsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: <span>EYÞING-samband sveitarfélaga í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum<br /> </span> <br /> Unnsteinn Ingason<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br />Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSkólanefnd Framhaldsskólans í Mosfellsbæ 2017-2021Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla<br /> <br /> <strong>Nefndarmenn</strong><br /> Elísabet Sigurveig Ólafsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Hreiðar Örn Zoega Stefánsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mosfellsbær<br /> <br /> Kolbrún Reinholdsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Mikael Rafn L Steingrímsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Sigríður Johnsen<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mosfellsbær<br /> <br /> Guðbjörg Linda Udengard<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mosfellsbær<br /> <br /> Hafsteinn Pálsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Höskuldur Þráinsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mosfellsbær<br /> <br /> Kolbrún G Þorsteinsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Unnur Sif Hjartardóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytiðMennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSkólanefnd Framhaldsskólans í Vestmannaeyjum 2017-2021Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla<br /> <br /> <strong>Nefndarmenn</strong><br /> Kári Bjarnason<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Vestmannaeyjabær<br /> <br /> Helga Björk Ólafsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Íris Róbertsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Rósa Hrönn Ögmundsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Trausti Hjaltason<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Vestmannaeyjabær<br /> <br /> Arnar Pétursson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Elías Árni Jónsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Guðmundur Þórður Ásgeirsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Páll Marvin Jónsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Vestmannaeyjabær<br /> <br /> Sigurlaug Björk Böðvarsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Vestmannaeyjabær<br />Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSkólanefnd Kvennaskólans í Reykjavík 2017-2021Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla<br /> <br /> <strong>Nefndarmenn</strong><br /> Eiríkur Orri Agnarsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Eva Einarsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Reykjavíkurborg<br /> <br /> Sjöfn Þórðardóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Stefán Hilmarsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Örn Þórðarson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Reykjavíkurborg<br /> <br /> Auður Lilja Erlingsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Brynja Björk Magnúsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Elísabet Gísladóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Reykjavíkurborg<br /> <br /> Sigurður Björn Blöndal<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Reykjavíkurborg<br />Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSkólanefnd Menntaskólans á Akureyri 2017-2021Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla<br /> <br /> <strong>Nefndarmenn</strong><br /> Andri Teitsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Álfheiður Svana Kristjánsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Ásta Arnbjörg Pétursdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar<br /> <br /> Helga Rún Traustadóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Jóhann Jónsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar<br /> <br /> Baldvin Valdemarsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Bjarni Theódór Bjarnason<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar<br /> <br /> Elva Gunnlaugsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar<br /> <br /> Guðmundur Magnússon<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Laufey Petrea Magnúsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytiðMennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSkólanefnd Menntaskólans á Egilsstöðum 2018-2022Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla<br /> <br /> <strong>Nefndarmenn</strong><br /> Anna Björk Guðjónsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Samband sveitarfélaga á Austurl<br /> <br /> Halldór B. Warén<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðun.<br /> <br /> Sigrún Birna Björnsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðun.<br /> <br /> Skúli Björn Gunnarsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Samband sveitarfélaga á Austurl<br /> <br /> Stefán Bogi Sveinsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðun.<br /> <br /> Elfa Hlín Pétursdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Samband sveitarfélaga á Austurl<br /> <br /> Lára Þorbjörg Vilbergsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðun.<br /> <br /> Stefán Grímur Rafnsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Samband sveitarfélaga á Austurl<br /> <br /> Unnar Erlingsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðun.<br />Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSkólanefnd Menntaskólans á Ísafirði 2017 - 2021<br /> <strong>Nefndarmenn</strong><br /> Inga María Guðmundsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðun.<br /> <br /> Karl Kristján Ásgeirsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Fjórðungssamband Vestfirðinga<br /> <br /> Kristján Óskar Ásvaldsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðun.<br /> <br /> Sigríður Hulda Guðbjörnsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðun.<br /> <br /> Sigríður Ólöf Kristjánsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Fjórðungssamband Vestfirðinga<br /> <br /> Jóna Guðmunda Hreinsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Fjórðungssamband Vestfirðinga<br /> <br /> Lilja Sigurðardóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðun.<br /> <br /> Marzellíus Sveinbjörnsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðun.<br /> <br /> Steinn Ingi Kjartansson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Fjórðungssamband Vestfirðinga<br /> <br /> Örn Elías Guðmundsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðun.<br /> <br />Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSkólanefnd Menntaskólans á Tröllaskaga 2018-2022<p><span>Í samræmi við ákvæði 5. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla</span></p> <p><span><strong>Aðalmenn án tilnefningar</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Edward H. Huijbens </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Katrín Freysdóttir </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Rósa Jónsdóttir</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong>Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar </strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Ásgeir Logi Ásgeirsson </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Dóróþea Guðrún Reimarsdóttir</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong>Varamenn án tilnefningar</strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Aðalsteinn Þór Arnarsson </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Guðrún Unnsteinsdóttir </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Halldóra María Elíasdóttir</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong>Varamenn samkvæmt tilnefningu Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar </strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Inda Björk Gunnarsdóttir </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Unnar Eiríksson </p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSkólanefnd Menntaskólans að Laugarvatni 2017-2021Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla<br /> <br /> <strong>Nefndarmenn</strong><br /> Bryndís Ásta Böðvarsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Engilbert Olgeirsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Eydís Þorbjörg Indriðadóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Samtök sunnlenskra sveitarfélaga<br /> <br /> Gunnar Þorgeirsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Samtök sunnlenskra <span>sveitarfélaga</span><br /> <br /> Sandra Dís Hafþórsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Eva Dögg Þorsteinsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Eyþór Haraldur Ólafsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Samtök sunnlenskra&nbsp;<span>sveitarfélaga</span><br /> <br /> Friðrik Sigurbjörnsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Kristín Þórðardóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Samtök sunnlenskra <span>sveitarfélaga</span>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSkólanefnd Menntaskólans í Kópavogi 2017-2021Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla<br /> <br /> <strong>Nefndarmenn</strong><br /> Anna María Bjarnadóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Kópavogsbær<br /> <br /> Flosi Eiríksson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Kópavogsbær<br /> <br /> Magnea Lillý Friðgeirsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> María Guðjónsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Steinþór Jónsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Andri Steinn Hilmarsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðun.<br /> <br /> Ása Richardsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Kópavogsbær<br /> <br /> Pétur Magnús Birgisson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Theodór Bender<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Vignir Steinþór Halldórsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Kópavogsbær<br />Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSkólanefnd Menntaskólans í Reykjavík 2017-2021Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla<br /> <br /> <strong>Nefndarmenn</strong><br /> Ari Karlsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðun.<br /> <br /> Borgar Þór Einarsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Reykjavíkurborg<br /> <br /> Egill Tryggvason<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðun.<br /> <br /> Guðbjörg Oddný Jónasdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðun.<br /> <br /> Ingibjörg Stefánsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Reykjavíkurborg<br /> <br /> Anna Dröfn Ágústsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Reykjavíkurborg<br /> <br /> Herdís Anna Þorvaldsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Reykjavíkurborg<br /> <br /> Ingvar Smári Birgisson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðun.<br /> <br /> Magnea Lillý Friðgeirsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðun.Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSkólanefnd Menntaskólans við Hamrahlíð 2017-2021Nefnd, stjórn eða ráð sem skipað er í skv. lögum, reglugerð, reglum eða <br /> þingsályktunartillögu<br /> <br /> <strong>Nefndarmenn</strong><br /> Hildur Sverrisdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Karl Sigurðsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Reykjavíkurborg<br /> <br /> Margrét M Norðdahl<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Reykjavíkurborg<br /> <br /> Ragnar Guðmundsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Unnur Lilja Hermannsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Andri Heiðar Kristinsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Hrefna Guðmundsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Reykjavíkurborg<br /> <br /> Magnús Sigurbjörnsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Sigríður Erla Sturludóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Þorgerður Laufey Diðriksdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: ReykjavíkurborgMennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSkólanefnd Menntaskólans við Sund 2017-2021Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla<br /> <br /> <strong>Nefndarmenn</strong><br /> Friðjón R Friðjónsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Jórunn Pála Jónasdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Reykjavíkurborg<br /> <br /> Katrín Atladóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Vilborg Guðrún Sigurðardóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Reykjavíkurborg<br /> <br /> Óttarr Örn Guðlaugsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Andri Heiðar Kristinsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Reykjavíkurborg<br /> <br /> Eydís Arna Líndal<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Hilmar Freyr Kristinsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Kristinn Þorvaldsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið<br /> <br /> Kristín Elfa Guðnadóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Reykjavíkurborg<br />Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSkólanefnd Slysavarnaskóla sjómanna<p>Skólanefndin er skipuð samkvæmt lögum <a href="http://www.althingi.is/lagas/129/1991033.html">nr. 33/1991</a> um Slysavarnaskóla sjómanna. Meginhlutverk nefndarinnar er að fjalla um málefni Slysavarnaskóla sjómanna, einkum varðandi tækjakaup og búnað hans, viðhald, framkvæmdir og áframhaldandi uppbyggingu. skólanefnd gerir, að fenginni umsögn öryggisfræðslunefndar sjómanna, tillögur til stjórnar Slysavarnafélags Íslands um námskeiðahald, námsskrá og lengd námskeiða á vegum skólans. Skólanefnd ræður skólastjóra Slysavarnaskóla sjómanna.</p> <h3>Í nefndinni sitja:</h3> <div> <ul> <li>Gunnar Tómasson, formaður, tilnefndur af Slysavarnafélaginu Landsbjörg,</li> <li>Lilja Magnúsdóttir, tilnefnd af Slysavarnafélaginu Landsbjörg,</li> <li>Jón Svanberg Hjartarson, tilnefndur af Slysavarnafélaginu Landsbjörg,</li> <li>Valmundur Valmundsson, tilnefndur af Sjómannasambandi Íslands,</li> <li>Árni Bjarnason, tilnefndur af Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands..</li> </ul> <em>Skipunartími er frá og með 4. júní 2015 til og með 3. júní 2019 eða til næstu fjögurra ára.</em></div>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Blá ör til hægriSkólanefnd Verkmenntaskóla Austurlands 2018-2022<p><span>Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong>Aðalmenn án tilnefningar</strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Sigurður Ólafsson </p> <p dir="LTR"> Hlöðver Hlöðversson </p> <p dir="LTR"> Pálína Margeirsdóttir </p> <p dir="LTR"><strong>Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Sambands sveitarfélaga á Austurlandi </strong></p> <p dir="LTR"> Anna Margrét Sigurðardóttir </p> <p dir="LTR"> Jón Björn Hákonarson </p> <p dir="LTR"><strong>Varamenn án tilnefningar</strong></p> <p dir="LTR"> Sigurður Steinn Einarsson </p> <p dir="LTR"> Sigríður Kristinsdóttir </p> <p dir="LTR"> Svanhvít Aradóttir</p> <p dir="LTR"><strong>Varamenn samkvæmt tilnefningu Sambands sveitarfélaga á Austurlandi </strong></p> <p dir="LTR"> Berglind Steina Ingvarsdóttir </p> <p dir="LTR"> Jón Þórðarson </p> <p>&nbsp;</p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSkólanefnd Verkmenntaskólans á Akureyri 2017-2021<p>Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla</p> <p><strong>Nefndarmenn</strong><br /> Axel Grettisson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar</p> <p>Hrafnhildur Elín Karlsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar</p> <p>Sverre Andreas Jakobsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið</p> <p>Kristín Halldórsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið</p> <p>Reynir Bjarnar Eiríksson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið</p> <p>Gunnar Larsen<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið</p> <p>Hanna Dögg Maronsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið</p> <p>Helga Helgadóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar</p> <p>Preben Jón Pétursson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar</p> <p>Sigríður Ólafsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðuneytið</p> <br />Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSkólastjórn Skákskóla Íslands 2020-2022<p>&nbsp;</p> <p><span>Skólastjórn Skákskóla Íslands starfar skv. ákvæði 4. gr. laga nr. 76/1990 um Skákskóla Íslands. </span></p> <p><span><br /> Samkvæmt lögum um Skákskóla Íslands, skal skólastjórn Skákskólans skipuð þremur mönnum til þriggja ára í senn. Ráðherra skipar einn og Skáksamband Íslands tvo, þar af annan í samráði við Félag íslenskra stórmeistara. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum.<br /> <br /> Skólastjórnin er þannig skipuð:</span></p> <p><span> Hrund Hauksdóttir skipuð af mennta- og menningarmálaráðherra,<br /> Halldór Grétar Einarsson skipaður af Skáksambandi Íslands,<br /> Sigurlaug Regína Friðþjófsdóttir skipuð af Skáksambandi Íslands.<br /> <br /> Varamenn:</span></p> <p><span>Stefán Baldursson skipaður af mennta- og menningarmálaráðherra,<br /> Jóhanna Björg Jóhannesdóttir skipuð af Skáksambandi Íslands,<br /> Sigurbjörn Björnsson skipaður af Skáksambandi Íslands.<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSmíðanefnd nýs hafrannsóknaskips<p>Nefndinni er falið að hefja undirbúning að smíði hafrannsóknaskips sem komi í stað Bjarna Sæmundssonar RE 30 sbr. þingsályktun nr. 32/148,&nbsp; sem samþykkt var á Alþingi þann 18. júní 2018. Jafnframt annast nefndin útboð og samningsgerð og hefur eftirlit með smíði skipsins.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <ul> <li>&nbsp; &nbsp; Friðrik Jón Arngrímsson </li> <li>&nbsp; &nbsp; Sigrún Ragna Ólafsdóttir </li> <li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sigurður Guðjónsson </li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSnorrastofa - stjórn 2018 -2022<p>Fulltrúar skipaðir af mennta- og menningarmálaráðherra í stjórn Snorrastofu með <br /> vísun til skipulagsskrár fyrir Snorrastofu í Reykholti nr. 738/2013<br /> <br /> <strong>Nefndarmenn</strong><br /> Guðmundur Bjarnason<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> <br /> Margrét Eggertsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum</p> <p > Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> <br /> Haukur Þorgeirsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Stofnun Árna Magnússonar í&nbsp;íslenskum fræðum</p>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriSóttvarnaráð<p>Sóttvarnaráð er skipað skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1997019.html#G6">6. gr. sóttvarnalaga, nr. 19/1997</a>, til fjögurra ára í senn. Þar skulu eiga sæti sérfræðingar á sviði smitsjúkdómalækninga, bakteríufræði, veirufræði, kynsjúkdóma og faraldsfræði/heilbrigðisfræði, heilsugæslulæknir og hjúkrunarfræðingur með sérþekkingu á sviði sóttvarna. Ráðið mótar stefnu í sóttvörnum og skal vera heilbrigðisyfirvöldum til ráðgjafar um aðgerðir til varnar útbreiðslu smitsjúkdóma.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Ólafur Guðlaugsson, sérfræðingur á sviði smitsjúkdóma, formaður</li> <li>Karl G. Kristinsson, sérfræðingur á sviði bakteríufræði, varaformaður</li> <li>Guðrún Baldvinsdóttir, sérfræðingur á sviði veirufræði</li> <li>Elísabet R. Jóhannesdóttir, sérfræðingur á sviði húð- og kynsjúdóma</li> <li>Gunnar Tómasson, sérfræðingur á sviði faraldsfræð/heilbrigðisfræði</li> <li>Vilhjálmur Ari Arason, heilsugæslulæknir</li> <li>Ásdís Elfarsdóttir, sýkingavarnahjúkrunarfræðingur og með sérþekkingu á sviði sóttvarna</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Már Kristjánsson, sérfræðingur á sviði smitsjúkdóma</li> <li>Hjördís Harðardóttir, sérfræðingur á sviði bakteríufræði</li> <li>Arthur Löve, sérfræðingur á sviði veirufræði</li> <li>Rannveig Pálsdóttir, sérfræðingur á sviði húð- og kynsjúdóma</li> <li>Vilhjálmur Rafnsson, sérfræðingur á sviði faraldsfræð/heilbrigðisfræði</li> <li>Þórir Björn Kolbeinsson, heilsugæslulæknir</li> <li>Ólöf Másdóttir, sýkingavarnahjúkrunarfæðingur og með sérþekkingu á sviði sóttvarna</li> </ul> <p><em>Skipun ráðsins er frá 4. júní 2017 til 3. júní 2021.</em></p>Heilbrigðisráðuneytið
Blá ör til hægriSprotasjóður. Stjórn 2018-2022.<p><span>Stjórn Sprotasjóðs er skipuð sbr. ákvæði 15 gr. laga um leikskóla nr. 90/2008, 34. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 og 53. gr. laga um framhaldsskóla nr. 92/2008.&nbsp; Sprotasjóður styður við þróun og nýjungar í skólastarfi í samræmi við stefnu stjórnvalda og aðalnámskrá. Hlutverk stjórnarinnar er að gera tillögu til ráðherra um hvernig skuli ráðstafa fjárveitingu sjóðsins til styrkþega og gerir tillögu um einstök áherslusvið sem skulu hafa forgang hverju sinni.&nbsp;</span></p> <p>Skipunartími er frá 14. febrúar 2018 til 13. febrúar 2022.</p> <p> <br /> <span>Stjórnin er þannig skipuð:<br /> <br /> Aðalmenn:<br /> Björk Óttarsdóttir, formaður, án tilnefningar,<br /> Sonja Dögg Pálsdóttir, án tilnefningar,<br /> Anna María Gunnarsdóttir, tilnefnd af Kennarasambandi Íslands,<br /> Svandís Ingimundardóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,<br /> Jón Torfi Jónasson, tilnefndur af Samstarfsnefnd háskólastigsins.<br /> <br /> Varamenn:<br /> Íva Sigrún Björnsdóttir, án tilnefningar,<br /> María Þorgerður Guðfinnsdóttir, án tilnefningar,<br /> Þórður Kristjánsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,<br /> Birna María B. Svanbjörnsdóttir, tilnefnd af Samstarfsnefnd háskólastigsins.<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div> <br />Mennta- og menningarmálaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriStafkirkjan á Heimaey - stjórn 2019 -2023Helstu verkefni eru umsjón með kirkjunni og ábyrgð á rekstri hennar og <br /> fjármálum skv. 4. gr. máldaga um Stafkirkjuna dags. 17. maí 2010.<br /> <br /> <strong><span>Stjórnin er þannig skipuð:<br /> Kári Bjarnason tilnefndur af mennta- og menningarmálaráðherra,<br /> Sólveig Adolfsdóttir tilnefnd af Vestmannaeyjabæ,<br /> Sr. Guðmundur Örn Jónsson tilnefndur af Biskupi Íslands.<br /> <br /> Varamenn eru:<br /> Lára Skæringsdóttir tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðherra,<br /> Ragnar Óskarsson tilnefndur af Vestmannaeyjabæ,<br /> Sr. Viðar Stefánsson tilnefndur af Biskupi Íslands.<br /> </span></strong> <div>&nbsp;</div>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriStarfsgreinaráð bygginga- og mannvirkjagreina 2019-2023Starfsgreinaráð eru, hvert á sínu sviði, ráðherra til ráðgjafar um starfsnám á <br /> framhaldsskólastigi. Hlutverk þeirra er m.a. að gera tillögur um almenn markmið <br /> náms, skilgreina þarfir fyrir kunnáttu og hæfni og gera tillögur um lokamarkmið <br /> náms.<br /> <br /> <span>Aðalmenn:&nbsp;<br /> Finnbjörn Hermannsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Ingólfur Björgvin Jónsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Ólafur Sævar Magnússon, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Vilhjálmur Þór Grétarsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Anný Helena Hermansen,&nbsp; tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Eyjólfur Bjarnason, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Friðrik Ág. Ólafsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Jón Sigurðsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Benedikt Kristjánsson, tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands<br /> <br /> Varamenn:<br /> Árni Steinar Stefánsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Hallgrímur Gunnar Magnússon, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Heimir Þ. Kristinsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Helgi Pálsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Ágúst Þór Pétursson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Eyrún Arnarsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Jóhanna Klara Stefánsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Már Guðmundsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Guðmundur Helgi Helgason, tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands.<br /> </span> <div>&nbsp;</div> <br />Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriStarfsgreinaráð heilbrigðis-, félags- og uppeldisgreina 2019-2023<p>Starfsgreinaráð eru, hvert á sínu sviði, ráðherra til ráðgjafar um starfsnám á <br /> framhaldsskólastigi. Hlutverk þeirra er m.a. að gera tillögur um almenn markmið <br /> náms, skilgreina þarfir fyrir kunnáttu og hæfni og gera tillögur um lokamarkmið <br /> náms.<br /> <br /> </p> <p><span>Aðalmenn:&nbsp;<br /> Arna Jakobína Björnsdóttir, tilnefnd af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja<br /> Birna Ólafsdóttir, tilnefnd af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja<br /> Jóhanna Þórdórsdóttir, tilnefnd af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja<br /> Signý Jóhannesdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands<br /> Berglind Eva Ólafsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga<br /> Þór G. Þórarinsson, tilnefndur af félagsmálaráðuneyti<br /> Dagmar Huld Matthíasdóttir, tilnefnd af heilbrigðisráðuneyti<br /> Svava Kristín Þorkelsdóttir, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðuneyti<br /> Marín Björk Jónasdóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands<br /> <br /> Varamenn:<br /> Karl Rúnar Þórsson, tilnefndur af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja<br /> Edda R. Davíðsdóttir, tilnefnd af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja<br /> Svala Ósk Sævarsdóttir, tilnefnd af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja<br /> Árni Steinar Stefánsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Bjarni Ómar Haraldsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga<br /> Þór Hauksson Reykdal, tilnefndur af félagsrmálaráðuneyti<br /> Guðrún W. Jensdóttir, tilnefnd af heilbrigðisráðuneyti<br /> Ásta María Reynisdóttir, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðuneyti<br /> Kristrún Sigurðardóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands.<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriStarfsgreinaráð hönnunar- og handverksgreina 2019-2023<span>Starfsgreinaráð eru, hvert á sínu sviði ráðherra til ráðgjafar um starfsnám á framhaldsskólastigi. Hlutverk þeirra er m.a. að gera tillögur um almenn markmið náms, skilgreina þarfir fyrir kunnáttu og hæfni og gera tillögur um lokamarkmið náms.<br /> <br /> Starfsgreinaráð hönnunar- og handverksgreina er svo skipað:<br /> <br /> Aðalmenn:&nbsp;<br /> Guðrún Katrín Bryndísardóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands<br /> Guðrún Elín Pálsdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands<br /> Kamilla Mjöll Haraldsdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands<br /> Arna Arnardóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Ása Lára Axelsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Lárus Gunnsteinsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Harpa Kristjánsdóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands<br /> <br /> Varamenn:<br /> Hildur Ingibjörg Sölvadóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands<br /> Sigurður Björnsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Árni Steinar Stefánsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Guðbjörg Kristín Ingvarsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Gústav Jóhannsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Inga Ásta Bjarnadóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Helga Jóhanna Baldursdóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands.<br /> </span> <div>&nbsp;</div> <br />Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriStarfsgreinaráð málmtækni-, vélstjórnar- og framleiðslugreina 2019-2023<span>Starfsgreinaráð eru, hvert á sínu sviði ráðherra til ráðgjafar um starfsnám á framhaldsskólastigi. Hlutverk þeirra er m.a. að gera tillögur um almenn markmið náms, skilgreina þarfir fyrir kunnáttu og hæfni og gera tillögur um lokamarkmið náms.<br /> <br /> Starfsgreinaráð málmtækni-, vélstjórnar- og framleiðslugreina er svo skipað:<br /> <br /> Aðalmenn:&nbsp;<br /> Guðni Gunnarsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Halldór Arnar Guðmundsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Logi Hermann Halldórsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Sverrir Mar Albertsson, tilnefndur af Alþýðusambands Íslands<br /> Guðmundur Kristjánsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Ólafur R. Guðjónsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Helgi Guðjónsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Karl Hákon Karlsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Baldvin Ringsted, tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands<br /> <br /> Varamenn:<br /> Vignir Eyþórsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Sigurður Gunnar Benediktsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Ólafur Haraldsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Ástvaldur Sigurðsson, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands<br /> Hrefna Karlsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Auður Hallgrímsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Jón Þór Þorgrímsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Freyr Friðriksson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Hlöðver Eggertsson, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands.<br /> </span> <div>&nbsp;</div>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriStarfsgreinaráð matvæla-, veitinga- og ferðaþjónustugreina 2019-2023<p><span> Starfsgreinaráð eru, hvert á sínu sviði ráðherra til ráðgjafar um starfsnám á framhaldsskólastigi. Hlutverk þeirra er m.a. að gera tillögur um almenn markmið náms, skilgreina þarfir fyrir kunnáttu og hæfni og gera tillögur um lokamarkmið náms.</span></p> <p><span><br /> Starfsgreinaráð matvæla-, veitinga- og ferðaþjónustugreina er svo skipað:<br /> <br /> Aðalmenn:&nbsp;<br /> Selma Kristjánsdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands<br /> Finnbogi Sveinbjörnsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Óskar Hafnfjörð Gunnarsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Stefán Einar Jónsson, tilnefndur af Alþýðusambands Íslands<br /> Sólborg L. Steinþórsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Stefán Karl Snorrason, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Jóna Jónsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Steinþór Jónsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Baldur Sæmundsson, tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands<br /> <br /> Varamenn:<br /> Guðmundur Gils Einarsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Guðbjörg Kristmundsdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands<br /> Daníel Kjartan Ármannsson,, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Sigmundur G. Sigurjónsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Alma Hannesdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Oddur Árnason, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Sigurbjörg Sigþórsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Jón Gestur Ólafsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Marína Sigurgeirsdóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands.<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div> <br />Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriStarfsgreinaráð rafiðngreina 2019-2023<span>Starfsgreinaráð eru, hvert á sínu sviði ráðherra til ráðgjafar um starfsnám á framhaldsskólastigi. Hlutverk þeirra er m.a. að gera tillögur um almenn markmið náms, skilgreina þarfir fyrir kunnáttu og hæfni og gera tillögur um lokamarkmið náms.<br /> <br /> Starfsgreinaráð rafiðngreina er svo skipað:<br /> <br /> Aðalmenn:&nbsp;<br /> Bjarni Þór Ólafsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Margrét Halldóra Arnarsdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands<br /> Henrý Arnar Hálfdánarson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Kristín Birna B. Fossdal, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Einar A. Kristinsson,&nbsp; tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Gunnar Gunnarsson, kt. 291060-7819, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Óskar Ingi Sigurðsson, kt. 190963-5199, tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands<br /> <br /> Varamenn:<br /> Guðmundur Gunnarsson, kt. 300971-3349, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Ragnar G. Gunnarsson, kt. 100358-6389, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Svavar Jón Bjarnason, kt. 190485-2939, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Jarþrúður Þórarinsdóttir, kt. 020769-4759, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Haukur Loftsson, kt. 170966-4819, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Sveinn Kjartansson, kt. 100363-5509, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Heimir Jón Guðjónsson, kt. 140954-2849, tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands.<br /> <br /> </span> <div>&nbsp;</div>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriStarfsgreinaráð samgöngu-, farartækja- og flutningsgreina 2019-2023<span>Starfsgreinaráð eru, hvert á sínu sviði ráðherra til ráðgjafar um starfsnám á framhaldsskólastigi. Hlutverk þeirra er m.a. að gera tillögur um almenn markmið náms, skilgreina þarfir fyrir kunnáttu og hæfni og gera tillögur um lokamarkmið náms.<br /> <br /> Starfsgreinaráð samgöngu-, farartækja- og flutningsgreina er svo skipað:<br /> <br /> Aðalmenn:&nbsp;<br /> Hilmar Harðarson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Helgi Ólafsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Þórarinn Sverrisson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Freyja Eiríksdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Gunnar Valur Sveinsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> María Jóna Magnúsdóttir, tilnefnd af Bílgreinasambandinu<br /> Hreinn Ágúst Óskarsson, tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands<br /> <br /> Varamenn:<br /> Jóhann R. Sigurðsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Birgir Örn Guðmundsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Árni Steinar Stefánsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Ingólfur Þorsteinsson, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Ágústa J. Jóhannesdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Sverrir Gunnarsson, tilnefndur af Bílgreinasambandinu<br /> Hildur Ingvarsdóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands.<br /> </span> <div>&nbsp;</div>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriStarfsgreinaráð sjávarútvegs- og siglingagreina 2015-2018.<strong><br /> Nefndarmenn</strong><br /> Aðalsteinn Árni Baldursson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Alþýðusamband Íslands<br /> <br /> Guðfinnur G Johnsen<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Samtök atvinnulífsins<br /> <br /> Guðjón Ármann Einarsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Farmanna- og fiskimannasamb Ísl<br /> <br /> Halldór Arnar Guðmundsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Alþýðusamband Íslands<br /> <br /> Heiðar Hrafn Eiríksson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Samtök atvinnulífsins<br /> <br /> Ingimundur Ingimundarson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Samtök atvinnulífsins<br /> <br /> Vilbergur Magni Óskarsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Félag íslenskra framhaldsskóla<br /> <br /> Árni Bjarnason<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Farmanna- og fiskimannasamb Ísl<br /> <br /> Árni Steinar Stefánsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Alþýðusamband Íslands<br /> <br /> Björgvin Þór Steinsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Kennarasamband Íslands<br /> <br /> Ingvi Þór Georgsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Samtök atvinnulífsins<br /> <br /> Níels Eyjólfsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Samtök atvinnulífsins<br /> <br /> Valmundur Valmundsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Alþýðusamband Íslands<br /> <br />Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriStarfsgreinaráð skrifstofu- og verslunargreina 2019-2023<p><span>Starfsgreinaráð eru skipuð sbr. ákvæði 24. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla. Starfsgreinaráð eru, hvert á sínu sviði ráðherra til ráðgjafar um starfsnám á framhaldsskólastigi. Hlutverk þeirra er m.a. að gera tillögur um almenn markmið náms, skilgreina þarfir fyrir kunnáttu og hæfni og gera tillögur um lokamarkmið náms.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Aðalmenn:&nbsp;<br /> Sólveig Lilja Snæbjörnsdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands<br /> Guðmundur Gils Einarsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Rita Arnfjörð Sigurgarðsdóttir, tilnefnd af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja<br /> Sigurlaug Þóra Kristjánsdóttir,&nbsp; tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Gunnur Líf Gunnarsdóttir,&nbsp; tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Kristófer Már Maronsson,&nbsp; tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Ólafur Árnason, tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands<br /> <br /> Varamenn:<br /> Teitur Lárusson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Kristín M. Björnsdóttir,&nbsp; tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands<br /> Sigrún Ómarsdóttir, tilnefnd af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja<br /> Hlíf Böðvarsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Sveinborg Hafliðadóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Sara Dögg Svanhildardóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Ólöf Björg Kristjánsdóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands<br /> <br /> Skipunartími ráðsins er til 23. apríl 2023.&nbsp;</span><strong><span><br /> </span></strong></p> <div>&nbsp;</div> <br />Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriStarfsgreinaráð snyrtigreina 2019-2023<p><span>Sbr. ákvæði 24. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla. Starfsgreinaráð eru, hvert á sínu sviði ráðherra til ráðgjafar um starfsnám á framhaldsskólastigi. Hlutverk þeirra er m.a. að gera tillögur um almenn markmið náms, skilgreina þarfir fyrir kunnáttu og hæfni og gera tillögur um lokamarkmið náms.<br /> </span></p> <p><span>Starfsgreinaráð snyrtigreina er svo skipað:<br /> <br /> Aðalmenn:&nbsp;<br /> Lilja K. Sæmundsdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands<br /> Ragnheiður Mekkín Ragnarsdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands<br /> Agnes Ósk Guðjónsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Hulda Hafsteinsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Hafdís Grétarsdóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands<br /> <br /> Varamenn:<br /> Lárus Arnar Sölvason, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Erla Björk Guðlaugsdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands<br /> Ívar Sigurharðarson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Áslaug Traustadóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Hildur Salína Ævarsdóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands<br /> </span></p> <div>Skipunartími ráðsins er til 8. maí 2023.</div> <div>&nbsp;</div>Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriStarfsgreinaráð umhverfis- og landbúnaðargreina 2015-2018.<strong>Nefndarmenn</strong><br /> Berglind Eva Ólafsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Samband íslenskra sveitarfélaga<br /> <br /> Eyjólfur Ingvi Bjarnason<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Bændasamtök Íslands<br /> <br /> Guðríður Helgadóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Kennarasamband Íslands<br /> <br /> Halldóra Sigríður Sveinsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Alþýðusamband Íslands<br /> <br /> Heimir Björn Janusarson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Alþýðusamband Íslands<br /> <br /> Katrín María Andrésdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Bændasamtök Íslands<br /> <br /> Védís Guðjónsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Bandalag starfsm ríkis og bæja<br /> <br /> Bjarni Ómar Haraldsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Samband íslenskra sveitarfélaga<br /> <br /> Drífa Snædal<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Alþýðusamband Íslands<br /> <br /> Garðar Hilmarsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Bandalag starfsm ríkis og bæja<br /> <br /> Guðrún Helga Guðbjörnsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Alþýðusamband Íslands<br /> <br /> Marta Guðrún Daníelsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Félag íslenskra framhaldsskóla<br /> <br /> Sveinn Sigurmundsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Bændasamtök Íslands<br />Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriStarfsgreinaráð upplýsinga- og fjölmiðlagreina 2015-2018.<strong>Nefndarmenn</strong><br /> Georg Páll Skúlason<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Alþýðusamband Íslands<br /> <br /> Kalman le Sage de Fontenay<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Alþýðusamband Íslands<br /> <br /> Kristján Ari Arason<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Félag íslenskra framhaldsskóla<br /> <br /> Ragnheiður Hrefna Magnúsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Samtök atvinnulífsins<br /> <br /> Stefán Hrafn Hagalín<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Samtök atvinnulífsins<br /> <br /> Sölvi Sveinbjörnsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Samtök atvinnulífsins<br /> <br /> Bjargey Gígja Gísladóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Kennarasamband Íslands<br /> <br /> Hrafnhildur Ólafsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Alþýðusamband Íslands<br /> <br /> Hrönn Jónsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Alþýðusamband Íslands<br /> <br /> Lárus Karl Ingason<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Samtök atvinnulífsins<br /> <br /> Rakel Pálsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Samtök atvinnulífsins<br /> <br /> Sigrún Eva Ármannsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Samtök atvinnulífsinsMennta- og menningarmálaráðuneytið
Blá ör til hægriStarfshópur ráðuneyta um orkuskipti<p><span>Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra og umhverfis- og auðlindaráðherra hafa skipað samstarfshóp ráðuneyta til að gæta að samhæfingu aðgerða og áætlana er varða orkuskipti og fylgja eftir áðurnefndri skýrslu starfshópsins.</span></p> <p><span>&nbsp;</span>Starfshópurinn skal skila tillögum sínum til ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra og umhverfis- og auðlindaráðherra fyrir 15. desember. n.k. Þar skulu sett fram skilgreind verkefni, tillaga að forgangsröðun þeirra og útfærslu fjármagns fyrir árið 2020, auk samantektar um aðrar aðgerðir á sviði orkuskipta sem hópurinn telur mikilvægt að gripið sé til á vegum stjórnvalda. &nbsp;hópnum. Í tillögunum skal m.a. tilgreina hver fari með ábyrgð einstakra aðgerða, áætlaða fjárþörf og lagt mat á væntan árangur með viðeigandi mælikvörðum. Einnig skulu drög að sýn hópsins varðandi útdeilingu fjármagns fyrir árið 2021 liggja fyrir.&nbsp;</p> <p><span>Starfshópnum er falið að hafa samráð við haghafa til að fá fram skoðanir og upplýsingar um það hvar mest er þörf á uppbyggingu sem greitt getur sem best og hraðast fyrir orkuskiptum og samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda hér á landi.&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Samstarfshópurinn er skipaður sem hér segir:&nbsp;</span></p> <ul> <li><span>Erla Sigríður Gestsdóttir, formaður, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti&nbsp;</span></li> <li><span>Eggert Ólafsson, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti&nbsp;</span></li> <li><span>Helga Barðadóttir, umhverfis- og auðlindaráðuneyti&nbsp;</span></li> <li><span>Rakel Jensdóttir, fjármála- og efnahagsráðuneyti&nbsp;<br /> </span></li> </ul> <div>&nbsp;</div> <p><span></span></p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur sem falið er að skrifa drög að frumvarpi til laga um breytingu á sóttvarnalögum nr. 19/1997<span><dir> <span style="font-family: Times New Roman; font-size: 16px;"></span></dir></span> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Á þingmálaskrá heilbrigðisráðherra fyrir 151. löggjafarþing er frumvarp til laga um breytingu á sóttvarnalögum (opinberar sóttvarnaráðstafanir). Tilgangur frumvarpsins er sá að taka til skoðunar og skýra ákvæði laganna um opinberar sóttvarnaráðstafanir á grundvelli fenginnar reynslu síðustu mánaða. Í ljósi reynslu af heimsfaraldi SARS-CoV-2 veirunnar hefur það sýnt sig að mikilvægt er að ólíkir aðilar og hinar ýmsu stofnanir komi að ákvörðunum um opinberar sóttvarnaráðstafanir. </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong>Starfshópinn skipa</strong></p> <ul> <li dir="LTR"> Sigurður Kári Árnason, án tilnefningar, formaður </li> <li dir="LTR"> Dagrún Hálfdánardóttir, tiln. af embætti landlæknis </li> <li dir="LTR"> Inga Þórey Óskarsdóttir, tiln. af dómsmálaráðuneytinu </li> <li dir="LTR"> Haraldur Briem, tiln. af sóttvarnalækni </li> <li dir="LTR"> Ólafur Baldursson, tiln. af Landspítala </li> <li dir="LTR"> Sigríður Dóra Magnúsdóttir, tiln. af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins </li> <li dir="LTR"> Víðir Reynisson, tiln. af embætti ríkislögreglustjóra. </li> </ul> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Starfsmaður hópsins er Rögnvaldur G. Gunnarsson, lögfræðingur í heilbrigðisráðuneytinu. </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Starfshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra 14. september 2020. <span>Drögum að frumvarpi&nbsp;skal skilað til ráðherra fyrir 1. desember næstkomandi.</span> </p>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur sem falið er að yfirfara lög nr. 65/1974, m.t.t. ræktunar og framleiðslu á iðnaðarhampi<span></span> <p>Starfshópur sem falið er að yfirfara lög nr. 65/1974, m.t.t. ræktunar og framleiðslu á iðnaðarhampi. Starfshópnum er jafnframt falið að skrifa frumvarp sem ráðherra tekur ákvörðun um hvort leggja skuli fram á vorþingi 2021.</p> <p><strong>Starfshópinn skipa</strong></p> <ul> <li>Kristín Lára Helgadóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Sindri Kristjánsson, tiln. af Lyfjastofnun</li> <li>Iðunn Guðjónsdóttir, tiln. af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti</li> <li>Brynjar Rafn Ómarsson, tiln. af Matvælastofnun</li> </ul> <p>Starfshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra 12. júní 2020 og&nbsp;skal skila niðurstöðum sínum og tillögum til ráðherra þann 1. nóvember 2020. </p>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur sem fjallar um þróun tollverndar og stöðu íslensks landbúnaðar gagnvart breytingum í alþjóðlegu viðskiptaumhverfi<span>Hinn 20. júní 2019 var samþykkt frumvarp á Alþingi sem felur í sér breytingu á lögum um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim nr. 25/1993, lögum um matvæli, nr. 93/1995 og lögum um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru, nr. 22/1994. Lagabreytingin mun fela í sér breytta framkvæmd við innflutning búfjárafurða. Samhliða frumvarpinu var samþykkt tillaga til þingsályktunar um aðgerðaáætlun en tillagan fól í sér að ríkisstjórninni verði falið að hrinda í framkvæmd aðgerðaáætlun í 17 liðum sem miðar að því að efla matvælaöryggi, tryggja vernd búfjárstofna og bæta samkeppnisstöðu innlendrar matvælaframleiðslu.&nbsp;<br /> <br /> Hlutverk starfshópsins er að hrinda í framkvæmd aðgerð nr. 15 í aðgerðaráætluninni. Hún snýr að því að „greina þróun tollverndar og stöðu íslensk landbúnaðar gagnvart breytingum í alþjóðlegu viðskiptaumhverfi“.&nbsp;<br /> <br /> Greiningin skal vera takmörkuð við þrjá meginþætti; stöðu íslensks landbúnaðar í alþjóðlegu viðskiptaumhverfi, þróun tollverndar og samkeppnishæfni íslensks landbúnaðar. Starfshópnum er falið að útfæra þá nánar með hliðsjón af þeim efnisatriðum sem fylgja í viðauka.&nbsp;<br /> <br /> Starfshópurinn er þannig skipaður:<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·<span style="white-space: pre;"> </span>Daði Már Kristófersson, formaður, <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·<span style="white-space: pre;"> </span>Erna Bjarnadóttir, <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·<span style="white-space: pre;"> </span>Tryggvi Másson, <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·<span style="white-space: pre;"> Arnar Freyr Einarsson</span><br /> </span> <div>&nbsp;</div>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur sem hefur það hlutverk að endurskoða lög um slysatryggingar almannatrygginga nr. 45/2015 og móta tillögur að nýju frumvarpi til laga um slysatryggingar almannatrygginga<span></span> <p>Helstu verkefni hópsins eru:</p> <ul> <li>endurskoðun slysahugtaks laganna</li> <li>endurskoðun tilvísana laganna í önnur lög </li> <li>endurskoðun á ákvæðum er varða bótarétt vegna slysa við ferðir til og frá vinnu, afmörkun hugtaka og atvinnusjúkdóma</li> <li>endurskoðun á ákvæðum er varða örorkumat varanlegrar örorku slysatrygginga almannatrygginga. </li> </ul> <p><strong>Starfshópinn&nbsp;skipa</strong></p> <ul> <li>Berglind Ýr Karlsdóttir, tiln. af Sjúkratryggingum Íslands, formaður</li> <li>Anna Birgit Ómarsdóttir, fulltrúi heilbrigðisráðuneytisins</li> <li>Ágúst Þór Sigurðsson, fulltrúi félagsmálaráðuneytisins</li> <li>Björn Þ. Rögnvaldsson, tiln. af Vinnueftirliti ríkisins</li> <li>Ragna Haraldsdóttir, tiln. af Tryggingastofnun ríkisins</li> </ul> <p>Starfshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra 9. september 2019. Gert er ráð fyrir að hópurinn skili tillögum sínum fyrir 1. janúar 2020. </p>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur sem skoðar þörf fyrir sérstakt heimavistarhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu fyrir framhaldsskólanemendur<p><span>Mennta- og menningarmálaráðherra skipaði starfshóp sem hefur það hlutverk að leggja mat á þörf fyrir sérstakt heimavistarhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu fyrir nemendur með lögheimili á landsbyggðinni sem sækja nám á framhaldsskólastigi til höfuðborgarinnar. Markmið verkefnisins er að stuðla að jöfnun á aðgengi að námi á framhaldsskólastigi og þá sérstaklega á iðn- og verknámi á höfuðborgarsvæðinu.</span></p> <p><span>S</span>tarfshópurinn ljúki störfum og skili greinargerð til mennta- og menningarmálaráðuneytisins fyrir 1. júlí 2020.</p> <p><span> <br /> Starfshópurinn er þannig skipaður:</span></p> <p><span>Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, án tilnefningar, formaður starfshópsins,<br /> Sigurveig Gunnarsdóttir, án tilnefningar,<br /> Gunnsteinn R. Ómarsson, tilnefndur af Reykjavíkurborg,<br /> Eyþór Kári Ingólfsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra framhaldsskólanema,<br /> Einar Freyr Elínarson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,<br /> Tinna Dahl Christiansen, tilnefnd af samgöngu - og sveitarstjórnarráðuneyti.<br /> <br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>Mennta- og menningarmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur sérfræðinga sem meta á kosti og galla þess að miða verðtryggingu fjárskuldbindinga við vísitölu neysluverðs án húsnæðisliðar o.fl.<p>Starfshópurinn skal meta forsendur við útreikning verðtryggingar&nbsp;</p> <p>Nefndarmenn:<br /> Sigurður Páll Ólafsson, formaður, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Heiðrún E. Guðmundsdóttir, tilnefnd af Hagstofu Íslands<br /> Lúðvík Elíasson, tilnefndur af Seðlabanka Íslands</p> <p>Skipaður: 18.10.2018</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur skv. lögum nr. 127/2016, sem greini með heildstæðum hætti þörf á því að lífeyristökualdur tiltekinna starfshópa verði lægri en almennt tíðkast<span></span><span></span> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong>Starfssvið:</strong> Að greina&nbsp; með heildstæðum hætti þörf á því að lífeyristökualdur tiltekinna starfshópa verði lægri en almennt tíðkast.</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong>Nefndarmenn:</strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><br /> Sara Lind Guðbergsdóttir, formaður, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Benedikt Þór Valsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga<br /> Gyða Hrönn Einarsdóttir, tilnefnd af BHM<br /> Hannes Gunnar Sigurðsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Henný Gunnarsdóttir Hinz, tilnefnd af ASÍ<br /> Kristín Áslaug Guðmundsdóttir, tilnefnd af BSRB<br /> Oddur Sigurður Jakobsson, tilnefndur af Kennarasambandi Íslands</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong>Varamenn:</strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><br /> Andri Valur Ívarsson, tilnefndur af BHM<br /> Ársæll Ársælsson, tilnefndur af BSRB<br /> Einar Mar Þórðarson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Ellisif Tinna Víðisdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga<br /> Magnús M. Norðdahl, tilnefndur af ASÍ<br /> Sólveig Bachmann Gunnarsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga<br /> Þórður Árni Hjaltested, tilnefndur af Kennarasambandi Íslands</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong>Skipuð:</strong> 08.06.2017-31.12.2017</span></p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur til að fara yfir lífeyrislögin<p><strong>Starfssvið: </strong>Að fjalla um endurskoðun á þeim ákvæðum laga nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, með síðari breytingum, sem varða tengsl samtryggingar og séreignar, sjá sérstaklega 3., 4. og 5. gr. laganna.</p> <p><strong>Nefndarmenn:<br /> </strong>Anna Valbjörg Ólafsdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðneytinu<br /> Gunnar Björnsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Gylfi Arnbjörnsson, tilnefndur af ASÍ<br /> Halldóra Friðjónsdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Hannes Gunnar Sigurðarson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Ólafur Páll Gunnarsson, tilnefndur af Íslenska lífeyrissjóðnum<br /> Sonja Ýr Þorbergsdóttir, tilnefnd af BSRB</p> <p><strong>Skipaður:</strong> 01.03.2017 </p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur til að greina núverandi heimildir stofnana og félagasamtaka sem starfa með börnum til að afla upplýsinga úr sakaskrá<p><span>Dómsmálaráðherra hefur skipað starfshóp, sem hefur það hlutverk að greina núverandi heimildir stofnana og félagasamtaka, sem starfa með börnum, til að afla upplýsinga úr sakaskrá og meta hvort úrbóta sé þörf. Starfshópurinn er skipaður í samræmi við lið B.3 í Þingsályktun um áætlun fyrir árin 2019-2022 um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess frá 7. júní 2019. Áætlað er niðurstöður hópsins liggi fyrir 1. júní 2020. &nbsp;</span> </p> <p><span>Áhersla er lögð á að starfshópurinn hafi hliðsjón af lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga við gerð tillagna til úrbóta. </span></p> <p><span>Í starfshópnum eiga sæti auk dómsmálaráðuneytis, fulltrúar frá embætti Ríkissaksóknara, Persónuvernd, mennta- og menningarmálaráðuneyti, Barnaverndarstofu og embætti Ríkislögreglustjóra. <br /> <br /> Eftirtaldir aðilar skipa starfshópinn: <br /> <br /> Svala Ísfeld Ólafsdóttir, lögfræðingur og jafnframt formaður, skipuð án tilnefningar, <br /> Einar Tryggvason, saksóknari, tilnefndur af embætti Ríkissaksóknara, <br /> Páll Heiðar Halldórsson, lögfræðingur, tilnefndur af Persónuvernd, <br /> Óskar Þór Ármansson, settur skrifstofustjóri, tilnefndur af mennta- og menningarmálaráðuneyti, <br /> Hafdís Una Guðnýjardóttir, lögfræðingur, tilnefnd af Barnaverndarstofu, <br /> Thelma Cl. Þórðardóttir, yfirlögfræðingur, tilnefnd af embætti Ríkislögreglustjóra. <br /> <br /> Ekki er greitt sérstaklega fyrir störf í hópnum. </span></p>DómsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur til að innleiða aðgerðaáætlun við beitingu efnahagslegra hvata til eflingar lýðheilsu<p>Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar kemur fram að skoðuð verði beiting efnahagslegra hvata til eflingar lýðheilsu. Embætti landlæknis skilaði heilbrigðisráðherra aðgerðaráætlun í 14 liðum sem í framhaldinu var kynnt ríkisstjórn á fundi hennar í maí síðastliðnum.</p> <p>Í aðgerðaráætluninni eru tillögur um eftirfarandi:</p> <ol> <li>Hærri álögur á óhollustu – lægri álögur á hollustu</li> <li>Landskönnun á mataræði og regluleg vöktun áhrifaþátta heilbrigðis </li> <li>Efling heilsugæslunnar með heilsueflandi móttökum </li> <li>Heilsueflandi samfélög og skólar </li> <li>Heilsueflandi vinnustaðir </li> <li>Samnorræna matvælamerkið Skráargatið </li> <li>Hollara matarframboð í íþróttamannvirkjum </li> <li>Fylgja eftir takmörkun á auglýsingum sem beint er til barna </li> <li>Hvatning til matvælaframleiðenda um framleiðslu á hollari matvörum</li> <li>Framboð og uppröðun í verslunum og eftirlit með því </li> <li>Eftirfylgd með merkingum vara sem innihalda azo-litarefni sem selt er í lausu </li> <li>Aukin heilbrigðisfræðsla á öllum skólastigum </li> <li>Lög um matarframboð á leikskólum</li> <li>Opinber innkaup í samræmi við ráðleggingar.</li> </ol> <p><span><strong>Starfshópinn skipa</strong></span></p> <ul> <li>Tryggvi Þorgeirsson, án tilnefningar, formaður</li> <li>Anna Sigríður Ólafsdóttir, án tilnefningar</li> <li>Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, tiln. af Embætti landlæknis</li> <li>Hafþór Einarsson, tiln. af mennta- og menningarmálaráðuneytinu</li> <li>Linda Garðarsdóttir, tiln. af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li>Elín Ragnheiður Guðnadóttir, tiln. af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu</li> </ul> <p>Starfsmaður hópsins er Ingibjörg Björnsdóttir, sérfræðingur í heilbrigðisráðuneytinu.</p> <p><span>Starfshópurinn skal skila heilbrigðisráðherra útfærslum að innleiðingu þeirra aðgerða sem lagðar eru fram í aðgerðaráætluninni. </span></p> <p><span>Starfshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra 2. mars 2020. Gert er ráð fyrir að hópurinn ljúki störfum fyrir 1.&nbsp;júlí 2020.<br /> </span></p>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur til að leiða viðræður um kaup ríkisins á eignarhlutum í Landsneti hf.<p>Á fundi ríkisstjórnar þann 4. desember 2018 var samþykkt að teknar yrðu upp viðræður um kaup ríkisins á hluta Landsvirkjunar, Orkubús Vestfjarða, RARIK og Orkuveitu Reykjavíkur (og eiganda OR) í Landsneti. Í því samhengi þarf m.a. að kanna ýmis fjármálaleg atriði. Í framangreindri greinargerð frá 2015 kemur fram að virði Landsnets sé metið á um 80-85 ma.kr. og eiginfjár virði um 35 ma.kr.<br /> <br /> Á fundi ríkisstjórnar þann 1. febrúar 2019 var málið rætt að nýju og samþykkt að settur yrði á laggirnar starfshópur, skipaður af ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra til að leiða viðræður um kaup ríkisins á eignarhlutum í Landsneti hf. Gert er ráð fyrir að vinnu starfshópsins ljúki fyrir árslok 2019. </p> <p>Í starfshópnum eiga sæti:</p> <ul> <li>Hilmar Gunnlaugsson, skipaður formaður án tilnefningar </li> <li>Jón Gunnar Vilhelmsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li>Erla Sigríður Gestsdóttir, tilnefnd af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur til að tryggja eftirfylgni efnahagsaðgerða vegna heimsfaraldurs kórónaveiru<p><strong>Nefndarmenn:</strong></p> <p>Tómas Brynjólfsson, formaður, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðherra<br /> Benedikt Árnason, tilnefndur af forsætisráðherra<br /> Gissur Pétursson, tilnefndur af félagsmálaráðherra<br /> Helga Jónsdótir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðherra<br /> Ingilín Kristmannsdóttir, tilnefnd af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra<br /> Marta G. Skúladóttir, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðherra</p> <p><strong>Með nefndinni starfa</strong>:</p> <p>Hilda Cortez og Steinunn Sigvaldadóttir</p> <p><strong>Skipuð:</strong> 29. júní 2020</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur til að undirbúa lagasetningu um heilindi í vísindarannsóknum<p>Forsætisráðherra hefur að höfðu samráði við mennta- og menningarmálaráðherra og Vísinda- og tækniráð ákveðið að skipa starfshóp til að undirbúa lagasetningu um heilindi í vísindarannsóknum. <br /> <br /> Það hefur lengi verið til umræðu á vettvangi vísinda- og tækniráðs og í vísindasamfélaginu hér á landi að styrkja þurfi ramma um siðferðislegar hliðar vísindarannsókna. Annars staðar á Norðurlöndum eru úrræði á grundvelli laga eða stjórnvaldsfyrirmæla til að leysa úr málum þegar upp koma grunsemdir um uppspuna, falsanir og ritstuld í rannsóknum. Með slíkum úrræðum er leitast við að efla heilindi í vísindasamfélaginu og traust almennings á vísindum og rannsóknum. Nú þegar hefur töluverð vinna verið lögð í undirbúning frumvarps í mennta- og menningarmálaráðuneytinu.</p> <p> <strong>Í starfshópnum eiga sæti:</strong></p> <ul> <li>Vilhjálmur Árnason prófessor formaður,</li> <li>Páll Þórhallsson, skrifstofustjóri í forsætisráðuneytinu,</li> <li>Una Strand, sérfræðingur í mennta- og menningarmálaráðuneytinu.&nbsp;</li> </ul>ForsætisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur til að vinna að reglugerð um heilbrigðisstarfsmenn dýra<p>Starfshópur skipaður af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra til að taka saman reglur um heilbrigðisstarfsmenn dýra í nágrannalöndum Íslands og gera tillögu að drögum að reglugerð um heilbrigðisstarfsmenn dýra. Vinna og tillögur hópsins koma einnig inn á vinnu starfshóps sem vinnur nú að endurskoðun laga um innflutning dýra, dýrasjúkdóma og dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr.<br /> <br /> Starfshópurinn er þannig skipaður:&nbsp;</p> <ul> <li>Sigríður Björnsdóttir, formaður, tilnefnd af Matvælastofnun&nbsp;</li> <li>Páll Stefánsson, tilnefndur af Dýralæknafélagi Íslands</li> <li>Erna Bjarnadóttir, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands</li> <li>Kjartan Hreinsson, skipaður án tilnefningar.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um ábyrgð lífeyrisskuldbindinga ríkis og sveitarfélaga vegna samrekstrar o.fl.<p><strong>Starfssvið: </strong>Að meta ábyrgð lífeyrisskuldbindinga sem myndast hafa í opinberum lífeyrissjóðum vegna samrekstrar ríkisins og sveitarfélaga og ýmissa viðfangsefna sem kostuð hafa verið af þessum aðilum.</p> <p><strong>Nefndarmenn:</strong><br /> Magnús Pétursson, formður, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Anna Valbjörg Ólafsdóttir, án tilnefningar<br /> Birgir B. Sigurjónsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga<br /> Dan Jens Brynjarsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga<br /> Halldóra Friðjónsdóttir, án tilnefningar<br /> Regína Ástvaldsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga<br /> Viðar Helgason, án tilnefningar</p> <p><strong>Skipaður:</strong> 09.02.2016</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um aðlögunarsamninga, minni bú og fleira í nautgriparækt<p style="text-align: justify;"><dir><span>Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur skipað starfshóp vegna aðlögunarsamninga, minni bú o.fl. í nautgriparækt.&nbsp;<br /> <br /> Hinn 25. október sl. var undirritað samkomulag um breytingar á samningi um starfsskilyrði nautgriparæktar frá 19. febrúar 2016. Markmið samkomulagsins er meðal annars að stuðla að framþróun og nýsköpun í nautgriparækt með áherslu á rannsóknir og menntun ásamt sjálfbærari og umhverfisvænni framleiðslu. Samkomulagið var samþykkt í atkvæðagreiðslu kúabænda hinn 4. desember 2019 og Alþingi samþykkti nauðsynlegar lagabreytingar vegna samkomulagsins hinn 17. desember 2019.&nbsp;<br /> <br /> Í 5. gr. samkomulagsins frá 25. október 2019 kemur fram að skipaður verði starfshópur sem muni hafa það hlutverk að fara yfir hugmyndir aðila varðandi aðlögunarsamninga og minni bú. Jafnframt meti hópurinn þörf á aðgerðum annars vegar vegna svæða þar sem framleiðsla hefur dregist saman og hins vegar vegna fyrirhugaðs banns við básafjósum. Jafnframt verði skoðað hvernig hægt sé að styðja betur við rannsóknarstarf og hagnýtar rannsóknir fyrir greinina ásamt fræðslu og menntun kúabænda. Þá verði skoðaðir möguleikar til samrekstrar búa til hagræðingar. Þá kemur fram að aðilar séu sammála um að greina skattalegt umhverfi viðskipta með búrekstur og bújarðir með það að markmiði að auðvelda nýliðun og kynslóðaskipti og tryggja þannig áframhaldandi búrekstur og búskap.&nbsp;<br /> <br /> Starfshópurinn er þannig skipaður:<br /> <br /> ·<span style="white-space: pre;"> </span>Arnar Árnason, Hranastöðum, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands,<br /> ·<span style="white-space: pre;"> </span>Guðrún Lárusdóttir, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands, <br /> ·<span style="white-space: pre;"> </span>Þorvaldur Tómas Jónsson,&nbsp; skipaður án tilnefningar, <br /> ·<span style="white-space: pre;"> </span>Elísabet Anna Jónsdóttir, &nbsp;skipuð án tilnefningar, </span></dir><dir><br /> Gert er ráð fyrir að hópurinn skili skýrslu með tillögum til ráðherra eigi síðar en 1. maí 2020.&nbsp;&nbsp;</dir></p> <div>&nbsp;</div>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um átaksverkefni í friðlýsingum<p>Skipaður 5. september 2018<br /> Starfshópurinn hefur það hlutverk að vinna að framgangi átaks í friðlýsingum í samræmi við stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar. Starfshópurinn skal vinna að friðlýsingum eftir því sem við á, skv. lögum um náttúruvernd, lögum um verndar- og orkunýtingaráætlun og sérlögum einstakra svæða. Hópurinn skal hittast reglubundið og vinna að átaksverkefnunum í samvinnu við sveitastjórnir og hagsmunaaðila. Starfshópnum er ætlað að skila áfangaskýrslum um framgang verkefna til ráðherra. <br /> <br /> Starfshópnum er ætlað að vinna eftirfarandi verkefni: <br /> 1.1. Svæði í verndarflokki 2. áfanga rammaáætlunar<br /> Í núgildandi rammaáætlun (RÁ) eru virkjanakostir í verndarflokki sem ber að friðlýsa. Friðlýsing svæðanna, skilmálar ásamt landfræðilegri afmörkum skal unnin í samræmi við málsmeðferð náttúruverndarlaga. <br /> 1.2. Svæði og tegundir á náttúruverndaráætlunum<br /> Unnið skal að friðlýsingu svæða og tegunda á náttúruverndaráætlunum í samræmi við þingsályktanir. <br /> 1.3. Svæði undir álagi ferðamanna<br /> Verulega hefur fjölgað svæðum þar sem náttúruverndargildi hefur rýrnað vegna álags ferðamanna og skal unnið að friðlýsa nokkur þeirra. <br /> 1.4. Stækkun þjóðgarða<br /> Unnið skal að stækkun þjóðgarða í samræmi við framkomnar tillögur. <br /> <br /> <strong>Án tilnefningar</strong><br /> Sigríður Auður Arnardóttir, formaður, ráðuneytisstjóri umhverfis- og auðlindaráðuneyti, <br /> Guðríður Þorvarðadóttir, sérfræðingur, umhverfis- og auðlindaráðuneyti,<br /> Jón Geir Pétursson, skrifstofustjóri, umhverfis- og auðlindaráðuneyti,<br /> Steinar Kaldal, verkefnisstjóri, umhverfis- og auðlindaráðuneyti</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Umhverfisstofnunar</strong><br /> Hildur Vésteinsdóttir, teymisstjóri, Umhverfisstofnun,<br /> Ingibjörg Marta Bjarnadóttir, sérfræðingur, Umhverfisstofnun,<br /> Sigrún Ágústsdóttir, sviðsstjóri, Umhverfisstofnun.</p> <br />Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um bætt eftirlit með lögum um handiðnað<p>Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra hefur skipað starfshóp til að taka til endurskoðunar eftirlit með lögum um handiðnað með það að markmiði að bæta eftirlitið þannig að allir sem starfa á sviði lögverndaðra iðngreina starfi eftir sömu leikreglum. Vinna starfshópsins tekur einnig til styttingar á málsmeðferðartíma hjá eftirlitsstjórnvöldum og aukinnar skilvirkni við eftirlit. Jafnframt skal starfshópurinn taka til endurskoðunar sektarfjárhæðir við brotum á iðnaðarlögum þannig að sektir við brotum hafi raunveruleg varnaráhrif.</p> <p>Starfshópurinn er þannig skipaður:</p> <ul> <li><span>Hreinn Hrafnkelsson, formaður, skipaður af ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra.</span></li> <li><span>&nbsp;</span>Ásta María Reynisdóttir, aðalmaður, skv. tilnefningu mennta- og menningarmálaráðuneytis.</li> <li><span>Björg Ásta Þórðardóttir, aðalmaður, skv. tilnefningu Samtaka iðnaðarins.</span></li> <li><span>Elmar Hallgríms Hallgrímsson, skv. tilnefningu ASÍ. </span></li> <li><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Kristján Þórður Snæbjarnarson.</span></li> <li><span>Þeba Björt Karlsdóttir, aðalmaður, skv. tilnefningu Neytendasamtakanna. </span></li> <li><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Ívar Halldórsson</span><span><br /> </span></li> </ul> <div>&nbsp;</div>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um bættar félagslegar aðstæður einstaklinga sem lokið hafa afplánun refsingar í fangelsi<span><dir> <span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px;"></span></dir></span> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Hlutverk starfshópsins er meðal annars að koma með tillögur um hvernig unnt sé að styðja fanga og fyrrum fanga betur til þátttöku í samfélaginu að lokinni afplánun, auka virkni þeirra til atvinnuþáttöku og/eða náms, draga úr endurkomutíðni í fangelsi, lækka hlutfall þeirra sem verða öryrkjar í kjölfar afplánunar og draga úr félagslegum vandamálum þeirra. </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong>Starfshópinn skipa</strong> </p> <ul> <li dir="LTR"> Þorlákur Morthens, fulltrúi félags- og jafnréttismálaráðherra, formaður </li> <li dir="LTR"> Ingibjörg Sveinsdóttir, fulltrúi heilbrigðisráðherra </li> <li dir="LTR"> Ragnheiður Bóasdóttir, tiln. af mennta- og menningarmálaráðherra</li> <li dir="LTR">Kristín Einarsdóttir, tiln. af dómsmálaráðherra</li> <li dir="LTR"> Guðmundur Ingi Þóroddsson, tiln. af Afstöðu, félagi fanga á Íslandi </li> <li dir="LTR"> Jón Þór Kvaran, tiln. af Fangelsismálastofnun ríkisins </li> <li dir="LTR"> Sigrún Þórarinsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga </li> <li dir="LTR"> Laufey Gunnlaugsdóttir, tiln. af Vinnumálastofnun</li> </ul> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Starfshópurinn er skipaður af f<span>élags- og jafnréttismálaráðherra 19. júní 2018</span></p>FélagsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um breytt greiðslufyrirkomulag á dvalar- og hjúkrunarheimilum<p>Kynntar hafa verið hugmyndir um breytt fyrirkomulag á greiðsluþátttöku íbúa á dvalar- og hjúkrunarheimilum. Með þeim er stefnt að auknu sjálfræði aldraðra með afnámi svokallaðs vasapeningakerfis og því að teknar verði upp sértækar greiðslur fyrir húsaleigu og annan kostnað sem fylgir heimilishaldi. Starfshópnum er falið að útfæra og koma á tilraunaverkefni í samvinnu við eitt eða fleiri hjúkrunarheimili um nýtt fyrirkomulag um greiðsluþátttöku íbúa á dvalar- og hjúkrunarheimilum.</p> <h4>Starfshópinn skipa</h4> <ul> <li>Birna Bjarnadóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Bryndís Þorvaldsdóttir, án tilnefningar</li> <li>Guðrún Björk Reykdal, án tilnefningar</li> <li>Ólafur Darri Andrason, án tilnefningar</li> <li>Ástbjörn Egilsson, tiln. af Landssambandi eldri borgara</li> <li>Gísli Páll Pálsson, tiln. af Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu</li> <li>Brynhildur S. Björnsdóttir, tiln. af stjórn Sjúkratrygginga Íslands</li> <li>Hallveig Thordarson, tiln. af Tryggingastofnun ríkisins</li> <li>Tryggvi Þórhallsson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> </ul> <p>Skipaður af félags- og húsnæðismálaráðherra 3. maí 2016</p>FélagsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um eflingu trausts á stjórnmálum og stjórnsýslu<p>Hópnum er falið að taka mið af starfi sem unnið hefur verið í tengslum við opinber heilindi hérlendis og erlendis, sbr. til dæmis fimmtu úttektarskýrslu GRECO sem er væntanleg og fjallar meðal annars um vernd gegn spillingu meðal æðstu handhafa framkvæmdavalds og starf stýrihóps dómsmálaráðuneytisins um innleiðingu á alþjóðasamningum gegn mútum og spillingu. <br /> Starfshópurinn skal skila skýrslu um störf sín eigi síðar en 1. september 2018 en telji hann ástæðu til getur hann einnig sett fram afmarkaðar tillögur fyrr.&nbsp;</p> <p>Starfshópinn skipa:</p> <ul> <li>Jón Ólafsson, prófessor, formaður hópsins</li> <li>Ólöf Embla Eyjólfsdóttir, MSt í heimspeki</li> <li> Páll Þórhallsson, skrifstofustjóri</li> <li> Ragna Árnadóttir, aðstoðarforstjóri</li> <li> Sigurður Kristinsson, prófessor</li> </ul> <p>&nbsp;</p>ForsætisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um eftirfylgni með framkvæmd stefnu og framkvæmdaáætlunar í málefnum fatlaðs fólks fyrir árin 2017–2021<span><dir> <span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px;"></span></dir></span> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Hinn 31. maí 2017 samþykkti Alþingi þingsályktun um stefnu og framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks fyrir árin 2017–2021.&nbsp;Starfshópurinn&nbsp;hefur með höndum heildarumsjón með eftirfylgni og framkvæmd stefnunnar, samanber einnig 3. kafla þingsályktunarinnar um eftirfylgni, framkvæmd og endurmat með framkvæmdaáætluninni en þar segir: </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Heildarumsjón með eftirfylgni og framkvæmd stefnu verði í höndum ráðherraskipaðs starfshóps í málefnum fatlaðs fólks skipuðum fulltrúum velferðarráðuneytisins, innanríkisráðuneytisins, Sambands íslenskra sveitarfélaga, Landssamtakanna Þroskahjálpar og Öryrkjabandalags Íslands.</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Gert er ráð fyrir að hópurinn vinni að stöðumati í upphafi tímabils og endurmati í lok tímabils. Auk þess er gert ráð fyrir að hópurinn leggi fram tillögur fyrir ráðherra að forgangsröðun verkefna eigi síðar en í febrúar ár hvert og skili greinargerð um framgang verkefna sl. árs á sama tíma.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong>Starfshópinn skipa</strong> </p> <ul> <li dir="LTR"> Lovísa Lilliendahl, án tilnefningar, formaður </li> <li dir="LTR"> Bryndís Snæbjörnsdóttir, tiln. af Landssamtökunum Þroskahjálp</li> <li dir="LTR">Elísabet Gísladóttir, tiln. af dómsmálaráðuneytinu</li> <li dir="LTR"> Gústav Aron Gústavsson, tiln. af samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu </li> <li dir="LTR"> Halldór Sævar Guðbergsson, tiln. af Öryrkjabandalagi Íslands </li> <li dir="LTR"> Tryggvi Þórhallsson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> </ul> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Skipaður af félags- og jafnréttismálaráðherra frá 31. október 2017.</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> </p>FélagsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um endurskoðun á lögum nr. 21/1992 um Lánasjóð íslenskra námsmannaStarfshópnum er ætlað að endurskoða lög um lánasjóð íslenskra námsmanna nr. <br /> 21/1992.<br /> <br /> <strong>Nefndarmenn</strong><br /> Gunnar Ólafur Haraldsson<br /> Staða: Formaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> <br /> Agnes Guðjónsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> <br /> Aldís Mjöll Geirsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Landssamtök íslenskra stúdenta<br /> <br /> Andri Gunnarsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Fjármála- og efnahagsráðherra<br /> <br /> Davíð Freyr Jónsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> <br /> Hrafnhildur Ásta Þorvaldsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> <br /> Ragnar Auðun Árnason<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Landssamtök íslenskra stúdentaMennta- og menningarmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um endurskoðun á lögum og reglum sem gilda um virðisaukaskatt af byggingarstarfsemi o.fl.<p><strong>Starfssvið: </strong>Endurskoðun á lögum og reglum sem gilda um virðisaukaskatt af byggingarstarfsemi o.fl.</p> <p><strong>Nefndarmenn:</strong><br /> Hlynur Ingason, formaður, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Benedikt S. Benediktsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Bjarni Arnby Lárusson, tilnefndur af Ríkisskattstjóra<br /> Elín Guðjónsdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Hafsteinn&nbsp; Pálsson, tilnefndur af umhverfis- og auðlindaráðuneytinu<br /> Jarþrúður Hanna Jóhannsdóttir, tilnefnd af Ríkisskattstjóra<br /> Jóhanna Klara Stefánsdóttir, tilnefnd af Samtökum iðnaðarins<br /> Ólafur Garðar Halldórsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins</p> <p><strong>Starfsmaður:</strong> Jóhanna Norðdahl</p> <p><strong>Skipaður:</strong> 29.12.2016</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um endurskoðun á reglum vegna endurgreiðslna námslána í tengslum við kjaraviðræður á opinberum markaði<p>Í kjölfar samráðsfunda stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins í tengslum við gerð kjarasamninga þar sem m.a. var rætt um menntamál og hag launþega að námi loknu hefur forsætisráðherra, í samráði við mennta- og menningarmálaráðherra og fjármála- og efnahagsráðherra, ákveðið að skipa starfshóp um reglur vegna endurgreiðslna námslána. Aðilar vinnumarkaðarins bentu á að lántakar greiddu um 4% af launum sínum í afborganir af námslánum á ári eða sem samsvaraði u.þ.b. einum útborguðum mánaðarlaunum á ári. Þessi byrði hefur reynst þung fyrir ungt fólk sem er að koma sér þaki yfir höfuðið og hasla sér völl á vinnumarkaði. <br /> <br /> Starfshópurinn skal yfirfara reglur vegna endurgreiðslna námslána. Hópurinn skal taka til athugunar samspil endurgreiðslu námslána annars vegar og barnabóta, annarra bóta og skatta hins vegar. <br /> <br /> Starfshópurinn skal raða aðgerðum í forgangsröð og setja fram tillögu að tímaáætlun. </p> <p>Starfshópinn skipa:</p> <ul> <li>Haraldur Guðni Eiðsson, formaður.</li> <li>Agnes Guðjónsdóttir, lögfræðingur í mennta- og menningarmálaráðuneytinu.</li> <li>Georg Brynjarsson, hagfræðingur hjá Bandalagi háskólamanna.</li> <li>Lilja K. Sæmundsdóttir, formaður félags hársnyrtisveina.</li> <li>Steingrímur Ari Arason, sérfræðingur í fjármála- og efnahagsráðuneytinu.</li> </ul>ForsætisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um endurskoðun á regluverki um neysluvatn<p>Starfshópur skipaður af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra til að vinna að endurskoðun á regluverki um neysluvatn. Helstu verkefni starfshópsins eru eftirfarandi:</p> <p>Til skemmri tíma:&nbsp; </p> <ol> <li>Í fyrsta lagi þarf að fara fram heildarendurskoðun á reglugerð nr. 536/2001 um neysluvatn. Uppfæra þarf ákvæði hennar í samræmi við breytingar sem hafa orðið, t.d. með stofnun Matvælastofnunar en ekki síður í tengslum við breytingar sem hafa orðið í löggjöf Evrópusambandsins og eru nú komnar inn í EES-samninginn. </li> <li>Í því sambandi ber þá helst að nefna tilskipun (ESB) 2015/1787 sem hefur að hluta til verið innleidd, en að öllum líkindum er þörf á að bæta þá innleiðingu.&nbsp;</li> <li>Að auki þarf að vinna úr tillögum starfshóps um litlar vatnsveitur, en þær koma fram í skýrslu sem sá starfshópur lagði fram í lok árs 2017. Ljóst er að gæði vatns í litlum vatnsveitum eru mun lakari en í þeim sem stærri eru. Staðan er nokkuð viðkvæm sökum þess að lítið utanumhald er um litlar vatnsveitur og á sama tíma er mjög mikil ásókn ferðamanna í þær, mun meiri en þessar veitur ná að anna. Þetta ástand getur skapað hættu og hefur það í raun gerst að upp komu tilvik um E. coli úti á landi.</li> </ol> <p>Til lengri tíma:</p> <ol> <li>Þessum starfshóp ætlaður lengri starfstími en gengur og gerist og er það með það fyrir augum að hópurinn starfi að stefnumótun í tengslum við neysluvatn og þá ekki síst í ljósi þess að nú er í smíðum ný tilskipun um neysluvatn hjá Evrópusambandinu og er því brýnt að vel verði haldið utan um þessi mál. </li> </ol> <p>Þess ber að geta að þrátt fyrir að neysluvatn heyri undir skrifstofu matvæla og landbúnaðar þá er á vettvangi EFTA unnið að stefnumótun á sviði umhverfismála en ekki á sviði matvæla, en segja má að neysluvatnið falli í báða flokka. Það er að sama skapi eins á alþjóðlegum vettvangi, þ.e.a.s. þar fellur neysluvatn undir umhverfismál en ekki neytendamál. <br /> <br /> Starfshópurinn er þannig skipaður:&nbsp;</p> <ul> <li>Kjartan Hreinsson, skipaður formaður án tilnefningar</li> <li>Sigrún Ólafsdóttir, tilnefnd af Matvælastofnun</li> <li>Þorsteinn Narfason, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Arndís Ósk Ólafsdóttir, tilnefnd af Samorku</li> <li>María J. Gunnarsdóttir, tilnefnd af Vatns- og fráveitufélagi Íslands.</li> </ul> <p>Með hópnum starfar Iðunn Guðjónsdóttir, sérfræðingur í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, [email protected]</p> <br />Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um endurskoðun aflareglu fyrir þorsk<p><span>Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur skipað starfshóp um endurskoðun á aflareglu fyrir þorskstofninn.&nbsp; Núverandi aflaregla hefur verið í gildi frá 2007. Hún felur í sér að veiðihlutfallið sé 20% af viðmiðunarstofni, sem er fjögurra ára þorskur og eldri, að því tilskyldu að hrygningarstofninn sé metinn yfir gátmörkum, en til að draga úr sveiflum í afla vegur kvóti ársins á undan jafnt og 20% veiðihlutfallið.&nbsp;<br /> Aflareglan var yfirfarin af ICES 2009, og staðfesti stofnunin að hún samræmdist alþjóðlegar kröfur um varúðarsjónarmið og hámarksafrakstur til langs tíma. Reglan var síðan endurskoðuð 2014-2015 og framlengd óbreytt til fimm ára, eftir að ICES hafði staðfest hana á nýjan leik.<br /> Við endurskoðunina nú skal við það miðað að aflareglan skili hámarksafrakstri til lengri tíma og uppfylli kröfur um varúðarsjónarmið, en jafnframt skal stefnt að því að veiðar séu sem hagkvæmastar og reglan stuðli að stöðugum aflabrögðum. Enn fremur er eðlilegt að horfa til þess að veiðarnar skilji eftir sig sem minnst vistspor.</span></p> <p><span>Starfshópinn skipa:</span></p> <ul> <li><span>Sigurgeir Þorgeirsson formaður, skipaður af ráðherra</span></li> <li><span>Þorsteinn Sigurðsson varaformaður, skipaður af ráðherra</span></li> <li><span>Árni Bjarnason, tilnefndur af samtökum sjómanna,</span></li> <li><span>Brynhildur Benediktsdóttir, án tilnefningar,<br /> </span></li> <li><span>Edda Elísabet Magnúsdóttir, tilnefnd af Háskóla Íslands,<br /> </span></li> <li><span>Guðmundur Þórðarson, tilnefndur af Hafrannsóknastofnun,<br /> </span></li> <li><span>Guðrún Arndís Jónsdóttir, tilnefnd af Háskólanum á Akureyri,<br /> </span></li> <li><span>Kristján Þórarinsson, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi,<br /> </span></li> <li><span>Örn Pálsson, tilnefndur af Landssambandi smábátaeigenda.<br /> </span></li> </ul> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um endurskoðun laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum<p>Skipaður 15. janúar 2019</p> <p>Starfshópurinn hefur það hlutverk að endurskoða í heild sinni lög nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. Við heildarendurskoðunina ber að hafa í huga að lögin fela í sér innleiðingu á grunntilskipun 2011/92/ESB um mat á umhverfisáhrifum og breytingum á henni og þurfa lögin á hverjum tíma að samræmast tilskipuninni og fela í sér fullnægjandi innleiðingu á ákvæðum hennar. <br /> <br /> Meginmarkmiðin með heildarendurskoðuninni eru að auka skilvirkni í ákvarðanatöku við mat á umhverfisáhrifum og að tryggja sem best aðkomu almennings og annarra hagsmunaaðila að ferlinu þannig að hún samræmist sem best ákvæðum Árósasamningsins. Í aukinni skilvirkni getur m.a. falist samþætting á ferli mats á umhverfisáhrifum framkvæmda við ferli skipulagsgerðar og umhverfisáhrifum áætlana auk leyfisveitingaferlis. Vegna þessa þarf einnig að taka önnur lög til skoðunar, þ.e. skipulagslög, lög um umhverfismat áætlana, sérlöggjöf um leyfisskylda starfsemi og framkvæmdir og stjórnsýslulög. <br /> <br /> Auk framangreinds er starfshópnum falið að endurskoða ákvæði laga nr. 106/2000 um sameiginlegt mat á umhverfisáhrifum, innheimtu Skipulagsstofnunar á kostnaði vegna málsmeðferðar framkvæmda, viðmiðunargildi framkvæmda í 1. viðauka laganna auk annarra atriða sem starfshópurinn telur rétt að taka til skoðunar.<br /> <br /> Aagot Óskarsdóttur lögfræðingi hefur verið falið að vinna greiningu á tilteknum þáttum í löggjöf Norðurlandanna og Skotlands sem fjallar um ferli mats á umhverfisáhrifum og leyfisveitinga. Niðurstaða greiningarinnar mun nýtast sem grunnur í vinnu starfshópsins.<br /> <br /> Starfshópnum er ætlað að vera til ráðgjafar og samráðs í tengslum við framangreinda greiningarvinnu á gildandi löggjöf í nágrannalöndum okkar. Að greiningarvinnu lokinni, eða eftir atvikum samhliða henni, mun starfshópurinn hefja vinnu við endurskoðun laga um mat á umhverfisáhrifum og gerð frumvarps til nýrra laga um mat á umhverfisáhrifum. Verði það niðurstaða starfshópsins að framangreindum markmiðum verði náð með öðrum leiðum en lagasetningu er þess óskað að hann geri tillögu til ráðherra um þær leiðir.</p> <p><span>Starfshópurinn skal skila tillögum til ráðherra fyrir 1. janúar 2020.</span></p> <p ><br /> <strong>Án tilnefningar</strong><br /> Kolbeinn Óttarsson Proppé, formaður</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Skipulagsstofnunar</strong><br /> Ásdís Hlökk Theodórsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis</strong><br /> Hildur Dungal</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis</strong><br /> Jón Gunnarsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins</strong><br /> Pétur Reimarsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu umhverfisverndarsamtaka</strong><br /> Sigríður Droplaug Jónsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</strong><br /> Vigdís Ósk Häsler Sveinsdóttir<br /> <br /> Íris Bjargmundsdóttir, lögfræðingur í umhverfis- og auðlindaráðuneyti mun starfa með hópnum.<br /> <br /> <br /> </p> <br />Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um endurskoðun laga um gjaldeyrismál<p><strong>Starfssvið:&nbsp;</strong>Starfshópnum er falið að endurskoða lög um gjaldeyrismál, nr. 87/1992, lög um meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum, nr. 37/2016, og reglur settar á grundvelli beggja laganna.</p> <p><strong>Nefndarmenn:</strong><br /> Guðrún Þorleifsdóttir, formaður, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Andri Egilsson, tilnefndur af Seðlabanka Íslands<br /> Rannveig Júníusdóttir, tilnefnd af Seðlabanka Íslands<br /> Sigurður Páll Ólafsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Tinna Finnbogadóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</p> <p><strong>Skipaður:</strong> 13.09.2019</p> <p>&nbsp;</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um endurskoðun skattstofns fjármagnstekjuskatts<p><span>Í Sáttmála Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs um ríkisstjórnarsamstarf og eflingu Alþingis frá 30. nóvember 2017 segir:&nbsp;Fjármagnstekjuskattur verður hækkaður í 22% í upphafi kjörtímabils í því markmiði að gera skattkerfið réttlátara óháð uppruna tekna. Samhliða verður skattstofn fjármagnstekjuskatts tekinn til endurskoðunar.<br /> </span></p> <div>Með lögum nr. 96/2017, um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2018, var lögfest hækkun á tekjuskatti af fjármagnstekjum úr 20% í 22%. Fjármála- og efnahagsráðherra hefur ákveðið að skipa starfshóp sem falið verður það verkefni að móta tillögur um endurskoðun skattstofns fjármagnstekjuskatts í samræmi við framangreindan sáttmála</div> <p><strong>Nefndarmenn:</strong></p> <p>Axel Hall, formaður, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðherra<br /> Elín Alma Arhursdóttir, tilnefnd af Skattinum&nbsp;<br /> Helga Jónsdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðherra<br /> Steingrímur Sigfússon, tilnefndur af KPMG</p> <p><strong>Varamenn:</strong></p> <p>Jón Ásgeir Tryggvason tilnefndur af Skattinum<br /> Vilmar Freyr Sævarsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðherra</p> <p>Elín Guðjónsdóttir og Hlynur Hallgrímsson sérfræðingar í fjármála- og efnahagsráðuneytinu, verða starfsmenn hópsins.</p> <p><strong>Skipaður:</strong> 13.02.2020</p> <p>&nbsp;</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um endurskoðun viðauka laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998<p>Skipaður 15. maí 2019<br /> Starfshópurinn hefur það hlutverk að endurskoða viðauka laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir en í viðaukunum er talin upp sú starfsemi sem fellur undir gildissvið laganna. Markmið með endurskoðuninni er einkum að lagfæra misræmi milli viðauka en dæmi eru um að sama starfsemi komi fyrir í tveimur viðaukum. Jafnframt er þörf á að meta hvort tiltekna starfsemi vanti í framangreinda viðauka sem og hvort einhver starfsemi megi falla á brott.<br /> <br /> Verkefni hópsins verður að setja saman drög að endurskoðuðum viðaukum við lög um hollustuhætti og mengunarvarnir. Í framhaldi af því er gert ráð fyrir að ráðuneytið leggi fram frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir. Gert er ráð fyrir því að hópurinn kalli til sérfræðiaðila eftir því sem þörf er á. </p> <p><span>Áætlað er að starfshópurinn ljúki störfum fyrir 15. október 2019.</span></p> <p><strong>Án tilnefningar</strong><br /> Kjartan Ingvarsson, formaður</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Umhverfisstofnunar</strong><br /> Halla Einarsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða</strong><br /> Sigrún Guðmundsdóttir<br /> Þorsteinn Narfason<br /> <br /> </p> <br />Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um fjareftirlit með fiskiskipum<p>Starfshópur, skipaður af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, um að tryggja fjareftirlit með fiskiskipum og með vísan til samkomulags frá 8. ágúst 2001 um "verkaskiptingu milli sjávarútvegsráðuneytisins, Fiskistofu og Landhelgisgæslu Íslands á sviði fjareftirlits með fiskiskipum." </p> <p>(Við skipan nefndarinnar var sérstaklega leitað eftir því að tilnefningaraðilar tilnefndu aðila af báðum kynjum til að uppfylla skyldur laga um jafna stöðu kvenna og karla nr. 10/2008. Ef tilnefningaraðilar gátu ekki tilnefnt aðila af báðum kynjum var óskað eftir rökstuðningi sbr. málsl. 2. mgr. 15. gr. laga nr. 10/2008. Allir aðilar tilnefndu karlmann í starfshópinn og skýrðu ástæður þess með vísan til faglegra sjónarmiða eða með vísan til hlutlægra atriða. Í ljósi þessa verður skipunaraðili með vísan til 3. mgr. 15. gr. laga nr. 10/2008 að víkja frá skilyrði 1. mgr. 15. gr. sömu laga).</p> <p>Í starfshópnum eiga sæti: </p> <ul> <li>Kristján Freyr Helgason, tilnefndur af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra</li> <li>Leifur Magnússon, tilnefndur af Fiskistofu</li> <li>Ásgrímur Ásgrímsson, tilnefndur af Landhelgisgæslu Íslands.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um fjármál sveitarfélaga í kjölfar Covid-19 faraldursins<span></span> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: 'Fira Sans'; color: #4a4a4a; font-size: 16px; line-height: 25px; background-color: #ffffff;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 25px;">Starfshópur á vegum stjórnvalda, ríkis og sveitarfélaga, hefur verið skipaður til að taka saman upplýsingar um fjármál sveitarfélaga og meta stöðu einstakra sveitarfélaga og hugsanleg úrræði vegna aðsteðjandi rekstrarvanda í ljósi Covid-19 faraldursins.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: 'Fira Sans'; color: #4a4a4a; font-size: 16px; line-height: 25px; background-color: #ffffff;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 25px;">Starfshópnum er ætlað að safna saman upplýsingum um fjárhagsáætlanir og fjárhagsstöðu þeirra á árinu. Í þessu felst að afla samtímaupplýsinga frá sveitarfélögum, skattayfirvöldum, Hagstofu Íslands, Vinnumálastofnun og fleiri aðilum sem geta nýst fyrir vinnu hópsins. Ávinningur stjórnvalda er betri yfirsýn til að meta fjárhagsstöðu einstakra sveitarfélaga og stöðu og horfur fyrir rekstur þeirra á landsvísu.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: 'Fira Sans'; color: #4a4a4a; font-size: 16px; line-height: 25px; background-color: #ffffff;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 25px;">Í starfshópnum eru eftirtaldir:</span></p> <ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; overflow: inherit; font-size: 16px; line-height: 25px; color: #4a4a4a; font-family: 'Fira Sans'; background-color: #ffffff;"> <li style="box-sizing: border-box; position: relative; list-style-type: none; line-height: 25px;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 25px;">Gunnar Haraldsson, hagfræðingur, án tilnefningar, formaður</span></li> <li style="box-sizing: border-box; position: relative; list-style-type: none; line-height: 25px;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 25px;">Pétur Berg Matthíasson, fulltrúi forsætisráðuneytisins</span></li> <li style="box-sizing: border-box; position: relative; list-style-type: none; line-height: 25px;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 25px;">Hanna Dóra Hólm Másdóttir, fulltrúi samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins</span></li> <li style="box-sizing: border-box; position: relative; list-style-type: none; line-height: 25px;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 25px;">Kristinn Bjarnason, fulltrúi fjármála- og efnahagsráðuneytisins</span></li> <li style="box-sizing: border-box; position: relative; list-style-type: none; line-height: 25px;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 25px;">Dan Brynjarsson, fjármálastjóri Akureyrarbæjar, fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga&nbsp;</span></li> <li style="box-sizing: border-box; position: relative; list-style-type: none; line-height: 25px;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 25px;">Halldóra Káradóttir, fjármálastjóri Reykjavíkurborgar, fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga</span></li> </ul>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um fjármögnun samgöngukerfisins<p><span>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hefur skipað starfshóp um fjármögnun samgöngukerfisins sem hefur það meginhlutverk að skoða leiðir til að flýta uppbyggingu brýnna samgöngumannvirkja í þágu umferðaröryggis. Hópurinn hefur það verkefni að meta og gera tillögur að nýjum fjármögnunarleiðum fyrir samgöngukerfið og stilla upp tillögum um gjaldtöku fyrir afnot af einstökum mannvirkjum, útfærslu þess og mati á tekjum í samvinnu við Vegagerðina.</span></p> <p><span>Starfshópurinn er þannig skipaður:</span></p> <ul> <li><span>Eyjólfur Árni Rafnsson, formaður<br /> </span></li> <li><span>Bergþóra Þorkelsdóttir, vegamálastjóri<br /> </span></li> <li><span>Hreinn Haraldsson, fv. vegamálastjóri<br /> </span></li> <li><span>Benedikt Árnason, skrifstofustjóri í forsætisráðuneytinu<br /> </span></li> <li><span>Benedikt S. Benediktsson, sérfræðingur í fjármálaráðuneytinu<br /> </span></li> <li><span>Lísa Kristjánsdóttir, aðstoðarmaður forsætisráðherra<br /> </span></li> <li><span>Ingveldur Sæmundsdóttir, aðstoðarmaður samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra<br /> </span></li> <li><span>Páll Ásgeir Guðmundsson, aðstoðarmaður fjármálaráðherra</span></li> </ul> <p><span>Með hópnum starfa</span></p> <ul> <li><span>Sigurbergur Björnsson, skrifstofustjóri samgangna í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu<br /> </span></li> <li><span>Ásta Sóllilja Sigurbjörnsdóttir, sérfræðingur í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu<br /> </span></li> <li><span>Dröfn Gunnarsdóttir, sérfræðingur í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu</span></li> <li><span>Árni Freyr Stefánsson, sérfræðingur í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu</span></li> <li><span>Valtýr Þórisson, forstöðumaður áætlana hjá&nbsp;Vegagerðinni<br /> </span></li> </ul>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um fjölbreyttari úrræði fyrir gerendur í ofbeldismálum<span><dir> <span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px;"></span></dir></span> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Velferðarráðuneytið hefur undanfarin misseri leitt vinnu við gerð aðgerðaáætlunar gegn ofbeldi í samfélaginu með fulltrúum dómsmálaráðherra, félags- og jafnréttismálaráðherra, heilbrigðisráðherra og mennta- og menningarmálaráðherra. Í því starfi hefur meðal annars verið kallað eftir fjölbreyttari meðferðarúrræðum fyrir gerendur í ofbeldismálum. Í ljósi þessa og umræðunnar sem átt hefur sér stað í samfélaginu um kynbundið og kynferðislegt ofbeldi og áreitni hefur félags- og jafnréttismálaráðherra ákveðið að skipa starfshóp sem meðal annars er falið að kortleggja og skilgreina þjónustuþörf fyrir gerendur í ofbeldismálum og þá sem eru í hættu á að fremja ofbeldisbrot. </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Skal starfshópurinn leggja fram tillögur um viðeigandi úrræði og jafnframt með hvaða hætti megi efla forvarnir og fræðslu með það að markmiði að koma í veg fyrir ofbeldisbrot. Starfshópurinn skal jafnframt hafa samráð við velferðarþjónustur sveitarfélaganna og eftir atvikum aðra sérfræðinga á þessu sviði. </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Starfshópinn skipa: </p> <ul> <li dir="LTR"> Sólveig Fríða Kjærnested, án tilnefningar, formaður </li> <li dir="LTR"> Andrés Proppé Ragnarsson, tiln. af Heimilisfriði </li> <li dir="LTR"> Kristín Einarsdóttir, tiln. af dómsmálaráðuneytinu </li> <li dir="LTR"> Ingigerður Jenný Ingudóttir, tiln. af Embætti landlæknis </li> <li dir="LTR"> Sigurður Páll Pálsson, tiln. af Landspítala </li> <li dir="LTR"> Ragna Björg Guðbrandsdóttir, tiln. af Bjarkarhlíð </li> <li dir="LTR"> Gísli Rúnar Pálmason, tiln. af mennta- og menningarmálaráðuneytinu </li> <li dir="LTR"> Birna Guðmundsdóttir, tiln. af Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu </li> <li dir="LTR"> Böðvar Einarsson, tiln. af Fangelsismálastofnun</li> </ul> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Starfshópurinn er skipaður af félags- og jafnréttismálaráðherra 16. apríl 2018. Gert er ráð fyrir að hópurinn skili tillögum sínum til ráðherra 1. nóvember 2018.</span></p>FélagsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um flatfiskarannsóknir<p>Verkefni starfshópsins er m.a. að miðla þekkingu og reynslu sjómanna og útvegsmanna til fiskifræðinga og fiskveiðistjórnenda, efla úrvinnslu tiltækra gagna og stuðla að markvissum og hagkvæmum rannsóknum á flatfiskum, með það að markmiði að auka þekkingu og bæta ráðgjöf um sjálfbæra nýtingu til aukinnar verðmætasköpunar. Í starfshópnum sitja fulltrúar frá Hafrannsóknastofnun, Fiskistofu, Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi auk sameiginlegs fulltrúa frá samtökum skipstjórnarmana, vélstjórnarmanna og sjómanna. </p> <p>(Við skipan nefndarinnar var sérstaklega leitað eftir því að tilnefningaraðilar tilnefndu aðila af báðum kynjum til að uppfylla skyldur laga um jafna stöðu kvenna og karla nr. 10/2008. Ef tilnefningaraðilar gátu ekki tilnefnd aðila af báðum kynjum var óskað eftir rökstuðningi sbr. málsl. 2. mgr. 15. gr. laga nr. 10/2008. Allir aðilar, utan Fiskistofu, tilnefndu karlmann í starfshópinn og skýrðu ástæður þess með vísan til faglegra sjónarmiða eða með vísan til hlutlægra atriða. Í ljósi þessa verður skipunaraðili með vísan til 3. mgr. 15. gr. laga nr. 10/2008 að víkja frá skilyrði 1. mgr. 15. gr. sömu laga.)</p> <p>Starfshópurinn er þannig skipaður:&nbsp;</p> <ul> <li>Arnór Snæbjörnsson, skipaður formaður án tilnefningar</li> <li>Guðmundur Jóhannesson, tilnefndur af Fiskistofu</li> <li>Áslaug Eir Hólmgeirsdóttir, tilnefnd af Fiskistofu</li> <li>Jónbjörn Pálsson, tilnefndur af Hafrannsóknastofnun</li> <li>Einar Sigurðsson, tilnefndur af Samtökum dragnótarmanna</li> <li>Kristján Þórarinssons, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi</li> <li>Sigtryggur Albertsson, tilnefndur af Samtökum sjómanna.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um framkvæmd fjárhagsaðstoðar til framfærslu skv. V. og VI. kafla í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991.<span></span> <p>Starfshópur sem vann að breytingum á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga með hliðsjón af innleiðingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, stjórnsýslu og húsnæðismál taldi rétt að undanskilja í vinnu sinni sértæka þætti sem lúta að framkvæmd fjárhagsaðstoðar til framfærslu. Því er skipaður sérfræðingahópur sem falið er að taka til umfjöllunar atriði sem skipta máli í því samhengi. Mikilvægt er að horfa sérstaklega á samspil og samstarf félagsþjónustu, starfsendurhæfingar, Vinnumálastofnunar og heilbrigðis- og menntakerfis þar sem ákveðinn hópur einstaklinga sem fær fjárhagsaðstoð til framfærslu er í áhættu varðandi langtíma þátttökuleysi í samfélaginu. Því er mikilvægt að bregðast við og nýta þær leiðir sem sýnt hafa bestan árangur á þessu sviði.<br /> &nbsp; <br /> Verkefni:<br /> Kanna leiðir við framkvæmd fjárhagsaðstoðar til framfærslu&nbsp; sem styðja við virkni og þátttöku sem flestra með valdeflingu og notendasamráð að leiðarljósi. Hópurinn skal leggja fram tillögur að fyrirkomulagi sem talið er að tryggi með bestum hætti ofangreint. Litið skal til mismunandi fyrirkomulags við framkvæmd fjárhagsaðstoðar til framfærslu hér á landi og höfð hliðsjón af niðurstöðum rannsókna og kannana sem tengjast viðfangsefninu og fyrirliggjandi upplýsinga um viðhorf notenda auk þess að líta til fyrirkomulags og reynslu í nágrannalöndum.<br /> Fara yfir viðmið vegna fjárhæðar fjárhagsaðstoðar til framfærslu með það að leiðarljósi að samræma eins og kostur er.<br /> Skoða makatengingar í tengslum við ákvörðun fjárhagsaðstoðar til framfærslu með hliðsjón af ákvæðum stjórnarskrár Íslands og leggja fram tillögur að breyttri framkvæmd sé þess þörf.</p> <p>Starfshópnum til ráðgjafar verða sérfræðingar frá Vinnumálastofnun og heilbrigðisstofnunum auk annarra sérfræðinga þar með talið á sviði starfsendurhæfingar, náms og virkniúrræða.</p> <p>Starfshópinn skipa:</p> <ul> <li>Ingibjörg Broddadóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Sigríður Jónsdóttir, án tilnefningar</li> <li>Hafrún Ósk Hafsteinsdóttir, fulltrúi notenda</li> <li>Ásta Þórdís Guðjónsdóttir, fulltrúi notenda</li> <li>Sigrún Þórarinsdottir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Hera Ósk Einarsdóttir, tiln. af stjórn Samtaka félagsmálastjóra</li> <li>María Rúnarsdóttir, tiln. af Félagsráðgjafafélagi Íslands</li> <li>Kristjana Gunnarsdóttir, tiln. af velferðarsviði Reykjavíkurborgar</li> </ul> <p>Hópurinn skal skila skriflegri samantekt með tillögum ekki síðar en 15. mars 2018.</p> <p><span>Starfshópurinn er skipaður af félags- og jafnréttismálaráðherra 14. desember 2017.&nbsp;</span></p>FélagsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um gerð aðgerðaráætlana og gleira vegna sýklalyfjaónæmra baktería í dýrum, sláturafurðum og matvælum<p>Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur skipað starfshóp sem <span>&nbsp;móta á aðgerðaráætlun, sem tekur mið af eðli og alvarleika sýklalyfjaónæmis, þegar alvarlegar sýklalyfjaónæmar bakteríur finnast í dýrum, sláturafurðum eða matvælum.&nbsp;</span></p> <p><span>Starfshópinn skipa:</span></p> <ul> <li><span>&nbsp; &nbsp; Vigdís Tryggvadóttir, formaður</span></li> <li><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Karl G. Kristinsson</span></li> <li><span>&nbsp; &nbsp; Þórunn Rafnar Þorsteinsson</span></li> <li><span>&nbsp; &nbsp; Kjartan Hreinsson</span></li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um gerð leiðbeininga um ávísun og notkun sýklalyfja og sníkjudýralyfja hjá dýrum og fleira<p><span>Hinn 8. febrúar 2019 undirrituðu sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og heilbrigðisráðherra yfirlýsingu um sameiginlegt átak til að draga úr útbreiðslu sýklalyfjaónæmra baktería á Íslandi og mörkuðu þannig opinbera stefnu stjórnvalda í málaflokknum.</span></p> <p><span>Hinn 29. maí 2019 samþykkti ríkisstjórn Íslands aðgerðir gegn útbreiðslu sýklalyfjaónæmis á Íslandi. Á meðal aðgerða er að stofnaður verði starfshópur sérfræðinga sem hefur það hlutverk að útbúa skuldbindandi leiðbeiningar um ávísun og notkun sýklalyfja og sníkjudýralyfja hjá dýrum auk leiðbeininga um varnir við sníkjudýrasmiti.&nbsp;<br /> Nánar tiltekið verða verkefni starfshópsins:</span></p> <p><span>·<span style="white-space:pre;"> </span>að útbúa skuldbindandi leiðbeiningar um ávísun og notkun sýklalyfja hjá dýrum, með hliðsjón af sýklalyfjalausum lausnum,<br /> ·<span style="white-space:pre;"> </span>að útbúa skuldbindandi leiðbeiningar um ávísun og notkun sníkjudýralyfja hjá dýrum,<br /> ·<span style="white-space:pre;"> </span>útbúa skuldbindandi leiðbeiningar um varnir við sníkjudýrasmiti,<br /> ·<span style="white-space:pre;"> </span>að greina núverandi EES-löggjöf og væntanlega EES-löggjöf um málefnin. Auk þess er óskað eftir að starfshópurinn muni leggja mat á kostnað vegna tillagna um aðgerðir.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span>Starfshópinn skipa:</span></p> <ul> <li>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Sigurjón Njarðarson, formaður</li> <li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hanna María Arnórsdóttir</li> <li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jarle Reiersen</li> <li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jóhann Lenharðsson</li> <li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Þórunn Rafnar Þorsteinsdóttir</li> </ul> <div>&nbsp;</div>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um gerð nýrrar innheimtulöggjafar<p><strong>Starfssvið: </strong>Að gera tillögur að heildstæðri innheimtulöggjöf</p> <p><strong>Nefndarmeðlimir:</strong><br /> Guðrún Inga Torfadóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Benedikt S. Benediktsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Jóhanna Hlíf Magnúsdóttir, tilnefnd af tollstjóra<br /> Jóhanna Lára Guðbrandsdóttir, tilnefnd af tollstjóra</p> <p><strong>Skipaður:</strong> 03.11.2016 – 31.08.2017</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um gerð orkustefnu<p>Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar kemur fram að langtímaorkustefna verði sett á kjörtímabilinu í samráði við alla þingflokka. Þar kemur fram að í "<em>orkustefnu verði byggt á áætlaðri orkuþörf til langs tíma miðað við stefnu stjórnvalda, til að mynda um orkuskipti, og hvernig megi tryggja raforkuframboð fyrir almenning og atvinnulíf. Eigendastefna Landsvirkjunar mun taka mið af orkustefnunni.</em>"<br /> <br /> Á fundi ríkisstjórnar þann 19. janúar 2018 var samþykkt tillaga ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, að skipaður yrði starfshópur til að vinna langtímaorkustefnu.<br /> <br /> Verkefni starfshópsins er sem hér segir:<br /> <br /> Í fyrsta áfanga skal fara fram ítarleg undirbúnings og greiningarvinna sem myndar faglegan grundvöll fyrir mótun langtímaorkustefnu. Á upphafsstigum verði með opnu ferli leitað eftir hugmyndum og tillögum að innihaldi orkustefnu frá almenningi, hagsmunaaðilum og félagasamtökum. Skoða þarf vel orkustefnur annarra ríkja og bera þær saman við stöðu orkumála á Íslandi. Þegar er til staðar ýmislegt efni sem nýta má við undirbúning vinnunnar, t.d. skýrsla stýrihóps um mótun heildstæðrar orkustefnu fyrir Ísland sem lögð var fram á Alþingi í nóvember 2011. <br /> <br /> Í fyrsta áfanga verður lögð áhersla á að afla sem bestra óháðra tölfræðilegra gagna í allri undirbúnings- og greiningarvinnu. Búa þarf til sviðsmyndir og vinna heildstæð stöðuskýrsla um núverandi stöðu mála í orkubúskap landsins. Aðkeypt vinna óháðra sérfræðinga, um afmarkaða þætti við undirbúning, gagnavinnslu og greiningar, verður sótt eftir þörfum.<br /> <br /> Í öðrum áfanga verður, á grundvelli fyrsta áfanga, unnið að efnisþáttum langtímaorkustefnu. Miðað er við að orkustefnan verði sett til 20-30 ára og sæti reglulegri endurskoðun (á 4-5 ára fresti). Miða skal við að áherslur í orkustefnu eigi í grunninn að endurspegla ákveðið jafnvægi milli efnahagslegra, samfélagslegra og umhverfislegra þátta til lengri tíma litið (hinar þrjár víddir sjálfbærrar þróunar).</p> <p>Í starfshópnum eiga sæti: </p> <ul> <li>Guðrún Arnbjörg Sævarsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar</li> <li>Páll Jensson, skipaður varaformaður án tilnefningar</li> <li>Halla Signý Kristjánsdóttir, tilnefnd af þingflokki Framsóknarflokksins&nbsp;</li> <li>Albertína F. Elíasdóttir, tilnefnd af þingflokki Samfylkingarinnar&nbsp;</li> <li>Árni V. Friðriksson, tilnefndur af þingflokki Miðflokksins&nbsp;</li> <li>Kristín Vala Ragnarsdóttir, tilnefnd af þingflokki Pírata&nbsp;</li> <li>Kolbeinn Óttarsson Proppé, tilnefndur af þingflokki Vinstri hreyfingarinnar - græns framboðs&nbsp;</li> <li>Njáll Trausti Friðbertsson, tilnefndur af þingflokki Sjálfstæðisflokksins&nbsp;</li> <li>Þorsteinn Víglundsson, tilnefndur af þingflokki Viðreisnar&nbsp;</li> <li>Inga Sæland, tilnefnd af Flokki fólksins&nbsp;</li> <li>Magnús Júlíusson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu&nbsp;</li> <li>Harpa Þórunn Pétursdóttir, tilnefnd af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu&nbsp;</li> <li>Brynhildur Davíðsdóttir, tilnefnd af umhverfis- og auðlindaráðuneytinu&nbsp;</li> <li>Ólafur Kr. Hjörleifsson, tilnefndur af samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu&nbsp;</li> <li>Erla Sigríður Gestsdóttir, starfsmaður starfshópsins, tilnefnd af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu.&nbsp;</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um girðingamál<p>Skipaður 27. ágúst 2020.<br /> Starfshópurinn hefur það hlutverk að móta samstarf helstu aðila sem hagsmuna hafa að gæta varðandi umbætur og hagræðingu vegna girðinga og hvernig þetta samstarf verði best unnið á svæðisvísu. <br /> <br /> Samkvæmt samantekt starfshóps á vegum umhverfisráðherra og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um beitarstjórnun og sjálfbæra landnýtingu var kostnaður stofnana ríkisins vegna girðinga árið 2010 um 390 milljónir kr. Þá er ótalinn kostnaður sveitarfélaga við nýgirðingar og viðhald. Ekki liggur fyrir nýrri samantekt á þessum kostnaði ríkisins og annarra opinberra aðila.<br /> <br /> Meginþorri girðinga er reistur til að hafa stjórn á umferð og beit búfjár, einkum sauðfjár en einnig stórgripa s.s. hrossa og nautgripa. Í skýrslu áðurnefnds starfshóps kemur fram að vegna þeirrar meginreglu í íslenskum lögum að eigendur búfjár bera ekki ábyrgð á því er fé þeirra gengur á landi annarra og í ljósi verulegra breytinga á landnotkun þá er víða uppi ágreiningur milli eigenda búfjár og annarra landeigenda sem mikilvægt er að unnið sé með og leitað sé lausna á. Í ljósi mismunandi aðstæðna má telja líklegast að unnt sé að samræma búfjárbeit annarri landnýtingu svæðisbundið. Auk þess liggur fyrir að ákeyrslur á búfé eru viðvarandi vandamál á þjóðvegum landsins, sem veldur ómældu tjóni fyrir bændur, á ökutækjum og í sumum tilvikum slysum á fólki. <br /> <br /> Lög um búfjárhald kveða á um að sveitarstjórnir hafi heimild til að banna lausagöngu búfjár og dæmi eru um að sveitarfélög hafi sett bann við lausagöngu á vegsvæðum. Fáein sveitarfélög hafa samþykkt bann við lausagöngu búfjár á stærri svæðum. Dæmi um það er landnám Ingólfs þar sem bannið er útfært með samningum við hlutaðeigandi aðila og hafa verið afmörkuð og girt sérstök beitarhólf í stað þess að girt sé með öllum vegum og umhverfis allt þéttbýli. Telja má víst að þessi aðgerð hafi haft í för með sér verulegan samfélagslegan ábata. Verulegur ávinningur getur fengist af auknu samstarfi ríkis, sveitarfélaga og annarra hagaðila um girðingar. Má þar nefna:<br /> <br /> - Beina fjárhagslega hagræðingu við viðhald og uppsetningu girðinga.<br /> - Aukið öryggi á þjóðvegum, þar sem búfé er haldið frá vegum.<br /> - Hagræðing búfjárhalds, auðveldari smalamennskur og minni líkur á að fé sé á útigangi fram eftir vetri.<br /> - Aukin tækifæri til skógræktar og landgræðslu, þar sem t.d. trjágróður getur breiðst hratt út þar sem verulega er dregið úr búfjárbeit eða henni hætt. Það leiðir aftur til ávinnings hvað varðar aukna kolefnisbindingu í jarðvegi og gróðri sem er ein meginaðgerð aðgerðaáætlunar Íslands í loftslagsmálum.<br /> <br /> Í fyrsta áfanga vinni hópurinn uppfærðar kostnaðartölur og samantekt um legu og umfang girðinga hverrar stofnunar, sveitarfélaga og eftir atvikum annarra aðila eftir landsvæðum. Jafnframt vinni hópurinn greiningu á helstu hagsmunum, áskorunum og tækifærum til úrbóta við núverandi aðstæður s.s. m.t.t. kostnaðar, gróðurverndar, ræktunar, dýraverndar og umferðaröryggis. Þessi samantekt verði kynnt fyrir ráðuneytunum eigi síðar en 1. desember 2020.<br /> <br /> Í öðrum áfanga vinnunnar dragi hópurinn saman tillögur að verkefnum sem geti leitt til ávinnings. Þessar tillögur byggi á samráði við þá sem best þekkja til aðstæðna á hverju svæði. Tillögurnar verði kynntar fyrir ráðuneytunum eigi síðar en 1. október 2021.<br /> <br /> Starfshópurinn starfar í umboði allra ráðuneytanna.</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Vegagerðarinnar</strong><br /> Pálmi Þór Sævarsson, formaður</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Skógræktarinnar</strong><br /> Sigríður Júlía Brynleifsdóttir</p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Landgræðslunnar</strong><br /> Gustav Magnús Ásbjörnsson</span></p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Bændasamtaka Íslands</strong><br /> Unnstein Snorri Snorrason</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Matvælastofnunar</strong><br /> Sigrún Bjarnadóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</strong><br /> Ingibjörg Birna Erlingsdóttir</p> <br />Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um græn skref í sjávarútvegi <p><span></span><span><strong>Starfssvið: </strong>Að gera tillögur um græn skref í sjávarútvegi</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn:</strong><br /> <br /> Tómas Brynjólfsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðherra, formaður.<br /> Agnes Guðmundsdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðherra.<br /> Eggert Ólafsson, tilnefndur af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra.<br /> Erla Sigríður Gestsdóttir, tilnefnd af ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra.<br /> </span>Jón Þrándur Stefánsson, tilnefndur af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.<br /> Sveinn Agnarsson, tilnefndur af umhverfis- og auðlindaráðherra.<br /> Unnur Brá Konráðsdóttir, tilnefnd af forsætisráðherra.</p> <p><span><br /> Starfsmaður nefndarinnar verður Ólafur Heiðar Helgason, hagfræðingur í fjármála- og efnahagsráðuneyti.<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div> <p>Skipuð: 04.06.2020</p> <span><br /> </span> <div>&nbsp;</div>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um greiningu á húsnæðisþörf fyrir iðn- og tæknimenntun á Íslandi<span>Starfshópur um greiningu á húsnæðisþörf fyrir iðn- og tæknimenntun á Íslandi.&nbsp; Í sáttmála Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs um ríkisstjórnarsamstarf og eflingu Alþingis er ákveðið að efla iðnnám og verk- og starfsnám í þágu fjölbreytni og öflugra samfélags. Í sáttmálanum kemur fram að öflugt menntakerfi er forsenda framfara og boðar ríkisstjórnin stórsókn í menntamálum. Lögð verði rík áhersla á að efla menntun í landinu með hagsmuni nemenda og þjóðarinnar allrar að leiðarljósi.&nbsp; Hlutverk starfshópsins er að framkvæma þarfagreiningu með það að markmiði að leggja drög að framtíðarskipan í húsnæðismálum fyrir iðn- og tæknimenntun á Íslandi. Hópurinn skal leggja til mögulegar úrlausnir og framkvæmdaráætlanir sem miða að því að efla iðn- og verknám til framtíðar.&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> Starfshópurinn skal skila skýrslu til ráðherra um störf sín og niðurstöður fyrir 1. desember 2020.&nbsp;<br /> <br /> Starfshópurinn er þannig skipaður:&nbsp;<br /> <br /> Jón Björgvin Stefánsson, án tilnefningar, formaður,&nbsp;<br /> Ragnheiður Bóasdóttir, án tilnefningar,<br /> Guðmundur Axel Hansen,&nbsp; tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðherra,<br /> Hróðný Njarðardóttir, tilnefnd af Framkvæmdasýslu ríkissins.&nbsp;<br /> <br /> <br /> </span> <div>&nbsp;</div>Mennta- og menningarmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um heildarendurskoðun á regluverki er varðar notkun veiðarfæra, veiðisvæði og verndunarsvæði á Íslandsmiðum<p>Starfshópur skipaður af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sem ætlað er að gera faglega heildarendurskoðun á regluverki er varðar notkun veiðarfæra, veiðisvæði og verndunarsvæði á Íslandsmiðum.</p> <p>Í starfshópnum eiga sæti: </p> <ul> <li>Annas J. Sigmundsson, skipaður formaður án tilnefningar</li> <li>Erna Jónsdóttir, skipuð án tilnefningar</li> <li>Þorsteinn Sigurðsson, tilnefndur af Hafrannsóknastofnun</li> <li>Björn Ævarr Steinarsson, tilnefndur af Hafrannsóknastofnun</li> <li>Guðmundur Jóhannesson, tilnefndur af Fiskistofu.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um heildarskipulag heilbrigðisþjónustu fyrir börn og ungmenni með neyslu- og fíknivanda <span></span> <p>Starfshópnum er falið að vinna að&nbsp;tillögum að heildstæðu framtíðarskipulagi heilbrigðisþjónustu fyrir&nbsp;börn og ungmenni með neyslu- og fíknivanda. Tillögur hópsins skulu: </p> <ul> <li>Byggjast á klínískum leiðbeiningum og bestu þekkingu í málaflokknum.</li> <li>Ná yfir öll þrjú heilbrigðisþjónustustig í landinu,&nbsp; þ.m.t. göngudeildarþjónustu og þjónustu í heilsugæslu.</li> <li>Taka mið af áætlaðri þjónustuþörf markhópsins á hverju þjónustustigi. </li> <li>Miða að því að hægt verði að tryggja sem besta samfellu í þjónustu á landinu öllu við önnur þjónustukerfi, svo sem félags- og skólaþjónustu.</li> </ul> <p>Einnig er farið fram á að starfshópurinn setji fram aðgerðir til þess að byggja upp þekkingu á málaflokknum hjá heilbrigðisstarfsfólki á öllum þjónustustigum. Starfshópurinn skal við vinnu sína hafa samráð við þjónustuþega, þjónustuveitendur á mismunandi landsvæðum og aðra þá aðila sem talist geta verið hagsmunaaðilar í málinu, svo sem Barnaverndarstofu, barnaverndarnefndir og SÁÁ. </p> <p><strong>Starfshópinn skipa</strong></p> <ul> <li>Helga Sif Friðjónsdóttir, tiln. af Landspítala, formaður</li> <li>Sigurður Örn Hektorsson, tiln. af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins</li> <li>Margrét Ólafía Tómasdóttir, tiln. af Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu</li> <li>Breki Björnsson, tiln. af Geðhjálp</li> <li&