Hoppa yfir valmynd

Nefndir

EfniAðgerðir
Blá ör til hægriAðgerðahópur um launajafnrétti og jafnrétti á vinnumarkaði<p>Aðgerðarhópurinn var skipaður í kjölfar <a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FOR/Fylgiskjol-i-frett/Ver%c3%b0m%c3%a6tamat%20kvennastarfa_Sk%c3%bdrsla%20og%20till%c3%b6gur%20starfsh%c3%b3ps%20til%20umsagnar.pdf">skýrslu starfshóps um endurmat á störfum kvenna</a>. Verkefni hópsins er að leggja fram tillögur að aðgerðum til að útrýma launamun kynjanna sem skýrist af kynskiptum vinnumarkaði og kerfisbundnu vanmati á hefðbundnum kvennastörfum.</p> <p><strong>Aðgerðahópinn skipa:</strong></p> <ul> <li>Steinunn Valdís Óskarsdóttir, formaður, án tilnefningar</li> <li><span>Anna María Gunnarsdóttir, tilnefnd af Kennarasambandi Íslands</span></li> <li>Drífa Snædal, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Friðrik Jónsson, tilnefndur af Bandalagi háskólamanna</li> <li>Gunnar Björnsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li>Inga Rún Ólafsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Maj Britt Hjördís Briem, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Sonja Ýr Þorbergsdóttir, tilnefnd af BSRB</li> <li>Stefán Daníel Jónsson, tilnefndur af félagsmálaráðuneytinu</li> </ul> <p><strong>Tilnefndir varafulltrúar aðila eru eftirfarandi:</strong></p> <ul> <li>Bjarni Ómar Haraldsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Erna Guðmundsdóttir, tilnefnd af Bandalagi háskólamanna</li> <li>Eva Margrét Kristinsdóttir, tilnefnd af félagsmálaráðuneytinu</li> <li>Guðrún Margrét Guðmundsdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Halldóra Friðjónsdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li>Ólafur Garðar Halldórsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Ragnar Þór Pétursson, tilnefndur af Kennarasambandi Íslands</li> <li>Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, tilnefnd af BSRB</li> </ul> <p>Bára Hildur Jóhannsdóttir sérfræðingur er starfsmaður hópsins.&nbsp;</p>ForsætisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriÆskulýðsráð 2023-2024<p>Æskulýðsráð er skipað skv. 5. gr. æskulýðslaga nr. 70/2007 og reglugerð nr. 1088/2007 um skipan fulltrúa æskulýðsfélaga og æskulýðssamtaka í Æskulýðsráð.<br /> <br /> Æskulýðsráð er þannig skipað:</p> <ul> <li>Lárus Helgi Ólafsson, formaður, skipaður án tilnefningar</li> <li>María Sjöfn Tipton, varaformaður, skipuð án tilnefningar<br /> <br /> </li> </ul> <p>Nefndarmenn skipaðir samkvæmt tilnefningu frá æskulýðssamtökum eru:</p> <ul> <li>Gunnar Gunnarsson</li> <li>Hjalti Sigurðsson</li> <li>Jóna Rán Pétursdóttir</li> <li>Sigurður Helgi Birgisson</li> <li>Andrea Jónsdóttir</li> </ul> <p>Nefndarmenn skipaðir samkvæmt tilnefningu frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga eru:</p> <ul> <li>Guðmundur Ari Sigurjónsson,</li> <li>Guðbjörg Linda Udengård.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Starfsmaður Æskulýðsráðs er Victor Berg Guðmundsson, sérfræðingur í mennta- og barnamálaráðuneyti.</p> <p>Skipunartími er frá 16. mars 2023 til 31. desember 2024.</p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriÆskulýðssjóður. Stjórn 2024-2025.<p>Hlutverk Æskulýðssjóðs er að styrkja verkefni á vegum æskulýðsfélaga og æskulýðssamtaka skv. 9. gr. Æskulýðslaga nr. 70/2007. Stjórn Æskulýðssjóðs úthlutar styrkjum úr Æskulýðssjóði, sbr. 8. og 9. gr. laganna.</p> <p>Stjórnin er þannig skipuð:</p> <ul> <li><span>Lárus Helgi Ólafsson, formaður sjóðsstjórnar og formaður Æskulýðsráðs til 31. desember 2024</span></li> <li><span>Hjalti Sigurðsson, varaformaður, samkvæmt tilnefningu Æskulýðsráðs</span></li> <li><span>Guðbjörg Linda Udengard, samkvæmt tilnefningu Æskulýðsráðs</span></li> </ul> <p><span>Varamenn eru:</span></p> <ul> <li><span>Jóna Rán Pétursdóttir,&nbsp; samkvæmt tilnefningu Æskulýðsráðs</span></li> <li><span>Þórdís Anna Gylfadóttir, samkvæmt tilnefningu Æskulýðsráðs<br /> </span></li> </ul> <div>Skipunartímabil stjórnar er frá 1. janúar 2024 til 31. desember 2025.</div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriÆttleiðingarnefndÆttleiðingarnefnd er skipuð skv. 17. gr. <a>ættleiðingarlaga nr. 130/1999</a>.<br /> <br /> Í greinargerð ættleiðingarlaga kemur fram að verksvið nefndarinnar sé að veita sérfræðilega umsögn varðandi umsóknir, sem dómsmálaráðuneytið óskar álits um, einkum að því er varðar hæfi umsækjenda eða aðstæður þeirra til að ættleiða barn, eftir að lögboðin umsögn viðkomandi barnaverndarnefndar hefur borist ráðuneytinu. Þá er jafnframt tekið fram í greinargerðinni að gert sé ráð fyrir því, að stjórnvaldsreglur verði settar um störf og starfsháttu nefndarinnar. Fela megi henni fleiri verkefni, t.d. að standa fyrir rannsóknum á högum kjörbarna og ýmislegt annað, sem ættleiðingar varðar, svo sem framkvæmd ættleiðingarmála hér á landi og t.d. um ættleiðingar erlendra barna.<br /> <br /> Nefndarmenn eru skipaðir til fjögurra ára. Eftirtalin eiga sæti í nefndinni:<br /> <ul> <li>Hrefna Friðriksdóttir, dósent og jafnframt formaður nefndarinnar<br /> <em>Varamaður</em>: Vigdís Häsler, lögfræðingur og jafnframt varaformaður nefndarinnar ,</li> <li>Páll Matthíasson geðlæknir<br /> <em>Varamaður</em>: Unnur Steina Björnsdóttir læknir</li> <li>Jóhann Loftsson sálfræðingur ,<br /> <em>Varamaður</em>: Wilhelm Norðfjörð sálfræðingur</li> </ul>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriÁfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar 2020-2023<p>Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar er skipuð á grundvelli laga um einkaleyfi, nr. 17/1991, laga um vörumerki, nr. 45/1997 og laga um hönnun, nr. 46/2001. Nefndin úrskurðar í ágreiningsmálum m.a. varðandi einkaleyfi, vörumerki og hönnunarvernd. Um nefndina gildir <a href="https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/275-2008" target="_blank">reglugerð nr. 275/2008</a>.</p> <p><strong>Áfrýjunarfrestir og áfrýjunargjald</strong></p> <p>Áfrýjun skal leggja fram innan lögboðins frests sem eru 2 mánuðir frá þeim degi er ákvörðun var tekin. Innan sama frests skal greiða áfrýjunargjald á grundvelli <a href="https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=0fc6605a-a196-497c-9174-c24d2a7682d0" target="_blank">reglugerðar um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl., nr. 1050/2020</a>. Gjald fyrir áfrýjun eru 85.000 kr.</p> <p>Gjaldið skal greitt til háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytisins og staðfesting greiðslu ásamt áfrýjun send ráðuneytinu rafrænt á netfangið&nbsp;<a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.&nbsp;Berist greiðsla ekki innan áfrýjunarfrests skal vísa áfrýjuninni frá.&nbsp;</p> <p>Greiðsluupplýsingar ráðuneytisins eru:</p> <p style="margin-left: 40px;">Ríkissjóður Íslands </p> <p style="margin-left: 40px;">Kt. 540269-6459</p> <p style="margin-left: 40px;">Reikningsnúmer: 0001-26-025017</p> <p>Málsmeðferð hjá nefndinni er almennt rafræn.</p> <p>Áfrýjandi getur fyllt út rafrænt eyðublað á minarsidur.stjr.is (<a href="https://minarsidur.stjr.is/web/index.html">https://minarsidur.stjr.is/web/index.html</a>)</p> <p><strong>Úrskurðir</strong></p> <p>Áfrýjunarnefnd getur með úrskurði sínum staðfest, breytt eða fellt úr gildi ákvarðanir Hugverkastofunnar. Úrskurðirnir eru endanlegir á stjórnsýslustigi og þeim verður ekki skotið til ráðherra.</p> <p>Úrskurði nefndarinnar má finna á vefsíðu Hugverkastofunnar,&nbsp;<span><a href="https://www.hugverk.is/" target="_blank">hugverk.is</a>.</span></p> <p><strong>Skipan nefndarinnar</strong></p> <p>Skipunartími nefndarinnar eru þrjú ár í senn og er núverandi nefnd er skipuð til 31. ágúst 2023.</p> <p>Formaður nefndarinnar er Selma Hafliðadóttir.</p> <p>Ritari nefndarinnar er Sóldís Rós Símonardóttir, lögfræðingur, og beina skal samskiptum við nefndina á netfangið <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.</p>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriÁfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema<p>Áfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema úrskurðar í málum, þar sem námsmenn í ríkisháskólum eða háskólum sem hlotið hafa staðfestingu menntamálaráðherra, telja brotið á rétti sínum sbr. ákvæði reglna&nbsp;nr. 1152/2006 um áfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema skv. 20. gr. laga nr. 63/2006.</p> <ul> <li><a href="/verkefni/menntamal/haskolar/afryjunarnefnd-i-kaerumalum-haskolanema/">Nánari upplýsingar um áfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema</a></li> </ul> <p><strong>Nefndin er þannig skipuð:</strong></p> <ul> <li>Elvar Jónsson, formaður, skipaður án tilnefningar</li> <li>Eva Halldórsdóttir, tilnefnd af samstarfsnefnd háskólastigsins</li> <li>Pétur Marteinn Urbancic, tilnefndur af Landssamtökum íslenskra stúdenta</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Aldís Mjöll Geirsdóttir, tilnefnd af Landssamtökum íslenskra stúdenta</li> <li>Guðmundur Sigurðsson, tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins</li> <li>Silja Rán Arnarsdóttir, skipuð án tilnefningar</li> </ul> <p>Nefndin starfar í tvö ár. Núverandi nefnd var skipuð 18. maí 2022 og starfar til 17. maí 2024.</p> <p>Hafa má samband við nefndina með tölvupósti á <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.</p> <ul> <li><a href="https://samvinna.government.is/sites/0002-MRN" target="_blank">Lokað vinnusvæði nefndarinnar</a></li> </ul>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriÁfrýjunarnefnd neytendamála 2021-2025<p>Ákvarðanir Neytendastofu má kæra til sérstakrar nefndar, áfrýjunarnefndar neytendamála. Heimild til áfrýjunar er að finna í 4. gr. laga um Neytendastofu, nr. 62/2005. Í áfrýjunarnefnd neytendamála sitja þrír menn og jafn margir til vara, skipaðir af ráðherra til fjögurra ára í senn. <br /> Formaður nefndarinnar og varamaður hans skulu fullnægja skilyrðum til að hljóta skipun í embætti héraðsdómara.</p> Áfrýjunarnefndin er þannig skipuð:<br /> <br /> Aðalmenn:<br /> Halldóra Þorsteinsdóttir, héraðsdómari, formaður.<br /> Áslaug Árnadóttir, lögmaður, nefndarmaður.<br /> Gunnar Páll Baldvinsson, lögfræðingur, nefndarmaður.<br /> <br /> Varamenn:<br /> Hjördís Halldórsdóttir, lögmaður, varaformaður.&nbsp;<br /> Víðir Smári Petersen, lögmaður, dósent, varamaður.&nbsp;<br /> Sindri M. Stephensen, lögmaður, dósent, varamaður.&nbsp;<br />Menningar- og viðskiptaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriÁfrýjunarnefnd samkeppnismála 2021-2025<p>Ákvarðanir Samkeppniseftirlitsins sæta kæru til sérstakrar nefndar, áfrýjunarnefndar samkeppnismála.&nbsp; Í áfrýjunarnefnd samkeppnismála sitja þrír menn og jafnmargir til vara, skipaðir af ráðherra eftir tilnefningu Hæstaréttar. Skipunartími áfrýjunarnefndar er hinn sami og skipunartími stjórnar Samkeppniseftirlitsins.</p> <p>Samkvæmt 2. mgr. 9. gr. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2005044.html" target="_blank">samkeppnislaga nr. 44/2005</a>&nbsp;sitja í áfrýjunarnefnd samkeppnismála þrír menn og jafnmargir til vara, skipaðir af ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra eftir tilnefningu Hæstaréttar.</p> <p> Formaður og varamaður hans, sem jafnframt er varaformaður skulu uppfylla hæfisskilyrði hæstaréttardómara, en aðrir nefndarmenn skulu hafa faglega kunnáttu á sviði samkeppnis- og viðskiptamála. Skipunartíminn er fjögur ár skv. 3. mgr. 9. gr., sbr. 2. mgr. 5 gr. samkeppnislaga. Skipunartími áfrýjunarnefndar er hinn sami og skipunartími stjórnar Samkeppniseftirlitsins. </p> <p>Netfang: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p> <p>Nefndina skipa skv. tilnefningum Hæstaréttar:</p> <ul> <li>Björn Jóhannesson, formaður</li> <li>Anna Kristín Traustadóttir</li> <li>Kristín Benediktsdóttir</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Lárus Rafn Blöndal, varaformaður</li> <li>Brynhildur Benediktsdóttir</li> <li>Jóna Björk Helgadóttir</li> </ul>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriÁhættumatsnefnd á sviði matvæla, fóðurs, áburðar og sáðvöru<p>Í lögum nr. 93/1995 um matvæli og lögum nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru er mælt fyrir um áhættumatsnefnd. Hlutverk nefndarinnar er að veita og hafa umsjón með framkvæmd vísindalegs áhættumats á sviði matvæla, fóðurs, áburðar og sáðvöru. Áhættumat nefndarinnar skal nota til að stuðla að bættri áhættustjórnun og auðvelda og styðja við ákvarðanir lögbærra yfirvalda í framangreindum málaflokkum, sérstaklega með tilliti til innflutnings matvæla. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skipar nefndina til fimm ára í senn.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <ul> <li>&nbsp; &nbsp; Asta Heiðrún Pétursdóttir, formaður, tilnefnd af Matís</li> <li>&nbsp; &nbsp; Charlotta Oddsdóttir, tilnefnd af Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði</li> <li>&nbsp; &nbsp; Jóhannes Sveinbjörnsson, tilnefndur af Landbúnaðarháskóla Íslands</li> <li>&nbsp; &nbsp; Kamilla S. Jósefsdóttir, tilnefnd af Embætti landlæknis</li> <li>&nbsp; &nbsp; Rafn Benediktsson, tilnefndur af Háskóla Íslands, heilbrigðisvísindasviði</li> <li>&nbsp; &nbsp; Þórhallur Ingi Halldórsson, tilnefndur af Háskóla Íslands, næringarfræðideild</li> </ul>MatvælaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriÁlitsnefnd vegna umsókna um skráningu trúfélags eða lífsskoðunarfélagsStarfar skv. 4. mgr. 4. gr. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1999108.html" target="_blank">laga nr. 108/1999</a> um skráð trúfélög með síðari breytingum. <em>(lög nr. 6/2013)</em>. <p>Áður en leyfi er veitt til skráningar trúfélags eða lífsskoðunarfélags skal leita álits nefndar sem dómsmálaráðherra skipar til fjögurra ára.</p> <p><a>Einn nefndarmaður er skipaður samkvæmt tilnefningu lagadeildar hér á landi á háskólastigi, og skal hann vera formaður nefndarinnar, annar tilnefndur af félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands, sá þriðji tilnefndur af guðfræði- og trúarbragðafræðideild Háskóla Íslands</a> og sá fjórði tilnefndur af sagnfræði- og heimspekideild Háskóla Íslands.</p> <p> <span></span>&nbsp;</p> <p>Júlí Ósk Antonsdóttir, aðjúnkt, tilnefnd af lagadeild Háskólans á Akureyri, jafnframt formaður.<br /> Helga Ögmundardóttir, lektor í mannfræði, tilnefnd af Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands.<br /> Steinunn Arnþrúður Björnsdóttir, tilnefnd af Guðfræði- og trúarbragðafræðideild Háskóla Íslands.<br /> Páll Rafnar Þorsteinsson, verkefnisstjóri, tilnefndur af Sagnfræði- og heimspekideild Háskóla Íslands.</p>DómsmálaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriAlmannavarna- og öryggismálaráð<p>Í <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008082.html">lögum um almannavarnir</a> sem tóku gildi 1. júní 2008 og voru birt í Stjórnartíðindum 19. júní 2008 segir um hlutverk almannavarna- og öryggismálaráðs: „Stefna stjórnvalda í almannavarna- og öryggismálum skal mörkuð af almannavarna- og öryggismálaráði til þriggja ára í senn. Í almannavarna- og öryggismálastefnu stjórnvalda skal gera grein fyrir ástandi og horfum í almannavarna- og öryggismálum í landinu, fjalla um áhersluatriði varðandi skipulag almannavarna- og öryggismála, forvarnastarf, nauðsynlega samhæfingu á efni viðbragðsáætlana og starfsemi opinberra stofnana á því sviði, sbr. VI. kafla laga þessara, nauðsynlegar birgðir til þess að tryggja lífsafkomu þjóðarinnar á hættutímum, endurreisn eftir hamfarir og aðrar aðgerðir sem ráðið telur nauðsynlegar til þess að markmið laga þessara náist.“</p> <p> Umsýsla vegna almannavarna- og öryggismálaráðs og undirbúningur vegna funda þess er í höndum dómsmálaráðherra.</p> <p>Í almannavarna- og öryggismálaráði eiga sæti forsætisráðherra, sem jafnframt er formaður þess, dómsmálaráðherra, samgönguráðherra, umhverfisráðherra, heilbrigðisráðherra, utanríkisráðherra og iðnaðarráðherra. Þar að auki er forsætisráðherra heimilt að kveðja allt að tvo ráðherra til setu í ráðinu í senn vegna sérstakra mála.</p> <p>Einnig eiga sæti í almannavarna- og öryggismálaráði:&nbsp;</p> <p> 1. Ráðuneytisstjóri forsætisráðuneytis. <br /> 2. Ráðuneytisstjóri dómsmálaráðuneytis, ríkislögreglustjóri og forstjóri Landhelgisgæslu Íslands. <br /> 3. Ráðuneytisstjóri samgönguráðuneytis, flugmálastjóri, forstjóri Póst- og fjarskiptastofnunar, siglingamálastjóri og vegamálastjóri. <br /> 4. Ráðuneytisstjóri umhverfisráðuneytis, veðurstofustjóri, brunamálastjóri og forstjóri Umhverfisstofnunar. <br /> 5. Ráðuneytisstjóri heilbrigðisráðuneytis, landlæknir, sóttvarnalæknir og forstjóri Geislavarna ríkisins. <br /> 6. Ráðuneytisstjóri utanríkisráðuneytis. <br /> 7. Ráðuneytisstjóri iðnaðarráðuneytis, orkumálastjóri og forstjóri Landsnets. <br /> 8. Fulltrúi Slysavarnafélagsins Landsbjargar. <br /> 9. Fulltrúi Rauða kross Íslands.<br /> 10. Fulltrúi samræmdrar neyðarsvörunar. </p> <p>Að auki skipar forsætisráðherra tvo fulltrúa til setu í ráðinu samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga. &nbsp; </p>DómsmálaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriÁtaksverkefni um eflingu dansk-íslensks vísindasamstarfs<p>Hlutverk verkefnisstjórnar er að leiða verkefni um eflingu dansk-íslensks vísindasamstarfs. Markmiðið er að efla vísindasamstarf vinaþjóðanna tveggja til framtíðar og heiðra margra alda farsæla samvinnu þeirra á sviði vísinda og fræða. Áhersla er lögð á rannsóknir tengdar náttúru og menningu á norðurslóðum. Nesstofa á Seltjarnarnesi verður helguð dansk- íslensku fræðasamstarfi. Áhersla verður lögð á&nbsp; samvinnu við danskar systurstofnanir og danska sendiráðið á Íslandi.&nbsp;</p> <p>Skipunartími verkefnisstjórnarinnar er til 31. desember 2025.</p> <p>Verkefnisstjórnin er þannig skipuð:</p> <p>Auður Hauksdóttir formaður,<br /> Margrét Hallgrímsdóttir þjóðminjavörður, tilnefnd af Þjóðminjasafni,<br /> Rúnar Leifsson sérfræðingur í mennta- og menningarmálaráðuneyti.</p>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriBílanefnd<p>Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur yfirumsjón með bifreiðaeign ríkisins og bifreiða­notkun þess eftir því sem nánar segir í <a href="http://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/1281-2014">reglugerð nr. 1281/2014</a>, um bifreiðamál ríkisins. Tekur reglugerðin til stofnana ríkisins og gildir um bifreiðar í eigu ríkisins og rekstrar­leigu­bifreiðar, leigðar bifreiðar starfsmanna ríkisins, bíla­leigu­bíla og leigubíla. </p> <p>Bílanefnd, sem fjármála- og efnahagsráðherra skipar, er ráðuneytinu til aðstoðar um framkvæmd reglugerðar um bílamál. Nefndinni er jafnframt ætlað að hafa eftirlit með framkvæmd reglugerðarinnar hjá einstökum stofnunum ríkisins. Kaup eða rekstrarleiga á bifreiðum skal eiga sér stað að fengnu samþykki bílanefndar f.h. fjármála- og efnahagsráðuneytis.</p> <p>Kaup og sala ríkisbifreiða skal fara fram á vegum <a href="http://www.rikiskaup.is/">Ríkiskaupa</a>. Ríkiskaup skulu að öllu jöfnu kaupa bifreiðar og afla rekstrarleigubifreiða að undangengnu útboði. Sala ríkisbifreiða skal fara fram samkvæmt <a href="https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/1280-2014">reglugerð nr. 1280/2014</a> um ráðstöfun eigna ríkisins. Ríkiskaup annast afsöl og nauðsynlegar tilkynningar vegna slíkra viðskipta svo og afhendingu bifreiða og innheimtu söluandvirðis.</p> <p><strong>Í nefndinni sitja (skipuð 2021-2023):</strong></p> <ul> <li>Kjartan Dige Baldursson, formaður tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li>Ásgeir Þór Ásgeirsson, tilnefndur af Ríkislögreglustjóra</li> <li>Magnús Valur Jóhansson, tilnefndur af Vegagerðinni</li> </ul> <p>Ritari nefndarinnar er Laufey Hlín Björgvinsdóttir&nbsp;</p> <p><a href="https://www.rikiskaup.is/is/utbod-kaup-og-sala" target="_blank">Eyðublöð á vegum bílanefndar</a> (á vef Ríkiskaupa).</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriBjargráðasjóður - stjórn 2022-2026<p>Skipuð skv. 2. gr. laga nr. 49/2009 um Bjargráðasjóð. Skipunartími fjögur ár.</p> <p>Stjórnin er þannig skipuð:</p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li>Sigurður Eyþórsson, skipaður formaður án tilnefningar</li> <li>Jóhannes Sigfússon, skipaður án tilnefningar</li> <li>Guðrún Eik Skúladóttir, skipuð án tilnefningar.</li> </ul>MatvælaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriBókasafnaráð 2021-2025<p>Hlutverk bókasafnaráðs er m.a. að vinna að stefnumörkun um starfsemi bókasafna&nbsp;í samvinnu við Landsbókasafn Íslands-Háskólabókasafn, að veita umsögn um&nbsp;styrkumsóknir úr bókasafnssjóði, setja reglur um söfnun og úrvinnslu&nbsp;tölfræðiupplýsinga. Skv. 4. gr. bókasafnalaga nr. 150/2012.</p> <p>Ráðið er þannig skipað:</p> <ul> <li>Linda Hrönn Þórisdóttir formaður, skipuð án tilnefningar,</li> <li>Njörður Sigurðsson varaformaður skipaður samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga,</li> <li>Hólmkell Hreinsson skipaður samkvæmt tilnefningu Samtaka forstöðumanna almenningsbókasafna,</li> <li>Helgi Sigurbjörnsson skipaður samkvæmt tilnefningu Upplýsingar, félags bókasafns- og upplýsingafræða,</li> <li>Siggerður Ólöf Sigurðardóttir skipuð samkvæmt tilnefningu Upplýsingar, félags bókasafns- og upplýsingafræða.</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Hildur Jörundsdóttir skipuð án tilnefningar,</li> <li>Fríða Stefánsdóttir skipuð samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga,</li> <li>Pálína Magnúsdóttir skipuð samkvæmt tilnefningu Samtaka forstöðumanna almenningsbókasafna,</li> <li>Margrét Sigurgeirsdóttir skipuð samkvæmt tilnefningu Upplýsingar, félags bókasafns- og upplýsingafræða,</li> <li>Guðmann Kristþórsson skipaður samkvæmt tilnefningu Upplýsingar, félags bókasafns- og upplýsingafræða.</li> </ul>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriBótanefnd<p>Í bótanefnd eiga sæti þrír menn sem dómsmálaráðherra skipar til fjögurra ára í senn. Ráðherra skipar einn þeirra formann nefndarinnar og þrjá menn til vara. <br /> <br /> Nefndarmenn og varamenn þeirra skulu fullnægja skilyrðum laga til að hljóta skipun í embætti héraðsdómara. Um hæfi nefndarmanna til að fara með mál skal fara eftir reglum laga um sérstakt hæfi dómara. <br /> <br /> <strong>Nefndarmenn eru:</strong> </p> <ul> <li>Guðgeir Eyjólfsson, lögfræðingur, formaður</li> <li>Ásdís Ármannsdóttir, sýslumaður á Suðurnesjum</li> <li>Björn Hrafnkelsson, lögfræðingur</li> </ul> <p>Varamenn eru lögfræðingarnir Friðrikka Harpa Ævarsdóttir og Svavar Pálsson.</p> <blockquote> <strong>Öll umsýsla varðandi mál hjá nefndinni og afgreiðsla þeirra er hjá <a href="http://www.syslumenn.is/embaettin/embaetti-og-umdaemi/syslumadurinn-a-nordurlandi-eystra" target="_blank">sýslumanninum á Norðurlandi eystra, sýsluskrifstofunni á Siglufirði</a>. Ber að senda allar umsóknir á Gránugötu 6, 580 Siglufjörður. <br /> </strong> <p> <strong>Sími er 458 2600. Opið frá kl. 9.00-15.00 og símaþjónusta í skiptiborði er frá kl. 8.00-15.00.</strong> </p> <p>Netfang: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p> <ul> <li> <h4> <strong> <a href="https://island.is/baetur-til-tholenda-afbrota" target="_blank">Almennar upplýsingar um bótagreiðslur úr ríkissjóði til þolenda afbrota</a> </strong> </h4> </li> </ul> </blockquote> <br /> <p> </p>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriBreiðafjarðarnefnd<p>Skipuð 4. ágúst 2021.<br /> Nefndin hefur það hlutverk að vera umhverfisráðherra til ráðgjafar um það sem lýtur að framkvæmd laga <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1995054.html">nr. 54/1995</a>, um vernd Breiðafjarðar, með síðari breytingum. </p> <p>Nefndin er skipuð til fjögurra ára í senn og í henni eiga sæti sjö fulltrúar. Sveitarfélög sem liggja að Breiðafirði tilnefna sameiginlega fjóra fulltrúa, Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur á Vesturlandi og Vestfjörðum einn sameiginlega og einn er tilnefndur af Minjastofnun. Umhverfisráðherra skipar einn án tilnefningar og skal hann vera formaður. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti.</p> <p>Aðsetur nefndarinnar er hjá Náttúrustofu Vesturlands, Hafnargötu 3, 340 Stykkishólmi.<br /> Sími: 433-8121<br /> Netfang: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.<br /> Vefsíða: <a href="http://www.breidafjordur.is">www.breidafjordur.is</a></p> <p><strong>Formaður skipaður án tilnefningar<br /> </strong>Erla Friðriksdóttir, formaður<br /> Guðríður Þorvarðardóttir, varamaður formanns</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Minjastofnunar<br /> </strong>Magnús A. Sigurðsson<br /> Þór Ingólfsson, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt sameiginlegri tilnefningu Náttúrufræðistofnunar Íslands, Náttúrustofu Vesturlands og Náttúrustofu Vestfjarða<br /> </strong>Sigurður Halldór Árnason<br /> Sunna Björk Ragnarsdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Reykhólahrepps<br /> </strong>Karl Kristjánsson<br /> Rebekka Eiríksdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Vesturbyggðar<br /> </strong>Arnheiður Jónsdótir<br /> Ólafur Helgi Haraldsson, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Dalabyggðar<br /> </strong>Valdís Einarsdóttir<br /> Eyjólfur Ingvi Bjarnason, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt sameiginlegri tilnefningu Stykkishólmsbæjar, Helgafellssveitar, Grundafjarðarbæjar og Snæfellsbæjar<br /> </strong>Arnar Kristjánsson<br /> Steinunn I. Magnúsdóttir, til vara</p>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriByggðamálaráð<p><span>Innviðaráðherra hefur&nbsp;skipað byggðamálaráð skv. 2. gr. a. laga nr. 69/2015 um byggðaáætlun og sóknaráætlanir, sbr. 8. gr. laga nr. 53/2018 um breytingu á ýmsum lögum til samræmingar á áætlunum á sviði samgöngu-, fjarskipta-, sveitarstjórnar- og byggðamála. Byggðamálaráð gerir tillögu til ráðherra að stefnumótandi byggðaáætlun og fimm ára aðgerðaáætlun að fengnum áherslum ráðherra.</span></p> <p>Við undirbúning byggðaáætlunar og fimm ára aðgerðaáætlunar skal haft samráð við öll ráðuneyti á vettvangi stýrihóps Stjórnarráðsins um byggðamál, sbr. 2. gr. laga nr. 69/2015. Þá skal haft samráð við Samband íslenskra sveitarfélaga og sveitarfélög. Horfa skal einnig til þeirrar stefnumörkunar sem fram kemur í stefnumótandi áætlun ríkisins um málefni sveitarfélaga sem gerð er samkvæmt sveitarstjórnarlögum. Loks skal haft samráð við hagsmunaaðila eftir þörfum og skal almenningi gefinn kostur á að koma að sjónarmiðum sínum og athugasemdum í opnu samráðsferli. Skipunartími byggðamálaráðs takmarkast við ákvörðun <span>ráðherra</span>&nbsp;eða embættistíma hans.</p> <p><strong>Byggðamálaráð er þannig skipað:</strong></p> <ul> <li>Guðveig Lind Eyglóardóttir, formaður, fulltrúi innviðaráðherra,</li> <li>Eiríkur Vilhelm Sigurðarson, fulltrúi innviðaráðherra,</li> <li>Karl Björnsson, fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga,</li> <li>Arnar Már Elíasson, forstjóri Byggðastofnunar,</li> <li>Hólmfríður Sveinsdóttir, fulltrúi skrifstofu sveitarfélaga og byggðamála og jafnframt verkefnisstjóri byggðamálaráðs.</li> </ul> <p>Með byggðamálaráði starfa skrifstofustjóri sveitarfélaga og byggðamála og&nbsp;&nbsp;aðstoðarmenn ráðherra eftir atvikum.</p> <p>Byggðamálaráð tekur við ábendingum í netfangið <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.</p> <ul> <li><a href="/verkefni/sveitarstjornir-og-byggdamal/byggdamal/almennt-um-byggdamal/fundargerdir-byggdamalarads/">Sjá fundargerðir byggðamálaráðs</a></li> <li><a href="https://www.althingi.is/altext/152/s/1383.html">Stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2022-2036</a></li> </ul>InnviðaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriDómnefnd til að fjalla um hæfni umsækjenda um embætti dómara<p>Samkvæmt 11. gr. laga um dómstóla nr. 50/2016, skipar dómsmálaráðherra fimm menn í dómnefnd til að fjalla um hæfni umsækjenda um embætti hæstaréttardómara, landsréttardómara og héraðsdómara á grundvelli tilnefninga frá Hæstarétti Íslands, Landsrétti, dómstólasýslunnar, Alþingi og Lögmannafélagi Íslands. Er nefndinni falið að láta dómsmálaráðherra í té skriflega og rökstudda umsögn um umsækjendur um dómaraembætti sbr. 12. gr. laganna. Í umsögn sinni skal dómnefndin taka afstöðu til þess hvaða umsækjandi sé hæfastur til að hljóta embættið en heimilt er að setja tvo eða fleiri umsækjendur jafna. Hefur ráðherra sett nánari reglur um störf nefndarinnar sem birtar eru í Stjórnartíðindum B-deild.</p> <p>Skipunartími í nefndina er fimm ár, en þó þannig að skipunartími eins manns rennur út hvert ár. </p> <ul> <li>Ása Ólafsdóttir hæstaréttardómari, sem jafnframt er formaður nefndarinnar, tilnefnd af Hæstarétti,</li> <li>Kristín Benediktsdóttir dósent, tilnefnd af Landsrétti,</li> <li>Helga Melkorka Óttarsdóttir lögmaður, tilnefnd af Alþingi,</li> <li>Þorgeir Örlygsson, fyrrverandi hæstaréttardómari, tilnefndur af dómstólasýslunni,</li> <li>Reimar Pétursson lögmaður, tilnefndur af Lögmannafélagi Íslands.</li> </ul> <p><strong>Varamenn, tilnefndir eru af sömu aðilum:</strong></p> <ul> <li>Sigurður Tómas Magnússon hæstaréttardómari,</li> <li>Jóhannes Sigurðsson, landsréttardómari,</li> <li>Sigríður Þorgeirsdóttir lögfræðingur,&nbsp;</li> <li>Ragnheiður Thorlacius, fyrrverandi héraðsdómari,</li> <li>Hjördís Halldórsdóttir&nbsp;lögmaður.</li> </ul> <blockquote> <ul> <li><a href="https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=665763c9-c345-444a-83d2-bda34b8a06ef" target="_blank">Reglur nr. 970/2020 um störf dómnefndar sem fjallar um hæfni umsækjenda um dómaraembætti.</a></li> </ul> </blockquote> <h3>Umsagnir dómnefndarinnar um umsækjendur um dómaraembætti:</h3> <ul> <li><span><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/DMR/Ums%c3%b6gn%20d%c3%b3mnefndar%2025.9.2023%20-%20Undirritu%c3%b0.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti setts dómara við Landsrétt 25.09.2023</a></span></li> <li><span><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/ymsar-skrar/Ums%c3%b6gn%20d%c3%b3mnefndar%2029.06.23_HD.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti héraðsdómara 29.06.2023</a></span></li> <li><span><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/ymsar-skrar/Ums%c3%b6gn%20d%c3%b3mnefndar%2029.06.23_LR.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti Landsréttardómara 29.06.2023</a></span></li> <li><span><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/ymsar-skrar/Ums%c3%b6gn%20d%c3%b3mnefndar%2015.02.23.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti varadómanda við Endurupptökudóm 15.02.2023</a></span></li> <li><span><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/ymsar-skrar/Ums%c3%b6gn%20d%c3%b3mnefndar%2015.02.23.pdf">&nbsp;</a><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/ymsar-skrar/Ums%c3%b6gn%20d%c3%b3mnefndar%2020.09.22.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti héraðsdómara (dags 23.9.2022)</a></span></li> <li><span><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/ymsar-skrar/Ums%c3%b6gn%20d%c3%b3mnefndar%2020.09.22.pdf">&nbsp;</a></span><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/DMR/Ums%c3%b6gn%20d%c3%b3mnefndar%2015.09.21.pdf" title="Umsögn dómnefndar um umsækjendur um héraðsdómara">Umsögn um umsækjendur um embætti dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur og Héraðsdóm Reykjaness</a>&nbsp;(dags. 15.9.2021)</li> </ul> <ul> <li><span><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Ums%c3%b6gn%20d%c3%b3mnefndar%20dags.%2030.%20okt%c3%b3ber%202020.pdf" target="_blank">Umsögn um umsækjendur um embætti dómara við Hæstarétt Íslands</a>&nbsp;(dags. 30.10.2020)</span></li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Ums%c3%b6gn%20d%c3%b3mnefndar%20-%20Landsr%c3%a9ttur%20dags.%2002.09.20.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti dómara við Landsrétt</a> (dags. 2.09.2020)</li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Ums%c3%b6gn%20d%c3%b3mnefndar%20um%20ums%c3%a6kjendur%20um%20emb%c3%a6tti%20tveggja%20d%c3%b3mara%20vi%c3%b0%20H%c3%a9ra%c3%b0sd%c3%b3m%20Reykjaness%2020%20j%c3%bal%c3%ad.pdf" target="_blank">Umsögn um umsækjendur um embætti tveggja dómara við Héraðsdóm Reykjaness</a> (dags. 20.7.2020)</li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Ums%c3%b6gn%20d%c3%b3mnefndar%20-%20Landsr%c3%a9ttur%2011.06.20.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti dómara við Landsrétt</a> (dags. 11.6.2020)</li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Ums%c3%b6gn%20d%c3%b3mnefndar%20um%20emb%c3%a6tti%20H%c3%a6star%c3%a9ttard%c3%b3mara%2030.%20apr%c3%adl%202020.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti dómara við Hæstarétt Íslands</a> (dags. 30.4. 2020)</li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Ums%c3%b6gn%20h%c3%a6fnisnefndar%20v.%20skipunar%20%c3%ad%20Landsr%c3%a9tt%2018.03.20.pdf">Umsögn um umsækjendur embætti dómara við Landsrétt&nbsp;</a>&nbsp;(dags. 18.3. 2020)</li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Ums%c3%b6gn%20um%20setningar%20tveggja%20d%c3%b3mara%20%c3%ad%20Landsr%c3%a9tt.pdf">Umsögn um umsækjendur til setningar í embætti dómara við Landsrétt&nbsp;</a>&nbsp;(dags. 11.2. 2020)</li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Ums%c3%b6gn%20d%c3%b3mnefndar%20um%20emb%c3%a6tti%20d%c3%b3mara%20vi%c3%b0%20H%c3%a6star%c3%a9tt%20%c3%8dslands.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti dómara við Hæstarétt Íslands</a>&nbsp;(dags, 9.12. 2019)</li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Ums%c3%b6gn%20d%c3%b3mnefndar%20um%20emb%c3%a6tti%20d%c3%b3mara%20vi%c3%b0%20H%c3%a9ra%c3%b0sd%c3%b3m%20Reykjaness%2011%20sept%202019.pdf">Umsögn um umsækjendur embætti héraðsdómara</a> (dags. 11.9. 2019)</li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Ums%c3%b6gn%20d%c3%b3mnefndar%20%20um%20Landsr%c3%a9tt%2022.07.%202019.pdf">Umsögn um umsækjendur embætti dómara við Landsrétt </a>(dags. 22.7. 2019)</li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Ums%c3%b6gn%20um%20ums%c3%a6kjendur%20emb%c3%a6tti%20d%c3%b3mara%20vi%c3%b0%20H%c3%a9ra%c3%b0sd%c3%b3m%20Reykjav%c3%adkur.pdf">Umsögn um umsækjendur embætti dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur</a> (dags. 9.2. 2018)</li> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Ums%c3%b6gn%20d%c3%b3mnefndar%20um%20%c3%a1tta%20h%c3%a9ra%c3%b0sd%c3%b3mara.pdf">Umsögn um umsækjendur um átta embætti héraðsdómara</a> (dags. 21. desember 2017)</li> <li><a href="/library/03-Verkefni/Log-og-rettur/Skjol/Umsogn_domnefndar_landsrettur2017.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti 15 dómara við Landsrétt</a> (dags. 19.5.2017)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2015/Umsogn-22.09.2015.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti dómara við Hæstarétt Íslands</a> (frétt dags.24.9.2015)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2015/Ums-domnefndar-um-ums-um-domara.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur</a> (frétt dags. 9.9.2015)</li> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Umsogn-domnefndar-201404110937.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur</a> (frétt dags. 30.4.2014)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2014/Alit-domnefndar-um-heradsdomara-27.-februar.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti setts dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur</a> (frétt dags. 28.2.2014)</li> <li><a class="internal"></a><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2013/umsogn_29_10_13.pdf">Umsögn um umsækjanda um embætti dómara við héraðsdómstólana</a> (frétt dags. 1.11.2013)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2013/Alit-domefndar-um-embaetti-tveggja-domaraembaetta.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti tveggja dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur og eitt embætti við Héraðsdóm Vestfjarða</a> (frétt dags. 2.9.2013)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2013/umsogn_loka_21_01_13.pdf">Umsögn um umsækjendur um tvö embætti dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur</a> (frétt dags. 24.1.2013)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2013/umsogn_loka_22_03_13.pdf">Umsögn um umsækjendur um tvö embætti dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur</a> (frétt dags. 26.3.2013)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2012/Umsogn-domnefndar-um-umsaekjendur-um-settan-haestarettardomara-6.-des..pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti setts dómara við Hæstarétt Íslands</a> (frétt dags. 6.12.2012)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2012/lumsogn_domnefndar_20_09_12.pdf">Umsögn um umsækjendur um tvö embætti dómara viðHæstarétt Íslands</a> (frétt dags. 25.9.2012)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2011/umsogn_setning_haestarettardomara_03_10_11.pdf">Umsögn um umsækjendur um setningu í embætti dómara við Hæstarétt Íslands </a>(frétt dags. 6.10.2011)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2011/umsogn_heradsdomur_austurlands_03_10_11.pdf">Umsögn um umsækjendur um skipun í embætti dómara við Héraðsdóm Austurlands </a> (frétt dags. 6.10.2011)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2011/umsogn_domnefndar_2011.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti þriggja dómara við Hæstarétt Íslands</a> (frétt dags. 2.5.2011)</li> </ul>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriDýralæknaráð 2023-2028<p>Dýralæknaráð starfar samkvæmt 4. gr. laga nr. 66/1998, um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr. Matvælaráðherra skipar dýralæknaráð sem skipað er fjórum dýralæknum til fimm ára í senn og er Matvælastofnun til ráðuneytis. Skal einn tilnefndur af Bændasamtökum Íslands, annar af stjórn Dýralæknafélags Íslands, þriðji af stjórn Tilraunastöðvar Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum og fjórði án tilnefningar og skal hann jafnframt vera formaður ráðsins. Varamenn skulu tilnefndir á sama hátt. </p> <p>Ráðið skal ávallt fjalla um innflutning búfjár og erfðaefnis þess sé hans óskað. Einnig skal ráðið fjalla um innflutning annarra dýra, búfjárafurða og aðra þætti er snerta heilbrigðismál dýra og dýraafurða þegar þess er óskað af ráðherra eða Matvælastofnun. Ráðinu er heimilt, ef aðstæður krefja, að kalla sérfræðinga til ráðuneytis.</p> <p>Í ráðinu eiga sæti: </p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li>Mia Hellsten, skipuð formaður án tilnefningar</li> <li>Gísli Sverrir Halldórsson, skipaður án tilnefningar þar til Bændasamtök Íslands tilnefna í ráðið</li> <li>Jón Kolbeinn Jónsson, tilnefndur af Dýralæknafélagi Íslands&nbsp;</li> <li>Kristbjörg Sara Thorarensen, tilnefnd af Tilraunastöð HÍ í meinafræði að Keldum&nbsp;</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Elísabet Hrönn Fjóludóttir, tilnefnd af Dýralæknafélagi Íslands&nbsp;&nbsp;</li> <li>Vilhjálmur Svansson, tilnefndur af Tilraunastöð HÍ í meinafræði að Keldum </li> </ul>MatvælaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriEftirlitsnefnd fasteignasala 2019-2022<p>Eftirlitsnefnd fasteignasala er skipuð skv. 1. mgr. 18. gr. laga nr. 70/2015 um sölu fasteigna og skipa og annast eftirlit með störfum fasteignasala samkvæmt fyrirmælum laganna. Ráðherra skipar þrjá nefndarmenn og varamenn þeirra til þriggja ára í senn. Einn nefndarmanna skal vera fasteignasali og einn löggiltur endurskoðandi. Hinn þriðji, sem vera skal formaður nefndarinnar, skal vera lögfræðingur og fullnægja skilyrðum til að gegna embætti héraðsdómara. Varamenn skulu fullnægja sömu skilyrðum og aðalmenn.&nbsp;</p> <p>Í nefndinni eiga sæti: </p> <ul> <li>Þórður Bogason, hæstaréttarlögmaður,formaður&nbsp;</li> <li>Björg Sigurðardóttir, löggiltur endurskoðandi </li> <li>Grétar Jónasson, löggiltur fasteignasali</li> </ul> <p>Varamenn:&nbsp;</p> <ul> <li>Kristín Benediktsdóttir, lektor, varaformaður&nbsp;&nbsp;</li> <li>Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fassteignasali&nbsp;</li> <li>Lárus Finnbogason, löggiltur endurskoðandi.</li> </ul>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriEftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga<p>Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga starfar samkvæmt VII. kafla sveitarstjórnarlaga, og <a>reglugerð nr. 502/2012</a> um eftirlit með fjármálum sveitarfélaga. Nefndin er skipuð af ráðherra sveitarstjórnarmála, einn samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga og tveir án tilnefningar.</p> <h2>Aðalhlutverk nefndarinnar</h2> <p>Hlutverk nefndarinnar er að fylgjast með reikningsskilum og fjárhagsáætlunum sveitarfélaga og að hafa eftirlit með því að fjárstjórn sveitarfélaga sé í samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga. Leiði athugun nefndarinnar í ljós að afkoma sveitarfélags sé ekki í samræmi við ákvæði laganna eða fjármál sveitarfélagsins stefni að öðru leyti í óefni skal nefndin aðvara viðkomandi sveitarstjórn og kalla eftir skýringum. Sveitarstjórn er skylt í slíkum tilvikum að gera eftirlitsnefndinni, innan tveggja mánaða, grein fyrir hvernig hún hyggst bregðast við aðvörun nefndarinnar.</p> <h2>Aðgerðir eftirlitsnefndar og skyldur sveitarfélaga</h2> <p>Ef sveitarfélag kemst í fjárþröng og sveitarstjórn telur ekki unnt að standa í skilum skal hún tilkynna það eftirlitsnefndinni. Nefndin lætur þá rannsaka fjárreiður og rekstur sveitarfélagsins og leggur síðan fyrir sveitarstjórn að bæta það sem áfátt kann að reynast. Hafi sveitarfélag ekki brugðist við fjárhagsvanda sínum innan þriggja mánaða eða beri aðgerðir til lausnar fjárhagsvanda ekki tilætlaðan árangur, getur eftirlitsnefndin gripið til frekari aðgerða.</p> <p>Telji eftirlitsnefndin að fjárhagur sveitarfélags sé það slæmur að það geti ekki með eðlilegum rekstri staðið undir lögboðnum útgjöldum eða öðrum skuldbindingum sínum eða það hafi ekki burði til að leysa vandann án utanaðkomandi fjárhagslegrar aðstoðar, er nefndinni heimilt að kanna möguleika á fjölþættum fjárhags- og stjórnunarlegum aðgerðum til lausnar fjárhagsvanda sveitarfélagsins með þátttöku ríkisvalds, sveitarfélags, Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, Lánasjóðs sveitarfélaga og annarra lánadrottna. Getur ráðuneytið, að tillögu eftirlitsnefndar, heimilað eða lagt fyrir sveitarstjórn í slíkum tilvikum að leggja álag á ústsvar og faseignaskatt sem nemi allt að 25%.</p> <p>Þegar greiðslubyrði sveitarfélags umfram greiðslugetu er svo mikil að ljóst er að eigi mun úr rætast í bráð getur ráðherra að tillögu eftirlitsnefndar svipt sveitarstjórn fjárforráðum og skipað sveitarfélaginu fjárhaldsstjórn enda hafi sveitarstjórn vanrækt skyldur sínar samkvæmt sveitarstjórnarlögum og fjármál sveitarfélagsins verið í ólestri. Áður en til slíks kemur skal þó skora á sveitarstjórn að koma fjármálum sveitarfélagsins á réttan kjöl innan tiltekins frests.</p> <h4>Aðalmenn:</h4> <ul> <li>Þórir Ólafsson, endurskoðandi og formaður,</li> <li><span>Oddur Gunnar Jónsson, skrifstofustjóri,</span></li> <li>Rósa Steingrímsdóttir, viðskiptafræðingur, MBA, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</li> </ul> <h4>Varamenn:</h4> <ul> <li>Ragna Hrund Hjartardóttir, endurskoðandi,</li> <li>Hanna Dóra Hólm Másdóttir, viðskiptafræðingur, sérfræðingur á skrifstofu sveitarfélaga og byggðamála í innviðaráðuneytinu,</li> <li>Páll Guðjónsson, fyrrv. framkvæmdastjóri Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</li> </ul> <p>Starfsmaður nefndarinnar er Gústav Aron Gústavsson, sérfræðingur á skrifstofu sveitarfélaga og byggðamála í innviðaráðuneytinu.</p> <p><em>Skipað er til 31.7.2028</em></p> <ul> <li> Lagagrundvöllur og reglugerð um eftirlitsnefndina: <br /> <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2011138.html">Lagagrundvöllur</a>&nbsp;<br /> <a href="http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/58b439f05a7f412f00256a07003476bc/4559ca4497d023d500257a1f000b37a0?OpenDocument">Reglugerð</a></li> <li><a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2014/Starfsreglur-EFS-i-april-2014.pdf">Starfsreglur eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga</a></li> <li><a href="/verkefni/sveitarstjornir-og-byggdamal/sveitarstjornarmal/fjarmal-sveitarfelaga/eftirlitsnefnd-med-fjarmalum-sveitarfelaga/">Minnisblöð, ársskýrslur, bréf til sveitarfélaga og fundargerðir nefndarinnar</a>.</li> </ul>InnviðaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriEftirlitsnefnd með framkvæmd laga um frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks innan EES<p>Samkvæmt <a href="http://">3</a><a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1993047.html#G2">. gr. laga um frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins, nr. </a><a href="http://">105/2014</a>, skipar ráðherra þriggja manna nefnd til að hafa eftirlit með framkvæmd laganna. <a href="http://www.asi.is">Alþýðusamband Íslands</a> tilnefnir einn fulltrúa, <a href="https://sa.is/" target="_blank">Samtök atvinnulífsins</a> annan fulltrúa og þriðji fulltrúinn er skipaður án tilnefningar. Varamenn skulu skipaðir á sama hátt. Nefndin er skipuð til fjögurra ára í senn.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Jón Þór Þorvaldsson, án tilnefningar, formaður</li> <li>Magnús M. Norðdahl, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Maj-Britt Hjördís Briem, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Stefán Daníel Jónsson, án tilnefningar</li> <li>Halldór Oddsson, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Ragnar Árnason, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> </ul> <p><em>Nefndin er skipuð af félags- og barnamálaráðherra&nbsp;</em>&nbsp;<em>til og með 12. janúar 2025.</em></p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriEftirlitsnefnd vegna viðbótarlána<p><span><strong>&nbsp;</strong></span><span><strong>Starfssvið</strong>:&nbsp; Að hafa almennt eftirlit með framkvæmd viðbótarlána með ábyrgð ríkissjóðs bæði af hálfu Seðlabanka Íslands og hlutaðeigandi lánastofnana.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn:</strong></span></p> <p><span>Einar Páll Tamini, formaður, skipaður án tilnefningar<br /> </span>Ásta Dís Óladóttir, tilnefnd af samstarfsnefnd háskólastigsins<br /> Kristrún Heimisdóttir, tilnefnd af forsætisráðherra</p> <p>Skipuð: 29.04.2020</p> <p><a href="https://samvinna.government.is/sites/0004-FJR" target="_blank">Lokað vinnusvæði nefndarinnar</a></p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriEndurhæfingarráð - samstarfsvettvangur um endurhæfingu þvert á velferðarkerfi ráðuneytanna<span></span> <p style="text-align: justify;"><span>Heilbrigðisráðherra og félags- og vinnumarkaðsráðherra skipa Endurhæfingarráð – samstarfsvettvang um endurhæfingu þvert á velferðarkerfi ráðuneytanna. </span></p> <p>Endurhæfingarráði er ætlað að vera heilbrigðisráðherra og félags- og vinnumarkaðsráðherra til ráðgjafar við faglega stefnumörkun á sviði endurhæfingar og hvað varðar skipulag þjónustu til að tryggja samþættingu í endurhæfingu þvert á velferðarkerfi ráðuneytanna. Þetta á jafnt við um heilbrigðistengda endurhæfingu, atvinnutengda starfsendurhæfingu og önnur tengd úrræði. Þá munu ráðherrar fela ráðinu verkefni er varða greiningu eða útfærslu aðgerða sem ætlað er að tryggja þverfaglega sýn og samþættingu þjónustu ætlaða einstaklingum í endurhæfingarþörf og/eða hættu á ótímabæru brotthvarfi af vinnumarkaði. Einnig er ráðinu ætlað að fylgjast með alþjóðlegri þróun og áherslum í endurhæfingarþjónustu.</p> <p>Endurhæfingarráði verður meðal annars falið að greina og útfæra skilgreindar aðgerðir í fimm ára aðgerðaráætlun heilbrigðisráðuneytisins um heilbrigðistengda endurhæfingu sem var unnin í samráði við félags- og vinnumarkaðsráðuneytið. Útfærsla aðgerða tengdum samræmdu flokkunarkerfi, matstæki og tilvísunum eru á forræði beggja ráðuneyta og sérstaklega mikilvægar til að tryggja samþættingu endurhæfingarþjónustu ráðuneytanna.</p> <p>Við vinnuna er ráðinu ætlað að hafa hliðsjón af áherslum í sáttmála um ríkisstjórnarsamstarf Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs. Mikilvægt er að tryggja að einstaklingum sem missa starfsgetuna verði í auknum mæli tryggð þjónusta og stuðningur strax á fyrstu stigum með tilliti til líkamlegra, sálfræðilegra og félagslegra þátta sem hafa áhrif á starfsgetu. Einnig er mikilvægt að endurhæfingarþörf sé metin snemma til að geta veitt viðeigandi úrræði tímanlega og tryggja jafnt aðgengi.</p> <p>Endurhæfingarráð verður skipað tíu aðilum til fjögurra ára, þar af sex skv. tilnefningum og fjórum án tilnefningar. Endurhæfingarráði er heimilt að stofna faghópa um einstök verkefni sem því eru falin af heilbrigðisráðherra og félags- og vinnumarkaðsráðherra, eftir því sem við á. Gert er ráð fyrir að Endurhæfingarráð fundi a.m.k. mánaðarlega.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Endurhæfingarráð er þannig skipað:</p> <ul> <li>Arnór Víkingsson, formaður, skipaður án tilnefningar</li> <li>Auðbjörg Ingvarsdóttir, tilnefnd af Tryggingastofnun</li> <li>Magdalena Ásgeirsdóttir, tilnefnd af Landspítala</li> <li>Guðrún Kr. Guðfinnsdóttir, tilnefnd af embætti landlæknis</li> <li>Hrafnhildur Tómasdóttir, tilnefnd af Vinnumálastofnun</li> <li>Jón Steinar Jónsson, tilnefndur af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins</li> <li>Vigdís Jónsdóttir, tilnefnd af VIRK</li> <li>Hanna Sigríður Gunnsteinsdóttir, án tilnefningar</li> <li>Íris Marelsdóttir, án tilnefningar</li> <li>Ólafur Þór Gunnarsson, án tilnefningar</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span>Starfsmenn Endurhæfingarráðs verða frá heilbrigðisráðuneytinu, Selma Margrét Reynisdóttir og frá félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu, Bjarnheiður Gautadóttir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>&nbsp;</span><span style="background-color: #ffffff; font-family: 'Fira Sans', sans-serif; color: #333333;">Endurhæfingarráð er skipað af heilbrigðisráðherra og félags- og vinnumarkaðsráðherra 2. september 2022 til næstu fjögurra ára.&nbsp;</span></p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriEndurhæfingarráð - samstarfsvettvangur um endurhæfingu þvert á velferðarkerfi ráðuneytanna<p><span>Endurhæfingarráði er ætlað að vera heilbrigðisráðherra og félags- og vinnumarkaðsráðherra til ráðgjafar við faglega stefnumörkun á sviði endurhæfingar og hvað varðar skipulag þjónustu til að tryggja samþættingu í endurhæfingu þvert á velferðarkerfi ráðuneytanna. Þetta á jafnt við um heilbrigðistengda endurhæfingu, atvinnutengda starfsendurhæfingu og önnur tengd úrræði. Þá munu ráðherrar fela ráðinu verkefni er varða greiningu eða útfærslu aðgerða sem ætlað er að tryggja þverfaglega sýn og samþættingu þjónustu ætlaða einstaklingum í endurhæfingarþörf og/eða hættu á ótímabæru brotthvarfi af vinnumarkaði. Einnig er ráðinu ætlað að fylgjast með alþjóðlegri þróun og áherslum í endurhæfingarþjónustu.&nbsp;<br /> <br /> Endurhæfingarráði verður meðal annars falið að greina og útfæra skilgreindar aðgerðir í fimm ára aðgerðaráætlun heilbrigðisráðuneytisins um heilbrigðistengda endurhæfingu sem var unnin í samráði við félags- og vinnumarkaðsráðuneytið. Útfærsla aðgerða tengdum samræmdu flokkunarkerfi, matstæki og tilvísunum eru á forræði beggja ráðuneyta og sérstaklega mikilvægar til að tryggja samþættingu endurhæfingarþjónustu ráðuneytanna.<br /> <br /> Við vinnuna er ráðinu ætlað að hafa hliðsjón af áherslum í sáttmála um ríkisstjórnarsamstarf Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs. Mikilvægt er að tryggja að einstaklingum sem missa starfsgetuna verði í auknum mæli tryggð þjónusta og stuðningur strax á fyrstu stigum með tilliti til líkamlegra, sálfræðilegra og félagslegra þátta sem hafa áhrif á starfsgetu. Einnig er mikilvægt að endurhæfingarþörf sé metin snemma til að geta veitt viðeigandi úrræði tímanlega og tryggja jafnt aðgengi.<br /> <br /> Endurhæfingarráði er heimilt að stofna faghópa um einstök verkefni sem því eru falin af heilbrigðisráðherra og félags- og vinnumarkaðsráðherra, eftir því sem við á.&nbsp;Gert er ráð fyrir að Endurhæfingarráð fundi a.m.k. mánaðarlega.<br /> <br /> <strong>Endurhæfingarráðið skipa</strong><br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Arnór Víkingsson, formaður, skipaður án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Auðbjörg Ingvarsdóttir, tilnefnd af Tryggingastofnun<br /> &nbsp; &nbsp; Magdalena Ásgeirsdóttir, tilnefnd af Landspítala<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Guðrún Kr. Guðfinnsdóttir, tilnefnd af embætti landlæknis<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hrafnhildur Tómasdóttir, tilnefnd af Vinnumálastofnun<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jón Steinar Jónsson, tilnefndur af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vigdís Jónsdóttir, tilnefnd af VIRK&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hanna Sigríður Gunnsteinsdóttir, án tilnefningar<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;Íris Marelsdóttir, án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ólafur Þór Gunnarsson, án tilnefningar<br /> <br /> Starfsmenn Endurhæfingarráðs eru frá heilbrigðisráðuneytinu, Selma Margrét Reynisdóttir og frá félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu, Bjarnheiður Gautadóttir.&nbsp;<br /> <br /> </span>Endurhæfingarráð er skipað af heilbrigðisráðherra og félags- og vinnumarkaðsráðherra 2. september 2022 til næstu fjögurra ára.&nbsp;<span><br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriEndurkröfunefnd bifreiðatrygginga<span></span> <p><span>Nefndin kveður á um hvort beita skuli endurkröfurétti vegna gáleysis eða ásetnings þess sem ábyrgð ber á tjóni sem vátryggingafélag hefur bætt samkvæmt umferðalögum. Hún starfar samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/146a/1987050.html">96. grein umferðarlaga</a>.</span><span>&nbsp;,<br /> </span><span>Skal einn nefndarmaður skipaður eftir tilnefningu vátryggingafélaga þeirra sem viðurkenningu hafa skv. 91. gr., einn eftir tilnefningu landssamtaka bifreiðaeigenda, og einn án tilnefningar, og er hann formaður nefndarinnar. Skipunartími nefndarinnar skal vera þrjú ár</span></p> <p><span>&nbsp;</span><strong><span>Í nefndinni sitja (skipuð 2021-2024):</span></strong></p> <ul> <li><span> Helgi Jóhannsson, formaður, án tilnefningar</span></li> <li><span>Edda Björk Andradóttir, tilnefnd af FÍB/SVÞ&nbsp;</span></li> <li><span>Jóna Björk Guðnadóttir, tilnefnd af Samtökum fjármálafyrirtækja</span></li> </ul> <p><span>&nbsp;</span><strong><span>Til vara:</span></strong></p> <ul> <li><span>Jóhann Fannar Guðjónsson, tilnefndur af&nbsp;FÍB/SVÞ</span></li> <li><span>Margrét Arnheiður Jónsdóttir,&nbsp;tilnefnd af Samtökum fjármálafyrirtækja</span></li> </ul> <p><span>Póstfang nefndarinnar er: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></span></p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriEndurskoðendaráð 2020-2024<p><span>Skv. 1. mgr.15. gr. laga nr. 79/2008 um endurskoðendur er hlutverk endurskoðendaráðs að hafa eftirlit með því að endurskoðendur og endurskoðunarfyrirtæki ræki störf sín í samræmi við ákvæði þessara laga, siðareglur Félags löggiltra endurskoðenda og aðrar reglur sem taka til starfa endurskoðenda.</span></p> <p>Í ráðinu eiga sæti:<br /> <br /> Aðalmenn:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áslaug Árnadóttir, formaður <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Hildur Árnadóttir, aðalmaður<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Jón Arnar Baldurs, aðalmaður<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> Varamenn:<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Anna Mjöll Karlsdóttir, varaformaður<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Jóhann Gunnar Jóhannsson, varamaður<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Birgir Grétar Haraldsson, varamaður<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriErfðanefnd landbúnaðarins 2023 - 2026<p>Erfðanefnd landbúnaðarins starfar samkvæmt 16. gr. búnaðarlaga nr. 70/1998 og skal hún skipuð til þriggja ára í senn. Í nefndinni sitja sjö fulltrúar og jafnmargir til vara, einn frá Bændasamtökum Íslands, tveir frá Landbúnaðarháskóla Íslands, einn frá Landi og skógi, einn frá Hafrannsóknastofnun og einn frá Náttúrufræðistofnun Íslands. Ráðherra skipar formann án tilnefningar. </p> <p>Helstu verkefni nefndarinnar eru: </p> <p>a) að annast samráð innan lands um varðveislu erfðaauðlinda í landbúnaði, <br /> b) að hvetja til rannsókna á sviði erfðaauðlinda í landbúnaði, <br /> c) að stuðla að miðlun þekkingar um erfðaauðlindir og gildi þeirra, jafnt með kennslu sem upplýsingagjöf til almennings, <br /> d) að veita hagsmunaaðilum og stjórnvöldum ráðgjöf um varðveislu og nýtingu erfðaauðlinda í landbúnaði, <br /> e) að annast samskipti við erlenda aðila á þessu sviði í samstarfi við tengiliði Íslands hjá alþjóðastofnunum.&nbsp;</p> <p><span>Nefndin er þannig skipuð:<br /> Aðalmenn:</span></p> <ul> <li><span>Árni Bragason, formaður, án tilnefningar. [email protected]</span></li> <li><span>Þorvaldur Kristjánsson, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands. [email protected]</span></li> <li><span>Ólöf Ósk Guðmundsdóttir, tilnefnd af Landbúnaðarháskóla Íslands. [email protected]</span></li> <li><span>Birna Kristín Baldursdóttir, tilnefnd af Landbúnaðarháskóla Íslands. [email protected]</span></li> <li><span>Pawel Wasowicz, tilnefndur af Náttfræðistofnun Íslands. [email protected]</span></li> <li><span>Brynja Hrafnkelsdóttir, tilnefnd af Landi og Skógi. [email protected]</span></li> <li>Leó Alexander Guðmundsson, tilnefndur af Hafrannsóknarstofnun. [email protected]</li> </ul> <p><span>Varamenn:<br /> ·<span style="white-space: pre;"> </span>Freydís Vigfúsdóttir, án tilnefningar. [email protected]<br /> ·<span style="white-space: pre;"> </span>Sigurborg Hanna Sigurðardóttir, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands. [email protected]<br /> ·<span style="white-space: pre;"> </span>Jón Hjalti Eiríksson, tilnefndur af Landbúnaðarháskóla Íslands. [email protected]<br /> ·<span style="white-space: pre;"> </span>Hrannar Smári Hilmarsson, tilnefndur af Landbúnaðarháskóla Íslands. [email protected]<br /> ·<span style="white-space: pre;"> </span>Járngerður Grétarsdóttir, tilnefnd af Náttúrufræðistofnun Íslands. [email protected]<br /> ·<span style="white-space: pre;"> </span>Aðalsteinn Sigurgeirsson tilnefndur af Landi og skógi. [email protected]&nbsp;<br /> ·<span style="white-space: pre;"> </span>Jóhannes Guðbrandsson, tilnefndur af Hafrannsóknarstofnun. [email protected]<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>MatvælaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFærni- og heilsumatsnefnd heilbrigðisumdæmis Austurlands<p><span>Samkvæmt 15. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999, skipar ráðherra eina færni- og heilsumatsnefnd í hverju heilbrigðisumdæmi til að sjá um mat á þörf fólks fyrir dvöl í hjúkrunarrými og dvalarrými. Auk þess metur nefndin þörf fyrir hvíldarinnlögn á hjúkrunarheimili.&nbsp;Nefndin er skipuð þremur mönnum til fjögurra ára í senn.</span></p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li><span>Þorsteinn Bergmann</span>, læknir, formaður</li> <li>Guðbjörg Björnsdóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Sigrún Harðardóttir, félagsráðgjafi</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Baldur Friðriksson, læknir</li> <li>Gunnhildur Ósk Sæbjörnsdóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Hildur Bergsdóttir, félagsráðgjafi</li> </ul> <p><em>Skipunartími nefndarinnar er frá 1. júní 2020 til 31. maí 2024</em></p> <p>Umsókn skal send: <br /> Færni- og heilsumatsnefnd, Heilsugæslustöðin á Reyðarfirði,<br /> Búðareyri 8, 730, Reyðarfirði.<br /> Sími: 470-1420</p>HeilbrigðisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFærni- og heilsumatsnefnd heilbrigðisumdæmis höfuðborgarsvæðisins<p><span>Samkvæmt 15. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999, skipar ráðherra eina færni- og heilsumatsnefnd í hverju heilbrigðisumdæmi til að sjá um mat á þörf fólks fyrir dvöl í hjúkrunarrými og dvalarrými. Auk þess metur nefndin þörf fyrir hvíldarinnlögn á hjúkrunarheimili. Nefndin er skipuð þremur mönnum, en ráðherra er þó heimilt að skipa sex manna nefnd í fjölmennum heilbrigðisumdæmum, svo sem á höfuðborgarsvæðinu. Nefndin er skipuð til fjögurra ára í senn.</span></p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Pálmi V. Jónsson, læknir, formaður</li> <li>Unnur K. Sigurðardóttir, hjúkrunarfræðingur, varaformaður</li> <li>Eyrún Jónatansdóttir, félagsráðgjafi,</li> <li>Inga Valgerður Kristinsdóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Kristinn Guðjón Kristinsson, félagsráðgjafi</li> <li>Hafsteinn Freyr Hafsteinsson, heilsugæslulæknir</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Ásdís Geirsdóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Vilhelmína Einarsdóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Sigrún Ingvarsdóttir, félagsráðgjafi</li> <li>Guðleif Leifsdóttir, félagsráðgjafi</li> <li>Haukur Valdimarsson, læknir</li> <li>Stefán Þorvaldsson, læknir</li> </ul> <p> <em>Skipunartími nefndarinnar er frá 1. júní 2020 til 31. maí 2024</em></p> <p>Umsókn skal send:<br /> Færni- og heilsumatsnefnd, Heislugæsla höfuðborgarsvæðisins<br /> Þönglabakka 1, 109 Reykjavík<br /> Sími: 585-1300 (mánud., þriðjud., fimmtud. og föstud. kl. 11-12)</p>HeilbrigðisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFærni- og heilsumatsnefnd heilbrigðisumdæmis Norðurlands<p><span>Samkvæmt 15. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999, skipar ráðherra eina færni- og heilsumatsnefnd í hverju heilbrigðisumdæmi til að sjá um mat á þörf fólks fyrir dvöl í hjúkrunarrými og dvalarrými. Auk þess metur nefndin þörf fyrir hvíldarinnlögn á hjúkrunarheimili.&nbsp;Nefndin er skipuð þremur mönnum til fjögurra ára í senn.</span></p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Arna Rún Óskarsdóttir, læknir, formaður</li> <li>Herdís Klausen, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Guðbjörg Helga Hjálmarsdóttir, félagsráðgjafi</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Guðrún Dóra Clarke, læknir</li> <li>Edda Björg Sverrisdóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Sirrý Sigurlaugardóttir, félagsráðgjafi</li> </ul> <p> <em>Skipunartími nefndarinnar er frá 1. júní 2020 til 31. maí 2024</em></p> <p>Umsókn skal send:<br /> Færni- og heilsumatsnefnd, Heilsugæslan á Akureyri<br /> Hafnarstræti 99, 600 Akureyri<br /> Sími: 460-4600</p>HeilbrigðisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFærni- og heilsumatsnefnd heilbrigðisumdæmis Suðurlands<p><span>Samkvæmt 15. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999, skipar ráðherra eina færni- og heilsumatsnefnd í hverju heilbrigðisumdæmi til að sjá um mat á þörf fólks fyrir dvöl í hjúkrunarrými og dvalarrými. Auk þess metur nefndin þörf fyrir hvíldarinnlögn á hjúkrunarheimili.&nbsp;Nefndin er skipuð þremur mönnum til fjögurra ára í senn.</span></p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Jóhanna Valgeirsdóttir, hjúkrunarfræðingur, formaður</li> <li>Arnar Þór Guðmundsson, læknir</li> <li>Kristjana Sigmundsdóttir, félagsráðgjafi</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Steinunn Birna Svavarsdóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Víðir Óskarsson, læknir</li> <li><span>Ragnheiður Hergeirsdóttir, félagsráðgjafi</span></li> </ul> <p> <em>Skipunartími nefndarinnar er frá 1. júní 2020 til 31. maí 2024</em></p> <p>Umsókn skal send:<br /> Færni- og heilsumatsnefnd, Heilbrigðisstofnun Suðurlands<br /> v/Árveg, 800 Selfossi<br /> Sími: 480-5100 (þriðjud. kl. 11-12)</p>HeilbrigðisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFærni- og heilsumatsnefnd heilbrigðisumdæmis Suðurnesja<p> <span>Samkvæmt 15. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999, skipar ráðherra eina færni- og heilsumatsnefnd í hverju heilbrigðisumdæmi til að sjá um mat á þörf fólks fyrir dvöl í hjúkrunarrými og dvalarrými. Auk þess metur nefndin þörf fyrir hvíldarinnlögn á hjúkrunarheimili.&nbsp;Nefndin er skipuð þremur mönnum til fjögurra ára í senn.</span></p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Helga Hjálmarsdóttir, hjúkrunarfræðingur, formaður</li> <li>Jón Eyjólfur Jónsson, læknir</li> <li>Kristín Þyrí Þorsteinsdóttir, félagsráðgjafi</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Ingibjörg Þórðardóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Sigurður Árnason, læknir</li> <li>Ása Eyjólfsdóttir, félagsráðgjafi</li> </ul> <p> <em>Skipunartími nefndarinnar er frá 1. júní 2020 til 31. maí 2024</em></p> <p>Umsókn skal send:<br /> Færni- og heilsumatsnefnd, Heilbrigðisstofnun Suðurnesja<br /> Skólavegi 8, 230 Reykjanesbæ<br /> Sími: 422-0500</p>HeilbrigðisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFærni- og heilsumatsnefnd heilbrigðisumdæmis Vestfjarða<p><span>Samkvæmt 15. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999, skipar ráðherra eina færni- og heilsumatsnefnd í hverju heilbrigðisumdæmi til að sjá um mat á þörf fólks fyrir dvöl í hjúkrunarrými og dvalarrými. Auk þess metur nefndin þörf fyrir hvíldarinnlögn á hjúkrunarheimili.&nbsp;Nefndin er skipuð þremur mönnum til fjögurra ára í senn.</span></p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Elsa Margrét Magnúsdóttir, hjúkrunarfræðingur, formaður</li> <li>Margrét Geirsdóttir, félagsráðgjafi</li> <li>Jón Eyjólfur Jónsson, læknir</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Hildur Elísabet Pétursdóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Guðný Hildur Magnúsdóttir, félagsráðgjafi</li> <li>Jón B. G. Jónsson, læknir</li> </ul> <p> <em>Skipunartími nefndarinnar er frá 1. júní 2020 til 31. maí 2024</em></p> <p>Umsókn skal send:<br /> Færni- og heilsumatsnefnd, Heilbrigðisstofnun Patreksfjarðar<br /> Stekkum 1, 450 Patreksfirði<br /> Sími: 450-2000</p>HeilbrigðisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFærni- og heilsumatsnefnd heilbrigðisumdæmis Vesturlands<p><span>Samkvæmt 15. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999, skipar ráðherra eina færni- og heilsumatsnefnd í hverju heilbrigðisumdæmi til að sjá um mat á þörf fólks fyrir dvöl í hjúkrunarrými og dvalarrými. Auk þess metur nefndin þörf fyrir hvíldarinnlögn á hjúkrunarheimili.&nbsp;Nefndin er skipuð þremur mönnum til fjögurra ára í senn.</span></p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Rósa Marinósdóttir, hjúkrunarfræðingur, formaður</li> <li>Þórður Ingólfsson, læknir</li> <li>Laufey Jónsdóttir, þroskaþjálfi og diploma í öldrunarfræði</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Ragnheiður Helgadóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Stefán Þorvaldsson, læknir</li> <li>Inga Vildís Bjarnadóttir, félagsráðgjafi</li> </ul> <p> <em>Skipunartími nefndarinnar er frá 1. júní 2020 til 31. maí 2024</em></p> <p>Umsókn skal send:<br /> Færni- og heilsumatsnefnd, Heilsugæslustöðn í Borgarnesi<br /> Borgarbraut 65, 310 Borgarnesi<br /> Sími: 432-1430</p>HeilbrigðisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFaggildingarráð 2021-2023<p>Til að styrkja starfsemi faggildingar á Íslandi og til að skapa samráðsvettvang með helstu haghöfum hefur ráðuneytið ákveðið að setja á fót ráðgefandi faggildingarráð. Ráðið er skipað fulltrúum helstu haghafa sem hafa sérþekkingu á málefnum faggildingar. </p> <p>Faggildingarráð mun m.a. hafa það hlutverk að gera tillögur að stefnumótun um starfsemi faggildingar, veita faggildingarsviði Einkaleyfastofu faglega ráðgjöf um málefni faggildingar og vera ráðuneytinu og faggildingarsviði Einkaleyfastofu til ráðgjafar og aðstoðar við undirbúning að jafningjamati á grundvelli reglugerðar (ESB) nr. 765/2008.</p> <p>Sæti í ráðinu eiga:&nbsp; </p> <ul> <li>Ágúst Þór Jónsson, skipaður formaður án tilnefningar</li> <li>Ágúst Ágústsson, tilnefndur af Vinnueftirlitinu</li> <li>Árni H. Kristinsson, tilnefndur af hagsmunahópi faggiltra aðila innan SVÞ</li> <li>Anna Margrét Halldórsdóttir, tilnefnd af heilbrigðiráðuneyti</li> <li>Benedikt Sveinbjörn Benediktsson, tilefndur af SVÞ&nbsp;</li> <li>Björg Ásta Þórðardóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Dóra S. Gunnarsdóttir, tilnefnd af Matvælastofnun</li> <li>Elva Rakel Jónsdóttir, tilnefnd af Umhverfisstofnun</li> <li>Jóhann Ólafsson, tilnefndur af Húsnæðis- og mannvirkjastofnun</li> <li>Óskar Ísfeld Siurðsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Leifur Gústafsson, tilnefndur af Samgöngustofu</li> <li>Sigurður Másson, tilnefndur af Neytendasamtökunum</li> </ul> <br />Menningar- og viðskiptaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriFaghópur vegna verkefnis um mat á gróðurauðlindum 2017-2026<p>Matvælaráðuneytið, Bændasamtök Íslands, Landgræðsla ríkisins og Landssamtök sauðfjárbænda, hafa gert með sér samkomulag um verkefni samkvæmt 8. gr. rammasamnings um almenn starfsskilyrði landbúnaðarins skv. búnaðarlögum nr. 70/1998, vegna verkefnis um mat á gróðurauðlindum frá 1. janúar 2017 til 31. desember 2026 sbr. 20. gr. rammasamnings. Samkomulagið var undirritað þann 17. febrúar 2017. Markmið verkefnisins er tvíþætt, annars vegar að skila með reglubundnum hætti heildarmati á ástandi gróður- og jarðvegsauðlinda landsins og gera grein fyrir breytingum þar á. Hins vegar að þróa sjálfbærnivísa fyrir nýtingu gróður- og jarðvegsauðlinda landsins.</p> <p>Faghópurinn er þannig skipaður:</p> <ul> <li>Oddný Steina Valsdóttir, formaður &nbsp;</li> <li>Borgar Páll Bragason&nbsp;</li> <li>Borgþór Magnússon&nbsp;</li> <li>Ingibjörg Svala Jónsdóttir&nbsp;</li> <li>Jóhannes Sveinbjörnsson</li> </ul>MatvælaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFagráð Asks - Byggingarrannsóknarsjóðs<p>Með lögum nr. 25/2021 um opinberan stuðning við nýsköpun voru gerðar breytingar á lögum nr. 160/2010 um mannvirki, þess efnis að stofnaður skyldi samkeppnissjóður um bygginga- og mannvirkjarannsóknir. Sjóður er samstarfsverkefni innviðaráðuneytis og háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytis er ætlað að styrkja byggingarrannsóknir með áherslu á nýsköpun og samfélagslegar áskoranir á sviði mannvirkjagerðar hverju sinni. Húsnæðis og mannvirkjastofnun annast umsýslu sjóðsins, þar með talið umsýslu og úthlutun styrkja.&nbsp;</p> <p>Hlutverk fagráðs er að annast faglegt mat umsókna í samræmi við áherslur á sviði nýsköpunar og atvinnulífs, veita umsögn um styrkumsóknir og gera tillögur til ráðherra um úthlutun styrkja. Fagráð er jafnframt ráðgefandi fyrir ráðherra um fagleg málefni við úthlutanir úr sjóðnum eftir því sem óskað er. Fagráðið er skipað eftirtöldum aðilum:</p> <ul> <li>Olga Árnadóttir, fulltrúi Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, formaður.</li> <li><span>Ólafur Pétur Pálsson</span>, fulltrúi samstarfsnefndar háskólastigsins.</li> <li>Björn Karlsson,<span>&nbsp;fulltrúi&nbsp;innviðaráðuneytisins</span>. </li> <li>Guðríður Friðriksdóttir, fulltrúi háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytisins.</li> <li>Hjörtur Sigurðsson,&nbsp;<span>fullrúi Samtaka</span> iðnaðarins. </li> </ul> <p>Til vara: </p> <ul> <li>Þórunn Sigurðardóttir, fulltrúi Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar.</li> <li>Anna María Bogadóttir, <span>fulltrúi samstarfsnefndar</span> háskólastigsins.</li> <li>Sigrún Dögg Kvaran, <span>fulltrúi </span><span>innviðaráðuneytisins</span>. </li> <li>Arngrímur Blöndahl Magnússon, <span>fulltrúi háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytisins.</span></li> <li>Ingbjörg Birna Kjartansdóttir,&nbsp;<span>fullrúi Samtaka&nbsp;</span><span>iðnaðarins</span>.</li> </ul> <p><em>Skipað af félags- og barnamálaráðherra 21. október 2021</em></p>InnviðaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriFagráð atvinnulífsins og Neytendastofu á sviði mælifræði<p>Samkvæmt 35. gr. laga nr. 91/2006 skipar ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra sex fulltrúa í fagráð sem sinna skulu ráðgjöf fyrir atvinnulífið og Neytendastofu á sviði mælifræði. Hlutverk þess er að veita stjórnvöldum og atvinnulífi ráðgjöf um þróun og aðgerðir til að tryggja að hagnýtt sé alþjóðlegt og innlent samstarf sem miðar að því að greiða fyrir trausti og gagnkvæmum viðurkenningu í milliríkjaviðskiptum á sviði mælinga og mælifræði. Fagráð veitir umsagnir um drög að stjórnvaldsfyrirmælum þegar það á við, þ.m.t. um gjaldskrár Neytendastofu. </p> <p>Ráðherra skipar formann án tilnefningar en aðrir fulltrúar í fagráði skulu tilnefndir af Samtökum iðnaðarins, Samtökum verslunar og þjónustu, Samorku, Neytendasamtökunum og einn fulltrúi sameiginlega af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi og Samtökum fiskvinnslustöðva.</p> <p>Í fagráðinu eiga sæti:</p> <ul> <li>Ingólfur Örn Þorbjörnsson, skipaður formaður án tilnefningar</li> <li>Árni Ingimundarson, tilnefndur af Samtökum verslunar og þjónustu</li> <li>Guðbergur Rúnarsson, tilnefndur sameiginlega af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi og Samtökum fiskvinnslustöðva</li> <li>Ragnheiður Héðinsdóttir, tilnefnd af Samtökum iðnaðarins</li> <li>Sigurjón Norberg Kjærnested, tilnefndur af Samorku</li> <li>Stefán Helgi Jónsson, tilnefndur af Neytendasamtökunum.</li> </ul>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFagráð eineltismála í grunn- og framhaldsskólum 2024-2027<p><span>Fagráð eineltismála í grunn- og framhaldsskólum er skipað sbr. ákvæði 7. gr. reglugerðar nr. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum og 9. gr. reglugerðar nr. 326/2016 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í framhaldsskólum.&nbsp;</span>Hlutverk fagráðsins er að vera stuðningsaðili við skólasamfélagið og leita að&nbsp;fullnægjandi niðurstöðu í eineltismálum sé þess nokkur kostur eða gefa út ráðgefandi álit um úrlausn á grundvelli þeirra gagna og upplýsinga er ráðinu&nbsp;berast í tilteknum málum.</p> <p>Fagráðið er þannig skipað:</p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li><span>Sigrún Garcia Thorarensen, formaður,</span><span><br /> </span></li> <li><span>Eiríkur Þorvarðarson,<br /> </span></li> <li><span>Sigurbjörg Sigurpálsdóttir.</span></li> </ul> <p><span>&nbsp;</span><span>Varamenn:</span></p> <ul> <li><span>Björg Jónsdóttir,</span></li> <li><span>Þorlákur Helgason,</span></li> <li><span>Ólöf Helga Þór.<br /> </span></li> </ul> <div><span>&nbsp;</span></div> <div><span>Skipunartími er frá 16. febrúar 2024 til 15. febrúar 2027.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span>Umsýsla fagráðsins er í höndum Menntamálastofnunar og sérfræðings á vegum stofnunarinnar.</span></div> <p><span> </span></p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriFagráð náttúruminjaskrár<p>Skipað 19. ágúst 2021.</p> <p>Fagráð náttúruminjaskrár er skipað samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/145a/2013060.html">15. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013</a> til fimm ára. Fagráð náttúruminjaskrár skal vera Náttúrufræðistofnun Íslands til ráðgjafar um gerð tillögu um minjar á náttúruminjaskrá. Náttúrufræðistofnun Íslands annast umsýslu vegna starfs fagráðsins.</p> <p>Í fagráðinu eiga sæti fulltrúar frá umhverfis- og auðlindaráðuneyti, frjálsum félagsamtökum, Hafrannsóknastofnun, Minjastofnun, Samtökum náttúrustofa, Skógrækt ríkisins, Umhverfisstofnun og Veiðmálastofnun.</p> <h4>Án tilnefningar</h4> <p>Sigurður Á. Þráinsson, formaður <br /> Guðríður Þorvarðardóttir, varamaður formanns</p> <h4>Samkvæmt tilnefningu umhverfisverndarsamtaka</h4> <p>Erla Dóra Vogler<br /> Hrafnhildur Hannesdóttir, til vara</p> <h4>Samkvæmt tilnefningu Hafrannsóknastofnunar</h4> <p>Steinunn Hilma Ólafsdóttir<br /> Ingi Rúnar Jónsson, til vara</p> <h4>Samkvæmt tilnefningu Minjastofnunar Íslands</h4> <p>Guðmundur Stafán Sigurðarson<br /> Sædís Gunnarsdóttir, til vara</p> <h4>Samkvæmt tilnefningu Samtaka náttúrustofa</h4> <p>Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir<br /> Aðalsteinn Örn Snæþórsson, til vara</p> <h4>Samkvæmt tilnefningu Skógræktar ríkisins</h4> <p>Bjarki Þór Kjartansson<br /> Hrefna Jóhannesdóttir, til vara</p> <h4>Samkvæmt tilnefningu Umhverfisstofnunar</h4> <p>Ingibjörg Marta Bjarnadóttir<br /> Davíð Örvar Hansson, til vara</p>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFagráð Náttúrurannsóknastöðvarinnar við Mývatn<p> </p> <p>Skipað 28. nóvember 2022.<br /> <span>Ráðið er skipað skv. 4. gr. reglugerðar nr. 664/2012 um Náttúrurannsóknastöðina við Mývatn o.fl., ásamt síðari breytingu, sem sett er á grundvelli 7. og 8. gr. laga nr. 97/2004 um verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu. Fagráðið er skipað til fimm ára í senn samkvæmt tilnefningum frá Háskóla Íslands, Náttúrufræðistofnun Íslands, Veiðimálastofnun og forstöðumanni Náttúrurannsóknastöðvarinnar, en sá aðili skal þó starfa utan rannsóknastöðvarinnar. Að auki skal fulltrúi sveitarfélaga á svæðinu eiga sæti í fagráðinu.</span></p> <p>Fagráðið skal vera forstöðumanni Náttúrurannsóknastöðvarinnar til ráðgjafar um vísindastarf stofnunarinnar, rannsóknastefnu, upplýsingagjöf til heimamanna og almennings og fagleg tengsl við aðrar stofnanir sem stunda rannsóknir á vatnasviði Mývatns og Laxár í samræmi við lög. Fagráðið skiptir með sér verkum. Forstöðumaður Náttúrurannsóknastöðvarinnar boðar ráðið til funda eftir því sem þurfa þykir, eigi sjaldnar er árlega, og situr fundi þess.<br /> <br /> </p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Háskóla Íslands<br /> </strong>Gísli Már Gíslason</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Náttúrurannsóknastöðvarinnar við Mývatn<br /> </strong>Erla Björk Örnólfsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Hafrannsóknastofnunar<br /> </strong>Eydís Salome Eiríksdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Náttúrufræðistofnunar Íslands<br /> </strong>Ólafur Karl Nielsen</p> <p><strong>Samkvæmt sameiginlegri tilnefningu Norðurþings og Þingeyjarsveitar</strong><br /> Arnheiður Rán Almarsdóttir</p>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFagráð sjúkraflutninga<p>Fagráðið er skipað samkvæmt <a href="http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=553b5363-20af-417c-8d94-bd7c803074ab">reglugerð um framkvæmd og skipulag sjúkraflutninga nr. 262/2011</a> til fjögurra ára í senn. Hlutverk þess er að vera ráðherra til ráðgjafar um öll fagleg málefni er varða sjúkraflutninga á, við og yfir Íslandi og skylda starfsemi.</p> <h4>Fagráðið skipa</h4> <ul> <li>Vicente Sanchez-Brunete Ingelmo, yfirlæknir bráðaþjónustu utan sjúkrahúsa, formaður</li> <li>Guðbjörg Björnsdóttir, tiln. af Landssambandi heilbrigðisstofnana f.h. heilbrigðisumdæma</li> <li>Guðlaug Björnsdóttir, tiln. af Sjúkratryggingum Íslands f.h. kaupenda þjónustu</li> <li>Ingimar Eydal, tiln. af Sjúkraflutningaskólanum sem menntastofnun sjúkraflutningafólks</li> <li>Birgir Finnsson, tiln. af Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins f.h. rekstraraðila sjúkraflutninga</li> <li>Urður Skúladóttir, tiln. af Rauða krossi Íslands sem rekstraraðili sjúkraflutningatækja</li> <li><span>Birkir Árnason,&nbsp;tiln. af Landssambandi slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna sem fulltrúi fagráðs sjúkraflutningamanna</span></li> </ul> Fagráðið er skipað af heilbrigðisráðherra frá 10. júní 2020 til 9. júní 2024.HeilbrigðisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFagráð Þróunarmiðstöðvar heilsugæslunnar <span></span> <p>Fagráð Þróunarmiðstöðvar heilsugæslunnar er skipað samkvæmt 21. gr. reglugerð nr. 1111/2020 um&nbsp;<span>heilbrigðisumdæmi og hlutverk, starfsemi og þjónustu heilsugæslustöðva, heilbrigðisstofnana og sjúkrahúsa.</span></p> <p>Þróunarmiðstöð heilsugæslunnar leiðir faglega þróun innan heilsugæslu á landsvísu, vinnur að samræmingu verklags og samhæfingar milli fagfólks á heilsugæslustöðvum, gæðaþróun og framförum í heilsugæslu í samráði við heilbrigðisstofnanir sem reka heilsugæslustöðvar og sjálfstætt starfandi heilsugæslustöðvar. Þróunarmiðstöð heilsugæslunnar starfar innan Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. </p> <p>Heilbrigðisráðherra skipar fagráð Þróunarmiðstöðvar heilsugæslunnar sem vinnur að stefnumörkun og tryggir tengsl við aðrar heilbrigðisstofnanir sem reka heilsugæslustöðvar. Fagráðið starfar innan Þróunarmiðstöðvar heilsugæslunnar.</p> <p><strong>Fagráðið skipa</strong></p> <ul> <li>&nbsp;Emil Lárus Sigurðsson, forstöðumaður Þróunarmiðstöðvarinnar, formaður</li> <li>&nbsp;Nanna S. Kristinsdóttir, tilnefnd af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins</li> <li>&nbsp;Örn Ragnarsson, tilnefndur af Heilbrigðisstofnun Norðurlands</li> <li>&nbsp;Margrét Ýrr Sigurgeirsdóttir, tilnefnd af Heilbrigðisstofnun Suðurlands</li> <li>&nbsp;Snorri Björnsson, tilnefndur af Heilbrigðisstofnun Suðurnesja</li> <li>&nbsp;Hulda Gestsdóttir, tilnefnd af Heilbrigðisstofnun Vesturlands</li> <li>&nbsp;Nína Hrönn Gunnarsdóttir, tilnefnd af Heilbrigðisstofnun Austurlands</li> <li>&nbsp;Súsanna Björg Ástvaldsdóttir, tilnefnd af Heilbrigðisstofnun Vestfjarða</li> <li>&nbsp;Sigríður Sía Jónsdóttir, tilnefnd af heilbrigðisvísindasviði Háskólans á Akureyri</li> <li>&nbsp;Helga Gottfreðsdóttir, tilnefnd af heilbrigðisvísindasviði Háskóla Íslands</li> <li>&nbsp;Unnur Þóra Högnadóttir, tilnefnd af heilsugæslustöðvunum Salahverfi, Urðarhvarfi, Höfða og Kirkjusandi.</li> </ul> <p>Fagráðið er skipað af heilbrigðisráðherra frá 24. nóvember 2022 til næstu fjögurra ára.</p> <p>&nbsp;</p>HeilbrigðisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFagráð um flugmál<p>Hlutverk fagráðs um flugmál er að vera ráðherra til ráðuneytis um flug- og loftferðamál. Fagráðið er skipað í samræmi við ákvæði 2. mgr. 3. gr. laga um Samgöngustofu, stjórnsýslustofnun samgöngumála nr. 119/2012.<br /> <br /> Helstu verkefni fagráðs um flugmál eru að fjalla um og eftir atvikum að veita umsögn um:</p> <ul> <li>lagafrumvörp og drög að reglugerðum er varða flugmál,</li> <li>tillögu samgönguráðs að samgönguáætlun sbr. lög um samgönguáætlun,</li> <li>stefnumótun í flugmálum,</li> <li>önnur þau mál sem ráðherra eða einstaka fulltrúar fagráðsins óska eftir að ráðið taki til umfjöllunar,</li> <li>mál sem eru í vinnslu í ESB og til að kynna innleiðingu vegna EES-gerða.</li> </ul> <h4>Fagráð um flugmál er þannig skipað:</h4> <ul> <li><span>Þorgeir Pálsson, formaður, tilnefndur af innviðaráðherra,</span></li> <li><span>Valgerður B. Eggertsdóttir, varaformaður, tilnefnd af innviðaráðherra,<br /> </span></li> <li><span>Heiða Njóla Guðbrandsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins,</span></li> <li><span>Lárus M. K. Ólafsson, tilnefndur af Samtökum iðnaðarins,&nbsp;</span></li> <li><span>Sigrún Jakobsdóttir, tilnefnd af ISAVIA,</span></li> <li><span>Þórhallur Haukur Reynisson, tilnefndur af Samtökum ferðaþjónustunnar,&nbsp;</span></li> <li><span>Matthías Sveinbjörnsson, Flugmálafélagi Ísl,</span></li> <li><span>Páll Sveinbjörn Pálsson, tilnefndur af Samgöngustofu.</span><span><br /> </span></li> </ul> <em>Skipunartími er frá og með 6. janúar 2023 til og með 31.12.2026</em><br /> <br />InnviðaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriFagráð um málefni Brunamálaskólans<p>Fagráð um málefni Brunamálaskólans er skipað til fjögurra ára skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000075.html">lögum nr. 75/2000 um brunavarnir</a>, með síðari breytingum. Hlutverk fagráðsins er að vera Húsnæðis- og mannvirkjastofnun til ráðgjafar um fagleg málefni Brunamálaskólans.</p> <p><span>Fagráðið er svo skipað:<br /> <br /> <strong>Aðalmenn</strong><br /> Ingimar Eydal, formaður, fulltrúi innviðaráðherra,<br /> Birgir Finnsson, fulltrúi Félags slökkviliðsstjóra á Íslandi,<br /> Jón Kristinn Valsson, fulltrúi Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna,<br /> Berglind Eva Ólafsdóttir, fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga.<br /> <br /> <strong>Varamenn</strong><br /> Rún Knútsdóttir, varaformaður, fulltrúi innviðaráðherra,<br /> Ingvar Sigurðsson, fulltrúi Félags slökkviliðsstjóra á Íslandi,<br /> Maron Pétursson, fulltrúi Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna,<br /> Helgi Aðalsteinsson, fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga.<br /> </span></p> <div><em>Fagráðið er skipað til og með 6. desember 2026.</em></div>InnviðaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFagráð um siglingamál<p>Hlutverk fagráðs um siglingamál er að vera ráðherra til ráðuneytis um siglinga- og hafnamál og öryggismál sjófarenda.</p> <p><a href="/verkefni/samgongur/siglingar-og-hafnir/fagrad-um-siglingamal-fundargerdir/">Fundargerðir fagráðs um siglingamál</a></p> <p>Helstu verkefni ráðsins eru:</p> <ul> <li>að móta tillögu að öryggisáætlun sjófarenda með Samgöngustofu,</li> <li>að vinna að langtímaáætlun í öryggismálum sjófarenda, ásamt því að hafa eftirlit með framgangi hennar og stuðla að samstarfi þeirra aðila sem að henni koma,</li> <li>að veita umsagnir um lagafrumvörp og drög að reglugerðum er varða siglinga- og hafnamál, ásamt EES-gerðum og innleiðingu þeirra,</li> <li>að veita umsögn um tillögu samgönguráðs að samgönguáætlun hvað varðar málefni siglinga og hafna,</li> <li>að stofna vinnuhópa um afmörkuð verkefni sem ráðið ákveður að ráðast í eða ráðherra felur því að vinna,</li> <li>að fjalla um önnur mál á sviði siglinga og hafna að ósk ráðherra eða einstakra ráðsmanna.</li> </ul> <p>Ráðið er þannig skipað:</p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li>Halldór Ármannsson, formaður, tilnefndur af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,</li> <li>Ásta Þorleifsdóttir, sérfræðingur og jafnframt varaformaður, tilnefnd af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,</li> <li>Páll Ægir Pétursson, tilnefndur af Félagi skipstjórnarmanna,</li> <li>Halldór Arnar Guðmundsson, tilnefndur af Félagi vélstjóra og málmtæknimanna,</li> <li>Kristín Magnúsdóttir, tilnefnd af Hafnasambandi Íslands,</li> <li>Auðunn Friðrik Kristinsson, tilnefndur af Landhelgisgæslu Íslands,</li> <li>Arthur Bogason, tilnefndur af Landssambandi smábátaeigenda,</li> <li>Þórdís Sif Sigurðardóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,</li> <li>Rannveig Grétarsdóttir, tilnefnd af Samtökum ferðaþjónustunnar,</li> <li>Guðmundur Herbert Bjarnason, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi,</li> <li>Birna Ragnarsdóttir, tilnefnd af Samtökum verslunar og þjónustu,</li> <li>Valmundur Valmundsson, tilnefndur af Sjómannasambandi Íslands,</li> <li>Bogi Þorsteinsson, tilnefndur af Slysavarnafélaginu Landsbjörg,</li> <li>Kristín Helga Markúsdóttir, tilnefnd af Samgöngustofu.&nbsp;</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li> Árni Sverrisson, tilnefndur af Félagi skipstjórnarmanna,</li> <li>Tinna Magnúsdóttir, tilnefnd af Félagi vélstjóra og málmtæknimanna,</li> <li>Björn Arnaldsson, tilnefndur af Hafnasambandi Íslands,</li> <li>Kristbjörg H. Guðmundsdóttir, tilnefnd af Landhelgisgæslu Íslands,</li> <li>Örn Pálsson, tilnefndur af Landssambandi smábátaeigenda,</li> <li>Lúðvík Geirsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,</li> <li>Stefán Guðmundsson, tilnefndur af Samtökum ferðaþjónustunnar,</li> <li>Guðfinnur Johnsen, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi,</li> <li>Eyþór H. Ólafsson, tilnefndur af Samtökum verslunar og þjónustu,</li> <li>Hólmgeir Jónsson, tilnefndur af Sjómannasambandi Íslands,</li> <li>Ingimundur Valgeirsson, tilnefndur af Slysavarnafélaginu Landsbjörg</li> <li>Geir Þór Geirsson, tilnefndur af Samgöngustofu.&nbsp;</li> </ul> <p><em>Skipunartími er til og með 9. nóvember 2024.</em></p>InnviðaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriFagráð um umferðarmál<p>Hlutverk fagráðs um umferðarmál er að vera vettvangur samráðs og upplýsingaskipta. Jafnframt skal það beita sér fyrir auknu umferðaröryggi og bættum umferðarháttum. Ráðið skal vera óháð þeim stofnunum sem eiga aðild að því og starfa í umboði samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra.</p> <p> Fagráðið tekur við af umferðarráði og er skipað í samræmi við lög um Samgöngustofu, stjórnsýslustofnun samgöngumála. Er þar kveðið á um heimild til skipunar fagráðs um umferðarmál með fulltrúum Samgöngustofu, hagsmunaaðila og annarra aðila.<em>&nbsp;</em><br /> <em></em> </p> <p>Fagráðið er þannig skipað:</p> <ul> <li><span>Ísólfur Gylfi Pálmason, formaður, án tilnefningar,</span></li> <li><span>Gauti Daðason, varaformaður, án tilnefningar,</span></li> <li><span>Helga Katrín Stefánsdóttir, tilnefnd af Akstursíþróttasambandi Íslands,</span></li> <li>Daníel Orri Einarsson, tilnefndur af Bandalagi íslenskra leigubifreiðastjóra,</li> <li>Steinmar Gunnarsson, tilnefndur af Bifhjólasamtökum lýðveldisins, Sniglar,</li> <li><span>María Jóna Magnúsdóttir, tilnefnd af Bílgreinasambandinu,</span></li> <li><span>Einar Guðmundsson, tilnefndur af Brautinni - bindindisfélagi ökumanna,</span></li> <li><span>Runólfur Ólafsson, tilnefndur af Félagi íslenskra bifreiðaeigenda,</span></li> <li><span>Sigríður Jakobínudóttir, tilnefnd af heilbrigðisráðuneytinu,</span></li> <li><span>Líney Rut Halldórsdóttir, tilnefnd af Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands,</span></li> <li><span>Claudia Schenk, tilnefnd af Landssambandi hestamannafélaga,</span></li> <li><span>Stefán Gestsson, tilnefndur af Landssambandi vörubifreiðastjóra,</span></li> <li><span>Árni Davíðsson, tilnefndur af Landssamtökum hjólreiðamanna,</span></li> <li><span>Guðbrandur Sigurðsson, tilnefndur af lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu,</span></li> <li><span>María Þorgerður Guðfinnsdóttir, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðuneytinu,</span></li> <li><span>Hildur Þuríður Rúnarsdóttir, tilnefnd af ríkislögreglustjóra,</span></li> <li>Þorsteinn R. Hermannsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,</li> <li>Gunnar Geir Gunnarsson, tilnefndur af Samgöngustofu,</li> <li><span>Jóhanna Hreiðarsdóttir, tilnefnd af Samtökum ferðaþjónustunnar,</span></li> <li><span>Sigrún A. Þorsteinsdóttir, tilnefnd af Samtökum fjármálafyrirtækja,</span></li> <li><span>Sindri Freyr Ásgeirsson, tilnefndur af Samtökum um bíllausan lífsstíl,</span></li> <li><span>Sara Dögg Svanhildardóttir, tilnefnd af Samtökum verslunar og þjónustu,</span></li> <li><span>&nbsp;</span>Svanfríður Anna Lárusdóttir, tilnefnd af Slysavarnafélaginu Landsbjörg,</li> <li><span>Auður Þóra Árnadóttir, tilnefnd af Vegagerðinni,</span></li> <li><span>Ásdís Sveinsdóttir, tilnefnd af Ökukennarafélagi Íslands,</span></li> <li><span>Bergur Þorri Benjamínsson, tilnefndur af Öryrkjabandalagi Íslands.</span><strong><span><br /> </span></strong> <div>&nbsp;</div> </li> </ul> <p><em>Fagráðið er skipað til og með 31. desember 2023.</em></p>InnviðaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriFagráð um velferð dýra <p>Með lögum nr. 71/2021, um breytingu á ýmsum lögum á sviði fiskeldis, matvæla og landbúnaðar, voru gerðar breytingar á 5. gr. laga nr. 55/2013, um velferð dýra. Samkvæmt núgildandi ákvæði skipar ráðherra fagráð um velferð dýra og er skipunartími þess þrjú ár. Í fagráðinu sitja fimm aðilar og jafn margir til vara.<br /> <br /> Fagráð er þannig skipað samkvæmt tilnefningum eftirfarandi aðila:<br /> <br /> Sigurborg Daðadóttir, formaður án tilnefningar,</p> <p>Hilmar Vilberg Gylfason, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands,</p> <p> Katrín Andrésdóttir, tilnefnd af Dýralæknafélagi Íslands,</p> <p> Henry Alexander Henrysson,, tilnefndur af Siðfræðistofnun HÍ,&nbsp;</p> <p>Anna Berg Samúelsdóttir, tilnefnd af Dýraverndarsambandi Íslands,&nbsp;</p> <p>Varamenn:·</p> <p>Auður Lilja Arnþórsdóttir, dýralæknir, tilnefnd af Matvælastofnun, </p> <p>Grétar Hrafn Harðarson, tilnefndur af Dýralæknafélagi Íslands,</p> <p>Guðrún Birna Brynjarsdóttir, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands,</p> <p> Emma Björg Eyjólfsdóttir,&nbsp; tilnefnd af Siðfræðistofnun HÍ,<br /> <br /> Rósa Líf Darradóttir, tilnefnd af Dýraverndarsambandi Íslands</p> <div>&nbsp;</div>MatvælaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriFastanefnd á sviði happdrættismála<p>Nefndin var sett á stofn í júní 2007. Störf hennar skulu einkum vera:</p> <p>1. Að fylgjast með þróun í Evrópurétti á sviði happdrættismála.<br /> 2. Að gera tillögur til ráðherra um framkvæmd vísindarannsókna um spilafíkn, ólögleg fjárhættuspil o.fl.<br /> 3. Að gera tillögur til ráðherra um réttarbætur á sviði happdrættismála.</p> <p>Nefndina skipa:</p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li><span>Víðir Smári Petersen, tilnefndur af Happdrætti Háskóla Íslands, og er hann formaður nefndarinnar</span></li> <li><span>Ólöf María Vigfúsdóttir, tilnefnd af dómsmálaráðuneytinu</span></li> <li><span>Þorsteinn Þorkelsson, tilnefndur af Íslandsspilum</span></li> <li><span>Lárus Blöndal, tilnefndur af Íslenskri getspá, varamaður hans er Sigurbjörn Gunnarsson</span></li> <li><span>Valgeir Elíasson, tilnefndur af Happdrætti DAS</span></li> <li><span>Guðmundur Löve, tilnefndur af Happdrætti SÍBS.</span></li> </ul> <br /> <br />DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFélagsdómur<p style="margin-bottom: 1em;">Félagsdómur er sérdómstóll sem starfar á grundvelli&nbsp;<a aria-label="Link laga um stéttarfélög og vinnudeilur," title="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1938080.html" href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1938080.html" rel="noreferrer noopener" target="_blank" class="fui-Link ___10kug0w f3rmtva f1ewtqcl fyind8e f1k6fduh f1w7gpdv fk6fouc fjoy568 figsok6 f1hu3pq6 f11qmguv f19f4twv f1tyq0we f1g0x7ka fhxju0i f1qch9an f1cnd47f fqv5qza f1vmzxwi f1o700av f13mvf36 f1cmlufx f9n3di6 f1ids18y f1tx3yz7 f1deo86v f1eh06m1 f1iescvh fhgqx19 f1olyrje f1p93eir f1nev41a f1h8hb77 f1lqvz6u f10aw75t fsle3fq f17ae5zn" style="overflow-wrap: break-word;">laga um stéttarfélög og vinnudeilur,</a>&nbsp;<a aria-label="Link nr. 80/1938" title="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1938080.html" href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1938080.html" rel="noreferrer noopener" target="_blank" class="fui-Link ___10kug0w f3rmtva f1ewtqcl fyind8e f1k6fduh f1w7gpdv fk6fouc fjoy568 figsok6 f1hu3pq6 f11qmguv f19f4twv f1tyq0we f1g0x7ka fhxju0i f1qch9an f1cnd47f fqv5qza f1vmzxwi f1o700av f13mvf36 f1cmlufx f9n3di6 f1ids18y f1tx3yz7 f1deo86v f1eh06m1 f1iescvh fhgqx19 f1olyrje f1p93eir f1nev41a f1h8hb77 f1lqvz6u f10aw75t fsle3fq f17ae5zn" style="overflow-wrap: break-word;">nr. 80/1938</a>.&nbsp;Í Félagsdómi eiga sæti fimm dómarar sem skipaðir eru af ráðherra.</p> <p style="margin-bottom: 1em; margin-left: 0px;">&nbsp;</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Ásgerður Ragnarsdóttir, landsréttardómari, tilnefnd af Hæstarétti, forseti dómsins</li> <li>Ásmundur Helgason, landsréttardómari, tilnefndur af Hæstarétti,&nbsp;<span>varaforseti dómsins</span>&nbsp;</li> <li>Björn L. Bergsson, héraðsdómari, tilnefndur af Hæstarétti&nbsp;</li> <li>Ólafur Eiríksson, hæstaréttarlögmaður, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Karl Ó. Karlsson, hæstaréttarlögmaður, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Ragnheiður Bragadóttir, landsréttardómari, tilnefnd af Hæstarétti</li> <li>Einar Hugi Bjarnason, hæstaréttarlögmaður, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Eva Dís Pálmadóttir, hæstaréttarlögmaður, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Lárentsínus Kristjánsson, héraðsdómari, tilnefndur af Hæstarétti<em>&nbsp;</em></li> </ul> <ul> <li><a href="http://felagsdomur.is/">Sjá nánar á vef Félagsdóms</a></li> <li><a href="https://www.stjornarradid.is/gogn/urskurdir-og-alit-/$LisasticSearch/Search/?SearchQuery=&%3bMinistries=&%3bCommittee=F%c3%a9lagsd%c3%b3mur&%3bYear=">Dómar og úrskurðir Félagsdóms fram til ársins 2020 eru aðgengilegir stjórnarráðsvefnum</a></li> </ul>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriFerðakostnaðarnefnd<p>Nefndinni er falið<strong> </strong>að endurskoða upphæðir dagpeninga starfsmanna á ferðalögum innanlands og erlendis. Jafnframt skal nefndin endurskoða flokkun landa eftir dvalarkostnaði svo og greiðslu fyrir starfstengd afnot eigin bifreiða starfsmanna<strong>. </strong>Nefndin starfar samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.</p> <p>Nefndin skal skipuð einum fulltrúa BSRB, einum fulltrúa BHM og tveimur fulltrúum fjármála- og efnahagsráðherra<strong>.<em> </em></strong>Skipunartími er ótímabundinn.</p> <p><strong>Nefndarmenn:</strong></p> <ul> <li>Þórdís Steinsdóttir, formaður, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li>Júlíana Guðmundsdóttir, tilnefnd af BHM</li> <li>Ragnheiður Gunnarsdóttir&nbsp;tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li>Stefán Örn Arnarson,&nbsp;<span>tilnefndur af BSRB</span></li> </ul> <p>Kjartan Dige Baldursson er ritari ferðakostnaðarnefndar</p> <p>Skipunartími er ótímabundinn</p> <p><a href="https://www.stjornarradid.is/default.aspx?PageID=94a3977b-8199-11e6-80c8-005056bc217f">Nánari upplýsingar um ferðakostnað</a></p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriFerðamálaráð 2021-2024<p>Ferðamálaráð starfaði áður skv. lögum um skipan ferðamála, nr. 73/2005. Eftir að þau lög voru felld úr gildi með samþykkt laga um Ferðamálastofu, nr. 96/2018, sem tóku gildi 1. janúar 2019, hefur ferðamálaráð ekki verið starfandi þrátt fyrir áskilnað þeirra laga um skipan og starfsemi ferðamálaráðs í endurskoðaðri mynd. Þetta stafar af því að frá árinu 2015 var Stjórnstöð ferðamála, samráðsvettvangur ríkisstjórnar Íslands, Sambands íslenskra sveitarfélaga og Samtaka ferðaþjónustunnar, starfandi.&nbsp;</p> <p>Stjórnstöð ferðamála hefur nú lokið störfum. Því er nú skipað í ferðamálaráð skv. lögum um Ferðamálastofu. Þar skulu eiga sæti níu fulltrúar og er ráðinu ætlað að endurspegla samsetningu stjórnar Stjórnstöðvar ferðamála. Ráðherra skipar formann og varaformann án tilnefningar. Auk þess skulu eiga sæti í ráðinu fulltrúi ráðherra sem fer með fjármál og tekjuöflun ríkisins, fulltrúi ráðherra sem fer með málefni náttúruverndar og skipulags og fulltrúi ráðherra sem fer með málefni samgangna og byggða- og sveitarstjórnarmála. Aðra fulltrúa skipar ráðherra eftir tilnefningu Samtaka ferðaþjónustunnar sem tilnefna tvo fulltrúa og Sambands íslenskra sveitarfélaga sem tilnefnir tvo fulltrúa og skal annar þeirra vera fulltrúi markaðsstofa landshlutanna.</p> <p>Í ferðamálaráði eiga sæti:</p> <div> <p>Erla Ósk Ásgeirsdóttir, formaður,</p> <p>Arnheiður Jóhannsdóttir, varaformaður, </p> <p>Páll Ásgeir Guðmundsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneyti,</p> <p>Björn Helgi Barkarson, tilnefndur af umhverfis- og auðlindaráðuneyti, </p> <p>Sigtryggur Magnason, tilnefndur af Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, &nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Guðveig Eyglóardóttir,</p> <p>Bjarnheiður Hallsdóttir, tilnefnd af Samtökum ferðaþjónustunnar, </p> <p>Jóhannes Þór Skúlason, tilnefndur af Samtökum ferðaþjónustunnar, </p> <p>Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga, &nbsp;</p> <p>Páll S. Brynjarsson, tilnefndur af Samtökum ferðaþjónustunnar,.</p> </div>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriFerðamálaráð 2021-2024<p>Ferðamálaráð starfaði áður skv. lögum um skipan ferðamála, nr. 73/2005. Eftir að þau lög voru felld úr gildi með samþykkt laga um Ferðamálastofu, nr. 96/2018, sem tóku gildi 1. janúar 2019, hefur ferðamálaráð ekki verið starfandi þrátt fyrir áskilnað þeirra laga um skipan og starfsemi ferðamálaráðs í endurskoðaðri mynd. Þetta stafar af því að frá árinu 2015 var Stjórnstöð ferðamála, samráðsvettvangur ríkisstjórnar Íslands, Sambands íslenskra sveitarfélaga og Samtaka ferðaþjónustunnar, starfandi.&nbsp;<br /> <br /> Stjórnstöð ferðamála hefur nú lokið störfum. Því er nú skipað í ferðamálaráð skv. lögum um Ferðamálastofu. Þar skulu eiga sæti níu fulltrúar og er ráðinu ætlað að endurspegla samsetningu stjórnar Stjórnstöðvar ferðamála. Ráðherra skipar formann og varaformann án tilnefningar. Auk þess skulu eiga sæti í ráðinu fulltrúi ráðherra sem fer með fjármál og tekjuöflun ríkisins, fulltrúi ráðherra sem fer með málefni náttúruverndar og skipulags og fulltrúi ráðherra sem fer með málefni samgangna og byggða- og sveitarstjórnarmála. Aðra fulltrúa skipar ráðherra eftir tilnefningu Samtaka ferðaþjónustunnar sem tilnefna tvo fulltrúa og Sambands íslenskra sveitarfélaga sem tilnefnir tvo fulltrúa og skal annar þeirra vera fulltrúi markaðsstofa landshlutanna.</p> <div> <p>Í ferðamálaráði eiga sæti:</p> <p>Erla Ósk Ásgeirsdóttir, formaður,</p> <p>Arnheiður Jóhannsdóttir, varaformaður, </p> <p>Páll Ásgeir Guðmundsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneyti,</p> <p>Björn Helgi Barkarson, tilnefndur af umhverfis- og auðlindaráðuneyti, </p> <p>Sigtryggur Magnason, tilnefndur af Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, &nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Guðveig Eyglóardóttir,</p> <p>Bjarnheiður Hallsdóttir, tilnefnd af Samtökum ferðaþjónustunnar, </p> <p>Jóhannes Þór Skúlason, tilnefndur af Samtökum ferðaþjónustunnar, </p> <p>Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga, &nbsp;</p> <p>Páll S. Brynjarsson, tilnefndur af Samtökum ferðaþjónustunnar,.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriFiskeldissjóður - stjórn<p><span>Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur skipað í stjórn Fiskeldissjóðs, sbr. ákvæði 7. gr. laga um töku gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóð, nr. 89/2019. Hlutverk sjóðsins er að styrkja uppbyggingu innviða þar sem fiskeldi í sjókvíum er stundað og þar með samfélög og stoðir atvinnulífs á þeim svæðum. Stjórn Fiskeldissjóðs hefur yfirumsjón með reksti hans samkvæmt lögum nr. 89/2019 og reglugerðum settum samkvæmt þeim. &nbsp;Stjórn Fiskeldissjóðs skal árlega auglýsa opinberlega eftir umsóknum frá sveitarfélögum um styrki úr sjóðnum til verkefna sem eru til þess fallin að byggja upp innviði og þjónustu á þeim svæðum þar sem fiskeldi í sjókvíum er stundað.</span></p> <p><span>Stjórnin er þannig skipuð:</span></p> <p><span>Aðalmenn:<br /> Haraldur Líndal Haraldsson, án tilnefningar, <br /> Álfheiður Ingadóttir, tilnefnd af forsætisráðherra, <br /> Kjartan Dige Baldursson,&nbsp; tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðherra, </span></p> <div><span><br /> Varamenn:&nbsp;&nbsp;<br /> Ása Þórhildur Þórðardóttir, &nbsp;án tilnefningar,<br /> Orri Páll Jóhannsson, tilnefndur af forsætisráðherra, <br /> Guðrún Birna Finnsdóttir, &nbsp;tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðherra, </span> <div>&nbsp;</div> </div>MatvælaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriFiskræktarsjóður - stjórn 2021-2026<p><span>Fiskræktarsjóður starfar á grundvelli laga nr. 72/2008, um Fiskræktarsjóð og er á forræði sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, sbr. 1. gr. laga nr. 72/2008, um Fiskræktarsjóð. Meginhlutverk sjóðsins er að veita lán og styrki til verkefna sem þjóna þeim markmiðum að viðhalda og efla lífríki í ám og vötnum ásamt því að auka verðmæti veiði úr þeim. Stjórn Fiskræktarsjóðs hefur yfirumsjón með starfsemi hans í samræmi við lög nr. 72/2008 og tekur ákvarðanir um úthlutanir. Skipunartími fjögur ár í senn.</span></p> <p><span>Stjórnin er þannig skipuð:</span></p> <p><span>Aðalmenn:<br /> &nbsp; &nbsp; Hermann Brynjarsson, skipaður formaður án tilnefningar<br /> &nbsp; &nbsp; Ólafur Þór Þórarinsson, tilnefndur af Landssambandi veiðifélaga<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Drífa Hjartardóttir, tilnefnd af Landssambandi veiðifélaga<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Brynja Gunnarsdóttir, tilnefnd af Landssambandi stangaveiðifélaga<br /> </span></p> <p><span>Varamenn:<br /> &nbsp; &nbsp; Guðrún Una Jónsdóttir, skipuð varaformaður án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jón Helgi Björnsson, tilnefndur af Landssambandi veiðifélaga<br /> &nbsp; &nbsp; Þuríður Björg Wiium Árnadóttir, tilnefnd af Landssambandi veiðifélaga<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jón Þór Ólason, tilnefndur af Landssambandi stangaveiðifélaga.<br /> </span></p>MatvælaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFisksjúkdómanefnd 2021-2026<p>Samkvæmt 2. mgr. 4. gr. laga nr. 60/2006 um varnir gegn fisksjúkdómum skipar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fimm menn og jafnmarga til vara í fisksjúkdómanefnd eftir tilnefningu frá eftirtöldum aðilum: Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum, Hafrannsóknastofnun, tvo fulltrúa,&nbsp; Fiskistofu og yfirdýralækni, sem jafnframt skal vera formaður nefndarinnar.&nbsp; Skv. 1. mgr. 4. gr. laganna fer ráðherra með yfirstjórn mála samkvæmt lögum þessum. Framkvæmd stjórnsýslunnar er að öðru leyti í höndum Matvælastofnunar sem hefur eftirlit með því að ákvæðum laganna sé framfylgt.&nbsp; Matvælastofnun skal hafa forgöngu um að stundaðar séu fisksjúkdómarannsóknir og gera tillögur til ráðherra um aðferðir til varnar gegn útbreiðslu fisksjúkdóma, sem getur um í lögum þessum, og annað er að fisksjúkdómum lýtur.&nbsp;Skipunartími frá 21. september 2021 til næstu fimm ára.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Sigurborg Daðadóttir, skipuð formaður án tilnefningar<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Varamaður Auður Lilja Arnþórsdótir, tilnefnd af Matvælastofnun</p> <p>&nbsp; &nbsp; • Árni Kristmundsson, tilnefndur af Tilraunastöð HÍ í meinafræði að Keldum<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Varamaður Ásthildur Erlingsdóttir, tilnefnd af sama</p> <p>&nbsp; &nbsp; • Guðni Guðbergsson, tilnefndur af Hafrannsóknastofnun<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Varamaður Fjóla Rut Svavarsdóttir, tilnefnd af sama</p> <p>&nbsp; &nbsp; • Rakel Guðmundsdóttir, tilnefnd af Hafrannsóknastofnun</p> <p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður Jónas Páll Jónsson, tilnefndur af sama</p> <p>&nbsp; &nbsp; • Guðni Magnús Eiríksson, tilnefndur af Fiskistofu<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Varamaður Hildur Jana Júlíusdóttir, tilnefnd af sama.</p>MatvælaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFjármálaeftirlitsnefnd<p>Í fjármálaeftirlitsnefnd situr varaseðlabankastjóri fjármálaeftirlits, varaseðlabankastjóri fjármálastöðugleika og þrír sérfræðingar í málefnum fjármálamarkaðar sem ráðherra sem fer með málefni fjármálamarkaðar skipar til fimm ára í senn. Seðlabankastjóri er formaður fjármálaeftirlitsnefndar og varaseðlabankastjóri fjármálaeftirlits staðgengill hans. </p> <p>Sérfræðingar skipaðir af fjármála- og efnahagsráðherra:</p> <p>Ásta Þórarinsdóttir<br /> Erna Hjaltested<br /> Gunnar Þór Pétursson</p> <p>Skipuð: 01.01.2020</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFjármálaráð<p>Fjármálaráð starfar samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2015123.html" target="_blank">13. gr. laga um opinber fjármál</a>. Ráðinu er ætlað að tryggja að fram fari hlutlægt mat á stefnumörkun í opinberum fjármálum. Hlutverk ráðsins er að leggja mat á hvort fimm ára fjármálastefna og fjármálaáætlun fylgi þeim grunngildum sem lög um opinber fjármál kveða á um að stefnumörkun í opinberum fjármálum skuli byggð á, en þau eru sjálfbærni, varfærni, stöðugleiki, festa og gagnsæi.</p> <p>Ráðið leggur jafnframt mat á það hvort markmið fjármálastefnu og fjármálaáætlunar fyrir hið opinbera séu í samræmi við tiltekin töluleg skilyrði laganna, svokallaðar fjármálareglur, um heildarjöfnuð og heildarskuldir.</p> <p>Mat ráðsins birtist í umsögnum um fjármálastefnu og fjármálaáætlun sem ber að senda til Alþingis ekki seinna en tveimur vikum eftir að þær þingsályktanir voru lagðar fram. Álitsgerðirnar eru einnig birtar opinberlega.</p> <p>Fjármálaráð er sjálfstætt í störfum sínum og setur sér starfsreglur. Ráðið ákveður hvernig staðið skuli að mati á stefnumörkun stjórnvalda í opinberum fjármálum að öðru leyti.<br /> Fjármála- og efnahagsráðherra skipar tvo menn í ráðið samkvæmt tilnefningu Alþingis og einn samkvæmt tilnefningu forsætisráðherra og skal hann vera formaður. Þrír varamenn eru skipaðir á sama hátt. Formaður ráðsins er skipaður til fimm ára en aðrir til þriggja ára í senn. Ekki má skipa sama mann til setu í fjármálaráði oftar en tvisvar í röð.&nbsp;</p> <p>Þeir sem skipaðir eru í fjármálaráð skulu hafa lokið háskólanámi, vera óvilhallir og hafa þekkingu á opinberum fjármálum. Formaður fjármálaráðs skal hafa lokið framhaldsnámi á háskólastigi á fræðasviði sem lýtur að hlutverki ráðsins.</p> <h3>Fjármálaráð er þannig skipað (2022-2025)&nbsp;</h3> <p><strong>Aðalmenn:</strong></p> <ul> <li>Gunnar Haraldsson, formaður, tilnefndur af forsætisráðherra</li> <li>Arna Olafsson, tilnefnd af Alþingi</li> <li>Þórunn Helgadóttir, tilnefnd af Alþingi</li> </ul> <p><strong>Varamenn:</strong></p> <ul> <li>Arnaldur Sölvi Kristjánsson, tilnefndur af forsætisráðherra</li> <li>Ágúst Arnórsson, tilnefndur af Alþingi</li> <li>Elísabet Kemp Stefánsdóttir, tilnefnd af Alþingi</li> </ul> <p>Skrifstofustjóri ráðsins er Ólafur Hjálmarsson.</p> <h2>Álitsgerðir fjármálaráðs</h2> <ul> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/%c3%81litsger%c3%b0%20um%20fj%c3%a1rm%c3%a1la%c3%a1%c3%a6tlun%202025%20til%202029%20megintexti%20Lokaskjal.pdf" target="_blank">Álitsgerð fjármálaráðs um fjármálaáætlun 2025-2029</a>&nbsp;(apríl 2024)</li> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/%c3%81litsger%c3%b0%20um%20fj%c3%a1rm%c3%a1la%c3%a1%c3%a6tlun%202025%20til%202029%20Vi%c3%b0aukar%20Lokaskjal.pdf" target="_blank">Álitsgerð um fjármálaáætlun 2025-2029</a>&nbsp;viðaukar</li> <li><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Myndabanki%20%c3%81litsger%c3%b0%202024.xlsx">Álitsgerð um fjármálaáætlun 2025-2029</a> myndabanki</li> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/A%cc%81litsger%c3%b0%20um%20fja%cc%81rma%cc%81laa%cc%81%c3%a6tlun%202024%20til%202028%20lokaskjal.pdf" target="_blank">Álitsgerð fjármálaráðs um fjármálaáætlun 2024-2028</a> (apríl 2023)</li> <li><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/Skjol---Frettatengt/%c3%81litsger%c3%b011%20fj%c3%a1rm%c3%a1la%c3%a1%c3%a6tlun%202023-2027.pdf" target="_blank">Álitsgerð fjármálaráðs um fjármálaáætlun 2023-2027</a> (apríl 2022)</li> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Alitsgerd%20um%20fjarmalastefnu%202022-2026%20final.pdf" target="_blank">Álitsgerð fjármálaráðs um fjármálastefnu 2022-2026</a> (desember 2021)</li> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/A%cc%81litsger%c3%b0%20um%20fja%cc%81rma%cc%81laa%cc%81%c3%a6tlun%202022-2026.pdf" target="_blank">Álitsgerð fjármálaráðs um fjármálaáætlun 2022-2026</a> (apríl 2021)</li> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Alitsgerd%20um%20fjarmalaaaetlun%202021-2025%2015okt2020.pdf" target="_blank">Álitsgerð fjármálaráðs um fjármálaáætlun 2021-2025</a> (október 2020)</li> <li><a href="https://www.althingi.is/altext/erindi/150/150-2467.pdf" target="_blank">Álitsgerð fjármálaráðs um endurskoðaða fjármálstefnu 2018-2022</a>&nbsp;(ágúst 2020)</li> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/A%cc%81lit%20fja%cc%81rma%cc%81lara%cc%81%c3%b0s%20a%cc%81%20endursko%c3%b0a%c3%b0ri%20fja%cc%81rma%cc%81lastefnu%202018_2022.pdf" target="_blank">Álitsgerð fjármálaráðs um endurskoðaða fjármálastefnu 2018-2022</a> (júní 2019)</li> <li><a href="https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-4987.pdf" target="_blank">Álitsgerð fjármálaráðs um fjármálaáætlun 2020-2024</a></li> <li><a href="http://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-1274.pdf" target="_blank">Álitsgerð fjármálaráðs um fjármálaáætlun 2019-2023</a></li> <li><a href="http://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-102.pdf" target="_blank">Álitsgerð fjármálaráðs um&nbsp;tillögu til þingsályktunar&nbsp;um fjármálastefnu fyrir árin 2018-2022</a></li> <li><a href="https://www.althingi.is/altext/erindi/146/146-800.pdf" target="_blank">Álitsgerð fjármálaráðs um fjármálaáætlun 2018-2022</a></li> <li><a href="https://www.althingi.is/altext/erindi/146/146-163.pdf" target="_blank">Álitsgerð fjármálaráðs um fjármálastefnu 2017-2022</a></li> </ul> <h2>Sérrit fjármálaráðs</h2> <ul> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/S%c3%a9rrit%20fj%c3%a1rm%c3%a1lar%c3%a1%c3%b0s%2001%202024%20Skattastyrkir.pdf" target="_blank">Sérrit fjármálaráðs 01 2024 Skattastyrkir</a> </li> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/S%c3%a9rrit%20fj%c3%a1rm%c3%a1lar%c3%a1%c3%b0s%2002%202024%20%c3%9er%c3%b3un%20framlei%c3%b0ni.pdf" target="_blank">Sérrit fjármálaráðs 02 2024 Þróun framleiðni</a> </li> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/S%c3%a9rrit%20fj%c3%a1rm%c3%a1lar%c3%a1%c3%b0s%2003%202024%20Mat%20erlendra%20a%c3%b0ila%20%c3%a1%20skuldast%c3%b6%c3%b0u%20hins%20opinbera.pdf" target="_blank">Sérrit fjármálaráðs 03 2024 Mat erlendra aðila á skuldastöðu hins opinbera</a> </li> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/S%c3%a9rrit%20fj%c3%a1rm%c3%a1lar%c3%a1%c3%b0s%2004%202024%20Sj%c3%a1lfb%c3%a6rni%20opinberra%20fj%c3%a1rm%c3%a1la%20og%20%c3%b6ldrun%20%c3%bej%c3%b3%c3%b0arinnar.pdf" target="_blank">Sérrit fjármálaráðs 04 2024 Sjálfbærni opinberra fjármála og öldrun þjóðarinnar</a></li> </ul>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFjármálastöðugleikaráð<p>Fjármálastöðugleikaráð er formlegur samstarfsvettvangur stjórnvalda um fjármálastöðugleika. Ráðið starfar samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2014066.html" target="_blank">lögum um fjármálastöðugleikaráð</a>.</p> <p>Fjármálastöðugleikaráð er formlegur samstarfsvettvangur stjórnvalda um fjármálastöðugleika.</p> <p>Í fjármálastöðugleikaráði sitja ráðherra, og er hann formaður ráðsins og seðlabankastjóri. Formaður kallar ráðið saman til fundar þrisvar sinnum á ári en oftar sé talin þörf á. Fjármálastöðugleikaráð setur sér starfsreglur og heldur gerðabók á fundum sínum.</p> <p>Seðlabanki Íslands veitir ráðinu þær upplýsingar sem ráðið óskar eftir til að sinna hlutverki sínu. Umsýsla vegna fjármálastöðugleikaráðs og undirbúningur funda þess er á hendi ráðuneytisins<br /> <br /> </p> <ul> <li> <a href="/verkefni/efnahagsmal-og-opinber-fjarmal/efnahagsmal/fjarmalastodugleikarad/">Sjá nánari upplýsingar um helstu verkefni og starfsreglur.</a></li> </ul>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFjarskiptasjóður - stjórn<p>Hlutverk fjarskiptasjóðs er að úthluta fjármagni til verkefna sem miða að uppbyggingu stofnkerfa fjarskipta, verkefna sem stuðla að öryggi og samkeppnishæfni þjóðfélagsins á sviði fjarskipta og annarra verkefna, enda sé kveðið á um þau í fjarskiptaáætlun, og ætla má að ekki verði í þau ráðist á markaðsforsendum.&nbsp;</p> <ul> <li><span>Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri, formaður.</span></li> <li><span>Páll Jóhann Pálsson, útgerðarmaður, varaformaður.</span></li> <li><span>Margrét Gauja Magnúsdóttir, fyrrv. varaþingmaður.</span></li> </ul> <p><span>Stjórnin er skipuð til ársloka 2024.</span></p> <blockquote> <ul> <li> <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2005132.html">Lög nr. 132/2005 um fjarskiptasjóð</a></li> </ul> </blockquote>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriFjölmiðlanefnd 2023-2027<p>Fjömiðlanefnd starfar skv. ákvæði 8. gr. laga nr. 38/2011.<br /> <br /> <strong>Fjölmiðlanefnd 2023-2027 er þannig skipuð:</strong><br /> <br /> <span style="text-decoration: underline;">Aðalmenn:<br /> </span><br /> Einar Hugi Bjarnason formaður, skipaður án tilnefningar<br /> <br /> María Rún Bjarnadóttir varaformaður, tilnefndur af Hæstarétti Íslands<br /> <br /> Erla Skúladóttir, tilnefnd af Hæstarétti Íslands<br /> <br /> Róbert H. Haraldsson, tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins<br /> <br /> <span style="text-decoration: underline;">Varamenn:<br /> </span><br /> Sigrún Stefánsdóttir, skipuð án tilnefningar<br /> <br /> Birgir Guðmundsson, tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins<br /> <br /> Þorvaldur Hauksson, tilnefndur af Hæstarétti Íslands</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFlóttamannanefnd<p>Samkvæmt 9. gr. laga um útlendinga, nr. 80/2016, sem tóku gildi þann 1. janúar 2017, skipar félags- og vinnumarkaðsráðherra Flóttamannanefnd til fimm ára í senn.</p> <p>Hlutverk Flóttamannanefndar er m.a. að leggja til við ríkisstjórn heildarstefnu og skipulag móttöku flóttamannahópa skv. 43. gr., hafa yfirumsjón með móttöku hópa flóttafólks og veita stjórnvöldum umsögn um einstök tilvik eftir því sem óskað er. Flóttamannanefnd starfar í samvinnu og samráði við Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna. Flóttamannanefnd skal árlega gera ríkisstjórninni grein fyrir störfum sínum og leggur ráðuneyti félagsmála nefndinni til starfsmann. Félags- og vinnumarkaðsráðherra er heimilt í reglugerð að kveða nánar á um störf Flóttamannanefndar og getur falið nefndinni önnur verkefni sem varða málefni flóttamanna en greinir í ákvæði þessu.</p> <h4>Flóttamannanefndna skipa</h4> <ul> <li>Gerður Gestsdóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Gunnlaugur Geirsson, tilnefndur af dómsmálaráðuneyti</li> <li>Anna Hjartardóttir, tilnefnd af utanríkisráðuneyti</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Árni Matthíasson, án tilnefningar, varaformaður</li> <li>Ólöf María Vigfúsdóttir, tilnefnd af dómsmálaráðuneyti</li> <li>Katrín Einarsdóttir, tilnefnd af utanríkisráðuneyti</li> </ul> <h4>Áheyrnarfulltrúar</h4> <ul> <li>Nína Helgadóttir, tilnefnd af Rauða krossinum á Íslandi</li> <li>Þórður Kristjánsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Íris Kristinsdóttir, tilnefnd af Útlendingastofnun&nbsp;</li> </ul> <h4>Varamenn áheyrnarfulltrúa</h4> <ul> <li>Jón Brynjar Birgisson, tilnefndur af Rauða krossinum á Íslandi</li> <li>María Ingibjörg Kristjánsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Árni Páll Jónsson, tilnefndur af Útlendingastofnun</li> </ul> <h4>Starfsmaður</h4> <ul> <li>Ásta Margrét Sigurðardóttir</li> </ul> <p>Nefndin er skipuð af félags- og vinnumarkaðsráðherra frá 3. október 2022 til 30. september 2027.&nbsp;</p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFlugverndarráðFlugverndarráð er stjórnvöldum til ráðgjafar um flugverndaraðgerðir sem nauðsynlegar eru til að mæta hættu gegn almenningsflugi og almannahagsmunum skv. reglugerð 173/2023. Ráðherra skipar átta aðalmenn og varamenn fyrir hvern til fjögurra ára í senn en skipunartími miðast jafnframt við embættistíma ráðherra. Varamenn taka sæti í forföllum aðalmanna. Aðalmenn og varamenn skulu hafa undirgengist og staðist bakgrunnsathugun ríkislögreglustjóra vegna flugverndar. Atkvæði formanns ræður úrslitum ef atkvæði falla jöfn. Auk fastra fulltrúa getur ráðið boðið gestum til þátttöku á fundum ráðsins eftir þörfum, s.s. til að tryggja sérþekkingu og reynslu við umfjöllun mála.&nbsp;<br /> <br /> Aðalfulltrúar:<br /> Hlín Hólm, formaður, tilnefnd af Samgöngustofu,<br /> Sigrún Henríetta Kristjánsdóttir, tilnefnd af Samgöngustofu,<br /> Ómar Mehmet Annisius, tilnefndur af Lögreglustjóranum á Suðurnesjum,<br /> Berglind Ýr Kjartansdóttir, tilnefnd af Isavia,<br /> Jón Pétur Jónsson, tilnefndur af Ríkislögreglustjóra,<br /> Pollý Hilmarsdóttir, tilnefnd af Icelandair,<br /> Snorri Birgisson, tilnefndur af Fly Play.<br /> Valgerður B. Eggertsdóttir, án tilnefningar.<br /> <br /> Varafulltrúar:<br /> Hallgrímur Aron Hannesson, tilnefndur af Samgöngustofu,<br /> Erla Vinsý Daðadóttir, tilnefnd af Samgöngustofu,<br /> Bjarney Annelsdóttir, tilnefnd af Lögreglustjóranum á Suðurnesjum,<br /> Dieudonné Gerritsen, tilnefndur af Isavia,<br /> Sigríður Björk Guðjónsdóttir, tilnefnd af embætti Ríkislögreglustjóra,<br /> Ari Gylfason, tilnefndur af Icelandair,<br /> Margrét Hrefna Pétursdóttir, tilnefnd af Fly Play,<br /> Friðfinnur Skaftason, án tilnefningar.<br /> <div>&nbsp;</div>InnviðaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriFlugvirktarráð<p>Flugvirktarráð er skipað til þriggja ára í senn í samræmi við ákvæði <span>9. gr. í lögum um loftferðir nr. 80/2022 og 8. gr. reglugerðar um flugvirkt nr. 1025/2012</span></p> <p><span>Hlutverk flugvirktarráðs er meðal annars:<br /> <br /> a) að vera samráðsvettvangur opinberra aðila og annarra um framkvæmd, samvinnu, samhæfingu og áætlanagerð á sviði flugvirktar,<br /> b) gerð tillagna um breytingar á reglum eða löggjöf sem miða að aukinni samhæfingu og skilvirkni við framkvæmd flugvirktar eins og tilefni er til og<br /> c) annað sem ráðherra felur því.</span></p> <p>Flugvirktarráð er þannig skipað:</p> <ul> <li><span>Jón Gunnar Jónsson, formaður, fulltrúi innviðaráðherra,</span></li> <li><span>Friðfinnur Skaftason, varaformaður, fulltrúi innviðaráðherra,</span></li> <li><span>Hrund Hólm, fulltrúi Matvælastofnunar,</span></li> <li><span>Anna Björk Bjarnadóttir, fulltrúi Isavia ohf.,</span></li> <li><span>Guðrún Aspelund, fulltrúi Embættis landlæknis,</span></li> <li><span>Brynjar Júlíus Pétursson, fulltrúi Útlendingastofnunar,</span></li> <li><span>Guðrún Sólveig Ríkarðsdóttir, fulltrúi Ríkisskattstjóra,</span></li> <li><span>Jón Pétur Jónsson, tilnefndur af Embætti ríkislögreglustjóra,</span></li> <li><span>Gunnar Schram, tilnefndur af Lögreglunni á Suðurnesjum,</span></li> <li><span>Júlía Þorvaldsdóttir, tilnefnd af Þjóðskrá Íslands.<br /> </span> <div>&nbsp;</div> </li> </ul> <p><em>Skipunartími er til og með 15. desember 2025.</em></p>InnviðaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriFornminjanefnd 2021-2025<p><span>Skipuð 1. júlí 2021</span></p> <p><span>Fornminjanefnd er skipuð skv. 8. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012 til fjögurra ára í senn. Hlutverk nefndarinnar&nbsp;er m.a.&nbsp; að vinna að stefnumörkun um verndun fornleifa og fornleifarannsóknir&nbsp;ásamt Minjastofnun Íslands.</span></p> <p><span>Fornminjanefnd er þannig skipuð:<br /> </span></p> <p><span><strong>Án tilnefningar</strong><br /> Andrés Skúlason formaður<br /> Ragnheiður H. Þórarinsdóttir, til vara</span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu félaga fornleifafræðinga</strong><br /> Ármann Guðmundsson varaformaður<br /> Guðmundur Ólafsson, til vara<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Félags norrænna forvarða</strong><br /> María Karen Sigurðardóttir <br /> Sigríður Þorgeirsdóttir, til vara<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Rannís</strong><br /> Andrés Pétursson <br /> Steinunn S. Jakobsdóttir, til vara<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</strong><br /> Anna Guðrún Björnsdóttir <br /> Valur Rafn Halldórsson, til vara<br /> <br /> </span></p> <div>&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFræðslusjóður 2023-2027<p><span>Samkvæmt 1. mgr. 11. gr. laga nr. 27/2010, um framhaldsfræðslu, skipar félags- og vinnumarkaðsráðherra Fræðslusjóði níu manna stjórn til fjögurra ára í senn.</span></p> <p>Stjórn Fræðslusjóðs er þannig skipuð:&nbsp;<br /> <br /> Aðalfulltrúar:</p> <ul> <li>Inga Dóra Halldórsdóttir, formaður, án tilnefningar.</li> <li>Eyrún Björk Valsdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands.</li> <li>Finnbogi Sveinbjörnsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands.</li> <li>Karl Rúnar Þórsson, tilnefndur af BSRB.</li> <li>Gylfi Arnbjörnsson, tilnefndur af mennta- og barnamálaráðuneyti.</li> <li>Margrét Sigurðardóttir, tilnefnd sameiginlega af Sambandi íslenskra sveitarfélaga og fjármála- og efnahagsráðuneyti.</li> <li>Heiðrún Björk Gísladóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins.</li> <li>Hulda Birna Baldursdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins.</li> <li>Helga Kristín Kolbeins, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands<br /> <br /> Varafulltrúar</li> <li>Hulda Anna Arnljótsdóttir, varaformaður, án tilnefningar.</li> <li>Stefán Sveinbjörnsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands.</li> <li>Bergþóra Hrönn Guðjónsdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands.</li> <li>Ragnhildur B. Bolladóttir, tilnefnd af BSRB.</li> <li>Jóhanna Þórunn Pálsdóttir, tilnefnd af mennta- og barnamálaráðuneyti.</li> <li>Einar Mar Þórðarson, tilnefndur sameiginlega af Sambandi íslenskra sveitarfélaga og fjármála- og efnahagsráðuneyti.</li> <li>Ólafur G. Halldórsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins.</li> <li>Páll Ásgeir Guðmundsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins.</li> <li>Sigurbjörn Árni Arnbjörnsson, tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands.<br /> <br /> Varaformaður situr fundi stjórnarinnar með málfrelsi og tillögurétt.<br /> <br /> Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti greiðir ekki sérstaklega fyrir störf í stjórninni.&nbsp;</li> </ul> <div>&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriFramkvæmdahópur um óstaðbundin störf<p><span>Í stjórnarsáttmála Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs frá því í nóvember 2021 segir að til að styðja við byggðaþróun og valfrelsi í búsetu verði störf hjá ríkinu ekki staðbundin nema eðli starfsins krefjist þess sérstaklega. Í byggðaáætlun fyrir árin 2022-2036, sem samþykkt var einróma á Alþingi í júní 2022, er aðgerð B.7 Óstaðbundin störf sem fjallar sérstaklega um þetta.<br /> </span></p> <p>Með vísan í samþykkt ríkisstjórnar, dags. 31. janúar 2023, hefur innviðaráðherra skipað framkvæmdahóp um óstaðbundin störf sem hefur það hlutverk að fylgja verkefninu eftir.</p> <p>Framkvæmdahópurinn er þannig skipaður:<br /> Aðalsteinn Þorsteinsson, fulltrúi innviðaráðherra og formaður hópsins,<br /> Aldís Magnúsdóttir, fulltrúi fjármála- og efnahagsráðherra,<br /> Dagný Jónsdóttir, fulltrúi forsætisráðherra.</p> <p>Með hópnum starfa sérfræðingar hjá innviðaráðuneytinu. Mannauðsstjórar ráðuneyta munu jafnframt koma að aðgerðinni með beinum hætti og hún unnin í nánu samstarfi allra ráðuneyta, Byggðastofnunar, Fjársýslu ríkisins, Félags forstöðumanna ríkisstofnana og annarra hlutaðeigandi aðila.</p> <div>&nbsp;</div>InnviðaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriFramkvæmdanefnd búvörusamninga 2017-2026<p>Með vísan til ákvæða 31. gr. búvörulaga nr. 99/1993 skipar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sex menn í Framkvæmdanefnd búvörusamninga. Ráðherra tilnefnir tvo fulltrúa og skal annar þeirra vera formaður. Ráðherra sem fer með fjárreiður ríkisins tilnefnir einn fulltrúa og Bændasamtök Íslands tilnefna þrjá fulltrúa. Varamenn eru skipaðir á sama hátt.</p> <p>Framkvæmdanefnd búvörusamninga er sjálfstæð í störfum sínum og setur sér starfsreglur. Framkvæmdanefnd búvörusamninga er samráðsvettvangur samningsaðila um framkvæmd samninga skv. 30. gr. búvörulaga. Nefndin er ráðherra til ráðgjafar við framkvæmd samninga skv. 30. gr. Hún tekur ákvarðanir um tilfærslur framlaga milli einstakra samningsliða og greiðslutilhögun framlaga. Ákvarðanir í nefndinni skulu teknar með einföldum meirihluta atkvæða. Séu ákvæði jöfn sker atkvæði formanns úr um niðurstöðu. Ákvarðanir Framkvæmdanefndar búvörusamninga eru endanlegar á stjórnsýslustigi. Fundargerðir og ákvarðanir nefndarinnar skal birta opinberlega.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:&nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Sigurður Eyþórsson, skipaður formaður án tilnefningar<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Varamaður: <span>Elísabet Anna Jónsdóttir</span>, skipuð án tilnefningar</p> <p>&nbsp; &nbsp; • Bryndís Eiríksdóttir, skipað án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Arnar Freyr Einarsson, skipaður án tilnefningar <br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Hrefna Rós Matthíasdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: <span>Sólrún Halldóra Þrastardóttir,</span>&nbsp;tilnefndur af sama <br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Herdís Magna Gunnarsdóttir, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Gunnar Þorgeirsson, tilnefndur af sama<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Rafn Bergsson, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Guðrún Eik Skúladóttir, tilnefnd af sama <br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Trausti Hjálmarsson, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Ásta Fönn Flosadóttir, tilnefnd af sama.</p>MatvælaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFramkvæmdanefnd vegna uppbyggingar þjóðarhallar í innanhúsíþróttum<p>Framkvæmdanefnd vegna uppbyggingar þjóðarhallar í innanhúsíþróttum skipuð af mennta- og barnamálaráðherra og Reykjavikurborg hefur það hlutverk að leiða faglega vinnu vegna allra þátta uppbyggingar mannvirkisins og skipulags því tengdu s.s. vegna hönnunar, útboða, tæknilegrar útfærslu, rekstrarforms og hvernig staðið verði að fjármögnun.<br /> <br /> Framkvæmdanefndina skipa:</p> <ul> <li>Gunnar Einarsson, formaður</li> <li>Jón Viðar Guðjónsson, fulltrúi ríkisins</li> <li>Þórey Edda Elísdóttir, fulltrúi ríkisins</li> <li>Ómar Einarsson, fulltrúi Reykjavíkurborgar</li> <li>Ólöf Örvarsdóttir, fulltrúi Reykjavíkurborgar<br /> <br /> </li> </ul> <p>Framkvæmdanefndin starfi þar til að uppbyggingu þjóðarhallar er lokið.<br /> <br /> </p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriFramtíð eigna og aðstöðu ríkissins á Núpi í Dýrafirði<p><span>Að gera tillögur um framtíð eigna og aðstöðu ríkisins á Núpi í Dýrafirði.&nbsp;<br /> Nefndinni er falið að kanna og setja fram hugmyndir um aðra framtíð staðarins&nbsp;<br /> en sem&nbsp; fólst í hugmyndum um sölu hans til einkaaðila.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p><span>Sæmundur Kristján Þorvaldsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra</span></p> <p><span>Þráinn Sigurðsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra</span></p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriGæðaráð með gæðum kennslu og rannsókna við íslenska háskóla 2022-2027<p>Gæðaráð íslenskra háskóla ber ábyrgð á eftirliti með gæðum kennslu og rannsókna við íslenska&nbsp;háskóla, sbr. lög nr. 63/2006 og reglur nr. 321/2009. Hlutverk Gæðaráðs er að&nbsp;móta aðferðafræði fyrir ytra gæðamat og koma með tillögur til ráðherra. Í þessu&nbsp;felst meðal annars að móta staðla fyrir gæðakerfi og að endurskoða viðmið fyrir&nbsp;umsóknir um viðurkenningu sbr. reglur nr. 1067/2006. Ráðið skrifar handbók með&nbsp;leiðbeiningum fyrir innra- og ytra gæðaeftirlit, til notkunar fyrir háskóla og&nbsp;matsnefndir. Það gerir tillögu til ráðherra um þriggja ára áætlun um ytra&nbsp;gæðaeftirlit með kennslu og rannsóknum sbr. reglur nr. 321/2009. Það hefur&nbsp;ábyrgð á framkvæmd ytra gæðaeftirlits skv. þriggja ára áætlun ráðherra og&nbsp;veitir ráðherra og háskólum ráðgjöf um innra gæðastarf háskólanna og eflingu&nbsp;gæðavitundar. Gæðaráð upplýsir ráðherra og háskóla um niðurstöður ytra&nbsp;gæðaeftirlits og gerir allar niðurstöður gæðamats opinberar.&nbsp; Ráðið leitar&nbsp;ráðgjafar hjá ráðgjafanefnd um framkvæmd og málefni gæðaeftirlits.</p> <p>Gæðaráðið er þannig skipað:</p> <ul> <li>Prof. Crichton Lang, formaður, án tilnefningar, </li> <li>Prof. Ellen Hazelkom, án tilnefningar, </li> <li>Prof. Riitta Pyykkö, án tilnefningar,</li> <li>Prof. Philip Winn, án tilnefningar,</li> <li>Liv Teresa Muth, tilnefnd af Landssamtökum íslenskra stúdenta.</li> </ul>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriGeðráð<p><span>Skipun Geðráðs er í samræmi við þingsályktun um stefnu í geðheilbrigðismálum til 2030 og aðgerð 3.A.1. í þingsályktun um aðgerðaáætlun geðheilbrigðismála 2023-2027. Geðráði er ætlað að vera breiður samráðsvettvangur haghafa um geðheilbrigðismál þar sem stjórnvöld, notendur, aðstandendur og fagfólk fjallar um málaflokkinn og komi þannig að mótun stefnu, stöðugum umbótum og framþróun í honum.&nbsp;<br /> <br /> Hlutverk Geðráðs er m.a. að:&nbsp;</span></p> <ul> <li><span>Vera heilbrigðisráðherra til ráðgjafar við faglega stefnumörkun í geðheilbrigðismálum.</span></li> <li><span>Fylgjast með framþróun og áherslum í geðheilbrigðisþjónustu hérlendis og á alþjóðavísu.</span></li> <li><span>Hafa yfirsýn yfir stöðu geðheilbrigðismála á Íslandi sem og í samanburði við önnur lönd.</span></li> <li><span>Fylgjast með framgangi gildandi aðgerðaáætlunar í geðheilbrigðismálum.</span></li> <li><span>Vinna verkefni sem því eru falin af heilbrigðisráðherra varðandi greiningu, þróun eða útfærslu geðheilbrigðisþjónustu sem auka virði og gæði þjónustunnar fyrir notendur og aðstandendur.&nbsp;</span></li> <li>Hlutverk Geðráðsins er endurskoðað með reglubundnum hætti.</li> </ul> <p>Starfsemi Geðráðs:</p> <ul> <li><span>Geðráð setur sér starfsreglur sem ráðherra samþykkir.&nbsp;</span></li> <li><span>Ráðið fundar reglulega, þó eigi sjaldnar en ársfjórðungslega og skilar heilbrigðisráðherra skýrslu í desember ár hvert, með tillögum um áherslur verkefna næsta árs.</span></li> <li><span>Geðráði er heimilt með samþykki heilbrigðisráðherra að stofna smærri vinnuhópa eða faghópa um einstök verkefni sem því eru falin af heilbrigðisráðherra. </span></li> </ul> <p><span>Skipan Geðráðs:<br /> </span>Geðráð verður skipað 17 aðilum þar sem fjöldi fulltrúa notenda og aðstandenda verður jafn fjölda fulltrúa veitenda geðheilbrigðisþjónustu, háskólasamfélagsins, stjórnvalda, opinberra stofnana og annarrar opinberrar þjónustu. Vonir standa til þess að slík skipun verði til þess að þróun geðheilbrigðismála verði í vaxandi mæli notendamiðuð og valdeflandi.</p> <p><span> <br /> <strong>Geðráð skipa</strong></span></p> <ul> <li><span>Páll Matthíasson, formaður</span></li> <li><span>Alma Ýr Ingólfsdóttir, fulltrúi notendasamtaka eða félagasamtaka</span></li> <li><span>Tómas Kristjánsson, fulltrúi notendasamtaka eða félagasamtaka</span></li> <li><span>Sandra Björk Birgisdóttir, fulltrúi notendasamtaka eða félagasamtaka</span></li> <li><span>Héðinn Unnsteinsson, fulltrúi notenda</span></li> <li><span>Sigríður Gísladóttir, fulltrúi notenda</span></li> <li>Svava Arnardóttir, fulltrúi notenda</li> <li><span>Grétar Björnsson, fulltrúi notenda</span></li> <li><span>Ágúst Kristján Steinarsson, fulltrúi notenda</span></li> <li><span>Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, fulltrúi embættis landlæknis</span></li> <li><span>Sigurrós Jóhannsdóttir, fulltrúi fyrsta stigs heilbrigðisþjónustu</span></li> <li><span>Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, fulltrúi annars stigs heilbrigðisþjónustu</span></li> <li><span>Nanna Bríem, fulltrúi þriðja stigs heilbrigðisþjónustu</span></li> <li><span>Gunnar Þór Gunnarsson, fulltrúi heilbrigðisþjónustu utan höfuðborgarsvæðisins</span></li> <li><span>Eydís Kr. Sveinbjarnardóttir, fulltrúi frá Háskóla Íslands</span></li> <li><span>Gísli Kort Kristófersson, fulltrúi frá Háskólanum á Akureyri</span></li> <li><span>Linda Bára Lýðsdóttir, fulltrúi frá Háskólanum í Reykjavík</span></li> <li>Friðrik Már Sigurðsson, fulltrúi frá sveitarfélögum</li> </ul> <p><span>Starfsmenn Geðráðs verða Helga Sif Friðjónsdóttir og Ingibjörg Sveinsdóttir.<br /> <br /> Geðráð er skipað af heilbrigðisráðherra frá 1. október 2023 til tveggja ára.&nbsp;<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriGjafsóknarnefnd<p><a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1991091.html">Lög um meðferð einkamála nr. 91/1991.</a> , kafli XX, gr. 125-128 um gjafsókn.<br /> <br /> Þar segir í 125. gr.:<br /> <br /> 1. Í þessum kafla er orðið gjafsókn notað bæði um gjafsókn og gjafvörn.<br /> <br /> 2. Ráðherra skal skipa nefnd þriggja lögfræðinga, gjafsóknarnefnd, til fjögurra ára í senn til að veita umsögn um umsóknir um gjafsókn. Einn nefndarmanna skal skipaður eftir tilnefningu Lögmannafélags Íslands en annar eftir tilnefningu Dómarafélags Íslands. Ráðherra getur kveðið nánar á um starfshætti gjafsóknarnefndar í reglugerð.<br /> <br /> 3. Umsókn um gjafsókn skal vera skrifleg og beint til ráðherra. Í henni skal greint skýrlega frá máli sem hún varðar og rökstutt að skilyrðum fyrir gjafsókn sé fullnægt. Umsókn skulu fylgja gögn eftir þörfum.<br /> <br /> 4. Ráðherra veitir gjafsókn eftir umsókn aðila. Hún verður því aðeins veitt að gjafsóknarnefnd mæli með því.</p> <blockquote> <ul> <li><a href="http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/045-2008">Reglugerð 45/2008 um starfshætti gjafsóknarnefndar.</a></li> <li><a href="/verkefni/log-og-rettur/gjafsokn/">Almennar upplýsingar varðandi gjafsókn</a></li> </ul> </blockquote> <p>Nefndina skipa til og með 30. júní 2024:</p> <ul> <li>Áslaug Árnadóttir, lögfræðingur og jafnframt formaður, án tilnefningar, varamaður Finnur Magnússon, lögmaður.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </li> <li>Hervör Lilja Þorvaldsdóttir, landsréttardómari, tilnefnd af Dómarafélagi Íslands, varamaður Kjartan Bjarni Björgvinsson, héraðsdómari.</li> <li>Jóhannes Albert Sævarsson, lögmaður, tilnefndur af Lögmannafélagi Íslands,<br /> varamaður Þórdís Bjarnadóttir, lögmaður.</li> </ul>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriGljúfrasteinn - hús skáldsins, stjórn 2020-2024<p>Skipað skv. 5. gr.&nbsp; reglna nr. 361/2012 um Gljúfrastein - hús skáldsins.&nbsp;Hlutverk stjórnarinnar er að vera forstöðumanni Gljúfrasteins til ráðgjafar.</p> <p>Stjórnin er þannig skipuð:</p> <ul> <li>Ingibjörg Sigurjónsdóttir formaður, skipuð án tilnefningar,</li> <li>Erling Jóhannesson tilnefndur af Bandalagi íslenskra listamanna,</li> <li> Rannveig Jónsdóttir tilnefnd af fjölskyldu Halldórs Laxness.</li> </ul>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriGrænlandssjóður - stjórn 2018-2021<p dir="LTR">Stjórn Grænlandssjóðs er þannig skipuð: </p> <ul> <li>Karítas Ríkharðsdóttir formaður, skipuð án tilnefningar, </li> <li>Óttarr Örn Guðlaugsson tilnefndur af utanríkisráðuneyti, </li> <li>Bryndís Haraldsdóttir tilnefnd af Alþingi. </li> <li>Varamenn eru: </li> <li>Ragnheiður Helga Þórarinsdóttir skipuð án tilnefningar, </li> <li>Þórdís Pálsdóttir tilnefnd af utanríkisráðuneyti, </li> <li>Vilhjálmur Árnason tilnefndur af Alþingi. </li> </ul> <p>Grænlandssjóður starfar sbr. ákvæði 2. gr. laga nr. 108/2016. &nbsp; Sjóðsstjórn hefur á hendi stjórn sjóðsins og gerir tillögur til ráðherra um styrkveitingar.</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriHæfnisnefnd vegna ráðningar í embætti forstjóra nýrra stofnana ráðuneytisins<p>Skipuð 9. júlí 2024.</p> <p>Hæfnisnefndin hefur það hlutverk að leggja mat á umsóknir um embætti forstjóra Umhverfis- og orkustofnunar, Náttúruverndarstofnunar og Náttúrufræðistofnunar.</p> <p>Við störf sín skal hún hafa til hliðsjónar reglur nr. 1600/2023 um ráðgefandi nefndir er meta hæfni umsækjenda um störf forstöðumanna.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <p>Kristín Þórðardóttir, sýslumaður á Suðurlandi, formaður<br /> Kristján Skarphéðinsson, fyrrv. ráðuneytisstjóri<br /> Finnur Árnason, formaður stjórnar NLSH</p>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriHættumatsnefnd fyrir Eyjafjarðarsveit<p>Skipuð 16. febrúar 2021.</p> <p>Nefndin er skipuð skv. 4. gr. reglugerðar nr 505/2000 um hættumat vegna ofanflóða, flokkun og nýtingu hættusvða og gerð bráðabirgðahættumats að beiðni Eyjafjarðarsveitar</p> <p><strong>Án tilnefningar</strong><br /> Gunnar Guðni Tómasson, formaður<br /> Fjóla Guðrún Sigtryggsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Eyjafjarðarsveitar</strong><br /> Finnur Yngvi Kristinsson, sveitarstjóri<br /> Ásta Arnbjörg Pétursdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi</p>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriHættumatsnefnd fyrir Fjarðabyggð<p>Skipuð 7. júlí 2021.<br /> Nefndin er skipuð samkvæmt 4. gr. reglugerðar nr. 505/2000 um hættumat vegna ofanflóða, flokkun og nýtingu hættusvæða að beiðni Fjarðabyggðar&nbsp;vegna gerðar hættumats fyrir Stöðvarfjörð.</p> <p><span><strong>Án tilnefningar</strong><br /> Gunnar Guðni Tómasson, formaður<br /> Fjóla Guðrún Sigtryggsdóttir</span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Fjarðabyggðar<br /> </strong></span>Þuríður Lillý Sigurðardóttir, formaður umhverfis- og skipulagsnefndar<br /> Marinó Stefánsson, sviðsstjóri framkvæmdasviðs</p>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriHættumatsnefnd vegna eldgosa<p>Skipuð 7. mars 2016.</p> <p>Nefndinni er falið er að gera tillögur til umhverfis- og auðlindaráðherra um hættumatsviðmið sem eiga að liggja til grundvallar vinnu við hættumat vegna eldgosa. <br /> Veðurstofa Íslands mun veita nefndinni þá sérfræðiráðgjöf sem þörf er talin á vegna vinnu hennar. Ber nefndinni að kalla þá aðila til samráðs sem að málinu koma, s.s. forsætisráðuneyti, innanríkisráðuneyti, atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti, Almannavarnir, Samgöngustofu, Vegagerðina, Landgræðslu ríkisins og Isavia. <br /> Áætlað er að nefndin skili tillögum til umhverfis- og auðlindaráðherra í lok árs 2018. <br /> <br /> <strong>Án tilnefningar</strong> <br /> Hafsteinn Pálsson, formaður</p> <p> <strong>Samkvæmt tilnefningu Jarðvísindastofnunar HÍ</strong> <br /> Ingibjörg Jónsdóttir</p> <p> <strong>Samkvæmt tilnefningu Veðurstofu Íslands</strong> <br /> Sigrún Karlsdóttir</p> <p> <strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</strong> <br /> Lúðvík G. Gústafsson <br /> Kristín Hermannsdóttir</p>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriHættumatsnefnd vegna vatns- og sjávarflóða<p>Skipuð 7. mars 2016.</p> <p>Nefndinni er falið að gera tillögur til umhverfis- og auðlindaráðherra um hættumatsviðmið sem eiga að liggja til grundvallar vinnu við hættumat vegna vatnsflóða og sjávarflóða. <br /> Veðurstofa Íslands mun veita nefndinni þá sérfræðiráðgjöf sem þörf er talin á vegna vinnu hennar. Ber nefndinni að kalla þá aðila til samráðs sem að málinu koma, s.s. forsætisráðuneyti, innanríkisráðuneyti, atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti, Almannavarnir, Samgöngustofu og Landgræðslu ríkisins. <br /> Áætlað er að nefndin skili tillögum til umhverfis- og auðlindaráðherra í árslok 2018. <br /> <br /> <strong>Án tilnefningar</strong> <br /> Hafsteinn Pálsson, formaður <br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Vegagerðarinnar</strong> <br /> Sigurður Sigurðarson</p> <p> <strong>Samkvæmt tilnefningu Veðurstofu Íslands</strong> <br /> Sigrún Karlsdóttir</p> <p> <strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</strong> <br /> Arnbjörg Sveinsdóttir <br /> Jón Viðar Matthíasson</p>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriHappdrættisráð Happdrættis Dvalarheimilis aldraðra sjómanna<p style="background: white;"><strong><span>Aðalmenn:</span></strong></p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li> <p><span>Guðgeir Eyjólfsson, lögfræðingur, formaður ráðsins</span></p> </li> <li> <p><span>Guðrún Björg Birgisdóttir, lögfræðingur</span></p> </li> <li> <p><span>Berta Gunnarsdóttir, lögfræðingur</span></p> </li> </ul> <p><strong><span>Varam</span></strong><strong><span>enn</span></strong><strong><span>:</span></strong></p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li> <p><span>Þórarna Ólafsdóttir, lögfræðingur</span></p> </li> <li> <p><span>Fanney Óskarsdóttir, lögfræðingur</span></p> </li> </ul> <p><em><span>Skipunartími er til og með 28. febrúar 202</span></em><em><span>6</span></em><em><span>.</span></em></p>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriHappdrættisráð Happdrættis Háskóla Íslands<p><span>Happdrættisráð Happdrættis Háskóla Íslands er þannig skipað:</span></p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li> <p><span>Ásta Guðrún Beck, lögfræðingur</span><span>, formaður ráðsins</span></p> </li> <li> <p><span>Guðgeir Eyjólfsson, lögfræðingur,</span></p> </li> <li> <p><span>Úlfur Þór Andrason, lögfræðingur</span></p> </li> </ul> <p><span>Varamaður er Berta Gunnarsdóttir, lögfræðingur</span></p> <p><em><span>Skipunartími er til og með 28. febrúar 202</span></em><em><span>6</span></em><em><span>.</span></em></p>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriHappdrættisráð Happdrættis Sambands íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga<p style="background: white;"><span>Happdrættisráð Happdrættis Sambands íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga</span></p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li> <p><span>Ástríður Jóhannesdóttir, lögfræðingur, formaður ráðsins</span></p> </li> <li> <p><span>Sigrún Jóhannesdóttir lögfræðingur</span></p> </li> <li> <p><span>Úlfur Þór Andrason, lögfræðingur</span></p> </li> </ul> <p><span>Varamaður er Tryggvi Þórhallsson, lögfræðingur.</span></p> <p><em><span>Skipunartími er til og með 28. febrúar 202</span></em><em><span>6</span></em><em><span>.</span></em></p> <p><span></span></p>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriHljóðritasjóður. Stjórn 2019 - 2022<p>Hljóðritasjóður starfar skv. ákvæði 2. gr. reglna um hljóðritasjóð dags. 1. apríl 2016. Hlutverk stjórnarinnar er að gera tillögur til ráðherra um úthlutun úr sjóðnum samkvæmt þeim reglum sem um sjóðinn gilda. Skipunartímabil er frá 1. nóvember 2019 til 31. október 2022.</p> <p>Stjórnin er þannig skipuð:</p> <ul> <li>Unnur Birna Björnsdóttir formaður, skipuð án tilnefningar,</li> <li>Eiður Arnarsson varaformaður, skipaður samkvæmt tilnefningu Samtóns,</li> <li>Ólafur Hólm Einarsson skipaður samkvæmt tilnefningu Samtóns.</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Ingibjörg Sigurjónsdóttir skipuð án tilnefningar,</li> <li>Jóhann Ágúst Jóhannsson skipaður samkvæmt tilnefningu Samtóns. </li> <li>Kristjana Stefánsdóttir skipuð samkvæmt tilnefningu Samtóns.</li> </ul>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriHöfundaréttarnefnd 2018-2022<p>"Starfar skv. 58. gr. laga um höfundarrétt nr. 73/1972 með áorðnum breytingum 2009. ""[Til ráðuneytis menntamálaráðherra um höfundaréttarmál skal vera nefnd fimm sérfróðra manna á sviði höfundaréttar sem ráðherra skipar til fjögurra ára í senn. Við skipun nefndarinnar skal haft samráð við helstu höfundaréttarsamtök landsins. Enn fremur skal koma á fót höfundaréttarráði. Í ráðinu skulu kynnt og rædd höfundaréttarmálefni sem efst eru á baugi á hverjum tíma. Í ráðinu skulu eiga sæti fulltrúar tilnefndir af þeim samtökum sem hlotið hafa lögformlega viðurkenningu ráðuneytisins til meðferðar höfundaréttar, svo og annarra helstu höfundaréttarsamtaka í landinu. Enn fremur fulltrúar útvarpsstofnana og annarra hagsmunaaðila. Menn, sem skipa höfundaréttarnefnd, skulu og eiga sæti í ráðinu, svo og þeir aðilar sem ráðherra skipar sérstaklega í ráðið. Menntamálaráðherra eða sá sem hann nefnir í sinn stað skal vera í forsæti á fundum ráðsins. Ráðherra setur nánari reglur um höfundaréttarnefnd og höfundaréttarráð.]"</p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li>Rán Tryggvadóttir dósent, formaður,</li> <li>Guðrún Björk Bjarnadóttir hrl.,</li> <li>Erla Svanhvít Árnadóttir hrl.,</li> <li>Gunnar Guðmundsson hdl.,</li> <li> Hjördís Halldórsdóttir hrl., </li> <li>Sigríður Rut Júlíusdóttir hrl.,</li> <li>Tómas Þorvaldsson hdl.</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur,</li> <li>Harpa Fönn Sigurjónsdóttir.</li> </ul>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriHöfundaréttarráð 2021-2024<p><span>Vettvangur fyrir kynningu og umræðu um þau höfundaréttarmálefni sem efst eru á&nbsp;baugi á hverjum tíma, einkum tillögur um breytingar á höfundalögum og áhrif&nbsp;höfundalaga á samfélagið. Með vísan til 58. gr. höfundalaga, nr. 73/1972 og 6.&nbsp;gr. reglugerðar um starfsreglur höfundaréttarnefndar og höfundaréttarráðs, nr.&nbsp;500/2008. Árið 1992 var kveðið á um að stofnað skyldi höfundaréttarráð í&nbsp;tengslum við 58. gr. laga nr. 73/1972. Í áliti Menntamálanefndar á Alþingi í&nbsp;ársbyrjun 2006&nbsp; kemur fram að virkja skuli þetta ákvæði og stofna&nbsp;höfundaréttarráð.</span></p> <p><span>Í höfundarréttarráði eiga sæti:<br /> Sólveig Berg tilnefnd af Arkitektafélagi Íslands,<br /> Erling Jóhannesson tilnefndur af Bandalagi íslenskra listamanna,<br /> Hjálmar Jónsson tilnefndur af Blaðamannafélagi Íslands,<br /> Ásgrímur Már Friðriksson tilnefndur af Fatahönnunarfélagi Íslands,<br /> Halldór Birgisson tilnefndur af Félagi íslenskra bókaútgefenda,<br /> Oddur Hermannsson tilnefndur af Félagi íslenskra landslagsarkitekta,<br /> Birna Hafstein tilnefnd af Félagi íslenskra leikara,<br /> Margrét Bjarnadóttir tilnefnd af Félagi íslenskra listdansara,<br /> Anna Eyjólfsdóttir tilnefnd af Félagi íslenskra myndlistarmanna,<br /> Kristín Eva Ólafsdóttir tilnefnd af Félagi íslenskra teiknara,<br /> Hákon Már Oddsson tilnefndur af Félagi kvikmyndagerðarmanna,&nbsp;<br /> Margrét Örnólfsdóttir tilnefnd af&nbsp; Félagi leikskálda- og handritshöfunda,&nbsp;<br /> Kolbrún Halldórsdóttir tilnefnd af Félagi leikstjóra á Íslandi,<br /> Helga Sigrún Harðardóttir tilnefnd af Fjölís,&nbsp;<br /> Mörður Árnason tilnefndur af Hagþenki,<br /> Rósa María Hjörvar tilnefnd af Hljóðbókasafni Íslands,<br /> Kristján Örn Kjartansson tilnefndur af Miðstöð hönnunar og arkitektúrs,<br /> Fróði Steingrímsson tilnefndur af IHM,&nbsp;<br /> Harpa Fönn Sigurjónsdóttir tilnefnd af Myndstefi,&nbsp;<br /> Ragnheiður Tryggvadóttir tilnefnd af Rithöfundasambandi Íslands,&nbsp;<br /> Margrét Magnúsdóttir tilnefnd af Ríkisútvarpinu,<br /> Heiðrún Björk Gísladóttir tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins,<br /> Lilja Ósk Snorradóttir tilnefnd af Samtökum iðnaðarins,&nbsp;<br /> Ísold Uggadóttir tilnefnd af Samtökum kvikmyndaleikstjóra,<br /> Gylfi Garðarsson tilnefndur af SÍTÓN,<br /> Óttarr Ólafur Proppé tilnefndur af STEF,&nbsp;<br /> Páll Ásgrímsson tilnefndur af Sýn hf.,<br /> Hreiðar Ingi Þorsteinsson tilnefndur af Tónskáldafélaginu,<br /> Örn Hrafnkelsson tilnefndur af Upplýsingu, <span style="white-space: pre;"> </span><br /> Hulda Árnadóttir tilnefnd af Viðskiptaráði Íslands.</span></p> <p>Auk ofangreindra eiga nefndarmenn í höfundarréttarnefnd fast sæti í höfundarréttarráði.</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriHönnunarsjóður - stjórn 2019-2022<p>Hlutverk hönnunarsjóðs er að efla þekkingu og atvinnu- og verðmætasköpun á sviði hönnunar og arkitektúrs með fjárhagslegum stuðningi og ráðgjöf. Einnig að styrkja kynningar- og markaðsstarf erlendis sem stuðlar að útflutningi á íslenskri hönnun.</p> <p>Í stjórninni eiga sæti:</p> <ul> <li>Birna Bragadóttir, skipuð formaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Guðrún Inga Ingólfsdóttir, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðuneytinu&nbsp;</li> <li>Rúna Thors, tilnefnd af Hönnunarmiðstöð Íslands</li> <li>Stefán Snær Grétarsson, tilnefndur af Hönnunarmiðstöð&nbsp; Íslands</li> <li>Þráinn Hauksson, tilnefndur af Hönnunarmiðstöð Íslands.<br /> <br /> <br /> </li> </ul>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriHönnunarstefna 2014-2018 - stýrihópur um framkvæmd<p>Til að tryggja framgang Hönnunarstefnu skipar ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra stýrihóp sem hefur það hlutverk að meta stöðu þeirra aðgerða sem tilgreindar eru í Hönnunarstefnunni og liðka fyrir nauðsynlegu samtali milli aðila. Hönnunarstefna 2014-2018 er sett fram til fimm ára í breiðu samstarfi stjórnvalda og hönnunarsamfélagsins. Endurskoðun stefnunnar mun hefjast á árinu 2016.</p> <p>Í stýrihópnum eiga sæti:</p> <ul> <li>Helga Aðalheiður Haraldsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar</li> <li>Halla Helgadóttir, tilnefnd af Hönnunarmiðstöð Íslands</li> <li>Karitas Halldóra Gunnarsdóttir, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðuneyti.</li> </ul> <p>&nbsp;</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriHorses of Iceland markaðsverkefni íslenska hestsins - Verkefnisstjórn<p>Skipuð á grundvelli samnings undirrituðum af matvælaráðherra &nbsp;þann 25. mars 2022 um markaðsverkefni til kynningar á íslenska hestinum sem ber heitið Horses of Iceland. &nbsp;Tilgangur verkefnisins er að stuðla að því að styrkja ímynd íslenska hestins með samhæfðum skilaboðum í markaðsaðgerðum og kynningarstarfi. Um er að ræða markaðssamstarf sem nýtist heildarhagsmunum í uppbyggingu orðspors íslenska hestsins á heimsvísu í þeim tilgangi að leggja grunn að auknum gjaldeyristekjum s.s. með sölu á hestum og vörum og þjónustu því tengdu. Hlutverk verkefnisstjórnar er að bera ábyrgð á framkvæmd aðgerðaráætlunar og að hún fylgi meginmarkmiðum verkefnisins. Hún samþykkir jafnframt verkefnisáætlun sem Íslandsstofa gerir tillögu um. Ákvarðanir skulu afgreiddar með samkomulagi í verkefnisstjórn. Verkefnisstjórn hefur hvorki fjárhagslega umsýslu né gengur til viðskipta í eigin nafni vegna verkefnisins. Íslandsstofa sér um framkvæmd verkefnisins í nánu samstafi við verkefnisstjórn.</p> <p>Í verkefnisstjórninni eiga sæti: </p> <p>&nbsp; &nbsp; Þorvaldur Tómas Jónsson, skipaður formaður án tilnefningar<br /> &nbsp; &nbsp; Hrafnhildur H. Guðmundsdóttir, frá Félagi tamningamanna<br /> &nbsp; &nbsp; Steinunn Guðbjörnsdóttir, frá Samtökum ferðaþjónustunnar<br /> &nbsp; &nbsp; Rúnar Þór Guðbrandsson, frá hrossaútflytjendum<br /> &nbsp; &nbsp; Heiðrún Ósk Eymundsdóttir, frá Félagi hrossabænda<br /> &nbsp; &nbsp; Jónína Sif Eyþórsdóttir, frá Landssambandi hestamannafélaga<br /> &nbsp; &nbsp;&nbsp;Guðni Halldórsson, frá Landssambandi hestamannafélaga<br /> &nbsp; &nbsp; Þórunn Eggertsdóttir, frá Félagi hrossabænda.</p>MatvælaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriHrafnseyrarnefnd<p>Nefndin hefur ráðgefandi hlutverk við að marka starfseminni á Hrafnseyri við Arnarfjörð stefnu og inntak með því meðal annars að leggja árlega til við ráðuneytið áætlun á grundvelli þeirrar framtíðarsýnar sem mörkuð hefur verið í sóknaráætlun landshlutans á hverjum tíma og skýrslu starfshóps um framtíðarstarfsemi á Hrafnseyri. Nefndin skal jafnframt vera faglegur bakhjarl fyrir staðarhaldara. Þá skal nefndin stuðla að því að starfsemin á Hrafnseyri styðji við annað menningar- og fræðslustarf á Vestfjörðum.</p> <h4>Nefndina skipa:</h4> <ul> <li>Guðmundur Hálfdánarson, formaður</li> <li>Margrét Hallgrímsdóttir, varaformaður, fulltrúi forsætisráðuneytis</li> <li>Elísabet Gunnarsdóttir, fulltrúi Háskólaseturs Vestfjarða</li> <li>Aðalsteinn Óskarsson, fulltrúi Vestfjarðastofu</li> </ul> <h4>Varamenn:</h4> <ul> <li>Páll Þórhallsson, fulltrúi forsætisráðuneytis</li> <li>Peter Weiss, fulltrúi Háskólaseturs Vestfjarða</li> <li>Steinunn Ása Sigurðardóttir, fulltrúi Vestfjarðastofu</li> </ul>ForsætisráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriHreindýraráð<p>Skipað 9. júlí 2020.<br /> Hreindýraráð starfar samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1994064.html#G13M1">14. gr. laga nr. 64/1994</a> um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum ásamt síðari breytingum, sbr. lög <a href="http://www.althingi.is/altext/stjt/2000.100.html">nr. 100/2000</a> og <a href="http://www.althingi.is/altext/stjt/2002.164.html#G31M1">nr. 164/2002</a>.</p> <p>Umhverfisráðherra skipar fjóra menn í hreindýraráð til fjögurra ára í senn. Formaður er skipaður án tilnefningar, Búnaðarsamband Austurlands og Búnaðarsamband Austur- Skaftafellssýslu tilnefna einn fulltrúa hvort og sveitarfélög á veiðisvæði hreindýra einn fulltrúa.</p> <p>Hlutverk ráðsins er að vera Umhverfisstofnun og umhverfisráðherra til ráðgjafar um vernd, veiðar og nýtingu hreindýrastofnsins. Fulltrúum Náttúrustofu Austurlands og Náttúrufræðistofnunar Íslands er heimilt að sitja fundi Hreindýraráðs og hafa þar málfrelsi og tillögurétt. Ráðið skal ár hvert gera tillögu til Umhverfisstofnunar um skilgreiningu ágangssvæða hreindýra, árlegan veiðikvóta og skiptingu hans milli veiðisvæða.</p> <p><strong>Án tilnefningar<br /> </strong>Droplaug Ólafsdóttir, formaður</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands sveitarfélaga á Austurlandi.<br /> </strong>Kamma Dögg Gísladóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Búnaðarsambands Austur-Skaftafellssýslu<br /> </strong>Stefán Helgi Helgason</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Búnaðarsambands Austurlands<br /> </strong>Aðalsteinn Sigurðarson</p>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriHúsafriðunarnefnd 2021-2025<p><span>Skipuð 7. maí 2021<br /> Húsafriðunarnefnd er skipuð samkvæmt 9. gr. laga um menningarminjar nr.&nbsp;80/2012 til fjögurra ára í senn. Hlutverk hennar er m.a. að vinna að stefnumörkun um verndum byggingararfs ásamt&nbsp;Minjastofnun Íslands og að veita umsögn um styrkumsóknir úr húsafriðunarsjóði.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn:</strong></span></p> <p><span><strong>Án tilnefningar</strong><br /> Arnhildur Pálmadóttir formaður<br /> Hanna Rósa Sveinsdóttir, til vara<br /> </span></p> <p><span>Ágúst Hafsteinsson varaformaður<br /> Guðmundur Þór Guðmundsson, til vara<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Arkitektafélags Íslands</strong><br /> Sigbjörn Kjartansson <br /> Gunnþóra Guðmundsdóttir, til vara<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</strong><br /> Magnús Karel Hannesson <br /> Margrét Þormar, til vara<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt sameiginlegri tilnefningu&nbsp;<span>ICOMOS, ICOM og FÍSOS</span></strong> <br /> Helga Maureen Gylfadóttir<br /> Örlygur Kristfinnsson, til vara<br /> <br /> </span></p> <div>&nbsp;</div> <p><span><br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriHúsnæðis- og skipulagsráð<p>Innviðaráðherra hefur skipað húsnæðis- og skipulagsráð,&nbsp;<span>sbr. 5. gr. laga um stefnur og aðgerðaáætlanir á sviði húsnæðis- og skipulagsmála, samgangna og byggðamála, nr. 30/2023 sem tóku gildi 6. júní sl.&nbsp;<br /> </span></p> <p><span>Samkvæmt framangreindum lögum skal ráðið gera tillögur til ráðherra að stefnum og aðgerðaráætlun að fengnum áherslum ráðherra. Annars vegar stefnu til 15 ára og aðgerðaráætlun til 5 ára í húsnæðismálum og hins vegar landskipulagsstefnu til 15 ára og aðgerðaráætlun til 5 ára.&nbsp;&nbsp;<br /> </span></p> <p><span>Ráðið skal með virku samráði við samgönguráð og byggðamálaráð gæta að því að tillögur þess uppfylli kröfur um samhæfingu stefna þannig að þær vinni saman og styðji við sameiginlega framtíðarsýn og áherslur ráðherra. Skipunartími fulltrúa takmarkast við embættistíma ráðherra eða ákvörðun hans.<br /> </span></p> <p><span>Ráðið er svo skipað:<br /> Ingveldur Sæmundsdóttir, formaður, án tilnefningar,<br /> Jón Björn Hákonarson, án tilnefningar,<br /> Valgerður Rún Benediktsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.<br /> <br /> Með ráðinu starfa forstöðumenn Skipulagsstofnunar og Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar ásamt sérfræðingum ráðuneytisins og stofnanana eftir þörfum.</span></p> <p><span><br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>InnviðaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriHússtjórn Þjóðveldisbæjarins í Þjórsárdal 2019-2023<p>Skipað samkvæmt<strong> </strong>máldaga fyrir þjóðveldisbæinn í Þjórsárdal dags. fyrst 19. júlí 2002 með breytingum frá 7. desember 2010.</p> <p>Hlutverk hússtjórnarinnar er að annast varðveislu og daglega stjórn þjóðveldisbæjarins og kirkjunnar og að bera ábyrgð á starfsemi í bænum, rekstri og fjármálum.</p> <p>Hússtjórnina skipa:</p> <p>Guðrún Ólafía Brynleifsdóttir formaður, tilnefnd af Landsvirkjun,<br /> Hrönn Konráðsdóttir tilnefnd af Þjóðminjasafni Íslands.<br /> Einar Bjarnason tilnefndur af Skeiða- og Gnúpverjahreppi.</p> <p>Varamenn eru:</p> <p>Rafnar Lárusson tilnefndur af Landsvirkjun,<br /> Ármann Guðmundsson tilnefndur af Þjóðminjasafni Íslands,<br /> Anna Kristjana Ásmundsdóttir tilnefnd af Skeiða- og Gnúpverjahreppi.</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriInnflytjendaráð<p>Samkvæmt lögum um&nbsp;<a href="http://www.althingi.is/altext/stjt/2012.116.html">málefni innflytjenda nr. 116/2012</a>.</p> <h2>Hlutverk innflytjendaráðs er að:</h2> <ul> <li>vera ráðherra til ráðgjafar við faglega stefnumótun í málefnum innflytjenda og hafa eftirlit með framkvæmd hennar,</li> <li>stuðla að samhæfingu og samráði milli ráðuneyta, sveitarfélaga og innan stjórnsýslunnar, </li> <li>stuðla að opnum umræðum um málefni innflytjenda með ráðstefnum og fundum með hagsmunaaðilum,</li> <li>gera árlega tillögu til ráðherra um hverjar áherslur þróunarsjóðs innflytjendamála skulu vera,</li> <li>gera árlega tillögu til ráðherra um veitingu styrkja úr þróunarsjóði innflytjendamála,<br /> skila ráðherra árlega skýrslu um störf sín,</li> <li>vinna önnur verkefni í samræmi við markmið laganna samkvæmt nánari ákvörðun ráðherra.</li> </ul> <h3>&nbsp;Innflytjendaráð er þannig skipað:<br /> <br /> </h3> <ul> <li>Paola Cardenas, án tilnefningar formaður.</li> <li>Daniel E. Arnarsson, án tilnefningar jafnframt varaformaður.</li> <li><span>Halla Tinna Arnardóttir</span>, tilnefnd af dómsmálaráðuneyti.</li> <li>Leifur Ingi Eysteinsson, tilnefndur af heilbrigðisráðuneyti.</li> <li>Donata H. Bukowska, tilnefnd af mennta- og barnamálaráðuneyti.</li> <li>Joanna Marcinkowska, tilnefnd af Reykjavíkurborg.</li> <li>Anna Guðrún Björnsdóttir, tilnefnd af Samandi íslenskra sveitarfélaga.</li> </ul> <p><strong>Varamenn:</strong>&nbsp;</p> <ul> <li>Maarit Kaipainen, án tilnefningar.&nbsp;</li> <li>Marc André Portal, án tilnefningar.</li> <li>Arnar Sigurður Hauksson, tilnefndur af dómsmálaráðuneyti.</li> <li>Anna Karen Svövudóttir, tilnefnd af heilbrigðisráðuneyti.</li> <li>Sigurveig Gunnarsdóttir, tilnefnd af mennta- og barnamálaráðuneyti.</li> <li>Muhammed Emin Kizlkayja, tilnefndur af Reykjavíkurborg.</li> <li>Þórður Kristjánsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.<br /> <br /> <br /> Áshildur Linnet, sérfræðingur í ráðuneytinu er starfsmaður nefndarinnar.&nbsp;<br /> <br /> Skipunartími ráðsins er frá 16.8. 2022 til næstu alþingiskosninga</li> </ul>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriInnkaupanefnd Listasafns Íslands 2019-2022<p>Innkaupanefnd ákveður m.a. kaup listaverka til Listasafns Íslands og fjallar um&nbsp;gjafir til safnsins, skipuð samkvæmt&nbsp; 5. gr. myndlistarlaga nr. 64/2012.</p> <p><strong>Nefndarmenn</strong></p> <ul> <li>Innkaupanefndin er þannig skipuð: </li> <li>Harpa Þórsdóttir safnstjóri, formaður, </li> <li>Ásrún Kristjánsdóttir skipuð án tilnefningar, </li> <li>Haraldur Jónsson tilnefndur af Sambandi íslenskra myndlistarmanna. </li> </ul>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriInnviðasjóður - stjórn 2022-2025<p>Stjórn Innviðajóðs er skipuð sbr. ákvæði 6. gr. b laga nr. 3/2003 um opinberan stuðning við vísindarannsóknir með síðari breytingum. Henni er ætlað að halda utan um gerð vegvísis um rannsóknarinnviði í samræmi við stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar.</p> <p>Skipunartímabil er frá 6. janúar 2023 til 31. desember 2025.&nbsp;</p> <p>Stjórn Innviðasjóðs 2022-2025 er þannig skipuð: </p> <ul> <li>Sigríður Ólafsdóttir, formaður (Alvotech)</li> <li>Freygarður Þorsteinsson, varaformaður (Össur)</li> <li><em>Varamaður:&nbsp;</em>Edda Sif Aradóttir Pind (Carbfix)</li> <li>Erna Magnúsdóttir (Háskóli Íslands)</li> <li><em>Varamaður: </em>Ólafur Þór Magnússon (Háskóli Íslands)</li> <li>Guðmundur Hálfdánarson (Háskóli Íslands)</li> <li><em>Varamaður:&nbsp;</em>Arndís Vilhjálmsdóttir (Háskóli Íslands)</li> <li>Katrín Ólafsdóttir (Háskólinn í Reykjavík)</li> <li><em>Varamaður:&nbsp;</em>Axel Hall (Háskólinn í Reykjavík)</li> </ul>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriÍslensk málnefnd 2020-2023<p>Íslensk málnefnd starfar skv. ákvæði 6. gr. laga nr. 61/2011 um stöðu íslenskrar tungu og íslensk&nbsp;táknmáls.</p> <p>Íslensk málnefnd er þannig skipuð:</p> <p> Ármann Jakobsson formaður, skipaður án tilnefningar,<br /> Eva María Jónsdóttir varaformaður, skipuð án tilnefningar,<br /> Ásgrímur Angantýsson tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins, til vara Sigríður Sigurjónsdóttir,<br /> Kristín Margrét Jóhannsdóttir tilnefnd af samstarfsnefnd háskólastigsins, til vara Þorlákur Karlsson,<br /> Anna Sigríður Þráinsdóttir tilnefnd af Ríkisútvarpinu ohf., til vara Þröstur Helgason,<br /> Melkorka Tekla Ólafsdóttir tilnefnd af Þjóðleikhúsinu, til vara Pálmi Gestsson,<br /> Sverrir Árnason tilnefndur af Samtökum móðurmálskennara, til vara Hugrún Hólmgeirsdóttir,<br /> Sölvi Björn Sigurðsson tilnefndur af Rithöfundasambandi Íslands, til vara Margrét Tryggvadóttir,<br /> Steinunn Stefánsdóttir tilnefnd af Blaðamannafélagi Íslands, til vara Sigurður G. Tómasson,<br /> Dagný Heiðdal tilnefnd af Íðorðafélaginu, til vara Torfi Þórhallsson,&nbsp;<br /> Jóhann R. Kristjánsson tilnefndur af Bandalagi þýðenda og túlka, til vara Guðrún C. Emilsdóttir,<br /> Hjörtur Hjartarson tilnefndur af Staðlaráði Íslands, til vara Arnhildur Arnaldsdóttir,<br /> Guðrún Baldvinsdóttir tilnefnd af Upplýsingu, til vara Þórður Sævar Jónsson,<br /> Svanhildur Sverrisdóttir tilnefnd af Hagþenki, til vara Jóhannes B. Sigtryggsson,<br /> Hafsteinn Karlsson tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga, til vara Ingibjörg Einarsdóttir,<br /> Luciano Dutra tilnefndur af félagsmálaráðuneyti, til vara Renata Emilsson Pesková.</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriÍslenska UNESCO-nefndin 2019-2022<p><span>Nefndin starfar skv. reglum um íslensku Unesco-nefndina&nbsp; nr. 151/2003, dags.&nbsp;18.02.2003.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p><span>Sæunn Stefánsdóttir<br /> Staða: Formaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir<br /> Staða: Ritari - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Árdís Ármansdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Alex B. Stefánsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Guðni Olgeirsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: &nbsp;Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Matthías Geir Pálsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Utanríkisráðuneyti<br /> </span></p> <p><span>Páll Maris Pálsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra</span></p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriÍslenska UNESCO-nefndin 2019-2022<p><span>Nefndin starfar skv. reglum um íslensku Unesco-nefndina&nbsp; nr. 151/2003, dags.&nbsp;18.02.2003.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p><span>Sæunn Stefánsdóttir<br /> Staða: Formaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir<br /> Staða: Ritari - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Árdís Ármansdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Alex B. Stefánsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Guðni Olgeirsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: &nbsp;Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Matthías Geir Pálsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Utanríkisráðuneyti<br /> </span></p> <p><span>Páll Maris Pálsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra</span></p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriÍslenska UNESCO-nefndin 2023-2026<p>Nefndin starfar skv. reglum um íslensku Unesco-nefndina nr. 151/2003, dags. 18.02.2003.</p> <p>Nefndarmenn: </p> <p>Sæunn Stefánsdóttir<br /> Staða: Formaður og fulltrúi fyrir vísindamál<br /> <br /> Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir<br /> Staða: Aðalritari<br /> <br /> Harpa Þórsdóttir<br /> Staða: Fulltrúi fyrir menningarmál<br /> <br /> Árdís Ármannsdóttir<br /> Staða: Fulltrúi fyrir fjölmiðlamál<br /> <br /> Guðni Olgeirsson<br /> Staða: Fulltrúi fyrir menntamál<br /> <br /> Isabel Alejandra Diaz<br /> Staða: Fulltrúi fyrir málefni ungs fólks<br /> <br /> Elín Flygenring<br /> Staða: Fulltrúi utanríkisráðuneytis</p> <br />Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriÍslenska vatnafræðinefndin 2019-2022<p>Fara með alþjóðasamstarf á sviði vatnafræði innan vébanda UNESCO.</p> <p><strong>Nefndarmenn</strong></p> <ul> <li>Jórunn Harðardóttir fulltrúi Veðurstofu Íslands, </li> <li>Tinna Þórarinsdóttir fulltrúi Veðurstofu Íslands, </li> <li>Kristján Geirsson fulltrúi Orkustofnunar, </li> <li>Óli Grétar Blöndal Sveinsson fulltrúi Landsvirkjunar, </li> <li>Þóra Ellen Þórhallsdóttir fulltrúi Háskóla Íslands, </li> <li>Hrund Ólöf Andradóttir fulltrúi Íslenska vatnafræðifélagsins, </li> <li>Eygerður Margrétardóttir fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga, </li> <li>Jón S. Ólafsson fulltrúi Hafrannsóknastofnunar, </li> <li>Tryggvi Þórðarson fulltrúi Umhverfisstofnunar. </li> </ul> <p>Nefndin kýs sér sjálf formann og skiptir að öðru leyti með sér verkum. </p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriÍslenskar getraunir. Stjórn 2023-2025.<p><span>Mennta- og barnamálaráðherra skipar stjórn Íslenskra getrauna sbr. ákvæði 4. gr. laga nr. 59/1972 um getraunir.&nbsp;</span></p> <p><span>Stjórnin er þannig skipuð:</span></p> <p><span>Aðalmenn:</span></p> <ul> <li><span>Þorvaldur Örlygsson, tilnefndur af Knattspyrnusambandi Íslands</span></li> <li><span>Lilja Sigurðardóttir,tilnefnd af Íþróttabandalagi Reykjavíkur</span></li> <li><span>Hafsteinn Pálsson, tilnefndur af Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands</span></li> <li><span>Auður Inga Þorsteinsdóttir, tilnefnd af Ungmennafélagi Íslands</span></li> <li><span>Óskar Þór Ármannsson, tilnefndur af Íþróttanefnd</span></li> </ul> <p><span>Varamenn:</span></p> <ul> <li><span>Bryndís Einarsdóttir, tilnefnd af Knattspyrnusambandi Íslands</span></li> <li><span>Viggó Haraldur Viggósson tilnefndur af Íþróttabandalagi Reykjavíkur</span></li> <li><span>Hildur Karen Aðalsteinsdóttir, tilnefnd af Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands</span></li> <li><span>Gunnar Gunnarsson tilnefndur af Ungmennafélagi Íslands</span></li> <li><span>Jóhanna Margrét Hjartardóttir tilnefnd af Íþróttanefnd<br /> </span> </li> </ul> <div>Skipunartímabil er frá 1. janúar 2023 til 31. desember 2025.</div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriÍþróttanefnd 2023-2027<p><span>Íþróttanefnd starfar skv. 4. gr. íþróttalaga nr. 64/1998. Hlutverk nefndarinnar&nbsp;er að veita ráðuneytinu ráðgjöf í íþróttamálum, gera tillögu til ráðuneytisins&nbsp;um fjárframlög til íþróttamála og um úthlutun fjár úr íþróttasjóði.</span></p> <p>Íþróttanefnd er þannig skipuð:</p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li><span>Björgvin Páll Gústavsson, formaður, skipaður án tilnefningar</span></li> <li><span>Þórey Edda Elísdóttir, samkvæmt tilnefingu Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands</span></li> <li><span>Haukur F. Valtýsson, samkvæmt tilnefningu stjórnar Ungmennafélags Íslands</span></li> <li><span>Harpa Þorsteinsdóttir, samkvæmt tilnefningu stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga</span></li> <li><span>Erlingur Sigurður Jóhannsson, samkvæmt tilnefningu Menntavísindasviðs Háskóla Íslands</span></li> </ul> <p><span>Varamenn:<br /> </span></p> <ul> <li><span>Gerður Beta Jóhannsdóttir, skipuð án tilnefningar</span></li> <li><span>Hörður Þorsteinsson, samkvæmt tilnefningu stjórnar Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands</span></li> <li><span>Ragnheiður Högnadóttir, samkvæmt tilnefningu stjórnar Ungmennafélags Íslands</span></li> <li><span>Magnús Vignir Eðvaldsson, samkvæmt tilnefningu stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga</span></li> <li><span>Guðrún Sunna Gestsdóttir, samkvæmt tilnefningu Menntavísindasviðs Háskóla Íslands</span></li> </ul> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Skipunartímabil er frá 6. júní 2023 til 5. júní 2027.<br /> </span></p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriJafnréttisráð - samráðsvettvangur um jafnréttismál<p><span>Í <a href="https://www.althingi.is/lagas/nuna/2020150.html" target="_blank">lögum nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna</a>&nbsp;sem samþykkt voru á Alþingi í lok árs 2020 er gert ráð fyrir að starfandi verði samráðsvettvangur um jafnréttismál, Jafnréttisráð sbr. 24. grein laganna þar sem segir að:</span></p> <p><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Minnst einu sinni á ári skal kalla saman samráðsvettvang um jafnrétti kynjanna, Jafnréttisráð, með fulltrúum frá aðilum vinnumarkaðarins, fræðasamfélaginu og samtökum sem vinna að kynjajafnrétti samkvæmt lögum þessum. Hlutverk samráðsvettvangsins er að vera ráðherra jafnréttismála til ráðgjafar við faglega stefnumótun í málum sem tengjast jafnrétti kynjanna og skal ráðherra funda einu sinni á ári með samráðsvettvanginum.</em></span><span><em><br /> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Samráðsvettvangur um jafnréttismál, Jafnréttisráð, skilar ráðherra fundargerð af fundum sínum. Samantekt af fundargerðum samráðsvettvangsins skal birta sem fylgiskjöl með skýrslu ráðherra sem kemur út einu sinni á kjörtímabili, sbr. 12. gr. laga um stjórnsýslu jafnréttismála.</span><br /> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ráðuneyti sem fer með jafnréttismál annast umsýslu vegna samráðsvettvangs um jafnréttismál, m.a. að auglýsa samráðsvettvanginn og gefa aðilum tækifæri á að óska eftir þátttöku. Önnur verkefni samráðsvettvangsins ákveður ráðuneytið hverju sinni eftir því sem við á. Kostnaður við starfsemi samráðsvettvangsins greiðist úr ríkissjóði.</span><br /> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ráðherra jafnréttismála hefur heimild til að veita árlega sérstaka jafnréttisviðurkenningu þeim einstaklingi, fyrirtæki, stofnun eða samtökum sem hafa skarað fram úr eða markað spor á sviði jafnréttismála. Ráðuneytið getur óskað eftir tilnefningum, m.a. frá samráðsvettvangi um jafnréttismál, og er heimilt að skipa sérstaka valnefnd til að velja úr innsendum tilnefningum.</span></em></span></p> <p><span><a href="https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/forsaetisraduneyti/nr/22460" target="_blank">Reglugerð um Jafnréttisráð - samráðsvettvang um jafnréttismál.</a></span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Samr%c3%a1%c3%b0svettvangur%20um%20jafnr%c3%a9tti%20kynjanna%20-%20Samantekt%20af%20fyrsta%20fundi.pdf">Samantekt af fyrsta fundi ráðsins - 11. júní 2021</a></span></p> <p><span><a href="/library/03-Verkefni/Mannrettindi-og-jafnretti/Jafnretti/Samr%c3%a1%c3%b0svettvangur%20um%20jafnr%c3%a9ttism%c3%a1l%20-%20Samantekt%20af%20%c3%b6%c3%b0rum%20fundi.pdf">Samantekt af öðrum fundi ráðsins - 5. desember 2022</a></span></p> <p><span><a href="/library/03-Verkefni/Mannrettindi-og-jafnretti/Jafnretti/Samr%c3%a1%c3%b0svettvangur%20um%20jafnr%c3%a9ttism%c3%a1l%20-%20samantekt%20-%20Copy%20(1).pdf">Samantekt af þriðja fundi ráðsins - 6. desember 2023</a></span></p>ForsætisráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriKærunefnd húsamála<p style="text-align: right;"><em>Síðast breytt 12.03.2024</em></p> <h2 id="Tafir">Tilkynning: Tafir á afgreiðslu mála (12. mars 2024)</h2> <ul> <li><span>Vegna gríðarlegs málafjölda hjá kærunefnd húsamála kemur nefndin til með að forgangsraða húsaleigumálum í ljósi þess að í þeim tilvikum eru kveðnir upp aðfararhæfir úrskurðir sem þarfnast skjótrar úrlausnar. Af þeim sökum er fyrirséð að tafir verða á afgreiðslu mála sem varða ágreining á grundvelli laga um fjöleignarhús, nr. 26/1994.</span></li> <li>Brýnt er að þeir sem leita til nefndarinnar, einkum þeir sem óska álits á grundvelli laga um fjöleignarhús, hafi málsatvikalýsingu kjarnyrta og ágreiningsefni skýr. Þá er mikilvægt að aðeins séu lögð fram gögn sem hafa bein tengsl við ágreiningsefnið. </li> <li>Loks skal upplýst að úrlausnir nefndarinnar verða að jafnaði styttri en áður vegna breytinga á formi þeirra.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <h2 id="Hvad-er-hagt-ad-kara-til-karunefndar-húsamala">Hvað er hægt að kæra til kærunefndar húsamála</h2> <ol> <li>Ágreining milli leigjenda og leigusala um framkvæmd og/eða gerð leigusamnings samkvæmt húsaleigulögum, nr. 36/1994.</li> <li>Ágreining milli eigenda í fjöleignarhúsum sem þarf að varða réttindi þeirra og skyldur samkvæmt lögum um fjöleignarhús, nr. 26/1994.</li> <li>Ágreining sem upp kann að koma á milli leigusala og leigutaka lóða undir hús í frístundabyggð til nefndarinnar. Einnig er hægt að bera undir nefndina ágreiningsefni um réttindi og skyldur í frístundabyggð, sbr. lög um frístundabyggð og leigu lóða undir frístundahús, nr. 75/2008.</li> </ol> <h3 id="Karufrestur">Kærufrestur</h3> <p>Enginn kærufrestur er hjá kærunefndinni nema að því er lýtur að frístundahúsamálum, sbr. 12. gr. laga nr. 75/2008, um málskotsrétt vegna leigusamnings um lóð frístundahúss.</p> <h3 id="Malsmedferdartimi">Málsmeðferðartími</h3> <p>Afgreiðslutími máls hjá kærunefnd húsamála er að jafnaði tveir mánuðir.</p> <h3 id="Kostnadur">Kostnaður</h3> <p>Málsmeðferð er aðilum máls að kostnaðarlausu.</p> <h3 id="Eydublod">Eyðublöð</h3> <p>Eyðublöðin auðvelda málatilbúnað fyrir nefndinni og tryggja að nauðsynlegar upplýsingar liggi fyrir þegar í upphafi málsmeðferðar.</p> <p>Skilmerkilega skal greina hvert ágreiningsefnið er, hver er krafa aðila og rökstuðning fyrir henni. Ekki er skylt að nota eyðublöðin.</p> <p><strong>Rafræn kæra / álitsbeiðni:</strong></p> <p>Við mælum með því að kærur / álitsbeiðnir séu sendar inn rafrænt. Til að senda inn rafræna kæru / álitsbeiðni er farið inn á&nbsp;<a href="https://minarsidur.stjr.is/web/index.html" target="_blank">Mínar síður Stjórnarráðsins</a>. Þú þarft að vera innskráð(ur) með rafrænum skilríkjum til að geta fyllt út og sent eyðublað.&nbsp;</p> <ul> <li>Þegar þú hefur skráð þig inn velur þú&nbsp;„Eyðublöð" í stikunni efst.</li> <li>Því næst skrunar þú að&nbsp;„Innviðaráðuneyti - Kærunefnd húsamála" og velur viðeigandi eyðublað.</li> <li>Þegar þú hefur fyllt út eyðublaðið smellir þú á hnappinn „Senda" og umsóknin berst rafrænt til viðtakanda.</li> </ul> <p><strong>Eyðublöð á PDF formi til útfyllingar (athugið að velja eyðublað sem tilheyrir réttum málaflokki):</strong></p> <ul> <li><a href="/library/06-Eydublod/Ey%c3%b0ubla%c3%b0%20-%20KNH%c3%9aS%20-%20k%c3%a6ra%20husaleigulaga%20-%20Copy%20(1).pdf" target="_blank">Kæra til kærunefndar húsamála á grundvelli húsaleigulaga, nr. 36/1994</a><br /> (húsaleigusamningar gerðir&nbsp;<strong>eftir&nbsp;</strong>gildistöku laga nr. 63/2016)</li> <li><a href="/library/06-Eydublod/Ey%c3%b0ubla%c3%b0%20-%20KNH%c3%9aS%20-%20%c3%a1litsbei%c3%b0ni%20fjoleignahusalaga%20-%20Copy%20(1).pdf" target="_blank">Beiðni um álitsgerð kærunefndar húsamála á grundvelli laga um fjöleignarhús, nr. 26/1994</a></li> <li><a href="/library/06-Eydublod/Ey%c3%b0ubla%c3%b0%20-%20KNH%c3%9aS%20-%20k%c3%a6ra%20og%20%c3%a1litsb.%20Fr%c3%adstundabygg%c3%b0%20-%20Copy%20(1).pdf" target="_blank">Kæra / beiðni um álit til kærunefndar húsamála á grundvelli laga um frístundabyggð og leigu lóða undir frístundahús, nr. 75/2008, sbr. II. og III. kafla laganna</a></li> </ul> <h2 id="Malsmedferd-hja-nefndinni-vardandi-húsaleigulog--nr-36-1994"><span><blockquote>Mælt er með notkun&nbsp;<a href="https://get.adobe.com/reader/">Acrobat Reader</a>&nbsp;við útfyllingu eyðublaða á PDF formi. Notkun annarra forrita eða viðbóta við vafra geta valdið vandræðum með íslenska stafi. Vistið skjalið inn á tölvuna ykkar með því að hægri-smella á krækjuna og velja&nbsp;<em>Vista sem/Save link as/Save taget as</em>&nbsp;(mismunandi eftir vöfrum). Opnið síðan skjalið á venjulegan hátt í Acrobat Reader, fyllið það út og vistið.</blockquote></span></h2> <p>Kærueyðublöð liggja einnig frammi hjá eftirtöldum stofnunum:</p> <ul> <li>Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, Borgartúni 21, Reykjavík</li> <li>Húsnæðisnefndum sveitarfélaga</li> <li>Landssambandi sumarhúsaeigenda, Suðurlandsbraut 30, Reykjavík</li> </ul> <h2 id="Malsmedferd-hja-nefndinni-vardandi-húsaleigulog--nr-36-1994"><span></span>Málsmeðferð hjá nefndinni varðandi húsaleigulög, nr. 36/1994</h2> <p>Með lögum nr. 63/2016 voru gerðar breytingar á húsaleigulögum sem m.a. felast í því að kærunefnd húsamála kveður upp bindandi úrskurði í málum á grundvelli húsaleigulaga þegar um er að ræða húsaleigusamninga sem gerðir eru eftir gildistöku laganna. Aðilum eldri leigusamninga er heimilt að semja um að lög nr. 63/2016 gildi um samninga þeirra.</p> <h3 id="Húsaleigusamningar-sem-gerdir-voru-eftir-gildistoku-laga-nr-63-2016">Húsaleigusamningar sem gerðir voru eftir gildistöku laga nr. 63/2016:</h3> <p>Sé málatilbúnaður kæranda fullnægjandi er gagnaðila veittur tíu daga frestur til að tjá sig um álitsbeiðnina. Afrit af greinargerð gagnaðila er síðan sent kæranda og í kjölfarið er báðum aðilum veitt færi á að koma athugasemdum á framfæri. Þegar allar upplýsingar eru taldar liggja fyrir er málið tekið til úrlausnar og úrskurður kveðinn upp.</p> <p>Sé málatilbúnaður kæranda hins vegar ófullnægjandi er kæranda gefinn tíu daga frestur til að bæta úr, annars er málið fellt niður.</p> <p>Hugsanlegt er einnig að máli sé vísað frá, þegar í upphafi eða síðar. Frávísun þegar í upphafi getur til dæmis stafað af því að ágreiningur reynist ekki vera um túlkun á húsaleigulögum. Frávísun á síðari stigum getur til dæmis stafað af því að sönnunarvandamál séu svo mikil að ekki verði leyst úr nema með sönnunarfærslu fyrir dómi.</p> <p>Úrskurðir kærunefndarinnar á grundvelli húsaleigulaga eru bindandi gagnvart málsaðilum og sæta ekki kæru til æðra stjórnvalds. Málsaðilum er heimilt að bera úrskurði nefndarinnar undir dómstóla innan átta vikna frá því að úrskurður var kveðinn upp og frestast þá réttaráhrif hans uns dómur fellur. Sé mál höfðað vegna úrskurðar nefndarinnar fyrir dómstólum er nefndinni heimilt að fresta afgreiðslu sambærilegra mála sem eru til meðferðar hjá henni þar til dómur gengur í málinu.</p> <p>Úrskurðir kærunefndar húsamála eru aðfararhæfir án undangengins dóms.</p> <p>Ef kæra á grundvelli húsaleigulaga er bersýnilega tilefnislaus að mati kærunefndarinnar getur nefndin gert kæranda að greiða gagnaðila málskostnað. Aðför má gera án undangengins dóms til fullnustu málskostnaðar.</p> <h3 id="Fylgigogn">Fylgigögn</h3> <p>Þegar kæra er send nefndinni er mikilvægt að henni fylgi öll nauðsynleg gögn. Hér getur til dæmis verið um að ræða leigusamninga, bréfaskriftir aðila, fundargerðir, teikningar, lagnateikningar, eignaskiptayfirlýsingar, þinglýst skjöl, lóðarsamningar, ljósmyndir o.s.frv.</p> <h2 id="Malsmedferd-hja-nefndinni-vardandi-log-um-fjoleignarhús-nr-26-1994">Málsmeðferð hjá nefndinni varðandi lög um fjöleignarhús nr. 26/1994</h2> <p>Sé málatilbúnaður álitsbeiðanda fullnægjandi er gagnaðila veittur tíu daga frestur til að tjá sig um álitsbeiðnina. Afrit af greinargerð gagnaðila er síðan sent álitsbeiðanda og í kjölfarið er báðum aðilum veitt færi á að koma athugasemdum á framfæri. Þegar allar upplýsingar eru taldar liggja fyrir er málið tekið til úrlausnar og úrskurður kveðinn upp.</p> <p>Sé málatilbúnaður álitsbeiðanda hins vegar ófullnægjandi er álitsbeiðanda gefinn tíu daga frestur til að bæta úr, annars er málið fellt niður.</p> <p>Hugsanlegt er einnig að máli sé vísað frá, þegar í upphafi eða síðar. Frávísun þegar í upphafi getur til dæmis stafað af því að ágreiningur reynist ekki vera um túlkun á fjöleignarhúsalögum. Frávísun á síðari stigum getur til dæmis stafað af því að sönnunarvandamál séu svo mikil að ekki verði leyst úr nema með sönnunarfærslu fyrir dómi.</p> <p>Ágreiningsefnum verður ekki skotið til annars stjórnvalds en aðilar geta að sjálfsögðu lagt ágreining sinn fyrir dómstóla með venjulegum hætti.</p> <h2 id="Malsmedferd-hja-nefndinni-vardandi-log-um-fristundabyggd-og-leigu-loda-undir-fristundahús--nr-75-2008">Málsmeðferð hjá nefndinni varðandi lög um frístundabyggð og leigu lóða undir frístundahús, nr. 75/2008</h2> <h3 id="Kara">Kæra</h3> <p>Í kæru skv. 12. gr. laga nr. 75/2008, sbr. 13.–15. gr., skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann sem kæra beinist að (gagnaðila), landnúmer lóðar undir frístundahús sem deilt er um og fasteignanúmer mannvirkja á lóð.</p> <p>Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna sem og rökstuðningur.</p> <p>Með kæru skal ávallt fylgja afrit af eldri leigusamningi og ef því er að skipta uppsögn eða tilkynningum.</p> <p>Kröfugerð kæranda skal lúta að valdsviði nefndarinnar skv. 13.–15. gr.</p> <p>Fullnægi kæra ekki ofangreindum skilyrðum skal úrskurðarnefndin beina því til kæranda að bæta úr annmörkum innan hæfilegs frests. Verði kærandi ekki við því skal kærunefndin vísa máli frá. Máli skal vísað frá ef kæra berst utan tímafresta skv. 12. gr. laganna. Upplýsa skal gagnaðila um frávísun.</p> <p>Sé kæra tæk til efnismeðferðar gefur nefndin gagnaðila kost á að tjá sig um efni kærunnar.</p> <p>Þegar báðir aðilar hafa komið sínum sjónarmiðum að skal kærunefnd leita sátta með aðilum nema hún telji víst að sáttatilraun verði árangurslaus vegna atvika máls, afstöðu aðila eða annarra ástæðna.</p> <p>Málflutningur skal vera skriflegur, en heimilt er að gefa aðilum kost á að færa fram athugasemdir munnlega.</p> <p>Nú skortir upplýsingar um atriði sem máli kunna að skipta og getur þá nefndin óskað eftir því við málsaðila að þeir afli gagna sem varpa ljósi á þessi atriði.</p> <p>Þegar nauðsyn krefur framkvæmir nefndin vettvangsgöngu að tilkvöddum málsaðilum.</p> <p>Þegar gagnaöflun er lokið skal kærunefnd kveða upp úrskurð um kæru eins fljótt og auðið er.</p> <h3 id="Alit">Álit</h3> <p>Greini aðila á um framkvæmd ákvæða III. kafla laga nr. 75/2008 geta þeir borið ágreiningsefnið undir kærunefnd húsamála sem lætur í té rökstutt álit.</p> <p>Erindi til kærunefndar skal vera skriflegt og í því skal skilmerkilega greina ágreiningsefnið, kröfu aðila og rökstuðning fyrir henni.</p> <p>Kærunefnd gefur gagnaðila kost á að tjá sig og koma sjónarmiðum sínum og kröfum á framfæri.</p> <p>Heimilt er kærunefnd að kalla eftir öllum nauðsynlegum upplýsingum og gögnum og óska umsagnar frá öðrum sem málið snertir eða við kemur.</p> <p>Um málsmeðferð fer að öðru leyti samkvæmt stjórnsýslulögum.</p> <p>Álit og úrskurðir kærunefndar húsamála samkvæmt lögum nr. 75/2008 eru endanlegir á stjórnsýslustigi.</p> <h2>Nefndin</h2> <p>Ráðherra skipar samkvæmt tilnefningu Hæstaréttar Íslands þrjá fulltrúa í kærunefnd húsamála til þriggja ára í senn. Skulu tveir þeirra vera lögfræðingar og einn skal hafa sérþekkingu á sviði byggingartækni. Annar lögfræðinganna skal vera formaður og uppfylla skilyrði um embættisgengi héraðsdómara. Varamenn skulu skipaðir á sama hátt.</p> <p><span><strong>Aðalmenn:</strong></span></p> <ul> <li>Auður Björg Jónsdóttir, lögmaður, formaður,</li> <li>Víðir Smári Petersen, prófessor við lagadeild Háskóla Íslands,</li> <li>Eyþór Rafn Þórhallsson, verkfræðingur.</li> </ul> <p><strong>Varamenn:</strong></p> <ul> <li>Þorvaldur Hauksson, lögmaður, varaformaður,</li> <li>Sigurlaug Helga Pétursdóttir, lögmaður,</li> <li>Aldís Ingimarsdóttir, verkfræðingur.</li> </ul> <p>Starfsmaður nefndarinnar er Unnur Björg Ómarsdóttir.</p> <h3 id="Adsetur-nefndarinnar ">Aðsetur nefndarinnar </h3> <p>Kærunefnd húsamála<br /> Sölvhólsgötu 7<br /> 101 Reykjavík</p> <p>Sími: 545-8200<br /> Netfang: [email protected]<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Segoe UI', sans-serif;">&nbsp;</span></p> <h3>Hlutverk nefndarinnar</h3> <p>Kærunefnd húsamála var sett á laggirnar með lögum <a href="http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.066.html">nr. 66/2010</a>, um breytingu á húsaleigulögum, lögum um frístundabyggð og leigu lóða undir frístundahús, lögum um fjöleignarhús, lögum um húsnæðismál og lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, með síðari breytingum.</p> <p>Hlutverk kærunefndar húsamála er skilgreint í lögum um fjöleignarhús, <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1994026.html">nr. 26/1994</a>, húsaleigulögum, <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1994036.html">nr. 36/1994</a>, og lögum um frístundabyggð og leigu lóða undir frístundahús, <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008075.html">nr. 75/2008</a>.</p> <h2>Birting álita og úrskurða</h2> <p><a href="https://www.stjornarradid.is/gogn/urskurdir-og-alit-/$LisasticSearch/Search/?SortByDate=True&%3bSearchQuery=&%3bMinistries=&%3bCommittee=K%c3%a6runefnd+h%c3%basam%c3%a1la&%3bYear=">Álit og úrskurðir eru birt hér á vefnum</a>.&nbsp;</p> <p>Nöfn einstaklinga og heimilisföng koma ekki fram við opinbera birtingu. Frá þessu er gerð sú undantekning að götuheiti og húsnúmer koma fram ef mál á grundvelli laga um fjöleignarhús fjallar um hugtakið hús, þ.e. hvort sambygging teljist eitt hús eða fleiri.</p> <ul> <li><a href="/verkefni/husnaedismal/husaleigumal/">Um húsaleigumál</a></li> <li><a href="/verkefni/husnaedismal/fjoleignarhus/">Réttindi og skyldur eigenda í fjöleignarhúsi</a></li> <li><a href="/verkefni/husnaedismal/leyfishafar/listi-yfir-leyfishafa-til-ad-gera-eignaskiptayfirlysingar/">Er til eignaskiptayfirlýsing fyrir húsið þitt?</a></li> </ul> <h2 id="Upplysingar-um-karunefndina-a-ensku">Upplýsingar um kærunefndina á ensku</h2> <ul> <li><a href="https://www.government.is/topics/housing/housing-complaints-committee/">Housing Complaints Committee</a></li> </ul>InnviðaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriKærunefnd jafnréttismála<p>Kærunefnd jafnréttismála er starfrækt á grundvelli III. kafla laga um stjórnsýslu jafnréttismála nr. 151/2020 og reglugerðar um störf kærunefndar jafnréttismála nr. 408/2021. Kærunefndin er sjálfstæð og óháð í störfum sínum og sæta úrskurðir hennar ekki kæru til æðra stjórnvalds. <a href="/gogn/urskurdir-og-alit-/$LisasticSearch/Search/?SortByDate=True&%3bSearchQuery=&%3bMinistries=Fors%c3%a6tisr%c3%a1%c3%b0uneyti%c3%b0&%3bCommittee=K%c3%a6runefnd+jafnr%c3%a9ttism%c3%a1la&%3bYear=">Úrskurðir nefndarinnar</a>&nbsp;eru bindandi gagnvart málsaðilum en þeim er heimilt að bera úrskurði nefndarinnar undir dómstóla.</p> <p><span>Kærunefnd jafnréttismála hefur persónuverndarstefnu í samræmi við lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018.&nbsp;</span></p> <ul> <li><span><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Pers%c3%b3nuverndarstefna_K%c3%a6runefnd%20jafnr%c3%a9ttism%c3%a1la.pdf">Persónuverndarstefna kærunefndar jafnréttismála.</a></span></li> </ul> <p><span>Árlega vinnur kærunefnd jafnréttismála skýrslu um störf sín, sbr. 2. mgr. 11. gr. laga um stjórnsýslu jafnréttismála. Ársskýrslur nefndarinnar má finna hér að neðan:</span></p> <ul> <li><span><a href="https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/%c3%81rssk%c3%bdrsla%20k%c3%a6runefndar%20jafnr%c3%a9ttism%c3%a1la.pdf">Ársskýrsla 2021</a></span></li> <li><span><a href="https://www.stjornarradid.is/library/03-Verkefni/Mannrettindi-og-jafnretti/Jafnretti/%c3%81rssk%c3%bdrsla%20k%c3%a6runefndar%20jafnr%c3%a9ttism%c3%a1la%202022.pdf">Ársskýrsla 2022</a></span></li> </ul> <h2>Hvað er unnt að kæra til kærunefndar jafnréttismála?</h2> <p>Einstaklingar, fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök sem telja að ákvæði laga nr. 150/2020, um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna, laga nr. 85/2018, um jafna meðferð utan vinnumarkaðar, og laga nr. 86/2018, um jafna meðferð á vinnumarkaði, hafi verið brotin gagnvart sér geta leitað atbeina kærunefndar jafnréttismála, sbr. lög nr. 151/2020 um stjórnsýslu jafnréttismála.</p> <h2>Kærufrestur</h2> <p>Kærur skulu berast nefndinni skriflega innan sex mánaða frá því að vitneskja um ætlað brot lá fyrir, frá því að ástandi sem talið er brot á hlutaðeigandi lögum lauk&nbsp;eða frá því að sá er&nbsp;málið varðar fékk vitneskju um ætlað brot. Sé leitað rökstuðnings á grundvelli ákvæða&nbsp;stjórnsýslulaga tekur fresturinn að líða þegar sá rökstuðningur liggur fyrir.&nbsp;Kærunefnd&nbsp;jafnréttismála getur þegar sérstaklega stendur á ákveðið að taka erindi til&nbsp;meðferðar þótt&nbsp;framangreindur frestur sé liðinn, þó aldrei ef liðið er meira en eitt ár.&nbsp;</p> <h2>Málsmeðferð hjá nefndinni</h2> <p>Málsmeðferð fyrir kærunefnd jafnréttismála skal að jafnaði vera skrifleg en þó getur nefndin&nbsp;kallað málsaðila eða fulltrúa þeirra á sinn fund telji nefndin ástæðu til. Að öðru leyti fer um&nbsp;málsmeðferð hjá kærunefnd jafnréttismála samkvæmt ákvæðum stjórnsýslulaga og nánari reglum&nbsp;sem ráðherra er heimilt að setja að fenginni umsögn kærunefndar jafnréttismála.</p> <h2>Eyðublað</h2> <ul> <li><a href="https://minarsidur.stjr.is/web/portal/home.html" target="_blank">Rafræn kæra</a>&nbsp;- Innskráning með rafrænum skilríkjum, skil á netinu.&nbsp;</li> <li><a href="https://www.stjornarradid.is/library/06-Eydublod/Ey%c3%b0ubla%c3%b0%20-%20K%c3%a6runefnd%20jafnr%c3%a9ttism.%20k%c3%a6ra.pdf" target="_blank">Eyðublað á PDF formi</a>&nbsp;- Nauðsynlegt er að vista eyðublaðið áður en það er fyllt út. Það er síðan prentað út og sent til nefndarinnar (sjá aðsetur hér að neðan) eða sent með tölvupósti á netfang kærunefndarinnar <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.&nbsp;</li> </ul> <p>Eyðublaðið auðveldar málatilbúnað fyrir nefndinni og tryggir að nauðsynlegar upplýsingar liggi fyrir þegar í upphafi málsmeðferðar. Skilmerkilega skal greina hvert ágreiningsefnið er, hver er krafa aðila og rökstuðning fyrir henni.&nbsp;<strong>Ekki er skylt að nota eyðublaðið.</strong></p> <h3>Fylgigögn</h3> <p>Æskilegt er að þau gögn fylgi með sem geta haft áhrif á úrlausn máls.</p> <p>Kærunefnd jafnréttismála getur krafist frekari gagna frá málsaðilum telji hún málið ekki nægjanlega upplýst.</p> <h3>Aðsetur nefndarinnar er hjá:</h3> <p>Forsætisráðuneytinu<br /> Skrifstofu jafnréttis- og mannréttindamála<br /> Hverfisgötu 4a<br /> 101 Reykjavík<br /> Netfang: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p> <h2>Skipan nefndarinnar</h2> <p>Samkvæmt&nbsp;<a href="https://www.althingi.is/lagas/nuna/2020151.html" target="_blank">lögum nr. 151/2020, um stjórnsýslu jafnréttismála</a>&nbsp;skipar ráðherra samkvæmt tilnefningu Hæstaréttar þrjá fulltrúa í kærunefnd jafnréttismála til þriggja ára í senn. Þeir&nbsp;skulu&nbsp;allir hafa lokið embættis- eða&nbsp;meistaraprófi í lögfræði og a.m.k. tveir þeirra, þar á meðal formaður, hafa sérþekkingu á sviði&nbsp;jafnréttismála. A.m.k. einn þeirra skal hafa sérþekkingu á jafnrétti kynjanna og einn á jafnrétti í&nbsp;víðtækari merkingu. Formaður og varaformaður, sem jafnframt er aðalmaður, skulu uppfylla&nbsp;skilyrði um embættisgengi héraðsdómara. Jafnmargir varamenn skulu skipaðir með sama hætti.&nbsp;Kærunefnd jafnréttismála er heimilt að kalla sér til ráðgjafar og aðstoðar sérfróða aðila ef hún&nbsp;telur þörf á.&nbsp;</p> <h3>Aðalmenn</h3> <ul> <li>Kristín Benediktsdóttir, dósent við lagadeild Háskóla Íslands, formaður</li> <li>Andri Árnason, lögmaður, varaformaður</li> <li>Ari Karlsson, lögmaður</li> </ul> <h3>Varamenn</h3> <ul> <li>Sigurður Örn Hilmarsson, lögmaður, varamaður Kristínar Benediktsdóttur</li> <li>Anna Tryggvadóttir, skrifstofustjóri í mennta- og barnamálaráðuneytinu, varamaður Andra Árnasonar</li> <li>Berglind Bára Sigurjónsdóttir, skrifstofustjóri í dómsmálaráðuneytinu, varamaður Ara Karlssonar</li> </ul> <p>Starfsmaður nefndarinnar er Ingigerður Bjarndís Írisar Ágústsdóttir, lögfræðingur á skrifstofu jafnréttis- og mannréttindamála í forsætisráðuneytinu. </p>ForsætisráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriKærunefnd útboðsmála<p><strong>Afgreiðsla kærunefndar útboðsmála er hjá yfirskattanefnd Borgartúni 21, 105 Reykjavík. Netfang kærunefndar útboðsmála er <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></strong></p> <p>Hlutverk kærunefndar útboðsmála er að leysa með skjótum og óhlutdrægum hætti úr kærum fyrirtækja vegnaætlaðra brota á lögum um opinber innkaup og reglum settum samkvæmt þeim. Þar á meðal um almenn innkaup opinberra aðila, innkaup á sviði varnar- og öryggismála, innkaup opinberra aðila sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu og gerð sérleyfissamninga.&nbsp;Nefndin starfar samkvæmt <a href="https://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html" target="_blank">103. gr. laga um opinber innkaup nr. 120/2016</a>.</p> <p><strong>Kærunefnd útboðsmála skipa (skipuð til fjögurra ára í maí 2021):</strong></p> <ul> <li>Reimar Pétursson, lögmaður, formaður nefndarinnar</li> <li>Auður Finnbogadóttir, viðskiptafræðingur</li> <li>Kristín Haraldsdóttir, lektor</li> </ul> <p><strong>Varamenn:</strong></p> <ul> <li>Dóra Sif Tynes, lögmaður</li> <li>Hersir Sigurgeirsson, dósent</li> <li>Sigurður Snædal Júlíusson, lögmaður</li> </ul> <p>Ritarar kærunefndar útboðsmála eru Jörgen Már Ágústsson, lögmaður og Sigurður Skúlason, lögfræðingur.</p> <p>Kæra ásamt fylgigögnum skal send rafrænt á netfang kærunefndar útboðsmála eða lögð fram á skrifstofu nefndarinnar.&nbsp;</p> <ul> <li>Kærugjald er kr. 150.000.</li> </ul> <p>Vinsamlegast greiðið inn á reikning ríkissjóðs nr. 0001-26-025017, kt. 540269-6459 og sendið staðfestingu í tölvupósti til <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p> <p>Kæra er ekki tekin fyrir hjá kærunefnd útboðsmála nema kærugjald hafi verið greitt.</p> <ul> <li><a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html">Lög um opinber innkaup</a></li> <li><a href="https://www.stjornarradid.is/gogn/urskurdir-og-alit-/$LisasticSearch/Search/?SortByDate=True&%3bCommittee=K%c3%a6runefnd+%c3%batbo%c3%b0sm%c3%a1la">Úrskurðir kærunefndar útboðsmála</a></li> <li><a href="/library/07-urskurdir/starfsr-kaerunefn-utbodsmala-22.pdf" target="_blank">Starfsreglur kærunefndar útboðsmála (2022)</a></li> </ul> <p>Starfsreglur kærunefndar útboðsmála&nbsp;<strong>(2022)</strong></p> <p><strong>1. gr.</strong><br /> <em>Heiti og aðsetur</em></p> <p>Kærunefnd útboðsmála starfar samkvæmt XI. kafla laga nr. 120/2016 um opinber innkaup, eins og ákvæðum kaflans kann að hafa verið breytt síðar, en um meðferð mála fyrir nefndinni fer að öðru leyti eftir stjórnsýslulögum nr. 37/1993 með síðari breytingum.</p> <p>Fullt heiti nefndarinnar er „kærunefnd útboðsmála“ og er aðsetur og póstfang nefndarinnar hjá yfirskattanefnd, Borgartúni 21, 105 Reykjavík. Netfang nefndarinnar er <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.</p> &nbsp; <p><strong>2. gr.</strong><br /> <em>Framlagning kæru</em></p> <p>Kæra ásamt fylgigögnum skal send rafrænt á netfang kærunefndar útboðsmála eða lögð fram á skrifstofu nefndarinnar. </p> <p>Samhliða afhendingu eða póstsendingu kæru skal kærandi greiða kærugjald samkvæmt 5. mgr. 106. gr. laga nr. 120/2016. Kæra verður ekki tekin til efnislegrar meðferðar nema kærugjald hafi verið greitt.</p> <p>Mat á því hvort kæra hefur borist innan kærufrests miðast við móttökudag kæru.</p> <p><strong>3. gr.</strong><br /> <em>Form kæru og fylgigögn</em></p> <p>Kæra skal undirrituð af kæranda, fyrirsvarsmanni kæranda eða lögmanni hans. </p> <p>Með kæru skal fylgja afrit allra þeirra gagna, sem vísað er til í kæru, auk annarra gagna, sem kærandi telur styðja kröfur sínar.&nbsp;</p> <p><strong>4. gr.</strong><br /> <em>Efni kæru</em></p> <p>Í kæru skal eftirfarandi koma fram:</p> <ol> <li>Fullt heiti kæranda og fyrirsvarsmanns hans, kennitala, lögheimili og netfang.</li> <li>Heiti og heimilisfang varnaraðila.</li> <li>Ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kært.</li> <li>Kröfur kæranda sem skulu lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum nr. 120/2016.</li> <li>Beiðni um álit á skaðabótaskyldu varnaraðila, ef því er að skipta.</li> <li>Stutt lýsing málsatvika, málsástæðna og rökstuðningur.</li> <li>Hvort heimilað er að tilkynningar, ákvarðanir og úrskurðir verði sendir kæranda eingöngu með rafpósti.</li> </ol> <p>Óski kærandi eftir því að gætt sé trúnaðar um ákveðin atriði skal hann tilgreina þau atriði sérstaklega og jafnframt taka fram að hvaða marki óskað sé trúnaðar og ástæður fyrir því.</p> <p><strong>5. gr.</strong><br /> <em>Tilkynning um móttöku kæru</em></p> <p>Við móttöku kæru tilkynnir nefndin þegar í stað þeim sem kæra beinist gegn um móttöku kærunnar. Þegar um er að ræða kæru vegna ákvörðunar um val tilboðs skal í tilkynningu til varnaraðila vakin athygli á því að gerð samnings kunni að vera óheimil þar til nefndin hefur endanlega leyst úr kærunni.</p> <p><strong>6. gr.</strong><br /> <em>Málsmeðferð</em></p> <p>Nú er kæra tæk til efnismeðferðar og gefur nefndin varnaraðila, þar á meðal fyrirtæki sem hagsmuni kann að eiga af kærunni, kost á að tjá sig um efni kærunnar. Frestur skal að jafnaði eigi vera lengri en 10 dagar frá dagsetningu bréfs nefndarinnar. </p> <p>Kæranda skal jafnan gefinn stuttur frestur til að tjá sig um greinargerð varnaraðila og annarra sem gefinn hefur verið kostur á að færa fram skriflegar athugasemdir. Frestur skal að jafnaði eigi vera lengri en 10 dagar frá dagsetningu bréfs nefndarinnar.</p> <p>Að framkomnum lokaathugasemdum kæranda tekur nefndin mál til úrskurðar nema ákveðið sé að fram fari munnlegur málflutningur eða frekari gagnaöflun að frumkvæði nefndarinnar.</p> <p><strong>7. gr.</strong><br /> <em>Málsmeðferð um kröfu um stöðvun samningsgerðar um stundarsakir</em></p> <p>Varnaraðila, þar á meðal fyrirtæki sem hagsmuni kann að eiga af kærunni, skal að jafnaði gefinn skammur frestur til að tjá sig um hugsanlega stöðvun útboðs eða stöðvun samningsgerðar um stundarsakir. Frestur skal að jafnaði ekki vera lengri en þrír sólarhringar.</p> <p>Ef um er að ræða skýrt og augljóst brot á reglum um opinber innkaup er heimilt að taka ákvörðun um stöðvun um stundarsakir án þess að varnaraðila hafi verið gefinn kostur á að tjá sig.</p> <p>Þegar athugasemdir samkvæmt 1. mgr. hafa borist skal nefndin taka ákvörðun um kröfuna eins fljótt og unnt er. Ef skýrt liggur fyrir að skilyrði til stöðvunar samningsgerðar um stundarsakir eru ekki fyrir hendi er þó heimilt að fresta umfjöllun um kröfuna til endanlegs úrskurðar með bókun nefndarinnar.</p> <p><strong>8. gr.</strong><br /> <em>Málsmeðferð um afléttingu stöðvunar samningsgerðar</em></p> <p>Nefndin getur ákveðið að aflétta banni við samningsgerð sem stofnast hefur til við móttöku kæru innan lögboðins biðtíma samkvæmt 86. gr. laga nr. 120/2016, hvort heldur er að kröfu varnaraðila eða að eigin frumkvæði.</p> <p>Geri varnaraðili kröfu um afléttingu samningsgerðar getur kærunefnd tekið ákvörðun um afléttingu stöðvunar án þess að afla frekari gagna eða athugasemda frá kæranda.</p> <p>Áður en nefndin tekur ákvörðun um afléttingu stöðvunar samningsgerðar að eigin frumkvæði skal hún að jafnaði gefa aðilum kost á því að færa fram athugasemdir sínar.</p> <p><strong>9. gr.</strong><br /> <em>Form og efni greinargerðar varnaraðila og fylgigögn</em></p> <p>Um form og efni greinargerðar varnaraðila fer eftir 3. og 4. gr. eftir því sem við á.</p> <p>Óski varnaraðili eftir því að gætt sé trúnaðar um ákveðin atriði skal hann tilgreina þau atriði sérstaklega og jafnframt taka fram að hvaða marki óskað sé trúnaðar og ástæður fyrir því.</p> <p><strong>10. gr.</strong><br /> <em>Skipun nefndarinnar</em></p> <p>Á nefndarfundi, þar sem tekin er lokaákvörðun um mál, skal nefndin vera fullskipuð. Í öðrum tilvikum er nægilegt að tveir nefndarmenn taki þátt í meðferð máls og ákvörðun.</p> <p>Formaður kallar til varamenn eftir því sem nauðsyn ber til. Við val á varamanni skal leitast við að jafna fjölda mála sem varamenn taka þátt í. Í stað nefndarmanns með&nbsp;alhliða reynslu og þekkingu á viðskiptum skal þó kalla til þann varamann sem skipaður hefur verið vegna sambærilegrar kunnáttu.</p> <p>Í forföllum formanns skal löglærður aðalmaður gegna störfum formanns. Í forföllum beggja skipaðra löglærðra aðalmanna skal hlutkesti ráða hvor löglærðra varamanna fer með formennsku.</p> <p>Nefndarmenn skulu undirrita ákvarðanir, úrskurði og minnihlutaálit sem þeir standa að.</p> <p><strong>11. gr.</strong><br /> <em>Ákvarðanir formanns</em></p> <p>Formaður ákveður fundi nefndarinnar og stýrir störfum hennar.</p> <p>Formaður tekur ákvörðun um afhendingu gagna til málsaðila og annarra aðila.</p> <p><strong>12. gr.</strong><br /> <em>Fundargerðir og málaskrá</em></p> <p>Löglærður ritari nefndarinnar heldur fundargerðir eftir nánari ákvörðun formanns. Haldin skal skrá yfir mál sem berast nefndinni og lyktir þeirra.</p> <p><strong>13. gr.</strong><br /> <em>Tilkynningar</em></p> <p>Heimilt er að senda málsaðila tilkynningar, ákvarðanir og úrskurði með tölvupósti eða öðrum rafrænum hætti. Staðfest endurrit ákvarðana og úrskurða skal þó einnig senda bréflega eða með fullgildri rafrænni undirskrift.</p> <p><strong>14. gr.</strong><br /> <em>Birting úrlausna kærunefndar útboðsmála</em></p> <p>Úrskurðir og ákvarðanir nefndarinnar skulu gerðir almenningi aðgengilegar eftir nánari ákvörðun formanns. Óski málsaðili eftir því að tiltekin atriði í úrlausn séu ekki birt skal hann tilkynna nefndinni um það eins fljótt og kostur er og um ástæður þess.</p> <p><strong>15. gr.</strong><br /> <em>Upplýsingagjöf til fjármálaráðuneytisins</em></p> <p>Nefndin skal láta fjármálaráðuneytinu í té endurrit af ákvörðunum og úrskurðum í málum sem hún fjallar um.</p> <p><strong>16. gr.</strong><br /> <em>Gildistaka</em></p> <p>Starfsreglur þessar eru settar samkvæmt heimild í 113. gr. laga nr. 120/2016 um opinber innkaup og öðlast gildi við staðfestingu ráðherra.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Kærunefnd útboðsmála, 10. mars 2022.</strong></em></p> <p><strong>Reimar Pétursson</strong></p> <p><strong>Auður Finnbogadóttir</strong></p> <p><strong>Kristín Haraldsdóttir</strong></p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriKærunefnd útlendingamála<p>Kærunefnd útlendingamála er sjálfstæð stjórnsýslunefnd sem hóf störf 1. janúar 2015 í kjölfar lagabreytinga sem gerðar voru vorið 2014 á <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2002096.html" target="_blank">lögum um útlendinga nr. 96/2002</a>. Með <a href="http://www.althingi.is/altext/143/s/1259.html" target="_blank">lagabreytingunni</a>&nbsp;var almenn kæruleið vegna ákvarðana um útlendingamál færð frá dómsmálaráðherra til hinnar nýju kærunefndar. Við úrlausn mála hefur kærunefnd útlendingamála sömu valdheimildir og ráðherra sem úrskurðaraðili á æðra stjórnsýslustigi. </p> <p>Dómsmálaráðherra skipar kærunefnd útlendingamála til fimm ára í senn.</p> <p>Nefndin var fyrst um sinn skipuð þremur aðalmönnum og jafnmörgum til vara. Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/altext/145/s/1275.html">lagabreytingu</a>&nbsp;sem samþykkt var 12. maí 2016 skal nefndin skipuð sjö aðalmönnum og fimm til vara. Gengið var frá þessari breytingu frá og með 1. júlí 2016. Auk formanns og varaformanns starfa hjá kærunefndinni átta lögfræðingar og ritari.</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <p style="background: white;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Fira Sans'; color: #5a5e61;">Aðalmenn</span></strong></p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li style="color: black; background: white;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Fira Sans';">Þorsteinn Gunnarsson</span><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Fira Sans';">,</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Fira Sans';"> formaður, tilnefndur af dómsmálaráðherra,</span></li> <li style="color: black; background: white;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Fira Sans';">Valgerður María Sigurðardóttir, varaformaður, tilnefnd af dómsmálaráðherra,</span></li> <li style="color: black; background: white;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Fira Sans';">Sandra Hlíf Ocares, lögfræðingur, tilnefnd af dómsmálaráðherra,</span></li> <li style="color: black; background: white;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Fira Sans';">Gunnar Páll Baldvinsson, lögfræðingur, tilnefndur af dómsmálaráðherra,</span></li> <li style="color: black; background: white;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Fira Sans';">Sindri M. Stephensen, lektor við lagadeild Háskólans í Reykjavík, tilnefndur af Mannréttindaskrifstofu Íslands,</span></li> <li style="color: black; background: white;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Fira Sans';">Þorbjörg Inga Jónsdóttir lögfræðingur, tilnefnd af Mannréttindaskrifstofu Íslands,</span></li> <li style="color: black; background: white;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Fira Sans';">Bjarnveig Eiríksdóttir, lögfræðingur, tilnefnd af Mannréttindastofnun Háskóla Íslands.</span></li> </ul> <p style="background: white;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Fira Sans'; color: #5a5e61;">Varamenn</span></strong></p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li style="color: black;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Fira Sans';">Valgeir Þór Þorvaldsson</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Fira Sans';">, lögfræðingur, tilnefndur af dómsmálaráðherra,</span></li> <li style="color: black;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Fira Sans';">Silja Rán Arnarsdóttir</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Fira Sans';">, lögfræðingur, tilnefnd af dómsmálaráðherra, </span></li> <li style="color: black; background: white;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Fira Sans';">Valgerður Guðmundsdóttir, lögfræðingur, tilnefnd af Mannréttindaskrifstofu Íslands,</span></li> <li style="color: black; background: white;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Fira Sans';">Hilmar Magnússon hæstaréttarlögmaður, tilnefndur af Mannréttindastofnun Háskóla Íslands.</span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kærunefnd útlendingamála er til húsa að Skúlagötu 17, 101 Reykjavík. Símanúmer hennar er 510 0510 og netfang&nbsp;<a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>. Sjá vef nefndarinnar <a href="https://www.knu.is/" target="_blank">www.knu.is</a>.</strong>&nbsp;</p>DómsmálaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriKærunefnd vöru og þjónustukaupa 2020-2023<p>Samkvæmt 1. mgr. 15. gr. laga um úrskurðaraðila á sviði neytendamála skipar ráðherra kærunefnd vöru- og þjónustukaupa til þriggja ára í senn. Nefndarmenn skulu vera þrír. Ráðherra skipar einn nefndarmanna eftir tilnefningu Neytendasamtakanna, annan eftir tilnefningu Samtaka atvinnulífsins og hinn þriðja án tilnefningar og skal hann jafnframt vera formaður nefndarinnar. Formaður nefndarinnar skal fullnægja skilyrðum til að vera héraðsdómari. Varamenn nefndarinnar skulu tilnefndir og skipaðir á sama hátt.</p> <p>Neytendur geta óskað eftir úrskurði kærunefndar vöru- og þjónustukaupa vegna ágreinings sem rís af sölu- eða þjónustusamningi. Kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa er ekki lengur starfandi.</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li>Hildur Ýr Viðarsdóttir, formaður</li> <li> Ívar Halldórsson, tilnefndur af Neytendasamtökunum</li> <li> Jón Rúnar Pálsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Víðir Smári Petersen, varaformaður</li> <li>Kolbrún Arna Villadsen, tilnefnd af Neytendasamtökunum</li> <li>Heiðrún Björk Gísladóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins</li> </ul> <p>Starfsmaður nefndarinnar er Karen Björnsdóttir.</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriKennararáð 2020-2024<p>Mennta- og barnamálaráðherra skipar kennararáð, sbr. ákvæði 7. gr. laga nr. 95/2019 um menntun, hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. </p> <p> Hlutverk kennararáðs er m.a. að:</p> <ul> <li>veita ráðherra ráðgjöf og leiðbeiningar um þróun hæfniramma með því að gera tillögu um innihald og endurskoðun reglugerðar um hæfniramma fyrir almenna og sérhæfða hæfni kennara og skólastjórnenda,</li> <li>veita leiðbeiningar og ráðgjöf um útfærslu hæfniramma á grundvelli þessa kafla og reglugerðar skv. 8. gr.,</li> <li>veita ráðgjöf um starfsþróun kennara og skólastjórnenda og notkun hæfniramma við útfærslu og framkvæmd hennar,</li> <li>fylgjast með alþjóðlegri þróun og áherslum í menntavísindum og nýta við ráðgjöf um kennaramenntun og starfsþróun,</li> <li>veita leiðsögn um mat á sérhæfingu kennara við ráðningu,</li> <li>efla vitund um mikilvægi kennarastarfsins í samfélaginu.Skipunartímabil er frá 15. júní 2020 til 14. júní 2024.</li> </ul> <p>Kennararáð er þannig skipað:</p> <ul> <li>Birgir Urbancic Ásgeirsson, formaður, án tilnefningar.&nbsp;<br /> Varamaður: Hrafnkell Tumi Kolbeinsson.</li> <li>Sonja Dögg Pálsdóttir, varaformaður, án tilnefningar.<br /> Varamaður: Sigríður Lára Ásbergsdóttir.</li> <li>Guðmundur Engilbertsson, samkvæmt tilnefningu Háskólans á Akureyri.<br /> Varamaður: Kristín Dýrfjörð.</li> <li>Helga Kristín Kolbeins, samkvæmt tilnefningu Skólameistarafélags Íslands.<br /> Varamaður: Steinunn Inga Óttarsdóttir.</li> <li>Svandís Ingimundardóttir, samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga.<br /> Varamaður: Svandís Svala Kristín Hreinsdóttir.</li> <li>Ingimar Ólafsson Waage, samkvæmt tilnefningu af Listaháskóla Íslands.<br /> Varamaður: Gunndís Ýr Finnbogadóttir.</li> <li>Ragnar Friðrik Ólafsson, samkvæmt tilnefningu Menntamálastofnunar.<br /> Varamaður: Freyja Birgisdóttir.</li> <li>Kristín Jónsdóttir, samkvæmt tilnefningu Menntavísindasviðs Háskóla Íslands.<br /> Varamaður: Rannveig Björk Þorkelsdóttir.</li> <li>Jónína Hauksdóttir, samkvæmt tilnefningu Kennarasambands Íslands.<br /> Varamaður: Haraldur Freyr Gíslason.</li> <li>Guðjón Hreinn Hauksson, samkvæmt tilnefningu Kennarasambands Íslands.<br /> Varamaður: Sigrún Grendal Jóhannesdóttir.</li> <li>Mjöll Matthíasdóttir, samkvæmt tilnefningu Kennarasambands Íslands.<br /> Varamaður: Þorsteinn Sæberg.</li> </ul> <p>Skipunartímabil er frá 15. júní 2020 til 14. júní 2024.</p> <p>&nbsp;</p> <br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriKennslanefnd<p>Kennslanefnd af skipuð skv. reglugerð nr. 350 17. mars 2009 um kennslanefnd. Nefndin er rannsóknarnefnd er hefur það hlutverk að bera kennsl á látið fólk.</p> <p><em>Aðalmenn:</em></p> <ul> <li><span>Runólfur Þórhallsson, formaður, aðalvarðstjóri, tilnefndur af ríkislögreglustjóra.</span></li> <li><span>Bogi Sigvaldason, rannsóknarlögreglumaður, tilnefndur af ríkislögreglustjóra.</span></li> <li><span>Pétur Guðmannsson, réttarmeinafræðingur, tilnefndur af landlækni. </span></li> <li><span>Sigríður Rósa Víðisdóttir, tannlæknir, tilnefnd af tannlæknadeild Háskóla Íslands.</span></li> </ul> <p><em>Varamenn:</em></p> <ul> <li><span>Jónbjörn Bogason, lögreglufulltrúi, tilnefndur af ríkislögreglustjóra. </span></li> <li><span>Finnbogi Jónasson, lögreglufulltrúi, tilnefndur af ríkislögreglustjóra. </span></li> <li><span>Aleksandra Janina Wójtowicz, lögreglufulltrúi, tilnefnd af ríkislögreglustjóra. </span></li> <li><span>Björgvin Sigurðsson, sérfræðingur á líftæknisviði, tilnefndur af ríkislögreglustjóra. </span></li> <li><span>Ragnar Jónsson, lögreglufulltrúi, tilnefndur af ríkislögreglustjóra. </span></li> <li><span>Guðmundur Þ. Tómasson, lögreglufulltrúi, tilnefndur af ríkislögreglustjóra. </span></li> <li><span>Guðmundur Ingi Rúnarsson, lögreglufulltrúi, tilnefndur af ríkislögreglustjóra. </span></li> <li><span>Sigfús Nikulásson, sérfræðingur í meinafræði, tilnefndur af landlækni. </span></li> <li><span>Þórður Tryggvason, sérfræðingur í meinafræði, tilnefndur af landlækni.</span></li> <li><span>Snjólaug Níelsdóttir, réttarmeinafræðingur, tilnefnd af landlækni.</span></li> <li><span>Guðlaugur J. Jóhannsson, tannlæknir, tilnefndur af tannlæknadeild Háskóla Íslands. </span></li> <li><span>Sonja Rut Jónsdóttir, tannlæknir, tilnefnd af tannlæknadeild Háskóla Íslands. </span></li> <li><span>Svend Richter, tannlæknir, tilnefndur af tannlæknadeild Háskóla Íslands <br /> </span></li> </ul> <p><em>Skipunartími nefndarinnar er frá og með 1. júní 2020 til og með 31. maí 2023 eða til þriggja ára. Um starfshætti nefndarinnar, verkaskiptingu, þóknun o.fl. fer eftir ákvæðum áðurnefndrar reglugerðar. </em></p>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriKjararannsóknanefnd opinberra starfsmanna - KOS<span></span> <p><span>Nefndin annast</span><span> kjararannsóknir og aðra upplýsingaöflun vegna kjarasamninga og starfar samkvæmt 34. grein laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna (</span><a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1986094.html"><span>http://www.althingi.is/lagas/nuna/1986094.html</span></a><span>)</span></p> <p><span>Á vegum þeirra aðila, sem lög þessi taka til, starfi nefnd er annist kjararannsóknir og aðra upplýsingaöflun vegna kjarasamninga.</span><span><br /> Nefndin skal skipuð jafnmörgum fulltrúum stéttarfélaga og vinnuveitenda samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð, sem sett skal að fengnum tillögum heildarsamtaka opinberra starfsmanna og Sambands íslenskra sveitarfélaga.&nbsp;</span></p> <p><strong><span>Í nefndinni sitja:</span></strong></p> <ul> <li>Einar Mar Þórðarson, formaður, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li>Helgi Aðalsteinsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Jakobína Hólmfríður Árnadóttir, tilnefnd af Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu</li> <li>Magnús Már Guðmundsson, t<span>ilnefndur af BSRB,&nbsp;Samtök stéttarfélaga starfsmanna í almannaþjónustu</span></li> <li>Oddur Sigurður Jakobsson, tilnefndur af Kennarasambandi Íslands</li> <li><span>Rakel Guðmundsdóttir, tilnefnd af Reykjavíkurborg</span></li> <li><span>Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, tilnefnd af BSRB, Samtök stéttarfélaga starfsmanna í almannaþjónustu</span></li> <li>Sonja Ýr Þorbergsdóttir, tilnefnd af BSRB,&nbsp;<span>Samtök stéttarfélaga starfsmanna í almannaþjónustu</span></li> <li><span>Stefanía Sigríður Bjarnadóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> <li><span>Vilhjálmur Hilmarsson, tilnefndur af BHM</span></li> </ul> <p><span>Skipunartími er ótímabundinn</span></p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriKjaratölfræðinefnd<p>Í samræmi við samkomulag um hlutverk og umgjörð Kjaratölfræðinefndar, sem undirritað var 15. maí 2019, hefur félags- og barnamálaráðherra ákveðið að skipa nefnd um gerð og hagnýtingu tölfræðigagna um laun og efnahag til undirbúnings og eftirfylgni með kjarasamningum.&nbsp;</p> <p>Með nefndinni er stofnað til samstarfs heildarsamtaka á vinnumarkaði, ríkis og sveitarfélaga um framangreint en nefndinni er meðal annars ætlað að stuðla að því að aðilar samkomulagsins hafi sameiginlegan skilning á eðli, eiginleikum og þróun þeirra hagtalna sem mestu varða við gerð kjarasamninga.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Nefndin verður þannig skipuð:</p> <ul> <li>Hrafnhildur Arnkelsdóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Þórir Gunnarsson, tiln. af Alþýðusambandi Íslands.</li> <li>Vilhjálmur Hilmarsson, tiln. af Bandalagi háskólamanna.</li> <li>Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, tiln. af BSRB.</li> <li>Svanhvít Yrsa Árnadóttir, án tilnefningar.</li> <li>Einar Mar Þórðarson, tiln. af fjármála- og efnahagsráðuneyti.&nbsp;</li> <li>Konráð S. Guðjónsson, tiln. af forsætisráðuneyti.</li> <li>Hildur Erna Sigurðardóttir, tiln. af Hagstofu Íslands.</li> <li>Oddur Jakobsson, tiln. af Kennarasambandi Íslands.</li> <li>Helgi Aðalsteinsson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.&nbsp;</li> <li>Ólafur Garðar Halldórsson, tiln. af Samtökum atvinnulífsins.<br /> <br /> Ekki er greidd þóknun af hálfu ráðuneytisins fyrir setu í nefndinni.</li> </ul>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriKría - stjórn 2021-2025<p><span>Þann 12. júní sl. voru á Alþingi samþykkt lög um Kríu - sprota- og nýsköpunarsjóð, nr. 65/2020. Kría er sjálfstæður sjóður í eigu ríkisins sem hefur það hlutverk að fjárfesta í sérhæfðum sjóðum sem hafa þann tilgang að fjárfesta í sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum. Samkvæmt 4. gr. laganna skipar ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra stjórn Kríu til fjögurra ára í senn. Einn skal skipaður samkvæmt tilnefningu forsætisráðherra, annar samkvæmt tilnefningu þess ráðherra sem fer með fjárreiður ríkisins og þrír án tilnefningar og skal einn þeirra skipaður formaður. Samkvæmt sömu grein skulu stjórnarmenn hafa haldgóða þekkingu á fjárfestingarstarfsemi og/eða rekstri sprota- og nýsköpunarfyrirtækja. Verkefnum stjórnar er nánar lýst í 2. mgr. 4. gr. laganna.</span></p> <p>Stjórnin er þannig skipuð:</p> <ul> <li><span>Kristinn Árni Lár Hróbjartsson, formaður,&nbsp;</span></li> <li><span>Eva Halldórsdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðherra,&nbsp;</span></li> <li><span>Hildur Sverrisdóttir, án tilnefningar, </span></li> <li><span>Ari Helgason, án tilnefningar, </span></li> <li><span>Pétur Már Halldórsson, tilnefndur af forsætisráðherra.</span></li> </ul>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriKvikmyndaráð 2020 - 2023<p>Kvikmyndaráð starfar skv. ákvæði 2. gr. kvikmyndalaga nr. 137/2001.&nbsp;Hlutverk kvikmyndaráðs er að veita stjórnvöldum og Kvikmyndamiðstöð Íslands ráðgjöf um kvikmyndamálefni og gerir tillögur til ráðherra um stefnu og markmið opinberra aðgerða á sviði kvikmyndalistar.</p> <p>Kvikmyndaráð er þannig skipað:<br /> Sigurjón Sighvatsson formaður, skipaður án tilnefningar,<br /> Margrét Örnólfsdóttir varaformaður, tilnefnd af Félagi leikskálda og handritshöfunda,<br /> Anna Þóra Steinþórsdóttir tilnefnd af Félagi kvikmyndagerðarmanna,<br /> Lilja Ósk Snorradóttir tilnefnd af Framleiðendafélaginu - SÍK,<br /> Ragnar Bragason tilnefndur af Samtökum kvikmyndaleikstjóra,<br /> Lilja Ósk Diðriksdóttir tilnefnd af Félagi kvikmyndahúsaeigenda,<br /> Bergsteinn Björgúlfsson tilnefndur af Bandalagi íslenskra listamanna,<br /> Birna Hafstein tilnefnd af Félagi Íslenskra leikara.<br /> <br /> Varamenn eru:<br /> Auður Edda Jökulsdóttir, skipuð án tilnefningar,<br /> Elva Sara Ingvarsdóttir tilnefnd af Félagi kvikmyndagerðarmanna,<br /> Kristinn Þórðarson tilnefndur af Framleiðendafélaginu - SÍK,<br /> Ása Helga Hjörleifsdóttir tilnefnd af Samtökum kvikmyndaleikstjóra,<br /> Þorvaldur Árnason tilnefndur af Félagi kvikmyndahúsaeigenda,<br /> Sigríður Rósa Bjarnadóttir tilnefnd af Bandalagi íslenskra listamanna,<br /> Hjálmar Hjálmarsson tilnefndur af Félagi Íslenskra leikara,<br /> Huldar Breiðfjörð tilnefndur af Félagi leikskálda og handritshöfunda.</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriKvikmyndaráð 2020 - 2023<p>Kvikmyndaráð starfar skv. ákvæði 2. gr. kvikmyndalaga nr. 137/2001.&nbsp;Hlutverk kvikmyndaráðs er að veita stjórnvöldum og Kvikmyndamiðstöð Íslands ráðgjöf um kvikmyndamálefni og gerir tillögur til ráðherra um stefnu og markmið opinberra aðgerða á sviði kvikmyndalistar.</p> <p>Kvikmyndaráð er þannig skipað:<br /> Sigurjón Sighvatsson formaður, skipaður án tilnefningar,<br /> Margrét Örnólfsdóttir varaformaður, tilnefnd af Félagi leikskálda og handritshöfunda,<br /> Anna Þóra Steinþórsdóttir tilnefnd af Félagi kvikmyndagerðarmanna,<br /> Lilja Ósk Snorradóttir tilnefnd af Framleiðendafélaginu - SÍK,<br /> Ragnar Bragason tilnefndur af Samtökum kvikmyndaleikstjóra,<br /> Lilja Ósk Diðriksdóttir tilnefnd af Félagi kvikmyndahúsaeigenda,<br /> Bergsteinn Björgúlfsson tilnefndur af Bandalagi íslenskra listamanna,<br /> Birna Hafstein tilnefnd af Félagi Íslenskra leikara.<br /> <br /> Varamenn eru:<br /> Auður Edda Jökulsdóttir, skipuð án tilnefningar,<br /> Elva Sara Ingvarsdóttir tilnefnd af Félagi kvikmyndagerðarmanna,<br /> Kristinn Þórðarson tilnefndur af Framleiðendafélaginu - SÍK,<br /> Ása Helga Hjörleifsdóttir tilnefnd af Samtökum kvikmyndaleikstjóra,<br /> Þorvaldur Árnason tilnefndur af Félagi kvikmyndahúsaeigenda,<br /> Sigríður Rósa Bjarnadóttir tilnefnd af Bandalagi íslenskra listamanna,<br /> Hjálmar Hjálmarsson tilnefndur af Félagi Íslenskra leikara,<br /> Huldar Breiðfjörð tilnefndur af Félagi leikskálda og handritshöfunda.</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriLandsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Stjórn 2019 - 2023<p>Stjórnin er skipuð skv. 2. gr. laga nr. 142/2011. Stjórnin er landsbókaverðir&nbsp;til ráðgjafar um stefnu safnsins og veitir umsagnir um árlegar starfs- og&nbsp;fjárhagsáætlanir og skipulag safnsins.</p> <p><strong>Nefndarmenn</strong></p> <p>Fanný Gunnarsdóttir<br /> Staða: Formaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra</p> <p>Guðmundur Hálfdánarson<br /> Staða: Varaformaður - Tilnefningaraðili: Háskólaráð Háskóla Íslands</p> <p>Elín Soffía Ólafsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Háskólaráð Háskóla Íslands</p> <p>Magnús Már Halldórsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Samstarfsnefnd háskólastigsins</p> <p>Guðmundur Jónsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs</p> <p>Rósa Bjarnadóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Hlöðver</p> <p>Ingibjörg Rögnvaldsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Upplýsing</p> <p>Agnar Bragi Agnarsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra</p> <p>Ágústa Pálsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Háskólaráð Háskóla Íslands</p> <p>Guðmundur Freyr Úlfarsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Háskólaráð Háskóla Íslands</p> <p>Erlendur Már Antonsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Hlöðver</p> <p>Karl Andersen<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs</p> <p>Óskar Þór Þráinsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Upplýsing</p> <p>Þórný Hlynsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Samstarfsnefnd háskólastigsins</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriLandsnefnd um minni heimsins 2020-2023<p><span>Hlutverk nefndarinnar er að kyna Minni heimsins hér á landi, velja mikilvæg&nbsp;gögn á sérstaka landsskrá og vera ráðuneytinu til ráðgjafar stefnumótandi&nbsp;verkefni er varða varðveislu og stafræna miðlun andlegs menningararfs hér á&nbsp;landi.</span></p> <p><span><strong><span>Landsnefndin er þannig skipuð í nóvember 2020:</span></strong></span></p> <p><span>Guðrún Nordal forstöðumaður Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, formaður,<br /> Hrefna Róbertsdóttir þjóðskjalavörður,<br /> Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir landsbókavörður,<br /> Svanhildur Bogadóttir borgarskjalavörður,<br /> Gunnþóra Halldórsdóttir verkefnisstjóri í Kvikmyndasafni Íslands,<br /> Rúnar Leifsson sérfræðingur er jafnframt ritari nefndarinnar.<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriLandsráð um mönnun og menntun í heilbrigðisþjónustu<p><span>Landsráðinu er ætlað að vera ráðgefandi fyrir undirbúning ákvarðana heilbrigðisráðherra á sviði mönnunar og menntunar í heilbrigðisþjónustu. Landsráðinu er einnig ætlað að vera samráðsvettvangur um mönnun og menntun í heilbrigðisþjónustu og að hafa virkt samráð við aðila tengda heilbrigðisþjónustu, þ.e. sjúklinga, sjúklingasamtök, fagfélög og aðra hagsmunaaðila, sem og menntastofnanir sem koma að menntun heilbrigðisstarfsmanna.<br /> <br /> Skipun í landsráð um mönnun og menntun í heilbrigðisþjónustu er til fjögurra ára í senn. Fyrirhugað er að ráðið skili ráðherra ár hvert tillögum að aðgerðaráætlun um aðgerðir í þágu mönnunar og menntunar í heilbrigðisþjónustu. Þá mun ráðherra fela ráðinu verkefni við að undirbyggja ákvarðanir um aðgerðir í þágu mönnunar og menntunar í heilbrigðisþjónustu.<br /> <br /> Landsráðið skipa</span></p> <ul> <li><span>Ólöf Guðný Geirsdóttir, tilnefnd af heilbrigðisvísindasviði háskólasamfélagsins, formaður</span></li> <li><span>Anna Margrét Halldórsdóttir, tilnefnd af embætti landlæknis</span></li> <li><span>Valdimar O. Hermannsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</span></li> <li><span>Kristrún Sigurðardóttir, tilnefnd af mennta- og barnamálaráðuneyti</span></li> <li><span>Ólafur Grétar Kristjánsson, tilnefndur af háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti</span></li> <li><span>Svava Þorkelsdóttir, tilnefnd af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins</span></li> <li><span>Gísli Kort Kristófersson, tilnefndur af heilbrigðisvísindasviði háskólasamfélagsins</span></li> <li><span>Tómas Þór Ágústsson, tilnefndur af heilbrigðisstofnun</span></li> </ul> <p><span>Varamenn</span></p> <ul> <li><span>Anna Margrét Guðmundsdóttir, tiln. af embætti landlæknis</span></li> <li><span>María Ingibjörg Kristjánsdóttir, tiln. af Sambandi Íslenskra sveitarfélaga</span></li> <li>Ragnheiður Bóasdóttir, tilnefnd af mennta- og barnamálaráðuneyti</li> <li><span>Una Strand Viðarsdóttir, tiln. af háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti</span></li> <li><span>Víóletta Ósk Hlöðversdóttir, tiln. af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins</span></li> <li><span>Hildur Elísabet Pétursdóttir, tilnefnd af heilbrigðisstofnun.</span><span><br /> </span></li> </ul> <p><span>Starfsmenn landsráðsins eru Dagmar Huld Matthíasdóttir, Ester Petra Gunnarsdóttir og Andrea Jónsdóttir, sérfræðingar hjá heilbrigðisráðuneytinu.<br /> <br /> Skipað af heilbrigðisráðherra frá 18. maí 2021 til næstu fjögurra ára. Gert er ráð fyrir að ráðið fundi að lágmarki 20 sinnum á ári.</span></p>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriLaunasjóður stórmeistara í skák. Stjórn 2022-2025.<p><span>Launasjóður stórmeistara í skák sbr. ákvæði 6. gr. laga nr. 58/1990 og&nbsp;reglugerðar nr. 600/2011 um sjóðinn.</span></p> <p><span>Stjórnin er þannig skipuð:</span></p> <p><span>Aðalmenn:</span></p> <ul> <li><span>&nbsp;</span>Einar Gunnar Einarsson formaður, skipaður án tilnefningar</li> <li>Tinna Kristín Finnbogadóttir skipuð án tilnefningar</li> <li>Hlíðar Þór Hreinsson, tilnefndur af Skáksambandi Íslands.</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Gissur Jónsson skipaður án tilnefningar</li> <li>Magnea Gná Jóhannsdóttir skipuð án tilnefningar</li> <li>Davíð Ólafsson tilnefndur af Skáksambandi Íslands.</li> </ul> <div>&nbsp;</div> <p>Skipunartími er frá 7. nóvember 2022 til 6. nóvember 2025.</p> <p><span><strong><span></span></strong></span></p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriList fyrir alla - samráðshópur<p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p><span>Arnfríður S Valdimarsdóttir<br /> Staða: Formaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Elfa Lilja Gísladóttir<br /> Staða: Starfsmaður 1 - Tilnefningaraðili:<br /> </span></p> <p><span>Davíð Stefánsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili:<br /> </span></p> <p><span>Hildur Steinþórsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Bandalag íslenskra listamanna<br /> </span></p> <p><span>Ingimar Ólafsson Waage<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Kennarasamband Íslands<br /> </span></p> <p><span>Íva Sigrún Björnsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðneytið<br /> </span></p> <p><span>Sigfríður Björnsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Samband íslenskra sveitarfélaga<br /> </span></p> <p><span>Vigdís Jakobsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Listaháskóli Íslands</span></p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriListahátíð í Reykjavík, stjórn 2020-2022<p>Starfar skv.4. gr. skipulagsskrár fyrir Listahátíð í Reykjavík nr. 131/2009.</p> <p>Samkvæmt 5. gr. ofangreindrar skipulagsskrár ber stjórn Listahátíðar í Reykjavík ábyrgð á rekstri stofnunarinnar og fjárreiðum og samþykkir fjárhagsáætlanir. Allar meiri háttar fjárskuldbindingar eru háðar samþykki stjórnarinnar. Stjórnin tekur við umsóknum um aðild að Listahátíð, fjallar um þær og ber þær upp á aðalfundi fulltrúaráðs.</p> <p><strong>Nefndarmenn</strong></p> <ul> <li>Margrét M Norðdahl formaður - Tilnefningaraðili: Reykjavíkurborg</li> <li>Þórunn Sigurðardóttir varaformaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra</li> <li>Tryggvi M. Baldvinsson tilnefndur af fulltrúaráði Listahátíðar 2020.</li> </ul>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriListdansráð 2020-2025<p>Listdansráð er skipað skv. ákvæði 12. gr. laga nr. 165/2019 um sviðslistir. </p> <p>Listdansráð 2020-2025 er þannig skipað:<br /> Sigríður Soffía Níelsdóttir formaður, skipuð án tilnefningar,<br /> Ólöf Ingólfsdóttir tilnefnd af SAFAS (fagfélaga innan Sviðslistasambands Íslands),<br /> Guðmundur Helgason tilnefndur af SAFAS.<br /> <br /> Varamenn eru:<br /> Jóhanna Sigurborg Jafetsdóttir skipuð án tilnefningar,<br /> Katrín Johnson tilnefnd af SAFAS<br /> Ólafur Darri Ólafsson tilnefndur af SAFAS.</p> <div>Listdansráð hefur eftirlit með starfsemi Íslenska dansflokksins og veitir ráðherra reglulega umsögn um stefnu og áætlun hans. Ráðið setur sér starfsreglur. Skipunartímabil er frá 1. júlí 2020 til 30. júní 2025.</div>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriListskreytingasjóður - stjórn 2020-2023<p>Stjórn listskreytingasjóðs er skipuð skv. 18. gr. myndlistarlaga nr. 64/2012.</p> <p>Stjórn listskreytingasjóðs 2020-2023 er þannig skipuð:<br /> Formaður, skipaður án tilnefningar,<br /> Marcos Zotes varaformaður, tilnefndur af Arkitektafélagi Íslands,<br /> Guðrún Kristjánsdóttir tilnefnd af Sambandi íslenskra myndlistarmanna,&nbsp;<br /> Páll Haukur Björnsson tilnefndur af Sambandi íslenskra myndlistarmanna,<br /> Klara Stephensen tilnefnd af samstarfsnefnd um opinberar framkvæmdir.<br /> <br /> Varamenn eru:<br /> Auður Edda Jökulsdóttir skipuð án tilnefningar,<br /> Anna Fríða Jónsdóttir tilnefnd af Sambandi íslenskra myndlistarmanna,&nbsp;<br /> Logi Bjarnason tilnefndur af Sambandi íslenskra myndlistarmanna,<br /> Sigríður Sigríðardóttir Sigþórsdóttir tilnefnd af Arkitektafélagi Íslands,<br /> Örn Baldursson tilnefndur af samstarfsnefnd um opinberar framkvæmdir.</p> <div>&nbsp;</div> <p>Hlutverk stjórnarinnar er m.a. að veita ráðgjöf um listaverk í nýbyggingum og veita&nbsp;styrki úr listskreytingasjóði&nbsp; sbr. 16.&nbsp; og 17. gr. myndlistarlaga nr. 64/2012.</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriLoftslagsráð<p>Skipað 22. maí 2024.</p> <p>Loftslagsráð er skipað samkvæmt 5. gr. b. laga um loftslagsmál, nr. 70/2012, til fjögurra ára í senn. Loftslagsráð hefur það meginhlutverk að veita stjórnvöldum aðhald og ráðgjöf um stefnumarkandi ákvarðanir og markmið Íslands sem tengjast loftslagsmálum.</p> <p>Í ráðinu skulu eiga sæti fulltrúar atvinnulífsins, háskólasamfélagsins, sveitarfélaga og umhverfisverndarsamtaka auk annarra fulltrúa sem nauðsynlegt er talið að eigi þar sæti. Ráðherra skipar formann og varaformann loftslagsráðs.</p> <p>Samkvæmt reglugerð nr. 334/2024 skal stefnt að því að loftslagsráð sé skipað níu fulltrúum að hámarki að meðtöldum formann og varaformanni sem hafi þekkingu og reynslu á a.m.k. einum af eftirtöldum málaflokkum á sviði loftslagsmála og að ráðið sé þannig samsett að fullskipað búi það yfir þekkingu á öllum neðan greindum sviðum: <br /> <br /> 1. Loftslagsrétti, stjórnsýslu og stefnumótun. <br /> 2. Loftslagsvísindum, áhættugreiningum og náttúruvá. <br /> 3. Skipulagi og landnýtingu. <br /> 4. Hagrænum og samfélagslegum greiningum. <br /> 5. Samfélagslegum breytingum og réttlátum umskiptum. <br /> 6. Líffræðilegum fjölbreytileika, kolefnishringrás lands og vistkerfisþjónustu. <br /> 7. Nýsköpun og tækniþróun. <br /> 8. Orkumálum í samhengi orkuskipta og kolefnishlutleysis. </p> <p><a href="https://loftslagsrad.is/" target="_blank">Sjá vef ráðsins loftslagsrad.is</a></p> <p > <strong>Án tilnefningar</strong><br /> Halldór Þorgeirsson, formaður,<br /> Brynhildur Davíðsdóttir, varaformaður,<br /> Halldór Björnsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins</strong><br /> Helga Jóhanna Bjarnadóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</strong><br /> Stefán Þór Eysteinsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu heildarsamtaka launþega</strong><br /> Auður Alfa Ólafsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samstarfsnefndar háskólastigsins</strong><br /> Bjarni Már Magnússon<br /> Bjarni Diðrik Sigurðsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu umhverfis- og náttúruverndarsamtaka</strong><br /> Þorgerður María Þorbjarnardóttir</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Varafulltrúar tilnefndir af Samstarfsefnd háskólastigsins</strong></p> <p>Helga Ögmundardóttir<br /> Ingibjörg Svala Jónsdóttir</p> <p>&nbsp;</p>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriLyfjaeftirlit Íslands. Stjórn 2021-2024.<p><span>Stjórn Lyfjaeftirlits Íslands er skipuð sbr. ákvæði 8. gr. skipulagsskrár nr. 477/2018. Hlutverk stjórnarinnar er að stýra öllum málefnum stofnunarinnar og koma fram út á við fyrir hönd hennar.&nbsp;<br /> <br /> </span></p> <p><span>Stjórnin er þannig skipuð:</span></p> <ul> <li><span>Erna Sigríður Sigurðardóttir, skipuð af mennta- og barnamálaráðuneyti,</span></li> <li><span>Helgi Freyr Kristinsson, skipaður af mennta- og barnamálaráðuneyti,</span></li> <li><span>Dr. Skúli Skúlason, skipaður af Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands,</span></li> <li><span>Pétur Sigurður Gunnarsson, skipaður af&nbsp; Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands.</span><span></span></li> </ul> <p><span>Varamenn:</span></p> <ul> <li><span>Pétur Magnússon, skipaður af mennta- og barnamálaráðuneyti,</span></li> <li><span>Sif Jónsdóttir, skipuð af&nbsp; Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands.<br /> </span></li> </ul> <div><span>Skipunartímabil er frá 5. ágúst 2021 til 4. ágúst 2024.</span></div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriLyfjanefnd Landspítala<p><span>Lyfjanefnd Landspítala er skipuð í samræmi við 44. gr. laga nr. 100/2020 og 3.gr. reglugerðar nr. 1450/2020.&nbsp;<br /> <br /> <strong>Aðalmenn</strong></span></p> <ul> <li><span>Hlíf Steingrímsdóttir, yfirlæknir, formaður</span></li> <li><span>Gerður María Gröndal, yfirlæknir, varaformaður</span></li> <li><span>&nbsp;</span>Gerður Beta Jóhannsdóttir, deildarstjóri gigtarþjónustu</li> <li><span>Ragnar Grímur Bjarnason, yfirlæknir</span></li> <li><span>Pétur S. Gunnarsson, klínískur lyfjafræðingur</span></li> <li><span>Arnþrúður Jónsdóttir, lyfjafræðingur, MBA</span></li> <li><span>Örvar Gunnarsson, lyf- og krabbameinslæknir</span></li> </ul> <p><span><strong>Varamenn</strong></span></p> <ul> <li><span>Signý Vala Sveinsdóttir, lyf- og blóðmeinalæknir, PhD</span></li> <li><span>Sif Sumarliðadóttir, hjúkrunarfræðingur, heilsuhagfræðingur</span></li> <li><span>Guðrún I. Gylfadóttir, lyfjafræðingur</span></li> <li><span>Gylfi Óskarsson, barna- og hjartalæknir, PhD</span></li> <li>Guðríður K. Þórðardóttir, sérfræðingur í hjúkrun</li> <li><span>Agnes Smáradóttir, yfirlæknir</span></li> <li><span>Eva Ágústsdóttir, verkefnastjóri.</span></li> </ul> <p><span>Nefndin er skipuð af heilbrigðisráðherra frá 1. febrúar 2021 til næstu fimm ára.<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>HeilbrigðisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriMálnefnd Stjórnarráðsins<p>Þann 9. apríl 2013 skipaði forsætisráðherra málnefnd Stjórnarráðsins skv. samþykkt ríkisstjórnar frá 16. nóvember 2012. Hlutverk nefndarinnar er að tryggja að farið sé að málstefnu Stjórnarráðsins og að endurskoða málstefnuna reglulega í samráði við Íslenska málnefnd og Málnefnd um íslenskt táknmál.</p> <p>Í nefndinni eru:</p> <ul> <li><span>Hallgrímur J. Ámundason, tilnefndur af forsætisráðuneyti og jafnframt formaður nefndarinnar</span></li> <li>Björgvin R. Andersen, tilnefndur af utanríkisráðuneyti</li> <li>Elva Björk Sverrisdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneyti</li> <li>Eygló S. Halldórsdóttir, tilnefnd af dómsmálaráðuneyti</li> <li>Hildur Jörundsdóttir, tilnefnd af menningar- og viðskiptaráðuneyti</li> <li>Margrét Erlendsdóttir, tilnefnd af heilbrigðisráðuneyti</li> <li>Þórmundur Jónatansson, tilnefndur af innviðaráðuneyti</li> </ul> <p>&nbsp;</p>ForsætisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriMálnefnd um íslenskt táknmál 2020-2024<p><span>Málnefnd um íslenskt táknmál er skipuð skv. ákvæði 7. gr. laga nr. 61/2011 um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls.&nbsp;Við skipun í nefndina var haft samráð við hugvísindasvið Háskóla Íslands, Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra, hagsmunasamtök heyrnarlausra og heyrnarskertra og Samband íslenskra sveitarfélaga. Hlutverk nefndarinnar er að vera stjórnvöldum til ráðuneytis um hvað eina er varðar íslenskt táknmál og stuðla að eflingu þess og notkunar í íslensku þjóðlífi.</span></p> <p><span>Nefndin er þannig skipuð:<br /> Heiðdís Dögg Eiríksdóttir formaður Félags heyrnalausra, formaður<br /> Rannveig Sverrisdóttir lektor, varaformaður,<br /> Hjördís Anna Haraldsdóttir kennari,<br /> Árni Jóhannesson,&nbsp;<br /> Árný Guðmundsdóttir táknmálstúlkur.<br /> <br /> Varamenn eru:&nbsp;<br /> Júlía G. Hreinsdóttir táknmálskennari,<br /> Jóhannes Gísli Jónsson prófessor,<br /> Helga Ingibergsdóttir deildarstjóri,<br /> Sigríður Vala Jóhannsdóttir menningar- og samskiptastjóri,<br /> Uldis Ozols táknmálskennari.</span></p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriMálskotsnefnd Menntasjóðs námsmanna 2020-2024<p>Málskotsnefnd Menntasjóðs námsmanna sker úr um hvort ákvarðanir stjórnar sjóðsins séu í samræmi við ákvæði laga og stjórnvaldsfyrirmæla. Nefndin getur staðfest, breytt eða fellt úr gildi ákvarðanir sjóðsstjórnar. Úrskurður nefndarinnar skal vera rökstuddur og er hann endanlegur á stjórnsýslustigi. Námsmenn (umboðsmenn), greiðendur og ábyrgðarmenn sem hafa fengið úrskurð frá stjórn sjóðsins geta kært þann úrskurð til málskotsnefndar.&nbsp;</p> <p>Þegar úrskurður málskotsnefndar liggur fyrir er hann bindandi. Ef úrskurður stjórnar Menntasjóðsins er staðfestur stendur sú ákvörðun en ef hann er felldur úr gildi þarf stjórn sjóðsins að fjalla aftur um málið.</p> <h2>Málskotsnefnd skipunartímabilið 1. júlí 2020-30. júní 2024</h2> <p><strong> </strong></p> <p><strong>Aðalmenn: </strong></p> <ul> <li>Bjarnveig Eiríksdóttir, formaður</li> <li>Sonja M. Hreiðarsdóttir</li> <li>Helgi Birgisson</li> </ul> <p><strong>Varamenn: </strong></p> <ul> <li>Margrét Gunnlaugsdóttir, </li> <li>Jóhannes A. Sævarsson </li> <li>Ingimar Ingimarsson </li> </ul> <hr /> <ul> <li><a href="https://menntasjodur.is/msnm/malskotsnefnd/#Um-M%C3%A1lskotsnefnd" target="_blank">Sjá nánari upplýsingar um nefndina og uppkveðna úrskurði nefndarinnar á vef MSNM</a></li> <li><a href="https://samvinna.government.is/sites/0001-MRN" target="_blank">Vinnusvæði nefndarinnar (lokað svæði)</a></li> </ul>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriMálstefna um íslenskt táknmál<p>Málstefna úm ísenskt táknmál.</p> <p>Stafrshópur til þess að vinna að málstefnu um íslenskt táknmál. Málstefnan er unnin samkvæmt þingsályktun nr. 36/149 Áfram íslenska sem samþykkt var á Alþingi 2019.</p> <p><span>Starfshópurinn er þannig skipaður:<br /> Heiðdís Dögg Eiríksdóttir formaður, tilnefnd af Félagi heyrnarlausra,<br /> Rannveig Sverrisdóttir tilnefnd af Málnefnd um íslenskt táknmál,<br /> Kristín Lena Þorvaldsdóttir tilnefnd af Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra,<br /> Eyrún Ólafsdóttir tilnefnd af Félagi heyrnarlausra.</span></p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriMannanafnanefnd<p>Um mannanafnanefnd gilda ákvæði 21. - 23. gr. <a href="https://www.althingi.is/lagas/nuna/1996045.html" target="_blank">laga um mannanöfn nr. 45/1996</a>.</p> <p>Mannanafnanefnd er skipuð í samræmi við ákvæði 21. gr. laga um mannanöfn nr. 45/1996. Mannanafnanefnd er skipuð þremur aðalmönnum og jafnmörgum til vara. Skal einn nefndarmaður skipaður að fenginni tillögu heimspekideildar Háskóla Íslands, einn að fenginni tillögu lagadeildar Háskóla Íslands og einn að fenginni tillögu Íslenskrar málnefndar. Varamenn eru skipaðir með sama hætti. Nefndin skiptir sjálf með sér verkum.</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:<br /> <br /> Aðalmenn:<br /> Auður Björg Jónsdóttir, lögmaður, tilnefnd af Lagadeild Háskóla Íslands. Formaður nefndarinnar.<br /> Jóhannes Bjarni Sigtryggsson, rannsóknarlektor við Stofnun Árna Magnússonar, tilnefndur af Íslensku- og menningardeild Háskóla Íslands, sem áður var hluti af þáverandi Heimspekideild Háskóla Íslands.<br /> Hrafn Sveinbjarnarson, Stofnun Árna Magnússonar, tilnefndur af Íslenskri málnefnd.</p> <p>Varamenn:<br /> Ásta Kristín Benediktsdóttur, lektor í íslenskum samtímabókmenntum við Háskóla Íslands, tilnefnd af Íslensku- og menningardeild Háskóla Íslands, sem áður var hluti af þáverandi Heimspekideild Háskóla Íslands.<br /> Tómas Hrafn Sveinsson, varaformaður kærunefndar útlendingamála, tilnefndur af Lagadeild Háskóla Íslands.<br /> Tinna Frímann Jökulsdóttir, Háskóla Íslands, doktorsnemi í málvísindum, tilnefnd af Íslenskri málnefnd.</p> <p>Skipunartími er frá og með 6. febrúar 2022 til og með 5. febrúar 2026 eða til næstu fjögurra ára.</p> <p><a href="https://skra.eydublod.is/forms/form/M-101" target="_blank"><strong>Beiðni til mannanafnanefndar um eiginnafn eða millinafn, sem ekki er á mannanafnaskrá</strong></a></p> <p><strong>Skriflegum erindum</strong> til mannanafnanefndar skal beint til:</p> <p>Mannanafnanefnd<br /> b.t. Þjóðskrár Íslands<br /> Borgartúni 21<br /> 105 Reykjavík</p> <p>Netfang:&nbsp;<a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p> <h4>Helstu verkefni mannanafnanefndar eru þessi:</h4> <ol> <li>Að semja skrá um eiginnöfn og millinöfn sem teljast heimil skv. 5. og 6. gr. laga um mannanöfn og er hún nefnd mannanafnaskrá. Unnt er að fara inn á slóð skrárinnar hér að neðan. Skráin er uppfærð eftir hvern fund mannanafnanefndar.</li> <li>Að vera prestum, forstöðumönnum skráðra trúfélaga, Þjóðskrá Íslands og forsjármönnum barna til ráðuneytis um nafngjafir og skera úr álita- og ágreiningsefnum um nöfn samkvæmt lögum um mannanöfn.</li> <li>Að skera úr öðrum álita- eða ágreiningsmálum sem upp kunna að koma um nafngjafir, nafnritun og fleira þess háttar.</li> </ol> <p>Úrskurðum mannanafnanefndar er ekki unnt að skjóta til æðra stjórnvalds. </p> <p>Ath. gjald fyrir beiðni til mannanafnanefndar um samþykki fyrir nýju nafni á mannanafnaskrá er 4.000 kr. og greiðist hjá Þjóðskrá Íslands við innlagningu beiðnarinnar.&nbsp;</p> <p><a href="/verkefni/personurettur/mannanofn/" target="_blank">Nánari upplýsingar um ýmislegt sem snýr að mannanafnalögum</a>.</p>DómsmálaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriMarkáætlun á sviði vísinda, tækni og nýsköpunar - stjórn 2024-2027<p>Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra skipar stjórn&nbsp;Markáætlunar á sviði vísinda, tækni og nýsköpunar, sbr. 9. gr. laga nr. 3/2003 um opinberan stuðning við vísindarannsóknir. </p> <p>Skipunartími stjórnar er til 1. apríl 2027. </p> <p>Stjórnin er skipuð þremur einstaklingum úr stjórn Rannsóknasjóðs og þremur einstaklingum úr stjórn Tækniþróunarsjóðs.</p> <p><strong>Aðalmenn</strong></p> <ul> <li>Lárus Thorlacius, formaður, Háskóli Íslands.</li> <li>Guðrún Inga Ingólfsdóttir, varaformaður, Lífsverk.</li> <li>Ármann Gylfason, Háskólinn í Reykjavík.</li> <li>Kjartan Hansson, Helix health.</li> <li>Stefanía Bjarney Ólafsdóttir, Avo.</li> <li>Þóra Pétursdóttir, Háskólinn í Osló, Noregi.</li> </ul> <p><strong>Varamenn</strong></p> <ul><strong></strong> <li>Anna Karlsdóttir, Controlant.</li> <li>Björn Lárus Örvar, Orf Líftækni.</li> <li>Björn Þór Jónsson, Háskólinn í Reykjavík.</li> <li>Sandra Ósk Snæbjörnsdóttir, Carbfix.</li> <li>Þórður Óskarsson, Moffitt Cancer Center, Bandaríkjunum.</li> <li>Þorgerður Einarsdóttir, Háskóli Íslands.</li> </ul> <p>&nbsp;</p>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriMarkanefnd 2021-2029<p>Skipuð skv. 69. gr. laga nr. 6/1986 um afréttamálefni, fjallskil o.fl. til átta ára í senn. Markanefnd skal fylgjast með framkvæmd laga, reglugerða og samþykkta um mörk og markaskrár og vera til ráðuneytis um þau mál.:</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <p>Aðalmenn: </p> <ul> <li><span>Guðrún Sigríður Sigurjónsdóttir</span>, skipuð formaður án tilnefningar </li> <li>Ólafur R Dýrmundsson, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands </li> <li>Sigurbjörg Ólöf Bergsdóttir, tilnefnd af Matvælastofnun</li> </ul> <p>Varamenn:&nbsp;</p> <ul> <li><span>Þorvaldur Tómas Jónsson</span>, skipaður varaformaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Sigurborg Hanna Sigurðardóttir, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands </li> <li>Guðlaugur Antonsson, tilnefndur af Matvælastofnun</li> </ul>MatvælaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriMats- og hæfisnefnd um sérnám lækna<p><span>Samkvæmt IV. kafla <a href="https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=a0c57ab1-8de7-470f-8c10-818cdec5b543">nýrrar reglugerðar nr. 856/2023, sem tók gildi þann 16. ágúst sl. um menntun, réttindi og skyldur lækna </a>og skilyrði til að hljóta lækningaleyfi og sérfræðileyfi skipar ráðherra fimm sérfræðilækna í mats- og hæfisnefnd um sérnám lækna til fjögurra ára í senn. Tveir skulu skipaðir samkvæmt tilnefningu Læknafélags Íslands og einn til vara, einn skal skipaður samkvæmt tilnefningu læknadeildar Háskóla Íslands og einn til vara, einn skal skipaður samkvæmt tilnefningu framhaldsmenntunarráðs lækninga og einn til vara. Ráðherra skipar formann án tilnefningar. Nefndin skal kalla til sérfræðinga innan sérsviða læknisfræði, eftir þörfum.&nbsp;<br /> <br /> Í 22. gr. reglugerðarinnar er tilgreint hlutverk og verkefni nefndarinnar, sbr. eftirfarandi:<br /> 1.<span style="white-space: pre;"> </span>Samþykkja marklýsingar fyrir sérnámsgrunn skv. 18. gr. og sérgreinar skv. 21. gr.<br /> 2.<span style="white-space: pre;"> </span>Meta hæfi heilbrigðisstofnana eða deilda innan þeirra til að öðlast viðurkenningu sem kennslustofnanir til að annast sérnám lækna, þ.m.t. sérnámsgrunn, sbr. 18. gr.&nbsp;<br /> 3.<span style="white-space: pre;"> </span>Hafa eftirlit með sérnámi og kennslustofnunum eftir þörfum, eigi sjaldnar en á fjögurra ára fresti. Í þessu felst m.a. að tryggja að sérnám fari aðeins fram á viðurkenndum kennslustofn-unum, samkvæmt &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;marklýsingu og að handleiðarar hafi lokið og viðhaldið handleiðaraþjálfun.<br /> 4.<span style="white-space: pre;"> </span>Útbúa gæðaviðmið fyrir:&nbsp;<br /> a)<span style="white-space: pre;"> </span>gerð marklýsinga,&nbsp;<br /> b)<span style="white-space: pre;"> </span>innleiðingu og framkvæmd sérnáms og&nbsp;<br /> c)<span style="white-space: pre;"> </span>eftirlit með kennslustofnunum og sérnámi.&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Þau verði í samræmi við alþjóðleg gæðaviðmið.<br /> 5.<span style="white-space: pre;"> </span>Fylgja eftir ákvörðunum sínum sem teknar hafa verið í samræmi við úttektir og gæðastýringu.<br /> 6.<span style="white-space: pre;"> </span>Gera tillögur til ráðherra um hvaða sérgreinar sé boðið upp á sérnám í hér á landi og hvað þær skuli kallast.<br /> 7.<span style="white-space: pre;"> </span>Skipuleggja og halda utan um númerakerfi fyrir sérnámslækna.<br /> 8.<span style="white-space: pre;"> </span>Veita umsagnir sem krefjast faglegrar sérþekkingar nefndarinnar.<br /> 9.<span style="white-space: pre;"> </span>Sjá til þess að handbók um framkvæmd sérnáms lækna sé gefin út og uppfærð reglulega og eftir þörfum, í samvinnu við framhaldsmenntunarráð lækninga.<br /> <br /> Nefndin skal einnig endurskoða mat sitt á viðurkenndum kennslustofnunum og samþykktum marklýsingum á fjögurra ára fresti eða oftar ef tilefni er til. Nefndinni er heimilt að fela öðrum framkvæmd gæðaeftirlits með kennslustofnunum sérnáms á forsendum og ábyrgð nefndarinnar. Nánar er fjallað um viðurkenningu kennslustofnana sérnáms og veitingu samþykkis fyrir marklýsingu í 23. og 24. gr. reglugerðarinnar.<br /> Embætti landlæknis samþykkir og birtir gæðaviðmið mats- og hæfisnefndar sem og handbók um sérnám lækna og birtir yfirlit yfir viðurkenndar kennslustofnanir sérnáms lækna, þ.m.t. sérnámsgrunns, ásamt samþykktum marklýsingum.<br /> <br /> <strong>Mats- og hæfisnefndina skipa</strong></span></p> <ul> <li><span>Ólafur Baldursson, án tilnefningar, formaður</span></li> <li><span>Katrín Fjeldsted, tilnefnd af Læknafélagi Íslands</span></li> <li><span>Eggert Eyjólfsson, tilnefndur af Læknafélagi Íslands</span></li> <li><span>Anna Björg Jónsdóttir, tilnefnd af Framhaldsmenntunarráði lækninga</span></li> <li><span>Jórunn Atladóttir, tilnefnd af Læknadeild Háskóla Íslands.<br /> <br /> <strong>Varamenn</strong></span></li> </ul> <ul> <li><span>Engilbert Sigurðsson, tilnefndur af Læknafélagi Íslands</span></li> <li><span>Elínborg Bárðardóttir, tilnefnd af Framhaldsmenntunarráði lækninga</span></li> <li>Davíð O. Arnar, tilnefndur af Læknadeild Háskóla Íslands.</li> </ul> <p>Starfsmaður nefndarinnar er Andrea Jónsdóttir, sérfræðingur í heilbrigðisráðuneytinu.</p> <p><span>Mats- og hæfisnefnd um sérnám lækna er skipuð af heilbrigðisráðherra til fjögurra ára frá 19. mars 2024 til 18. mars 2028.<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>HeilbrigðisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriMatsnefnd eignarnámsbóta<h3> Tilgangur og skipan</h3> <p>Matsnefnd eignarnámsbóta starfar skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1973011.html" target="_blank">lögum&nbsp;<span>um framkvæmd eignarnáms</span> nr. 11/1973</a>. Skv. 1. mgr. 2. gr. nefndra laga sker nefndin úr ágreiningi um eignarnámsbætur og annað endurgjald sem ákveða á samkvæmt lögum um framkvæmd eignarnáms.</p> <p>Dómsmálaráðherra skipar formann matsnefndar til fimm ára í senn og annan til vara. Þeir skulu hafa lokið embættisprófi í lögfræði. Til meðferðar hvers máls kveður formaður tvo eða fjóra hæfa og óvilhalla menn til starfa í nefndinni.</p> <h3>Aðsetur</h3> <p>Formaður nefndarinnar er Valgerður Sólnes, prófessor. Aðsetur nefndarinnar er á skrifstofu formanns, Lagadeild Háskóla Íslands, Lögbergi 309, Sæmundargötu 2, 102 Reykjavík, sími 866-8534, netfang <a href="mailto:[email protected].">[email protected]</a>.<br /> <br /> Varaformaður nefndarinnar er Ingvar Smári Birgisson, lögmaður.</p> <h3>Málsmeðferð</h3> <p>Málsmeðferð fyrir Matsnefnd eignarnámsbóta svipar til meðferðar mála fyrir héraðsdómi og er höfð nokkur hliðsjón af <a href="https://www.althingi.is/lagas/nuna/1991091.html" target="_blank">lögum <span>um meðferð einkamála&nbsp;nr.&nbsp;</span>91/1991</a>&nbsp;við val á vinnureglum fyrir nefndinni. Málsmeðferðin er þó frjálsari t.a.m. varðandi fresti, áhrif útivistar o.þ.h. Aðilar að eignarmatsmáli láta nánast undantekningarlaust lögmenn fara með mál sitt fyrir matsnefndinni. Ekkert er þó því til fyrirstöðu að aðilar reki mál sín sjálfir þar, en óneitanlega er hentugra að kunnáttumaður um réttarfar sjái um það.</p> <p>Í 9. gr. laga nr. 11/1973 er ákvæði um að heimilt sé að ákveða að matsmál sé munnlega flutt fyrir nefndinni. Sú venja hefur skapast að öll mál eru munnlega flutt fyrir nefndinni áður en þau eru tekin til úrskurðar. Hvorum aðila er þá gefinn kostur á að tala tvisvar sinnum eins og um málflutning fyrir dómstólum væri að ræða.</p> <p>Formaður nefndarinnar boðar til fyrsta matsfundarins með viku fyrirvara eftir að honum berst beiðni um mat frá viðkomandi eignarnema eða eignarnámsþola. Áður en boðað er til fyrstu fyrirtökunnar kannar nefndin hvort lagaheimild fyrir eignarnáminu sé til staðar. Á fyrsta matsfundi leggur matsbeiðandi fram matsbeiðni ásamt fylgigögnum. Í 2. mgr. 9. gr. laga nr. 11/1973 kemur fram að matsnefndin framkvæmi vettvangsgöngu að tilkvöddum aðilum þegar nauðsyn krefur. Reyndin er sú að farið er á vettvang í öllum málum.</p> <p>Að vettvangsgöngu lokinni er aðilum gefinn frestur til að leggja fram greinargerðir og önnur gögn. Sú venja hefur skapast að aðilar fá gjarna sama frest til framlagningar greinargerða, sem lagðar eru fram á sama matsfundinum. Óski aðili sérstaklega eftir því að fá að skila inn andsvörum við greinargerð hins aðilans er frestur veittur til þess, ef ekki er málinu frestað til munnlegs flutnings. Áður en til flutnings kemur reynir matsnefndin að sætta málið og ekki er óalgengt að málum ljúki með sátt.</p> <h3>Nánar um starfshætti Matsnefndar eignarnámsbóta</h3> Varðandi starfshætti Matsnefndar eignarnámsbóta vísast að að öðru leyti til laga nr. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1973011.html" target="_blank">11/1973</a>.DómsmálaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriMatsnefnd náms- og starfsráðgjafa 2023-2027<p><span>Hlutverk nefndarinnar er að meta umsóknir um starfsheitið náms- og&nbsp;starfsráðgjafi skv. 2. gr. laga nr. 35/2009 um náms- og starfsráðgjafa.</span></p> <p><span>Aðalmenn:</span></p> <ul> <li><span>Jóhanna Þórunn Pálsdóttir, formaður, án tilnefningar</span></li> <li><span>Jónína Ólafsdóttir Kárdal,&nbsp; samkvæmt tilnefningu Félags náms- og starfsráðgjafa</span></li> <li><span>Sif Einarsdóttir, samkvæmt tilnefningu samstarfsnefndar háskólastigsins</span></li> </ul> <p><span>Varamenn:</span></p> <ul> <li>Stefán Snær Stefánsson, varaformaður, án tilnefningar</li> <li>Arnar Þorsteinsson, samkvæmt tilnefningu Félags náms- og starfsráðgjafa</li> <li>Halldóra Lóa Þorvalsdóttir, samkvæmt tilnefningu samstarfsnefndar háskólastigsins</li> </ul> <div>Skipunartímabil er frá 9. október 2023 til 8. október 2027.</div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriMatsnefnd um frádráttarrétt erlendra sérfræðinga<p><span>Starfssvið: Hlutverk nefndarinnar er að fara yfir þær umsóknir sem berast og meta hvort skilyrði fyrir frádrætti skv. reglugerð nr. 1202/2016, um frádrátt frá tekjum erlendra sérfræðinga séu uppfyllt.<br /> Grundvöllur: Samkvæmt 6. tölul. A-liðar 1. mgr. 30. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, sbr. 3. gr. laga nr. 79/2016</span></p> <p><span><strong>Í nefndinn sitja:</strong>&nbsp;<br /> Hallgrímur Jónasson, formaður, tilnefndur af Rannís<br /> Ingibjörg Helga Helgadóttir, tilnefnd af fjármála- og efnhagsráðuneytinu<br /> Ína Dögg Eyþórsdóttir, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðuneytinu</span></p> <p><span><br /> <strong>Til vara:</strong><br /> Elísabet María Andrésdóttir, tilnefnd af Rannís<br /> Gísli Fannberg, tilnefndur af mennta- og menningarmálaráðuneytinu<br /> Steinar Örn Steinarsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></p> <p><span>Skipunartími er ótímabundinn</span></p> <p><span>Umsóknum skal skila til <a href="https://www.rannis.is/" target="_blank">Rannsóknarmiðstöðvar Íslands</a>, merktum „Frádráttur frá tekjum erlendra sérfræðinga“, Rannís, Borgartúni 30, 105 Reykjavík.</span></p> <p>&nbsp;</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriMatsnefnd um lax- og silungsveiði 2021-2025<p>Starfar skv. lögum nr. 61/2006 um lax- og silungsveiði og er skipunartími fjögur ár í senn.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti: </p> <p>Aðalmenn: </p> <ul> <li>Jónas Þór Guðmundsson, skipaður formaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Ragnhildur Helga Jónsdóttir, tilnefnd af Landssambandi veiðifélaga</li> <li>Guðjón Ármannsson, tilnefndur af Hæstarétti Íslands</li> </ul> <p>Varamenn í sömu röð:</p> <ul> <li>Atli Már Ingólfsson, skipaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Arnbjörg Sigurðardóttirr, tilnefnd af Hæstarétti Íslands</li> <li>Þorgils Torfi Jónsson,&nbsp;<span>tilnefndur af Landssambandi veiðifélaga</span></li> </ul>MatvælaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriMengunarvarnaráð hafna<p>Skipað 16. september 2022<br /> Mengunarvarnaráð er skipað skv. 13. gr. laga nr. 33/2004 um varnir gegn mengun hafs og stranda, með síðari breytingum og reglugerð nr. 1010/2012 um viðbrögð við bráðamengun hafs. Ráðið er skipað fram yfir næstu sveitarstjórnarkosningar eða til 1. júní 2026.</p> <div> Hlutverk ráðsins er að vera formlegur samstarfsvettvangur Umhverfisstofnunar og hafna um málefni sem varða viðbúnað og viðbrögð við bráðamengun innan hafnarsvæða, að stuðla að samstarfi og samhæfingu milli hafna um viðbúnað, samræmingu viðbragðsáætlana og viðbragða við bráðamengun, að gera tillögu til Umhverfisstofnunar um uppbyggingu og endurnýjun á mengunarvarnabúnaði í höfnum landsins og koma með ábendingar og tillögur um innihald viðbragðsáætlana.</div> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Umhverfisstofnunar</strong></p> <div> Aðalbjörg Birna Guttormsdóttir, formaður<br /> Halla Einarsdóttir</div> <div> </div> <div> <strong>&nbsp;</strong></div> <div><strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</strong><br /> Ríkharður F. Friðriksson&nbsp;</div> <div> </div> <div> <strong>&nbsp;</strong></div> <div><strong>Samkvæmt tilnefningu Vegagerðarinnar<br /> </strong>Páll Valdimar Kolka Jónsson</div> <div> </div> <div> <strong>&nbsp;</strong></div> <div><strong>Samkvæmt tilnefningu Samgöngustofu<br /> </strong>Sigrún Henríetta Kristjánsdóttir</div> <div> </div> <div> <strong>&nbsp;</strong></div> <div><strong>Samkvæmt tilnefningu Hafnarsambands Íslands</strong><br /> Halldór Karl Hermannsson,<br /> Bergsteinn R. Ísleifsson,<br /> Birgitta Rúnarsdóttir</div>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriMenntasjóður námsmanna - stjórn 2022-2024<p>Hlutverk Menntasjóðs námsmanna er að vera félagslegur jöfnunarsjóður sem veitir námsaðstoð í formi námsstyrkja og námslána, sbr. 29. gr. laga nr. 60/2020 um Menntasjóð námsmanna. Stjórn sjóðsins er skipuð til tveggja ára í senn. Skipunartími núverandi stjórnar er til 30. júní 2024.</p> <p>Stjórn Menntasjóðs námsmanna er þannig skipuð:</p> <p>Inga Hrefna Sveinbjarnardóttir, formaður, án tilnefningar<br /> Varamaður: Hilmar Freyr Kristinsson</p> <p>Jóhannes Stefánsson, varaformaður, án tilnefningar<br /> Varamaður: Ingvar Smári Birgisson</p> <p>Nanna Kristín Tryggvadóttir, án tilnefningar<br /> Varamaður: Erla María Jónsdóttir Tölgyes</p> <p>Tryggvi Másson, án tilnefningar<br /> Varamaður: Rósa Kristinsdóttir</p> <p>Katrín Oddsdóttir, tilnefnd af fjámála- og efnahagsráðherra<br /> Varamaður: Guðmundur Axel Hansen</p> <p>Steinunn Bergmann, tilnefnd af Bandalagi íslenskra háskólamanna<br /> Varamaður: Jóhann Gunnar Þórarinsson</p> <p>María Sól Antonsdóttir, tilnefnd af Landsamtökum íslenskra stúdenta vegna Stúdentaráðs Háskóla Íslands<br /> Varamaður: Andri Már Tómasson</p> <p>Jóna Þórey Pétursdóttir,&nbsp;<span>tilnefnd af Landsamtökum íslenskra stúdenta vegna Sambands íslenskra námsmanna erlendis<br /> Varamaður: Ragna Auðun Árnason</span></p> <p><span>Erla Björg Eyjólfsdóttir,&nbsp;tilnefnd af Landsamtökum íslenskra stúdenta vegna Bandalags íslenskra sérskólanema<br /> Varamaður: Sunnerva Björk Birgisdóttir</span></p>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriMiðstöð íslenskra bókmennta - stjórn 2019-2022<p>Stjórn skipuð skv.&nbsp; lögum um bókmenntir nr. 91/2007, ákveður m.a. skiptingu&nbsp;ráðstöfunarfjár og úthlutar úr bókmenntasjóði, gerir tillögur til ráðherra um&nbsp;stefnu og áherslur í starfi miðstövarinnar.</p> <p><strong>Nefndarmenn<br /> </strong></p> <ul> <li>Heiðar Ingi Svansson formaður, skipaður án tilnefningar, </li> <li>Salka Guðmundsdóttir varaformaður, tilnefnd af Rithöfundasambandi Íslands, </li> <li>Sigmundur Ernir Rúnarsson tilnefndur af Rithöfundasambandi Íslands, </li> <li>Bryndís Loftsdóttir tilnefnd af Félagi íslenskra bókaútgefenda, </li> <li>Kristján Jóhann Jónsson tilnefndur af Hagþenki. </li> </ul> <p>Varamenn: </p> <ul> <li>Hrefna Haraldsdóttir skipuð án tilnefningar, </li> <li>Sölvi Björn Sigurðsson tilnefndur af Rithöfundasambandi Íslands, </li> <li>Eyrún Ingadóttir tilnefnd af Rithöfundasambandi Íslands, </li> <li>Benedikt Kristjánsson tilnefndur af Félagi íslenskra bókaútgefenda, </li> <li>Þórunn Sigurðardóttir tilnefnd af Hagþenki.</li> </ul>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriMönnunarnefnd skipa<p>Nefndin er skipuð í samræmi við ákvæði 13. gr. laga um áhafnir fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa, <a href="http://www.althingi.is/lagas/134/2007030.html#g21">nr. 30/2007</a>. Hlutverk mönnunarnefndar er að fjalla um mönnun íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra, sbr. ofanrituð lög.</p> <h4>Aðalmenn:</h4> <ul> <li><span>Lilja Jónasdóttir, formaður, tilnefnd af fyrrverandi innviðaráðherra,</span></li> <li><span>Árni Bjarnason, tilnefndur af Félagi skipstjórnarmanna,</span></li> <li><span>Guðmundur Helgi Þórarinsson, tilnefndur af Félagi vélstjóra og málmtæknimanna,</span></li> <li><span>Ingimundur Ingimundarson, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi,</span></li> <li><span>Jón Kristinn Sverrisson, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi.</span></li> </ul> <h4>Varamenn:</h4> <ul> <li>Kristín Helga Markúsdóttir, varaformaður, tilnefnd af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,&nbsp;</li> <li>Árni Sverrisson, tilnefndur af Félagi skipstjórnarmanna,</li> <li>Halldór Arnar Guðmundsson, tilnefndur af Félagi vélstjóra og málmtæknimanna,</li> <li>Guðmundur Herbert Bjarnason, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi,</li> <li>Kjartan Viðarsson, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi.</li> </ul> <p>Með nefndinni starfar Ólafur Briem, deildarstjóri á farsviði Samgöngustofu.</p> <p><em>Skipunartími er frá og með 1.&nbsp;janúar 2020 til og með 31. desember 2022 eða til þriggja ára.</em></p>InnviðaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriMyndlistarráð 2019-2022<p>Hlutverk myndlistarráðs er m.a. skv. 11. gr. myndlistarlaga nr. 64/2012 að vera&nbsp;ráðherra til ráðgjafar um málefni myndlistar, úthluta styrkjum úr&nbsp;myndlistarsjóði og stuðla að alþjóðasamstarfi og kynningu á íslenskum&nbsp;myndlistarmönnum.</p> <p><strong>Nefndarmenn</strong></p> <p dir="LTR"> Helgi Þorgils Friðjónsson formaður, skipaður án tilnefningar,<br /> Dagný Heiðdal varaformaður, tilnefnd af Listasafni Íslands,<br /> Hannes Sigurðsson tilnefndur af Listfræðafélagi Íslands,<br /> Guðrún Erla Geirsdóttir tilnefnd af Sambandi íslenskra myndlistarmanna,<br /> Hlynur Helgason tilnefndur af Sambandi íslenskra myndlistarmanna.<br /> <br /> Varamenn eru:<br /> Ásrún Kristjánsdóttir skipuð án tilnefningar,<br /> Margrét Elísabet Ólafsdóttir tilnefnd af Listfræðafélagi Íslands,<br /> Sindri Leifsson tilnefndur af Sambandi íslenskra myndlistarmanna,<br /> Ingibjörg Gunnlaugsdóttir tilnefnd af Sambandi íslenskra myndlistarmanna,<br /> Harpa Þórsdóttir tilnefnd af Listasafni Íslands. </p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriNáðunarnefnd<p><a href="http://www.althingi.is/altext/145/s/1025.html">Í lögum nr. 15/2016 um f</a>ullnustu refsinga, kafla II, 13. gr. segir um náðunarnefnd:</p> <p>Ráðherra skipar þriggja manna nefnd, náðunarnefnd, svo og þrjá varamenn, til þriggja ára í senn. Formaður nefndarinnar og varaformaður skulu uppfylla skilyrði laga til að hljóta skipun í embætti héraðsdómara. Læknir skal eiga sæti í nefndinni.</p> <p>Nefndin skal veita ráðherra rökstudda umsögn um hvort ákvörðun Fangelsismálastofnunar í máli sem varðar synjun á samfélagsþjónustu eða synjun á reynslulausn skuli staðfest, felld úr gildi eða henni breytt. Umsögn nefndarinnar er bindandi fyrir ráðherra.</p> <p>Nefndin skal láta ráðherra í té rökstudda tillögu um afgreiðslu náðunarbeiðna.</p> <p>Náðunarnefnd er heimilt að afla upplýsinga úr málaskrá lögreglu.</p> <p>Náðunarnefnd er heimilt að afla upplýsinga frá heilbrigðisstarfsfólki og heilbrigðisstofnunum til staðfestingar á fyrirliggjandi vottorðum sem og að afla nýrra gagna um heilsufar náðunarbeiðanda eða kæranda ef beiðni um náðun eða kæra er byggð á heilsufarsástæðum. Nefndinni er þó einnig heimilt að krefjast þess að náðunarbeiðandi eða kærandi afli sjálfur gagna um heilsufar sitt.</p> <p>Málsmeðferð fyrir nefndinni er skrifleg en nefndinni er heimilt að kalla náðunarbeiðanda fyrir nefndina. Sama gildir ekki um kæranda.</p> <p>Hver sem þekkir til náðunarbeiðanda, vegna starfs síns eða ættartengsla, getur sótt um náðun fyrir náðunarbeiðanda. Sama gildir ekki um kæranda, en um hann gilda almennar reglur stjórnsýslulaga um aðild.“</p> <p><strong>Aðalmenn:</strong></p> <ul> <li>Ragnheiður Bragadóttur, prófessor, og er hún jafnframt formaður.</li> <li>Sigurður Guðmundsson, læknir.</li> <li>Fanney Óskarsdóttir, lögfræðingur í dómsmálaráðuneytinu.</li> </ul> <p><strong>Varamenn:</strong></p> <ul> <li>Björgvin Þórðarson, hrl. og er hann jafnframt varaformaður.</li> <li>Arna Guðmundsdóttir, læknir.</li> <li>Rósa Dögg Flosadóttir, lögfræðingur í dómsmálaráðuneytinu.</li> </ul> <p>Með nefndinni starfar Kjartan Jón Bjarnason, lögfræðingur í dómsmálaráðuneytinu.</p> <p>Skipunartími er til og með 31. ágúst 2025.</p>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriNámsgagnasjóður. Stjórn 2024-2028.<p><span>Stjórn námsgagnasjóðs er skipuð sbr. ákvæði 6. gr. laga nr. 71/2007 um námsgögn. Hlutverk stjórnarinnar er að ákveða skiptingu fjármuna milli grunnskóla til námsgagnakaupa á grundvelli upplýsinga frá Hagstofu Íslands um fjölda skráðra nemenda í hverjum grunnskóla á síðastliðnu skólaári. Stjórnin hefur eftirlit með því að farið sé að úthlutunarreglum, sbr. 4. gr. reglugerðar um námsgagnasjóð nr. 1111/2007.<br /> <br /> Stjórnin er þannig skipuð:<br /> <br /> Aðalmenn:</span></p> <ul> <li>Sonja Dögg Pálsdóttir, formaður, án tilnefningar</li> <li>Þorsteinn Sæberg Sigurðsson, samkvæmt tilnefningu Kennarasambands Íslands</li> <li>Sigríður Hulda Jónsdóttir, samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</li> </ul> <p><span> Varamenn:<br /> </span></p> <ul> <li>Elisabeth Patriarca Kruger, án tilnefningar</li> <li>Anna Guðrún Jóhannesdóttir, samkvæmt tilnefningu Kennarasambands Íslands</li> </ul> <p>Skipunin gildir frá 2. mars 2024 til 1. mars 2028.</p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriNámsorlofsnefnd framhaldsskóla 2023-2027<p><span>Námsorlofsnefnd&nbsp;hefur það verkefni að gera tillögur til ráðuneytisins um úthlutun námsorlofa og styrkja til kennara og skólastjórnenda í framhaldsskólum sbr. <a href="https://island.is/reglugerdir/nr/0762-2010" target="_blank">reglugerð um námsorlof kennara og stjórnenda framhaldsskóla</a>.<strong><span><br /> <br /> </span></strong>Aðalmenn:</span></p> <ul> <li><span>Þóra Þórðardóttir, án tilnefningar, formaður</span></li> <li><span>Guðmundur Björgvin Gylfason, tilnefndur af Kennarasambandi Íslands</span></li> <li><span>Sigrún Lilja Guðbjörnsdóttir, tilnefnd af Kennarasambandi Íslands.</span></li> </ul> <p><span>Varamenn:</span></p> <ul> <li>Ragnhildur Bolladóttir, án tilnefningar</li> <li>Simon Cramer Larsen, tilnefndur af Kennarasambandi Íslands</li> <li>Sandra Hlín Guðmundsdóttir, tilnefnd af Kennarasambandi Íslands.</li> </ul> <p>Skipunartími er frá 16. júlí 2023 til 15. júlí 2027.</p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriNámsstyrkjanefnd 2020-2024<p><span>Námsstyrkjanefnd er skipuð sbr. ákvæði 5. gr. laga nr. 79/2003 um námsstyrki. Hlutverk nefndarinnar er að sjá um úthlutun námsstyrkja til framhaldsskólanema sbr. áðurgreind lög.</span></p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <ul> <li>Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, formaður án tilnefningar</li> <li>Hildur Guðbjörg Benediktsdóttir, án tilnefningar</li> <li>Valur Rafn Halldórsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> </ul> <div>&nbsp;</div> <p>Skipunartími er frá 16. mars 2020 til 15. mars 2024.</p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriNATA - vestnorrænt ferðamálasamstarf 2021-2023<p>NATA (North Atlantic Tourism Association) er samningur milli Íslands, Grænlands og Færeyja um ferðamálasamstarf milli landanna. Samningurinn er vettvangur til að móta sameiginlega stefnu í ferðamálum fyrir Vestur-Norðurlönd og styrkja ýmis verkefni sem efla farðaþjónustu innan svæðisins.</p> <p>Fulltrúar ráðuneytisins í stjórn NATA eru:&nbsp;</p> <ul> <li>Sigríður Dögg Guðmundsdóttir&nbsp;</li> <li>Elías Bj. Gíslason</li> </ul>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNauðasamninganefnd<p>Nauðasamninganefnd starfar á grundvelli <a href="http://www.althingi.is/lagas/126b/1996065.html">laga um réttaraðstoð við einstaklinga sem leita nauðasamninga nr. 65, 1996</a>. Sá sem vill leita réttaraðstoðar skal beina skriflegri umsókn um það til dómsmálaráðherra. Ráðherra beinir umsóknunum til nefndarinnar, sem hefur það hlutverk að veita ráðherra umsagnir um þær. Nefndin fer yfir umsóknirnar og fylgigögn. Telji nefndin líkur á að umsækjandi geti ráðið bót á fjárhagsörðugleikum sínum með nauðasamningi, þar á meðal að samningurinn muni fást staðfestur, getur hún lagt til við ráðherra að réttaraðstoð verði veitt. Ráðherra veitir réttaraðstoð, en getur ekki gert það nema nefndin mæli með því. Í þágu þess, sem veitt er réttaraðstoð, er greiddur úr ríkissjóði kostnaður við að leita nauðasamnings ásamt tryggingu fyrir kostnaði við undirbúning og gerð nauðasamnings. Réttaraðstoð getur ekki numið hærri fjárhæð samanlagt en kr. 677.000 handa hverjum umsækjanda miðað við vísitölu neysluverðs 1. febrúar 2020, 474,1 stig.<br /> <br /> </p> <blockquote> <ul> <li><a href="/media/ebl_rettaradstod/RA_Naudasamn_eydubl.pdf">Umsókn um réttaraðstoð til að leita nauðasamninga</a></li> </ul> </blockquote> <p><strong>Aðalmenn:</strong></p> <ul> <li>Egill Stephensen, lögmaður, formaður, skipaður án tilnefningar,</li> <li>Haraldur Steinþórsson, lögfræðingur, tilnefndur af fjármálaráðuneytinu,</li> <li>Jóna Guðný Eyjólfsdóttir, sérfræðingur, tilnefnd af félagsmálaráðuneytinu </li> </ul> <p><strong>Varamenn:</strong></p> <ul> <li><strong>&nbsp;</strong><span style="text-align: justify;">Guðrún Inga Torfadóttir, lögfræðingur, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu.</span></li> <li><span style="text-align: justify;">Þór Hauksson Reykdal, sérfræðingur, tilnefndur af félagsmálaráðuneytinu.</span></li> </ul> <p> Tengiliður við nefndina er <a href="mailto:[email protected]">Bryndís Helgadóttir</a>, skrifstofustjóri í dómsmálaráðuneytinu.</p> <br /> <br />DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriNefnd til að meta hæfni umsækjenda um stöður forstjóra heilbrigðisstofnana<p>Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2007040.html#G9">9. gr. laga um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007</a>, skipar heilbrigðisráðherra nefnd til að meta hæfni umsækjenda um stöður forstjóra heilbrigðisstofnana.</p> <p>Hlutverk nefndarinnar er að meta hæfni umsækjenda um stöður forstjóra heilbrigðisstofnana. Heilbrigðisráðherra skipar alla fulltrúa nefndarinnar án tilnefningar sem skulu hafa þekkingu á rekstri, starfsmannamálum, stjórnsýslu og heilbrigðisþjónustu. Engan má skipa til starfa nema nefndin hafi talið hann hæfan.</p> <p>Auglýsing um staðfestingu starfsreglna nefndarinnar <a href="https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=71e0916e-aa9f-4a22-861b-04ff64e3a866+">nr. 295/2009</a>.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li><span>Anna Stefánsdóttir, hjúkrunarfræðingur og formaður stjórnar Reykjalundar</span>, formaður</li> <li>Bjarni S. Jónasson, fyrrv. forstjóri Sjúkrahússins á Akureyri</li> <li>Gyða Baldursdóttir, aðstoðarframkvæmdastjóri Lyflækningasviðs Landspítala</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li><span>Magnús Karl Magnússon, prófessor við Læknadeild Háskóla Ísland</span>s</li> <li>Guðjón Hauksson, forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands</li> <li>Anna Björg Jónsdóttir, yfirlæknir öldrunarlækninga á Landspítala</li> </ul> <p>Nefndin er skipuð af heilbrigðisráðherra frá 1. apríl 2021 til 31. mars 2025.</p>HeilbrigðisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriNefnd til að meta lausn um stundarsakir<p>Nefndin rannsakar mál embættismanns, sem veitt hefur verið lausn um stundarsakir fyrir meintar misfellur í starfi, svo að upplýst verði hvort rétt er að veita honum lausn að fullu eða láta hann taka aftur við embætti sínu. Nefndin starfar á grundvelli <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1996070.html" target="_blank">27. greinar laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins&nbsp;nr. 70/1996</a>.</p> <p>Fjármála- og efnahagsráðherra skipar nefndina, þar af formann og varaformann til fjögurra ára í senn. Aðrir nefndarmenn eru skipaðir í nefndina í hvert sinn sem mál kemur upp. Annar þeirra samkvæmt tilnefningu þess ráðherra sem í hlut á en hinn af samtökum ríkisstarfsmanna sameiginlega.</p> <p>Fjármála- og efnahagsráðherra hefur skipað Kristínu Benediktdsóttur, hdl. formann nefndarinnar. Skipunin gildir til 30. nóvember 2022.</p> <p><strong>Álitsgerðir og skýrslur</strong></p> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 2018</strong></p> <ul> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/ALITSGER%c3%90%201-2018%20-.pdf">Mál 1/2018</a></li> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/%c3%81LITSGER%c3%90%202-2018.pdf">Mál 2/2018</a></li> </ul> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 2017</strong></p> <ul> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/ALITSGER%c3%90%201-2017.pdf">Mál 1/2017</a></li> </ul> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 2016</strong></p> <ul> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/%c3%81LITSGER%c3%90%201-2016.pdf">Mál&nbsp;</a>1/2016</li> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/ALITSGER%c3%90%204-2016.pdf">Mál 4/2016</a></li> </ul> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>Starf nefndarinnar árið 2014</strong></p> <ul> <li><strong>&nbsp;</strong><a href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/frettatengt2016/1_2014.pdf" target="_blank">Mál 1</a></li> <li><a href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/frettatengt2016/2_2014.pdf" target="_blank">Mál 2&nbsp;</a></li> </ul> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 2013</strong></p> <ul> <li><a href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/frettatengt2016/2_2013.pdf" target="_blank">Mál 2</a> </li> <li><a href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/frettatengt2016/3_2013.pdf" target="_blank">Mál 3</a> </li> <li><a href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/frettatengt2016/4_2013.pdf" target="_blank">Mál 4</a> </li> </ul> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 2012</strong></p> <ul> <li><a href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/Starfsmannamal/Alitsgerd_i_mali_nr_1_2012.pdf" target="_blank">Mál 1</a>&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 2011</strong></p> <ul> <li><a href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/Starfsmannamal/Alitsgerd_i_mali_nr_1_2011.pdf" target="_blank">Mál 1</a>&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 2010</strong></p> <ul> <li><a href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/Starfsmannamal/Alitsgerd_i_mali_nr_1_2010.pdf" target="_blank">Mál 1</a>&nbsp;</li> <li><a href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/Starfsmannamal/Alitsgerd_i_mali_nr_2_2010.pdf" target="_blank">Mál&nbsp;2</a>&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 2008</strong></p> <ul> <li><a href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/Starfsmannamal/Alitsgerd_012008.pdf" target="_blank">Mál 1</a>&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 2007</strong></p> <ul> <li><a href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/Starfsmannamal/Alitsgerd_012007.pdf" target="_blank">Mál 1</a>&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 2006</strong></p> <ul> <li><a href="/media/fjarmalaraduneyti-media/rikisstarfsmenn/rettarheimildir/nefnd/alitsgerdir/nr/6067" target="_blank">Mál 1</a></li> <li><a href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/Starfsmannamal/Skyrsla99-04.pdf" target="_blank">Skýrsla nefndarinnar fyrir tímabilið 1. júlí 1999 til 30. júní 2004</a></li> </ul> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 2003</strong></p> <ul> <li>Mál 1</li> <li>Mál 2</li> <li>Mál 3</li> <li>Mál 4</li> </ul> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 2002</strong></p> <ul> <li>Mál 1</li> <li>Mál 2</li> <li>Mál 3</li> <li>Mál 4</li> <li>Mál 5</li> <li>Mál 6</li> </ul> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 1999</strong></p> <ul> <li>Mál 1&nbsp;</li> </ul>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriNefnd um 80 ára afmæli íslenska lýðveldisins<p>Hlutverk nefndar um 80 ára afmæli lýðveldisins er að gera tillögur hvernig minnast megi 80 ára afmæli lýðveldisins.&nbsp;</p> <h4>Í nefndinni eiga sæti:</h4> <ul> <li>Margrét Hallgrímsdóttir, formaður, fulltrúi forsætisráðuneytis</li> <li>Sif Gunnarsdóttir, fulltrúi embættis forseta Íslands</li> <li>Jörundur Kristjánsson, fulltrúi skrifstofu Alþingis</li> <li>Jón Gunnar Geirdal, fulltrúi menningar- og viðskiptaráðuneytis</li> <li>Einar Á. E. Sæmundsen, fulltrúi Þingvallanefndar</li> </ul> <h4>Varamenn:</h4> <ul> <li>Páll Þórhallsson, varafulltrúi forsætisráðuneytis</li> <li>Árni Sigurjónsson, varafulltrúi embættis forseta Íslands</li> <li>Heiðrún Pálsdóttir, varafulltrúi skrifstofu Alþingis</li> <li>Anna Kristín Einarsdóttir, varafulltrúi menningar- og viðskiptaráðuneytis</li> <li>Jóna Kolbrún Sigurjónsdóttir, varafulltrúi Þingvallanefndar</li> </ul> <p>&nbsp;</p>ForsætisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNefnd um dómarastörf<p>Nefnd um dómarastörf starfar skv. 9. og 10. gr. laga um dómstóla nr. 50/2016. Nefndin fjallar um agamál dómara og eftir atvikum aðstoðarmanna dómara og tekur við kvörtunum vegna dómstarfa þeirra. Þá hefur nefndin eftirlit með aukastörfum dómara og eignarhlut þeirra í félögum og atvinnufyrirtækum í samræmi við reglur nr. 1165/2017.</p> <p> <a href="https://www.domstolar.is/" target="_blank">Sjá nánar um nefndina á domstolar.is</a>.</p>DómsmálaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriNefnd um eftirlit með lögreglu<h2>Hlutverk&nbsp;</h2> <p>Nefnd um eftirlit með lögreglu er sjálfstæð og óháð stjórnsýslunefnd. Nefndin tók til starfa 1. janúar 2017.</p> <p>Eitt af meginhlutverkum nefndarinnar er að taka við tilkynningum frá borgurum sem varða ætlaða refsiverða háttsemi starfsmanns lögreglu, starfsaðferðir lögreglu eða framkomu starfsmanns lögreglu. Nefndin yfirfer erindi sem henni berast, greinir þau og kemur í viðeigandi farveg hjá saksóknara, viðkomandi lögreglustjóra eða ríkislögreglustjóra. Þessum embættum ber jafnframt að tilkynna nefndinni um kærur og kvartanir sem berast embættunum beint frá borgurum.</p> <p>Nefndin fer ekki með ákæruvald, rannsókn sakamála eða vald til að beita starfsmenn lögreglu viðurlögum. Nefndin fylgist hins vegar með meðferð þeirra erinda sem heyra undir starfssvið hennar og getur sent viðkomandi embætti athugasemdir við afgreiðslu einstakra mála eða tilmæli um aðrar aðgerðir, ef tilefni þykir til.</p> <h2>Skipun nefndar</h2> <p>Nefnd um eftirlit með lögreglu hefur jafnframt það hlutverk að taka til athugunar mál þegar maður lætur lífið eða verður fyrir stórfelldu líkamstjóni í tengslum við störf lögreglu. Þá hefur nefndin heimild til að taka atvik og verklag lögreglu til skoðunar að eigin frumkvæði þegar hún telur tilefni til.</p> <p>Nefndin er skipuð þremur nefndarmönnum, einum tilnefndum af Lögmannafélagi Íslands, öðrum af Mannréttindaskrifstofu Íslands en sá þriðji er skipaður af dómsmálaráðherra og er hann jafnframt formaður nefndarinnar. Þrír varamenn eru einnig skipaðir sam­kvæmt tilnefningum frá sömu aðilum.</p> <p>Nefnd um eftirlit með störfum lögreglu skipa:</p> <ul> <li>Skúli Þór Gunnsteinsson, lögfræðingur, og jafnframt formaður, tilnefndur af ráðherra,</li> <li>Þorbjörg Inga Jónsdóttir, hæstaréttarlögmaður, tilnefnd af Mannréttindaskrifstofu Íslands.</li> <li>Kristín Edwald, hæstaréttarlögmaður, tilnefnd af Lögmannafélagi Íslands.</li> </ul> <p>&nbsp;Varamenn nefndarmanna eru:</p> <ul> <li>Margrét Einarsdóttir, prófessor við lagadeild Háskólans í Reykjavík og jafnframt varaformaður, tilnefnd af ráðherra.</li> <li>Flosi Hrafn Sigurðsson, héraðsdómslögmaður, tilnefndur af Mannréttindaskrifstofu Íslands.</li> <li>Grímur Sigurðarson, hæstaréttarlögmaður, tilnefndur af Lögmannafélagi Íslands.</li> </ul> <h2>Tilkynningar</h2> <p>Hver sá sem telur að starfsmaður lögreglunnar hafi (1) framið refsivert brot í starfi (2) viðhaft ámælisverða starfsaðferð eða framkomu í starfi (3) er ósáttur við almenna starfshætti lögreglu getur leitað beint til nefndarinnar með tilkynningu og óskað eftir að mál hans verði tekið til athugunar.</p> <ul> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Tilkynning%20til%20nefndar%20um%20eftirlit%20me%c3%b0%20l%c3%b6greglu_.pdf">Hægt er að prenta út eyðublað fyrir tilkynningar til nefndarinnar, færa inn umbeðnar upplýsingar og senda undirritað eintak eyðublaðsins til nefndarinnar. </a><strong>&nbsp;</strong></li> </ul> <p>Til að hafa samband við nefnd um eftirlit með lögreglu er einnig hægt að senda tölvupóst á netfangið <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>&nbsp;eða bréfpóst á eftirfarandi heimilisfang: </p> <p>Nefnd um eftirlit með lögreglu<br /> Borgartúni 29<br /> 105 Reykjavík</p> <p>Vefur nefndarinnar er á <a href="https://www.nel.is/" target="_blank">www.nel.is</a>. Þar er að finna upplýsingar um starf og hlutverk nefndarinnar.</p>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriNefnd um eftirlit með málskostnaði í opinberum málum<p>Hlutverk nefndarinnar, sem var skipuð í október 2001, er að hafa eftirlit með kostnaði, sem heimfærður er á fjárlagaliðinn málskostnaður í opinberum málum.<br /> <br /> Nefndinni er m.a. ætlað að yfirfara reikninga þeirra embætta, sem heimfæra kostnað á fjárlagaliðinn og meta hvort viðkomandi kostnaður falli undir skilgreiningu málskostnaðar eða embættiskostnaðar, hvort skýringar á útgjöldum eru óljósar og hvort fylgigögnum með reikningum sé ábótavant. Nefndinni er ætlað að funda með reglubundnum hætti og móta sér starfsáætlun og verklagsreglur í samráði við ráðuneytið.<br /> <br /> Nefndina skipa:</p> <ul> <li>Jakob Magnússon, fjármála- og starfsmannastjóri Fangelsismálastofnunar, formaður</li> <li>Hólmsteinn Gauti Sigurðsson, lögfræðingur hjá sérstökum saksóknara</li> <li>Hafdís Guðmundsdóttir, skrifstofustjóri, Fangelsismálastofnun ríkisins.</li> </ul> <blockquote> <ul> <li><a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/Skyrslur/Leidbeiningar-um-sakarkostnad_Loka.pdf">Leiðbeiningar um málskostnað í opinberum málum</a> (pdf-skjal)</li> </ul> </blockquote> <p>&nbsp,</p>"DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriNefnd um endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar sbr. lög nr. 58/2016<p>Skv. 3. gr. laga nr. 58/2016 um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi, nr. 43/1999, með síðari breytingum (framlenging gildistíma, hækkun á hlutfalli endurgreiðslu o.fl.), kemur fram að ráðherra skipar þriggja manna nefnd um endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar og skulu ráðherra sem fer með kvikmyndir og ráðherra sem fer með fjárreiður og fjármál ríkisins tilnefna sinn fulltrúa hvor, en sá þriðji skal skipaður án tilnefningar og vera <br /> Formaður nefndarinnar. Varamenn skulu skipaðir á sama hátt. Gildistaka laga nr. 58/2016 er frá 31. desember 2016.</p> <p>&nbsp;Í nefndinni eiga sæti: </p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li>Þóra Hallgrímsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar </li> <li>Steinar Örn Steinarsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneyti</li> <li>Jón Óskar Hallgrímsson, tilnendr af mennta- og menningarmálaráðuneyti</li> </ul> <p>Varamenn: </p> <ul> <li>Hildur Jörundsdóttir, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðuneyti&nbsp;</li> <li>Íris Hannah Atladóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneyti.</li> </ul>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriNefnd um endurskoðun aflareglu ýsu<p><span>Stjórnvöld hafa sett aflareglur fyrir helstu nytjastofna sjávar til fimm ára í senn. Aflaregla ýsu rennur út eftir næsta fiskveiðiár (2023/2024). Með skipun þessarar nefndar hyggst Matvælaráðuneytið hefja endurskoðun á aflareglunni sem síðar verður metin m.t.t. sjálfbærni og hámarksafraksturs af Alþjóðahafrannsóknaráðinu (ICES).</span></p> <p><span><br /> Við endurskoðunina nú skal við það miðað að aflareglan skili hámarksafrakstri til lengri tíma og uppfylli kröfur um varúðarsjónarmið. Einnig skal stefnt að því að veiðar séu sem hagkvæmastar og reglan stuðli að eins stöðugum aflabrögðum og vistfræði ýsu leyfir. Jafnframt skal skoða útfærslu aflareglu þannig að skortur á aflaheimildum í ýsu komi ekki niður á öðrum veiðum. Í því sambandi gæti möguleg útfærsla verið að hækka veiðihlutfall ef stærð ýsustofnsins er yfir ákveðnum mörkum.</span></p> <p><span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Guðmundur Þórðarson, formaður, án tilnefningar&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span style="white-space: pre;"> </span>Árni Sverrisson, tilnefndur af samtökum sjómanna,</p> <p><span><span style="white-space:pre;"> </span>Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir, tilnefnd af Háskóla Íslands,</span></p> <p><span><span style="white-space:pre;"> </span>Hreiðar Þór Valtýsson, tilnefndur af Háskólanum á Akureyri,</span></p> <p><span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Höskuldur Björnsson, tilnefndur af Hafrannsóknastofnun,</span></p> <p><span><span style="white-space:pre;"> </span>Lísa Anne Libungan, tilnefnd af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi,</span></p> <p><span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Skúli Kristinn Skúlason, án tilnefningar og</span></p> <p><span><span style="white-space:pre;"> </span>Örn Pálsson, tilnefndur af Landssambandi smábátaeigenda.<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>MatvælaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNefnd um grænbók um stöðu ADHD mála á Íslandi<p><span>Athyglisbrestur með eða án ofvirkni (ADHD) hefur víðtæk áhrif á einstaklinga, fjölskyldur og samfélagið. Mikið ákall hefur verið í samfélaginu um bætta þjónustu við þennan hóp fullorðinna og barna þar sem biðlistar eftir greiningu, meðferð og þjónustu eru langir. Heilbrigðisráðherra hefur því ákveðið að skipa nefnd sem falið er að skrifa grænbók um málaflokkinn.</span></p> <p><span>Grænbækur eru gerðar til þess að örva umræðu og reifa sérstök mál á landsvísu. Þær eru unnar út frá samráðsjónarmiðum þannig að haghöfum er boðið að koma sjónarmiðum sínum á framfæri varðandi málefnið. Því er lagt til að starfshópurinn kalli að borðinu haghafa og sérfræðinga s.s. fulltrúa heilbrigðisþjónustu, fagfélaga, sjúklingasamtaka, embætti landlæknis, Sjúkratryggingar Íslands og Lyfjastofnun.<br /> </span></p> <p><span>Grænbókarvinnu þessari er ætlað að leggja áherslu á mat á stöðu ADHD mála hér á landi.<br /> &nbsp;&nbsp;<br /> Nefndina skipa</span></p> <ul> <li><span>Bjarni Sigurðsson, án tilnefningar, formaður</span></li> <li><span>Páll Matthíasson, formaður Geðráðs</span></li> <li><span>Arnór Víkingsson, formaður Endurhæfingarráðs</span></li> <li><span>Gyða Sigurlaug Haraldsdóttir, varaformaður ADHD samtakanna</span></li> <li><span>Laufey Gunnlaugsdóttir, fulltrúi félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins</span></li> <li><span>Sandra G. Zarif, fulltrúi mennta- og barnamálaráðuneytisins</span></li> <li><span>Ingibjörg Sveinsdóttir, án tilnefningar, fulltrúi heilbrigðisráðuneytisins.&nbsp;</span></li> </ul> <p><span>Nefndin er skipuð af heilbrigðisráðherra&nbsp;7. desember 2023 og er ætlað að skila ráðherra grænbók fyrir 1. júlí 2024.<br /> <br /> </span></p>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNefnd um heildarendurskoðun laga nr. 54/2006 um atvinnuleysistryggingar<span></span> <p style="text-align: justify;">Frá gildistöku laga um atvinnuleysistryggingar árið 2006 hafa orðið nokkrar breytingar á innlendum vinnumarkaði en meðal annars í ljósi þess hefur félags- og barnamálaráðherra ákveðið að skipa nefnd sem hefur það hlutverk að endurskoða lögin í heild sinni og vinna frumvarp í því sambandi. Gert er ráð fyrir að nefndin hagi störfum sínum þannig að ráðherra verði unnt að leggja fram frumvarp á Alþingi eigi síðar en á haustþingi 2022.&nbsp;</p> <p>Ekki er greidd þóknun af hálfu ráðuneytisins fyrir setu í nefndinni. </p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <ul> <li>Bjarnheiður Gautadóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Halldór Oddsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands.</li> <li>Andri Valur Ívarsson, tilnefndur af Bandalagi háskólamanna.</li> <li>Hrannar Már Guðmundsson, tilnefndur af BSRB. </li> <li>Sonja María Hreiðarsdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneyti.</li> <li>Lóa Birna Birgisdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</li> <li>Jón Rúnar Pálsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins.</li> <li>Sverrir B. Berndsen, tilnefndur af Vinnumálastofnun. </li> </ul> <p>Starfsmenn nefndarinnar eru Jón Þór Þorvaldsson og Svanhvít Yrsa Árnadóttir, lögfræðingar á skrifstofu vinnumarkaðar og starfsendurhæfingar í félagsmálaráðuneytinu.&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p>Skipuð af félags- og barnamálaráðherra 9. mars 2021</p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNefnd um málefni Stranda<p>Markmið með skipan nefndar um málefni Stranda er að skapa vaxtarskilyrði fyrir samfélag og atvinnulíf með sjálfbærni að leiðarljósi.&nbsp;Verkefni nefndarinnar felst í að gera tillögur um hvernig megi efla byggðaþróun á svæðinu, m.a. með tilliti til fjárfestinga, atvinnuframboðs og -tækifæra í Árneshreppi, Kaldrananeshreppi og Strandabyggð.</p> <p>Nefndina skipa:</p> <ul> <li>Áslaug María Friðriksdóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Arinbjörn Bernharðsson, fulltrúi Ásahrepps</li> <li>Finnur Ólafsson, fulltrúi Kaldrananeshrepps</li> <li>Helga Harðardóttir, fulltrúi Byggðastofnunar</li> <li>Hólmfríður Sveinsdóttir, fulltrúi innviðaráðuneytis</li> <li>Sigríður Kristjánsdóttir, fulltrúi Fjórðungssambands Vestfjarða</li> <li>Sigtryggur Magnason, varaformaður, fulltrúi innviðaráðuneytis</li> <li>Þorgeir Pálsson, fulltrúi Strandabyggðar</li> <li>Vífill Karlsson, fulltrúi forsætisráðherra, án tilnefningar</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>ForsætisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNefnd um tímabundnar endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlist<p>Nefndin er skipuð sbr. ákvæði 2. mgr. 4. gr. laga nr. 110/20016 um tímabundnar endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlist. Tveir nefndarmanna eru tilnefndir af Samtökum flytjenda og hljómplötuframleiðenda, einn úr röðum flytjenda og einn úr röðum hljómplötuframleiðenda, einn tilnefndur af STEF og einn skipaður án tilnefningar og skal hann vera formaður. Varamenn eru skipaðir með sama hætti. Hlutverk nefndarinnar er að fara yfir umsóknir um endurgreiðslur vegna kostnaðar sem fellur til við hljóðritun á tónlist.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <p>Aðalmenn: </p> <ul> <li>Erna Jónsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Eiður Arnarson, tilnefndur af Sambandi flytjenda og hljómplötuframleiðenda sem fulltrúi hljómplötuframleiðenda &nbsp;</li> <li>Gréta Salóme Stefánsdóttir, tilnefnd af Sambandi flytjenda og hljómplötuframleiðenda sem fulltrúi flytjenda, </li> <li>Jakob Frímann Magnússon, tilnefndur af STEF</li> </ul> <p>Varamenn: &nbsp;</p> <ul> <li>Guðrún Björk Bjarnadóttir, tilnefnd af STEF&nbsp;</li> <li>Gunnar Hrafnsson, tilnefndur af Sambandi flytjenda og hljómplötuframleiðenda sem fulltrúi flytjenda&nbsp;</li> <li>María Rut Reynisdóttir, tilnefnd af Sambandi flytjenda og hljómplötuframleiðenda sem fulltrúi hljómplötuframleiðenda.</li> </ul>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriNefnd um tvísköttunarsamninga (SUT) <p><strong>Starfssvið:</strong>&nbsp;<span>Nefndin skal m.a. taka saman upplýsingar um samninga Íslands við einstök ríki, undirbúa viðræður við erlend ríki um gerð samninga, annast samningaviðræður og frágang samninga ofl.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn:</strong>&nbsp;</span></p> <p><span>Helga Jónsdóttir, formaður, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Helgi Samúel Guðnason, tilnefndur af ríkisskattstjóra&nbsp;<br /> Vilmar Freyr Sævarsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></p> <p><span><strong>Skipuð:</strong> 2. júní 2021</span></p> <div>&nbsp;</div>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNefnd um tvísköttunarsamninga og fjárfestingarsamninga (NUFT) <p><span><strong>Starfssvið:&nbsp;</strong></span>Nefndinni er ætlað að eiga samráð um stöðu fjárfestingar- og tvísköttunarsamninga Íslands, gerð þeirra og störf samninganefndar um tvísköttunarsamninga (SUT)</p> <p><span><strong>Nefndarmenn:</strong></span></p> <p><span>Guðmundur Árnason, fjármála- og efnahagsráðuneyti (formaður)<br /> Helga Jónsdóttir, fjármála- og efnahagsráðuneyti<br /> Martin Eyjólfsson, utanríkisráðuneyti<br /> Snorri Olsen, ríkisskattstjóri</span></p> <p><span> <strong>Skipuð:</strong> 2. júní 2021<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriNefnd um umhverfisviðurkenningu umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins<p>Skipuð 5. febrúar 2024.</p> <p>Nefndin hefur það hlutverk að vera umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra til aðstoðar við ákvörðun á umhverfisviðurkenningu ráðuneytisins til fyrirtækis eða stofnunar fyrir fyrirmyndar umhverfisstarf sem veitt verður í tengslum við Dag umhverfisins.</p> <p >Nefndin er þannig skipuð:</p> <p >Gunnlaug Helga Ásgeirsdóttir, formaður, </p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Alþýðusambands Íslands</strong><br /> Auður Alfa Ólafsdóttir&nbsp;<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins</strong><br /> Reynir Smári Atlason <br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu náttúru- og umhverfisverndarsamtaka</strong><br /> Snorri Hallgrímsson<br /> <br /> <br /> Anna Sigríður Einarsdóttir, upplýsingafulltrúi í umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu mun starfa með nefndinni eftir þörfum.</p> <br />Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNefnd um undanþágu frá banni við beitingu nauðungar<p>Nefnd um undanþágu frá banni við beitingu nauðungar er skipuð samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2011088.html">15. gr. laga nr. 88/2011</a> um réttindagæslu fyrir fatlað fólk</p> <h4>Nefndina skipa</h4> <ul> <li>Brynhildur G. Flóvenz, dósent við Lagadeild Háskóla Íslands, formaður</li> <li>Gerður Aagot Árnadóttir, læknir</li> <li>Friðrik Sigurðsson, þroskaþjálfi</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Helga Baldvinsdóttir Bjargardóttir, lögfræðingur og þroskaþjálf</li> <li>Oddur Ingimarsson, læknir</li> <li>Embla G. Ágústsdóttir, félagsfræðingur&nbsp;</li> </ul> <p>Starfsmaður nefndarinnar frá 1.&nbsp;september 2018, er Rán Þórisdóttir, lögfræðingur. </p> <p>Skipunartími er frá 15. nóvember 2020 til 14. nóvember 2024</p> <ul> <li><a href="/default.aspx?PageID=2bf2ece4-5ffa-11e7-9416-005056bc4d74">Sjá nánar um nefndina...</a></li> </ul>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriNefnd um vinnuaðstæður sorphirðufólks <span></span> <p>Félags- og vinnumarkaðsráðherra hefur skipað nefnd sem hefur það hlutverk að koma með tillögur um til hvaða aðgerða unnt sé að grípa til að bæta vinnuaðstæður starfsfólks við sorphirðu en það liggur fyrir að vinnuverndarsjónarmið, viðmið um aðgengi að sorpílátum við íbúðarhúsnæði sem og viðmið fyrir meðhöndlun úrgangs þurfa að fara saman. Þess ber einnig að geta að nágrannaþjóðir okkar hafa margar tekið þessi mál fastari tökum en gert hefur verið hérlendis svo tryggja megi aðbúnað og öryggi starfsfólks við sorphirðu. Meðal þess sem nefndinni er ætlað er að koma með tillögu að: </p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Samræmingu vinnuverndarsjónarmiða, viðmiða um aðgengi að sorpílátum við íbúðarhúsnæði og viðmiða hvað varðar meðhöndlun úrgangs.</li> <li>Reglum um starfsumhverfi starfsfólks við sorphirðu.</li> <li>Kröfum sem unnt er að gera í tengslum við sorphirðu við íbúðarhúsnæði að teknu tilliti til eldri byggingarreglugerða um breytt aðgengi að&nbsp; &nbsp; &nbsp; heimilissorpi þannig að hirða þess verði viðunandi fyrir starfsfólk sem annast sorphirðu.</li> <li>Útfærslu á hugsanlegum framkvæmdastyrkjum vegna eldra húsnæðis þar sem komið yrði til móts við nauðsynlegar breytingar hvað varðar aðgengi að &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sorpílátum við íbúðarhúsnæði.</li> <li>Kynningarherferð þar sem tilgangurinn væri að upplýsa fasteignaeigendur um vandann og hvaða áhrif óviðunandi vinnuaðstæður starfsfólks við&nbsp; &nbsp; &nbsp; sorphirðu geta haft á líðan þess í starfi og möguleg langtímaáhrif á heilsu þess.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Nefndin eru þannig skipuð:</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Hanna Sigríður Gunnsteinsdóttir, án tilnefningar, formaður.</li> <li>Sigrún Dögg Kvaran, tiln. af innviðaráðuneyti.</li> <li>Flosi Hrafn Sigurðsson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</li> <li>Friðrik K. Gunnarsson, tiln. af umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar. </li> <li>Þórdís Huld Vignisdóttir, tiln. af Vinnueftirliti ríkisins.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Starfsmaður nefndarinnar er Stefán Daníel Jónsson, lögfræðingur á skrifstofu vinnumarkaðar í félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu.&nbsp; </p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span>Ekki er greidd þóknun af hálfu ráðuneytisins fyrir setu í nefndinni.</span></p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNetöryggisráð<p>Netöryggisráð er skipað frá 1. maí 2024 til 30. apríl 2027. Ráðið er skipað á grunni <a href="https://island.is/reglugerdir/nr/1720-2023">reglugerðar um netöryggisráð</a>&nbsp;sem háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarraðherra undirritaði í desember 2023.&nbsp;</p> <p>Hlutverk netöryggisráðs er að fylgja eftir framkvæmd stefnu stjórnvalda á sviði net- og upplýsingaöryggis. Ráðið leggur mat á stöðu netöryggis á Íslandi á hverjum tíma og er vettvangur upplýsingamiðlunar og samhæfingar.&nbsp;</p> <p><strong>Netöryggisráð er þannig skipað:</strong></p> <p paraid="1599641073" paraeid="{d27406c0-bc4b-4f2f-8e3a-5e80aab8d4b2}{190}"><span data-contrast="auto">Birgir Rafn Þráinsson - formaður (háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti)</span></p> <ul> <li paraid="1599641073" paraeid="{d27406c0-bc4b-4f2f-8e3a-5e80aab8d4b2}{190}"><span data-contrast="auto"><em>Varamaður:&nbsp;</em>Elín Sif Kjartansdóttir (háskóla-, iðnaðar-, og nýsköpunarráðuneyti)</span></li> </ul> <p paraid="1599641073" paraeid="{d27406c0-bc4b-4f2f-8e3a-5e80aab8d4b2}{190}"><span data-contrast="auto">Kristín Jónsdóttir - varaformaður (dómsmálaráðuneyti)</span></p> <ul> <li paraid="1599641073" paraeid="{d27406c0-bc4b-4f2f-8e3a-5e80aab8d4b2}{190}"><em>Varamaður:&nbsp;</em>Rósa Dögg Flosadóttir (dómsmálaráðuneyti)</li> </ul> <p paraid="1599641073" paraeid="{d27406c0-bc4b-4f2f-8e3a-5e80aab8d4b2}{190}">Brynja Huld Óskarsdóttir (utanríkisráðuneyti)</p> <ul> <li paraid="1599641073" paraeid="{d27406c0-bc4b-4f2f-8e3a-5e80aab8d4b2}{190}"><em>Varamaður:&nbsp;</em>Ragnar Ingibergsson (utanríkisráðuneyti)</li> </ul> <p paraid="1599641073" paraeid="{d27406c0-bc4b-4f2f-8e3a-5e80aab8d4b2}{190}">Ólafur Ingþórsson (fjármála- og efnahagsráðuneyti)</p> <ul> <li paraid="1599641073" paraeid="{d27406c0-bc4b-4f2f-8e3a-5e80aab8d4b2}{190}"><em>Varamaður:&nbsp;</em>Birna Íris Jónsdóttir (fjármála- og efnahagsráðuneyti)</li> </ul> <p paraid="1599641073" paraeid="{d27406c0-bc4b-4f2f-8e3a-5e80aab8d4b2}{190}">Þórunn J. Hafstein (forsætisráðuneyti)</p> <ul> <li paraid="1599641073" paraeid="{d27406c0-bc4b-4f2f-8e3a-5e80aab8d4b2}{190}"><em>Varamaður:&nbsp;</em>Sigurður Örn Guðleifsson (forsætisráðuneyti)</li> </ul> <p paraid="1599641073" paraeid="{d27406c0-bc4b-4f2f-8e3a-5e80aab8d4b2}{190}">Hrafnkell V. Gíslason (Fjarskiptastofa)</p> <ul> <li paraid="1599641073" paraeid="{d27406c0-bc4b-4f2f-8e3a-5e80aab8d4b2}{190}"><em>Varamaður:&nbsp;</em>Unnur Kristín Sveinbjarnardóttir (Fjarskiptastofa)</li> </ul> <p paraid="1599641073" paraeid="{d27406c0-bc4b-4f2f-8e3a-5e80aab8d4b2}{190}">Guðmundur Arnar Sigmundsson (netöryggissveit Fjarskiptastofu (CERT-IS))</p> <ul> <li paraid="1599641073" paraeid="{d27406c0-bc4b-4f2f-8e3a-5e80aab8d4b2}{190}"><em>Varamaður:&nbsp;</em>Magni R. Sigurðsson&nbsp;(netöryggissveit Fjarskiptastofu (CERT-IS))</li> </ul> <h3>Sjá einnig</h3> <ul> <li><a href="https://www.stjornarradid.is/verkefni/samgongur-og-fjarskipti/netoryggi/">Umfjöllun um netöryggismál hér á vefnum</a></li> </ul>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriNOSOSKO - Norræna hagsýslunefndin<p>Á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar hefur um árabil&nbsp;verið starfandi sérstök hagskýrslunefnd á sviði heilbrigðis- og tryggingamála, NOSOSKO. Meginverkefni NOSOSKO er að vinna að samanburðarhæfri skýrslugerð um heilbrigðis- og tryggingamál á Norðurlöndunum og gefa árlega út skýrslur um það efni.</p> <h4>Nefndina skipa</h4> <ul> <li>Jóna Guðný Eyjólfsdóttir, félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu, formaður</li> <li>Kristinn Karlsson, Hagstofu Íslands</li> <li>Sigurður M. Grétarsson, Tryggingastofnun ríkisins</li> </ul> <p><em><br /> </em></p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriNotendaráð heilbrigðisþjónustu skv. 14. gr. laga um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007<p><span>Hinn 9. júní sl. samþykkti Alþingi breytingar á fyrrgreindum lögum þar sem meðal annars var kveðið á um skipan slíks notendaráðs. Skal heilbrigðisráðherra skipa sjö fulltrúa í notendaráð heilbrigðisþjónustu samkvæmt tilnefningu frá starfandi sjúklingasamtökum.&nbsp;<br /> <br /> Notendaráði er ætlað að veita forstjórum heilbrigðisstofnana og stjórn, þegar það á við, ráðgjöf og aðhald með virku samráði til að tryggja að sjónarmið notenda komi til skoðunar við ákvarðanatöku um skipulag og rekstur heilbrigðisstofnana. Þannig skal yfirstjórn heilbrigðisstofnunar tryggja samráð við notendaráðið við ákvarðanatöku um atriði er varða hagsmuni sjúklinga innan viðkomandi heilbrigðisstofnunar.<br /> <br /> Gert er ráð fyrir að notendaráð velji sjálft formann og varaformann, úr sínum röðum, telji það tilefni til.<br /> <br /> <strong>Ráðið er þannig skipað</strong></span></p> <ul> <li><span>Héðinn Unnsteinsson, tiln. af Geðhjálp</span></li> <li><span>Halla Þorvaldsdóttir, tiln. af Krabbameinsfélaginu</span></li> <li><span>Daníel Ómar Viggósson, tiln. af Umhyggju, félagi langveikra barna</span></li> <li><span>Hjördís Ýrr Skúladóttir, tiln. af Öryrkjabandalagi Íslands</span></li> <li><span>Vilhjálmur Hjálmarsson, tiln. af Öryrkjabandalagi Íslands</span></li> <li><span>Sigrún Birgisdóttir, tiln. af Landssamtökunum Þroskahjálp</span></li> <li><span>Kristín I. Pálsdóttir, tiln. af Rótinni<br /> <br /> <strong>Varamenn</strong></span></li> <li><span>Guðrún Þórsdóttir, tiln. af Geðhjálp</span></li> <li><span>Þorri Snæbjörnsson, tiln. af Krabbameinsfélaginu</span></li> <li><span>Fríða Björk Arnardóttir, tiln. af Umhyggju, félagi langveikra barna</span></li> <li><span>Guðbjörg Kristín Eiríksdóttir, tiln. af Öryrkjabandalagi Íslands</span></li> <li><span>Unnur Helga Óttarsdóttir, tiln. af Landssamtökunum Þroskahjálp</span></li> <li><span>Helga Baldvinsd. Bjargardóttir, tiln. af Rótinni.<br /> </span></li> </ul> <div>Notendaráð heilbrigðisþjónustu er skipað af heilbrigðisráðherra 1. nóvember 2022 til tveggja ára.</div>HeilbrigðisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriNýsköpunarsjóður atvinnulífsins - stjórn 2023-2024<p>Með vísan til 4. gr. laga nr. 61/1997 um Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins, með síðari breytingum, hefur háskóla-, iðnaðar- og nýsöpunarráðherra skipað í sjórn Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins starfárið 2023 til 2024.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Stjórn Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins er þannig skipuð:</strong></p> <p>Ásta Dís Óladóttir, tilnefnd af Samtökum fyrirtækja á sjávarútvegi</p> <p><em>Varamaður:&nbsp;</em>Gauti Geirsson</p> <p>Sigríður Mogensen, tilnefndur af Samtökum iðnaðarins</p> <p><em>Varamaður:&nbsp;</em>Nanna Elísa Jakobsdóttir</p> <p>Valdimar Halldórsson, tilnefndur af matvælaráðherra</p> <p><em>Varamaður:&nbsp;</em>Rakel Garðarsdóttir</p> <p>Róbert Eric Farestveit, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands</p> <p><em>Varamaður:&nbsp;</em>Steinunn Bragadóttir</p> <p>Ragnhildur Jónsdóttir, skipuð án tilnefningar</p> <p><em>Varamaður:&nbsp;</em>Hilmar Freyr Kristinsson</p>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriNýsköpunarsjóður námsmanna - stjórn 2023-2026<p>Stjórn Nýsköpunarsjóðs námsmanna er skipuð skv. 2. gr. reglna nr. 450 um sjóðinn. Markmið sjóðsins er að gefa háskólum, rannsóknarstofnunum og&nbsp;fyrirtækjum tækifæri til að ráða námsmenn í grunnnámi við háskóla til&nbsp;sumarvinnu að rannsókna- og þróunarverkefnum sem stuðla að nýsköpun og auknum&nbsp;tengslum atvinnulífs, stofnana og háskóla.</p> <p>Stjórnin er þannig skipuð:</p> <p>Aðalmenn: </p> <ul> <li>Björgvin Stefán Pétursson, án tilnefningar</li> <li>Alexandra Briem, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Ásdís Jóhannesdóttir, tilnefnd af Samtökum iðnaðarins</li> <li>Erla Guðbjörg Hallgrímsdóttir, tilnefnd af Landssamtökum íslenskra stúdenta</li> <li>Sævar Helgi Bragason, tilnefndur af Vísinda- og tækniráði</li> </ul> <p dir="LTR">Varamenn:  </p> <ul> <li>Sesselja Ingibjörg Reynisdóttir, án tilnefningar</li> <li>Kristinn Jón Ólafsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Karl Birgir Björnsson, tilnefndur af Samtökum iðnaðarins</li> <li>Jónas Már Torfason, tilnefndur af Landssamtökum íslenskra stúdenta</li> <li>Þóra Pétursdóttir, tilnefnd af Vísinda- og tækniráði</li> </ul>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriÓbyggðanefnd<p>&nbsp;</p> <p>Óbyggðanefnd er sjálfstæð úrskurðarnefnd sem starfar á grundvelli III. kafla þjóðlendulaga og hefur þríþætt hlutverk.</p> <ol> <li>Að kanna og skera úr um hvaða land telst til þjóðlendna og hver séu mörk þeirra og eignarlanda.</li> <li>Að skera úr um mörk þess hluta þjóðlendu sem nýttur er sem afréttur.</li> <li>Að úrskurða um eignarréttindi innan þjóðlendna.</li> </ol> <p>Á vef nefndarinnar <span><a href="http://obyggdanefnd.is/" target="_blank">obyggdanefnd.is</a>&nbsp;</span>eru meðal annars upplýsingar um:</p> <ul> <li><a href="http://obyggdanefnd.is/um-obyggdanefnd/" target="_blank">Skipan nefndarinnar</a></li> <li><a href="http://obyggdanefnd.is/stada_tjodlendumal/" target="_blank">Um svæði sem eru til meðferðar</a></li> <li><a href="http://obyggdanefnd.is/malsmedferd/" target="_blank">Málsmeðferð</a></li> <li><a href="http://obyggdanefnd.is/urskurdir/" target="_blank">Úrskurði og dóma</a></li> </ul>ForsætisráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriOfanflóðanefnd<p>Skipuð 30. október 2020.<br /> Nefndin starfar samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1997049.html#G8M1">9. gr. laga nr. 49/1997</a>, ásamt síðari breytingum, um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum.</p> <p>Hlutverk nefndarinnar er að fjalla um og taka afstöðu til tillagna sveitarstjórnar, um varnarvirki fyrir hættusvæði sem þegar hafa verið byggð samkvæmt aðalskipulagi og um kaup eða flutning húseigna í stað þess að reisa varnarvirki eða beita öðrum varnaraðgerðum, skv. 10. og 11. gr. laganna svo og að ráðstafa fé úr ofanflóðasjóði skv. 13. gr. laganna.</p> <p>Nefndin er skipuð fjögurra ára í senn og í henni eiga sæti 3 fulltrúar. Formaður nefndarinnar skal skipaður án tilnefningar, einn tilnefndur af samgöngu- og sveitastjórnaráðherra og einn af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</p> <p><strong>Skipuð án tilnefningar</strong><br /> Elías Pétursson, formaður<br /> Steinunn Fjóla Sigurðardóttir, varaformaður</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis<br /> </strong>Ísólfur Gylfi Pálmason<br /> Ásta Björg Pálmadóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands ísl. sveitarfélaga<br /> </strong>Karl Björnsson<br /> Ásta Stefánsdóttir, til vara</p>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriOrðunefndForsætisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriÖrnefnanefnd - 2024-2028<p>Skv. 4.gr. laga um örnefni nr. 22/2015<br /> <br /> <strong>Örnefnanefnd er þannig skipuð:</strong></p> <p>Einar Sveinbjörnsson formaður, skipaður án tilnefningar.<br /> Aðalsteinn Hákonarson, tilnefndur af Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.<br /> Þórdís Edda Jóhannesdóttir, tilnefnd af Íslenskri málnefnd.<br /> Tryggvi Már Ingvarsson, tilnefndur af innviðaráðherra.<br /> Bjarney Guðbjörnsdóttir, tilnefnd af umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra í umboði<br /> innviðaráðherra.</p> <p> <strong>Varamenn eru:</strong><br /> <span style="background: white;">Emily Lethbridge</span>&nbsp;tilnefnd af Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum,<br /> Arnbjörn Jóhannesson&nbsp;tilnefndur af Íslenskri málnefnd,<br /> Stefanía Traustadóttir tilnefnd af Innviðaráðherra,<br /> <span style="background: white;">Þórey D. Þórðardóttir&nbsp;tilnefnd af Innviðaráðherra.</span></p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriÖrorkunefndÖrorkunefnd, sem skipuð er þremur mönnum og þremur varamönnum, starfar á grundvelli <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1993050.html">10. gr. skaðabótalaga nr. 50, 1993</a>. <p>Meginverkefni nefndarinnar er eftirfarandi:<br /> Þegar fyrir liggur sérfræðilegt álit um örorku- og/eða miskastig tjónþola, eða læknisfræðilega þætti samkvæmt 2. mgr. 3. gr. laganna sem meta þarf til að uppgjör bóta samkvæmt lögum þessum geti farið fram, getur hvor um sig, tjónþoli eða sá sem krafinn er bóta, borið álitið undir örorkunefnd. Heimilt er að óska álits örorkunefndar um ákvörðun örorku- og/eða miskastigs, án þess að fyrir liggi sérfræðilegt álit, ef málsaðilar standa sameiginlega að slíkri beiðni.<br /> Annað verkefni nefndarinnar er: Að semja töflur um miskastig. Nefndin samdi töflu um miskastig árið 1994. Sú tafla var endurskoðuð árið 2006 og árið 2019. <a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/%c3%96rorkunefnd%20miskat%c3%b6flur%20jan%202020.pdf">Sjá miskabótatöflu hér</a><a>.</a></p> <p>Áskilið er í lögunum að formaðurinn skuli vera lögfræðingur er fullnægi skilyrðum til að hljóta skipun í embætti hæstaréttardómara. Tveir nefndarmanna skulu vera læknar.</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <ul> <li>Sveinn Sveinsson, hæstaréttarlögmaður er formaður nefndarinnar,</li> <li>Stefán Yngvason, læknir,</li> <li>Magnús Ólason, læknir. </li> </ul> Varamenn eru: <ul> <li>Brynjólfur Árni Mogensen, læknir </li> <li>Hildur Thors, læknir. </li> </ul> <p>Erindum til örorkunefndar skal beina til skrifstofu formannsins að Ármúla 21, 108 Reykjavík.<br /> Símanúmer er <strong>568 1171</strong> og faxnúmer <strong>533 4041</strong>.<br /> <br /> Dómsmálaráðuneytið hefur sett <a href="http://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/335-1993">reglugerð um starfshætti örorkunefndar, sem er nr. 335/1993</a> með síðari breytingu. Í þessum reglum er að finna hvaða gjald skal greiða fyrir álit nefndarinnar, en gjaldskránni var síðast breytt með reglugerð nr. 338/2005.</p>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriPeningastefnunefndForsætisráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriPrófnefnd bókara 2019-2023<p>Skv. 43. gr. laga nr. 145/1994 um bókhald skipar áðherra þriggja manna prófnefnd og heldur hún próf fyrir þá sem sækja um viðurkenningu sem bókarar. Prófnefndin er skipuð til fjögurra ára í senn. Er einn tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins, sbr. 26. gr. laga nr. 63/2006 og einn af Félagi viðurkenndra bókara. Formaður prófnefndar er skipaður án tilnefningar. Varamenn eru skipaðir með sama hætti.</p> <p><strong>Netfang:&nbsp; [email protected]</strong></p> <p>Í prófnefndinni eiga sæti:</p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li>Elva Ósk Wiium, skipuð formaður án tilnefningar &nbsp;</li> <li>Einar Guðbjartsson, tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins</li> <li>Magdalena Lára Gestsdóttir, tilnefnd af Félagi viðurkenndra bókara</li> </ul> <p>Varamenn: </p> <ul> <li>Harpa Theodórsdóttir, skipuð án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Hrefna Sigríður Briem, tilnefnd af samstarfsnefnd háskólastigsins</li> <li>Elín Pálmadóttir, tilnefnd af Félagi viðurkenndra bókara.</li> </ul> <p>Póstfang prófnefndar:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Prófnefnd viðurkenndra bókara<br /> &nbsp; &nbsp; b.t.menningar- og viðskiptaráðuneytinu<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Skúlagötu 4<br /> &nbsp; &nbsp;101 Reykjavík</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriPrófnefnd eignaskiptayfirlýsinga<p>Ráðherra skipar prófnefnd eignaskiptayfirlýsinga samkvæmt reglugerð um leyfi til að gera eignaskiptayfirlýsingar, <a href="http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/233-1996">nr. 233/1996</a>, sem standa skal fyrir námskeiði og prófi samkvæmt ákvæðum <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1994026.html">7. mgr. 16. gr. a. laga um fjöleignarhús, nr. 26/1994</a>.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Guðfinna Jóh. Guðmundsdóttir, héraðsdómslögmaður, formaður</li> <li>Agnar Bragi Bragason, lögfræðingur</li> <li> Magnús Sædal Svavarsson byggingarfulltrúi </li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Hulda Rúriksdóttir hæstaréttarlögmaður, varaformaður</li> <li>Hilda Valdemarsdóttir, aðstoðarmaður dómara</li> <li>Skúli Lýðsson, byggingarfulltrúi</li> </ul> <p> <em>Skipuð af félags- og húsnæðismálaráðherra frá 10. ágúst 2020 til 9. ágúst 2024.</em></p>InnviðaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriPrófnefnd leigumiðlunar<p>Samkvæmt <a href="http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/675-1994">reglugerð um leigumiðlun nr. 675/1994</a> skipar ráðherra prófnefnd leigumiðlunar sem hefur yfirumsjón með prófum er staðfestir að þeir er gengist hafa undir prófið uppfylli skilyrði fyrir veitingu leyfis til leigumiðlunar, að þeir hafi góða þekkingu á húsaleigulögum, lögum um húsaleigubætur, lögum um fjöleignarhús, kunnáttu í bókhaldi ásamt hagnýtum atriðum sem reynt getur á við leigu húsnæðis, svo sem gerð umboða, þinglýsingu og um skuldbindingargildi samninga.</p> <h4>Prófnefndina skipa</h4> <ul> <li>Guðfinna Jóh. Guðmundsdóttir, lögmaður, formaður</li> <li>Óskar Páll Óskarsson, lögfræðingur</li> <li>Eiríkur Benónýsson, viðskiptafræðingur</li> </ul> <p><em> </em></p> <p><em>Skipunartími er til og með 10. október 2025.</em></p>InnviðaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriPrófnefnd til löggildingar endurskoðunarstarfa 2020 - 2024<p>Skv. 7. gr. laga nr. 94/2019 um endurskoðendur skipar Endurskoðendaráð þriggja manna prófnefnd endurskoðenda sem heldur próf fyrir þá sem sækja um löggildingu til endurskoðunarstarfa. Prófnefndin er skipuð til fjögurra ára í senn:</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:&nbsp;</p> <ul> <li>Jón Arnar Baldurs, formaður</li> <li>Sigrún Guðmundsdóttir</li> <li>Unnar Friðrik Pálsson<br /> <br /> </li> </ul>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriPrófnefnd um réttindi til að verða héraðsdómslögmaður<p><a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1998077.html#G7M1">Í lögum nr. 77/1998 um lögmenn segir í 7. gr.</a>:<br /> <br /> Umsækjandi um réttindi til að vera héraðsdómslögmaður verður að standast prófraun sem þriggja manna prófnefnd annast. Dómsmálaráðherra skipar nefndina til fjögurra ára í senn. Skal skipa einn nefndarmann eftir tilnefningu Lögmannafélags Íslands, annan samkvæmt tilnefningu lagadeildar Háskóla Íslands, en þann þriðja án tilnefningar og skal hann ekki vera starfandi lögmaður. Jafnmargir varamenn skulu skipaðir á sama hátt. Ráðherra skipar nefndinni formann, svo og varaformann úr röðum varamanna.</p> <p>Aðalmenn</p> <ul> <li>Þorsteinn Davíðsson héraðsdómari, og jafnframt formaður, tilnefndur af dómsmálaráðherra,</li> <li>Berglind Svavarsdóttir lögmaður, tilnefnd af Lögmannafélagi Íslands,</li> <li>Kristinn Halldórsson landsréttardómari, tilnefndur af Dómarafélagi Íslands.</li> </ul> <p> <br /> Varamenn</p> <ul> <li>Kristín Benediktsdóttir dósent, og jafnframt varaformaður, tilnefnd af dómsmálaráðherra,</li> <li>Reimar Pétursson lögmaður, tilnefndur af Lögmannafélagi Íslands,</li> <li>Sandra Baldvinsdóttir héraðsdómari, tilnefnd af Dómarafélagi Íslands.</li> </ul> <p><em>Skipunartími nefndarinnar er frá og með 26. mars 2023 til og með 25. mars 2027 eða til fjögurra ára.</em></p>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriPrófnefnd verðbréfaréttinda<p><span></span>Prófnefnd verðbréfaréttinda hefur umsjón með prófi til öflunar verðbréfaréttinda sem að jafnaði skal haldið einu sinni á ári. Nefndin starfar á grundvelli 41. gr. laga um markaði fyrir fjármálagerninga,<a href="https://www.althingi.is/altext/151/s/1821.html" target="_blank"> nr. 115/2021</a>.</p> <p>Ráðherra skipar fimm manna prófnefnd til fjögurra ára í senn. Tveir nefndarmenn skulu vera tilnefndir af samstarfsnefnd háskólastigsins. Skal annar þeirra gegna fullu starfi hjá viðskiptadeild háskóla sem hefur leyfi til að útskrifa viðskiptafræðinga og hinn skal gegna fullu starfi við lagadeild háskóla sem hefur leyfi til að útskrifa lögfræðinga sem metnir eru fullnægjandi að lögum til að öðlast málflutningsréttindi fyrir héraðsdómstólum. Einn nefndarmaður skal tilnefndur af Samtökum fjármálafyrirtækja og einn skal tilnefndur sameiginlega af rekstraraðilum markaða á Íslandi. Einn skal skipa án tilnefningar og skal hann vera formaður nefndarinnar. Varamenn skal skipa með sama hætti.</p> <p><strong>Í nefndinni sitja (skipuð 2021-2025)</strong>:</p> <ul> <li>Guðmundur Kári Kárason, formaður, án tilnefningar</li> <li>Hersir Sigurgeirsson, tilnefndur af Samstarfsnefnd háskólastigsins</li> <li>Kristín Rafnar, tilnefnd af Kauphöll Íslands</li> <li>Valgerður Sólnes, tilnefnd af Samstarfsnefnd háskólastigsins</li> <li> Yngvi Örn Kristinsson, tilnefndur af Samtökum fjármálafyrirtækja</li> </ul> <p><strong>Til vara:</strong></p> <ul> <li>Brynjar Örn Ólafsson, tilnefndur af Kauphöll Íslands</li> <li>Elín Jónsdóttir, tilnefnd af Samstarfsnefnd háskólastigsins</li> <li>Jóna Björk Guðnadóttir, tilnefnd af Samtökum fjármálafyrirtækja</li> <li> Már Wolfgang Mixa, tilnefndur af Samstarfsnefnd háskólastigsins</li> </ul> <p><strong><span>Starfsmaður:</span></strong></p> <ul> <li><strong><span>&nbsp;</span></strong><span>Ólöf Stefánsdóttir, fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> </ul> <p><span><a href="/raduneyti/nefndir/profnefnd-verdbrefarettinda/">Vefsíða prófnefndar verðbréfaréttinda&nbsp;&nbsp;</a></span></p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriPrófnefnd vigtarmanna 2020-2025<p>Skipuð samanber ákvæði 24. gr. laga um mælingar, mæligrunna og vigtarmenn, nr. 91/2006. Hlutverk prófnefndar vigtarmanna er að hafa umsjón með prófi til löggildingar vigtarmanna. Skipun til fimm ára í senn.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti: </p> <ul> <li>Brynhildur Pálmarsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar</li> <li>Bjarni Bentsson, tilnefndur af Neytendastofu</li> <li>Njáll Ragnarsson, tilnefndur af Fiskistofu.&nbsp;</li> </ul> <p>Póstfang prófnefndar:</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Prófnefnd vigtarmanna<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b.t. atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Skúlagötu 4<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 Reykjavík</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRáðgjafanefnd um erfðabreyttar lífverur<p>Skipuð 8. júní 2021<br /> Nefndin er skipuð skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1996018.html#G5M1">6.gr. laga nr. 18/1996</a>, um erfðabreyttar lífverur til þriggja ára í senn. Í nefndinni skulu eiga sæti níu fulltrúar sem hefur sérfræðiþekkingu á þessu sviði. Við skipan í nefndina skulu m.a. höfð í huga tengsl við sérfræðistofnanir í náttúrufræði og siðfræði</p> <p>Nefndin skal veita umsagnir samkvæmt lögunum auk þess sem hún skal veita eftirlits- og framkvæmdaraðilum ráðgjöf um framkvæmd laganna og beita sér fyrir fræðslu um erfðabreytingar. Þá ber nefndinni að gera tillögur til ráðherra um allt það sem horfir til betri vegar í málaflokki þessum.</p> <p>Um starfshætti og hlutverk nefndarinnar fer skv. reglugerð <a href="http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/b7fd33650490f8cf00256a07003476bb/cf9c13bb110534c800256a080030bf6c?OpenDocument">nr. 68/1998</a>, um ráðgjafanefnd um erfðabreyttar lífverur.</p> <p><strong>Án tilnefningar<br /> </strong>Jón Hallsteinn Hallsson, formaður<br /> Álfheiður Ingadóttir, til vara</p> <p>Pétur Henry Petersen, varaformaður<br /> Menja von Schmalensee, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Matís<br /> </strong>Björn Þór Aðalsteinsson<br /> Ólafur Friðjónsson, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands<br /> </strong>Svava Sigurðardóttir<br /> Ólafur Páll Jónsson, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Líf- og umhverfisvísindastofnunar Háskóla Íslands<br /> </strong>Sigríður Rut Franzdóttir<br /> Snædís Huld Björnsdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Læknadeildar Háskóla Íslands<br /> </strong>Stefán Þórarinn Sigurðsson<br /> Erna Magnúsdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri<br /> </strong>Birna Kristín Baldursdóttir<br /> Sigríður Bjarnadóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Náttúrufræðistofnunar Íslands<br /> </strong>Kristinn Pétur Magnússon<br /> Rannveig Thoroddsen, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Háskólans á Hólum<br /> </strong>Kasha Strickland<br /> Skúli Skúlason, til vara</p> <p> </p>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRáðgjafanefnd um fagleg málefni í blóðbankaþjónustu<p>Ráðgjafanefnd um fagleg málefni blóðbankaþjónustu er skipuð skv. 7. gr. reglugerðar um söfnun, meðferð, varðveislu og dreifingu blóðs, <a href="http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/58b439f05a7f412f00256a07003476bc/29a107a5d431cff70025718600558253?OpenDocument">nr. 441/2006</a>. Nefndin skal vera heilbrigðisyfirvöldum, Landspítala og blóðbanka til ráðuneytis um hvaðeina er lýtur að faglegum þáttum og öryggissjónarmiðum blóðbankaþjónustunnar. Nefndin skal meðal annars fjalla um hvar neyðarbirgðir blóðhluta skuli vera staðsettar og hvernig tryggja megi að blóðbirgðir séu nægjanlegar á hverjum tíma, en þannig að fyrningu blóðhluta vegna neyðarbirgða sé haldið í lágmarki. Yfirlæknir blóðbanka hefur rétt til setu og þátttöku á öllum fundum ráðgjafanefndarinnar. </p> <h4>Nefndina skipa</h4> <ul> <li>Már Kristjánsson, yfirlæknir smitsjúkdómalækninga, án tilnefningar, formaður</li> <li>Kári Hreinsson, yfirlæknir svæfingadeildar, tiln. af Landspítala</li> <li>Ólöf Sigurðardóttir, rannsóknarlæknir, tiln. af Sjúkrahúsinu á Akureyri</li> <li>Vilhelmína Haraldsdóttir, sérfræðingur í lyflækningum og blóðsjúkdómum, tiln. af sóttvarnalækni.</li> </ul> <p>Ráðgjafanefndin er skipuð af heilbrigðisráðherra frá 15. október 2018<em>.</em></p>HeilbrigðisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRáðgjafaráð vegna uppbyggingar þjóðarhallar í innanhúsíþróttum<p>Hlutverk ráðgjafaráðs vegna uppbyggingar þjóðarhallar í innanhúsíþróttum er að vera til ráðgjafar vegna uppbyggingar mannvirkisins, þá sérstaklega gagnvart nýtingu mannvirkisins og krafna vegna íþróttatengdrar starfsemi. Ráðið geri einnig tillögur að útfærslu og komi sjónarmiðum notenda og hagaðila á framfæri í undirbúningi uppbyggingarinnar.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Í ráðinu eiga sæti:</p> <ul> <li>Ingvar Sverrisson, tilnefndur af Íþróttabandalagi Reykjavíkur</li> <li>Frímann Ari Ferdinandsson, tilnefndur af Íþróttabandalagi Reykjavíkur</li> <li>Lárus L. Blöndal, tilnefndur af Íþrótta og Ólympíusambandi Íslands</li> <li>Sólveig Jónsdóttir, tilnefnd af&nbsp;<span>Íþrótta og Ólympíusambandi Íslands</span></li> <li>Hannes S. Jónsson,&nbsp;<span>tilnefndur af Íþrótta og Ólympíusambandi Íslands</span></li> <li>Guðbjörg Norðfjörð,&nbsp;<span>tilnefnd af&nbsp;Íþrótta og Ólympíusambandi Íslands</span></li> <li>Guðmundur B. Ólafsson,&nbsp;<span>tilnefndur af Íþrótta og Ólympíusambandi Íslands</span></li> <li>Guðríður Guðjónsdóttir,&nbsp;<span>tilnefnd af&nbsp;Íþrótta og Ólympíusambandi Íslands</span></li> <li>Birgir G. Bárðarson, tilnefndur af Laugardalshöllinni - Íþrótta- og sýningarhöllinni hf.</li> <li>Jón Þór Ólafsson, tilnefndur af Glímufélaginu Ármanni</li> <li>Guðrún Harðardóttir, tilnefnd af&nbsp;<span>Glímufélaginu Ármanni</span></li> <li>Jóhanna Klara Stefánsdóttir, tilnefnd af Knattspyrnufélaginu Þrótti</li> <li>Jón Kaldal, tilnefndur af&nbsp;<span>Knattspyrnufélaginu Þrótti</span></li> <li><span>Daníel Benediktsson, tilnefndur af Skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar</span></li> <li><span>Þórdís Eik Friðþjófsdóttir,&nbsp;tilnefnd af Skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar</span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Ráðgjafaráðið starfi þar til að uppbyggingu þjóðarhallar er lokið.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriRáðgjafarhópur um þjóðarátak í þágu forvarnarstarfs fyrir börn og ungmenni<p><span>Ráðgjarfarhópur skipaður til þess að styðja við þjóðarátak í þágu forvarnarstarfs fyrir börn og ungmenni. Aðstandendur söfnunarinnar „Á allra vörum“ vörðu styrktarfé sínu í Minningarsjóð Einars Darra Óskarssonar - Eitt líf, sem mun standa að þessu forvarna- og fræðsluverkefni sem miðar að því að sporna við og draga úr misnotkun ávana – og fíknefna, sér í lagi á meðal ungmenna. Meginhlutverk ráðgjafarhópsins er að styðja við faglega framkvæmd verkefnisins, skilgreina og samhæfa mælikvarða og fylgjast með framgangi og árangri þess.&nbsp;<br /> <br /> Ráðgjafarhópurinn er þannig skipaður:<br /> <br /> Aðalmenn:</span></p> <ul> <li><span> Rafn Magnús Jónsson, formaður, tilnefndur af Landlækni</span></li> <li><span>&nbsp;</span>Valgerður Þórunn Bjarnadóttir, án tilnefningar</li> <li>Sigurlaug Kristmannsdóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands</li> <li>Guðrún Svava Baldursdóttir, tilnefnd af Samfés</li> <li>Hildur Reykdal Snorradóttir, tilnefnd af Samfés</li> <li>Margrét Lilja Guðmundsdóttir, tilnefnd af Rannsóknum og greiningu</li> <li>Sara Dís Rúnarsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra framhaldsskólanema</li> <li>Sverrir Óskarsson, tilnefndur af Menntamálastofnun</li> <li>Fanney Dóróthe Halldórsdóttir, tilnefnd af Grunni - félagi fræðslustjóra og stjórnenda á skólaskrifstofum</li> <li>Funi Sigurðsson, tilnefndur af félagsmálaráðuneyti</li> <li>Halldóra Dröfn Gunnarsdóttir, tilnefnd af félagsmálaráðuneyti</li> <li>Gunnar Eysteinn Sigurbjörnsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Ársæll Már Arnarsson, tilnefndur af Menntavísindasviði Háskóla Íslands</li> <li>Ingibjörg Sveinsdóttir, tilnefnd af heilbrigðisráðuneyti</li> <li>Guðmundur Fylkisson, tilnefndur af Lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu</li> <li>Hrefna Sigurjónsdóttir, tilnefnd af Heimili og skóla</li> <li>Ragnar Þór Pétursson, tilnefndur af Kennarasambandi Íslands.</li> </ul> <p><span> <br /> Varamenn:</span></p> <ul> <li><span>Sigríður Lára Ásbergsdóttir, án tilnefningar</span></li> <li><span>Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, tilnefnd af Landlækni</span></li> <li><span>Sigurveig Gunnarsdóttir, án tilnefningar</span></li> <li><span>Elín Rán Björnsdóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands</span></li> <li><span>Magnús Sigurjón Guðmundsson, tilnefndur af Samfés</span></li> <li><span>Jón Hjörvar Valgarðsson, tilnefndur af Samfés,</span></li> <li><span>&nbsp;</span>Jón Sigfússon, tilnefndur af Rannsóknum og greiningu</li> <li>Sara Þöll Finnbogadóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra framhaldsskólanema</li> <li>Helga Óskarsdóttir, tilnefnd af Menntamálastofnun</li> <li>Helgi Arnarson, tilnefndur af Grunni - félagi fræðslustjóra og stjórnenda á skólaskrifstofum</li> <li>Guðrún Inga Guðmundsdóttir, tilnefnd af félagsmálaráðuneyti</li> <li>Sigrún Þórarinsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Ragný Þóra Guðjohnsen, tilnefnd af Menntavísindasviði Háskóla Íslands</li> <li>Kristín Ninja Guðmundsdóttir, tilnefnd af heilbrigðisráðuneyti</li> <li>Marta Kristín Hreiðarsdóttir, tilnefnd af Lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu</li> </ul> <p><span>Gert er ráð fyrir að ráðgjafarhópurinn starfi í þrjú ár.&nbsp;</span></p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd fagstofnana og eftirlitsaðila skv. lögum nr. 36/2011 um stjórn vatnamála<p>Skipuð 24. maí 2023<br /> Ráðgjafarnefndin er skipuð skv. 9. gr. laga nr. 36/2011 um stjórn vatnamála og 7. gr. reglugerðar nr. 935/2011 um stjórn vatnamála.<span> </span> Hlutverk nefndarinnar er að vera Umhverfisstofnun og vatnaráði til ráðgjafar um atriði sem undir lögin heyra <span>og leggja fram nauðsynleg gögn vegna vinnu við gerð áætlana samkvæmt lögum um stjórn vatnamála og upplýsingar um hvaða gögn liggja fyrir. Gert er ráð fyrir að nefndin fundi eftir þörfum en eigi sjaldnar en einu sinni á ári</span>.<span> </span> Umhverfisstofnun skal hafa náið samráð við nefndina og leggur henni til starfsmann sem hefur umsjón með starfi nefndarinnar.</p> <p><span>Skipunartími nefndarinnar er tímabundinn eða þar til ný vatnaáætlun gengur í gildi, sem áætlað er að verði árið 2027.</span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Lands og skógar<br /> </strong></span>Helena Marta Stefánsdóttir<br /> Páll Sigurðsson, til vara</p> <p><span> <strong>Samkvæmt tilnefningu Samgöngustofu<br /> </strong>Kolbeinn Arnarson<br /> Kristín Helga Markúsdóttir, til vara<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Náttúrurannsóknastöðvarinnar við Mývatn</strong><br /> Erla Björk Örnólfsdóttir<br /> Árni Einarsson, til vara</span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu heilbrigðisnefnda sveitarfélaga</strong><br /> Hörður Þorsteinsson<br /> sigríður Hjaltadóttir, til vara</span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar</strong><br /> Regína Valdimarsdóttir<br /> Stefán Úlfur Árnason, til vara<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Landbúnaðarháskóla Íslands</strong><br /> Berglind Orradóttir<br /> Jón Guðmundsson, til vara</span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Hafrannsóknastofnunar</strong><br /> Eydís Salome Eiríksdóttir<br /> Benóný Jónsson, til vara<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Veðurstofu Íslands</strong><br /> Gerður Stefánsdóttir<br /> Bogi Brynjar Björnsson, til vara<strong><br /> </strong></span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Fiskistofu</strong><br /> Guðni Magnús Eiríksson<br /> Sumarliði Óskarsson, til vara<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Landmælinga Íslands<br /> </strong>Anna Guðrún Ahlbrecht<br /> Ingvar Matthíasson, til vara<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Orkustofnunar</strong><br /> Kristján Geirsson<br /> Tinna Jónsdóttir, til vara<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Vegagerðarinnar</strong><br /> Reynir Óli Þorsteinsson<br /> Guðrún Þóra Garðarsdóttir, til vara<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Matvælastofnunar</strong><br /> Sigrún Ólafsdóttir<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Landgræðslunnar</strong><br /> Sigurjón Einarsson<br /> Iðunn Hauksdóttir, til vara</span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka náttúrustofa</strong><br /> Sindri Gíslason<br /> Erlín Emma Jóhannsdóttir, til vara</span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Íslenskra orkurannsókna</strong><br /> Daði Þorbjörnsson<br /> Steinunn Hauksdóttir,&nbsp;til vara<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Náttúrufræðistofnunar Íslands</strong><br /> Sunna Björk Ragnarsdóttir<br /> Þóra Katrín Hrafnsdóttir, til vara<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Skipulagsstofnunar</strong><br /> Egill Þórarinsson<br /> Ólafur Árnason, til vara<br /> <br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd Gæðaráðs íslenskra háskóla 2021-2027<p><span>Ráðgjafarnefnd fyrir Gæðaráð íslenskra háskóla á að vera Gæðaráði íslenskra háskóla upplýsandi um háskólakerfið á Íslandi og samsetningu&nbsp;þess hverju sinni og miðla upplýsingum frá Gæðaráði til&nbsp;háskólasamfélagsins og hagsmunaaðila.</span></p> <p>Í ráðgjafarnefndinni eiga sæti eftirtaldir aðilar:</p> <ul> <li><span>&nbsp;</span>Katrín Regína Frímannsdóttir, tilnefnd af HÍ</li> <li>Vaka Óttarsdóttir, tilnefnd af HA</li> <li>Sóley Björt Guðmundsdóttir, tilnefnd af LHÍ</li> <li>Edda Matthíasdóttir, tilnefnd af Háskólanum á Hólum</li> <li>Guðrún Ragna Hreinsdóttir, tilnefnd af Háskólanum í Reykjavík</li> <li>Guðmunda Smáradóttir, tilnefnd af Landbúnaðarháskóla Íslands</li> <li>Lydía Geirsdóttir, tilnefnd af Háskólanum á Bifröst</li> </ul>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd Hafrannsóknastofnunar, rannsókna- og ráðgjafarstofnunar hafs og vatna 2021-2024<p>Skipuð skv. 4. gr. laga nr. 112/2015 um Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna til fjögurra ára í senn og skal vera forstjóra stofnunarinnar til ráðuneytis um langtímastefnumótun starfseminnar og vera tengiliður við hagsmunaaðila um fagleg málefni.</p> <p>Í ráðgjafarnefndinni eiga sæti:</p> <p>&nbsp; &nbsp; Gunnar Stefánsson, skipaður formaður án tilnefningar&nbsp;</p> &nbsp; &nbsp; &nbsp;Danfríður K. Skarphéðinsdóttir, tilnefnd af umhverfis- og auðlindaráðuneytinu<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;varamaður: Hugi Ólafsson, tilnefndur af sama<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Erla Björk Örnólfsdóttir, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðuneytinu<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;varamaður: Sigurjón Arason, tilnefndur af sama<br /> <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;Gunnar Steinn Gunnarsson, tilnefndur af Landssambandi fiskeldisstöðva<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;varamaður: Eva Dögg Jóhannesdóttir, tilnefnd af sama<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Örn Pálsson, tilnefndur af Landssambandi smábátaeigenda<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;varamaður: Einar Helgason, tilnefndur af sama<br /> <br /> &nbsp; &nbsp; Jón Þór Ólason, tilnefndur af Landssambandi stangaveiðifélaga<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;varamaður: Ragnheiður Thorsteinsson, tilnefnd af sama<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sveinbjörn Eyjólfsson, tilnefndur af Landssambandi veiðifélaga<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;varamaður: Drífa Hjartardóttir, tilnefnd af sama<br /> <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;Erla Pétursdóttir, tilnefnd af Samtökum fyrirtækna í sjávarútvegi<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;varamaður: Lísa Anne Libungan, tilnefndur af sama<br /> <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;Valmundur Valmundsson, tilnefndur af Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands og Sjómannasambandi Íslands sameiginlega<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;varamaður: Árni Sverrisson, tilnefndur af sama.<br />MatvælaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd hagsmunaaðila skv. lögum um stjórn vatnamála nr. 36/2011<p>Skipuð 23. maí 2019<br /> Ráðgjafarnefndin er skipuð skv. 9. gr. laga nr. 36/2011 um stjórn vatnamála og 7. gr. reglugerðar nr. 935/2011 um stjórn vatnamála.<span> </span> Hlutverk nefndarinnar er að vera Umhverfisstofnun og vatnaráði til ráðgjafar um atriði sem undir lögin heyra.<span>&nbsp;Fulltrúar í nefndinni skulu vera til ráðgjafar um þau málefni sem samtök þeirra helga sig.&nbsp;</span>Umhverfisstofnun skal hafa náið samráð við nefndina og leggur henni til starfsmann sem hefur umsjón með starfi nefndarinnar.</p> <p><span>Fulltrúar í ráðgjafarnefndinni velja sér formann og varaformann úr sínum hópi til tveggja ára í senn. Ráðgjafarnefndinni er heimilt að stofna stýrihópa til að tryggja framkvæmd starfs nefndarinnar. Þá er nefndinni heimilt að stofna vinnuhópa um ákveðin verkefni, svo sem vegna flokkunar vatns, álagsgreiningar, gerðar vöktunaráætlunar eða skýrslugjafar.<br /> <br /> Skipunartími nefndarinnar er tímabundinn eða þar til ný vatnaáætlun gengur í gildi, sem áætlað er að verði árið 2022.</span></p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins</strong><br /> Anna G. Sverrisdóttir<br /> Jón Kristinn Sverrisson<br /> Lárus M.K Ólafsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Þingvallanefndar<br /> </strong>Einar Á. E. Sæmundsen</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Ungra umhverfissinna</strong><br /> Elías Arnar Hjálmarsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Bændasamtaka Íslands</strong><br /> Guðrún Vaka Steingrímsdóttir&nbsp;<br /> Sigurður Eyþórsson, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samorku</strong><br /> Gyða Mjöll Ingólfsdóttir<br /> Baldur Dýrfjörð, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Hafnasambands Íslands</strong><br /> Hanna Björg Konráðsdóttir<br /> Eydís Ásbjörnsdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Eldvatna, samtaka um náttúruvernd</strong><br /> Jóna Björk Jónsdóttir&nbsp;<br /> Benedikt Traustason, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Garðyrkjufélags Íslands</strong><br /> Kristinn H. Þorsteinsson&nbsp;<br /> Erna Rós Aðalsteinsdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Skógræktarfélags Íslands</strong><br /> Laufey B. Hannesdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Landssambands veiðifélaga</strong><br /> Ragnhildur Helga Jónsdóttir&nbsp;<br /> Árni Snæbjörnsson, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Fuglaverndar</strong><br /> Ragnhildur H. Sigurðardóttir&nbsp;<br /> Jón S. Ólafsson, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Landgræðslufélags Hrunamanna</strong><br /> Samúel Unnsteinn Eyjólfsson&nbsp;<br /> Steinunn Lilja Heiðarsdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Umhverfisvaktarinnar við Hvalfjörð</strong><br /> Svana Lára Hauksdóttir&nbsp;</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Fjöreggs, félags um náttúruvernd</strong><br /> Sigurður Erlingsson&nbsp;<br /> Bergþóra Kristjánsdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Vina Þjórsárvera</strong><br /> Tryggvi Felixson&nbsp;<br /> Ágústa Helgadóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Uppgræðslufélags Fljótshlíðar</strong><br /> Þorkell Daníel Eiríksson&nbsp;<br /> Kristinn Jónsson, til vara<br /> <br /> <br /> <br /> </p>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga<p><span>Með tilvísun til ákvæða 15. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995 með síðari breytingum, hefur innviðaráðherra skipað sjö aðalmenn og sjö til vara í ráðgjafarnefnd <a href="https://www.stjornarradid.is/verkefni/sveitarstjornir-og-byggdamal/jofnunarsjodur-sveitarfelaga/">Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga</a>. Hlutverk ráðgjafarnefndar Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga er að gera tillögur til ráðherra um úthlutanir einstakra framlaga úr sjóðnum annarra en bundinna framlaga. Sex nefndarmenn og sex varamenn eru tilnefndir af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</span></p> <p><span>Ráðgjafarnefnd Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga&nbsp;er þannig skipuð:</span></p> <p>Aðalmenn: </p> <ul> <li>Guðmundur Baldvin Guðmundsson, fv. oddviti í bæjarstjórn Akureyrar, formaður</li> <li>Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri Bláskógabyggðar</li> <li>Theódóra S. Þorsteinsdóttir, bæjarfulltrúi í Kópavogi</li> <li>Dan Jens Brynjarsson, sviðsstjóri fjársýslusviðs Akureyrarbæjar</li> <li>Hrund Pétursdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi í Sveitarfélaginu Skagafirði</li> <li>Friðjón Einarsson, bæjarfulltrúi í Reykjanesbæ</li> <li>Hörður Hilmarsson, skrifstofustjóri fjármála- og áhættustýringarsviðs Reykjavíkurborgar</li> </ul> <p>Varamenn: </p> <ul> <li>Sigtryggur Magnason, aðstoðarmaður innviðaráðherra, varaformaður</li> <li>Einar Freyr Elínarson, sveitarstjóri Mýrdalshrepps</li> <li><span>Halla Karen Kristjánsdóttir, bæjarfulltrúi í Mosfellsbæ</span></li> <li><span>Heimir Örn Árnason, forseti bæjarstjórnar Akureyrarbæjar</span></li> <li><span>Gísli Sigurðsson, bæjarfulltrúi í sveitarfélaginu Skagafirði</span></li> <li><span>Margrét Þórarinsdóttir, bæjarfulltrúi í Reykjanesbæ</span></li> <li><span>Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi í Reykjavík</span></li> </ul> <span>Nefndin er skipuð til fjögurra ára frá og með 1. janúar 2023.&nbsp;</span><br />InnviðaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd náttúruminjaskrár<p>Skipuð 23. september 2021.<br /> Nefndin er skipuð skv. 15. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013 til fimm ára. Hlutverk nefndarinnar er að vera ráðherra til ráðgjafar um gerð tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun (B-hluta) náttúruminjaskrár.<br /> <br /> <strong>Án tilnefningar</strong><br /> Sæmundur Helgason, formaður,<br /> Anna Þorsteinsdóttir, varamaður formanns.<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Umhverfisstofnunar</strong><br /> Sigrún Ágústsdóttir,<br /> Hákon Ásgeirsson, til vara.<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Náttúrufræðistofnunar Íslands</strong><br /> Snorri Sigurðsson,<br /> Lovísa Ásbjörnsdóttir, til vara.<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu menningar- og viðskiptaráðuneytis</strong><br /> Vilhelmína Jónsdóttir<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</strong><br /> Guðrún Áslaug Jónsdóttir,<br /> Guðni Sighvatsson,<br /> Ragnhildur Sigurðardóttir,<br /> Berglind Sigmundsdóttir, til vara.</p>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd til ráðuneytis forstjóra Menntamálastofnunar<p>Ráðgjafarnefnd til ráðuneytis forstjóra Menntamálastofnunar er skipuð sbr. ákvæði 3. gr. laga um Menntamálastofnun nr. 91/2015. Verkefni nefndarinnar, skv. sömu lagagrein, er að vera forstjóra til ráðgjafar um langtímastefnumótun um starfsemi stofnunarinnar.&nbsp;<br /> <br /> Ráðgjafarnefndin er þannig skipuð:<br /> <br /> Aðalmenn:</p> <ul> <li>Anna Kristín Sigurðardóttir, formaður, skipuð án tilnefningar</li> <li>Jóhanna Vigdís Arnardóttir, skipuð án tilnefningar</li> <li>Eiríkur Björn Björgvinsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Kristján Ásmundsson, tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands</li> <li>Anna María Gunnarsdóttir, tilnefnd af Kennarasambandi Íslands</li> <li>Jón Torfi Jónasson, tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins</li> <li>Sigrún Edda Eðvarðsdóttir, tilnefnd af Heimili og skóla</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Jón Pétur Zimsen, skipaður án tilnefningar</li> <li>Helgi Arnarson, skipaður án tilnefningar</li> <li>Svandís Ingimundardóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Elísabet Siemsen, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands</li> <li>Ragnar Þór Pétursson, tilnefndur af Kennarasambandi Íslands</li> <li>Birna María Svanbjörnsdóttir, tilnefnd af samstarfsnefnd háskólastigsins</li> <li>Þorvar Hafsteinsson, tilnefndur af Heimili og skóla</li> </ul> <span>Skipunartímabil er frá 16. desember 2020 til 15. desember 2024.</span><br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd um gerð landsskipulagsstefnu<p><span>Innviðaráðherra skipar ráðgjafarnefnd um gerð landsskipulagsstefnu sbr. skipulagslög nr. 123/2010.</span></p> <p><span>Ráðgjafarnefndin skal vera húsnæðis- og skipulagsráði og Skipulagsstofnun til ráðgjafar og samráðs við gerð tillögu að landsskipulagsstefnu. Slík ráðgjöf tekur m.a. til áherslna landsskipulagsstefnu, samþættingar ólíkra áætlana, kynningar- og samráðsmála vegna vinnu við landsskipulagsstefnu, umhverfismats og framsetningar landsskipulagsstefnu.</span></p> <p><span>Ráðgjafarnefndin er svo skipuð:</span></p> <ul> <li><span>Hólmfríður Bjarnadóttir, fulltrúi innviðaráðuneytis og jafnframt formaður<br /> </span></li> <li><span>Anna Guðmunda Ingvarsdóttir, fulltrúi Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar<br /> </span></li> <li><span>Ásta Stefánsdóttir, fulltrúi háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytis<br /> </span></li> <li><span>Björn Helgi Barkarson, fulltrúi matvælaráðuneytis<br /> </span></li> <li><span>Guðný Hrafnkelsdóttir, fulltrúi menningar- og viðskiptaráðuneytis<br /> </span></li> <li><span>Jón Kjartan Ágústsson, fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga<br /> </span></li> <li><span>Ólafur Árnason, fulltrúi Skipulagsstofnunar<br /> </span></li> <li><span>Salvör Jónsdóttir, fulltrúi forsætisráðuneytis<br /> </span></li> <li><span>Steinunn Fjóla Sigurðardóttir, fulltrúi umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytis<br /> </span></li> <li><span>Unnur Valborg Hilmarsdóttir, áheyrnarfulltrúi, Samband íslenskra sveitarfélaga</span></li> </ul>InnviðaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd um opinberar eftirlitsreglur<p>Forsætisráðherra skipaði í maí 2017 nefnd til ráðgjafar um eftirlit á vegum hins opinbera og framkvæmd laga&nbsp;<span>um <a href="https://www.althingi.is/lagas/149a/1999027.html" target="_blank">opinberar eftirlitsreglur, nr. 27/1999</a></span>. Skipunartími nefndarinnar er til þriggja ára frá 1. júní 2017 til 31. maí 2020.</p> <p>Markmið nefndarinnar er að vinna að því að auka hagkvæmni og skilvirkni í opinberu eftirliti með það fyrir augum að opinbert eftirlit nái markmiðum sínum um velferð, öryggi, heilbrigði og eðlilega viðskiptahætti en íþyngi einstaklingum og fyrirtækjum eins lítið og kostur er og að eftirlit stjórnvalda leiði ekki til mismununar eða takmarki athafnafrelsi nema almannahagsmunir krefjist.</p> <h2>Sinnir nefndin einkum þrenns konar verkefnum</h2> <ul> <li>Veitir umsagnir um lagafrumvörp og drög að stjórnvaldsfyrirmælum um eftirlitsreglur. <br /> Sinnir nefndin þessu hlutverki með því að veita umsagnir um áform um lagasetningu og lagafrumvörp sem kynnt eru í samráðsgátt Stjórnarráðsins, með svokölluðum <a href="/library/04-Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Afsta%c3%b0a%20nefndarinnar%20-%20Ey%c3%b0ubla%c3%b0%20-%20%c3%93l%c3%a6st.pdf" title="Eyðublað fyrir ábendingar ráðgjafarnefndar um áfrom um lagasetningu og drög að stjórnarfrumvörpum">ábendingum ráðgjafarnefndar </a>sem birtar eru í gáttinni sem umsagnir. </li> <li>Veitir ráðgjöf um endurskoðun eftirlitsreglna og framkvæmd eftirlits. </li> <li>Þessu verkefni sinnir nefndin með því að taka saman greiningargrunn þar sem er að finna yfirlit yfir lagaákvæði sem lúta að eftirliti og gjaldtöku sem og tillögur til lagabreytinga sem stuðla að því markmiði sem nefndin starfar eftir. </li> <li>Taka til athugunar eftirlitsreglur eða framkvæmd eftirlitsstarfsemi. <br /> Til að bregðast við þessu verkefni hefur nefndin í samstarfi við Maskínu&nbsp;látið framkvæma spurningakönnun þar sem fyrirtæki eru spurð um upplifun þeirra af eftirliti og framkvæmd þess.</li> </ul> <p>Þegar stjórnarfrumvarp felur í sér ákvæði um eftirlit skal fylgja því greinargerð um mat skv. 1. mgr. 3. gr. laga um opinberar eftirlitsreglur, <span>nr. 27/1999</span>. Ráðgjafarnefnd um opinberar eftirlitsreglur hefur útbúið <a href="/library/04-Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Eldri-skrar/Opinb_eftirlit_grunnmat_eftirlitsreglna.pdf">einfalt form</a>&nbsp;fyrir þær lágmarkskröfur sem mat á eftirlitsreglum þarf að uppfylla. Gera má ráð fyrir að matið verði almennt unnið innan þess ramma sem þar greinir. Ráðgjafarnefndin hefur einnig látið útbúa <a href="/library/04-Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Eldri-skrar/Opinb_eftirlit_itarlegt_mat.pdf">minnisatriði</a>&nbsp;og leiðbeiningar um aðferðafræði við ítarlegra mat, sem unnt er að styðjast við þegar setning eftirlitsreglna felur í sér víðtækari kerfisbreytingar.</p> <h2><strong>Ráðgjafarnefndina skipa</strong></h2> <ul> <li>Sigurður Örn Guðleifsson, formaður, skipaður án tilnefningar.</li> <li>Björg Ásta Þórðardóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins.</li> <li>Gunnar Dofri Ólafsson, tilnefndur af Viðskiptaráði Íslands.</li> <li>Guðjón Bragason, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</li> <li>Halldór Oddsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands.</li> </ul> <p><strong>Aðrir fulltrúar eru:</strong></p> <ul> <li>Guðný Hjaltadóttir, tilnefnd af Félagi atvinnurekenda.</li> <li>Sigurbjörg Stella Guðmundsdóttir, tilnefnd af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti.</li> </ul> <h3>Ráðstefna um eftirlitsmenningu á Íslandi - 16. apríl 2019</h3> <p>Á ráðstefnunni var&nbsp;umfjöllunarefnið <em>Eftirlitsmenning á Íslandi</em>. Til fundarins voru sérstaklega boðaðir forstöðumenn 16 helstu eftirlitsstofnana og fulltrúar ráðuneyta, auk þess sem hagsmunasamtök fyrirtækja auglýstu fundinn meðal sinna félagsmanna. Tæplega 100 manns sátu ráðstefnuna. Í pallborði tóku þátt auk frummælanda, Páll Gunnar Pálsson, forstjóri Samkeppniseftirlitsins, Kristín Linda Ásgeirsdóttir, forstjóri Umhverfisstofnunar, Eggert Þór Kristófersson, forstjóri Festar</p> <p>Frummælendur voru:</p> <ul> <li> Sigurður Örn Guðleifsson, formaður ráðgjafarnefndarinnar,&nbsp;<a href="http://www.maskina.is/maelabord/radgjafarnefnd-public/" target="_blank">fjallaði um niðurstöður spurningakönnunar á meðal fyrirtækja um viðhorf þeirra til eftirlits.</a>&nbsp;</li> <li>Ania Thiemann, verkefnastjóri hjá OECD,<a href="/library/04-Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Vondud-stefnumotun/OECD_Better%20regulation%20for%20better%20business%20and%20competition.pdf" title="better regulation for better buisness and competition">fjallaði um aðkomu stofnunarinnar að málefnum reglusetningar og verkefni sem hún leiðir um mat á samkeppnishæfni í tveimur atvinnugreinum hér á landi</a>.</li> <li>Hrafnkell V. Gíslason, forstjóri Póst- og fjarksiptasofnunar,&nbsp;<a href="/library/04-Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Vondud-stefnumotun/Vi%c3%b0horf%20til%20eftirlits%20og%20reglusetningar%20%c3%a1%20svi%c3%b0i%20p%c3%b3st%20og%20fjarskipta.PDF" title="viðhorf til eftirlits og reglusetningar á sviði póst og fjarskipta">fjallaði um niðurstöður könnunarinnar m.t.t. stofnunarinnar og viðhorf til eftirlits og reglusetningar á sviði póst og fjarskipta</a>.</li> <li>Heiðrún Björk Gísladóttir, verkefnastjóri á samkeppnissviði Samtaka atvinnulífsins,&nbsp;<a href="/library/04-Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Vondud-stefnumotun/vi%c3%b0horf%20atvinnul%c3%adfsins%20til%20eftirlits.pdf" title="viðhorf atvinnulífsins til eftirlits">fjallaði um viðhorf atvinnulífsins til eftirlits</a>. </li> </ul> <h3><strong>Ítarefni</strong></h3> <ul> <li><a href="https://www.althingi.is/lagas/149a/1999027.html" target="_blank">Lög um opinberar eftirlitsreglur.</a></li> <li><a href="https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/812-1999" target="_blank">Reglugerð um eftirlitsreglur hins opinbera.</a></li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Eldri-skrar/einfoldun-regluverks-handbok-sept-2014.pdf">Handbók um einföldun regluverks.</a></li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Eldri-skrar/Opinb_eftirlit_grunnmat_eftirlitsreglna.pdf">Grunnmat á eftirlitsreglum.</a></li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Eldri-skrar/Opinb_eftirlit_itarlegt_mat.pdf">Leiðbeiningar um ítarlegt mat á áhrifum eftirlitsreglna.</a></li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Afsta%c3%b0a%20nefndarinnar%20-%20Ey%c3%b0ubla%c3%b0%20-%20%c3%93l%c3%a6st.pdf" title="Eyðublað fyrir ábendingar ráðgjafarnefndar um áfrom um lagasetningu og drög að stjórnarfrumvörpum">Eyðublað fyrir ábendingar ráðgjafarnefndar um áform um lagasetningu og drög að stjórnarfrumvörpum</a>.</li> <li><a href="http://www.atvinnurekendur.is/media/FA_eftirlitsgjo%CC%88ld_Baekl4.pdf">Eftirlitsgjöld á atvinnulífið - Eru eftirlitsgjöld ríkisins lögmæt, sanngjörn og hagkvæm?</a></li> </ul> <h3><strong>Útgefnar skýrslur</strong></h3> <ul> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/radgjafarnefnd-um-opinberar-eftirlitsreglur%20-%20Copy%20(1).pdf" title="Skýrsla um þróun reglubyrði atvinnulífsins á 143. til 145. löggjafarþingi">Skýrsla um þróun reglubyrði atvinnulífsins á 143. til 145. löggjafarþingi</a>&nbsp;(2016).</li> <li>Einföldun gildandi regluverks - stöðuskýrsla (2014).</li> <li>Skýrsla forsætisráðherra um áhrif laga um opinberar eftirlitsreglur og störf ráðgjafarnefndar 2002–2005.</li> <li>Skýrsla ráðgjafarnefndar um opinberar eftirlitsreglur um áhrif laga um opinberar eftirlitsreglur og störf nefndarinnar 1999–2002.</li> <li>Framtíðarskipan opinbers matvælaeftirlits (2001).</li> <li>Opinberar eftirlitsreglur (2000).</li> </ul>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd um uppruna og ræktun íslenska hestsins<p>Samkvæmt ákvæðum 7. gr. reglugerðar nr. 948/2002 sem síðari breytingum um uppruna og ræktun íslenska hestsins, skipar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra þriggja manna nefnd til að vera ráðgefandi við mótun, framkvæmd og breytingar á þeim reglum sem getið er í viðauka reglugerðarinnar. Nefndin hafi það að leiðarljósi að tryggja fagleg vinnubrögð og alþjóðlega sátt um reglurnar. Nefndin er samráðsvettvangur íslenskra stjórnvalda, Bændasamtaka Íslands og alþjóðasamfélagsins um ræktun íslenska hestsins. Nefndin er einnig til ráðgjafar um önnur atriði sem tengjast reglugerð þessari. Í nefndinni eiga sæti; landsráðunautur í hrossarækt, ræktunarfulltrúi FEIF auk formanns sem sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skipar án tilnefningar.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <ul> <li> Ágúst Sigurðsson, erfðafræðingur og sveitarstjóri, skipaður formaður án tilnefningar</li> <li>Þorvaldur Kristjánsson, ráðunautur, fulltrúi Bændasamtaka Íslands</li> <li>Inge Kringeland, ræktunarfulltrúi FEIF.</li> </ul>MatvælaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd vegna innleiðingar og eftirfylgni aðgerða til að auka nýliðun kennara<p>Hlutverk ráðgjafarnefndar vegna innleiðingar og eftirfylgni aðgerða til að auka nýliðun kennara er m.a. að:</p> <ul> <li>Fylgja eftir innleiðingu aðgerða, hafa yfirsýn og veita ráðgjöf eftir þörfum</li> <li>Fylgja eftir samkomulagi um launað starfsnám kennaranema á lokaári</li> <li>Fylgja eftir verklagsreglum um nýliðunarsjóð</li> <li>Bera ábyrgð á árlegu endurmati aðgerða með tilliti til árangurs og úrbóta</li> <li>Önnur úrlausnaatriði er varða aðgerðir um nýliðun kennara</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Ráðgjafarnefndin er þannig skipuð:</p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li>Sonja Dögg Pálsdóttir, formaður, án tilnefningar</li> <li>Svala Kristín Hreinsdóttir, samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Rannveig Klara Guðmundsdóttir, samkvæmt tilnefningu Landssamtaka íslenskra stúdenta</li> <li>Jónína Hauksdóttir, samkvæmt tilnefningu Kennarasambands Íslands</li> <li>Guðmundur Engilbertsson, samkvæmt tilnefningu samstarfsnefndar háskólastigsins</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Guðni Olgeirsson, án tilnefningar</li> <li>Vigdís Ósk Häsler Sveinsdóttir, samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Erlingur Sigvaldason, samkvæmt tilnefningu Landssamtaka íslenskra stúdenta</li> <li>Mjöll Matthíasdóttir, samkvæmt tilnefningu Kennarasambands Íslands,</li> <li>Kristín Jónsdóttir, samkvæmt tilnefningu samstarfsnefndar háskólastigsins</li> </ul> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Skipunin gildir til 3. júní 2024.</span></p> <p>&nbsp;</p> <br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriRáðherranefnd um efnahagsmál og endurskipulagningu fjármálakerfisins<p>&nbsp;</p> <p><a href="/rikisstjorn/radherranefndir/">Sjá nánar um ráðherranefndir.</a></p>ForsætisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRáðherranefnd um íslenska tungu<p>Hlutverk ráðherranefndar um íslenska tungu er&nbsp;að efla samráð og samstarf milli ráðuneyta um málefni íslenskrar tungu og tryggja samhæfingu þar sem málefni skarast. Þá mun ráðherranefndin vinna markvisst að stefnumótun stjórnvalda og aðgerða í þágu tungumálsins.</p> <p><span>Forsætisráðherra, menningar- og viðskiptaráðherra, mennta- og barnamálaráðherra, félags- og vinnumarkaðsráðherra og háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra eiga fast sæti í ráðherranefndinni. Munu ráðuneyti þeirra hafa umsjón með skilgreindum áherslum sem verða útfærð í aðgerðaáætlun um íslenska tungu.</span></p>ForsætisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRáðherranefnd um jafnréttismál<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/rikisstjorn/radherranefndir/">Sjá nánar um ráðherranefndir</a></p>ForsætisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRáðherranefnd um loftslagsmál<p>&nbsp;</p> <p><a href="https://www.stjornarradid.is/rikisstjorn/radherranefndir/">Sjá nánar um ráðherranefndir</a></p>ForsætisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRáðherranefnd um málefni innflytjenda og flóttafólks<p>&nbsp;</p> <p><a href="https://www.stjornarradid.is/rikisstjorn/radherranefndir/">Sjá nánar um ráðherranefndir</a></p>ForsætisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriRáðherranefnd um ríkisfjármál<p>&nbsp;</p> <p><a href="/rikisstjorn/radherranefndir/">Sjá nánar um ráðherranefndir&nbsp;</a></p>ForsætisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRáðherranefnd um samræmingu mála er varða fleiri en eitt ráðuneyti<p>&nbsp;</p> <p><a href="/rikisstjorn/radherranefndir/">Sjá nánar um ráðherranefndir.</a></p>ForsætisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRáðherranefnd um vísindi og nýsköpun<p><span>Hlutverk ráðherranefndar um vísindi og nýsköpun er að samræma stefnu stjórnvalda á sviði tækniþróunar, vísinda og nýsköpunar. Ráðherranefndin heldur að jafnaði tvo fundi árlega með Vísinda- og nýsköpunarráði, sem starfar sjálfstætt og fjallar um stöðu vísinda, tækniþróunar og nýsköpunar á Íslandi með tilvísun til alþjóðlegrar þróunar í stefnumótun á málefnasviðinu, auk þess að veita ráðherranefnd um vísindi og nýsköpun og ráðherra sem fer með málefni vísinda og nýsköpunar ráðgjöf.&nbsp;</span></p> <p><span>Forsætisráðherra, fjármála- og efnahagsráðherra, háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra og mennta- og barnamálaráðherra eiga fast sæti í ráðherranefndinni en þar sem málefni vísinda og nýsköpunar snerta fleiri ráðuneyti sitja heilbrigðisráðherra, matvælaráðherra og umhverfis-, orku- og loftlagsráðherra samkvæmt ákvörðun forsætisráðherra einnig í nefndinni. &nbsp;</span></p>ForsætisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRannsóknarnefnd samgönguslysa<p>Rannsóknarnefnd samgönguslysa starfar samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2013018.html">lögum um rannsókn samgönguslysa, nr. 18/2013</a>. Með lögunum sem tóku gildi 1. júní 2013 var starfsemi rannsóknarnefndar flugslysa, rannsóknarnefndar sjóslysa og rannsóknarnefndar umferðarslysa sameinuð og féllu lög um nefndirnar þrjár þar með úr gildi.</p> <p>Markmið laganna um rannsóknarnefnd samgönguslysa er að fækka slysum og auka öryggi í samgöngum með því að efla og bæta slysarannsóknir.</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <ul> <li>Guðmundur Úlfarsson, prófessor, formaður,</li> <li>Geirþrúður Alfreðsdóttir, vélaverkfræðingur, varaformaður,</li> <li>Bryndís Lára Torfadóttir, flugstjóri,</li> <li>Gestur Gunnarsson, flugvirki,</li> <li>Guðrún Nína Petersen, sérfræðingur á sviði veðurfræðirannsókna,</li> <li>Hilmar Snorrason, skólastjóri slysavarnarskóla Landsbjargar,</li> <li>Pálmi Kristinn Jónsson, vélfræðingur.</li> </ul> <p>Varamenn eru:</p> <ul> <li><span>Áslaug Árnadóttir, lögmaður,<br /> </span></li> <li><span>Guðrún María Svavarsdóttir, læknir,<br /> </span></li> <li><span>Hjörtur Emilsson, skipaverkfræðingur,&nbsp;<br /> </span></li> <li><span>Hörður Vignir Arelíusson, flugumferðarstjóri,<br /> </span></li> <li><span>Jón Finnbjörnsson, lögfræðingur og sérfræðingur í sjórétti,</span></li> <li><span>Tómas Davíð Þorsteinsson, mannauðs- og rekstrarstjóri.<br /> </span></li> </ul> <div>&nbsp;</div> <div>Skipunartími er frá og með 15. júní 2023 til 15. júní 2028 eða til fimm ára.</div> <p>&nbsp;</p> <blockquote> <p><a href="http://rnsa.is"><strong>Rannsóknarnefnd samgönguslysa</strong></a><br /> Húsi FBS-R v. Flugvallaveg, 101 Reykjavík<br /> Sími: 511 1666 / Fax: 511 1667<br /> 24 tíma bakvakt: 660 0336<br /> Netfang <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p> </blockquote>InnviðaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRannsóknasjóður - stjórn 2022-2025<p><span>Hlutverk stjórnar Rannsóknasjóðs sbr. 4. gr laga nr. 3/2003 um opinberan&nbsp;stuðning við vísindarannsóknir er að meta umsóknir um styrk úr sjóðnum að&nbsp;fengnum umsögnum fagráða sem skipuð eru skv. 5. gr. laga nr. 3/2003.&nbsp;Hlutverk Rannsóknasjóðs er að styrkja vísindarannsóknir á Íslandi. Í þeim tilgangi styrkir sjóðurinn skilgreind rannsóknarverkefni einstaklinga, rannsóknarhópa, háskóla, rannsóknastofnana og fyrirtækja. Rannsóknasjóður veitir styrki samkvæmt almennum áherslum Vísinda- og tækniráðs og á grundvelli faglegs mats á gæðum rannsóknarverkefna, færni þeirra einstaklinga sem stunda rannsóknirnar og aðstöðu þeirra til að sinna verkefninu. Stjórn&nbsp;Rannsóknasjóðs skal jafnframt fara með stjórn Tækjasjóðs.</span></p> <p>Stjórnin er þannig skipuð:</p> <p>Lárus Thorlacius, formaður, tilnefndur af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs<br /> Varamaður: Pétur Orri Heiðarsson, tilnefndur af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs</p> <p>Þóra Pétursdóttir, varaformaður, tilnefnd af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs<br /> Varamaður: Halldór Björnsson, tilnefndur<span>&nbsp;af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs</span></p> <p><span>Ármann Gylfason, tilnefndur&nbsp;af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs<br /> Varamaður: Björn Þór Jónsson, tilnefndur&nbsp;af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs</span></p> <p><span>Þorgerður Einarsdóttir, tilnefnd&nbsp;af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs<br /> Varamaður: Sif Einarsdóttir, tilnefnd&nbsp;af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs</span></p> <p><span>Þórður Óskarsson, tilnefndur&nbsp;af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs<br /> Varamaður: Unnur Styrkársdóttir, tilnefnd&nbsp;af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs</span></p>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriRefsiréttarnefnd<p>Refsiréttarnefnd hefur það hlutverk að vera ráðuneytinu til ráðgjafar á sviði refsiréttar og annast endurskoðun refsilaga.<br /> Helstu verkefni nefndarinnar eru að:</p> <ul> <li>vera innanríkisráðherra til ráðgjafar um samningu frumvarpa og annarra reglna á sviði refsiréttar,</li> <li>semja frumvörp og aðrar reglur að beiðni ráðherra á því sviði og í samræmi við áætlun og áherslur ráðherra,</li> <li>veita umsagnir um frumvörp og aðrar tillögur er varða refsirétt,</li> <li>fylgjast með þróun á sviði refsiréttar, þar með talið erlendra refsilaga, einkum á Norðurlöndum, og alþjóðlegum viðhorfum á þessu sviði.</li> </ul> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <ul> <li>Svala Ísfeld Ólafsdóttir, dósent við lagadeild Háskólans í Reykjavík, formaður</li> <li>Egill Stephensen saksóknari</li> <li>Símon Sigvaldason héraðdómari</li> <li>Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknari</li> <li>Þorvaldur Heiðar Þorsteinsson lögfræðingur</li> </ul>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriReikningsskila- og upplýsinganefnd<p>Meginhlutverk reikningsskila- og upplýsinganefndar, sem skipuð er skv. 74. gr.&nbsp;<a href="http://www.althingi.is/lagas/145a/2011138.html">sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011</a>, er að stuðla að samræmingu í reikningsskilum sveitarfélaga og öðrum fjárhagslegum ráðstöfunum þeirra. Þá sinnir hún öðrum verkefnum sem ráðherra felur henni á þessu sviði. Reikningsskila- og upplýsinganefnd getur eftir því sem tilefni er til gefið út nánari leiðbeiningar og álit um bókhald, fjárhagsáætlanir og reikningsskil sveitarfélaga en gert er í reglum um bókhald og reikningsskil.</p> <p>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra skipar fimm manna reikningsskila- og upplýsinganefnd til fimm ára í senn. Nefndarmenn skulu hafa þekkingu á reikningsskilum sveitarfélaga. Tvo skal skipa samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga, einn samkvæmt tillögu Hagstofu Íslands og tvo án tilnefningar. Skal annar þeirra vera löggiltur endurskoðandi. Fimm varamenn skulu skipaðir með sama hætti. Ráðherra skipar formann nefndarinnar.</p> <p><strong>Reikningsskila- og upplýsinganefnd er þannig skipuð:</strong></p> <ul> <li>Ágúst Kristinsson, löggiltur endurskoðandi og formaður nefndarinnar, tilnefndur af ráðherra</li> <li>Þórey Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri, tilnefnd af ráðherra</li> <li>Gísli H. Guðmundsson, borgarbókari, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Guðrún Torfhildur Gísladóttir, aðalbókari, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li><span>Guðjón Guðmundsson</span>, sérfræðingur, tilnefndur af Hagstofu Íslands</li> </ul> <p><strong>Varamenn:</strong></p> <ul> <li>Stefán Kalmansson og Jóna Árný Þórðardóttir, tilnefnd af ráðherra</li> <li>Sigurrós Ásta Sigurðardóttir og Jóhannes Á. Jóhannesson, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Anna Jónsdóttir, sérfræðingur, tilnefnd af Hagstofu Íslands</li> </ul> <p>Skipunartími nefndarinnar er frá og með 1. júlí 2021 til og með 30. júní 2026 eða til fimm ára.</p> <p><strong><a href="/verkefni/sveitarstjornir-og-byggdamal/sveitarstjornarmal/fjarmal-sveitarfelaga/reikningsskila-og-upplysinganefnd/">Álit og fundargerðir reikningsskila- og upplýsinganefndar</a></strong></p>InnviðaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriReikningsskilaráð 2021-2025<p>Reikningsskilaráð er skipað af ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra til fjögurra ára í senn skv. 118. gr. laga nr. 3/2006 og skal stuðla að mótun settra reikningsskilareglna með útgáfu og kynningu samræmdra reglna sem farið skal eftir við gerð reikningsskila. Ráðið skal gefa álit á því hvað teljast settar reikningsskilareglur á hverjum tíma. Birta skal reglur reikningsskilaráðs í B-deild Stjórnartíðinda. Ráðið skal starfa í nánu samráði við Félag löggiltra endurskoðenda og hagsmunaaðila. Það getur einnig verið stjórnvöldum til ráðuneytis um ákvæði sem sett eru í lögum eða reglugerðum um reikningsskil.</p> <p>Í ráðinu eiga sæti: </p> <ul> <li>Jóhanna Áskels Jónsdóttir, formaður, tilnefnd af ársreikningaskrá Ríkisskattstjóra</li> <li>Elín Hanna Pétursdóttir, endurskoðandi, skipuð án tilnefningar</li> <li>Signý Magnúsdóttir, endurskoðandi, tilnefnd af Viðskiptaráði Íslands </li> <li>Sigurjón Geirsson, endurskoðandi, tilnefndur af Samstarfsnefnd háskólastigsins</li> <li>Unnar Friðrik Pálsson, endurskoðandi, tilnefndur af Félagi löggiltra endurskoðenda.</li> </ul> <p><a href="https://reikningsskilarad.is/ " target="_blank">Heimasíða reikningsskilaráðs</a></p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriReikningsskilaráð ríkisins<p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/62.%20fundur%206.%20apr%c3%adl%202022.pdf">62. fundur 6. apríl 2022.pdf</a>Reikningsskilaráð ríkisins fyrir A-hluta er skipað í samræmi við ákvæði 63. gr. laga um opinber fjármál nr. 123/2015. Hlutverk reikningsskilaráðs er í aðalatriðum tvíþætt:</p> <ol> <li>Að taka ákvarðanir um innleiðingu reikningsskilastaðla og álitaefni sem þá varða og eru þær ákvarðanir endanlegar.</li> <li>Að veita umsögn um önnur atriði sem hafa þýðingu fyrir reikningsskil ríkisins.</li> </ol> <p>Ráðinu er ætlað að stuðla að samræmi í framsetningu fjárlaga og ríkisreiknings. Umsagnar og ráðgjafarhlutverk ráðsins er sérstaklega mikilvægt við innleiðingu nýrra reikningsskila. Ráðið ákveður hvort nýjir staðlar skuli innleiddir í heild eða hluta innan ramma laganna, sbr ákvæði 52. gr. laga um opinber fjármál. Gera má ráð fyrir því að ráðið fjalli um og veiti eftir atvikum umsagnir um alla meginþætti undirbúnings innleiðingar breyttra reikningsskila hjá ríkinu. Ráðið mun einnig veita umsögn um verkefni sem geta haft veruleg áhrif á niðurstöðu ríkisreiknings þegar á undirbúningsstigi viðkomandi verkefna.</p> <p>Formaður reikningsskilaráðs er Gunnar H. Hall, fjármála- og efnahagsráðuneytinu. Aðrir í ráðinu eru Ingþór Karl Eiríksson fjársýslustjóri, Hrafnhildur Arnkelsdóttir hagstofustjóri, Anna Birgitta Geirfinnsdóttir, löggiltur endurskoðandi hjá Deloitte og Björn Þór Hermannsson, fjármála- og efnahagsráðuneytinu.</p> <p>Ríkisendurskoðandi situr fundi ráðsins lögum samkvæmt.</p> <p>Kristinn Hjörtur Jónasson, fjármála- og efnahagsráðuneytinu er starfsmaður ráðsins.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Fundargerðir reikningsskilaráðs ríkisins:</strong></p> <p><span><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/74.%20fundur%2020.%20sept%202023.pdf">74. fundur 20. september 2023</a></span></p> <p><span><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/73.%20fundur%2028.%20j%c3%ban%c3%ad%202023.pdf">73. fundur 28. júní 2023</a></span></p> <p><span><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/72.%20fundur%2014.%20j%c3%ban%c3%ad%202023.pdf">72. fundur 14. júní 2023</a></span></p> <p><span><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/71.%20fundur%2010.%20ma%c3%ad%202023.pdf">71. fundur 10. maí 2023</a></span></p> <p><span><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/70.%20fundur%2029.%20mars%202023.pdf">70. fundur 29. mars 2023</a></span></p> <p><span><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/69.%20fundur%208.%20feb%202023.pdf">69. fundur 8. febrúar 2023</a></span></p> <p><span><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/67.%20fundur%207.%20des%202022.pdf"></a><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/68.%20fundur%2018.%20jan%c3%baar%202023.pdf"></a><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/67.%20fundur%207.%20des%202022.pdf">68. fundur 18. janúar 202</a>3</span></p> <p><span><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/67.%20fundur%207.%20des%202022.pdf">67. fundur 7. desember 2023</a></span></p> <p><span><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/66.%20fundur%205.%20okt%202022.pdf">66. fundur 5. október 2022</a></span></p> <p><span><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/65.%20fundur%2031.%20%c3%a1g%c3%bast%202022.pdf">65. fundur 31. ágúst 2022</a></span></p> <p><span><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/64.%20fundur%2015.%20j%c3%ban%c3%ad%202022.pdf">64. fundur 15. júní 2022</a></span></p> <p><span><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/63.%20fundur%2018.%20ma%c3%ad%202022.pdf">63. fundur 18. maí 2022</a></span></p> <p><span><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/62.%20fundur%206.%20apr%c3%adl%202022.pdf">62. fundur 6. apríl 2022</a></span></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/61.%20fundur%209.%20mar%202022.pdf">61. fundur 9. mars 2022</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/60.%20fundur%2026.%20jan%202022.pdf">60. fundur 26. janúar 2022</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/59.%20fundur%2029.%20sept%202021.pdf">59. fundur 29. sept 2021</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/58.%20fundur%201.%20sept%202021.pdf">58. fundur 1. sept 2021</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/57.%20fundur%204.%20j%c3%bal%c3%ad%202021.pdf">5</a><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/57.%20fundur%204.%20j%c3%bal%c3%ad%202021.pdf">7. fundur 4. júlí 2021</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/56.%20fundur%2016.%20j%c3%ban%c3%ad%202021.pdf">56. fundur 16. júní 2021</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/55.%20fundur%207.%20ma%c3%ad%202021.pdf">55. fundur 7. maí 2021</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/54.%20fundur%2016.%20apr%c3%adl%202021.pdf">54. fundur 16. apríl 2021</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/53.%20fundur%2010.%20mars%202021.pdf">53. fundur 10. mars 2021</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/52.%20fundur%2010.%20febr%c3%baar%202021.pdf">52. fundur 10. febrúar 2021</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/51.%20fundur%2013%20jan%c3%baar%202021.pdf">51. fundur 13. janúar 2021</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/50.%20fundur%209.%20desember%202020.pdf">50. fundur 9. desember 2020</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/49.%20fundur%204.%20n%c3%b3vember%202020.pdf">49. fundur 4. nóvember 2020</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/48.%20fundur%2015.%20okt%c3%b3ber%202020.pdf">48, fundur 15. október 2020</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/47.%20fundur%2009.%20september%202020.pdf">47. fundur 9. september 2020</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/46.%20fundur%209.%20j%c3%bal%c3%ad%202020.pdf">46. fundur 9. júlí 2020</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/45.%20fundur%2023.%20j%c3%ban%c3%ad%202020.pdf">45. fundur 23. júní 2020</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/44.%20fundur%2012.%20j%c3%ban%c3%ad%202020.pdf">44. fundur 12. júní 2020</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/43.%20fundur%2012.%20ma%c3%ad%202020.pdf">43. fundur 12. maí 2020</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/42.%20fundur%2022.%20apr%c3%adl%202020.pdf">42. fundur 22. apríl 2020</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/41.%20fundur%2012.%20febr%c3%baar%202020.pdf">41. fundur 12. febrúar 2020</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/40.%20fundur%2015.%20jan%c3%baar%202020.pdf">40. fundur 15. janúar 2020</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/39.%20fundur%2018.%20desember%202019.pdf">39.fundur 18. desember 2019</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/38.%20fundur%2013.%20n%c3%b3vember%202019.pdf">38. fundur 13. nóvember 2019</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/37.%20fundur%2025.%20september%202019.pdf">37. fundur 25. september 2019</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/36.%20fundur%204.%20september%202019.pdf">36. fundur 4. september 2019</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/35.%20fundur%203.%20j%c3%bal%c3%ad%202019.pdf">35. fundur 3. júlí 2019</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/34.%20fundur%204.%20j%c3%ban%c3%ad%202019.pdf">34. fundur 4. júní 2019</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/33.%20fundur%208.%20ma%c3%ad%202019.pdf">33. fundur 8. maí 2019</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/32.%20fundur%2017.%20apr%c3%adl%202019.pdf">32. fundur 17. apríl 2019</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/31.%20fundur%201.%20mars%202019.pdf">31. fundur 1. mars 2019</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2030%20fundarger%c3%b0%2006.02.19.pdf">30. fundur 5. febrúar 2019</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2029%20fundarger%c3%b0%2016.01.19.pdf">29. fundur 16.janúar 2019</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2028%20fundarger%c3%b0%2019.12.18.pdf">28. fundur 19. desember 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2027%20fundarger%c3%b0%2014.11.18.pdf">27. fundur 14. nóvember 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2026%20fundarger%c3%b0%2003.10.18.pdf">26. fundur 3.október 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2025%20fundarger%c3%b0%2026.09.18.pdf">25. fundur 26. september 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2024%20fundarger%c3%b0%2017.09.18.pdf">24. fundur 17. september 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2023%20fundarger%c3%b0%2031.08.18.pdf">23. fundur 31. ágúst 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2022%20fundarger%c3%b0%2015.08.18.pdf">22. fundur 15. ágúst 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2021%20fundarger%c3%b0%2006.06.18.pdf">21. fundur 6. júní 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2020%20fundarger%c3%b0%2023.05.18.pdf">20. fundur 23. maí 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2019%20fundarger%c3%b0%2009.05.18.pdf">19. fundur 9. maí 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2018%20fundarger%c3%b0%2011.04.18.pdf">18. fundur 11. apríl 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2017%20fundarger%c3%b0%2013.03.18.pdf">17. fundur 13. mars 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2016%20fundarger%c3%b0%2007.02.18.pdf">16. fundur 7. febrúar 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2015%20fundarger%c3%b0%2017.01.18.pdf">15. fundur 17. janúar 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2014%20fundarger%c3%b0%2014.12.17.pdf">14. fundur 14. desember 2017</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2013%20fundarger%c3%b0%2008.11.17.pdf">13. fundur 8. nóvember 2017</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2012%20fundarger%c3%b0%2018.10.17.pdf">12. fundur 18. október 2017</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2011%20fundarger%c3%b0%2005.09.17.pdf">11. fundur 5. september 2017</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2010%20fundarger%c3%b0%2005.07.17.pdf">10. fundur 5. júlí 2017</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%209%20Fundarger%c3%b0%2007.06.17.pdf">9. fundur 7. júní 2017</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%208%20Fundarger%c3%b0%2004.05.17.pdf">Reikningsskilaráð - 8. fundur 4. maí 2017</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%207%20fundarger%c3%b0%2005.04.17.pdf">Reikningsskilaráð - 7. fundur 5. apríl 2017</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%206%20fundarger%c3%b0%2028.02.17.pdf">Reikningsskilaráð - 6. fundur 28. febrúar 2017</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%205%20fundarger%c3%b0%2001.02.17.pdf">Reikningsskilaráð - 5. fundur 1. febrúar 2017</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%204%20fundarger%c3%b0%2004.01.17.pdf">Reikningsskilaráð - 4. fundur 4. janúar 2017</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%203%20fundarger%c3%b0%2019.12.16.pdf">Reikningsskilaráð - 3. fundur 19. desember 2016</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%202%20fundarger%c3%b0%2028.11.16.pdf">Reikningsskilaráð - 2. fundur 28. nóvember 2016</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%201%20fundarger%c3%b0%2016.11.16.pdf">Reikningsskilaráð - 1. fundur 16. nóvember 2017</a></p> <p><strong>Innleiðingaráætlanir</strong></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2025%20innlei%c3%b0ingar%c3%a1%c3%a6tlun%20minnisbla%c3%b0%2026.09.18.pdf">26.september 2018 - innleiðingaráætlun reikningsskilabreyta</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2025%20innlei%c3%b0ingar%c3%a1%c3%a6tlun%20sta%c3%b0lar%2026.09.18.pdf">26. september 2018 - innleiðingaráætlun - staðlar</a></p> <p><strong>Álit og erindi frá reikningsskilaráði</strong></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%20svar%20vi%c3%b0%20erindi%20um%20HMS%20HS%20og%20%c3%8dLS%20n%c3%b3v%202020.pdf">Svar við erindi fjármála- og efnahagsráðuneytisins vegna breytinga á Íbúðalánasjóði&nbsp;</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Erindi%20fj%c3%a1rm%c3%a1la-%20og%20efnahagsr%c3%a1%c3%b0uneytis%20vegna%20vegaframkv%c3%a6mda.pdf">Álit reikningsskilaráðs á verkefnafjármögnun í vegaframkvæmdum</a>&nbsp;</p> <p> <a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Svar%20reikningsskilar%c3%a1%c3%b0s%20vi%c3%b0%20erindi%20FJR%20um%20L%c3%8dN%20og%20MSN.pdf">Svar við erindi ráðuneytisins vegna Lánasjóðs íslenskra námsmanna og frumvarps til laga um Menntasjóð námsmanna </a>&nbsp;</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRéttarfarsnefnd<p>Réttarfarsnefnd er fastanefnd skipuð af dómsmálaráðherra og hefur það hlutverk að vera honum til ráðgjafar um málefni á sviði réttarfars, svo sem með veitingu umsagna eða samningu lagafrumvarpa eftir því sem ráðherra óskar.</p> <p>Nefndin er svo skipuð frá 1. mars 2022:</p> <ul> <li>Ása Ólafsdóttir, dómari við Hæstarétt Íslands, formaður nefndarinnar,</li> <li>Aðalsteinn E. Jónasson, dómari við Landsrétt,</li> <li>Eiríkur Elís Þorláksson, deildarforseti lagadeildar Háskólans í Reykjavík,</li> <li>Gizur Bergsteinsson lögmaður,</li> <li>Kolbrún Benediktsdóttir varahéraðssaksóknari.</li> </ul> <p>Erindum til réttarfarsnefndar skal beint til dómsmálaráðuneytisins. Tengiliðir við nefndina eru Hákon Þorsteinsson&nbsp;og Þorvaldur Heiðar Þorsteinsson&nbsp;starfsmenn ráðuneytisins.&nbsp;Netfang dómsmálaráðuneytisins er <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p> <h2><strong>&nbsp;</strong></h2> <h2><strong>Fundargerðir réttarfarsnefndar</strong></h2> <ul> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Rettarfarsnefnd/R%c3%a9ttarfarsnefnd%20-%20fundur%2016.%20jan%c3%baar%202024.pdf">Fundur réttarfarsnefndar 16. janúar 2024</a></li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Rettarfarsnefnd/R%c3%a9ttarfarsnefnd%20-%20fundur%205.%20desember%202023.pdf">Fundur réttarfarsnefndar 5. desember 2023</a></li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Rettarfarsnefnd/R%c3%a9ttarfarsnefnd%20-%20fundur%2028.%20n%c3%b3vember%202023.pdf">Fundur réttarfarsnefndar 28. nóvember 2023</a></li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Rettarfarsnefnd/R%c3%a9ttarfarsnefnd%20-%20fundur%203.%20okt%c3%b3ber%202023.pdf">Fundur réttarfarsnefndar 3. október 2023</a></li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Rettarfarsnefnd/R%c3%a9ttarfarsnefnd%20-%20fundur%2022.%20j%c3%ban%c3%ad%202023.pdf">Fundur réttarfarsnefndar 22. júní 2023</a></li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Rettarfarsnefnd/R%c3%a9ttarfarsnefnd%20-%20fundur%2025.%20apr%c3%adl%202023.pdf">Fundur réttarfarsnefndar 25. apríl 2023</a></li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Rettarfarsnefnd/R%c3%a9ttarfarsnefnd%20-%20fundur%207.%20mars%202023.pdf">Fundur réttarfarsnefndar 7. mars 2023</a></li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Rettarfarsnefnd/R%c3%a9ttarfarsnefnd%20-%20fundur%207.%20febr%c3%baar%202023.pdf">Fundur réttarfarsnefndar 7. febrúar 2023</a></li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Rettarfarsnefnd/R%c3%a9ttarfarsnefnd%20-%20%20fundur%2017.%20ma%c3%ad%202022.pdf">Fundur réttarfarsnefndar 17. maí 2022</a></li> </ul> <h2><strong>&nbsp;</strong></h2> <h2><strong>Mál sem réttarfarsnefnd hefur til meðferðar</strong></h2> <h4>&nbsp;</h4> <h4>Framkvæmd húsleita á lögmannsstofum</h4> <p><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Rettarfarsnefnd/Erindi%20d%c3%b3msm%c3%a1lar%c3%a1%c3%b0uneytisins,%20dags.%2026.%20jan%c3%baar%202023.pdf">Erindi dómsmálaráðuneytisins, dags. 26. janúar 2023</a></p> <p>&nbsp;</p> <h4></h4> <p><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Rettarfarsnefnd/Ums%c3%b6gn%20r%c3%a9ttarfarsnefndar%205.%20des.%20%202023.pdf"></a></p> <h2><strong>Eldri mál réttarfarsnefndar</strong></h2> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <h4>Dómskýrslur á rannsóknarstigi, sbr. 59. gr. laga um meðferð sakamála</h4> <p><a href="https://www.stjornarradid.is/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Rettarfarsnefnd/Erindi%20d%c3%b3msm%c3%a1lar%c3%a1%c3%b0uneytisins,%20dags.%2026.%20jan%c3%baar%202023.pdf">Erindi dómsmálaráðuneytisins, dags. 26. janúar 2023</a></p> <p><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Rettarfarsnefnd/Ums%c3%b6gn%20r%c3%a9ttarfarsnefndar%2017.%20ma%c3%ad%202024.pdf">Umsögn réttarfarsnefndar 17. maí 2024.pdf</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Birting ákæru o.fl. í stafrænu pósthólfi</strong></p> <p><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Rettarfarsnefnd/Erindi%20til%20r%c3%a9ttarfarsnefndar,%20dags.%2012.%20desember%202023.pdf">Erindi dómsmálaráðuneytisins, dags. 12. desember 2023</a></p> <p><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Rettarfarsnefnd/Ums%c3%b6gn%20r%c3%a9ttarfarsnefndar%2018.%20desember%202023.pdf">Umsögn réttarfarsnefndar 18. desember 2023</a></p> <p>&nbsp;</p> <h4><strong>Meðferð kæruleyfisbeiðna fyrir Hæstarétti Íslands samkvæmt lögum nr. 91/1991 um meðferð einkamála.&nbsp;</strong></h4> <p><a href="https://www.stjornarradid.is/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Rettarfarsnefnd/Erindi_domsmalaraduneytisins_19_jun_2023.pdf">Erindi dómsmálaráðuneytisins, dags. 19. júní 2023</a></p> <p><span><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Ums%c3%b6gn_rettarfarsnefndar_5_des_2023.pdf">Umsögn réttarfarsnefndar 5. desember 2023</a></span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <h4>Málskostnaður við meðferð beiðna um áfrýjunarleyfi og við ómerkingu og heimvísun mála</h4> <p><a href="https://www.stjornarradid.is/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Rettarfarsnefnd/Erindi%20d%c3%b3msm%c3%a1lar%c3%a1%c3%b0uneytisins,%20dags.%2026.%20jan%c3%baar%202023.pdf">Erindi dómsmálaráðuneytisins, dags. 26. janúar 2023</a></p> <p><a href="https://www.stjornarradid.is/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Rettarfarsnefnd/Erindi%20d%c3%b3msm%c3%a1lar%c3%a1%c3%b0uneytisins,%20dags.%2026.%20jan%c3%baar%202023.pdf"></a><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Rettarfarsnefnd/Ums%c3%b6gn%20r%c3%a9ttarfarsnefndar%205.%20des.%20%202023.pdf"></a><a href="https://www.stjornarradid.is/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Rettarfarsnefnd/Erindi%20d%c3%b3msm%c3%a1lar%c3%a1%c3%b0uneytisins,%20dags.%2026.%20jan%c3%baar%202023.pdf"></a><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Rettarfarsnefnd/Ums%c3%b6gn%20r%c3%a9ttarfarsnefndar%205.%20des.%20%202023.pdf"></a><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Rettarfarsnefnd/Ums%c3%b6gn%20r%c3%a9ttarfarsnefndar%205.%20des.%20%202023.pdf"></a><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Rettarfarsnefnd/Ums%c3%b6gn%20r%c3%a9ttarfarsnefndar%205.%20des.%20%202023.pdf">Umsögn réttarfarsnefndar&nbsp;5. desember 2023</a></p> <p>&nbsp;</p> <h4>Aðgangur verjanda að gögnum skv. 37. gr. laga um meðferð sakamála</h4> <p><a href="https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/DMR/Erindi%20d%c3%b3msm%c3%a1lar%c3%a1%c3%b0uneytisins,%20dags.%2026.%20jan%c3%baar%202023.pdf">Erindi dómsmálaráðuneytisins, dags. 26. janúar 2023</a></p> <p><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Rettarfarsnefnd/R%c3%a9ttarfarsnefnd%20ums%c3%b6gn%206%20j%c3%ban%c3%ad%202023.pdf">Umsögn réttarfarsnefndar 6. júní 2023</a></p> <p>&nbsp;</p> <h4>Frumvarp til laga um rafrænar skuldaviðurkenningar</h4> <p><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Rettarfarsnefnd/Umsogn%20rettarfarsnefndar%2031%20mai%202023.pdf">Umsögn réttarfarsnefndar 31. maí 2023</a></p> <p>&nbsp;</p> <h4>Áfrýjun sakamáls skv. 198. gr. laga um meðferð sakamál</h4> <p> <a href="https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/DMR/Erindi%20d%c3%b3msm%c3%a1lar%c3%a1%c3%b0uneytisins,%20dags.%2026.%20jan%c3%baar%202023.pdf">Erindi dómsmálaráðuneytisins, dags. 26. janúar 2023</a></p> <p><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Rettarfarsnefnd/Bref_25_4_2023_afryjun_sakamala.pdf">Umsögn réttarfarsnefndar 25. apríl 2023</a></p> <p>&nbsp;</p> <h4>Sameining héraðsdómstóla</h4> <p><a href="https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/DMR/Erindi%20d%c3%b3msm%c3%a1lar%c3%a1%c3%b0uneytisins,%20dags.%2010.%20febr%c3%baar%202023.pdf">Erindi dómsmálaráðuneytisins, dags. 10. febrúar 2023</a></p> <p><a href="https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/DMR/Ums%c3%b6gn%20r%c3%a9ttarfarsnefndar,%20dags.%2020.%20febr%c3%baar%202023.pdf">Umsögn réttarfarsnefndar, dags. 20. febrúar 2023</a></p> <p>&nbsp;</p> <h2>Tengdir vefir</h2> <ul> <li>Réttarfarsnefnd Danmerkur&nbsp;<a href="https://www.justitsministeriet.dk/ministeriet/raad-naevn-og-udvalg/retsplejeraadet/">www.justitsministeriet.dk/ministeriet/raad-naevn-og-udvalg/retsplejeraadet/</a></li> <li>Nefnd um skuldaskilarétt í Danmörku&nbsp;<a href="https://www.justitsministeriet.dk/ministeriet/raad-naevn-og-udvalg/konkursraadet/">www.justitsministeriet.dk/ministeriet/raad-naevn-og-udvalg/konkursraadet/</a></li> <li>Nefnd um skuldaskilarétt í Noregi&nbsp;<a href="https://www.sivilrett.no/konkursradet">www.sivilrett.no/konkursradet</a></li> </ul>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRéttindavakt fyrir fatlað fólk <strong><span></span></strong> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: 'Fira Sans', sans-serif; color: #333333; font-size: 16px; background-color: #ffffff;">Samkvæmt 3. gr.&nbsp;<a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2011088.html">laga um réttindagæslu fyrir fatlað fólk, nr. 88/2011,</a>&nbsp;skal félags- og vinnumarkaðsráðuneytið koma á fót sérstakri réttindavakt sem skal hafa yfirumsjón með réttindum fatlaðs fólks.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Jóna Guðný Eyjólfsdóttir án tilnefningar, formaður.</li> <li>Rán Þórisdóttir, án tilnefningar.</li> <li><span>Guðrún Þórsdóttir, tiln. af Geðhjálp</span></li> <li><span>Stefan Celine Hardonk, tiln. af Háskóla Íslands.</span></li> <li>Árni Múli Jónasson, tiln. af Landssamtökunum Þroskahjálp.&nbsp;&nbsp;</li> <li>María Ingibjörg Kristjánsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</li> <li><span>Þuríður Harpa Sigurðardóttir, tiln. af Örykjabandalagi Íslands.</span></li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li><span>Laufey Elísabet Löve,&nbsp;tiln. af Háskóla Íslands.</span></li> <li><span>Unnur Helga Óttarsdóttir, tiln. af Landssamtökunum Þroskahjálp</span></li> <li>Bergþór Heimir Þórðarson, tiln. af Öryrkjabandlagi Íslands.&nbsp;</li> </ul> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: 'Fira Sans', sans-serif; color: #333333; font-size: 16px; background-color: #ffffff;">Skipuð af félags- og vinnumarkaðasráðherra frá 23. nóvember 2022 til 23. nóvember 2024.</p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRithöfundasjóður Ríkisútvarpsins 2021-2025<p>Stjórn Rithöfundasjóðs Ríkisútvarpsins starfsar skv. 5. gr. skipulagsskrár nr. 687/1996 fyrir sjóðinn. Í skipulagsskránni kemur fram að í stjórninni eiga sæti auk formanns, sem ráðherra skipar, tveir menn skipaðir af Ríkisútvarpinu og tveir skipaðir af Rithöfundasambandi Íslands.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nefndarmenn:</p> <p>Guðjón Ragnar Jónasson formaður, skipaður af mennta- og menningarmálaráðherra.</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRitstjórn lagasafns<p>Ritstjórn lagasafns skal hafa umsjón með gerð lagasafns og sjá um útgáfu slíks safns, hvort heldur er á prenti eða í öðrum miðli.</p> <p>Ritstjórnina skipa:</p> <ul> <li>Bryndís Helgadóttir, skrifstofustjóri í dómsmálaráðuneytinu, formaður.</li> <li>Þórhallur Vilhjálmsson, aðallögfræðingur Alþingis.</li> <li>Kristín Benediktsdóttir, dósent, sem jafnframt er ráðin ritstjóri lagasafnsins.</li> </ul>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSafnaráð 2021-2025<p>Safnaráð starfar skv.&nbsp; 7. gr. safnalaga nr. 141/2011.&nbsp; Hlutverk safnaráðs er&nbsp;ma. að hafa eftirlit með safnastarfsemi í landinu, vinna að stefnumörkun,&nbsp;fjalla um stofnskrár og viðurkenningu safna og veita umsögn um styrkumsóknir úr&nbsp;safnasjóði.</p> <p><strong>Nefndarmenn</strong></p> <p>Vilhjálmur Bjarnason formaður, skipaður án tilnefningar,<br /> Gunnhildur Ásta Guðmundsdóttir varaformaður, skipuð án tilnefningar,<br /> Helga Lára Þorsteinsdóttir, tilnefnd af Íslandsdeild Alþjóðaráðs safna,<br /> Hlynur Hallsson tilnefndur af Félagi íslenskra safna og safnmanna,<br /> Inga Lára Baldvinsdóttir tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.<br /> <br /> Varamenn eru:<br /> Valborg Snævarr skipuð án tilnefningar,<br /> Svanhvít Friðriksdóttir skipuð án tilnefningar,<br /> Gunnþóra Halldórsdóttir tilnefnd af Félagi íslenskra safna og safnmanna,<br /> Anna Guðrún Björnsdóttir tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,<br /> Sigurður Trausti Traustason tilnefndur af Íslandsdeild Alþjóðaráðs safna.</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamgönguráð<p>Samkvæmt <a href="https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008033.html">lögum um samgönguáætlun, nr. 33/2008</a>, skipar ráðherra samgönguráð sem gerir tillögu til ráðherra að samgönguáætlun og fimm ára aðgerðaáætlun samgönguáætlunar, stefnu og forgangsröðun, að fengnum áherslum ráðherra, sbr. 2. og 3. gr.</p> <p>Í samgönguráði sitja tveir fulltrúar ráðherra og skal annar þeirra vera formaður, forstjóri Vegagerðarinnar, forstjóri Samgöngustofu og forstjóri Isavia ohf. Þá situr í samgönguráði fulltrúi þeirrar skrifstofu ráðuneytisins sem fer með samgöngumál. Skipunartími samgönguráðs takmarkast við embættistíma þess ráðherra sem skipar.</p> <p>Samgönguráð er þannig skipað:</p> <ul> <li>Lilja Einarsdóttir, formaður og fulltrúi ráðherra,</li> <li>Gissur Jónsson, varaformaður og fulltrúi ráðherra,</li> <li>Bergþóra Þorkelsdóttir, vegamálastjóri,</li> <li>Jón Gunnar Jónsson, forstjóri Samgöngustofu,</li> <li>Sveinbjörn Indriðason, forstjóri Isavia ohf.,</li> <li>Ólafur Kr. Hjörleifsson, skrifstofustjóri.</li> </ul> <p>Eftirtaldir sitja fundi samgönguráðs:</p> <ul> <li>Árni Freyr Stefánsson, sérfræðingur, innviðaráðuneyti,</li> <li>Friðfinnur Skaftason, verkfræðingur, innviðaráðuneyti.</li> </ul> <p>Auk ofangreindra aðila koma starfsmenn samgöngustofnana, ráðgjafar, fulltrúar sveitarfélaga, atvinnulífs, háskólasamfélagsins og fleiri samráðsaðila að gerð samgönguáætlunar.</p> <p>Erindi til samgönguráðs skal senda á netfangið [email protected].</p>InnviðaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriSamhæfingarnefnd um velferð og virkni á vinnumarkaði<span></span> <p style="text-align: justify;"><span>Nefndin hefur að leiðarljósi að blása til sóknar á íslenskum vinnumarkaði með áherslu á réttlát umskipti, jöfn tækifæri til vinnu og velferð fólks á vinnumarkaði.</span></p> <p>Nefndin mun fjalla um mögulegar leiðir til að fjölga sveigjanlegum störfum og hlutastörfum, t.a.m. með samkomulagi ríkis, sveitarfélaga og atvinnulífs. Markmið þess er að tryggja fólki með mismikla starfsgetu fjölbreytt störf, bætt lífskjör og viðundandi starfsaðstæður og þannig auka fjölbreytileika og fjölga tækifærum til þátttöku á vinnumarkaði. Þá mun nefndin skoða áhrif loftslags- og tæknibreytinga á þróun vinnumarkaðarins, þ.m.t ólíkar starfsgreinar og þjóðfélagshópa. Ennfremur hvernig megi bæta gagnaöflun og gagnavinnslu um vinnumarkaðinn. Nefndin mun einnig leita leiða til að stuðla að aukinni velferð á vinnumarkaði með áherslu á aðgerðir til að styðja við endurkomu og draga úr ótímabæru brotthvarfi af vinnumarkaði. Jafnframt er nefndinni falið að móta heildstæða stefnu um málefni ungs fólks á vinnumarkaði, þar sem áhersla verði á að lækka hlutfall ungmenna og ungs fólks sem eru ekki í vinnu, námi eða starfsþjálfun (NEET).</p> <p>Samhæfingarnefndin er þannig skipuð: </p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Ólafur Elínarson, án tilnefningar, formaður,</li> <li>Klara Briem, án tilnefningar, verkefnisstjóri nefndarinnar,</li> <li>Bergþór Haukdal Jónasson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneyti,</li> <li>Henný Hinz, tilnefnd af forsætisráðuneyti,</li> <li>Ólafur Grétar Kristjánsson, tilnefndur af háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti,</li> <li>Sara Lovísa Halldórsdóttir, tilnefnd af heilbrigðisráðuneyti,</li> <li>Ragnheiður Bóasdóttir, tilnefnd af mennta- og barnamálaráðuneyti,</li> <li>Róbert Farestveit, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands,</li> <li>Þóra Kristín Þórsdóttir, tilnefnd af Bandalagi háskólamanna,</li> <li>Fríða Rós Valdimarsdóttir, tilnefnd af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja,</li> <li>Magnús Þór Jónsson, tilnefndur af Kennarasambandi Íslands,</li> <li>Hlynur Jónasson, tilnefndur af Landssamtökunum Geðhjálp,</li> <li>Sara Dögg Svanhildardóttir, tilnefnd af Landssamtökunum Þroskahjálp,</li> <li>Heiðrún Björk Gísladóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins,</li> <li>Margrét Sigurðardóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,</li> <li>Unnur Sverrisdóttir, tilnefnd af Vinnumálastofnun,</li> <li>Vigdís Jónsdóttir, tilnefnd af VIRK Starfsendurhæfingarsjóði,</li> <li>Hanna Sigríður Gunnsteinsdóttir, tilnefnd af Vinnueftirliti ríkisins,</li> <li>Sunna Elvíra Þorkelsdóttir, tilnefnd af Öryrkjabandalagi Íslands.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span>Samhæfingarnefndin skilar fyrstu tillögum í október 2022. Skipunartími er til 31. maí 2023.</span></p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamninganefnd ríkisins<span></span> <p><span>Nefndin annast alla kjarasamningagerð ríkisins, ekki þó fyrir Alþingi eða sjálfstæð fyrirtæki í eigu ríkisins né heldur sjálfseignarstofnanir. Nefndin starfar samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1986094.html">3. grein laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna</a></span><span>. </span></p> <p><span>Ráðherra fer með fyrirsvar ríkissjóðs við gerð og framkvæmd kjarasamninga samkvæmt lögum þessum. Hann skipar nefnd til að annast samninga af sinni hendi og tilkynnir viðsemjendum sínum skipan hennar. Skipunartími nefndarinnar er ótímabundinn.</span></p> &nbsp; &nbsp;<strong><em>Samninganefnd ríkisins er skipuð eftirfarandi:&nbsp;</em></strong> <ul> <li><span>Jökull H. Úlfsson, formaður, fjármála- og efnahagsráðuneyti</span></li> <li><span>Einar Mar Þórðarson, varaformaður, fjármála- og efnahagsráðuneyti</span></li> <li><span>Halldóra Friðjónsdóttir</span>, varaformaður,&nbsp;<span>fjármála- og efnahagsráðuneyti</span></li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>&nbsp;Aðrir nefndarmenn:</em></strong></p> <ul> <li>Atli Atlason, Landspítali</li> <li>Áslaug Helgadóttir,</li> <li>Ásta Einarsdóttir, fjármála- og efnahagsráðuneyti</li> <li>Bergþór Haukdal Jónasson,&nbsp;<span>fjármála- og efnahagsráðuneyti</span></li> <li><span>Elsa B. Friðfinnsdóttir, heilbrigðisráðuneyti</span></li> <li><span>Guðný Norðdahl Einarsdóttir, fjármála- og efnahagsráðuneyti</span></li> <li>Halldór Halldórsson, embætti ríkislögreglustjóra</li> <li>Helga Jóhannesdóttir, Fjársýsla ríkisins</li> <li><span>Pétur Fenger, dómsmála</span><span>sráðuneyti</span></li> <li><span>Saga Guðmundsdóttir, fjármála- og efnahagsráðuneyti</span></li> <li><span>Steinn Jóhannsson, Menntaskólinn í Hamrahlíð</span></li> <li><span>Valgeir Þór Þorvaldsson, fjármála- og efnahagsráðuneyti</span></li> <li><span>Viðar Helgason, fjármála- og efnahagsráðuneyti</span></li> </ul>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur ráðuneyta um framvæmd 129. gr. sveitarstjórnarlaga um kostnaðarmat<span>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hefur skipað samráðshóp ráðuneyta um framvæmd 129. gr. sveitarstjórnarlaga um kostnaðarmat. Með vísan til 129. gr. sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011, hvílir sú skylda á ráðuneytum að ef fyrirsjáanlegt er að tillaga að lagafrumvarpi, stjórnvaldsfyrirmælum eða öðrum stefnumarkandi ákvörðunum af hálfu stjórnvalda ríkisins muni hafa fjárhagsleg áhrif á sveitarfélög skuli fara fram sérstakt mat á áhrifum þeirra á fjárhag sveitarfélaga. Ráðuneyti sveitarstjórnarmála skal árlega taka saman yfirlit um kostnaðarmat og skulu formlegar viðræður fara fram um yfirlitið og niðurstöður þess í samstarfsnefnd ríkis og sveitarfélaga.<br /> <br /> Hópurinn skal tryggja að lögbundið verklag sé viðhaft innan ráðuneyta og samhæfingu þeirra á milli, sem auk þess tryggi skilvirkt samráð við Samband íslenskra sveitarfélaga.&nbsp;<br /> <br /> Skipunartími miðast við embættistíma ráðherra eða ákvörðun hans.<br /> <br /> Hópurinn er þannig skipaður:<br /> Hanna Dóra Hólm Másdóttir, viðskiptafræðingur á skrifstofu sveitarfélaga og byggðamála, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, formaður<br /> Hjördís Stefánsdóttir, lögfræðingur á skrifstofu laga, dómsmálaráðuneyti<br /> Elín Einarsdóttir, viðskiptafræðingur, á skrifstofu rekstrar- og þjónustu, utanríkisráðuneyti<br /> Magnús Dige Baldursson, lögfræðingur á skristofu umhverfis og skipulags, umhverfis- og auðlindaráðuneyti<br /> Gísli Rúnar Pálmasson, lögfræðingur á skrifstofu fjármála og rekstrar, mennta- og menningarmálaráðuneyti<br /> Guðmann Ólafsson, viðskiptafræðingur á skrifstofu fjárlaga og innri þjónustu, heilbrigðisráðuneyti.<br /> Anna Tryggvadóttir, lögfræðingur á skrifstofu barna- og fjölskyldumála, félagsmálaráðuneyti<br /> Hlynur Hreinsson, hagfræðingur á skrifstofu opinberra fjármála, fjármála- og efnahagsráðuneyti<br /> Heiður M. Björnsdóttir, hagfræðingur á skrifstofu fjármála, forsætisráðuneyti<br /> Magnús Óskar Hafsteinsson, hagfræðingur á skrifstofu innri þjónustu og rekstrar, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti</span>InnviðaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur um aðgerðaáætlun í krabbameinsmálum til fimm ára<p>Tillaga að íslenskri krabbameinsáætlun til ársins 2020 var gefin út í maí 2016. Í byrjun árs 2019 var gildistími áætlunarinnar framlengdur til ársins 2030 til samræmis við heilbrigðisstefnu. Endurskoðun aðgerðaáætlunar hefur farið fram m.a. út frá þeim árangri sem náðst hefur frá árinu 2016 og þeirra aðgerða sem eftir standa í samræmi við aðrar stefnur ráðuneytisins.&nbsp;<br /> <br /> Hlutverk samráðshópsins er að vinna drög að aðgerðaáætlun til næstu fimm ára. Við vinnu hópsins skulu lagðar til grundvallar þær aðgerðir sem eftir eru úr upphaflegu krabbameinsáætluninni frá 2016, sem teljast enn raunhæfar og þarfar að mati samráðshópsins, ásamt mótun nýrra aðgerða til næstu ára. Samráðshópurinn skal einnig taka mið af heilbrigðis- og lýðheilsustefnu ráðuneytisins ásamt tilsvarandi aðgerðaáætlunum.</p> <p> <br /> <strong>Starfshópinn skipa:</strong></p> <ul> <li><span></span> <p>Svanheiður Lóa Rafnsdóttir, án tilnefningar, formaður hópsins</p> </li> <li> <p>Agnes Smáradóttir, tilnefnd af Landspítala</p> </li> <li> <p>Garðar Örn Þórsson, tilnefndur af Landspítala&nbsp;</p> </li> <li> <p>Inga Margrét Skúladóttir, tilnefnd af Sjúkrahúsinu á Akureyri</p> </li> <li> <p>Helgi Hafsteinn Helgason, tilnefndur af Heilbrigðisstofnun Suðurlands</p> </li> <li> <p>Þórunn Pálsdóttir, tilnefnd af Landssambandi heilbrigðisstofnana</p> </li> <li> <p>Jón Steinar Jónsson, tilnefndur af Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu&nbsp;</p> </li> <li> <p>Jóhanna Eyrún Torfadóttir, tilnefnd af embætti landlæknis</p> </li> <li> <p>Guðfinna Halla Þorvaldsdóttir, tilnefnd af Krabbameinsfélagi Íslands&nbsp;</p> </li> <li> <p>Egill Þór Jónsson, tilnefndur af Krafti</p> </li> <li> <p>Áslaug Aðalsteinsdóttir, tilnefnd af Ljósinu</p> </li> <li> <p>Árdís Björk Ármannsdóttir, tilnefnd af Reykjalundi</p> </li> <li> <p>Eiríkur Steingrímsson, tilnefndur af Heilbrigðisvísindasviði Háskóla Íslands</p> </li> <li> <p>Sigríður Jakobínudóttir, sérfræðingur heilbrigðisráðuneytis, án tilnefningar</p> </li> <li> <p>Selma Margrét Reynisdóttir, sérfræðingur heilbrigðisráðuneytis, án tilnefningar. Selma er jafnframt starfsmaður samráðshópsins.</p> </li> </ul> <p>Samráðshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra 10. janúar 2024. Gert er ráð fyrir að hópurinn ljúki störfum fyrir 1. maí 2024 og að niðurstaða hópsins verði lögð fram sem tillaga til þingsályktunar á haustþingi 2024.</p> <div>&nbsp;</div>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur um framkvæmd og fyrirkomulag matsferils<span></span> <p><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Hlutverk samráðshóps helstu hagsmunaaðila um framkvæmd og fyrirkomulag matsferils felst m.a. í að&nbsp;rýna og koma með athugasemdir eða tillögur til breytinga á þróun, ferli og fyrirkomulagi þess námsmats sem hannað verður í stað núverandi samræmdra könnunarprófa. Gert er ráð fyrir að samráðshópurinn starfi til ársloka 2023 en stefnt er að því að vorið 2022 liggi fyrir tilllaga að fyrirkomulagi og skipan á samræmdu námsmati og að formleg innleiðing þess hefjist frá og með hausti 2022.</span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">Samráðshópurinn mun verða verkefnisstjórn skipaðri sérfræðingum mennta- og barnamálaráðuneytis og Menntamálastofnunar til stuðnings og ráðgjafar.</span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">Samráðshópurinn er svo skipaður:</span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">Aðalmenn:</span></p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Óskar Haukur Níelsson, formaður, án tilnefningar</span></li> <li><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Jón Páll Haraldsson, tilnefndur af Skólastjórafélagi Íslands</span></li> <li><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Eðvald Einar Stefánsson, tilnefndur af Umboðsmanni barna</span></li> <li><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Helgi Arnarsson, tilnefndur af Grunni, samtökum fræðslustjóra og stjórnenda á skólaskrifstofum sveitarfélaga</span></li> <li><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Svala Hreinsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</span></li> <li><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Mjöll Matthíasdóttir, tilnefnd af Félagi grunnskólakennara</span></li> <li><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Amalía Björnsdóttir, tilnefnd af samstarfsnefnd háskólastigsins</span></li> <li><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Þorvar Hafsteinsson, tilnefndur af Heimili og skóla</span></li> <li><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Perla Eyfjörð Arnardóttir, tilnefnd af Samfés, landssamtökum félagsmiðstöðva og ungmennahúsa á Íslandi</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"></span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">Varamenn:</span></p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Linda Heiðarsdóttir,&nbsp; tilnefnd af Skólastjórafélagi Íslands</span></li> <li><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Guðríður Bolladóttir, tilnefnd af Umboðsmanni barna</span></li> <li><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Soffía Vagnsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</span></li> <li><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Anna Guðrún Jóhannesdóttir, tilnefnd af Félagi grunnskólakennara</span></li> <li><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Guðmundur Torfi Heimisson, tilnefndur af Samstarfsnefnd háskólastigsins</span></li> <li><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Arnar Ævarsson, tilnefndur af Heimili og skóla</span></li> <li><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Victoría Hera Häsler, tilnefnd af Samfés, landssamtökum félagsmiðstöðva og ungmennahúsa á Íslandi</span></li> </ul> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">&nbsp;</span></p> <br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur um fráveitur<p>Skipaður 29. mars 2022<br /> Í sáttmála um ríkisstjórnarsamstarf er kveðið á um að Ísland verði í fararbroddi í umhverfismálum á alþjóðavísu og að ríkisstjórnin muni beita sér fyrir stórátaki í samvinnu við sveitarfélög í frárennslismálum þannig að þau standist ítrustu kröfur náttúruverndar um allt land eigi síðar en 2028. Fyrirhugað er að setja nýja reglugerð um fráveitur og skólphreinsun í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga. <br /> <br /> Megintilgangur hópsins er að efla samráð og samvinnu varðandi fráveitur og skólphreinsun. Fyrsta verk samráðshópsins verður að fjalla um reglugerðina.<br /> <br /> Samráðshópnum verður auk þess m.a. falið að: <br /> - fjalla um kostnað og fjármögnunarleiðir fyrir sveitarfélög, greina mögulegar leiðir til að draga úr kostnaðaráhrifum, útfæra áætlun og tímaramma í samræmi við kröfur reglugerðarinnar,<br /> - fjalla um áherslur varðandi fráveitustyrki, örplast og nýja nálgun eins og blágrænar ofanvatnslausnir og vinna að sameiginlegum lausnum,<br /> - skoða möguleika á uppbyggingarverkefnum, þróun mannvirkja, nýsköpun og fjalla um bestu aðgengilegu tækni,<br /> - benda sveitarfélögum á möguleika á að sækja um innlenda og erlendra styrki til fráveituframkvæmda og nýsköpunar á því sviði fráveitumála og<br /> - fjalla um aukna nýtingu seyru sem fellur til hjá fráveitum, greina hvaða möguleikar eru til að nýta seyru og setja upp tímasetta áætlun með þeim sem seyra fellur til hjá og þeirra sem geta nýtt seyru.<br /> <br /> Við vinnu sína skal samráðshópsins hafa m.a. samráð við vatnaráð og Umhverfisstofnun og taka mið af aðgerðum í aðgerðaáætlun vatnaáætlunar. Samráðshópurinn skal a.m.k. einu sinni á ári upplýsa ráðuneytið og Sambands íslenskra sveitarfélaga um stöðu mála.<br /> <br /> Samráðshópurinn er þannig skipaður:<br /> <br /> <strong>Án tilnefningar</strong><br /> Kjartan Ingvarsson, formaður,</p> <p><strong><span><strong>Samkvæmt tilnefningu innviðaráðuneytis</strong><br /> </span></strong><span>Eiríkur Benónýsson</span></p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Umhverfisstofnunar</strong><br /> Halla Einarsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</strong><br /> Guðjón Bragason</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samorku</strong><br /> Fjóla Jóhannesdóttir</p> <p >Með starfshópnum starfa eftir atvikum Hólmfríður Þorsteinsdóttir og Sigurbjörg Sæmundsdóttir.</p> <br />Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur um málefni Hljóðbókasafns Íslands 2018-2022<p>Samráðshópur um málefni Hljóðbókasafns Íslands starfar skv. ákvæði 17. gr. bókasafnalaga nr. 150/2012. Samráðshópurinn er forstöðumanni Hljóðbókasafns Íslands til samráðs og ráðgjafar um stefnu safnsins og önnur málefni sem varðar starfsemi þess og situr forstöðumaðurinn fundi hópsins með málfrelsi og tillögurétt.</p> <p>Samráðshópurinn er þannig skipaður:</p> <ul> <li>Kristinn Halldór Einarsson formaður, tilnefndur af Blindrafélaginu, samtökum blindra og sjónskerta á Íslandi,</li> <li>Sigrún Huld Auðunsdóttir varaformaður, tilnefnd af Félagi íslenskra sérkennara,</li> <li>Snævar Ívarsson tilnefndur af Félagi lesblindra á Íslandi,</li> <li>Andrea Dan Árnadóttir tilnefnd af Upplýsingu, félagi bókasafns- og upplýsingafræða,</li> <li>Halldór Sævar Guðbergsson tilnefndur af Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga.</li> </ul> <p>Varamenn eru:</p> <ul> <li>Arnheiður Björnsdóttir tilnefnd af Blindrafélaginu, samtökum blindra og sjónskerta á Íslandi,</li> <li>Jónína Rós Guðmundsdóttir tilnefnd af Félagi íslenskra sérkennara,</li> <li>Ásta Guðrún Sveinsdóttir tilnefnd af Félagi lesblindra á Íslandi,</li> <li>Helgi Sigurbjörnsson tilnefndur af Upplýsingu, félagi bókasafns- og upplýsingafræða,</li> <li>Ásdís Þórðardóttir tilnefnd af Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga.</li> </ul>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur um skipulagningu eftirlits með veiðum erlendra skipa<p><span>Matvælaráðherra hefur skipað samráðshóp um skipulagningu eftirlits með veiðum erlendra skipa, skipunartími hópsins er frá 31. janúar 2023 til 1. febrúar 2027.&nbsp;</span></p> <p><span>Í júní 2018 skilaði starfshópur er skipaður var fulltrúum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins, Fiskistofu og Landhelgisgæslu Íslands álitsgerð um eftirlit með veiðum erlendra skipa í íslenskri lögsögu.&nbsp; Meðal tillagna hópsins var að sett yrði á stofn samráðshópur ráðuneytisins, Fiskistofu og Landhelgisgæslunnar sem komi saman minnst tvisvar á ári, fyrir upphaf loðnuvertíðar og aftur að vori, og móti áherslur og fyrirkomulag eftirlits með fiskveiðum erlendra skipa.&nbsp; Verkefni samráðshópsins myndu einnig ná&nbsp; til þess að móta heildarstefnu í eftirliti með veiðum innlendra skipa.<br /> </span></p> <p><span>Í samráðshópnum eru eftirfarandi:</span></p> <p><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Skúli Kristinn Skúlason formaður, skipaður af matvælaráðuneyti<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sóley Kaldal, aðalmaður, skipuð af matvælaráðuneyti<br /> &nbsp; &nbsp; Viðar Ólason, aðalmaður, skipaður af Fiskistofu<br /> &nbsp; &nbsp; Elín Björg Ragnarsdóttir, varamaður skipuð af Fiskistofu<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Guðríður M. Kristjánsdóttir, aðalmaður, skipuð af Landhelgisgælsu Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Björgólfur H. Ingason, varamaður, skipaður af Landhelgisgæslu Íslands<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>MatvælaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur um stefnumótun í íþróttamálum<p>Samráðshópur í íþróttamálum fylgir stefnu í íþróttamálum til ársins 2030 eftir, fjallar um markmið og aðgerðir stefnunnar og gerir tillögur um útfærslu.</p> <p>Samráðshópurinn er þannig skipaður:</p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li>Örvar Ólafsson, formaður, án tilnefningar</li> <li>Soffía Ámundadóttir, án tilnefningar</li> <li>Auður Inga Þorsteinsdóttir, tilnefnd af Ungmennafélagi Íslands</li> <li>Þórey Edda Elísdóttir, tilnefnd af Íþrótta- og ólympíusambandi Íslands</li> <li>Bragi Bjarnason, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Valgerður Þórunn Bjarnadóttir, án tilnefningar</li> <li>Haukur Valtýsson, tilnefndur af Ungmennafélagi Íslands</li> <li>Viðar Garðarsson, tilnefndur af Íþrótta- og ólympíusambandi Íslands</li> <li>Jóhanna M. Hjartardóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> </ul> <p><span>Skipunartími er frá 8. maí 2020 til 7. maí 2024.</span></p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur vegna alþjóðasamnings Evrópuráðsins um samhæfða nálgun í öryggismálum og þjónustu á knattspyrnuleikjum og öðrum íþróttaviðburðum<p>Alþjóðasamningur Evrópuráðsins um samhæfða nálgun í öryggismálum og þjónustu á knattspurnuleikjum og öðrum íþróttaviðburðum öðlaðist gildi þann 1. febrúar 2023. Samningurinn felur í sér að aðildarlönd skuli gera nauðsynlegar ráðstafanir samkvæmt ákvæðum hans að því er varðar knattspyrnuleiki eða mót sem knattspyrnufélög atvinnumanna og landslið leika á yfirráðasvæðum þeirra. Að auki er heimilt að beita ákvæðum samningsins um aðrar íþróttir og íþróttaviðburði, þ.m.t. knattspyrnuleiki áhugamanna, einkum við aðstæður þar sem öryggi eða vernd er ógnað. Hlutverk samráðshópsins er að tryggja innleiðingu samningsins og samræmingu innanlands auk þess sem hópurinn geri tillögu til mennta- og barnamálaráðherra og dómsmálaráðherra um hvernig ábyrgð gagnvart nefnd Evrópuráðsins (Commettee of the Saint-Denis Convention) verði háttað.</p> <p>Samráðshópurinn er þannig skipaður:</p> <ul> <li><span>Óskar Þór Ármannsson, formaður, án tilnefningar</span></li> <li><span>Drífa Kristín Sigurðardóttir, samkvæmt tilnefningu dómsmálaráðuneytis</span></li> <li><span>Hafsteinn Pálsson, samkvæmt tilnefningu Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands</span></li> <li><span>Silvia Llorens Izaguirre, samkvæmt tilnefningu Embættis ríkislögreglustjóra</span></li> <li><span>Óskar Örn Guðbrandsson, samkvæmt tilnefningu Knattspyrnusambands Íslands</span></li> </ul> <p>Mælst er til þess að hópurinn ljúki störfum eigi síðar en 31. desember 2023.</p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila skv. raforkulögum 2024-2027<p>Skipuð 19. júní 2024.</p> <p>Nefndin er skipuð í&nbsp;samræmi við 3. gr. b. raforkulaga nr. 65/2003 um starfshætti Raforkueftirlitsins til þriggja ára. Raforkueftirlitið skal hafa samráð við eftirlitsskylda aðila um framkvæmd og þróun eftirlitsins. Í því skyni skal starfa sérstök sex manna samráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila, skv. 1. gr. reglugerðar nr. 466/2003 um samráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila. <br /> <br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Samorku</strong><br /> Finnur Beck, framkvæmdastjóri Samorku<br /> Arnaldur B. Magnússon, sviðsstjóri Norðurorku<br /> Guðlaug Sigurðardóttir, fjármálastjóri Landsnets<br /> Páll Erland, forstjóri HS Veitna<br /> Silja Rán Steinberg Sigurðardóttir, aðstoðarforstjóri RARIK<br /> Svanhildur Jónsdóttir, deildarstjóri fjárfestinga rafveitu Veitna</p> <br />Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi<span></span> <p><span>Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1998087.html">7. gr. laga um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi</a></span><span>, skal sérstök samráðsnefnd sem skipuð er fulltrúum eftirlitsskyldra aðila starfa í tengslum við Fjármálaeftirlitið.</span></p> <p><span>Ráðherra skipar í samráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila til þriggja ára í senn eftir tilnefningum eftirlitsskyldra aðila. Í nefndinni eiga sæti þrír menn tilnefndir af Samtökum banka og verðbréfafyrirtækja, einn tilnefndur af Sambandi íslenskra sparisjóða, einn tilnefndur af Sambandi íslenskra tryggingafélaga, einn tilnefndur af Landssamtökum lífeyrissjóða og einn maður tilnefndur sameiginlega af félögum og einstaklingum sem stunda miðlun vátrygginga, Kvótaþingi Íslands, Verðbréfaþingi Íslands og Verðbréfaskráningu Íslands.</span></p> <p><span>&nbsp;</span><strong>Í nefndinni sitja (skipuð 2021-2025):&nbsp;</strong></p> <ul> <li><span>Ásgeir H. Reykfjörð Gylfason, tilnefndur af Samtökum fjármálafyrirtækja</span></li> <li><span>Helgi Bjarnason, tilnefndur af Samtökum fjármálafyrirtækja</span></li> <li><span>Íris Ösp Björnsdóttir, tilnefnd af hálfu annarra eftirlitsskyldra aðila</span></li> <li><span>Jón Guðni Ómarsson, tilnefndur af Samtökum fjármálafyrirtækja</span></li> <li><span>Þórey Sigríður Þórðardóttir, tilnefnd af landssamtökum lífeyrissjóða</span></li> </ul>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamráðsnefnd gjaldskyldra aðila samkvæmt lögum um gjaldtöku vegna umboðsmanns skuldara<p>Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2011166.html">3. gr. laga nr. 166/2011, um greiðslu kostnaðar við rekstur umboðsmanns skuldara,</a> skal ráðherra skipa fjögurra manna samráðsnefnd gjaldskyldra aðila samkvæmt tilnefningum til þriggja ára í senn. Hlutverk samráðsnefndarinnar er að fjalla um skýrslu umboðsmanns skuldara skv. 2. gr. og skila áliti um skýrsluna til umboðsmanns skuldara.</p> <h4>Nefndina skipa</h4> <ul> <li>Katrín Oddsdóttir, tiln. af ÍL sjóði.</li> <li>Ásta Ásgeirsdóttir, tiln. af Landssamtökum lífeyrissjóða</li> <li>Bernhard Bernhardsson, tiln. af Samtökum fjármálafyrirtækja</li> <li>Yngvi Örn Kristinsson, tiln. af Samtökum fjármálafyrirtækja</li> </ul> <p>Skipuð af félagsmála- og vinnumarkaðsráðherra 1. desember 2021 til þriggja ára.</p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamráðsnefnd ríkis og sveitarfélaga um opinber fjármál<p>Nefndin tók við starfi samráðsnefndar um efnahagsmál (SUE) sem jafnframt lét af störfum. Fjármála- og efnahagsráðuneytið skipar þrjá fulltrúa, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið einn og Samband íslenskra sveitarfélaga fjóra. </p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <ul> <li>Árni Sverrir Hafsteinsson, innviðaráðuneytinu</li> <li>Björn Þór Hermannsson, fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li>Dóróthea Jóhannsdóttir, fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li>Helga Jónsdóttir, fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> </ul> <p>Frá sveitarfélögum:</p> <ul> <li>Sigurður Ármann Snævarr, frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Brynja Kolbrún Pétursdóttir, frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li> Rósa Steingrímsdóttir, frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Halldóra Káradóttir, frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> </ul>InnviðaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamráðsnefnd um fiskeldi<p>Matvælaráðherra hefur skipað Samráðsnefnd um fiskeldi sem starfar samkvæmt 4. gr.&nbsp; laga nr. 71/2008, um fiskeldi, með síðari breytingum og er stjórnvöldum til ráðgjafar vegna málefna fiskeldis og skal taka til umfjöllunar hvaðeina sem málaflokkinn snertir. Í því felst m.a. að leggja mat á forsendur og úrvinnslu þeirra gagna sem áhættumat erfðablöndunar byggist á.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti sex fulltrúar sem ráðherra skipar til fjögurra ára í senn. Einn fulltrúi skal skipaður án tilnefningar og er hann formaður, einn samkvæmt tilnefningu Hafrannsóknastofnunnar, einn samkvæmt tilnefningu samtaka fiskeldisfyrirtækja, einn samkvæmt tilnefningu Landsambands veiðifélaga, einn samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga og einn samkvæmt tilnefningu umhverfis-, orku og loftslagsráðherra. Fulltrúar til vara skulu skipaðir með sama hætti. Samráðsnefnd um fiskeldi starfar samkvæmt lögum nr. 71/2008, með síðari&nbsp; breytingum og reglugerð settri samkvæmt þeim.</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <p><span>Aðalmenn:</span></p> <ul> <li><span>&nbsp; &nbsp; Berglind Häsler, án tilnefningar, formaður,<br /> </span></li> <li><span>&nbsp; &nbsp; Kjartan Ingvarsson, tilnefndur af,&nbsp;umhverfis-, orku og loftslagsráðuneyti,<br /> </span></li> <li><span>&nbsp; &nbsp; Gunnar Örn Petersen, tilnefndur af Landssambandi veiðifélaga, <br /> </span></li> <li><span>&nbsp; &nbsp; Sigurgeir Bárðarson, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi, <br /> </span></li> <li><span>&nbsp; &nbsp; Rakel Guðmundsdóttir, tilnefnd af Hafrannsóknastofnun, &nbsp;<br /> </span></li> <li><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sigríður Ólöf Kristjánsdóttir,&nbsp; tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,</span></li> </ul> <p><span>Varamenn:</span></p> <ul> <li><span>&nbsp; &nbsp; Andrés Skúlason, án tilnefningar, </span></li> <li><span>&nbsp; &nbsp; Vanda Úlfrún Liv Hellsing, tilnefnd af&nbsp;umhverfis-, orku og loftslagsráðuneyti,</span></li> <li><span>&nbsp; &nbsp; Guðrún Sigurjónsdóttir, tilnefnd af Landssambandi veiðifélaga,&nbsp;</span></li> <li><span>&nbsp; &nbsp; Heiðrún Lind Marteinsdóttir, tilnefnd af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi,</span></li> <li><span>&nbsp; &nbsp; Ragnar Jóhannsson, tilnefndur af Hafrannsóknastofnun, </span></li> <li><span>&nbsp; &nbsp; Jón Björn Hákonarson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</span></li> </ul>MatvælaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamráðsnefnd um framkvæmd samkomulags um stuðning við tónlistarnám<p>Nefndin er skipuð skv. 5. grein samkomulags um stuðning við tónlistarnám og jöfnun á aðstöðumun nemenda til tónlistarnáms 2022-2024. Hlutverk samráðsnefndarinnar er að fylgjast með framkvæmd samkomulagsins.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Óskar Haukur Níelsson, formaður, án tilnefningar</li> <li>Hilda Hrund Cortes, samkvæmt tilnefningu fjármála- og efnahagsráðuneytis</li> <li>Soffía Vagnsdóttir, samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Valgerður Rún Benediktsdóttir, samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Gústav Aron Gústavsson, samkvæmt tilnefningu innviðaráðuneytis</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Skipunartími nefndarinnar er til 31. desember 2024.</p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðsnefnd um málefni fatlaðs fólks<p>Samráðsvettvangur ríkisins, sveitarfélaga og hagsmunaaðila um málefni fatlaðs fólks. Hlutverk nefndarinnar er að vera ráðgefandi fyrir ráðherra við stefnumörkun í málefnum fatlaðs fólks.&nbsp;</p> <p>Samráðsnefndin er þannig skipuð:&nbsp;</p> <ul> <li>Þór Garðar Þórarinsson, formaður, án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Styrmir Erlingsson, án tilnefningar</li> <li>Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Valgerður Jónsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Alma Ýr Ingólfsdóttir, tilnefnd af Öryrkjabandalagi Íslands</li> <li>Rúnar Björn Herrera Þorkelsson, tilnefndur af Öryrkjabandalagi Íslands</li> <li>Hilda Hrund Cortes, tilnefnd af fjármálaráðuneytinu</li> <li>Unnur Helga Óttarsdóttir, tilnefnd af Landssamtökum Þroskahjálpar</li> </ul>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriSamráðsnefnd um sjávarútvegsstefnu<span>Nefnd til að kortleggja áskoranir og tækifæri í sjávarútvegi og tengdum greinum og meta þjóðhagslegan ávinning fiskveiðistjórnunarkerfisins. Nefndinni verði falið að bera saman stöðuna hér og erlendis og leggja fram tillögur til að hámarka möguleika Íslendinga til frekari árangurs og samfélagslegrar sáttar um umgjörð greinarinnar. Nefndin fjalli einnig um hvernig hægt er að auka gagnsæi í rekstri fyrirtækja í sjávarútvegi og þá sérstaklega meðal stærstu fyrirtækja landsins. Þá meti nefndin árangur af atvinnu- og byggðakvóta og strandveiðum til að styðja við atvinnulíf í landsbyggðunum.“<br /> </span> <div>&nbsp;</div> <p><span>Samráðsnefnd um sjávarútvegsstefnu er þannig skipuð:<br /> 1.<span style="white-space: pre;"> </span>Svandís Svavarsdóttir, matvælaráðherra, formaður<br /> 2.<span style="white-space: pre;"> </span>Ásmundur Friðriksson, tilnefndur af Sjálfstæðisflokki<br /> 3.<span style="white-space: pre;"> </span>Stefán Vagn Stefánsson, tilnefndur af Framsóknarflokki<br /> 4.<span style="white-space: pre;"> </span>Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, tilnefnd af Vinstrihreyfingunni- grænt framboð<br /> 5.<span style="white-space: pre;"> </span>Oddný Harðardóttir, tilnefnd af Samfylkingunni<br /> 6.<span style="white-space: pre;"> </span>Mörður Áslaugarson, tilnefndur af Pírötum<br /> 7.<span style="white-space: pre;"> </span>Hanna Katrín Friðriksson, tilnefnd af Viðreisn<br /> 8.<span style="white-space: pre;"> </span>Eyjólfur Ármannsson, tilnefndur af Flokki fólksins<br /> 9.<span style="white-space: pre;"> </span>Sigurður Páll Jónsson, tilnefndur af Miðflokknum<br /> 10.<span style="white-space: pre;"> Jón Björn Hákonarson</span>, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga<br /> 11.<span style="white-space: pre;"> </span>Vífill Karlsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga<br /> 12.<span style="white-space: pre;"> </span>Heiðrún Lind Marteinsdóttir, tilnefnd af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi<br /> 13.<span style="white-space: pre;"> </span>Ólafur Marteinsson, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi<br /> 14.<span style="white-space: pre;"> </span>Arthur Bogason, tilnefndur af Landssambandi smábátasjómanna<br /> 15.<span style="white-space: pre;"> </span>Arnar Atlason, tilnefndur af Samtökum fiskframleiðenda og útflytjenda<br /> 16.<span style="white-space: pre;"> </span>Örvar Marteinsson, tilnefndur af Samtökum smærri útgerða<br /> 17.<span style="white-space: pre;"> </span>Páll Rúnar M. Kristjánsson, tilnefndur af Félagi atvinnurekenda<br /> 18.<span style="white-space: pre;"> </span>Valmundur Valmundsson, tilnefndur af Sjómannasambandi Íslands<br /> 19.<span style="white-space: pre;"> </span>Árni Sverrisson, tilnefndur af Félagi skipstjórnarmanna<br /> 20.<span style="white-space: pre;"> Guðmundur Helgi Þórarinsson</span>, tilnefndur af Félagi vélstjóra og málmtæknimanna<br /> 21.<span style="white-space: pre;"> </span>Sigurbjörg Árnadóttir, tilnefnd af Náttúruverndarsamtökum Íslands<br /> 22.<span style="white-space: pre;"> </span>Auður Önnu Magnúsdóttir, tilnefnd af Landvernd<br /> 23.<span style="white-space: pre;"> </span>Sigrún Perla Gísladóttir, tilnefnd af Ungum umhverfissinnum<br /> 24.<span style="white-space: pre;"> </span>Gunnar Haraldsson, formaður starfshópsins Samfélag<br /> 25.<span style="white-space: pre;"> </span>Gréta María Grétarsdóttir, formaður starfshópsins Umgengni<br /> 26.<span style="white-space: pre;"> </span>Eggert Benedikt Guðmundsson, formaður starfshópsins Aðgengi<br /> 27.<span style="white-space: pre;"> </span>Ingunn Agnes Kro, formaður starfshópsins Tækifæri</span></p> <p><span>28.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kjartan Páll Sveinsson,&nbsp; tilnefndur af Strandveiðifélagi Íslands</span></p> <p><span>29.&nbsp; &nbsp; Karl Gauti Hjaltaon, tilnefndur af Samtökum eigenda sjávarjarða</span></p> <p><span>30.&nbsp; &nbsp; Arnar G. Hjaltalín, tilnefndur af Starfsgreinasambandi Íslands</span></p> <p>&nbsp;</p> <div>&nbsp;</div>MatvælaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðsnefnd um stafræna þróun hins opinbera<p><span>Fyrir hönd samstarfsnefndar ríkis og sveitarfélaga (Jónsmessunefndar) hefur samráðsnefnd ríkis og sveitarfélaga um stafræna þróun hins opinbera verið sett á laggirnar.</span></p> <p><span>Hlutverk samráðsnefndarinnar er tvíþætt. Annars vegar að miðla upplýsingum um stafræna þróun milli ráðuneyta og sveitarfélaga til að stuðla að bættri yfirsýn og hagnýtingu stafrænna lausna hins opinbera og hins vegar að styrkja samstarf við veitingu þjónustuferla í gegnum Ísland.is.</span></p> <p><span>Samráðsnefndin er á forræði Jónsmessunefndar. Nefndin samþykkir árlegar starfsáætlanir hennar og fylgist með framgangi þeirra. Fulltrúar ríkis og sveitarfélaga skiptast á að veita nefndinni forystu til 12 mánaða í senn. Samráðsnefndin fundar eins oft og þurfa þykir, skipar undirhópa og kallar til sín sérfræðinga m.a. frá öðrum ráðuneytum eftir þörfum.</span></p> <p><span>Eftirtaldir aðal- og varafulltrúar skipa samráðsnefndina.</span></p> <p><span><strong>Innviðaráðuneyti</strong></span></p> <ul> <li><span>Árni Sverrir Hafsteinsson, sérfræðingur á skrifstofu sveitarfélaga og byggðamála (aðalfulltrúi).</span></li> <li><span>Anna G. Ólafsdóttir, sérfræðingur á skrifstofu sveitarfélaga og byggðamála (varafulltrúi).</span></li> </ul> <p><span><strong>Fjármála- og efnahagsráðuneyti</strong></span></p> <ul> <li><span>Einar Gunnar Thoroddsen, sérfræðingur á skrifstofu stjórnunar og umbóta (aðalfulltrúi).&nbsp;</span></li> <li><span>Íris Huld Christersdóttir, sérfræðingur á skrifstofu stjórnunar og umbóta (varafulltrúi).&nbsp;</span></li> </ul> <p><span><strong>Verkefnisstofa um stafrænt Ísland</strong></span></p> <ul> <li><span>Hólmfríður Sigríður Jónsdóttir, sérfræðingur á Verkefnastofu um stafrænt Ísland (aðalfulltrúi).</span></li> <li><span>Gunnar Ingi Reykjalín Sveinsson, vörustjóri á Verkefnastofu um stafrænt Ísland (varafulltrúi).&nbsp;</span></li> </ul> <p><span><strong>Samband íslenskra sveitarfélaga</strong></span></p> <ul> <li><span>Fjóla María Ágústsdóttir, leiðtogi stafræns þróunarteymis og breytingastjóri á þróunar- og alþjóðasviði (aðalfulltrúi).</span></li> <li><span>Hrund Valgeirsdóttir, verkefnisstjóri í stafrænni umbreytingu á þróunar- og alþjóðasviði (varafulltrúi).&nbsp;</span></li> </ul> <p><span><strong>Reykjavíkurborg</strong></span></p> <ul> <li><span>Óskar Sandholt, sviðsstjóri þjónustu- og nýsköpunarsviðs (aðalfulltrúi).</span></li> <li><span>Karen María Jónsdóttur, skrifstofustjóri á skrifstofu sviðsstjóra þjónustu- og nýsköpunarsviðs (varafulltrúi).</span></li> </ul> <p><span>Fjármála- og efnahagsráðuneyti leggur nefndinni til starfsmann.</span></p> <p><span><strong>Fundargerðir:</strong></span></p> <ul> <li><span><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/IRN/Frettatengd-skjol/Fundarger%c3%b0%20fundur%206%20-%2028Feb2023%20(2).pdf">Fundargerð 28. febrúar 2023</a></span></li> <li><span><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Fundarger%c3%b0%20fundur%205%20-%2013Sept2022%20(1).pdf">Fundargerð 13.september 2022</a><br /> <a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Fundarger%c3%b0%20fundur%204%20-%2024Agust2022%20(1).pdf"></a></span></li> <li><span><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Fundarger%c3%b0%20fundur%204%20-%2024Agust2022%20(1).pdf">Fundargerð 24. ágúst 2022</a><br /> <a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Fundarger%c3%b0%20fundur%203%20-%2021Juni2022%20(1).pdf"></a></span></li> <li><span><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Fundarger%c3%b0%20fundur%203%20-%2021Juni2022%20(1).pdf">Fundargerð 21. júní 2022</a><br /> </span><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Fundarger%c3%b0%20(1).pdf"></a></li> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Fundarger%c3%b0%20(1).pdf">Fundargerð 3. júní 2022</a><br /> <a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Fundarger%c3%b0%20samr%c3%a1%c3%b0snefndar%20um%20stafr%c3%a6na%20%c3%bej%c3%b3nustu%20r%c3%adkis%204Mars2022%20(1).pdf"></a></li> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Fundarger%c3%b0%20samr%c3%a1%c3%b0snefndar%20um%20stafr%c3%a6na%20%c3%bej%c3%b3nustu%20r%c3%adkis%204Mars2022%20(1).pdf">Fundargerð 4. mars 2022</a></li> </ul> <div>&nbsp;</div>InnviðaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamráðsnefnd um stórslysavarnir í iðnaði<p>Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1980046.html#G51a">3. mgr. 51. gr. a. laga um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, nr. 46/1980</a>, með síðari breytingum, skal velferðarráðherra skipa sérstaka samráðsnefnd um stórslysavarnir í iðnaði sem skipuð skal fulltrúum samkvæmt tilnefningum frá <a href="http://www.almannavarnir.is/" target="_blank">Almannavörnum ríkisins</a>, <a href="https://www.hms.is/brunavarnir/brunavarnir/" target="_blank">Brunamálastofnun</a>, <a href="http://www.umhverfisstofnun.is/" target="_blank">Umhverfisstofnun</a> og <a href="http://www.vinnueftirlit.is/" target="_blank">Vinnueftirliti ríkisins</a>. Fulltrúi Vinnueftirlits ríkisins veitir samráðsnefndinni formennsku og sér um að kalla nefndina saman.</p> <h4>Samráðsnefndina skipa</h4> <ul> <li>Guðmundur Mar Magnússon, tiln. af Vinnueftirliti ríkisins, formaður</li> <li>Ásgrímur Eiríksson, tiln. af Húsnæðis- og mannvirkjastofnun</li> <li>Elísabet Pálmadóttir, tiln. af ríkislögreglustjóra</li> <li>Halla Einarsdóttir, tiln. af Umhverfisstofnun</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Svava Jónsdóttir, tiln. af Vinnueftirliti ríkisins</li> <li>Silvá Kjærnested, tiln. af Húsnæðis- og mannvirkjastofnun</li> <li>Ágúst Gunnar Gylfason, tiln. af ríkislögreglustjóra</li> <li>Einar Halldórsson, tiln. af Umhverfisstofnun<br /> <br /> </li> </ul> <p><em>Samráðsnefndin er skipuð af félags- og barnamálaráðherra frá 1. september 2021 til 31. ágúst 2025.</em></p> <br /> <br /> "Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamráðsnefnd um Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga<p>Samráðsnefndin er skipuð skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/138a/2008160.html#G2">2. gr. laga um þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga, nr. 160/2008</a>.</p> <p>Hlutverk nefndarinnar er að vera velferðarráðherra og forstjóra Þjónustu- og þekkingarmiðstöðvar fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga til ráðgjafar um fagleg málefni og gjaldtöku.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Helgi Hjörvar, skipaður af velferðarráðherra, formaður</li> <li>Guðrún Sigurjónsdóttir, skipuð af velferðarráðherra</li> <li>Kristinn Halldór Einarsson, tiln. af Blindrafélaginu</li> <li>Bryndís Snæbjörnsdóttir, tiln. af Daufblindrafélagi Íslands</li> <li>Ragnheiður Bóasdóttir, tiln. af mennta- og menningarmálaráðuneyti</li> <li>Garðar Páll Vignisson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Þór Garðar Þórarinsson, skipaður af velferðarráðherra</li> <li>Gunnar Alexander Ólafsson, skipaður af velferðarráðherra</li> <li>Ágústa Eir Gunnarsdóttir, tiln. af Blindrafélaginu</li> <li>Friðgeir Jóhannesson, tiln. af Daufblindrafélagi Íslands</li> <li>Guðni Olgeirsson, tiln. af mennta- og menningarmálaráðuneyti</li> <li>Svanlaug Guðnadóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> </ul> <p> </p> <p><em>Samráðsnefndin var skipuð 4. mars 2009.</em></p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamráðsvettvangur gegn hagræðingu úrslita kappleikjaMennta- og barnamálaráðherra skipar samráðsvettvang gegn hagræðingu úrslita kappleikja skv. 13. gr. alþjóðasamnings um hagræðingu úrslita í íþróttakeppnum. Meðal verkefna hans er að auka þekkingu á hagræðingu úrslita í íþróttakeppnum; að vera upplýsingamiðstöð sem safnar og miðlar upplýsingum um það sem hefur gildi í baráttunni gegn hagræðingu úrslita í íþróttakeppnum; að samhæfa aðgerðir innanlands í baráttunni gegn hagræðingu úrslita kappleikja í íþróttum og útbúa verkferla og viðbragðsáætlanir. Baráttan gegn hagræðingu úrslita íþróttakappleikja krefst samstarfs margra mismunandi aðila og ýmsum aðferðum þarf að beita. Er þar helst átt við fræðslu og forvarnarstarf auk þess sem styrkja þarf laga og reglugerðagrunn hvort heldur er innan stjórnsýslunnar eða á vegum íþróttasamtaka. <p>&nbsp;</p> <p>Hópurinn er þannig skipaður:</p> <ul> <li>Örvar Ólafsson, formaður, án tilnefningar</li> <li>Pétur Hrafn Sigurðsson, samkvæmt tilnefningu Íslenskra getrauna</li> <li>Ólöf María Vigfúsdóttir, samkvæmt tilnefningu dómsmálaráðuneytis</li> <li>Karl Steinar Valsson, samkvæmt tilnefningu Embættis ríkislögreglustjóra</li> <li>Líney Rut Halldórsdóttir, samkvæmt tilnefningu Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands</li> <li>Fannar Helgi Rúnarsson, samkvæmt tilnefningu Knattspyrnusamabands Íslands</li> <li>Fanney Björk Frostadóttir, samkvæmt tilnefningu Héraðssaksóknara</li> </ul> <div><span>&nbsp;</span></div> <div><span>Skipunartími er til 31. desember 2027.</span></div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðsvettvangur um loftslagsaðgerðir í landbúnaði og landnotkun<p>Matvælaráðherra hefur skipað samráðsvettvang um loftslagsaðgerðir í landbúnaði og landnotkun. Tilgangur með skipan vettvangsins er að bæta upplýsingaflæði, byggja upp traust, bæta gögn varðandi losun og bindingu gróðurhúsalofttegunda og samþætta aðgerðir í landbúnaði og landnotkun í þágu loftslags og vegna aðlögunar að loftslagsbreytingum. Hlutverk samráðsvettvangsins er:</p> <ul> <li>að hafa hverju sinni yfirsýn yfir rannsóknir sem unnið er að og stöðu þekkingar,</li> <li>að hafa yfirsýn yfir losunarbókhald landnotkunar og landbúnaðar, </li> <li>að leggja mat á stöðu og þróun loftslagsaðgerða í landbúnaði og landnotkun, </li> <li>að gera tillögur um aðgerðir í loftslagsmálum í landbúnaði og tengdri landnotkun,</li> <li>að fjalla um og gera tillögur um útfærslur aðgerða og leiðir til að stuðla að framgangi þeirra,</li> <li>að fjalla um samspil landnotkunar, landbúnaðar og aðlögunar að loftslagsbreytingum</li> </ul> <p>Í samráðsvettvangnum eiga sæti:</p> <p> Björn Helgi Barkarson, formaður, tilnefndur af matvælaráðherra,<br /> Bryndís Eiríksdóttir, tilnefnd af matvælaráðherra, <br /> Jóhann Þórsson, tilnefndur af Landgræðslunni, <br /> Úlfur Óskarsson, tilnefndur af Skógræktinni, <br /> Borgar Páll Bragason, tilnefndur af Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, <br /> Vanda Úlfrún Hellsing, tilnefnd af umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti,&nbsp;<br /> Ásta Karen Helgadóttir, tilnefnd af Umhverfisstofnun, <br /> Jóhanna Gísladóttir, tilnefnd af Landbúnaðarháskóla Íslands, <br /> Ragnheiður Björk Halldórsdóttir, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands.</p>MatvælaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamskiptamiðstöð heyrnalausra - stjórn 2019 - 2022<span><dir> <span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px;"></span></dir></span> <p dir="LTR">Stjórn Fræðslusjóðs, sbr. ákvæði 11. gr. laga nr. 27/2010 um framhaldsfræðslu.</p> <p dir="LTR">Skipunartímabil er frá 28. janúar 2019 til 27. janúar 2022. </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Aðalmenn: </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Rannveig Sverrisdóttir,&nbsp;formaður, án tilnefningar,</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Þór G. Þórarinsson,&nbsp;tilnefndur af félagsmálaráðuneyti,</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Klara Soffía Baldursdóttir Briem, tilnefnd af félagsmálaráðuneyti,</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Heiðdís Dögg Eiríksdóttir,&nbsp;tilnefnd af Félagi heyrnarlausra, </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Hjörtur Heiðar Jónsson,&nbsp;tilnefndur af Foreldra- og styrktarfélagi heyrnardaufra. </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Varamenn: </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Bryndís Guðmundsdóttir,&nbsp;varamaður, án tilnefningar, </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Rán Þórisdóttir,&nbsp;tilnefnd af félagsmálaráðuneyti,</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Margrét Gunnarsdóttir, tilnefnd af félagsmálaráðuneyti,</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Þórður Örn Kristjánsson,&nbsp; tilnefndur af Félagi heyrnarlausra, </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Björg Hafsteinsdóttir,&nbsp;tilnefnd af Foreldra- og styrktarfélagi heyrnardaufra. </p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriSamstarfshópur ráðuneyta um málefni Vísinda- og tækniráðs<p><span>Samstarfshópur ráðuneyta um málefni Vísinda- og tækniráðs styður við markmið ráðsins um að efla vísindarannsóknir, vísindamenntun og tækniþróun í landinu í því skyni að treysta stoðir íslenskrar menningar og auka samkeppnishæfni atvinnulífsins. Skipun samstarfshópsins gildir frá 1. maí 2022 til loka árs 2025.</span></p> <p>Hlutverk samstarfshóps um málefni Vísinda- og tækniráðs eru eftirfarandi:</p> <ul> <li>Að vera vettvangur&nbsp; samráðs og samvinnu vegna undirbúnings funda Vísinda- og&nbsp;tækniráðs og um efni fundanna. </li> </ul> <ul> <li>Að vera tengiliður milli ráðsins og starfsnefnda þess og ráðuneyta þeirra ráðherra sem sæti eiga í ráðinu. Þegar&nbsp;unnið er að stefnu og aðgerðaráætlunum skulu tengiliðir miðla upplýsingum&nbsp; frá&nbsp;Vísinda- og tækniráði til ráðuneyta og öfugt. </li> </ul> <ul> <li>Að sinna öðrum þeim verkefnum sem&nbsp;nauðsynleg eru til að starfsemi Vísinda- og tækniráðs gangi vel fyrir sig.</li> </ul> <p>Samstarfshópurinn er þannig skipaður:</p> <p><span>Rósa Guðrún Erlingsdóttir, formaður, án tilnefningar </span></p> <p><span>Ásgeir Runólfsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneyti</span></p> <p><span>Snæfríður Arnardóttir, tilnefnd af matvælaráðuneyti</span></p> <p><span>Magnús Júlíusson, tilnefndur af háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti </span></p> <p><span>Una Strand Viðarsdóttir, tilnefnd af háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti</span></p> <p><span>Herdís Helga Schopka, tilnefnd af umhverfis-, orku- og loftlagsráðuneyti</span></p> <p><span>Helga Ágústsdóttir, tilnefnd af heilbrigðisráðuneyti</span></p> <p><span>Elísabet María Andrésdóttir, sérfræðingur hjá Rannís og ritari starfsnefnda Vísinda- og tækniráðs, án tilnefningar</span></p> <p><span>Margrét Helga Ögmunsdóttir, formaður vísindanefndar, án tilnefningar</span></p> <p> Hilmar Bragi Janusson, formaður tækninefndar, án tilnefningar&nbsp;</p>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamstarfshópur ráðuneyta um undirbúning aðildarríkjaþings loftslagssamnings S.þ.<p>Skipaður 4. júní 2021.<br /> Samstarfshópnum er falið það hlutverk að undirbúa þátttöku Íslands fyrir aðildaríkjaþing loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna (COP). Boðað hefur verið til næsta fundar (COP 26) í Glasgow 1.- 12. nóvember 2021.<br /> <br /> Hlutverk samráðshópsins verður m.a. að ræða eftirfarandi þætti: </p> <ul> <li>Þátttöku fyrir hönd Íslands á fundinum</li> <li>Undirbúning varðandi einstaka dagskrárliði fundarins</li> <li>Meta tækifæri til að halda hliðarviðburði og eftir atvikum setja fram tillögu um efnistök á slíkum viðburðum</li> <li>Leggja mat á það hver sé þörf á hagsmunagæslu Ísland í loftslagsmálum og hvaða skilaboð Ísland vill setja fram á vettvangi þingsins</li> </ul> <p>Í störfum sínum hafi hópurinn m.a. til hliðsjónar stöðu loftslagsmála hér á landi og skilaboð Íslands í loftslagsmálum á erlendum vettvangi, bæði á tvíhliða fundum við erlend ríki sem og alþjóðlegum fundum. Hópurinn kalli til sín aðila úr öðrum ráðuneytum, atvinnulífinu, félagasamtökum eftir því sem þörf er á.</p> <p><strong>Án tilnefningar</strong><br /> Helga Barðadóttir, formaður, umhverfis- og auðlindaráðuneyti,<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu forsætisráðuneytis</strong><br /> Henný Hinz, aðstoðarmaður ríkisstjórnarinnar<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu utanríkisráðuneytis</strong><br /> Jón Erlingur Jónasson, skrifstofustjóri<br /> <br /> </p> <br />Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamstarfshópur um heildarendurskoðun framhaldsfræðslukerfisins og laga um framhaldsfræðslu, nr. 27/2010<p><span>Hlutverk hópsins er að greina stöðuna í málaflokknum með gerð grænbókar og koma í kjölfarið með tillögu að stefnu sem og að veita ráðgjöf við gerð frumvarps til nýrra laga um framhaldsfræðslu sem fyrirhugað er að leggja fram á 154. löggjafarþingi, veturinn 2023-2024.&nbsp;<br /> Samstarfshópnum er ætlað að koma með tillögu að heildstæðu kerfi í framhaldsfræðslu og styrkja hana sem fimmtu stoð hins opinbera menntakerfis, sem gefur fullorðnu fólki með stutta skólagöngu eða skerta möguleika til að fá störf, ný tækifæri til náms og hæfniþróunar.</span></p> <p><span>Formaður hópsins er Berglind Rós Magnúsdóttir.<br /> </span></p> <p><span> Verkefnastjóri er Hulda Anna Arnljótsdóttir, sérfræðingur hjá félags- og vinnumarkaðsráðuneyti.<br /> </span></p> <p><span>Að öðru leyti er samstarfshópurinn svo skipaður:<br /> </span></p> <ul> <li><span>Elsa Eiríksdóttir, án tilnefningar,</span></li> <li><span>Óli Halldórsson, án tilnefningar,</span></li> <li><span>Nichole Leigh Mosty, án tilnefningar,</span></li> <li><span>Eyrún Björk Valsdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands,</span></li> <li><span>Fríða Rós Valdimarsdóttir, tilnefnd af BSRB,</span></li> <li><span>Eydís Katla Guðmundsdóttir, tilnefnd af Félagi náms- og starfsráðgjafa,</span></li> <li><span>Hlynur Hreinsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneyti,</span></li> <li><span>Helga Gísladóttir, tilnefnd af Fjölmennt,</span></li> <li><span>Hildur Betty Kristjánsdóttir, tilnefnd af Fræðslumiðstöð atvinnulífsins,&nbsp;</span></li> <li><span>Sigrún Sigurðardóttir, tilnefnd af Geðhjálp,</span></li> <li><span>Ólafur Grétar Kristjánsson, tilnefndur af háskóla-, nýsköpunar- og iðnaðarráðuneyti,&nbsp;</span></li> <li><span>Guðjón Hreinn Hauksson, tilnefndur af Kennarasambandi Íslands,</span></li> <li><span>Sólveig Hildur Björnsdóttir, tilnefnd af Kvasir/Símennt,</span></li> <li><span>Hrafnkell Tumi Kolbeinsson, tilnefndur af mennta- og barnamálaráðuneyti,</span></li> <li><span>Hróbjartur Árnason, tilnefndur af Menntavísindasviði Háskóla Íslands,&nbsp;</span></li> <li><span>Helgi Þ. Svavarsson, tilnefndur af Leikn,</span></li> <li><span>Skúli Leifsson, tilnefndur af Rannís,</span></li> <li><span>Guðmundur Ari Sigurjónsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,</span></li> <li><span>Páll Ásgeir Guðmundsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins,</span></li> <li><span>Sigríður Huld Jónsdóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands,</span></li> <li><span>Kristín Njálsdóttir, tilnefnd af starfsmenntasjóðum á almennum markaði,&nbsp;</span></li> <li><span>Margrét Linda Ásgrímsdóttir</span><span>, tilnefnd af Vinnumálastofnun,&nbsp;</span></li> <li><span>Sara Dögg Svanhildardóttir, tilnefnd af Þroskahjálp,&nbsp;</span></li> <li><span>Hrönn Stefánsdóttir, tilnefnd af Öryrkjabandalagi Íslands.<br /> </span></li> </ul> <p><span>Starfsmaður samstarfshópsins er Hildur Margrét Hjaltested, sérfræðingur hjá félags- og vinnumarkaðsráðuneyti.<br /> </span></p> <p><span>Ekki er greidd þóknun fyrir þátttöku í samstarfshópnum af hálfu ráðuneytisins.</span></p> <p><span>Skipaður af félags- og vinnumarkaðsráðherra 1.&nbsp;</span>desember 2022</p> <div>&nbsp;</div>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamstarfsnefnd ríkis og sveitarfélaga<p>Tilgangur nefndarinnar er að auka traust og formfestu í samskiptum ríkis og sveitarfélaga, bæta stjórnsýslu hins opinbera og efla gagnkvæman skilning á viðfangsefnum og þörfum hvors aðila fyrir sig. Nefndin skal fara yfir einstök mál sem vísað er til hennar og jafnframt skal nefndin taka sérstaklega upp á fundum sínum umræðu um með hvaða hætt er unnt að bæta verkferla og samskipti þessara stjórnsýslustiga sbr.&nbsp;6. mgr. 128. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <ul> <li><span>Aðalsteinn Þorsteinsson, ráðuneytisstjóri í innviðaráðuneytinu<br /> </span></li> <li><span>Hermann Sæmundsson, ráðuneytisstjóri í fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> </span></li> <li><span>Heiða Björg Hilmisdóttir, formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga<br /> </span></li> <li><span>Arnar Þór Sævarsson, framkvæmdastjóri Sambands íslenskra sveitarfélaga<br /> </span></li> <li><span>Einar Þorsteinsson, borgarstjóri Reykjavíkur</span></li> </ul> <p>Núgildandi samstarfssáttmáli er frá 2. apríl 2008 og er hann ótímabundinn en með ákvæði um endurskoðun ef annar hvor aðili telur ástæðu til.</p> <ul> <li><a href="/verkefni/sveitarstjornir-og-byggdamal/sveitarstjornarmal/samstarf/">Fundargerðir samstarfsnefndar ríkis og sveitarfélaga</a></li> </ul>InnviðaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamstarfsnefnd tónlistarfræðslunnar 2022-2026<p>Samstarfsnefnd tónlistarfræðslunnar er skipuð sbr. ákvæði 13. gr. laga nr. 75/1985 um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla. Hlutverk nefndarinnar er að fjalla í heild um starfsemi tónlistarskóla, samstarf skólanna og/eða rekstraraðila þeirra svo og samstarf tónlistarskóla við grunnskóla og framhaldsskóla.<br /> <br /> Nefndin er þannig skipuð:<br /> <br /> Aðalmenn:</p> <ul> <li>Óskar Haukur Níelsson, án tilnefningar, formaður</li> <li>Soffía Vagnsdóttir, samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Sigrún Grendal Jóhannesdóttir, samkvæmt tilnefningu Félags kennara og stjórnenda í tónlistarskólum</li> <li>Haraldur Árni Haraldsson, samkvæmt tilnefningu Samtaka tónlistarskólastjóra</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>María Þorgerður Guðfinnsdóttir, án tilnefningar, varaformaður</li> <li>Valgerður Rún Benediktsdóttir, samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Ingunn Ósk Sturludóttir, samkvæmt tilnefningu Félags kennara og stjórnenda í tónlistarskólum</li> <li>Júlíana Rún Indriðadóttir, samkvæmt tilnefningu Samtaka tónlistarskólastjóra</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Áheyrnarfulltrúi frá Félagi íslenskra hljómlistarmanna er Gunnar Hrafnsson og varamaður hans er Eydís Franzdóttir.</p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Skipunartímabil er frá 1. apríl 2022 til 31. mars 2026.</span></p> <br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamstarfsnefnd um atvinnumál útlendinga<span></span> <p>Samkvæmt 35. gr. laga um atvinnuréttindi útlendinga, nr. 97/2002, með síðari breytingum, skipar félags- og vinnumarkaðsráðherra samstarfsnefnd sem hefur það hlutverk að fjalla um almenn atvinnumál varðandi útgáfu atvinnuleyfa og umsóknir um atvinnuleyfi fyrir hópa útlendinga.</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <ul> <li>Jón Þór Þorvaldsson án tilnefningar, formaður</li> <li><span>Guðrún M. Guðmundsdóttir</span>, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Ragnar Árnason, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Alda Karen Svavarsdóttir, tiln. af Útlendingastofnun</li> <li>Edda Bergsveinsdóttir, tiln. af Vinnumálastofnun</li> <li>Gunnlaugur Geirsson, tiln. af dómsmálaráðuneyti.&nbsp;</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Stefán Daníel Jónsson, án tilnefningar varaformaður</li> <li>Karen Ósk Nielsen Björnsdóttir, tiln. af&nbsp; Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Íris Mist Arnardóttir, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Brynjar Júlíus Pétursson, tiln. af Útlendingastofnun</li> <li>Bryndís Axelsdóttir, tiln. af Vinnumálastofnun</li> <li>Ólöf María Vigfúsdóttir, tiln. af dómsmálaráðuneyti.&nbsp;</li> </ul> <p>Nefndin er endurskipuð frá 14. janúar 2022. Skipunartími nefndarinnar er ótímabundinn.</p> <p>Ekki er greidd þóknun fyrir setu í nefndinni.&nbsp;</p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamstarfsnefnd um bætta umgengni um auðlindir sjávar<p>Hlutverk nefndarinnar er að bæta umgengni um nytjastofna sjávar og stuðla að því að þeir verði nýttir með sjálfbærum hætti er tryggi til langs tíma hámarksafrakstur fyrir íslensku þjóðina. Nefndin skal þannig huga að þáttum er stuðlað geta að betri umgengni um auðlindir sjávar, s.s. áhrifum veiða eða veiðarfæra á lífríkið. </p> <p>Í þessu skyni er nefndinni falið að meta að hvaða leyti núverandi aðferðir við veiðar leiði til óæskilegs aukaafla og með hvaða hætti megi bæta nýtingu hans. Nefndin skal einnig leggja mat á brottkast sjávarafla á hverjum tíma og viðeigandi úrræði vegna slíkra brota. Nefndin skal jafnframt kynna sér veiðarfæratilraunir og þróun veiðarfæra og gera tillögur um með hvaða hætti megi breyta reglum til að auka kjörhæfni þeirra. Þá er nefndinni falið að kanna hvernig unnt sé að auka virkni veiðieftirlits með framangreindum þáttum.<br /> <br /> Í nefndinni eiga sæti: </p> <ul> <li>Skúli Kristinn Skúlason, skipaður formaður</li> <li>Árni Sverrison, tilnefndur af Félagi skipstjórnarmanna</li> <li>Lísa Anne Libungan, tilnefnd af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi&nbsp;</li> <li>Elín Björg Ragnarsdóttir, tilnefnd af Fiskistofu</li> <li>Guðmundur Helgi Þórarinsson, tilnefndur af VM - Félagi vélstjóra og málmtæknimanna</li> <li>Arthur Örn Bogason, tilnefndur af Landssambandi smábátaeigenda</li> <li>Valmundur Valmundsson, tilnefndur af Sjómannasambandi Íslands</li> <li>Klara Björg Jakobsdóttir, tilnefnd af Hafrannsóknastofnun</li> <li>Örvar Marteinsson, tilnefndur af Samtökum smærri útgerða</li> </ul>MatvælaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamstarfsnefnd um lánsfjármál ríkissjóðs<span></span> <p><span>Nefndin skal vera vettvangur skoðanaskipta um stöðu og horfur á fjármagnsmörkuðum og um lánamál og lántökuáform ríkissjóðs innanlands og erlendis. Nefndinni er einnig ætlað að stuðla að umbótum á innlendum lánamarkaði eftir því sem hún telur tilefni til. Nefndin starfar samkvæmt 6. kafla samnings milli fjármálaráðuneytis og Seðlabanka Íslands um lánaumsýslu ríkissjóðs frá 18.10.2010.</span><span> Nefndin gerir tillögu til fjármála- og efnahagsráðuneytis um fjármögnunar- og skuldastýringastefnu til millilangs tíma (e. medium-term debt management strategy). Fjármögnunar- og skuldastýringarstefna skal liggja fyrir á hverjum tíma og útdráttur úr stefnunni kynntur fyrir markaðsaðilum. Nefndin gerir tillögu til fjármálaráðuneytis um form og tilhögun einstakra verðbréfaflokka, tímalengd, stærð, tilhögun viðskiptavaktar og útboðsfyrirkomulags. Þá leggur nefndin fram tillögur um viðmið til áhættustýringar á skuldasafni ríkissjóðs á innlendum og erlendum mörkuðum. Nefndin tekur til umfjöllunar og afgreiðslu tillögur að útgáfuáætlun ríkissjóð á innlendum og erlendum mörkuðum og aðgerðir ríkissjóðs á lánamörkuðum. Áætlunin tiltekur útgáfumagn tiltekins tímabils, útgáfudaga og fyrirhugaðar aðgerðir í lánamálum á því tímabili sem áætlunin nær til. Áætlunin skal staðfest af fjármálaráðuneytinu og síðan kynnt markaðsaðilum.</span></p> <p><strong><span>Í nefndinni sitja (ótímabundinn skipunartími):</span></strong></p> <ul> <li><span>Jón Gunnar Vilhelmsson, formaður, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> <li><span>Björgvin S Sighvatsson, tilnefndur af Seðlabanka Íslands</span></li> <li><span>Esther Finnbogadóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> <li><span>Högni Haraldsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> <li>Magnús Freyr Hrafnsson, tilnefndur af Seðlabanka Íslands</li> <li>Sigurður Sturla Pálsson, tilnefndur af Seðlabanka Íslands</li> </ul>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamstarfsnefnd um málefni aldraðra<p>Samstarfsnefnd um málefni aldraðra starfar á grundvelli <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1999125.html">4. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999</a>, en samkvæmt greininni skipar ráðherra fimm manna samstarfsnefnd um málefni aldraðra eftir hverjar almennar alþingiskosningar.</p> <p>Samkvæmt 5. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999, með þeirri breytingu á lögunum sem gerð var í desember 2013, eru verkefni samstarfsnefndar um málefni aldraðra að vera ráðherra og ríkisstjórn til ráðuneytis um málefni aldraðra og að vera tengiliður milli ráðuneyta, stofnana og samtaka sem starfa að málefnum aldraðra.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li> <span>Guðrún Ágústsdóttir, án tilnefningar, formaður</span></li> <li><span>Birna Sigurðardóttir, án tilnefningar</span></li> <li><span>Lilja Einarsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</span></li> <li><span>Sigurður Sigfússon, tiln. af Öldrunarráði Íslands</span></li> <li><span>Margrét Halldórsdóttir, tiln. af Landssambandi eldri borgara.<br /> </span> <div>&nbsp;</div> &nbsp;</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li><span>Unnur Valgerður Ingólfsdóttir, án tilnefningar, varamaður formanns</span></li> <li><span>Ágúst Þór Sigurðsson, án tilnefningar</span></li> <li><span>Baldur Pálsson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</span></li> <li><span>Jórunn Ósk Frímannsdóttir Jensen, tiln. af Öldrunarráði Íslands</span></li> <li><span>Ingibjörg H. Sverrisdóttir, tiln. af Landssambandi eldri borgara.<br /> </span> <div>&nbsp;</div> &nbsp;</li> </ul> <p>Samstarfsnefndin er skipuð af félags- og vinnumarkaðsráðherra frá 30. mars 2022 til næstu alþingiskosninga.</p> <p>&nbsp;</p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamstarfsnefnd um málefni AlþjóðavinnumálastofnunarMeð fullgildingu alþjóðasamþykktar nr. 144, varðandi samstarf um framkvæmd alþjóðlegra reglna á sviði vinnumála, og tilmælum um sama efni, skuldbundu íslensk stjórnvöld sig til að koma upp samstarfsvettvangi um málefni sem fjallað er um á vegum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar. Samstarfsnefnd um málefni Alþjóðavinnumálastofnunar var fyrst skipuð af félagsmálaráðherra árið 1982.<br /> <br /> Samstarfsnefnd um málefni Alþjóðavinnumálastofnunarinnar er nú þannig skipuð:<br /> <br /> Aðalmenn:<br /> Unnur Elfa Hallsteinsdóttir, án tilnefningar, formaður.<br /> Magnús M. Norðdahl, tiln. af Alþýðusambandi Íslands.<br /> Álfheiður Mjöll Sívertsen, tiln. af Samtökum atvinnulífsins.<br /> <br /> Varamenn:&nbsp;<br /> Margrét Gunnarsdóttir, án tilnefningar.<br /> Sara S. Öldudóttir, tiln. af Alþýðusambandi Íslands.<br /> Ragnar Árnason, tiln. af Samtökum atvinnulífsins.<br /> <br /> Áheyrnarfulltrúar:<br /> Andri Valur Ívarsson, tiln. af Bandalagi háskólamanna.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> Ellisif Tinna Víðisdóttir, tiln. sameiginlega af Sambandi íslenskra sveitarfélaga og fjármála- og efnahagsráðuneytinu.<br /> Dagný Aradóttir Pind, tiln. af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja.<br /> <br /> Varamenn áheyrnarfulltrúa:&nbsp;<br /> Vilhjálmur Hilmarsson, tiln. af Bandalagi háskólamanna.<br /> Sara Lind Guðbergsdóttir, tiln. sameiginlega af Sambandi íslenskra sveitarfélaga og fjármála- og efnahagsráðuneytinu.<br /> <span>Sigríður Ingibjörg Ingadóttir</span>, tiln. af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja.<br /> <p>&nbsp;</p> <p>Skipuð af félags- og barnamálaráðherra 13. ágúst 2021<span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"> </span></p> <p>&nbsp;</p> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <div>&nbsp;</div>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamstarfsnefnd um málefni þjóðlendna<p>Samstarfsnefnd um málefni þjóðlendna starfar samkvæmt&nbsp; <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1998058.html#G4M1" target="_blank">4. gr. laga nr. 58/1998</a>, um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta.&nbsp;Nefndin er forsætisráðherra til aðstoðar við stjórn og ráðstöfun réttinda innan þjóðlendna. Jafnframt skal nefndin árlega gera tillögur til forsætisráðherra um ráðstöfun tekna af réttindum innan þjóðlendna, sbr. 4. mgr. 3. gr. s.l.</p> <p> Nefndin er þannig skipuð:</p> <ul> <li><span>Regína Sigurðardóttir, sérfræðingur, formaður, skipuð án tilnefningar.</span></li> <li><span>&nbsp;</span>Ásta Einarsdóttir, sérfræðingur, tilnefnd af matvælaráðherra.</li> <li><span>Hafsteinn S. Hafsteinsson, lögfræðingur, tilnefndur af umhverfis-, orku- og loftlagsráðherra.</span></li> <li><span>Hanna Dóra Hólm Másdóttir, sérfræðingur, tilnefnd af innviðaráðherra.</span></li> <li><span>Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri, tilnefnd af&nbsp; Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</span></li> <li><span>Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.<br /> </span> <div>&nbsp;</div> </li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Hér að neðan má sjá yfirlit yfir fundi samstarfsnefndar um málefni þjóðlendna veturinn <br /> 2023 - 2024:</strong></p> <ul style="list-style-type: square;"> <li><span style="color: black;">Miðvikudaginn 1. nóvember.</span></li> <li><span style="color: black;">Miðvikudaginn 13. desember.</span></li> <li><span style="color: black;">Miðvikudaginn 10. janúar.</span></li> <li><span style="color: black;">Miðvikudaginn 14. febrúar.</span></li> <li><span style="color: black;">Miðvikudaginn 20. mars.</span></li> <li><span style="color: black;">Miðvikudaginn 24. apríl.</span></li> <li><span style="color: black;">Miðvikudaginn 29. maí.</span></li> </ul> <p>Ath. birt með fyrirvara um breytingar.</p> <p>&nbsp;</p> Sjá einnig: <ul> <li><a href="/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/eignir-rikisins/thjodlendur/">Um þjóðlendur</a></li> <li><a href="http://obyggdanefnd.is/" target="_blank">Óbyggðanefnd</a></li> </ul>ForsætisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamstarfsnefnd um sóttvarnir<p>Samstarfsnefnd um sóttvarnir er skipuð skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1997019.html#G11">2. mgr. 11. gr. sóttvarnalaga, nr. 19/1997, með síðari breytingum</a>. Hlutverk samstarfsnefndarinnar er að afla nauðsynlegra gagna og hafa yfirumsjón með nauðsynlegum aðgerðum til að meta og uppræta smithættu eða hættu sem stafar af dýrum, matvælum, starfsemi, vatni, skolplögnum, loftræstingu eða öðru í umhverfinu sem getur dreift smitnæmum sjúkdómsvöldum, eiturefnum eða geislavirkum efnum sem ógna heilsu manna.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Guðrún Aspelund, sóttvarnalæknir, formaður</li> <li><span>Kjartan Guðnason, tiln. af Geislavörnum ríkisins </span></li> <li>Dóra S. Gunnarsdóttir, tiln. af Matvælastofnun </li> <li> Sigurborg Daðadóttir, tiln. af Matvælastofnun </li> <li>Hafdís Inga Ingvarsdóttir, tiln. af Umhverfisstofnun </li> <li>Steinunn Karlsdóttir, tiln. af Umhverfisstofnun </li> </ul> <h4>Varamenn&nbsp;</h4> <ul> <li><span>Elísabet Dolinda Ólafsdóttir, tiln. af Geislavörnum ríkisins </span></li> <li>Vigdís Tryggvadóttir, tiln. af Matvælastofnun </li> <li> Konráð Konráðsson, tiln. af Matvælastofnun </li> <li>Ísak Sigurjón Bragason, tiln. af Umhverfisstofnun </li> <li>Þorsteinn Jóhannsson, tiln. af Umhverfisstofnun </li> </ul> <p> <em>Nefndin er skipuð af heilbrigðisráðherra frá 2. júlí 2020 til 1. júlí 2024.</em></p> "HeilbrigðisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamstarfsráð Matvælastofnunar<p>Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur skipað í samstarfsráð Matvælastofnunar, sbr. ákvæði 4. gr. laga um Matvælastofnun, nr. 30/2018 og reglugerð nr. 940/2019, um&nbsp; samstarfsráð Matvælastofnunar. Innan samstarfsráðs fer fram reglubundið samráð og miðlun upplýsinga við þá aðila, félög, samtök og stofnanir sem tengjast starfsemi Matvælastofnunar. Skipunartími er frá 1. janúar 2020 til 1. janúar 2025, eða til næstu 5 ára.</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:<br /> <br /> Aðalmenn:&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span>Vigdís Häsler</span>, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands,&nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;Linda Karen Gunnarsdóttir, tilnefnd af Dýraverndarsambandi Íslands,&nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;Hjalti Viðarsson, tilnefndur af Dýralæknafélags Íslands,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span>Anna Margrét Halldórsdóttir</span>, tilnefnd af Embætti landlæknis,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Guðný Hjaltadóttir, tilnefnd af Félagi atvinnurekenda,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Þórhallur Ingi Halldórsson, tilnefndur af Háskóla Íslands,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ragnhildur Helga Jónsdóttir, tilnefnd af Landbúnaðarháskóla Íslands,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Elías Blöndal Guðjónsson, tilnefndur af Landssambandi veiðifélaga,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Oddur Már Gunnarsson, tilnefndur af Matís,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gunnar Alexander Ólafsson, tilnefndur af Neytendasamtökunum,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Arndís Ósk Ólafsdóttir,&nbsp; tilnefnd af Samorku,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Heiðrún Björk Gísladóttur,tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Heiðmar Guðmundsson, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gunnar Sigurðarson, tilnefndur af Samtökum iðnaðarins,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gréta María Grétarsdóttir,tilnefnd af Samtökum verslunar og þjónustu,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Guðný Rut Pálsdóttir, tilnefnd af Tilraunastöð HÍ, Keldum,</p> <p> &nbsp;Varamenn:&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; <span>Hilmar Vilberg Gylfason</span>, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hallgerður Hauksdóttir,&nbsp; tilnefnd af Dýraverndarsambandi Íslands,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Þórunn Lára Þórarinsdóttir, tilnefnd af Dýralæknafélags Íslands,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span>Guðrún Aspelund</span>, tilnefndur af Embætti landlæknis,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ólafur Stephensen, tilnefndur af Félagi atvinnurekenda,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Helga Gunnlaugsdóttir, tilnefnd af Háskóla Íslands,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ingólfur Guðnason, tilnefndur af Landbúnaðarháskóla Íslands,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Drífa Hjartardóttir,&nbsp; tilnefnd af Landssambandi veiðifélaga,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Anna Kristín Daníelsdóttir, tilnefnd af Matís,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sigurjón Norberg Kjærnested,&nbsp; tilnefndur af Samorku,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ólafur Garðar Halldórsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hrefna Karlsdóttir, tilnefnd af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Guðrún Birna Jörgensen, tilnefnd af Samtökum iðnaðarins,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Benedikt S. Benediktsson, tilnefndur af Samtökum verslunar og þjónustu,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Stefán Ragnar Jónsson, tilnefndur af Tilraunastöð HÍ, Keldum,&nbsp;</p>MatvælaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamvinnunefnd um málefni norðurslóða<p>Skipuð 31. maí 2021<br /> Hlutverk nefndarinnar er skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1997081.html">lögum nr. 81/1997</a>, um Stofnun Vilhjálms Stefánssonar, að leitast við að treysta og efla samstarf hlutaðeigandi aðila um rannsóknir á norðurslóðum og málefni Stofnunar Vilhjálms Stefánssonar, sbr. nánar 2. mgr. 5. gr. áðurnefndra laga og <a href="http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/554-2005">reglugerð nr. 554/2005</a> um samvinnunefnd um málefni norðurslóða.</p> <p>Nefndin er skipuð til fjögurra ára í senn og eiga 11 fulltrúar sæti í nefndinni. Tveir skulu skipaðir án tilnefningar, bæði formaður og varaformaður og eftirtaldar stofnanir skulu tilnefna einn fulltrúa hver: Hafrannsóknarstofnun, Háskólinn á Akureyri, Háskóli Íslands, Náttúrufræðistofnun Íslands, Rannsóknarráð Íslands, Rannsóknarstofnun landbúnaðarins, Stofnun Vilhjálms Stefánssonar, Umhverfisstofnun og Veðurstofa Íslands.</p> <p><strong>Án tilnefningar<br /> </strong>Embla Eir Oddsdóttir, formaður<br /> Stefán Einarsson, varaformaður</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Rannsóknarráðs Íslands<br /> </strong>Egill Þór Níelsson</p> <p><strong>Samkv. tilnefningu Hafrannsóknastofnunar<br /> </strong>Sólveig R. Ólafsdóttir</p> <p><strong>Samkv. tilnefningu Háskólans á Akureyri<br /> </strong>Gunnar Már Gunnarsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Háskóla Íslands<br /> </strong>Brynhildur Davíðsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Umhverfisstofnunar<br /> </strong>Sigurrós Friðriksdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Náttúrufræðistofnunar Íslands<br /> </strong>Starri Heiðmarsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Landbúnaðarháskóla Íslands<br /> </strong>Hlynur Óskarsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Stofnunar Vilhjálms Stefánssonar<br /> </strong>Catherine Chambers</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Veðurstofu Íslands<br /> </strong>Jórunn Harðardóttir</p>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSérfræðinefnd um breytingar á kynskráningu barna og varanlegar breytingar á ódæmigerðum kyneinkennum barna<p>Nefndin er starfrækt á grundvelli 9. gr. laga um kynrænt sjálfræði, nr. 80/2019.&nbsp;</p> <h4>Nefndina skipa:</h4> <ul> <li>Aldís Þorbjörg Ólafsdóttir, tilnefnd af Sálfræðingafélagi Íslands</li> <li>Elísabet Gísladóttir, tilnefnd af dómsmálaráðherra</li> <li>Ragnar Bjarnason, tilnefndur af embætti landlæknis</li> </ul> <h4>Varamenn:</h4> <ul> <li>Guðrún Häsler, tilnefnd af Sálfræðingafélagi Íslands</li> <li>Svanhildur Þorbjörnsdóttir, tilnefnd af dómsmálaráðherra</li> <li>Soffía Guðrún Jónasdóttir, tilnefnd af embætti landlæknis</li> </ul> <p><a href="https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannrettindi-og-jafnretti/jafnretti/loggjof-um-jafnretti/kynraent-sjalfraedi/serfraedinefnd-um-breytingar-a-kynskraningu-barna-og-varanlegar-breytingar-a-odaemigerdum-kyneinkennum-barna/">Nánari upplýsingar um nefndina</a></p>ForsætisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSérfræðingahópur um framkvæmd og þróun könnunarprófa í grunnskólum<p><span>Sérfræðingahópur um framkvæmd og þróun könnunarprófa í grunnskólum er skipaður á grundvelli 12. gr. reglugerðar &nbsp;nr. 173/2017&nbsp;um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra könnunarprófa í grunnskólum. Verkefni hópsins er að fylgjast með framkvæmd og þróun samræmdra könnunarprófa hjá Menntamálastofnun, fjalla um álitamál vegna framkvæmdar, innihalds og niðurstaðna samræmdra könnunarprófa og koma á framfæri ábendingum um nauðsynlegar umbætur til stofnunarinnar.</span></p> <p>Skipunartími er frá 1. júní 2020 til 31. maí 2022.</p> <p>Sérfræðingahópurinn er þannig skipaður:</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aðalmenn:</p> <p><span>Ívar Rafn Jónsson, formaður, án tilnefningar,<br /> </span></p> <p><span>Hjördís Sigríður Albertsdóttir, tilnefnd af Kennarasambandi Íslands,</span></p> <p>Vigfús Hallgrímsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Varamenn:</p> <p><span>Ingólfur Gíslason, án tilnefningar,</span></p> <p><span>Jón Páll Haraldsson,&nbsp;</span>tilnefndur af Kennarasambandi Íslands,</p> <p><span>Svandís Ingimundardóttir, tilnefnd af&nbsp;Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</span></p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSérfræðinganefnd um framandi lífverur<p> Skipuð 3. júní 2020.<br /> Nefndin er skipuð í samræmi við <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2013060.html">4. mgr. 63. gr. laga nr. 60/2013</a> um náttúruvernd til fjögurra ára og skal vera stjórnvöldum til ráðgjafar um innflutning og ræktun framandi tegunda og dreifingu lifandi lífvera.</p> <p>Náttúrufræðistofnun Íslands, Landbúnaðarháskóli Íslands, Líf- og umhverfisvísindastofnun Háskóla Íslands og Hafrannsóknastofnun tilnefna einn fulltrúa hver, Skógrækt ríkisins og Landgræðsla ríkisins tilnefna sameiginlega einn fulltrúa. Ráðherra skipar formann án tilnefningar. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti.</p> <p> <strong>Án tilnefningar</strong><br /> Bjarni Kristófer Kristjánsson, formaður,<br /> Hafdís Hanna Ægisdóttir, til vara</p> <p> <strong>Samkvæmt tilnefningu Náttúrufræðistofnunar Íslands</strong><br /> Pawel Wasowicz,<br /> Sunna Björk Ragnarsdóttir, til vara</p> <p> <strong>Samkvæmt tilnefningu Landbúnaðarháskóla Íslands</strong><br /> Birna Kristín Baldursdóttir,<br /> Berglind Orradóttir, til vara</p> <p> <strong>Samkvæmt tilnefningu Líf- og umhverfisvísindastofnun Háskóla Íslands</strong><br /> Ingibjörg Svala Jónsdóttir,<br /> Jón Einar Jónsson, til vara</p> <p> <strong>Samkvæmt tilnefningu Lands og skógar</strong><br /> Bryndís Marteinsdóttir,<br /> Brynjar Skúlason, til vara</p> <p> <strong>Samkvæmt tilnefningu Hafrannsóknastofnunar </strong><br /> Guðjón Már Sigurðsson<br /> Hrönn Egilsdóttir, til vara.</p>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSérfræðingateymi vegna barna með alvarlegar þroska- og geðraskanir<p>Sérfræðingateymi vegna barna með alvarlegar þroska- og geðraskanir skal vera sveitarfélögum til ráðgjafar um viðeigandi þjónustu við börn með alvarlegar þroska- og geðraskanir sem þurfa á annars konar og meiri þjónstu að halda en unnt er að veita á heimili fjölskyldna þeirra í samræmi við 20. gr. laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sérfræðingateymið er svo skipað:</p> <ul> <li>Guðrún Þorsteinsdóttir, sviðsstjóri hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins<span><br /> </span></li> <li>Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, yfirlæknir á Barna- og unglingageðdeild Landsspítalans</li> <li>Auður Árnadóttir, sálfræðingur á Stuðlum</li> <li>Kristjana Gunnarsdóttir, skrifstofustjóri hjá velferðarsviði Reykjavíkurborgar</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><a href="https://www.bvs.is/urraedi/serfraediteymi/" target="_blank">Upplýsingar um starfsemi teymisins og beiðnir um ráðgjöf</a>&nbsp;</li> </ul>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSérfræðiteymi um aðgerðir til að draga úr beitingu nauðungar í þjónustu við fatlað fólk<p>Sérfræðiteymi um aðgerðir til að draga úr beitingu nauðungar í þjónustu við fatlað fólk er skipað samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2011088.html">14. gr. laga nr. 88/2011</a> um réttindagæslu fyrir fatlað fólk.</p> <p><strong>Sérfræðiteymið skipa</strong>:</p> <ul> <li><span>Salóme Anna Þórisdóttir, þroskaþjálfi og atferlisráðgjafi</span><span>, formaður</span></li> <li><span>Ása Rún Ingimarsdóttir, þroskaþjálfi og atferlisfræðingur</span></li> <li><span>Áslaug Melax, einhverfuráðgjafi og kennari</span></li> <li><span>Atli Freyr Magnússon, atferlisfræðingur</span></li> <li><span>Guðmundur Sævar Sævarsson, geðhjúkrunarfræðingur</span></li> <li><span>Sigurður Páll Pálsson, geðlæknir</span><span>&nbsp;</span></li> </ul> <p><span>&nbsp;R</span>áðherra skipar teymið frá 1. janúar 2020 til fjögurra ára í senn.</p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSjálfbærniráð<p>Sjálfbærniráð starfar á vegum Sjálfbærs Íslands sem er samstarfsvettvangur um sjálfbæra þróun, velsæld og réttlát umskipti. Þar koma saman fulltrúar ríkisvaldsins, sveitarfélaga, Alþingis, aðila vinnumarkaðarins og frjálsra félagasamtaka.</p> <p><a href="/verkefni/sjalfbaert-island/sjalfbaernirad/">Meðlimir Sjálfbærniráðs</a></p> <p><a href="/verkefni/sjalfbaert-island/sjalfbaernirad/"></a><a href="http://sjálfbærtísland.is">Sjá nánar um Sjálfbært Ísland</a></p>ForsætisráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriSkákskóli Íslands. Skólastjórn 2020-2022.<p>&nbsp;</p> <p><span>Skólastjórn Skákskóla Íslands starfar skv. ákvæði 4. gr. laga nr. 76/1990 um Skákskóla Íslands.</span></p> <p>Skólastjórnin er þannig skipuð:</p> <p><span>Aðalmenn:</span></p> <ul> <li><span>&nbsp;</span>Hrund Hauksdóttir skipuð af mennta- og barnamálaráðherra</li> <li>Halldór Grétar Einarsson skipaður af Skáksambandi Íslands</li> <li>Sigurlaug Regína Friðþjófsdóttir skipuð af Skáksambandi Íslands</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Stefán Baldursson skipaður af mennta- og barnamálaráðherra</li> <li>Jóhanna Björg Jóhannesdóttir skipuð af Skáksambandi Íslands</li> <li>Sigurbjörn Björnsson skipaður af Skáksambandi Íslands</li> </ul> <div><span>&nbsp;</span></div> <div><span>Skipunartímabil er frá 1. janúar 2020 til 31. desember 2022.&nbsp;</span></div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar<p>Skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar, sbr.6. gr. laga um uppbyggingu og rekstur flugvalla og þjónustu við flugumferð nr. 65/2023.</p> <p>Ráðherra skipar fimm fulltrúa í skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar. Tveir skulu skipaðir samkvæmt tilnefningu þeirra sveitarfélaga sem landsvæði Keflavíkurflugvallar tilheyrir. Einn skal skipaður samkvæmt tilnefningu þess ráðherra sem fer með varnarmál og tveir án tilnefningar og skal annar þeirra gegna formennsku. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti. Skipunartími fulltrúa takmarkast við embættistíma þess ráðherra sem skipar.</p> <p>Ráðherra samgöngumála setur nefndinni starfsreglur. Ákvæði skipulagslaga og reglugerða settra samkvæmt þeim eiga að öðru leyti við um störf nefndarinnar eftir því sem við getur átt.</p> <p><strong><a href="file:///C:/Users/R10hrha/Downloads/B_nr_1144_2023.pdf">Reglugerð um málsmeðferð við setningu skipulagsreglna flugvalla.&nbsp;</a></strong><br /> <br /> Skipulagsnefndin er þannig skipuð:</p> <p>Aðalfulltrúar</p> <ul> <li>Guðmundur Björnsson, án tilnefningar sem jafnframt er formaður,</li> <li>Valgerður B. Eggertsdóttir, án tilnefningar,&nbsp;</li> <li>Jón B. Guðnason, tilnefndur af utanríkisráðuneytinu,</li> <li>Margrét Lilja Margeirsdóttir, tilnefnd af Reykjanesbæ,&nbsp;</li> <li>Einar Jón Pálsson, tilnefndur af Suðurnesjabæ.</li> </ul> <p>Varafulltrúar</p> <ul> <li>Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, án tilnefningar, </li> <li>Magnús Stefánsson, án tilnefningar, </li> <li>Inga Þórey Óskarsdóttir, tilnefnd af utanríkisráðuneytinu, </li> <li>Guðlaugur H. Sigurjónsson, tilnefndur af Reykjanesbæ, </li> <li>Gísli Jónatan Pálsson, tilnefndur af Suðurnesjabæ.&nbsp;</li> </ul> <p> Tengiliður skipulagsnefndarinar í innviðaráðuneytinu er Friðfinnur Skaftason, verkfræðingur á skrifstofu samgangna, netfang: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.</p>InnviðaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Borgarholtsskóla 2021-2025<p>Skólanefnd Borgarholtsskóla er skipuð í samræmi við 5. gr. laga um framhaldsskóla nr. 92/2008.</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <p>Aðalmenn án tilnefningar:</p> <ul> <li><span>Fanný Gunnarsdóttir</span></li> <li>Ívar Atli Sigurjónsson</li> <li>Þórunn H. Sveinbjörnsdóttir&nbsp;<span style="white-space: pre;"> </span></li> </ul> <p>Aðalmenn samkvæmt tilnefningum Reykjavíkurborgar og Mosfellsbæjar:</p> <ul> <li>Lovísa Jónsdóttir</li> <li>Grétar Halldór Gunnarsson&nbsp;</li> </ul> <p><span>Varamenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li><span>Kristjana Þórarinsdóttir</span></li> <li>Lárus Helgi Ólafsson</li> <li>Eggert Thorberg Jóhannsson,&nbsp;</li> </ul> <p><span>Varamenn samkvæmt tilnefningum Reykjavíkurborgar og Mosfellsbæjar:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li>Elín Anna Gísladóttir</li> <li>Elísabet Gísladóttir.</li> </ul> <div>Skipunin gildir frá 28. október 2021 til 27. október 2025.</div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Félagsmálaskóla alþýðu<p>Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1989060.html">5. gr. laga um Félagsmálaskóla alþýðu nr. 60/1989</a> skipar ráðherra sjö manna skólanefnd Félagsmálaskóla alþýðu, en hlutverk skólans er að mennta fólk úr samtökum launafólks með það fyrir augum að efla sjálfstraust þess, þroska og hæfni til þess að vinna að bættum lífskjörum verkalýðsstéttarinnar. Þá skal skólinn veita fræðslu um hina íslensku og alþjóðlegu verkalýðshreyfingu og viðfangsefni hennar, sögu, skipulag, starfshætti og stefnu. Veita skal fræðslu á sviði félagsfræði og hagfræði auk meginatriða íslenskrar félagsmálalöggjafar.</p> <p>Skólanefndina skipa</p> <ul> <li>Hulda Anna Arnljótsdóttir, án tilnefninga&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</li> <li>Fríða Rós Valdimarsdóttir, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Karl Rúnar Þórsson, tiln. af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja</li> <li>Ásgrímur Örn Hallgrímsson, tiln. af Menningar- og fræðslusambandi alþýðu</li> <li>Lilja Sæmundsdóttir, tiln. af Menningar- og fræðslusambandi alþýðu</li> <li>Margrét Halldóra Arnarsdóttir, tiln. af Menningar- og fræðslusambandi alþýðu&nbsp;&nbsp;</li> <li>Sandra Ósk Jóhannsdóttir, tiln. af Menningar- og fræðslusambandi alþýðu</li> </ul> <p>Varamenn</p> <ul> <li>Hildur Margrét Hjaltested, án tilnefningar</li> <li>Aðalsteinn Árni Baldursson, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Þórveig Þormóðsdóttir, tiln. af Bandslagi ríkis og bæja</li> <li>Guðni Gunnarsson, tiln. af Menningar- og fræðslusambandi alþýðu&nbsp; &nbsp; &nbsp; </li> <li>Guðlaug Líney Jóhannsdóttir, tiln. af Menningar- og fræðslusambandi alþýðu</li> <li>Hilmar Harðarson, tiln. af Menningar- og fræðslusambandi alþýðu</li> <li>Selma Kristjánsdóttir, tiln. af Menningar- og fræðslusambandi alþýðu</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <div>&nbsp;</div> <p>Skólanefndin er skipuð frá 26. október 2021 til 30. október 2025.</p> <div> </div>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra 2021-2025<p>Skólanefnd Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra er skipuð í&nbsp; samræmi við ákvæði 5. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla.<br /> <br /> <span>Nefndin er þannig skipuð:</span></p> <p><span><br /> Aðalmenn án tilnefningar:</span></p> <ul> <li><span>&nbsp;</span>Árni Gunnarsson</li> <li>Ásta Pálmadóttir</li> <li>Sigurjón Rúnar Rafnsson</li> </ul> <p><span>Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Samtaka sveitarfélaga Norðurlandi vestra:</span></p> <ul> <li><span>Ingveldur Ása Konráðsdóttir</span></li> <li><span>&nbsp;</span>Stefán Vagn Stefánsson</li> </ul> <p>Varamenn án tilnefningar:</p> <ul> <li><span>Einar Eðvald Einarsson</span></li> <li>Ingibjörg Huld Þórðardóttir</li> <li>Kristjana E. Jónsdóttir</li> </ul> <p><span>Varamenn samkvæmt tilnefningu Samtaka sveitarfélaga Norðurlandi vestra:</span></p> <ul> <li><span>Gunnar Tryggvi Halldórsson</span></li> <li><span>&nbsp;</span>Regína Valdimarsdóttir</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Skipunartími er frá 4. janúar 2021 til 3. janúar 2025.</p> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Fjölbrautaskóla Snæfellinga 2023-2027<span><dir> <span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px;"></span></dir></span> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Skólanefnd Fjölbrautaskóla Snæfellinga er skipuð í samræmi við ákvæði 5. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Nefndin er þannig skipuð:</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Aðalmenn án tilnefningar:</p> <ul> <li style="text-align: justify;" dir="LTR">Gunnar Ásgrímsson  </li> <li style="text-align: justify;" dir="LTR">Thelma Dögg Harðardóttir </li> <li style="text-align: justify;" dir="LTR">Gerður Björk Sveinsdóttir </li> </ul> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Grundarfjarðarbæjar, Snæfellsbæjar og Stykkishólms:</p> <ul> <li style="text-align: justify;" dir="LTR">Björg Ágústsdóttir </li> <li style="text-align: justify;" dir="LTR">Helga Guðmundsdóttir</li> </ul> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Varamenn án tilnefningar:</p> <ul> <li style="text-align: justify;" dir="LTR">Verða skipaðir síðar</li> </ul> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Varamenn samkvæmt tilnefningu Grundarfjarðarbæjar, Snæfellsbæjar og Stykkishólms:</p> <ul> <li style="text-align: justify;" dir="LTR">Jón Bjarki Jónatansson</li> <li style="text-align: justify;" dir="LTR">Ragnar Ingi Sigurðsson</li> </ul> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Skipunin gildir frá 25. október 2023 til 24. október 2027.</p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Fjölbrautaskóla Suðurlands 2021-2025<p>Skólanefnd Fjölbrautaskóla Suðurlands er skipuð í samræmi við 5. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aðalmenn án tilnefningar:</p> <ul> <li>Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir</li> <li>Samúel Örn Erlingsson</li> <li>Sigríður Anna Guðjónsdóttir</li> </ul> <p>Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga:</p> <ul> <li>Jón G. Valgeirsson</li> <li>Sigurður Einar Guðjónsson</li> </ul> <p>Varamenn án tilnefningar:</p> <ul> <li>Björn Harðarson</li> <li>Guðmunda Ólafsdóttir</li> <li>Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir</li> </ul> <p>Varamenn samkvæmt tilnefningu Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga:</p> <ul> <li>Einar Freyr Elínarson</li> <li>Sesselía Dan Róbertsdóttir</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Skipunartími er frá 15. mars 2021 til 14. mars 2025.</p> <p>&nbsp;</p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Fjölbrautaskóla Suðurnesja 2021-2025<p>Skólanefnd Fjölbrautaskóla Suðurnesja er skipuð í samræmi við 5. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aðalmenn án tilnefningar:</p> <ul> <li>Ásrún Helga Kristinsdóttir</li> <li>Bjarni Páll Tryggvason</li> <li>Hilma Hólmfríður Sigurðardóttir</li> </ul> <p>Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum:</p> <ul> <li>Einar Jón Pálsson</li> <li>Helga María Finnbjörnsdóttir</li> </ul> <p>Varamenn án tilnefningar:</p> <ul> <li>Aron Freyr Kristjánsson</li> <li>Einar Trausti Einarsson</li> <li>Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir</li> </ul> <p>Varamenn samkvæmt tilnefningu Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum:</p> <ul> <li>Birgitta H. Ramsay Káradóttir</li> <li>Halldór Rósmundur Guðjónsson</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Skipunartími er frá 16. mars 2021 til 15. mars 2025.</p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Fjölbrautaskóla Vesturlands 2022-2026<p><span>Skólanefnd Fjölbrautaskóla Vesturlands er skipuð í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Nefndin er þannig skipuð:</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Aðalmenn án tilnefningar:</span></p> <ul> <li style="text-align: justify;" dir="LTR">Ellert Jón Björnsson</li> <li style="text-align: justify;" dir="LTR">Þórdís Eva Rúnarsdóttir</li> <li style="text-align: justify;" dir="LTR">Liv Aase Skarstad</li> </ul> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Fulltrúaráðs Fjölbrautaskóla Vesturlands:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Jóhanna M. Þorvaldsdóttir</span></li> <li style="text-align: justify;" dir="LTR">Ragnheiður Helgadóttir</li> </ul> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Varamenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Hjördís Garðarsdóttir</span></li> <li style="text-align: justify;" dir="LTR">Maren Rós Steindórsdóttir</li> <li style="text-align: justify;" dir="LTR">Guðmundur Reynir Georgsson</li> </ul> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Varamenn samkvæmt tilnefningu Fulltrúaráðs Fjölbrautaskóla Vesturlands:&nbsp;</span></p> <ul> <li style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Andrea Ýr Arnarsdóttir</span></li> <li style="text-align: justify;" dir="LTR">Guðlaug Kristinsdóttir</li> </ul> <div>&nbsp;</div> <p>Skipunartími er frá 10. október 2022 til 9. október 2026.</p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Fjölbrautaskólans í Breiðholti 2021-2025<p><span><dir> <span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px;"></span></dir></span>Skólanefnd Fjölbrautaskólans í Breiðholti er skipuð í samræmi við 5. gr. laga um framhaldsskóla nr. 92/2008.</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <p>Aðalmenn án tilnefningar:</p> <ul> <li><span>Íris Eva Gísladóttir</span></li> <li>Þorvaldur Daníelsson</li> <li>Elín Jóhannesdóttir<span style="white-space: pre;"> </span></li> </ul> <p><span>Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Reykjavíkurborgar:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li><span>Ingvar Sverrisson</span></li> <li>Elín Jónsdóttir</li> </ul> <p><span>Varamenn án tilnefningar:</span></p> <ul> <li><span>Bjarnhildur Ólafsdóttir</span></li> <li>Lilja Björg Ólafsdóttir</li> <li>Ólafur Ólafsson</li> </ul> <p><span>Varamenn samkvæmt tilnefningu Reykjavíkurborgar:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li><span>Þórdís Lóa Þórhallsdóttir</span></li> <li><span>&nbsp;</span>Elísabet Ólöf Helgadóttir</li> </ul> <p> </p> <div>Skipunin gildir frá 28. október 2021 til 27. október 2025.</div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Fjölbrautaskólans í Garðabæ 2021-2025<p>Skólanefnd Fjölbrautaskólans í Garðabæ er skipuð í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla.<br /> <br /> </p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <p><strong>&nbsp;</strong><br /> <span>Aðalmenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li><span>Kristín Soffía Þorsteinsdóttir</span></li> <li><span>Frosti Logason</span></li> <li>Sigurjón Jónsson&nbsp;</li> </ul> <p><span>Aðalmenn samkvæmt tilnefningu bæjarstjórnar Garðabæjar:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li><span>Áslaug Hulda Jónsdóttir</span></li> <li><span>Sara Dögg Svanhildardóttir</span></li> </ul> <p>Varamenn án tilnefningar:</p> <ul> <li><span>Davíð Freyr Jónsson</span></li> <li>Inga Amal Hasan</li> <li>Sigurrós Jóhannsdóttir</li> </ul> <p><span>Varamenn samkvæmt tilnefningu bæjarstjórnar Garðabæjar:&nbsp;</span></p> <ul> <li><span>Almar Guðmundsson</span></li> <li><span>&nbsp;</span>Hannes Ingi Geirsson</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Skipunartími er frá 15. mars 2021 til 14. mars 2025.</p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Fjölbrautaskólans við Ármúla 2021-2025<p>Skólanefnd Fjölbrautaskólans við Ármúla er skipuð í samræmi við ákvæði 5. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla.</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <p>Aðalmenn án tilnefningar:</p> <ul> <li><span>Margrét Ólöf A. Sanders</span></li> <li>Petra Bragadóttir</li> <li>Pétur Pétursson<span style="white-space: pre;"> </span></li> </ul> <p><span>Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Reykjavíkurborgar:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li><span>Gústav Adolf Bergmann Sigurbjörnsson</span></li> <li><span>&nbsp;</span>Sigríður Ragna Sigurðardóttir</li> </ul> <p><span>Varamenn án tilnefningar:</span></p> <ul> <li><span>Jóhanna Vilbergsdóttir</span></li> <li><span>&nbsp;</span>Magnús Sigurbjörnsson</li> </ul> <p>Varamenn samkvæmt tilnefningu Reykjavíkurborgar:</p> <ul> <li><span>Edda Björnsdóttir</span></li> <li><span>&nbsp;</span>Ragnhildur Pála Ófeigsdóttir</li> </ul> <p>Skipunin gildir frá 27. október 2021 til 26. október 2025</p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Flensborgarskólans í Hafnarfirði 2021-2025<p>Skólanefnd Flensborgarskólans í Hafnarfirði er skipuð í samræmi við ákvæði 5. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla.<br /> <br /> </p> <p><span>Nefndin er þannig skipuð:</span></p> <p><span><br /> Aðalmenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li><span>Daníel Scheving Hallgrímsson</span></li> <li>Hafdís Inga Helgudóttir Hinriksdóttir</li> <li>Sunna Magnúsdóttir</li> </ul> <p><span>Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Hafnarfjarðarbæjar:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li><span>Snædís Ögn Flosadóttir</span></li> <li>Ingvar Viktorsson</li> </ul> <p><span>Varamenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li><span>Guðvarður Björgvin Fannberg Ólafsson</span></li> <li>Áslaug María Jóhannsdóttir</li> <li>Árni Freyr Guðnason</li> </ul> <p><span>Varamenn samkvæmt tilnefningu Hafnarfjarðarbæjar: <span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li><span>Skarphéðinn Orri Björnsson</span></li> <li><span>&nbsp;</span>Anna Kristín Jóhannesdóttir</li> </ul> <div>&nbsp;</div> <p>Skipunartími er frá 18. nóvember 2021 til 17. nóvember 2025.</p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Framhaldsskóla Austur-Skaftafellssýslu 2022-2026<span><dir> <dir> <dir> <dir> <dir> <dir> <dir> <dir> <span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px;"></span></dir></dir></dir></dir></dir></dir></dir></dir></span> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Skólanefnd Framhaldsskóla Austur-Skaftafellssýslu er skipuð í samræmi við ákvæði 5. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Nefndin er þannig skipuð:</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Aðalmenn án tilnefningar:</span></p> <ul> <li style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Gunnar Ásgeirsson<span style="white-space: pre;"></span></span></li> <li style="text-align: justify;" dir="LTR"><span><span style="white-space: pre;">&nbsp;</span>Hólmfríður Þrúðmarsdóttir</span></li> <li style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Matthildur Ásmundardóttir</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Lars Jóhann Andrésson Imsland</span></li> <li style="text-align: justify;" dir="LTR">Þorgrímur Tjörvi Halldórsson</li> </ul> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Varamenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Kristján Sigurður Guðnason</span></li> <li style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>&nbsp;</span>Sandra Rán Ásgrímsdóttir</li> <li style="text-align: justify;" dir="LTR">Sveinn Rúnar Ragnarsson</li> </ul> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Varamenn samkvæmt tilnefningu Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga:&nbsp;</span></p> <ul> <li style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Ásgerður Kristín Gylfadóttir</span></li> <li style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>&nbsp;</span>Elías Tjörvi Halldórsson</li> </ul> <div>&nbsp;</div> <p>Skipunartími er frá 27. júní 2022 til 26. júní 2026.</p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Framhaldsskólans á Húsavík 2021-2025<p>Skólanefnd Framhaldsskólans á Húsavík er skipuð í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aðalmenn án tilnefningar:</p> <ul> <li>Birgitta Bjarney Svavarsdóttir</li> <li>Egill Olgeirsson</li> <li>Hjálmar Bogi Hafliðason</li> </ul> <p><span>Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Norðurþings:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li>Ármann Örn Gunnlaugsson</li> <li>Jóhanna S. Kristjánsdóttir</li> </ul> <p>Varamenn án tilnefningar:</p> <ul> <li>Eiður Pétursson</li> <li>Kristey Þráinsdóttir</li> <li>Unnur Sigurðardóttir</li> </ul> <p><span>Varamenn samkvæmt tilnefningu Norðurþings:&nbsp;</span></p> <ul> <li>Benóný Valur Jakobsson</li> <li>Hafrún Olgeirsdóttir</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Skipunartími er frá 14. mars 2021 til 13. mars 2025.</p> <div>&nbsp;</div> <br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Framhaldsskólans á Laugum 2021-2025<p>Skólanefnd Framhaldsskólans á Laugum er skipuð í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aðalmenn án tilnefningar:</p> <ul> <li>Guðrún María Valgeirsdóttir</li> <li>Sigurður Narfi Rúnarsson</li> <li>Pétur Bergmann Árnason<span style="white-space: pre;"> </span></li> </ul> <p><span>Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li><span>Dagbjört Jónsdóttir&nbsp;</span></li> <li>Alma Dröfn Benediktsdóttir</li> </ul> <p><span>Varamenn án tilnefningar:</span></p> <ul> <li>Gerður Sigtryggsdóttir</li> <li>Sigurður Böðvarsson</li> <li>Harpa Hólmgrímsdóttir</li> </ul> <p><span>Varamenn samkvæmt tilnefningu Samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li><span>Bjarni Höskuldsson</span></li> <li>Sveinn Margeirsson</li> </ul> <div>&nbsp;</div> <div>Skipunartími er frá 4. október 2021 til 3. október 2025.</div> <br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Framhaldsskólans í Mosfellsbæ 2021-2025<p>Skólanefnd Framhaldsskólans í Mosfellsbæ er skipuð í samræmi við ákvæði 5. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla.<br /> <br /> </p> <p><span>Nefndin er þannig skipuð:</span></p> <p><span><br /> Aðalmenn án tilnefningar:</span></p> <ul> <li>Halla Karen Kristjánsdóttir</li> <li>Kolbrún Reinholdsdóttir</li> <li>Sigmar Vilhjálmsson</li> </ul> <p><span>Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Mosfellsbæjar:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li><span>Sigríður Johnsen</span></li> <li>Anna Sigríður Guðnadóttir</li> </ul> <p><span>Varamenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li><span>Gunnar Birgisson</span></li> <li>Hanna Símonardóttir</li> <li>Leifur Ingi Eysteinsson</li> </ul> <p><span>Varamenn samkvæmt tilnefningu Mosfellsbæjar: <span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li><span>Harpa Lilja Júníusdóttir</span></li> <li>Sveinn Óskar Sigurðsson</li> </ul> <div>&nbsp;</div> <p>Skipunartími er frá 18. nóvember 2021 til 17. nóvember 2025.</p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Framhaldsskólans í Vestmannaeyjum 2021-2025<p>Skólanefnd Framhaldsskólans í Vestmannaeyjum er skipuð í samræmi við 5. gr. laga nr. 92/2008.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aðalmenn án tilnefningar:</p> <ul> <li>Daniel Geir Moritz</li> <li>Helga Björk Ólafsdóttir</li> <li>Íris Róbertsdóttir</li> </ul> <p>Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Vestmannaeyjabæjar:</p> <ul> <li>Helga Jóhanna Harðardóttir</li> <li>Leifur Jóhannesson</li> </ul> <p>Varamenn án tilnefningar:</p> <ul> <li>Arnar Pétursson</li> <li>Jónas Guðbjörn Jónsson</li> <li>Lára Skæringsdóttir</li> </ul> <p>Varamenn samkvæmt tilnefningu Vestmannaeyjabæjar:</p> <ul> <li>Kári Bjarnason</li> <li>Silja Rós Guðjónsdóttir</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Skipunartími eer frá 19. mars 2021 til 18. mars 2025.</p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Kvennaskólans í Reykjavík 2021-2025<p>Skólanefnd Kvennaskólans í Reykjavík er skipuð í samræmi við ákvæði 5. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla.</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <p>Aðalmenn án tilnefningar:</p> <ul> <li>Sigyn Blöndal Kristinsdóttir</li> <li>Sylvía B. Gústafsdóttir</li> <li>Stefán Hilmarsson<span style="white-space: pre;"> </span></li> </ul> <p><span>Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Reykjavíkurborgar:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li><span>Diljá Ámundadóttir Zoëga</span></li> <li>Örn Þórðarson</li> </ul> <p><span>Varamenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li><span>Brynja Björk Magnúsdóttir</span></li> <li>Pétur Hjörvar Þorkelsson</li> </ul> <p><span>Varamenn samkvæmt tilnefningu Reykjavíkurborgar:</span></p> <ul> <li>Stefán Pálsson</li> <li>Hrafnhildur Ásta Þorvaldsdóttir</li> </ul> <p> </p> <div>Skipunin gildir frá 19. október 2021 til 18. október 2025.</div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Menntaskólans á Akureyri 2021-2025<p>Skólanefnd Menntaskólans á Akureyri er skipuð í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla.</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <p><span>Aðalmenn án tilnefningar:</span></p> <ul> <li>Erla Rán Kjartansdóttir</li> <li>Kristrún Lind Birgisdóttir</li> <li>Óli Þór Jónsson<span style="white-space: pre;"> </span></li> </ul> <p><span>Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar:</span></p> <ul> <li><span>&nbsp;</span>Ásta Arnbjörg Pétursdóttir</li> <li>Elías Gunnar Þorbjörnsson</li> </ul> <p><span>Varamenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li><span><span style="white-space: pre;">&nbsp;</span>Ágúst Torfi Hauksson</span></li> <li><span>&nbsp;</span>Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir</li> <li>Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson</li> </ul> <p>Varamenn samkvæmt tilnefningu Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar:</p> <ul> <li><span>Elva Gunnlaugsdóttir</span></li> <li><span>&nbsp;</span>Gunnþór Eyfjörð Gunnþórsson</li> </ul> <div>Skipunartími er frá 19. mars 2021 til 18. mars 2025.</div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Menntaskólans á Egilsstöðum 2022-2026<p>Skólanefnd Menntaskólans á Egilsstöðum er skipuð í samræmi við ákvæði 5. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Aðalmenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li><span>Skúli Björn Gunnarsson</span></li> <li>Stefán Bogi Sveinsson</li> <li>Þuríður Lillý Sigurðardóttir</li> </ul> <p><span>Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Sambands sveitarfélaga á Austurlandi:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li><span>Magnús Jónsson</span></li> <li>Sigrún Birna Björnsdóttir</li> </ul> <p><span>Varamenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li><span>Björg Eyþórsdóttir</span></li> <li>Guðfinna Harpa Árnadóttir</li> <li>Þorvaldur P. Hjarða</li> </ul> <p>Varamenn samkvæmt tilnefningu Sambands sveitarfélaga á Austurlandi:&nbsp;</p> <ul> <li><span>Berglind Harpa Svavarsdóttir</span></li> <li><span>&nbsp;</span>Kristján Ketill Stefánsson</li> </ul> <div>&nbsp;</div> <p>Skipunartími er frá 17. ágúst 2022 til 16. ágúst 2026.</p> <br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Menntaskólans á Ísafirði 2022-2026<p><span>Skólanefnd Menntaskólans á Ísafirði er skipuð í samræmi við 5. gr. laga um framhaldsskóla nr. 92/2008.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Nefndin er þannig skipuð:</span></p> <p><span><br /> Aðalmenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li><span>Gauti Geirsson</span></li> <li>Kristján Óskar Ásvaldsson</li> <li>Sædís Ólöf Þórsdóttir</li> </ul> <p><span>Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Fjórðungssambands Vestfjarða:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li><span>Karl Kristján Ásgeirsson</span></li> <li>Sigríður Ólöf Kristjánsdóttir<span style="white-space: pre;"> </span></li> </ul> <p><span>Varamenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li><span>Andrea Gylfadóttir</span></li> <li><span>&nbsp;</span>Lilja Sigurðardóttir</li> <li>Örn Elías Guðmundsson</li> </ul> <p><span>Varamenn samkvæmt tilnefningu Fjórðungssambands Vestfirðinga:&nbsp;</span></p> <ul> <li><span>Einar Óskar Sigurðsson</span></li> <li><span>&nbsp;</span>Jóna Guðmunda Hreinsdóttir</li> </ul> <div>&nbsp;</div> Skipunartími er frá 8. júlí 2022 til 7. júlí 2026.Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Menntaskólans á Tröllaskaga 2022-2026<p><span>Skólanefnd Menntaskólans á Tröllaskaga er skipuð í samræmi við ákvæði 5. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla.</span></p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <p>Aðalmenn án tilnefningar:</p> <ul> <li><span>Íris Hauksdóttir</span></li> <li>Katrín Freysdóttir</li> <li>Jón Kort Ólafsson</li> </ul> <p>Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar:</p> <ul> <li style="text-align: justify;">Dóróþea Guðrún Reimarsdóttir</li> <li style="text-align: justify;">S. Guðrún Hauksdóttir</li> </ul> <p style="text-align: justify;">Varamenn án tilnefningar:</p> <ul> <li style="text-align: justify;">Jón Valgeir Baldursson</li> <li style="text-align: justify;">Rósa Jónsdóttir</li> <li style="text-align: justify;">Þórhalla Franklín Karlsdóttir</li> </ul> <p style="text-align: justify;">Varamenn samkvæmt tilnefningu Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar:</p> <ul> <li style="text-align: justify;">Ketill Sigurður Jóelsson</li> <li style="text-align: justify;">Bjarney Sigurðardóttir</li> </ul> <p style="text-align: justify;">Skipunartími er frá 18. október 2022 til 17. október 2026.</p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Menntaskólans að Laugarvatni 2021-2025<p>Skólanefnd Menntaskólans að Laugarvatni er skipuð í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Aðalmenn án tilnefningar:</span></p> <ul> <li>Bragi Bjarnason</li> <li>Fanney Ólöf Lárusdóttir</li> <li>Jóhannes Sveinbjörnsson<span style="white-space: pre;"> </span></li> </ul> <p><span>Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga:</span></p> <ul> <li>Eydís Indriðadóttir</li> <li>Gunnar Þorgeirsson<span style="white-space: pre;"> </span></li> </ul> <p>Varamenn án tilnefningar:</p> <ul> <li>Daði Geir Samúelsson</li> <li>Kristín Lárusdóttir</li> <li>Unnur Þöll Benediktsdóttir</li> </ul> <p><span>Varamenn samkvæmt tilnefningu Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga:&nbsp;<br /> <span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li><span>Alda Pálsdóttir</span></li> <li>Kristín Þórðardóttir</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Skipunartími er frá 19. mars 2021-18. mars 2025.</p> <div>&nbsp;</div> <p><strong><span></span></strong></p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Menntaskólans í Kópavogi 2021-2025<p>Skólanefnd Menntaskólans í Kópavogi er skipuð í samræmi við ákvæði 5. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nefndin þannig skipuð:</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aðalmenn án tilnefningar:</p> <ul> <li>Eysteinn Pétur Lárusson</li> <li>Svandís Dóra Einarsdóttir</li> <li>Steinþór Jónsson</li> </ul> <p>Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Kópavogsbæjar:</p> <ul> <li>Anna María Bjarnadóttir</li> <li>Guðmundur Birkir Þorkelsson</li> </ul> <p>Varamenn án tilnefningar:</p> <ul> <li>Björg Baldursdóttir</li> <li>Kristín Hermannsdóttir</li> <li>Sigmar Ingi Sigurðarson</li> </ul> <p>Varamenn samkvæmt tilnefningu Kópavogsbæjar:</p> <ul> <li>Andrés Pétursson</li> <li>Vignir Halldórsson</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Skipunartími er frá 18. nóvember 2021 til 17. nóvember 2025.</p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Menntaskólans í Reykjavík 2021-2025<p><span>Skólanefnd Menntaskólans í Reykjavík er skipuð í samræmi við 5. gr. laga um framhaldsskóla nr. 92/2008.&nbsp;</span></p> <p><span>Nefndin er þannig skipuð:</span></p> <p><span>Aðalmenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li><span>Ari Karlsson</span></li> <li>María Maack</li> <li>Guðjón Þór Jósefsson</li> </ul> <p><span>Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Reykjavíkurborgar:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li><span>Alexandra Briem</span></li> <li><span>&nbsp;</span>Albert Guðmundsson</li> </ul> <p><span>Varamenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li><span>Magnea Lillý Friðgeirsdóttir</span></li> <li><span>&nbsp;</span>Ágúst Guðjónsson</li> </ul> <p><span>Varamenn samkvæmt tilnefningu Reykjavíkurborgar:</span></p> <ul> <li>Halldór Auðar Svansson</li> <li>Helga Lára Haarde</li> </ul> <p><span>Skipunin gildir frá 24. september 2021 til 23. september 2025.</span></p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Menntaskólans við Hamrahlíð 2021-2025<p><span>Skólanefnd Menntaskólans við Hamrahlíð er skipuð í samræmi við ákvæði 5. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla.</span></p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <p><span>Aðalmenn án tilnefningar:</span></p> <ul> <li>Aðalsteinn Haukur Sverrisson</li> <li>Einar Örn Ævarsson</li> <li>Magnea Gná Jóhannsdóttir</li> </ul> <p><span>Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Reykjavíkurborgar:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li><span>Margrét M. Norðdahl</span></li> <li>Eyþór Laxdal Arnalds</li> </ul> <p><span style="white-space: pre;">Varamenn án tilnefningar:</span></p> <ul> <li><span style="white-space: pre;">Aron Ólafsson</span></li> <li>Íris Eva Gísladóttir</li> <li>Einar Gunnarsson</li> </ul> <p><span>Varamenn samkvæmt tilnefningu Reykjavíkurborgar: <span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li><span>Dóra Björt Guðjónsdóttir</span></li> <li><span>&nbsp;</span>Sigurður Helgi Birgisson</li> </ul> <div>Skipunin gildir frá 28. október 2021 til 27. október 2025.</div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Menntaskólans við Sund 2021-2025<p>Skólanefnd Menntaskólans við Sund er skipuð í samræmi við ákvæði 5. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla.<br /> <br /> <span>Nefndin er þannig skipuð:</span></p> <p><span><br /> Aðalmenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li><span>Eva Dögg Jóhannesdóttir</span></li> <li><span>Gunnar Sær Ragnarsson</span></li> <li>Berglind Sunna Bragadóttir</li> </ul> <p>Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Reykjavíkurborgar:</p> <p><span style="white-space: pre;"></span></p> <ul> <li>Geir Finnsson</li> <li>Steinar Ingi Kolbeins</li> </ul> <p><span>Varamenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li><span>Davíð Fannar Sigurðsson<br /> </span></li> <li><span>Urður Björg Gísladóttir</span></li> <li><span>Birgitta Birgisdóttir</span></li> </ul> <p>Varamenn samkvæmt tilnefningu Reykjavíkurborgar:</p> <ul> <li>Vilborg Guðrún Sigurðardóttir</li> <li>Guðjón Þorri Bjarkason</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Skipunartími er frá 8. desember 2021 til 7. desember 2025.</p> <p><span> <br /> </span></p> <br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Slysavarnaskóla sjómanna<p>Skólanefndin er skipuð samkvæmt lögum <a href="http://www.althingi.is/lagas/129/1991033.html">nr. 33/1991</a> um Slysavarnaskóla sjómanna. Meginhlutverk nefndarinnar er að fjalla um málefni Slysavarnaskóla sjómanna, einkum varðandi tækjakaup og búnað hans, viðhald, framkvæmdir og áframhaldandi uppbyggingu. Skólanefnd gerir, að fenginni umsögn öryggisfræðslunefndar sjómanna, tillögur til stjórnar Slysavarnafélags Íslands um námskeiðahald, námsskrá og lengd námskeiða á vegum skólans. Skólanefnd ræður skólastjóra Slysavarnaskóla sjómanna.</p> <h3>Í nefndinni sitja:</h3> <div> <ul> <li>Gunnar Tómasson, formaður, tilnefndur af Slysavarnafélaginu Landsbjörg,</li> <li>Margrét Gunnarsdóttir, tilnefnd af Slysavarnafélaginu Landsbjörg,</li> <li>Hilmar Snorrason, tilnefndur af Slysavarnafélaginu Landsbjörg,</li> <li>Valmundur Valmundsson, tilnefndur af Sjómannasambandi Íslands,</li> <li>Árni Bjarnason, tilnefndur af Félagi skipstjórnarmanna</li> </ul> <em>Skipunartími er frá og með 29. nóvember 2023 til og með 30 nóvember 2027 eða til fjögurra ára.</em></div>InnviðaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Verkmenntaskóla Austurlands 2022-2026<p><span>Skólanefnd Verkmenntaskóla Austurlands er skipuð í samræmi við ákvæði 5. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Nefndin er þannig skipuð:</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Aðalmenn án tilnefningar:</span></p> <ul> <li style="text-align: justify;" dir="LTR">Karen Ragnarsdóttir Malmquist</li> <li style="text-align: justify;" dir="LTR">Pálína Margeirsdóttir</li> <li style="text-align: justify;" dir="LTR">Þórður Vilberg Guðmundsson</li> </ul> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Sambands sveitarfélaga á Austurlandi:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Hjördís H. Seljan Þóroddsdóttir</span></li> <li style="text-align: justify;" dir="LTR">Hlöðver Hlöðversson</li> </ul> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Varamenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Hildur Vala Þorbergsdóttir</span></li> <li style="text-align: justify;" dir="LTR">Stefán Þór Eysteinsson</li> <li style="text-align: justify;" dir="LTR">Svanhvít Aradóttir</li> </ul> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Varamenn samkvæmt tilnefningu Sambands sveitarfélaga á Austurlandi:&nbsp;</span></p> <ul> <li style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Arnfríður Eide Hafþórsdóttir</span></li> <li style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>&nbsp;</span>Kenneth Peter B. Svenningsen</li> </ul> <div>&nbsp;</div> <p>Skipunartími er frá 17. ágúst 2022 til 16. ágúst 2026.</p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Verkmenntaskólans á Akureyri 2021-2025<p>Skólanefnd Verkmenntaskólans á Akureyri er skipuð í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla.</p> <p><span><br /> Nefndin er þannig skipuð:</span></p> <p><span><br /> Aðalmenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li><span>Sverre Andreas Jakobsson</span></li> <li><span>&nbsp;</span>Matthías Rögnvaldsson</li> <li>Eva Dögg Björgvinsdóttir</li> </ul> <p><span>Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li><span>Axel Grettisson</span></li> <li><span>&nbsp;</span>Hrafnhildur Elín Karlsdóttir</li> </ul> <p><span>Varamenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li><span>Gunnar Larsen</span></li> <li><span>&nbsp;</span>Hanna Dögg Maronsdóttir</li> <li>Sigríður Ólafsdóttir</li> </ul> <p><span>Varamenn samkvæmt tilnefningu Samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra:&nbsp;</span></p> <ul> <li><span>Einar Gauti Helgason</span></li> <li><span>&nbsp;</span>Ríkey Sigurbjörnsdóttir</li> </ul> <p><span> <span style="white-space: pre;"> </span><br /> Skipunartími er frá 7. maí 2021 til 6. maí 2025.</span></p> <div><strong><br /> </strong></div> <br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSnorrastofa - stjórn 2018 -2022<p>Fulltrúar skipaðir af mennta- og menningarmálaráðherra í stjórn Snorrastofu með <br /> vísun til skipulagsskrár fyrir Snorrastofu í Reykholti nr. 738/2013<br /> <br /> <strong>Nefndarmenn</strong><br /> Guðmundur Bjarnason<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> <br /> Margrét Eggertsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum</p> <p> Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> <br /> Haukur Þorgeirsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Stofnun Árna Magnússonar í&nbsp;íslenskum fræðum</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSóttvarnaráð<p>Sóttvarnaráð er skipað skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1997019.html#G6">6. gr. sóttvarnalaga, nr. 19/1997</a>, til fjögurra ára í senn. Þar skulu eiga sæti sérfræðingar á sviði smitsjúkdómalækninga, bakteríufræði, veirufræði, kynsjúkdóma og faraldsfræði/heilbrigðisfræði, heilsugæslulæknir og hjúkrunarfræðingur með sérþekkingu á sviði sóttvarna. Ráðið mótar stefnu í sóttvörnum og skal vera heilbrigðisyfirvöldum til ráðgjafar um aðgerðir til varnar útbreiðslu smitsjúkdóma.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Ólafur Guðlaugsson, sérfræðingur á sviði smitsjúkdóma, formaður</li> <li>Karl G. Kristinsson, sérfræðingur á sviði bakteríufræði, varaformaður</li> <li>Guðrún Baldvinsdóttir, sérfræðingur á sviði veirufræði</li> <li>Elísabet R. Jóhannesdóttir, sérfræðingur á sviði húð- og kynsjúdóma</li> <li>Gunnar Tómasson, sérfræðingur á sviði faraldsfræð/heilbrigðisfræði</li> <li>Nanna S. Kristinsdóttir, heilsugæslulæknir</li> <li>Ásdís Elfarsdóttir, sýkingavarnahjúkrunarfræðingur og með sérþekkingu á sviði sóttvarna</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Már Kristjánsson, sérfræðingur á sviði smitsjúkdóma</li> <li>Hjördís Harðardóttir, sérfræðingur á sviði bakteríufræði</li> <li>Brynja Ármannsdóttir, sérfræðingur á sviði sýkla- og veirufræði</li> <li>Ragna Leifsdóttir, sérfræðingur á sviði húð- og kynsjúdóma</li> <li>Vilhjálmur Rafnsson, sérfræðingur á sviði faraldsfræð/heilbrigðisfræði</li> <li>Ásmundur Jónasson, heilsugæslulæknir</li> <li>Ólöf Másdóttir, sýkingavarnahjúkrunarfæðingur og með sérþekkingu á sviði sóttvarna</li> </ul> <p><em>Skipun ráðsins er frá 4. júní 2021 til 3. júní 2025.</em></p>HeilbrigðisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSprotasjóður leik-, grunn- og framhaldsskóla. Stjórn 2022-2026.<p><span>Stjórn Sprotasjóðs leik-, grunn- og framhaldsskóla er skipuð sbr. ákvæði 15 gr. laga um leikskóla nr. 90/2008, 34. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 og 53. gr. laga um framhaldsskóla nr. 92/2008.&nbsp; Sprotasjóður styður við þróun og nýjungar í skólastarfi í samræmi við stefnu stjórnvalda og aðalnámskrá. Hlutverk stjórnar er að gera tillögu til ráðherra um hvernig skuli ráðstafa fjárveitingu sjóðsins til styrkþega og gera tillögu um einstök áherslusvið sem skulu hafa forgang hverju sinni.&nbsp;</span></p> <p>Stjórnin er þannig skipuð:</p> <p><span>Aðalmenn:</span></p> <ul> <li><span>Bragi Þór Svavarsson, formaður, án tilnefningar</span></li> <li><span>Ingvi Hrannar Ómarsson, án tilnefningar</span></li> <li><span>Jónína Hauksdóttir, tilnefnd af Kennarasambandi Íslands</span></li> <li><span>Þórður Kristjánsson, tilnefnduraf Sambandi íslenskra sveitarfélaga</span></li> <li><span>Tryggvi Brian Thayer, tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins</span></li> </ul> <p><span>Varamenn:</span></p> <ul> <li><span>Úrsúla María Guðjónsdóttir, án tilnefningar</span></li> <li><span>Sonja Dögg Pálsdóttir, án tilnefningar</span></li> <li><span>Magnús Þór Jónsson, tilnefndur af Kennarasambandi Íslands</span></li> <li><span>Svandís Ingimundardóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</span></li> <li><span>Birna María B. Svanbjörnsdóttir, tilnefnd af samstarfsnefnd háskólastigsins<br /> </span></li> </ul> <div><span></span> <p>Skipunartími er frá 27. september 2022 til 26. september 2026.</p> </div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriStafkirkjan á Heimaey - stjórn 2019 -2023<p>Helstu verkefni eru umsjón með kirkjunni og ábyrgð á rekstri hennar og fjármálum skv. 4. gr. máldaga um Stafkirkjuna dags. 17. maí 2010.</p> <p>Stjórnin er þannig skipuð:<br /> Kári Bjarnason tilnefndur af mennta- og menningarmálaráðherra,<br /> Sólveig Adolfsdóttir tilnefnd af Vestmannaeyjabæ,<br /> Sr. Guðmundur Örn Jónsson tilnefndur af Biskupi Íslands.</p> <p>Varamenn eru:<br /> Lára Skæringsdóttir tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðherra,<br /> Ragnar Óskarsson tilnefndur af Vestmannaeyjabæ,<br /> Sr. Viðar Stefánsson tilnefndur af Biskupi Íslands.</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriStarfsgreinaráð bygginga- og mannvirkjagreina 2023-2027<p>Starfsgreinaráð bygginga- og mannvirkjagreina er skipað samkvæmt ákvæði 24. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldskóla. Starfsgreinaráð eru, hvert á sínu sviði, ráðherra til ráðgjafar um starfsnám á framhaldsskólastigi. Hlutverk þeirra er m.a. að gera tillögur um almenn markmið náms, skilgreina þarfir fyrir kunnáttu og hæfni og gera tillögur um lokamarkmið náms.</p> <p>Ráðið er svo skipað:</p> <p>Aðalmenn:&nbsp;</p> <ul> <li><span>Elísa Sjöfn Reynisdóttir, samkvæmt tilnefningu Alþýðusambands Íslands</span></li> <li>Jón Bjarni Jónsson,&nbsp;<span>samkvæmt tilnefningu</span> Alþýðusambands Íslands</li> <li>Ólafur Sævar Magnússon,&nbsp;<span>samkvæmt tilnefningu</span> Alþýðusambands Íslands</li> <li>Vignir Smári Maríasson,&nbsp;<span>samkvæmt tilnefningu</span> Alþýðusambands Íslands</li> <li>Eyjólfur Bjarnason,&nbsp;<span>samkvæmt tilnefningu</span> Samtaka atvinnulífsins</li> <li>Elísa Arnarsdóttir,&nbsp;<span>samkvæmt tilnefningu</span> Samtaka atvinnulífsins</li> <li>Jón Sigurðsson, <span>samkvæmt tilnefningu&nbsp;</span>Samtaka atvinnulífsins</li> <li>Anný Helena Hermansen,&nbsp;<span>samkvæmt tilnefningu</span> Samtaka atvinnulífsins</li> <li>Benedikt Kristjánsson,&nbsp;<span>samkvæmt tilnefningu</span> Skólameistarafélags Íslands og Kennarasambands Íslands</li> </ul> <p><span>Varamenn:</span></p> <ul> <li><span>Heimir Þ. Kristinsson,&nbsp;samkvæmt tilnefningu Alþýðusambands Íslands</span></li> <li>Hallgrímur Gunnar Magnússon, <span>samkvæmt tilnefningu A</span>lþýðusambands Íslands</li> <li>Helgi Pálsson,&nbsp;<span>samkvæmt tilnefningu</span> Alþýðusambands Íslands</li> <li>Árni Steinar Stefánsson,&nbsp;<span>samkvæmt tilnefningu</span> Alþýðusambands Íslands</li> <li>Jóhanna Klara Stefánsdóttir,&nbsp;<span>samkvæmt tilnefningu</span> Samtaka atvinnulífsins</li> <li>Kristján Aðalsteinsson,&nbsp;<span>samkvæmt tilnefningu</span> Samtaka atvinnulífsins</li> <li>Friðrik Ágúst Ólafsson,&nbsp;<span>samkvæmt tilnefningu</span> Samtaka atvinnulífsins</li> <li>Ágúst Þór Pétursson,&nbsp;<span>samkvæmt tilnefningu</span> Samtaka atvinnulífsins</li> <li>Atli Erlingsson,&nbsp;<span>samkvæmt tilnefningu</span> Skólameistarafélags Íslands og Kennarasambands Íslands</li> </ul> <p>Skipunartími er frá 12. maí 2023 til 11. maí 2027.</p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriStarfsgreinaráð heilbrigðis-, félags- og uppeldisgreina 2023-2027<p>Starfsgreinaráð heilbrigðis-, félags- og uppeldisgreina er skipað samkvæmt 24. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla. Starfsgreinaráð eru hvert á sínu sviði ráðherra til ráðgjafar um starfsnám á framhaldsskólastigi. Hlutverk þeirra er m.a. að gera tillögur um almenn markmið náms, skilgreina þarfir fyrir kunnáttu og hæfni og gera tillögur um lokamarkmið náms.</p> <p>Ráðið er svo skipað:</p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li>Arna Jakobína Björnsdóttir, tilnefnd af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja</li> <li>Sandra Bryndísardóttir Franks, tilnefnd af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja</li> <li>Jóhanna Þórdórsdóttir, tilnefnd af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja</li> <li>Silja Eyrún Steingrímsdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Berglind Eva Ólafsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Hulda Anna Arnljótsdóttir, tilnefnd af félags- og vinnumarkaðsráðuneyti</li> <li>Dagmar Huld Matthíasdóttir, tilnefnd af heilbrigðisráðuneyti</li> <li>Svava Kristín Þorkelsdóttir, tilnefnd af mennta- og barnamálaráðuneyti</li> <li>Marín Björk Jónasdóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Karl Rúnar Þórsson, tilnefndur af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja</li> <li>Edda Ragna Davíðsdóttir, tilnefnd af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja</li> <li>Svala Ósk Sævarsdóttir, tilnefnd af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja</li> <li>Árni Steinar Stefánsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Bjarni Ómar Haraldsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Anna Klara Georgsdóttir, tilnefndur af félags- og vinnumarkaðsráðuneyti</li> <li>Ester Petra Gunnarsdótitr, tilnefnd af heilbrigðisráðuneyti</li> <li>Hrafnkell Tumi Kolbeinsson, tilnefndur af mennta- og barnamálaráðuneyti</li> <li>Kristrún Sigurðardóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands</li> </ul> <p>Skipunartími er frá 9. maí 2023 til 8. maí 2027.</p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriStarfsgreinaráð hönnunar- og handverksgreina 2023-2027<p><span>Starfsgreinaráð hönnunar- og handverksgreina er skipað samkvæmt ákvæði 24. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla. Starfsgreinaráð eru, hvert á sínu sviði ráðherra til ráðgjafar um starfsnám á framhaldsskólastigi. Hlutverk þeirra er m.a. að gera tillögur um almenn markmið náms, skilgreina þarfir fyrir kunnáttu og hæfni og gera tillögur um lokamarkmið náms.<br /> <br /> Ráðið er svo skipað:<br /> <br /> Aðalmenn:&nbsp;</span></p> <ul> <li><span>Guðfinnur Þór Newman, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands</span></li> <li>Elsa Dóra Jónsdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Björg Bjarnadóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Arna Arnardóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Lárus Gunnsteinsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Heiða Harðardóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Harpa Kristjánsdóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands</li> </ul> <p><span>Varamenn:</span></p> <ul> <li><span>Hildur Ingibjörg Sölvadóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands</span></li> <li>Sigurður Björnsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Árni Steinar Stefánsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Guðbjörg Kristín Ingvarsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Rakel Ýr Leifsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Auður Ósk Einarsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>María Gunnarsdóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands</li> </ul> <p> </p> <div>&nbsp;</div> Skipunartími er frá 9. maí 2023 til 8. maí 2027.Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriStarfsgreinaráð málmtækni-, vélstjórnar- og framleiðslugreina 2023-2027<p><span>Starfsgreinaráð málmtækni-, vélstjórnar- og framleiðslugreina er skipað samkvæmt ákvæði 24. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla. Starfsgreinaráð eru, hvert á sínu sviði ráðherra til ráðgjafar um starfsnám á framhaldsskólastigi. Hlutverk þeirra er m.a. að gera tillögur um almenn markmið náms, skilgreina þarfir fyrir kunnáttu og hæfni og gera tillögur um lokamarkmið náms.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Ráðið er svo skipað:</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Aðalmenn:&nbsp;</span></p> <ul> <li>Halldór Arnar Guðmundsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Guðni Gunnarsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Logi Hermann Halldórsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Sverrir Mar Albertsson, tilnefndur af Alþýðusambands Íslands</li> <li>Hrefna Karlsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Adólf Svavarsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Jón Þór Sigurðsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Karl Hákon Karlsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Baldvin Ringsted, tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands</li> </ul> <p><span> <br /> Varamenn:</span></p> <ul> <li><span>Vignir Eyþórsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands</span></li> <li>Sigurður Gunnar Benediktsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Ástvaldur Sigurðsson, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Aðalsteinn Baldursson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Jón Kristinn Sverrisson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Eðvald Ingi Björgvinsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Freyr Friðriksson,&nbsp;af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Ásmundur Pétur Svavarsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Hlöðver Eggertsson, tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands</li> </ul> <p> </p> <div>&nbsp;</div> <p>Skipunartími er frá 9. maí 2023 til 8. maí 2027.</p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriStarfsgreinaráð matvæla-, veitinga- og ferðaþjónustugreina 2023-2027<p><span> Starfsgreinaráð matvæla-, veintinga- og ferðaþjónustugreina er skipað samkvæmt ákvæði 24. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla. Starfsgreinaráð eru, hvert á sínu sviði ráðherra til ráðgjafar um starfsnám á framhaldsskólastigi. Hlutverk þeirra er m.a. að gera tillögur um almenn markmið náms, skilgreina þarfir fyrir kunnáttu og hæfni og gera tillögur um lokamarkmið náms.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p>Ráðið er svo skipað:</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aðalmenn: </p> <ul> <li>Selma Kristjánsdóttir, samkvæmt tilnefningu Alþýðusambands Íslands</li> <li>Rut Pétursdóttir, samkvæmt tilnefningu Alþýðusambands Íslands</li> <li>Óskar Hafnfjörð Gunnarsson, samkvæmt tilnefningu Alþýðusambands Íslands</li> <li>Stefán Einar Jónsson, samkvæmt tilnefningu Alþýðusambands Íslands</li> <li>Sólborg L. Steinþórsdóttir, samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins</li> <li>Stefán Karl Snorrason, samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins</li> <li>Rannveig Tryggvadóttir, samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins</li> <li>Sigurður Már Guðjónsson, samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins</li> <li>Haraldur Jóhann Sæmundsson, samkvæmt tilnefningu Skólameistarafélags Íslands og Kennarasambands Íslands</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Signý Aðalsteinsdóttir, samkvæmt tilnefningu Alþýðusambands Íslands</li> <li>Guðbjörg Kristmundsdóttir, samkvæmt tilnefningu Alþýðusambands Íslands</li> <li>Magnús Örn Friðriksson, samkvæmt tilnefningu Alþýðusambands Íslands</li> <li>Ari Ólafsson Thorlacius, samkvæmt tilnefningu Alþýðusambands Íslands</li> <li>Katrín Ósk Stefánsdóttir, smkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins</li> <li>Gunnar Sigurðsson, samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins</li> <li>Sigurbjörg R. Sigþórsdóttir, samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins</li> <li>Jón Gestur Ólafsson, samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins</li> <li>Klemenz Sæmundsson, samkvæmt tilnefningu Skólameistarafélags Íslands og Kennarasambands Íslands</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Skipunartími er frá 9. maí 2023 til 8. maí 2027.</p> <div>&nbsp;</div> <br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriStarfsgreinaráð rafiðngreina 2023-2027<p>Starfsgreinaráð rafiðngreina er skipað samkvæmt ákvæði 24. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla. Starfsgreinaráð eru, hvert á sínu sviði ráðherra til ráðgjafar um starfsnám á framhaldsskólastigi. Hlutverk þeirra er m.a. að gera tillögur um almenn markmið náms, skilgreina þarfir fyrir kunnáttu og hæfni og gera tillögur um lokamarkmið náms.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ráðið er svo skipað:</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aðalmenn:&nbsp;</p> <ul> <li>Guðmundur Ævar Guðmundsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Ragnar Guðmundur Gunnarsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Henry Alexander Hálfdánarson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Pétur Hákon Halldórsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Hjörtur Árnason,&nbsp; tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Friðrik Fannar Sigfússon, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Óskar Ingi Sigurðsson, tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Maríanna Ragna Guðnadóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Eiríkur Jónsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Andri Reyr Haraldsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Elvar Trausti Guðmundsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Guðmundur Sigurður Jónsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Sveinn Kjartansson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Sigursteinn Óskarsson, tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Skipunartími er frá 9. maí 2023 til 8. maí 2027.&nbsp;</p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriStarfsgreinaráð samgöngu-, farartækja- og flutningsgreina 2023-2027<p><span>Starfsgreinaráð samgöngu-, farartækja- og flutningsgreina er skipað samkvæmt ákvæði 24. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla. Starfsgreinaráð eru, hvert á sínu sviði ráðherra til ráðgjafar um starfsnám á framhaldsskólastigi. Hlutverk þeirra er m.a. að gera tillögur um almenn markmið náms, skilgreina þarfir fyrir kunnáttu og hæfni og gera tillögur um lokamarkmið náms.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Ráðið er svo skipað:</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Aðalmenn:&nbsp;</span></p> <ul> <li><span>Hilmar Harðarson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands</span></li> <li><span>Helgi Ólafsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands</span></li> <li><span>Þórarinn Sverrisson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands</span></li> <li><span>Þuríður Tryggvadóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins</span></li> <li><span>Gunnar Valur Sveinsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins</span></li> <li><span>María Jóna Magnúsdóttir, tilnefnd af Bílgreinasambandinu</span></li> <li><span>Hreinn Ágúst Óskarsson, tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands</span></li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li><span> Jóhann R. S</span>igurðsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Birgir Örn Guðmundsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Árni Steinar Stefánsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Júlíana Einarsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Ágústa J. Jóhannesdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Sverrir Gunnarsson, tilnefndur af Bílgreinasambandinu</li> <li>Hildur Ingvarsdóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Skipunartími er frá 9. maí 2023 til 8. maí 2027.</p> <p> </p> <div>&nbsp;</div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriStarfsgreinaráð sjávarútvegs- og siglingagreina 2023-2027<p><span>Starfsgreinaráð sjávarútvegs- og siglingagreina er skipað sankvæmt 24. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla. Starfsgreinaráð eru hvert á sínu sviði ráðherra til ráðgjafar um starfsnám á framhaldsskólastigi. Hlutverk þeirra er m.a. að gera tillögur um almenn markmið náms, skilgreina þarfir fyrir kunnáttu og hæfni og gera tillögur um lokamarkmið náms.</span></p> <p>Ráðið er svo skipað:</p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li>Valmundur Valmundsson,&nbsp; tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Árni Steinar Stefánsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Páll Ægir Pétursson, tilnefndur af Félagi skipstjórnarmanna</li> <li>Hrefna Karlsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Jón Kristinn Sverrisson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Friðrik Friðriksson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Vilbergur Magni Óskarsson, tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Halldór Arnar Guðmundsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Aðalsteinn Árni Baldursson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Árni Sverrisson, tilnefndur af Félagi skipstjórnarmanna</li> <li>Hildur Hauksdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Heiðrún Lind Marteinsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Heiðmar Guðmundsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Björgvin Þór Steinsson, tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands</li> </ul> <p>Skipunartími er frá 9. maí 2023 til 8. maí 2027</p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriStarfsgreinaráð skrifstofu- og verslunargreina 2023-2027<p><span>Starfsgreinaráð skrifstofu-og verslunargreina er skipað samkvæmt ákvæði 24. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla. Starfsgreinaráð eru, hvert á sínu sviði ráðherra til ráðgjafar um starfsnám á framhaldsskólastigi. Hlutverk þeirra er m.a. að gera tillögur um almenn markmið náms, skilgreina þarfir fyrir kunnáttu og hæfni og gera tillögur um lokamarkmið náms.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Ráðið er svo skipað:</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;</span>Aðalmenn:&nbsp;</p> <ul> <li><span> Selma Kristjánsdóttir, samkvæmt tilnefningu Alþýðusambands Íslands</span></li> <li><span>Signý Aðalsteinsdóttir, samkvæmt tilnefningu Alþýðusambands Íslands</span></li> <li><span>Marta Ólöf Jónsdóttir, samkvæmt tilnefningu Bandalags starfsmanna ríkis og bæja</span></li> <li><span>Jóhanna Laufdal, samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins</span></li> <li><span>Gunnur Líf Gunnarsdóttir, samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins</span></li> <li><span>Sveinborg Hafliðadóttir, samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins</span></li> <li><span>Jakob Ómarsson, samkvæmt tilnefningu Skólameistarafélags Íslands og Kennarasambands Íslands</span></li> </ul> <p><span>Varamenn:</span></p> <ul> <li><span>Eiður Stefánsson, samkvæmt tilnefningu Alþýðusambands Íslands</span></li> <li>Kristlind Viktoría Leifsdóttir Sörensen, samkvæmt tilnefningu Alþýðusambands Íslands</li> <li>Sigrún Ómarsdóttir, samkvæmt tilnefningu Bandalags starfsmanna ríkis og bæja</li> <li>Katrín Ósk Einarsdóttir, samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins</li> <li>Ragna Vala Kjartansdóttir, samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins</li> <li>Björg Ársælsdóttir, samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins</li> <li>Ólöf Björg Kristjánsdóttir, samkvæmt tilnefningu Skólameistarafélags Íslands og Kennarasambands Íslands</li> </ul> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Skipunartími er frá 12. maí 2023 til 11. maí 2027.&nbsp;</span><strong><span><br /> </span></strong></p> <div>&nbsp;</div> <br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriStarfsgreinaráð snyrtigreina 2023-2027<p><span>Starfsgreinaráð snyrtigreina er skipað samkvæmt ákvæði 24. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla. Starfsgreinaráð eru hvert á sínu sviði ráðherra til ráðgjafar um starfsnám á framhaldsskólastigi. Hlutverk þeirra er m.a. að gera tillögur um almenn markmið náms, skilgreina þarfir fyrir kunnáttu og hæfni og gera tillögur um lokamarkmið náms.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Ráðið</span>&nbsp;er svo skipað:</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aðalmenn: </p> <ul> <li>Andri Guðmundsson, samkvæmt tilnefningu Alþýðusambands Íslands</li> <li>Erla Björk Guðlaugsdóttir, samkvæmt tilnefningu Alþýðusambands Íslands</li> <li>Hulda Hafsteinsdóttir, samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins</li> <li>Heiðdís Rúna Steinarsdóttir, samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins</li> <li>Hafdís Grétarsdóttir, samkvæmt tilnefningu Skólameistarafélags Íslands og Kennarasambands Íslands</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Lárus Arnar Sölvason, samkvæmt tilnefningu Alþýðusambands Íslands</li> <li>Ragnheiður Mekkín Th. Ragnarsdóttir, samkvæmt tilnefningu Alþýðusambands Íslands</li> <li>Sigríður Valdís Bergvinsdóttir, samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins</li> <li>Erna María Eiríksdóttir, samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins</li> <li>Hildur Salína Ævarsdóttir, samkvæmt tilnefningu Skólameistarafélags Íslands og Kennarasambands Íslands</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Skipunartími er frá 9. maí 2019 til 8. maí 2023.</p> <div>&nbsp;</div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriStarfsgreinaráð upplýsinga- og fjölmiðlagreina 2023-2027<p><span>Starfsgreinaráð upplýsinga- og fjölmiðlagreina er skipað samkvæmt ákvæði 24. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla. Starfsgreinaráð eru hvert á sínu sviði ráðherra til ráðgjafar um starfsnám á framhaldsskólastigi. Hlutverk þeirra er m.a. að gera tillögur um almenn markmið náms, skilgreina þarfir fyrir kunnáttu og hæfni og gera tillögur um lokamarkmið náms.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Ráðið er svo skipað:</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Aðalmenn:&nbsp;</span></p> <ul> <li><span>Georg Páll Skúlason, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands</span></li> <li><span>Jakob Tryggvason, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands</span></li> <li><span>Anna Lilja Þórisdóttir, tilnefnd af Blaðamannafélagi Íslands</span></li> <li><span>Anna Gunnhildur Ingvarsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins</span></li> <li><span>Ingibjörg St. Ingjaldsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins</span></li> <li><span>Guðbrandur Magnússon, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins</span></li> <li><span>Bjargey Gígja Gísladóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands</span></li> </ul> <p><span>Varamenn:</span></p> <ul> <li><span>Hrönn Magnúsdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands</span></li> <li><span>Sigurjón Guðni Ólason, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands</span></li> <li><span>Auðunn Arnórsson, tilnefndur af Blaðamannafélagi Íslands</span></li> <li><span>Jón Svan Sverrisson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins</span></li> <li><span>Ólafur E. Stolzenwald, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins</span></li> <li><span>Gunnar Sigurðsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins</span></li> <li><span>Hákon Már Oddsson, tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands</span></li> </ul> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Skipunartími er frá 9. maí 2023 til 8. maí 2027.</span></p> <div>&nbsp;</div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriStarfshópur nýrrar sjálfsvígsforvarnaáætlunar<p><span>Aðgerðaáætlun til að fækka sjálfsvígum á Íslandi er frá árinu 2018. Ísland er nú þátttakandi í Evrópuverkefninu Joint Action ImpleMENTAL 2022-2024 sem meðal annars snýr að innleiðingu gagnreyndra sjálfsvígsforvarna að fyrirmynd Austurríkis.<br /> Áríðandi er að uppfæra aðgerðir í sjálfsvígsforvörnum, aðlaga þær nýjustu vísindum og tengja aðgerðir við núgildandi stefnu og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum auk lýðheilsustefnu og heilbrigðisstefnu.<br /> </span></p> <p><span>Starfshópur nýrrar sjálfsvígsforvarnaáætlunar hefur þau verkefni að rýna fyrri aðgerðaáætlun til gagns. Starfshópurinn skal á þeim grunni smíða nýja kostnaðarmetna aðgerðaáætlun sem er löguð að nútímanum, viðeigandi stefnumótun og samkvæmt bestu sjálfsvígsforvarnavísindum. Aðgerðir skulu skilgreindar út frá tilgangi, ábyrgð, samstarfsaðilum og samfélagsáhrifum.&nbsp;</span></p> <p><span>Starfshópurinn getur kallað til sín aðra sérfræðinga og haghafa eftir þörfum, s.s. fulltrúa frá hagsmunasamtökum, mennta- og barnamálaráðuneyti, félags- og vinnumarkaðsráðuneyti, dómsmálaráðuneyti og Sambandi íslenskra sveitarfélaga.&nbsp;<br /> <br /> <strong>Starfshópinn skipa</strong></span></p> <ul> <li><span>Guðrún Jóna Guðlaugsdóttir, verkefnastjóri sjálfsvígsforvarna hjá embætti landlæknis, formaður hópsins</span></li> <li><span>Ingibjörg Sveinsdóttir, heilbrigðisráðuneyti</span></li> <li><span>Sigrún Sigurðardóttir, prófessor við heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri, fyrir hönd Geðhjálpar&nbsp;</span></li> <li><span>Liv Anna Gunnell, sálfræðingur, Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu&nbsp;</span></li> <li><span>Jóhanna María Eyjólfsdóttir, djákni, fagstjóri Sorgarmiðstöðvar</span></li> <li><span>Sigurður Páll Pálsson, geðlæknir, Landspítala</span></li> <li><span>Grétar Björnsson, félagsráðgjafi, fyrir hönd Hugarafls&nbsp;</span></li> <li><span>Ásta Ingibjörg Pétursdóttir, prestur, Langholtskirkja&nbsp;</span></li> <li><span>Guðríður Haraldsdóttir, sálfræðingur, fyrir hönd Geðheilsumiðstöðvar barna</span></li> <li><span>Tómas Kristjánsson, sálfræðingur og dósent við HÍ, fyrir hönd Píetasamtakanna</span></li> </ul> <p><span>&nbsp;</span>Starfshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra frá 7. febrúar 2024 og skal&nbsp;skila nýrri aðgerðaáætlun í sjálfsvígsforvörnum fyrir lok ágúst 2024.&nbsp;</p>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur ráðuneyta sem sinna eftirliti með stjórnsýslu sveitarfélaga<span>Innviðaráðherra hefur skipað starfshóp ráðuneyta sem sinna eftirliti með stjórnsýslu sveitarfélaga. Hópurinn hefur það hlutverk að leysa úr álitamálum er varða valdmörk innviðaráðuneytis, mennta- og barnamálaráðuneytis og félags- og vinnumarkaðsráðuneytis og vera vettvangur fyrir samráð vegna erinda sem heyra mögulega undir málefnasvið ráðuneytanna. <br /> <br /> Verkefni hópsins er einkum tvíþætt:&nbsp;<br /> 1.<span style="white-space: pre;"> </span>Að vera samráðsvettvangur og taka ákvörðun um málsmeðferð erinda er varða umkvartanir borgaranna yfir stjórnsýslu sveitarfélaga þar sem álitamál er um valdmörk ráðuneytanna.&nbsp;<br /> 2.<span style="white-space: pre;"> </span>Ákveða verklag um aðkomu ráðuneytanna vegna beiðna um staðfestingu á samningum um samvinnu sveitarfélaga, sbr. 93. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, 3. mgr. 5. gr. laga nr. 38/2018, um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, 3. mgr. 5. gr. laga nr. 40/1991, um félagsþjónustu sveitarfélaga og 1. mgr. 45. gr. laga um grunnskóla.&nbsp;<br /> <br /> Starfshópurinn er þannig skipaður:&nbsp;<br /> Hafdís Gísladóttir, lögfræðingur í innviðaráðuneytinu, formaður hópsins,<br /> Theódóra Sigurðardóttir, lögfræðingur í mennta- og barnamálaráðuneytinu,<br /> Rán Þórisdóttir, lögfræðingur í félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu.<br /> <br /> Til vara eru Björn Ingi Óskarsson, lögfræðingur í innviðaráðuneytinu, Sigríður Lára Ásbergsdóttir, sérfræðingur í mennta- og barnamálaráðuneytinu, og Soffía Dóra Jóhannsdóttir, sérfræðingur í félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu. Með hópnum starfar Jóhanna Sigurjónsdóttir, sérfræðingur í innviðaráðuneytinu.<br /> <br /> Starfshópurinn er skipaður ótímabundið.</span> <div>&nbsp;</div>InnviðaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur ráðuneyta um orkuskipti<p><span>Skipaður 1. júlí 2020.<br /> Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra og umhverfis- og auðlindaráðherra hafa skipað samstarfshóp ráðuneyta til að gæta að samhæfingu aðgerða og áætlana er varða orkuskipti og fylgja eftir áðurnefndri skýrslu starfshópsins.</span></p> <p>Starfshópurinn skal skila tillögum sínum til ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra og umhverfis- og auðlindaráðherra fyrir 15. desember. nk. Þar skulu sett fram skilgreind verkefni, tillaga að forgangsröðun þeirra og útfærslu fjármagns fyrir árið 2020, auk samantektar um aðrar aðgerðir á sviði orkuskipta sem hópurinn telur mikilvægt að gripið sé til á vegum stjórnvalda. &nbsp;hópnum. Í tillögunum skal m.a. tilgreina hver fari með ábyrgð einstakra aðgerða, áætlaða fjárþörf og lagt mat á væntan árangur með viðeigandi mælikvörðum. Einnig skulu drög að sýn hópsins varðandi útdeilingu fjármagns fyrir árið 2021 liggja fyrir.&nbsp;</p> <p><span>Starfshópnum er falið að hafa samráð við haghafa til að fá fram skoðanir og upplýsingar um það hvar mest er þörf á uppbyggingu sem greitt getur sem best og hraðast fyrir orkuskiptum og samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda hér á landi.&nbsp;</span></p> <p><span>Samstarfshópurinn er skipaður sem hér segir:&nbsp;</span></p> <p><span><strong>Frá umhverfis- orku- og loftslagsráðuneyti</strong><br /> Erla Sigríður Gestsdóttir, formaður<br /> Helga Barðadóttir<br /> Anna Sigurveig Ragnarsdóttir, til vara</span></p> <p><span><strong>Frá forsætisráðuneyti</strong><br /> </span>Henný Hinz</p> <p><span><strong>Frá innviðaráðuneyti</strong><br /> Eggert Ólafsson<br /> Ásta Þorleifsdóttir, til vara</span></p> <p><strong>Frá fjármála- og efnahagsráðuneyti</strong><br /> Rakel Jensdóttir<br /> Íris Hannah Atladóttir, til vara</p> <p>&nbsp;</p> <p><span></span></p>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur sem falið er að vinna að samræmdri skráningu upplýsinga og skilvirkari gagnaöflun í þjónustu við fatlað fólk <span></span> <p><span>Þann 15. desember 2023 undirrituðu félags- og vinnumarkaðsráðherra, innviðaráðherra, fjármála- og efnahagsráðherra og Samband íslenskra sveitarfélaga samkomulag um breytingu á fjármögnun þjónustu við fatlað fólk. Samkomulagið kveður m.a. á um tryggja skuli samræmda skráningu upplýsinga og skilvirka gagnaöflun milli sveitarfélaga og þjónustusvæða sem nýtist við opinbert eftirlit með þjónustu við fatlað fólk.</span></p> <p><span>&nbsp;</span><strong>Starfshópinn skipa:</strong></p> <ul> <li><span>Vignir Örn Hafþórsson, án tilnefningar, formaður hópsins</span></li> <li><span>&nbsp;</span>Anna Gunnhildur Ólafsdóttir, tilnefnd af innviðaráðuneyti</li> <li>Helgi Aðalsteinsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Ómar Sævar Harðarson, tilnefndur af Hagstofu Íslands</li> <li>Tinna Björg Sigurðardóttir, tilnefnd af Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála</li> <li>Guðmundur Sigmarsson, tilnefndur af velferðarsviði Reykjavíkurborgar</li> </ul> <p><span>&nbsp;</span><strong>Til vara:</strong></p> <ul> <li><span>Elmar Björnsson, tilnefndur af innviðaráðuneyti</span></li> <li>Svanhildur Þorsteinsdóttir, tilnefnd af Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála</li> </ul> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Starfshópurinn skal skila tillögum sínum eigi síðar en 30. júní 2024. </span></p> <p><span>Ekki er gert ráð fyrir að greidd verði þóknun fyrir setu í starfshópnum af hálfu ráðuneytisins.</span></p> <p><strong><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span></strong></p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur sem hefur umsjón með eftirfylgni verkefna sbr. 10. gr. samkomulags milli ríkis og sveitarfélaga um breytingu á fjármögnun í þjónustu við fatlað fólk.<span></span> <p><span>Í sáttmála um ríkisstjórnarsamstarf Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar- græns framboðs er kveðið á um að tryggja þurfi jafnræði í þjónustu við fatlað fólk, m.a. með samráði ríkis og sveitarfélaga um endurmat á kostnaði við málaflokk fatlaðs fólks. </span></p> <p><span>Þann 15. desember 2023 undirrituðu félags- og vinnumarkaðsráðherra, innviðaráðherra, fjármála- og efnahagsráðherra og Samband íslenskra sveitarfélaga samkomulag um breytingu á fjármögnun þjónustu við fatlað fólk. Í samkomulaginu er kveðið á um verkefni sem þurfi að framfylgja en þau varða einkum veitingu þjónustu og greiðslur úr Jöfnunarsjóði á grundvelli SIS mats, lágmarksfjölda íbúa á þjónustusvæðum, sértæk húsnæðisúrræði, þriðja stigs þjónustu, samræmda skráningu og gagnaöflun, samræmingu á eftirliti og framkvæmd þjónustu, endurskoðun laga, framtíðarhóp um nýsköpun og þróun þjónustu auk þess sem bókun við samkomulagið tekur til stöðu og framtíðar þjónustu við ungt fólk á hjúkrunarheimilum.</span></p> <p><span>Með hliðsjón af þeim verkefnum sem ofangreint samkomulag tekur til var skipaður eftirfarandi starfshópur:</span></p> <p><span>Starfshópur sem hefur umsjón með eftirfylgni verkefna sbr. 10 gr. samkomulags milli ríkis og sveitarfélaga um breytingu á fjármögnun í þjónustu við fatlað fólk.</span></p> <p><span>Starfshópinn skipa:</span></p> <ul> <li><span>Jóna Guðný Eyjólfsdóttir, formaður hópsins, skipuð án tilnefningar.</span></li> </ul> <ul> <li><span>Árni Sverrir Hafsteinsson, tilnefndur af innviðaráðuneyti.</span></li> </ul> <ul> <li><span>Marta Guðrún Skúladóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneyti.</span></li> </ul> <ul> <li><span>Helga María Pálsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</span></li> </ul> <ul> <li><span>Ólafur Þór Ólafsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</span></li> </ul> <p><span>Í samræmi við reglur um nefndarstörf á vegum ríkisins er ekki greitt sérstaklega fyrir setu í starfshópnum.</span></p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur til að fylgja eftir tillögum í greingargerð starfshóps heilbrigðisráðuneytisins um yngra fólk á hjúkrunarheimilum<p><span>Starfshópur heilbrigðisráðuneytisins&nbsp; með fulltrúum félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins, Örykjabandalags Íslands, Sambands íslenskra sveitarfélaga og Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu, til að fylgja eftir tillögum í greinargerð starfshóps heilbrigðisráðuneytisins og félags- og vinnumarkaðsráðneytisins um yngra fólk á hjúkrunarheimilum.<br /> <br /> Starfshópnum er falið að vinna áfram með þær grunnupplýsingar sem fram koma í greinargerð ráðuneytahópsins, ásamt því að meta sérstaklega þarfir yngri einstaklinga á hjúkrunarheimilum.&nbsp; Í fyrstu verði fyrst og fremst horft til þeirra einstaklinga sem eru yngri en 60 ára og flust hafa á hjúkrunarheimili. Greina þarf þarfir einstaklinga fyrir félags- og heilbrigðisþjónustu sérstaklega og finna úrræði við hæfi, ef vilji einstaklingsins stendur til þess að skipta um búsetu. Þá er hópnum einnig falið að skoða aukna samþættingu félags- og heilbrigðisþjónustu við einstaklinga með NPA samning. Lagðar verði fram tillögur að kostnaðarskiptingu ríkis og sveitarfélaga vegna þjónustu við fatlað fólk, með mati á umfangi félagslegra þarfa og heilbrigðisþarfa. Skoða sérstaklega hvernig bæta megi upplýsingar til fatlaðs fólks um hvert það getur leitað eftir þjónustu og mati á þjónustuþörf.&nbsp;<br /> <br /> Þá er starfshópnum ætlað að hafa víðtækt samráð við félagasamtök um langvinna sjúkdóma.<br /> <br /> <strong>Starfshópinn skipa</strong><br /> <span style="white-space: pre;"></span></span></p> <ul> <li><span style="white-space: normal;">Selma M. Reynisdóttir, sérfræðingur í heilbrigðisráðuneyti án tilnefningar, formaður</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Anna Klara Georgsdóttir, tilnefndur af félags- og vinnumarkaðsráðuneyti&nbsp;</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Valgerður Guðbjörnsdóttir, tilnefnd af Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Rannveig Einarsdóttir, tilnefnd að Sambandi íslenskra sveitarfélaga</span></li> <li>Bergþóra Bergsdóttir, tilnefnd af Öryrkjabandalagi Íslands</li> </ul> <p><span>Hrafnhildur Ýr Erlendsdóttir, sérfræðingur í heilbrigðisráðuneytinu, er starfsmaður hópsins.</span></p> <p><span>Starfshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra 28. apríl 2023.&nbsp;Gert er ráð fyrir að hópurinn skili tillögum sínum til heilbrigðisráðherra fyrir lok árs 2023.&nbsp;<br /> </span> </p> <div>&nbsp;</div>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur til að kanna stöðu hnúðlax <span></span> <p><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman', serif;">Matvælaráðherra hefur skipað starfshóp til</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman', serif;"> að kanna stöðu hnúðlax og koma með tillögur til ráðherra um aðgerðir og lagabreytingar.</span></p> <p><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman', serif;">Starfshópurinn er þannig skipaður:</span></p> <p><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman', serif;">Aðalmenn:</span></p> <p><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman', serif;">Skúli Kristinn Skúlason, formaður, tilnefndur af matvælaráðuneyti</span></p> <p><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman', serif;">Sigríður Norðmann, tilnefnd af matvælaráðuneyti</span></p> <p><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman', serif;">Guðni Guðbergsson, tilnefndur af Hafrannsóknastofnun</span></p> <p><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman', serif;">Guðni Magnús Eiríksson, tilnefndur af Fiskistofu</span></p> <p><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman', serif;">Gunnar Örn Petersen, tilnefndur af Landssambandi veiðifélaga</span></p> <p><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span></p> <p><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman', serif;">Varamenn:</span></p> <p><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman', serif;">Agnar Bragi Bragason, tilnefndur af matvælaráðuneyti</span></p> <p><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman', serif;">Guðmundur Jóhannesson, tilnefndur af matvælaráðuneyti</span></p> <p><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman', serif;">Ragnhildur Helga Jónsdóttir, tilnefnd af Landssambandi veiðifélaga</span></p> <p><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman', serif;">Svana Helgadóttir, tilnefnd af Fiskistofu</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p>MatvælaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur til að tryggja eftirfylgni efnahagsaðgerða vegna heimsfaraldurs kórónaveiru<p><strong>Nefndarmenn:</strong></p> <p>Tómas Brynjólfsson, formaður, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðherra<br /> Benedikt Árnason, tilnefndur af forsætisráðherra<br /> Gissur Pétursson, tilnefndur af félagsmálaráðherra<br /> Helga Jónsdótir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðherra<br /> Ingilín Kristmannsdóttir, tilnefnd af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra<br /> Marta G. Skúladóttir, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðherra</p> <p><strong>Með nefndinni starfa</strong>:</p> <p>Hilda Cortez og Steinunn Sigvaldadóttir</p> <p><strong>Skipuð:</strong> 29. júní 2020</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur til að vinna að þróun og nýsköpun í þjónustu við fatlað fólk. <span></span> <p style="text-align: justify;"><span>Starfshópurinn skal taka mið af þeim aðgerðum sem tilgreindar eru í tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks fyrir árin 2024-2027 og þeim tillögum sem fram koma í skýrslu starfshóps um kostnaðarskiptingu ríkis og sveitarfélaga vegna þjónustu við fatlað fólk. Hópurinn skal viðhafa reglubundið samráð við verkefnastjórn um gerð landsáætlunar um innleiðingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>&nbsp;</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Starfshópinn skipa:&nbsp;</span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span>Anna Klara Georgsdóttir, án tilnefningar, formaður hópsins.</li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span>Árni Sverrir Hafsteinsson, tilnefndur<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"> af innviðaráðuneyti.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span>Íris Huld Christersdóttir, tilnefnd<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"> af fjármála- og efnahagsráðuneyti</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span>Þór Hauksson Reykdal, tilnefnd<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">ur af mennta- og barnamálaráðuneyti</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span>Ólafur Grétar Kristjónsson, tilnefnd<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">ur af háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span>Selma Margrét Reynisdóttir, tilnefnd<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"> af heilbrigðisráðuneyti.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span>Katrín Harpa Ásgeirsdóttir, tilnefnd<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"> af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span>Ólafur Garðar Rósinkarsson, tilnefnd<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">ur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span>Alma Ýr Ingólfsdóttir, tilnefnd<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"> af ÖBÍ réttindasamtökum.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span>Anna Lára Steindal, tilnefnd<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"> af Landssamtökunum Þroskahjálp.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span>Grímur Atlason, tilnefnd<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">ur af Geðhjálp.</span></li> </ul>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um aðgerðir til varnar útbreiðslu sýklalyfjaónæmra baktería<p><span> <br /> <br /> Verkefnið er unnið í samstarfi heilbrigðisráðuneytisins, matvælaráðuneytis og umhverfis-, orku- og loftlagsráðuneytis og mun formaður hópsins eiga reglulega fundi með ráðuneytisstjórum þessara ráðuneyta.<br /> <br /> Ónæmi gegn sýklalyfjum hefur farið ört vaxandi í heiminum sem gerir meðferð ýmissa sýkinga afar erfiða. Á heimsvísu lætur fjöldi fólks lífið á hverju ári af völdum sýklalyfjaónæmra baktería.<br /> <br /> Alþjóðastofnanir á sviði heilbrigðismála, matvæla og umhverfis hafa bent á að útbreiðsla sýklalyfjaónæmis sé ein helsta heilbrigðisógn manna í dag. Þessar stofnanir hafa einnig hvatt þjóðir til að grípa til allra mögulegra ráða til að stemma stigu við útbreiðslunni undir yfirskriftinni ,,Ein heilsa“ (e. One Health) þar sem hugmyndafræðin er sú að heilbrigði manna, dýra&nbsp; og umhverfis sé samtengt, að sjúkdómar berist í menn frá dýrum og umhverfi, og öfugt, sem bregðast þurfi við með heildstæðum hætti. Unnið hefur verið að þessum málum hér á landi og í september 2021 var lokaskýrsla starfshóps um aðgerðaáætlanir o.fl. vegna sýklalyfjaónæmra baktería í mönnum, dýrum, sláturafurðum og matvælum kynnt í ríkisstjórn. Í lokaskýrslunni er lagt til að skipaður verði þverfaglegur hópur til að vinna að aðgerðum.&nbsp;<br /> <br /> Ákveðið hefur því verið að skipa starfshóp í samræmi við ofangreint sem hefur það hlutverk að auka þverfaglegt samstarf á þessu sviði og móta framtíðarsýn í málaflokknum til næstu 10 ára. Þá er hópnum falið að móta aðgerðaáætlun í málefnum sýklalyfjaónæmis til næstu 5 ára og leggja til leiðir til að koma aðgerðum til framkvæmda auk þess að vinna að vitundarvakningu í samfélaginu um sýklalyfjaónæmi.<br /> <br /> <strong>Starfshópinn skipa</strong></span></p> <ul> <li><span>Þórólfur Guðnason, fyrrverandi sóttvarnalæknir, án tilnefningar, formaður</span></li> <li><span>Anna Margrét Halldórsdóttir, tilnefnd af sóttvarnalækni</span></li> <li><span>Hólmfríður Þorsteinsdóttir, tilnefnd af Umhverfisstofnun</span></li> <li><span>Jón Steinar Jónsson, tilnefndur af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins</span></li> <li><span>Karl Gústaf Kristinsson, tilnefndur af Landspítala</span></li> <li><span>Þórunn Rafnar Þorsteinsdóttir, tilnefnd af Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræðum að Keldum</span></li> <li><span>Vigdís Tryggvadóttir, tilnefnd af Matvælastofnun</span></li> <li>Guðlín Steinsdóttir, án tilnefningar og jafnframt starfsmaður starfshópsins</li> </ul> <p><span><br /> Starfshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra frá 23. nóvember 2022 til næstu tveggja ára.&nbsp;<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um áfengis- og vímuvarnastefnu<p><span>Hlutverk starfshópsins er að semja uppfærða heildarstefnu í áfengis- og vímuvörnum sem skal taka til forvarna, meðferðarúrræða, eftirfylgni meðferða, endurhæfingar og lagaumhverfis. Þá skal við gerð stefnunnar höfð hliðsjón af vísindum, gagnreyndri þekkingu, klínískum leiðbeiningum og alþjóðlegum stöðlum. Jafnframt er æskilegt að stefnan taki mið af mismunandi þörfum hópa með tilliti til meðferðar við fíknisjúkdómi, t.d. ungmenna, kvenna, aldraðra, hinsegin fólks og einstaklinga með alvarlegan langvinnan fíknivanda. Þess skal gætt að tenging verði við stefnu og aðgerðir um skaðaminnkun sem starfshópur skipaður af heilbrigðisráðherra vinnur nú að og við aðgerðaáætlun í geðmálum sem geðráð fer með. Þá verður þess farið á leit við starfshópinn að með stefnunni fylgi tillögur að aðgerðum ásamt kostnaðaráætlun við hverja þeirra.&nbsp;<br /> <br /> <strong>Starfshópinn skipa</strong></span></p> <ul> <li><span>Kristín I. Pálsdóttir, tilnefnd af Rótinni, formaður starfshópsins</span></li> <li><span>Helga Sif Friðjónsdóttir, án tilnefningar, heilbrigðisráðuneyti&nbsp;</span></li> <li><span>Birna Sigurðardóttir, tilnefnd af félags- og vinnumarkaðsráðuneyti</span></li> <li><span>Kjartan Jón Bjarnason, tilnefndur af dómsmálaráðuneyti&nbsp;</span></li> <li><span>Hrafnkell Tumi Kolbeinsson, tilnefndur af mennta- og barnamálaráðuneyti&nbsp;</span></li> <li><span>Sveinbjörn Kristjánsson, tilnefndur af embætti landlæknis&nbsp;</span></li> <li><span>Guðlaug Unnur Þorsteinsdóttir, tilnefnd af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins</span></li> <li><span>Elías Guðmundsson, tilnefndur af Krýsuvíkursamtökunum</span></li> <li><span>Guðrún Dóra Bjarnadóttir, tilnefnd af Landspítala</span></li> <li><span>Ingunn Hansdóttir, tilnefnd af SÁÁ</span></li> <li><span>Valdimar Þór Svavarsson, tilnefndur af Samhjálp</span></li> <li><span>Arndís Vilhjálmsdóttir, tilnefnd af Afstöðu, félagi fanga</span></li> </ul> <p><span>Starfsmaður hópsins er Andrea Jónsdóttir, heilbrigðisráðuneytinu.<br /> </span></p> <p><span>Hópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra 20. febrúar 2024 og skal skila niðurstöðum sínum til ráðherra fyrir 1. september 2024.&nbsp;<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um afkomuöryggi, atvinnuþátttöku og húsnæðiskost eldra fólks <p>Í sáttmála um ríkisstjórnarsamstarf Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs er lögð áhersla á að gera eldra fólki kleift að vera virkir þátttakendur á vinnumarkaði meðal annars með auknum sveigjanleika í starfslokum þar sem horft verði meðal annars til aukins sveigjanleika í starfslokum hjá hinu opinbera. Áfram skuli bæta afkomu ellilífeyrisþega og í því sambandi verði sérstaklega litið til þeirra sem lakast standa. Einnig kemur fram að&nbsp; almannatryggingakerfi eldra fólks verði endurmetið með það að markmiði&nbsp; að draga úr jaðaráhrifum tekjutenginga og tekjuskatts í almannatryggingum. Þá er mælt fyrir um að mæta sérstaklega þeim sem búa við háan húsnæðiskostnað með auknum stuðningi og auka framboð af ódýru leiguhúsnæði fyrir eldra fólk í samstarfi við sveitarfélögin og samtök aldraðra, m.a. í almenna íbúðakerfinu.&nbsp;<br /> <br /> Þau verkefni stjórnarsáttmála sem hér er fjallað um heyra undir þrjú ráðuneyti,&nbsp; félags- og vinnumarkaðsráðuneyti, fjármála- og efnahagsráðuneyti og innviðaráðuneyti. Starfshópnum er falið að yfirfara fyrirliggjandi tillögur á málefnasviðum ráðuneytanna er varða afkomu, atvinnuþátttöku og húsnæðismál eldra fólks og vinna nýjar tillögur eftir þörfum í samræmi við stefnu ríkisstjórnarinnar í stjórnarsáttmála. Horft verði til þess að bæta afkomu ellilífeyrisþega, ekki síst kjör þeirra sem lakast standa. Áhersla verði lögð á samspil almannatrygginga og lífeyrissjóða, lög um húsnæðisbætur vegna húsnæðisstuðnings, möguleg stofnframlög til almenna íbúðakerfisins til að auka framboð á ódýru leiguhúsnæði fyrir eldra fólk og loks starfsmannastefnu ríkisins og lög um opinbera starfsmenn vegna markmiða um aukinn sveigjanleika í starfslokum hjá hinu opinbera en mikilvægt er að hið opinbera verði leiðandi í starfsmannastefnu hvað varðar sveigjanleika.&nbsp;<br /> <br /> Mikilvægt er að skoða lífskjör og aðbúnað eldra fólks í heild og þarf þess vegna að horfa til fleiri þátta en almannatrygginga í því sambandi og líta sérstaklega til þess hvernig stuðningi við afkomu eldra fólks er háttað í nágrannalöndum okkar. Enn fremur er starfshópnum falið að innleiða mælaborð um líðan og velferð eldra fólks.&nbsp;<br /> <br /> <br /> Starfshópinn skipa</p> <ul> <li>Birna Sigurðardóttir, án tilnefningar, formaður,</li> <li>Anna Borgþórsdóttir Olsen, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneyti. </li> <li>Sigrún Dögg Kvaran, tilnefnd af innviðaráðuneyti.&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Í samræmi við reglur um nefndarstörf á vegum ríkisins er ekki greitt sérstaklega fyrir setu í starfshópnum</p> <div>&nbsp;</div>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um almenna líknarmeðferð á hjúkrunarheimilum<p><span>Hópnum er ætlað að vinna að framgangi líknarmeðferðar á hjúkrunarheimilum og setja þjónustuviðmið.&nbsp;<br /> <br /> Í fimm ára aðgerðaráætlun um líknarþjónustu 2021-2025 kemur m.a. fram að leggja eigi áherslu á að efla líknarmeðferð á hjúkrunarheimilum og tryggja að líknarmeðferð sé í boði fyrir alla þá heimilismenn hjúkrunarheimila sem á þurfa að halda. Í aðgerðaáætluninni segir m.a. „Líknarþjónusta hefst þegar íbúi flyst inn á hjúkrunarheimili og felur í sér opin og stöðug samskipti um einkenna- og líknarmeðferð íbúans …“ (bls. 5). Í aðgerðaáætluninni er tilgreind ein aðgerð tengd þjónustu hjúkrunarheimila í hverjum hinna sjö kafla áætlunarinnar (sbr. kafla heilbrigðisstefnu til ársins 2030).&nbsp;<br /> <br /> Áherslur starfshópsins eru á eftirfarandi þætti aðgerðaáætlunar um líknarþjónustu:<br /> <br /> 2.3 Virk teymisvinna fagstétta á hjúkrunarheimilum.&nbsp;<br /> ·<span style="white-space: pre;"> </span>Skilgreina og leggja til verklag um þverfaglegt teymi um almenna líknarmeðferð innan heimilis/stofnunar, sem gengur þvert á deildir þess.<br /> ·<span style="white-space: pre;"> </span>Leggja til innihald samnings eða samkomulags um aðkomu öldrunarlækna/ krabbameinslækna/heimilislækna með þekkingu á almennri líknarmeðferð, allt eftir þörf íbúa.<br /> <br /> 3.3 Efla sérþekkingu fagfólks sem starfar á hjúkrunarheimilum.<br /> ·<span style="white-space: pre;"> </span>Koma með tillögur að uppbyggingu og hlutverki tengiliðanets á hjúkrunarheimilum.<br /> ·<span style="white-space: pre;"> </span>Koma með tillögur að því hvernig efla megi og meta þekkingu starfsfólks hjúkrunarheimila á almennri líknarmeðferð.<br /> <br /> 5.2 Að útbúa líknarrými í tengslum við hjúkrunarrými fyrir sjúklinga í heimaþjónustu um allt land.&nbsp;<br /> ·<span style="white-space: pre;"> </span>Leggja fram tillögur um endurskoðun kröfulýsingar fyrir hjúkrunarheimili hvað varðar rekstur á líknarrýmum.<br /> ·<span style="white-space: pre;"> </span>Leggja fram tillögur að viðmiðum um innlagnir í líknarrými hjúkrunarheimila.<br /> <br /> 6.2 Tryggja gæði líknarþjónustu á hjúkrunarheimilum.&nbsp;<br /> ·<span style="white-space: pre;"> </span>Leggja fram tillögur að stöðluðum verkferlum um almenna líknarmeðferð á hjúkrunarheimilum og hvernig meta megi ánægju skjólstæðinga og aðstandenda með þjónustuna.<br /> ·<span style="white-space: pre;"> </span>Setja fram tillögu að skilgreiningu viðmiða um mönnun í líknarmeðferð á hjúkrunarheimilum.&nbsp;<br /> ·<span style="white-space: pre;"> </span>Setja fram tillögur að hæfnikröfum og matskvörðum um færni starfsfólks í veitingu almennrar líknarmeðferðar á hjúkrunarheimilum.&nbsp;<br /> <br /> Þótt áherslur í starfi hópsins verði á ofangreindar fjórar aðgerðir verður honum auk þess falið að skoða aðra þá þætti sem stutt geta við faglega uppbyggingu líknarþjónustu á hjúkrunarheimilum.<br /> <br /> <strong>Starfshópinn skipa</strong></span></p> <ul> <li><span style="white-space: normal;">Svandís Íris Hálfdánardóttir, tilnefnd af Líknarmiðstöð Landspítalans, formaður</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Berglind Víðisdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Bjarney Sigurðardóttir, tilnefnd af Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Margrét Guðmundsdóttir, tilnefnd af Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Dóra Björk Jóhannesdóttir, tilnefnd af Líknarmiðstöð Sjúkrahússins á Akureyri</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Ólafur Helgi Samúelsson, tilnefndur af Embætti landlæknis</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Þórhildur Kristinsdóttir, tilnefnd af Embætti landlæknis</span></li> <li><span><span style="white-space: normal;">Heiðbjört Ófeigsdóttir, tilnefnd af Sjúkratryggingum Íslands.</span><br /> <br /> Hrafnhildur Ýr Erlendsdóttir, sérfræðingur í heilbrigðisráðuneytinu er starfsmaður hópsins.</span></li> </ul> <p><span><br /> Starfshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra 11. desember 2023 og er&nbsp;falið að leggja fram tillögur til heilbrigðisráðherra innan níu mánaða frá skipun hans.&nbsp;<br /> </span></p>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um almenningssamgöngur á milli höfuðborgarsvæðisins og Keflavíkurflugvallar<span></span> <p><span>Starfshópurinn hefur það hlutverk að greina leiðir til að bæta almenningssamgöngur milli höfuðborgarsvæðisins og Keflavíkurflugvallar með umhverfisvænum hætti og leggja fram tillögur til úrbóta, bæði til skemmri tíma (fyrir nk. sumar) og lengri (næstu þrjú ár). Horft verður m.a. til leiðakerfis, þjónustustigs, verðskrár, staðsetningar og umgjörðar biðstöðva og kolefnisfótspors.</span></p> <p>Niðurstöður og tillögur að úrbótum fyrir næsta sumar liggi fyrir í apríl 2023. Tillögur til lengri tíma liggi fyrir í september 2023. Skipunartími er til 30. september 2023.</p> <p>Starfshópurinn er þannig skipaður:</p> <p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Valgerður B. Eggertsdóttir, formaður, án tilnefningar,</p> <p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Anton Kristinn Guðmundsson, tilnefndur af Sambandi sveitarfélaga á Suðurnesjum,</p> <p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Halldór Jörgensson, tilnefndur af Vegagerðinni,</p> <p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pálmi Freyr Randversson, tilnefndur af Kadeco,</p> <p>•&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Valgerður Gréta Benediktsdóttir, tilnefnd af Strætó,</p> <p><span>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Theodóra S. Þorsteinsdóttir, tilnefnd af Isavia.</span></p>InnviðaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um aukin náms- og starfstækifæri fyrir fatlað fólkÍ sáttmála um ríkisstjórnarsamstarf Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs kemur meðal annars fram að tryggja eigi menntunartækifæri fyrir fatlað fólk og að sérstaklega verði horft til þess að bæta afkomu örorkulífeyrisþega og möguleika þeirra til virkni, menntunar og atvinnuþátttöku á eigin forsendum.&nbsp;<br /> <br /> Helstu verkefni starfshópsins eru:<br /> <br /> - Að kortleggja aðgengi fullorðins fatlaðs fólks að námi, þjálfun og stuðningsúrræðum innan skóla og stofnana, hjá fræðsluaðilum og í atvinnulífi.&nbsp;<br /> - Að útbúa yfirlit yfir fjölbreytileika námstilboða og hvort og hvernig auka megi stíganda og samfellu í námi.&nbsp;&nbsp;<br /> - Að taka saman upplýsingar um fjármögnun náms- og stuðningsúrræða fyrir fatlað fólk og meta hvort fá megi betri yfirsýn yfir greiðsluþátttöku eða kostnaðarfyrirkomulag.<br /> - Að koma með tillögur að þróun náms- og stuðningsúrræða fyrir fatlað fólk, meðal annars út frá stafrænum lausnum, nýrri þekkingu eða aðferðum sem auðvelda framkvæmd náms án aðgreiningar.&nbsp;<br /> <br /> Hópurinn skal í vinnu sinni hafa til hliðsjónar samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.<br /> <br /> Starfshópinn skipa:<br /> <span class="no-bullet"></span> <ul> <li>Sara Dögg Svanhildardóttir, án tilnefningar, formaður.</li> <li>Tryggvi Haraldsson, án tilnefningar</li> <li>Bergþóra Hrönn Guðjónsdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands.</li> <li>Þóra Kristín Þórsdóttir, tilnefnd af Bandalagi háskólamanna.</li> <li>Arna Jakobína Björnsdóttir, tilnefnd af BSRB.</li> <li>Einar Mar Þórðarson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneyti.</li> <li>Helga Gísladóttir, tilnefnd af Fjölmennt.</li> <li>Hildur Bettý Kristjánsdóttir, tilnefnd af Fræðslumiðstöð atvinnulífsins.</li> <li>Elín Ebba Ásmundsdóttir, tilnefnd af Geðhjálp.</li> <li>Guðmundur Ármann Pétursson, tilnefndur af háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti.</li> <li>Jóhanna Sigurjónsdóttir, tilnefnd af innviðaráðuneyti.</li> <li>Ægir Karl Ægisson, tilnefndur af Kennarasambandi Íslands.</li> <li>Þór Hauksson Reykdal, tilnefndur af mennta- og barnamálaráðuneyti.</li> <li>Heiðrún Björk Gísladóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins.</li> <li>Þóra Einarsdóttir, tilnefnd af samstarfsnefnd háskólastigsins.&nbsp;</li> <li>Arne Friðrik Karlsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</li> <li>Eyjólfur Sturlaugsson, tilnefndur af Símennt, samtök fræðslu- og símenntunarmiðstöðva.</li> <li>Kristjana Ingibergsdóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands.</li> <li>Björn Finnbogason, tilnefndur af Vinnumálstofnun.</li> <li>Þórir Gunnarsson, tilnefndur af Þroskahjálp.</li> <li>Sunna Elvíra Þorkelsdóttir, tilnefnd af Öryrkjabandalagi Íslands.</li> </ul> <p> Starfsmenn hópsins eru:<br /> <br /> Áslaug Melax, sérfræðingur hjá félags- og vinnumarkaðsráðuneyti, og Hildur Margrét Hjaltested, lögfræðingur hjá félags- og vinnumarkaðsráðuneyti.<br /> <br /> Gert er ráð fyrir að starfhópurinn ljúki störfum fyrir 1. maí 2023.<br /> <br /> Í samræmi við reglur um nefndarstörf á vegum ríkisins er ekki greitt sérstaklega fyrir setu í starfshópnum.&nbsp;</p> <p>Skipaður af félags- og vinnumarkaðsráðherra í desember 2022.</p> <div>&nbsp;</div>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um aukna lyfjafræðilega þjónustu í apótekum, hvítbók og tillögur <p><span>Starfshópur sem hefur það verkefni að skrifa hvítbók um stöðumat lyfjafræðilegrar þjónustu í samanburði við Norðurlönd og tillögur að úrbótum. Ávinningur ráðuneytisins er innlegg í nýja lyfjastefnu.<br /> Á fundi 9. mars 2022 með Hilde Ariansen frá Norska apótekarafélaginu og Ingunni Björnsdóttur dósent við Oslóarháskóla í samfélagslyfjafræði var kynnt fyrir ráðherra og sérfræðingum hluti þeirra þjónustu sem lyfjafræðingar veita nú í norskum apótekum. Farið var í gegnum ráðgjöf er varðar notkun astmalyfja, eftirfylgd þegar sjúklingur fær nýtt hjartalyf og bólusetningar. Þá voru gefnar upp kostnaðartölur bæði verð þjónustunnar og heildarkostnaður. Breytingar urðu á þjónustu apóteka í Noregi í kjölfar þess að skrifuð var hvítbók um þjónustuna í norskum apótekum og hvert skyldi stefna.&nbsp;<br /> Lagt er til að fara svipaða leið hérlendis með skipun starfshóps sem skrifar hvítbók um stöðu íslenskra apóteka, skoðar stöðu þessarar þjónustu í nágrannalöndum, hvernig við tryggjum lyfjafræðilega þjónustu/mönnun apóteka á landsbyggðinni, stöðu netapóteka og tillögur fyrir ráðherra um möguleg næstu skref. Starfshópurinn á að skila skýrslu til ráðherra í lok október næstkomandi.<br /> <br /> <strong>Starfshópinn skipa</strong><br /> <br /> Bjarni Sigurðsson, án tilnefningar, formaður<br /> Björg Þorkelsdóttir, án tilnefningar<br /> Rúna Hauksdóttir Hvannberg, tiln. af Lyfjastofnun<br /> Heimir Jón Heimisson, tiln. af Lyfjafræðingafélagi Íslands<br /> Þórbergur Egilsson, tiln. af lyfsalahópi Samtaka verslunar og þjónustu<br /> Hákon Steinsson, tiln. af lyfsalahópi Félags atvinnurekenda<br /> Dr. Anna Bryndís Blöndal, tiln. af Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu og lyfjafræðideild Háskóla Íslands<br /> Ólafur Adolfsson, tiln. fulltrúi landsbyggðarapóteka<br /> Sigríður Pálína Arnardóttir, fulltrúi með reynslu frá Noregi við lyfjafræðilega þjónustu í apótekum</span></p> <p><span>Starfshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra 22. september 2022 og skal skila skýrslu til ráðherra í lok október 2022.</span></p>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um bætt aðgengi barna að hestamennsku<p>Starfshópur um bætt aðgengi barna að hestamennsku er þannig skipaður:</p> <ul> <li>Guðni Halldórsson, formaður, án tilnefningar</li> <li>Edda Rún Ragnarsdóttir, tilnefnd af Landssambandi hestamannafélaga</li> <li>Hákon Hákonarson, tilnefndur af Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands</li> <li>Eva Margrét Jónudóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> </ul> <p>Mælst er til þess að hópurinn ljúki störfum fyrir 1. september 2023.</p> <p>Starfsmaður hópsins er Örvar Ólafsson, sérfræðingur í mennta- og barnamálaráðuneyti.</p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um CBD-olíu<p><span>Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur skipað starfshóp sem hefur það hlutverk að yfirfara gildandi löggjöf m.t.t. framleiðslu og markaðssetningar CBD-olíu sem fæðubótarefnis.&nbsp;<br /> Starfshópnum er jafnframt falið að skrifa frumvarp sem ráðherra tekur ákvörðun um hvort leggja skuli fram á vorþingi 2022.&nbsp;</span></p> <p><span><br /> Starfshópurinn er þannig skipaður:</span></p> <p><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Iðunn Guðjónsdóttir, formaður, skipuð án tilnefningar, <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Björg Þorkelsdóttir, &nbsp;tilnefnd af heilbrigðisráðuneytinu, <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sindri Kristjánsson,&nbsp; tilnefndur af Lyfjastofnun, <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Grímur Ólafsson,&nbsp; tilnefndur af Matvælastofnun.</span></p> <div>&nbsp;</div>MatvælaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um eflingu almenningsíþróttastarfs<p>Starfshópur um eflingu almenningsíþróttastarfs er þannig skipaður:</p> <ul> <li>Gauti Grétarsson, formaður, án tilnefningar</li> <li>Örvar Ólafsson, án tilnefningar</li> <li>Halla Karen Kristjánsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Guðmunda Ólafsdóttir, tilnefnd af Ungmennafélagi Íslands</li> <li>Hildur Karen Aðalsteinsdóttir, tilnefnd af Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands</li> <li>Þráinn Hafsteinsson, tilnefndur af Menntavísindasviði Háskóla Íslands</li> <li>Sveinn Þorgeirsson, tilnefndur af Háskólanum í Reykjavík</li> </ul> <p>Mælst er til þess að starfshópurinn ljúki störfum og skili tillögum til ráðherra fyrir 30. september 2023.</p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um eflingu almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu<p>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra (nú innviðaráðherra) skipaði starfshóp sem hefur það hlutverk að vinna tillögu að endurskoðuðu samkomulagi ríkisins og sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu um eflingu almenningsamgangna á höfuðborgarsvæðinu, sbr. samkomulag varðandi rekstur almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu dags. 26. september 2019. </p> <p>Starfshópurinn er svo skipaður:</p> <ul> <li>Árni Freyr Stefánsson, tilnefndur af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,</li> <li> Steinunn Sigvaldadóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneyti,</li> <li>Sigrún Ólafsdóttir, tilnefnd af forsætisráðuneyti,</li> <li>Birgir Björn Sigurjónsson, tilnefndur af Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu,</li> <li>Guðrún Edda Finnbogadóttir, tilnefnd af Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu,</li> <li>Páll Björgvin Guðmundsson, tilnefndur af Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.</li> </ul> <div>&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>InnviðaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um einingahús<span></span> <p style="text-align: justify;"><span>Í sáttmála Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar- græns framboðs um ríkisstjórnarsamstarf er kveðið á um að í samræmi við flóttamannasamning Sameinuðu þjóðanna eigi Ísland að taka vel á móti umsækjendum um alþjóðlega vernd sem eru í hættu og eiga rétt á að komast í skjól.</span></p> <p>Fjöldi þeirra sem sækja um alþjóðlega vernd hér á landi hefur farið vaxandi síðustu tvö ár og er nauðsynlegt að bregðast við þeirri aukningu, ekki síst í ljósi þess að framboð á leiguhúsnæði hefur farið minnkandi undanfarin misseri. Einn þáttur í slíkri aðgerð er að hefja undirbúning að því að reisa sérstök einingahús fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd.</p> <p><span style="text-align: justify;">Starfshópurinn hefur það hlutverk m.a. að:</span></p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li><span>Kortleggja mögulegar lóðir fyrir uppbyggingu nýrra einingahúsa fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd. Greiningin skal ná til allra sveitarfélaga landsins þar sem íbúar eru 8.000 eða fleiri.</span></li> <li><span>Skilgreina kröfur til einingahúsa fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd. </span></li> <li><span>Meta kostnað, innkaupaferli og annað sem tengist því að reisa einingahús fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd. </span></li> <li><span>Leggja fram tillögur að lóðum til verkefnisins. </span></li> </ul> <p>Starfshópinn skipa:&nbsp;</p> <ul> <li>Þóra Steina Jónsdóttir, formaður, án tilnefningar </li> <li>Ásta Margrét Sigurðardóttir, án tilnefningar.</li> <li>Valdís Ösp Árnadóttir, tilnefnd af innviðaráðuneytinu.</li> <li>Íris Halla Guðmundsdóttir, tilnefnd af Vinnumálastofnun.</li> <li>Ólafur Árnason, tilnefndur af Skipulagsstofnun.</li> <li>Jón Örn Gunnarsson, tilnefndur af Húsnæðis- og Mannvirkjastofnun.</li> <li>Valgerður Rún Benediktsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span>Ekki er greitt sérstaklega fyrir setu í starfshópnum af hálfu ráðuneytisins.</span></p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um einn feril húsnæðisuppbyggingar<span></span> <p><span>Innviðaráðherra hefur skipað starfshóp um einn feril húsnæðisuppbyggingar, sbr. rammasamning ríkis og sveitarfélaga um aukið framboð íbúða 2023-2032 sem undirritaður var 14. júlí 2022.</span></p> <p><span>Verkefni hópsins er að fyrir yfir niðurstöðu þeirrar vinnu sem nú þegar hefur verið unnin varðandi ferli skipulags- og byggingarmála tengdum uppbyggingu húsnæðis. Hópurinn skal greina hvaða þættir eru líklegir til að valda töfum ásamt því hvaða mögulegu flöskuhálsar gætu verið í kerfinu. Afrakstur þeirrar vinnu verði tillögur að umbótum, hvort sem er í verklagi eða regluverki.</span></p> <p><span>Starfshópurinn er svo skipaður:</span></p> <ul> <li><span>Valdís Ösp Árnadóttir, fulltrúi innviðaráðuneytis,</span></li> <li><span>Anna Guðmunda Ingvarsdóttir, fulltrúi Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar,</span></li> <li><span>Vigfús Þór Hróbjartsson, fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga,</span></li> <li><span>Þorvarður Lárus Björgvinsson, fulltrúi Samtaka iðnaðarins,</span></li> <li><span>Ólafur Árnason, fulltrúi Skipulagsstofnunar.</span></li> </ul> <p><span>Verkefnisstjóri er Pétur Ingi Haraldsson, skipulagsfulltrúi.</span></p> <p><span><em>Skipað er til og með 31. maí 2024.</em></span></p>InnviðaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um einstaklingsmiðaða heilbrigðisþjónustu<span></span> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial;">Hlutverk hópsins er að skrifa drög að stefnu í einstaklingsmiðaðri heilbrigðisþjónustu.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial;">Hugtakið einstaklingsmiðuð heilbrigðisþjónusta (EHÞ) byggir á skilningi á því hvað veldur mannlegri fjölbreytni, gögnum sem að henni lúta og hvernig hægt er að nýta þessa auknu þekkingu einstaklingum til góðs. Markmiðið með eflingu EHÞ er að til verði heildstæðar upplýsingar og skilningur á heilsu hvers og eins. Gríðarmiklar erfðaupplýsingar eru til og felast mikil tækifæri í því að nýta þær upplýsingar til að fá yfirsýn, byggja undir ákvarðanir og spár um framvindu sjúkdóma og lækningar. Í því sambandi þarf að skoða hvort efla eigi skimanir og eftirlit með þeim einstaklingum sem eru í aukinni áhættu á að fá sjúkdóma út frá erfðum og öðrum þáttum og þannig bæta heilbrigðisþjónustu.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial;">Hlutverk starfshópsins er að vinna tillögur um hvernig staðið skuli að einstaklingsmiðaðri heilbrigðisþjónustu og leggja fram drög að stefnu í einstaklingsmiðaðri heilbrigðisþjónustu. Í því sambandi þarf starfshópurinn að finna leiðir til að ná utan um þau gögn sem til eru og skilgreina aðgang að gagnagrunnum tengdum heilsufarsupplýsingum. Skoða þarf vel álitamál tengd upplýsingagjöf og samþykki og tryggja góða skráningu, jafnræði og aðgengi að þjónustu. Þá skal skoða lagaumhverfi málaflokksins og hvort þörf sé á breytingum. Við framangreinda vinnu skal líta til stöðu málaflokksins í erlendum samanburði.</span></p> <p><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial;"><strong>Starfshópinn skipa</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial;">Kári Stefánsson, án tilnefningar, formaður</span></li> <li><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial;">Alma D. Möller, tilnefnd af embætti landlæknis</span></li> <li><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial;">Ágúst Ingi Ágústsson, tilnefndur af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins</span></li> <li><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial;">Jón Jóhannes Jónsson, tilnefndur af erfða- og sameindalæknisfræðideild Landspítala</span></li> <li><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial;">Björn Gunnarsson, tilnefndur af Sjúkrahúsinu á Akureyri</span></li> <li><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial;">Nína Hrönn Gunnarsdóttir, tilnefnd af Landssambandi heilbrigðisstofnana</span></li> <li><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial;">Runólfur Pálsson, tilnefndur af Landspítala</span></li> <li><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial;">Svava Sigurðardóttir, tilnefnd af Siðfræðistofnun HÍ</span></li> <li><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial;">Sædís Sævarsdóttir, tilnefnd af Læknafélagi Íslands</span></li> <li><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial;">Halla Þorvaldsdóttir, tilnefnd af Krabbameinsfélagi Íslands</span></li> <li><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial;">Hans Tómas Björnsson, tilnefndur af Heilbrigðisvísindasviði Háskóla Íslands</span></li> <li><span style="font-family: Arial; font-size: 14px;">Ásta Steinunn Thoroddsen, tilnefnd af Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga</span></li> <li><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial;">Kristín Ninja Guðmundsdóttir, fulltrúi heilbrigðisráðuneytisins.</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial;">&nbsp;</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial;">Starfsmaður starfshópsins er Ingibjörg Björnsdóttir, sérfræðingur í heilbrigðisráðuneytinu.</span></p> <p><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial;">&nbsp;</span><span style="font-size: 10.5pt; text-align: justify; font-family: Arial;">Starfshópurinn er skipaður þann 7. júní 2024 og skal skila ráðherra skýrslu fyrir lok árs 2024. </span></p>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um endurgreiðslukerfi vegna kvikmyndagerðar<p>Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra hefur skipað starfshóp sem hefur það hlutverk að meta núverandi endurgreiðslukerfi vegna kvikmyndagerðar í samræmi við tillögu 6 í Kvikmyndastefnu sem gefin var út á síðasta ári.&nbsp;</p> <p>Í starfshópnum munu eiga sæti tveir fulltrúar tilnefndir af Sambandi íslenskra kvikmyndaframleiðenda (SÍK), einn tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneyti, formaður endurgreiðslunefndar og einn fulltrúi tilnefndur af ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra og er hann jafnframt formaður starfshópsins. Áætlað er að starfshópurinn ljúki störfum eigi síðar en 1. maí 2021.&nbsp;</p> <p>Starfshópurinn er þannig skipaður:</p> <ul> <li>Ólafur Teitur Guðnason, formaður</li> <li>Ásgeir Runólfsson</li> <li>Hilmar Sigurðsson</li> <li>Lilja Ósk Snorradóttir</li> <li>Þóra Hallgrímsdóttir</li> </ul>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um endurskoðun aðalnámskrár tónlistarskóla<span></span><span></span> <p>Starfshópurinn er þannig skipaður:</p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li>Óskar Haukur Níelsson, formaður, án tilnefningar</li> <li>Aino Freyja Jarvela, samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Sigrún G. Jóhannesdóttir, samkvæmt tilnefningu&nbsp;Félags kennara og stjórnenda í tónlistarskólum</li> <li>Júlíana Rún Indriðadóttir, samkvæmt tilnefningu Samtaka tónlistarskólastjóra</li> <li>Gunnar Kvaran Hrafnsson, samkvæmt tilnefningu Félags íslenskra hljómlistarmanna&nbsp;</li> <li>Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, samkvæmt tilnefningu Listaháskóla Íslands</li> <li>Kristín Valsdóttir, samkvæmt tilnefningu Listaháskóla Íslands</li> <li>Sara Natalía Sigurðardóttir, samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra framhaldsskólanema</li> <li>Jökull Jónsson, samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra framhaldsskólanema</li> <li>Andrés Þór Gunnlaugsson, samkvæmt tilnefningu Menntaskóla í tónlist</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Jóhann I. Benediktsson, samkvæmt tilnefningu&nbsp;Félags kennara og stjórnenda í tónlistarskólum&nbsp;</li> <li>Eyþór Ingi Kolbeins, samkvæmt tilnefningu Samtaka tónlistarskólastjóra&nbsp;</li> <li>Sunna Gunnlaugsdóttir, samkvæmt tilnefningu Félags íslenskra hljómlistarmann&nbsp;</li> <li>Elín Anna Ísaksdóttir, samkvæmt tilnefningu Listaháskóla Íslands</li> <li>Ívar Máni Hrannarsson, samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra framhaldsskólanema</li> <li>Árdís Freyja Sigríðardóttir, samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra framhaldsskólanema</li> <li>Birna Hallgrímsdóttir, samkvæmt tilnefningu Menntaskóla í tónlist</li> </ul> <p>Mælst er til þess að hópurinn ljúki störfum fyrir 31. desember 2025.</p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um endurskoðun fyrirkomulags álagningar og ráðstöfunar skipulagsgjalds<p>Innviðaráðherra hefur skipað starfshóp um endurskoðun fyrirkomulags álagningar og ráðstöfunar skipulagsgjalds.</p> <ol> <li><span>Hlutverk starfshópsins er m.a. eftirfarandi:<br /> Að móta tillögur um breytt fyrirkomulag við álagningu skipulagsgjalds. Í því felst að endurskoða grundvöll gjaldsins, sem nú miðast við brunabótamat, og skoða möguleika á öðrum grundvelli, s.s. að miða við rúmmál húsnæðis. Einnig taki starfshópurinn afstöðu til þess á hvaða tíma skipulagsgjald fellur í gjalddaga og hver annist innheimtu þess.</span></li> <li><span>Að endurskoða aðferðir við ráðstöfun gjaldsins til sveitarfélaga, út frá gagnrýni sem komið hefur fram um annars vegar skiptingu þess milli sveitarfélaga og hins vegar að einungis hluti gjaldsins rennur til skipulagsgerðar sveitarfélaga og annarra verkefna á sviði skipulagsmála skv. fjárlögum.</span></li> </ol> <p><span>&nbsp;</span></p> <div><span>Starfshópurinn er svo skipaður:<br /> Jón Björn Hákonarson, formaður, fulltrúi innviðaráðherra,<br /> Ester Anna Ármannsdóttir, fulltrúi innviðaráðherra,<br /> Margrét Þórólfsdóttir, fulltrúi fjármála- og efnahagsráðuneytis,<br /> Guðjón Steinsson, fulltrúi Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar,<br /> Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga,<br /> Þorsteinn Gunnarsson, fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga,<br /> Ólafur Árnason, fulltrúi Skipulagsstofnunar.<br /> </span> <div>&nbsp;</div> <p><em>Skipað er til og með 31. mars 2023.</em></p> </div>InnviðaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um endurskoðun húsnæðisstuðnings við leigjendur<p>Innviðaráðherra hefur ákveðið að skipa starfshóp um endurskoðun húsnæðisstuðnings við leigjendur.</p> <p><span>Hlutverk starfshópsins er að móta tillögur um hvernig sameina megi húsnæðisstuðning við leigjendur í formi húsnæðisbóta og sérstaks húsnæðisstuðnings í eitt stuðningskerfi á vegum ríkisins með það að markmiði að tryggja jafnræði og einfalda stuðningskerfið fyrir leigjendur. Vinna starfshópsins er liður í stuðningi stjórnvalda vegna kjarasamninga á almennum vinnumarkaði samkvæmt yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar, dags. 12. desember 2022, til að styðja við markmið samninganna um að verja kaupmátt og lífskjör launafólks með áherslu á húsnæðismál.<br /> <br /> Við útfærslu tillagna starfshópsins er lagt til grundvallar að byggt verði á niðurstöðu starfshóps um húsnæðisstuðning, í desember 2022, þar sem horft er til þess að við sameiningu kerfanna verði markmiðið að húsnæðiskostnaður tekjulægri heimila á leigumarkaði sé ekki íþyngjandi. Enn fremur verði sérstaklega litið til áhrifa á félagslega viðkvæma hópa, barnafjölskyldur og heimili með þunga framfærslubyrði.&nbsp;<br /> <br /> Þá er starfshópnum falið að leggja heildrænt mat á áhrif sameiningarinnar á einstaka félagshópa og samspil við annan húsnæðisstuðning við leigjendur eftir því sem unnt er.&nbsp;<br /> <br /> Starfshópurinn skal skila ráðherra skýrslu með tillögum sínum fyrir 1. október 2023.<br /> <br /> Starfshópurinn er þannig skipaður:<br /> <br /> Lísa Margrét Sigurðardóttir, án tilnefningar, formaður,<br /> Róbert Farestveit, tiln. af Alþýðusambandi Íslands,<br /> Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, tiln. af BSRB, Bandalagi háskólamanna og Kennarasambandi Íslands,<br /> Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, tiln. af félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu,<br /> Anna Borgþórsdóttir Olsen, tiln. af fjármála- og efnahagsráðuneytinu,<br /> Henný Hinz, tiln. af forsætisráðuneytinu,<br /> Drengur Óla Þorsteinsson, tiln. af Húsnæðis- og mannvirkjastofnun,<br /> Rebekka Valsdóttir, tiln. af innviðaráðuneytinu,<br /> Ása A. Kristjánsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,<br /> Páll Ásgeir Guðmundsson, tiln. af Samtökum atvinnulífsins.<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>InnviðaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um endurskoðun laga um verndar- og orkunýtingaráætlun<p>Skipaður 26. janúar 2024.<br /> Umhverfis-, orku og loftslagsráðuneytið hefur ákveðið að skipa starfshóp til að skoða og gera tillögur í formi frumvarps og greinargerðar til ráðuneytisins um endurskoðun laga 48/2011, um verndar- og orkunýtingaráætlun. Hópnum ber að leggja sérstaka áherslu á að auka skilvirkni í kerfinu í heild og einföldun regluverks.</p> <p><span>Á starfstíma hópsins er gert ráð fyrir ítarlegu samráði við fyrirtæki, stofnanir og samtök sem hafa með málefni orkunýtingar og náttúruverndar að gera, auk samtaka sveitarfélaga.</span></p> <p><span>Gert er ráð fyrir að hægt verði að leggja fram frumvarp til laga á grundvelli tillagna hópsins eigi síðar en á 155. löggjafarþingi.</span></p> <p>Starfshópurinn er þannig skipaður: <br /> Hilmar Gunnlaugsson. hrl., formaður,<br /> Björt Ólafsdóttir, fyrrv. ráðherra umhverfis- og auðlindamála, <br /> Kolbeinn Óttarsson Proppé. fyrrv. alþingismaður. </p> <p>Með hópnum starfa Sigríður Svana Helgadóttir og <br /> Hafsteinn S. Hafsteinsson, lögfræðingar í umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu. <br /> <br /> </p> <br />Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um endurskoðun siðareglna<div>Hlutverk starfshópsins er að:&nbsp;</div> <div style="margin-left: 40px;">a.<span> </span>leiða vinnu við endurskoðun á siðareglum ráðherra, starfsfólks Stjórnarráðsins og ríkisstarfsmanna, m.a. með það að markmiði að tryggja heildarsýn og samræmi siðareglnanna,&nbsp;</div> <div style="margin-left: 40px;">b.<span> </span>taka afstöðu til þess hvort setja þurfi siðareglur fyrir aðstoðarmenn ráðherra og fleiri hópa innan stjórnsýslunnar,&nbsp;</div> <div style="margin-left: 40px;">c.<span> </span>móta áætlun um reglubundna þjálfun allra starfsmanna um siðareglur og opinber heilindi,</div> <div style="margin-left: 40px;">d.<span> </span>móta tillögur um hvernig stuðla megi að því að umræða innan stjórnsýslunnar um heilindi, siðferði í opinberu starfi og fagmennsku sé fastur liður í starfi hennar,</div> <div style="margin-left: 40px;">e.<span> </span>útbúa sértækt námsefni fyrir opinbera starfsmenn um siðferðileg álitamál og heilindi í opinberu starfi, þ. á m. dæmasöfn.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Starfshópurinn skili skýrslu til forsætisráðherra um framangreind atriði í síðasta lagi 1. september 2023.&nbsp;&nbsp;</div> <p>Starfshópinn skipa:</p> <ul> <li><span>Sigurður Kristinsson, prófessor við Háskólann á Akureyri, formaður.&nbsp;</span></li> <li><span>Ásthildur Valtýsdóttir, lögfræðingur í forsætisráðuneytinu.</span></li> <li>Halldóra Friðjónsdóttir, sérfræðingur í fjármála- og efnahagsráðuneytinu.</li> <li>Páll Rafnar Þorsteinsson, doktor í heimspeki, tilnefndur af Siðfræðistofnun Háskóla Íslands.&nbsp;</li> </ul> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>ForsætisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um fjareftirlit með fiskiskipum<p>Starfshópur, skipaður af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, um að tryggja fjareftirlit með fiskiskipum og með vísan til samkomulags frá 8. ágúst 2001 um "verkaskiptingu milli sjávarútvegsráðuneytisins, Fiskistofu og Landhelgisgæslu Íslands á sviði fjareftirlits með fiskiskipum." </p> <p>(Við skipan nefndarinnar var sérstaklega leitað eftir því að tilnefningaraðilar tilnefndu aðila af báðum kynjum til að uppfylla skyldur laga um jafna stöðu kvenna og karla nr. 10/2008. Ef tilnefningaraðilar gátu ekki tilnefnt aðila af báðum kynjum var óskað eftir rökstuðningi sbr. málsl. 2. mgr. 15. gr. laga nr. 10/2008. Allir aðilar tilnefndu karlmann í starfshópinn og skýrðu ástæður þess með vísan til faglegra sjónarmiða eða með vísan til hlutlægra atriða. Í ljósi þessa verður skipunaraðili með vísan til 3. mgr. 15. gr. laga nr. 10/2008 að víkja frá skilyrði 1. mgr. 15. gr. sömu laga).</p> <p>Í starfshópnum eiga sæti: </p> <ul> <li>Skúli Kristinn Skúlason, tilnefndur af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra</li> <li>Sigurjón Friðjónsson, tilnefndur af Fiskistofu</li> <li>Ásgrímur Ásgrímsson, tilnefndur af Landhelgisgæslu Íslands.</li> </ul>MatvælaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um forvarnir og viðbrögð við áföllum í lífi barna<p><span>Starfshópnum er ætlað að kortleggja aðstæður sem líklegar eru til þess að valda alvarlegu áfalli í lífi barns eða aðstandanda þess, greina þjónustuþörf og nauðsynleg úrræði sem gætu dregið úr líkum á áföllum eða áhrifum áfalla og koma með tillögur að úrbótum þvert á þjónustukerfi.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;</span>Starfshópurinn er þannig skipaður:</p> <p><span><br /> Aðalmenn:</span></p> <ul> <li><span>Brynja Dan Gunnarsdóttir, formaður, án tilnefningar</span></li> <li><span>Hákon Sigursteinsson, samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</span></li> <li><span>Helga Sif Friðjónsdóttir, samkvæmt tilnefningu heilbrigðisráðuneytis</span></li> <li><span>Kolbrún Birna Árdal, samkvæmt tilnefningu dómsmálaráðuneytis</span></li> <li><span>Lovísa Jóna Lillendahl, samkvæmt tilnefningu félags- og vinnumarkaðsráðuneytis</span></li> <li><span>Ólöf Ásta Farestveit, samkvæmt tilnefningu Barna- og fjölskyldustofu<br /> <br /> Varamenn:</span></li> <li><span>Birna Sigurðardóttir, samkvæmt tilnefningu félags- og vinnumarkaðsráðuneytis</span></li> <li><span>Heiða Ösp Kristjánsdóttir, samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</span></li> <li><span>Ingibjörg Sveinsdóttir, samkvæmt tilnefningu heilbrigðisráðuneytis</span></li> <li><span>Svanhildur Þorbjörnsdóttir, samkvæmt tilnefningu dómsmálaráðuneytis</span></li> <li><span>Margrét Kristín Magnúsdóttir, samkvæmt tilnefningu Barna- og fjölskyldustofu</span></li> </ul> <p><span>&nbsp;</span>Með hópnum starfa jafnframt sérfræðingar mennta- og barnamálaráðuneytis.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gert er ráð fyrir að starfshópurinn skili tillögum í febrúar 2024.&nbsp;</p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um framtíð læknisþjónustu á Íslandi<p><span>Mönnun læknisþjónustu er ein af helstu áskorunum íslenskrar heilbrigðisþjónustu í dag. Læknisþjónusta er grundvallarþáttur í uppbyggingu heilbrigðiskerfisins og því mikilvægt að kortleggja hver þörfin er fyrir læknisþjónustu í dag og hver hún verður til framtíðar. Út frá því er hægt að meta og skipuleggja nánar mönnun þessarar mikilvægu þjónustu með gæði og öryggi hennar að leiðarljósi.&nbsp;<br /> <br /> Heilbrigðisráðherra hefur því skipað starfshóp til þess að meta þörf á læknisþjónustu til framtíðar. Er sú ákvörðun í samræmi við samkomulag tengt kjarasamningi við Læknafélag Íslands frá því í maí 2023. Hópnum er ætlað að skilgreina hvaða forsendur þurfi að taka tillit til við gerð mönnunarviðmiða lækna og spá um þörf fyrir mannafla. Hópnum er ætlað að leggja til aðgerðir annars vegar til 3 ára og hins vegar til 6 ára varðandi mönnun lækna út frá niðurstöðum fyrrgreindra mönnunarviðmiða og spá um þörf fyrir mannafla.&nbsp;<br /> <br /> Meðal annars er óskað eftir því að starfshópurinn taki sérstaklega til skoðunar:<br /> Þörfina fyrir læknisþjónustu (þjónustuþörf).<br /> Mönnun og afköst í einstökum sérgreinum.<br /> Hvort og hvernig núverandi mönnun og afköst uppfylli núverandi þjónustuþörf.<br /> Gerð viðmiða fyrir mönnun til framtíðar, sem byggjast m.a. á upplýsingum um ofangreinda liði.<br /> Áhrif tækniframfara og sjálfvirknivæðingar (þ.m.t. gervigreindar) á þjónustu- og mönnunarþörf til framtíðar.</span></p> <p><span>Gert er ráð fyrir að starfshópurinn kalli helstu hagaðila að borðinu við sín störf og nýti þá vinnu sem nú þegar á sér stað í heilbrigðisráðuneytinu varðandi heildræna mönnunargreiningu heilbrigðiskerfisins á landsvísu<br /> <br /> <strong>Starfshópinn skipa</strong></span></p> <ul> <li><span style="white-space: normal;">Ólafur Baldursson, án tilnefningar, formaður</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Steinunn Þórðardóttir, án tilnefningar&nbsp;</span></li> <li><span>Theódór Skúli Sigurðsson, tilnefndur af Læknafélagi Íslands</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Oddur Steinarsson, tilnefndur af Læknafélagi Íslands</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Súsanna B. Ástvaldsdóttir, tilnefnd af Læknafélagi Íslands</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Anna Margrét Guðmundsdóttir, tilnefnd af embætti landlæknis</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Ragnar Freyr Ingvarsson, tilnefndur af Læknafélagi Íslands</span><span><br /> </span></li> </ul> <p><span>&nbsp;</span><span>Varamenn</span></p> <ul> <li><span style="white-space: normal;">Margrét Ólafía Tómasdóttir, tilnefnd af Læknafélagi Íslands</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Ragna Sigurðardóttir, tilnefnd af Læknafélagi Íslands</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Teitur Ari Theódórsson, tilnefndur af Læknafélagi Íslands</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Ragnheiður Baldursdóttir, tilnefnd af Læknafélagi Íslands</span></li> </ul> <p><span>Starfsmaður starfshópsins er Ester Petra Gunnarsdóttir, heilbrigðisráðuneytinu.<br /> <br /> Starfshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra 20. september 2023 og&nbsp;er ætlað að skila fyrstu tillögum fyrir árslok 2023.</span></p> <div>&nbsp;</div>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um fyrirkomulag á innkaupum fyrir heilbrigðisstofnanir<p><strong>Starfssvið:</strong></p> <p><span>Starfshópnum er ætlað að meta hvernig markmiðum um hagkvæm innkaup og birgðahald verði best skipað og í því sambandi þarf að greina hvernig skipulagi, ábyrgð og verkaskiptingu verði skipað til að þau þjóni&nbsp; þörfum heilbrigðiskerfisins alls og markmiðum um skilvirkni og hagkvæmni.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn:</strong></span></p> <p>Finnur Árnason, tilnefndur af heilbrigðisráðuneytinu<br /> Guðrún Birna Finnsdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Sigurður Kári Árnason, tilnefndur af heilbrigðisráðuneytinu</p> <p><strong>Skipaður:</strong></p> <p>28. apríl 2023</p> <p>&nbsp;</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um gerð skýrslu (grænbókar) um heildarendurskoðun lífeyrissjóðakerfisins<p><strong>Starfssvið:&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong><span>Að greina stöðu og framtíð lífeyrissjóðakerfisins með heildstæðum hætti&nbsp;</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn:</strong></span></p> <p><span>Elín Björg Jónsdóttir, formaður, án tilnefningar<br /> Vilhjálmur Egilsson, formaður, án tilnefningar<br /> Ágúst Þór Sigurðsson, tilnefndur af félags- og vinnumarkaðsráðherra<br /> Friðrik Jónsson, tilnefndur af Bandalagi háskólamanna<br /> Gerður Guðjónsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga<br /> Halldór Benjamín Þorbergsson,&nbsp; tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Henný Hinz, tilnefnd af forsætisráðherra<br /> Hilmar Harðarson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Ólafur Páll Gunnarsson,&nbsp;tilnefndur af Landssamtökum lífeyrissjóða<br /> </span>Páll Ásgeir Guðmundsson,&nbsp;tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Sonja Ýr Þorbergsdóttir, tilnefnd af BSRB<br /> Tinna Finnbogadóttir, skipuð án tilnefningar<br /> Þórir Gunnarsson,&nbsp;tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> <span>Þórey S. Þórðardóttir, tilnefnd af Landssamtökum lífeyrissjóða</span></p> <p><strong>Skipaður:</strong></p> <p>22. febrúar 2023</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um gerð tillögu um markvissa innleiðingu velsældaráherslna ríkisstjórnarinnar í alla áætlanagerð stjórnvalda<p>Markmið starfshópsins er að bæta yfirsýn og styðja við innleiðingu velsældaráherslna ríkisstjórnarinnar. Áherslurnar verði samofnar í áætlanagerð og ákvarðanatöku í ríkisfjármálum og árangur mældur.</p> <h4>Starfshópinn skipa:</h4> <ul> <li>Daníel Svavarsson, formaður, fulltrúi forsætisráðuneytis</li> <li>Eggert Benedikt Guðmundsson, fulltrúi forsætisráðuneytis</li> <li>Arnheiður Elísa Ingjaldsdóttir, fulltrúi innviðaráðuneytis</li> <li>Rebekka Valsdóttir, fulltrúi innviðaráðuneytis</li> <li>Hilda Hrund Cortez, fulltrúi fjármála- og efnahagsráðuneytis</li> <li>Marta Birna Halldórsdóttir, fulltrúi fjármála- og efnahagsráðuneytis</li> </ul>ForsætisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um hagsmunagæslu í tengslum við uppfærslu loftslagsmarkmiða vegna landnotkunar (LULUCF)<p>Skipaður 27. nóvember 2023.</p> <p>Starfshópnum er falið að rýna og greina reglugerð ESB nr. 2023/839 sem breytir reglugerð ESB nr. 2018/841 um landnotkun, breytta landnotkun og skógrækt (e. Land-use, land-use change and Forestry-LULUCF). Reglugerðin er hluti af gerðum í Fær í 55% loftslags- og orkupakka ESB, sem hrindir í framkvæmd aðgerðum í loftslagsmálum innan ESB/EES í samræmi við hert loftslagsmarkmið til 2030. Fyrirséð er að reglugerðin geti falið í sér verulegar áskoranir fyrir Ísland, bæði vegna kröfu um samdrátt í nettólosun frá landi, en einnig vegna aukinna og breyttra krafna um gæði gagna sem liggja til grundvallar fyrir mati á losun á gróðurhúsalofttegundum og bindingu kolefnis.&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> Verkefni starfshópsins er að kortleggja möguleg áhrif og álitamál, móta tillögur að aðlögunartexta og halda utan um viðræður við framkvæmdastjórn ESB um mögulega aðlögun vegna upptöku gerðarinnar í EES-samninginn og tryggja samræmingu, samvinnu og upplýsingagjöf þvert á stjórnsýsluna.&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> Starfshópurinn mun einnig koma að útfærslu og forgangsröðun aðgerða vegna landnotkunar í tengslum við uppfærslu á aðgerðaáætlun Íslands í loftslagsmálum með hliðsjón af breytinga í LULUCF reglugerðinni.&nbsp;</p> <p><span>Starfshópurinn starfar þar til að ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar um upptöku reglugerðarinnar í EES-samninginn liggur fyrir.</span><br /> &nbsp;<br /> <strong>Án tilnefningar</strong><br /> Vanda Úlfrún Liv Hellsing, formaður, <br /> Elín Björk Jónasdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu matvælaráðuneytis<br /> </strong>Björn Helgi Barkarson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu utanríkisráðuneytis</strong><br /> Ingólfur Friðriksson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu fjármála- og efnahagsráðuneytis</strong><br /> Ólafur Heiðar Helgason&nbsp;<br /> <br /> <br /> </p> <br />Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um happdrætti og fjárhættuspil <p style="margin: 0cm 0cm 0cm 10.8pt; text-align: justify;"><span>Starfshópurinn hefur það hlutverk að kanna mögulegar réttarbætur á sviði happdrættismála. Er hópnum ætlað að gera tillögur til ráðherra um breytingar á lögum og reglugerðum um happdrætti, teljist þær nauðsynlegar, og eftir atvikum að greina fjárþörf til þess að tryggja að mögulegar breytingar geti átt sér stað.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Meðal þess sem starfshópnum er falið að athuga er:</span></p> <p><span>1. Möguleikar núverandi sérleyfishafa á happdrættismarkaði hér á landi til að bjóða upp á spil á netinu.</span></p> <p><span>2. Hvernig hægt sé að stemma stigu við ólöglegri netspilun hér á landi.</span></p> <p><span>3. Að kanna leiðir til að koma á skyldu til að nota spilakort.</span></p> <p><span>4. Hvernig haga skuli leyfisveitingum og eftirliti með happdrættum, þar á meðal tæknilegu eftirliti.</span></p> <p><span>5. Mögulega samvinnu leyfisskyldra happdrætta hér á landi, annað hvort allra eða happdrætta með skylda starfsemi. </span></p> <p><span>6. Hvernig rannsóknum á spilafíkn og ólöglegu fjárhættuspili skuli háttað.</span></p> <p><span>7. Hvernig unnt sé að standa straum af kostnaði við framkvæmd laga um happdrætti og forvörnum og rannsóknum vegna spilavanda.</span></p> <p><span>Starfshópurinn skili fyrstu tillögum sínum til ráðherra eigi síðar en 1. júní 2021.</span></p> <p><span>Starfshópurinn er þannig skipaður:</span></p> <ul> <li><span>Sigurður Kári Kristjánsson, lögmaður og jafnframt formaður, án tilnefningar,</span></li> <li><span>Fanney Óskarsdóttir, lögfræðingur á skrifstofu réttinda einstaklinga, án tilnefningar,</span></li> <li><span>Sveinn M. Bragason, sérfræðingur á skrifstofu fjármála og rekstrar, án tilnefningar,</span></li> <li><span>Auður Cela Sigrúnardóttir, starfsmaður Íslandsspila, tilnefnd af Íslandsspilum,</span></li> <li><span>Lárus Blöndal, lögmaður og forseti Íþrótta- og Ólympíusambands Ísland<strong>s</strong>, tilnefndur af Getspá/Getraunum,</span></li> <li><span>Guðni Bergsson, lögmaður og formaður Knattspyrnusambands Íslands, tilnefndur af Getspá/Getraunum,</span></li> <li><span>Anna Lilja Ragnarsdóttir, löglærður fulltrúi hjá sýslumannsembættinu á Höfn, tilnefnd af sýslumanninum á Suðurlandi,</span></li> <li><span>Guðmundur Löve, framkvæmdastjóri, tilnefndur af happdrætti SÍBS,</span></li> <li><span>Bryndís Hrafnkelsdóttir, forstjóri, tilnefnd af happdrætti HHÍ,</span></li> <li><span>Sigurður Ágúst Sigurðsson, forstjóri, tilnefndur af happdrætti DAS.</span></li> <li><span>Alma Björk Hafsteinsdóttir, fíkni- og fjölskyldumarkþjálfi, tilnefnd af Samtökum áhugafólks um spilafíkn.</span></li> </ul> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Starfsmaður starfshópsins er Árni Grétar Finnsson, lögfræðingur.</span></p> <p>&nbsp;</p>DómsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um hlutverk og skilyrði embættismanna<p>Hlutverk starfshópsins er að leggja mat á stöðu embættismannakerfisins á Íslandi og starfsskilyrði starfsmanna ríkisins með hliðsjón af stöðu og þróun í nágrannalöndum.</p> <p>Starfshópinn skipa:</p> <ul> <li>Bryndís Hlöðversdóttir, ráðuneytisstjóri í forsætisráðuneytinu, formaður</li> <li>Guðmundur Árnason, ráðuneytisstjóri í fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li>Ragnhildur Hjaltadóttir, ráðuneytisstjóri í innviðaráðuneytinu</li> <li>Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, prófessor í opinberri stjórnsýslu</li> </ul>ForsætisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um húsnæðismál endurhæfingarstofnana<p><span>Hlutverk hópsins verður að móta heildstæða stefnu í húsnæðismálum endurhæfingarþjónustu og að skoða leiðir til fjármögnunar á viðhaldi húsnæðis sem hýsir slíka þjónustu, en í þjónustusamningum Sjúkratrygginga Íslands við veitendur endurhæfingarþjónustu er ekki gert ráð fyrir leigu- eða viðhaldskostnaði á húsnæði sem hýsir þjónustuna.&nbsp;</span></p> <p><span>Óskað var eftir tilnefningum í hópinn frá Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu, Sjúkratryggingum Íslands og fjármála- og efnahagsráðuneyti.&nbsp;</span></p> <p><span><strong>Starfshópinn skipa</strong></span></p> <ul> <li><span style="white-space: normal;">Angela G. Eggertsdóttir, án tilnefningar, formaður hópsins</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Sigurjón Norberg Kjærnested, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Júlíana H. Aspelund, tilnefnd af Sjúkratryggingum Íslands</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Hrafn Hlynsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneyti</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Selma Margrét Reynisdóttir, tilnefnd af heilbrigðisráðuneyti</span></li> </ul> <p><span style="white-space: normal;">&nbsp;</span><span>Hrafnhildur Ýr Erlendsdóttir, sérfræðingur í heilbrigðisráðuneytinu er starfsmaður hópsins.&nbsp;<br /> <br /> Starfshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra 30. janúar 2024. Gert er ráð fyrir að hópurinn ljúki störfum fyrir 1. nóvember 2024.&nbsp;<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um innleiðingu laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna<p>Hlutverk hópsins er að styðja við innleiðingu laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna nr. 86/2021.</p> <p>Starfshópurinn er þannig skipaður:</p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li>Halldóra Dröfn Gunnarsdóttir, formaður hópsins, án tilnefningar</li> <li>Sigríður Björk Guðjónsdóttir, tilnefnd af dómsmálaráðuneyti</li> <li>Ása Sjöfn Lórensdóttir, tilnefnd af heilbrigðisráðuneyti</li> <li>Þorsteinn Sæberg, tilnefndur af mennta- og barnamálaráðuneyti</li> <li>Soffía Lárusdóttir, tilnefnd af Ráðgjafar- og greiningarstöð</li> <li>Elfa Svanhildur Hermannsdóttir, tilnefnd af félag- og vinnumarkaðsráðuneyti</li> <li>Páll Ólafsson, tilnefndur af Barna- og fjölskyldustofu</li> <li>María Ingibjörg Kristjánsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Ingunn Hansdóttir, tilnefnd af Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu</li> <li>Rannveig Einarsdóttir, tilnefnd af Samtökum stjórnenda í velferðarþjónustu</li> <li>Helgi Arnarson, tilnefndur af Grunni - félagi fræðslustjóra og stjórnenda á skólaskrifstofum</li> <li>Bóas Valdórsson, tilnefndur af Heimili og skóla - landssamtökum foreldra</li> <li>Geir Finnsson, tilnefndur af Landssambandi ungmennafélaga</li> <li>Sigurveig Þórhallsdóttir, tilnefnd af umboðsmanni barna</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Halla Bergþóra Björnsdóttir, tilnefnd af dómsmálaráðuneyti</li> <li>Ásgerður Arna Sófusdóttir, tilnefnd af heilbrigðisráðuneyti</li> <li>Sigrún Hulda Jónsdóttir, tilnefnd af mennta- og barnamálaráðuneyti</li> <li>Ingólfur Einarsson, tilnefndur af Ráðgjafar- og greiningarstöð</li> <li>Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, tilnefnd af félag- og vinnumarkaðsráðuneyti</li> <li>Guðrún Þorleifsdóttir, tilnefnd af Barna- og fjölskyldustofu</li> <li>Svandís Ingimundardóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Silja Jónsdóttir, tilnefnd af Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu</li> <li>Sveinborg L. Kristjánsdóttir, tilnefnd af Samtökum stjórnenda í velferðarþjónustu</li> <li>Fanney Dóróthe Halldórsdóttir, tilnefnd af Grunni -&nbsp;<span>félagi fræðslustjóra og stjórnenda á skólaskrifstofum</span></li> <li>Guðmundur Björgvin Gylfason, tilnefndur af Heimili og skóla - landssamtökum foreldra</li> <li>Tinna Isebarn, tilnefnd af Landssambandi ungmennafélaga</li> <li>Hafdís Una Guðnýjardóttir, tilnefnd af umboðsmanni barna</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Mælst er til þess að starfshópurinn ljúki störfum fyrir 31. desember 2024.</p> <p>Starfsmaður hópsins er Lilja Katrín Ólafsdóttir, lögfræðingur í mennta- og barnamálaráðuneyti ([email protected])</p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um innviðaleiðMatvælaráðherra hefur skipað starfshópu um innviðaleið.&nbsp;<span></span> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height: normal;tab-stops:-36.0pt 0cm 36.0pt 72.0pt 108.0pt 144.0pt 180.0pt 216.0pt; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;"><span lang="IS" style="color: black;">Hlutverk starfshópsins er að leggja til nánari útfærslu á innviðaleið í formi tillögu að lagaákvæði eða lagaákvæðum í drög að frumvarpi til laga um sjávarútveg.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: black;">Starfshópur um innviðaleið er þannig skipaður:</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: black;">Rebekka Hilmarsdóttir, sérfræðingur hjá matvælaráðuneytinu.</span></li> <li><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: black;">Reinhard Reynisson, tilnefndur af Byggðastofnun.</span></li> <li><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: black;">Óttar G. Erlingsson, tilnefndur af Fiskistofu.</span></li> <li><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: black;">Hólmfríður Sveinsdóttir, tilnefnd af Innviðaráðuneytinu.</span></li> <li><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: black;">Óttar Snædal Þorsteinsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu.</span></li> <li><span>Ívar Karl Hafliðason, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</span></li> <li><span>Arna Lára Jónsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</span></li> </ol>MatvælaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um könnun á fýsileika jarðganga á milli lands og Vestmannaeyja<p><span>Starfshópurinn skili skýrslu þar sem lagt er mat á fýsileika jarðgangna milli lands og Vestmannaeyja, byggt á fyrirliggjandi vísindagögnum og nýjustu upplýsingum.&nbsp;<br /> <br /> Starfshópurinn hefur það hlutverk að setja fram sviðsmyndir um mismunandi útfærslur og kosti og galla hverrar fyrir sig. Þá metur starfshópurinn arðsemi framkvæmdarinnar. Loks á starfshópurinn að leggja fram kostnaðarmetna áætlun um þær jarðfræðilegu rannsóknir, sem og aðrar rannsóknir, sem framkvæma þarf, svo hægt verði að leggja endanlegt mat á fýsileika framkvæmdarinnar.<br /> <br /> Starfshópurinn er svo skipaður:<br /> </span></p> <ul> <li><span>Kristín Jónsdóttir, formaður, án tilnefningar,</span></li> <li>Freysteinn Sigmundsson, án tilnefningar,</li> <li>Freyr Pálsson, tilnefndur af Vegagerðinni, </li> <li>Anton Kári Halldórsson, tilnefndur af Rangárþingi Eystra,</li> <li>Gylfi Sigfússon, tilnefndur af Vestmannaeyjabæ.</li> </ul> <p><span> <br /> Björn Ágúst Björnsson verkfræðingur og sérfræðingur í arðsemisgreiningum mun starfa með hópnum.&nbsp;<br /> </span> </p> <div>&nbsp;</div>InnviðaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um könnun alvarlegra atvika er tengjast börnum<span></span> <p>Mennta- og barnamálaráðherra skipar starfshóp um könnun alvarlegra atvika er tengjast börnum.&nbsp;</p> <p> Hlutverk starfshópsins er að skoða m.t.t. nýrrar framkvæmdaáætlunar í barnavernd 2023-2027, sem nú hefur tekið gildi,&nbsp; með hvaða hætti best er að koma á sjálfstætt starfandi viðbragðshópi sem hefði það hlutverk að kanna alvarleg atvik er tengjast börnum og miðla lærdómi vegna þeirra.</p> <p> Starfshópurinn er þannig skipaður: </p> <p>Aðalmenn: </p> <p>Theódóra Sigurðardóttir, formaður, án tilnefningar, </p> <p> Páll Ólafsson, skv. tilnefningu Barna- og fjölskyldustofu, </p> <p>Kjartan Jón Bjarnason, skv. tilnefningu dómsmálaráðuneytis, </p> <p>Sigríður Dagmar Jóhannsdóttir, skv. tilnefningu Gæða- og eftirlitsstofnunar velferðarmála, </p> <p>Anna María Káradóttir, skv. tilnefningu heilbrigðisráðuneytis, </p> <p>Helgi Valberg Jensson, skv. tilnefningu ríkislögreglustjóra. </p> <p> Varamenn: </p> <p>Guðrún Þorleifsdóttir, skv. tilnefningu Barna- og fjölskyldustofu, </p> <p>Kristbjörg Fjóla Hrólfsdóttir, skv. tilnefningu dómsmálaráðuneytis, </p> <p>Eygló Harðardóttir, skv. tilnefningu ríkislögreglustjóra.<span style="font-size: 10pt; font-family: 'Calibri Light', sans-serif; color: black;"> </span></p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um kyngreind tölfræðigögn <p>Fjármála- og efnahagsráðherra skipaði 3. júní 2020 starfshóp um kyngreind tölfræðigögn með það að markmiði að bæta yfirsýn yfir kyngreind tölfræðigögn og stuðla að því að söfnun og notkun á kyngreindum tölfræðigögnum hjá opinberumaðilum verði gerð með sambærilegum hætti. Skipun hópsins er í samræmi við fimm ára áætlun um kynjaða fjárlagagerð 2019-2023 þar sem lögð er áhersla á aðgerðir til að bæta að gengi að kyngreindum tölfræðigögnum. Auk þess er fjallað um viðfangsefni hópsins í framkvæmdaáætlun um jafnréttismál 2020-2023.</p> <ul> <li>Marta Birna Baldursdóttir, formaður, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneyti</li> <li>Katrín Anna Guðmundsdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneyti</li> <li>Hólmfríður Sigríður Jónsdóttir, tilnefnd af Stafrænu Íslandi</li> <li>Herdís Sólborg Haraldsdóttir, tilnefnd af forsætisráðuneyti</li> <li>Guðjón Hauksson, tilnefndur af Hagstofu Íslands</li> <li>Hlynur Hallgrímsson, tilnefndur af Reykjavíkurborg</li> <li>Tryggvi Hallgrímsson, tilnefndur af Jafnréttisstofu</li> </ul> <p>Hópurinn vinnur nú að kortlagningu á stöðunni og greiningu á úrbótatækifærum og gerir ráð fyrir að skila stöðuskýrslu um mitt ár 2021. Í framhaldi mun hópurinn vinna að gerð handbókar og/eða annars fræðsluefnis.</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um lagaumgjörð hvalveiða<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">Skipaður hefur verið starfshópur til að rýna og skila skýrslu um stjórnsýslu og lagaumgjörð hvalveiða, þ.m.t. alþjóðlegar skuldbindingar ríkisins, og valdheimildir og skyldur stjórnvalda á þeim grundvelli. Markmið skýrslunnar er að vera grundvöllur fyrir framtíðarstefnumótun á málefnasviði hvalveiða, til að efla faglegan grundvöll ákvarðanatöku og stuðla að bættri stjórnsýslu til frambúðar.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13.3333px;">Eftirtaldir eru skipaðir í starfshópinn:</span></p> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13.3333px;">Þorgeir Örlygsson, formaður</span></p> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13.3333px;">Aðalheiður Jóhannsdóttir</span></p> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13.3333px;">Árni Kolbeinsson</span></p> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13.3333px;">Snjólaug Árnadóttir</span></p> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13.3333px;">Trausti Fannar Valsson</span></p> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13.3333px;">Ásgerður Snævarr</span></p>MatvælaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um launagagnsæi<p>Starfshópurinn er skipaður í samræmi við bráðabirgðaákvæði II í lögum nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna.&nbsp;Hlutverk starfshópsins er að leggja fram mögulegar tillögur til að fyrirbyggja að launamun sé viðhaldið með launaleynd á vinnustöðum.</p> <p>Starfshópinn skipa:</p> <ul> <li>Kristín Þóra Harðardóttir, formaður, án tilnefningar</li> <li>Anna Rós Sigmundsdóttir, tilnefnd af Kennarasambandi Íslands</li> <li>Ellisif Tinna Víðisdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Dagný Aradóttir Pind, tilnefnd af BSRB</li> <li>Friðrik Jónsson, tilnefndur af BHM</li> <li>Guðmundur V. Friðjónsson, tilnefndur af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu</li> <li>Halldór Oddsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Heiðrún Björk Gísladóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Vilhjálmur Egilsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> </ul>ForsætisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um lífskjör og aðbúnað aldraðra<p><span>Í sáttmála Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs um ríkisstjórnarsamstarf og eflingu Alþingis frá 30. nóvember 2017 kemur fram að styrkja þurfi sérstaklega stöðu þeirra sem höllum fæti standa. Er þar lagt til að gerð verði sérstök úttekt á kjörum tekjulægstu hópanna í íslensku samfélagi, tillögur til úrbóta settar fram og þeim fylgt eftir. Með vísan til sáttmálans skipaði félags- og jafnréttismálaráðherra í apríl 2018 starfshóp um kjör aldraðra. Starfshópurinn skilaði skýrslu í desember sama ár þar sem fram komu tillögur um hvernig bæta mætti kjör þeirra aldraðra sem búa við lökustu kjörin í þjóðfélaginu.<br /> Í fjármálaáætlun fyrir árin 2020-2024 kemur fram sú framtíðarsýn að aldraðir njóti lífsgæða á efri árum og geti framfleytt sér með tekjum sínum, einkum úr lífeyrissjóðum, séreignarlífeyrissparnaði og/eða með vinnu. Þeir sem geta það ekki fái lífeyrisgreiðslur almannatrygginga og tengdar greiðslur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð í samræmi við lögbundin réttindi og mat á þörf, auk annars stuðnings opinberra aðila. Með greiðslum, þjónustu og stuðningi opinberra aðila verði öldruðum gert kleift að framfleyta sér og lifa sjálfstæðu lífi. Er lögð áhersla á að öldruðum verði með sveigjanlegum starfslokum gert kleift að vinna lengur og þar með auka atvinnutengd lífeyrisréttindi sín og séreignarlífeyrissparnað. Þá er áhersla á að auka atvinnuþátttöku þeirra sem hafa þegar hafið töku lífeyris.&nbsp;</span></p> <p><span>Mikilvægt er að bregðast við yfirvofandi fjölgun í elstu aldurshópunum og breyttri aldurssamsetningu þjóðarinnar. M.a. þarf þá að tryggja mönnun starfa innan öldrunargeirans og líta til þess að gera þjónustu við aldraða sveigjanlegri og persónumiðaðri en hún er í dag og eins og hægt sé veitt í nærumhverfi. Rýna þarf auk þess löggjöf og framkvæmd er varðar aldraða og þá ekki síst er varðar eldra fólk með heilsubrest, m.a. vegna heilabilunarsjúkdóma, með að markmiði að tryggja vernd gegn misnotkun og ofbeldi og tryggja fullnægjandi viðbrögð og ferla við tilkynningum um slíkt.</span></p> <p><span>Með hliðsjón af framangreindu hefur verið ákveðið að skipa starfshóp sem fjalli um málefni aldraðra á breiðum grundvelli. Verður það verkefni hópsins að fjalla um:&nbsp;<br /> ·<span style="white-space: pre;"> </span>Hvernig fyrirkomulagi öldrunarþjónustu verði best háttað.<br /> ·<span style="white-space: pre;"> </span>Lífskjör aldraðra, þar á meðal hvernig eldri borgarar geti aukið ráðstöfunartekjur sínar með aukinni atvinnuþátttöku og frestun töku lífeyris.<br /> ·<span style="white-space: pre;"> </span>Lífsskilyrði aldraðra, aldursvæn samfélög og hvernig draga megi úr líkum á félagslegri einangrun aldraðra.<br /> ·<span style="white-space: pre;"> </span>Hvernig nýta megi nútímatækni betur í þágu aldraðra.<br /> ·<span style="white-space: pre;"> </span>Hvort ástæða sé til að breyta því fyrirkomulagi sem nú er í gildi varðandi greiðsluþátttöku íbúa á hjúkrunarheimilum.&nbsp;<br /> ·<span style="white-space: pre;"> </span>Stytta biðtíma eftir hjúkrunarrými og bæta þjónustu við íbúa.<br /> <br /> Starfshópinn skipa:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ingibjörg Ólöf Ísaksen, án tilnefningar, formaður<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Arnar Þór Sævarsson, tiln. Af félagsmálaráðuneytinu<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Guðlaug Einarsdóttir, tiln. af heilbrigðisráðuneytinu<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Þórunn Sveinbjörnsdóttir, tiln. af Landssambandi eldri borgara<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Haukur Halldórsson, tiln. af Landssambandi eldri borgara&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Þorbjörn Guðmundsson, tiln. af Landssambandi eldri borgara<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bergþóra Benediktsdóttir, tiln. af forsætisráðuneytinu<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Steingrímur Ari Arason, tiln. af fjármálaráðuneytinu&nbsp;<br /> <br /> Starfsmenn starfshópsins eru Birna Sigurðardóttir og Ágúst Þór Sigurðsson sérfræðingar í félagsmálaráðuneytinu.<br /> Starfshópnum er heimilt meðan á vinnunni stendur að skila áfangaskýrslu eftir því sem vinnunni vindur fram. Starfshópurinn skilaði ráðherra lokatillögum sínum haustið 2021. <a href="/library/04-Raduneytin/Felagsmalaraduneytid/Starfsh%c3%b3pur%20um%20l%c3%adfskj%c3%b6r%20og%20a%c3%b0b%c3%bana%c3%b0%20eldra%20f%c3%b3lks%20-%20loka%c3%batg%c3%a1fa.pdf">Hér má sjá skýrslu hópsins</a>.&nbsp;&nbsp;</span></p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um málshraða í réttarvörslukerfinu<p><span>Um langt skeið hefur legið fyrir að málsmeðferðartími í refsivörslukerfinu, allt frá því að rannsókn sakamáls hefst og að afplánun refsidóms, er almennt allt of langur. Öðru hverju hefur athygli beinst að einstökum brotaflokkum, s.s. kynferðisbrotum og efnahagsbrotum, eða einstökum þáttum kerfisins, s.s. boðunarlista Fangelsismálastofnunar. Hins vegar hefur lítið verið fjallað um þennan málsmeðferðartíma í heild sinni, enda eru upplýsingar um hver hann er eða hvernig hann hefur verið að þróast undanfarin ár ekki aðgengilegar.</span></p> <p><span>Settur hefur verið saman starfshópur sem er falið að taka saman skýrslu um málshraða í réttarvörslukerfinu, hvernig hann hefur þróast undanfarin ár og hvernig vinnslutími mála í mismunandi brotaflokkum skiptist niður á einstök stig í ferlinu. Dregið verði fram hvaða afleiðingar ofangreind staða hefur fyrir brotaþola, sakborninga og kerfið sjálft. Áhersla verður lögð á að taka saman glögga stöðumynd í því skyni að geta í framhaldinu sett af stað vinnu við úrbætur.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Eftirtaldir fulltrúar eiga sæti í hópnum:</p> <ul> <li><span>Hildur Sunna Pálmadóttir, fulltrúi dómsmálaráðuneytisins, formaður</span></li> <li><span>Fjalar Sigurðarson,&nbsp;fulltrúi dómsmálaráðuneytisins</span></li> <li><span>Erla Kristín Ásgeirsdóttir,&nbsp;fulltrúi Fangelsismálastofnunar</span></li> <li><span>Rannveig Þórisdóttir,&nbsp;fulltrúi ríkislögreglustjóra</span></li> <li><span>Íris Elma Guðmann,&nbsp;fulltrúi dómstólasýslunnar</span></li> <li><span>Einar Tryggvason, fulltrúi ríkissaksóknara</span></li> </ul> <p><span>&nbsp;</span></p>DómsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um minningardag um Helförina<p>Starfshópnum er falið að gera tillögur um með hvaða hætti skuli minnast Helfararinnar og hvernig auka megi fræðslu og skilning á þessum hryllilegu atburðum.</p> <p>Starfshópinn skipa:</p> <ul> <li>Rósa Björk Brynjólfsdóttir, fulltrúi forsætisráðuneytis, formaður</li> <li>Birgir Þórarinsson, fulltrúi utanríkisráðuneytis</li> <li>Ingibjörg Ólafsdóttir, fulltrúi mennta- og barnamálaráðuneytis</li> <li>Guðmundur Hálfdánarson, fulltrúi háskólasamfélagsins, tilnefndur af rektor Háskóla Íslands</li> <li>Margrét Steinarsdóttir, fulltrúi mannréttindasamtaka, tilnefnd af stjórn Mannréttindaskrifstofu Íslands</li> </ul>ForsætisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um minningardag um þá sem látist hafa í umferðarslysum<p><span>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hefur skipað starfshóp vegna árlegs minningardags um þá sem látist hafa í umferðarslysum. Hlutverk starfshópsins er að skipuleggja minningardaginn svo markmið hans og tilgangur nái til sem flestra en dagurinn skal fara fram þriðja sunnudag í nóvember ár hvert. Skipað er til og með 12. maí 2024.</span></p> <p><span>Starfshópurinn er svo skipaður:<br /> <br /> Rúnar Guðjónsson, formaður, tilnefndur af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,<br /> Hildur Guðjónsdóttir, verkefnisstjóri, tilnefnd af Samgöngustofu,<br /> Einar Magnús Magnússon, verkefnisstjóri, tilnefndur af Samgöngustofu,<br /> Sverrir Guðfinnsson, tilnefndur af embætti ríkislögreglustjóra,<br /> Svanfríður A. Lárusdóttir, tilnefnd af Slysavarnafélaginu Landsbjörgu,<br /> Auður Þóra Árnadóttir, tilnefnd af Vegagerðinni,<br /> Bergur Þorri Benjamínsson, tilnefndur af Öryrkjabandalagi Íslands.</span></p>InnviðaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um mótun aðgerðaáætlunar á grundvelli upplýsingastefnu stjórnvalda<p>Verkefni starfshópsins er að móta tímasetta aðgerðaáætlun fyrir ráðuneyti í Stjórnarráði Íslands á grundvelli upplýsingastefnu stjórnvalda.</p> <p>Starfshópinn skipa:</p> <ul> <li>Sighvatur Arnmundsson, f.h. forsætisráðuneytis, formaður</li> <li>Áslaug Karen Jóhannsdóttir, f.h. utanríkisráðuneytis</li> <li>Ásthildur Valtýsdóttir, f.h. forsætisráðuneytis</li> <li>Björn Sigurðsson, f.h. Umbru - þjónustumiðstöðvar Stjórnarráðsins</li> <li>Elva Björk Sverrisdóttir, f.h. fjármála- og efnahagsráðuneytis</li> </ul>ForsætisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um mótun leiðbeininga fyrir starfsfólk og stjórnendur grunnskóla Starfshópurinn skal gera tillögur að leiðbeiningum&nbsp;fyrir starfsfólk og stjórnendur grunnskóla um viðbrögð við atvikum sem upp kunna að koma í skólastarfi sbr. reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum, þ.m.t. í tengslum við hegðun nemenda, líkamlegt inngrip sbr. 13. gr. reglugerðarinnar og hvenær og að hvaða skilyrðum uppfylltum heimilt sé að beita úrræðum með notkun úrræða svo sem hvíldarherbergja í grunnskólum á grundvelli gildandi laga og skráningu slíkra tilvika.&nbsp; <p>Hópurinn er þannig skipaður:</p> <ul> <li>Theódóra Sigurðardóttir, formaður, án tilnefningar</li> <li>Hjördís Eva Þórðardóttir, án tilnefningar</li> <li>Sigurður Sigurðsson, tilnefndur af Heimili og skóla</li> <li>Dagný Hauksdóttir, tilnefnd af Skólastjórafélagi Íslands</li> <li>Anna Rós Sigmundsdóttir, tilnefnd af Félagi grunnskólakennara</li> <li>Valgerður Rún Benediktsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Einar Trausti Einarsson, tilnefndur af Grunni - félagi fræðslustjóra og stjórnenda skólaskrifstofa</li> <li>Skúli Pétursson, tilnefndur af Menntamálastofnun</li> <li>Victor Berg Guðmundsson, tilnefndur af Samfés</li> <li>Atli Viðar Bragason, tilnefndur af Barna- og fjölskyldustofu</li> </ul> <div>Mælst er til þess að starfshópurinn ljúki störfum fyrir 1. maí 2023.</div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um mótun leiðbeininga um viðeigandi og örugga farsímanotkun í grunnskólum<span></span> <p>Hlutverk starfshópsins er að móta leiðbeiningar um viðeigandi og örugga farsímanotkun í grunnskólum. Í leiðbeiningunum verði m.a. fjallað um hvernig unnt er að tryggja örugga farsímanotkun grunnskólanemenda í skólastarfi, þar á meðal með fullnægjandi fræðslu og er gert ráð fyrir að þær verði nýttar sem leiðbeinandi viðmið fyrir grunnskóla um farsímanotkun. </p> <p>&nbsp;</p> <p>Starfshópurinn er þannig skipaður:</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li>Ásta Björg Björgvinsdóttir, formaður, án tilnefningar</li> <li>Bergdís Guðjónsdóttir, samkvæmt tilnefningu Menntamálastofnunar</li> <li>Hanna Imgront, samkvæmt tilnefningu Samfés</li> <li>Páll Ásgeir Torfason, samkvæmt tilnefningu Grunns - félags fræðslustjóra og stjórnenda á skólaskrifstofum</li> <li>Skúli Bragi Geirdal Magnússon, samkvæmt tilnefningu Fjölmiðlanefndar</li> <li>Kristín Ólöf Grétarsdóttir, samkvæmt tilnefningu Heimilis og skóla</li> <li>Sunna Hlín Jóhannesdóttir, samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Þuríður Óttarsdóttir, samkvæmt tilnefningu Kennarasambands Íslands</li> <li>Ragnar Þór Pétursson, samkvæmt tilnefningu Kennarasambands Íslands</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Daníel Örn Guðmundsson, samkvæmt tilnefningu Samfés</li> <li>Unnur Freyja Víðisdóttir, samkvæmt tilnefningu Fjölmiðlanefndar</li> <li>Héðinn Svarfdal Björnsson, samkvæmt tilnefningu Heimilis og skóla</li> <li>Þormóður Logi Björnsson, samkvæmt tilnefningu Kennarasambands Íslands</li> <li>Álfhildur Leifsdóttir, samkvæmt tilnefningu Kennarasambands Íslands. </li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Mælst er til þess að hópurinn ljúki störfum eigi síðar en 15. júní 2024.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Starfsmaður hópsins er Hildur Ýr Þórðardóttir, lögfræðingur í mennta- og barnamálaráðuneyti (hildur.yr.thordardottir hjá mrn.is)<span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">.</span></p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um námsgögn<p>Hlutverk starfshóps um námsgögn er að greina áskoranir og tækifæri vegna fyrirhugaðrar lagasetningar um námsgögn sem hefur það að leiðarljósi að auka aðgengi að fjölbreyttum námsgögnum fyrir öll skólastig.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hópurinn er svo skipaður:</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><span style="font-size: 9pt;">Í</span>ris Eva Gísladóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Berglind Ósk Guðmundsdóttir, án tilnefningar</li> <li>Hulda Birna Kjærnested Baldursdóttir, samkvæmt tilnefningu Samtaka menntatæknifyrirtækja</li> <li>Þórdís Jóna Sigurðardóttir, samkvæmt tilnefningu Menntamálastofnunar</li> <li>Andri Már Sigurðsson, samkvæmt tilnefningu Menntamálastofnunar</li> <li>Lára Stefánsdóttir, samkvæmt tilnefningu Skólameistarafélags Íslands</li> <li>Simon Cramer Larsen, samkvæmt tilnefningu Kennarasambands Íslands</li> <li>Árný Jóna Stefánsdóttir, samkvæmt tilnefningu Kennarasambands Íslands</li> <li>Herdís Ágústa Matthíasdóttir, kt. samkvæmt tilnefningu Kennarasambands Íslands</li> <li>Valgeir Elís Hafþórsson, samkvæmt tilnefningu Samfés</li> <li>Nadía Líf Guðlaugsdóttir, samkvæmt tilnefningu Samfés</li> <li>Tryggvi Brian Thayer, samkvæmt tilnefningu Háskóla Íslands</li> <li>Kristín Margrét Jóhannsdóttir, samkvæmt tilnefningu Háskólans á Akureyri</li> <li>Sólrún Harðardóttir, samkvæmt tilnefningu Hagþenkis – félags höfunda fræðirita og kennslugagna</li> <li>Heiðar Ingi Svansson, samkvæmt tilnefningu Félags íslenskra bókaútgefenda</li> <li>Valdimar Víðisson, samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Ragnar Þór Pétursson, samkvæmt tilnefningu Samtaka áhugafólks um skólaþróun.</li> </ul> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Mælst er til þess að starfshópurinn ljúki störfum og skili greinargerð eigi síðar en 16. febrúar 2024.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Starfsmaður hópsins er Óskar Haukur Níelsson, sérfræðingur í mennta- og barnamálaráðuneyti (oskar.h.nielson hjá mrn.is).</p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um rannsóknir á byggingu flugvallar í Hvassahrauni<p>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hefur skipað starfshóp um rannsóknir á byggingu flugvallar í Hvassahrauni, sbr. samkomulag samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, f.h. íslenska ríkisins, og Reykjavíkurborgar sem undirritað var hinn 28. nóvember sl. </p> <p>Hlutverk starfshópsins er að leiða fyrri áfanga rannsókna á möguleikum á byggingu nýs flugvallar í Hvassahrauni. Þessi vinna skal unnin með það að markmiði að fullkanna kosti á því að reisa og reka þar flugvöll til að gegna hlutverki varaflugvallar, innanlandsflugvallar og flugvallar fyrir æfinga-, kennslu- og einkaflug, sbr. verkefnisáætlun.<br /> <br /> Starfshópurinn er svo skipaður:<br /> <br /> Eyjólfur Árni Rafnsson, formaður og verkefnisstjóri, tilnefndur af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,<br /> Friðfinnur Skaftason, tilnefndur af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,<br /> Ólöf Örvarsdóttir, tilnefnd af Reykjavíkurborg,<br /> Þorsteinn Rúnar Hermannsson, tilnefndur af Reykjavíkurborg,<br /> Birgir Örn Ólafsson, tilnefndur af Sambandi sveitarfélaga á Suðurnesjum,<br /> Kolbrún Jóna Pétursdóttir, tilnefnd af Sambandi sveitarfélaga á Suðurnesjum.</p>InnviðaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um rétta þjónustu á réttum stað<p><span>Í heilbrigðisstefnu til 2030 um rétta þjónustu á réttum stað er fjallað um veitingu heilbrigðisþjónustu; flokkun í fyrsta, annars og þriðja stigs þjónustu; þjónustustýringu, öryggi hagkvæmni og jafnræði þjónustunnar; og fjarheilbrigðisþjónustu.<br /> Ráðherra skipar starfshóp til stöðugreiningar á þessum þætti heilbrigðisstefnu og jafnframt tillögur að aðgerðum til að ná þeim markmiðum sem ekki hefur þegar verið náð. <br /> Verkefnum starfshópsins verður skipt upp í tvo megin þætti sem báðir eiga að vinnast innan skipunartíma. Hópnum er í fyrsta lagi falið að stöðugreina ofangreind markmið heilbrigðisstefnu og þær áætlanir og áskoranir sem síðar hafa bæst við.&nbsp;<br /> Í öðru lagi að leggja fram tillögur að þeim aðgerðum sem nauðsynlegar eru til að ná framangreindum markmiðum. Til hliðsjónar við vinnuna skal m.a. litið til skýrslu McKinsey frá árinu 2021 um framþróun þjónustu Landspítala ásamt fyrirliggjandi stefnum og áherslum stjórnvalda.&nbsp;<br /> Þá er hópnum falið að skoða hvernig stigunin í fyrsta, annars og þriðja stigs þjónustu birtist þar sem mörk milli þjónustustiga eru ekki skýr og hvernig sú flokkun nýtist í að leiða notendur þjónustunnar í gegnum kerfið þar sem fyrsta stigs þjónusta á að vera fyrsti viðkomustaður.<br /> <br /> <strong>Starfshópinn skipa</strong></span></p> <ul> <li><span>Gylfi Ólafsson, án tilnefningar, formaður</span></li> <li><span>Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, tilnefnd af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins</span></li> <li><span>Helgi Þór Leifsson, tilnefndur af Sjúkrahúsinu á Akureyri</span></li> <li><span>Baldvina Ýr Hafsteinsdóttir, tilnefnd af Heilbrigðisstofnun Suðurlands</span></li> <li><span>Þórarinn Guðnason, tilnefndur af Samtökum heilbrigðisfyrirtækja</span></li> <li><span>María Fjóla Harðardóttir, tilnefnd af Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu</span></li> <li><span>Arnór Víkingsson, tilnefndur af Landspítala</span></li> <li><span>Hrefna Þengilsdóttir, tilnefnd af embætti landslæknis</span></li> <li>Sigurður Helgi Helgason, tilnefndur af Sjúkratryggingum Íslands</li> </ul> <p>Hrafnhildur Ýr Erlendsdóttir, sérfræðingur í heilbrigðisráðuneytinu, er starfsmaður hópsins.</p> <p><span>Starfshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra þann 20. júní 2024 og er gert ráð fyrir að hópurinn skili ráðherra skýrslu um stöðu markmiða og tillögum að aðgerðum, fyrir 20. desember 2024. <br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um sameiginlegar starfsstöðvar<p>Starfshópnum er falið að skoða möguleika á sameiginlegum starfsstöðvum með hliðsjón af svæðisskiptum verkefnum ríkis og sveitarfélaga, svo sem skólaþjónustu, farsæld barna, íþróttastarfi og æskulýðsstarfi.</p> <p>Mælst er til þess að hópurinn skili af sér áliti og ljúki störfum eigi síðar en 1. febrúar 2024.</p> <p>Starfshópurinn er þannig skipaður:</p> <ul> <li>Svandís Ingimundardóttir, formaður, án tilnefningar</li> <li>Líney Rut Halldórsdóttir, án tilnefningar</li> <li>Hólmfríður Sveinsdóttir, samkvæmt tilnefningu innviðaráðuneytis</li> <li>Svala Kristín Hreinsdóttir, samkvæmt tilnefningu sambands íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Bjarni Guðmundsson, samkvæmt tilnefningu sambands íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Haraldur Reinhardsson, samkvæmt. tilnefningu Byggðastofnunar</li> <li>Hlöðver Ingi Gunnarsson, samkvæmt tilnefningu Grunns - félags fræðslustjóra og stjórnenda á skólaskrifstofum</li> <li>Sólveig Sigurðardóttir, samkvæmt tilnefningu Samtaka stjórnenda í velferðarþjónustu</li> <li>Andri Stefánsson, samkvæmt tilnefningu Íþrótta- og Ólympiusambands Íslands</li> <li>Auður Inga Þorsteindóttir, samkvæmt tilnefningu Ungmennafélags Íslands</li> <li>Páll Ólafsson, samkvæmt tilnefningu Barna- og fjölskyldustofu</li> <li>Ása Kristín Einarsdóttir, samkvæmt tilnefningu Félags íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafulltrúa</li> </ul> <p>Áheyrnarfulltrúi samkvæmt tilnefningu Grunns – félags fræðslustjóra og stjórnenda á skólaskrifstofum er Soffía Vagnsdóttir. Starfsmaður hópsins er Victor Berg Guðmundsson, sérfræðingur í mennta- og barnamálaráðuneyti.</p> <p>&nbsp;</p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um skipulagsreglur ReykjavíkurflugvallarStarfshópur um skipulagsreglur Reykjavíkurflugvallar hefur það hlutverk að annast gerð tillögu að skipulagsreglum Reykjavíkurflugvallar sem uppfyllir lög og alþjóðlegar skuldbindingar Íslands, auk þess að tryggja flugöryggi með fullnægjandi hætti með sem minnstum takmörkunum á skipulag þeirra svæða í kringum flugvöllinn sem skipulagsreglurnar skulu taka til. Að vinnu lokinni skal tillagan lögð fyrir ráðherra ásamt greinargerð.<br /> <br /> Starfshópurinn er þannig skipaður.<br /> <br /> Aðalfulltrúar:<br /> Ólafur Kr. Hjörleifsson, formaður, án tilnefningar,<br /> Hlín Hólm, tilnefnd af Samgöngustofu,<br /> Viðar Jökull Björnsson, tilnefndur af Isavia,<br /> Glóey Helgudóttir Finnsdóttir, tilnefnd af Reykjavíkurborg, <br /> Björn Axelsson, tilnefndur af Reykjavíkurborg.<br /> <br /> Varafulltrúar:<br /> Friðfinnur Skaftason, án tilnefningar,<br /> Páll S. Pálsson, tilnefndur af Samgöngustofu,<br /> Kolbrún Sara Másdóttir, tilnefnd af Isavia,<br /> Ingvar Jón Bates Gíslason, tilnefndur af Reykjavíkurborg, <br /> Jóhanna Guðjónsdóttir, Reykjavíkurborg, tilnefnd af Reykjavíkurborg.<br /> <br />InnviðaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um skráningu ótilgreint í hús<span>Innviðaráðherra hefur skipað starfshóp sem hefur það hlutverk að greina gróflega hvar einstaklingar sem skráðir eru ótilgreint í hús eru búsettir og hvort verið sé að misnota 2. mgr. 4. gr. laga um lögheimili til að auðvelda einstaklingum ólöglega búsetu t.d. í frístundabyggð. Starfshópurinn skal skila ráðherra skýrslu um niðurstöður sínar haust 2023.<br /> <br /> Verkefni starfshópsins eru eftirfarandi:&nbsp;<br /> a) greina hversu margir eru skráðir ótilgreint í hús á landsvísu, skipt niður eftir sveitarfélögum,<br /> b) greina hvernig búsetu þessarar einstaklinga er háttað, sé það hægt, eftir sveitarfélögum,<br /> c) greina ástæður fyrir fjölgun skráninga, sé það hægt,<br /> d) meta hvort rétt sé að skrá einstaklinga sem búa ólöglega í frístundabyggð í sveitarfélagi "ótilgreint í hús" í sveitarfélaginu t.d. út frá öryggissjónarmiðum eða hvort slík skráning sé misnotkun á 2. mgr. 4. gr. laga um lögheimili og aðsetur.<br /> e) ef nefndin telur að verið sé að misnota 2. mgr. 4. gr. lögheimilislaga að leggja til breytingar á ákvæðinu eða leggja til aðrar breytingar á lögum eða aðrar úrbætur.<br /> <br /> Starfshópurinn er þannig skipaður:&nbsp;<br /> Iða Marsibil Jónsdóttir, sveitarstjóri Grímsnes- og Grafningshrepps, fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga og formaður starfshópsins,<br /> Ágúst Gunnar Gylfason, verkefnisstjóri hjá Almannavörnum,<br /> Karen Edda Benediktsdóttir, sérfræðingur hjá Þjóðskrá Íslands,<br /> Ólafur Gísli Magnússon, lögfræðingur hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun.<br /> </span><br />InnviðaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um stefnu í munnheilsu á Íslandi til ársins 2030<p><span>Í starfshópnum eiga sæti fulltrúar frá embætti landlæknis, Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu, Háskóla Íslands, Tannlæknafélagi Íslands og heilbrigðisráðuneytinu.<br /> </span></p> <p><span>Á síðasta ári gaf Alþjóða heilbrigðismálastofnunin WHO, út stefnu í munnheilsu, Global Strategy on Oral Health, til ársins 2030 og í kjölfarið voru gerð drög að aðgerðaáætlun í 94 liðum, sem sett voru í samráð aðildarþjóða í ágúst sl. Þar er stefnt að því að öll aðildarlöndin marki sér stefnu í munnheilsu fyrir sína landsmenn.&nbsp;<br /> <br /> <strong>Starfshópinn skipa</strong></span></p> <ul> <li><span>Helga Ágústsdóttir, án tilnefningar, formaður</span></li> <li><span>Jóhanna Bryndís Bjarnadóttir, tilnefnd af Tannlæknafélagi Íslands</span></li> <li><span>Bjarni Elvar Pjetursson, tilnefndur af heilbrigðisvísindasviði Háskóla Íslands</span></li> <li><span>Ása Sjöfn Lórensdóttir, tilnefnd af Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu</span></li> <li><span>Sveinbjörn Kristjánsson, tilnefndur af embætti landlæknis<br /> </span></li> </ul> <p><span><strong>Varamenn</strong></span></p> <ul> <li><span>Ellen Flosadóttir, tilnefnd af heilbrigðisvísindasviði Háskóla Íslands</span></li> <li><span>Matthías Sigurðarson, tilnefndur af Tannlæknafélagi Íslands</span></li> <li><span>Ingibjörg Guðmundsdóttir, tilnefnd af embætti landlæknis<br /> <span style="white-space: pre; white-space: normal;"> </span><br /> Hrafnhildur Ýr Erlendsdóttir, sérfræðingur í heilbrigðisráðuneytinu, er starfsmaður starfshópsins.</span></li> </ul> <p><span>Starfshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra 31. maí 2023.&nbsp;Gert er ráð fyrir að hópurinn skili tillögum sínum til ráðherra í árslok 2023.</span></p> <p>&nbsp;</p>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um stefnu í skaðaminnkun<p><span>Heilbrigðisráðherra skipar starfshóp sem hefur það hlutverk að semja stefnu stjórnvalda í skaðaminnkun og leggja til aðgerðaáætlun sem byggist á stefnunni.<br /> <br /> Í aðgerðaáætlun skal lýsa tilgangi og samfélagsáhrifum, tilgreina ábyrgðaraðila og samstarfsaðila og hún skal fela í sér tímaramma og kostnaðaráætlun fyrir hverja aðgerð.&nbsp;<br /> <br /> Vinna starfshópsins fer þannig fram að starfshópnum verður skipt í kjarnahóp og rýnihóp. Kjarnahópurinn fundar með reglulegu millibili og vinnur milli funda eftir þörfum. Formaður starfshópsins mun tryggja virkt samráð við fulltrúa rýnihóps, meðal annars með því að funda og senda gögn til rýni og umsagnar. Þá mun formaður starfshóps tryggja að haldnir verði sameiginlegir vinnufundir kjarnahóps og rýnihóps.&nbsp;<br /> <br /> <strong>Starfshópurinn er þannig skipaður</strong><br /> <br /> Í kjarnahópi eiga sæti:</span></p> <ul> <li><span style="white-space: normal;">Helga Sif Friðjónsdóttir, án tilnefningar, formaður</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Birna Sigurðardóttir, tilnefnd af félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Kjartan Jón Bjarnason, tilnefndur af dómsmálaráðuneytinu</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Hafrún Elísa Sigurðardóttir, tilnefnd af Rauða krossinum á höfuðborgarsvæðinu</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Svala Jóhannesdóttir, tilnefnd af Matthildi - samtökum um skaðaminnkun</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Kristján E. Björgvinsson, tilnefndur af Viðmót - samtök um mannúðlega vímuefnastefnu</span></li> </ul> <p><span>Í rýnihópi eiga sæti:</span></p> <ul> <li><span style="white-space: normal;">Guðmundur Ingi Þóroddsson, tilnefndur af Afstöðu - félags fanga</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Sigurður Örn Hektorsson, tilnefndur af Embætti landlæknis</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Matthías Matthíasson, tilnefndur af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Birna Óskarsdóttir, tilnefnd af Landspítalanum</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Kristín Davíðsdóttir, tilnefnd af Landspítalanum</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Kristinn Páll Sigurbjörnsson, tilnefndur af Lyfjastofnun</span></li> <li><span style="white-space: normal;">María Káradóttir, tilnefnd af Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Sigþrúður Erla Arnardóttir, tilnefnd af Reykjavíkurborg</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Lára G. Sigurðardóttir, tilnefnd af SÁÁ</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Kristín I. Pálsdóttir, tilnefnd af Rótinni</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Jón H. B. Snorrason, tilnefndur af Ríkissaksóknara</span></li> <li>Baldur Karl Magnússon, tilnefndur af Sjúkratryggingum Íslands</li> <li>Eygló Þ. Harðardóttir, tilnefnd af Ríkislögreglustjóra.</li> </ul> <p><span>María Sæm Bjarkardóttir, lögfræðingur í heilbrigðisráðuneytinu, er starfsmaður starfshópsins.<br /> <br /> Starfshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra frá 6. september 2023. Gert er ráð fyrir að hópurinn skili drögum að stefnu og aðgerðaáætlun til ráðherra eigi síðar en 15. mars 2024. <br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um stefnumótandi áætlun ríkisins um málefni sveitarfélaga<p><span>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hefur skipað starfshóp, sbr. ákvæði reglugerðar um gerð stefnumótandi áætlunar ríkisins um málefni sveitarfélaga nr. 1245/2018. Starfshópurinn gerir tillögur til ráðherra að stefnumótandi áætlun til fimmtán ára í senn og aðgerðaáætlun til fimm ára. Við gerð tillagna að stefnumótandi áætlun og aðgerðaáætlun skal starfshópurinn eiga samráð við ráðuneyti og stofnanir ríkisins, þ.m.t. stýrihóp Stjórnarráðsins um byggðamál. Þá skulu tillögurnar unnar í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga og sveitarfélög. Loks skal haft samráð við hagsmunaaðila eftir þörfum og skal almenningi gefinn kostur á að koma að sjónarmiðum sínum og athugasemdum í opnu samráðsferli.<br /> <br /> Skipunartími starfshópsins takmarkast við embættistíma ráðherra.<br /> <br /> Starfshópurinn er þannig skipaður:<br /> Stefán Vagn Stefánsson, alþingismaður og formaður hópsins,<br /> Rósa Guðbjartsdóttir, bæjarstjóri í Hafnarfirði,<br /> Heiða Björg Hilmisdóttir, formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga og borgarfulltrúi,<br /> Jón Björn Hákonarson, varaformaður Sambands íslenskra sveitarfélaga og bæjarstjóri í Fjarðabyggð.</span></p> <p><span>Með hópnum starfar Anna Gunnhildur Ólafsdóttir, sérfræðingur á skrifstofu sveitarfélaga og byggðamála. Áheyrnafulltrúar eru Aðalsteinn Þorsteinsson, skrifstofustjóri á skrifstofu sveitarfélaga og byggðamála, og Karl Björnsson, framkvæmdastjóri Sambands íslenskra sveitarfélaga.</span></p>InnviðaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um stefnumótun í heyrnarþjónustu<p><span>Heilbrigðisráðuneytið, í samstarfi við hagsmunaaðila, vinnur að framtíðarsýn varðandi veitingu heyrnarþjónustu og framþróun þjónustunnar. Verkefni hópsins er að vinna tillögur fyrir ráðherra að því hvernig þjónustan skuli skipulögð til framtíðar. Lögð er áhersla á notendavæna þjónustuveitingu út frá alvarleika heyrnarskerðingar og stigum heilbrigðisþjónustunnar í fyrsta, annars og þriðja stigs þjónustu sbr. Heilbrigðisstefnu til 2030. </span></p> <p><span>Þá er hópnum einnig falið að leggja fram tillögu að greiðsluþátttöku ríkisins í hjálpartækjum vegna heyrnarskerðingar.<br /> <br /> <strong>Starfshópinn skipa</strong></span></p> <ul> <li><span>Selma Margrét Reynisdóttir, án tilnefningar, formaður hópsins</span></li> <li><span>Kristján Sverrisson, tilnefndur af Heyrnar- og talmeinastöð Íslands</span></li> <li><span>Jórlaug Heimisdóttir, tilnefnd af Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu</span></li> <li><span>Hrafnhildur Halldórsdóttir, tilnefnd af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins</span></li> <li><span>Arnar Þór Guðjónsson, tilnefndur af Landspítala</span></li> <li><span>Ólafur Ólafsson, tilnefndur af Sjúkratryggingum Íslands</span></li> <li><span>Anna Linda Guðmundsdóttir, tilnefnd af einkaaðilum í heyrnarþjónustu</span></li> <li><span>Ellisif K. Björnsdóttir, tilnefnd af einkaaðilum í heyrnarþjónustu</span></li> <li><span>Ingólfur Már Magnússon, tilnefndur af Heyrnarhjálp</span></li> <li><span>Heiðdís Dögg Eiríksdóttir, tilnefnd af Félagi heyrnarlausra</span></li> <li><span>Margrét Halldórsdóttir, tilnefnd af Landssambandi eldri borgara</span></li> <li><span>Kristbjörg Gunnarsdóttir, tilnefnd af Félagi heyrnarfræðinga<br /> </span></li> </ul> <p><span>Hrafnhildur Ýr Erlendsdóttir, sérfræðingur í heilbrigðisráðuneytinu, er starfsmaður hópsins.&nbsp;<br /> </span></p> <p><span>Starfshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra þann 8. júlí 2024 og er gert ráð fyrir að hópurinn ljúki störfum með skilum á tillögum í formi skýrslu til heilbrigðisráðherra fyrir árslok 2024.&nbsp;</span></p>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um stöðu og réttindi afreksíþróttafólks<p>Hlutverk hópsins er að yfirfara og leggja til breytingar á fyrirkomulagi, löggjöf og öðru sem þurfa þykir til að stuðningur við afreksíþróttafólk hér á landi verði í fremstu röð. Hópnum er falið að skoða sérstaklega kostnaðarþátttöku í landsliðsstarfi.<br /> <br /> Starfshópurinn er þannig skipaður:</p> <ul> <li>Vésteinn Hafsteinsson, formaður, án tilnefningar</li> <li>Örvar Ólafsson, án tilnefningar</li> <li>Áslaug Magnúsdóttir, án tilnefningar</li> <li>Steinþór Einarsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Erlingur Jóhannsson, tilnefndur af íþróttanefnd</li> <li>María Sæm Bjarkadóttir, tilnefnd af heilbrigðisráðuneyti</li> <li>Eva Margrét Kristinsdóttir, tilnefnd af félags- og vinnumarkaðsráðuneyti</li> <li>Knútur G. Hauksson, tilnefndur af Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands</li> <li>Kristín Birna Ólafsdóttir, tilnefnd af Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands</li> <li>Guðmunda Ólafsdóttir, tilnefnd af Ungmennafélagi Íslands</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Mælst er til þess að starfshópurinn ljúki störfum og skili ráðherra tillögum að breytingum eigi síðar en 1. september 2023.</p> <br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um þátttöku íslenskra fyrirtækja og ríkisins á mörkuðum með kolefniseiningar<p>Skipaður 18. apríl 2023.</p> <p>Hér á landi hefur til skamms tíma verið virkur valkvæður markaður með kolefniseiningar, þar sem fyrirtæki og stofnanir hafa getað keypt kolefniseiningar frá skógrækt og endurheimt votlendis, til að sýna fram á kolefnisjöfnun á starfsemi sinni. Fram til þessa hafa engar vottaðar heimildir verið á markaði hérlendis, þ.e. seljendur hafa ekki getað sýnt fram á það með afgerandi hætti að kolefnisbinding eða samdráttur í losun hafi átt sér stað.<br /> <br /> Víða erlendis eru starfræktir kolefnismarkaðir og eru einingar á þeim mörkuðum í flestum tilfellum vottaðar af þar til bærum aðilum. Íslensk fyrirtæki hafa getað keypt kolefniseiningar á þeim mörkuðum.<br /> <br /> Á grundvelli 6. gr. Parísarsamningsins er unnið að því að setja á laggirnar tvenns konar kerfi. Annars vegar er um að ræða alþjóðlegan markað með kolefniseiningar (gr. 6.4). Verkefni og einingar sem frá þeim koma munu lúta ströngu eftirliti/vottunaarferli. Einingar sem til verða á þeim markaði geta ríki nýtt til að standa við skuldbindingar sínar gagnvart loftslagssamningum um samdrátt í losun, að því gefnu að sett hafi verið fram áform um slíkt í landsmarkmiðum (NDC) viðkomandi ríkis. Þau ríki sem hýsa verkefni þurfa að gefa heimild fyrir því að slík verkefni séu starfrækt innan þeirra lögsögu. Hins vegar er um um að ræða kerfi sem byggir á tvíhliða samstarfi ríkja um verkefni sem leiða til samdráttar í losun eða stuðla að bindingu kolefnis (gr. 6.2). Nokkur ríki hafa þegar sett á laggirnar verkefni á grundvelli greinar 6.2, þar sem árangur verður nýttur gagnvart alþjóðlegum skuldbindingum. Forsenda er að sérstakur samningur milli liggi fyrir milli viðkomandi ríkja. Þess má geta að stjórnvöld í Sviss hafa sýnt því mikinn áhuga að koma á laggirnar slíku tvíhliða samstarfi við Ísland, með það í huga að hingað til lands verði fluttur koltvísýringur frá svissneskri starfsemi, sem fyrirtækið Carbfix myndi dæla niður. Í gangi er tilraunaverkefni, sem felst í innflutningi lítils magns koltvísýrings frá Sviss, sem Carbfix dælir niður. <br /> <br /> Starfshópnum er falið það hlutverk að kortleggja stöðu og tækifæri til viðskipta með kolefniseiningar hér á land, sem og horfa til ávinnings af verkefnum sem framleitt geta slíkar einingar. Í vinnunni þarf að horfa bæði til möguleika íslenskra fyrirtækja á slíkum markaði sem mögulegir framleiðendur eininga sem og kosti þess og galla að íslensk stjórnvöld nýti slíka markaði til að uppfylla skuldbindingar í loftslagsmálum. Í því samhengi þarf að horfa sérstaklega til loftslagsskuldbindinga á grundvelli samstarfs við ESB og hvaða möguleikar eru innan þess kerfis til að nýta einingar, t.d. frá landnýtingarverkefnum (LULUCF). Rétt er að hafa í huga að ESB hefur gefið það út að ekki verði nýttar alþjóðlegar kolefniseiningar til að ná markmiðum um 55% heildarsamdrátt í losun. Hins vegar má ætla að slíkar einingar verði nýttar inna Corsia-flugkerfisins.<br /> <br /> Gert er ráð fyrir að lokaafurð starfshópsins verði tillögur að stefnumörkun stjórnvalda varðandi viðskipti með kolefniseiningar. <br /> <br /> Starfshópurinn fær heimild til að leita til sérfræðinga á þessu sviði, bæði innlendra og erlendra, sérstaklega hvað varðar útfærslu lausna sem byggjast á 6. gr. Parísarsamningsins.&nbsp;<br /> Í vinnunni verð m.a. lagt mat á eftirfarandi þætti í íslensku samhengi: <br /> <br /> - Kolefnismarkaðir á grundvelli 6. gr. Parísarsamningsins, bæði tvíhliðasamstarf á grundvelli greinar 6.2 og um alþjóðlega kolefnismarkaði á grundvelli greinar 6.4. <br /> - Valkvæður kolefnismarkaður – kolefnisjöfnun – þátttaka íslenskra fyrirtækja, framleiðsla, vottun o.fl.<br /> - Kolefnismarkaðir og skuldbindingar Íslands í loftslagsmálum svo sem gagnvart Loftslagssamningi Sameinuð þjóðanna (UNFCC) og ESB. <br /> - Verkefni á sviði föngunar og förgunar kolefnis og tenging við alþjóðlega kolefnismarkaði.<br /> <br /> Skal starfshópurinn afla sjónarmiða lykilaðila á þessu sviði innan og utan stjórnkerfisins.</p> <p>Gert er ráð fyrir að starfshópurinn skili niðurstöðum sínum til ráðuneytisins eigi síðar en 1. febrúar 2024</p> <p><span>Starfshópurinn er þannig skipaður:</span></p> <p><span><strong>Án tilnefningar</strong><br /> Jónas Friðrik Jónsson, formaður,<br /> Helga Barðadóttir</span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu matvælaráðuneytis<br /> </strong>Björn Helgi Barkarson<br /> </span></p> <p><span>Með hópnum mun starfa sérfræðingur á vegum umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins.</span></p> <br />Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um þjónustu talmeinafræðinga<p><span>Í maí 2021 skilaði starfshópur á vegum þriggja ráðuneyta greinargerð um þjónustu talmeinafræðinga við börn. Áhersla greinargerðarinnar var á snemmtæka íhlutun hjá börnum með vægar mál- og talþroskaraskanir. Í mars sl. skiluðu Félag talmeinafræðinga á Íslandi (FTÍ) og Samband íslenskra sveitarfélaga (SÍS) umsögnum um skýrsluna.<br /> &nbsp;<br /> Ráðherra undirritaði í framhaldi minnisblað þess efnis að settur verði á fót starfshópur sem hefur það hlutverk að:<br /> ·<span style="white-space:pre;"> </span>Kortleggja þá þjónustu sem er veitt innan sveitarfélaga annars vegar og hjá ríki hins vegar<br /> ·<span style="white-space:pre;"> </span>Þarfagreina þjónustu innan sveitarfélaganna&nbsp;<br /> ·<span style="white-space:pre;"> </span>Setja upp skýran þjónustuferil með áherslu á samþættingu þjónustu og samstarf milli kerfa.<br /> ·<span style="white-space:pre;"> </span>Skilgreina grunnþjónustu og hver á að veita hana.&nbsp;<br /> ·<span style="white-space:pre;"> </span>Endurskoða rammasamning, m.a. hvort afnema eigi tilvísanakerfið<br /> <br /> Óskað var eftir tilnefningum í hópinn frá mennta- og barnamálaráðuneyti, Félagi talmeinafræðinga á Íslandi, Málefli, embætti landlæknis, Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Sjúkratryggingum Íslands.&nbsp;<br /> <br /> <strong>Starfshópinn skipa</strong></span></p> <ul> <li><span style="white-space: normal;">Selma Margrét Reynisdóttir, án tilnefningar, formaður</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Óskar Haukur Níelsson, tilnefndur af mennta- og barnamálaráðuneyti</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Íris Dögg Rúnarsdóttir, tilnefnd af Félagi talmeinafræðinga á Íslandi</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Rannveig Rós Ólafsdóttir, tilnefnd af Félagi talmeinafræðinga á Íslandi</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Þórhalla Jónsdóttir, tilnefnd af Málefli</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Hrefna Þengilsdóttir, tilnefnd af embætti landlæknis</span></li> <li><span style="white-space: normal;">Svandís Ingimundardóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</span></li> <li>Guðlaug Björnsdóttir, tilnefnd af Sjúkratryggingum Íslands</li> </ul> <p>Starfsmaður hópsins er Hrafnhildur Ýr Erlendsdóttir, sérfræðingur í heilbrigðisráðuneytinu.</p> <p><span>Starfshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra 17. maí 2023 og er gert er ráð fyrir því að hópurinn skili niðurstöðum til ráðherra fyrir 1. nóvember 2023. <br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um tillögu að nýjum samningi um samræmda móttöku flóttafólks.<span></span> <p style="text-align: justify;"><span>Meginhlutverk starfshópsins er að endurskoða fyrri samning um samræmda móttöku flóttafólks og koma með tillögu að nýjum samningi til framtíðar með aðkomu allra þeirra ráðuneyta sem sinna málaflokknum. Þjónusta samkvæmt samningnum kemur til viðbótar við skyldu sveitarfélaga til að veita umræddum einstaklingum þjónustu samkvæmt gildandi lögum, svo sem lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991. Gert er ráð fyrir að í tillögunni sé tekið mið af aukinni áherslu á inngildingu flóttafólks hér á landi með það að markmiði að auka tækifæri fólksins til þátttöku í samfélaginu, ekki síst barna, þannig að það standi jafnfætis innfæddum og að komið sé í veg fyrir stéttaskiptingu. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Starfshópurinn skal skila tillögum að nýjum samningi eigi síðar en 30. júní 2024 og lýkur þar með skipun hans.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>&nbsp;</span>Starfshópur um tillögu að nýjum samningi um samræmda móttöku flóttafólks er þannig skipaður:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span>Áshildur Linnet, án tilnefningar, formaður</span></li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"><span>Ásta Margrét Sigurðardóttir, án tilnefningar til vara</span></li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"><span>Angela G. Eggertsdóttir, tilnefnd af heilbrigðisráðuneyti</span></li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"><span>Sigrún Dögg Kvaran, tilnefnd af innviðaráðuneyti</span></li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"><span>Elmar Björnsson, tilnefndur til vara af innviðaráðuneyti</span></li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"><span>Óttarr Ólafur Proppé, tilnefndur af mennta- og barnamálaráðuneyti </span></li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"><span>Linda Rós Alfreðsdóttir, tilnefnd til vara af mennta- og barnamálaráðuneyti</span></li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"><span>María Ingibjörg Kristjánsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga </span></li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"><span>Hera Ósk Einarsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</span></li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"><span>Sigþrúður Erla Arnardóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga </span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span>&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">Ekki er greitt sérstaklega fyrir setu í starfshópnum af hálfu ráðuneytisins.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Starfsmaður hópsins er Hildur Margrét Hjaltested.</span></p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um tillögur að framgangi mála í Dalabyggð sem heyra undir málefnasvið umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins<p>Skipaður 3. nóvember 2023<br /> Á fundi umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra með sveitarstjórn Dalabyggðar þann 24. október 2023 var farið yfir sýn sveitarfélagsins og helstu hagsmunamál svæðisins. Á fundinum kom fram það sjónarmið heimafólks að meginviðfangsefni svæðisins snúi öll að því að styrkja samkeppnisstöðu svæðisins til búsetu, sem áfangastað ferðamanna með stofnun þjóðgarðs á svæðinu og stuðla að fjárfestingum á svæðinu til uppbyggingar á grænni atvinnustarfsemi samhliða grænni orkuöflun á svæðinu og óskað var eftir stuðningi ráðherra við að styrkja svæðið.<br /> <br /> Starfshópurinn hefur það hlutverk að vinna tillögur til ráðherra um framgang mála í Dalbyggð, sem heyra undir málefnasvið ráðuneytisins, með það að markmiði að efla samfélagið. <br /> <br /> Tillögur starfshópsins skulu a.m.k. snúa að jarðhitaleit, aukinni orkuöflun, flutningskerfi raforku, þjóðgarði á svæðinu, minjavernd, eflingu hringrásarhagkerfisins og grænni atvinnuuppbyggingu á svæðinu. </p> <p><span>Gert er ráð fyrir að starfshópurinn skili niðurstöðum sínum til ráðuneytisins eigi síðar en 15. mars 2024.&nbsp;</span><span><br /> </span></p> <p>Starfshópurinn er þannig skipaður:</p> <p>Sigurður Rúnar Friðjónsson, formaður,<br /> Halla Steinólfsdóttir, bóndi,<br /> Björn Bjarki Þorsteinsson, sveitarstjóri Dalabyggðar.<br /> <span></span></p> <p><span>Kjartan Ingvarsson, lögfræðingur frá umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu mun starfa með hópnum.</span></p>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðTímabundnar nefndir