Nefndir

Aðgerðahópur stjórnvalda og samtaka aðila vinnumarkaðarins til þess að vinna að launajafnrétti kynjanna<p>Verkefni aðgerðahópsins er meðal annars að vinna að samræmingu rannsókna á kynbundnum launamun, annast gerð áætlunar um kynningu jafnlaunastaðals, upplýsingamiðlun og ráðgjöf um launajafnrétti kynjanna til stofnana og fyrirtækja.</p> <h4>Aðgerðahópinn skipa</h4> <ul> <li>Sigrún Helga Lund, án tilnefningar, formaður</li> <li>Benedikt Valsson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Guðný Einarsdóttir, tiln. af fjármála- og efnahagsráðuneyti</li> <li>Hafdís Dögg Guðmundsdóttir, tiln. af Kennarasambandi Íslands</li> <li>Hannes G. Sigurðsson, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Jóhanna Heiðdal Sigurðardóttir, tiln. af Bandalagi háskólamanna</li> <li>Sonja Ýr Þorbergsdóttir, tiln. af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja</li> <li>Maríanna Traustadóttir, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Stefán Stefánsson, tiln. af mennta- og menningarmálaráðuneyti</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Ingi Valur Jóhannsson, án tilnefningar</li> <li>Berglind Eva Ólafsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Ása Sigríður Þórisdóttir, tiln. af Bandalagi háskólamanna</li> <li>Einar Mar Þórðarson, tiln. af fjármála- og efnhagsráðuneyti</li> <li>Anna Rós Sigmundsdóttir, tiln. af Kennarasambandi Íslands</li> <li>Hrafnhildur Stefánsdóttir, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Kristinn Bjarnason, tiln. af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja</li> <li>Ísleifur Tómasson, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Jóna Pálsdóttir, tiln. af mennta- og menningarmálaráðuneyti</li> </ul> <p>Aðgerðarhópurinn var skipaður af félags- og húsnæðismálaráðherra þann 20. desember 2014 til tveggja ára. Skipunin hefur nú verið framlengd til 19. desember 2018.</p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Æskulýðsráð 2015-2016<strong>Nefndarmenn: </strong><br /> Formaður: Hilmar Freyr Kristinsson,<br /> Varaformaður: Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir,<br /> Jóhann Hjaltdal Þorsteinsson,<br /> Sabína Steinunn Halldórsdóttir,<br /> Hermann Sigurðsson,<br /> Kristín Björnsdóttir,<br /> Unnsteinn Jóhannsson,<br /> Valur Rafn Halldórsson,<br /> Eygló RúnarsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Æskulýðssjóður - stjórn 2016-2017<br /> Varaformaður: Bragi Björnsson,<br /> Nanna Kristín Tryggvadóttir,Varamaður: Jóhanna Margrét Hjartardóttir,Varamaður: Hjördís Jónsdóttir,Nefndarmenn: <br /> Formaður: Hilmar Freyr KristinssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
ÆttleiðingarnefndÆttleiðingarnefnd er skipuð skv. 17. gr. <a>ættleiðingarlaga nr. 130/1999</a>.<br /> <br /> Í greinargerð ættleiðingarlaga kemur fram að verksvið nefndarinnar sé að veita sérfræðilega umsögn varðandi umsóknir, sem dómsmálaráðuneytið óskar álits um, einkum að því er varðar hæfi umsækjenda eða aðstæður þeirra til að ættleiða barn, eftir að lögboðin umsögn viðkomandi barnaverndarnefndar hefur borist ráðuneytinu. Þá er jafnframt tekið fram í greinargerðinni að gert sé ráð fyrir því, að stjórnvaldsreglur verði settar um störf og starfsháttu nefndarinnar. Fela megi henni fleiri verkefni, t.d. að standa fyrir rannsóknum á högum kjörbarna og ýmislegt annað, sem ættleiðingar varðar, svo sem framkvæmd ættleiðingarmála hér á landi og t.d. um ættleiðingar erlendra barna.<br /> <br /> Nefndarmenn eru skipaðir til fjögurra ára. Eftirtalin eiga sæti í nefndinni:<br /> <ul> <li>Hrefna Friðriksdóttir, dósent og jafnframt formaður nefndarinnar<br /> <em>Varamaður</em>: Elísabet Gísladóttir, lögfræðingur og jafnframt varaformaður nefndarinnar ,</li> <li>Páll Matthíasson geðlæknir<br /> <em>Varamaður</em>: Unnur Steina Björnsdóttir læknir</li> <li>Jóhann Loftsson sálfræðingur ,<br /> <em>Varamaður</em>: Wilhelm Norðfjörð sálfræðingur</li> </ul>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Áfrýjunarnefnd ágreiningsmála á kirkjulegum vettvangi<p>Áfrýjunarnefnd ágreiningsmála á kirkjulegum vettvangi svo og annarra mála, sem til hennar kann að verða skotið frá úrskurðarnefnd, starfar á grundvelli <a>laga nr. 78/1997</a> um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar. Um áfrýjunarnefndina er einkum fjallað í 13. gr. téðra laga. Um málsmeðferð fyrir áfrýjunarnefnd gilda starfsreglur kirkjuþings nr. 730/1998, með síðari breytingum. <br /> <br /> Nefndin er þannig skipuð: </p> <ul> <li>Jóhannes Karl Sveinsson, hæstaréttarlögmaður, formaður, </li> <li>Ásdís Rafnar, hæstaréttarlögmaður,</li> <li>Hildur Briem, dómstjóri.</li> </ul> <p>Varamenn: </p> <ul> <li>Óskar Sigurðsson, hæstaréttarlögmaður,</li> <li>Halla Bergþóra Björnsdóttir, lögreglustjóri,</li> <li>Jón Höskuldsson, héraðsdómari.</li> </ul> <p>Skipunartími frá og með 1. janúar 2016 til og með 31. desember 2019 eða til fjögurra ára. <br /> <br /> </p>DómsmálaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar 2017-2020<p>Skipuð á grundvelli laga um einkaleyfi nr. 19/1991, laga um vörumerki nr. 45/1997 og laga um hönnun nr. 46/2001.&nbsp; Nefndin skal úrskurða í ágreiningsmálum m.a. varðandi einkaleyfi, vörumerki og hönnunarvernd, sbr. nánar reglugerð nr. 275/2008. Skipunartími er þrjú ár í senn. </p> <p>Netfang: [email protected]</p> <p>Nefndina skipa: </p> <ul> <li>Selma Hafliðadóttir, formaður </li> <li>Steindór Dan Jensen, ritari&nbsp;</li> </ul><p>&nbsp;</p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Áfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema 2016-2018Nefndarmenn: <br /> Formaður: Gunnar Sturluson,<br /> Eva Halldórsdóttir,<br /> Daníel Isebarn Ágústsson,Varamaður: Laufey Rún Ketilsdóttir,Varamaður: Guðfinnur Stefánsson,Varamaður: Hjördís Birna Hjartardóttir,Nefndarmenn: <br /> Formaður: Hildur SverrisdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Áfrýjunarnefnd neytendamála 2017-2021<p>Ákvarðanir Neytendastofu má kæra til sérstakrar nefndar, áfrýjunarnefndar neytendamála. Heimild til áfrýjunar er að finna í 4. gr. laga um Neytendastofu, nr. 62/2005. Í áfrýjunarnefnd neytendamála sitja þrír menn og jafn margir til vara, skipaðir af ráðherra til fjögurra ára í senn. <br /> Formaður nefndarinnar og varamaður hans skulu fullnægja skilyrðum til að hljóta skipun í embætti héraðsdómara.</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <p>Aðalmenn:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Halldóra Þorsteinsdóttir hdl., skipuð formaður án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áslaug Árnadóttir hrl., skipuð án tilnefningar<br /> &nbsp; &nbsp; Gunnar Páll Baldvinsson lögfræðingur, skipaður án tilnefningar</p> <p>Varamenn:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Eiríkur Haukur Hauksson viðskiptafræðingur, skipaður án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sandra D. Gunnarsdóttir verkefnastjóri, skipuð án tilnefningar</p><p>&nbsp;</p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Áfrýjunarnefnd samkeppnismála 2017-2021<p><span>Skv. 2. mgr. 9. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 sitja í áfrýjunarnefnd samkeppnismála þrír menn og jafnmargir til vara, skipaðir af ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra eftir tilnefningu Hæstaréttar.&nbsp;<br /> Formaður og varamaður hans, sem jafnframt er varaformaður skulu uppfylla hæfisskilyrði hæstaréttardómara, en aðrir nefndarmenn skulu hafa faglega kunnáttu á sviði samkeppnis- og viðskiptamála. Skipunartíminn er fjögur ár skv. 3. mgr. 9. gr., sbr. 2. mgr. 5 gr. samkeppnislaga. Skipunartími áfrýjunarnefndar er hinn sami og skipunartími stjórnar Samkeppniseftirlitsins. </span></p> <p><span>Netfang: [email protected]</span></p> <p>Nefndina skipa skv. tilnefningum Hæstaréttar:</p> <ul> <li>Jóhannes Karl Sveinsson, formaður</li> <li>Anna Kristín Traustadóttir</li> <li>Stefán Már Stefánsson</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Lárus Rafn Blöndal, varaformaður</li> <li>Brynhildur Benediktsdóttir</li> <li>Kristín Benediktsdóttir</li> </ul> <p>Starfsmaður nefndarinnar er Sonja María Hreiðarsdóttir.</p> <p><span></span></p> <div>&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> <p></p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Álitsnefnd vegna umsókna um skráningu trúfélags eða lífsskoðunarfélagsStarfar skv. 4. mgr. 4. gr. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1999108.html" target="_blank">laga nr. 108/1999</a> um skráð trúfélög með síðari breytingum. <em>(lög nr. 6/2013)</em>. <p>Áður en leyfi er veitt til skráningar trúfélags eða lífsskoðunarfélags skal leita álits nefndar sem dómsmálaráðherra skipar til fjögurra ára.</p> <p><a>Einn nefndarmaður er skipaður samkvæmt tilnefningu lagadeildar hér á landi á háskólastigi, og skal hann vera formaður nefndarinnar, annar tilnefndur af félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands, sá þriðji tilnefndur af guðfræði- og trúarbragðafræðideild Háskóla Íslands</a> og sá fjórði tilnefndur af sagnfræði- og heimspekideild Háskóla Íslands.</p> <ul> <li>Margrét Einarsdóttir, dósent, tilnefnd af Lagadeild Háskólans í Reykjavík, jafnframt formaður,</li> <li>Hjalti Hugason, prófessor, tilnefndur af guðfræði- og trúarbragðafræðideild Háskóla Íslands,</li> <li>Helga Ögmundsdóttir, lektor, tilnefnd af félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands,</li> <li>Henry Alexander Henrysson, verkefnisstjóri hjá Siðfræðistofnun Háskóla Íslands, tilnefndur af sagnfræði- og heimspekideild Háskóla Íslands.</li> </ul>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Almannavarna- og öryggismálaráð<p>Í <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008082.html">lögum um almannavarnir</a> sem tóku gildi 1. júní 2008 og voru birt í Stjórnartíðindum 19. júní 2008 segir um hlutverk almannavarna- og öryggismálaráðs: „Stefna stjórnvalda í almannavarna- og öryggismálum skal mörkuð af almannavarna- og öryggismálaráði til þriggja ára í senn. Í almannavarna- og öryggismálastefnu stjórnvalda skal gera grein fyrir ástandi og horfum í almannavarna- og öryggismálum í landinu, fjalla um áhersluatriði varðandi skipulag almannavarna- og öryggismála, forvarnastarf, nauðsynlega samhæfingu á efni viðbragðsáætlana og starfsemi opinberra stofnana á því sviði, sbr. VI. kafla laga þessara, nauðsynlegar birgðir til þess að tryggja lífsafkomu þjóðarinnar á hættutímum, endurreisn eftir hamfarir og aðrar aðgerðir sem ráðið telur nauðsynlegar til þess að markmið laga þessara náist.“</p> <p> Umsýsla vegna almannavarna- og öryggismálaráðs og undirbúningur vegna funda þess er í höndum dómsmálaráðherra.</p> <p>Í almannavarna- og öryggismálaráði eiga sæti forsætisráðherra, sem jafnframt er formaður þess, dómsmálaráðherra, samgönguráðherra, umhverfisráðherra, heilbrigðisráðherra, utanríkisráðherra og iðnaðarráðherra. Þar að auki er forsætisráðherra heimilt að kveðja allt að tvo ráðherra til setu í ráðinu í senn vegna sérstakra mála.</p> <p>Einnig eiga sæti í almannavarna- og öryggismálaráði:&nbsp;</p> <p> 1. Ráðuneytisstjóri forsætisráðuneytis. <br /> 2. Ráðuneytisstjóri dómsmálaráðuneytis, ríkislögreglustjóri og forstjóri Landhelgisgæslu Íslands. <br /> 3. Ráðuneytisstjóri samgönguráðuneytis, flugmálastjóri, forstjóri Póst- og fjarskiptastofnunar, siglingamálastjóri og vegamálastjóri. <br /> 4. Ráðuneytisstjóri umhverfisráðuneytis, veðurstofustjóri, brunamálastjóri og forstjóri Umhverfisstofnunar. <br /> 5. Ráðuneytisstjóri heilbrigðisráðuneytis, landlæknir, sóttvarnalæknir og forstjóri Geislavarna ríkisins. <br /> 6. Ráðuneytisstjóri utanríkisráðuneytis. <br /> 7. Ráðuneytisstjóri iðnaðarráðuneytis, orkumálastjóri og forstjóri Landsnets. <br /> 8. Fulltrúi Slysavarnafélagsins Landsbjargar. <br /> 9. Fulltrúi Rauða kross Íslands.<br /> 10. Fulltrúi samræmdrar neyðarsvörunar. </p> <p>Að auki skipar forsætisráðherra tvo fulltrúa til setu í ráðinu samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga. &nbsp; </p>DómsmálaráðuneytiðRáð og stjórnir
Átak til atvinnusköpunar - stjórn 2016-2017<p>Stjórninni er ætlað að móta starf "Átaks til atvinnusköpunar" og gera tillögur til iðnaðar- og viðskiptaráðherra um úthlutun styrkja og fylgjast með rekstri átaksins hjá Impru hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands, sem annast rekstur þess.</p> <p>Stjórnina skipa:<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ólafur Teitur Guðnason, skipaður formaður án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Elísabet María Andrésdóttir, skipuð án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Íris Róbertsdóttir, skipuð án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sigrún Lilja Guðbjartsdóttir, skipuð án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sveinn Þorgrímsson, skipaður án tilnefningar.<br /> <br /> <br /> </p><p>&nbsp;</p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
AVS - úthlutunarnefnd 2014-2017<p>Nefndin er skipuð:</p> <ul> <li><span>Lárus Ægir Guðmundsson, formaður</span></li> <li><span>Arndís Ármann Steinþórsdóttir</span></li> <li><span>Hólmfríður Sveinsdóttir</span></li> </ul> <p>Varamenn: </p> <ul> <li>Grímur Þ Valdimarsson</li> <li><span>Katrín María Andrésdóttir</span></li> <li>Óðinn Gestsson</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Bílanefnd<span></span> <p><span>Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur yfirumsjón með bifreiðaeign ríkisins og bifreiða­notkun þess eftir því sem nánar segir í <a href="http://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/1281-2014">reglugerð nr. 1281/2014</a>, um bifreiðamál ríkisins. Tekur reglugerðin til stofnana ríkisins og gildir um bifreiðar í eigu ríkisins og rekstrar­leigu­bifreiðar, leigðar bifreiðar starfsmanna ríkisins, bíla­leigu­bíla og leigubíla. </span></p> <p><span>Bílanefnd, sem fjármála- og efnahagsráðherra skipar, er ráðuneytinu til aðstoðar um framkvæmd reglugerðar um bílamál. Nefndinni er jafnframt ætlað að hafa eftirlit með framkvæmd reglugerðarinnar hjá einstökum stofnunum ríkisins. Kaup eða rekstrarleiga á bifreiðum skal eiga sér stað að fengnu samþykki bílanefndar f.h. fjármála- og efnahagsráðuneytis.</span></p> <p><span>Kaup og sala ríkisbifreiða skal fara fram á vegum <a href="http://www.rikiskaup.is/">Ríkiskaupa</a>.</span><span>&nbsp;,Ríkiskaup skulu að öllu jöfnu kaupa bifreiðar og afla rekstrarleigubifreiða að undangengnu útboði. Sala ríkisbifreiða skal fara fram samkvæmt <a href="https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/1280-2014">reglugerð nr. 1280/2014</a> um ráðstöfun eigna ríkisins. Ríkiskaup annast afsöl og nauðsynlegar tilkynningar vegna slíkra viðskipta svo og afhendingu bifreiða og innheimtu söluandvirðis.</span></p> <p><strong>Í nefndinni sitja (skipuð 2018-2020):</strong></p> <ul> <li><span>Hafsteinn S. Hafsteinsson, formaður tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> <li><span>Jónas Ingi Pétursson, tilnefndur af Ríkislögreglustjóra</span></li> <li><span>Magnús Valur Jóhansson, tilnefndur af Vegagerðinni</span></li> </ul> <p><span><a href="https://www.rikiskaup.is/utbodsauglysingar/nr/38" target="_blank">Eyðublöð á vegum bílanefndar (</a></span></p> <p><span><a href="https://www.rikiskaup.is/utbodsauglysingar/nr/38" target="_blank">á vef Ríkiskaupa).</a></span></p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Bjargráðasjóður - stjórn 2013-2017<p>Skipuð skv. 2. gr. laga nr. 49/2009 um Bjargráðasjóð. Skipunartími fjögur ár.</p> <p>Stjórnin er þannig skipuð:</p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li>Sigurgeir B Hreinsson, skipaður formaður án tilnefningar</li> <li>Guðbjörg Jónsdóttir, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands</li> <li>Jóhannes Sigfússon, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Guðrún Sigríður Tryggvadóttir, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands</li> <li>Karl Kristjánsson. tilnefndur af Bændasamtökum Íslands</li> <li>Ólafur Friðriksson, skipaður án tilnefningar</li> </ul><p>&nbsp;</p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Bókasafnaráð 2013-2017Varamaður: Óli Gneisti Sóleyjarson,Varamaður: Margrét Sigurgeirsdóttir,Varamaður: Baldur Smári Einarsson,Varamaður: Pálína Magnúsdóttir,Varamaður: Marta Hildur Richter,<br /> Siggerður Ólöf Sigurðardóttir,<br /> Viggó Kristinn Gíslason,<br /> Sigrún Blöndal,<br /> Varaformaður: Hrafn Andrés Harðarson,Nefndarmenn: <br /> Formaður: Páll ValssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Bótanefnd<p>Í bótanefnd eiga sæti þrír menn sem dómsmálaráðherra skipar til fjögurra ára í senn. Ráðherra skipar einn þeirra formann nefndarinnar og þrjá menn til vara. <br /> <br /> Nefndarmenn og varamenn þeirra skulu fullnægja skilyrðum laga til að hljóta skipun í embætti héraðsdómara. Um hæfi nefndarmanna til að fara með mál skal fara eftir reglum laga um sérstakt hæfi dómara. <br /> <br /> <strong>Nefndarmenn eru:</strong> </p> <ul> <li>Guðgeir Eyjólfsson, lögfræðingur, formaður</li> <li>Ásdís Ármannsdóttir, sýslumaður á Suðurnesjum</li> <li>Aðalsteinn Þorsteinsson, lögfræðingur</li> </ul> <p>Varamenn eru lögfræðingarnir Björn Hrafnkelsson, Friðrikka Harpa Ævarsdóttir og Svavar Pálsson.</p> <blockquote> <strong>Öll umsýsla varðandi mál hjá nefndinni og afgreiðsla þeirra er hjá <a href="http://www.syslumenn.is/embaettin/embaetti-og-umdaemi/syslumadurinn-a-nordurlandi-eystra" target="_blank">sýslumanninum á Norðurlandi eystra, sýsluskrifstofunni á Siglufirði</a>. Ber að senda allar umsóknir á Gránugötu 6, 580 Siglufjörður. <br /> </strong> <p> <strong>Sími er 458 2600. Opið frá kl. 9.00-15.00 og símaþjónusta í skiptiborði er frá kl. 8.00-15.00.</strong> </p> <p>Netfang: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p> <ul> <li> <h4> <strong> <a href="http://www.syslumenn.is/thjonusta/onnur-thjonusta/greidsla-bota-til-tholenda-afbrota/" target="_blank">Almennar upplýsingar um bótagreiðslur úr ríkissjóði til þolenda afbrota</a> </strong> </h4> </li> </ul> </blockquote> <br /> <p> </p> DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Breiðafjarðarnefnd<p>Skipuð 9. júní 2017.<br /> Nefndin hefur það hlutverk að vera umhverfisráðherra til ráðgjafar um það sem lýtur að framkvæmd laga <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1995054.html">nr. 54/1995</a>, um vernd Breiðafjarðar, með síðari breytingum. </p> <p>Nefndin er skipuð til fjögurra ára í senn og í henni eiga sæti sjö fulltrúar. Sveitarfélög sem liggja að Breiðafirði tilnefna sameiginlega fjóra fulltrúa, Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur á Vesturlandi og Vestfjörðum einn sameiginlega og einn er tilnefndur af Minjastofnun. Umhverfisráðherra skipar einn án tilnefningar og skal hann vera formaður. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti.</p> <p>Aðsetur nefndarinnar er hjá Náttúrustofu Vesturlands, Hafnargötu 3, 340 Stykkishólmi.<br /> Sími: 433-8121<br /> Netfang: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.<br /> Vefsíða: <a href="http://www.breidafjordur.is">www.breidafjordur.is</a></p> <p><strong>Formaður skipaður án tilnefningar<br /> </strong>Erla Friðriksdóttir, formaður<br /> Guðríður Þorvarðardóttir, varaformaður</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Minjastofnunar<br /> </strong>Magnús A. Sigurðsson<br /> Agnes Stefánsdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt sameiginlegri tilnefningu Náttúrufræðistofnunar Íslands, Náttúrustofu Vesturlands og Náttúrustofu Vestfjarða<br /> </strong>Róbert A. Stefánsson,<br /> Hulda Birna Albertsdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Reykhólahrepps<br /> </strong>Eiríkur Snæbjörnsson<br /> Rebekka Eiríksdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Vesturbyggðar<br /> </strong>Arnheiður Jónsdótir<br /> Úlfar B. Thoroddsen, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Dalabyggðar<br /> </strong>Eyjólfur Ingvi Bjarnason<br /> Bjarnheiður Jóhannsdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt sameiginlegri tilnefningu Stykkishólmsbæjar, Helgafellssveitar, Grundafjarðarbæjar og Snæfellsbæjar<br /> </strong>Ragnhildur Sigurðardóttir<br /> Sturla Böðvarsson, til vara</p>Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðFastanefndir
Byggðarannsóknasjóður - stjórn 2014-2017<p>Ráðherra byggðamála skipar stjórn Byggðarannsóknasjóðs og skal skipunartími falla að gildistíma byggðaáætlunar. Skipa skal þrjá aðalmenn þar af einn formann og þrjá til vara. Tilgangur sjóðsins er að efla byggðarannsóknir ogbæta þannig þekkingargrunn fyrir stefnumótun og aðgerðir í byggðamálum.</p> <p>Í stjórninni eiga sæti:</p> <p>Aðalmenn: &nbsp;</p> <ul> <li>Steingerður Hreinsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Rögnvaldur Ólafsson, skipaður án tilnefningar</li> <li>Þorsteinn V. Gunnarsson, skipaður án tilnefningar&nbsp;</li> </ul> <p>Varamenn í sömu röð: </p> <ul> <li>Gústav M. Ásbjörnsson, skipaður án tilnefningar</li> <li>Anna Karlsdóttir, skipuð án tilnefningar</li> <li>Ásborg Ósk Arnþórsdóttir, skipuð án tilnefningar.</li> </ul><p>&nbsp;</p>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Byggingarnefnd um stækkun við Fjölbrautaskóla SuðurlandsNefndarmenn: <br /> Formaður: Þráinn Sigurðsson,<br /> Marta Guðrún Skúladóttir,<br /> Valtýr Valtýsson,<br /> Ásta Stefánsdóttir,<br /> Ísólfur Gylfi Pálmason,<br /> Vigfús HalldórssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Dómnefnd til að fjalla um hæfni umsækjenda um embætti hæstaréttardómara og héraðsdómaraSamkvæmt 1. mgr. 4. gr. a. laga um dómstóla nr. 15/1998, sbr. lög nr. 45/2010 skipar dómsmálaráðherra fimm menn í dómnefnd til að fjalla um hæfni umsækjenda um embætti hæstaréttardómara og héraðsdómara á grundvelli tilnefninga frá Hæstarétti Íslands, dómstólaráði, Alþingi og Lögmannafélagi Íslands. Er nefndinni falið að láta dómsmálaráðherra í té skriflega og rökstudda umsögn um umsækjendur um dómaraembætti. Í umsögn sinni skal dómnefndin taka afstöðu til þess hvaða umsækjandi sé hæfastur til að hljóta embættið en heimilt er að setja tvo eða fleiri umsækjendur jafna. Hefur ráðherra sett nánari reglur um störf nefndarinnar sem birtar eru í Stjórnartíðindum B-deild. <p>Skipunartími í nefndina er fimm ár, en þó þannig að skipunartími eins manns rennur út hvert ár. </p> <ul> <li>Gunnlaugur Claessen, fyrrverandi hæstaréttardómari, sem jafnframt er formaður nefndarinnar, tilnefndur af Hæstarétti</li> <li>Kristín Benediktsdóttir dósent, tilnefnd af Hæstarétti,</li> <li>Ragnhildur Helgadóttir lögfræðingur, af Alþingi,</li> <li>Ragnheiður Harðardóttir héraðsdómari, tilnefnd af dómstólaráði, og</li> <li>Óskar Sigurðsson hæstaréttarlögmaður, tilnefndur af Lögmannafélagi Íslands.</li> </ul> <p><strong>Varamenn, tilnefndir eru af sömu aðilum:</strong></p> <ul> <li>Greta Baldursdóttir hæstaréttardómari,</li> <li>Valtýr Sigurðsson, hæstaréttarlögmaður,</li> <li>Ingibjörg Pálmadóttir, fyrrverandi ráðherra,&nbsp;</li> <li>Halldór Halldórsson, dómstjóri héraðsdóms Norðurlands vestra og&nbsp;</li> <li>Guðrún Björk Bjarnadóttir héraðsdómslögmaður.</li> </ul> <blockquote> <ul> <li><a href="http://stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=3731a968-ae36-40a1-a169-070fc1f34e24" target="_blank">Reglur nr. 620/2010 um störf dómnefndar sem fjallar um hæfni umsækjenda um dómaraembætti.</a></li> </ul> </blockquote> <h3>Umsagnir dómnefndarinnar um umsækjendur um dómaraembætti:</h3> <ul> <li><a href="/lisalib/getfile.aspx?itemid=bf23239b-ecb0-11e7-9421-005056bc4d74">Umsögn um umsækjendur um átta embætti héraðsdómara</a> (dags. 21. desember 2017)</li> <li><a href=" /lisalib/getfile.aspx?itemid=033c222c-413e-11e7-941a-005056bc530c">Umsögn um umsækjendur um embætti 15 dómara við Landsrétt</a> (dags. 19.5.2017)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2015/Umsogn-22.09.2015.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti dómara við Hæstarétt Íslands</a> (frétt dags.24.9.2015)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2015/Ums-domnefndar-um-ums-um-domara.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur</a> (frétt dags. 9.9.2015)</li> <li><a href="/lisalib/getfile.aspx?itemid=c1d8f561-f48b-11e7-9423-005056bc530c">Umsögn um umsækjendur um embætti dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur</a> (frétt dags. 30.4.2014)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2014/Alit-domnefndar-um-heradsdomara-27.-februar.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti setts dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur</a> (frétt dags. 28.2.2014)</li> <li><a class="internal"></a><a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2013/umsogn_29_10_13.pdf"></a><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2013/umsogn_29_10_13.pdf">Umsögn um umsækjanda um embætti dómara við héraðsdómstólana</a> (frétt dags. 1.11.2013)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2013/Alit-domefndar-um-embaetti-tveggja-domaraembaetta.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti tveggja dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur og eitt embætti við Héraðsdóm Vestfjarða</a> (frétt dags. 2.9.2013)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2013/umsogn_loka_21_01_13.pdf">Umsögn um umsækjendur um tvö embætti dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur</a> (frétt dags. 24.1.2013)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2013/umsogn_loka_22_03_13.pdf">Umsögn um umsækjendur um tvö embætti dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur</a> (frétt dags. 26.3.2013)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2012/Umsogn-domnefndar-um-umsaekjendur-um-settan-haestarettardomara-6.-des..pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti setts dómara við Hæstarétt Íslands</a> (frétt dags. 6.12.2012)</li> <li><a class="internal"></a><a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2012/lumsogn_domnefndar_20_09_12.pdf"></a><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2012/lumsogn_domnefndar_20_09_12.pdf">Umsögn um umsækjendur um tvö embætti dómara viðHæstarétt Íslands</a> (frétt dags. 25.9.2012)</li> <li><a class="internal" href="https://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir-2011/umsogn_setning_haestarettardomara_03_10_11.pdf">Umsögn um umsækjendur um setningu í embætti dómara við Hæstarétt Íslands </a>(frétt dags. 6.10.2011)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2011/umsogn_heradsdomur_austurlands_03_10_11.pdf">Umsögn um umsækjendur um skipun í embætti dómara við Héraðsdóm Austurlands </a> (frétt dags. 6.10.2011)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2011/umsogn_domnefndar_2011.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti þriggja dómara við Hæstarétt Íslands</a> (frétt dags. 2.5.2011)</li> </ul>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Dýralæknaráð 2018-2023<p>Dýralæknaráð starfar samkvæmt 4. gr. laga nr. 66/1998, um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skipar dýralæknaráð sem skipað er fjórum dýralæknum til fimm ára í senn og er Matvælastofnun til ráðuneytis. Skal einn tilnefndur af Bændasamtökum Íslands, annar af stjórn Dýralæknafélags Íslands, þriðji af stjórn Tilraunastöðvar Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum og fjórði án tilnefningar og skal hann jafnframt vera formaður ráðsins. Varamenn skulu tilnefndir á sama hátt. </p> <p>Ráðið skal ávallt fjalla um innflutning búfjár og erfðaefnis þess sé hans óskað. Einnig skal ráðið fjalla um innflutning annarra dýra, búfjárafurða og aðra þætti er snerta heilbrigðismál dýra og dýraafurða þegar þess er óskað af ráðherra eða Matvælastofnun. Ráðinu er heimilt, ef aðstæður krefja, að kalla sérfræðinga til ráðuneytis.</p> <p>Í ráðinu eiga sæti: </p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li>Gestur Páll Júlíusson, skipaður formaður án tilnefningar</li> <li>Jarle Reiersen, tilnefndur af Dýralæknafélagi Íslands&nbsp;</li> <li>Kristín Björg Guðmundsdóttir, tilnefnd af Tilraunastöð HÍ í meinafræði að Keldum&nbsp;</li> <li>Katrín H. Andrésdóttir, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Eyrún Arnardóttir, skipuð varaformaður án tilnefningar&nbsp; </li> <li>Sigríður Björnsdóttir, tilnefnd af Dýralæknafélagi Íslands </li> <li>Vilhjálmur Svansson, tilnefndur af Tilraunastöð HÍ í meinafræði að Keldum </li> <li>Eggert Gunnarsson, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Eftirlitsnefnd fasteignasala 2016-2019<p>Eftirlitsnefnd fasteignasala er skipuð skv. 1. mgr. 18. gr. laga nr. 70/2015 um sölu fasteigna og skipa og annast eftirlit með störfum fasteignasala samkvæmt fyrirmælum laganna. Ráðherra skipar þrjá nefndarmenn og varamenn þeirra til þriggja ára í senn. Einn nefndarmanna skal vera fasteignasali og einn löggiltur endurskoðandi. Hinn þriðji, sem vera skal formaður nefndarinnar, skal vera lögfræðingur og fullnægja skilyrðum til að gegna embætti héraðsdómara. Varamenn skulu fullnægja sömu skilyrðum og aðalmenn.&nbsp;</p> <p>Í nefndinni eiga sæti: </p> <ul> <li>Þórður Bogason, hæstaréttarlögmaður,formaður&nbsp;</li> <li>Björg Sigurðardóttir, löggiltur endurskoðandi </li> <li>Grétar Jónasson, löggiltur fasteignasali</li> </ul> <p>Varamenn:&nbsp;</p> <ul> <li>Ása Ólafsdóttir, hæstaréttarlögmaður, varaformaður&nbsp;&nbsp;</li> <li>Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fassteignasali&nbsp;</li> <li>Ólafur Sigurðsson, löggiltur endurskoðandi.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga<p>Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga starfar samkvæmt VII. kafla sveitarstjórnarlaga, og <a>reglugerð nr. 502/2012</a> um eftirlit með fjármálum sveitarfélaga. Nefndin er skipuð af innanríkisráðherra, einn samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga og tveir án tilnefningar.</p> <h4>Aðalhlutverk nefndarinnar</h4> <p>Hlutverk nefndarinnar er að fylgjast með reikningsskilum og fjárhagsáætlunum sveitarfélaga og að hafa eftirlit með því að fjárstjórn sveitarfélaga sé í samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga. Leiði athugun nefndarinnar í ljós að afkoma sveitarfélags sé ekki í samræmi við ákvæði laganna eða fjármál sveitarfélagsins stefni að öðru leyti í óefni skal nefndin aðvara viðkomandi sveitarstjórn og kalla eftir skýringum. Sveitarstjórn er skylt í slíkum tilvikum að gera eftirlitsnefndinni, innan tveggja mánaða, grein fyrir hvernig hún hyggst bregðast við aðvörun nefndarinnar.</p> <h4>Aðgerðir eftirlitsnefndar og skyldur sveitarfélaga</h4> <p>Ef sveitarfélag kemst í fjárþröng og sveitarstjórn telur ekki unnt að standa í skilum skal hún tilkynna það eftirlitsnefndinni. Nefndin lætur þá rannsaka fjárreiður og rekstur sveitarfélagsins og leggur síðan fyrir sveitarstjórn að bæta það sem áfátt kann að reynast. Hafi sveitarfélag ekki brugðist við fjárhagsvanda sínum innan þriggja mánaða eða beri aðgerðir til lausnar fjárhagsvanda ekki tilætlaðan árangur, getur eftirlitsnefndin gripið til frekari aðgerða.</p> <p>Telji eftirlitsnefndin að fjárhagur sveitarfélags sé það slæmur að það geti ekki með eðlilegum rekstri staðið undir lögboðnum útgjöldum eða öðrum skuldbindingum sínum eða það hafi ekki burði til að leysa vandann án utanaðkomandi fjárhagslegrar aðstoðar, er nefndinni heimilt að kanna möguleika á fjölþættum fjárhags- og stjórnunarlegum aðgerðum til lausnar fjárhagsvanda sveitarfélagsins með þátttöku ríkisvalds, sveitarfélags, Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, Lánasjóðs sveitarfélaga og annarra lánadrottna. Getur ráðuneytið, að tillögu eftirlitsnefndar, heimilað eða lagt fyrir sveitarstjórn í slíkum tilvikum að leggja álag á ústsvar og faseignaskatt sem nemi allt að 25%.</p> <p>Þegar greiðslubyrði sveitarfélags umfram greiðslugetu er svo mikil að ljóst er að eigi mun úr rætast í bráð getur ráðherra að tillögu eftirlitsnefndar svipt sveitarstjórn fjárforráðum og skipað sveitarfélaginu fjárhaldsstjórn enda hafi sveitarstjórn vanrækt skyldur sínar samkvæmt sveitarstjórnarlögum og fjármál sveitarfélagsins verið í ólestri. Áður en til slíks kemur skal þó skora á sveitarstjórn að koma fjármálum sveitarfélagsins á réttan kjöl innan tiltekins frests.</p> <h4>Aðalmenn:</h4> <ul> <li>Þórir Ólafsson, endurskoðandi og formaður</li> <li>Anna Skúladóttir, endurskoðandi</li> <li>Birgir L. Blöndal, fyrrverandi aðstoðarframkvæmdastjóri, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> </ul> <h4>Varamenn:</h4> <ul> <li>Hermann Sæmundsson, skrifstofustjóri skrifstofu sveitarfélaga byggðamála í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu</li> <li>Guðmundur Fr. Sigurðsson, endurskoðandi,</li> <li>Halldór V. Kristjánsson, fyrrv. sérfræðingur hjá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga</li> </ul> <p>Starfsmaður nefndarinnar er Eiríkur Benónýsson viðskiptafræðingur, sérfræðingur á sveitarstjórnarskrifstofu samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins.</p> <ul> <li> <strong> Lagagrundvöllur og reglugerð um eftirlitsnefndina: <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2011138.html">Lagagrundvöllur</a> | <a href="http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/58b439f05a7f412f00256a07003476bc/4559ca4497d023d500257a1f000b37a0?OpenDocument">Reglugerð</a></strong></li> <li> <strong> <a></a><a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2014/Starfsreglur-EFS-i-april-2014.pdf"></a><a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2014/Starfsreglur-EFS-i-april-2014.pdf">Starfsreglur Eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga</a><br /> </strong> </li> </ul> <hr /> <h4>Minnisblöð um störf eftirlitsnefndar </h4> <ul sizcache025427380749496853="7.718281828459045 12 75" sizcache08162783652450338="7.718281828459045 12 74"> <li> <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/adobe-skjol/Eftirlitsnefnd2007b.pdf">Minnisblað um störf eftirlitsnefndar árið 2007</a> </li> <li> <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/adobe-skjol/MinnisbladUmStorfEftirlitsnefndar2008b.pdf">Minnisblað um störf eftirlitsnefndar árið 2008</a> </li> <li> <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2011/Minnisblad-um-storf-EFS-arid-2009---a-vefinn.pdf">Minnisblað um störf eftirlitsnefndar árið 2009</a> </li> </ul> <h4>Ársskýrslur eftirlitsnefndar </h4> <ul sizcache025427380749496853="7.718281828459045 12 75" sizcache08162783652450338="7.718281828459045 12 74"> <li> <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/Skyrslur/Arsskyrsla-EFS-2010.pdf">Ársskýrsla eftirlitsnefndar árið 2010</a> </li> <li> <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2012/EFS---arsskyrslan-2011---april-2012.pdf">Ársskýrsla eftirlitsnefndar árið 2011</a> </li> <li> <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/sveitarstjornarmal/Arsskyrsla-EFS-2012.pdf">Ársskýrsla eftirlitsnefndar árið 2012</a> </li> <li> <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2015/Arsskyrsla-2013-2014---EFS--leidrett-utgafa-.pdf">Ársskýrsla eftirlitsnefndar fyrir 2013-2014</a> </li> <li> <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2016/Arsskyrsla-2014-2015---EFS-loka-II.pdf">Ársskýrsla eftirlitsnefndar fyrir 2014-2015</a></li> <li><a href="https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=84927141-6d31-11e7-9416-005056bc4d74" target="_blank">Ársskýrsla eftirlitsnefndar fyrir 2015-2016</a></li> </ul> <h4>Bréf eftirlitsnefndar til sveitarstjórna</h4> <ul sizcache025427380749496853="7.718281828459045 12 75" sizcache08162783652450338="7.718281828459045 12 74"> <li> <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/sveitarstjornarmal/Bref-EFS-til-sveitarstjorna-sept--2011.pdf">Bréf eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga til sveitarstjórna dags. 21. september 2011</a> </li> <li> <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/sveitarstjornarmal/EFS-bref-til-sveitarstjorna-okt-2013.pdf">Bréf eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga til sveitarstjórna, október 2013</a> </li> <li> <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2015/EFS-bref-til-sveitarfelaga-12-juni-2014.pdf">Bréf eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga til sveitarstjórna í júní 2014</a> </li> </ul>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðFastanefndir
Eftirlitsnefnd með framkvæmd laga um frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks innan EES<p>Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1993047.html#G2">2. gr. laga um frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins, nr. 47/1993</a>, skipar ráðherra þriggja manna nefnd til að hafa eftirlit með framkvæmd laganna. <a href="http://www.asi.is">Alþýðusamband Íslands</a> tilnefnir einn fulltrúa, <a href="http://www.sa.is">Samtök atvinnulífsins</a> annan fulltrúa og þriðji fulltrúinn er skipaður án tilnefningar. Varamenn skulu skipaðir á sama hátt. Nefndin er skipuð til fjögurra ára í senn.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Bjarnheiður Gautadóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Magnús M. Norðdahl, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Hrafnhildur Stefánsdóttir, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Hanna Sigríður Gunnsteinsdóttir, án tilnefningar</li> <li>Fjóla Jónsdóttir, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Kristín Þóra Harðardóttir, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> </ul> <p><em>Nefndin er skipuð af félags- og húsnæðismálaráðherra</em> <em>frá 11. nóvember 2015 til 10. nóvember 2019.</em></p>VelferðarráðuneytiðFastanefndir
Endurkröfunefnd bifreiðatrygginga<span></span> <p><span>Nefndin kveður á um hvort beita skuli endurkröfurétti vegna gáleysis eða ásetnings þess sem ábyrgð ber á tjóni sem vátryggingafélag hefur bætt samkvæmt umferðalögum. Hún starfar samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/146a/1987050.html">96. grein umferðarlaga</a>.</span><span>&nbsp;,<br /> </span><span>Skal einn nefndarmaður skipaður eftir tilnefningu vátryggingafélaga þeirra sem viðurkenningu hafa skv. 91. gr., einn eftir tilnefningu landssamtaka bifreiðaeigenda, og einn án tilnefningar, og er hann formaður nefndarinnar. Skipunartími nefndarinnar skal vera þrjú ár</span></p> <p><span>&nbsp;,</span><strong><span>Í nefndinni sitja (skipuð 2015-2018):</span></strong></p> <ul> <li><span> Helgi Jóhannsson, formaður, án tilnefningar</span></li> <li><span>Andri Árnason, tilnefndur af Félagi íslenskra bifreiðaeigenda</span></li> <li><span>Sigmar Ármannsson, tilnefndur af Samtökum fjármálafyrirtækja</span></li> </ul> <p><span>&nbsp;,</span><strong><span>Til vara:</span></strong></p> <ul> <li><span>Jóhann Fannar Guðjónsson, tilnefndur af&nbsp;Félagi íslenskra bifreiðaeigenda</span></li> <li><span> Jóna Björk Guðnadóttir,&nbsp;tilnefnd af Samtökum fjármálafyrirtækja</span></li> </ul> "Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Endurskoðendaráð 2017-2021<p>Skv. 1. mgr.15. gr. laga nr. 79/2008 um endurskoðendur er hlutverk endurskoðendaráðs að hafa eftirlit með því að endurskoðendur og endurskoðunarfyrirtæki ræki störf sín í samræmi við ákvæði þessara laga, siðareglur Félags löggiltra endurskoðenda og aðrar reglur sem taka til starfa endurskoðenda.</p> <p>Í ráðinu eiga sæti:<br /> <br /> Aðalmenn:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áslaug Árnadóttir, skipuð formaður án tilnefningar <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Þórður Reynisson, skipaður án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pálína Árnadóttir, tilnefnd af Félagi löggiltra endurskoðenda<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jóhann Unnsteinsson, tilnefndur af Félagi löggiltra endurskoðenda<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hildur Árnadóttir, tilnefnd af Viðskiptaráði Íslands<br /> <br /> Varamenn:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Elmar Hallgríms Hallgrímsson, skipaður varaformaður án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Elva Ósk Wiium, skipuð án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kristrún Helga Ingólfsdóttir, tilnefnd af Félagi löggiltra endurskoðenda<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ólafur Gestsson, tilnefndur af Félagi löggiltra endurskoðenda<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Brynja Halldórsdóttir, tilnefnd af Viðskiptaráði Íslands.</p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Endurupptökunefnd<p>Dómsmálaráðherra skipar í endurupptökunefnd í samræmi við 54. gr.&nbsp;<a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016050.html">laga um dómstóla nr. 50/2016</a>. Hlutverk endurupptökunefndar er að taka ákvörðun um hvort heimila skuli endurupptöku dómsmáls sem dæmt hefur verið í héraði, Landsrétti eða Hæstarétti.</p> <p>Þrír aðalmenn sitja í nefndinni. Alþingi kýs einn aðalmann og varamann hans og dómstólasýslan og Hæstiréttur Íslands tilnefna hvort um sig einn aðalmann og varamann.</p> <p>Núverandi skipan nefndarinnar:</p> <ul> <li>Haukur Örn Birgisson hrl., formaður, kosinn af Alþingi<br /> <span>Varamaður: Ása Ólafsdóttir dósent</span></li> </ul> <ul> <li>Gizur Bergsteinsson hrl., tilnefndur af Hæstarétti<br /> Varamaður: Erla S. Árnadóttir hrl.<br /> <br /> </li> <li>Þórdís Ingadóttir dósent, tilnefnd af dómstólasýslunni<br /> Varamaður: Eiríkur Jónsson, prófessor</li> </ul> <p>Nefndin hefur aðsetur í Skuggasundi 3, 101 Reykjavík. <br /> Starfsmaður hennar er Steinunn Birna Magnúsdóttir, lögfræðingur.<br /> Netfang: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p> <p>Sjá vef nefndarinnar, <a href="https://www.endurupptokunefnd.is/">www.endurupptokunefnd.is</a></p>DómsmálaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Erfðanefnd landbúnaðarins 2016-2019<p>Erfðanefnd landbúnaðarins starfar samkvæmt 16. gr. búnaðarlaga nr. 70/1998 og skal hún skipuð til þriggja ára í senn. Í nefndinni sitja sjö fulltrúar og jafnmargir til vara, einn frá Bændasamtökum Íslands, tveir frá Landbúnaðarháskóla Íslands, einn frá Skógrækt ríkisins, einn frá Veiðimálastofnun og einn frá Náttúrufræðistofnun Íslands. Ráðherra skipar formann án tilnefningar. </p> <p>Helstu verkefni nefndarinnar eru: a) að annast samráð innan lands um varðveislu erfðaauðlinda í landbúnaði, b) að hvetja til rannsókna á sviði erfðaauðlinda í landbúnaði, c) að stuðla að miðlun þekkingar um erfðaauðlindir og gildi þeirra, jafnt með kennslu sem upplýsingagjöf til almennings, d) að veita hagsmunaaðilum og stjórnvöldum ráðgjöf um varðveislu og nýtingu erfðaauðlinda í landbúnaði, e) að annast samskipti við erlenda aðila á þessu sviði í samstarfi við tengiliði Íslands hjá alþjóðastofnunum.&nbsp;</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <p>Aðalmenn:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Emma Eyþórsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Þorvaldur Kristjánsson, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Charlotta Oddsdóttir, tilnefnd af Landbúnaðarháskóla Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Sæmundur Sveinsson, tilnefndur af Landbúnaðarháskóla Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Trausti Baldursson, tilnefndur af Náttúrufræðistofnun Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Brynja Hrafnkelsdóttir, tilnefnd af Skógrækt ríkisins<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Leó Alexander Guðmundsson, tilnefndur af Veiðimálastofnun<br /> <br /> Varamenn í sömu röð:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Halldór Runólfsson, skipaður varaformaður án tilnefningar <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Ásthildur Skjaldardóttir, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Ólöf Ósk Guðmundsdóttir, tilnefnd af Landbúnaðarháskóla Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Samson Harðarson, tilnefndur af Landbúnaðarháskóla Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Svenja Auhage, tilnefnd af Náttúrufræðistofnun Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Aðalsteinn Sigurgeirsson, tilnefndur af Skógrækt ríkisins<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Jóhannes Guðbrandsson, tilnefndur af Veiðimálastofnun.</p><p>&nbsp;</p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Færni- og heilsumatsnefnd heilbrigðisumdæmis Austurlands<p>Samkvæmt <a href="http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=4cf6ac78-46f9-4bdc-a338-ee9d5f6035ba">2. gr. reglugerðar um færni- og heilsumat vegna dvalar- og hjúkrunarrýma, nr. 466/2012</a>, skipar ráðherra þriggja manna færni- og heilsumatsnefnd í hverju heilbrigðisumdæmi.</p> <p>Hlutverk færni- og heilsumatsnefnda er að annast mat á þörf einstaklinga fyrir dvöl í hjúkrunarrými og dvalarrými. Auk þess metur nefndin þörf á hvíldarinnlögn á hjúkrunarheimili.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Rúnar Reynisson, læknir, formaður</li> <li>Guðbjörg Björnsdóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Sigrún Harðardóttir, félagsráðgjafi</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Hrönn Garðarsdóttir, læknir</li> <li>Gunnhildur Ósk Sæbjörnsdóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Hildur Bergsdóttir, félagsráðgjafi</li> </ul> <p><em>Skipunartími nefndarinnar er frá 1. júní 2016 til 31. maí 2020</em></p> <p>Umsókn skal send: <br /> Færni- og heilsumatsnefnd, Heilsugæslustöðin á Reyðarfirði,<br /> Búðareyri 8, 730, Reyðarfirði.<br /> Sími: 470-1420</p>VelferðarráðuneytiðFastanefndir
Færni- og heilsumatsnefnd heilbrigðisumdæmis höfuðborgarsvæðisins<p>Samkvæmt <a href="http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=4cf6ac78-46f9-4bdc-a338-ee9d5f6035ba">2. gr. reglugerðar um færni- og heilsumat vegna dvalar- og hjúkrunarrýma, nr. 466/2012,</a> skipar ráðherra þriggja manna færni- og heilsumatsnefnd í hverju heilbrigðisumdæmi.</p> <p>Hlutverk færni- og heilsumatsnefnda er að annast mat á þörf einstaklinga fyrir dvöl í hjúkrunarrými og dvalarrými. Auk þess metur nefndin þörf á hvíldarinnlögn á hjúkrunarheimili.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Pálmi V. Jónsson, læknir, formaður</li> <li>Unnur K. Sigurðardóttir, hjúkrunarfræðingur, varaformaður</li> <li>Eyrún Jónatansdóttir, félagsráðgjafi,</li> <li>Inga Valgerður Kristinsdóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Kristinn Guðjón Kristinsson, félagsráðgjafi</li> <li>Hafsteinn Freyr Hafsteinsson, heilsugæslulæknir</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Ásdís Geirsdóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Vilhelmína Einarsdóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Sigrún Ingvarsdóttir, félagsráðgjafi</li> <li>Guðleif Leifsdóttir, félagsráðgjafi</li> <li>Haukur Valdimarsson, læknir</li> <li>Stefán Þorvaldsson, læknir</li> </ul> <p> <em>Skipunartími nefndarinnar er frá 1. júní 2016 til 31. maí 2020</em></p> <p>Umsókn skal send:<br /> Færni- og heilsumatsnefnd, Heislugæsla höfuðborgarsvæðisins<br /> Þönglabakka 1, 109 Reykjavík<br /> Sími: 585-1300 (mánud., þriðjud., fimmtud. og föstud. kl. 11-12)</p>VelferðarráðuneytiðFastanefndir
Færni- og heilsumatsnefnd heilbrigðisumdæmis Norðurlands<p>Samkvæmt <a href="http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=4cf6ac78-46f9-4bdc-a338-ee9d5f6035ba">2. gr. reglugerðar um færni- og heilsumat vegna dvalar- og hjúkrunarrýma, nr. 466/2012,</a> skipar ráðherra þriggja manna færni- og heilsumatsnefnd í hverju heilbrigðisumdæmi.</p> <p>Hlutverk færni- og heilsumatsnefnda er að annast mat á þörf einstaklinga fyrir dvöl í hjúkrunarrými og dvalarrými. Auk þess metur nefndin þörf á hvíldarinnlögn á hjúkrunarheimili.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Arna Rún Óskarsdóttir, læknir, formaður</li> <li>Herdís Klausen, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Gunnar Sandholt, félagsráðgjafi</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Guðrún Dóra Clarke, læknir</li> <li>Edda Björg Sverrisdóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Helga Hjálmarsdóttir, félagsráðgjafi</li> </ul> <p> <em>Skipunartími nefndarinnar er frá 1. júní 2016 til 31. maí 2020</em></p> <p>Umsókn skal send:<br /> Færni- og heilsumatsnefnd, Heilsugæslan á Akureyri<br /> Hafnarstræti 99, 600 Akureyri<br /> Sími: 460-4600</p>VelferðarráðuneytiðFastanefndir
Færni- og heilsumatsnefnd heilbrigðisumdæmis Suðurlands<p>Samkvæmt <a href="http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=4cf6ac78-46f9-4bdc-a338-ee9d5f6035ba">2. gr. reglugerðar um færni- og heilsumat vegna dvalar- og hjúkrunarrýma, nr. 466/2012,</a> skipar ráðherra þriggja manna færni- og heilsumatsnefnd í hverju heilbrigðisumdæmi.</p> <p>Hlutverk færni- og heilsumatsnefnda er að annast mat á þörf einstaklinga fyrir dvöl í hjúkrunarrými og dvalarrými. Auk þess metur nefndin þörf á hvíldarinnlögn á hjúkrunarheimili.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Unnur Þormóðsdóttir, hjúkrunarfræðingur, formaður</li> <li>Arnar Þór Guðmundsson, læknir</li> <li>Kristjana Sigmundsdóttir, félagsráðgjafi</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Steinunn Birna Svavarsdóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Víðir Óskarsson, læknir</li> <li><span>María Kristjánsdóttir, félagsráðgjafi</span></li> </ul> <p> <em>Skipunartími nefndarinnar er frá 1. júní 2016 til 31. maí 2020</em></p> <p>Umsókn skal send:<br /> Færni- og heilsumatsnefnd, Heilbrigðisstofnun Suðurlands<br /> v/Árveg, 800 Selfossi<br /> Sími: 480-5100 (þriðjud. kl. 11-12)</p>VelferðarráðuneytiðFastanefndir
Færni- og heilsumatsnefnd heilbrigðisumdæmis Suðurnesja<p> Samkvæmt <a href="http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=4cf6ac78-46f9-4bdc-a338-ee9d5f6035ba">2. gr. reglugerðar um færni- og heilsumat vegna dvalar- og hjúkrunarrýma, nr. 466/2012,</a> skipar ráðherra þriggja manna færni- og heilsumatsnefnd í hverju heilbrigðisumdæmi.</p> <p>Hlutverk færni- og heilsumatsnefnda er að annast mat á þörf einstaklinga fyrir dvöl í hjúkrunarrými og dvalarrými. Auk þess metur nefndin þörf á hvíldarinnlögn á hjúkrunarheimili.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Helga Hjálmarsdóttir, hjúkrunarfræðingur, formaður</li> <li>Jón Eyjólfur Jónsson, læknir</li> <li>Kristín Þyrí Þorsteinsdóttir, félagsráðgjafi</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Ingibjörg Þórðardóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Bragi Þór Stefánsson, læknir</li> <li>Ása Eyjólfsdóttir, félagsráðgjafi</li> </ul> <p> <em>Skipunartími nefndarinnar er frá 1. júní 2016 til 31. maí 2020</em></p> <p>Umsókn skal send:<br /> Færni- og heilsumatsnefnd, Heilbrigðisstofnun Suðurnesja<br /> Skólavegi 8, 230 Reykjanesbæ<br /> Sími: 422-0500</p>VelferðarráðuneytiðFastanefndir
Færni- og heilsumatsnefnd heilbrigðisumdæmis Vestfjarða<p>Samkvæmt <a href="http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=4cf6ac78-46f9-4bdc-a338-ee9d5f6035ba">2. gr. reglugerðar um færni- og heilsumat vegna dvalar- og hjúkrunarrýma, nr. 466/2012,</a> skipar ráðherra þriggja manna færni- og heilsumatsnefnd í hverju heilbrigðisumdæmi.</p> <p>Hlutverk færni- og heilsumatsnefnda er að annast mat á þörf einstaklinga fyrir dvöl í hjúkrunarrými og dvalarrými. Auk þess metur nefndin þörf á hvíldarinnlögn á hjúkrunarheimili.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Fjóla Bjarnadóttir, hjúkrunarfræðingur, formaður</li> <li>Margrét Geirsdóttir, félagsráðgjafi</li> <li>Jón Eyjólfur Jónsson, læknir</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Halldóra Hreinsdóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Guðný Hildur Magnúsdóttir, félagsráðgjafi</li> <li>Jón B. G. Jónsson, læknir</li> </ul> <p> <em>Skipunartími nefndarinnar er frá 1. júní 2016 til 31. maí 2020</em></p> <p>Umsókn skal send:<br /> Færni- og heilsumatsnefnd, Heilbrigðisstofnun Patreksfjarðar<br /> Stekkum 1, 450 Patreksfirði<br /> Sími: 450-2000</p>VelferðarráðuneytiðFastanefndir
Færni- og heilsumatsnefnd heilbrigðisumdæmis Vesturlands<p>Samkvæmt <a href="http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=4cf6ac78-46f9-4bdc-a338-ee9d5f6035ba">2. gr. reglugerðar um færni- og heilsumat vegna dvalar- og hjúkrunarrýma, nr. 466/2012,</a> skipar ráðherra þriggja manna færni- og heilsumatsnefnd í hverju heilbrigðisumdæmi.</p> <p>Hlutverk færni- og heilsumatsnefnda er að annast mat á þörf einstaklinga fyrir dvöl í hjúkrunarrými og dvalarrými. Auk þess metur nefndin þörf á hvíldarinnlögn á hjúkrunarheimili.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Rósa Marinósdóttir, hjúkrunarfræðingur, formaður</li> <li>Þórður Ingólfsson, læknir</li> <li>Laufey Jónsdóttir, þroskaþjálfi og diploma í öldrunarfræði</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Ragnheiður Helgadóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Stefán Þorvaldsson, læknir</li> <li>Hjördís Hjartardóttir, félagsráðgjafi</li> </ul> <p> <em>Skipunartími nefndarinnar er frá 1. júní 2016 til 31. maí 2020</em></p> <p>Umsókn skal send:<br /> Færni- og heilsumatsnefnd, Heilsugæslustöðn í Borgarnesi<br /> Borgarbraut 65, 310 Borgarnesi<br /> Sími: 432-1430</p>VelferðarráðuneytiðFastanefndir
Faggildingarráð 2018-2020<p>Til að styrkja starfsemi faggildingar á Íslandi og til að skapa samráðsvettvang með helstu haghöfum hefur atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið ákveðið að setja á fót ráðgefandi faggildingarráð. Ráðið er skipað fulltrúum helstu haghafa sem hafa sérþekkingu á málefnum faggildingar. </p> <p>Faggildingarráð mun m.a. hafa það hlutverk að gera tillögur að stefnumótun um starfsemi faggildingar, veita faggildingarsviði Einkaleyfastofu faglega ráðgjöf um málefni faggildingar og vera ráðuneytinu og faggildingarsviði Einkaleyfastofu til ráðgjafar og aðstoðar við undirbúning að jafningjamati á grundvelli reglugerðar (ESB) nr. 765/2008.</p> <p>Sæti í ráðinu eiga:&nbsp; </p> <ul> <li>Ágúst Þór Jónsson, skipaður formaður án tilnefningar </li> <li>Björn Karlsson, skipaður af ráðherra án tilnefningar</li> <li>Hafsteinn Pálsson, tilnefndur af umhverfis- og auðlindaráðuneytinu</li> <li>Björg Ásta Þórðardóttir, tilnefnd af Samtökuð iðnaðarins </li> <li>Lárus M. K. Ólafsson, tilefndur af SVÞ - Samtökum verslunar og þjónstu</li> <li>Árni H. Kristinsson, tilnefndur af hagsmunahópi faggiltra aðila innan SVÞ.</li> </ul> <br />Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Faghópur um starfsgetumat<span><dir> <span style="font-family: Times New Roman; font-size: 16px;"></span></dir></span><span></span> <p>Fyrirhugað er að taka upp starfsgetumat í stað örorkumats og er það í samræmi við þá þróun sem hefur verið í nágrannalöndum okkar. Er hlutverk faghópsins að vera ráðherra til ráðgjafar um hvernig best sé að útfæra starfsgetumat þar sem áhersla verði á getu fólks til starfa þannig að starfsgeta þess verði metin í því skyni að auðvelda viðkomandi að sjá styrkleika sína til að verða virkur þátttakandi á vinnumarkaði. . Er miðað við að hópurinn skili ráðherra skýrslu í lok nóvember nk. </p> <p><strong>Faghópinn skipa</strong></p> <ul> <li>Hanna Sigríður Gunnsteinsdóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Erik Brynjar Schweitz Eriksson, án tilnefningar</li> <li>Sveina Berglind Jónsdóttir, tiln. af samtökum aðila vinnumarkaðarins</li> <li>Hrafnhildur Tómasdóttir, tiln. af Vinnumálastofnun</li> <li>Hans Jakob Beck, tiln. af VIRK</li> <li>Margrét Jónsdóttir, tiln. af Tryggingastofnun ríkisins</li> <li>Erla Björg Sigurðardóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Óskar Reykdalsson, tiln. af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins</li> </ul> <p>Starfsmenn faghópsins eru Ása Guðbjörg Ásgeirsdóttir og Klara Baldursdóttir Briem</p> <p>Skipaður af f<span>élags- og jafnréttismálaráðherra þann 30. júní 2017.</span></p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Faghópur vegna verkefnis um mat á gróðurauðlindum 2017-2026<p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, Bændasamtök Íslands, Landgræðsla ríkisins og Landssamtök sauðfjárbænda, hafa gert með sér samkomulag um verkefni samkvæmt 8. gr. rammasamnings um almenn starfsskilyrði landbúnaðarins skv. búnaðarlögum nr. 70/1998, vegna verkefnis um mat á gróðurauðlindum frá 1. janúar 2017 til 31. desember 2026 sbr. 20. gr. rammasamnings. Samkomulagið var undirritað þann 17. febrúar 2017. Markmið verkefnisins er tvíþætt, annars vegar að skila með reglubundnum hætti heildarmati á ástandi gróður- og jarðvegsauðlinda landsins og gera grein fyrir breytingum þar á. Hins vegar að þróa sjálfbærnivísa fyrir nýtingu gróður- og jarðvegsauðlinda landsins.</p> <p>Faghópurinn er þannig skipaður:</p> <ul> <li>Oddný Steina Valsdóttir, formaður &nbsp;</li> <li>Borgar Páll Bragason&nbsp;</li> <li>Borgþór Magnússon&nbsp;</li> <li>Ingibjörg Svala Jónsdóttir&nbsp;</li> <li>Jóhannes Sveinbjörnsson</li> </ul><p>&nbsp;</p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Faglegir tengiliðir við Evrópuskrifstofu WHO<p>Evrópuskrifstofa Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) hefur óskað eftir því að velferðarráðuneytið útnefni tólf faglega tengiliði og varamenn á eftirfarandi málasviðum: Langvinnir sjúkdómar: smitsjúkdómar: geðheilsa: slysa- og ofbeldisvarnir: heilsuefling á öllum aldursskeiðum: jöfnuður og félagslegir áhrifaþættir heilsu: heilsa og umhverfi: heilbrigðiskerfi: svæðisbundnar áætlanir: viðbúnaður, vöktun og viðbrögð: forysta, stjórnun og stefnumótun: skipulögð samskipti.</p> <p>Hlutverkið fer eftir eðli hvers málasviðs en að jafnaði er gert ráð fyrir að faglegur tengiliður sé málssvari aðildarríkis við Evrópuskrifstofu WHO varðandi viðkomandi málasvið.</p> <p>Evrópuskrifstofa WHO hefur samband beint við tengiliðinn en sendir jafnframt afrit á landstengilið ráðuneytisins við stofnunina, sem nú er Ásthildur Knútsdóttir sérfræðingur á skrifstofu gæða og forvarna í velferðarráðuneytinu.</p> <h4>Tengiliðir við Evrópuskrifstofu WHO</h4> <ul> <li>Þórólfur Guðnason, aðalmaður í málasviðunum: smitsjúkdómar: heilsa og umhverfi: viðbúnaður, vöktun og viðbrögð</li> <li>Sigurður Heiðdal, varamaður í málasviðinu: smitsjúkdómar</li> <li>Oddur Steinarsson, aðalmaður í málasviðinu: langvinnir sjúkdómar og varamaður í málasviðinu: geðheilsa</li> <li>Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, aðalmaður í málasviðunum: slysa- og ofbeldisvarnir: heilsuefling á öllum aldursskeiðum: jöfnuður og félagslegir áhrifaþættir heilsu og varamaður í málasviðinu: langvinnir sjúkdómar</li> <li>Páll Matthíasson, aðalmaður í málasviðinu: geðheilsa</li> <li>Ástþóra Kristinsdóttir, varamaður í málasviðinu: slysa- og ofbeldisvarnir</li> <li>Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, varamaður í málasviðinu: heilsuefling á öllum aldursskeiðum</li> <li>Rósa Guðrún Erlingsdóttir, varamaður í málasviðið: jöfnuður og félagslegir áhrifaþættir heilsu</li> <li>Margrét Ólafía Tómasdóttir, varamaður í málasviðinu: heilsa og umhverfi</li> <li>Sveinn Magnússon, aðalmaður í málasviðinu: heilbrigðiskerfi</li> <li>Guðrún Sigurjónsdóttir, varamaður í málasviðinu: heilbrigðiskerfi</li> <li>Vilborg Ingólfsdóttir, aðalmaður í málasviðinu: svæðisbundnar áætlanir og varamaður í málasviðinu: forysta, stjórnun og stefnumótun</li> <li>Ásthildur Knútsdóttir, varamaður í málasviðunum: svæðisbundnar áætlanir: skipulögð samskipti</li> <li>Guðrún Sigmundsdóttir, varamaður í málasviðinu: viðbúnaður, vöktun og viðbrögð</li> <li>Anna Lilja Gunnarsdóttir, aðalmaður í málasviðinu: forysta, stjórnun og stefnumótun</li> <li>Margrét Erlendsdóttir, aðalmaður í málasviðinu: skipulögð samskipti</li> </ul> <p>Tengiliðir eru skipaðir af heilbrigðisráðherra frá 1. september 2015 til tveggja ára</p>VelferðarráðuneytiðFastanefndir
Fagráð atvinnulífsins og Neytendastofu á sviði mælifræði<p>Samkvæmt 35. gr. laga nr. 91/2006 skipar ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra sex fulltrúa í fagráð sem sinna skulu ráðgjöf fyrir atvinnulífið og Neytendastofu á sviði mælifræði. Hlutverk þess er að veita stjórnvöldum og atvinnulífi ráðgjöf um þróun og aðgerðir til að tryggja að hagnýtt sé alþjóðlegt og innlent samstarf sem miðar að því að greiða fyrir trausti og gagnkvæmum viðurkenningu í milliríkjaviðskiptum á sviði mælinga og mælifræði. Fagráð veitir umsagnir um drög að stjórnvaldsfyrirmælum þegar það á við, þ.m.t. um gjaldskrár Neytendastofu. </p> <p>Ráðherra skipar formann án tilnefningar en aðrir fulltrúar í fagráði skulu tilnefndir af Samtökum iðnaðarins, Samtökum verslunar og þjónustu, Samorku, Neytendasamtökunum og einn fulltrúi sameiginlega af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi og Samtökum fiskvinnslustöðva.</p> <p>Í fagráðinu eiga sæti:</p> <ul> <li>Ingólfur Örn Þorbjörnsson, skipaður formaður án tilnefningar</li> <li>Árni Ingimundarson, tilnefndur af Samtökum verslunar og þjónustu</li> <li>Guðbergur Rúnarsson, tilnefndur sameiginlega af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi og Samtökum fiskvinnslustöðva</li> <li>Ragnheiður Héðinsdóttir, tilnefnd af Samtökum iðnaðarins</li> <li>Sigurjón Norberg Kjærnested, tilnefndur af Samorku</li> <li>Stefán Helgi Jónsson, tilnefndur af Neytendasamtökunum.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Fagráð náttúruminjaskrár<p>Skipað 8. júlí 2016</p> <p>Fagráð náttúruminjaskrár er skipað samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/145a/2013060.html">15. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013</a> til fimm ára. Fagráð náttúruminjaskrár skal vera Náttúrufræðistofnun Íslands til ráðgjafar um gerð tillögu um minjar á náttúruminjaskrá. Náttúrufræðistofnun Íslands annast umsýslu vegna starfs fagráðsins.</p> <p>Í fagráðinu eiga sæti fulltrúar frá umhverfis- og auðlindaráðuneyti, frjálsum félagsamtökum, Hafrannsóknastofnun, Minjastofnun, Samtökum náttúrustofa, Skógrækt ríkisins, Umhverfisstofnun og Veiðmálastofnun.</p> <h4>Án tilnefningar</h4> <p>Sigurður Á. Þráinsson, formaður Guðríður Þorvarðardóttir, varamaður formanns</p> <h4>Samkvæmt tilnefningu frjálsra félagasamtaka</h4> <p>Einar Þorleifsson, aðalmaður Þóra Ellen Þórhallsdóttir, varamaður </p> <h4>Samkvæmt tilnefningu Hafrannsóknastofnunar</h4> <p>Steinunn Hilma Ólafsdóttir, aðalmaður Sólveig Ólafsdóttir, varamaður</p> <h4>Samkvæmt tilnefningu Minjastofnunar</h4> <p>Kristín Huld Sigurðardóttir, aðalmaður Oddgeir Isaksen, varamaður</p> <h4>Samkvæmt tilnefningu Samtaka náttúrustofa</h4> <p>Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, aðalmaður Ingvar Atli Sigurðsson, varamaður</p> <h4>Samkvæmt tilnefningu Skógræktar ríkisins</h4> <p>Sigríður Júlía Brynleifsdóttir, aðalmaður Hreinn Óskarsson, varamaður</p> <h4>Samkvæmt tilnefningu Umhverfisstofnunar</h4> <p>René Biasone, aðalmaður Ólafur A. Jónsson, varamaður</p> <h4>Samkvæmt tilnefningu Veiðimálastofnunar</h4> <p>Jón Sigurður Ólafsson, aðalmaður Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir, varamaður</p>"Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðFastanefndir
Fagráð Náttúrurannsóknastöðvarinnar við Mývatn<p> </p> <p>Skipað 7. nóvember 2017.<br /> <span>Ráðið er skipað skv. 4. gr. reglugerðar nr. 664/2012 um Náttúrurannsóknastöðina við Mývatn o.fl., ásamt síðari breytingu, sem sett er á grundvelli 7. og 8. gr. laga nr. 97/2004 um verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu. Fagráðið er skipað til fimm ára í senn samkvæmt tilnefningum frá Háskóla Íslands, Náttúrufræðistofnun Íslands, Veiðimálastofnun og forstöðumanni Náttúrurannsóknastöðvarinnar, en sá aðili skal þó starfa utan rannsóknastöðvarinnar. Að auki skal fulltrúi sveitarfélaga á svæðinu eiga sæti í fagráðinu.</span></p> <p>Fagráðið skal vera forstöðumanni Náttúrurannsóknastöðvarinnar til ráðgjafar um vísindastarf stofnunarinnar, rannsóknastefnu, upplýsingagjöf til heimamanna og almennings og fagleg tengsl við aðrar stofnanir sem stunda rannsóknir á vatnasviði Mývatns og Laxár í samræmi við lög. Fagráðið skiptir með sér verkum. Forstöðumaður Náttúrurannsóknastöðvarinnar boðar ráðið til funda eftir því sem þurfa þykir, eigi sjaldnar er árlega, og situr fundi þess.<br /> <br /> </p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Háskóla Íslands<br /> </strong>Gísli Már Gíslason</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Náttúrurannsóknastöðvarinnar við Mývatn<br /> </strong>Erla Björk Örnólfsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Hafrannsóknastofnunar<br /> </strong>Eydís Salome Eiríksdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Náttúrufræðistofnunar Íslands<br /> </strong>Ólafur Karl Nielsen</p> <p><strong>Samkvæmt sameiginlegri tilnefningu Norðurþings, Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar</strong><br /> Arnheiður Rán Almarsdóttir</p>Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðFastanefndir
Fagráð sjúkraflutninga<p>Fagráðið er skipað samkvæmt <a href="http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=553b5363-20af-417c-8d94-bd7c803074ab">reglugerð um framkvæmd og skipulag sjúkraflutninga nr. 262/2011</a> til fjögurra ára í senn. Hlutverk þess er að vera ráðherra til ráðgjafar um öll fagleg málefni er varða sjúkraflutninga á, við og yfir Íslandi og skylda starfsemi.</p> <h4>Fagráðið skipa</h4> <ul> <li>Viðar Magnússon, yfirlæknir bráðaþjónustu utan sjúkrahúsa, formaður</li> <li>Bára Benediktsdóttir, tiln. af Landssamtökum heilbrigðisstofnana f.h. heilbrigðisumdæma</li> <li>Guðlaug Björnsdóttir, tiln. af Sjúkratryggingum Íslands f.h. kaupenda þjónustu</li> <li>Ingimar Eydal, tiln. af Sjúkraflutningaskólanum sem menntastofnun sjúkraflutningafólks</li> <li>Birgir Finnsson, tiln. af Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins f.h. rekstraraðila sjúkraflutninga</li> <li>Gunnhildur Sveinsdóttir, tiln. af Rauða krossi Íslands sem rekstraraðili sjúkraflutningatækja</li> <li>Njáll Pálsson, tiln. af Landssambandi slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna sem fulltrúi fagráðs sjúkraflutningamanna</li> </ul> <em>Skipað af heilbrigðisráðherra frá 3. febrúar 2016 til 2. febrúar 2020</em>VelferðarráðuneytiðFastanefndir
Fagráð um fjarskiptamál<p>Hlutverk fagráðsins er að vera ráðherra til ráðuneytis um fjarskiptamál.<br /> <br /> Helstu verkefni fagráðs um fjarskiptamál eru að fjalla um og eftir atvikum að veita umsögn um:</p> <ul> <li>lagafrumvörp og drög að reglugerðum er varða fjarskiptamál,</li> <li>tillögu að fjarskiptaáætlun,</li> <li>stefnumótun í fjarskiptamálum,</li> <li>önnur þau mál sem ráðherra eða einstaka fulltrúar fagráðsins óska eftir að ráðið taki til umfjöllunar,</li> <li>mál sem eru í vinnslu í ESB og til að kynna innleiðingu vegna EES-gerða.</li> </ul> <h4>Fagráð um fjarskiptamál skipa:</h4> <ul> <li>Jarþrúður Ásmundsdóttir, framkvæmdastjóri og jafnframt formaður, tilnefnd af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,</li> <li>Páll Heiðar Halldórsson, lögfræðingur og varaformaður tilnefndur af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,</li> <li>Birna Ósk Einarsdóttir, framkvæmdastjóri, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins,</li> <li>Hlynur Elísson, fjármálastjóri Icelandair, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins,</li> <li>Kjartan Briem, framkvæmdastjóri tæknisviðs Vodafone, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins,</li> <li>Ívar Halldórsson, lögfræðingur, tilnefndur af Neytendasamtökunum,</li> <li>Anna Guðrún Björnsdóttir, sviðsstjóri þróunar- og alþjóðasviðs, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</li> </ul> <p>Skipunartími frá og með 15. febrúar 2014 til tveggja ára.</p>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðRáð og stjórnir
Fagráð um flugmál<p>Hlutverk fagráðs um flugmál er að vera samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra til ráðuneytiðs um flug- og loftferðamál. Fagráðið er skipað í samræmi við ákvæði 2. mgr. 3. gr. laga um Samgöngustofu, stjórnsýslustofnun samgöngumála nr. 119/2012.<br /> <br /> Helstu verkefni fagráðs um flugmál eru að fjalla um og eftir atvikum að veita umsögn um:</p> <ul> <li>lagafrumvörp og drög að reglugerðum er varða flugmál,</li> <li>tillögu samgönguráðs að samgönguáætlun sbr. lög um samgönguáætlun,</li> <li>stefnumótun í flugmálum,</li> <li>önnur þau mál sem ráðherra eða einstaka fulltrúar fagráðsins óska eftir að ráðið taki til umfjöllunar,</li> <li>mál sem eru í vinnslu í ESB og til að kynna innleiðingu vegna EES-gerða.</li> </ul> <h4>Fagráð um flugmál er þannig skipað:</h4> <ul> <li><span>Björn Hermannsson, flugvirki og jafnframt formaður, tilnefndur af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,</span></li> <li><span>Gunnar Örn Indriðason, lögfræðingur og jafnframt varaformaður, tilnefndur af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,<br /> </span></li> <li><span>Linda Gunnarsdóttir, aðstoðaryfirflugstjóri, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins,</span></li> <li><span>Hörður Guðmundsson, eigandi Flugfélagsins Ernis, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins,</span></li> <li><span>Elín Árnadóttir, aðstoðarforstjóri, tilnefnd af ISAVIA ohf.,<br /> </span></li> <li><span>Herdís Þorvaldsdóttir, varaborgarfulltrúi, tilnefnd af Samtökum ferðaþjónustunnar,</span></li> <li><span>Matthías Sveinbjörnsson, verkfræðingur, &nbsp;tilnefndur af Flugmálafélagi Íslands.<br /> <div>&nbsp;</div> </span></li> </ul> <em>Skipunartími er frá og með 1. júní 2017 til tveggja ára.</em> <br /> <br />Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðRáð og stjórnir
Fagráð um hafnamál<p>Skipað er í fagráðið til tveggja ára í samræmi við ákvæði laga um Vegagerðina, framkvæmdastofnun samgöngumála, og sitja í ráðinu fulltrúar sömu aðila og í hafnaráði áður.</p> <p>Helstu verkefni fagráðs um hafnamál eru að fjalla um og eftir atvikum að veita umsögn um:</p> <ul> <li>Lagafrumvörp og drög að reglugerðum er varða hafnamál og sjóvarnir,</li> <li>Tillögu samgönguráðs að samgönguáætlun,</li> <li>Vera Vegagerðinni til ráðgjafar um framkvæmd áætlana í hafna- og sjóvörnum, um málefni Hafnabótasjóðs, greiðsluþátttöku ríkisins við hafna- og sjóvarnaframkvæmdir og afgreiða umsóknir um tjónabætur sem sendar eru til sjóðsins,</li> <li>Önnur þau mál sem ráðherra eða einstaka fulltrúar fagráðsins óska eftir að ráðið taki til umfjöllunar,</li> <li>Mál sem eru í vinnslu í ESB og til að kynna innleiðingu vegna EES-gerða.</li> </ul> <p>Fagráð um hafnamál er þannig skipað:</p> <ul> <li>Rakel Olsen, stjórnarformaður og jafnframt formaður, tilnefnd af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,</li> <li>Rúnar Guðjónsson, viðskiptafræðingur og varaformaður, tilnefndur af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,</li> <li>Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri Vesturbyggð, tilnefnd af Hafnasambandi Íslands,</li> <li>Friðrik Friðriksson, lögfræðingur tilnefndur af Landssambandi íslenskra útvegsmanna,</li> <li>Lísbet Einarsdóttir, forstöðumaður flutninga- og fræðslumála, tilnefnd af Samtökum verslunar og þjónustu,</li> <li>Páll Björgvin Guðmundsson, bæjarstjóri Fjarðabyggð, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</li> </ul> <p>Skipunartími fagráðs um hafnamál er frá og með 15. febrúar 2014 til tveggja ára.<br /> <br /> </p>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðRáð og stjórnir
Fagráð um málefni Brunamálaskólans<p>Skipað 20. maí 2015</p> <p>Fagráð um málefni Brunamálaskólans er skipað til fjögurra ára skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000075.html" >lögum nr. 75/2000 um brunavarnir</a>, með síðari breytingum. Hlutverk fagráðsins er að vera Mannvirkjastofnun til ráðgjafar um fagleg málefni Brunamálaskólans. </p> <p><strong>Skipuð án tilnefningar<br /> </strong>Drífa Sigfúsdóttir, formaður<br /> Þorbergur Hauksson, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga<br /> </strong>Þóra Björg Jónsdóttir<br /> Berglind Eva Ólafsdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Félags slökkviliðsstjóra á Íslandi<br /> </strong>Pétur Arnarsson<br /> Guðmundur Helgi Sigfússon, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna<br /> </strong>Sigurður Lárus F. Sigurðsson<br /> Sverrir Björn Björnsson, til vara</p> <p> </p>"Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðFastanefndir
Fagráð um siglingamál<p>Hlutverk fagráðsins er að vera ráðherra til ráðuneytis um siglinga- og vitamál. Fagráðið er skipað í samræmi við ákvæði&nbsp, 2. mgr. 3. gr. laga um Samgöngustofu, stjórnsýslustofnun samgöngumála nr. 119/2012.<br /> <br /> Helstu verkefni fagráðs um siglingamál eru að fjalla um og eftir atvikum að veita umsögn um:</p> <ul> <li>lagafrumvörp og drög að reglugerðum er varða siglinga- og vitamál,</li> <li>tillögu samgönguráðs að samgönguáætlun sbr. lög um samgönguáætlun,</li> <li>öryggismál skipa og sjófarenda, svo og meiriháttar endurbætur og breytingar vitakerfisins,</li> <li>stefnumótun í siglinga- og vitamálum,</li> <li>önnur þau mál sem ráðherra eða einstaka fulltrúar fagráðsins óska eftir að ráðið taki til umfjöllunar,</li> <li>mál sem eru í vinnslu í ESB og til að kynna innleiðingu vegna EES-gerða.</li> </ul> <br /> <strong>Fagráð um siglingamál er þannig skipað:</strong><br /> <ul> <li>Sigrún Lilja Guðbjartsdóttir, hagfræðingur og jafnframt formaður, tilnefnd af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,</li> <li>Björn Freyr Björnsson, lögfræðingur og varaformaður, tilnefndur af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, </li> <li>G. Birna Ragnarsdóttir, tilnefnd af Samtökum verslunar og þjónustu,</li> <li>Guðbergur Grétar Birkisson, tilnefndur af Snarfara, félag skemmtibátaeigenda,</li> <li>Guðfinnur G. Johnsen, véltæknifræðingur, tilnefndur af Landssambandi íslenskra útvegsmanna,</li> <li>Guðlaugur Vignir Sigursveinsson, rekstrarstjóri, tilnefndur af Samtökum ferðaþjónustunnar,</li> <li>Guðmundur Þ. Ragnarsson, vélfræðingur, tilnefndur af Félagi vélstjóra og málmtæknimanna,</li> <li>Guðjón Ármann Einarsson, framkvæmdastjóri Farmanna- og fiskimannasambands Íslands, tilnefndur af Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands,</li> <li>Hilmar Snorrason, skólastjóri Slysavarnaskóla sjómanna, tilnefndur af Slysavarnafélaginu Landsbjörg,</li> <li>Sævar Gunnarsson, formaður Sjómannasambands Íslands, tilnefndur af Sjómannasambandi Íslands,</li> <li>Úlfur H. Hróbjartsson, formaður Siglingasambands Íslands, tilnefndur af Siglingasambandi Íslands,</li> <li>Örn Pálsson, framkvæmdastjóri Landssambands smábátaeigenda, tilnefndur af Landssambandi smábátaeigenda,</li> </ul> Skipunartími er frá og með 24. mars 2014 til tveggja ára.<br />Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðRáð og stjórnir
Fagráð um umferðarmál<p>Hlutverk fagráðs um umferðarmál er að vera vettvangur samráðs og upplýsingaskipta. Jafnframt skal það beita sér fyrir auknu umferðaröryggi og bættum umferðarháttum. Ráðið skal vera óháð þeim stofnunum sem eiga aðild að því og starfa í umboði samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra.</p> <p> Fagráðið tekur við af umferðarráði og er skipað í samræmi við lög um Samgöngustofu, stjórnsýslustofnun samgöngmála. Er þar kveðið á um heimild til skipunar fagráðs um umferðarmál með fulltrúum Samgöngustofu, hagsmunaaðila og annarra aðila.<em>&nbsp;</em><br /> <em></em> </p> <p>Fagráðið er þannig skipað:</p> <ul> <li><strong>Formaður:</strong> Guðbergur Reynisson, skipaður af ráðherra</li> <li><strong>Varaformaður:</strong> Valgerður B. Eggertsdóttir, fulltrúi samgöngu- og sveitastjórnarráðuneytis.</li> <li><strong>Akstursíþróttasamband Íslands AKÍS: </strong>Tryggvi M. Þórðarson</li> <li><strong>Bandalag íslenskra leigubifreiðastjóra: </strong>Daníel Orri Einarsson</li> <li><strong>Bifhjólasamtök lýðveldisins Sniglar: </strong>Hrönn Bjargar Harðardóttir</li> <li><strong>Bílgreinasambandið: </strong>Benedikt Eyjólfsson</li> <li><strong>Brautin bindindisfélag ökumanna: </strong>Arndís Hilmarsdóttir</li> <li><strong>Félag íslenskra bifreiðaeigenda: </strong>Runólfur Ólafsson</li> <li><strong>Íþrótta- og ólympíusamband Íslands: </strong>Líney Rut Halldórsdóttir</li> <li><strong>Landsamband vörubifreiðastjóra: </strong>Davíð Sveinsson</li> <li><strong>Landsamtök hjólreiðamanna: S</strong>esselja Traustadóttir </li> <li><strong>Mennta- og menningarmálaráðuneytið: </strong>Björk Óttarsdóttir </li> <li><strong>Ríkislögreglustjórinn og Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu: </strong>Guðbrandur Sigurðsson </li> <li><strong>Samband íslenskra sveitarfélaga: </strong>Þorsteinn R. Hermannsson</li> <li><strong>Samgöngustofa: </strong>Gunnar Geir Gunnarsson </li> <li><strong>Samtök ferðaþjónustunnar: </strong>Herdís Jónsdóttir</li> <li><strong>Samtök fjármálafyrirtækja SFF: </strong>Jón Hannes Kristjánsson</li> <li><strong>Samtök um bíllausan lífsstíl: </strong>Björn Teitsson</li> <li><strong>Slysavarnafélagið Landsbjörg: </strong>Jónas Guðmundsson&nbsp;,</li> <li><strong>SVÞ Samtök verslunar og þjónustu: </strong>Eva María Árnadóttir</li> <li><strong>Vegagerðin: </strong>Auður Þóra Árnadóttir</li> <li><strong>Velferðarráðuneytið: </strong>Jón Fannar Kolbeinsson</li> <li><strong>Ökukennarafélag Íslands: </strong>Ásdís Sveinsdóttir </li> <li><strong>Öryrkjabandalag Íslands: </strong>Lilja Sveinsdóttir</li> </ul> <p><em>Fagráðið er skipað frá janúar 2017 til fjögurra ára.</em> &nbsp;&nbsp; </p>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðRáð og stjórnir
Fagráð við Heyrnar- og talmeinastöð Íslands<p>Fagráðið er skipað skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2007042.html">4. gr. laga um Heyrnar- og talmeinastöð, nr. 42/2007</a>, til fjögurra ára í senn. Fagráðið skal vera forstjóra til ráðuneytis um fagleg málefni og stefnumótun.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Jóhannes Pálmason, lögfræðingur, hjá Landspítala - háskólasjúkrahúsi, formaður</li> <li>Hannes Petersen, yfirlæknir, hjá Landspítala - háskólasjúkrahúsi, varaformaður</li> <li>Bryndís Guðmundsdóttir, talmeinafræðingur, hjá Talþjálfun Reykjavíkur</li> <li>Málfríður Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri hjá Heyrnarhjálp</li> <li>Ragnar Davíðsson, hjá Nýrri rödd</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Sigurður Júlíusson, læknir, hjá Landspítala - háskólasjúkrahúsi</li> <li>Valgerður Stefánsdóttir, forstöðumaður Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra</li> <li>Sigríður I. Ísleifsdóttir, talmeinafræðingur hjá Talþjálfun Reykjavíkur</li> <li>Björn Tryggvason, hjá Málbjörg</li> </ul> <p> </p> <div> <em>Skipunartími fagráðsins er frá 1. júní 2002 til 31. maí 2006.</em></div>VelferðarráðuneytiðFastanefndir
Fastanefnd á sviði fjármálmarkaða<p><strong>Starfssvið:</strong> Hlutverk nefndarinnar er í meginatriðum að fylgjast með og ræða þróun á sviði fjármálamarkaðar, hafa yfirsýn yfir málaflokkinn og vera fjármála- og efnahagsráðuneytinu til ráðgjafar við stefnumótun á þessu sviði.</p> <p><strong>Grundvöllur:</strong> Markmiðið með skipan nefndarinnar er m.a. að stuðla að traustari og heilbrigðari fjármálamarkaði hér á landi. Með auknu samstarfi á milli ráðuneytis, eftirlitsaðila og annarra haghafa megi stuðla að vandaðra og markvissara regluverki til hagsbóta fyrir íslenskan fjármálamarkað.</p> <p><strong>Nefndarmenn:</strong><br /> Leifur Arnkell Skarphéðinsson, formaður tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Gísli Örn Kjartansson, tilnefndur af Fjármálaeftirlitinu<br /> Harpa Jónsdóttir, tilnefnd af Seðlabanka Íslands<br /> Yngvi Örn Kristinsson tilnefndur af Samtökum fjármálafyrirtækja&nbsp; </p> <p>Skipuð: 09.09.2013 </p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Fastanefnd á sviði greiðslumiðlunar<p><strong>Starfssvið: </strong>Að fylgjast með og ræða þróun á sviði greiðsluþjónustu, hafa yfirsýn yfir málaflokkinn og vera fjármála- og efnahagsráðuneytinu (ráðuneytinu) til ráðgjafar við stefnumótun. Sérstaklega skal fylgst með réttarþróun Evrópusambandsins (ESB). Fastanefndin fylgist með og metur hvort að íslenskar aðstæður kalli á sérlausnir, bæði þegar drög að nýjum reglum eru til umfjöllunar innan ESB og þegar verið er að taka Evrópulöggjöf inn í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið (EES-samningurinn).</p> <p><strong>Nefndarmenn:</strong><br /> Erna Hjaltested, formaður, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Sigríður María Torfadóttir tilnefnd af Samtökum fjármálafyrirtækja<br /> Sigríður Rafnar Pétursdóttir, tilnefnd af Seðlabanka Íslands<br /> Sigurjón Guðbjörn Geirsson, tilnefndur af Fjármálaeftirlitinu</p> <p><strong>Skipuð:</strong> 12.05.2014</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Fastanefnd á sviði happdrættismála<p>Nefndin var sett á stofn í júní 2007. Störf hennar skulu einkum vera:</p> <p>1. Að fylgjast með þróun í Evrópurétti á sviði happdrættismála.<br /> 2. Að gera tillögur til ráðherra um framkvæmd vísindarannsókna um spilafíkn, ólögleg fjárhættuspil o.fl.<br /> 3. Að gera tillögur til ráðherra um réttarbætur á sviði happdrættismála.</p> <p>Nefndina skipa:</p> <ul> <li>Eyvindur G. Gunnarsson, tilnefndur af Happdrætti Háskóla Íslands, og er hann formaður nefndarinnar</li> <li>Fanney Óskarsdóttir, tilnefnd innanríkisráðuneytinu</li> <li>Jóhannes R. Jóhannsson, tilnefndur af Íslandsspilum</li> <li>Lárus Blöndal, tilnefndur af Íslenskri getspá, varamaður hans er Sigurbjörn Gunnarsson</li> <li>Sigurður Á. Sigurðsson, tilnefndur af Happdrætti DAS og Guðmundur Löve, tilnefndur af Happdrætti SÍBS.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <br /> <br />DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Fastanefnd á sviði vátrygginga<p><strong>Starfssvið: </strong>Hlutverk nefndarinnar er að fylgjast með og ræða þróun á sviði vátrygginga, hafa yfirsýn yfir málaflokkinn m.t.t. nauðsynlegra og æskilegra breytinga á regluverki og vera ráðuneytinu til ráðgjafar við stefnumótun. Sérstaklega skal fylgst með réttarþróun Evrópusambandsins (ESB). Fastanefndin aðstoðar ráðuneytið við að meta hvort íslenskar aðstæður kalli á sérlausnir, bæði þegar drög að nýjum gerðum eru til umfjöllunar innan ESB og þegar verið er að taka Evrópulöggjöf inn í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið.<strong><br /> Grundvöllur: </strong>Markmið með skipan fastanefndarinnar er að tryggja að til sé virkur vettvangur samráðs, upplýsinga- og skoðanaskipta milli ráðuneytisins, eftirlitsaðila og annarra þátttakenda á fjármálamarkaði. </p> <p><strong>Nefndarmenn:</strong><br /> Sóley Ragnarsdóttir, formaður, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Jónas Þór Brynjarsson, tilnefndur af Fjármálaeftirlitinu<br /> Jónas Þórðarson, tilnefndur af Seðlabanka Íslands<br /> Vigdís Halldórsdóttir, tilnefnd af Samtökum fjármálafyrirtækja</p> <p><strong>Skipuð:</strong> 25.08.2014</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Fastanefnd um verðbréfaviðskipti og -sjóði<p><strong>Starfssvið: </strong>Að fylgjast með og ræða þróun á sviði verðbréfaviðskipta og -sjóða, hafa yfirsýn yfir málaflokkinn og vera fjármála- og efnahagsráðuneytinu til ráðgjafar við stefnumótun.</p> <p><strong>Nefndarmenn:</strong><br /> Guðmundur Kári Kárason, formaður, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Eva H. Baldursdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Guðrún Áslaug Jósepsdóttir, tilnefnd af Seðlabanka Íslands<br /> Jóna Björk Guðnadóttir, tilnefnd af Samtökum fjármálafyrirtækja<br /> Magnús Kristinn Ásgeirsson, tilnefndur af Nasdaq verðbréfamðstöð<br /> Páll Friðriksson, tilnefndur af Fjármálaeftirllitinu</p> <p><strong>Skipuð:</strong> 06.05.2016 – 30.04.2018</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Félagsdómur<p>Félagsdómur er sérdómstóll sem starfar á grundvelli <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1938080.html">laga um stéttarfélög og vinnudeilur,</a> <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1938080.html">nr. 80/1938</a>. Í dómnum eiga sæti fimm menn sem skipaðir eru til þriggja ára þannig: Einn af <a href="http://www.sa.is">Samtökum atvinnulífsins</a>, annar af <a href="http://www.asi.is">Alþýðusambandi Íslands</a>, þriðji af <a class="internal" href="/radherrathv/">félags- og jafnréttismálaráðherra</a> úr hópi þriggja manna, sem <a href="http://www.haestirettur.is/">Hæstiréttur</a> tilnefnir, og tveir af Hæstarétti og sé annar þeirra sérstaklega tilnefndur til þess að vera forseti dómsins.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Arnfríður Einarsdóttir, héraðsdómari, skipuð af Hæstarétti, forseti dómsins</li> <li>Guðni Á. Haraldsson, hæstaréttarlögmaður, skipaður af Hæstarétti</li> <li>Ásmundur Helgason, héraðsdómari, skipaður af félags- og jafnréttismálaráðherra</li> <li>Valgeir Pálsson, hæstaréttarlögmaður, skipaður af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Lára V. Júlíusdóttir, hæstaréttarlögmaður, skipaður af Alþýðusambandi Íslands</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Sigurður Gísli Gíslason, héraðsdómari, skipaður af Hæstarétti, varaforseti dómsins</li> <li>Ragnheiður Harðardóttir, héraðsdómari, skipuð af Hæstarétti</li> <li>Kolbrún Benediktsdóttir, saksóknari, skipuð af félags- og jafnréttismálaráðherra</li> <li>Pétur Guðmundsson, hæstaréttarlögmaður, skipaður af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Karl Ó. Karlsson, hæstaréttarlögmaður, skipaður af Alþýðusambandi Íslands</li> </ul> <p> <em>Skipunartími er frá 1. nóvember 2016 til 31. október 2019.</em></p> <ul> <li><a href="/default.aspx?PageID=7989e2fb-8be1-11e6-80c8-005056bc217f">Nánar um Félagsdóm...</a></li> </ul>VelferðarráðuneytiðFastanefndir
Ferðakostnaðarnefnd<span></span> <p><span>Nefndinni er falið<strong> </strong>að endurskoða upphæðir dagpeninga starfsmanna á ferðalögum innanlands og erlendis. Jafnframt skal nefndin endurskoða flokkun landa eftir dvalarkostnaði svo og greiðslu fyrir atnot eigin bifreiðar starfsmanna í þágu starfsins<strong>. </strong>Nefndin starfar samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.</span></p> <p><span>Nefndin skal skipuð einum fulltrúa BSRB, einum fulltrúa BHM og tveimur fulltrúum fjármála- og efnahagsráðherra</span><strong>.<em> </em></strong><span>Skipunartími er ótímabundinn.</span></p> <p><strong><span>Nefndarmenn:</span></strong></p> <ul> <li><span>Sverrir Jónsson, formaður, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> <li><span> Guðmundur F. Guðmundsson, tilnefnd af BSRB</span></li> <li><span>Ragnheiður Gunnarsdóttir, tilnefnd af BHM</span></li> <li><span>Sigríður Vilhjálmsdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> </ul> <p><span>Skipunartími er ótímabundinn</span></p> <p><span>&nbsp;,</span><strong><span>Vefur ferðakostnaðarnefndar</span></strong></p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Ferðamálaráð 2015-2018<p>Skipað skv. 5. gr. laga nr. 73/2005 um skipan ferðamála. Ferðamálaráð gerir, árlega eða oftar, tillögu til ráðherra um markaðs- og kynningarmál ferðaþjónustunnar. Jafnframt skal ferðamálaráð vera ráðherra til ráðgjafar um áætlanir í ferðamálum. Ferðamálaráð skal veita umsagnir um breytingar á lögum og reglum er varða ferðamál og annað sem ráðherra felur því eða ráðið telur ástæðu til að taka upp í þágu ferðaþjónustunnar. Ráðherra er heimilt að setja reglugerð um starfsemi ferðamálaráðs. Skipunartími ferðamálaráðs skal vera fjögur ár en skipunartími formanns og varaformanns skal þó takmarkaður við embættistíma ráðherra.</p> <p>Í ráðinu eiga sæti:</p> <ul> <li>Unnur Valborg Hilmarsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Eva Björk Harðardóttir, skipuð varaformaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Aldís Hafsteinsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga&nbsp;</li> <li>Ásbjörn Þ Björgvinsson, tilnefndur af Ferðamálasamtökum Íslands&nbsp;</li> <li>Díana Mjöll Sveinsdóttir, tilnefnd af Ferðamálasamtökum Íslands&nbsp;</li> <li>Hjálmar Sveinsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga&nbsp;</li> <li>Ingibjörg Guðrún Guðjónsdóttir, tilnefnd af Samtökum ferðaþjónustunnar&nbsp;</li> <li>Jón Ásbergsson, tilnefndur af Íslandsstofu&nbsp;</li> <li>Sævar Skaptason, tilnefndur af Samtökum ferðaþjónustunnar&nbsp;</li> <li>Þórir Garðarsson, tilnefndur af Samtökum ferðaþjónustunnar<br /> <br /> <br /> </li> </ul><p>&nbsp;</p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Fiskræktarsjóður - stjórn 2017-2021<p><span>Fiskræktarsjóður starfar á grundvelli laga nr. 72/2008, um Fiskræktarsjóð og er á forræði sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, sbr. 1. gr. laga nr. 72/2008, um Fiskræktarsjóð. Meginhlutverk sjóðsins er að veita lán og styrki til verkefna sem þjóna þeim markmiðum að viðhalda og efla lífríki í ám og vötnum ásamt því að auka verðmæti veiði úr þeim. Stjórn Fiskræktarsjóðs hefur yfirumsjón með starfsemi hans í samræmi við lög nr. 72/2008 og tekur ákvarðanir um úthlutanir. Skipunartími fjögur ár í senn.</span></p> <p><span>Stjórnin er þannig skipuð:</span></p> <p><span>Aðalmenn:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Páll Árni Jónsson, skipaður formaður án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Óðinn Sigþórsson, tilnefndur af Landssambandi veiðifélaga<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Drífa Hjartardóttir, tilnefnd af Landssambandi veiðifélaga<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Brynja Gunnarsdóttir, tilnefnd af Landssambandi stangaveiðifélaga<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jón Kjartan Jónsson, tilnefndir af Landssambands fiskeldisstöðva</span></p> <p><span>Varamenn:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Margrét Ágústsdóttir, skipuð án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jón Helgi Björnsson, tilnefndur af Landssambandi veiðifélaga<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rafn Benediktsson, tilnefndur af Landssambandi veiðifélaga<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jón Þór Ólason, tilnefndur af Landssambandi stangaveiðifélaga<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jónas Jónasson, tilnefndur af Landssambandi fiskeldisstöðva.<br /> <div>&nbsp;</div> </span></p> <p><span></span></p> <div><span>&nbsp;</span></div> <br /> <p>&nbsp;</p> <span> </span> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Fisksjúkdómanefnd 2016-2021<p>Skv. 4. gr. laga nr. 60/2006 skipar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fimm manna fisksjúkdómanefnd,&nbsp;einn samkvæmt tilnefningu Tilraunastöðvar Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum, einn samkvæmt tilnefningu Hafrannsóknastofnunar, einn samkvæmt tilnefningu Veiðimálastofnunar, einn samkvæmt tilnefningu Fiskistofu og yfirdýralækni, sem jafnframt skal vera formaður nefndarinnar. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti. Matvælastofnun skal hafa forgöngu um að stundaðar séu fisksjúkdómarannsóknir og gera tillögur til ráðherra um aðferðir til varnar gegn útbreiðslu fisksjúkdóma, sem getur um í lögum þessum, og annað er að fisksjúkdómum lýtur. Skipunartími frá18. júlí 2016 til næstu fimm ára.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Sigurborg Daðadóttir, skipuð formaður án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;varamaður Gísli Jónsson, tilnefndur af Matvælastofun<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Árni Kristmundsson, tilnefndur af Tilraunastöð HÍ í meinafræði að Keldum<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;varamaður Sigríður Guðmundsdóttir, tilnefnd af sama<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Jónbjörn Pálsson, tilnefndur af Hafrannsóknastofnun<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;varamaður Anna Heiða Ólafsdóttir, tilnefnd af sama<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir, tilnefnd af Veiðimálastofnun<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;varamaður Guðni Guðbergsson, tilnefndur af sama<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Guðni Magnús Eiríksson, tilnefndur af Fiskistofu<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; varamaður Björn Jónsson, tilnefndur af sama.<br /> <br /> </p><p></p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Fjármálaráð<p>Hlutverk fjármálaráðs er að leggja mat á hvort fjármálastefna og fjármálaáætlun fylgi þeim grunngildum sem talin eru í 2. mgr. 6. gr. og skilyrðum 7. gr. laga nr. 123/2015. Fjármálaráð starfar samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2015123.html">13. gr. laga um opinber fjármál</a>. </p> <p>Ráðherra skipar þrjá einstaklinga í fjármálaráð. Skulu tveir skipaðir samkvæmt tilnefningu Alþingis og einn samkvæmt tilnefningu forsætisráðherra, og skal sá jafnframt vera formaður. Varamenn skulu tilnefndir og skipaðir á sama hátt. Formaður skal skipaður til fimm ára en aðrir til þriggja ára í senn. Ekki má skipa sama mann til setu í fjármálaráði oftar en tvisvar í röð.</p> <p>Fjármálaráð er sjálfstætt í störfum sínum og setur sér starfsreglur. Þeir sem skipaðir eru í fjármálaráð skulu hafa lokið háskólanámi, vera óvilhallir og hafa þekkingu á opinberum fjármálum. Formaður fjármálaráðs skal hafa lokið framhaldsnámi á háskólastigi á fræðasviði sem lýtur að hlutverki ráðsins.</p> <p>&nbsp;<strong>Í nefndinni sitja (skipuð 2016-2019):</strong></p> <ul> <li><strong></strong>Gunnar Ólafur Haraldsson, formaður, tilnefndur af forsætisráðherra</li> <li>Ásgeir Brynjar Torfason, tilnefndur af Alþingi</li> <li>Þóra Helgadóttir, tilnefnd af Alþingi</li> </ul> <p><strong>Til vara:</strong></p> <ul> <li><strong>&nbsp;</strong>Arna Varðardóttir, tilnefnd af Alþingi</li> <li>Axel Hall, tilnefndur af forsætisráðherra</li> <li>Hjördís D. Vilhjálmsdóttir, tilnefnd af Alþingi</li> </ul>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Fjármálastöðugleikaráð<p>Fjármálastöðugleikaráð er formlegur samstarfsvettvangur stjórnvalda um fjármálastöðugleika. Ráðið starfar samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2014066.html">lögum um fjármálastöðugleikaráð</a>.</p> <p>Fjármálastöðugleikaráð er formlegur samstarfsvettvangur stjórnvalda um fjármálastöðugleika.&nbsp,</p> <p> Í fjármálastöðugleikaráði sitja ráðherra, og er hann formaður ráðsins, seðlabankastjóri og forstjóri Fjármálaeftirlitsins. Formaður kallar ráðið saman til fundar þrisvar sinnum á ári en oftar telji einhver ráðsmaður þörf á. Fjármálastöðugleikaráð setur sér starfsreglur og heldur gerðabók á fundum sínum.&nbsp,</p> <p>Aðildarstofnanir fjármálastöðugleikaráðs, sem fara með eindaeftirlit og málefni þjóðhagsvarúðar, veita ráðinu þá þjónustu sem það óskar eftir til að sinna hlutverki sínu og bera sjálfar þann kostnað sem af hlýst. Umsýsla vegna fjármálastöðugleikaráðs og undirbúningur funda þess er á hendi ráðuneytisins.&nbsp,</p> <p><strong>Nefndarmenn:</strong><br /> Í fjármálastöðugleikaráði sitja ráðherra, og er hann formaður ráðsins, seðlabankastjóri og forstjóri Fjármálaeftirlitsins.</p> <p>Skipunartími er ótímabundinn</p> <ul> <li> <a href="/default.aspx?PageID=f9dcec3c-3586-11e7-940e-005056bc4d74">Sjá nánari upplýsingar um helstu verkefni og starfsreglur...</a></li> </ul>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Fjölmiðlanefnd 2015-2019Nefndarmenn: <br /> Formaður: Karl Axelsson,Varamaður: Birgir Tjörvi Pétursson,<br /> Varaformaður: Hulda Árnadóttir,<br /> Vilhjálmur H Vilhjálmsson,Varamaður: Marteinn Másson,Varamaður: Kolbrún Sævarsdóttir,<br /> Arna Schram,Varamaður: Björn Sigurpálsson,<br /> Salvör Nordal,Varamaður: Birgir Guðmundsson,Nefndarmenn: <br /> Formaður: Ingvi Hrafn ÓskarssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Flóttamannanefnd<p>Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016080.html">9. gr. laga um útlendinga, nr. 80/2016</a>, sem tóku gildi þann 1. janúar 2017, skipar ráðherra sem fer með félagsmál flóttamannanefnd til fimm ára í senn.</p> <p>Hlutverk flóttamannanefndar er m.a. að leggja til við ríkisstjórn heildarstefnu og skipulag móttöku flóttamannahópa skv. 43. gr., hafa yfirumsjón með móttöku hópa flóttafólks og veita stjórnvöldum umsögn um einstök tilvik eftir því sem óskað er. Flóttamannanefnd starfar í samvinnu og samráði við Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna. Flóttamannanefnd skal árlega gera ríkisstjórninni grein fyrir störfum sínum og leggur ráðuneyti félagsmála nefndinni til starfsmann. Ráðherra sem fer með félagsmál er heimilt í reglugerð að kveða nánar á um störf flóttamannanefndar og getur falið nefndinni önnur verkefni sem varða málefni flóttamanna en greinir í ákvæði þessu.</p> <h4>Flóttamannanefndna skipa</h4> <ul> <li>Sigrún Ingibjörg Gísladóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Íris Björg Kristjánsdóttir, tiln. af innanríkisráðuneytinu</li> <li>Davíð Logi Sigurðsson, tiln. af utanríkisráðuneytinu</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Hlynur Einarsson, án tilnefningar</li> <li>Ívar Már Ottason, tiln. af innanríkisráðuneytinu</li> <li>Auðbjörg Halldórsdóttir, tiln. af utanríkisráðuneytinu</li> </ul> <h4>Áheyrnarfulltrúar</h4> <ul> <li>Hrafnhildur Kvaran, tiln. aðaláheyrnarfulltrúi af Rauða krossinum á Íslandi</li> <li>Atli Viðar Thorstensen, tiln. varaáheyrnarfulltrúi af Rauða krossinum á Íslandi</li> <li>Gyða Hjartardóttir, tiln. aðaláheyrnarfulltrúi af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Þórður Kristjánsson, tiln. varaáheyrnarfulltrúi af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Þorsteinn Gunnarsson, tiln. aðaláheyrnarfulltrúi af Útlendingastofnun</li> <li>Guðbjörg Rósa Ragnarsdóttir, tiln. varaáheyrnarfulltrúi af Útlendingastofnun</li> </ul> <h4>Starfsmaður</h4> <ul> <li>Linda Rós Alfreðsdóttir, sérfræðingur</li> </ul> <p>Nefndin er skipuð af félags- og jafnréttismálaráðherra frá 7. apríl 2017 til 6. apríl 2022.</p>VelferðarráðuneytiðFastanefndir
Flugvirktarráð<p>Flugvirktarráð er skipað til þriggja ára í senn í samræmi við ákvæði 57. gr. e í lögum um loftferðir nr. 60/1998 með síðari breytingum og 8. gr. reglugerðar um um flugvirkt nr. 1025/2012.</p> <p>Hlutverk flugvirktarráðs er m.a. </p> <p> <strong>a)</strong> að vera samráðsvettvangur opinberra aðila og annarra um framkvæmd, samvinnu, samhæfingu og áætlanagerð á sviði flugvirktar, <br /> <strong>b)</strong> gerð tillagana um breytingar á reglum eða löggjöf sem miða að aukinni samhæfingu og skilvirkni við framkvæmd flugvirktar eins og tilefni er til og <br /> <strong>c)</strong> annað sem ráðherra felur því. Í 3. mgr. 57. gr. e segir að ráðherra skipi tvo fulltrúa í flugvirktarráð án tilnefningar. Skal annar vera formaður en hinn varaformaður. Aðra fulltrúa í ráðinu skipar ráðherra úr hópi opinberra aðila og annarra sem koma að afgreiðslu eða þjónustu við loftför, farþega, farangur og farm eftir tilnefningu.</p> <p>Flugvirktarráð er þannig skipað:</p> <ul> <li>Friðfinnur Skaftason, sérfræðingur og jafnframt formaður, tilnefndur af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,</li> <li>Ásta Sóllilja Sigurbjörnsdóttir, lögfræðingur og jafnframt varaformaður, tilnefnd af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,</li> <li>Þorvaldur H. Þórðarson, tilnefndur af Matvælastofnun,</li> <li>Björn Óli Hauksson, forstjóri Isavia ohf, tilnefndur af Isavia ohf.,</li> <li>Halla Sigrún Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri samhæfingarsviðs, tilnefnd af Samgöngustofu,</li> <li>Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir, tilnefndur af Embætti landlæknis,</li> <li>Hildur Reykdal, leyfafulltrúi, tilnefnd af Útlendingastofnun,</li> <li>Karen Bragadóttir, forstöðumaður tollasviðs, tilnefnd af Tollstjóra Íslands,</li> <li>Ólafur Helgi Kjartansson, lögreglustjóri, tilnefndur af Ríkislögreglustjóra og Lögreglustjóranum á Suðurnesjum,</li> <li>Sólveig Jóhanna Guðmundsdóttir, sviðsstjóri, tilnefnd af Þjóðskrá Íslands. </li> </ul> <p>Skipunartími er frá og með 1. desember 2016 til og með 30. nóvember 2019 eða til þriggja ára.</p>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðRáð og stjórnir
Framkvæmdanefnd búvörusamninga 2017-2026<p>Með vísan til ákvæða 31. gr. búvörulaga nr. 99/1993 skipar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sex menn í Framkvæmdanefnd búvörusamninga. Ráðherra tilnefnir tvo fulltrúa og skal annar þeirra vera formaður. Ráðherra sem fer með fjárreiður ríkisins tilnefnir einn fulltrúa og Bændasamtök Íslands tilnefna þrjá fulltrúa. Varamenn eru skipaðir á sama hátt. </p> <p>Framkvæmdanefnd búvörusamninga er sjálfstæð í störfum sínum og setur sér starfsreglur. Framkvæmdanefnd búvörusamninga er samráðsvettvangur samningsaðila um framkvæmd samninga skv. 30. gr. búvörulaga. Nefndin er ráðherra til ráðgjafar við framkvæmd samninga skv. 30. gr. Hún tekur ákvarðanir um tilfærslur framlaga milli einstakra samningsliða og greiðslutilhögun framlaga. Ákvarðanir í nefndinni skulu teknar með einföldum meirihluta atkvæða. Séu ákvæði jöfn sker atkvæði formanns úr um niðurstöðu. Ákvarðanir Framkvæmdanefndar búvörusamninga eru endanlegar á stjórnsýslustigi. Fundargerðir og ákvarðanir nefndarinnar skal birta opinberlega.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:&nbsp;</p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Rebekka Hilmarsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varaformaður: Ólafur Friðriksson, skipaður án tilnefningar <br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Arnar Freyr Einarsson, skipaður án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Elísabet Anna Jónsdóttir, skipaður án tilnefningar <br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Guðrún Ögmundsdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Hrafn Hlynsson, tilnefndur af sama <br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Sindri Sigurgeirsson, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Guðný Helga Björnsdóttir, tilnefnd af sama<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Arnar Árnason, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Oddný Steina Valsdóttir, tilnefnd af sama <br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Katrín María Andrésdóttir, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Gunnar Þorgeirsson, tilnefndur af sama. <br /><p>&nbsp;</p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Framleiðnisjóður landbúnaðarins - stjórn 2017-2021<p>Stjórnin er skipuð af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skv. 2. gr. laga nr. 89/1966 um Framleiðnisjóð landbúnaðarins til fjögurra ára í senn.</p> <p>Stjórnin er þannig skipuð:</p> <p>Aðalmenn:<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Elín Aradóttir, skipuð formaður án tilnefningar<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Eiríkur Blöndal, skipaður án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jóhannes Ríkharðsson, skipaður án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Guðný Helga Björnsdóttir, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sveinn Rúnar Ragnarsson, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands</p> <p>Varamenn í sömu röð: <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Kjartan Hreinsson, skipaður án tilnefningar<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Sigríður Jóhannesdóttir, skipuð án tilnefningar<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Fanney Ólöf Lárusdóttir, skipuð án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Guðfinna Harpa Árnadóttir, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gunnar Kr. Eiríksson, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands. </p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Framtíð eigna og aðstöðu ríkissins á Núpi í Dýrafirði<p>Að gera tillögur um framtíð eigna og aðstöðu ríkisins á Núpi í Dýrafirði. Nefndinni er falið að kanna og setja fram hugmyndir um aðra framtíð staðarins en sem fólst í hugmyndum um sölu hans til einkaaðila.</p> <p">Þráinn Sigurðsson,<br /> Sæmundur Kristján Þorvaldsson</p"> <p>&nbsp;</p><br />Mennta- og menningarmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Fulbright stofnunin á Íslandi - Stjórn 2016-2017<p>Stjórn Fulbright stofnunarinnar á Íslandi, Menntastofnunar Íslands og Bandaríkjanna skv. 4. gr. samnings frá 13. febrúar 1964 milli Íslands og Bandaríkjanna um greiðslu kostnaðar af ýmsum menningarmálum með breytingu er tók gildi 1. september 1985.</p> <p>Friðrika Þóra Harðardóttir,<br /> Hjálmar W Hannesson,<br /> Hulda Stefánsdóttir,<br /> Haraldur Bernharðsson,</p> <p>Varamaður: Margrét Jónsdóttir Njarðvík</p>Mennta- og menningarmálaráðuneytiðRáð og stjórnir
Gæðaráð með gæðum kennslu og rannsókna við íslenska háskóla 2016-2020Mennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Gjafsóknarnefnd<p><a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1991091.html">Lög um meðferð einkamála nr. 91/1991.</a> , kafli XX, gr. 125-128 um gjafsókn.<br /> <br /> Þar segir í 125. gr.:<br /> <br /> 1. Í þessum kafla er orðið gjafsókn notað bæði um gjafsókn og gjafvörn.<br /> <br /> 2. Ráðherra skal skipa nefnd þriggja lögfræðinga, gjafsóknarnefnd, til fjögurra ára í senn til að veita umsögn um umsóknir um gjafsókn. Einn nefndarmanna skal skipaður eftir tilnefningu Lögmannafélags Íslands en annar eftir tilnefningu Dómarafélags Íslands. Ráðherra getur kveðið nánar á um starfshætti gjafsóknarnefndar í reglugerð.<br /> <br /> 3. Umsókn um gjafsókn skal vera skrifleg og beint til ráðherra. Í henni skal greint skýrlega frá máli sem hún varðar og rökstutt að skilyrðum fyrir gjafsókn sé fullnægt. Umsókn skulu fylgja gögn eftir þörfum.<br /> <br /> 4. Ráðherra veitir gjafsókn eftir umsókn aðila. Hún verður því aðeins veitt að gjafsóknarnefnd mæli með því.</p> <blockquote> <ul> <li><a href="http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/045-2008">Reglugerð 45/2008 um starfshætti gjafsóknarnefndar.</a></li> <li><a href="/default.aspx?PageID=f5409f39-a50a-11e6-9409-005056bc4d74">Almennar upplýsingar varðandi gjafsókn</a></li> </ul> </blockquote> <p>Nefndina skipa til og með 30. júní 2020:</p> <ul> <li>Jónas Jóhannsson, hæstaréttarlögmaður og jafnframt formaður, án tilnefningar,</li> <li>Ása Ólafsdóttir, dósent og jafnframt varaformaður, án tilnefningar.</li> <li>Hervör Lilja Þorvaldsdóttir, landsréttardómari, tilnefnd af Dómarafélagi Íslands,<br /> varamaður Ingimundur Einarsson, dómstjóri.</li> <li>Ásgeir Thoroddsen, hæstaréttarlögmaður, tilnefndur af Lögmannafélagi Íslands,<br /> varamaður Þórdís Bjarnadóttir, hæstaréttarlögmaður.</li> </ul>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Gljúfrasteinn - hús skáldsins, stjórn 2016-2020Nefndarmenn: <br /> Formaður: Ragnheiður Ríkharðsdóttir,<br /> Sigurður G Valgeirsson,<br /> Kolbrún K HalldórsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Hæfnisnefnd lögreglunnar<p>Hæfnisnefnd lögreglunnar er skipuð skv. 28. gr. lögreglulaga nr. 90/1996, með síðari breytingum. Hæfnisnefndin veitir lögreglustjóra umsögn um fyrirhugaða skipun í embætti yfirlögregluþjóna og aðstoðaryfirlögregluþjóna og annarra lögreglumanna innan embættis hans, sbr. 4-lið 2. mgr. 5. gr. lögreglulaga nr. 90/1996, sbr. a-lið 2. gr. laga nr. 51/2014.</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <ul> <li>Halldóra Kristín Hauksdóttir, lögfræðingur og jafnframt formaður,</li> <li>Guðný Elísabet Ingadóttir, mannauðsstjóri,</li> <li>Guðmundur Örn Guðjónsson, lögreglumaður.</li> </ul> <p>Skipunartími nefndarinnar er frá og með 15. desember 2014 til og með 14. desember 2019 eða til fimm ára.</p>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Hættumatsnefnd vegna eldgosa<p>Skipuð 7. mars 2016.</p> <p>Nefndinni er falið er að gera tillögur til umhverfis- og auðlindaráðherra um hættumatsviðmið sem eiga að liggja til grundvallar vinnu við hættumat vegna eldgosa. <br /> Veðurstofa Íslands mun veita nefndinni þá sérfræðiráðgjöf sem þörf er talin á vegna vinnu hennar. Ber nefndinni að kalla þá aðila til samráðs sem að málinu koma, s.s. forsætisráðuneyti, innanríkisráðuneyti, atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti, Almannavarnir, Samgöngustofu, Vegagerðina, Landgræðslu ríkisins og Isavia. <br /> Áætlað er að nefndin skili tillögum til umhverfis- og auðlindaráðherra í lok árs 2018. <br /> <br /> <strong>Án tilnefningar</strong> <br /> Hafsteinn Pálsson, formaður <br /> Laufey Helga Guðmundsdóttir <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Jarðvísindastofnunar HÍ</strong> <br /> Ingibjörg Jónsdóttir <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Veðurstofu Íslands</strong> <br /> Sigrún Karlsdóttir <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</strong> <br /> Lúðvík G. Gústafsson <br /> Kristín Hermannsdóttir</p>Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Hættumatsnefnd vegna vatns- og sjávarflóða<p>Skipuð 7. mars 2016.</p> <p>Nefndinni er falið að gera tillögur til umhverfis- og auðlindaráðherra um hættumatsviðmið sem eiga að liggja til grundvallar vinnu við hættumat vegna vatnsflóða og sjávarflóða. <br /> Veðurstofa Íslands mun veita nefndinni þá sérfræðiráðgjöf sem þörf er talin á vegna vinnu hennar. Ber nefndinni að kalla þá aðila til samráðs sem að málinu koma, s.s. forsætisráðuneyti, innanríkisráðuneyti, atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti, Almannavarnir, Samgöngustofu og Landgræðslu ríkisins. <br /> Áætlað er að nefndin skili tillögum til umhverfis- og auðlindaráðherra í árslok 2018. <br /> <br /> <strong>Án tilnefningar</strong> <br /> Hafsteinn Pálsson, formaður <br /> Laufey Helga Guðmundsdóttir <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Vegagerðarinnar</strong> <br /> Sigurður Sigurðarson <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Veðurstofu Íslands</strong> <br /> Sigrún Karlsdóttir <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</strong> <br /> Arnbjörg Sveinsdóttir <br /> Jón Viðar Matthíasson</p>Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Happdrættisráð Happdrættis Dvalarheimilis aldraðra sjómanna<h4>Aðalmenn:</h4> <ul> <li>Elín Vigdís Hallvarðsdóttir, lögfræðingur, formaður ráðsins</li> <li>Guðgeir Eyjólfsson, lögfræðingur</li> <li>Skúli Guðmundsson, lögfræðingur</li> </ul> <h4>Varamaður:</h4> <ul> <li>Guðríður Þorsteinsdóttir, lögfræðingur</li> </ul> <p><em>Skipunartími til og með 28. febrúar 2020.</em><br /> <br /> </p>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Happdrættisráð Happdrættis Háskóla Íslands<p>Happdrættisráð Happdrættis Háskóla Íslands er þannig skipað:</p> <ul> <li>Þórhildur Líndal lögfræðingur, formaður ráðsins</li> <li>Þorleifur Pálsson lögfræðingur</li> <li>Skúli Guðmundsson lögfræðingur.</li> </ul> <p><em>Skipunartími er til og með 28. febrúar 2020.</em></p>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Happdrættisráð Happdrættis Sambands íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga<p>Eftirtaldir skipa happdrættisráð Happdrættis Sambands íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga:</p> <ul> <li>Ástríður Jóhannesdóttir lögfræðingur, formaður ráðsins</li> <li>Guðmundur Þór Guðmundsson lögfræðingur</li> <li>Sigrún Jóhannesdóttir lögfræðingur.</li> </ul> <p>Varamaður er Tryggvi Þórhallsson, lögfræðingur.</p> <p><em>Skipunartími er til og með 28. febrúar 2020.<br /> </em></p> <p>&nbsp;</p>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Hljóðritasjóður. Stjórn 2016 - 2019<br /> Eiður Arnarsson,<br /> Margrét Kristín Sigurðardóttir,Nefndarmenn: <br /> Formaður: Ólöf Helga Arnalds,Varamaður: Ragnhildur Gísladóttir,Varamaður: Kjartan Ólafsson,Varamaður: Jóhann Ágúst Jóhannsson,Nefndarmenn: <br /> Formaður: Örvarr Atli ÖrvarssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Höfundaréttarnefnd<br /> Eiríkur Tómasson,<br /> Erla Svanhvít Árnadóttir,<br /> Gunnar Guðmundsson,<br /> Sigríður Rut Júlíusdóttir,<br /> Tómas Þorvaldsson,<br /> Knútur Bruun,Nefndarmenn: <br /> Formaður: Rán Tryggvadóttir,Varamaður: Hjördís Halldórsdóttir,Varamaður: Margrét SigurðardóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Höfundaréttarráð: Bára Kristinsdóttir,: Berglind Ósk Bergsdóttir,<br /> Björn Theódór Árnason,<br /> Eiríkur Hauksson,<br /> Gylfi Garðarsson,<br /> Halldór Þorsteinn Birgisson,<br /> Harpa Fönn Sigurjónsdóttir,<br /> Hákon Már Oddsson,<br /> Helga Sigrún Harðardóttir,: Helga Vala Helgadóttir,: Hildigunnur Hafsteinsdóttir,<br /> Hilmar Sigurðsson,<br /> Hjördís Halldórsdóttir,<br /> Freyr Einarsson,<br /> Hrafnhildur Sigurðardóttir,<br /> Hrafnhildur Stefánsdóttir,<br /> Jakob Frímann Magnússon,<br /> Jón Páll Eyjólfsson,<br /> Katrín Dóra Þorsteinsdóttir,<br /> Kolbrún K Halldórsdóttir,<br /> Magnús M Norðdahl,<br /> Margrét Magnúsdóttir,<br /> Margrét Vilborg Tryggvadóttir,<br /> Ólafur Egill Egilsson,<br /> Óttarr Ólafur Proppé,: Óli Gneisti Sóleyjarson,<br /> Sigrún Elíasdóttir,<br /> Sigrún Helgadóttir,<br /> Silja Hauksdóttir,<br /> Sveinn Ólafsson,<br /> Valgeir Guðmundur Magnússon,<br /> Þóra Sigríður Ingólfsdóttir,: Ragnheiður Tryggvadóttir,<br /> Margrét Örnólfsdóttir,<br /> Magnús Ragnarsson,: Hallgrímur KristinssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Hönnunarsjóður - stjórn 2016-2018<p>Hlutverk hönnunarsjóðs er að efla þekkingu og atvinnu- og verðmætasköpun á sviði hönnunar og arkitektúrs með fjárhagslegum stuðningi og ráðgjöf. Einnig að styrkja kynningar- og markaðsstarf erlendis sem stuðlar að útflutningi á íslenskri hönnun.</p> <p>Í stjórninni eiga sæti:</p> <ul> <li>Halldóra Vífilsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Guðrún Inga Ingólfsdóttir, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðuneytinu&nbsp;</li> <li>Stefán Snær Grétarsson, tilnefndur af Hönnunarmiðstöð&nbsp;</li> <li>Hlín Helga Guðlaugsdóttir, tilnefnd af Hönnunarmiðstöð&nbsp;</li> <li>Þráinn Hauksson, tilnefndur af Hönnunarmiðstöð.<br /> <br /> <br /> </li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Horses of Iceland markaðsverkefni íslenska hestsins - Verkefnisstjórn<p>Skipuð á grundvelli samnings undirrituðum af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra þann 17. mars 2016 um markaðsverkefni til kynningar á íslenska hestinum sem ber heitið Horses of Iceland. Samningurinn er byggður á grunni eldri samnings sem var í gildi árið 2015, en þá voru veittar 12 m.kr. til undirbúnings verkefnisins. Í desember 2015 samþykkti Alþingi að veita 25 m.kr. á ári til verkefnisins til fjögurra ára gegn jöfnu mótframlagi einkaaðila. Tilgangur verkefnisins er að stuðla að því að styrkja ímynd íslenska hestins með samhæfðum skilaboðum í markaðsaðgerðum og kynningarstarfi. Um er að ræða markaðssamstarf sem nýtist heildarhagsmunum í uppbyggingu orðspors íslenska hestsins á heimsvísu í þeim tilgangi að leggja grunn að auknum gjaldeyristekjum s.s. með sölu á hestum og vörum og þjónustu því tengdu. Hlutverk verkefnisstjórnar er að bera ábyrgð á framkvæmd aðgerðaráætlunar og að hún fylgi meginmarkmiðum verkefnisins. Hún samþykkir jafnframt verkefnisáætlun sem Íslandsstofa gerir tillögu um. Ákvarðanir skulu afgreiddar með samkomulagi í verkefnisstjórn. Verkefnisstjórn hefur hvorki fjárhagslega umsýslu né gengur til viðskipta í eigin nafni vegna verkefnisins. Íslandsstofa sér um framkvæmd verkefnisins í nánu samstafi við verkefnisstjórn.</p> <p>Í verkefnisstjórninni eiga sæti: </p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kjartan Hreinsson, skipaður formaður án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Arnar Bjarki Sigurðarson, frá Félagi tamningamanna<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bergljót Rist, frá Samtökum ferðaþjónustunnar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Eysteinn Leifsson, frá hrossaútflytjendum<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hallveig Fróðadóttir, frá Félagi hrossabænda<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jóna Dís Bragadóttir, frá Landssambandi hestamannafélaga<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Karitas Halldóra Gunnarsdóttir, frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rúnar Þór Guðbrandsson, frá Landssambandi hestamannafélaga<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sveinn Ragnarsson, frá háskólunum<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sveinn Samúel Steinarsson, frá Félagi hrossabænda.</p> <p>&nbsp;</p><p></p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Hreindýraráð<p>Skipað 7. apríl 2016<br /> Hreindýraráð starfar samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1994064.html#G13M1">14. gr. laga nr. 64/1994</a> um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum ásamt síðari breytingum, sbr. lög <a href="http://www.althingi.is/altext/stjt/2000.100.html">nr. 100/2000</a> og <a href="http://www.althingi.is/altext/stjt/2002.164.html#G31M1">nr. 164/2002</a>.</p> <p>Umhverfisráðherra skipar fjóra menn í hreindýraráð til fjögurra ára í senn. Formaður er skipaður án tilnefningar, Búnaðarsamband Austurlands og Búnaðarsamband Austur- Skaftafellssýslu tilnefna einn fulltrúa hvort og sveitarfélög á veiðisvæði hreindýra einn fulltrúa.</p> <p>Hlutverk ráðsins er að vera Umhverfisstofnun og umhverfisráðherra til ráðgjafar um vernd, veiðar og nýtingu hreindýrastofnsins. Fulltrúum Náttúrustofu Austurlands og Náttúrufræðistofnunar Íslands er heimilt að sitja fundi Hreindýraráðs og hafa þar málfrelsi og tillögurétt. Ráðið skal ár hvert gera tillögu til Umhverfisstofnunar um skilgreiningu ágangssvæða hreindýra, árlegan veiðikvóta og skiptingu hans milli veiðisvæða.</p> <p><strong>Án tilnefningar<br /> </strong>Hákon Hansson, formaður</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu sveitarfélaga á veiðisvæðum hreindýra.<br /> </strong>Sigrún Blöndal</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Búnaðarsambands Austur-Skaftafellssýslu<br /> </strong>Fjölnir Torfason</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Búnaðarsambands Austurlands<br /> </strong>Hafliði Sævarsson</p> "Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðFastanefndir
Hússtjórn Þjóðveldisbæjarins í Þjórsárdal 2015-2018: Ragna Árnadóttir,<br /> Steinunn J Kristjánsdóttir,<br /> Einar Bjarnason,Varamaður: Rafnar Lárusson,Varamaður: Ármann Guðmundsson,Varamaður: Harpa Dís HarðardóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Iceland Naturally, N-Ameríka - stjórn 2017-2019<p>Hinn 26. október 2016 undirritaði þáverandi iðnaðar- og viðskiptaráðherra samning um markaðs- og kynningarverkefni í Norður Ameríku sem ber heitið Iceland Naturally. Samningurinn er byggður á grunni eldri samnings um verkefnið sem var í gildi tímabilið 2014-2016, en áður höfðu verið í gildi samningar um verkefnið á tímabilinu 2000-2005, 2006-2009 og 2010-2013. Í desember sl. samþykkti Alþingi að veita áframhaldandi fjármunum til verkefnisins til þriggja ára og er því gert ráð fyrir að samningurinn gildi frá 1. janúar 2017 til 31. desember 2019. </p> <p>Samkvæmt 6. gr. samningsins er yfirstjórn verkefnisins í höndum 9 manna stjórnar sem skipuð er af ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. Skal ráðherra skipa einn fulltrúa án tilnefningar og skal hann gegna formennsku í hópnum. Þá skulu eftirfarandi aðilar tilnefna einn fulltrúa hver í stjórn: forsætisráðherra, utanríkisráðherra, Icelandair, Icelandic Group, Reykjavíkurborg og Íslandsstofa. Aðrir meðlimir skipta með sér tveimur stjórnarsætum og skal stjórn taka ákvörðun um skipan þeirra að höfðu samráði við meðlimi. </p> <p>Í stjórninni eiga sæti: </p> <ul> <li>Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Áshildur Bragadóttir, tilnefnd af Reykjavíkurborg</li> <li>Guðmundur Óskarsson, tilnefndur af Icelandair</li> <li>Jón Ásbergsson, tilnefndur af Íslandsstofu</li> <li>Bergþóra Benediktsdóttir, tilnefnd af forsætisráðuneytinu</li> <li>Sara Lind Þrúðardóttir tilnefnd af Icelandic Group</li> <li>Auður Edda Jökulsdóttir, tilnefnd af utanríkisráðuneytinu.</li> </ul><p>&nbsp;</p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Innflytjendaráð<p>Samkvæmt lögum um&nbsp;<a href="http://www.althingi.is/altext/stjt/2012.116.html">málefni innflytjenda nr. 116/2012</a>.</p> <h2>Hlutverk innflytjendaráðs er að:</h2> <ul> <li>vera ráðherra til ráðgjafar við faglega stefnumótun í málefnum innflytjenda og hafa eftirlit með framkvæmd hennar,</li> <li>stuðla að samhæfingu og samráði milli ráðuneyta, sveitarfélaga og innan stjórnsýslunnar, </li> <li>stuðla að opnum umræðum um málefni innflytjenda með ráðstefnum og fundum með hagsmunaaðilum,</li> <li>gera árlega tillögu til ráðherra um hverjar áherslur þróunarsjóðs innflytjendamála skulu vera,</li> <li>gera árlega tillögu til ráðherra um veitingu styrkja úr þróunarsjóði innflytjendamála,<br /> skila ráðherra árlega skýrslu um störf sín,</li> <li>vinna önnur verkefni í samræmi við markmið laganna samkvæmt nánari ákvörðun ráðherra.</li> </ul> <h3>Aðalmenn</h3> <ul> <li>Tatjana Latinovic, án tilnefningar, formaður</li> <li>Miroslaw Luczynski, án tilnefningar</li> <li>Ívar Már Ottason, tiln. af innanríkisráðuneyti</li> <li>Guðni Olgeirsson, tiln. af mennta- og menningarmálaráðuneyti</li> <li>Anna Guðrún Björnsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Sabine Leskopf, tiln. af Reykjavíkurborg</li> </ul> <h3>Varamenn</h3> <ul> <li>Luciano Dutra, án tilnefningar, varaformaður</li> <li>Johanna Elizabeth Van Schalkwyk, án tilnefningar</li> <li>Lilja Borg Viðarsdóttir, tiln. af innanríkisráðuneyti</li> <li>Björk Óttarsdóttir, tiln. af mennta- og menningarmálaráðuneyti</li> <li>Þórður Kristjánsson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Stefán Eiríksson, tiln. af Reykjavíkurborg</li> </ul> <h3>Starfsmaður</h3> <ul> <li>Hilma Hólmfríður Sigurðardóttir, sérfræðingur</li> </ul> <p>Skipunartími ráðsins er frá&nbsp;23. mars 2017 til næstu alþingiskosninga.</p>VelferðarráðuneytiðRáð og stjórnir
Innkaupanefnd Listasafns Íslands 2016-2019Nefndarmenn: <br /> Formaður: Halldór Runólfsson,: Jóhann Lúðvík Torfason,<br /> Katrín JakobsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Íslensk málnefnd 2015-2019: Guðrún Kvaran,<br /> Eiríkur Rögnvaldsson,<br /> Brynhildur Þórarinsdóttir,<br /> Haraldur Blöndal,<br /> Hilmar Hilmarsson,<br /> Þórhildur Sigrún Sigurðardóttir,<br /> Ásta Kristín Benediktsdóttir,<br /> Guðrún Rögnvaldardóttir,<br /> Jóhann Ragnar Kristjánsson,<br /> Steinunn Stefánsdóttir,<br /> Sölvi Björn Sigurðsson,<br /> Melkorka Tekla Ólafsdóttir,<br /> Þröstur Helgason,<br /> Bjarki Karlsson,<br /> Iuliana Kalenikova,: Ármann Jakobsson,Varamaður: Þorlákur Karlsson,Varamaður: Bryndís Björgvinsdóttir,Varamaður: Dóra Jakobsdóttir,Varamaður: Ingibjörg Einarsdóttir,Varamaður: Hrafn Andrés Harðarson,Varamaður: Mörður Árnason,Varamaður: Hjörtur Hjartarson,Varamaður: Guðrún Catherine Emilsdóttir,Varamaður: Sigurður Guðmundur Tómasson,Varamaður: Sigurlín Bjarney Gísladóttir,Varamaður: Símon Örn Birgisson,Varamaður: Anna Sigríður Þráinsdóttir,Varamaður: Steinunn EgilsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Íslenska UNESCO-nefndin 2015-2018Nefndarmenn: <br /> Formaður: Gunnar Ólafur Haraldsson,<br /> Áslaug María Friðriksdóttir,Ritari: Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir,<br /> Arna Schram,<br /> Ólafur Sigurðsson,<br /> Magnús Júlíusson,<br /> Marta JónsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Íslenska vatnafræðinefndin 2014-2018<br /> Kristinn Einarsson,<br /> Jórunn Harðardóttir,<br /> Tinna Þórarinsdóttir,<br /> Þóra Ellen Þórhallsdóttir,<br /> Hrund Ólöf Andradóttir,<br /> Eygerður Margrétardóttir,<br /> Óli Grétar Blöndal Sveinsson,<br /> Jón Sigurður Ólafsson,<br /> Gunnar Steinn JónssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Íslenskar getraunir, stjórn 2016-2019<br /> Geir Þorsteinsson,<br /> Lilja Sigurðardóttir,<br /> Hafsteinn Pálsson,<br /> Auður Inga Þorsteinsdóttir,<br /> Óskar Þór Ármannsson,Varamaður: Guðrún Inga Sívertsen,Varamaður: Örn Andrésson,Varamaður: Líney Rut Halldórsdóttir,Varamaður: Gunnar Gunnarsson,Varamaður: Sigríður JónsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Íslenski dansflokkurinn, stjórn 2013- 2017Nefndarmenn: <br /> Formaður: Gunnar Sturluson,<br /> Jóhanna Sigríður Pálsdóttir,Varamaður: Einar Gunnar Guðmundsson,Varamaður: Steingrímur Sigurgeirsson,<br /> Marta Nordal,Varamaður: Stefán Jónsson,Nefndarmenn: <br /> Formaður: Sigríður HallgrímsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Íþróttanefnd 2014-2018Nefndarmenn: <br /> Formaður: Stefán Snær Konráðsson,<br /> Sigríður Jónsdóttir,<br /> Björg Hólm Jakobsdóttir,<br /> Ingvar Sigurður Jónsson,<br /> Hafþór Birgir Guðmundsson,Varamaður: Hafrún Kristjánsdóttir,Varamaður: Gunnar Bragason,Varamaður: Örn Guðnason,Varamaður: Jóhanna Margrét Hjartardóttir,Varamaður: Halldóra Vanda SigurgeirsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Jafnréttisfulltrúi / jafnréttisnefnd ANR 2016-2018<p>Skv. 13. gr. laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla skal í sérhverju ráðuneyti starfa jafnréttisfulltrúi sem hefur sérþekkingu á jafnréttismálum. Jafnréttisfulltrúi fjallar um og hefur eftirlit með jafnréttisstarfi á málefnasviði viðkomandi ráðuneytis og stofnana þess, þar á meðal skal hann vinna að kynjasamþættingu á málefnasviði ráðuneytisins. Jafnréttisfulltrúi skal árlega senda Jafnréttisstofu greinargerð um stöðu og þróun jafnréttismála á málefnasviði viðkomandi ráðuneytis. Hlutverk jafnréttisnefndar ráðuneytisins er að tryggja órofið samhengi jafnréttismála innan ráðuneytisins, fylgjast með stöðu þeirra á hverjum tíma og gera tillögur um úrbætur og framfarir eftir því sem tilefni gefast. Þá skal nefndin einnig endurskoða jafnréttisáætlun ráðuneytisins annað hvert ár.</p> <p>Nefndina skipa: &nbsp;</p> <ul> <li>Þórir Hrafnsson, formaður&nbsp;</li> <li>Baldur Arnar Sigmundsson&nbsp;</li> <li>Kristín Edda Sigfúsdóttir<br /> <br /> </li> </ul><p>&nbsp;</p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Jafnréttisnefnd umhverfis- og auðlindaráðuneytisSkipuð 25. október 2016<br>Jafnréttisnefndin er skipuð í samræmi við jafnréttisáætlun Stjórnarráðsins sem á sér grundvöll í lögum nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Hlutverk nefndarinnar er að fjalla um stöðu og rétt kvenna og karla á málefnasviði ráðuneytisins, á meðal starfsmanna og þau málefni sem varða kynjasamþættingu í stefnumótun og áætlanagerð í ráðuneytinu.<br><br>Nefndin skal vera ráðgefandi fyrir yfirstjórn ráðuneytisins og hafa frumkvæði að aðgerðum í málefnum sem varða jafnrétti. Nefndin fylgist með framgangi verkefna ráðuneytisins á sviði jafnréttismála, m.a. verkefnum í framkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálum og kemur á framfæri hugmyndum sem stuðala að auknu jafnrétti.<br><br>Nefndin er skipuð til tveggja ára.<br><br>Þorbjörg Auður Ævarr Sveinsdóttir, formaður<br>Helga Jónsdóttir<br>Reynir Jónsson<br>William Freyr Huntingdon-WilliamsUmhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Jafnréttisráð<p>Eftir hverjar alþingiskosningar skipar <a href="/radherra/um-radherra">ráðherra</a> ellefu manna Jafnréttisráð samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008010.html#G8">8. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 10/2008</a>.</p> <p>Hlutverk Jafnréttisráðs er að starfa í nánum tengslum við Jafnréttisstofu og vera ráðherra og framkvæmdastjóra Jafnréttisstofu til ráðgjafar við faglega stefnumótun í málum er tengjast jafnrétti kynjanna. Sérstök áhersla skal lögð á að jafna stöðu kynjanna á vinnumarkaði og samþættingu fjölskyldu- og atvinnulífs. Þá skal Jafnréttisráð undirbúa jafnréttisþing í samráði við ráðherra og leggja fyrir það skýrslu um störf sín.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Árelía Eydís Guðmundsdóttir, skipuð án tilnefningar, formaður</li> <li>Maríanna Traustadóttir, tiln. af Alþýðusambandi Íslands, Bandalagi háskólamanna og Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja</li> <li>Þórunn Sveinbjarnardóttir, tiln. af Alþýðusambandi Íslands, Bandalagi háskólamanna og Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja</li> <li>Pétur Reimarsson, tiln. af fjármála- og efnahagsráðuneyti og Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Einar Mar Þórðarson, tiln. af fjármála- og efnahagsráðuneyti og Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Sigþrúður Guðmundsdóttir, tiln. af Samtökum um kvennaathvarf og Stígamótum</li> <li>Jón Ingvar Kjaran, tiln. af Rannsóknastofnun í jafnréttisfræðum</li> <li>Hróðmar Dofri Hermannsson, tiln. af Félagi um foreldrajafnrétti</li> <li>Guðrún Þórðardóttir, tiln. af Femínistafélagi Íslands, Kvenfélagasambandi Íslands og Kvenréttindafélagi Íslands</li> <li>Tatjana Latinovic, tiln. af Femínistafélagi Íslands, Kvenfélagasambandi Íslands og Kvenréttindafélagi Íslands</li> <li>Anna Guðrún Björnsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélagaÞórhildur</li> </ul> <h4> Varamenn</h4> <ul> <li>Daníel E. Arnarsson, skipaður án tilnefningar, varaformaður</li> <li>Jóhann R. Sigurðsson, tiln. af Alþýðusambandi Íslands, Bandalagi háskólamanna og Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja</li> <li>Hlöðver Sigurðsson, tiln. af Alþýðusambandi Íslands, Bandalagi háskólamanna og Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja</li> <li>Kristín Þóra Harðardóttir, tiln. af fjármála- og efnahagsráðuneyti og Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Halldóra Friðjónsdottir, tiln. af fjármála- og efnahagsráðuneyti og Samtökum atvinnulífsins</li> <li><span>Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir</span>, tiln. af Samtökum um kvennaathvarf og Stígamótum</li> <li>Sólveig Anna Bóasdóttir, tiln. af Rannsóknastofnun í jafnréttisfræðum</li> <li>Guðný S. Bjarnadóttir, tiln. af Félagi um foreldrajafnrétti</li> <li>Una Hildardóttir, tiln. af Femínistafélagi Íslands, Kvenfélagasambandi Íslands og Kvenréttindafélagi Íslands</li> <li>Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir, tiln. af Femínistafélagi Íslands, Kvenfélagasambandi Íslands og Kvenréttindafélagi Íslands</li> <li>Bjarni Ómar Haraldsson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> </ul> <p><em>Ráðið&nbsp;er skipað af félags- og jafnréttismálaráðherra frá&nbsp;27. febrúar 2018 til næstu alþingiskosninga.</em></p>VelferðarráðuneytiðRáð og stjórnir
Kærunefnd húsamála<p>Kærunefnd húsamála var sett á laggirnar með lögum <a href="http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.066.html">nr. 66/2010</a>, um breytingu á húsaleigulögum, lögum um frístundabyggð og leigu lóða undir frístundahús, lögum um fjöleignarhús, lögum um húsnæðismál og lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, með síðari breytingum.</p> <p>Hlutverk kærunefndar húsamála er skilgreint í lögum um fjöleignarhús, <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1994026.html">nr. 26/1994</a>, húsaleigulögum, <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1994036.html">nr. 36/1994</a>, og lögum um frístundabyggð og leigu lóða undir frístundahús, <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008075.html">nr. 75/2008</a>.</p> <h2>Aðalmenn</h2> <ul> <li> Auður Björg Jónsdóttir, hæstaréttarlögmaður, formaður </li> <li> Eyþór Rafn Þórhallsson, byggingaverkfræðingur </li> <li> Valtýr Sigurðsson, hæstaréttarlögmaður </li> </ul> <h2> Varamenn</h2> <ul> <li> Þorsteinn Magnússon, héraðsdómslögmaður, varamaður formanns</li> <li>Aldís Ingimarsdóttir, byggingaverkfræðingur </li> <li> Sigurlaug Helga Pétursdóttir, héraðsdómslögmaður </li> </ul> <p><span><strong>Aðsetur nefndarinar er hjá Úrskurðarnefnd velferðarmála<br /> Katrínartúni 2<br /> 105 Reykjavík<br /> [email protected]</strong></span></p> <p><span>&nbsp;</span>Nefndin er skipuð af félags- og húsnæðismálaráðherra frá 11. ágúst 2016 til 10. ágúst 2019</p> <ul> <li><a href="/default.aspx?PageID=0afce203-8be0-11e6-80c8-005056bc217f">Nánari upplýsingar um nefndina, eyðublöð og fleira...</a></li> </ul>VelferðarráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Kærunefnd jafnréttismála<p>Samkvæmt 5. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, <a href="http://www.althingi.is/altext/stjt/2008.010.html">nr. 10/2008</a>, skipar ráðherra samkvæmt tilnefningu <a href="http://www.haestirettur.is/">Hæstaréttar</a> þrjá fulltrúa í kærunefnd jafnréttismála til þriggja ára í senn. Þeir skulu allir vera lögfræðingar og a.m.k. einn þeirra hafa sérþekkingu á jafnréttismálum. Formaður og varaformaður skulu uppfylla skilyrði um embættisgengi héraðsdómara. Varamenn eru skipaðir með sama hætti.</p> <ul> <li><a href="/default.aspx?PageID=18bb977d-8be1-11e6-80c8-005056bc217f">Nánar um kærunefnd jafnréttismála</a></li> </ul> <h2>Aðalmenn</h2> <ul> <li>Erla S. Árnadóttir hæstaréttarlögmaður, formaður</li> <li>Björn L. Bergsson hæstaréttarlögmaður, varaformaður</li> <li>Þórey S. Þórðardóttir hæstaréttarlögmaður</li> </ul> <h2>Varamenn</h2> <ul> <li>Grímur Sigurðsson hæstaréttarlögmaður</li> <li>Guðrún Björg Birgisdóttir hæstaréttarlögmaður</li> <li>Arnar Þór Jónsson hæstaréttarlögmaður&nbsp;</li> </ul> <p><em>Skipunartími er frá 1. maí 2017 til 30. apríl 2020.</em></p> <h4><strong>Aðsetur nefndarinnar er hjá</strong></h4> <p><span>Úrskurðarnefnd velferðarmála<br /> Katrínartúni 2<br /> 105 Reykjavík<br /> [email protected]</span></p>VelferðarráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Kærunefnd lausafjár og þjónustukaupa 2017-2018<p>Skipuð samkvæmt lögum nr. 50/2000 um lausafjárkaup, með síðari breytingum, og kveður reglugerð 766/2006 frekar á um starfsemi nefndarinnar. Aðilar að lausafjár, þjónustu- og neytendakaupum geta óskað eftir áliti nefndarinnar varðandi ágreining um réttindi og skyldur. Niðurstöðum kærunefndar verður ekki skotið til annarra stjórnvalda en aðilar geta lagt ágreining sinn fyrir dómstóla með venjulegum hætti. Í reglugerðinni er kveðið á um að nefndarmenn skuli vera þrír. Ráðherra skipar einn nefndarmanna án tilnefningar en hinir tveir koma frá Neytendasamtökunum og Samtökum atvinnulífsins. Kærunefndin er vistuð hjá Neytendastofu, Borgartúni 21, 105 Reykjavík og tekur hún við kvörtunum til nefndarinnar í rafrænni málsmeðferð.</p> <p>Nefndin er þannig skipuð: </p> <ul> <li>Áslaug Árnadóttir, skipuð formaður án tilnefningar &nbsp;</li> </ul> <ul> <li>Jón Rúnar Pálsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Kristín Þóra Harðardóttir, tilnefnd af sama</p> <ul> <li>Hrannar Már Gunnarsson, tilnefndur af Neytendasamtökunum</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Ívar Halldórsson, tilnefndur af sama.</p> <p>&nbsp;</p> <p></p><p></p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Kærunefnd útboðsmála<p><span>Hlutverk kærunefndar útboðsmála er að leysa með skjótum og óhlutdrægum hætti úr kærum fyrirtækja vegna ætlaðra brota á lögum þessum og reglum settum samkvæmt þeim, þar á meðal um almenn innkaup opinberra aðila, innkaup á sviði varnar- og öryggismála, innkaup opinberra aðila sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu og gerð sérleyfissamninga.</span><span> ,Nefndin starfar samkvæmt </span><span><a>103. gr. laga um opinber innkaup</a>.</span></p> <p><strong><span>Í nefndinni sitja: (skipuð til fjögurra ára í maí 2017)</span></strong></p> <ul> <li><strong><span> </span></strong><span>Skúli Magnússon, formaður, tilnefndur af Hæstarétti Íslands</span></li> <li><span> </span><span>Ásgerður Ragnarsdóttir,&nbsp;tilnefnd af Hæstarétti Íslands</span></li> <li><span> </span><span>Stanley Páll Pálsson,&nbsp;tilnefnd af Hæstarétti Íslands</span></li> </ul> <p><span> </span><strong><span>Til vara:</span></strong></p> <ul> <li><strong><span> </span></strong><span>Auður Finnbogadóttir,&nbsp;tilnefnd af Hæstarétti Íslands</span></li> <li><span> </span><span>Eiríkur Jónsson,&nbsp;tilnefndur af Hæstarétti Íslands</span></li> <li><span> </span><span>Sandra Baldvinsdóttir,&nbsp;tilnefnd af Hæstarétti Íslands</span></li> </ul> <p><span></span><span><a href="/default.aspx?PageID=61ce16b5-4489-11e7-9410-005056bc4d74">:: Nánar um kærunefnd útboðsmála</a></span></p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Kærunefnd útlendingamála<p>Kærunefnd útlendingamála er sjálfstæð stjórnsýslunefnd sem hóf störf 1. janúar 2015 í kjölfar lagabreytinga sem gerðar voru vorið 2014 á <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2002096.html">lögum um útlendinga nr. 96/2002</a>. Með <a href="http://www.althingi.is/altext/143/s/1259.html">lagabreytingunni</a> var almenn kæruleið vegna ákvarðana um útlendingamál færð frá dómsmálaráðherra til hinnar nýju kærunefndar. Við úrlausn mála hefur kærunefnd útlendingamála sömu valdheimildir og ráðherra sem úrskurðaraðili á æðra stjórnsýslustigi. </p> <p>Dómsmálaráðherra skipar kærunefnd útlendingamála til fimm ára í senn.</p> <p>Nefndin var fyrst um sinn skipuð þremur aðalmönnum og jafnmörgum til vara. Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/altext/145/s/1275.html">lagabreytingu</a> sem samþykkt var 12. maí 2016 skal nefndin skipuð sjö aðalmönnum og fimm til vara. Gengið var frá þessari breytingu frá og með 1. júlí 2016. Auk formanns og varaformanns starfa hjá kærunefndinni átta lögfræðingar og ritari.</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <p><strong>Aðalmenn</strong></p> <ul> <li>Dr. Hjörtur Bragi Sverrisson, formaður, tilnefndur af ráðherra</li> <li>Anna Tryggvadóttir, varaformaður, lögfræðingur, tilnefnd af ráðherra</li> <li>Árni Helgason, hæstaréttarlögmaður, tilnefndur af ráðherra</li> <li>Erna Kristín Blöndal, lögfræðingur, tilnefnd af ráðherra</li> <li>Anna Valbjörg Ólafsdóttir, lögfræðingur, tilnefnd af Mannréttindaskrifstofu Íslands</li> <li>Þorbjörg Inga Jónsdóttir, hæstaréttarlögmaður, tilnefnd af Mannréttindaskrifstofu Íslands</li> <li>Pétur Dam Leifsson, dósent við lagadeild Háskóla Íslands, tilnefndur af Mannréttindastofnun Háskóla Íslands</li> </ul> <p><strong>Varamenn</strong></p> <ul> <li>Ívar Már Ottason, lögfræðingur, tilnefnd af ráðherra</li> <li>Ívar Örn Ívarsson, lögfræðingur, tilnefndur af ráðherra</li> <li>Laufey Helga Guðmundsdóttir, lögfræðingur, tilnefnd af Mannréttindaskrifstofu Íslands</li> <li>Vigdís Þóra Sigfúsdóttir, lögfræðingur, tilnefnd af Mannréttindaskrifstofu Íslands</li> <li>Hilmar Magnússon, hæstaréttarlögmaður, tilnefndur af Mannréttindastofnun Háskóla Íslands</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kærunefnd útlendingamála er til húsa að Skúlagötu 17, 101 Reykjavík. Símanúmer hennar er 510 0510 og netfang&nbsp;, <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>. Sjá vef nefndarinnar á slóðinni <a href="http://www.knu.is">www.knu.is</a>.</strong> <br /> <br /> </p>DómsmálaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Kennslanefnd<p>Kennslanefnd af skipuð skv. reglugerð nr. 350 17. mars 2009 um kennslanefnd. Nefndin er rannsóknarnefnd er hefur það hlutverk að bera kennsl á látna menn.</p> <p><em>Aðalmenn:</em></p> <ul> <li><span>Gylfi Hammer Gylfason, formaður, aðstoðaryfirlögregluþjónn, tilnefndur af ríkislögreglustjóra.</span></li> <li><span>Bogi Sigvaldason, rannsóknarlögreglumaður, tilnefndur af ríkislögreglustjóra.</span></li> <li><span>Sebastian Niko Kunz, réttarmeinafræðingur, tilnefndur af landlækni.</span></li> <li><span>Sigríður Rósa Víðisdóttir, tannlæknir, tilnefnd af tannlæknadeild Háskóla Íslands.</span></li> </ul> <p><em>Varamenn:</em></p> <ul> <li><span>Jónbjörn Bogason, lögreglufulltrúi, tilnefndur af ríkislögreglustjóra.</span></li> <li><span>Finnbogi Jónasson, lögreglufulltrúi, tilnefndur af ríkislögreglustjóra.</span></li> <li><span>Aleksandra Janina Wójtowicz, lögreglufulltrúi, tilnefnd af ríkislögreglustjóra.</span></li> <li><span>Björgvin Sigurðsson, sérfræðingur á líftæknisviði, tilnefndur af ríkislögreglustjóra.</span></li> <li><span>Ragnar Jónsson, rannsóknarlögreglumaður, tilnefndur af ríkislögreglustjóra.</span></li> <li><span>Guðmundur Þ. Tómasson, rannsóknarlögreglumaður, tilnefndur af ríkislögreglustjóra.</span></li> <li><span>Elín Agnes Kristínardóttir, rannsóknarlögreglumaður, tilnefnd af ríkislögreglustjóra.</span></li> <li><span>Guðmundur Ingi Rúnarsson, rannsóknarlögreglumaður, tilnefndur af ríkislögreglustjóra.</span></li> <li><span>Sigfús Nikulásson, sérfræðingur í meinafræði, tilnefndur af landlækni.</span></li> <li><span>Þorsteinn Jóhannesson, yfirlæknir, tilnefndur af landlækni.</span></li> <li><span>Guðlaugur J. Jóhannsson, tannlæknir, tilnefndur af tannlæknadeild Háskóla Íslands.</span></li> <li><span>Sonja Rut Jónsdóttir, tannlæknir, tilnefnd af tannlæknadeild Háskóla Íslands.</span></li> <li><span>Svend Richter, tannlæknir, tilnefndur af tannlæknadeild Háskóla Íslands.</span></li> </ul> <p><em>Skipunartími nefndarinnar er frá og með 1. júní 2017 til þriggja ára.</em></p>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Kjararannsóknanefnd opinberra starfsmanna - KOS<span></span> <p><span>Nefndin annast</span><span> kjararannsóknir og aðra upplýsingaöflun vegna kjarasamninga og starfar samkvæmt 34. grein laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna (</span><a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1986094.html"><span>http://www.althingi.is/lagas/nuna/1986094.html</span></a><span>)</span></p> <p><span>Á vegum þeirra aðila, sem lög þessi taka til, starfi nefnd er annist kjararannsóknir og aðra upplýsingaöflun vegna kjarasamninga.&nbsp;,</span><span><br /> Nefndin skal skipuð jafnmörgum fulltrúum stéttarfélaga og vinnuveitenda samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð&nbsp;,sem sett skal að fengnum tillögum heildarsamtaka opinberra starfsmanna og Sambands íslenskra sveitarfélaga.&nbsp;,</span></p> <p><strong><span>Í nefndinni sitja:</span></strong></p> <ul> <li><span>Atli Atlason, tilnefndur af Reykjavíkurborg</span></li> <li><span>Benedikt Þór Valsson, tilnefndur af launanefnd sveitarfélaga</span></li> <li><span>Elín Björg Jónsdóttir, tilnefnd af BSRB</span></li> <li><span>Guðmundur H. Guðmundsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> <li><span>Gunnar Björnsson,&nbsp;tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> <li><span>Helga Jónsdóttir, tilnefnd af BSRB</span></li> <li><span>Kristinn Bjarnason, tilnefnd af BSRB</span></li> <li><span>Kristín Sigurþórsdóttir, tilnefnd af Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu</span></li> <li><span>Oddur Sigurður Jakobsson, tilnefndur af Kennarasambandi Íslands</span></li> <li><span>Þórunn Sveinbjarnardóttir, tilnefnd af BHM</span></li> </ul> <p><span>Skipunartími er ótímabundinn</span></p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Kvikmyndaráð 2016 - 2019Nefndarmenn: <br /> Formaður: Áslaug María Friðriksdóttir,<br /> Varaformaður: Börkur Gunnarsson,<br /> Anna Þóra Steinþórsdóttir,<br /> Kristinn Þórðarson,<br /> Friðrik Þór Friðriksson,<br /> Þorvaldur Árnason,<br /> Margrét Örnólfsdóttir,Varamaður: Rúnar Freyr Gíslason,Varamaður: Dóra Takefusa,Varamaður: Fadh Falur Jabali,Varamaður: Silja Hauksdóttir,Varamaður: Sandra Björk Magnúsdóttir,Varamaður: Bergsteinn BjörgúlfssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Stjórn 2014 - 2018Nefndarmenn: <br /> Formaður: Ágústa Guðmundsdóttir,<br /> Varaformaður: Elín Soffía Ólafsdóttir,<br /> Eiríkur Rögnvaldsson,<br /> Hrafn Loftsson,<br /> Kristín Svavarsdóttir,<br /> Sveinn Ólafsson,<br /> Rósa Bjarnadóttir,Varamaður: Arna Hauksdóttir,Varamaður: Ágústa Pálsdóttir,Varamaður: Guðmundur Freyr Úlfarsson,Varamaður: Marta Kristín Lárusdóttir,Varamaður: Karl Andersen,Varamaður: Margrét Sigurgeirsdóttir,Varamaður: Birgir Símonarson,Varamaður: Hrafn H MalmquistMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Landsnefnd um minni heimsinsNefndarmenn: <br /> Formaður: Guðrún Nordal,<br /> Eiríkur G Guðmundsson,<br /> Ingibjörg St Sverrisdóttir,<br /> Bjarki Sveinbjörnsson,<br /> Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir, Starfsmaður- Áslaug Dóra EyjólfsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Lánsjóður íslenskra námsmanna. Stjórn 2015-2017.Nefndarmenn: <br /> Formaður: Jónas Friðrik Jónsson,Varamaður: Óttar Guðjónsson,<br /> Varaformaður: Anna Sigríður Arnardóttir,Varamaður: Kristrún Kristjánsdóttir,<br /> Katrín Helga Hallgrímsdóttir,Varamaður: Margrét Kristín Sigurðardóttir,<br /> Davíð Þorláksson,Varamaður: Jóhanna Sigríður Pálsdóttir,<br /> Tryggvi Másson,Varamaður: Áslaug Björnsdóttir,<br /> Hjördís Jónsdóttir,Varamaður: Jóhann Gunnar Þórarinsson,<br /> Halldór Hallgrímsson Gröndal,Varamaður: Tinna Dögg Guðlaugsdóttir,<br /> Laufey María Jóhannsdóttir,Varamaður: Jónas Már Torfason,<br /> Guðmundur Snæbjörnsson,Varamaður: Inga María ÁrnadóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Launasjóður stórmeistara í skák- skipun stjórnarNefndarmenn: <br /> Formaður: Sigurður Kári Kristjánsson,<br /> Kristín Edwald,<br /> Halldór Grétar Einarsson,Varamaður: Ingibjörg Edda Birgisdóttir,Varamaður: Arndís Kristjánsdóttir,Varamaður: Óttar GuðjónssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Leiklistarráð 2015-2017Nefndarmenn: <br /> Formaður: Gréta María Bergsdóttir,<br /> Katrín Ágústa Johnson,<br /> Erling Jóhannesson,Varamaður: Silja Hauksdóttir,Varamaður: Ása Richardsdóttir,Varamaður: Valur Freyr Einarsson,Nefndarmenn: <br /> Formaður: Sigrún Lilja GuðbjartsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins LSR<span></span> <p><span>Hlutverk sjóðsins er að tryggja sjóðfélögum, eftirlifandi mökum þeirra og börnum </span><span>lífeyri samkvæmt ákvæðum 6.greinar laga &nbsp;,um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins (</span><a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1997001.html"><span>http://www.althingi.is/lagas/nuna/1997001.html</span></a><span>)</span></p> <p><strong><span>Í nefndinni sitja (skipuð 2015-2017/18):</span></strong></p> <ul> <li><strong><span>&nbsp;</span></strong><span>Áslaug María Friðriksdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> <li><span>Guðrún Ögmundsdóttir,&nbsp;tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> <li><span>Gunnar Björnsson,&nbsp;tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> <li><span>Viðar Helgason,&nbsp;tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> </ul> <p><strong><span>Til vara:</span></strong></p> <ul> <li><strong><span>&nbsp;</span></strong><span>Ásta Kristín Sigurjónsdóttir,&nbsp;tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> <li><span>Guðmundur Pálsson,&nbsp;tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> <li><span>Stefanía Sigríður Bjarnadóttir,&nbsp;tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> <li><span>Sverrir Jónsson,&nbsp;tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> </ul> <p><span><a href="https://www.lsr.is/um-lsr/stjorn-og-endurskodendur/">Nánar um stjórn LSR</a></span></p> "Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
List fyrir alla - samráðshópurNefndarmenn: <br /> Formaður: Arnfríður S Valdimarsdóttir,<br /> Íva Sigrún Björnsdóttir,<br /> Ingimar Ólafsson Waage,<br /> Hildur Steinþórsdóttir,<br /> Davíð Stefánsson,<br /> Sigfríður Björnsdóttir,<br /> Vigdís Jakobsdóttir, Starfsmaður- Elfa Lilja GísladóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Listahátíð í Reykjavík, stjórn 2016-2018<br /> Varaformaður: Þórunn Sigurðardóttir,Nefndarmenn: <br /> Formaður: Margrét M NorðdahlMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Listskreytingasjóður - stjórn 2016-2019Nefndarmenn: <br /> Formaður: Heiðrún Lind Marteinsdóttir,<br /> Varaformaður: Halldóra Vífilsdóttir,<br /> Eygló Harðardóttir,<br /> Bjarki Bragason,<br /> Stephen M Christer,Varamaður: Hlédís Sveinsdóttir,Varamaður: Hrafn Hlynsson,Varamaður: Aðalheiður Valgeirsdóttir,Varamaður: Kristinn Már Pálmason,Varamaður: Hildur SteinþórsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Lyfjagreiðslunefnd<p>Lyfjagreiðslunefnd er skipuð fimm mönnum skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1994093.html#G43">43. gr. lyfjalaga, nr. 93/1994</a>, til fjögurra ára í senn. Lyfjagreiðslunefnd skal við ákvarðanir sínar hafa í huga það markmið laganna að halda lyfjakostnaði í lágmarki.</p> <p><a href="http://www.lgn.is/">Nánar um Lyfjagreiðslunefnd</a>.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Guðrún I. Gylfadóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Kristinn Hjörtur Jónasson, tiln. af fjármálaráðuneyti</li> <li>Jón Pétur Einarsson, tiln. af Embætti landlæknis</li> <li>Jóhann M. Lenharðsson, tiln. af Lyfjastofnun</li> <li>Katrín Eydís Hjörleifsdóttir, tiln. af Sjúkratryggingum Íslands</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Erna Björnsdóttir, án tilnefningar</li> <li>Steinunn Sigvaldadóttir, tiln. af fjármálaráðuneyti</li> <li>Magnús Jóhannsson, tiln. af Embætti landlæknis</li> <li>Rúna Hauksdóttir Hvannberg, tiln. af Lyfjastofnun</li> <li>Steingrímur Ari Arason, tiln. af Sjúkratryggingum Íslands</li> </ul> <p> <em>Skipunartími nefndarinnar er frá 15. ágúst 2016 til 14. ágúst 2020.</em></p> "VelferðarráðuneytiðFastanefndir
Lyfjanefnd Lyfjastofnunar<p>Lyfjanefnd Lyfjastofnunar er skipuð fimm mönnum skv. <a>4. gr. lyfjalaga, nr. 93/1994</a>, til fjögurra ára í senn. Ráðherra skipar formann og aðra nefndarmenn í samráði við formanninn.</p> <p>Hlutverk nefndarinnar er að vera Lyfjastofnun til ráðgjafar um lyfjamál. Þegar fjallað er um dýralyf skulu taka sæti í nefndinni yfirdýralæknir og dýralæknir, skipaður af ráðherra í samráði við formann nefndarinnar.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Sigurður B. Þorsteinsson læknir, formaður</li> <li>Elín Soffía Ólafsdóttir lyfjafræðingur</li> <li>Inga S. Þráinsdóttir læknir</li> <li>Jakob L. Kristinsson lyfjafræðingur</li> <li>Brynjar Viðarsson læknir</li> <li>Sigurborg Daðadóttir yfirdýralæknir</li> <li>Guðbjörg Þorvarðardóttir dýralæknir</li> </ul> <h4> </h4> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Ástráður Hreiðarsson læknir</li> <li>Sesselja S. Ómarsdóttir lyfjafræðingur</li> <li>Kristján Erlendsson læknir</li> <li>Þórdís Kristmundsdóttir lyfjafræðingur</li> <li>Guðmundur Oddsson læknir</li> <li>Auður Lilja Arnþórsdóttir dýralæknir</li> <li>Hanna María Arnórsdóttir dýralæknir</li> </ul> <p> </p> <p><em>Skipunartími nefndarinnar er frá 28. desember 2011 til 27. desember 2015.</em></p>VelferðarráðuneytiðFastanefndir
Málnefnd Stjórnarráðsins<p>Þann 9. apríl 2013 skipaði forsætisráðherra málnefnd Stjórnarráðsins skv. samþykkt ríkisstjórnar frá 16. nóvember 2012. Hlutverk nefndarinnar er að tryggja að farið sé að málstefnu Stjórnarráðsins og að endurskoða málstefnuna reglulega í samráði við Íslenska málnefnd og Málnefnd um íslenskt táknmál.<br /> Í nefndinni eru:<br /> <br /> Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, formaður, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðuneytinu<br /> Guðrún Kvaran, tilnefnd af forsætisráðuneytinu<br /> Þorleifur Óskarsson, tilnefndur af innanríkisráðuneytinu<br /> Hulda Lilliendahl, tilnefnd af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu<br /> Sigrún Þorgeirsdóttir, tilnefnd af utanríkisráðuneytinu<br /> Stefán Einarsson, tilnefndur af umhverfis- og auðlindaráðuneytinu<br /> Margrét Erlendsdóttir, tilnefnd af velferðarráðuneytinu<br /> Sigurður Guðmundsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</p>ForsætisráðuneytiðFastanefndir
Málnefnd um íslenskt táknmál 2015-2019: Valgerður Stefánsdóttir,<br /> Varaformaður: Sigríður Sigurjónsdóttir,<br /> Rannveig Sverrisdóttir,<br /> Heiðdís Dögg Eiríksdóttir,<br /> Hjördís Anna Haraldsdóttir,Varamaður: Júlía Guðný Hreinsdóttir,Varamaður: Nedelina Stoyanova Ivanova,Varamaður: Árný Guðmundsdóttir,Varamaður: Gunnar Snær Jónsson,Varamaður: Helga IngibergsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Málskotsnefnd Lánasjóðs íslenskra námsmanna 2014-2018Nefndarmenn: <br /> Formaður: Bjarnveig Eiríksdóttir,<br /> Sonja María Hreiðarsdóttir,<br /> Helgi Birgisson,Varamaður: Margrét Gunnlaugsdóttir,Varamaður: Jóhannes Albert Sævarsson,Varamaður: Ingimar IngimarssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Máltæknisjóður - stjórn 2015-2018Nefndarmenn: <br /> Formaður: Hrafn Loftsson,Varamaður: Sigrún Gunnarsdóttir,<br /> Daði Örn Jónsson,Varamaður: Hannes Högni Vilhjálmsson,Varamaður: Matthew James Whelpton,<br /> Kristín Margrét Jóhannsdóttir,Nefndarmenn: <br /> Formaður: Kristinn Rúnar ÞórissonMennta- og menningarmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
MannanafnanefndUm mannanafnanefnd gilda ákvæði 21. - 23. gr. <a>laga um mannanöfn nr. 45/1996</a><br /> <p> <br /> Mannanafnanefnd er skipuð í samræmi við ákvæði 21. gr. laga um mannanöfn nr. 45/1996. Mannanafnanefnd er skipuð þremur aðalmönnum og jafnmörgum til vara. Skal einn nefndarmaður skipaður að fenginni tillögu heimspekideildar Háskóla Íslands, einn að fenginni tillögu lagadeildar Háskóla Íslands og einn að fenginni tillögu Íslenskrar málnefndar. Varamenn eru skipaðir með sama hætti. Nefndin skiptir sjálf með sér verkum.</p> <h4>Aðalmenn:</h4> <ul> <li>Sigurður Konráðsson, prófessor í íslensku máli við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, tilnefndur af Heimspekideild Háskóla Íslands,&nbsp;</li> <li>Aðalsteinn Hákonarson, doktorsnemi í íslenskri málfræði við Háskóla Íslands, tilnefndur af Íslenskri málnefnd,</li> <li>Auður Björg Jónsdóttir, hrl., tilnefnd af Lagadeild Háskóla Íslands.</li> </ul> <h4>Varamenn:</h4> <ul> <li>Dr. Haukur Þorgeirsson, rannsóknardósent við handritasvið Stofnunar Árna Magnússonar, tilnefndur af Íslenskri málnefnd,</li> <li>Tómas Hrafn Sveinsson, aðjúnkt við Lagadeild Háskóla Íslands, tilnefndur af Lagadeild Háskóla Íslands.</li> </ul> <p>Skipunartími er frá og með 6. febrúar 2018 til og með 5. febrúar 2022 eða til næstu fjögurra ára.</p> <blockquote> <p><strong>Skriflegum erindum til mannanafnanefndar skal beint til:<br /> </strong>Mannanafnanefnd<br /> b.t. Þjóðskrár Íslands<br /> Borgartúni 21<br /> 105 Reykjavík</p> <p>Netfang: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p> </blockquote> <h4>Helstu verkefni mannanafnanefndar eru þessi:</h4> <ol> <li>Að semja skrá um eiginnöfn og millinöfn sem teljast heimil skv. 5. og 6. gr. laga um mannanöfn og er hún nefnd mannanafnaskrá. Unnt er að fara inn á slóð skrárinnar hér að neðan. Skráin er uppfærð eftir hvern fund mannanafnanefndar.</li> <li>Að vera prestum, forstöðumönnum skráðra trúfélaga, Þjóðskrá Íslands og forsjármönnum barna til ráðuneytis um nafngjafir og skera úr álita- og ágreiningsefnum um nöfn samkvæmt lögum um mannanöfn.</li> <li>Að skera úr öðrum álita- eða ágreiningsmálum sem upp kunna að koma um nafngjafir, nafnritun og fleira þess háttar.</li> </ol> <p>Úrskurðum mannanafnanefndar er ekki unnt að skjóta til æðra stjórnvalds. Sjá <a href="https://www.urskurdir.is/DomsOgKirkjumala/Mannanafnanefnd/">úrskurði mannanafnanefndar hér.</a></p> <p>Ath. gjald fyrir beiðni til mannanafnanefndar um samþykki fyrir nýju nafni á mannanafnaskrá er 3000 kr. og greiðist hjá Þjóðskrá Íslands við innlagningu beiðnarinnar.</p> <p>Hér er að finna <a href="https://www.island.is/mannanofn/leit-ad-nafni/">skrá yfir </a><a>mannanöfn</a>.</p> <p><a href="/default.aspx?PageID=d96d865b-83dd-11e6-80c8-005056bc217f">Nánari upplýsingar um ýmislegt sem snýr að mannanafnalögum má finna hér</a>.</p>DómsmálaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Markáætlun á sviði vísinda, tækni og nýsköpunar. Stjórn 2016 - 2019.Nefndarmenn: <br /> Formaður: Inga Dóra Sigfúsdóttir,<br /> Hrund Gunnsteinsdóttir,<br /> Jakob Óskar Sigurðsson,<br /> Ragnheiður Hrefna Magnúsdóttir,<br /> Jón Ólafsson,<br /> Freygarður Þorsteinsson,Varamaður: Grímur Þ Valdimarsson,Varamaður: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir,Varamaður: Sigrún Lilja Guðbjartsdóttir,Varamaður: Þóra Steingrímsdóttir,Varamaður: Steinunn Gestsdóttir,Varamaður: Karl Konráð AndersenMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Markanefnd 2013-2021<p>Skipuð skv. 69. gr. laga nr. 6/1986 um afréttamálefni, fjallskil o.fl. til átta ára í senn. Markanefnd skal fylgjast með framkvæmd laga, reglugerða og samþykkta um mörk og markaskrár og vera til ráðuneytis um þau mál.:</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <p>Aðalmenn: </p> <ul> <li>Rebekka Hilmarsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar </li> <li>Ólafur R Dýrmundsson, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands </li> <li>Þorsteinn Ólafsson, tilnefndur af yrirdýralækni</li> </ul> <p>Varamenn:&nbsp;</p> <ul> <li>Baldur Arnar Sigmundsson, skipaður varaformaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Hallveig Fróðadóttir, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands </li> <li>Eyrún Arnardóttir, tilnefnd af yfirdýralækni</li> </ul><p></p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Matarauður Íslands - Verkefnastjórn 2017-2021<p>Með vísan til samþykktar ríkisstjórnarinnar frá 12. maí 2015 um fimm ára áætlun fyrir verkefnið Matarauður Íslandsskipar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fjögurra manna verkefnastjórn sem mun starfa í umboði ráðherra og skal gegna ráðgjafar- og eftirlitshlutverki bæði gagnvart verkefnastjóra og ráðherra. Tilgangur verkefnisins er tvíþættur: a) Að skjóta styrkari stoðum undir markaðs- og þróunarstarf matvælaframleiðanda og tengdrar þjónustu og gefa atvinnugreinum aukin tækifæri til að vinna saman, ýta undir skapandi hugsun og liðka fyrir nýsköpun og frumkvöðlastarfi. Árangurinn af því starfi á að skila sér í aukinni verðmætasköpun eins og fleiri atvinnutækifærum og meiri verslun á íslenskri matvöru ásamt því að stuðla að byggðafestu. Áhersla verður lögð á beislun þekkingar, nýsköpun og frumkvöðlastarf, einfaldara regluverk og verkefnamiðaða handleiðslu. b) Að styrkja ímynd Íslands sem matvælaland og markaðssetja og kynna matarmenningu, matargerð og matarhönnun sem ýta undir matarferðaþjónustu. Árangurinn á að auka áhuga og eftirspurn bæði innanlands og utan eftir íslenskum matvælum og afleiddum vörum. Stefnt er að því að ímynd og orðspor landsins tengt matvælum og matvælamenningu verði vaxandi þáttur í heildarímynd landsins.</p> <p>Í verkefnastjórninni eiga sæti: </p> <ul> <li>Þórir Hrafnsson, skipaður formaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Ásborg Ósk Arnþórsdóttir, tilnefnd af umhverfis- og auðlindaráðherra</li> <li>Baldvin Jónsson, tilnefndur af ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra&nbsp;</li> <li>Hanna Dóra Hólm Másdóttir, tilnefnd af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra.</li> </ul><p>&nbsp;</p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Matís ohf. - stjórn 2017-2018<p>Á grundvelli 4. gr. laga nr. 68/2006 er stjórn Matís ohf. skipuð sjö mönnum og skulu þeir kosnir á aðalfundi ár hvert. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fer með eignarhlut ríkissjóðs í félaginu.</p> <p>Í stjórninni eiga sæti: </p> <ul> <li>Sjöfn Sigurgísladóttir, formaður </li> <li>Auðbjörg Ólafsdóttir </li> <li>Guðmundur Heiðar Gunnarsson </li> <li>Heiða Kristín Helgadóttir</li> <li>Karl Ægir Karlsson</li> <li>Sigrún Traustadóttir</li> <li>Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson</li> </ul><p></p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Mats- og hæfisnefnd um starfsnám til að öðlast almennt lækningaleyfi og um sérnám í læknisfræði<p>Samkvæmt <a href="http://stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=a3328029-d1d1-4f92-a079-51b925dc4735">reglugerð nr. 467/2015 um menntun, réttindi og skyldur lækna og skilyrði til að hljóta almennt lækningaleyfi og sérfræðileyfi</a> skipar ráðherra þrjá sérfræðilækna í mats- og hæfisnefnd um starfsnám til að öðlast almennt lækningaleyfi og um sérnám í læknisfræði. Nefndin skal kalla til sérfræðinga innan sérsviða læknisfræði, eftir þörfum.</p> <p>Nefndin skal meta og staðfesta marklýsingar fyrir starfsnám til starfsleyfis skv. 4. gr. og samþykkja marklýsingu einstaka sérnámsbrauta fyrir formlegt sérnám skv. 7. og 8. gr., sbr. 10. gr. Þá skal nefndin jafnframt meta hæfi heilbrigðisstofnunar eða deildar heilbrigðisstofnunar til að öðlast viðurkenningu sem kennslustofnun fyrir starfsnám til lækningaleyfis skv. 4. gr. og til að annast sérnám skv. 7. og 8. gr.</p> <p>Nefndin setur sér <a href="/media/velferdarraduneyti-media/media/frettir2016/Starfsreglur-mats--og-haefisnefndar--laeknar.pdf">starfsreglur</a> sem staðfestar skulu af ráðherra. Í þeim skal meðal annars kveðið á um þau viðmið sem hafa skal til hliðsjónar við mat á marklýsingum, við mat á stofnunum og hvernig samráði skuli háttað við stofnanir sem metnar eru hverju sinni.</p> <h4>Nefndina skipa</h4> <ul> <li>Reynir Tómas Geirsson, tiln. af Læknadeild Háskóla Íslands, formaður</li> <li>Leifur Bárðarson, tiln. af Embætti landlæknis</li> <li>Elínborg Bárðardóttir, tiln. af Læknafélagið Íslands</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Hrönn Harðardóttir, tiln. af Læknadeild Háskóla Íslands</li> <li>Anna Björg Aradóttir, tiln. af Embætti landlæknis</li> <li>Jón Steinar Jónsson, tiln. af Læknafélagi Íslands</li> </ul> <p>Starfsmaður nefndarinnar er Jónína Sigurðardóttir, verkefnastjóri<br /> Menntadeild, Ármúla1a, 108 Reykjavík.</p> <ul> <li><a href="/media/velferdarraduneyti-media/media/frettir2016/Starfsreglur-mats--og-haefisnefndar--laeknar.pdf"><span style="text-decoration: underline;">Starfsreglur mats- og hæfisnefndarinnar</span></a></li> </ul> <p>Nefndin er skipuð af heilbrigðisráðherra frá 17. ágúst 2015 til 16. ágúst 2019.</p>VelferðarráðuneytiðFastanefndir
Matsnefnd eignarnámsbóta<h3> Tilgangur og skipan</h3> <p>Matsnefnd eignarnámsbóta starfar skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1973011.html">lögum nr. 11/1973</a> um framkvæmd eignarnáms. Skv. 1. mgr. 2. gr. nefndra laga sker nefndin úr ágreiningi um eignarnámsbætur og annað endurgjald, sem ákveða á samkvæmt lögum um framkvæmd eignarnáms.</p> <p>Dómsmálaráðherra skipar formann matsnefndar til fimm ára í senn og annan til vara. Þeir skulu hafa lokið embættisprófi í lögfræði. Til meðferðar hvers máls kveður formaður tvo eða fjóra hæfa og óvilhalla menn til starfa í nefndinni.</p> <h3>Aðsetur</h3> <p>Núverandi formaður nefndarinnar er Helgi Jóhannesson hrl., en varaformaður er Allan Vagn Magnússon, fv. dómstjóri. Aðsetur nefndarinnar er á skrifstofu formanns í Borgartúni 26, 105 Reykjavík, sími: 590 2600, fax: 5902606, e-mail: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> . Skipunartími er frá og með 24. ágúst 2013 til og með 23 ágúst 2018 eða til fimm ára.</p> <h3>Málsmeðferð</h3> <p>Málsmeðferð fyrir Matsnefnd eignarnámsbóta svipar til meðferðar mála fyrir héraðsdómi og er höfð nokkur hliðsjón af lögum nr. 91/1991 um meðferð einkamála við val á vinnureglum fyrir nefndinni. Málsmeðferðin er þó frjálsari t.a.m. varðandi fresti, áhrif útivistar o.þ.h. Aðilar að eignarmatsmáli láta nánast undantekningarlaust lögmenn fara með mál sitt fyrir matsnefndinni. Ekkert er þó því til fyrirstöðu að aðilar reki mál sín sjálfir þar, en óneitanlega er hentugra að kunnáttumaður um réttarfar sjái um það.</p> <p>Í 9. gr. laga nr. 11/1973 er ákvæði um að heimilt sé að ákveða að matsmál sé munnlega flutt fyrir nefndinni. Sú venja hefur skapast, að öll mál eru munnlega flutt fyrir nefndinni, áður en þau eru tekin til úrskurðar. Hvorum aðila er þá gefinn kostur á að tala tvisvar sinnum eins og um málflutning fyrir dómstólum væri að ræða.</p> <p>Formaður nefndarinnar boðar til fyrsta matsfundarins með viku fyrirvara eftir að honum berst beiðni um mat frá viðkomandi eignarnema eða eignarnámsþola. Áður en boðað er til fyrstu fyrirtökunnar kannar nefndin hvort lagaheimild fyrir eignarnáminu sé til staðar. Á fyrsta matsfundi leggur matsbeiðandi fram matsbeiðni ásamt fylgigögnum. Í 2. mgr. 9. gr. laga nr. 11/1973 kemur fram að matsnefndin framkvæmi vettvangsgöngu að tilkvöddum aðilum þegar nauðsyn krefur. Reyndin er sú að farið er á vettvang í öllum málum.</p> <p>Að vettvangsgöngu lokinni er aðilum gefinn frestur til að leggja fram greinargerðir og önnur gögn. Sú venja hefur skapast að aðilar fá gjarna sama frest til framlagningar greinargerða, sem lagðar eru fram á sama matsfundinum. Óski aðili sérstaklega eftir því að fá að skila inn andsvörum við greinargerð hins aðilans, er frestur veittur til þess, en ef ekki, er málinu frestað til munnlegs flutnings. Áður en til flutnings kemur reynir matsnefndin að sætta málið og ekki er óalgengt að málum ljúki með sátt.</p> <h3>Nánar um starfshætti Matsnefndar eignarnámsbóta</h3> Varðandi starfshætti Matsnefndar eignarnámsbóta vísast að að öðru leyti til laga nr. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1973011.html">11/1973</a>. <p><strong>Úrskurði matsnefndar eignarnámsbóta er að finna á vefnum <a href="http://www.urskurdir.is/DomsOgKirkjumala/MatsnefndEignarnamsbota/">urskurdir.is</a>.</strong></p>DómsmálaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Matsnefnd fyrir leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla<br /> Elna Katrín Jónsdóttir,<br /> Ólafur Loftsson,<br /> Sólveig Bachmann Gunnarsdóttir,<br /> Guðbjörg Pálsdóttir,<br /> Varaformaður: Guðni Olgeirsson,Varamaður: Haraldur Freyr Gíslason,Varamaður: Guðbjörg Ragnarsdóttir,Varamaður: Klara Eiríka Finnbogadóttir,Varamaður: Rúnar Sigþórsson,Nefndarmenn: <br /> Formaður: Þórir Ólafsson,Nefndarmenn: <br /> Formaður: Sesselja Snævarr,Nefndarmenn: <br /> Formaður: Kristrún BirgisdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Matsnefnd um frádráttarrétt erlendra sérfræðinga<p><span>Starfssvið: Hlutverk nefndarinnar er að fara yfir þær umsóknir sem berast og meta hvort skilyrði fyrir frádrætti skv. reglugerð nr. 1202/2016, um frádrátt frá tekjum erlendra sérfræðinga séu uppfyllt.<br /> Grundvöllur: Samkvæmt 6. tölul. A-liðar 1. mgr. 30. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, sbr. 3. gr. laga nr. 79/2016</span></p> <p><span><strong>Í nefndinn sitja:</strong>&nbsp;<br /> Hallgrímur Jónasson, formaður, tilnefndur af Rannís<br /> Ingibjörg Helga Helgadóttir, tilnefnd af fjármála- og efnhagsráðuneytinu<br /> Ína Dögg Eyþórsdóttir, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðuneytinu</span></p> <p><span><br /> <strong>Til vara:</strong><br /> Benedikt S. Benediktsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Elísabet María Andrésdóttir, tilnefnd af Rannís<br /> Gísli Fannberg, tilnefndur af mennta- og menningarmálaráðuneytinu</span></p> <p><span>Skipunartími er ótímabundinn</span></p> <p><span>Umsóknum skal skila til <a href="https://www.rannis.is/" target="_blank">Rannsóknarmiðstöðvar Íslands</a>, merktum „Frádráttur frá tekjum erlendra sérfræðinga“, Rannís, Borgartúni 30, 105 Reykjavík.</span></p> <p>&nbsp;</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Matsnefnd um lax- og silungsveiði 2015-2019<p>Starfar skv. lögum nr. 61/2006 um lax- og silungsveiði og er skipunartími fjögur ár í senn.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti: </p> <p>Aðalmenn: </p> <ul> <li>Hulda Rós Rúriksdóttir, skipuð formaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Ásgeir Magnússon, tilnefndur af Hæstarétti Íslands</li> <li>Magnús Ólafsson, tilnefndur af Landssambandi veiðifélaga</li> </ul> <p>Varamenn í sömu röð:</p> <ul> <li>Stefán Þórarinn Ólafsson, skipaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Ragnheiður Harðardóttir, tilnefnd af Hæstarétti Íslands</li> <li>Þorgils Torfi Jónsson, tilnefndur af Landssambandi veiðifélaga.</li> </ul><p></p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Matsnefnd um náms- og starfsráðgjöfNefndarmenn: <br /> Formaður: Kristrún Birgisdóttir,<br /> Inga Þóra Ingadóttir,<br /> Gísli Fannberg,<br /> Varaformaður: Ragnheiður Bóasdóttir,Varamaður: Hildur Katrín Rafnsdóttir,Varamaður: Guðbjörg Vilhjálmsdóttir,: Svandís IngimundardóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Mengunarvarnaráð hafna<p>Skipað 8. desember 2014<br /> Mengunarvarnaráð er skipað skv. 13. gr. laga nr. 33/2004 um varnir gegn mengun hafs og stranda, með síðari breytingum og reglugerð nr. 1010/2012 um viðbrögð við bráðamengun hafs. Ráðið er skipað fram yfir næstu sveitarstjórnarkosningar eða til 1. júní 2018.</p> <div> Hlutverk ráðsins er að vera formlegur samstarfsvettvangur Umhverfisstofnunar og hafna um málefni sem varða viðbúnað og viðbrögð við bráðamengun innan hafnarsvæða, að stuðla að samstarfi og samhæfingu milli hafna um viðbúnað, samræmingu viðbragðsáætlana og viðbragða við bráðamengun, að gera tillögu til Umhverfisstofnunar um uppbyggingu og endurnýjun á mengunarvarnabúnaði í höfnum landsins og koma með ábendingar og tillögur um innihald viðbragðsáætlana. </div> <div> <br /> </div> <div> <strong>Samkvæmt tilnefningu Umhverfisstofnunar</strong><br /> Kristín Linda Árnadóttir, formaður </div> <div> <br /> </div> <div> <strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</strong><br /> Rósa Magnúsdóttir </div> <div> <br /> </div> <div> <strong>Samkvæmt tilnefningu Vegagerðarinnar</strong><br /> Matthildur B. Stefánsdóttir </div> <div> <br /> </div> <div> <strong>Samkvæmt tilnefningu Samgöngustofu</strong><br /> Halldór Zoega </div> <div> <br /> </div> <div> <strong>Samkvæmt tilnefningu Hafnarsambands Íslands</strong><br /> Björn Arnaldsson,<br /> Sigrún Árnadóttir,<br /> Hallur Árnason </div>Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðFastanefndir
Miðstöð íslenskra bókmennta - stjórn 2016-2019Nefndarmenn: <br /> Formaður: Hrefna Haraldsdóttir,<br /> Varaformaður: Bryndís Loftsdóttir,<br /> Salka Guðmundsdóttir,<br /> Sigmundur Ernir Rúnarsson,<br /> Kristján Jóhann Jónsson,Varamaður: Kári Finnsson,Varamaður: Heiðar Ingi Svansson,Varamaður: Sölvi Björn Sigurðsson,Varamaður: Eyrún Ingadóttir,Varamaður: Þórunn SigurðardóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Móðurmálssjóðurinn - stjórn 2013-2019<br /> Kristín SteinsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Mönnunarnefnd skipa<p>Nefndin er skipuð í samræmi við ákvæði 13. gr. laga um áhafnir fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa, <a href="http://www.althingi.is/lagas/134/2007030.html#g21">nr. 30/2007</a>. Hlutverk mönnunarnefndar er að fjalla um mönnun íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra, sbr. ofanrituð lög.<br /> Skipunartími er frá og með 2. janúar 2014 til og með 31. desember 2016 eða til næstu þriggja ára.</p> <h4>Aðalmenn:</h4> <ul> <li>Lilja Jónasdóttir, hrl., formaður, tilnefnd af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,</li> <li>Guðjón Ármann Einarsson, framkvæmdastjóri, tilnefndur af Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands,</li> <li>Guðmundur Þ. Ragnarsson, vélfræðingur, tilnefndur af Félagi vélstjóra og málmtæknimanna,</li> <li>Guðfinnur G. Johnsen, tæknifræðingur, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi,</li> <li>Jón Kristinn Sverrisson, lögfræðingur, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi.</li> </ul> <h4>Varamenn:</h4> <ul> <li>Björn Freyr Björnsson, lögfræðingur, varaformaður, tilnefndur af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,&nbsp;</li> <li>Árni Bjarnason, formaður FFSÍ, tilnefndur af Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands,</li> <li>Halldór Arnar Guðmundsson, forstöðumaður, tilnefndur af Félagi vélstjóra og málmtæknimanna,</li> <li>Ingimundur Ingimundarson, útgerðarstjóri, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi.</li> </ul> <p>Með nefndinni starfar Ólafur Briem, deildarstjóri á farsviði Samgöngustofu.</p> <p><em>Skipunartími er frá og með 2.&nbsp;janúar 2017 til og með 31. desember 2019 eða til næstu þriggja ára.</em></p>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðFastanefndir
Myndlistarráð 2016-2019Nefndarmenn: <br /> Formaður: Margrét Kristín Sigurðardóttir,<br /> Varaformaður: Guðni Tómasson,<br /> Sólveig Aðalsteinsdóttir,<br /> Huginn Þór Arason,<br /> Steinar Örn Atlason,Varamaður: Gabríela Kristín Friðriksdóttir,Varamaður: Auður Harpa Þórsdóttir,Varamaður: Dorothée Maria Kirch,Varamaður: Ingibjörg J Gunnlaugsdóttir,Varamaður: Dagný HeiðdalMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Náðunarnefnd<p><a href="http://www.althingi.is/altext/145/s/1025.html">Í lögum nr. 15/2016 um f</a>ullnustu refsinga, kafla II, 13. gr. segir um náðunarnefnd:</p> <p>Ráðherra skipar þriggja manna nefnd, náðunarnefnd, svo og þrjá varamenn, til þriggja ára í senn. Formaður nefndarinnar og varaformaður skulu uppfylla skilyrði laga til að hljóta skipun í embætti héraðsdómara. Læknir skal eiga sæti í nefndinni.</p> <p>Nefndin skal veita ráðherra rökstudda umsögn um hvort ákvörðun Fangelsismálastofnunar í máli sem varðar synjun á samfélagsþjónustu eða synjun á reynslulausn skuli staðfest, felld úr gildi eða henni breytt. Umsögn nefndarinnar er bindandi fyrir ráðherra.</p> <p>Nefndin skal láta ráðherra í té rökstudda tillögu um afgreiðslu náðunarbeiðna.</p> <p>Náðunarnefnd er heimilt að afla upplýsinga úr málaskrá lögreglu.</p> <p>Náðunarnefnd er heimilt að afla upplýsinga frá heilbrigðisstarfsfólki og heilbrigðisstofnunum til staðfestingar á fyrirliggjandi vottorðum sem og að afla nýrra gagna um heilsufar náðunarbeiðanda eða kæranda ef beiðni um náðun eða kæra er byggð á heilsufarsástæðum. Nefndinni er þó einnig heimilt að krefjast þess að náðunarbeiðandi eða kærandi afli sjálfur gagna um heilsufar sitt.</p> <p>Málsmeðferð fyrir nefndinni er skrifleg en nefndinni er heimilt að kalla náðunarbeiðanda fyrir nefndina. Sama gildir ekki um kæranda.</p> <p>Hver sem þekkir til náðunarbeiðanda, vegna starfs síns eða ættartengsla, getur sótt um náðun fyrir náðunarbeiðanda. Sama gildir ekki um kæranda, en um hann gilda almennar reglur stjórnsýslulaga um aðild.“</p> <p><strong>Aðalmenn:</strong></p> <ul> <li>Ragnheiður Bragadóttur, prófessor, og er hún jafnframt formaður.</li> <li>Sigurður Guðmundsson, læknir.</li> <li>Fanney Óskarsdóttir, lögfræðingur í dómsmálaráðuneytinu.</li> </ul> <p><strong>Varamenn:</strong></p> <ul> <li>Björgvin Þórðarson, hrl. og er hann jafnframt varaformaður.</li> <li>Arna Guðmundsdóttir, læknir.</li> <li>Rósa Dögg Flosadóttir, lögfræðingur.</li> </ul> <p>Með nefndinni starfar Kristín Einarsdóttir, lögfræðingur í dómsmálaráðuneytinu.</p> <p>Skipunartími er frá og með 1. september 2016 til og með 31. ágúst 2019 eða til næstu þriggja ára.</p>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Námsorlofsnefnd framhaldsskóla 2014-2018Varamaður: Björn Jóhannes Sighvats,Nefndarmenn: <br /> Formaður: Ragnheiður Bóasdóttir,<br /> Elísabet Siemsen,<br /> Þóra Árnadóttir,Varamaður: Ólafur Sigurðsson,Varamaður: Snjólaug Elín BjarnadóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Námsstyrkjanefnd 2016-2020Nefndarmenn: <br /> Formaður: Jóhannes Stefánsson,<br /> Ásta María Reynisdóttir,<br /> Valur Rafn HalldórssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
NATA - vestnorrænt ferðamálasamstarf 2017-2020<p>NATA (North Atlantic Tourism Association) er samningur milli Íslands, Grænlands og Færeyja um ferðamálasamstarf milli landanna. Samningurinn er vettvangur til að móta sameiginlega stefnu í ferðamálum fyrir Vestur-Norðurlönd og styrkja ýmis verkefni sem efla farðaþjónustu innan svæðisins.</p> <p>Fulltrúar atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins í stjórn NATA eru:&nbsp;</p> <ul> <li>Inga Hlín Pálsdóttir&nbsp;</li> <li>Elías Bj. Gíslason</li> </ul><p>&nbsp;</p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Nauðasamninganefnd<p>Nauðasamninganefnd starfar á grundvelli <a href="http://www.althingi.is/lagas/126b/1996065.html">laga um réttaraðstoð við einstaklinga sem leita nauðasamninga nr. 65, 1996</a>. Sá sem vill leita réttaraðstoðar skal beina skriflegri umsókn um það til dómsmálaráðherra. Ráðherra beinir umsóknunum til nefndarinnar, sem hefur það hlutverk að veita ráðherra umsagnir um þær. Nefndin fer yfir umsóknirnar og fylgigögn. Telji nefndin líkur á að umsækjandi geti ráðið bót á fjárhagsörðugleikum sínum með nauðasamningi, þar á meðal að samningurinn muni fást staðfestur, getur hún lagt til við ráðherra að réttaraðstoð verði veitt. Ráðherra veitir réttaraðstoð, en getur ekki gert það nema nefndin mæli með því. Í þágu þess, sem veitt er réttaraðstoð, er greiddur úr ríkissjóði kostnaður við að leita nauðasamnings ásamt tryggingu fyrir kostnaði við undirbúning og gerð nauðasamnings. Réttaraðstoð getur ekki numið hærri fjárhæð samanlagt en kr. 250.000 handa hverjum umsækjanda miðað við vísitölu neysluverðs 1. febrúar 1996, 174,9 stig.<br /> <br /> </p> <blockquote> <ul> <li><a href="/media/ebl_rettaradstod/RA_Naudasamn_eydubl.pdf">Umsókn um réttaraðstoð til að leita nauðasamninga</a></li> </ul> </blockquote> <p><strong>Aðalmenn:</strong></p> <ul> <li>Egill Stephensen, lögmaður, formaður, skipaður án tilnefningar,</li> <li>Haraldur Steinþórsson, lögfræðingur, tilnefndur af fjármálaráðuneytinu,</li> <li>Lísa Margrét Sigurðardóttir, sérfræðingur, tilnefnd af velferðarráðuneytinu,</li> </ul> <p><strong>Varamenn:</strong></p> <ul> <li>Sóley Ragnarsdóttir, lögfræðingur, tilnefnd af fjármálaráðuneytinu,</li> </ul> <p> Tengiliður við nefndina er <a href="mailto:[email protected]">Bryndís Helgadóttir</a>, skrifstofustjóri í dómsmálaráðuneytinu.</p> <br />"DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Nefnd sem fjalla skal um húsnæðismál og uppbyggingu Menntaskólans í Reykjavík<p><span>Að sjá um úthlutun námsstyrkja til framhaldsskólanema, sbr. ákvæði 5. gr. laga nr. 2003 um námsstyrki</span>.</p>Mennta- og menningarmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Nefnd sem skipuleggur námsblokkir fyrir læknakandídata í starfsnámi<p>Nefnd sem skipuleggur námsblokkir, fjölda þeirra og ráðningarferli fyrir læknakandídata í starfsnámi í samvinnu við þær heilbrigðisstofnanir sem viðurkenndar eru til slíks náms er skipuð samkvæmt nýrri reglugerð um menntun, réttindi og skyldur lækna og skilyrði til að hljóta almennt lækningaleyfi og sérfræðileyfi. </p> <p>Aðsetur nefndarinnar er á Landspítala sem leggur nefndinni til starfsmann og starfsaðstöðu.</p> <h4>Nefndina skipa</h4> <ul> <li>Inga Sif Ólafsdóttir, tiln. af Landspítala, formaður</li> <li>Stefán Þórsson, tiln. af Félagi almennra lækna</li> <li>Hannes Petersen, tiln. af Sjúkrahúsinu á Akureyri</li> <li>Guðjón Birgisson, tiln. af Landspítala</li> <li>Sigríður Ýr Jensdóttir, tiln. af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins</li> <li>Hrönn Garðarsdóttir, tiln. af heilbrigðisstofnun utan höfuðborgarsvæðisins</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Anna B. Jónsdóttir, tiln. af Landspítala</li> <li>Katrín Hjaltadóttir, tiln. af Félagi almennra lækna</li> <li>Sigurður E. Sigurðsson, tiln. af Sjúkrahúsinu á Akureyri</li> <li>Hjalti Már Björnsson, tiln. af Landspítala</li> <li>Margrét Ólafía Tómasdóttir, tiln. af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins</li> <li>Arnar Þór Guðmundsson, tiln. af heilbrigðisstofnun utan höfuðborgarsvæðisins</li> </ul> <p>Skipuð af heilbrigðisráðherra frá 13. júlí 2015 til fjögurra ára.</p>VelferðarráðuneytiðFastanefndir
Nefnd til að endurskoða reglugerð um daggæslu barna í heimahúsum, nr. 907/2005<p>Nefnd til að endurskoða reglugerð um daggæslu barna í heimahúsum nr. 907/2005, er sett samkvæmt ákvæðum laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991.</p> <p>Helstu atriði sem líta þarf til við endurskoðun reglugerðarinnar eru: starfsskyldur og starfsskilyrði dagforeldra, skilyrði fyrir leyfisveitingu til dagforeldra og leyfissviptingu, framkvæmd og umfang eftirlits með starfsemi dagforeldra, menntun og símenntun dagforeldra og öryggi og velferð barna í daggæslu.</p> <h4>Nefndina skipa</h4> <ul> <li>Guðríður Bolladóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Þór Garðar Þórarinsson, án tilnefingar</li> <li>Sigríður Marteinsdóttir, tiln. af skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar</li> <li>Baldur Pálsson, tiln. af félagi daggæsluráðgjafa og fulltrúa</li> <li>Gunnhildur María Sæmundsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Páll Ólafsson, tiln. af Barnaverndarstofu</li> </ul> <p>Skipuð af félags- og húsnæðismálaráðherra 19. janúar 2016</p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Nefnd til að meta hæfni umsækjenda um embætti stjórnanda nýrrar gæða- og eftirlitsstofnunar á sviði félagsþjónustu<span><strong><em><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 13px;"></span></em></strong></span> <p dir="LTR">Með hliðsjón af reglum um ráðgefandi nefndir er meta hæfni umsækjenda um embætti við Stjórnarráð Íslands, nr. 393/2012, hefur verið ákveðið að skipa ráðgefandi hæfnisnefnd í þeim tilgangi að leiða í ljós með gagnsæjum hætti hvaða umsækjandi eða umsækjendur eru hæfastir til að hljóta skipun í fyrrnefnt embætti.  </p> <p dir="LTR">Nefndina skipa:</p> <ul> <li dir="LTR">Leifur Geir Hafsteinsson,&nbsp;aðstoðarframkvæmdastjóri Hagvangs, formaður hæfnisnefndar </li> <li dir="LTR">Lára Björnsdóttir, fyrrverandi skrifstofustjóri í félags- og tryggingamálaráðuneytinu</li> <li>Soffía Lárusdóttir,&nbsp;framkvæmdastjóri Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins.</li> </ul> <p>Nefndin er skipuð af félags- og jafnréttismálaráðherra 4. desember 2017 og skal skila niðurstöðum sínum 24. janúar 2018</p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Nefnd til að meta hæfni umsækjenda um stöður forstjóra heilbrigðisstofnana<p>Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2007040.html#G9">9. gr. laga um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007</a>, skipar heilbrigðisráðherra nefnd til að meta hæfni umsækjenda um stöður forstjóra heilbrigðisstofnana.</p> <p>Hlutverk nefndarinnar er að meta hæfni umsækjenda um stöður forstjóra heilbrigðisstofnana. Velferðarráðherra skipar alla fulltrúa nefndarinnar án tilnefningar sem skulu hafa þekkingu á rekstri, starfsmannamálum, stjórnsýslu og heilbrigðisþjónustu. Engan má skipa til starfa nema nefndin hafi talið hann hæfan.</p> <p>Auglýsing um staðfestingu starfsreglna nefndarinnar <a href="http://stjornartidindi.is/DocumentActions.aspx?ActionType=Open&amp;documentID=b05c9239-73b0-4521-81cc-cccde0a6900b" target="_blank">nr. 295/2009</a>.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Guðlaug Kristjánsdóttir, sjúkraþjálfari, Háskóla Íslands, formaður</li> <li>Bjarni S. Jónasson, forstjóri Sjúkrahússins á Akureyri</li> <li>Gyða Baldursdóttir, aðstoðarframkvæmdastjóri Lyflækningasviðs Landspítala</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Helga Bragadóttir, dósent við hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands</li> <li>Guðjón Hauksson, forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands</li> <li>Anna Björg Jónsdóttir, öldrunarlæknir Landspítala</li> </ul> <p><em>Nefndin er skipuð frá 1. apríl 2017 til 31. mars 2021.</em></p>VelferðarráðuneytiðFastanefndir
Nefnd til að meta lausn um stundarsakir<p>Nefndin rannsakar mál embættismanns, sem veitt hefur verið lausn um stundasakir fyrir meintar misfellur í starfi, svo að upplýst verði hvort rétt er að veita honum lausn að fullu eða láta hann taka aftur við embætti sínu. Nefndin starfar á grundvelli <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1996070.html" target="_blank">27. greinar laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins</a>.</p> <p>Fjármála- og efnahagsráðherra skipar nefndina, þar af formann og varaformann til fjögurra ára í senn. Aðrir nefndarmenn eru skipaðir í nefndina í hvert sinn sem mál kemur upp. Annar þeirra samkvæmt tilnefningu þess ráðherra sem í hlut á en hinn af samtökum ríkisstarfsmanna sameiginlega.</p> <p>Fjármála- og efnahagsráðherra hefur skipað Kristínu Benediktdsóttur, hdl. formann nefndarinnar. Skipunin gildir til 30. nóvember 2018.</p> <p><strong>Álitsgerðir og skýrslur</strong></p> <ul> <li><span></span> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 2014</strong></p> <ul> <li><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/frettatengt2016/1_2014.pdf" target="_blank">Mál 1</a></li> <li><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/frettatengt2016/2_2014.pdf" target="_blank">Mál 2&nbsp;</a></li> </ul> <h4>Starf nefndarinnar árið 2013</h4> <ul> <li><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/frettatengt2016/2_2013.pdf" target="_blank">Mál 2<span class="icon"></span></a> </li> <li><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/frettatengt2016/3_2013.pdf" target="_blank">Mál 3<span class="icon"></span></a> </li> <li><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/frettatengt2016/4_2013.pdf" target="_blank">Mál 4<span class="icon"></span></a> </li> </ul> <h4>Starf nefndarinnar árið 2012</h4> <ul> <li><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/Starfsmannamal/Alitsgerd_i_mali_nr_1_2012.pdf" target="_blank">Mál 1<span class="icon"></span></a>&nbsp;</li> </ul> <h4>Starf nefndarinnar árið 2011</h4> <ul> <li><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/Starfsmannamal/Alitsgerd_i_mali_nr_1_2011.pdf" target="_blank">Mál 1<span class="icon"></span></a>&nbsp;</li> </ul> <h4>Starf nefndarinnar árið 2010</h4> <ul> <li><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/Starfsmannamal/Alitsgerd_i_mali_nr_1_2010.pdf" target="_blank">Mál 1<span class="icon"></span></a>&nbsp;</li> <li><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/Starfsmannamal/Alitsgerd_i_mali_nr_2_2010.pdf" target="_blank">Mál&nbsp;2<span class="icon"></span></a>&nbsp;</li> </ul> <h4>Starf nefndarinnar árið 2008</h4> <ul> <li><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/Starfsmannamal/Alitsgerd_012008.pdf" target="_blank">Mál 1<span class="icon"></span></a>&nbsp;</li> </ul> <h4>Starf nefndarinnar árið 2007</h4> <ul> <li><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/Starfsmannamal/Alitsgerd_012007.pdf" target="_blank">Mál 1<span class="icon"></span></a>&nbsp;</li> </ul> <h4>Starf nefndarinnar árið 2006</h4> <ul> <li><a class="secure" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/rikisstarfsmenn/rettarheimildir/nefnd/alitsgerdir/nr/6067" target="_blank">Mál 1</a></li> <li><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/Starfsmannamal/Skyrsla99-04.pdf" target="_blank">Skýrsla nefndarinnar fyrir tímabilið 1. júlí 1999 til 30. júní 2004<span class="icon"></span></a></li> </ul> <h4>Starf nefndarinnar árið 2003</h4> <ul> <li>Mál 1</li> <li>Mál 2</li> <li>Mál 3</li> <li>Mál 4</li> </ul> <h4>Starf nefndarinnar árið 2002</h4> <ul> <li>Mál 1</li> <li>Mál 2</li> <li>Mál 3</li> <li>Mál 4</li> <li>Mál 5</li> <li>Mál 6</li> </ul> <h4>Starf nefndarinnar árið 1999</h4> <ul> <li>Mál 1&nbsp;</li> </ul> </li> <li><a href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/Starfsmannamal/skyr27gr.PDF" target="_blank">Skýrsla nefndarinnar fyrir tímabilið 1.7.1997 - 30.6.1999&nbsp;</a></li> </ul> <p><span></span></p> <ul> </ul> <p><a href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/Starfsmannamal/skyr27gr.PDF">&nbsp;,</a><strong>Nefnd samkvæmt 27. gr. stml. hefur sett sérstakar starfsreglur</strong></p> <ul> <li><a href="https:/media/fjarmalaraduneyti-media/media/Kjarasamningar/starfsreglur.pdf" target="_blank">Starfsreglur nefndar samkvæmt 27. gr. l. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, og nokkur sýnishorn bréfa&nbsp;</a></li> </ul> "Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Nefnd til að meta umfang kynferðislegrar áreitni, kynbundinnar áreitni eða ofbeldis auk eineltis á íslenskum vinnumarkaði <span></span> <p>Nefnd til að meta umfang kynferðislegrar áreitni, kynbundinnar áreitni eða ofbeldis auk eineltis á íslenskum vinnumarkaði sem og aðgerðir vinnuveitenda í tengslum við slík mál á vinnustöðum.</p> <p>Gert er ráð fyrir að nefndin standi fyrir þríþættri rannsókn þar sem könnuð verði reynsla starfsmanna af kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni eða ofbeldi á vinnustöðum auk eineltis, ýmist sem þolendur, vitni eða gerendur. Jafnframt verði kannað meðal vinnuveitenda með hvaða hætti þeir hafa brugðist við framangreindum aðstæðum á vinnustöðum, þar á meðal til hvaða aðgerða hafi verið gripið. Þá verði kannað meðal vinnuveitenda hvort þeir hafi gert skriflega áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustöðum sínum, þ.m.t. áætlun um forvarnir þar sem meðal annars komi fram til hvaða aðgerða skuli gripið í því skyni að koma í veg fyrir framangreindar aðstæður á vinnustöðum þeirra og til hvaða aðgerða skuli gripið ef komi fram kvörtun, ábending eða rökstuddur grunur um að framangreindar aðstæður eigi sér stað eða hafi átt sér stað á vinnustöðum þeirra eða ef þeir verða varir við slíka hegðun á vinnustað.&nbsp;<span>Nefndin skal skila niðurstöðum sínum fyrir 30. apríl 2019.</span> </p> <p><strong>Nefndina skipa</strong></p> <ul> <li>Ásta Snorradóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Andri Valur Ívarsson, tiln. af Bandalagi háskólamanna</li> <li>Bjarni Ómar Haraldsson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Einar Mar Þórðarson, tiln. af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li>Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, tiln. af Kennarasambandi Íslands</li> <li>Hulda Ragnheiður Árnadóttir, tiln. af Félagi kvenna í atvinnulífinu</li> <li>Jóhann Friðrik Friðriksson, tiln. af Vinnueftirliti ríkisins</li> <li>Katrín Björg Ríkarðsdóttir, tiln. af Jafnréttisstofu</li> <li>Maríanna Traustadóttir, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Sonja Ýr Þorbergsdóttir, tiln. af BSRB</li> <li>Stefanía Traustadóttir, tiln. af samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu</li> <li>Tryggvi Másson, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> </ul> <p>Nefndin er skipuð af félags- og jafnréttismálaráðherra 21. febrúar 2018.</p> <p></p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Nefnd til að semja nýja framkvæmdaáætlun í barnavernd<p>Nefnd til að semja nýja framkvæmdaáætlun í barnavernd til fjögurra ára <a href="http://althingi.is/lagas/144a/2002080.html"><span style="text-decoration: underline;">skv. 3. mgr. 5. gr. barnaverndarlaga</span></a></p> <p>Ráðgjafahópur með fulltrúum Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, Samtaka félagsmálastjóra á Íslandi, fagdeildar félagsráðgjafa í barnavernd í Félagsráðgjafafélagi Íslands, Barnaheilla, UNICEF, Umboðsmanns barna, Olnbogabarna, Félags fósturforeldra og Vímulausrar æsku mun starfa með nefndinni.</p> <h4>Nefndina skipa</h4> <ul> <li>Ingibjörg Broddadóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Gyða Hjartardóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Halldór Hauksson, tiln. af Barnaverndarstofu</li> <li>Stefán Eiríksson, tiln. af Velferðarsviði Reykjavíkurborgar</li> </ul> <p>Starfsmaður nefndarinnar er Guðríður Bolladóttir lögfræðingur í velferðarráðuneyti</p> <p>Skipuð af félags- og húsnæðismálaráðherra 12. júní 2015</p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Nefnd til innleiðingar CSDR reglugerðar um verðbréfamiðstöðvar (ESB) nr. 909/2014<p><strong>Starfssvið: </strong>Að rýna og fara yfir þýðingu reglugerðar Evrópusambandsins nr. 909/2014 um bætt verðbréfauppgjör í Evrópusambandinu og um verðbréfamiðstöðvar (Regulation EU No 909/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014) ásamt því að vinna drög að frumvarpi til innleiðingar á reglugerðinni. Einnig verður hlutverk nefndarinnar að rannsaka að hvaða leyti innleiðing umræddrar reglugerðar kallar á breytingar á núgildandi lögum og reglugerðum.</p> <p><strong>Nefndarmenn:</strong><br /> Erna Hjaltested, formaður, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Árnína Steinunn Kristjánsdóttir, tilnefnd af Samtökum fjármálafyrirtækja<br /> Hörður Davíð Tulinius, tilnefndur af Fjármálaeftirlitinu<br /> Magnús Kristinn Ásgeirsson, tilnefndur af Nasdaq verðbréfamðstöð<br /> Sigríður Rafnar Pétursdóttir, tilnefnd af Seðlabanka Íslands</p> <p><strong>Varamenn:</strong><br /> Ómar Þór Eyjólfsson, tilnefndur af Seðlabanka Íslands<br /> Þóra Björk Smith, tilnefnd af Nasdaq verðbréfamðstöð</p> <p><strong>Skipuð</strong>: 04.04.2016</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Nefnd til ráðgjafar um eftirlit á vegum hins opinbera og framkvæmd laga um opinberar eftirlitsreglur<p>Forsætisráðherra skipaði í september 2013 nefnd til ráðgjafar um eftirlit á vegum hins opinbera og framkvæmd <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1999027.html" target="_blank">laga nr. 27/1999, um opinberar eftirlitsreglur</a>. Lögum samkvæmt hefur nefndin það hlutverk að veita ráðuneytum, þeim sem eftirlit beinist að og öðrum sem hagsmuni hafa af opinberu eftirliti ráð um útfærslu á reglum þar að lútandi. Þá hefur nefndinni verið falið að vera til ráðgjafar varðandi framkvæmd á stefnu ríkisstjórnarinnar um einfaldara og skilvirkara regluverk fyrir atvinnulífið (<a href="/lisalib/getfile.aspx?itemid=84d10557-ff6e-11e7-9423-005056bc4d74" target="_blank">sjá aðgerðaáætlun</a>). Jafnframt verður hún vettvangur fyrir samráð ríkis, sveitarfélaga og hagsmunasamtaka á þessu sviði. Þá er gert ráð fyrir víðtæku samráði milli ráðuneyta um þetta efni og hafa öll ráðuneyti tilnefnt tengliði í því skyni.</p> <p>Ráðgjafarnefndina skipa:</p> <ul> <li>Gunnar Haraldsson, hagfræðingur, formaður, skipaður án tilnefningar</li> <li>Halldór Árnason, hagfæðingur, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Halldór Oddsson, lögfræðingur, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Margrét Sanders, framkvæmdastjóri, tilnefnd af Viðskiptaráði Íslands&nbsp;</li> <li>Þóra Björg Jónsdóttir, lögfræðingur, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> </ul> <p>Varamenn eru:</p> <ul> <li>Gunnlaugur Júlíusson, hagfræðingur, tilnefndur af Samband íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Hanna Dóra Hólm Másdóttir, viðskiptafræðingur, tilnefnd af iðnaðar- og viðskiptaráðherra</li> <li>Haraldur Ingi Birgisson, lögfræðingur, tilnefndur af Viðskiptaráði Íslands</li> <li>Hrafnhildur Stefánsdóttir, lögfræðingur, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Magnús M. Norðdahl, lögfræðingur, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands</li> </ul> <p>Skipunartími nefndarinnar er þrjú ár í senn.</p> <ul> <li><a href="/lisalib/getfile.aspx?itemid=84d10557-ff6e-11e7-9423-005056bc4d74" target="_blank">Aðgerðaáætlun fyrir einfaldara og skilvirkara regluverk fyrir atvinnulífið</a></li> </ul>ForsætisráðuneytiðFastanefndir
Nefnd um breytingu á lögum um rekstrarumhverfi fjölmiðlaMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Nefnd um dómarastörf<p>Dómsmálaráðherra skipar þrjá menn til að sitja í nefnd um dómarastörf, svo og jafnmarga til vara. Einn nefndarmaður skal skipaður samkvæmt tilnefningu Dómarafélags Íslands, einn samkvæmt tilnefningu lagadeildar Háskóla Íslands og einn skipar ráðherra án tilnefningar. Skal sá síðastnefndi vera formaður nefndarinnar og fullnægja skilyrðum til að verða skipaður í embætti hæstaréttardómara. Skipunartími nefndarmanna er sex ár en þó þannig að skipunartími eins þeirra rennur út annað hvert ár. Sömu reglur gilda um skipun varamanna. Sami maður verður ekki skipaður í sæti aðalmanns í nefndinni oftar en tvisvar samfleytt.</p> <ul> <li> Úrlausnum nefndar um dómarastörf verður ekki skotið til annars stjórnvalds. </li> <li> Nefnd um dómarastörf skal hafa eftir þörfum samvinnu við dómstólaráð um starfsemi sína. </li> <li> Nefnd um dómarastörf setur almennar reglur um hvers konar aukastörf geti samrýmst embættisstörfum dómara.</li> <li> Nefnd um dómarastörf setur almennar reglur um að hvaða marki samrýmanlegt sé embætti dómara að hann eigi hlut í félagi eða atvinnufyrirtæki.</li> <li> Nefnd um dómarastörf fjallar um skriflegar kvartanir frá hverjum þeim sem telur dómara hafa gert á hans hlut með störfum sínum. Kvartanir skal senda á netfangið <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> eða til Hjördísar Hákonardóttur, pósthólf 5, 151 Reykjavík. </li> </ul> <p>Fjórði kafli <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1998015.html#G22">laga um nr. 15/1998 um dómstóla</a> fjallar um réttindi og skyldur dómara.</p> <p><a href="https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=0683efdc-4376-4a59-9d67-19a0eae2480d">Reglur um aukastörf héraðsdómara, landsréttardómara og hæstaréttardómara og eignarhlut þeirra í félögum og atvinnufyrirtækjum og skráningu þeirra, nr.1165/2017</a></p> <p> <br /> <strong> Nefndina skipa:</strong></p> <p>Til og með 14. maí 2022</p> <ul> <li>Hjördís Hákonardóttir, fyrrv. hæstaréttardómari, formaður nefndarinnar, skipuð af dómsmálaráðherra<br /> Varamaður hennar er Eíríkur Elís Þorláksson, lektor.</li> </ul> <p>Til og með 15. desember 2020:</p> <ul> <li>Friðgeir Björnsson, fyrrverandi dómstjóri, tilnefndur af Dómarafélagi Íslands<br /> Varamaður hans er Sigríður Ingvarsdóttir, fyrrv. héraðsdómari.</li> </ul> <p>Til og með 14. maí 2018:</p> <ul> <li>Ása Ólafsdóttir, dósent, eftir tilnefningu lagadeildar Háskóla Íslands<br /> Varamaður Pétur Dam Leifsson, dósent við lagadeild Háskóla Íslands.</li> </ul> <a href="https://www.domstolar.is/domstolasyslan/nefndir/nefnd-um-domarastorf-/" target="_blank">Sjá nánar um nefndina á vefsvæði hennar</a>DómsmálaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Nefnd um eftirlit með lögreglu<p><strong>Hlutverk nefndar um eftirlit með lögreglu</strong></p> <p>Nefnd um eftirlit með lögreglu er sjálfstæð og óháð stjórnsýslunefnd. Nefndin tók til starfa 1. janúar 2017.</p> <p>Eitt af meginhlutverkum nefndarinnar er að taka við tilkynningum frá borgurum sem varða ætlaða refsiverða háttsemi starfsmanns lögreglu, starfsaðferðir lögreglu eða framkomu starfsmanns lögreglu. Nefndin yfirfer erindi sem henni berast, greinir þau og kemur í viðeigandi farveg hjá saksóknara, viðkomandi lögreglustjóra eða ríkislögreglustjóra. Þessum embættum ber jafnframt að tilkynna nefndinni um kærur og kvartanir sem berast embættunum beint frá borgurum.</p> <p>Nefndin fer ekki með ákæruvald, rannsókn sakamála eða vald til að beita starfsmenn lögreglu viðurlögum. Nefndin fylgist hins vegar með meðferð þeirra erinda sem heyra undir starfssvið hennar og getur sent viðkomandi embætti athugasemdir við afgreiðslu einstakra mála eða tilmæli um aðrar aðgerðir, ef tilefni þykir til.</p> <p><strong>Skipun nefndar um eftirlit með lögreglu</strong></p> <p>Nefnd um eftirlit með lögreglu hefur jafnframt það hlutverk að taka til athugunar mál þegar maður lætur lífið eða verður fyrir stórfelldu líkamstjóni í tengslum við störf lögreglu. Þá hefur nefndin heimild til að taka atvik og verklag lögreglu til skoðunar að eigin frumkvæði þegar hún telur tilefni til.</p> <p>Nefndin er skipuð þremur nefndarmönnum, einum tilnefndum af Lögmannafélagi Íslands, öðrum af Mannréttindaskrifstofu Íslands en sá þriðji er skipaður af dómsmálaráðherra og er hann jafnframt formaður nefndarinnar. Þrír varamenn eru einnig skipaðir sam­kvæmt tilnefningum frá sömu aðilum.</p> <p>Nefnd um eftirlit með störfum lögreglu skipa:</p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li>Trausti Fannar Valsson, dósent við Háskóla Íslands, og jafnframt formaður, tilnefndur af ráðherra,</li> <li>Þorbjörg Inga Jónsdóttir, hæstaréttarlögmaður, tilnefnd af Mannréttindaskrifstofu Íslands og</li> <li>Kristín Edwald, hæstaréttarlögmaður, tilnefnd af Lögmannafélagi Íslands.</li> </ul> <p>&nbsp;Varamenn nefndarmanna eru:</p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li>Anna Tryggvadóttir, lögfræðingur, og jafnframt varaformaður, tilnefnd af ráðherra,</li> <li>Flosi Hrafn Sigurðsson, héraðsdómslögmaður, tilnefndur af Mannréttindaskrifstofu Íslands og</li> <li>Grímur Sigurðarson, hæstaréttarlögmaður, tilnefndur af Lögmannafélagi Íslands.</li> </ul> <p><strong>Tilkynningar til nefndarinnar</strong></p> <p>Hver sá sem telur að starfsmaður lögreglunnar hafi (1) framið refsivert brot í starfi (2) viðhaft ámælisverða starfsaðferð eða framkomu í starfi (3) er ósáttur við almenna starfshætti lögreglu getur leitað beint til nefndarinnar með tilkynningu og óskað eftir að mál hans verði tekið til athugunar.</p> <ul> <li><a href="/lisalib/getfile.aspx?itemid=db08f11d-5824-11e7-941c-005056bc530c">Hægt er að prenta út eyðublað fyrir tilkynningar til nefndarinnar, færa inn umbeðnar upplýsingar og senda undirritað eintak eyðublaðsins til nefndarinnar. </a><strong>&nbsp;</strong></li> </ul> <p>Til að hafa samband við nefnd um eftirlit með lögreglu er einnig hægt að senda tölvupóst á netfangið <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>&nbsp;eða bréfpóst á eftirfarandi heimilisfang: Nefnd um eftirlit með lögreglu, Skuggasundi 3, 101 Reykjavík. </p> <p>Vefsíða nefndar um eftirlit með lögreglu er á slóðinni <a href="http://www.nel.is/">www.nel.is</a>. Þar er að finna almennar upplýsingar um starf og hlutverk nefndarinnar. </p> <p><strong>&nbsp;</strong></p>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Nefnd um eftirlit með málskostnaði í opinberum málum<p>Hlutverk nefndarinnar, sem var skipuð í október 2001, er að hafa eftirlit með kostnaði, sem heimfærður er á fjárlagaliðinn málskostnaður í opinberum málum.<br /> <br /> Nefndinni er m.a. ætlað að yfirfara reikninga þeirra embætta, sem heimfæra kostnað á fjárlagaliðinn og meta hvort viðkomandi kostnaður falli undir skilgreiningu málskostnaðar eða embættiskostnaðar, hvort skýringar á útgjöldum eru óljósar og hvort fylgigögnum með reikningum sé ábótavant. Nefndinni er ætlað að funda með reglubundnum hætti og móta sér starfsáætlun og verklagsreglur í samráði við ráðuneytið.<br /> <br /> Nefndina skipa:</p> <ul> <li>Jakob Magnússon, fjármála- og starfsmannastjóri Fangelsismálastofnunar, formaður</li> <li>Hólmsteinn Gauti Sigurðsson, lögfræðingur hjá sérstökum saksóknara</li> <li>Hafdís Guðmundsdóttir, skrifstofustjóri, Fangelsismálastofnun ríkisins.</li> </ul> <blockquote> <ul> <li><a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/Skyrslur/Leidbeiningar-um-sakarkostnad_Loka.pdf">Leiðbeiningar um málskostnað í opinberum málum</a> (pdf-skjal)</li> </ul> </blockquote> <p>&nbsp,</p>"DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Nefnd um endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar sbr. lög nr. 58/2016<p>Skv. 3. gr. laga nr. 58/2016 um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi, nr. 43/1999, með síðari breytingum (framlenging gildistíma, hækkun á hlutfalli endurgreiðslu o.fl.), kemur fram að ráðherra skipar þriggja manna nefnd um endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar og skulu ráðherra sem fer með kvikmyndir og ráðherra sem fer með fjárreiður og fjármál ríkisins tilnefna sinn fulltrúa hvor, en sá þriðji skal skipaður án tilnefningar og vera <br /> Formaður nefndarinnar. Varamenn skulu skipaðir á sama hátt. Gildistaka laga nr. 58/2016 er frá 31. desember 2016.</p> <p>&nbsp;Í nefndinni eiga sæti: </p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li>Þóra Hallgrímsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar </li> <li>Laufey Guðjónsdóttir, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðuneyti</li> <li>Steinar Örn Steinarsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneyti</li> </ul> <p>Varamenn: </p> <ul> <li>Jón Óskar Hallgrímsson, tilnefndur af mennta- og menningarmálaráðuneyti&nbsp;</li> <li>Íris Hannah Atladóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneyti.</li> </ul><p></p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Nefnd um endurskoðun bótakerfa<span></span> <p>Hlutverk nefndarinnar er að endurskoða kerfi barnabóta, vaxtabóta, barnalífeyris og húsnæðisbóta með það að leiðarljósi að þessi kerfi nái betur fram markmiðum sínum en nú er. </p> <p><strong>Nefndina skipa</strong></p> <ul> <li>Ágúst Þór Sigurðsson, fulltrúi velferðarráðuneytisins, formaður</li> <li>Hlynur Hallgrímsson, fulltrúi fjármála- og efnahagsráðuneytisins</li> <li>Karl Pétur Jónsson, aðstoðarmaður félags- og jafnréttismálaráðherra</li> <li>Lísa Margrét Sigurðardóttir, fulltrúi velferðarráðuneytisins</li> <li>Margrét Björk Svavarsdóttir, fulltrúi fjármála- og efnahagsráðuneytisins</li> <li>Nökkvi Bragason, fulltrúi fjármála- og efnahagsráðuneytisins</li> <li>Ólafía B. Rafnsdóttir, aðstoðarmaður fjármála- og efnahagsráðherra</li> <li>Rósa Guðrún Bergþórsdóttir, fulltrúi velferðarráðuneytisins</li> <li>Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, aðstoðarmaður félags- og jafnréttismálaráðherra</li> </ul> <p>Starfsmaður nefndarinnar er Linda Fanney Valgeirsdóttir</p> <p><span>Skipuð af félags- og jafnréttismálaráðherra 30. júní 2017</span></p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Nefnd um fagfjárfestasjóði<p><strong>Starfssvið:</strong> Verkefni nefndarinnar verður að setja ítarlegri efnisreglur um fagfjárfestasjóði byggða á efnisreglum tilskipunarinnar, m.a. með hliðsjón af auknum umsvifum slíkra sjóða hér á landi. Þá eru afleiddar gerðir sem fylgja tilskipuninni, sem nefndinni ber einnig að taka til skoðunar, einkum framkvæmdarreglugerð AIFMD nr. 231/2013. Nefndinni ber einnig að skoða hvort íslenskar aðstæður kalli á sérlausnir við gerð frumvarpsins.</p> <p><strong>Nefndarmenn:</strong><br /> Guðbjörg Eva H Baldursdóttir, formaður, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Eliisa Anna María Kaloinen, tilnefnd af Seðlabanka Íslands<br /> Guðmundur Kári Kárason, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Guðríður Ásgeirsdóttir, tilnefnd af Kauphöll Íslands<br /> Harald Gunnar Halldórsson, tilnefndur af Samtökum fjármálafyrirtækja<br /> Kristján Andrésson, tilnefndur af Fjármálaeftirlitinu<br /> Vigdís Sveinsdóttir, tilnefnd af Fjármálaeftirlitinu</p> <p><strong>Skipuð:</strong> 30.09.2013</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Nefnd um framkvæmd heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun<p>Áætlun þessi er framkvæmdaáætlun í þágu mannkynsins, jarðarinnar og hagsældar. Með henni er einnig leitast við að stuðla að friði um gjörvallan heim og þar með auknu frelsi. Ljóst er að útrýming fátæktar í öllum sínum myndum og umfangi, að með talinni sárafátækt, er stærsta verkefnið á heimsvísu og ófrávíkjanlegt skilyrði fyrir sjálfbærri þróun. Öll lönd og allir haghafar munu, í gegnum samstarfsverkefni, hrinda þessari áætlun í framkvæmd. Við ásetjum okkur að losa mannkynið undan ánauð fátæktar og að græða jörðina og auka öryggi hennar. Við einsetjum okkur að stíga afgerandi skref til breytinga sem nauðsynleg eru í því skyni að koma veröldinni á braut sjálfbærni og auka viðnámsþol hennar. Þau 17 markmið sjálfbærrar þróunar og 169 undirmarkmið, sem sett eru fram í skjali þessu, vitna um umfang þessarar nýju, altæku og metnaðarfullu áætlunar. Með markmiðunum er leitast við að byggja á þúsaldarmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og ljúka því sem ekki náðist með þeim. Með þessum markmiðum er leitast við að tryggja öllum mannréttindi og ná fram kynjajafnrétti og efla vald kvenna og stúlkna. Þau eru samþætt og órjúfanleg og mynda jafnvægi milli hinna þriggja stoða sjálfbærrar þróunar: hinnar efnahagslegu, félagslegu og umhverfislegu.</p> <p>Þessi markmið og undirmarkmið þeirra munu örva aðgerðir næstu fimmtán ár á afgerandi sviðum fyrir mannkynið og jörðina:</p> <p><strong>Mannkynið</strong><br /> Við einsetjum okkur að útrýma fátækt og hungri og að sjá til þess að allt fólk geti nýtt tækifæri sín með reisn og búið í heilbrigðu umhverfi þar sem jafnræði ríkir.</p> <p><strong>Jörðin</strong><br /> Við einsetjum okkur að vernda jörðina fyrir hnignun, meðal annars með sjálfbærri neyslu og framleiðslu, með því að nýta náttúruauðlindir með sjálfbærum hætti og að grípa til brýnna aðgerða vegna loftslagsbreytinga til þess að jörðin geti þjónað þörfum núlifandi og komandi kynslóða.</p> <p><strong>Hagsæld</strong><br /> Við einsetjum okkur að sjá til þess að allt fólk geti notið hagsældar í lífinu og náð að njóta sín til fulls og að efnahagslegar, félagslegar og tæknilegar framfarir verði í sátt við náttúruna.</p> <p><strong>Friður</strong><br /> Við einsetjum okkur að hlúa að friðsælum og réttlátum samfélögum fyrir alla, þar sem ótti og ofbeldi eru fjarri. Sjálfbær þróun verður ekki án friðar og enginn friður án sjálfbærrar þróunar.</p> <p><strong>Samstarf</strong><br /> Við einsetjum okkur að virkja þær leiðir sem eru nauðsynlegar til þess að áætlun þessari verði hrundið í framkvæmd með því að blása nýju lífi í alþjóðlegt samstarf um sjálfbæra þróun í anda aukinnar alþjóðlegrar samstöðu, í því samstarfi verði sjónum einkum beint að þörfum þeirra fátækustu og viðkvæmustu með þátttöku allra landa, allra haghafa og allra jarðarbúa.</p> <p>Innri tengsl og samþætt eðli markmiðanna um sjálfbæra þróun eru afar þýðingarmikil ef takast á að framkvæma hina nýju áætlun. Takist okkur að ná markmiðum okkar innan gildistíma áætlunarinnar verður líf allra bætt í grundvallaratriðum og veröld okkar hefur umbreyst til batnaðar.</p> <p>Skipan nefndar:</p> <p>Aðalmenn</p> <ul> <li>Ásta Bjarnadóttir, formaður, tilnefnd af forsætisráðuneyti</li> <li>Héðinn Unnsteinsson, tilnefndur af forsætisráðuneyti</li> <li>Danfríður Kristín Skarphéðinsdóttir, tilnefnd af umhverfis- og auðlindaráðuneyti</li> <li>Herdís Helga Schopka, tilnefnd af umhverfis- og auðlindaráðuneyti</li> <li>Hildigunnur Engilbertsdóttir, tilnefnd af utanríkisráðuneyti</li> <li>María Mjöll Jónsdóttir, tilnefnd af utanríkisráðuneyti</li> <li>Ólafur Arnar Þórðarson, tilnefndur af Hagstofu Íslands</li> <li>Sigríður Jónsdóttir, tilnefnd af velferðarráðuneyti</li> </ul> <p>Varamenn</p> <ul> <li>Helga Hauksdóttir, tilnefnd af Hagstofu Íslands</li> <li>Marta Birna Baldursdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneyti</li> <li>Sveinn Magnússon, tilnefndur af velferðarráðuneyti</li> </ul> <p> </p> <p><a href="/verkefni/utanrikismal/throunarsamvinna/heimsmarkmidin/">Sjá einnig verkefnasíðu heimsmarkmiðanna</a></p> <p> </p>ForsætisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Nefnd um innleiðingu á MifiDII / MifiR<p><strong>Starfssvið: </strong>Að vinna drög að lagafrumvarpi og reglugerðum til innleiðingar á nýrri tilskipun Evrópusambandsins um markaði fyrir fjármálagerninga (2014/65/ESB) ásamt meðfylgandi reglugerðum, sér í lagi reglugerð um markaði fyrir fjármálagerninga (600/2014/ESB)</p> <p><strong>Nefndarmenn:<br /> <span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;"></span></strong>Guðmundur Kári Kárason, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Eva H. Baldursdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Laufey Birna Ómarsdóttir, tilnefnd af Seðlabanka Íslands<br /> Magnús Kristinn Ásgeirsson, tilnefndur af Kauphöll Íslands<br /> Rúnar Örn Olsen, tilnefndur af Fjármálaeftirlitinu<strong>&nbsp;<br /> </strong>Vigdís Halldórsdóttir tilnefnd af&nbsp;Samtökum fjármálafyrirtækja,&nbsp;skipuð 22.08.2017&nbsp;</p> <p><strong>Skipuð:</strong> 29.09.2015</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Nefnd um innleiðingu tilskipunar nr. 2014/92/EU um greiðslureikninga<p><strong>Starfssvið: </strong>Að vinna drög að lagafrumvarpi til innleiðingar á tilskipun Evrópusambandsins um greiðslureikninga (Directive 2014/92/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014).</p> <p><strong>Nefndarmenn:</strong><br /> Erna Hjaltested, formaður, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Alma Jónsdóttir, tilnefnd af Fjármálaeftirlitinu<br /> Ingibjörg Árnadóttir, tilnefnd af Samtökum fjármálafyrirtækja<br /> Sigríður Rafnar Pétursdóttir, tilnefnd af Seðlabanka Íslands<br /> Valdimar Gunnar Hjartarson, tilnefndur af Fjármálaeftirlitinu</p> <p><strong>Skipuð:</strong> 04.11.2015</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Nefnd um könnun á starfsemi vist- og meðferðarheimila fyrir börn<p>Samkvæmt lögum nr. 26/2007 skal ráðherra (þ.e. forsætisráðherra) skipa nefnd til að rannsaka aðbúnað að vistheimilum fyrir börn.</p> <p>Nú sitja í nefndinni:</p> <ul> <li>Hrefna Friðriksdóttir dósent formaður</li> <li>Stefán J. Hreiðarsson læknir</li> <li>Guðrún V. Stefánsdóttir dósent</li> <li>Rannveig Traustadóttir prófessor</li> <li>Þuríður B. Sigurjónsdóttir lögfræðingur</li> </ul> <p>Nefndin hóf störf að nýju vorið 2013 og skal nú lýsa starfsemi Kópavogshælisins að því er varðar vistun barna með fötlun sem þar dvöldust og tildrögum þess að börn voru vistuð þar.</p>ForsætisráðuneytiðFastanefndir
Nefnd um málefni flóttafólks<p>Hlutverk nefndarinnar er að kortleggja núverandi þjónustu við einstaklinga sem fengið hafa stöðu flóttafólks eftir hælismeðferð og gera tillögu að samræmdu móttökukerfi fyrir flóttafólk. Sérstaklega skal hugað að þáttum sveitarfélaga, stofnana og frjálsra félagasamtaka og fræðslu fyrir starfsfólk ríkis og sveitarfélaga sem kemur að móttöku flóttafólks. Skipun nefndarinnar er í samræmi við þingsályktun um framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda fyrir árið 2016-2019 sem samþykkt var af Alþingi þann 20. september 2016. </p> <h4>Nefndina skipa </h4> <ul> <li>Kristján Sturluson, án tilnefningar, formaður </li> <li>Anna Guðrún Björnsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga </li> <li>Guðlaug Hrönn Pétursdóttir, tiln. af Vinnumálastofnun </li> <li>Hrafnhildur Kvaran, tiln. af Rauða krossinum á Íslandi </li> <li>Íris Björg Kristjánsdóttir, tiln. af innanríkisráðuneytinu </li> <li>Páll Ólafsson, tiln. af Barnaverndarstofu </li> <li>Rúnar H. Haraldsson, tiln. af Fjölmenningarsetri </li> <li>Sigurður Örn Eyjólfsson, tiln. af Útlendingastofnun</li> </ul> <p>Starfsamaður nefndarinnar er Linda Rós Alfreðsdóttir. </p> <p>Nefndin er skipuð af félags- og jafnréttismálaráðherra 24. mars 2017.</p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Nefnd um málefni hinsegin fólks<p>Þingsályktun um skipun nefndar um málefni hinsegin fólks var samþykkt á Alþingi þann 15. janúar sl. og var félags- og húsnæðismálaráðherra falið að skipa nefndina með þátttöku hagsmunaaðila, sérfræðinga og stjórnmálaflokka. Hlutverk nefndarinnar er að gera tillögur að samþættri aðgerðaáætlun um bætta stöðu hinsegin fólks í samfélaginu.</p> <h4>Nefndina skipa</h4> <ul> <li>Linda Rós Alfreðsdóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Þórunn Oddný Steinsdóttir, án tilnefningar</li> <li>Alexander Björn Gunnarsson, tiln. af Trans Ísland</li> <li>Bergljót Þrastardóttir, tiln. af Jafnréttisstofu</li> <li>Daníel Haukur Arnarsson, tiln. af Vinstrihreyfingunni - grænt framboð</li> <li>Gísli Þór Magnússon, tiln. af mennta- og menningarmálaráðuneytinu</li> <li>Guðrún Ólafsdóttir, tiln. af þingflokki Pírata</li> <li>Kittý Anderson, tiln. af Intersex Ísland</li> <li>Kjartan Þór Ingason, tiln. af þinglokki Framsóknarmanna</li> <li>Magnea Lillý Friðgeirsdóttir, tiln. af þingflokki Sjálfstæðisflokksins</li> <li>Margrét Steinarsdóttir, tiln. af Mannréttindaskrifstofu Íslands</li> <li>María Rún Bjarnadóttir, tiln. af innanríkisráðuneytinu</li> <li>Sigurður Ýmir Sigurðsson, tiln. af Q-félagi hinsegin stúdenta</li> <li>Svandís Anna Sigurðardóttir, tiln. af Samtökum '78</li> <li>Unnsteinn Jóhannsson, tiln. af þingflokki Bjartrar framtíðar</li> <li>Viktor Stefánsson, tiln. af Samfylkingunni</li> </ul> <p>Nefndin er skipuð af félags- og húsnæðismálaráðherra frá 14. apríl 2014</p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Nefnd um miðlun vátrygginga<p><strong>Starfsvið:</strong> Að semja drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 til að innleiða reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins um markaðssvik nr. 596/2014 (MAR) í íslenskan rétt</p> <p><strong>Nefndarmenn:</strong></p> <p>Eva H. Baldursdóttir, formaður, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Arnþrúður Þórarinsdóttir, tilnefnd af dómsmálaráðuneytinu<br /> Baldur Thorlacius, tilnefndur af Nasdaq<br /> Björn Þorvaldsson, tilnefndur af dómsmálaráðuneytinu<br /> Guðlaug María Valdimarsdóttir, tilnefnd af Fjármálaeftirlitinu<br /> Páll Friðriksson, tilnefndur af Fjármálaeftirlitinu<br /> Vigdís Halldórsdóttir, tilnefnd af Samtökum fjármálafyrirtækja</p> <p>Skipuð: 04.10.2017</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Nefnd um mótun tillögu að vinnuverndarstefnu og skipulagi vinnuverndarmála hér á landi<p>Félags- og húsnæðismálaráðherra skipar nefnd um mótun tillögu að vinnuverndarstefnu og skipulagi vinnuverndarmála hér á landi þar sem velferð þeirra sem starfa á innlendum vinnumarkaði verði höfð að leiðarljósi. Lögð verði áhersla á að öryggi og góður aðbúnaður verði í fyrirrúmi á vinnustöðum sem og forvarnir, þar á meðal á sviði sálfélagslegra áhættuþátta í vinnuumhverfi, svo sem streitu og ofbeldi. Jafnframt verði lögð áhersla á að koma í veg fyrir vinnuslys og atvinnutengda sjúkdóma. </p> <h4>Nefndina skipa</h4> <ul> <li>Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Hanna Sigríður Gunnsteinsdóttir, án tilnefningar</li> <li>Björn Ágúst Sigurjónsson, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Gunnhildur Gísladóttir, tiln. af Bandalagi háskólamanna</li> <li>Kristín Á. Guðmundsdóttir, tiln. af BSRB</li> <li>Einar Mar Þórðarson, tiln. af fjármála- og efnahagsráðuneyti</li> <li>Sigrún Heiða Birgisdóttir, tiln. af Geðhjálp</li> <li>Guðný Elísabet Ingadóttir, tiln. af innanríkisráðuneyti</li> <li>Sólveig B. Gunnarsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Pétur Reimarsson, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Eyjólfur Sæmundssson, tiln. af Vinnueftirliti ríkisins</li> <li>Oddrún Lilja Birgisdóttir, tiln. af þingflokki Bjartrar framtíðar</li> <li>Eyþór Rúnar Þórarinsson, tiln. af þingflokki Framsóknarflokksins</li> <li>Rúnar Björn Herrera Þorkelsson, tiln. af þingflokki Pírata</li> <li>Margrét Lind Ólafsdóttir, tiln. af þingflokki Samfylkingarinnar</li> <li>Bergur Þorri Benjamínsson, tiln. af þingflokki Sjálfstæðisflokksins</li> <li>Steinunn Þóra Árnadóttir, tiln. af þingflokki Vinstri hreyfingarinnar – græns framboðs</li> <li>Halldór Sævar Guðbergsson, tiln. af Öryrkjabandalagi Íslands</li> </ul> <p>Starfsmenn nefndarinnar eru Bjarnheiður Gautadóttir og Eva Margrét Kristinsdóttir </p> <p>Skipuð af félags- og húsnæðismálaráðherra frá 26. apríl 2016</p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Nefnd um rétt manna til að kalla sig viðskiptafræðinga eða hagfræðinga<p><span>Nefndarmenn eru:&nbsp;</span></p> <ul> <li><span>Harpa Theódórsdóttir, formaður</span></li> <li><span>Dögg Hjaltalín</span></li> </ul> <p><span>Varamenn eru:</span></p> <ul> <li><span>Auður Björk Guðmundsdóttir</span></li> <li><span>Margrét Sæmundsdóttir</span></li> </ul> <p>&nbsp;Starfsmaðurnefndarinnar er Helga Halldórsdóttir.</p> <p> </p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Nefnd um samskipti ríkis og sveitarfélaga<p>Tilgangur nefndarinnar er að auka traust og formfestu í samskiptum ríkis og sveitarfélaga, bæta stjórnsýslu hins opinbera og efla gagnkvæman skilning á viðfangsefnum og þörfum hvors aðila fyrir sig. Nefndin skal fara yfir einstök mál sem vísað er til hennar og jafnframt skal nefndin taka sérstaklega upp á fundum sínum umræðu um með hvaða hætt er unnt að bæta verkferla og samskipti þessara stjórnsýslustiga. <em>(6. mgr. 128. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011)</em></p> <ul> <li>Ragnhildur Hjaltadóttir, ráðuneytisstjóri samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins</li> <li>Guðmundur Árnason, ráðuneytisstjóri fjármálaráðuneytisins</li> <li>Halldór Halldórsson, formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Dagur B. Eggertsson, stjórnarmaður í stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga.</li> </ul> <br />Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðFastanefndir
Nefnd um samstarfssamning milli Grænlands og Íslands<p>Þann 8. júní 2010 undirrituðu heilbrigðisráðherrar Grænlands og Íslands nýjan samstarfssamning á sviði heilbrigðisþjónustu. Samkvæmt samningnum skal sett á laggirnar íslensk-grænlensk samstarfsnefnd, skipuð þremur fulltrúum frá hvoru landi.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Sveinn Magnússn, skrifstofustjóri í velferðarráðuneytinu, formaður</li> <li>María Heimisdóttir, sviðsstjóri fjármálasviðs Landspítala</li> <li>Sigurður E. Sigurðsson, framkvæmdastjóri lækninga á Sjúkrahúsinu á Akureyri</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Einar Hjaltested, háls-, nef- og eyrnalæknir á Landspítala</li> <li>Hildigunnur Svavarsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar á Sjúkrahúsinu á Akureyri</li> </ul> <p> Skipuð af heilbrigðisráðherra er frá 20. ágúst 2014 til 19. ágúst 2018.</p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Nefnd um Skilameðferð fjármálafyrirtækis<p><strong>Starfssvið:</strong> Að halda áfram vinnu við innleiðingu á tilskipun 2014/59/ESB um viðbúnað og skilameðferð fjármálafyrirtækja. Þá skal nefndin yfirfara XII. kafla laga um fjármálafyrirtæki (undirkafla A og B um endurskipulagningu fjárhags og slit), nr. 161/2002, með hliðsjón af efnisákvæðum tilskipunar 2014/59/ESB.</p> <p><strong>Nefndarmenn:</strong><br /> Hjörleifur Gíslason, formaður, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Árnína Steinunn Kristjánsdóttir, tilnefnd af Samtökum fjármálafyrirtækja<br /> Brynjar Kristjánsson, tilnefndur af Tryggingasjóði innstæðueigenda<br /> Guðrún Áslaug Jósepsdóttir, tilnefnd af Seðlabanka Íslands<br /> Linda Kolbrún Björgvinsdóttir, tilnefnd af Fjármálaeftirlitinu<br /> Marta Margrét Ö. Rúnarsdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Ragnar Hafliðason, tilnefndur af Fjármálaeftirlitinu<br /> Yngvi Örn Kristinsson, tilnefndur af Samtökum fjármálafyrirtækja<br /> Örn Hauksson, tilnefndur af Seðlabanka Íslands&nbsp;</p> <p><strong>Varamaður:</strong><br /> Elvar Guðmundsson,&nbsp;tilnefndur af Fjármálaeftirlitinu</p> <strong>Skipuð:</strong> 23.01.2017 – 31.10.2017Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Nefnd um þingsályktun um löggæsluáætlun fyrir Ísland til tólf og fjögurra ára<p>Nefndinni er falið að vinna drög að tillögu ráðherra til þingsályktunar um löggæsluáætlun fyrir Alþingi sem mælt er fyrir um í þingsályktun um grundvallarskilgreiningar löggæslu á Íslandi og gerð löggæsluáætlunar fyrir Ísland, samþykkt á Alþingi 19. júní 2012.</p> <ul> <li>Þórunn J. Hafstein, skrifstofustjóri á skrifstofu almannaöryggis og formaður tilnefnd af innanríkisráðherra,</li> <li>Friðfinnur Skaftason, sérfræðingur á skrifstofu samgangna,</li> <li>Skúli Þór Gunnsteinsson, lögfræðingur á skrifstofu almannaöryggis, tilnefndur af innanríkisráðherra,</li> <li> <p>Ingibjörg Ýr Jóhannsdóttir, tilnefnd af þingflokki Bjartrar framtíðar</p> </li> <li>Jóhanna María Sigmundsdóttir alþingismaður, tilnefnd af þingflokki Framsóknarflokksins,</li> <li>Helgi Jóhann Hauksson, stjórnmálafræðingur, tilnefndur af þingflokki Pírata,</li> <li>Björgvin G. Sigurðsson, fyrrverandi alþingismaður, tilnefndur af þingflokki Samfylkingarinnar,</li> <li>Vilhjálmur Árnason, alþingismaður tilnefnd af þingflokki Sjálfstæðisflokksins,</li> <li>Arndís Soffía Sigurðardóttir, lögfræðingur, tilnefnd af þingflokki Vinstri hreyfingarinnar - græns framboðs,</li> <li>Snorri Magnússon, formaður Landssambands lögreglumanna, tilnefndur af Landssambandi lögreglumanna,</li> <li>Haraldur Johannessen, ríkislögreglustjóri, tilnefndur af embætti Ríkislögreglustjóra.</li> </ul> Varamenn:<br /> <ul> <li>Unnur Brá Konráðsdóttir alþingismaður tilnefnd af þingflokki Sjálfstæðisflokksins.</li> <li>Þorsteinn Sæmundsson alþingismaður tilnefndur af þingflokki Framsóknarfokksins. </li> </ul> <p>&nbsp,</p> <p><em><em>Með nefndinni starfa Halla Bergþóra Björnsdóttir lögreglustjóri, fulltrúi lögreglustjóra og Óskar Bjartmarz, yfirlögregluþjónn, fulltrúi yfirlögregluþjóna.</em></em></p> <p>&nbsp,</p> <p><strong> </strong></p>DómsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Nefnd um tímabundnar endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlist<p>Nefndin er skipuð sbr. ákvæði 2. mgr. 4. gr. laga nr. 110/20016 um tímabundnar endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlist. Tveir nefndarmanna eru tilnefndir af Samtökum flytjenda og hljómplötuframleiðenda, einn úr röðum flytjenda og einn úr röðum hljómplötuframleiðenda, einn tilnefndur af STEF og einn skipaður án tilnefningar og skal hann vera formaður. Varamenn eru skipaðir með sama hætti. Hlutverk nefndarinnar er að fara yfir umsóknir um endurgreiðslur vegna kostnaðar sem fellur til við hljóðritun á tónlist.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <p>Aðalmenn: </p> <ul> <li>Erna Jónsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Eiður Arnarson, tilnefndur af Sambandi flytjenda og hljómplötuframleiðenda sem fulltrúi hljómplötuframleiðenda &nbsp;</li> <li>Gréta Salóme Stefánsdóttir, tilnefnd af Sambandi flytjenda og hljómplötuframleiðenda sem fulltrúi flytjenda, </li> <li>Jakob Frímann Magnússon, tilnefndur af STEF</li> </ul> <p>Varamenn: &nbsp;</p> <ul> <li>Guðrún Björk Bjarnadóttir, tilnefnd af STEF&nbsp;</li> <li>Gunnar Hrafnsson, tilnefndur af Sambandi flytjenda og hljómplötuframleiðenda sem fulltrúi flytjenda&nbsp;</li> <li>María Rut Reynisdóttir, tilnefnd af Sambandi flytjenda og hljómplötuframleiðenda sem fulltrúi hljómplötuframleiðenda.</li> </ul><p></p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Nefnd um umhverfisviðurkenningu umhverfis- og auðlindaráðuneytisins 2018 - Kuðunginn<p>Skipuð 22. febrúar 2018.<br /> Nefndin hefur það hlutverk að vera umhverfis- og auðlindaráðherra til aðstoðar við ákvörðun á umhverfisviðurkenningu ráðuneytisins til fyrirtækis eða stofnunar fyrir fyrirmyndar umhverfisstarf sem veitt verður í tengslum við Dag umhverfisins 25. apríl 2018. </p> <p><strong>Án tilenfningar</strong><br /> Hrönn Hrafnsdóttir, formaður<br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Alþýðusambands Íslands</strong><br /> Heimir Björn Janusarson<br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins</strong><br /> Ólafur Garðar Halldórsson<br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu frjálsra félagasamtaka á sviði umhverfismála</strong><br /> Margrét Hugadóttir</p>Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Nefnd um undanþágu frá banni við beitingu nauðungar<p>Nefnd um undanþágu frá banni við beitingu nauðungar er skipuð samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2011088.html">15. gr. laga nr. 88/2011</a> um réttindagæslu fyrir fatlað fólk</p> <h4>Nefndina skipa</h4> <ul> <li>Lára Björnsdóttir, formaður</li> <li>Brynhildur G. Flóvenz, dósent við Lagadeild Háskóla Íslands</li> <li>Karl Reynir Einarsson, geðlæknir á geðsviði Landspítala</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Nanna Briem, geðlæknir og yfirlæknir á meðferðargeðdeild Landspítala</li> <li>Helga Baldvinsdóttir Bjargardóttir, lögfræðingur og þroskaþjálfi</li> <li>Friðrik Sigurðsson, þroskaþjálfi</li> </ul> <p>Starfsmaður nefndarinnar er María Sæmundsdóttir sérfræðingur. </p> <p>Skipunartími er frá 15. nóvember 2016 til 14. nóvember 2020</p> <ul> <li><a href="/default.aspx?PageID=2bf2ece4-5ffa-11e7-9416-005056bc4d74">Sjá nánar um nefndina...</a></li> </ul>VelferðarráðuneytiðFastanefndir
Nefnd um veitingu ívilnana vegna nýfjárfestinga 2015-2018, sbr. lög nr. 41/2015<p>Sérstök þriggja manna nefnd skipuð af iðnaðar- og viðskiptaráðherra, skv. 11. gr. laga nr. 41/2015 um ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi, fer yfir umsóknir um ívilnun sbr. 4. gr. og gerir tillögu til ráðherra um afgreiðslu. Nefndin leggur mat á umsóknir og kallar eftir þeim gögnum sem nauðsynleg eru. Nefndin skal hafa samráð við sveitarfélög í tengslum við aðkomu þeirra að fyrirhuguðum fjárfestingarverkefnum sem staðsett eru innan umdæma þeirra.</p> <p> Fyrirspurnir til nefndarinnar skal senda til Guðrúnar Gunnarsdóttur, ritara nefndarinnar, á netfangið: [email protected] Nánar um ívilnanir http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/idnadar-og-vidskiptamal/verkefni/malaflokkar/ ivilnanir/</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li>Baldur Arnar Sigmundsson, skipaður formaður án tilnefningar</li> <li>Linda Garðarsdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> </ul> <p> Varamenn:&nbsp;</p> <ul> <li>Ingvi Már Pálsson, skipaður án tilnefningar</li> <li>Steinar Örn Steinarsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li>Sveinn Þorgrímsson, skipaður án tilnefningar.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Nefnd vegna endurskoðunar tveggja reglugerða, þ.e. reglugerð nr. 850/2002 um skömmtun lyfja annars vegar og hins vegar reglugerð nr. 241/2004, um val, geymslu og meðferð lyfja á sjúkahúsum og öðrum heilbrigðisstofnunum<span></span> <p>Hlutverk nefndarinnar er að endurskoða þessar tvær reglugerðir saman, þar sem þær skarast að sumu leyti. Reglugerðirnar eru báðar komnar til ára sinna og þykja ekki uppfylla þær kröfur sem gerðar eru í dag. </p> <p>Nefndin&nbsp;skipa:</p> <ul> <li>Einar Magnússon, án tilnefningar, formaður</li> <li>Kristín Lára Helgadóttir, án tilnefningar</li> <li>Þórbergur Egilsson, tiln. af Samtökum verslunar og þjónustu</li> <li>Gríma Huld Blængsdóttir, tiln. af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins</li> <li>Fjóla Pétursdóttir, tiln. af Lyfjastofnun</li> <li>María Fjóla Harðardóttir, tiln. af Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu</li> <li>Magnús Már Steinþórsson, tiln. af Lyfjaveri</li> <li>Jón Pétur Einarsson, tiln. af Embætti landlæknis</li> <li>Helga Eyjólfsdóttir, tiln. af Landspítala</li> <li>Kristín Hrönn Þorbjörnsdóttir, tiln. af Landspítala</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Kjartan Þórðarson, tiln. af Samtökum verslunar og þjónustu</li> <li>Kristján Linnet, tiln. af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins</li> <li>Viðar Guðjohnsen, tiln. af Lyfjastofnun</li> <li>Sigríður Sigurðardóttir, tiln. af Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu</li> <li>Anna Hlíf Svavarsdóttir, tiln. af Lyfjaveri</li> <li>Ólafur B. Einarsson, tiln. af Embætti landlæknis</li> <li>Aðalsteinn Guðmundsson, tiln. af Landspítala</li> <li>Ingibjörg Gunnþórsdóttir, tiln. af Landspítala</li> </ul> <p><span>Skipuð af heilbrigðisráðherra 23. janúar 2018</span></p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Nefnd vegna innleiðingar á reglugerð um markaðssvik<span></span> <p><strong><span>Starfssvið: </span></strong>Að semja drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 til að innleiða reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins um markaðssvik nr. 596/2014 (MAR) í íslenskan rétt.</p> <p><strong>Nefndarmenn:<br /> </strong>Eva H. Baldursdóttir, formaður, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Guðlaug María Valdimarsdóttir, tilnefnd af Fjármálaeftirlitinu<br /> Páll Friðriksson, tilnefndur af Fjármálaeftirlitinu <br /> Baldur Thorlacius, tilnefndur af Nasdaq<br /> Vigdís Halldórsdóttir, tilnefnd af Samtökum fjármálafyrirtækja <br /> Björn Þorvaldsson, tilnefndur af dómsmálaráðuneytinu<br /> Arnþrúður Þórarinsdóttir, tilnefnd af dómsmálaráðuneytinu</p> Skipuð: 11.10.2017Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Nefnd vegna sérleyfissamninga (Concession) vegna lands í eigu ríkisins<span></span> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong>Starfssvið:</strong></span><strong><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"> </span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">Að vinna að stefnumörkun um mótun reglna um sérleyfissamninga (concession) vegna nýtingar á landi og náttúruperlum í eigu ríkisins í atvinnuskyni.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong>Nefndarmenn:</strong></span><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><br /> </span></strong>Sigurður Helgi Helgason, formaður, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<strong><br /> </strong>Heimir Skarphéðinsson, tilnefndur af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu<br /> Sigríður Svana Helgadóttir, tilnefnd af umhverfis- og auðlindaráðuneytinu<br /> Sigurður Örn Guðleifsson, tilnefndur af forsætisráðuneytinu<br /> Telma Halldórsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitafélaga</p> <span> <span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong>Skipuð:</strong></span><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"> </span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">19.06.2017</span></span>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Nemaleyfisnefnd í bakaraiðn.<br /> Ásthildur Elín Guðmundsdóttir,<br /> Jón Albert Kristinsson,<br /> Katrín EiðsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Nemaleyfisnefnd í bifreiðasmíði<br /> Gísli Árnason,<br /> Helgi Guðmundsson,<br /> Ragnar Benjamín Ingvarsson,Varamaður: Valur HelgasonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Nemaleyfisnefnd í bifvélavirkjun<br /> Brynjar Páll Rúnarsson,<br /> Hreinn Ágúst Óskarsson,<br /> Ragnar Benjamín Ingvarsson,Varamaður: Halldór Þorsteinn ÁsmundssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Nemaleyfisnefnd í bílamálun<br /> Árni Björnsson,<br /> Agnar Hólm Kolbeinsson,<br /> Ragnar Benjamín Ingvarsson,Varamaður: Björn Ingi ÁrnasonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Nemaleyfisnefnd í blikksmíði.<br /> Árni Elíasson,<br /> Gunnar Valdimarsson,<br /> Jóhann Bragi HelgasonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Nemaleyfisnefnd í bókbandi 2015 - 2019<br /> Pétur Einarsson,<br /> Emil Andrés Sigurðsson,<br /> Hallsteinn MagnússonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Nemaleyfisnefnd í flugvélavirkjun<br /> Gunnar Bjarnason,<br /> Ólafur Ægisson,<br /> Sverrir Andreassen,Varamaður: Stefán Magnús Skúlason,Varamaður: Gunnar Rúnar JónssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Nemaleyfisnefnd í framreiðslu.<br /> Anna María Pétursdóttir,<br /> Baldur Sæmundsson,<br /> Ingólfur HaraldssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Nemaleyfisnefnd í gull- og silfursmíði.<br /> Ása Gunnlaugsdóttir,<br /> Hans Kristján Einarsson Hagerup,<br /> Harpa Kristjánsdóttir,Varamaður: Sólborg Sumarrós Sigurðardóttir,Varamaður: Jóhannes Arnljóts OttóssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Nemaleyfisnefnd í hársnyrtiiðn<br /> Jón Aðalsteinn Sveinsson,<br /> Lilja Kristbjörg Sæmundsdóttir,<br /> Karólína Inga Guðlaugsdóttir,<br /> Steinunn Ýr Randversdóttir,<br /> Vagn Preben Boysen,<br /> Helga Bjartmars ArnardóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Nemaleyfisnefnd í húsasmíði<br /> Guðmundur Guðmundsson,<br /> Gunnar Baldvin Valdimarsson,<br /> Magnús StefánssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Nemaleyfisnefnd í húsgagnasmíði<br /> Guðmundur Helgi Helgason,<br /> Kristín Ragnarsdóttir,<br /> Tómas SigurbjörnssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Nemaleyfisnefnd í kjólasaumi og klæðskurði.<br /> Oddný Kristjánsdóttir,<br /> Laufey Jónsdóttir,<br /> Katla Sigurðardóttir,Varamaður: Ása Lára Axelsdóttir,Varamaður: Eyrún Birna JónsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Nemaleyfisnefnd í kjötiðn.<br /> Halldór Eyþórsson,<br /> Jón Þorsteinsson,<br /> Þórður Jóhann GuðmundssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Nemaleyfisnefnd í ljósmyndun 2015 - 2019<br /> Lárus Karl Ingason,<br /> Silja Rut Thorlacius,<br /> Arnaldur HalldórssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Nemaleyfisnefnd í málaraiðn<br /> Engilbert Valgarðsson,<br /> Georg Óskar Ólafsson,<br /> Þorsteinn G KristmundssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Nemaleyfisnefnd í matreiðslu.<br /> Andreas Jacobsen,<br /> Guðmundur Guðmundsson,<br /> Þormóður GuðbjartssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Nemaleyfisnefnd í múraraiðn<br /> Rafn Gunnarsson,<br /> Sigurður Björnsson,<br /> Valdimar BirgissonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Nemaleyfisnefnd í netagerð.<br /> Guðmundur Gunnarsson,<br /> Hörður Jónsson,<br /> Lárus Þór PálmasonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Nemaleyfisnefnd í pípulögnum<br /> Rafn Gunnarsson,<br /> Sigurður Björnsson,<br /> Valdimar BirgissonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Nemaleyfisnefnd í prentsmíð 2015 - 2019<br /> Pétur Marel Gestsson,<br /> Hrönn Jónsdóttir,<br /> Axel GunnarssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Nemaleyfisnefnd í prentun 2015 - 2019<br /> Gylfi Geir Guðjónsson,<br /> Ágúst Jakobsson,<br /> Heimir Örn GunnarssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Nemaleyfisnefnd í rennismíði.<br /> Hörður Sæmundsson,<br /> Páll Ásgrímsson,<br /> Þór ÞórssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Nemaleyfisnefnd í snyrtifræði<br /> Anna María Jónsdóttir,<br /> Ásta Bergljót Stefánsdóttir,<br /> Þórhalla Ágústsdóttir,<br /> Halldóra Stefánsdóttir,<br /> Inga Kolbrún HjartardóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Nemaleyfisnefnd í stálsmíði og málmsuðu.<br /> Gústaf Adólf Hjaltason,<br /> Kristján Óli Andrésson,<br /> Pétur V Maack PéturssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Nemaleyfisnefnd í veggfóðrun<br /> Guðmundur Rafnar Óskarsson,<br /> Markús Þ Beinteinsson,<br /> Ómar Örn SverrissonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Nemaleyfisnefnd í vélvirkjun.<br /> Guðni Gunnarsson,<br /> Kristján Kristjánsson,<br /> Samúel IngvasonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Nemaleyfisnefnd sterkstraumsgreina rafiðna<br /> Stefán Sveinsson,<br /> Ísleifur Tómasson,<br /> Hjörleifur Stefánsson,<br /> Jóhann Kristján EinarssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Nemaleyfisnefnd veikstraumsgreina rafiðna.<br /> Hörður Bragason,<br /> Kristján Þórður Snæbjarnarson,<br /> Hjörtur Árnason,<br /> Georg Hafsteinn GeorgssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Netöryggisráð<p>Hlutverk Netöryggisráðs er meðal annars að fylgja eftir innleiðingu á stefnu stjórnvalda um net- og upplýsingaöryggi fyrir tímabilið 2015-2026. Netöryggisráð mun í samvinnu við hagsmunaaðila skipa samráðshóp um net- og upplýsingaöryggi. Ráðið mun að höfðu samráði við samráðshópinn móta tillögur um aðgerðir, taka reglulega saman skýrslur um árangur þeirra og gera tillögur til stjórnvalda um aðgerðir, eftir því sem þurfa þykir. Jafnframt verður Netöryggisráð stjórnvöldum til ráðgjafar í málum er snerta net- og upplýsingaöryggi. </p> <p>Netöryggisráð er þannig skipað:</p> <ul> <li>Sigurður Emil Pálsson, sérfræðingur og jafnframt formaður, tilnefndur af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,</li> <li>Guðbjörg Sigurðardóttir, skrifstofustjóri, tilnefnd af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,</li> <li>Vera Sveinbjörnsdóttir, lögfræðingur, tilnefnd af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,</li> <li>Anna Bergþórsdóttir Olsen, sérfræðingur, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu,</li> <li>Alma Tryggvadóttir, lögfræðingur, tilnefnd af Persónuvernd,</li> <li>Hrafnkell V. Gíslason, forstjóri, tilnefndur af Póst- og fjarskiptastofnun,</li> <li>Íva Sigrún Björnsdóttir, sérfræðingur, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðuneytinu,</li> <li>Jón F. Bjartmarz, yfirlögregluþjónn, tilnefndur af ríkislögreglustjóra,</li> <li>Jónas Haraldsson, sérfræðingur, tilnefndur af utanríkisráðuneytinu,</li> <li>Ólafur Egill Jónsson, sérfræðingur, tilnefndur af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu,</li> <li>Stefán Snorri Stefánsson, hópstjóri CERT-ÍS, tilnefndur af CERT-ÍS.</li> </ul> <p><em>Skipunartími er frá og með 7. október til og með 1. júní 2018.</em></p>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðRáð og stjórnir
NOSOSKO - Norræna hagsýslunefndin<p>Á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar hefur um árabil hefur verið starfandi sérstök hagskýrslunefnd á sviði heilbrigðis- og tryggingamála, NOSOSKO, Norræna hagsýslunefndin. Meginverkefni NOSOSKO er að vinna að samanburðarhæfri skýrslugerð um heilbrigðis- og tryggingamál á Norðurlöndunum og gefa árlega út skýrslur um það efni.</p> <h4>Nefndina skipa</h4> <ul> <li>Sigríður Jónsdóttir, velferðarráðuneytinu, formaður</li> <li>Kristinn Karlsson, Hagstofu Íslands</li> <li>Sigrún Edda Jónsdóttir, Tryggingastofnun ríkisins</li> </ul> <p><em>Nefndin var skipuð árið 2010.<br /> </em></p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins - stjórn 2017-2018<p>Samkvæmt 4. gr. laga nr. 61/1997 um Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins með síðari breytingum sitja fimm menn í stjórn sjóðsins og eru þeir skipaðir af ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra til eins árs í senn. Stjórnin skal þannig skipuð: einn án tilnefningar, einn samkvæmt ábendingum samtaka atvinnufyrirtækja í iðnaði, einn eftir tilnefningu þess ráðherra er fer með málefni nýsköpunar og þróunar í sjávarútvegi, einn eftir tilnefningu sama ráðherra samkvæmt ábendingum samtaka atvinnufyrirtækja í sjávarútvegi og einn samkvæmt tilnefningu Alþýðusambands Íslands. Stjórnin skiptir með sér verkum.<br /> <br /> Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, sjá http://www.nsa.is/um-sjodinn/</p> <p>Í stjórninni eiga sæti:<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ásta Þórarinsdóttir, skipuð án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Neil Shiran K. Þórisson, skipaður án tilnefningar<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Almar Guðmundsson, tilnefndur af Samtökum iðnaðarins.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Sigríður Heimisdóttir, tilnefnd af sama<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sigrún Helga Lund, tilnefnd af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Hannes Helgason, tilnefndur af sama<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sigrún Lilja Guðbjartsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnufyrirtækja í sjávarútvegi<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Tómas Þór Eiríksson, tilnefndur af sama<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kristján Þórður Snæbjarnarson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Signý Jóhannesdóttir, tilnefnd af sama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><p></p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
ÓbyggðanefndForsætisráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Ofanflóðanefnd<p>Skipuð 1. september 2016.<br> Nefndin starfar samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1997049.html#G8M1">9. gr. laga nr. 49/1997</a>, ásamt síðari breytingum, um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum.</p> <p>Hlutverk nefndarinnar er að fjalla um og taka afstöðu til tillagna sveitarstjórnar, um varnarvirki fyrir hættusvæði sem þegar hafa verið byggð samkvæmt aðalskipulagi og um kaup eða flutning húseigna í stað þess að reisa varnarvirki eða beita öðrum varnaraðgerðum, skv. 10. og 11. gr. laganna svo og að ráðstafa fé úr ofanflóðasjóði skv. 13. gr. laganna.</p> <p>Nefndin er skipuð fjögurra ára í senn og í henni eiga sæti 3 fulltrúar. Formaður nefndarinnar skal skipaður án tilnefningar, einn tilnefndur af innanríkisráðherra og einn af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</p> <p><b>Skipuð án tilnefningar</b><br> Sigríður Auður Arnardóttir, formaður<br> Steinunn Fjóla Sigurðardóttir, varaformaður</p> <p><b>Samkvæmt tilnefningu innanríkisráðuneytis<br> </b>Skúli Þórðarson<br>Margrét Silja Þorkelsdóttir, til vara</p> <p><b>Samkvæmt tilnefningu Sambands ísl. sveitarfélaga<br> </b>Halldór Halldórsson<br> Vigdís Ósk Häsler Sveinsdóttir, til vara</p> <br> <br>"Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðFastanefndir
OrðunefndForsætisráðuneytiðFastanefndir
Örnefnanefnd - 2015-2019Nefndarmenn: <br /> Formaður: Þórunn Sigurðardóttir,<br /> Varaformaður: Þórarinn Eldjárn,<br /> Gunnar Haukur Kristinsson,<br /> Hallgrímur J Ámundason,<br /> Margrét Jónsdóttir,Varamaður: Haraldur Bernharðsson,Varamaður: Danfríður Kr Skarphéðinsdóttir,Varamaður: Jónína Hafsteinsdóttir,Varamaður: Sigurður KonráðssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
ÖrorkunefndÖrorkunefnd, sem skipuð er þremur mönnum og þremur varamönnum, starfar á grundvelli <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1993050.html">10. gr. skaðabótalaga nr. 50, 1993</a>. <p>Meginverkefni nefndarinnar er eftirfarandi:<br /> Þegar fyrir liggur sérfræðilegt álit um örorku- og/eða miskastig tjónþola, eða læknisfræðilega þætti samkvæmt 2. mgr. 3. gr. laganna sem meta þarf til að uppgjör bóta samkvæmt lögum þessum geti farið fram, getur hvor um sig, tjónþoli eða sá sem krafinn er bóta, borið álitið undir örorkunefnd. Heimilt er að óska álits örorkunefndar um ákvörðun örorku- og/eða miskastigs, án þess að fyrir liggi sérfræðilegt álit, ef málsaðilar standa sameiginlega að slíkri beiðni.<br /> Annað verkefni nefndarinnar er: Að semja töflur um miskastig. Nefndin samdi töflu um miskastig árið 1994 og gaf síðan út nýja töflu um miskastig árið 2006. <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/Utgafa/Ororkunefnd.pdf">Sjá miskabótatöflu hér</a><a>.</a></p> <p>Áskilið er í lögunum að formaðurinn skuli vera lögfræðingur er fullnægi skilyrðum til að hljóta skipun í embætti hæstaréttardómara. Tveir nefndarmanna skulu vera læknar.</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <ul> <li>Sveinn Sveinsson, hæstaréttarlögmaður er formaður nefndarinnar,</li> <li>Dr. Brynjólfur Mogensen, yfirlæknir,</li> <li>Magnús Ólason, læknir. </li> </ul> Varamenn eru: <ul> <li>Inger L. Jónsdóttir, sýslumaður, jafnframt varaformaður,</li> <li>Björn Zoëga, læknir,</li> <li>Ísak Hallgrímsson, læknir.</li> </ul> <p>Erindum til örorkunefndar skal beina til skrifstofu formannsins að Ármúla 21, 108 Reykjavík.<br /> Símanúmer er <strong>568 1171</strong> og faxnúmer <strong>533 4041</strong>.<br /> <br /> Dómsmálaráðuneytið hefur sett <a href="http://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/335-1993">reglugerð um starfshætti örorkunefndar, sem er nr. 335/1993</a> með síðari breytingu. Í þessum reglum er að finna hvaða gjald skal greiða fyrir álit nefndarinnar, en gjaldskránni var síðast breytt með <a>reglugerð nr. 338/2005.</a> </p> <blockquote> <ul> <li><a href="/default.aspx?pageid=097990d2-83de-11e6-80c8-005056bc217f&amp;preview=true">Sjá einnig umfjöllun hér</a></li> </ul> </blockquote>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Öryggisnefnd menntamálaráðuneytisinsNefndarmenn: <br /> Formaður: Þráinn Sigurðsson,<br /> Sigríður Lára Ásbergsdóttir,<br /> Björg Pétursdóttir,<br /> Leifur EysteinssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
PeningastefnunefndForsætisráðuneytiðRáð og stjórnir
Prófnefnd bifreiðasala 2016-2018<p>Skv. 1. gr. reglugerðar nr. 45/2003 um námskeið og próf til að öðlast leyfi til sölu notaðra ökutækja, sbr. lög nr. 28/1998 um verslunaratvinnu, skipar ráðherra í prófnefnd bifreiðasala til tveggja ára í senn. Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. reglugerðarinnar hefur prófnefnd bifreiðasala yfirumsjón með námskeiði og prófi samkvæmt ákvæðum 6. tölul. 1. mgr. 13. gr. laga nr. 28/1998 um verslunaratvinnu.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <p>Aðalmenn:&nbsp;</p> <ul> <li>Sigurbjörg Stella Guðmundsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar</li> <li>Dagur Jónasson, tilnefndur af Bílgreinasambandinu</li> <li>Runólfur Ólafsson, tilnefndur af Félagi íslenskra bifreiðaeigenda (FÍB)</li> </ul> <p>&nbsp;Varamenn:</p> <ul> <li>Sigrún Brynja Einarsdóttir, skipuð vararformaður án tilnefningar</li> <li>Jóhann Fannar Guðjónsson, tilnefndur af Félagi íslenskra bifreiðaeigenda (FÍB)</li> <li>Özur Lárusson, tilnefndur af Bílgreinasambandinu.</li> </ul><p></p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Prófnefnd bókara 2015-2019<p>Skv. 43. gr. laga nr. 145/1994 um bókhald skipar áðherra þriggja manna prófnefnd og heldur hún próf fyrir þá sem sækja um viðurkenningu sem bókarar. Prófnefndin er skipuð til fjögurra ára í senn. Er einn tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins, sbr. 26. gr. laga nr. 63/2006 og einn af Félagi viðurkenndra bókara. Formaður prófnefndar er skipaður án tilnefningar. Varamenn eru skipaðir með sama hætti.</p> <p><strong>Netfang:&nbsp; [email protected]</strong></p> <p>Í prófnefndinni eiga sæti:</p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li>Elva Ósk Wiium, skipuð formaður án tilnefningar &nbsp;</li> <li>Einar Guðbjartsson, tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins</li> <li>Magdalena Lára Gestsdóttir, tilnefnd af Félagi viðurkenndra bókara</li> </ul> <p>Varamenn: </p> <ul> <li>Harpa Theodórsdóttir, skipuð án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Fjóla Björk Jónsdóttir, tilnefnd af samstarfsnefnd háskólastigsins</li> <li>Elín Pálmadóttir, tilnefnd af Félagi viðurkenndra bókara.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Prófnefnd eignaskiptayfirlýsinga<p>Ráðherra skipar prófnefnd eignaskiptayfirlýsinga samkvæmt reglugerð um leyfi til að gera eignaskiptayfirlýsingar, <a href="http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/233-1996">nr. 233/1996</a>, sem standa skal fyrir námskeiði og prófi samkvæmt ákvæðum <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1994026.html">7. mgr. 16. gr. a. laga um fjöleignarhús, nr. 26/1994</a>.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Guðfinna Jóh. Guðmundsdóttir, héraðsdómslögmaður, formaður</li> <li>Agnar Bragi Bragason, lögfræðingur</li> <li> Magnús Sædal Svavarsson byggingarfulltrúi </li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Hulda Rúriksdóttir hæstaréttarlögmaður, varaformaður</li> <li>Benedikt Bogason, héraðsdómari</li> <li>Skúli Lýðsson, byggingarfulltrúi</li> </ul> <h4>Ritari</h4> &nbsp; <p> <em>Skipuð af félags- og húsnæðismálaráðherra frá 10. ágúst 2016 til 9. ágúst 2020.</em></p>VelferðarráðuneytiðFastanefndir
Prófnefnd leigumiðlunar<p>Samkvæmt <a href="http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/675-1994">reglugerð um leigumiðlun nr. 675/1994</a> skipar velferðarráðherra prófnefnd leigumiðlunar sem hefur yfirumsjón með prófum er staðfestir að þeir er gengist hafa undir prófið uppfylli skilyrði fyrir veitingu leyfis til leigumiðlunar, að þeir hafi góða þekkingu á húsaleigulögum, lögum um húsaleigubætur, lögum um fjöleignarhús, kunnáttu í bókhaldi ásamt hagnýtum atriðum sem reynt getur á við leigu húsnæðis, svo sem gerð umboða, þinglýsingu og um skuldbindingargildi samninga.</p> <h4>Prófnefndina skipa</h4> <ul> <li>Guðfinna Jóh. Guðmundsdóttir, héraðsdómslögmaður, formaður</li> <li>Katrín H. Árnadóttir, viðskiptafræðingur</li> <li>Óskar Páll Óskarsson, lögfræðingur</li> </ul> <p><em> </em></p> <p><em>Skipunartími er frá 18. mars 2015 til 17. mars 2018.</em></p>VelferðarráðuneytiðFastanefndir
Prófnefnd sbr. bráðabirgðaákvæði II í lögum um sölu fasteigna og skipa nr. 70/2015<p>Prófnefnd skipuð af iðnaðar- og viðskiptaráðherra sbr. bráðabirgðaákvæði II í lögum nr. 70/2015 um sölu fasteigna og skipa. Skv. ákvæðinu skulu þeir sem hafa hafið nám til undirbúnings fyrir prófraun fasteignasala eða lokið hluta prófraunar eiga þess kost að ljúka námi og prófraun skv. lögum nr. 99/2004 fyrir 1. janúar 2019. </p> <p>Prófnefndin sér um námskeið til undirbúnings fyrir prófraun og stendur fyrir prófum fyrir þá sem ljúka námi skv. eldri reglum.</p> <p>Í prófnefndinni eiga sæti:</p> <ul> <li>Friðjón Örn Friðjónsson, skipaður formaður án tilnefningar</li> <li>Hjördís Halldórsdóttir, skipuð án tilnefningar</li> <li>Ingibjörg Þórðardóttir, skipuð án tilnefningar.<br /> <br /> <br /> </li> </ul><p>&nbsp;</p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Prófnefnd til löggildingar endurskoðunarstarfa 2017-2021<p>Skv. 5. gr. laga nr. 79/2008 um endurskoðendur skipar Endurskoðendaráð þriggja manna prófnefnd endurskoðenda sem heldur próf fyrir þá sem sækja um löggildingu til endurskoðunarstarfa. Prófnefndin er skipuð til fjögurra ára í senn:</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:&nbsp;</p> <ul> <li>Jón Arnar Baldurs, formaður</li> <li>Sigrún Guðmundsdóttir</li> <li>Unnar Friðrik Pálsson<br /> <br /> </li> </ul><p></p> <p>&nbsp;</p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Prófnefnd um réttindi til að verða héraðsdómslögmaður<p><a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1998077.html#G7M1">Í lögum nr. 77/1998 um lögmenn segir í 7. gr.</a>:<br /> <br /> Umsækjandi um réttindi til að vera héraðsdómslögmaður verður að standast prófraun sem þriggja manna prófnefnd annast. Dómsmálaráðherra skipar nefndina til fjögurra ára í senn. Skal skipa einn nefndarmann eftir tilnefningu Lögmannafélags Íslands, annan samkvæmt tilnefningu lagadeildar Háskóla Íslands, en þann þriðja án tilnefningar og skal hann ekki vera starfandi lögmaður. Jafnmargir varamenn skulu skipaðir á sama hátt. Ráðherra skipar nefndinni formann, svo og varaformann úr röðum varamanna.</p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li>Þorsteinn Davíðsson, héraðsdómari, formaður nefndarinnar, tilnefndur af dómsmálaráðherra</li> <li>Þórunn Guðmundsdóttir, hrl., tilnefnd af Lögmannafélagi Íslands</li> <li>Ásmundur Helgason, héraðsdómari, tilnefndur af Dómarafélagi Íslands</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Guðrún Margrét Baldursdóttir, lögfræðingur og jafnframt varaformaður, tilnefnd af dómsmálaráðherra</li> <li>Stefán G. Þórisson, hrl., tilnefndur af Lögmannafélagi Íslands</li> <li>Sandra Baldvinsdóttir, héraðsdómari, tilnefnd af Dómarafélagi Íslands</li> </ul> <p><em>Skipunartími nefndarinnar er frá og með 1. mars 2015 til og með 28. febrúar 2019 eða til fjögurra ára.</em></p>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Prófnefnd verðbréfaviðskipta<span></span> <p><span>Prófnefnd verðbréfaviðskipta hefur umsjón með prófi í verðbréfaviðskiptum sem að jafnaði skal haldið einu sinni á ári. Nefndin starfar á grundvelli <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2002161.html">53. greinar laga um fjármálafyrirtæki</a>.</span></p> <p><span>Ráðherra skipar prófnefnd verðbréfaviðskipta til fjögurra ára. Í nefndinni eiga sæti fimm menn. Tveir nefndarmenn skulu tilnefndir af samstarfsnefnd háskólastigsins, sbr. lög um háskóla, þar af skal annar vera í fullu og föstu starfi hjá viðskiptadeild háskóla sem hefur leyfi til að útskrifa viðskiptafræðinga og hinn vera í fullu og föstu starfi hjá lagadeild háskóla sem hefur leyfi til að útskrifa lögfræðinga sem njóta undanþágu frá I. hluta prófs í verðbréfaviðskiptum. Einn nefndarmaður skal tilnefndur af Samtökum fjármálafyrirtækja og einn sameiginlega af kauphöll og skipulegum verðbréfamörkuðum skv. lögum um kauphallir. Loks skal einn skipaður án tilnefningar og skal hann vera formaður nefndarinnar. Varamenn eru skipaðir með sama hætti.</span></p> <p><strong><span>Í nefndinni sitja (skipuð 2017-2021):</span></strong></p> <ul> <li><span>Guðmundur Kári Kárason, formaður, án tilnefningar</span></li> <li><span>Aðalheiður Jóhannsdóttir, tilnefnd af Samstarfsnefnd háskólastigsins</span></li> <li><span>Guðríður Ásgeirsdóttir, tilnefnd af Kauphöll Íslands</span></li> <li><span>Jakob Már Ásmundsson, tilnefndur af Samstarfsnefnd háskólastigsins</span></li> <li><span>Þóra Margrét Þórsdóttir, tilnefnd af Samtökum fjármálafyrirtækja</span></li> </ul> <p><strong><span>Til vara:</span></strong></p> <ul> <li><span>Helga Kristín Auðunsdóttir,&nbsp;tilnefnd af Samstarfsnefnd háskólastigsins</span></li> <li><span>Kristín Rafnar, tilnefnd af Kauphöll Íslands</span></li> <li><span>Már Wolfgang Mixa,&nbsp;tilnefndur af Samstarfsnefnd háskólastigsins</span></li> <li><span>Yngvi Örn Kristinsson, tilnefndur af Samtökum fjármálafyrirtækja</span></li> </ul> <p><strong><span>Starfsmaður:</span></strong></p> <ul> <li><strong><span>&nbsp;</span></strong><span>Ólöf Stefánsdóttir, fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> </ul> <ul> <li><span><a href="/default.aspx?PageID=019e6fae-29ce-11e7-9419-005056bc530c">Vefsíða prófnefndar verðbréfaviðskipta</a></span></li> </ul>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Prófnefnd vigtarmanna 2015-2020<p>Skipuð samanber ákvæði 24. gr. laga um mælingar, mæligrunna og vigtarmenn, nr. 91/2006. Hlutverk prófnefndar vigtarmanna er að hafa umsjón með prófi til löggildingar vigtarmanna. Skipun til fimm ára í senn.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti: </p> <ul> <li>Sigurbjörg Stella Guðmundsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar</li> <li>Bjarni Bentsson, tilnefndur af Neytendastofu</li> <li>Njáll Ragnarsson, tilnefndur af Fiskistofu.</li> </ul> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Ráðgjafanefnd um erfðabreyttar lífverur<p>Skipuð 12. maí 2014<br /> Nefndin er skipuð skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1996018.html#G5M1">6.gr. laga nr. 18/1996</a>, um erfðabreyttar lífverur til þriggja ára í senn. Í nefndinni skulu eiga sæti níu fulltrúar sem hefur sérfræðiþekkingu á þessu sviði. Við skipan í nefndina skulu m.a. höfð í huga tengsl við sérfræðistofnanir í náttúrufræði og siðfræði</p> <p>Nefndin skal veita umsagnir samkvæmt lögunum auk þess sem hún skal veita eftirlits- og framkvæmdaraðilum ráðgjöf um framkvæmd laganna og beita sér fyrir fræðslu um erfðabreytingar. Þá ber nefndinni að gera tillögur til ráðherra um allt það sem horfir til betri vegar í málaflokki þessum.</p> <p>Um starfshætti og hlutverk nefndarinnar fer skv. reglugerð <a href="http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/b7fd33650490f8cf00256a07003476bb/cf9c13bb110534c800256a080030bf6c?OpenDocument">nr. 68/1998</a>, um ráðgjafanefnd um erfðabreyttar lífverur.</p> <br /> <p><strong>Án tilnefningar<br /> </strong>Pétur Henry Petersen, formaður<br /> Guðrún valdimarsdóttir, til vara</p> <p>Helga Margrét Pálsdóttir, varaformaður<br /> Sigríður Rut Franzsdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Matís<br /> </strong>Kristinn Ólafsson<br /> Elísabet Eik Guðmundsdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands<br /> </strong>Eyja Margrét Brynjarsdóttir,<br /> Ólafur Páll Jónsson, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Líf- og umhverfisvísindastofnunar Háskóla Íslands<br /> </strong>Zophonías O. Jónsson<br /> Sigríður Þorbjarnardóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Læknadeildar Háskóla Íslands<br /> </strong>Erna Magnúsdóttir<br /> Gunnsteinn Æ. Haraldsson, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri<br /> </strong>Jón Hallsteinn Hallsson<br /> Áslaug Helgadóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Vísindafélags Íslands<br /> </strong>Sigríður Klara Böðvarsdóttir<br /> Arnar Pálsson, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Háskólans á Hólum<br /> </strong>Stefán Óli Steingrímsson<br /> Skúli Skúlason, til vara</p> <p> </p>"Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðFastanefndir
Ráðgjafanefnd um fagleg málefni í blóðbankaþjónustu<p>Ráðgjafanefnd um fagleg málefni blóðbankaþjónustu er skipuð skv. 7. gr. reglugerðar um söfnun, meðferð, varðveislu og dreifingu blóðs, <a href="http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/58b439f05a7f412f00256a07003476bc/29a107a5d431cff70025718600558253?OpenDocument">nr. 441/2006</a>. Nefndin skal vera heilbrigðisyfirvöldum, Landspítala og blóðbanka til ráðuneytis um hvaðeina er lýtur að faglegum þáttum og öryggissjónarmiðum blóðbankaþjónustunnar. Nefndin skal meðal annars fjalla um hvar neyðarbirgðir blóðhluta skuli vera staðsettar og hvernig tryggja megi að blóðbirgðir séu nægjanlegar á hverjum tíma, en þannig að fyrningu blóðhluta vegna neyðarbirgða sé haldið í lágmarki. Yfirlæknir blóðbanka hefur rétt til setu og þátttöku á öllum fundum ráðgjafanefndarinnar. </p> <h4>Nefndina skipa</h4> <ul> <li>Ingileif Jónsdóttir, skipuð af velferðarráðherra, formaður</li> <li>Hlíf Steingrímsdóttir, tiln. af Landspítala</li> <li>Shree Datye, tiln. af Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri</li> <li>Ólafur Guðlaugsson, tiln. af sóttvarnalækni</li> </ul> <p><em>Nefndin var skipuð 20. janúar 2010.</em></p>VelferðarráðuneytiðFastanefndir
Ráðgjafarnefnd fagstofnana og eftirlitsaðila skv. lögum nr. 36/2011 um stjórn vatnamála<p>Skipuð 22. maí 2012<br /> Ráðgjafarnefndin er skipuð skv. 9. gr. laga nr. 36/2011 um stjórn vatnamála og 7. gr. reglugerðar nr. 935/2011 um stjórn vatnamála.<span> </span> Hlutverk nefndarinnar er að vera Umhverfisstofnun og vatnaráði til ráðgjafar um atriði sem undir lögin heyra.<span> </span> Umhverfisstofnun skal hafa náið samráð við nefndina og leggur henni til starfsmann sem hefur umsjón með starfi nefndarinnar.</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Veðurstofu Íslands<br /> </strong>Jórunn Harðardóttir, formaður</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Skipulagsstofnunar<br /> </strong>Þóroddur F. Þóroddsson, varaformaður</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Náttúrurannsóknarstöðvarinnar á Mývatni<br /> </strong>Árni Einarsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Fiskistofu<br /> </strong>Árni Ísaksson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða á Íslandi<br /> </strong>Árný Sigurðardóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Skógræktar ríkisins<br /> </strong>Brynhildur Bjarnadóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Íslenskra orkurannsókna<br /> </strong>Daði Þorbjörnsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Mannvirkjastofnunar<br /> </strong>Elísabet Pálmadóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Landmælinga Íslands<br /> </strong>Eydís Líndal Finnbogadóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Landgræðslu ríkisins<br /> </strong>Guðmundur Stefánsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Vegagerðarinnar<br /> </strong>Guðrún Þóra Garðarsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Siglingastofnunar Íslands<br /> </strong>Ingunn E. Jónsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Orkustofnunar<br /> </strong>Kristinn Einarsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Veiðimálastofnunar<br /> </strong>Magnús Jóhannsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Náttúrufræðistofnunar Íslands<br /> </strong>Marianne Jensdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Landbúnaðarháskóla Íslands<br /> </strong>Ólafur Arnalds</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Matvælastofnunar<br /> </strong>Sigrún Ólafsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Hafrannsóknarstofnunar<br /> </strong>Sólveig R. Ólafsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka náttúrustofa<br /> </strong>Þorleifur Eiríksson</p> <p> <br /> </p> <table cellspacing="0" width="12" height="495"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <br />"Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðFastanefndir
Ráðgjafarnefnd Fasteignasjóðs Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga<p>Með tilvísun til 3. gr. reglugerðar, nr. 1067/2010 um Fasteignasjóð Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, hefur ráðherra skipað ráðgjafarnefnd Fasteignasjóðsins til fjögurra ára. Ráðgjafarnefndin fjallar um stefnumótandi ákvarðanir í rekstri Fasteignasjóðsins og hefur eftirlit með starfsemi hans. Nefndin gerir tillögur til ráðherra um sölu þeirra fasteigna sem Fasteignasjóðurinn hefur umráðarétt yfir og um ráðstöfun söluandvirðis fasteignanna.</p> <p><strong>Formaður:</strong> Lúðvík Geirsson, hafnarstjóri,</p> <p>Í nefndina eru skipuð samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga:</p> <p><strong>Aðalmenn</strong>: </p> <ul> <li>Áslaug María Friðriksdóttir, varaborgarfulltrúi í Reykjavík</li> <li>Tryggvi Þórhallsson, lögfræðingur á lögfræði- og velferðarsviði Sambandsins</li> </ul> <p><strong>Varamenn:</strong></p> <ul> <li>Hörður Hilmarsson, skrifstofustjóri fjármála- og reksturs á velferðarsviði , Reykjavíkurborgar</li> <li>Gyða Hjartardóttir, félagsmálafulltrúi á lögfræði- og velferðarsviði Sambandsins.</li> </ul> <p>Starfsmaður ráðgjafarnefndarinnar er Guðni Geir Einarsson, sérfræðingur hjá Jöfnunarsjóði.</p> <ul> <li><a href="/library/03-Verkefni/Sveitarstjornar--og-byggdamal/Jofnunarsjodur/utgefid-efni/ymis-skjol/Drog-ad-vinnureglum---endanlegt-skal-samthykkt-20.-april.pdf">Vinnureglur ráðgjafarnefndar Fasteignasjóðs Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga</a></li> </ul>"Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðFastanefndir
Ráðgjafarnefnd Gæðaráðs íslenskra háskóla 2016-2020<br /> Magnús Diðrik Baldursson,Varamaður: Amalía Björnsdóttir,<br /> Einar Hreinsson,Varamaður: Ingibjörg Guðmundsdóttir,<br /> Sigrún Magnúsdóttir,Varamaður: Sigurður Kristinsson,<br /> Hjördís Gísladóttir,Varamaður: Bjarni Kristófer Kristjánsson,<br /> Ólöf Gerður Sigfúsdóttir,Varamaður: Sóley Björt Guðmundsdóttir,<br /> Brita Kristina Berglund,Varamaður: Álfheiður B Marinósdóttir,<br /> Ólafur Ísleifsson,Varamaður: Anna Elísabet Ólafsdóttir,<br /> Eyrún Fríða Árnadóttir,<br /> Jóhann Már Berry,Varamaður: Sunna Mjöll Sverrisdóttir,Varamaður: Ívar Örn Þráinsson,<br /> Skúli SkúlasonMennta- og menningarmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Ráðgjafarnefnd Hafrannsóknastofnunar, rannsókna- og ráðgjafarstofnunar hafs og vatna 2016-2020<p>Skipuð skv. 4. gr. laga nr. 112/2015 um Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna til fjögurra ára í senn og skal vera forstjóra stofnunarinnar til ráðuneytis um langtímastefnumótun starfseminnar og vera tengiliður við hagsmunaaðila um fagleg málefni.</p> <p>Í ráðgjafarnefndinni eiga sæti:</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ágúst Einarsson, skipaður formaður án tilnefningar&nbsp;</p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sesselja Bjarnadóttir, tilnefnd af umhverfis- og auðlindaráðuneytinu<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;varamaður: Hugi Ólafsson, tilnefndur af sama<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Erla Björk Örnólfsdóttir, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðuneytinu<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;varamaður: Sigurjón Arason, tilnefndur af sama<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Heiðdís Smáradóttir, tilnefnd af Landssambandi fiskeldisstöðva<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;varamaður: Jónas Jónasson, tilnefndur af sama<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Örn Pálsson, tilnefndur af Landssambandi smábátaeigenda<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;varamaður: Ólafur Hallgrímsson, tilnefndur af sama<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ragnheiður Thorsteinsson, tilnefnd af Landssambandi stangaveiðifélaga<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;varamaður: Viktor Guðmundsson, tilnefndur af sama<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sveinbjörn Eyjólfsson, tilnefndur af Landssambandi veiðifélaga<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;varamaður: Drífa Hjartardóttir, tilnefnd af sama<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kristján Þórarinsson, tilnefndur af Samtökum fyrirtækna í sjávarútvegi<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;varamaður: Anna Guðmundsdóttir, tilnefnd af sama<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Árni Bjarnason, tilnefndur af Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands og Sjómannasambandi Íslands sameiginlega<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;varamaður: Valmundur Valmundsson, tilnefndur af sama.<br /><p>&nbsp;</p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Ráðgjafarnefnd hagsmunaaðila skv. lögum um stjórn vatnamála nr. 36/2011<p>Skipuð 11. maí 2012<br /> Ráðgjafarnefndin er skipuð skv. 9. gr. laga nr. 36/2011 um stjórn vatnamála og 7. gr. reglugerðar nr. 935/2011 um stjórn vatnamála.<span> </span> Hlutverk nefndarinnar er að vera Umhverfisstofnun og vatnaráði til ráðgjafar um atriði sem undir lögin heyra.<span> </span> Umhverfisstofnun skal hafa náið samráð við nefndina og leggur henni til starfsmann sem hefur umsjón með starfi nefndarinnar.</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins<br /> </strong>Bryndís Skúladóttir, formaður<br /> Friðrik Friðriksson<br /> Anna G. Sverrisdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefninguSamtaka útivistarfélaga<br /> </strong>Ásta Þorleifsdóttir, varaformaður</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Bændasamtaka Íslands<br /> </strong>Borgar Páll Bragason</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samorku<br /> </strong>Jón Ingimarsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Landssambands veiðifélaga<br /> </strong>Bragi Vagnsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Hafnasambands Íslands<br /> </strong>Gyða Steinsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Fuglaverndarfélags Íslands<br /> </strong>Ragnhildur Sigurðardóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Landverndar<br /> </strong>Jón S. Ólafsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Skógræktarfélags Íslands<br /> </strong>Magnús Gunnarsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Hins íslenska náttúrufræðifélags<br /> </strong>Hilmar J. Malmquist</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Landgræðslufélags Biskupstungna<br /> </strong>Helgi Kjartansson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Landgræðslufélags Skógarstrandar<br /> </strong>Sigurkarl Stefánsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Þingvallanefndar<br /> </strong>Ólafur Örn Haraldsson</p>Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðFastanefndir
Ráðgjafarnefnd Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga<p>Hlutverk ráðgjafarnefndar er að gera tillögur til innanríkisráðherra um úthlutanir framlaga úr sjóðnum annarra en bundinna framlaga, sbr. 6. gr. reglug. nr. 113/2003. Ráðgjafanefndin er skipuð af ráðherra að afloknum sveitarstjórnarkosningum. Sex nefndarmenn eru tilnefndir af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</p> <p>Aðalmenn: </p> <ul> <li>Guðný Sverrisdóttir, fyrrverandi sveitarstjóri í Grýtubakkahreppi, formaður</li> <li>Birgir Björn Sigurjónsson, fjármálastjóri Reykjavíkurborgar</li> <li>Karen E. Halldórsdóttir, bæjarfulltrúi í Kópavogsbæ </li> <li>Bjarni Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi í Sveitarfélaginu Skagafirði </li> <li>Sigríður Huld Jónsdóttir, bæjarfulltrúi í Akureyrarkaupstað </li> <li>Valdimar O. Hermannsson, bæjarfulltrúi í Fjarðabyggð </li> <li>Ásgerður Gylfadóttir, bæjarfulltrúi í Sveitarfélaginu Hornafirði </li> </ul> <p>Varamenn: </p> <ul> <li>Ólafur Adolfsson, bæjarfulltrúi í Akraneskaupstað, varaformaður</li> <li>Halldóra Káradóttir, skrifstofustjóri á fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar </li> <li>Bryndís Haraldsdóttir, bæjarfulltrúi í Mosfellsbæ </li> <li>Kristján Andri Guðjónsson, bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæ </li> <li>Sveinn Pálsson, sveitarstjóri í Dalabyggð </li> <li>Soffía Helgadóttir, bæjarfulltrúi í Norðurþing</li> <li>Ólafur Þór Ólafsson, bæjarfulltrúi í Sandgerðisbæ</li> </ul> <p>Starfstími nefndarinnar er fram að sveitarstjórnarkosningum 2018.</p> <br /> <br />Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðFastanefndir
Ráðgjafarnefnd Landspítala<p>Ráðgjafarnefnd Landspítala er skipuð skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2007040.html#G20">2. mgr. 20. gr. laga um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007</a>. Nefndin skal vera forstjóra og framkvæmdastjórn til ráðgjafar og álits um þjónustu, starfsemi og rekstur spítalans. Jafnframt skal nefndin meðal annars fjalla um árlegar starfs- og fjárhagsáætlanir spítalans og langtímastefnu hans. Formaður skal í samráði við forstjóra boða til upplýsinga- og samráðsfunda eftir því sem þurfa þykir og eigi sjaldnar en tvisvar á ári.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Ingibjörg Pálmadóttir, fyrrverandi heilbrigðisráðherra, formaður</li> <li>Friðrik Pálsson, framkvæmdastjóri Hótels Rangár, varaformaður</li> <li>Anna Þrúður Þorkelsdóttir, fyrrverandi forstöðumaður</li> <li>Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, forstjóri Lýðheilsustöðvar</li> <li>Guðjón Sigurðsson, formaður MND-félagsins</li> <li>Kristján Linnet, lyfjafræðingur</li> <li>Óskar Örn Guðbrandsson, framkvæmdastjóri Styrktarfélags krabbameinssjúkra barna</li> <li>Sigurrós Kristinsdóttir, 1. varaformaður Eflingar</li> <li>Vigfús Bjarni Albertsson, sjúkrahúsprestur Landspítala</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Gísli Páll Pálsson, framkvæmdastjóri á Ási - Dvalar- og hjúkrunarheimili</li> <li>Soffía Lárusdóttir, forstöðumaður búsetudeildar Akureyrarkaupstaðar</li> <li>Ásgeir Þór Árnason, framkvæmdastjóri Hjartaheilla</li> <li>Ragnar Gunnar Þórhallsson, formaður Sjálfsbjargar</li> <li>Katrín Eymundsdóttir, fyrrverandi oddviti</li> <li>Garðar Már Birgisson, TM Software, HealthCare á Íslandi</li> <li>Jóhannes Gunnarsson, framkvæmdastjóri Neytendasamtakanna</li> <li>Unnur A. Valdimarsdóttir, forstöðumaður námsbrautar HÍ í lýðheilsuvísindum</li> <li>Sigmar B. Hauksson, verkefnisstjóri SÍBS, formaður Astma- og ofnæmisfélagsins</li> </ul> <p> </p> <p><em>Skipunartími nefndarinnar er frá 26. október 2007 til 25. október 2011.</em></p>VelferðarráðuneytiðFastanefndir
Ráðgjafarnefnd náttúruminjaskrárSkipuð 20. júní 2016.Nefndin er skipuð skv. 15. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013 til fimm ára. Hlutverk nefndarinnar er að vera ráðherra til ráðgjafar um gerð tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun (B-hluta) náttúruminjaskrár.<br><br><b>Án tilnefningar</b><br>Hjálmar Bogi Hafliðason, formaður,<br>Jón Geir Pétursson, varamaður formanns.<br><br><b>Samkvæmt tilnefningu Umhverfisstofnunar</b><br>Sigrún Ágústsdóttir,<br>Kristín Linda Árnadóttir, til vara.<br><br><b>Samkvæmt tilnefningu Náttúrufræðistofnunar Íslands</b><br>Jón Gunnar Ottósson,<br>Trausti Baldursson, til vara.<br><br><b>Samkvæmt tilnefningu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis</b><br>Helga Haraldsdóttir,<br>Hreinn Hrafnkelsson, til vara.<br><br><b>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</b><br>Ólafur Áki Ragnarsson,<br>Ragnhildur Sigurðardóttir,<br>Snorri Sigurðsson,<br>Guðjón Bragason, til vara.Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðFastanefndir
Ráðgjafarnefnd Orkusjóðs 2015-2019<p>Skv. 8. gr. laga nr. 87/2003 skipar ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra þrjá menn í ráðgjafarnefnd Orkusjóðs til fjögurra ára, þar af skal einn skipaður formaður. </p> <p>Ráðgjafarnefndin skal gera tillögur til ráðherra um lánveitingar og einstakar greiðslur úr Orkusjóði samkvæmt fjárhags- og greiðsluáætlun sjóðsins.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:&nbsp;</p> <ul> <li>Aldís Hafsteinsdóttir, formaður</li> <li>Franz Viðar Árnason</li> <li>Halla Hrund Logadóttir<br /> <br /> <br /> </li> </ul><p>&nbsp;</p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Ráðgjafarnefnd til ráðuneytis um MenntamálastofnunNefndarmenn: <br /> Formaður: Þórólfur Þórlindsson,<br /> Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir,<br /> Svandís Ingimundardóttir,<br /> Guðrún Hrefna Guðmundsdóttir,<br /> Jón Torfi Jónasson,<br /> Aðalheiður Steingrímsdóttir,<br /> Heimir Eggerz Jóhannsson,Varamaður: Lárus Hagalín Bjarnason,Varamaður: Birna María Brattberg Svanbjörnsdóttir,Varamaður: Þórður Árni Hjaltested,Varamaður: Hrefna Sigurjónsdóttir,Varamaður: Magnús Lyngdal Magnússon,Varamaður: Arna HauksdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Ráðgjafarnefnd um inn- og útflutning landbúnaðarvara<p>Skipuð af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skv. ákvæðum 87. gr. búvörulaga nr. 99/1993 og skal vera til ráðuneytis um ákvæði laga þessara um inn- og útflutning landbúnaðarvara. Nefndin skal gera tillögur til ráðherra um eftirgreind atriði:&nbsp; 1) Úthlutun tollkvóta. 2) Ákvörðun verðjöfnunargjalda við inn- og útflutning. 3) Beitingu viðbótartolla.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <p>Aðalmenn:&nbsp;</p> <ul> <li>Elísabet Anna Jónsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Sigurbjörg Stella Guðmundsdóttir, tilnefnd af ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra</li> <li>Benedikt S. Benediktsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðherra</li> </ul> <p>&nbsp;Varamenn: </p> <ul> <li>Arnar Freyr Einarsson, skipaður án tilnefningar </li> <li>Heimir Skarphéðinsson, tilnefndur af ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra</li> <li>Íris Hannah Atladóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðherra.</li> </ul> <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Ráðgjafarnefnd um opinberar eftirlitsreglur<p><strong>Skipan nefndar 2017- 2020</strong></p> <p>Aðalmenn</p> <ul> <li>Bergþóra Halldórsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Halldór Oddsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Inga Skarphéðinsdóttir, tilnefnd af Félagi atvinnurekenda</li> <li>Marta Guðrún Blöndal, tilnefnd af Viðskiptaráði Íslands</li> <li>Sigurbjörg Stella Guðmundsdóttir, tilnefnd af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti</li> <li>Telma Halldórsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> </ul> <p>Varamenn</p> <ul> <li>Baldur Arnar Sigmundsson, tilnefndur af atvinnuvega- og nýsköpunarráði</li> <li>Guðjón Bragason, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Halldór Árnason, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Magnús M. Norðdahl, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Margrét Berg Sverrisdóttir, tilnefnd af Viðskiptaráði Íslands</li> <li>Páll Rúnar M. Kristjánsson, tilnefndur af Félagi Atvinnurekenda</li> </ul> <p><strong>Samþykktir ríkisstjórnar um mat á opinberum eftirlitsreglum</strong></p> <p>Þegar frumvarp að reglum um opinbert eftirlit, sem fellur undir 1. mgr. 1. gr. laga nr. 27/1999, er samið, skal meta þörf á eftirlitinu, þjóðfélagslegt gildi þess og kostnað af því og semja um það greinargerð. Þetta á við hvort heldur þegar um nýsmíði er að ræða eða eldri reglur endurskoðaðar.<br /> <br /> Á vegum forsætisráðuneytisins er starfrækt nefnd til ráðgjafar um framkvæmd laga nr. 27/1999 og eftirlitsstarfsemi hins opinbera. Nefndin er reiðubúin að veita ráðuneytunum og öðrum stjórnvöldum ráðgjöf við þróun aðferða við mat á eftirlitsreglum og veita umsagnir um greinargerðir um slíkt mat.<br /> Á fundi ríkisstjórnarinnar 28. maí 2003 voru samþykktar reglur um meðferð stjórnarfrumvarpa. Í 3 tl. reglnanna segir:<br /> <br /> Þegar stjórnarfrumvarp felur í sér ákvæði um eftirlit skal fylgja því greinargerð um mat skv. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 27/1999, um opinberar eftirlitsreglur.<br /> Ráðgjafarnefnd um opinberar eftirlitsreglur hefur útbúið einfalt form fyrir þær lágmarkskröfur sem mat á eftirlitsreglum þarf að uppfylla (<span class="pdf"><a href="/lisalib/getfile.aspx?itemid=c8794cf4-3a3e-11e7-941a-005056bc530c" target="_blank">sjá fylgiskjal 1</a></span>). Gera má ráð fyrir að matið yrði almennt unnið innan þess ramma sem þar greinir. Á fundi ríkisstjórnarinnar 23. september 2003 var eftirfarandi samþykkt sem nánari skýring á fyrri samþykkt:<br /> <br /> Ríkisstjórnin samþykkir að greinargerð um mat skv. 1. mgr. 3. gr. laga nr 27/1999, um opinberar eftirlitsreglur skuli að lágmarki vera unnin í samræmi við fyrirmynd sem fram kemur í Grunnmati á eftirlitsreglum, sbr. fylgiskjal 1.<br /> <br /> Ráðgjafarnefndin hefur einnig látið útbúa minnisatriði og leiðbeiningar um aðferðafræði við ítarlegra mat, sem unnt er að styðjast við þegar setning eftirlitsreglna felur í sér víðtækari kerfisbreytingar (<span class="pdf"><a href="/lisalib/getfile.aspx?itemid=e5ff0f44-3a3e-11e7-941a-005056bc530c" target="_blank">sjá fylgiskjal 2</a></span>). </p> <p><strong>Hlutverk ráðgjafarnefndar um opinberar eftirlitsreglur</strong></p> <p>VII. kafli reglugerðar um eftirlitsreglur hins opinbera fjallar um ráðgjafarnefnd forsætisráðherra og ríkisstjórnarinnar. Nefndin er skipuð til þriggja ára í senn og er ætlað að vinna að framgangi laganna um opinberar eftirlitsreglur. Hlutverk nefndarinnar er þannig að vinna að aukinni hagkvæmni og skilvirkni í opinberu eftirliti. Eftirlitið á að ná markmiðum sínum um velferð, öryggi, heilbrigði og eðlilega viðskiptahætti án þess að íþyngja einstaklingum meira en nauðsyn er, án þess að leiða til mismununar og án þess að takmarka athafnafrelsi umfram það sem almannahagsmunir krefjast.<br /> <strong><br /> </strong></p> <p><strong>Verkefnum nefndarinnar er skipt í fernt:</strong></p> <ol> <li>Taka eftirlitsreglur eða framkvæmd tiltekinnar eftirlitsstarfsemi til athugunar í heild eða að hluta. Athuganir nefndarinnar skulu vera almenns eðlis og mega ekki grípa inn í meðferð einstakra mála, sem eftirlitsstjórnvöld hafa til úrlausnar.</li> <li>&nbsp,Veita umsagnir um lagafrumvörp og drög að stjórnvaldsfyrirmælum um eftirlitsreglur.</li> <li>Fylgjast með að endurskoðun eftirlitsreglna sé í samræmi við lög nr. 27/1999 og setja fram ábendingar um endurskoðun eftir því sem við á.</li> <li>Veita stjórnvöldum ráðgjöf um endurskoðun eftirlitsreglna og framkvæmd eftirlits í samræmi við markmið laga nr. 27/1999.</li> </ol> <p>Nefndin tekur mál til athugunar að eigin frumkvæði eða eftir rökstuddum ábendingum. Í reglugerðinni segir að nefndin skuli sjálf ákveða hvort ábendingar gefi tilefni til athugunar af hennar hálfu. Um málsmeðferð nefndarinnar segir ennfremur: „Nefndin beinir niðurstöðum athugana sinna til viðkomandi stjórnvalds og eftir atvikum til þess ráðherra er stjórnvald heyrir stjórnfarslega undir. Sinni stjórnvald ekki ábendingum nefndarinnar eða virðir ráðgjöf hennar að vettugi skal nefndin gera viðkomandi ráðherra og forsætisráðherra kunnugt um það. Nefndin skal í störfum sínum gæta vandaðra stjórnsýsluhátta og fara að meginreglum stjórnsýslulaga eftir því sem við getur átt.“</p> <ul> <li><span><a href="https://www.forsaetisraduneyti.is/raduneyti/nefndir/skipad_af_radh_log/nr/54" target="_blank"><span>Lög um opinberar eftirlitsreglur</span></a></span></li> <li><span><a href="http://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/812-1999" target="_blank">Reglugerð um eftirlitsreglur hins opinbera</a>&nbsp,</span></li> <li><span><a href="/lisalib/getfile.aspx?itemid=19958045-3a3f-11e7-941a-005056bc530c" target="_blank">Grunnmat á eftirlitsreglum</a> - fylgiskjal 1 (16Kb) </span></li> <li><span><a href="/lisalib/getfile.aspx?itemid=40334a1a-3a3f-11e7-941a-005056bc530c" target="_blank">Leiðbeiningar um ítarlegt mat á áhrifum eftirlitsreglna</a> - fylgiskjal 2 (52Kb)&nbsp,</span></li> <li><span><a href="/lisalib/getfile.aspx?itemid=6036ffcb-3a3f-11e7-941a-005056bc530c" target="_blank">Handbók um einföldun regluverks</a> (2014)</span></li> </ul> <p><span><strong>Útgefnar skýrslur</strong></span></p> <ul> <li><span><a href="/lisalib/getfile.aspx?itemid=8a5d55d7-3a3f-11e7-941a-005056bc530c" target="_blank">Einföldun gildandi regluverks</a> - stöðuskýrsla (2014)</span></li> <li><span>Skýrsla forsætisráðherra um áhrif laga um opinberar eftirlitsreglur og störf ráðgjafarnefndar 2002–2005. (Lögð fyrir Alþingi á 132. löggjafarþingi 2005–2006.)</span></li> <li><span><a href="/lisalib/getfile.aspx?itemid=53da5d57-3a3e-11e7-941a-005056bc530c" target="_blank">Skýrsla ráðgjafarnefndar um opinberar eftirlitsreglur um áhrif laga um opinberar eftirlitsreglur og störf nefndarinnar 1999–2002</a> (2002)</span></li> <li><span><a href="/lisalib/getfile.aspx?itemid=01f86167-3a40-11e7-941a-005056bc530c" target="_blank">Framtíðarskipan opinbers matvælaeftirlits</a> (2001)</span></li> <li><span>Opinberar eftirlitsreglur (2000)</span></li> </ul> <p><strong>Skipan ráðgjafarnefndar um opinberar eftirlitsreglur 2013 - 2016</strong></p> <p>Aðalmenn</p> <ul> <li>&nbsp,AðalmennGunnar Haraldsson, hagfræðingur, formaður, skipaður án tilnefningar</li> <li>&nbsp,Halldór Árnason, hagfæðingur, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>&nbsp,Halldór Oddsson, lögfræðingur, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>&nbsp,Margrét Sanders, framkvæmdastjóri, tilnefnd af Viðskiptaráði Íslands&nbsp,</li> <li>&nbsp,Þóra Björg Jónsdóttir, lögfræðingur, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> </ul> <p>Varamenn</p> <ul> <li>Gunnlaugur Júlíusson, hagfræðingur, tilnefndur af Samband íslenskra sveitarfélaga </li> <li>Hanna Dóra Hólm Másdóttir, viðskiptafræðingur, tilnefnd af iðnaðar- og viðskiptaráðherra</li> <li>Haraldur Ingi Birgisson, lögfræðingur, tilnefndur af Viðskiptaráði Íslands</li> <li>Hrafnhildur Stefánsdóttir, lögfræðingur, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Magnús M. Norðdahl, lögfræðingur, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands</li> </ul> <p ><strong>Skipan ráðgjafarnefndar um opinberar eftirlitsreglur 2010 - 2013</strong></p> <p>Aðalmenn</p> <ul> <li>Páll Þórhallsson, skrifstofustjóri forsætisráðuneyti, formaður</li> <li>Dalla Ólafsdóttir, lögfræðingur Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Pétur Reimarsson, Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Gunnlaugur A. Júlíusson, sviðsstjóri hag- og upplýsingasviðs Sambands íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Ragnhildur Helgadóttir, prófessor við Háskólann í Reykjavík.</li> </ul> <p>Varamenn</p> <ul> <li>Hafdís Ólafsdóttir, skrifstofustjóri fjármálaráðuneytinu</li> <li>Magnús M. Norðdahl, lögfræðingur Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Hannes G. Sigurðsson, Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Kristbjörg Stephensen borgarlögmaður</li> <li>Trausti Fannar Valsson lektor við Háskóla Íslands</li> </ul> <p ><strong>Skipan ráðgjafarnefndar um opinberar eftirlitsreglur 2005 - 2008</strong></p> <p>Aðalmenn</p> <ul> <li>Halldór Árnason, skrifstofustjóri forsætisráðuneyti, formaður</li> <li>Ágúst Þór Jónsson verkfræðingur</li> <li>Gunnlaugur Júlíusson, sviðsstjóri hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Pétur Reimarsson, verkefnastjóri hjá Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Þórunn Sveinbjörnsdóttir, fyrsti varaformaður verkalýðsfélagsins Eflingar</li> </ul> <p>Varamenn</p> <ul> <li>Árni Páll Árnason héraðsdómslögmaður </li> <li>Sigurður M. Magnússon, forstjóri Geislavarna ríkisins</li> <li>Ritari nefndarinnar er Haukur Ingibergsson, forstjóri Fasteignamats ríkisins</li> </ul> <p><strong>Skipan ráðgjafarnefndar um opinberar eftirlitsreglur 2002 - 2005</strong></p> <ul> <li>Halldór Árnason, formaður</li> <li>Ágúst Þór Jónsson, aðalmaður</li> <li>Ari Edwald, aðalmaður</li> <li>Sigurður M. Magnússon, aðalmaður</li> <li>Þórunn H. Sveinbjörnsdóttir, aðalmaður</li> <li>Árni Páll Árnason, varamaður</li> <li>Guðmundur K. Steinbach, varamaður</li> </ul> <p><strong>Skipan ráðgjafarnefndar um opinberar eftirlitsreglur 1999 - 2002</strong></p> <ul> <li>Orri Hauksson aðstoðarmaður forsætisráðherra, formaður</li> <li>Skarphéðinn B. Steinarsson, formaður (tók við af Orra árið 2000)</li> <li>Ágúst Þór Jónsson verkfræðingur, aðalmaður</li> <li>Kristín Guðmundsdóttir fjármálastjóri Granda, aðalmaður</li> <li>Sigurður M. Magnússon forstjóri Geislavarna ríkisins, aðalmaður</li> <li>Þórunn H. Sveinbjörnsdóttir varaformaður verkalýðsfélagsins Eflingar, aðalmaður</li> <li>Árni Páll Árnason héraðsdómslögmaður, varamaður</li> <li>Guðmundur K. Steinbach verkfræðingur, varamaður</li> <li>Með nefndinni 1999 - 2002 starfaði Haukur Ingibergsson skrifstofustjóri í fjármálaráðuneytinu</li> </ul>"ForsætisráðuneytiðFastanefndir
Ráðgjafarnefnd um rafrænar kosningar<p>Ráðgjafarnefndin skal vera ráðherra til ráðgjafar og til að fylgjast með framkvæmd rafrænna íbúakosninga og gerð rafrænnar kjörskrár sem og sinna öðrum þeim verkefnum sem ráðherra felur henni á þessu sviði, sbr. einnig reglugerð þar að lútandi. Jafnframt skal ráðgjafarnefndin fá til umsagnar verkefnaáætlun fyrir verkefnið og fylgjast með framvindu þess, auk þess að eiga náið samráð við ráðuneytið og Þjóðskrá Íslands um hönnun og gerð rafræns kosningakerfis.</p> <p><span>Nefndin er þannig skipuð:</span></p> <ul> <li><span>Áslaug Friðriksdóttir, borgarfulltrúi og jafnframt formaður tilnefnd af innanríkisráðherra,</span></li> <li><span>Magnús Karel Hannesson, sviðsstjóri hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, tilnefndur af innanríkisráðherra,</span></li> <li><span>Guðjón Erling Friðriksson, bæjarritari, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</span><span> </span></li> </ul> <div> </div>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðFastanefndir
Ráðgjafarnefnd um stefnumarkandi landsáætlun til 12 ára um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum<p>Skipuð 9. febrúar 2017<br>Nefndin er skipuð til þriggja ára samkvæmt 6. gr. laga nr. 20/2016 um landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum. Hlutverk ráðgjafarnefndarinnar er að vera verkefnisstjórn til ráðgjafar og samráðs við undirbúning stefnumarkandi landsáætlunar til tólf ára. </p><p><br><b>Samkvæmt tilnefningu Samtaka ferðaþjónustunnar</b><br>Anna G. Sverrisdóttir, aðalfulltrúi,<br>Gunnar Valur Sveinsson, til vara.</p><p><b>Samkvæmt tilnefningu Landssamtaka landeigenda</b><br>Guðrún María Valgeirsdóttir, aðalfulltrúi,<br>Örn Bergsson, til vara.</p><p><b>Samkvæmt tilnefningu ferðamálasamtaka</b><br>Jóna Árný Þórðardóttir, aðalfulltrúi,<br>Þuríður Halldóra Aradóttir Braun, til vara.</p><p><b>Samkvæmt tilnefningu Minjastofnunar</b><br>Kristín Huld Sigurðardóttir, aðalfulltrúi,<br>Guðmundur Stefán Sigurðsson, til vara.</p><p><b>Samkvæmt tilnefningu Náttúrufræðistofnunar Íslands</b><br>Lovísa Ásbjörnsdóttir, aðalfulltrúi,<br>Trausti Baldursson, til vara.</p><p><b>Samkvæmt tilnefningu Ferðamálastofu</b><br>Ólöf Ýrr Atladóttir, aðalfulltrúi,<br>Helena Þ. Karlsdóttir, til vara.</p><p><b>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</b><br>Páll Brynjarsson, aðalfulltrúi:<br>Berglind Kristínsdóttir, til vara.</p><p><b>Samkvæmt tilnefningu háskólasamfélagsins</b><br>Skúli Skúlason, aðalfulltrúi,<br>Steinunn Kristjánsdóttir, til vara.</p><p><b>Samkvæmt tilnefningu frjálsra félagasamtaka á sviði umhverfisverndar</b><br>Snorri Baldursson, aðalfulltrúi,<br>Elín Erlingsdóttir, til vara.</p><p><b>Samkvæmt tilnefningu Samtaka útivistarfélaga</b><br>Sævar Siggeirsson, aðalfulltrúi,<br>Sigríður Arna Arnþórsdóttir, til vara.<br></p>Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðFastanefndir
Ráðgjafarnefnd um þjóðgarðinn Snæfellsjökul<p>Skipuð 9. desember 2014<br /> <span>Nefndin er skipuð til fjögurra ára í senn í samræmi við</span> <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1999044.html#G50M1">51. gr. náttúruverndarlaga nr. 44/1999</a> <span>og</span> <a href="http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/568-2001">reglugerð nr. 568/2001</a> <span>um þjóðgarðinn Snæfellsjökul, með síðari breytingu</span> <a href="http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/928-2005">nr. 928/2005</a><span>. Nefndin skal vera Umhverfisstofnun til ráðgjafar um málefni er varða rekstur og skipulag þjóðgarðsins.</span></p> <p>Í nefndinni eiga sæti fulltrúi Umhverfisstofnunar, sem er formaður, einn fulltrúi tilnefndur af sveitarfélaginu Snæfellsbæ, einn tilnefndur af ferðamálasamtökum Snæfellsness og einn af Fornleifavernd ríkisins. Þjóðgarðsvörður situr fundi nefndarinnar og hefur málfrelsi og tillögurétt.</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Umhverfisstofnunar<br /> </strong><span>Kristín Linda Árnadóttir, formaður</span></p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Snæfellsbæjar<br /> </strong><span>Margrét Bj. Björnsdóttir</span></p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Ferðamálasamtaka Snæfellsness<br /> </strong><span>Gísli Ólafsson</span></p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Minjastofnunar Íslands<br /> </strong><span>Kristín Huld Sigurðardóttir</span></p> <p><br /> </p>"Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðFastanefndir
Ráðgjafarnefnd um uppruna og ræktun íslenska hestsins<p>Samkvæmt ákvæðum 7. gr. reglugerðar nr. 948/2002 sem síðari breytingum um uppruna og ræktun íslenska hestsins, skipar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra þriggja manna nefnd til að vera ráðgefandi við mótun, framkvæmd og breytingar á þeim reglum sem getið er í viðauka reglugerðarinnar. Nefndin hafi það að leiðarljósi að tryggja fagleg vinnubrögð og alþjóðlega sátt um reglurnar. Nefndin er samráðsvettvangur íslenskra stjórnvalda, Bændasamtaka Íslands og alþjóðasamfélagsins um ræktun íslenska hestsins. Nefndin er einnig til ráðgjafar um önnur atriði sem tengjast reglugerð þessari. Í nefndinni eiga sæti; landsráðunautur í hrossarækt, ræktunarfulltrúi FEIF auk formanns sem sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skipar án tilnefningar.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <ul> <li> Ágúst Sigurðsson, erfðafræðingur og sveitarstjóri, skipaður formaður án tilnefningar</li> <li>Þorvaldur Kristjánsson, ráðunautur, fulltrúi Bændasamtaka Íslands</li> <li>Inge Kringeland, ræktunarfulltrúi FEIF.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Ráðgjafarnefnd um útflutning hrossa<p>Skv. 7. gr. laga nr. 27/2011 um útflutning hrossa skipar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fimm manna ráðgjafarnefnd um málefni er snerta útflutning hrossa. Nefndin er samráðsvettvangur stjórnvalda og þeirra sem að þeim málefnum vinna. Bændasamtök Íslands, Félag hrossabænda, Matvælastofnun og Félag hrossaútflytjenda tilnefna einn mann í nefndina hver en ráðherra skipar formann án tilnefningar.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti: </p> <ul> <li>Kjartan Hreinsson, skipaður formaður án tilnefningar </li> <li>Jón Baldur Lorange, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands</li> <li>Hulda G. Geirsdóttir, tilnefnd af Félagi hrossabænda </li> <li>Gunnar Örn Guðmundsson, tilnefndur af Matvælastofnun </li> <li>Kristbjörg Eyvindsdóttir, tilnefnd af Félagi hrossaútflytjenda.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Ráðgjafarnefnd Varasjóðs húsnæðismála<p>Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1998044.html#G43">43. gr. laga um húsnæðismál, nr. 44/1998</a>, með síðari breytingum, skipar ráðherra fimm manna ráðgjafarnefnd Varasjóðs húsnæðismála til fjögurra ára í senn og jafnmarga til vara.</p> <p>Meginhlutverk ráðgjafarnefndarinnar skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1998044.html#G44">44. gr. laganna</a> er að veita rekstrarframlög til sveitarfélaga vegna hallareksturs félagslegra leiguíbúða eða íbúða sem hafa staðið auðar í lengri tíma, að veita framlög til sveitarfélaga vegna sölu félagslegra eignar- og leiguíbúða á almennum markaði, að hafa umsýslu með varasjóði viðbótarlána, að hafa umsýslu með Tryggingarsjóði vegna byggingargalla og að veita ráðgjöf og leiðbeiningar þeim sveitarfélögum sem vilja breyta um rekstrarform félagslegra leiguíbúða eða hagræða í rekstri þeirra og að sjá um upplýsingavinnslu og úttekt á árangri af verkefnum sjóðsins.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Ingi Valur Jóhannsson, án tilnefningar, formaður</li> <li>Þóra Björg Jónsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga, varaformaður</li> <li>Skúli Þórðarson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Þórdís Sif Sigurðardóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Hallgrímur Guðmundsson, tiln. af fjármálaráðuneyti</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Rún Knútsdóttir, án tilnefningar</li> <li>Sigurbjörg Gísladóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Valdimar O. Hermannsson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Tryggvi Þórhallsson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Guðrún Ögmundsdóttir, tiln. af fjármálaráðuneyti <br /> <br /> <em>Nefndin er skipuð af félags- og húsnæðismálaráðherra frá 13. nóvember 2014 til 12. nóvember 2018.</em></li> </ul>VelferðarráðuneytiðFastanefndir
Ráðherranefnd um efnahagsmálForsætisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Ráðherranefnd um ríkisfjármálForsætisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Ráðherranefnd um ríkisfjármálForsætisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Ráðherranefnd um samræmingu mála er varða fleiri en eitt ráðuneytiForsætisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Rannsóknarnefnd samgönguslysa<p>Rannsóknarnefnd samgönguslysa starfar samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2013018.html">lögum um rannsókn samgönguslysa, nr. 18/2013</a>. Með lögunum sem tóku gildi 1. júní 2013 var starfsemi rannsóknarnefndar flugslysa, rannsóknarnefndar sjóslysa og rannsóknarnefndar umferðarslysa sameinuð og féllu lög um nefndirnar þrjár þar með úr gildi.</p> <p>Markmið laganna um rannsóknarnefnd samgönguslysa er að fækka slysum og auka öryggi í samgöngum með því að efla og bæta slysarannsóknir.</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <ul> <li>Geirþrúður Alfreðsdóttir, flugstjóri og vélaverkfræðingur, formaður nefndarinnar.</li> <li>Ásdís J. Rafnar hæstaréttarlögmaður,</li> <li>Bryndís Torfadóttir flugstjóri,</li> <li>Brynjólfur Mogensen læknir,</li> <li>Gestur Gunnarsson flugvirki,</li> <li>Hilmar Snorrason skólastjóri Slysavarnaskóla sjómanna,</li> <li>Ingi Tryggvason lögfræðingur.&nbsp;</li> </ul> <p>Varamenn eru:</p> <ul> <li>Haraldur Sigþórsson verkfræðingur,</li> <li>Hjörtur Emilsson skipatæknifræðingur,</li> <li>Hörður Vignir Arilíusson flugumferðarstjóri,</li> <li>Inga Hersteinsdóttir verkfræðingur,</li> <li>Pálmi Kr. Jónsson, vélfræðingur,</li> <li>Tómas Davíð Þorsteinsson framkvæmdastjóri.</li> </ul> <p>Skipunartími frá og með 1. júní 2013 til og með 31. maí 2018 eða til fimm ára.<br /> <br /> </p> <blockquote> <p><a href="http://rnsa.is"><strong>Rannsóknarnefnd samgönguslysa</strong></a><br /> Húsi FBS-R v. Flugvallaveg, 101 Reykjavík<br /> Sími: 511 1666 / Fax: 511 1667<br /> 24 tíma bakvakt: 660 0336<br /> Netfang <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p> </blockquote>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðFastanefndir
Rannsóknasjóður. Stjórn 2016-2019.Nefndarmenn: <br /> Formaður: Inga Dóra Sigfúsdóttir,Varamaður: Þorgerður Einarsdóttir,<br /> Jón Ólafsson,Varamaður: Margrét Eggertsdóttir,<br /> Freygarður Þorsteinsson,Varamaður: Ebba Þóra Hvannberg,<br /> Þóra Steingrímsdóttir,Varamaður: Stefán B Sigurðsson,<br /> Steinunn Gestsdóttir,Varamaður: Karl Konráð Andersen,<br /> Margrét Eggertsdóttir,<br /> Karl Konráð Andersen,Varamaður: Gunnar Ólafur HaraldssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Refsiréttarnefnd<p>Refsiréttarnefnd hefur það hlutverk að vera ráðuneytinu til ráðgjafar á sviði refsiréttar og annast endurskoðun refsilaga.<br /> Helstu verkefni nefndarinnar eru að:</p> <ul> <li>vera innanríkisráðherra til ráðgjafar um samningu frumvarpa og annarra reglna á sviði refsiréttar,</li> <li>semja frumvörp og aðrar reglur að beiðni ráðherra á því sviði og í samræmi við áætlun og áherslur ráðherra,</li> <li>veita umsagnir um frumvörp og aðrar tillögur er varða refsirétt,</li> <li>fylgjast með þróun á sviði refsiréttar, þar með talið erlendra refsilaga, einkum á Norðurlöndum, og alþjóðlegum viðhorfum á þessu sviði.</li> </ul> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <ul> <li>Svala Ísfeld Ólafsdóttir, dósent við lagadeild Háskólans í Reykjavík, formaður</li> <li>Egill Stephensen saksóknari</li> <li>Símon Sigvaldason héraðdómari</li> <li>Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknari</li> <li>Þorvaldur Heiðar Þorsteinsson lögfræðingur</li> </ul>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Reikningsskila- og upplýsinganefnd<p>Meginhlutverk reikningsskila- og upplýsinganefndar, sem skipuð er skv. 74. gr.&nbsp;,<a href="http://www.althingi.is/lagas/145a/2011138.html">sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011</a>, er að stuðla að samræmingu í reikningsskilum sveitarfélaga og öðrum fjárhagslegum ráðstöfunum þeirra. Þá sinnir hún öðrum verkefnum sem ráðherra felur henni á þessu sviði. Reikningsskila- og upplýsinganefnd getur eftir því sem tilefni er til gefið út nánari leiðbeiningar og álit um bókhald, fjárhagsáætlanir og reikningsskil sveitarfélaga en gert er í reglum um bókhald og reikningsskil.</p> <p>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra skipar fimm manna reikningsskila- og upplýsinganefnd til fimm ára í senn. Nefndarmenn skulu hafa þekkingu á reikningsskilum sveitarfélaga. Tvo skal skipa samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga, einn samkvæmt tillögu Hagstofu Íslands og tvo án tilnefningar. Skal annar þeirra vera löggiltur endurskoðandi. Fimm varamenn skulu skipaðir með sama hætti. Ráðherra skipar formann nefndarinnar.</p> <p><strong>Reikningsskila- og upplýsinganefnd er þannig skipuð:</strong></p> <ul> <li>Sigrún Guðmundsdóttir, löggiltur endurskoðandi og jafnframt formaður, tilnefnd af ráðherra</li> <li>Ágúst Kristinsson, löggiltur endurskoðandi, tilnefndur af ráðherra</li> <li>Gísli H. Guðmundsson, borgarbókari, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Ingibjörg Garðarsdóttir, fjármálastjóri, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Hólmfríður Sigurðardóttir, tilnefnd af Hagstofu Íslands</li> </ul> <p><strong>Varamenn:</strong></p> <ul> <li>Stefán Kalmansson og Jóna Árný Þórðardóttir, tilnefnd af ráðherra</li> <li>Sigurrós Ásta Sigurðardóttir og Jóhannes Á. Jóhannesson, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Björn Rúnar Guðmundsson, tilnefndur af Hagstofu Íslands</li> </ul> <p>&nbsp;Skipunartími nefndarinnar er frá og með 1. júlí 2016 til og með 30. júní 2021 eða til fimm ára.</p> <blockquote> <h3><a href="/default.aspx?PageID=7f546beb-b196-11e6-9409-005056bc4d74">Álit reikningsskila- og upplýsinganefndar</a></h3> </blockquote>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðFastanefndir
Reikningsskilaráð 2016-2020<p>Reikningsskilaráð er skipað af ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra til fjögurra ára í senn skv. 118. gr. laga nr. 3/2006 og skal stuðla að mótun settra reikningsskilareglna með útgáfu og kynningu samræmdra reglna sem farið skal eftir við gerð reikningsskila. Ráðið skal gefa álit á því hvað teljast settar reikningsskilareglur á hverjum tíma. Birta skal reglur reikningsskilaráðs í B-deild Stjórnartíðinda. Ráðið skal starfa í nánu samráði við Félag löggiltra endurskoðenda og hagsmunaaðila. Það getur einnig verið stjórnvöldum til ráðuneytis um ákvæði sem sett eru í lögum eða reglugerðum um reikningsskil.</p> <p>Í ráðinu eiga sæti: </p> <ul> <li>Aðalsteinn Hákonarson, formaður, tilnefndur af ársreikningaskrá Ríkisskattstjóra</li> <li>Elín Hanna Pétursdóttir, endurskoðandi, skipuð án tilnefningar</li> <li>Signý Magnúsdóttir, endurskoðandi, tilnefnd af Viðskiptaráði Íslands </li> <li>Sigurjón Geirsson, endurskoðandi, tilnefndur af Samstarfsnefnd háskólastigsins</li> <li>Unnar Friðrik Pálsson, endurskoðandi, tilnefndur af Félagi löggiltra endurskoðenda.</li> </ul><br />Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Reikningsskilaráð ríkisins<span></span> <p><span>Reikningsskilaráð ríkisins fyrir A-hluta er skipað í samræmi við ákvæði 63. gr. laga um opinber fjármál nr. 123/2015.&nbsp,Hlutverk reikningsskilaráðs er í aðalatriðum tvíþætt:</span></p> <ol> <li><span>Að taka ákvarðanir um innleiðingu reikningsskilastaðla og álitaefni sem þá varða og eru þær ákvarðanir endanlegar.</span></li> <li><span>&nbsp,</span>Að veita umsögn um önnur atriði sem hafa þýðingu fyrir reikningsskil ríkisins.</li> </ol> <p><span>Ráðinu er ætlað að stuðla að samræmi í framsetningu fjárlaga og ríkisreiknings. Umsagnar og ráðgjafarhlutverk ráðsins er sérstaklega mikilvægt við innleiðingu nýrra reikningsskila. Ráðið ákveður hvort nýjir staðlar skuli innleiddir í heild eða hluta innan ramma laganna, sbr ákvæði 52. gr. laga um opinber fjármál. Gera má ráð fyrir því að ráðið fjalli um og veiti eftir atvikum umsagnir um alla meginþætti undirbúnings innleiðingar breyttra reikningsskila hjá ríkinu. Ráðið mun einnig veita umsögn um verkefni sem geta haft veruleg áhrif á niðurstöðu ríkisreiknings þegar á undirbúningsstigi viðkomandi verkefna.</span></p> <p><span>Formaður reikningsskilaráðs er Gunnar H. Hall, fjármála- og efnahagsráðuneytinu. Aðrir í ráðinu eru Ingþór Karl Eiríksson fjársýslustjóri, Ólafur Hjálmarsson hagstofustjóri, Anna Birgitta Geirfinnsdóttir, löggiltur endurskoðandi hjá Deloitte og Margrét Björk Svavarsdóttir, fjármála- og efnahagsráðuneytinu.</span></p> <p><span>Ríkisendurskoðandi, Sveinn Arason, situr fundi ráðsins lögum samkvæmt.</span></p> <p><span>Kristinn Hjörtur Jónasson, fjármála- og efnahagsráðuneytinu er starfsmaður ráðsins.&nbsp,</span></p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Réttarfarsnefnd<p>Réttarfarsnefnd er fastanefnd skipuð af dómsmálaráðherra. Nefndin hefur það hlutverk að vera ráðherra til ráðgjafar á sviði réttarfars.</p> <p>Helstu verkefni nefndarinnar eru að:</p> <ul> <li>vera dómsmálaráðherra til ráðgjafar um samningu frumvarpa og annarra reglna á sviði réttarfars,</li> <li>semja frumvörp og aðrar reglur að beiðni ráðherra á því sviði og í samræmi við áætlun og áherslur ráðherra, </li> <li>veita umsagnir um frumvörp og aðrar tillögur er varða réttarfar.</li> </ul> <p> Í nefndinni eiga sæti:</p> <ul> <li> <p>Sigurður Tómas Magnússon, dómari við Landsrétt, sem jafnframt er formaður,</p> </li> <li> <p>Ása Ólafsdóttir, dósent við lagadeild Háskóla Íslands,</p> </li> <li> <p>Ragnheiður Harðardóttir, dómari við Landsrétt</p> </li> <li> <p>Stefán Már Stefánsson, prófessor við lagadeild Háskóla Íslands.</p> </li> <li>Benedikt Bogason, dómari við Hæstarétt Íslands</li> </ul> <p>Tengiliður ráðuneytisins við nefndina er Bryndís Helgadóttir, skrifstofustjóri lagaskrifstofu dómsmálaráðuneytisins.</p> <p>Skipunartími er frá og með 1. mars 2017 til og með 28. febrúar 2022.</p> <br /> <a href="https://www.stjornarradid.is/default.aspx?pageid=9e2f03b3-b6eb-11e6-9409-005056bc4d74">Lög og reglur er varða réttarfar o.fl.</a>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Réttindavakt fyrir fatlað fólk<p>Samkvæmt 3. gr. laga um réttindagæslu fyrir fatlað fólk, <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2011088.html">nr. 88/2011,</a> skal velferðarráðuneytið koma á fót sérstakri réttindavakt sem skal hafa yfirumsjón með réttindum fatlaðs fólks.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Ingbjörg Broddadóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Halldór Gunnarsson, án tilnefningar</li> <li>Rún Knútsdóttir, án tilnefningar</li> <li>Sigríður Jónsdóttir, án tilnefningar</li> <li>Sveinn Magnússon, án tilnefningar</li> <li>Ellen Calmon, tiln. af Örykjabandalagi Íslands</li> <li>Árni Múli Jónasson, tiln. af Landssamtökunum Þroskahjálp</li> <li>Guðrún V. Stefánsdóttir, tiln. af Háskóla Íslands</li> <li>Sigrún Þórarinsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Sigurjón Unnar Sveinsson, tiln. af Öryrkjabandalagi Íslands</li> <li>Bryndís Snæbjörnsdóttir, tiln. af Landssamtökunum Þroskahjálp</li> <li>Snæfríður Þóra Egilsson, tiln. af Háskóla Íslands</li> <li>Guðríður Guðmundsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</li> </ul> <p>Skipuð af félags- og húsnæðismálaráðherra frá 2. júní 2016 til 1. júní 2020.</p>VelferðarráðuneytiðFastanefndir
Rithöfundasjóður RíkisútvarpsinsNefndarmenn: <br /> Formaður: Bergljót S KristjánsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Ritstjórn lagasafns<p>Ritstjórn lagasafns skal hafa umsjón með gerð lagasafns og sjá um útgáfu slíks safns, hvort heldur er á prenti eða í öðrum miðli.</p> <p>Ritstjórnina skipa:</p> <ul> <li>Bryndís Helgadóttir, skrifstofustjóri í dómsmálaráðuneytinu, formaður.</li> <li>Þórhallur Vilhjálmsson, aðallögfræðingur Alþingis.</li> <li>Ása Ólafsdóttir, hæstaréttarlögmaður, sem jafnframt er ráðin ritstjóri lagasafnsins.</li> </ul>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Safnaráð 2017-2020Nefndarmenn: <br /> Formaður: Ólafur Kvaran,<br /> Varaformaður: Anna Sigríður Kristjánsdóttir,<br /> Haraldur Þór Egilsson,<br /> Sigríður Björk Jónsdóttir,<br /> Helga Lára Þorsteinsdóttir,Varamaður: Valborg Þóra Snævarr,Varamaður: Birta Guðlaug Guðjónsdóttir,Varamaður: Gunnþóra Halldórsdóttir,Varamaður: Magnús Karel Hannesson,Varamaður: Sigurður Trausti TraustasonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Samgönguráð<p><a id="G4M1" name="G4M1">Samkvæmt lögum skipar ráðherra samgönguráð sem hefur yfirumsjón með gerð tillagna að</a> <a href="http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=%2fwwwtext%2fhtml%2flagasofn%2f139a%2f2008033.html&amp;,leito=samg%c3%b6ngu%c3%a1%c3%a6tlana%5c0samg%c3%b6ngu%c3%a1%c3%a6tlananna%5c0samg%c3%b6ngu%c3%a1%c3%a6tlanir%5c0samg%c3%b6ngu%c3%a1%c3%a6tlanirnar%5c0samg%c3%b6ngu%c3%a1%c3%a6tlun%5c0samg%c3%b6ngu%c3%a1%c3%a6tlunar%5c0samg%c3%b6ngu%c3%a1%c3%a6tlunarinnar%5c0samg%c3%b6ngu%c3%a1%c3%a6tlunin%5c0samg%c3%b6ngu%c3%a1%c3%a6tlunina%5c0samg%c3%b6ngu%c3%a1%c3%a6tluninni%5c0samg%c3%b6ngu%c3%a1%c3%a6tlunum%5c0samg%c3%b6ngu%c3%a1%c3%a6tlununum#word13#word13">samgönguáætlun</a>. Í samgönguráði sitja forstöðumenn þeirra samgöngustofnana sem heyra undir ráðuneytið. Auk þess situr þar fulltrúi ráðherra sem jafnframt er formaður.</p> <p>Samgönguráð er þannig skipað:</p> <ul> <li>Þórunn Egilsdóttir alþingismaður, fulltrúi ráðherra og formaður</li> <li>Hreinn Haraldsson, vegamálastjóri</li> <li>Þórólfur Árnason, forstjóri Samgöngustofu</li> <li>Björn Óli Hauksson, forstjóri Isavia ohf.</li> </ul> <p>Með samgönguráði vinna:</p> <ul> <li>Ásta Þorleifsdóttir, jarðverkfræðingur, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti</li> <li>Friðfinnur Skaftason, verkfræðingur, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti</li> <li>Sigurbergur Björnsson, skrifstofustjóri, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti</li> </ul> <p>Auk ofangreindra aðila koma starfsmenn samgöngustofnana, ráðgjafar, fulltrúar sveitarfélaga, atvinnulífs, háskólasamfélagsins og fleiri samráðsaðila að gerð samgönguáætlunar.</p>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðRáð og stjórnir
Samninganefnd ríkisins<span></span> <p><span>Nefndin annast alla kjarasamningagerð ríkisins, ekki þó fyrir Alþingi eða sjálfstæð fyrirtæki í eigu ríkisins né heldur sjálfseignarstofnanir. Nefndin starfar samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1986094.html">3. grein laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna</a></span><span>. </span></p> <p><span>Ráðherra fer með fyrirsvar ríkissjóðs við gerð og framkvæmd kjarasamninga samkvæmt lögum þessum. Hann skipar nefnd til að annast samninga af sinni hendi og tilkynnir viðsemjendum sínum skipan hennar. Skipunartími nefndarinnar er ótímabundinn.</span></p> <p><strong><span>Stjórn:</span></strong></p> <ul> <li><span>Gunnar Björnsson, formaður, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> <li><span>Guðmundur H. Guðmundsson, varaformaður, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> <li>Guðrún Ragnarsdóttir,&nbsp;<span>tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> <li>Ólafía B. Rafnsdóttir,&nbsp;<span>tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> <li>Unnur Ágústsdóttir,&nbsp;<span>tilnefnd af velferðarráðuneytinu</span></li> <li><span>Þórlindur Kjartansson, tilnefndur af mennta- og menningarmálaráðuneytinu</span></li> </ul> <p><strong><span>Í nefndinni sitja:</span></strong></p> <ul> <li>Björn Rögnvaldsson,&nbsp;<span>tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> <li>Einar Mar Þórðarson,&nbsp;<span>tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> <li>Halldóra Friðjónsdóttir,&nbsp;<span>tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> <li>Oddur Gunnarsson, tilnefndur af Landsspítala háskólasjúkrahúsi</li> <li><span>Pétur Jónasson,&nbsp;tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> <li><span>Sara Lind Guðbergsdóttir,&nbsp;tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> <li><span>Sigríður Hrefna Jónsdóttir, tilnefnd af Lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu</span></li> <li><span>Stefanía S. Bjarnadóttir,&nbsp;tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> </ul>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Samninganefnd um innleiðingu DRG fjármögnunar á Landspítala.<p>Samninganefndinni er falið að fylgja eftir þeim hugmyndum sem fram koma í skýrslu stýrihóps um innleiðingu DRG fjármögnunar frá september 2015. Miðað er við að samningur verði tilbúinn fyrir miðjan desember 2015.</p> <h4>Nefndina skipa</h4> <ul> <li>Katrín E. Hjörleifsdóttir, tiln. af Sjúkratryggingum Íslands, formaður</li> <li>Björn Zoëga, án tilnefningar</li> <li>Guðrún Ögmundsdóttir, tiln. af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li>Helga H. Bjarnadóttir, tiln. af Landspítala</li> <li>Hlynur Hreinsson, án tilnefningar</li> <li>Rúnar Bjarni Jóhannsson, tiln. af Landspítala</li> </ul> <p>Skipuð af heilbrigðisráðherra 24. nóvember 2015.</p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Samninganefnd um loftslagsmál<p>Skipuð 26. febrúar 2015<br /> <span>Meginverkefni samninganefndarinnar á næstunni er að móta tillögur um markmið Íslands um minnkun nettólosunar eftir árið 2020, sem verða lagðar fyrir umhverfis- og auðlindaráðherra og síðan ríkisstjórn fyrir Parísarfundinn.</span></p> <p><strong>Frá umhverfis- og auðlindaráðuneyti<br /> </strong>Hugi Ólafsson, formaður<br /> Stefán Einarsson</p> <p><strong>Frá utanríkisráðuneyti<br /> </strong>Hrund Hafsteinsdóttir<br /> Benedikt Höskuldsson</p> <p><strong>Frá fjármála- og efnahagsráðuneyti<br /> </strong>Sigurður Guðmundsson</p> <p><strong>Frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti<br /> </strong>Ingvi Már Pálsson</p> <p><strong>Frá forsætisráðuneyti<br /> </strong>Sigrún Ólafsdóttir</p> <p><strong>Frá innanríkisráðuneyti<br /> </strong>Sigurbergur Björnsson</p> <p><strong>Ritari nefndarinnar</strong><br /> Þorbjörg Auður Ævarr Sveinsdóttir, umhverfis- og auðlindaráðuneytinu</p> <p><br /> </p> <br /> <br />Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Samninganefnd um tvísköttun<p><strong>Starfssvið: </strong>Að undirbúa og annast viðræður við erlend ríki um gerð og endurskoðun samninga til að komast hjá tvísköttun, sem og frágang samninga. Að vera fjármála- og efnahagsráðuneytinu til aðstoðar við þýðingar og annan frágang samninganna til formlegrar undirritunar, sem ráðuneytið annast í samráði við utanríkisráðuneytið. Að endurskoða reglulega fordæmissamning Íslands og gera á honum breytingar í samræmi við fordæmissamning OECD og ákvarðanir íslenskra stjórnvalda. Loks að annast útgáfu á kynningarefni um gildi og gagnsemi tvísköttunarsamninga.</p> <p><strong>Nefndarmenn:</strong><br /> Maríanna Jónasdóttir, formaður, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Ása Ögmundsdóttir,&nbsp;tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Guðrún Jenný Jónsdóttir, tilnefnd af ríkisskattstjóra</p> <strong>Skipuð:</strong> 16.06.2014Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Samráðshópur um einfaldra virðisaukaskatts- og vörugjaldskerfi<p><strong>Starfssvið: </strong>að skila ráðherra tillögum að einfaldara virðisaukaskatts- og vörugjaldskerfi</p> <p><strong>Nefndarmenn:</strong><br /> Guðrún Þorleifsdóttir<br /> Hlynur Ingason<br /> Maríanna Jónasdóttir</p> <p><strong>Skipuð:</strong> 10.02.2014 </p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Samráðshópur um endurskoðun búvörusamninga<p>Samráðshópur skipaður af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra í samræmi við ákvæði til bráðabirgða við búvörulög sem staðfest voru á Alþingi 13. september 2016 um endurskoðun búvörusamninga. Samkvæmt ákvæðinu skal tryggja aðkomu afurðastöðva, atvinnulífs, bænda, launþega og neytenda að endurskoðuninni og skal vinnu samráðshópsins lokið eigi síðar en í árslok 2018.&nbsp; Alls eiga átta fulltrúar sæti í hópnum og fara tveir þeirra sameiginlega með formennsku.</p> <p>Í samráðshópnum eiga sæti: </p> <ul> <li>Haraldur Benediktsson, skipaður formaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Brynhildur Pétursdóttir, tilnefnd af Neytendasamtökunum, skipuð formaður&nbsp;</li> <li>Sindri Sigurgeirsson, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands&nbsp;</li> <li>Elín Heiða Valsdóttir, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands&nbsp;</li> <li>Halldór Árnason, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins&nbsp;</li> <li>Jóhanna Hreinsdóttir, tilnefnd af Samtökum afurðastöðva í mjólkuriðnaði og Landssamtökum sláturleyfishafa&nbsp;</li> <li>Hafdís Hanna Ægisdóttir, tilnefnd af umhverfis- og auðlindaráðuneytinu&nbsp;</li> <li>Þórlindur Kjartansson, skipaður án tilnefningar.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Samráðshópur um inntöku vistmanna á Hjúkrunarheimilið Sóltún<p>Hver fulltrúi situr í samráðshópnum í þrjú ár, þó þannig að einungis er skipt um einn aðila á ári.</p> <h4>Hópinn skipa</h4> <ul> <li>Anna Birna Jensdóttir, tiln. af Hjúkrunarheimilinu Sóltúni</li> <li>Ingibjörg Hjaltadóttir, tiln. af öldrunarþjónustu Landspítala</li> <li>Unnur Kristín Sigurðardóttir, tiln. af Velferðarsviði Reykjavíkurborgar</li> </ul> <p><em>Hópurinn var skipaður 10. október 2001</em>.</p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Samráðshópur um Kötlu jarðvang<p><span>Skipaður 16. október 2017.</span></p> <p><span>Með samningi sem undirritaður var af umhverfis- og auðlindaráðherra og framkvæmdastjóra Kötlu jarðvagns þann 21. júní 2017 mun umhverfis- og auðlindaráðuneytið styðja við uppbyggingu og þróun starfsemi Kötlu jarðvangs árin 2017-2021. Markmiðið með þessu samstarfi ráðuneytisins og Kötlu jarðvangs er m.a. að stuðla að aukinni vernd náttúru- og menningarminja innan jarðvangsins og uppbyggingu innviða í þágu verndar og útivistar ásamt því að unnin verði stefnumótandi stjórnunaráætlun vegna uppbyggingar ferðamannastaða fyrir jarðvanginn.&nbsp;<br /> <br /> Samráðshópur um Kötlu jarðvang er ætlað það hlutverk að tryggja samræmingu þessara verkefna og eftirfylgni og framgang þeirra.&nbsp;<br /> <br /> Samráðshópurinn er þannig skipaður:</span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Kötlu jarðvangs</strong><br /> Brynja Davíðsdóttir, formaður</span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Vatnajökulsþjóðgarðs</strong><br /> Fanney Ásgeirsdóttir</span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Umhverfisstofnunar</strong><br /> Hákon Ásgeirsson</span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Minjastofnunar Íslands</strong><br /> Uggi Ævarsson<br /> <div>&nbsp;</div> </span></p>Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Samráðshópur um launatölfræði vegna samanburðar launa á opinberum og almennum vinnumarkaði<p><strong>Starfssvið: </strong>Verkefni hópsins er að kortleggja þá þætti sem hafa marktæk áhrif á það hvernig laun ákvarðast og leggja mat á það hvort og þá með hvaða hætti hægt sé að meta vægi hvers þáttar í þeirri ákvarðanatöku<br /> Grundvöllur Í samkomulagi BHM, BSRB og KÍ, annars vegar, og fjármála- og efnahagsráðherra, f.h. ríkissjóðs, og Sambands íslenskra sveitarfélaga, hins vegar, um breytingar á skipan lífeyrismála opinberra starfsmanna, dags. 12. september 2016, er sérstakur kafli sem fjallar um jöfnun launa. Þar segir m.a. að vinna þurfi sérstaklega að því að jafna laun einstakra hópa milli almenns og opinbers /vinnumarkaðar.</p> <p><strong>Nefndarmenn:</strong> <br /> Gunnar Stefánsson, formaður, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, varaformaður, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Árni Stefán Jónsson, tilnefndur af BSRB<br /> Guðfinnur Þór Newman, tilnefndur af BHM<br /> Halldóra Friðjónsdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Margrét Sigurðardóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga<br /> Oddur Sigurður Jakobsson, tilnefndur af Kennarasambandi Íslands</p> <p><strong>Varamenn:</strong><br /> Benedikt Þór Valsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga<br /> Kristinn Bjarnason, tilnefndur af BSRB</p> <strong>Skipaður: </strong>19.04.2017Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Samráðshópur um málefni Hljóðbókasafns ÍslandsNefndarmenn: <br /> Formaður: Kristinn Halldór Einarsson,Varamaður: Arnheiður Björnsdóttir,<br /> Snævar Ívarsson,Varamaður: Guðný Ólöf Helgadóttir,<br /> Varaformaður: Sædís Ósk Harðardóttir,Varamaður: Aldís Ebba Eðvaldsdóttir,<br /> Bergljót Tulin. Gunnlaugsdóttir,Varamaður: Hrafn Andrés Harðarson,<br /> Ágústa Eir Gunnarsdóttir,Varamaður: Benjamín Þ JúlíussonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Samráðshópur um meðferð kynferðisbrota innan réttarvörslukerfisins<p>Markmið verkefnisins eru meðal annars að tryggja vandaða, skilvirka og réttláta málsmeðferð við rannsókn mála á þessu sviði, auka traust á kerfinu. Ætlunin er að raunhæf aðgerðaáætlun samráðshópsins um meðferð kynferðisbrota innan réttarvörslukerfisins liggi fyrir 1. júní 2016.</p> <p>Í rannsókn Hildar Fjólu eru fjölmargar úrbótatillögur sem samráðshópurinn skal taka afstöðu til og leggja jafnframt fram aðrar tillögur er svo ber undir. Einnig verður hópnum falið að skoða upplifun brotaþola og sakborninga innan kerfisins, hvernig hægt sé að auka traust og tiltrú á réttarvörslukerfinu og huga að virkari úrræðum fyrir gerendur. Mikilvægt er að horfa heildrænt á verkefnið með það að leiðarljósi að útbúa raunhæfa aðgerðaáætlun fagaðila er að málaflokknum koma þar sem tekin hefur verið afstaða til úrbótatillagnanna sem fyrir liggja og eftir atvikum mótaðar nýjar með það að markmiði að auka skilvirkni, samvinnu og samtal innan réttarvörslukerfisins.</p> <p>Með opnu samráðsferli milli allra sem koma að málunum, réttarvörslukerfisins, heilbrigðiskerfisins og þeirra sem fara í gegnum réttarvörslukerfið er vonast til að hægt verði að tryggja að verkferlar verði samræmdir með það fyrir augum að kerfið verði skilvirkara. Því er lagt til að hagsmunaaðilar brotaþola og sakborninga fái einnig virka aðkomu að málinu.</p> <p>Í samráðshópnum sitja:</p> <ul> <li>María Rut Kristinsdóttir, sérfræðingur og jafnframt formaður, tilnefnd af ráðherra,</li> <li>Árni Þór Sigmundsson, yfirmaður kynferðisbrotadeildarinnar, tilnefndur af embætti Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu,</li> <li>Brynjólfur Eyvindsson, héraðsdómslögmaður, tilnefndur af Lögmannafélagi Íslands,</li> <li>Daði Kristjánsson, saksóknari, tilnefndur af Ríkissaksóknara,</li> <li>Eyrún B. Jónsdóttir, verkefnisstjóri Neyðarmóttöku Landspítala háskólasjúkrahúss, tilnefnd af Neyðarmóttökunni,</li> <li>Kolbrún Benediktsdóttir, varahéraðssaksóknari, tilnefnd af embætti héraðssaksóknara,</li> <li>Sigríður Björk Guðjónsdóttir, lögreglustjóri, tilnefnd af embætti Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu,</li> <li>Sigríður Hjaltested, héraðsdómari tilnefnd af dómstólaráði.</li> </ul> <p>Jafnframt hefur hverjum þingflokki verið gefinn kostur á að tilnefna tengilið vegna verkefnisins og munu þeir verða upplýstir um stöðu mála reglulega. <br /> <br /> Með samráðshópnum starfa Hinrika Sandra Ingimundardóttir, lögfræðingur á skrifstofu almannaöryggis, og Ragna Bjarnadóttir, lögfræðingur á skrifstofu sveitarfélaga og réttinda einstaklinga.</p> <p>Þeir sem koma vilja á framfæri ábendingum til samráðshópsins geta sent ráðuneytinu erindi á netfangið <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p>"DómsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Samráðshópur um þjálfun lögreglu og ákærenda í tengslum við hatursglæpiSkipaður hefur verið samráðshópur vegna þjálfunar lögreglu og ákærenda í tengslum við hatursglæpi. Er hann skipaður í samræmi við samkomulag inanríkisráðuneytisins, ríkislögreglustjóra og ríkissaksóknara við ODIHR, mannréttindaskrifstofu Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu.<br /> <br /> Samráðshópinn skipa:<br /> <ul> <li>Sveinn Helgason, sérfræðingur og jafnframt formaður, tilnefndur af innanríkisráðherra,</li> <li>Davíð Logi Sigurðsson, umsjónarmaður mannréttindamála, tilnefndur af utanríkisráðuneytinu,</li> <li>Soffia Waag Árnadóttir, sérfræðingur, tilnefnd af ríkislögreglustjóra, </li> <li>Eyrún Eyþórsdóttir, lögreglufulltrúi, tilnefnd af Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu,</li> <li>Margrét Steinarsdóttir, framkvæmdastjóri, tilnefnd af Mannréttindaskrifstofu Íslands,</li> <li>Hulda María Stefánsdóttir, saksóknari, tilnefnd af ríkissaksóknara.</li> </ul> <p>Skipunartími hópsins er til 15. desember 2017.</p> <br />DómsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Samráðshópur um verkefnið Matarauður Íslands<p>Samráðshópur skipaður af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra til að vera faglegt bakland verkefnastjórnar og verkefnisstjóra Matarauðs Íslands og vinna verkefnum þess brautargengi og vera hluti af umræðu um íslenska matvælaframleiðslu og vöruþróun henni tengdri. </p> <p>Í samráðshópnum eiga sæti: </p> <ul> <li>Páll Rafnar Þorsteinsson, skipaður formaður án tilnefningar</li> <li>Ragnheiður Héðinsdóttir, tilnefnd af Samtökum iðnaðarins</li> <li>Sigurður Daði Friðriksson, tilnefndur af Menntaskólanum í Kópavogi /Hótel- og matvælaskólanum</li> <li>Tjörvi Bjarnason, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands</li> <li>Alda Þrastardóttir, tilnefnd af Ferðamálastofu</li> <li>Hildur Harðardóttir, tilnefnd af Umhverfisstofnun</li> <li>Hólmfríður Þorgeirsdóttir, tilnefnd af Embætti landlæknis</li> <li>Arnljótur Bjarki Bergsson, tilnefndur af Matís ohf.</li> <li>Grímur E. Ólafsson, tilnefndur af Matvælastofnun</li> <li>Einar Gunnar Guðmundsson, tilnefndur af Landbúnaðarklasanum</li> <li>Kristín María Sigþórsdóttir, tilnefnd af Hönnunarmiðstöð Íslands</li> <li>Heiðrún Lind Marteinsdóttir, tilnefnd af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi</li> <li>Benedikt Benediktsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Guðný Káradóttir, tilnefnd af Íslandsstofu.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Samráðshópur vegna EES-mála á sviði almannatrygginga<p>Samráðshópi vegna EES-mála á sviði almannatrygginga er ætlað að vera vinnu- og samráðsvettvangur og er markmiðið með stofnun hópsins að efla samráð ráðuneytanna og auka aðkomu sérfræðinga á þessu sviði.</p> <p>Hlutverk hópsins er meðal annars að undirbúa innleiðingu nýrra ESB-gerða um almannatryggingar og breytingar á viðauka VI við EES-samninginn, fjalla um mál á dagskrá framkvæmdaráðs ESB um almannatryggingar og EFTA-vinnuhóps um almannatryggingar auk annarra verkefna.</p> <h4>Samráðshópinn skipa</h4> <ul> <li>Hildur Sverrisdóttir Röed, skipuð af velferðarráðherra, formaður</li> <li>Steinunn Margrét Lárusdóttir, skipuð af velferðarráðherra</li> <li>Haraldur Steinþórsson, tiln. af fjármálaráðuneyti</li> <li>Esther Sigurðardóttir, tiln. af ríkisskattstjóra</li> <li>Halla Björk Erlendsdóttir, tiln. af Sjúkratryggingum Íslands</li> <li>Ragna Haraldsdóttir, tiln. af Tryggingastofnun ríkisins</li> <li>Unnur Sverrisdóttir, tiln. af Vinnumálastofnun</li> </ul> <div> <em> </em> </div> <div> <em>Samráðshópurinn var skipaður 19. janúar 2009.</em></div> <br />VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Samráðshópur vegna móttöku flóttafólks<p>Samkvæmt 12. gr. viðmiðunarreglna flóttamannanefndar, dags. 10. maí 2013, um móttöku og aðstoð við hópa flóttafólks, skipar ráðherra samráðshóp vegna stuðnings og aðlögunar við flóttafólk í hvert sinn sem gerður er samningur við nýtt sveitarfélag, sbr. 11. gr. Verkefni samráðshópsins er að tryggja sem best samræmi og samhæfingu vegna móttöku og aðstoðar við flóttafólkið og greitt flæði upplýsinga til flóttamannanefndarinnar og ráðuneytisins.</p> <h4>Samráðshópinn skipa</h4> <ul> <li>Linda Rós Alfreðsdóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Rannveig Einarsdóttir, tiln. af Hafnarfjarðarbæ</li> <li>Kristján Sturluson, tiln. af Hafnarfjarðarbæ</li> <li>Eiríkur Björn Björgvinsson, tiln. af Akureyrarbæ</li> <li>Sigríður Stefánsdóttir, tiln. af Akureyrarbæ</li> <li>Anna Klara Georgsdóttir, tiln. af Kópavogsbæ</li> <li>Björg Baldursdóttir, tiln. af Kópavogsbæ</li> <li>Hafsteinn Jakobsson, tiln. af Rauða krossinum á Akureyri</li> <li>Hildur Tryggvadóttir Flóvenz, tiln. af Rauða krossinum í Hafnarfirði og Garðabæ</li> <li>Silja Ingólfsdóttir, tiln. af Rauða krossinum í Kópavogi</li> <li>Atli Viðar Thorstensen, tiln. af Rauða krossinum á Íslandi</li> </ul> <p>Skipaður af félags- og húsnæðismálaráðherra 29. febrúar 2016 til eins árs.</p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Samráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi<span></span> <p><span>Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1998087.html">7. gr. laga um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi</a></span><span>, skal sérstök samráðsnefnd sem skipuð er fulltrúum eftirlitsskyldra aðila starfa í tengslum við Fjármálaeftirlitið.</span></p> <p><span>Ráðherra skipar í samráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila til þriggja ára í senn eftir tilnefningum eftirlitsskyldra aðila. Í nefndinni eiga sæti þrír menn tilnefndir af Samtökum banka og verðbréfafyrirtækja, einn tilnefndur af Sambandi íslenskra sparisjóða, einn tilnefndur af Sambandi íslenskra tryggingafélaga, einn tilnefndur af Landssamtökum lífeyrissjóða og einn maður tilnefndur sameiginlega af félögum og einstaklingum sem stunda miðlun vátrygginga, Kvótaþingi Íslands, Verðbréfaþingi Íslands og Verðbréfaskráningu Íslands.</span></p> <p><span>&nbsp;,</span><strong>Í nefndinni sitja (skipuð 2017-2020):&nbsp;,</strong></p> <ul> <li><span> Helgi Bjarnason, tilnefndur af Samtökum fjármálafyrirtækja</span></li> <li><span>Íris Ösp Björnsdóttir, tilnefnd af hálfu annarra eftirlitsskyldra aðila</span></li> <li><span>Jón Guðni Ómarsson, tilnefndur af Samtökum fjármálafyrirtækja</span></li> <li><span>Katrín Júlíusdóttir, tilnefnd af Samtökum fjármálafyrirtækja</span></li> <li><span>Þórey Sigríður Þórðardóttir, tilnefnd af landssamtökum lífeyrissjóða</span></li> </ul>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Samráðsnefnd gjaldskyldra aðila samkvæmt lögum um gjaldtöku vegna umboðsmanns skuldara<p>Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2011166.html">3. gr. laga nr. 166/2011, um greiðslu kostnaðar við rekstur umboðsmanns skuldara,</a> skal ráðherra skipa fjögurra manna samráðsnefnd gjaldskyldra aðila samkvæmt tilnefningum til þriggja ára í senn. Hlutverk samráðsnefndarinnar er að fjalla um skýrslu umboðsmanns skuldara skv. 2. gr. og skila áliti um skýrsluna til umboðsmanns skuldara.</p> <h4>Nefndina skipa</h4> <ul> <li>Soffía Guðmundsdóttir, tiln. af Íbúðalánasjóði</li> <li>Óskar Magnússon, tiln. af Landssamtökum lífeyrissjóða</li> <li>Guðrún Gunnarsdóttir, tiln. af Samtökum fjármálafyrirtækja</li> <li>Yngvi Örn Kristinsson, tiln. af Samtökum fjármálafyrirtækja</li> </ul> <p><em>Skipuð af félags- og húsnæðismálaráðherra 1. september 2015 til þriggja ára.</em></p> "VelferðarráðuneytiðFastanefndir
Samráðsnefnd leik- og grunnskóla 2014-2018Nefndarmenn: <br /> Formaður: Arnór Guðmundsson,<br /> Björk Óttarsdóttir,<br /> Guðni Olgeirsson,<br /> Sigríður Lára Ásbergsdóttir,<br /> Sigurrós Kristinsdóttir,: Anna Margrét Sigurðardóttir,<br /> Haraldur Freyr Gíslason,<br /> Ingibjörg Kristleifsdóttir,<br /> Ólafur Loftsson,<br /> Svanhildur María Ólafsdóttir,<br /> Klara Eiríka Finnbogadóttir,<br /> Ragnar Þorsteinsson,<br /> Svandís Ingimundardóttir,<br /> Valgerður Freyja Ágústsdóttir,<br /> Ólöf Kristín Sívertsen,Varamaður: Ragnar Ólason,Varamaður: Hlíf Böðvarsdóttir,Varamaður: Fjóla Þorvaldsdóttir,Varamaður: Guðbjörg Ragnarsdóttir,Varamaður: Sigurður Sigurjónsson,Varamaður: Ingileif Ástvaldsdóttir,Varamaður: Auður Árný Stefánsdóttir,Varamaður: Bjarni Ómar Haraldsson,Varamaður: Guðjón Bragason,Varamaður: Þóra Björg Jónsdóttir,Varamaður: Sigríður Anna Guðjónsdóttir,<br /> Arnór Guðmundsson,<br /> Helgi Grímsson,Varamaður: Guðlaug Sturlaugsdóttir,Varamaður: Vigdís Ósk Häsler Sveinsdóttir,Varamaður: Þóra Björk JónsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Samráðsnefnd ríkis og sveitarfélaga um efnahagsmálSamkvæmt erindisbréf samráðsnefndar ríkis og sveitarfélaga frá 28. ágúst 2009 er nefndinni ætlað að: <br /> <ul> <li>afla ýmissa gagna um stöðu efnahagsmála og greina þróun þeirra</li> <li>fjalla um og greina áhrif af ýmsum forsendum í þjóðhagsspá á fjármál sveitarfélaga</li> <li>veita umsagnir á fjármálalegum samskiptum ríkis og sveitarfélaga</li> <li>vinna að samhæfingu í fjármálastjórn opinberra aðila, ásamt því að vinna að sameiginlegum ramma fyrir skuldastýringu opinberra aðila og fyrirtækja í eigu þeirra</li> <li>þróa aðferðir og líkön fyrir ríki og sveitarfélögum til að spá fyrir um áhrif efnahagslegra aðstæðna á fjármál hins opinbera</li> <li>vera sveitarfélögum og ríki til ráðgjafar um fjármálalegar og efnahagslegar forsendur fjárhagsáætlana og annarra áætlanagerðar</li> <li>fjalla um álitamál sem upp kunna að koma vegna kostnaðarmats lagafrumvarpa og reglugerða sem áhrif hafa á fjármál sveitarfélaga</li> <li>skila greinagerð um efnahagsmál og þróun í fjármálum ríkis og sveitarfélaga</li> <li>skila mati á stöðu og þróun fjármála ríkis og sveitarfélaga og skila formlega skoðun sinni á helstu forsendum fyrir fjárhagsáætlunargerð sveitarfélaga.</li> </ul> <strong><br /> </strong> <strong>Nefndin er þannig skipuð:</strong> <br /> <br /> <strong>Frá ríki:</strong><br /> <ul> <li>Jóhann Rúnar Björgvinsson, fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li>Högni Haraldsson, fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li>Guðrún Þórdís Guðmundsdóttir, fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li>Bergur Sigurjónsson, innanríkisráðuneytinu</li> </ul> <p><em><strong>Frá sveitarfélögum:</strong></em></p> <ul> <li>Benedikt Þór Valsson, frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Birgir Björn Sigurjónsson, sviðsstjóri hjá Reykjavíkurborg</li> <li>Sigurður Snævarr, frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> </ul> <p>&nbsp,</p>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðFastanefndir
Samráðsnefnd til undirbúnings ráðstefnu í tilefni aldarafmælis Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO) árið 2019<span style="font-family: Times New Roman; font-size: 13px;"></span> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Hlutverk samráðsnefndarinnar er að móta skipulag og dagskrá afmælisráðstefnunnar í samvinnu við norræna samstarfsaðila sem fjalla um málefni ILO, Skrifstofu norrænu ráðherranefndarinnar, Alþjóðavinnumálastofnunina, samtök á vinnumarkaði og aðra hlutaðeigandi hagsmunaaðila. Ríkisstjórnir aðildarríkja ILO, í samstarfi við samtök aðila vinnumarkaðarins og annarra hlutaðeigandi samtaka, eru hvattar til þess að efna innanlands til umræðna um eftirtalin atriði; þróun atvinnulífsins og samfélagsins, atvinnusköpun – einnig í þágu þeirra sem standa höllum fæti á vinnumarkaði, breytingar á skipulagi vinnunnar vegna nýrrar tækni, tengsl atvinnurekenda og launafólks, réttindi og skyldur, form á reglusetningum o.fl. Lokaþáttur verkefnisins verður ráðstefna, haldin í Reykjavík 4. apríl 2019.  </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Nefndina skipa: </p> <ul> <li dir="LTR">Gylfi Kristinsson, án tilnefningar, formaður</li> <li dir="LTR">Kristín Þóra Harðardóttir, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> <li dir="LTR">Inga Rún Ólafsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga </li> <li dir="LTR">Magnús M. Norðdahl, tiln. af Alþýðusambandi Íslands </li> <li>Sonja Ýr Þorbergsdóttir, tiln. af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja</li> </ul> <p>Skipuð af félags- og jafnréttismálaráðherra 1. nóvember 2017</p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Samráðsnefnd um húsnæðismál byggð á samkomulagi milli ríkis og sveitarfélaga<p>Félags- og húsnæðismálaráðherra skipar samráðsnefnd um húsnæðismál byggð á samkomulagi milli ríkis og sveitarfélaga um endurskoðaða verka- og kostnaðarskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga vegna breytinga á fyrirkomulagi húsnæðisstuðnings við leigjendur og leiðbeinandi reglur velferðarráðuneytisins um sérstakan húsnæðisstuðning og úthlutun félagslegs íbúðarhúsnæðis sveitarfélaga. </p> <h4>Samráðsnefndina skipa</h4> <ul> <li> <p>Ellý Alda Þorsteinsdóttir, án tilnefningar, formaður</p> </li> <li> <p><span>Jón Viðar Pálmason</span>, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</p> </li> <li> <p>Tryggvi Þórhallsson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</p> </li> <li> <p>Steinunn Sigvaldadóttir, tiln. af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</p> </li> </ul> <p>Skipuð af félags- og húsnæðismálaráðherra 6. september 2016</p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Samráðsnefnd um stórslysavarnir í iðnaði<p>Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1980046.html#G51a">3. mgr. 51. gr. a. laga um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, nr. 46/1980</a>, með síðari breytingum, skal velferðarráðherra skipa sérstaka samráðsnefnd um stórslysavarnir í iðnaði sem skipuð skal fulltrúum samkvæmt tilnefningum frá <a href="http://www.almannavarnir.is/">Almannavörnum ríkisins</a>, <a href="http://www.mannvirkjastofnun.is/brunavarnir/">Brunamálastofnun</a>, <a href="http://www.umhverfisstofnun.is/">Umhverfisstofnun</a> og <a href="http://www.vinnueftirlit.is/" target="_blank">Vinnueftirliti ríkisins</a>. Fulltrúi Vinnueftirlits ríkisins veitir samráðsnefndinni formennsku og sér um að kalla nefndina saman.</p> <h4>Samráðsnefndina skipa</h4> <ul> <li>Eyjólfur Sæmundsson, tiln. af Vinnueftirliti ríkisins, formaður</li> <li>Guðmundur Gunnarsson, tiln. af Mannvirkjastofnun</li> <li>Guðrún Jóhannesdóttir, tiln. af Ríkislögreglustjóra</li> <li>Halla Einarsdóttir, tiln. af Umhverfisstofnun</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Svava Jónsdóttir, tiln. af Vinnueftirliti ríkisins</li> <li>Inga Þórey Óskarsdóttir, tiln. af Mannvirkjastofnun</li> <li>Ágúst Gunnar Gylfason, tiln. af Ríkislögreglustjóra</li> <li>Einar Halldórsson, tiln. af Umhverfisstofnun<br /> <br /> </li> </ul> <p><em>Samráðsnefndin er skipuð af félags- og jafnréttismálaráðherra frá 1. september 2017 til 31. ágúst 2021.</em></p> <br /> <br /> "VelferðarráðuneytiðFastanefndir
Samráðsnefnd um Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga<p>Samráðsnefndin er skipuð skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/138a/2008160.html#G2">2. gr. laga um þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga, nr. 160/2008</a>.</p> <p>Hlutverk nefndarinnar er að vera velferðarráðherra og forstjóra Þjónustu- og þekkingarmiðstöðvar fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga til ráðgjafar um fagleg málefni og gjaldtöku.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Helgi Hjörvar, skipaður af velferðarráðherra, formaður</li> <li>Guðrún Sigurjónsdóttir, skipuð af velferðarráðherra</li> <li>Kristinn Halldór Einarsson, tiln. af Blindrafélaginu</li> <li>Bryndís Snæbjörnsdóttir, tiln. af Daufblindrafélagi Íslands</li> <li>Ragnheiður Bóasdóttir, tiln. af mennta- og menningarmálaráðuneyti</li> <li>Garðar Páll Vignisson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Þór Garðar Þórarinsson, skipaður af velferðarráðherra</li> <li>Gunnar Alexander Ólafsson, skipaður af velferðarráðherra</li> <li>Ágústa Eir Gunnarsdóttir, tiln. af Blindrafélaginu</li> <li>Friðgeir Jóhannesson, tiln. af Daufblindrafélagi Íslands</li> <li>Guðni Olgeirsson, tiln. af mennta- og menningarmálaráðuneyti</li> <li>Svanlaug Guðnadóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> </ul> <p> </p> <p><em>Samráðsnefndin var skipuð 4. mars 2009.</em></p> <br /> <br /> "VelferðarráðuneytiðFastanefndir
Samráðsvettvangur um aukna hagsældForsætisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Samráðsvettvangur um mótun stefnu í úrgangsstjórnun<p>Skipaður 14. október 2013<br /> Samráðsvettvangnum er ætlað að efla samstarf á sviði úrgangsstjórnunar og stuðla að virku samráði við hagsmunaaðila við mótun stefnu í úrgangsstjórnun. Með samráðsvettvangnum gefst tækifæri á að ræða úrgangsstjórnun í víðu samhengi og velta upp hugmyndum og/eða tillögum sem nýtast við frekari stefnumótun af hálfu ráðuneytisins á þessu sviði. Gert er ráð fyrir að í samráðsvettvanginum verði rætt um landsáætlun um meðhöndlun úrgangs fyrir tímabilið 2013-2024, sem gefin var út í apríl sl. og hvernig tillögum sem þar koma fram verði best fylgt eftir. Jafnframt er gert ráð fyrir að fjallað verði um önnur tilfallandi atriði í úrgangsstjórnun.</p> <p><strong>Án tilnefningar</strong><br /> Laufey Helga Guðmundsdóttir, formaður</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</strong><br /> Lúðvík E. Gústafsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Úrvinnslusjóðs</strong><br /> Ólafur Kjartansson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins</strong><br /> Pétur Reimarsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða á Íslandi</strong><br /> Rósa Magnúsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Neytendasamtakanna</strong><br /> Þuríður Hjartardóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka verslunar og þjónustu</strong><br /> Lárus M.K. Ólafsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Fenúr</strong><br /> Hafsteinn H. Gunnarsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Umhverfisstofnunar</strong><br /> Gunnlaug Einarsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka iðnaðarins</strong><br /> Bryndís Skúladóttir</p>Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Samstarfshópur um aðgerðaráætlun í loftslagsmálum<p>Skipaður 20. janúar 2011</p> <p>Nefndin hefur það hlutverk að hafa umsjón með að aðgerðaáætlun í loftslagsmálum og lykilverkefnum hennar sé hrint í framkvæmd, setja ný verkefni á fót eftir atvikum og veita umhverfisráðherra reglulega skýrslugjöf og ráðgjöf um eftirfylgni aðgerðaáætlunarinnar og skuldbindinga Íslands í loftslagsmálum.</p> <p><b>Án tilnefningar<br> </b>Helga Barðadóttir, formaður</p> <p><b>Samkvæmt tilnefningu forsætisráðuneytis<br> </b>Sigrún Ólafsdóttir</p> <p><b>Samkvæmt tilnefningu fjármálaráðuneytis<br> </b>Sigurður Guðmundsson</p> <p><b>Samkvæmt tilnefningu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis<br> </b>Erla Sigríður Gestsdóttir</p> <p><b>Samkvæmt tilnefningu innanríkisráðuneytis<br> </b>Ásta Þorleifsdóttir</p> <p><b>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga<br> </b>Eygerður Margrétardóttir</p>Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Samstarfsnefnd ráðuneyta um mótun langtímanýtingarstefnu fyrir fiskistofna og eftir atvikum aðrar lifandi auðlindir hafsins<p>Skipuð 10. júní 2014</p> <div> Nefndin er skipuð skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1965064.html">lögum nr. 64/1965</a> um rannsóknir í þágu atvinnuveganna. </div> <div> Nefndin skal leita faglegs stuðnings Hafrannsóknastofnunar og gangast fyrir skipulegu samráði við fulltrúa atvinnugreinarinnar við mótun langtímanýtingarstefnu og vera þeim ráðherra sem fer með sjávarútvegsmál til ráðgjafar. Hafrannsóknastofnun skal móta rannsóknastefnu og veita ráðgjöf um nýtingu á grundvelli opinberrar nýtingastefnu þegar hún liggur fyrir. </div> <div> <br /> </div> <div> <strong>Án tilnefningar</strong><br /> Guðrún Marteinsdóttir, prófessor við HÍ </div> <div> Hugi Ólafsson skrifstofustjóri í umhverfis- og auðlindaráðuneyti </div> <div> <br /> </div> <div> <strong>Samkvæmt tilnefningu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis</strong><br /> Jóhann Sigurjónsson, forstjóri Hafrannsóknastofnunar </div> <div> Sigurgeir Þorgeirsson, sérfræðingur í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti </div>"Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðFastanefndir
Samstarfsnefnd um atvinnumál útlendinga<p>Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2002097.html#G35">35. gr. laga um atvinnuréttindi útlendinga, nr. 97/2002</a>, með síðari breytingum, skipar velferðarráðherra samstarfsnefnd sem hefur það hlutverk að fjalla um almenn atvinnumál varðandi útgáfu atvinnuleyfa og umsóknir um atvinnuleyfi fyrir hópa útlendinga.</p> <h4>Samstarfsnefndina skipa</h4> <ul> <li>Bjarnheiður Gautadóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Halldór Grönvold, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Ragnar Árnason, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Þorsteinn Gunnarsson, tiln. af Útlendingastofnun</li> <li>Unnur Sverrisdóttir, tiln. af Vinnumálastofnun</li> </ul> <h4>Varamenn:</h4> <ul> <li>Hanna Sigr. Gunnsteinsdóttir, án tilnefningar, varaformaður</li> <li>Þorbjörn Guðmundsson, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Hrafnhildur Stefánsdóttir, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Kristín Völundardóttir, tiln. af Útlendingastofnun</li> <li>Gissur Pétursson, tiln. af Vinnumálastofnun</li> </ul> <p><em>Samstarfsnefndin var skipuð 7. mars 2007.</em><br /> <br /> </p> <br /> <br /> "VelferðarráðuneytiðFastanefndir
Samstarfsnefnd um bætta umgengni um auðlindir sjávar<p>Hlutverk nefndarinnar er að bæta umgengni um nytjastofna sjávar og stuðla að því að þeir verði nýttir með sjálfbærum hætti er tryggi til langs tíma hámarksafrakstur fyrir íslensku þjóðina. Nefndin skal þannig huga að þáttum er stuðlað geta að betri umgengni um auðlindir sjávar, s.s. áhrifum veiða eða veiðarfæra á lífríkið. </p> <p>Í þessu skyni er nefndinni falið að meta að hvaða leyti núverandi aðferðir við veiðar leiði til óæskilegs aukaafla og með hvaða hætti megi bæta nýtingu hans. Nefndin skal einnig leggja mat á brottkast sjávarafla á hverjum tíma og viðeigandi úrræði vegna slíkra brota. Nefndin skal jafnframt kynna sér veiðarfæratilraunir og þróun veiðarfæra og gera tillögur um með hvaða hætti megi breyta reglum til að auka kjörhæfni þeirra. Þá er nefndinni falið að kanna hvernig unnt sé að auka virkni veiðieftirlits með framangreindum þáttum.<br /> <br /> Í nefndinni eiga sæti: </p> <ul> <li>Kristján Þórarinsson, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi, skipaður formaður</li> <li>Árni Bjarnason, tilnefndur af Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands</li> <li>Brynhildur Benediktsdóttir, tilnefnd af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra&nbsp;</li> <li>Áslaug Eir Hólmgeirsdóttir, tilnefnd af Fiskistofu</li> <li>Guðmundur Þórður Ragnarsson, tilnefndur af VM - Félagi vélstjóra og málmtæknimanna</li> <li>Axel Helgason, tilnefndur af Landssambandi smábátaeigenda</li> <li>Valmundur Valmundsson, tilnefndur af Sjómannasambandi Íslands</li> <li>Klara Björg Jakobsdóttir, tilnefnd af Hafrannsóknastofnun</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Samstarfsnefnd um hatursorðfæri á netinu<br /> Björg Jónsdóttir,<br /> Natan Kolbeinsson,<br /> Ragnheiður Sigurðardóttir,Nefndarmenn: <br /> Formaður: Guðberg Konráð JónssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Samstarfsnefnd um lánsfjármál ríkissjóðs<span></span> <p><span>Nefndin skal vera vettvangur skoðanaskipta um stöðu og horfur á fjármagnsmörkuðum og um lánamál og lántökuáform ríkissjóðs innanlands og erlendis. Nefndinni er einnig ætlað að stuðla að umbótum á innlendum lánamarkaði eftir því sem hún telur tilefni til. Nefndin starfar samkvæmt 6. kafla samnings milli fjármálaráðuneytis og Seðlabanka Íslands um lánaumsýslu ríkissjóðs frá 18.10.2010.</span><span> Nefndin gerir tillögu til fjármála- og efnahagsráðuneytis um fjármögnunar- og skuldastýringastefnu til millilangs tíma (e. medium-term debt management strategy). Fjármögnunar- og skuldastýringarstefna skal liggja fyrir á hverjum tíma og útdráttur úr stefnunni kynntur fyrir markaðsaðilum. Nefndin gerir tillögu til fjármálaráðuneytis um form og tilhögun einstakra verðbréfaflokka, tímalengd, stærð, tilhögun viðskiptavaktar og útboðsfyrirkomulags. Þá leggur nefndin fram tillögur um viðmið til áhættustýringar á skuldasafni ríkissjóðs á innlendum og erlendum mörkuðum. Nefndin tekur til umfjöllunar og afgreiðslu tillögur að útgáfuáætlun ríkissjóð á innlendum og erlendum mörkuðum og aðgerðir ríkissjóðs á lánamörkuðum. Áætlunin tiltekur útgáfumagn tiltekins tímabils, útgáfudaga og fyrirhugaðar aðgerðir í lánamálum á því tímabili sem áætlunin nær til. Áætlunin skal staðfest af fjármálaráðuneytinu og síðan kynnt markaðsaðilum.</span></p> <p><strong><span>Í nefndinni sitja (ótímabundinn skipunartími):</span></strong></p> <ul> <li><span>Sigurður H. Helgason, formaður, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> <li><span>Björgvin S Sighvatsson, tilnefndur af Seðlabanka Íslands</span></li> <li><span>Esther Finnbogadóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> <li><span>Högni Haraldsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> <li>Laufey Birna Ómarsdóttir, tilnefnd af Seðlabanka Íslands</li> <li>Sigurður Sturla Pálsson, tilnefndur af Seðlabanka Íslands</li> </ul>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Samstarfsnefnd um líffræðilegan fjölbreytileika<p>Nefndin skipuð 18. feb. 1998</p> <p>Ísland gerðist aðili að samningi um líffræðilega fjölbreytni hinn 11. desember 1994. Markmið samningsins er að vernda líffræðilega fjölbreytni og að stuðla að sjálfbærri nýtingu lifandi náttúruauðlinda. Í ljósi þess að ákvæði samningsins varða verksvið fleiri ráðuneyta.</p> <p>Hlutverk nefndarinnar er að:</p> <p>1. Gera tillögur til ráðuneytisins um þátttöku í þróun samningsins og áherslur íslenskra stjórnvalda í því sambandi.</p> <p>2. Fylgjast með umræðum og tillögugerð innan samningsins og gera tillögur um afstöðu íslenskra stjórnvalda til þeirra.</p> <p>3. Gera tillögur um nauðsynlega þátttöku í alþjóðlegu starfi sem tengist samningnum.</p> <p>4. Fara yfir ákvarðanir sem eru teknar innan samningsins og gera tillögur um framfylgd þeirra hér á landi.</p> <p></p> <p><b>Án tilnefningar<br></b>Sigurður Ármann Þráinsson, formaður<br>Trausi Baldursson</p> <p><b>Samkvæmt tilnefningu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis<br></b>Ásta Einarsdóttir</p> <p><b>Samkvæmt tilnefningu utanríkisráðuneytis<br></b>Hrund Hafsteinsdóttir</p> <br> <br>Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Samstarfsnefnd um málefni aldraðra<p>Samstarfsnefnd um málefni aldraðra starfar á grundvelli <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1999125.html">4. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999</a>, en samkvæmt greininni skipar ráðherra fimm manna samstarfsnefnd um málefni aldraðra eftir hverjar almennar alþingiskosningar.</p> <p>Samkvæmt 5. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999, með þeirri breytingu á lögunum sem gerð var í desember 2013, eru verkefni samstarfsnefndar um málefni aldraðra að vera ráðherra og ríkisstjórn til ráðuneytis um málefni aldraðra og að vera tengiliður milli ráðuneyta, stofnana og samtaka sem starfa að málefnum aldraðra.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li> Elín Jóhannsdóttir, án tilnefningar, formaður </li> <li> Guðmundur Einarsson, án tilnefningar </li> <li> Rannveig Einarsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga </li> <li> Haukur Ingibergsson, tiln. af Landssambandi eldri borgara </li> <li> Anna Birna Jensdóttir, tiln. af Öldrunarráði Íslands. </li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li> Sigrún Aspelund, án tilnefningar, varaformaður </li> <li> Guðmundur Fylkisson, án tilnefningar </li> <li> Aðalsteinn Sigfússon, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga </li> <li> Jóna Valgerður Kristjánsdóttir, tiln. af Landssambandi eldri borgara </li> <li> Berglind Magnúsdóttir, tiln. af Öldrunarráði Íslands. </li> </ul> <p><em>Samstarfsnefndin er skipuð af félags- og húsnæðismálaráðherra frá 25. júní 2014 til næstu alþingiskosninga.</em></p> "VelferðarráðuneytiðFastanefndir
Samstarfsnefnd um málefni Alþjóðavinnumálastofnunarinnar<h4>Samstarfsnefndina skipa</h4> <ul> <li>Gylfi Kristinsson, skipaður af velferðarráðherra, formaður</li> <li>Magnús M. Norðdahl, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Kristín Þóra Harðardóttir, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li> Eva Margrét Kristinsdóttir, án tilnefningar </li> <li> Maríanna Traustadóttir, tiln. af Alþýðusambandi Íslands </li> <li> Ragnar Árnason, tiln. af Samtökum atvinnulífsins. </li> </ul> <h4> Áheyrnarfulltrúar</h4> <ul> <li>Inga Rún Ólafsdóttir, tiln. sameiginlega af Sambandi íslenskra sveitarfélaga og fjármála- og efnahagsráðuneytinu </li> <li>Sonja Ýr Þorbergsdóttir, tiln. af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja </li> </ul> <h4>Varamenn áheyrnarfulltrúa</h4> <ul> <li>Kristrún Einarsdóttir, tiln. sameiginlega af Sambandi íslenskra sveitarfélaga og fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li>Kristinn Bjarnason, tiln. af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja</li> </ul> <p> <em>Skipun samstarfsnefndarinnar er ótímabundin.</em></p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Samstarfsnefnd um málefni þjóðlendna<p>Samstarfsnefnd um málefni þjóðlendna starfar samkvæmt&nbsp; <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1998058.html#G4M1" target="_blank">4. gr. laga nr. 58/1998</a>, um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta.&nbsp;Nefndin er forsætisráðherra til aðstoðar við stjórn og ráðstöfun réttinda innan þjóðlendna. Jafnframt skal nefndin árlega gera tillögur til forsætisráðherra um ráðstöfun tekna af réttindum innan þjóðlendna, sbr. 4. mgr. 3. gr. s.l.</p> <ul> <li>Sigurður Örn Guðleifsson, sérfræðingur, sem jafnframt er formaður, samkvæmt tilnefningu forsætisráðherra</li> <li>Björn Helgi Barkarson, sérfræðingur,&nbsp;samkvæmt tilnefningu umhverfis- og auðlindaráðherra&nbsp;</li> <li>Dagbjört Jónsdóttir, sveitarstjóri, samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Jóhannes Finnur Halldórsson, sérfræðingur, samkvæmt tilnefningu innanríkisráðherra</li> <li>Ólafur Egill Jónsson, sérfræðingur, samkvæmt tilnefningu atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra&nbsp;</li> <li>Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri, samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</li> </ul> <p>Regína Sigurðardóttir, sérfræðingur í forsætisráðuneytinu er ritari nefndarinnar. </p> <p>Hér að neðan má sjá yfirlit yfir fundi samstarfsnefndar um málefni þjóðlendna veturinn 2017-2018:</p> <ul> <li>Þriðjudaginn 12. september 2017 </li> <li>Þriðjudaginn 17. október 2017</li> <li>Þriðjudaginn 14. nóvember 2017</li> <li>Þriðjudaginn 12. desember 2017 </li> <li>Þriðjudaginn 16. janúar 2018 </li> <li>Þriðjudaginn 13. febrúar 2018 </li> <li>Þriðjudaginn 13. mars 2018 </li> <li>Þriðjudaginn 17. apríl 2018 </li> <li>Þriðjudaginn 29. maí 2018 </li> </ul> <p>Ath. birt með fyrirvara um breytingar.</p> Sjá einnig: <ul> <li><a href="/default.aspx?PageID=fae1eaf2-81a9-11e6-80c8-005056bc217f">Um þjóðlendur</a></li> <li><a href="http://obyggdanefnd.is/" target="_blank">Óbyggðanefnd</a></li> </ul>ForsætisráðuneytiðFastanefndir
Samstarfsnefnd um ný lyf<span></span> <p>Ríkisstjórnin samþykkti á fundi sínum þann 17. febrúar sl. tillögu um að fela fjármála- og efnahagsráðherra í samráði við heilbrigðisráðherra að tryggja aukið fjármagn til lyfjamála til innleiðingar nýrra lyfja á þessu ári og verður verkefni þeirra m.a. að leggja mat á fjárþörfina og umfang vandans. Til að fylgja málinu eftir og tryggja nauðsynlegt fjármagn til innleiðingar nýrra lyfja hjá lyfjagreiðslunefnd hafa heilbrigðisráðherra og fjármálaráðherra ákveðið að skipa samstarfsnefnd ráðuneytanna til eins árs þar sem í eigi sæti aðstoðarmenn ráðherranna ásamt embættismönnum sem að þessum málum koma.</p> <p><strong>Samstarfsnefndina skipa</strong></p> <ul> <li>Sigrún Gunnarsdóttir, aðstoðarmaður heilbrigðisráðherra, formaður</li> <li>Gylfi Ólafsson, aðstoðarmaður fjármála- og efnahagsráðherra</li> <li>Einar Magnússon, fulltrúi heilbrigðisráðherra</li> <li>Margrét Björk Svavarsdóttir, fulltrúi fjármála- og efnahagsráðherra</li> <li>Steinunn Sigvaldadóttir, fulltrúi fjármála- og efnahagsráðherra</li> <li>Unnur Ágústsdóttir, fulltrúi heilbrigðisráðherra</li> </ul> <p>Skipuð af heilbrigðisráðherra 3. júlí 2017 til eins árs.</p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Samstarfsnefnd um opinberar framkvæmdir<span></span> <p><span>Nefndin hefur það hlutverk að leiða saman sjónarmið eignaraðila opinberra framkvæmda á undirbúnings- og framkvæmdastigi og rannsaka frumathugun og áætlunargerð sem er undanfari verklegrar framkvæmdar. Nefndin fylgist að öðru leyti með framkvæmd hinnar fjármálalegu hliðar opinberra framkvæmda. Nefndin starfar samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2001084.html">18.grein laga um skipan opinberra framkvæmda</a>.</span></p> <p><strong><span>Nefndarmenn:</span></strong><span><br /> </span><span>Í nefndinni eiga sæti: Formaður fjárlaganefndar Alþingis eða sérstaklega tilnefndur fulltrúi nefndarinnar, forstjóri Framkvæmdasýslu ríkisins og ráðuneytisstjóri fjármála- og efnahagsráðuneytis,&nbsp,sem er formaður nefndarinnar.</span></p>"Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Samstarfsnefnd um sóttvarnir<p>Samstarfsnefnd um sóttvarnir er skipuð skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1997019.html#G11">2. mgr. 11. gr. sóttvarnalaga, nr. 19/1997, með síðari breytingum</a>. Hlutverk samstarfsnefndarinnar er að afla nauðsynlegra gagna og hafa yfirumsjón með nauðsynlegum aðgerðum til að meta og uppræta smithættu eða hættu sem stafar af dýrum, matvælum, starfsemi, vatni, skolplögnum, loftræstingu eða öðru í umhverfinu sem getur dreift smitnæmum sjúkdómsvöldum, eiturefnum eða geislavirkum efnum sem ógna heilsu manna.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li> Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir, formaður </li> <li> Kjartan Guðnason, tiln. af Geislavörnum ríkisins </li> <li> Dóra S. Gunnarsdóttir, tiln. af Matvælastofnun </li> <li> Sigurborg Daðadóttir, tiln. af Matvælastofnun </li> <li>Elísabet Pálmadóttir, tiln. af Umhverfisstofnun </li> <li> Guðmundur Bjarki Ingvarsson, tiln. af Umhverfisstofnun </li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li> Guðrún Sigmundsdóttir, yfirlæknir </li> <li> Elísabet Dolinda Ólafsdóttir, tiln. af Geislavörnum ríkisins </li> <li> Kjartan Hreinsson, tiln. af Matvælastofnun </li> <li> Konráð Konráðsson, tiln. af Matvælastofnun </li> <li> Björn Gunnlaugsson, tiln. af Umhverfisstofnun </li> <li> Gunnlaug H. Einarsdóttir, tiln. af Umhverfisstofnun </li> </ul> <p> <em>Nefndin er skipuð af heilbrigðisráðherra frá 2. júlí 2016 til 1. júlí 2020.</em></p> "VelferðarráðuneytiðFastanefndir
Samstarfsnefnd um tónlistarfræðslu 2015-2019Nefndarmenn: <br /> Formaður: Íva Sigrún Björnsdóttir,<br /> Júlíana Rún Indriðadóttir,<br /> Sigfríður Björnsdóttir,<br /> Sigrún Grendal Jóhannesdóttir,<br /> Varaformaður: Björg Pétursdóttir,Varamaður: Guðjón Bragason,Varamaður: Ingunn Ósk Sturludóttir,Varamaður: Sigurður Sævarsson,<br /> Sigurður Hjörtur Flosason,Varamaður: Freyja GunnlaugsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Samstarfsráð um símenntun og starfsþróun kennaraNefndarmenn: <br /> Formaður: Sigurjón Mýrdal,<br /> Björk Óttarsdóttir,<br /> Guðni Olgeirsson,<br /> Kristín Runólfsdóttir,<br /> Hulda Karen Daníelsdóttir,<br /> Þorsteinn Hjartarson,<br /> Þórður Kristjánsson,<br /> Ingibjörg Margrét Gunnlaugsdóttir,<br /> Aðalheiður Steingrímsdóttir,<br /> Guðbjörg Ragnarsdóttir,<br /> Anna María Gunnarsdóttir,<br /> Sigrún Grendal Jóhannesdóttir,<br /> Haraldur Árni Haraldsson,<br /> Ingibjörg Kristleifsdóttir,<br /> Hjördís Þorgeirsdóttir,<br /> Svanhildur María Ólafsdóttir,<br /> Magnús Þorkelsson,<br /> Jón Torfi Jónasson,<br /> Birna María Brattberg Svanbjörnsdóttir,<br /> Kristín Valsdóttir,Varamaður: Björg Pétursdóttir,Varamaður: Ásdís Jónsdóttir,Varamaður: Ólafur Grétar Kristjánsson,Varamaður: Svanhildur Kr Sverrisdóttir,Varamaður: Svandís Ingimundardóttir,Varamaður: Skúli Þór Helgason,Varamaður: Bjarni Ómar Haraldsson,Varamaður: Guðrún Edda Bentsdóttir,Varamaður: Fjóla Þorvaldsdóttir,Varamaður: Ólafur Loftsson,Varamaður: Guðjón Hreinn Hauksson,Varamaður: Ingunn Ósk Sturludóttir,Varamaður: Dagrún Hjartardóttir,Varamaður: Sigurður Sigurjónsson,Varamaður: Ægir Karl Ægisson,Varamaður: Ingileif Ástvaldsdóttir,Varamaður: Olga Lísa Garðarsdóttir,Varamaður: Edda Gíslrún Kjartansdóttir,Varamaður: Þorlákur Axel Jónsson,Varamaður: Ingimar Ólafsson WaageMennta- og menningarmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Samstarfsvettvangur um veiðar á ref og mink<p>Skipaður 26. febrúar 2014.<br /> <span>Hópurinn er skipaður til þriggja ára og hefur það hlutverk að vinna að úrbótum í framkvæmd refa- og minkaveiða, sbr. tillögur í nýlegri skýrslu starfshóps ríkis og sveitarfélaga sem ráðherra skipaði um málið. Samstarfsvettvangnum er einnig falið að auka samræmingu og skilvirkni í málaflokknum og formgera samstarf þeirra aðila sem að framkvæmd veiða á ref og mink koma skv. lögum nr. 64/1994. Verkefni samstarfsvettvangsins er að koma þeim umbótum í framkvæmd sem tilgreind eru í skýrslunni, sérstaklega í kafla 6, og virta árlega skýrslu um umfang þeirra.</span></p> <div> <br /> </div> <div> Þar er meðal annars tilgreint að samstarfsvettvangnum sé falið að: </div> <div> <br /> <ul> <li><span>Vera vettvangur samráðs fyrir setningu markmiða fyrir veiðar á ref og mink </span><br /> </li> <li><span>Vera vettvangur fyrir samráð um að setja upp aðgerðaráætlanir til skemmri tíma sem miða að þeim markmiðum</span><br /> </li> <li><span>Setja ramma um formlegt samráð og samhæfingu ríkis og sveitarfélaga til að ná þeim markmiðum</span><br /> </li> <li><span>Vinna að staðfestingu samstarfs ríkis og sveitarfélaga um áherslur og fyrirkomulag </span><br /> </li> <li><span>Skilgreina einstaka áfanga og aðgerðir til að tryggja framgang verkefnisins </span><br /> </li> <li><span>Leggja grunn að breyttum starfsháttum við skipulag og framkvæmd veiðanna </span><br /> </li> <li><span>Vinna tillögu að breytingu á reglugerð nr. 437/1995 fyrir 15. september 2014 </span><br /> </li> <li>Efla traust milli aðila sem málið varðar</li> </ul> </div> <div> Samstarfsvettvangurinn getur kallað til sín aðila til að ná fram markmiðum þessum. </div> <div> <br /> </div> <div> <strong>Samkvæmt tilnefningu Umhverfisstofnunar</strong><br /> Gunnlaug H. Einarsdóttir, formaður </div> <div> <br /> </div> <div> <strong>Samkvæmt tilnefningu Náttúrufræðistofnunar Íslands</strong><br /> Trausti Baldursson </div> <div> <br /> </div> <div> <strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</strong><br /> Gunnlaugur Júlíusson </div> <div> <br /> <br /> </div>Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Samvinnunefnd um málefni norðurslóða<p>Skipuð 28. febrúar 2017<br /> Hlutverk nefndarinnar er skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1997081.html">lögum nr. 81/1997</a>, um Stofnun Vilhjálms Stefánssonar, að leitast við að treysta og efla samstarf hlutaðeigandi aðila um rannsóknir á norðurslóðum og málefni Stofnunar Vilhjálms Stefánssonar, sbr. nánar 2. mgr. 5. gr. áðurnefndar laga og <a href="http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/554-2005">reglugerð nr. 554/2005</a> um samvinnunefnd um málefni norðurslóða.</p> <p>Nefndin er skipuð til fjögurra ára í senn og eiga 11 fulltrúar sæti í nefndinni. Tveir skulu skipaðir án tilnefningar, bæði formaður og varaformaður og eftirtaldar stofnanir skulu tilnefna einn fulltrúa hver: Hafrannsóknarstofnun, Háskólinn á Akureyri, Háskóli Íslands, Náttúrufræðistofnun Íslands, Rannsóknarráð Íslands, Rannsóknarstofnun landbúnaðarins, Stofnun Vilhjálms Stefánssonar, Umhverfisstofnun og Veðurstofa Íslands.</p> <p><strong>Án tilnefningar<br /> </strong>Hugi Ólafsson, formaður<br /> Bryndís Kjartansdóttir, sendifulltrúi í utanríkisráðuneytinu, varaformaður</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Rannsóknarráðs Íslands<br /> </strong>Þorsteinn Gunnarsson</p> <p><strong>Samkv. tilnefningu Hafrannsóknastofnunar<br /> </strong>Sólveig R. Ólafsdóttir</p> <p><strong>Samkv. tilnefningu Háskólans á Akureyri<br /> </strong>Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Háskóla Íslands<br /> </strong>Brynhildur Davíðsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Umhverfisstofnunar<br /> </strong>Sigurrós Friðriksdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Náttúrufræðistofnunar Íslands<br /> </strong>Trausti Baldursson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Landbúnaðarháskóla Íslands<br /> </strong>Auður Magnúsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Stofnunar Vilhjálms Stefánssonar<br /> </strong>Níels Einarsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Veðurstofu Íslands<br /> </strong>Jórunn Harðardóttir</p> "Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðFastanefndir
Sérfræðinefnd um kynáttunarvanda<a href="http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=c1da35cc-7146-497b-8850-9a81489f18c2">Samkvæmt 5. gr. laga nr. 57/2012, um réttarstöðu einstaklinga með kynáttunarvanda</a> skipar ráðherra sérfræðinefnd um kynáttunarvanda til fjögurra ára í senn. Hlutverk nefndarinnar er að staðfesta að umsóknaraðili sem uppfyllir öll skilyrði eftir greiningu og viðurkennda meðferð hjá teymi Landspítala um að hann tilheyri gagnstæðu kyni og ef við á skal nefndin einnig staðfesta að umsækjandi sé hæfur til kynleiðréttandi aðgerðar. <h4>Nefndina skipa</h4> <ul> <li>Birgir Jakobsson, landlæknir, formaður</li> <li>Elísabet Gísladóttir, lögfræðingur, tiln. af dómsmálaráðuneyti</li> <li>Tómas Zoëga, geðlæknir.</li> </ul> <p><em>Skipuð af heilbrigðisráðherra frá 2. september 2016 til 1. september 2020.</em></p>VelferðarráðuneytiðFastanefndir
Sérfræðinganefnd um framandi lífverur<p> Skipuð 20. maí 2016.<br>Nefndin er skipuð í samræmi við <span id="tmp_1452013814785_3"> <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2013060.html">4. mgr. 63. gr. laga nr. 60/2013</a></span> um náttúruvernd til fjögurra ára og skal vera stjórnvöldum til ráðgjafar um innflutning og ræktun framandi tegunda og dreifingu lifandi lífvera. Náttúrufræðistofnun Íslands, Landbúnaðarháskóli Íslands og Líf- og umhverfisvísindastofnun Háskóla Íslands tilnefna einn fulltrúa hver, Skógrækt ríkisins og Landgræðsla ríkisins tilnefna sameiginlega einn fulltrúa og Hafrannsóknastofnun og Veiðimálastofnun tilnefna einn fulltrúa sameiginlega. Ráðherra skipar formann án tilnefningar. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti.</p> <br> <p> <b>Án tilnefningar</b><br>Stefanía Þorgeirsdóttir, formaður,<br>Gunnar Þór Hallgrímsson, til vara</p> <p> <b>Samkvæmt tilnefningu Náttúrufræðistofnunar Íslands</b><br>Pawel Wasowicz,<br>Ásrún Elmarsdóttir, til vara</p> <p> <b>Samkvæmt tilnefningu Landbúnaðarháskóla Íslands</b><br>Hafdís Hanna Ægisdóttir,<br>Charlotta Oddsdóttir, til vara</p> <p> <b>Samkvæmt tilnefningu Líf- og umhverfisvísindastofnun Háskóla Íslands</b><br>Ingibjörg Svala Jónsdóttir,<br>Jón Einar Jónsson, til vara<br></p> <p> <b>Samkvæmt tilnefningu Landgræðslu ríkisins og Skógræktar ríkisins</b><br>Guðmundur Halldórsson,<br>Arnór Snorrason, til vara</p> <p> <b>Samkvæmt tilnefningu Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar</b><br>Guðrún G. Þórarinsdóttir:<br>Leó Alexander Guðmundsson.<b> </b></p><p><br> </p>"Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðFastanefndir
Sérfræðingateymi um þjónustu við börn með alvarlegar þroska- og geðraskanir<p>Hlutverk teymisins er að leggja mat á hvort barn með miklar þroska- og geðraskanir þurfi að flytjast að heiman í sérsniðið úrræði og hins vegar veita sveitarfélögunum ráðgjöf og leiðbeiningar um þjónustu og annan stuðning svo koma megi í veg fyrir að barn flytjist að heiman.</p> <h4>Sérfræðingateymið skipa</h4> <ul> <li>María Rúnarsdóttir, félagsráðgjafi, formaður</li> <li>Steingerður Sigurbjörnsdóttir, barnalæknir og barnageðlæknir</li> <li>Páll Magnússon, sálfræðingur.</li> </ul> <p>Skipað af félags- og húsnæðismálaráðherra 14. ágúst 2014.</p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Sérfræðiteymi um aðgerðir til að draga úr beitingu nauðungar í þjónustu við fatlað fólk<p>Sérfræðiteymi um aðgerðir til að draga úr beitingu nauðungar í þjónustu við fatlað fólk er skipað samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2011088.html">14. gr. laga nr. 88/2011</a> um réttindagæslu fyrir fatlað fólk.</p> <h4>Sérfræðiteymið skipa:</h4> <ul> <li>Sigrún Hjartardóttir, einhverfuráðgjafi, formaður</li> <li>Atli Freyr Magnússon, atferlisfræðingur</li> <li>Ásta Birna Ólafsdóttir, þroskaþjálfi og sérkennari</li> <li>Guðmundur Sævar Sævarsson, geðhjúkrunarfræðingur</li> <li>Salome Anna Þórisdóttir, þroskaþjálfi og sérkennari</li> <li>Sigurður Páll Pálsson, geðlæknir.</li> </ul> <p>Félags- og húsnæðismálaráðherra skipar teymið til fjögurra ára í senn.</p> "VelferðarráðuneytiðFastanefndir
Sinfóníuhljómsveit Íslands. Stjórn 2014-2018Nefndarmenn: <br /> Formaður: Sigurbjörn Þorkelsson,<br /> Varaformaður: Ólöf Nordal,<br /> Oddný Sturludóttir,<br /> Margrét Þorsteinsdóttir,<br /> Jens Garðar Helgason,Varamaður: Óttar Guðjónsson,Varamaður: Svanhildur Sigurðardóttir,Varamaður: Sigurjón Kjartansson,Varamaður: Sigurður Bjarki Gunnarsson,Varamaður: Helga Árnadóttir,<br /> Varaformaður: Friðjón R Friðjónsson,<br /> Bryndís Pálsdóttir,Varamaður: Bryndís BjörgvinsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar<p>Skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar, sbr. 8. gr. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008076.html"> laga nr. 76/2008</a> um stofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar o.fl. :</p> <p>Þrír eru skipaðir samkvæmt tilnefningu sveitarfélaganna Garðs, Reykjanesbæjar og Sandgerðis. Einn skipaður samkvæmt tilnefningu umhverfisráðherra og tveir án tilnefningar og gegnir annar þeirra formennsku. Ef atkvæði falla jöfn í nefndinni ræður atkvæði formanns úrslitum.<br /> Samþykki nefndarinnar við deili- og aðalskipulagstillögu fyrir flugvallarsvæðið telst fullnaðarafgreiðsla málsins á sveitarstjórnarstigi. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra setur nefndinni starfsreglur. Ákvæði skipulagslaga og reglugerða settra samkvæmt þeim eiga að öðru leyti við um störf nefndarinnar eftir því sem við getur átt.</p> <p> <a href="http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=e49d6bfc-2e4c-41a4-9348-739da99f345a">Starfsreglur fyrir skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar, nr. 1086/2008</a> <br /> <br /> Skipulagsnefndin er þannig skipuð:</p> <ul> <li>Guðmundur Björnsson, án tilnefningar sem jafnframt er formaður,</li> <li>Sigurður Thoroddsen, án tilnefningar,</li> <li>Steinþór Einarssonar, sérfræðingur, skv. tilnefningu umhverfisráðherra,</li> <li>Kristinn Halldórsson, skv. tilnefningu Sandgerðisbæjar,</li> <li>Guðlaugur H. Sigurjónsson, framkvæmdastjóri, skv. tilnefningu Reykjanesbæjar</li> <li>Einar Jón Pálsson bæjarfulltrúi, skv. tilnefningu sveitarfélagsins Garðs.</li> </ul> <p> Tengiliður skipulagsnefndarinar í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu er Friðfinnur Skaftason, verkfræðingur á skrifstofu samgangna, netfang: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.</p>"Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðFastanefndir
Skólanefnd Borgarholtsskóla<br /> Helgi Árnason,<br /> Ragnar Þór Pétursson,<br /> Drífa Snædal,<br /> Oddný Sturludóttir,<br /> Ólafur Gunnarsson,Varamaður: Sólveig Anna Jónsdóttir,Varamaður: Anna Rakel Róbertsdóttir Glad,Varamaður: Steinþór Helgi Arnsteinsson,Varamaður: Guðbrandur Guðmundsson,Varamaður: Kolbrún G Þorsteinsdóttir,<br /> Vignir Steinþór HalldórssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Skólanefnd Fangavarðaskóla Íslands<p>Dómsmálaráðherra skipar fjóra menn í skólanefnd Fangavarðaskóla Íslands skv. 2. gr. reglugerðar um menntun fangavarða, nr. 347/2007. Nefndin skal skipuð forstjóra fangelsismálastofnunar eða fulltrúa hans, skólastjóra fangavarðaskólans, einum tilnefndum af Fangavarðafélagi Íslands og einum án tilnefningar. Hlutverk skólanefndar er að vera fangelsismálastofnun til ráðgjafar um fagleg málefni skólans, innra skipulag hans og inntöku nemenda.</p> <ul> <li>Guðmundur Gíslason, forstöðumaður fangelsa á höfuðborgarsvæðinu, formaður</li> <li>Bjarnþóra María Pálsdóttir, fangavörður,</li> <li>Hólmfríður Árnadóttir, Fangelsismálastofnun ríkisins</li> <li>Skúli Þór Gunnsteinsson, lögfræðingur </li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Hafdís Guðmundsdóttir, Fangelsismálastofnun ríkisins,</li> <li>Jóhann Kristján Konráðsson fangavörður</li> <li>Halla Bergþóra Björnsdóttir, lögfræðingur</li> </ul> <br />DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Skólanefnd Félagsmálaskóla alþýðu<p>Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1989060.html">5. gr. laga um Félagsmálaskóla alþýðu nr. 60/1989</a> skipar ráðherra sjö manna skólanefnd Félagsmálaskóla alþýðu, en hlutverk skólans er að mennta fólk úr samtökum launafólks með það fyrir augum að efla sjálfstraust þess, þroska og hæfni til þess að vinna að bættum lífskjörum verkalýðsstéttarinnar. Þá skal skólinn veita fræðslu um hina íslensku og alþjóðlegu verkalýðshreyfingu og viðfangsefni hennar, sögu, skipulag, starfshætti og stefnu. Veita skal fræðslu á sviði félagsfræði og hagfræði auk meginatriða íslenskrar félagsmálalöggjafar.</p> <h4>Skólanefndina skipa</h4> <ul> <li>Gylfi Kristinsson, án tilnefningar</li> <li>Sigurrós Kristinsdóttir, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Karl Rúnar Þórsson, tiln. af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja</li> <li>Finnbjörn A. Hermannsson, tiln. af Menningar- og fræðslusambandi alþýðu</li> <li>Kolbeinn Gunnarsson, tiln. af Menningar- og fræðslusambandi alþýðu</li> <li>Lilja Kristbjörg Sæmundsdóttir, tiln. af Menningar- og fræðslusambandi alþýðu</li> <li>Kristín M. Björnsdóttir, tiln. af Menningar- og fræðslusambandi alþýðu</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Hanna Sigríður Gunnsteinsdóttir, án tilnefningar</li> <li>Hilmar Harðarson, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Þórveig Þormóðsdóttir, tiln. af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja</li> <li>Aðalsteinn Baldursson, tiln. af Menningar- og fræðslusambandi alþýðu</li> <li>Ingibjörg Ósk Birgisdóttir, tiln. af Menningar- og fræðslusambandi alþýðu</li> <li>Níels S. Olgeirsson, tiln. af Menningar- og fræðslusambandi alþýðu</li> <li>Katrín Jónsdóttir, tiln. af Menningar- og fræðslusambandi alþýðu.</li> </ul> <p>Skólanefndin er skipuð frá 31. október 2017 til 30. október 2021.</p> <div> </div> "VelferðarráðuneytiðFastanefndir
Skólanefnd Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra - 2017-2021<br /> Gunnsteinn Björnsson,<br /> Guðný Hólmfríður Axelsdóttir,<br /> Unnur Valborg Hilmarsdóttir,<br /> Adolf Hjörvar Berndsen,<br /> Ásta Björg Pálmadóttir,Varamaður: Bryndís Lilja Hallsdóttir,Varamaður: Gísli Sigurðsson,Varamaður: Stefán Vagn Stefánsson,Varamaður: Jóhanna Guðrún JónasdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Skólanefnd Fjölbrautaskóla Snæfellinga<br /> Helga Guðmundsdóttir,<br /> Sigrún Ólafsdóttir,<br /> Sigríður Finsen,<br /> Magnús Þór Jónsson,<br /> Björg Ágústsdóttir,Varamaður: Anna Bergsdóttir,Varamaður: María Alma Valdimarsdóttir,Varamaður: Örvar Már Marteinsson,Varamaður: Eyþór Benediktsson,Varamaður: Sigurborg Kristín Hannesdóttir,<br /> Hilmar Már ArasonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Skólanefnd Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi<br /> Dagbjört Guðmundsdóttir,<br /> Reynir Þór Eyvindsson,<br /> Thelma Hrund Sigurbjörnsdóttir,<br /> Helena Guttormsdóttir,<br /> Hjördís Hjartardóttir,Varamaður: Sigríður Víðis Jónsdóttir,Varamaður: Viktor Elvar Viktorsson,Varamaður: Hjördís Garðarsdóttir,Varamaður: Anna María Þórðardóttir,Varamaður: Þórdís ÞórisdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Skólanefnd Fjölbrautaskólans í Breiðholti<br /> Anh Dao Katrín Tran,<br /> Tryggvi Björgvinsson,<br /> Anna Sigrún Baldursdóttir,<br /> Ingvar Sverrisson,<br /> Jarþrúður Ásmundsdóttir,Varamaður: Snævar Sigurðsson,Varamaður: Birgir Örn Thoroddsen,Varamaður: Birna Magnúsdóttir,Varamaður: Kristín Dýrfjörð,Varamaður: Andrea Margrét GunnarsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Skólanefnd Fjölbrautaskólans við Ármúla<br /> Eyrún Eyþórsdóttir,<br /> Jóhannes Karl Sveinsson,<br /> Steinar Harðarson,<br /> Þorgerður Laufey Diðriksdóttir,Varamaður: Hervör Alma Árnadóttir,Varamaður: Sigríður Kristinsdóttir,Varamaður: Ásgeir Beinteinsson,Varamaður: Bjarnveig Magnúsdóttir,Varamaður: Helga Dögg Björgvinsdóttir,<br /> Örn Þórðarson,<br /> Óskar Örn GuðbrandssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Skólanefnd Framhaldsskólans á Laugum<br /> Guðrún Sigríður Tryggvadóttir,<br /> Erlingur Teitsson,<br /> Dagbjört Jónsdóttir,<br /> Guðrún María Valgeirsdóttir,Varamaður: Ásta Svavarsdóttir,Varamaður: Hlöðver Pétur Hlöðversson,Varamaður: Bjarni Höskuldsson,Varamaður: Kolbrún Ívarsdóttir,<br /> Margrét Hólm Valsdóttir,Varamaður: Sæþór Gunnsteinsson,<br /> Halldór ValdemarssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Skólanefnd Framhaldsskólans í Austur-Skaftafellssýslu<br /> Steinarr Bjarni Guðmundsson,<br /> Þorvarður Árnason,<br /> Þorbjörg Arnórsdóttir,<br /> Snæfríður Hlín Svavarsdóttir,<br /> Valdemar Einarsson,Varamaður: Guðlaug Úlfarsdóttir,Varamaður: Ragnhildur Jónsdóttir,Varamaður: Guðmundur Heiðar Gunnarsson,Varamaður: Árni Rúnar Þorvaldsson,Varamaður: Ásgerður Kristín GylfadóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Skólanefnd Framhaldsskólans í Mosfellsbæ<br /> Eva Magnúsdóttir,<br /> Höskuldur Þráinsson,<br /> Bryndís Haraldsdóttir,<br /> Sigríður Johnsen,Varamaður: Bjarki Bjarnason,Varamaður: Bryndís Brynjarsdóttir,Varamaður: Klara Gísladóttir,Varamaður: Jón Jósef Bjarnason,Varamaður: Hafsteinn Pálsson,<br /> Gylfi Dalmann Aðalsteinsson,<br /> Eyjólfur GuðmundssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Skólanefnd Framhaldsskólans í Vestmannaeyjum<br /> Jórunn Einarsdóttir,<br /> Kári Bjarnason,<br /> Margrét Lilja Magnúsdóttir,<br /> Trausti Hjaltason,<br /> Sigurlaug Björk Böðvarsdóttir,Varamaður: Jóhanna Ýr Jónsdóttir,Varamaður: Frosti Gíslason,Varamaður: Hreggviður Ágústsson,Varamaður: Páll Marvin Jónsson,Varamaður: Kristín JóhannsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Skólanefnd Kvennaskólans í Reykjavík<br /> Stefán Hilmarsson,<br /> Kristín Eysteinsdóttir,<br /> Kristján Ketill Stefánsson,<br /> Eva Einarsdóttir,<br /> Hermann Valsson,Varamaður: Torfi Stefán Jónsson,Varamaður: Brynja Björk Magnúsdóttir,Varamaður: Bergþóra Ingólfsdóttir,Varamaður: Guðfinnur Sveinsson,Varamaður: Auður Lilja ErlingsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Skólanefnd Menntaskólans á Akureyri<p>Í skólanefnd Menntaskólans á Akureyri sem skipuð var vorið 2017:</p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li>Andri Teitsson</li> <li>Álfheiður Svana Kristjánsdóttir</li> <li>Helga Rún Traustadóttir</li> <li>Ásta Arnbjörg Pétursdóttir</li> <li>Jóhann Jónsson</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Baldvin Valdemarsson</li> <li>Guðmundur Magnússon</li> <li>Laufey Petrea Magnúsdóttir</li> <li>Bjarni Th. Bjarnason</li> <li>Elva Gunnlaugsdóttir</li> </ul> <span>Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla</span>Mennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Skólanefnd Menntaskólans á Egilsstöðum<br /> Esther Ösp Gunnarsdóttir,<br /> Ragnhildur Rós Indriðadóttir,<br /> Skúli Björn Gunnarsson,<br /> Gauti Jóhannesson,<br /> Anna Björk Guðjónsdóttir,Varamaður: Steinunn Ásmundsdóttir,Varamaður: Lára Þorbjörg Vilbergsdóttir,Varamaður: Halldór B. Warén,Varamaður: Sigríður Elva Konráðsdóttir,Varamaður: Kjartan Glúmur Kjartansson,<br /> Sigurður Ragnarsson,<br /> Gunnar Gunnarsson,<br /> Hrafnkell Freyr Lárusson,<br /> Ingunn Kristjana Snædal,<br /> Margrét Urður SnorradóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Skólanefnd Menntaskólans í Kópavogi<br /> Finnur Geir Beck,<br /> Kolbeinn Óttarsson Proppé,<br /> Þóra Elfa Björnsson,<br /> Flosi Eiríksson,Varamaður: Guðrún Ólöf Gunnarsdóttir,Varamaður: Arnþór Sigurðsson,Varamaður: Halldóra Guðmundsdóttir,<br /> Andrés Pétursson,Varamaður: Vignir Steinþór Halldórsson,Varamaður: Ólafur Þór Gunnarsson,<br /> Sigurður Konráðsson,Varamaður: Rafn Steingrímsson,Varamaður: Ýr Gunnlaugsdóttir,<br /> Anna María BjarnadóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Skólanefnd Menntaskólans í Reykjavík<br /> Arndís Þórarinsdóttir,<br /> Kristín Helga Gunnarsdóttir,<br /> Ari Karlsson,<br /> Ingibjörg Stefánsdóttir,<br /> Borgar Þór Einarsson,Varamaður: Viðar Pálsson,Varamaður: Einar Ólafsson,Varamaður: Hildur Svavarsdóttir,Varamaður: Þórmundur Jónatansson,Varamaður: Helga Lára HaardeMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Skólanefnd Menntaskólans við Sund<br /> Halldór Gylfason,<br /> Guðlaug María Júlíusdóttir,<br /> Sölvi Tryggvason,<br /> Guðrún Hólmgeirsdóttir,Varamaður: Bryndís Baldvinsdóttir,Varamaður: Sólveig Halldórsdóttir,Varamaður: Torfi Hjartarson,Varamaður: Auðun Freyr Ingvarsson,Varamaður: Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir,<br /> Jórunn Pála Jónasdóttir,<br /> Fanney Birna Jónsdóttir,<br /> Friðjón R FriðjónssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Skólanefnd Slysavarnaskóla sjómanna<p>Skólanefndin er skipuð samkvæmt lögum <a href="http://www.althingi.is/lagas/129/1991033.html">nr. 33/1991</a> um Slysavarnaskóla sjómanna. Meginhlutverk nefndarinnar er að fjalla um málefni Slysavarnaskóla sjómanna, einkum varðandi tækjakaup og búnað hans, viðhald, framkvæmdir og áframhaldandi uppbyggingu. skólanefnd gerir, að fenginni umsögn öryggisfræðslunefndar sjómanna, tillögur til stjórnar Slysavarnafélags Íslands um námskeiðahald, námsskrá og lengd námskeiða á vegum skólans. Skólanefnd ræður skólastjóra Slysavarnaskóla sjómanna.</p> <h3>Í nefndinni sitja:</h3> <div> <ul> <li>Gunnar Tómasson, formaður, tilnefndur af Slysavarnafélaginu Landsbjörg,</li> <li>Lilja Magnúsdóttir, tilnefnd af Slysavarnafélaginu Landsbjörg,</li> <li>Jón Svanberg Hjartarson, tilnefndur af Slysavarnafélaginu Landsbjörg,</li> <li>Valmundur Valmundsson, tilnefndur af Sjómannasambandi Íslands,</li> <li>Árni Bjarnason, tilnefndur af Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands..</li> </ul> <em>Skipunartími er frá og með 4. júní 2015 til og með 3. júní 2019 eða til næstu fjögurra ára.</em></div>"Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðFastanefndir
Skólanefnd Verkmenntaskóla Austurlands<br /> Sigurður Ólafsson,<br /> Jóhanna Gísladóttir,<br /> Hlöðver Hlöðversson,: ,<br /> Jón Björn Hákonarson,<br /> Anna Margrét Sigurðardóttir,Varamaður: Ragna Hreinsdóttir,Varamaður: Sigríður Kristinsdóttir,Varamaður: Jón Knútur Ásmundsson,Varamaður: Jón Þórðarson,Varamaður: Berglind Steina IngvarsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Skólanefnd Verkmenntaskólans á Akureyri<br /> Ólöf Ýr Lárusdóttir,<br /> Jón Erlendsson,<br /> Ágúst Torfi Hauksson,<br /> Silja Dögg Baldursdóttir,<br /> Axel Grettisson,Varamaður: Sigrún Björk Jakobsdóttir,Varamaður: Jóhann Ásmundsson,Varamaður: Birna María Svanbjörnsdóttir,Varamaður: Preben Jón Pétursson,Varamaður: Helga HelgadóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Skólastjórn Skákskóla Íslands 2016-2019<br /> Gunnar Ingi Birgisson,<br /> Erla Hlín Hjálmarsdóttir,<br /> Sigurbjörn Jóhannes Björnsson,Varamaður: Hallgerður H Þorsteinsdóttir,Varamaður: Arnar Þorsteinsson,Varamaður: Stefán BaldurssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Snorrastofa - stjórn 2014 -2018<br /> Hjálmar Jónsson,<br /> Margrét Eggertsdóttir,Varamaður: Hildur Halldórsdóttir,Varamaður: Úlfar BragasonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Sóttvarnaráð<p>Sóttvarnaráð er skipað skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1997019.html#G6">6. gr. sóttvarnalaga, nr. 19/1997</a>, til fjögurra ára í senn. Þar skulu eiga sæti sérfræðingar á sviði smitsjúkdómalækninga, bakteríufræði, veirufræði, kynsjúkdóma og faraldsfræði/heilbrigðisfræði, heilsugæslulæknir og hjúkrunarfræðingur með sérþekkingu á sviði sóttvarna. Ráðið mótar stefnu í sóttvörnum og skal vera heilbrigðisyfirvöldum til ráðgjafar um aðgerðir til varnar útbreiðslu smitsjúkdóma.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Ólafur Guðlaugsson, sérfræðingur á sviði smitsjúkdóma, formaður</li> <li>Karl G. Kristinsson, sérfræðingur á sviði bakteríufræði, varaformaður</li> <li>Guðrún Baldvinsdóttir, sérfræðingur á sviði veirufræði</li> <li>Elísabet R. Jóhannesdóttir, sérfræðingur á sviði húð- og kynsjúdóma</li> <li>Gunnar Tómasson, sérfræðingur á sviði faraldsfræð/heilbrigðisfræði</li> <li>Vilhjálmur Ari Arason, heilsugæslulæknir</li> <li>Ásdís Elfarsdóttir, sýkingavarnahjúkrunarfræðingur og með sérþekkingu á sviði sóttvarna</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Már Kristjánsson, sérfræðingur á sviði smitsjúkdóma</li> <li>Hjördís Harðardóttir, sérfræðingur á sviði bakteríufræði</li> <li>Arthur Löve, sérfræðingur á sviði veirufræði</li> <li>Rannveig Pálsdóttir, sérfræðingur á sviði húð- og kynsjúdóma</li> <li>Vilhjálmur Rafnsson, sérfræðingur á sviði faraldsfræð/heilbrigðisfræði</li> <li>Þórir Björn Kolbeinsson, heilsugæslulæknir</li> <li>Ólöf Másdóttir, sýkingavarnahjúkrunarfæðingur og með sérþekkingu á sviði sóttvarna</li> </ul> <p><em>Skipun ráðsins er frá 4. júní 2017 til 3. júní 2021.</em></p>VelferðarráðuneytiðFastanefndir
Stafkirkjan á Heimaey - stjórn 2015 -2019<br /> Harpa Gísladóttir,<br /> Guðjón Hjörleifsson,<br /> Kristján Björnsson,Varamaður: Guðbjörg M Matthíasdóttir,Varamaður: Sólveig Adolfsdóttir,Varamaður: Guðmundur Örn JónssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Starfsgreinaráð bygginga- og mannvirkjagreina 2015-2019<br /> Vilhjálmur Þór Grétarsson,<br /> Finnbjörn A Hermannsson,<br /> Ólafur Sævar Magnússon,<br /> Sigurður Bessason,<br /> Eyjólfur Bjarnason,<br /> Katrín Dóra Þorsteinsdóttir,<br /> Þorsteinn V Sigurðsson,<br /> Þórarinn Eggertsson,<br /> Jón Sigurðsson,Varamaður: Hallgrímur G Magnússon,<br /> Varaformaður: Heimir Þorleifur Kristinsson,: Helgi Pálsson,Varamaður: Árni Steinar Stefánsson,Varamaður: Friðrik Ágúst Ólafsson,: Valdimar Bjarnason,: Þorkell Gunnarsson,Varamaður: Ágúst Þór Pétursson,: Sigurgeir Sveinsson,Varamaður: Jón Bjarni GunnarssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Starfsgreinaráð heilbrigðis-, félags- og uppeldisgreina 2015-2018.<br /> Birna Ólafsdóttir,<br /> Jakobína Þórðardóttir,<br /> Þórarinn Eyfjörð Eiríksson,<br /> Sigurrós Kristinsdóttir,<br /> Berglind Eva Ólafsdóttir,<br /> Þór Garðar Þórarinsson,<br /> Hildur Kristjánsdóttir,<br /> Svava Kristín Þorkelsdóttir,<br /> Þórkatla Þórisdóttir,Varamaður: Hermann Óli Davíðsson,Varamaður: Magnús Gísli Sveinsson,Varamaður: Edda Ragna Davíðsdóttir,Varamaður: Árni Steinar Stefánsson,Varamaður: Bjarni Ómar Haraldsson,Varamaður: Halldór Gunnarsson,Varamaður: Guðrún Vilhelmína B. Jensdóttir,Varamaður: Björk Óttarsdóttir,Varamaður: Bryndís Þóra Þórsdóttir,<br /> Guðrún Hildur Ragnarsdóttir,<br /> Valgerður Gunnarsdóttir SchramMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Starfsgreinaráð hönnunar- og handverksgreina 2015-2018.<br /> Sveinn Guðnason,: Þorbjörn Guðmundsson,<br /> Guðrún Elín Pálsdóttir,Varamaður: Guðrún Katrín Bryndísardóttir,Varamaður: Sigurður Björnsson,Varamaður: Drífa Snædal,<br /> Arna Arnardóttir,<br /> Lárus Gunnsteinsson,<br /> Ása Lára Axelsdóttir,Varamaður: Guðbjörg Kristín Ingvarsdóttir,Varamaður: Berglind Magnúsdóttir,Varamaður: Grétar Árnason,<br /> Gréta Mjöll Bjarnadóttir,Varamaður: Helga Jóhanna BaldursdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Starfsgreinaráð málmtækni-, vélstjórnar- og framleiðslugreina 2015-2018.<br /> Vignir Eyþórsson,<br /> Halldór Arnar Guðmundsson,<br /> Logi Hermann Halldórsson,<br /> Kolbeinn Gunnarsson,Varamaður: Sigurður G Kristinsson,Varamaður: Guðni Gunnarsson,Varamaður: Einar Gunnarsson,Varamaður: Sigurey Agatha Ólafsdóttir,<br /> Bolli Árnason,<br /> Bjarni E Thoroddsen,<br /> Þórður Kristófer Theodórsson,<br /> Guðfinnur G Johnsen,Varamaður: Magnús Þór Ásmundsson,Varamaður: Guðlaugur Þór Pálsson,Varamaður: Karl Hákon Karlsson,: Guðni Gunnarsson,<br /> Hlöðver Eggertsson,Varamaður: Baldvin B Ringsted,Varamaður: Erla KristinsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Starfsgreinaráð matvæla-, veitinga- og ferðaþjónustugreina 2015-2018.<br /> Níels Sigurður Olgeirsson,<br /> Benóný Valur Jakobsson,<br /> Finnbogi Sveinbjörnsson,<br /> Jón Karl Jónsson,Varamaður: Selma Kristjánsdóttir,Varamaður: Drífa Snædal,Varamaður: Þorsteinn Ómar Gunnarsson,Varamaður: Þorvaldur Jónsson,<br /> Jóna Jónsdóttir,<br /> Steinþór Jónsson,<br /> María Guðmundsdóttir,<br /> Erla Ósk Ásgeirsdóttir,Varamaður: Oddur Árnason,Varamaður: Ragnheiður Héðinsdóttir,Varamaður: Sigríður Ólafsdóttir,Varamaður: Trausti Víglundsson,<br /> Baldur Sæmundsson,Varamaður: Kristín Hrönn ÞráinsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Starfsgreinaráð rafiðngreina 2015-2018.<br /> Svanborg Hilmarsdóttir,<br /> Bjarni Þór Ólafsson,<br /> Jón Ingi Skúlason Öfjörð,Varamaður: Þórunn Stefanía Jónsdóttir,Varamaður: Stefán Sveinsson,Varamaður: Jakob Tryggvason,<br /> Sigurjón Hólm Magnússon,<br /> Sigurður Jóhannes Ágústsson,<br /> Örlygur Jónatansson,Varamaður: Jónas Friðbertsson,Varamaður: Einar A Kristinsson,Varamaður: Sveinn Kjartansson,<br /> Heimir Jón Guðjónsson,Varamaður: Óskar Ingi SigurðssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Starfsgreinaráð samgöngu-, farartækja- og flutningsgreina 2015-2018.<br /> Hilmar Harðarson,<br /> Helgi Ólafsson,<br /> Þórarinn Guðni Sverrisson,Varamaður: Jóhann Rúnar Sigurðsson,Varamaður: Birgir Örn Guðmundsson,Varamaður: Árni Steinar Stefánsson,<br /> Einar Guðmundsson,<br /> Gunnar Valur Sveinsson,Varamaður: Lísbet Einarsdóttir,Varamaður: Rúnar Garðarsson,<br /> Özur Lárusson,Varamaður: Sverrir Gunnarsson,<br /> Jón Björgvin Stefánsson,Varamaður: Gyða Ólafía Friðbjarnardóttir,Varamaður: Freyja Sveinbjörg EiríksdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Starfsgreinaráð sjávarútvegs- og siglingagreina 2015-2018.<br /> Halldór Arnar Guðmundsson,<br /> Aðalsteinn Árni Baldursson,Varamaður: Valmundur Valmundsson,Varamaður: Árni Steinar Stefánsson,<br /> Guðjón Ármann Einarsson,Varamaður: Árni Bjarnason,<br /> Guðni Gunnarsson,<br /> Guðfinnur G Johnsen,<br /> Ingimundur Ingimundarson,Varamaður: Erla Kristinsdóttir,Varamaður: Sveinn Hjörtur Hjartarson,Varamaður: Níels Eyjólfsson,<br /> Vilbergur Magni Óskarsson,Varamaður: Björgvin Þór Steinsson,<br /> Heiðar Hrafn Eiríksson,Varamaður: Ingvi Þór GeorgssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Starfsgreinaráð skrifstofu- og verslunargreina 2015-2018.<br /> Selma Kristjánsdóttir,<br /> Eiður Stefánsson,Varamaður: Teitur Lárusson,Varamaður: Kristín María Björnsdóttir,<br /> Jófríður Hanna Sigfúsdóttir,Varamaður: Halla Reynisdóttir,<br /> Sólrún Hjaltested,<br /> Hlíf Böðvarsdóttir,<br /> Guðríður Hjördís Baldursdóttir,Varamaður: Lísbet Einarsdóttir,Varamaður: Sigurlaug Þóra Kristjánsdóttir,Varamaður: Falur Jóhann Harðarson,<br /> Inga D Karlsdóttir,Varamaður: Ólafur Árnason,<br /> Sólveig Lilja Snæbjörnsdóttir,Varamaður: Selma KristjánsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Starfsgreinaráð snyrtigreina 2015-2018.<br /> Lilja Kristbjörg Sæmundsdóttir,Varamaður: Sigríður Hannesdóttir,<br /> Hulda Hafsteinsdóttir,Varamaður: Jón Aðalsteinn Sveinsson,<br /> Agnes Ósk Guðjónsdóttir,<br /> Svana Björk Hjartardóttir,Varamaður: Áslaug Traustadóttir,Varamaður: Þyri Dóra Sveinsdóttir,<br /> Ragnheiður Bjarnadóttir,Varamaður: Hildur Salína Ævarsdóttir,<br /> Hafdís Grétarsdóttir,Varamaður: Berglind AlfreðsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Starfsgreinaráð umhverfis- og landbúnaðargreina 2015-2018.<br /> Eyjólfur Ingvi Bjarnason,<br /> Jóhanna Lind Elíasdóttir,Varamaður: Sveinn Sigurmundsson,Varamaður: Katrín María Andrésdóttir,<br /> Heimir Björn Janusarson,<br /> Halldóra Sigríður Sveinsdóttir,Varamaður: Guðrún Helga Guðbjörnsdóttir,Varamaður: Drífa Snædal,<br /> Védís Guðjónsdóttir,Varamaður: Garðar Hilmarsson,<br /> Berglind Eva Ólafsdóttir,Varamaður: Bjarni Ómar Haraldsson,<br /> Guðríður Helgadóttir,Varamaður: Marta Guðrún DaníelsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Starfsgreinaráð upplýsinga- og fjölmiðlagreina 2015-2018.<br /> Georg Páll Skúlason,<br /> Kalman le Sage de Fontenay,Varamaður: Hrafnhildur Ólafsdóttir,Varamaður: Hrönn Jónsdóttir,<br /> Stefán Hrafn Hagalín,<br /> Sölvi Sveinbjörnsson,<br /> Ragnheiður Hrefna Magnúsdóttir,Varamaður: Lárus Karl Ingason,Varamaður: Rakel Pálsdóttir,Varamaður: Sigrún Eva Ármannsdóttir,<br /> Kristján Ari Arason,Varamaður: Bjargey Gígja GísladóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Starfshópur skv. lögum nr. 127/2016, sem greini með heildstæðum hætti þörf á því að lífeyristökualdur tiltekinna starfshópa verði lægri en almennt tíðkast<span></span><span></span> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong>Starfssvið:</strong> Að greina&nbsp; með heildstæðum hætti þörf á því að lífeyristökualdur tiltekinna starfshópa verði lægri en almennt tíðkast.</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong>Nefndarmenn:</strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><br /> Sara Lind Guðbergsdóttir, formaður, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Benedikt Þór Valsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga<br /> Gyða Hrönn Einarsdóttir, tilnefnd af BHM<br /> Hannes Gunnar Sigurðsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Henný Gunnarsdóttir Hinz, tilnefnd af ASÍ<br /> Kristín Áslaug Guðmundsdóttir, tilnefnd af BSRB<br /> Oddur Sigurður Jakobsson, tilnefndur af Kennarasambandi Íslands</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong>Varamenn:</strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><br /> Andri Valur Ívarsson, tilnefndur af BHM<br /> Ársæll Ársælsson, tilnefndur af BSRB<br /> Einar Mar Þórðarson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Ellisif Tinna Víðisdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga<br /> Magnús M. Norðdahl, tilnefndur af ASÍ<br /> Sólveig Bachmann Gunnarsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga<br /> Þórður Árni Hjaltested, tilnefndur af Kennarasambandi Íslands</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong>Skipuð:</strong> 08.06.2017-31.12.2017</span></p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur til að endurskoða regluverk um leigubifreiðaakstur<p>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hefur skipað starfshóp til að endurskoða regluverk um leigubifreiðaakstur. Hópurinn skili ráðherra rökstuddum tillögum eigi síðar en um miðjan janúar 2018.</p> <p>Markmið verkefnisins er að leigubifreiðaakstur hér á landi stuðli að góðu aðgengi og hagkvæmri, skilvirkri og öruggri leigubifreiðaþjónustu fyrir neytendur. Tryggt sé að regluverkið sé í fyllsta samræmi við skuldbindingar íslenska ríkisins að EES-rétti. Danmörk, Finnland og Svíþjóð hafa endurskoðað leigubílalöggjöf sína undanfarin ár og fært hana í frjálsræðisátt. Hins vegar hefur löggjöfin á Íslandi og í Noregi lengi verið óbreytt en hún er um margt svipuð í báðum ríkjum. </p> <p>Auk þess sem getið er um að fram skal hópurinn taka til athugunar önnur atriði sem ráðuneytinu hafa borist ábendingar um að nauðsynlegt sé að skoða, svo sem eftirlitsheimildir Samgöngustofu og viðurlagaákvæði, skilyrði atvinnuleyfis, t.d. hvað varðar aldur, orlofsréttindi, svokölluð ekkjuleyfi og fleira. Þá verði sérstaklega skoðað hvort rétt sé að gera ráð fyrir þjónustu á borð við Uber hér á landi og ef svo er hvaða breytingar séu nauðsynlegar á íslenskri löggjöf til að svo megi verða.</p> <h3>Hópinn skipa:</h3> <ul> <li>Anna Sigríður Arnardóttir, lögfræðingur og jafnframt formaður hópsins</li> <li>Jóhannes Stefánsson, lögfræðingur</li> <li>Kristín Helga Markúsdóttir, deildarstjóri lögfræðideildar Samgöngustofu</li> <li>Sæmundur Kr. Sigurlaugsson, fulltrúi frá Bifreiðastjórafélaginu Frama</li> <li>Einar Árnason, fulltrúi frá Bifreiðastjórafélaginu Fylki.</li> </ul> <p><a href="/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2017/10/23/Hefja-a-endurskodun-regluverks-um-leigubifreidaakstur/">Frétt um skipan starfshópsins, 23. október 2017</a></p>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur til að fara yfir lífeyrislögin<p><strong>Starfssvið: </strong>Að fjalla um endurskoðun á þeim ákvæðum laga nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, með síðari breytingum, sem varða tengsl samtryggingar og séreignar, sjá sérstaklega 3., 4. og 5. gr. laganna.</p> <p><strong>Nefndarmenn:<br /> </strong>Anna Valbjörg Ólafsdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðneytinu<br /> Gunnar Björnsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Gylfi Arnbjörnsson, tilnefndur af ASÍ<br /> Halldóra Friðjónsdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Hannes Gunnar Sigurðarson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Ólafur Páll Gunnarsson, tilnefndur af Íslenska lífeyrissjóðnum<br /> Sonja Ýr Þorbergsdóttir, tilnefnd af BSRB</p> <p><strong>Skipaður:</strong> 01.03.2017 </p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur til að gera tillögur um samstarf gegn hagræðingu úrslita kappleikjaNefndarmenn: <br /> Formaður: Óskar Þór Ármannsson,<br /> Líney Rut Halldórsdóttir,<br /> Þorvaldur Ingimundarson,<br /> Pétur Hrafn Sigurðsson,<br /> Fanney Óskarsdóttir,<br /> Sólberg Svanur BjarnasonMennta- og menningarmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur til að kanna framkvæmdir við stofnleiðir og mögulega fjármögnun<div class="summary"> <p>Jón Gunnarsson, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, hefur skipað starfshóp til að kanna hvernig hátta megi umfangsmiklum framkvæmdum við stofnleiðir út frá höfuðborgarsvæðinu. Markmið verkefnisins er að bæta stofnleiðir út frá höfuðborginni, bæði Vesturlandsveg og Suðurlandsveg, svo og Reykjanesbraut. Jafnframt er hópnum falið að setja fram tillögur um fjármögnun framkvæmdanna, til dæmis með veggjaldi.</p> </div> <p>Framkvæmdir sem koma til skoðunar eru bæði tveir+tveir vegir og tveir+einn vegir út frá höfuðborgarsvæðinu, þ.e. Suðurlandsvegur austur fyrir Selfoss, Reykjanesbraut milli Kaplakrika og Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar og Vesturlandsvegur að Borgarnesi. Einnig skal starfshópurinn skoða tvöföldun Hvalfjarðarganga og lagningu Sundabrautar í tengslum við slíka gjaldtöku. Miðað er við að gjaldtakan falli niður þegar kostnaður við framkvæmdir er að fullu greiddur.</p> <p>Starfshópinn skipa Eyjólfur Árni Rafnsson verkfræðingur, Kristján Möller, fyrrverandi þingmaður og ráðherra og Gísli Gíslason, forstjóri Faxaflóahafna og stjórnarformaður Spalar. Þá munu starfa með hópnum þau Hreinn Haraldsson vegamálastjóri, Sigurbergur Björnsson, skrifstofustjóri í innanríkisráðuneytinu, Ásta Sóllilja Sigurbjörnsdóttir, lögfræðingur í ráðuneytinu, og Vigdís Ósk Sveinsdóttir, aðstoðarmaður ráðherra.</p> <h3>Setji fram verkáfanga og kostnaðarmat</h3> <p>Starfshópnum er falið að stilla upp fjárhags- og viðskiptaáætlun fyrir verkefnið, framkvæmdaáætlun og lista upp lagabreytingar sem kann að þurfa til að unnt sé að hrinda verkefninu í framkvæmd. Helstu verkefnin eru:</p> <ul> <li>Meta árlegar tekjur.</li> <li>Stilla upp tillögum fyrir rekstrarfyrirkomulag fyrir innheimtu gjalda.</li> <li>Skilgreina verkáfanga og kostnaðarmeta þá.</li> <li>Stilla upp framkvæmdaáætlun til 6 ára.</li> <li>Stilla upp aðferðum við fjármögun framkvæmda á framkvæmdatíma.</li> <li>Gera tillögur að langtímafjármögnun verkefnanna.</li> <li>Stilla upp rekstrarfyrirkomulagi og utanumhaldi fyrir framkvæmdir.</li> <li>Fara yfir nauðsynleg lagaskilyrði sem þurfa að vera fyrir hendi.</li> </ul> <p>Frumskýrslu skal skila fyrir 1. maí og skal starfshópurinn hafa samráð við fjármála- og efnahagsráðuneytið og helstu hagsmunaaðila um útfærslu verkefnisins.<br /> <br /> Ýmis rök mæla með því að ráðist verði í sérstaka framkvæmdaáætlun fyrir umræddar stofnleiðir og með annars konar fjármögnun en hefðbundnu ríkisframlagi. Undanfarin ár hefur dregið úr fjárveitingum til samgöngumála og hægst á uppbyggingu samgöngukerfisins. Sumarið 2016 samþykkti Alþingi sem þingsályktun samgönguáætlun fyrir árin 2015-2018 sem miðaði við að snúa við þessari þróun en nokkuð vantar á að fjármagna þau framkvæmdaáform sem þar eru sett fram. Langt er í land með að byggja upp samgöngukerfið svo það uppfylli staðla og miðað við það fé sem ætlað er til uppbyggingar mun það taka langan tíma. Ekki hafa allar nauðsynlegar framkvæmdir á framangreindum stofnleiðum komist á áætlun.</p>"Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur til að stemma stigu við mis- og ofnotkun geð- og verkjalyfja<span><dir> <span style="font-family: Times New Roman; font-size: 16px;"></span></dir></span> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Starfshópnum er falið að gera tillögur að aðgerðum til að sporna við mis- og ofnotkun geð- og verkjalyfja og skal skila tillögum sínum til heilbrigðisráðherra fyrir 1. maí 2018. Við vinnu starfshópsins skal tekið tillit til þeirra sem nauðsynlega þurfa á þessum lyfjum að halda þannig að tillögur að aðgerðum beinist ekki að þeim sem hafi gagn af lyfjunum.  </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Starfshópinn skipa: </p> <ul> <li dir="LTR"> Birgir Jakobsson, landlæknir/aðstoðarmaður ráðherra, formaður starfshópsins </li> <li dir="LTR"> Aðalsteinn Jens Loftsson, lyfjafræðingur hjá Lyfju </li> <li dir="LTR"> Áslaug Einarsdóttir, settur skrifstofustjóri í velferðarráðuneytinu </li> <li dir="LTR"> Einar Magnússon, lyfjamálastjóri í velferðarráðuneytinu </li> <li dir="LTR"> Rúna Hauksdóttir Hvannberg, forstjóri Lyfjastofnunar</li> <li dir="LTR">Sigurður Örn Hektorsson, geðlæknir, yfirlæknir fíknigeðdeildar&nbsp;LSH</li> <li dir="LTR"> Valgerður Rúnarsdóttir, framkvæmdastjóri SÁÁ </li> <li dir="LTR"> Þröstur Emilsson, formaður ADHD samtakanna </li> <li dir="LTR"> Þórgunnur Ársælsdóttir, formaður Geðlæknafélags Íslands</li> </ul> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Skipaður af heilbrigðisráðherra 7. febrúar 2018</p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur til að stemma stigu við útbreiðslu kynsjúkdóma<p>Heilbrigðisráðherra hefur ákveðið, á grundvelli tillögu frá sóttvarnalækni, að skipa starfshóp til að stemma stigu við útbreiðslu kynsjúkdóma hér á landi. </p> <p>Hlutverk starfshópsins verður að setja fram tillögur um aðgerðir til að bregðast við aukinni útbreiðslu kynsjúkdóma hér á landi. Hópnum verður meðal annars gert að kalla til ráðgjafar fulltrúa HIV-Íslands, forsvarsmenn Samtakanna 78 ásamt aðilum sem sinna forvarnarstarfi í skólum landsins. Óskað er eftir að hópurinn skili tillögum sínum til heilbrigðisráðherra eigi síðar en 1. júní 2017.</p> <h4>Starfshópinn skipa </h4> <ul> <li>Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir, formaður </li> <li>Már Kristjánsson, yfirlæknir smitsjúkdómadeildar LSH</li> <li>Baldur Tumi Baldursson, yfirlæknir húð- og kynsjúkdómadeildar LSH </li> <li>Elísabet Reykdal Jóhannesdóttir, húð- og kynsjúkdómalæknir, fulltrúi sóttvarnaráðs </li> <li>Ragnhildur Sif Hafstein, fulltrúi velferðarráðuneytisins og starfsmaður starfshópsins</li> </ul> <p>Skipaður af heilbrigðisráðherra 13. mars 2017</p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur til að undirbúa reglugerð um tilkynningar til þátttakenda í vísindarannsóknum á heilbrigðissviði.<p>Þann 16. maí 2014 voru samþykkt á Alþingi ný lög um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, nr. 44/2014. Markmið laganna er að stuðla að vönduðum vísindarannsóknum á heilbrigðissviði og tryggja hagsmuni þátttakenda.<br /> <br /> Samkvæmt 34. gr. laganna er ráðherra heimilt að setja reglugerðir um nánari framkvæmd laganna, meðal annars um í hvaða tilfellum og með hvaða hætti tilkynna eigi þátttakanda í vísindarannsókn um mikilvæga þætti sem koma fram við gerð rannsóknar og varða heilsu hans. Í nefndaráliti velferðarnefndar Alþingis um frumvarp til laga um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði kemur fram að mikilvægt sé að settar verði reglur um þessi atriði. Að ýmsum sjónarmiðum þarf að huga hvað þetta varðar, meðal annars að rétti þátttakenda til að vita eða vita ekki um tiltekin atriði sem hugsanlega koma fram um heilsu viðkomandi, hver skuli taka ákvörðun um hvort veita beri upplýsingar, hver skuli veita upplýsingar og hvernig viðeigandi ráðgjöf verði tryggð.</p> <h4>Starfshópinn skipa</h4> <ul> <li>Guðríður Þorsteinsdóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Kristján Erlendsson, tiln. af Vísindasiðanefnd</li> <li>Vigdís Eva Líndal, tiln. af Persónuvernd</li> <li>Þóra Steingrímsdóttir, tiln. af heilbrigðisvísindasviði HÍ</li> <li>Vilhjálmur Árnason, tiln. af Siðfræðistofnun HÍ</li> </ul> <p>Þórunn Oddný Steinsdóttir, lögfræðingur í velferðarráðuneytinu , er starfsmaður nefndarinnar</p> <p>Skipaður af heilbrigðisráðherra 18. desember 2014</p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur til að vinna að reglugerð um heilbrigðisstarfsmenn dýra<p>Starfshópur skipaður af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra til að taka saman reglur um heilbrigðisstarfsmenn dýra í nágrannalöndum Íslands og gera tillögu að drögum að reglugerð um heilbrigðisstarfsmenn dýra. Vinna og tillögur hópsins koma einnig inn á vinnu starfshóps sem vinnur nú að endurskoðun laga um innflutning dýra, dýrasjúkdóma og dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr.<br /> <br /> Starfshópurinn er þannig skipaður:&nbsp;</p> <ul> <li>Sigríður Björnsdóttir, formaður, tilnefnd af Matvælastofnun&nbsp;</li> <li>Páll Stefánsson, tilnefndur af Dýralæknafélagi Íslands</li> <li>Erna Bjarnadóttir, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands</li> <li>Kjartan Hreinsson, skipaður án tilnefningar.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um ábyrgð lífeyrisskuldbindinga ríkis og sveitarfélaga vegna samrekstrar o.fl.<p><strong>Starfssvið: </strong>Að meta ábyrgð lífeyrisskuldbindinga sem myndast hafa í opinberum lífeyrissjóðum vegna samrekstrar ríkisins og sveitarfélaga og ýmissa viðfangsefna sem kostuð hafa verið af þessum aðilum.</p> <p><strong>Nefndarmenn:</strong><br /> Magnús Pétursson, formður, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Anna Valbjörg Ólafsdóttir, án tilnefningar<br /> Birgir B. Sigurjónsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga<br /> Dan Jens Brynjarsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga<br /> Halldóra Friðjónsdóttir, án tilnefningar<br /> Regína Ástvaldsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga<br /> Viðar Helgason, án tilnefningar</p> <p><strong>Skipaður:</strong> 09.02.2016</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um að efla sýnileika hugverkaréttinda<p>Starfshópur skipaður af ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra til að meta og gera tillögur til þess að auka sýnileika hugverkaréttinda í atvinnulífinu og koma hugverkaréttindum betur að í umræðu um nýsköpun og þekkingariðnaðinn. Starfshópnum er ætlað að koma með afmarkaðar tillögur að verkefnum og hafa samstarf um að koma þeim á laggirnar og framfylgja þeim.</p> <p>Starfshópurinn er þannig skipaður: </p> <ul> <li><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman','serif';">Brynhildur Pálmarsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar </span></li> <li><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman','serif';">&nbsp;</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman','serif';">Bergþóra Halldórsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins </span></li> <li><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman','serif';">&nbsp;</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman','serif';">Einar Mäntyla, tilnefndur af Félagi einkaleyfasérfræðinga </span></li> <li><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman','serif';">&nbsp;</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman','serif';">Gunnar Örn Harðarson, <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>tilnefndur af Félagi umboðsmanna vörumerkja og einkaleyfa </span></li> <li><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman','serif';">&nbsp;</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman','serif';">Jón Gunnarsson, tilnefndur af Einkaleyfastofunni </span></li> <li><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman','serif';">&nbsp;</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman','serif';">Kristján Leósson, <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>tilnefndur af Nýsköpunarmiðstöð </span></li> <li><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman','serif';">&nbsp;</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman','serif';">Sigríður Heimisdóttir, tilnefnd af Samtökum <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>iðnaðarins.</span></li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um breytt greiðslufyrirkomulag á dvalar- og hjúkrunarheimilum<p>Kynntar hafa verið hugmyndir um breytt fyrirkomulag á greiðsluþátttöku íbúa á dvalar- og hjúkrunarheimilum. Með þeim er stefnt að auknu sjálfræði aldraðra með afnámi svokallaðs vasapeningakerfis og því að teknar verði upp sértækar greiðslur fyrir húsaleigu og annan kostnað sem fylgir heimilishaldi. Starfshópnum er falið að útfæra og koma á tilraunaverkefni í samvinnu við eitt eða fleiri hjúkrunarheimili um nýtt fyrirkomulag um greiðsluþátttöku íbúa á dvalar- og hjúkrunarheimilum.</p> <h4>Starfshópinn skipa</h4> <ul> <li>Birna Bjarnadóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Bryndís Þorvaldsdóttir, án tilnefningar</li> <li>Guðrún Björk Reykdal, án tilnefningar</li> <li>Ólafur Darri Andrason, án tilnefningar</li> <li>Ástbjörn Egilsson, tiln. af Landssambandi eldri borgara</li> <li>Gísli Páll Pálsson, tiln. af Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu</li> <li>Brynhildur S. Björnsdóttir, tiln. af stjórn Sjúkratrygginga Íslands</li> <li>Hallveig Thordarson, tiln. af Tryggingastofnun ríkisins</li> <li>Tryggvi Þórhallsson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> </ul> <p>Skipaður af félags- og húsnæðismálaráðherra 3. maí 2016</p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um drykkjarvöruumbúðir<p>Skipaður 21. nóvember 2017.<br /> Starfshópurinn hefur það hlutverk að koma með tillögur um hvernig bæta megi umhverfi endurvinnslu og skilagjalds á umbúðir fyrir drykkjarvörur og setja fram aðgerðaráætlun um verkefnið. Starfshópurinn skal m.a. hafa hliðsjón af nefndaráliti umhverfis- og samgöngunefndar frá maí 2017 vegna frumvarps til laga um breytingu á lögum um meðhöndlun úrgangs og lögum um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur (þingskj. 805 í 333. máli á 146. löggjafarþingi) og stefnu ráðherra um úrgangsforvarnir Saman gegn sóun.<br /> <br /> Starfshópurinn skal jafnframt taka til skoðunar álagningu og innheimtu skilagjalds, m.a. í samhengi við fríhafnarsvæði og frílagera, kanna hvort hægt sé að bæta eftirlit með skilakerfi drykkjarvöruumbúða og einfalda það, skoða hvort ástæða sé til að grípa til ráðstafana vegna óendurvinnanlegra umbúða og umbúða sem flókið er að endurnýta og kanna hvort fýsilegt sé að fjölga drykkjarvöruumbúðum í kerfinu. Starfshópurinn skal einnig skoða hvernig hægt sé að stuðla að notkun fjölnota umbúða. </p> <p><span>Starfshópurinn skal skila tillögum sínum til umhverfis- og auðlindaráðherra fyrir 1. júní 2018.</span><br /> <br /> <strong>Án tilnefningar</strong><br /> Laufey Helga Guðmundsdóttir, formaður, umhverfis- og auðlindaráðuneyti.</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins</strong><br /> Bryndís Skúladóttir, sviðsstjóri.</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Umhverfisstofnunar</strong><br /> Guðmundur Bjarki Ingvarsson, sérfræðingur.</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Endurvinnslunnar hf.</strong><br /> Helgi Lárusson, framkvæmdastjóri.</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu frjálsra félagasamtaka á sviði umhverfisverndar</strong><br /> Hildur Hreinsdóttir.</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Tollstjóra</strong><br /> Hörður Davíð Harðarson, yfirtollvörður.</p>Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um eflingu trausts á stjórnmálum og stjórnsýslu<p>Hópnum er falið að taka mið af starfi sem unnið hefur verið í tengslum við opinber heilindi hérlendis og erlendis, sbr. til dæmis fimmtu úttektarskýrslu GRECO sem er væntanleg og fjallar meðal annars um vernd gegn spillingu meðal æðstu handhafa framkvæmdavalds og starf stýrihóps dómsmálaráðuneytisins um innleiðingu á alþjóðasamningum gegn mútum og spillingu. <br /> Starfshópurinn skal skila skýrslu um störf sín eigi síðar en 1. september 2018 en telji hann ástæðu til getur hann einnig sett fram afmarkaðar tillögur fyrr.&nbsp;</p> <p>Starfshópinn skipa:</p> <ul> <li>Jón Ólafsson, prófessor, formaður hópsins</li> <li>Ólöf Embla Eyjólfsdóttir, MSt í heimspeki</li> <li> Páll Þórhallsson, skrifstofustjóri</li> <li> Ragna Árnadóttir, aðstoðarforstjóri</li> <li> Sigurður Kristinsson, prófessor</li> </ul> <p>&nbsp;</p>ForsætisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um eftirfylgni með framkvæmd stefnu og framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks fyrir árin 2017–2021<span><dir> <span style="font-family: Times New Roman; font-size: 16px;"></span></dir></span> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Hinn 31. maí 2017 samþykkti Alþingi þingsályktun um stefnu og framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks fyrir árin 2017–2021.&nbsp;Starfshópurinn&nbsp;hefur með höndum heildarumsjón með eftirfylgni og framkvæmd stefnunnar, samanber einnig 3. kafla þingsályktunarinnar um eftirfylgni, framkvæmd og endurmat með framkvæmdaáætluninni en þar segir: </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Heildarumsjón með eftirfylgni og framkvæmd stefnu verði í höndum ráðherraskipaðs starfshóps í málefnum fatlaðs fólks skipuðum fulltrúum velferðarráðuneytisins, innanríkisráðuneytisins, Sambands íslenskra sveitarfélaga, Landssamtakanna Þroskahjálpar og Öryrkjabandalags Íslands.</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Gert er ráð fyrir að hópurinn vinni að stöðumati í upphafi tímabils og endurmati í lok tímabils. Auk þess er gert ráð fyrir að hópurinn leggi fram tillögur fyrir ráðherra að forgangsröðun verkefna eigi síðar en í febrúar ár hvert og skili greinargerð um framgang verkefna sl. árs á sama tíma.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong>Starfshópinn skipa</strong> </p> <ul> <li dir="LTR"> Rósa Guðrún Bergþórsdóttir, án tilnefningar, formaður </li> <li dir="LTR"> Bryndís Snæbjörnsdóttir, tiln. af Landssamtökunum Þroskahjálp</li> <li dir="LTR">Elísabet Gísladóttir, tiln. af dómsmálaráðuneytinu</li> <li dir="LTR"> Gústav Aron Gústavsson, tiln. af samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu </li> <li dir="LTR"> Halldór Sævar Guðbergsson, tiln. af Öryrkjabandalagi Íslands </li> <li dir="LTR"> Tryggvi Þórhallsson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> </ul> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Skipaður af félags- og jafnréttismálaráðherra frá 31. október 2017.</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> </p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um eftirfylgni skýrslu OECD um stöðu og þróun umhverfismála á Íslandi<p>Skipaður 16. janúar 2015</p> <div> Starfshópurinn hefur það hlutverk að yfirfara og meta ráðleggingar sem fram koma í nýlegri heildarúttekt OECD á stöðu og þróun umhverfismála á Íslandi fyrir tímabilið 2001-2013 með tilliti til framkvæmdar og eftirfylgni. Í skýrslunni eru settar fram 26 ábendingar eða ráðleggingar til íslenskra stjórnvalda, sem snúa m.a. að löggjöf, innviðum, hagrænum stjórntækjum og fleiri grunnþáttum varðandi framþróun málaflokksins. </div> <div> <br /> </div> <div> <strong>Án tilnefningar</strong> </div> <div> Jón Geir Pétursson, formaður </div> <div> <br /> </div> <div> <strong>Samkvæmt tilnefningur innanríkisráðuneytis</strong><br /> Ásta Þorleifsdóttir </div> <div> <br /> </div> <div> <strong>Samkvæmt tilnefningu sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra</strong><br /> Brynhildur Benediktsdóttir </div> <div> <br /> </div> <div> <strong>Samkvæmt tilnefningu fjármála og efnahagsráðuneytis</strong><br /> Guðrún Þórdís Guðmundsdóttir </div> <div> <br /> </div> <div> <strong>Samkvæmt tilnefningu forsætisráðuneytis</strong> </div> <div> Héðinn Unnsteinsson </div> <div> <br /> </div> <div> <strong>Samkvæmt tilnefningu iðnaðar- og viðskiptaráðherra</strong><br /> Hreinn Hrafnkelsson </div>Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um einstaklingsmiðaðar forvarnir<p>Starfshópnum er ætlað er að leggja fram tillögur um nýtingu erfðaupplýsinga í einstaklingsmiðuðum forvörnum, þar sem sérstök áhersla er lögð á miðlun upplýsinga um BRCA stöðu einstaklinga. </p> <p>Mikilvægt er að heilbrigðisyfirvöld móti stefnu á þessu sviði þar sem fram kemur hvernig réttast er að nýta erfðaupplýsingar í einstaklingsmiðuðum forvörnum, bæði út frá siðferðislegum og læknisfræðilegum sjónarmiðum. Þess er vænst að vinna starfshópsins gefi heilbrigðisyfirvöldum góðan grunn til að standa á þegar hafist verður handa við skynsamlega nýtingu upplýsinga úr gagnagrunnum hér á landi í forvarnarskyni. </p> <h4>Starfshópinn skipa</h4> <ul> <li>Sigurður Guðmundsson, án tilnefningar, formaður</li> <li>Hörður Helgi Helgason, án tilnefningar</li> <li>Jón Jóhannes Jónsson, tiln. af Landspítala</li> <li>Kári Stefánsson, tiln. af Íslenskri erfðagreiningu</li> <li>Laufey Tryggvadóttir, tiln. af Krabbameinsfélagi Íslands</li> <li>Rósa Dögg Flosadóttir, tiln. af innanríkisráðuneyti</li> <li>Sigríður Haraldsdóttir, tiln. af Embætti landlæknis</li> <li>Magnús Karl Magnússon, tiln. af heilbrigðisvísindasviði Háskóla Íslands</li> <li>Þórunn Oddný Steinsdóttir er fulltrúi velferðarráðuneytisins í starfshópnum og jafnframt starfsmaður hópsins</li> </ul> <p>Starfshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra 14. desember 2016 og skal skila tillögum sínum til ráðherra fyrir 1. nóvember 2017.</p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um endurskoðun á lögum og reglum sem gilda um virðisaukaskatt af byggingarstarfsemi o.fl.<p><strong>Starfssvið: </strong>Endurskoðun á lögum og reglum sem gilda um virðisaukaskatt af byggingarstarfsemi o.fl.</p> <p><strong>Nefndarmenn:</strong><br /> Hlynur Ingason, formaður, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Benedikt S. Benediktsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Bjarni Arnby Lárusson, tilnefndur af Ríkisskattstjóra<br /> Elín Guðjónsdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Hafsteinn&nbsp; Pálsson, tilnefndur af umhverfis- og auðlindaráðuneytinu<br /> Jarþrúður Hanna Jóhannsdóttir, tilnefnd af Ríkisskattstjóra<br /> Jóhanna Klara Stefánsdóttir, tilnefnd af Samtökum iðnaðarins<br /> Ólafur Garðar Halldórsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins</p> <p><strong>Starfsmaður:</strong> Jóhanna Norðdahl</p> <p><strong>Skipaður:</strong> 29.12.2016</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um endurskoðun á reglum um útibú og þjónustustarfsemi fjármálafyritækja<span></span> <p><strong><span>Starfssvið: </span></strong><span>Að fara yfir reglur um útibú- og þjónustustarfsemi sem byggir á CRD IV regluverkinu.</span></p> <p><strong><span>Nefndarmenn:</span></strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;"><br /> Leifur Arnkell Skarphéðinsson, tilnefndur af Fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Linda Kolbrún Björgvinsdóttir, tilnefnd af Fjármálaeftirlitinu<br /> Oddur Ólason, tilnefndur af Samtökum fjármálafyrirtækja</span></p> <p><strong><span>Skipaður:</span></strong><span> 09.01.2015</span></p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um endurskoðun á rekstri flugvalla innanlands<p>Samgönguráðherra hefur sett á fót starfshóp um rekstur innanlandsflugvalla. Meginmarkmið hópsins er að finna leiðir til að ná fram hagkvæmari rekstri á innanlandsflugi og skilvirkari rekstri flugvalla sem leiði til lægri flugfargjalda.</p> <p>Starfshópnum er falið að skoða núverandi skipulag á innanlandsflugi, fara yfir hugmyndir að breyttu fyrirkomulagi og meta hvaða skipulag skili mestri hagkvæmni fyrir notendur.</p> <p>Miðað er við að starfshópurinn skili lokaskýrslu fyrir 1. maí 2018.</p> <p>Starfshópurinn er þannig skipaður:</p> <ul> <li>Njáll Trausti Friðbertsson alþingismaður, formaður,</li> <li>Jón Karl Ólafsson framkvæmdastjóri hjá Isavia ohf.,</li> <li>Jóna Árný Þórðardóttir framkvæmdastjóri Austurbrúar,</li> <li>Ingveldur Sæmundsdóttir aðstoðarmaður ráðherra. </li> </ul> <div>&nbsp;</div>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðFastanefndir
Starfshópur um endurskoðun eignarhalds á bújörðum<p>Starfshópur skipaður af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra til að fara yfir þær takmarkanir sem unnt er að mæla fyrir um í ákvæðum ábúðar- og jarðalaga. Er hópnum ætlað að leggja mat á þær takmarkanir sem er að finna í löggjöf nágrannalanda Íslands eins og Noregi, Danmörku og Möltu og rúmast innan marka 40. gr. EES-samningsins. Hópnum er einnig ætlað að leggja mat á það hvaða takmarkanir komi helst til greina hér á landi til að viðhalda ræktanlegu landbúnaðarlandi og búsetu í sveitum landsins. Þá er hópnum ætlað að gera tillögu til ráðherra um nauðsynlegar breytingar á lögum í samræmi við framangreint.</p> <p><span>Í starfshópnum eiga sæti:&nbsp;</span></p> <ul> <li><span>Kristján Skarphéðinsson, skipaður formaður án tilnefningar&nbsp;</span></li> <li><span>Einar Ófeigur Björnsson, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands</span></li> <li><span>Hjördís Stefánsdóttir, tilnefnd af dómsmálaráðuneytinu</span></li> <li><span>Hrafn Hlynsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> <li><span>Guðríður Þorvarðardóttir, tilnefnd af umhverfis- og auðlindaráðuneytinu.<br /> <div>&nbsp;</div> </span></li> </ul> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <div><span>&nbsp;</span></div> <span> </span> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um endurskoðun laga nr. 28/2001 um rafrænar undirskriftir<p>Starfshópur skipaður af ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra til að endurskoða lög nr. 28/2001 um rafrænar undirskriftir og jafnframt að greina reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 910/2014/ESB og gera tillögu að innleiðingu reglugerðarinnar í íslenskan rétt.</p> <p>Í starfshópnum eiga sæti:</p> <ul> <li>Ólafur Egill Jónsson, skipaður formaður án tilnefningar</li> <li>Halla B. Baldursdóttir, tilnefnd af innanríkisráðuneytinu </li> <li>Arnaldur Friðgeirsson Axfjörð, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu </li> <li>Tryggvi Axelsson, tilnefndur af Neytendastofu </li> <li>Elfur Logadóttir, tilnefnd af Fagstaðlaráði í upplýsingatækni</li> <li>Ásgeir Helgi Jóhannsson, tilnefndur af Samtökum fjármálafyrirtækja </li> <li>Bergþóra Halldórsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins.</li> </ul><br />Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um endurskoðun reglugerðar nr. 52/2014 um tilkynningar- og skráningarskylda dýrasjúkdóma<p>Starfshópur skipaður af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hinn 23. maí 2016 til að endurskoða löggjöf um dýrasjúkdóma og dýralækna, hefur vakið athygli á nauðsyn þess að fram fari endurskoðun á reglugerð nr. 52/2014 um tilkynningar- og skráningarskylda dýrasjúkdóma, m.a. ákvæði sem gilda um kostnað sem getur hlotist af stjórnun, eftirliti og vöktun vegna dýrasjúkdóma.<br /> Ofangreind reglugerð var sett í kjölfar breytingar á lögum nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, sbr. lög nr. 4/2014, (viðaukar og reglugerðarheimild). Í framhaldi af þeirri lagabreytingu voru viðaukar sem fylgdu lögunum um dýrasjúkdóma, birtir óbreyttir sem reglugerð nr. 52/2014, en stofninn að viðaukunum voru upphaflegu viðaukar með lögum nr. 31/2001 um breytingu á lögum nr. 25/1993.<br /> Á þeim árum sem liðin eru síðan hafa orðið umtalsverðar breytingar á búháttum hér á landi, búin hafa stækkað en þeim hefur jafnframt fækkað. Á sama tíma hafa sambærilegir listar nágrannalandanna svo og alþjóðlegir listar verið uppfærðir og endurskoðaðir. Í ljósi þessa þarf einnig að huga að viðbrögðum hins opinbera í einstökum tilfellum þegar upp koma alvarlegir dýrasjúkdómar eða nýir berast til landsins. Hefur ráðherra ákveðið að skipa starfshóp til að endurskoða ofangreinda reglugerð og er miðað við að starfshópurinn ljúki störfum fyrir 31. desember 2017.</p> <p>Eftirtalin eiga sæti í starfshópnum:</p> <ul> <li>Kjartan Hreinsson, skipaður formaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Birgitta Kristjánsdóttir&nbsp;</li> <li>Charlotta Oddsdóttir&nbsp;</li> <li>Hákon Hansson </li> <li>Vilhjálmur Svansson.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um ferðamannaleiðirSkipaður 4. nóvember 2016<br><p>Starfshópnum er falið að vinna tillögur að því hvernig vinna megi stefnumörkum um ferðamannaleiðir þ.e. hvernig skilgreina megi slíkar leiðir, gera þær aðgengilegar með fræðslu og upplýsingum, hvernig skuli skipuleggja þær og byggja upp og eins hvernig koma megi ábyrgð og umsjón með slíkum leiðum fyrir til framtíðar. </p><p>Sérstaklega er mikilvægt að starfshópurinn taki fyrir fornar leiðir sem eru að hverfa en leynast víða um land, þar sem náttúra, menning og saga koma saman. Nefna má þjóðleiðir sem farnar voru til Þingvalla, Kóngsveg, Kolamannagötur, Síldargötur, skreiðleiðir og fleiri sem voru nauðsynlegar samgöngugötur áður fyrr. Þær búa yfir sameiginlegri sögu sem örnefni vitna gjarnan um. Kynna þarf fyrir komandi kynslóðum forna samgönguþætti og með skráningu skapast tækifæri til að samþætta náttúru, menningu og sögu. Skýrsla um íslenska þjóðstíga frá 2014 er gagnlegur grunnur fyrir vinnu starfshópsins.</p><p>Starfshópurinn skal kalla til sín sérfræðinga s.s. frá þjóðgörðum á viðkomandi svæðum eða Umhverfisstofnun, Skipulagsstofnun og Landgræðslu ríkisins eftir því sem við á. </p><p>Með hópnum mun starfa Dagný Arnarsdóttir, sérfræðingur í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu.</p><p>Hópurinn skal skila greinargerð sinni til ráðherra fyrir 1. nóvember 2017.<br></p><p><b>Án tilnefningar</b><br>Óskar Bergsson, formaður</p><p><b>Samkvæmt tilnefningu Minjastofnunar</b><br>Agnes Stefánsdóttir</p><p><b>Samkvæmt tilnefningu Ferðafélags Íslands</b><br>Páll Eysteinn Guðmundsson</p><p><b>Samkvæmt tilnefningu Landmælinga Íslands</b><br>Steinunn Elva Gunnarsdóttir</p><p><b>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</b><br>Örn Þór Halldórsson</p><br>Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um fjareftirlit með fiskiskipum<p>Starfshópur, skipaður af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, um að tryggja fjareftirlit með fiskiskipum og með vísan til samkomulags frá 8. ágúst 2001 um "verkaskiptingu milli sjávarútvegsráðuneytisins, Fiskistofu og Landhelgisgæslu Íslands á sviði fjareftirlits með fiskiskipum." </p> <p>(Við skipan nefndarinnar var sérstaklega leitað eftir því að tilnefningaraðilar tilnefndu aðila af báðum kynjum til að uppfylla skyldur laga um jafna stöðu kvenna og karla nr. 10/2008. Ef tilnefningaraðilar gátu ekki tilnefnt aðila af báðum kynjum var óskað eftir rökstuðningi sbr. málsl. 2. mgr. 15. gr. laga nr. 10/2008. Allir aðilar tilnefndu karlmann í starfshópinn og skýrðu ástæður þess með vísan til faglegra sjónarmiða eða með vísan til hlutlægra atriða. Í ljósi þessa verður skipunaraðili með vísan til 3. mgr. 15. gr. laga nr. 10/2008 að víkja frá skilyrði 1. mgr. 15. gr. sömu laga).</p> <p>Í starfshópnum eiga sæti: </p> <ul> <li>Annas Jón Sigmundsson, tilnefndur af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra</li> <li>Leifur Magnússon, tilnefndur af Fiskistofu</li> <li>Ásgrímur Ásgrímsson, tilnefndur af Landhelgisgæslu Íslands.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um flatfiskarannsóknir<p>Verkefni starfshópsins er m.a. að miðla þekkingu og reynslu sjómanna og útvegsmanna til fiskifræðinga og fiskveiðistjórnenda, efla úrvinnslu tiltækra gagna og stuðla að markvissum og hagkvæmum rannsóknum á flatfiskum, með það að markmiði að auka þekkingu og bæta ráðgjöf um sjálfbæra nýtingu til aukinnar verðmætasköpunar. Í starfshópnum sitja fulltrúar frá Hafrannsóknastofnun, Fiskistofu, Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi auk sameiginlegs fulltrúa frá samtökum skipstjórnarmana, vélstjórnarmanna og sjómanna. </p> <p>(Við skipan nefndarinnar var sérstaklega leitað eftir því að tilnefningaraðilar tilnefndu aðila af báðum kynjum til að uppfylla skyldur laga um jafna stöðu kvenna og karla nr. 10/2008. Ef tilnefningaraðilar gátu ekki tilnefnd aðila af báðum kynjum var óskað eftir rökstuðningi sbr. málsl. 2. mgr. 15. gr. laga nr. 10/2008. Allir aðilar, utan Fiskistofu, tilnefndu karlmann í starfshópinn og skýrðu ástæður þess með vísan til faglegra sjónarmiða eða með vísan til hlutlægra atriða. Í ljósi þessa verður skipunaraðili með vísan til 3. mgr. 15. gr. laga nr. 10/2008 að víkja frá skilyrði 1. mgr. 15. gr. sömu laga.)</p> <p>Starfshópurinn er þannig skipaður:&nbsp;</p> <ul> <li>Arnór Snæbjörnsson, skipaður formaður án tilnefningar</li> <li>Guðmundur Jóhannesson, tilnefndur af Fiskistofu</li> <li>Áslaug Eir Hólmgeirsdóttir, tilnefnd af Fiskistofu</li> <li>Jónbjörn Pálsson, tilnefndur af Hafrannsóknastofnun</li> <li>Einar Sigurðsson, tilnefndur af Samtökum dragnótarmanna</li> <li>Kristján Þórarinssons, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi</li> <li>Sigtryggur Albertsson, tilnefndur af Samtökum sjómanna.</li> </ul><br />Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um framkvæmd fjárhagsaðstoðar til framfærslu skv. V. og VI. kafla í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991.<span></span> <p>Starfshópur sem vann að breytingum á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga með hliðsjón af innleiðingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, stjórnsýslu og húsnæðismál taldi rétt að undanskilja í vinnu sinni sértæka þætti sem lúta að framkvæmd fjárhagsaðstoðar til framfærslu. Því er skipaður sérfræðingahópur sem falið er að taka til umfjöllunar atriði sem skipta máli í því samhengi. Mikilvægt er að horfa sérstaklega á samspil og samstarf félagsþjónustu, starfsendurhæfingar, Vinnumálastofnunar og heilbrigðis- og menntakerfis þar sem ákveðinn hópur einstaklinga sem fær fjárhagsaðstoð til framfærslu er í áhættu varðandi langtíma þátttökuleysi í samfélaginu. Því er mikilvægt að bregðast við og nýta þær leiðir sem sýnt hafa bestan árangur á þessu sviði.<br /> &nbsp; <br /> Verkefni:<br /> Kanna leiðir við framkvæmd fjárhagsaðstoðar til framfærslu&nbsp; sem styðja við virkni og þátttöku sem flestra með valdeflingu og notendasamráð að leiðarljósi. Hópurinn skal leggja fram tillögur að fyrirkomulagi sem talið er að tryggi með bestum hætti ofangreint. Litið skal til mismunandi fyrirkomulags við framkvæmd fjárhagsaðstoðar til framfærslu hér á landi og höfð hliðsjón af niðurstöðum rannsókna og kannana sem tengjast viðfangsefninu og fyrirliggjandi upplýsinga um viðhorf notenda auk þess að líta til fyrirkomulags og reynslu í nágrannalöndum.<br /> Fara yfir viðmið vegna fjárhæðar fjárhagsaðstoðar til framfærslu með það að leiðarljósi að samræma eins og kostur er.<br /> Skoða makatengingar í tengslum við ákvörðun fjárhagsaðstoðar til framfærslu með hliðsjón af ákvæðum stjórnarskrár Íslands og leggja fram tillögur að breyttri framkvæmd sé þess þörf.</p> <p>Starfshópnum til ráðgjafar verða sérfræðingar frá Vinnumálastofnun og heilbrigðisstofnunum auk annarra sérfræðinga þar með talið á sviði starfsendurhæfingar, náms og virkniúrræða.</p> <p>Starfshópinn skipa:</p> <ul> <li>Ingibjörg Broddadóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Sigríður Jónsdóttir, án tilnefningar</li> <li>Hafrún Ósk Hafsteinsdóttir, fulltrúi notenda</li> <li>Ásta Þórdís Guðjónsdóttir, fulltrúi notenda</li> <li>Sigrún Þórarinsdottir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Hera Ósk Einarsdóttir, tiln. af stjórn Samtaka félagsmálastjóra</li> <li>María Rúnarsdóttir, tiln. af Félagsráðgjafafélagi Íslands</li> <li>Kristjana Gunnarsdóttir, tiln. af velferðarsviði Reykjavíkurborgar</li> </ul> <p>Hópurinn skal skila skriflegri samantekt með tillögum ekki síðar en 15. mars 2018.</p> <p><span>Starfshópurinn er skipaður af félags- og jafnréttismálaráðherra 14. desember 2017.&nbsp;</span></p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um framþróun í fjarheilbrigðisþjónustu á landsvísu<span></span> <p>Helstu verkefni hópsins eru:</p> <ul> <li>greiningarvinna tengd framkvæmd á fjarheilbrigðisþjónustu</li> <li>gerð tillagna um möguleg verkefni sem unnt er að fara af stað með fljótlega</li> <li>samvinna innan og á milli stofnana</li> </ul> <p>Áætlað er að hópurinn skili áfangaskýrslu 15. febrúar 2018.</p> <p>Starfshópinn skipa:</p> <ul> <li><span>Sigríður Jakobínudóttir, án tilnefningar, formaður</span></li> <li>Guðný Friðriksdóttir, tiln. af Heilbrigðisstofnun Norðurlands</li> <li>Hlíf Steingrímsdóttir, tiln. af Landspítala</li> <li>Jón Steinar Jónsson, tiln. af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins</li> <li>Leifur Bárðarson, tiln. af Embætti landlæknis</li> <li>Nína Hrönn Gunnarsdóttir, tiln. af Heilbrigðisstofnun Austurlands</li> <li>Sesselja Kristín Eggertsdóttir, tiln. af Heilbrigðisstofnun Vesturlands</li> <li>Sigurður Árnason, tiln. af Heilbrigðisstofnun Suðurnesja</li> <li>Sigurður Hjörtur Kristjánsson, tiln. af Heilbrigðisstofnun Suðurlands</li> <li>Sigurður Einar Sigurðsson, tiln. af Sjúkrahúsinu á Akureyri</li> <li>Þórunn Pálsdóttir, tiln. af Heilbrigðisstofnun Vestfjarða</li> </ul> <p>Starfsmaður hópsins er Þórunn Pálína Jónsdóttir</p> <p>Starfshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra 24. nóvember 2017.</p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um gerð bókmenningarstefnu<p>Starfshópur um gerð bókmenningarstefnu m.a. með áherslu á fjölbreytta bókaútgáfu</p> <p><strong>Skipan starfshóps:</strong></p> <ul> <li>Kristrún Lind Birgisdóttir formaður, skipuð án tilnefningar</li> <li>Páll Valsson, skipaður án tilnefningar,</li> <li>Egill Örn Jóhannsson, tilnefndur af Félagi íslenskra bókaútgefenda,</li> <li>Kristín Helga Gunnarsdóttir, tilnefnd af Rithöfundasambandi Íslands,</li> <li>Salka Guðmundsdóttir, tilnefnd af Miðstöð íslenskra bókmennta,</li> <li>Jón Yngvi Jóhannsson, tilnefndur af Hagþenki,</li> <li>Sigurður Guðmundsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneyti.</li> </ul>Mennta- og menningarmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um gerð frumvarps og lagabreytinga vegna stofnunar hamfarasjóðsSkipaður 14. apríl 2016.<br>Starfshópurinn hefur það hlutverk að vinna frumvarp til laga vegna stofnunar hamfarasjóðs og gera nauðsynlegar breytingar á gildandi lögum, sbr. tillögur í skýrslu starfshóps umhverfis- og auðlindaráðuneytisins frá 29. janúar 2016 um stofnun hamfarasjóðs.Hamfarasjóði er ætlað það hlutverk að sinna forvörnum og samhæfingu verkefna á sviði náttúruvár ásamt því að hafa umsjón með greiðslu tiltekins kostnaðar opinberra aðila og bóta í ákveðnum takmörkuðum tilvikum vegna tjóns sem verður af völdum náttúruhamfara.<br><br><b>Án tilnefningar</b><br>Laufey Helga Guðmundsdóttir, formaður<br><br><b>Samkvæmt tilnefningu fjármála- og efnahagsráðuneytisins</b><br>Kristinn Hjörtur Jónasson<br><br><b>Samkvæmt tilnefningu innanríkisráðuneytisins</b><br>Þórunn J. Hafstein<br><br><b>Samkvæmt tilnefningu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins</b><br>Baldur Arnar Sigmundsson<br><br><b>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</b><br>Ásta Stefánsdóttir<br><br>Sigrún Karlsdóttir, náttúruvárstjóri hjá Veðurstofu Íslands og Hafsteinn Pálsson, verkfræðingur í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu munu einnig starfa með starfshópnum.Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um gerð nýrrar innheimtulöggjafar<p><strong>Starfssvið: </strong>Að gera tillögur að heildstæðri innheimtulöggjöf</p> <p><strong>Nefndarmeðlimir:</strong><br /> Guðrún Inga Torfadóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Benedikt S. Benediktsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Jóhanna Hlíf Magnúsdóttir, tilnefnd af tollstjóra<br /> Jóhanna Lára Guðbrandsdóttir, tilnefnd af tollstjóra</p> <p><strong>Skipaður:</strong> 03.11.2016 – 31.08.2017</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um gildisdagsetningar í virðisaukaskatti<span></span> <p><strong><span>Starfssvið: </span></strong><span>Að fara yfir lög nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, vegna gildisdagsetninga vaxta þegar virðisaukaskattur er leiðréttur aftur í tímann.</span></p> <p><strong><span>Nefndarmenn:</span></strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;"><br /> </span>Hlynur Ingason, formaður, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Guðjón Ásbjörn Ríkharðsson, tilnefndur af Fjársýslu ríkisins<br /> Guðrún Inga Torfadóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Óskar Helgi Albertsson, tilnefndur af ríkisskattstjóra<br /> Una Dagbjört Kristjánsdóttir, tilnefnd af tollstjóra</p> <p><strong><span>Starfsmaður:</span></strong><span> Jóhanna Norðdahl</span></p> <p><strong><span>Skipaður:</span></strong><span> 10.01.2017 – 16.06.2017</span></p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um greiningu skattlagningu á raforkumannvirkiInnanríkisráðherra hefur skipað starfshóp til að greina skattlagningu mannvirkja sem framleiða raforku eða flytja hana. <p>Auk greiningar á skattlagningu er hópnum ætlað að greina matsaðferðir og fjárhæðir, eignir sem eru undanþegnar mati svo og dreifingu þeirra um landið. Í framhaldi af greiningarvinnu hópsins yrði metið hvort og hvaða lagabreytingar væru nauðsynlegar og hver yrðu áhrif þeirra á samspil fjárhagslegra málefna ríkis og sveitarfélaga.</p> Forsaga málsins er sú að í lok síðasta árs óskuðu Samband íslenskra sveitarfélaga, Samorka og Samtök orkusveitarfélaga eftir því við innanríkisráðherra að skipaður yrði starfshópur til að ræða hugmyndir um breytta skattlagningu virkjana- og raforkuflutningsmannvirkja. Telja þessir aðilar mikilvægt að ,,nærsamfélög virkjana- og flutningskerfa fái sanngjarnar tekjur m.t.t. „umhverfisáhrifa virkjana,“ eins og segir m.a. í minnisblaði Sambands ísl. sveitarfélaga til ráðherra um málið. Talið er að það auki líkur á samfélagslegri sátt um þróun í orkumálum ef nærsamfélög virkjana njóta sanngjarnrar hlutdeildar í tekjum sem skapast af raforkuframleiðslu. <p>Í framhaldinu var ákveðið að skipa starfshóp til að vinna að ofantaldri greiningu og er miðað við að , hópurinn skili skýrslu sinni með haustinu.</p> <p>Starfshópinn skipa:</p> <ul> <li>Áslaug Friðriksdóttir, borgarfulltrúi sem jafnframt er formaður, skipuð án tilnefningar.</li> <li>Guðlaug Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs Landsnets, tilnefnd af Samorku.</li> <li>Hreinn Hrafnkelsson, viðskiptafræðingur á skrifstofu iðnaðar- og orkumála, tilnefndur af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti.</li> <li>Sigurður Snævarr, sviðsstjóri hag- og upplýsingasviðs, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</li> <li>Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi á Fljótsdalshéraði, tilnefndur af Samtökum orkusveitarfélaga.</li> <li>Steinar Örn Steinarsson, lögfræðingur, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneyti.</li> <li>Ástríður Jóhannesdóttir, sviðsstjóri, tilnefnd af Þjóðskrá Íslands.</li> </ul> <p>Þá hefur Þjóðskrá tilnefnt í teymi sérfræðinga til að vinna með starfshópnum. Jóhannes Finnur Halldórsson, sérfræðingur í innanríkisráðuneyti, er starfsmaður hópsins.</p>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um heildarendurskoðun á regluverki er varðar notkun veiðarfæra, veiðisvæði og verndunarsvæði á Íslandsmiðum<p>Starfshópur skipaður af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sem ætlað er að gera faglega heildarendurskoðun á regluverki er varðar notkun veiðarfæra, veiðisvæði og verndunarsvæði á Íslandsmiðum.</p> <p>Í starfshópnum eiga sæti: </p> <ul> <li>Annas J. Sigmundsson, skipaður formaður án tilnefningar</li> <li>Erna Jónsdóttir, skipuð án tilnefningar</li> <li>Þorsteinn Sigurðsson, tilnefndur af Hafrannsóknastofnun</li> <li>Björn Ævarr Steinarsson, tilnefndur af Hafrannsóknastofnun</li> <li>Guðmundur Jóhannesson, tilnefndur af Fiskistofu.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um hönnun og smíði nýrrar Vestmannaeyjaferju<p>Starfshópurinn mun hafa umsjón með hönnun og gerð útboðslýsingar fyrir hönnun og smíði á nýrri Vestmannaeyjaferju. Hönnunina skal miða við heilsárssiglingar á milli Vestmannaeyja og Landeyjahafnar og skal hönnunin byggjast á fyrirliggjandi kröfulýsingu og taka tillit til sérstakra aðstæðna í og við Landeyjahöfn einkum hvað varðar skrokklag skipsins, stjórnhæfni og djúpristu. Hönnunina skal sannreyna með viðeigandi líkantilraunum.</p> <p>Gert er ráð fyrir að verkefnið verði boðið út í opnu útboði á EES svæðinu. Í verkefninu felst m.a. gerð útboðsgagna, í samvinnu við Ríkiskaup, veita Ríkiskaupum tæknilega aðstoð á útboðs- og samningatímanum og annast samskipti við hönnuði á verktímanum og eftirlit með hönnun og prófunum.</p> <p>Samhliða ofangreindri vinnu við hönnun á nýrri Vestmannaeyjaferju verður áfram unnið að rannsóknum á höfninni og ráðist í þær endurbætur sem sýnt er að skili árangri. Greinargerð um Landeyjahöfn og áreiðanleika samgangnanna þarf að liggja fyrir áður en farið er í útboð á smíði skipsins.</p> <ul> <li>Friðfinnur Skaftason, verkfræðingur á skrifstofu innviða, formaður</li> <li>Sigurður Áss Grétarsson, forstöðumaður hjá Siglingastofnun Íslands,</li> <li><span>Hjörtur Emilsson, skipatæknifræðingur og framkvæmdastjóri hjá NAVIS</span></li> <li>Andrés Þorsteinn Sigurðsson, hafnsögumaður.</li> </ul> <p><em>Starfshópurinn mun starfa þar til ný ferja verður tekin í notkun, nema annað verði ákveðið, en áætlað er að ný ferja verði tilbúin í árslok 2018.</em></p>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um innleiðingu á tilskipun um mat á umhverfisáhrifum<p>Skipaður 28. apríl 2016.<br /> Starfshópnum er falið að gera tillögu að frumvarpi til innleiðingar á tilskipun 2014/52/ESB frá 16. apríl 2014, um breytingu á tilskipun 2011/92/ESB um mat á áhrifum sem tilteknar framkvæmdir á vegum hins opinbera eða einkaaðila kunna að hafa á umhverfið, með breytingu á lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. </p> <p>Einnig skal starfshópurinn taka til skoðunar ákvæði laganna hvað varðar sameiginlegt mat á umhverfisáhrifum, tímalengd ákvarðana um matsskyldu, endurskoðun matsskýrslu, innheimtu Skipulagsstofnunar á kostnaði vegna málsmeðferðar framkvæmda sem heyra undir lögin og viðmiðunargildi framkvæmda í 1. viðauka laganna og eftir atvikum að skila tillögu að frumvarpi til breytinga á lögunum. <br /> <br /> Áætlað er að starfshópurinn skili tillögu að frumvarpi til innleiðingar á tilskipun 2014/52/ESB í byrjun árs 2017. Enn fremur er áætlað að starfshópurinn skili greinargerð eða tillögu að frumvarpi til breytinga á öðrum tilteknum ákvæðum laga nr. 106/2000 haustið 2017 og ljúki þar með störfum.</p> <p><strong>Án tilnefningar</strong><br /> Íris Bjargmundsdóttir, formaður. </p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</strong><br /> Guðjón Bragason. </p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu frjálsra félagasamtaka</strong><br /> Árni Finnsson.</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins</strong><br /> Pétur Reimarsson, forstöðumaður.</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Skipulagsstofnunar</strong><br /> Ásdís Hlökk Theodórsdóttir og <br /> Óttar Björgvin Óskarsson.</p>Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um innleiðingu tilskipana er varða opinber innkaup<span></span> <p><strong><span>Starfssvið: </span></strong><span>Að endurskoða núverandi lög um opinber innkaup nr. 84/2007 til samræmis við nýju tilskipunina og gera drög að nýju frumvarpi. Þá skal hópurinn jafnframt gera drög að nýju frumvarpi er varðar innkaup stofnana sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og fjarskipti.</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">Nefndarmenn:<br /> </span>Hrafn Hlynsson, formaður, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Dagmar Sigurðardóttir, tilnefnd af Ríkiskaupum<br /> Eyþóra Kristín Geirsdóttir, tilnefnd af Samtökum íslenskra sveitafélaga <br /> Guðrún Ögmundsdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</p> <p><strong><span>Skipaður:</span></strong><span> 23.02.215<strong> </strong></span></p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um kennitöluflakk í atvinnurekstri<p>Starfshópnum er ætlað að greina umfang kennitöluflakks, rót vandans og gera tillögur um leiðir til að sporna við kennitöluflakki í atvinnurekstri og treysta lagaramma félaga með takmarkaðri ábyrgð.</p> <p>Í starfshópnum eiga sæti: </p> <ul> <li>Sigurbjörg S. Guðmundsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar</li> <li>Bryndís Helgadóttir, tilnefnd af innanríkisráðuneytinu.</li> </ul><br />Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um lagaumhverfi vindorkuvera<p>Skipaður 18. apríl 2016<br /> Starfshópurinn hefur það hlutverk að greina hvort í lögum og reglugerðum á sviði ráðuneytisins sé fjallað með nægjanlegum hætti um starfsemi vindorkuvera og framkvæmdir vegna þeirra, en áhugi fyrir slíkri starfsemi hefur aukist mikið á síðustu árum. Gert er ráð fyrir að greining starfshópsins nái einnig til löggjafar á málefnasviði atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins er varðar leyfisútgáfu og eftirlit með starfsemi vindorkuvera.<br /> Stefnt er að því að starfshjópurinn skili greinargerð til ráðuneytisins um þau helstu atriði sem hópurinn telur að þarfnist breytinga við í viðkomandi lögum og reglugerðum í desember 2017.<br /> <strong><br /> </strong><strong><br /> </strong><strong>Án tilnefningar</strong><br /> Steinunn Fjóla Sigurðardóttir, formaður<br /> Herdís Helga Schopka<br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis</strong><br /> Sveinn Þorgrímsson<br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Skipulagsstofnunar</strong><br /> Ottó Björgvin Óskarsson<strong><br /> </strong><strong>Samkvæmt tilnefningu Umhverfisstofnunar</strong><br /> Agnar Bragi Bragason<strong><br /> </strong><strong>Samkvæmt tilnefningu Mannvirkjastofnunar</strong><br /> Jóhann Ólafsson<br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Samorku</strong><br /> Margrét Arnardóttir<br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</strong><br /> Guðjón Bragason<br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu frjálsra félagasamtaka</strong><br /> Laufey Hannesdóttir </p> <p>&nbsp;</p> <br />Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um Laxnesssetur að Gljúfrasteini: Haraldur Sverrisson,Nefndarmenn: <br /> Formaður: Ragnheiður Ríkharðsdóttir,<br /> Eiríkur Þorláksson,<br /> Auður Björg Árnadóttir,<br /> Örn BaldurssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um mögulega aukna aðkomu Landhelgisgæslu Íslands (LHG) að sjúkraflugi<span><dir> <span style="font-family: Times New Roman; font-size: 16px;"></span></dir></span> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Verkefni hópsins er að meta mögulegan ávinning, faglegan og fjárhagslegan, af aukinni aðkomu LHG að sjúkraflugi, bæði með þyrlum og fastvængjum. Jafnframt meti hópurinn aðra mögulega kosti varðandi sjúkraflug með þyrlum, meðal annars með hliðsjón af tillögum þeim sem lagðar voru fram í skýrslu um sjúkraflutninga með þyrlum dags. 1. júní 2017. Gert er ráð fyrir að starfshópurinn&nbsp;skila tillögum til heilbrigðisráðherra eigi síðar en 15. mars 2018. </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Starfshópinn skipa: </p> <ul> <li dir="LTR"> Elsa B. Friðfinnsdóttir, sérfræðingur í velferðarráðuneytinu, formaður </li> <li dir="LTR"> Hjörtur Kristjánsson, framkvæmdastjóri lækninga á Heilbrigðisstofnun Suðurlands, án tilnefningar </li> <li dir="LTR"> Ólafur Gunnarsson, sérfræðingur í velferðarráðuneytinu, án tilnefningar </li> <li dir="LTR"> Sigurður Einar Sigurðsson, tiln. af Sjúkratryggingum Íslands </li> <li dir="LTR"> Inga Þórey Óskarsdóttir, tiln. af dómsmálaráðuneytinu </li> <li dir="LTR"> Sandra M. Sigurjónsdóttir, tiln. af Landhelgisgæslu Íslands </li> <li dir="LTR"> Viðar Magnússon, tiln. af Fagráði sjúkraflutninga </li> </ul> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Varamenn: </p> <ul> <li dir="LTR"> Hildigunnur Svavarsdóttir, tiln. af Sjúkratryggingum Íslands </li> <li dir="LTR"> Kjartan Ólafsson, tiln. af dómsmálaráðuneytinu </li> <li dir="LTR"> Auðunn F. Kristinson, tiln. af Landhelgisgæslu Íslands </li> <li dir="LTR"> Bára Benediktsdóttir, tiln. af Fagráði sjúkraflutninga </li> </ul> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Skipaður af heilbrigðisráðherra 9. febrúar 2018.</p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um mótun stefnu um starfsemi sjálfstæðra úrskurðanefnda<p>Þann 18. janúar 2011 skipaði forsætisráðherra starfshóp um mótun stefnu um starfsemi sjálfstæðra úrskurðarnefnda samkvæmt samþykkt ríkisstjórnar. Hlutverk starfshópsins er að móta stefnu og semja viðmiðunarreglur um það í hvaða tilvikum sjálfstæðar úrskurðarnefndir eigi rétt á sér.<br /> Í starfshópnum eru:</p> <ul> <li>Ágúst Geir Ágústsson, formaður, tilnefndur af forsætisráðuneytinu</li> <li>Ása Þórhildur Þórðardóttir, tilnefnd af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu</li> <li>Bryndís Helgadóttir, tilnefnd af innanríkisráðuneytinu</li> <li>Glóey Helgudóttir Finnsdóttir, tilnefnd af umhverfis- og auðlindaráðuneytinu</li> <li>Guðríður Þorsteinsdóttir, tilnefnd af innanríkisráðuneytinu</li> <li>Haraldur Steinþórsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li>Jón Vilberg Guðjónsson, tilnefndur af mennta- og menningarmálaráðuneytinu</li> </ul>ForsætisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um orkuöryggi á heildsölumarkaði raforku<p>Verkefni starfshópsins, sem skipaður er af ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, er að kortleggja heildsölumarkað raforku á Íslandi, greina hvaða vankantar kunni að vera á honum, leggja mat á hvaða breytingar þurfi að gera á raforkulögum til að tryggja orkuöryggi fyrir heimili og fyrirtæki og skýra betur ábyrgð aðila á markaði. Í því skyni þarf að skoða samsetningu raforkumarkaðar, samspil aðila á markaði, samanburð við aðra raforkumarkaði, að hvaða leyti hægt sé að beita markaðslausnum betur á heildsölumarkaði o.s.frv. Meðal annars mun starfshópurinn hafa til hliðsjónar nýlegar skýrslur og hagfræðilegar greiningar frá MIT / Comillas og Copenhagen Economics, um íslenska raforkumarkaðinn. Verkefnið verður áfangaskipt og er gert ráð fyrir að fyrsta áfanga ljúki í byrjun árs 2018, öðrum áfanga í október 2018 og þriðja áfanga í byrjun árs 2019.</p> <p>Í starfshópnum eiga sæti: </p> <ul> <li>Kristín Haraldsdóttir, lektor við Háskólann í Reykjavík, skipuð formaður án tilnefningar</li> <li>Friðrik Már Baldursson, prófessor við Háskólann í Reykjavík, skipaður án tilnefningar</li> <li>Guðni A Jóhannesson, orkumálastjóri, skipaður án tilnefningar</li> <li>Ingvi Már Pálsson, skrifstofustjóri í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, skipaður án tilnefningar</li> <li>Erla Sigríður Gestsdóttir, sérfræðingur í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, skipuð án tilnefningar</li> <li>Svandís Hlín Karlsdóttur, viðskiptastjóri Landsnets, tilnefnd af Samorku</li> <li>Þrándur Sigurjón Ólafsson, verkefnastjóri hjá Orku náttúrunnar, tilnefndur af Samorku</li> <li>Birna Ósk Einarsdóttir, framkvæmdastjóri markaðs og viðskiptaþróunarsviðs Landsvirkjunar, tilnefnd af Samorku</li> <li>Friðrik Friðriksson, framkvæmdastjóri framleiðslu og orkusölu hjá HS Orku, tilnefndur af Samorku.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um raforkuflutning í dreifbýli<p>Starfshópur skipaður af ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra til að greina möguleika og gera tillögur um uppfærslur á raforkuflutningskerfi í dreifbýli, með áherslu á þrífösun rafmagns. Í vinnu starfshópsins þarf að skoða samspil áforma um þrífösun rafmagns við tekjumörk og gjaldskrár dreifiveitna, kostnaðarmeta aðgerðir og hvaða áhrif þær kunna að hafa á viðskiptavini dreifiveitna. Samráð þarf að hafa við hagsmunaaðila og m.a. leita til starfandi starfshópa Orkustofnunar um raforkuöryggi landsvæða sem búa við skert afhendingaröryggi. Gert er ráð fyrir að starfshópurinn skili skýrslu og tillögum til úrbóta fyrir árslok 2018.</p> <p>Í starfshópnum eiga sæti: </p> <ul> <li>Haraldur Benediktsson, alþingismaður, formaður</li> <li>Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, alþingismaður, fulltrúi stjórnarandstöðu</li> <li>Hólmfríður Sveinsdóttir, fulltrúi samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis</li> <li>Sigurður H. Magnússon, fulltrúi Orkustofnunar</li> <li>Sandra Brá Jóhannsdóttir, fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga</li> </ul> Auk þess vinna sérfræðingur frá RARIK og frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu með starfshópnum.Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um raforkumálefni á Norð-Austurlandi<p>Starfshópnum er ætlað það hlutverk að afla reglulega upplýsinga um þróun afhendingaröryggis og gæða raforku og uppsetts varaafls á Norð-Austurlandi, annars vegar með tölulegum upplýsingum frá raforkufyrirtækjum og hins vegar með könnunum á viðhorfi notenda líkt og gert var í skýrslu ráðgjafahópsins;&nbsp;Fara yfir áætlanir flutnings- og dreififyrirtækja varðandi uppbyggingu og endurbætur á raforkukerfinu og tímasetningar og forgangsröðun þar að lútandi;&nbsp;Fylgjast með áætlanagerð Landsnets vegna mögulegrar styrkingar flutningskerfisins fyrir Norð-Austurland;&nbsp;Hafa frumkvæði að því að á næstu 4 árum verði gerð sérstök rammaáætlun fyrir raforkuframleiðslu og raforkuflutning á Norð-Austurlandi sem nái til minni og stærri virkjanakosta.</p> <p>Í starfshópnum eiga sæti: </p> <ul> <li>Guðni A. Jóhannesson, orkumálastjóri, skipaður formaður án tilnefningar </li> <li>Baldur Dýrfjörð, forstöðumaður, tilnefndur af Norðurorku </li> <li>Dagbjört Jónsdóttir, sveitarstjóri Þingeyjarsveitar, tilnefnd af Skútustaðahreppi og Þingeyjarsveit</li> <li>Guðrún Erla Jónsdóttir, framkvæmdastjóri, tilnefnd af Norðurþingi og Tjörneshreppi </li> <li>Rafn Jónsson, verksmiðjustjóri, tilnefndur af Ísfélagi Vestmannaeyja hf. </li> <li>Steinunn Huld Atladóttir, gæða- og umhverfisstjóri, tilnefnd af RARIK </li> <li>Sverrir Jan Norðfjörð, deildarstjóri, tilnefndur af Landsnet </li> <li>Þórunn Egilsdóttir, alþingismaður, tilnefnd af Langanesbyggð, Svalbarðshreppi og Vopnafjarðarhreppi.</li> </ul><br />Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um raforkumálefni á Vestfjörðum<p>Samstarfshópnum er ætlað það hlutverk að afla reglulega upplýsinga um þróun afhendingaröryggis og gæða raforku og uppsetts varaafls á Vestfjörðum, annars vegar með tölulegum upplýsingum frá raforkufyrirtækjum og hins vegar með könnunum á viðhorfi notenda líkt og gert var í skýrslu ráðgjafahópsins;&nbsp;Fara yfir áætlanir flutnings- og dreififyrirtækja varðandi uppbyggingu og endurbætur á raforkukerfinu og tímasetningar og forgangsröðun þar að lútandi;&nbsp;Fylgjast með áætlanagerð Landsnets vegna mögulegrar styrkingar Vesturlínu og hringtenginga raforkuflutnings fyrir Vestfirði;&nbsp;Hafa frumkvæði að því að á næstu 4 árum verði gerð sérstök rammaáætlun fyrir raforkuframleiðslu og raforkuflutning á Vestfjörðum sem nái til minni og stærri virkjanakosta.</p> <p>Í starfshópnum eiga sæti:</p> <ul> <li>Guðni A. Jóhannesson, orkumálastjóri, skipaður formaður án tilnefningar</li> <li>Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar, tilnefnd af Fjórðungssambandi Vestfjarða, fyrir suðursvæði</li> <li>Árni Jón Elíasson, sérfræðingur, tilnefndur af Landsneti</li> <li>Guðmundur V. Magnússon, frkvstj. Íslenska kalkþörungafélagsins, skipaður án tilnefningar</li> <li>Kristín Hálfdánsdóttir, rekstrarstjóri Landflutninga/Samskips á Ísafirði, tilnefnd af Fjórðungssambandi Vestfjarða, fyrir norðursvæði</li> <li>Kristján Haraldsson, orkubússtjóri, tilnefndur af Orkubúi Vestfjarða</li> <li>Oddný S. Þórðardóttir, oddviti Árneshrepps, tilnefnd af Fjórðungssambandi Vestfjarða, fyrir Strandir og Reykhóla.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um rekstrarform og ráðstöfun eigna Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins<p>Starfshópur skipaður af ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra til að fara yfir og koma með tillögur að framtíðar rekstrarformi og ráðstöfun eigna Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins. Gert er ráð fyrir að starfshópurinn skili tillögum sínum fyrir 30. september 2017.</p> <p>Í starfshópnum eiga sæti:</p> <ul> <li>Guðrún Gísladóttir, skrifstofustjóri í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, skipuð formaður án tilnefningar</li> <li>Almar Guðmundsson, stjórnarformaður Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins</li> <li>Guðrún Ögmundsdóttir, sérfræðingur í fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li>Tryggvi Hjaltason, framleiðandi hjá CCP</li> <li>Arnar Sigurmundsson, ftr. Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi.</li> </ul> <p>Sveinn Þorgrímsson, sérfræðingur í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, mun vinna með starfshópnum.</p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um samráð sveitarfélaga við ríkisvaldið um þjónustu fyrir áfengis- og vímuefnasjúklinga<p>Hlutverk starfshópsins er að skoða með hvaða hætti ríkisvaldið geti stutt sveitarfélögin til að byggja upp nauðsynlega þjónustu fyrir áfengis- og vímuefnasjúklinga, fjölskyldur þeirra og börn.</p> <h4>Starfshópinn skipa</h4> <ul> <li>Þór G. Þórarinsson, sérfræðingur í velferðarráðuneytinu, formaður</li> <li>Birna Sigurðardóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Elín Rósa Finnbogadóttir, tiln. af innanríkisráðuneyti</li> <li>Gunnar Smári Egilsson, tiln. af SÁÁ</li> <li>Sóley Ragnarsdóttir, tiln. af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> </ul> <p>Starfshópurinn er skipaður frá 23. apríl 2013.</p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um skipulagningu líknar- og lífslokameðferðar á Akureyri<p>Starfshópnum er falið að gera tillögur að skipulagningu líknar- og lífslokameðferðar á Akureyri og á starfsvæði Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða, Heilbrigðisstofnunar Norðurlands og Heilbrigðisstofnunar Austurlands. </p> <p>Gert er ráð fyrir að hópurinn skili heilbrigðisráðherra tillögum fyrir 1. mars 2017.</p> <p>&nbsp;</p> <h4>Hlutverk hópsins er að</h4> <ul> <li>taka saman yfirlit yfir þá þjónustu sem stendur sjúklingum, sem eru í þörf fyrir líknar- og lífslokameðferð og búa á starfsvæði umræddra stofnana, til boða</li> <li>greina núverandi þörf fyrir líknar- og lífslokameðferð á starfssvæði umræddra stofnana</li> <li>setja fram tillögur um skipulag og framkvæmd líknar- og lífslokameðferðar á svæðinu</li> <li>gera áætlun um kostnað við undirbúning og rekstur í samræmi við tillögurnar</li> </ul> <h4>Starfshópinn skipa</h4> <ul> <li>Elísabet Hjörleifsdóttir, án tilnefningar, formaður </li> <li>Girish Hirlekar, tiln. af Sjúkrahúsinu á Akureyri</li> <li>Herdís Klausen, tiln. af Heilbrigðisstofnun Norðurlands</li> <li>Hörður Högnason, tiln. af Heilbrigðisstofnun Vestfjarða</li> <li>Margrét Björk Sigurjónsdóttir, tiln. af Heilbrigðisstofnun Austurlands</li> </ul> <p>Elsa B. Friðfinnsdóttir, sérfræðingur í velferðarráðuneytinu, verður starfsmaður hópsins.</p> <p>Skipaður af heilbrigðisráðherra 26. október 2016<br /> <br /> </p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um stefnumörkun í tóbaksvörnum<p>Hlutverk starfshópsins er að leggja fram tillögur að heildstæðri stefnu í tóbaksvörnum. Tekið skal mið af áherslum í drögum að heilbrigðisáætlun til ársins 2020 eftir því sem við á, rammasamningi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar í tóbaksvörnum, lögum og öðrum stjórnvaldsfyrirmælum, nýjustu þekkingu og þróun í málaflokknum á umliðnum árum auk annars. </p> <h4>Starfshópinn skipa</h4> <ul> <li>Margrét Björnsdóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Áslaug Einarsdóttir, án tilnefningar</li> <li>Viðar Jensson, tiln. af Embætti landlæknis</li> <li>Lilja Sigrún Jónsdóttir, tiln. af Embætti landlæknis</li> <li>Björney Inga Björnsdóttir, tiln. af fjármála- og efnagsráðuneyti</li> <li>Erlendur Kristjánsson, tiln. af mennta- og menningarmálaráðuneyti</li> <li>Rósa Magnúsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Valgerður Gunnarsdóttir, án tilnefningar</li> <li>Sveinbjörn Kristjánsson, tiln. af Embætti landlæknis</li> <li>Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, tiln. af Embætti landlæknis</li> <li>Margrét Á. Sigurðardóttir, tiln. af fjármála- og efnahagsráðuneyti</li> <li>Þórunn Jóna Hauksdóttir, tiln. af mennta- og menningarmálaráðuneyti</li> <li>Óskar Ísfeld Sigurðsson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> </ul> <p>Starfshópurinn er skipaður frá 10. janúar 2013.</p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um talþjálfun grunnskólabarnaNefndarmenn: <br /> Formaður: Ragnheiður Bóasdóttir,<br /> Svandís Ingimundardóttir,<br /> Þór Garðar Þórarinsson,<br /> Varaformaður: Guðni Olgeirsson,Varamaður: Björn Þráinn Þórðarson,Varamaður: Rósa Guðrún BergþórsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um tannheilsu lífeyrisþega<span></span> <p>Heilbrigðisráðherra hefur skipað starfshóp til að fjalla um aukna greiðsluþátttöku ríkisins í tannlækningum aldraðra og öryrkja.<br /> &nbsp;<br /> Verkefni hópsins er gerð tillagna um hvernig megi tryggja að fjárframlög vegna kostnaðar aldraðra og öryrkja vegna tannheilsu nýtist sem best, svo þörfum þessara hópa fyrir tannlæknaþjónustu verði sinnt sem best. Stefnt er að því að hópurinn skili tillöguskýrslu til ráðherra 1. apríl 2018.</p> <p><strong>Starfshópinn skipa</strong></p> <ul> <li>&nbsp;<span>Þórunn Pálína Jónsdóttir, án tilnefningar</span>, formaður&nbsp;</li> <li>&nbsp;<span>Helga Ágústsdóttir, án tilnefningar</span></li> <li>&nbsp;Hólmfríður Guðmundsdóttir, tiln. af Embætti landlæknis</li> <li>&nbsp;Elín Sigurgeirsdóttir, tiln. af Tannlæknafélagi Íslands</li> <li>&nbsp;Magnús Björnsson, tiln. af Tannlæknafélagi Íslands</li> <li>&nbsp;Vilhjálmur Hjálmarsson, tiln. af ÖBÍ</li> <li>&nbsp;Þórunn H. Sveinbjörnsdóttir, tiln. af Landssambandi eldri borgara</li> </ul> Skipaður af heilbrigðisráðherra 28. febrúar 2018<br />VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um þá þjónustuþætti sem heyra undir Heyrnar- og talmeinastöð Íslands<span></span> <p>Hlutverk starfshópsins&nbsp;er að&nbsp;fara yfir þjónustu við einstaklinga með heyrnarskerðingu og talmein með það að markmiði að þjónustan megi verða sem best. Ætlunin er að hópurinn skoði verkefni og hlutverk Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands með hliðsjón af verkefnum annarra aðila sem veita heyrnarskertum einstaklingum og þeim sem glíma við talmein þjónustu. Að yfirferð lokinni skal starfshópurinn leggja fram tillögur til heilbrigðisráðherra um framtíðarskipulag á þjónustu við heyrnarskerta og þá sem glíma við talmein.</p> <p><strong>Starfshópinn skipa</strong></p> <ul> <li>Ingibjörg Sveinsdóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Guðlín Steinsdóttir, án tilnefningar</li> <li>Júlíana Hansdóttir Aspelund, tiln. af Sjúkratryggingum Íslands</li> <li>Leifur Bárðarson, tiln. af Embætti Landlæknis</li> <li>Ingibjörg Hinriksdóttir,&nbsp; tiln. af Heyrnar- og talmeinastöð Íslands</li> <li>Þóra Másdóttir, tiln. af Heyrnar- og talmeinastöð Íslands</li> <li>Nathaniel Munice, tiln. af Félagi heyrnarlausra</li> <li>Arnar Þór Guðjónsson, tiln. af Landspítala</li> <li>Þóra Sæunn Úlfsdóttir, tiln. af Málefli</li> <li>Ingólfur Már Magnússon, tiln. af Heyrnarhjálp</li> <li>Kristbjörg Pálsdóttir, tiln. af Félagi heyrnarfræðinga</li> </ul> <p>Starfsmaður hópsins er Sigríður Jakobínudóttir.</p> <p>Starfshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra 15. ágúst 2017. <span>Stefnt er að því að starfshópurinn ljúki störfum um miðjan október 2017.</span></p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um þjónustu við langveik börn<p>Starfshópnum er ætlað að skoða hvernig staðið er að þjónustu við þennan hóp í dag og koma með tillögur að því hvernig skipan hennar væri best komið.</p> <h4>Starfshópinn skipa</h4> <ul> <li>Guðrún Sigurjónsdóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Bára Sigurjónsdóttir, tiln. af Leiðarljósi, stuðningsmiðstöð</li> <li>Guðrún Ragnars, tiln. af Landspítala</li> <li>Helga Einarsdóttir, tiln. af Heimahjúkrun barna</li> <li>Kristján Sturluson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Halldóra Inga Ingileifsdóttir, tiln. af Sjónarhóli, ráðgjafarmiðstöð</li> <li>Ragna K. Marínósdóttir, tiln. af Umhyggju</li> <li>Ragnar Bjarason, tiln. af Landspítala</li> <li>Þór G. Þórarinsson, án tilnefningar</li> </ul> <p>Skipaður af heilbrigðisráðherra frá 12.01.2016</p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um þjónustu, meðferð og stuðning við börn með ADHD og skyldar raskanir<p>Hlutverk starfshópsins er að fara yfir umgjörð varðandi þjónustu, meðferð og stuðning við börn með ADHD og skyldar raskanir. <br /> Helstu verkefni hópsins eru: Gera yfirlit yfir greiningar á ADHD meðal barna á Íslandi á fyrsta þjónustustigi, yfirfara þjónustuferli við börn með ADHD á fyrsta, öðru og þriðja þjónustustigi, kanna flæði og samvinnu milli kerfa og þjónustustiga og bið eftir þjónustu á hverju stigi. Greina veikleika og helstu hindranir og leggja mat á hvaða aðgerðir gætu helst stuðlað að úrbótum, greina kostnað við núverandi þjónustu á öllum þjónustustigum og hvernig hann skiptist á milli þjónustuveitenda og þjónustuþega, leggja mat á hvernig núverandi þjónusta mætir þörfum barna með ADHD, áætla þörf fyrir þjónustu á næstu árum, setja fram tillögur um aðgerðir ásamt kostnaðargreiningu aðgerða.</p> <p>Starfshópurinn skal hafa víðtækt samráð við aðra hlutaðeigandi s.s. Barna- og unglingageðdeild Landspítalans, Barnaverndarstofu, Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Umhyggju og aðra eftir atvikum. Áætlað er að hópurinn skili niðurstöðum í september 2016. </p> <h4>Starfshópinn skipa</h4> <ul> <li>Hafrún Kristjánsdóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Björk Óttarsdóttir, tiln. af mennta- og menningarmálaráðuneytinu</li> <li>Gyða Hjartardóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Hilma Hólmfríður Sigurðardóttir, án tilnefningar</li> <li>Þröstur Emilsson, tiln. af ADHD-samtökunum</li> </ul> <p>Starfsmaður hópsins er Karl Frímannsson</p> <p>Starfshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra 27. maí 2016</p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um tilraunaverkefni um styttingu vinnutíma<p>Í ljósi viljayfirlýsingar félags- og húsnæðismálaráðherra og fjármála- og efnahagsráðherra, dags. 28. október 2015, um tilraunaverkefni um styttingu vinnutíma, hefur félags- og húsnæðismálaráðherra skipað starfshóp með fulltrúa sínum sem og fulltrúa fjármála- og efnahagsráðuneytis og BSRB sem falið hefur verið að skilgreina nánar markmið og aðferðir sem notaðar verða við útfærslu verkefnisins. Jafnframt er gert ráð fyrir að starfshópurinn skilgreini nánar hvernig meta skuli áhrif styttingu vinnutíma á heilsu og vellíðan starfsfólks sem og á starfsanda á vinnustöðum og þá þjónustu sem viðkomandi vinnustaðir veita með tilliti til gæða og hagkvæmni. Gert er ráð fyrir að starfshópurinn skili skýrslu um árangur tilraunaverkefnisins a.m.k. sex mánuðum áður en gildandi kjarasamningar renna út. Þegar ljóst er hvaða stofnanir munu eiga í hlut kunna fulltrúar annarra aðila að taka sæti í nefndinni, svo sem heilbrigðisráðherra og Bandalags háskólamanna.</p> <h4>Starfshópinn skipa</h4> <ul> <li>Kolfinna Jóhannesdóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Helgi Valberg Jensson, tiln. af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li>Sonja Ýr Þorbergsdóttir, tiln. af BSRB</li> </ul> <p>Skipaður af félags- og húsnæðismálaráðherra 27. apríl 2016</p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um tímabundna breytingu á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga vegna tónlistarnáms: Ari Sigurðsson,<br /> Halldór V Kristjánsson,<br /> Sigfríður Björnsdóttir,<br /> Guðjón Bragason,<br /> Laufey Ólafsdóttir,Nefndarmenn: <br /> Formaður: Gísli Þór MagnússonMennta- og menningarmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um umönnunargreiðslur og greiðslur til foreldra langveikra og/eða fatlaðra barna<p>Starfshópnum er ætlað að fara yfir <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2006022.html">lög nr. 22/2006 um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna</a> (foreldragreiðslur) og <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2007099.html">4. gr. laga nr. 99/2007 um félagslega aðstoð</a> þar sem kveðið er á um umönnunargreiðslur til framfærenda fatlaðra og langveikra barna. Markmið endurskoðunarinnar er að meta reynslu af framkvæmdinni og þörf á breytingum á framangreindum lögum, ásamt þeim reglugerðum sem settar hafa verið á grundvelli laganna. Í starfi sínu skal hópurinn m.a. líta til fyrri vinnu á þessu sviði.</p> <h4>Starfshópinn skipa</h4> <ul> <li>Rakel Dögg Óskarsdóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Ágúst Þór Sigurðsson, án tilnefningar</li> <li>Hildur Sverrisdóttir Röed, án tilnefningar</li> <li>Ragna K. Marinósdóttir, tiln. af Umhyggju</li> <li>Friðrik Sigurðsson, tiln. af Þroskahjálp</li> <li>Hjörtur Jónsson, tiln. af Öryrkjabandalagi Íslands</li> </ul> <p>Skipaður af félags- og húsnæðismálaráðherra frá 7. janúar 2015</p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um undirbúning útboðs á rekstri sjúkrahótels á Landspítalalóð<span></span> <p>Eftir skoðun á ýmsum valkostum varðandi sjúkrahótel var það niðurstaða heilbrigðisráðherra í október sl. að sjúkrahótel skyldi byggja á einföldum forsendum en starfsemin myndi síðan þróast og sérhæfast á grundvelli fenginnar reynslu svo það gæti þjónað hlutverki sínu sem best. Jafnframt var ákveðið að fela Landspítalanum ábyrgð á rekstri sjúkrahótels með reglugerð nr. 954/2017. Landspítalinn bjóði út rekstur sjúkrahótelsins til að tryggt sé að rekstraraðili verði með reynslu af hótel- og veitingarekstri. Ríkiskaup kæmu að verkefninu í samræmi við lög um opinber innkaup.</p> <p>Verkefni hópsins er að undirbúa útboð fyrir rekstur sjúkrahótels, sem áætlað er að taki til starfa á fyrri hluta árs 2018. Starfshópurinn getur eftir atvikum sett á fót undirhópa til að vinna tiltekin verkefni telji hann það verkefninu til framdráttar.</p> <p>Starfshópinn skipa:</p> <ul> <li>Baldvin Hafsteinsson, tiln. af Landspítala, formaður</li> <li>Elsa B. Friðfinnsdóttir, án tilnefningar</li> <li>Guðlaug Rakel Guðjónsdóttir, tiln. af Landspítala</li> <li>Guðrún Sigurjónsdóttir, án tilnefningar</li> <li>María Heimisdóttir, tiln. af Landspítala.</li> </ul> <p>Starfshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra 14. desember 2017.</p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um verndarsvæði í hafi<p>Skipaður 16. janúar 2013<br> Starfshópurinn hefur það hlutverk að vinna að stefnumótun varðandi verndarsvæði í hafi. Hann skal vinna á grundvelli skýrslu og tillagna um vernd viðkvæmra hafsvæða frá 2005 og nýlegra samráðsfunda ráðuneyta og stofnana um verndarsvæði í hafi.<br><br></p> <p><b>Án tilnefningar</b><br> Hugi Ólafsson, formaður</p> <p><b>Samkvæmt tilnefningu utanríkisráðuneytis</b><br> Anna Pála Sverrisdóttir</p> <p><b>Samkvæmt tilnefningu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis</b><br> Ásta Einarsdóttir</p> <p><b>Samkvæmt tilnefningu Hafrannsóknastofnunar</b><br> Þorsteinn Sigurðsson</p>Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um viðbrögð við vaxandi nýgengi sykursýki<p>Vísað er til þingsályktunar Alþingis frá 28. apríl 2016, þar sem heilbrigðisráðherra er falið að skipa starfshóp sem fái það verkefni að móta viðbrögð við vaxandi nýgengi sykursýki. Hópurinn skal sérstaklega meta þörfina á skipulagðri skráningu sykursýki á Íslandi og reglulegri skimun fyrir sykusýki hjá áhættuhópum. Við matið verði miðað við að heilsugæslan veiti ráðgjöf samhliða skimuninni og fylgi henni eftir þegar við á. </p> <p>Gert er ráð fyrir að að starfshópurinn ljúki störfum og skili ráðherra niðurstöðum sínum fyrir 1. mars 2017.</p> <h4>Starfshópinn skipa</h4> <ul> <li>Rafn Benediktsson, tiln. af Landspítala, formaður</li> <li>Hafdís Lilja Guðlaugsdóttir, tiln. af Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga</li> <li>Finnbogi Karlsson, tiln. af Sjúkrahúsinu á Akureyri</li> <li>Hólmfríður Þorgeirsdóttir, tiln. af Embætti landlæknis</li> <li>Fríða Bragadóttir, tiln. af Samtökum sykursjúkra</li> <li>Ásgeir Böðvarsson, tiln. af Heilbrigðisstofnun Norðurlands</li> <li>Hörður Björnsson, tiln. af Læknafélagi Íslands</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Elísabet Konráðsdóttir, tiln. af Landspítala</li> <li>Rut Gunnarsdóttir, tiln. af Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga</li> <li>Eva Hilmarsdóttir, tiln. af Sjúkrahúsinu á Akureyri</li> <li>Haraldur Briem, tiln. af Embætti landlæknis</li> <li>Sólveig Pétursdóttir, tiln. af Heilbrigðisstofnun Norðurlands</li> <li>Soffía Guðrún Jónasdóttir, tiln. af Læknafélagi Íslands</li> </ul> <p>Starfsmaður starfshópsins er Dagmar Huld Matthíasdóttir, sérfræðingur í velferðarráðuneytinu.</p> <p>Skipaður af heilbrigðisráðherra 26. október 2016.</p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur um viðhald gæða í ferskfiski<p>Starfshópur skipaður af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra til að skoða gæði í ferskfiski, en talsverð aukning er í útflutningi á ferskum fiski og kröfur neytenda eru miklar. Mikilvægt er að standa vörð um og viðhalda gæðum í ferskfiski. Verkefni hópsins verður m.a. að skoða hvort ákveðin veiðisvæði tryggi betri gæði en önnur og að miðla þekkingu og reynslu um það hvernig best er að tryggja sem best gæði í ferskum fiski.</p> <p>Í starfshópnum eiga sæti: </p> <ul> <li>Erna Jónsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar</li> <li>Halldór Pétur Þorsteinsson, tilnefndur af Matvælastofnun</li> <li>Ingibjörg G. Jónsdóttir, tilnefnd af Hafrannsóknastofnun</li> <li>Kristján Þórarinsson, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur vegna innleiðingar á tilskipun 2014/49/ESB um innstæðutryggingakerfi<span></span> <p><strong><span>Starfssvið: </span></strong><span>Að vinna að endurskoðun laga nr. 98/1999 um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta með tilliti til innleiðingar tilskipunar 2014/49/ESB í íslenskan rétt.</span></p> <p><strong><span>Nefndarmenn:</span></strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;"><br /> </span>Marta Margrét Rúnarsdóttir, formaður, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Guðrún Áslaug Jósepsdóttir, tilnefnd af Seðlabanka Íslands<br /> Gunnar Viðar, tilnefndur af Tryggingasjóði innstæðueigenda<br /> Hjörleifur Gíslason, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Linda Kolbrún Björgvinsdóttir, tilnefndur af Fjármálaeftirlitinu<br /> Yngvi Örn Kristinsson, tilnefndur af Samtökum fjármálafyrirtækja</p> <p><strong><span>Stofnaður:</span></strong><span> 08.03.2017</span></p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfshópur: Skattlagning á ökutæki og eldsneyti<p><strong>Starfssvið: </strong>Að rannsaka núverandi kerfi og framkvæmd skattlagningar ökutækja og eldsneytis, að gera tillögu að framtíðarstefnu stjórnvalda hvað skattlagninguna varðar og að leggja til breytingar á gildandi löggjöf.</p> <p><strong>Nefndarmenn:</strong><br /> Benedikt S. Benediktsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Elín Guðjónsdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Erla Sigríður Gestsdóttir, tilnefnd af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu<br /> Friðfinnur Skaftason, tilnefndur af innanríkisráðuneytinu<br /> Stefán Einarsson, tilnefndur af umhverfis- og auðlindaráðuneytinu</p> <p><strong>Skipaður:</strong> 05.02.2016</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Starfslaunasjóður sjálfstætt starfandi fræðimanna. Stjórn 2016-2019Nefndarmenn: <br /> Formaður: Hafliði Pétur Gíslason,<br /> Helgi Björnsson,<br /> Hildigunnur Ólafsdóttir,Varamaður: Bryndís Brandsdóttir,Varamaður: Ragnhildur Richter,Varamaður: Þorleifur HaukssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Stjórn Ábyrgðasjóðs launa<span></span> <p>Ábyrgðasjóður launa lýtur þriggja manna stjórn sem skipuð er af ráðherra til fjögurra ára skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/148a/2003088.html" target="_blank">3. gr. laga um Ábyrgðasjóð launa nr. 88/2003</a>.</p> <p><a href="https://www.vinnumalastofnun.is/um-okkur/abyrgdasjodur-launa">Nánar um Ábyrgðasjóðinn</a></p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Dóra Sif Tynes, án tilnefningar, formaður</li> <li>Halldór Oddsson, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Ingibjörg Björnsdóttir, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Magnús M. Norðdahl, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Kristín Þóra Harðardóttir, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> </ul> <h4>Starfsmaður</h4> <ul> <li>Björgvin Steingrímsson, Vinnumálastofnun </li> </ul> <p><em>Stjórnin er skipuð af félags- og jafnréttismálaráðherra frá&nbsp;9. október 2016 til 8. október 2020.</em></p> "VelferðarráðuneytiðRáð og stjórnir
Stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs<p>Ráðherra skipar níu manna stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs til fjögurra ára í senn skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2006054.html#G6">6. gr. laga um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006</a>.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Einar Karl Birgisson, án tilnefningar, formaður</li> <li>Helga Ingólfsdóttir, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Kolbeinn Gunnarsson, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Ína Halldóra Jónsdóttir, tiln. af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja</li> <li>Maríanna H. Helgadóttir, tiln. af Bandalagi háskólamanna</li> <li>Ingþór Karl Eiríksson, tiln. af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li>Karl Björnsson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Kristín Þóra Harðardóttir, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Jón Rúnar Pálsson, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Bryndís Einarsdóttir, án tilnefningar, varaformaður</li> <li>Hilmar Harðarson, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Ísleifur Tómasson, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Garðar Hilmarsson, tiln. af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja</li> <li>Andri Valur Ívarsson, tiln. af Bandalagi háskólamanna</li> <li>Guðný Einarsdóttir, tiln. af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li>Inga Rún Ólafsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Ingibjörg Björnsdóttir, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Ragnar Árnason, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> </ul> <p>Stjórnin var skipuð af félags- og húsnæðismálaráðherra frá&nbsp;21. ágúst 2014 til 20. ágúst 2018.</p> <ul> </ul> "VelferðarráðuneytiðRáð og stjórnir
Stjórn Bankasýslu ríkisins<span></span> <p><span>Hlutverk stjórnar er að móta áherslur í starfi og fylgjast með starfsemi og rekstri stofnunarinnar. Allar meiri háttar ákvarðanir skal bera skriflega undir stjórnina til samþykktar eða synjunar.<br /> <strong>Grundvöllur:</strong> Skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2009088.html">2. gr. laga nr. 88/2009 um Bankasýslu ríkisins</a></span>. Með yfirstjórn Bankasýslu ríkisins fer þriggja manna stjórn sem ráðherra&nbsp;,skipar. Einn varamaður skal skipaður með sama hætti. Stjórnarmenn skulu uppfylla hæfisskilyrði 6. gr. Ráðherra skipar formann og varaformann og ákveður þóknun stjórnarmanna..&nbsp;</p> <p><strong><span>Í nefndinni sitja, skipuð til tveggja ára í ágúst 2017:</span></strong></p> <ul> <li><span>Lárus L. Blöndal, formaður</span></li> <li><span>Margrét Kristmannsdóttir</span></li> <li>Vilhjálmur Bjarnasons</li> </ul> <p><strong><span>Til vara:</span></strong></p> <ul> <li><strong><span>&nbsp;</span></strong><span>Hildur H. Dungal</span></li> </ul> <p><span><a href="http://bankasysla.is">Bankaskýsla ríkisins</a></span></p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðRáð og stjórnir
Stjórn bleikjukynbótaverkefnis á Hólum<p>Stjórn skipuð af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um bleikjukynbótaverkefni sem starfrækt er við Hólaskóla, Háskólann á Hólum, sbr. 3. gr. samnings um kynbætur fyrir bleikjueldi, dags. 10. nóvember 2017.</p> <p>Hlutverk stjórnarinnar er að fara með stefnumótun verkefnisins og leggja línur varðandi áherslur þess. Einnig skal stjórnin hafa eftirlit með framkvæmd verkefnisins. Skipunartími er til tveggja ára.</p> <p>Í stjórninni eiga sæti: </p> <ul> <li>Ingimar Jóhannsson, skipaður formaður án tilnefningar </li> <li>Ragnar Jóhannsson, tilnefndur af Hafrannsóknastofnun </li> <li>Camille Anna-Lisa Leblanc, tilnefnd af Hólaskóla, Háskólanum á Hólum </li> <li>Drífa Bjarnadóttir, tilnefnd af Landssambandi fiskeldisstöðva </li> <li>Jón Kjartan Jónsson, tilnefndur af Landssambandi fiskeldisstiöðva.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Stjórn Byggðarannsóknasjóðs<p>Ráðherra byggðamála skipar stjórn Byggðarannsóknasjóðs og skal skipunartími falla að gildistíma byggðaáætlunar. Skipa skal þrjá aðalmenn þar af einn formann og þrjá til vara. Tilgangur sjóðsins er að efla byggðarannsóknir og bæta þannig þekkingargrunn fyrir stefnumótun og aðgerðir í byggðamálum.</p> <h3>Skipan stjórnar 2014-2017:</h3> <h4>Aðalmenn:</h4> <ul> <li>Steingerður Hreinsdóttir, formaður</li> <li>Rögnvaldur Ólafsson</li> <li>Þorsteinn V. Gunnarsson</li> </ul> <h4>Varamenn:</h4> <ul> <li>Anna Karlsdóttir</li> <li>Ásborg Ósk Arnþórsdóttir</li> <li>Gustav Magnús Ásbjörnsson</li> </ul>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðRáð og stjórnir
Stjórn Byggðastofnunar<p>Skv. 3. grein laga um Byggðastofnun nr. 106/1999 skipar ráðherra á ársfundi sjö menn í stjórn Byggðastofnunar til eins árs í senn og sjö menn til vara. Ráðherra skipar formann og varaformann og ákveður þóknun stjórnar. </p> <p>Stjórn Byggðastofnunar var skipuð á ársfundi Byggðastofnunar 25. apríl 2017 og í henni sitja: </p> <p><strong>Aðalmenn:</strong></p> <ul> <li>Illugi Gunnarsson, formaður, Reykjavík</li> <li>Rakel Óskarsdóttir, varaformaður, Akranesi</li> <li>Róbert Guðfinnsson, Siglufirði</li> <li>Sigríður Jóhannesdóttir, Gunnarsstöðum</li> <li>Karl Björnsson, Reykjavík</li> <li>Einar E. Einarsson, Syðra-Skörðugili</li> <li>Ingunn Guðmundsdóttir, Selfossi</li> </ul> <p><strong>Varamenn:</strong></p> <ul> <li>Gunnar Þorgeirsson, Selfossi</li> <li>Eiríkur Blöndal, Jaðri</li> <li>Sigríður Guðrún Hauksdóttir, Siglufirði</li> <li>Oddný María Gunnarsdóttir, Blönduósi</li> <li>Anna Guðrún Björnsdóttir, Reykjavík</li> <li>Reynir Arnarson, Höfn í Hornafirði</li> <li>Eva Einarsdóttir, Reykjavík</li> </ul>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðRáð og stjórnir
Stjórn dómstólasýslunnar<p>Hinn 1. janúar 2018 tók til starfa ný og sjálfstæð stjórnsýslustofnun er ber heitið dómstólasýslan. Dómstólasýslan annast sameiginlega stjórnsýslu dómstólanna og gegnir víðtæku stjórnsýslulegu hlutverki. Hún mun m.a. hafa það hlutverk að leggja mat á og gera tillögu til ráðherra um nauðsynlegar fjárveitingar til dómstólanna, ákveða fjölda héraðsdómara og annarra starfsmanna við hvern héraðsdómstól, veita dómurum leyfi og skipuleggja símenntun dómara og annarra starfsmanna dómstólanna, vera í fyrirsvari fyrir sameiginlega stjórnsýslu dómstólanna og koma fram gagnvart stjórnvöldum, fjölmiðlum og öðrum í þágu dómstólanna sameiginlega, fara með yfirstjórn upplýsingamála og tæknimála við dómstólana og annast þróun þeirra o.fl. Sjá nánar á vef dómstólasýslunnar, <a href="http://www.domstolasyslan.is">domstolasyslan.is</a>.<br /> <br /> Dómsmálaráðherra skipar stjórn dómstólasýslunnar samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016050.html">lögum um dómstóla nr. 50/2016</a>. Stjórnina skipa:</p> <ul> <li>Benedikt Bogason hæstaréttardómari, formaður, varamaður hans er Karl Axelsson, hæstaréttardómari.</li> <li>Hervör Þorvaldsdóttir, forseti Landsréttar, varamaður hennar er Davíð Þór Björgvinsson, landsréttardómari og varaforseti Landsréttar.</li> <li>Kristín Haraldsdóttir, lektor, varamaður hennar er Guðni Bergsson, lögmaður.</li> <li>Íris Elma Guðmann, dómritari, varamaður hennar er Erna Björt Árnadóttir, dómritari. </li> <li>Halldór Björnsson, héraðsdómari, varamaður hans er Barbara Björnsdóttir, héraðsdómari.&nbsp;</li> </ul> <p>Framkvæmdastjóri dómstólasýslunnar er Ólöf Finnsdóttir.</p> <div>&nbsp;</div>DómsmálaráðuneytiðRáð og stjórnir
Stjórn Eftirlaunasjóðs starfsmanna Útvegsbanka Íslands<span></span> <p><span>Eftirlaunasjóðurinn er sjálfstæð stofnun undir eigin stjórn. Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1987007.html">lögum um stofnun hlutafélagabanka um Útvegsbanka Íslands</a> ber ríkissjóður Íslands ábyrgð á öllum skuldbindingum Eftirlaunasjóðsins. Reiknishald og dagleg afgreiðsla sjóðsins skal vera með þeim hætti sem fjármála- og efnahagsráðuneytið ákvarðar. </span></p> <p><span><strong>Í nefndinni eiga sæti (skipuð 2015 til þriggja ára):</strong></span></p> <ul> <li><span>Hrafn Hlynsson, formaður</span></li> <li><span>Björg Sigurðardóttir</span></li> <li><span>Guðmundur Eiríksson</span></li> <li><span>Marta Birna Baldursdóttir</span></li> </ul>"Fjármála- og efnahagsráðuneytiðRáð og stjórnir
Stjórn Fjármálaeftirlitsins"Hlutverk stjórnar er að móta áherslur í starfi og fylgjast með starfsemi og rekstri Fjármálaeftirlitsins. Nefndin starfar samkvæmt 4. grein <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1998087.html"><span>laga um </span><span>opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi</span></a>. <p>Með yfirstjórn Fjármálaeftirlitsins fer þriggja manna stjórn sem ráðherra skipar til fjögurra ára í senn. Einn stjórnarmaður skal skipaður eftir tilnefningu frá Seðlabanka Íslands. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti. Ráðherra skipar formann stjórnar og ákveður þóknun stjórnarmanna.&nbsp;,</p> <p><strong><span>Í nefndinni sitja (skipuð 2015-2018:</span></strong></p> <ul> <li><span>Ásta Þórarinsdóttir, formaður, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðherra</span></li> <li><span>Arnór Sighvatsson, tilnefndur af Seðlabanka Íslands</span></li> <li><span>Ástríður Jóhannesdóttir,&nbsp;tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðherra</span></li> <li><span>Friðrik Ársælsson,&nbsp;tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðherra</span></li> <li><span>Guðrún Þorleifsdóttir,&nbsp;tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðherra</span></li> <li>Guðrún Ögmundsdóttir, tilnefnd af Seðlabanka Íslands</li> </ul> <p><span><a href="http://www.fme.is/">Fjármálaeftirlitið</a></span></p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðRáð og stjórnir
Stjórn fjarskiptasjóðs<p>Hlutverk sjóðsins er að úthluta fjármagni til verkefna sem miða að uppbyggingu stofnkerfa fjarskipta, verkefna sem stuðla að öryggi og samkeppnishæfni þjóðfélagsins á sviði fjarskipta og annarra verkefna, enda sé kveðið á um þau í fjarskiptaáætlun, og ætla má að ekki verði í þau ráðist á markaðsforsendum.</p> <p>Stjórn sjóðsins er verkefnastjórn fjarskiptaáætlunar og skal hún skila skýrslu um starfsemi sjóðsins til ráðherra sem leggur hana fyrir Alþingi til upplýsinga.</p> <h4>Stjórnarmenn</h4> <ul> <li>Haraldur Benediktsson, alþingismaður, formaður</li> <li>Gunnar Svavarsson, verkfræðingur, varaformaður</li> <li>Valgerður Sverrisdóttir, fyrrv. ráðherra</li> </ul> <p>Varamaður:</p> <ul> <li>Páll Jóhann Pálsson, fyrrv. alþingismaður</li> <li>Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, alþingismaður<br /> <br /> </li> </ul> <p>Stjórnin er skipuð til og með 31. desember 2017.</p> <blockquote> <ul> <li> <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2005132.html">Lög nr. 132/2005 um fjarskiptasjóð</a></li> </ul> </blockquote>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðRáð og stjórnir
Stjórn Flugþróunarsjóðs<p>Þann 30. október 2015 samþykkti ríkisstjórn Íslands að fela iðnaðar- og viðskiptaráðherra að hefja undirbúning að stofnun Flugþróunarsjóðs með það að markmiði að koma á reglulegu millilandaflugi um aðra flugvelli en Keflavík. Byggir samþykktin á tillögum nefndar sem forsætisráðherra skipaði um aukna möguleika í millilandaflugi þar sem lagt var til að settur væri á fót tvískiptur flugþróunarsjóður undir einni stjórn sem iðnaðar- og viðskiptaráðherra skipar. Stjórnin ber ábyrgð á að úthlutun sjóðsins samrýmist ríkisaðstoðarreglum EES-samningsins. Þá skal hún setja sér starfsreglur sem ráðherra staðfestir.</p> <p>Stjórnin er þannig skipuð:</p> <ul> <li>Valgerður Rún Benediktsdóttir,&nbsp;skipuð formaður stjórnar án tilnefningar </li> <li> Páll Ásgeir Guðmundsson, tilnefndur af forsætisráðuneyti </li> <li> Valtýr þór Hreiðarsson,&nbsp;tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneyti </li> <li> Arnheiður Jóhannsdóttir, tilnefnd af Markaðsstofu Norðurlands </li> <li> Jóna Árný Þórðardóttir,&nbsp;tilnefnd af Austurbrú ses. </li> <li> Jón Karl Ólafsson, tilnefndur af Isavia </li> <li> Þorleifur Þór Jónsson, tilnefndur af Íslandsstofu.</li> </ul><br />Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðRáð og stjórnir
Stjórn Fræðslusjóðs 2014-2018<br /> Fjóla Jónsdóttir,<br /> Halldór Þór Grönvold,Varamaður: Ólafía Björk B Rafnsdóttir,Varamaður: Hilmar Harðarson,<br /> Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir,<br /> Guðrún Svanfríður Eyjólfsdóttir,Varamaður: Katrín Dóra Þorsteinsdóttir,Varamaður: Guðni Gunnarsson,<br /> Garðar Hilmarsson,Varamaður: Birna Ólafsdóttir,<br /> Ársæll Guðmundsson,Varamaður: Guðbjörg Aðalbergsdóttir,<br /> Jón Fannar Kolbeinsson,Varamaður: Björg Baldursdóttir,<br /> Sólveig Bachmann Gunnarsdóttir,Varamaður: Guðmundur H Guðmundsson,<br /> Varaformaður: Svanhildur Kr Sverrisdóttir,Nefndarmenn: <br /> Formaður: Guðrún Ragnarsdóttir,<br /> Kristín Þóra HarðardóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Stjórn Framkvæmdasjóðs aldraðra<p>Heilbrigðisráðherra skipar stjórn Framkvæmdasjóðs aldraðra, samkvæmt lögum um breytingar á lögum um málefni aldraðra.</p> <p>Með lögum nr. 135/2013 var gerð sú breyting á lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999 að málefni Framkvæmdasjóðs aldraðra voru tekin undan samstarfsnefnd um málefni aldraðra og falin sérstakri stjórn, sem skipuð er af heilbrigðisráðherra.</p> <p>Stjórn Framkvæmdasjóðs aldraðra annast stjórn sjóðsins og gerir árlega tillögur til ráðherra um úthlutun úr sjóðnum. </p> <h4>Stjórnina skipa</h4> <ul> <li>Guðrún Alda Harðardóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Halldór Halldórsson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Sigurður Jónsson, tiln. af Landssambandi eldri borgara</li> <li>Stella Kristín Víðisdóttir, tiln. af fjárlaganefnd Alþingis</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Halldór Jörgensson, án tilnefningar</li> <li>Gyða Hjartardóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Sigríður Jóhanna Guðmundsdóttir, tiln. af Landssambandi eldri borgara</li> <li>Guðmundur Sigurðsson, tiln. af fjárlaganefnd Alþingis.</li> </ul> <p>Skipunartími er frá 10. maí 2017 fram að næstu alþingiskosningum.</p>VelferðarráðuneytiðRáð og stjórnir
Stjórn Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða 2017-2019<p>Skv. 2. gr. laga nr. 75/2011, skipar iðnaðar- og viðskiptaráðherra fjóra fulltrúa í stjórn Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða til tveggja ára í senn. Skulu tveir skipaðir eftir tilnefningu Samtaka ferðaþjónustunnar, einn eftir tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga og einn án tilnefningar og skal hann jafnframt vera formaður. Stjórn sjóðsins skal árlega gera tillögur til ráðherra um úthlutanir úr sjóðnum. Tillögur stjórnar skulu rúmast innan hlutverks sjóðsins eins og það er skilgreint í 1. gr. Við vinnslu tillagna skal stjórn sjóðsins jöfnum höndum auglýsa eftir umsóknum um framlög og hafa frumkvæði að öflun upplýsinga frá yfirvöldum umhverfismála og öðrum hagsmunaaðilum um þörf á framkvæmdum sem falla undir gildissvið laga þessara.</p> <p>Í stjórninni eiga sæti: </p> <ul> <li>Halldór Eiríksson, skipaður formaður án tilnefningar</li> <li>Anna G. Sverrisdóttir, tilnefnd af Samtökum ferðaþjónustunnar</li> <li>Halldór Halldórsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Steinunn Fjóla Sigurðardóttir, tilnefnd af umhverfis- og auðlindaráðuneytinu.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Stjórn Húsnæðismálasjóðs<p>Félags- og húsnæðismálaráðherra skipar stjórn Húsnæðismálasjóðs samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016052.html">22. gr. laga nr. 52/2016, um almennar íbúðir.</a></p> <p>Samkvæmt 22. gr. laga nr. 52/2016, um almennar íbúðir, skal starfrækja sérstakan Húsnæðismálasjóð sem hefur það að markmiði að stuðla að sjálfbærni almenna íbúðakerfisins. Sjóðurinn skal starfa samkvæmt lögum um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá og hefur ráðherra yfirumsjón með starfsemi hans. </p> <h4>Stjórnina skipa</h4> <ul> <li>Rún Knútsdóttir, formaður</li> <li>Björg Björnsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Eyjólfur Árni Rafnsson, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Magnús M. Norðdahl, tiln. af heildarsamtökum launafólks</li> </ul> <p>Gildistími skipunarinnar er frá 5. janúar 2017 til tveggja ára. </p> "VelferðarráðuneytiðRáð og stjórnir
Stjórn Íbúðalánasjóðs<p>Eftir hverjar alþingiskosningar skipar ráðherra stjórn <a href="http://www.ils.is/">Íbúðalánasjóðs</a> til fjögurra ára í senn skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1998044.html#G7">7. gr. laga um húsnæðismál nr. 44/1998</a>, með síðari breytingum. Stjórnina skipa fimm menn og jafnmargir til vara. Ráðherra skipar formann og varaformann úr hópi stjórnarmanna, en stjórn sjóðsins skiptir að öðru leyti með sér verkum.</p> <h4>Stjórnina skipa</h4> <ul> <li>Haukur Ingibergsson, formaður</li> <li>Sigurbjörn Ingimundarson,&nbsp;varaformaður</li> <li>Ásta Björg Pálmadóttir</li> <li>Drífa Snædal</li> <li>Valdimar Valdemarsson</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Kristinn Dagur Gissurarson</li> <li>Jóhann Birgisson</li> <li>Halldóra Hauksdóttir</li> </ul> <p><em>Stjórnin var síðast skipuð&nbsp;af félags- og húsnæðismálaráðherra frá 24. september 2013. Nýr formaður, Haukur Ingibergsson og stjórnarmaður, Ásta Björg Pálmadóttir eru skipuð af félags- og jafnréttismálaráðherra frá 5. janúar 2018.</em></p>VelferðarráðuneytiðRáð og stjórnir
Stjórn Innheimtustofnunar sveitarfélaga<p>Stjórn Innheimtustofnunar sveitarfélaga er skipuð skv. ákvæði 2 gr. laga um Innheimtustofnun sveitar­félaga, nr. 54/1971. Stjórn stofnunarinnar ræður forstjóra hennar, svo og annað fast starfslið stofnunar­innar að fengnum tillögum forstjóra. </p> <p>Fulltrúi innanríkisráðherra í stjórn er Stefanía Traustadóttir, sérfræðingur á skrifstofu sveitarfélaga og réttinda einstaklinga. Varafulltrúi er Bergur Sigurjónsson, sérfræðingur hjá Jöfnunarsjóði sveitar­félaga.<em> </em></p> <p><em>Skipunartími er frá 1. janúar 2016 til og með 31. desember 2019 eða til næstu fjögurra ára.</em></p>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðRáð og stjórnir
Stjórn Íslenskra orkurannsókna<p> Skipuð 9. apríl 2015.<br /> <span>Stjórnin er skipuð skv. 3. gr. laga nr. 86/2003, um Íslenskar orkurannsóknir til fjögurra ára í senn. Hún hefur á hendi stjórn stofnunarinnar og samþykkir fjárhagsáætlun hennar og starfsáætlun fyrir eitt ár í senn. Forstjóri Íslenskra orkurannsókna er ráðinn af stjórn stofnunarinnar.</span></p> <p>Stjórnin er þannig skipuð:</p> <p>Sigrún Traustadóttir, formaður,<br /> Ásta Björg Pálmadóttir<br /> Stefán Guðmundsson<br /> Sveinbjörn Björnsson<br /> Ingveldur Sæmundsdóttir</p>Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðRáð og stjórnir
Stjórn Kvískerjasjóðs<p>Skipuð 25. febrúar 2015</p> <p>Kvískerjasjóður starfar á grundvelli laga um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá nr. 1606, sbr. lög <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1988019.html">nr. 19/1988</a>.</p> <p>Sjóðurinn er stofnaður til heiðurs Kvískerjabræðrum fyrir framlag þeirra til öflunar þekkingar og rannsókna á náttúru og sögu Austur-Skaftafellssýslu. Hlutverk sjóðsins er að stuðla að og styrkja rannsóknir á menningarminjum í Austur-Skaftafellssýslu. Markmiðum sjóðsins skal ná með veitingu rannsóknastyrkja til stofnana og einstaklinga til rannsókna á náttúru og menningarminjum í Austur-Skaftafellssýslu.</p> <p>Stjórnin er skipuð til fjögurra ára í senn og skal veita sjóðnum forstöðu og ber ábyrgð á fjárvörslu hans. Stjórnin tekur ákvarðanir á fundum sínum og skal haldin gerðabók um alla fundi og bóka skilgreinilega þær ákvarðanir sem teknar eru.</p> <p><b>Án tilnefningar<br> </b>Sigurlaug Gissurardóttir, formaður<br> Erling Ólafsson</p> <p><b>Samkvæmt tilnefningu mennta- og menningamálaráðuneytisins<br> </b>Ásdís Jónsdóttir</p> <p><b>Ritari stjórnar</b><br> Þórunn Elfa Sæmundsdóttir, umhverfis- og auðlindaráðuneyti</p> <p>Heimasíða Kvískerjasjóðs er <a href="http://www.kviskerjasjodur.is/">kviskerjasjodur.is</a>.<br> <br> </p>"Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðRáð og stjórnir
Stjórn lánatryggingasjóðs kvenna<p>Stjórnin hefur það hlutverk að móta lánareglur lánatryggingasjóðs kvenna í samráði við stofnaðila hans. Hlutverk sjóðsins er að styðja konur til nýsköpunar og þátttöku í atvinnulífinu með því að veita ábyrgðir á lánum samkvæmt samþykktum og lánareglum sjóðsins ásamt því að tryggja að ráðgjöf og handleiðsla verði tengd veitingu ábyrgða úr sjóðnum.</p> <h4>Stjórnina skipa</h4> <div> <ul> <li>Guðrún Tinna Ólafsdóttir, skipuð af félags- og jafnréttismálaráðherra án tilnefningar, formaður</li> <li>Sigþrúður Ármann, tiln. af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti</li> <li>Barði Jóhannsson, tiln. af Reykjavíkurborg</li> </ul> </div> <p><em> </em></p> <p><em>Stjórnin er skipuð frá 9. mars 2017 til 31. desember 2018.</em></p>VelferðarráðuneytiðRáð og stjórnir
Stjórn Landsvirkjunar<span></span> <p><span>Stjórnin ber ábyrgð á fjármálum og rekstri Landsvirkjunar, og ræður forstjóra sem veitir fyrirtækinu forstöðu. Stjórn og forstjóri fara með stjórn fyrirtækisins. Stjórn setur sér starfsreglur í samræmi við <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1983042.html">6. grein laga um Landsvirkjun</a>.</span></p> <p><span>Ráðherra skipar stjórn Landsvirkjunar á aðalfundi fyrirtækisins sem haldinn skal fyrir lok aprílmánaðar ár hvert.&nbsp, </span></p> <p><span><strong>Í nefndinni sitja:</strong></span></p> <ul> <li><span>Jónas Þor Guðmundsson, formaður</span></li> <li><span>Jón Björn Hákonarson, varaformaður</span></li> <li><span>Álfheiður Ingadóttir</span></li> <li><span>Helgi Jóhannesson</span></li> <li><span>Þórunn Sveinbjarnardóttir</span></li> </ul> <p><span>&nbsp,</span><strong>Til vara:</strong></p> <ul> <li><span> Ásta Björg Pálmadóttir</span></li> <li><span>Páley Borgþórsdóttir</span></li> <li><span>Skúli Helgason</span></li> <li><span>Steinþór Heiðarsson</span></li> <li><span>Teitur Björn Einarsson</span></li> </ul> <p><span><a href="http://www.landsvirkjun.is/">Landsvirkjun</a></span></p>"Fjármála- og efnahagsráðuneytiðRáð og stjórnir
Stjórn Lífeyrissjóðs bænda<span></span> <p><span>Stjórn sjóðsins ber ábyrgð á starfsemi hans í samræmi við ákvæði&nbsp;,<a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1997129.html">laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða</a>, sbr. ákvæði í samþykktum fyrir sjóðinn. Starf stjórnarinnar grundvallast á <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1999012.html">2. grein laga um Lífeyrissjóð bænda</a></span><span>.</span></p> <p><span>Ráðherra skipar stjórn lífeyrissjóðsins til fjögurra ára í senn. Skal stjórnin skipuð fimm mönnum. Skal einn þeirra tilnefndur af Hæstarétti og skal hann vera formaður stjórnarinnar. Einn skal tilnefndur af ráðherra er fer með málefni landbúnaðar,&nbsp;,tveir af stjórn Bændasamtaka Íslands en einn skipaður án tilnefningar. Varamenn skulu tilnefndir og skipaðir á sama hátt.</span></p> <p><strong><span>Í nefndinni eiga sæti (skipuð til fjögurra ára frá 2015):</span></strong></p> <ul> <li><span>Skúli Bjarnason, formaður, tilnefndur af Hæstarétti Íslands</span></li> <li><span>Guðrún Lárusdóttir, tilnefnd af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra</span></li> <li><span>Sara Lind Guðbergsdóttir, án tilnefningar</span></li> <li><span>Vigdís M. Sveinbjörnsdóttir, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands</span></li> <li><span>Þorlákur Örn Bergsson, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands</span></li> </ul> <p><strong><span>Til vara:</span></strong></p> <ul> <li><span>Einar Mar Þórðarson, án tilnefningar</span></li> <li><span>Guðrún Sigríður Tryggvadóttir, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands</span></li> <li><span>Ívar Pálsson, tilnefndur af Hæstarétti Íslands</span></li> <li><span>Karl Kristjánsson, tilnefndur af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra</span></li> <li><span>Oddný Steina Valsdóttir, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands</span></li> </ul> <p><a href="http://www.lsb.is/">Lífeyrissjóður bænda</a></p> "Fjármála- og efnahagsráðuneytiðRáð og stjórnir
Stjórn Lífeyrissjóðs hjúkrunarfræðinga verður sameinaður LSR<span></span> <p><span >Hlutverk sjóðsins er að tryggja sjóðfélögum, eftirlifandi mökum þeirra og börnum lífeyri samkvæmt ákvæðum <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1997002.html">3. greinar laga um Lífeyrissjóð hjúkrunarfræðinga</a>.</span></p> <p><span>Stjórn sjóðsins skal skipuð fjórum mönnum og skipar fjármála- og efnahagsráðherra<span class="apple-converted-space">&nbsp,</span>tvo þeirra og stjórn Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga tvo. Jafnframt skulu sömu aðilar skipa jafnmarga menn til vara. Skipunartími stjórnarmanna er þrjú ár. Stjórnin kýs formann úr sínum hópi til eins árs í senn.</span></p> <p><span ><strong>Nefndarfólk skipað af fjármála- og efnahagsráðherra (skipað 2015-2017):</strong></span></p> <ul> <li><span>Halldóra Friðjónsdóttir</span></li> <li><span>Oddur Gunnarsson </span></li> </ul> <p><span ><strong>Til vara:</strong></span></p> <ul> <li><span>Dagrún Hálfdánardóttir</span></li> <li><span>Helgi Valberg Jensson</span></li> </ul> <p><span ><a href="https://www.lsr.is/um-lsr/stjorn-og-endurskodendur/">Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga</a></span></p>"Fjármála- og efnahagsráðuneytiðRáð og stjórnir
Stjórn Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins<span></span> <p><span>Hlutverk sjóðsins er að tryggja sjóðfélögum, eftirlifandi mökum þeirra og börnum lífeyri samkvæmt ákvæðum <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1997001.html">6. greinar laga um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins</a>.</span></p> <p><span>Stjórn sjóðsins skal skipuð átta mönnum. Fjármála- og efnahagsráðherra&nbsp;,skipar fjóra stjórnarmenn, stjórn Bandalags starfsmanna ríkis og bæja skipar tvo stjórnarmenn, stjórn Bandalags háskólamanna skipar einn stjórnarmann og stjórn Kennarasambands Íslands skipar einn stjórnarmann. Jafnframt skulu sömu aðilar skipa jafnmarga menn til vara. Skipunartími stjórnarmanna er þrjú ár. Stjórnin kýs formann úr sínum hópi til eins árs í senn.&nbsp;,</span></p> <p><span><strong>Nefndarfólk skipað af fjármála- og efnahagsráðherra (skipuð 2018-2020):</strong></span></p> <ul> <li><span>Áslaug María Friðriksdóttir</span></li> <li><span>Guðrún Ögmundsdóttir</span></li> <li><span>Gunnar Björnsson</span></li> <li><span>Viðar Helgason</span></li> </ul> <p><span><strong>Til vara:</strong></span></p> <ul> <li><span>Ásta Kristín Sigurjónsdóttir</span></li> <li>Björn Rögnvaldsson</li> <li><span>Stefanía Sigríður Bjarnadóttir</span></li> <li><span>Sverrir Jónsson</span></li> </ul> <p><a href="http://www.lsr.is/">Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins LSR</a></p> "Fjármála- og efnahagsráðuneytiðRáð og stjórnir
Stjórn listamannalauna 2015-2018: Hlín Gunnarsdóttir,<br /> Hlynur Helgason,Varamaður: Árni Harðarson,Varamaður: Guðný Helgadóttir,<br /> Varaformaður: Sigríður Sigurjónsdóttir,Nefndarmenn: <br /> Formaður: Bryndís LoftsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Stjórn lýðheilsusjóðs<p>Heilbrigðisráðherra skipar stjórn lýðheilsusjóðs samkvæmt lögum nr. 92/2016 um breytingu á lögum um landlækni og lýðheilsu, nr. 41/2007, með síðari breytingum.</p> <p>&nbsp,</p> <p>Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2007041.html">4. gr. b laga um landlækni og lýðheilsu nr. 41/2007</a>, með síðari breytingum, skal starfrækja lýðheilsusjóð sem hefur það hlutverk að styrkja lýðheilsustarf sem samræmist markmiðum laganna, bæði innan og utan embættisins. </p> <h4> Stjórnina skipa</h4> <ul> <li> <p>Kristín Heimisdóttir, án tilnefningar, formaður</p> </li> <li> <p>Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, tiln. af Embætti landlæknis</p> </li> <li> <p>Karl Konráð Andersen, tiln. af heilbrigðisvísindasviði Háskóla Íslands</p> </li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li> <p>Elsa Björk Valsdóttir, án tilnefningar</p> </li> <li> <p>Sveinbjörn Kristjánsson, tiln. af Embætti landlæknis</p> </li> <li> <p>Bryndís Eva Birgisdóttir, tiln. af heilbrigðisvísindasviði Háskóla Íslands</p> </li> </ul> <p>&nbsp,</p> <p>Stjórnin er skipuð af heilbrigðisráðherra frá 23. nóvember 2016 til 22. nóvember 2019.</p> <p>&nbsp,</p> <p ><em><br /> </em></p>"VelferðarráðuneytiðRáð og stjórnir
Stjórn námsgagnasjóðs 2012-2017<br /> Guðbjörg Ragnarsdóttir,Varamaður: Þórður Kristjánsson,Varamaður: Helga Guðmundsdóttir,<br /> Guðni Olgeirsson,Varamaður: Marta Guðrún Skúladóttir,Varamaður: Nanna Kristín Christiansen,Nefndarmenn: <br /> Formaður: Sesselja Snævarr,<br /> Guðjón E Ólafsson,Varamaður: Guðni Olgeirsson,Varamaður: Kristinn Breiðfjörð GuðmundssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Stjórn NámsgagnastofnunarNefndarmenn: <br /> Formaður: Berglind Rós Magnúsdóttir,<br /> Gunnar Gíslason,<br /> Lars Jóhann Imsland Hilmarsson,<br /> Kristjana Hrafnsdóttir,<br /> Hrefna Sigurjónsdóttir,Varamaður: Sigurjón Mýrdal,Varamaður: Helga Gunnarsdóttir,Varamaður: Svanhildur María Ólafsdóttir,Varamaður: Sesselja Guðrún Sigurðardóttir,Varamaður: Ketill Berg MagnússonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Stjórn Nýsköpunarsjóðs námsmanna 2017-2020Nefndarmenn: <br /> Formaður: Einar Gunnar Guðmundsson,<br /> Eva H. Baldursdóttir,<br /> Magnús Oddsson,<br /> Yrsa Úlfarsdóttir,<br /> Kormákur Hlini Hermannsson,Varamaður: Sóley Gréta Sveinsd. Morthens,Varamaður: Skúli Þór Helgason,Varamaður: Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir,Varamaður: Einar Páll Gunnarsson,Varamaður: Ásgrímur AngantýssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Stjórn Persónuverndar<p>Stjórn Persónuverndar er skipuð sbr. ákvæði 36. gr. laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Stjórnin er skipuð frá og með 10. júní 2016 til fjögurra ára. Í henni sitja:</p> <ul> <li>Björg Thorarensen, prófessor og jafnframt formaður</li> <li>Aðalsteinn Jónasson, hæstaréttarlögmaður og jafnframt varaformaður tilnefndur af ráðherra</li> <li>Ólafur Garðarsson, hæstaréttarlögmaður, tilnefndur af ráðherra</li> <li>Vilhelmína Haraldsdóttir, læknir, tilnefnd af Hæstarétti Íslands</li> <li>Þorvarður Kári Ólafsson, gæða- og öryggisstjóri, tilnefndur af Skýrslutæknifélagi Íslands</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Kristín Edwald, hæstaréttarlögmaður, tilnefnd af ráðherra</li> <li>Tryggvi Viggósson, héraðsdómslögmaður, tilnefndur af ráðherra</li> <li>Ástríður Grímsdóttir, héraðsdómari tilnefnd af ráðherra</li> <li>Haraldur Briem, læknir, tilnefndur af Hæstarétti Íslands</li> <li>Jónas Sturla Sverrisson, öryggisstjóri, tilnefndur af Skýrslutæknifélagi Íslands</li> </ul>DómsmálaráðuneytiðRáð og stjórnir
Stjórn samhæfingar- og stjórnstöðvar<p>Stjórnin er skipuð <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008082.html">skv. 12. gr. laga nr. 82/2008</a> um almannavarnir.</p> <ul> <li>Víðir Reynisson lögreglufulltrúi, formaður stjórnar</li> <li>Jón F. Bjartmarz, yfirlögregluþjónn hjá ríkislögreglustjóra</li> <li>Jón Brynjar Birgisson, frá Rauða Krossi Íslands</li> <li>Ásgrímur L. Ásgrímsson, frá Landhelgisgæslu Íslands</li> <li>Birgir Finnsson, frá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins</li> <li>Kristján Einarsson, slökkviliðsstjóri hjá Brunavörnum Árnessýslu, fyrir Samband íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Gunnar Stefánsson, fyrir Slysavarnafélagið Landsbjörg</li> <li>Tómas Gíslason, fyrir Neyðarlínuna</li> <li>Jórlaug Heimisdóttir, frá Embætti landlæknis</li> </ul> <p>Ágúst Svansson hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu er áheyrnarfulltrúi<br /> Guðlaug Rakel Guðjónsdóttir hjá Landspítala – háskólasjúkrahúsi er áheyrnarfulltrúi</p> <p><em>Ágúst Gunnar Gylfason hjá Ríkislögreglustjóra/áhættugreiningu situr fundina og ritar fundargerðir.</em></p>"DómsmálaráðuneytiðRáð og stjórnir
Stjórn Samkeppniseftirlitsins 2017-2021<p>Stjórn Samkeppniseftirlitsins er skipuð af ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra skv. 2 mgr. 5. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 til fjögurra ára í senn. Hlutverk stjórnar er að móta áherslur í starfi og fylgjast með starfsemi og rekstri Samkeppniseftirlitsins.</p> <p>Í stjórninni eiga sæti:</p> <p>Aðalmenn: </p> <ul> <li>Kristín Haraldsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar</li> <li>Sveinn Agnarsson, skipaður án tilnefningar</li> <li>Katrín Helga Hallgrímsdóttir, skipuð án tilnefningar</li> </ul> <p>Varamenn: </p> <ul> <li>Heimir Skarphéðinsson, skipaður án tilnefningar</li> <li>Helga Reynisdóttir, skipuð án tilnefningar</li> <li>Runólfur Þór Sanders, skipaður án tilnefningar</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Stjórn Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra og heyrnarskertra: Rannveig Sverrisdóttir,<br /> Björn I Sigurbjörnsson,<br /> Bryndís Þorvaldsdóttir,<br /> Heiðdís Dögg Eiríksdóttir,<br /> Hjörtur Heiðar Jónsson,Varamaður: Ari Páll Kristinsson,Varamaður: Einar Njálsson,Varamaður: Unnur Ágústsdóttir,: Guðmundur Ingason,Varamaður: Björg HafsteinsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Stjórn Sjúkratrygginga Íslands<p>Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008112.html#G6">6. gr. laga um sjúkratryggingar, nr. 112/2008</a>, með síðari breytingum, skipar velferðarráðherra fimm menn í stjórn Sjúkratrygginga Íslands.</p> <p>Stjórnin skal staðfesta skipulag stofnunarinnar, árlega starfsáætlun og fjárhagsáætlun og marka henni langtímastefnu. Skal stjórnin hafa eftirlit með starfsemi stofnunarinnar og að rekstur hennar sé innan ramma fjárlaga á hverjum tíma.</p> <p>Formaður stjórnarinnar skal reglulega gera ráðherra grein fyrir starfsemi hennar og gera honum viðvart ef starfsemi og þjónusta er ekki í samræmi við ákvæði laga og ef rekstur er ekki í samræmi við fjárlög.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Brynhildur S. Björnsdóttir, M.Sc í stjórnun og stefnumótun, formaður</li> <li>Berglind Hallgrímsdóttir, verkfræðingur, varaformaður</li> <li>Hákon Stefánsson, lögfræðingur</li> <li>Guðmundur Magnússon, rekstrarverkfræðingur</li> <li>Birna Kr. Svavarsdóttir, hjúkrunarfræðingur</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Jónína Guðmundsdóttir, mannauðsráðgjafi</li> <li>Guðjón Bjarni Hálfdánarson, lögfræðingur</li> <li>Vífill Karlsson, hagfræðingur</li> <li>Valgerður Sveinsdóttir, lyfjafræðingur </li> </ul> <p style="text-align: center,"><em>Stjórnin er skipuð frá 15. ágúst 2014 til 14. ágúst 2018.</em></p>"VelferðarráðuneytiðRáð og stjórnir
Stjórn söfnunarsjóðs lífeyrisréttinda<span></span> <p><span>Stjórn sjóðsins fer með yfirstjórn hans. Stjórnin skal fjalla um allar meiri háttar ákvarðanir varðandi stefnumótun sjóðsins og starfsemi. Hún skal sjá um að nægjanlegt eftirlit sé haft með bókhaldi og meðferð fjármuna sjóðsins. Starf nefndarinnar grundvallast á <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1998155.html">3. grein laga um Söfnunarsjóð lífeyrisréttinda</a>.</span></p> <p><span>Ráðherra skipar sjö menn og jafnmarga varamenn í stjórn sjóðsins til fjögurra ára í senn. Skulu fjórir stjórnarmanna skipaðir eftir tilnefningu stjórnar Landssamtaka lífeyrissjóða og þrír án tilnefningar og skal einn þeirra vera formaður sjóðstjórnar en að öðru leyti skiptir stjórnin með sér verkum.</span></p> <p><strong><span>Nefndarfólk (Skipað 2016-2020):</span></strong></p> <ul> <li><strong><span>&nbsp;</span></strong>Guðmundur Árnason, formaður, án tilnefningar</li> <li>Aðalbjörg Lúthersdóttir, tilnefnd af Landssamtökum lífeyrissjóða</li> <li>Einar Sveinbjörnsson, tilnefndur af Landssamtökum lífeyrissjóða</li> <li>Hrafn Magnússon, tilnefndur af Landssamtökum lífeyrissjóða</li> <li>Reynir Þorsteinsson, án tilnefningar</li> <li>Svana Helen Björnsdóttir, tilnefnd af Landssamtökum lífeyrissjóða</li> <li><span>Þórunn H. Sveinbjörnsdóttir, án tilnefningar</span></li> </ul> <p><strong><span>Til vara:&nbsp;</span></strong></p> <ul> <li><span>Hálfdán Kristján Hermannsson, tilnefndur af Landssamtökum lífeyrissjóða</span></li> <li><span>Helga Einarsdóttir, tilnefnd af Landssamtökum lífeyrissjóða&nbsp;</span></li> <li><span>Helga Jónsdóttir, tilnefnd af Landssamtökum lífeyrissjóða</span></li> <li><span>Jón Ingi Cæsarsson, án tilnefningar</span></li> <li><span>Kristinn Hjörtur Jónasson, án tilnefningar</span></li> <li><span>Steinunn Sigvaldadóttir, án tilnefningar</span></li> <li><span>Þorvaldur Ingi Jónsson, tilnefndur af Landssamtökum lífeyrissjóða</span></li> </ul> <p><span><a href="http://www.sl.is/Uml%C3%ADfeyrissj%C3%B3%C3%B0inn/Starfsemi/Stj%C3%B3rn.aspx">Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda</a></span></p> "Fjármála- og efnahagsráðuneytiðRáð og stjórnir
Stjórn Sprotasjóðs 2013-2017Nefndarmenn: <br /> Formaður: Sigurjón Mýrdal,<br /> Björk Óttarsdóttir,<br /> Björg Guðrún Bjarnadóttir,<br /> Svandís Ingimundardóttir,<br /> Finnur Friðriksson,<br /> Varaformaður: Björg Pétursdóttir,Varamaður: Guðni Olgeirsson,Varamaður: Þórður Árni Hjaltested,Varamaður: Klara Eiríka Finnbogadóttir,Varamaður: Anna Kristín Sigurðardóttir,<br /> Aðalheiður SteingrímsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Stjórn Þjóðskrár Íslands<p>Stjórnin er skipuð sbr. ákvæði 9. gr. laga um skráningu og mat fasteigna, nr. 60/2001. Stjórn mótar starf og innra skipulag stofnunarinnar og hefur eftirlit með rekstri hennar.</p> <ul> <li>Arnbjörg Sveinsdóttir, forseti bæjarstjórnar Seyðifjarðarkaupsstaðar, sem jafnframt er formaður</li> <li>Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri Akureyrarbæjar, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Vigdís Halldórsdóttir, lögfræðingur, tilnefnd af Samtökum fjármálafyrirtækja</li> </ul> <p><em>Skipunartími stjórnarinnar er frá 4. maí 2016 til og með3. maí 2020.</em></p>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðRáð og stjórnir
Stjórn Þróunarsjóðs námsgagna 2015 - 2019Varamaður: Oddný Guðleif Hafberg,Nefndarmenn: <br /> Formaður: Þórir Ólafsson,<br /> Ingi Bogi Bogason,<br /> Anna María Gunnarsdóttir,<br /> Hanna Berglind Jónsdóttir,<br /> Þórdís Helga Ólafsdóttir,Varamaður: Björg Pétursdóttir,Varamaður: Vigfús HallgrímssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Stjórn Tryggingasjóðs sjálfstætt starfandi einstaklinga<p>Félags- og húsnæðismálaráðherra skipar stjórn Tryggingasjóðs sjálfstætt starfandi einstaklinga til fjögurra ára í senn skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2006054.html#G8">8. gr. laga um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006</a>.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Aðalsteinn Haukur Sverrisson, skipaður af ráðherra án tilnefningar, formaður</li> <li>Erna Bjarndóttir, tiln. af Bændasamtökum Íslands</li> <li>Oddbjörg Friðriksdóttir, tiln. af Landssambandi smábátaeigenda</li> <li>Grétar H. Guðmundsson, tiln. af Landssambandi vörubifreiðaeigenda</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li> <div> Guðmundur Páll Jónsson, skipaður af ráðherra án tilnefningar, varaformaður </div> </li> <li> <div> Guðný Helga Björnsdóttir, tiln. af Bændasamtökum Íslands </div> </li> <li> <div> Örn Pálsson, tiln. af Landssambandi smábátaeigenda </div> </li> <li> <div> Davíð Sveinsson, tiln. af Landssambandi vörubifreiðaeigenda</div> </li> </ul> <div> <em>Stjórnin er skipuð frá 25. ágúst 2014 til 24. ágúst 2018.</em> </div> <br />"VelferðarráðuneytiðRáð og stjórnir
Stjórn Tryggingastofnunar ríkisins<p><bdo>Ráðherra skipar stjórn Tryggingastofnunar ríkisins á grundvelli 3. gr. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2007100.html">laga um almannatryggingar nr. 100/2007</a>.</bdo></p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li><bdo>Árni Páll Árnason, formaður stjórnarinnar</bdo></li> <li><bdo>Ásta Möller,&nbsp;varaformaður</bdo></li> <li><bdo>Guðlaug Kristjánsdóttir</bdo></li> <li><bdo>Guðrún Ágústa Þórdísardóttir</bdo><bdo></bdo></li> <li><bdo>Sigrún Aspelund</bdo></li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li><bdo>Héðinn Svarfdal Björnsson</bdo></li> <li><bdo><span>Petrea Ingibjörg Jónsdóttir</span></bdo></li> <li><bdo>Dagný Rut Haraldsdóttir</bdo></li> <li><bdo>Bergþór Heimir Þórðarson</bdo></li> <li><bdo>Halldóra Magný Baldursdóttir</bdo></li> </ul> <div> <bdo><em>Stjórnin er skipuð af félags- og jafnréttismálaráðherra frá 19. maí 2017 til næstu alþingiskosninga.</em></bdo> </div> <br /> <br /> "VelferðarráðuneytiðRáð og stjórnir
Stjórn Úrvinnslusjóðs<p>Skipuð 19. ágúst 2015</p> <p>Umhverfis- og auðlindaráðherra skipar sjö manna stjórn Úrvinnslusjóðs til fjögurra ára í senn, skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2002162.html#G15M0">16. gr. laga nr. 162 frá 2002</a> um úrvinnslugjald, með síðari breytingum. Ráðherra skipar formann stjórnar og varamann hans án tilnefningar, en sex meðstjórnendur og jafnmargir til vara skulu skipaðir að fenginni tilnefningu frá eftirtöldum aðilum: einn eftir einn frá Samtökum iðnaðarins, einn frá SVÞ - Samtökum verslunar og þjónustu, einn frá Félagi atvinnurekenda einn frá Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi og tveir frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Varaformaður sem skipaður er af ráðherra, eftir tilnefningu stjórnar, skal koma úr hópi stjórnarmanna.</p> <p>Um hlutverk stjórnar Úrvinnslusjóðs vísast í 17. og 18. gr laga um úrvinnslugjald.</p> <p><strong>Án tilnefningar<br /> </strong>Guðmundur G. Þórarinsson, formaður</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka iðnaðarins<br /> </strong>Bryndís Skúladóttir, varaformaður<br /> Árni Jóhannsson, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka verslunar og þjónustu<br /> </strong>Lárus M.K. Ólafsson<br /> Dagbjörg Vestmann Birgisdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga<br /> </strong>Bryndís Gunnlaugsdóttir<br /> Freyr Ævarsson, til vara</p> <p>Lúðvík E. Gústafsson<br /> Hrefna B. Jónsdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Félags atvinnurekenda<br /> </strong>Hlíðar Þór Hreinsson<br /> Halldór Haraldsson, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi</strong><br /> Guðfinnur G. Johnsen<br /> Guðbergur Rúnarsson, til vara</p> <p><br /> </p> <p>Heimasíða Úrvinnslusjóðs er <a href="http://www.urvinnslusjodur.is/">urvinnslusjodur.is</a>.<br /> </p>"Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðRáð og stjórnir
Stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs<p>Skipuð 29. október 2015 <br /> Stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs er skipuð skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2007060.html#G3M0">4. gr. laga nr. 60/2007</a> um Vatnajökulsþjóðgarð til fjögurra ára í senn. Í stjórninni sitja sjö fulltrúar: fjórir formenn svæðisráða þjóðgarðsins, einn fulltrúi tilnefndur af umhverfisverndarsamtökum og tveir fulltrúar, formaður og varaformaður, skipaðir af umhverfisráðherra án tilnefningar. Útivistarsamtök tilnefna einn fulltrúa sem á áheyrnaraðild á fundum stjórnarinnar. Varamenn eru skipaðir á sama hátt.</p> <p>Stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs skal funda eftir því sem ástæða þykir til en þó eigi sjaldnar en á þriggja mánaða fresti og skulu ákvarðanir hennar samkvæmt ákvæðum laga þessara teknar á fundum hennar. Svæðisráð getur, ef það telur nauðsynlegt að leita eftir afstöðu eða ákvörðun stjórnar um tiltekið málefni, óskað eftir því að haldinn sé fundur í stjórn þjóðgarðsins. Afl atkvæða ræður úrslitum mála á fundum stjórnar. Um ákvarðanir stjórnar gilda stjórnsýslulög. Stjórn þjóðgarðsins er heimilt að ráða sér framkvæmdastjóra eða gera samning við aðra opinbera stofnun eða fyrirtæki um að annast daglegan rekstur og umsýslu stjórnar.</p> <p>Stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs hefur umsjón með náttúruvernd í Vatnajökulsþjóðgarði og eru helstu verkefni hennar eftirfarandi:</p> <ul> <li>Stefnumótun í málefnum þjóðgarðsins í samræmi við markmið laga þessara.</li> <li>Yfirumsjón með gerð tillögu að verndaráætlun og reglugerðar fyrir þjóðgarðinn.</li> <li>Gerð fjárhagsáætlunar um rekstur þjóðgarðsins, ráðstöfun fjár til rekstrarsvæða og samþykkt rekstraráætlunar hvers svæðis.</li> <li>Samræming á starfsemi rekstrarsvæða þjóðgarðsins.</li> <li>Eftirlit með framkvæmd reglna þjóðgarðsins og verndaráætlunar.</li> <li>Samstarf við stofnanir, sveitarfélög og hagsmunaaðila um málefni þjóðgarðsins.</li> </ul> <br /> <p>Ármann Höskuldsson, formaður <br /> Sandra Dís Hafþórsdóttir, varamaður</p> <p>Guðrún Á. Jónsdóttir, varaformaður <br /> Vilhjálmur Árnason, varamaður</p> <p>Ruth Magnúsdóttir <br /> Björn Ármann Ólafsson, varamaður </p> <p>Óli Halldórsson <br /> Böðvar Pétusson, varamaður</p> <p>Ásta Berghildur Ólafsdóttir,<br /> <span>Heiða Guðný Ásgeirsdóttir&nbsp;</span>varamaður</p> <p>Björn Ingi Jónsson <br /> Hugrún Harpa Reynisdóttir, varamaður</p> <p> <strong>Samkvæmt tilnefningu umhverfisverndarsamtaka<br /> </strong>Sigmundur Einarsson<br /> Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, varamaður</p> <p> <strong>Áheyrnarfulltrúi tilnefndur af Samtökum útivistarfélaga<br /> </strong>Snorri Ingimarsson <br /> Þorvarður Helgason, til vara</p> <p><strong>Áheyrnarfulltrúi tilnefndur af ferðamálasamtökum á svæði Vatnajökulsþjóðgarðs</strong><br /> Matthildur U. Þorsteinsdóttir<br /> Anton Freyr Birgisson, til vara</p> <p>Heimasíða Vatnajökulsþjóðgarðs er <a href="http://www.vatnajokulsthjodgardur.is/">vatnajokulsthjodgardur.is</a>. <br /> <br /> </p> "Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðRáð og stjórnir
Stjórn verkefnasjóðs sjávarútvegsins - almenn deild<p>Sjóðurinn starfar skv. 1. gr. laga nr. 37/1992 um sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skipar stjórn Verkefnasjóðsins sem skilar tillögum til ráðherra um ráðstöfun fjárins.</p> <p>Í stjórninni eiga sæti: </p> <ul> <li>Guðrún Gísladóttir, skipuð formaður án tilnefningar</li> <li>Jóhann Guðmundsson, skipaður án tilnefningar.</li> </ul> <p>Með stjórninni starfar Hulda Lilliendahl, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu.&nbsp;</p><br />Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Stjórn verkefnasjóðs sjávarútvegsins - deild um sjávarrannsóknir á samkeppnissviði<p>Skipuð skv. lögum nr. 37/1992 um sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla. Hlutverk stjórnar samkeppnisdeildar Verkefnasjóðs er að auglýsa eftir umsóknum, meta þær og gera tillögur til ráðherra um styrki til verkefna sem falla undir verkefnasvið sjóðsins.</p> <p>Í stjórninni eiga sæti: </p> <ul> <li>Lárus Ægir Guðmundsson, skipaður formaður án tilnefningar</li> <li>Dóra Hlín Gísladóttir, skipuð án tilnefningar</li> <li>Pétur Bjarnason, skipaður án tilnefningar</li> </ul> <p>Með stjórninni starfar Hulda Lilliendahl, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu.</p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Stjórn Viðlagatryggingar Íslands<span></span> <p><span>Hlutverk Viðlagatryggingar Íslands er að vátryggja gegn tjóni af völdum náttúruhamfara sem nefndar eru í <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1992055.html">4. gr. laga um Viðlagatryggingar Íslands</a>. Starf nefndarinnar grundvallast á 2. grein laganna. <br /> </span></p> <p><span>Stjórn stofnunarinnar skipa fimm menn. Skulu þrír kosnir af Alþingi, einn valinn af þeim vátryggingafélögum sem innheimta iðgjöld, sbr. 3. mgr.,&nbsp;,en fjármála- og efnahagsráðherra&nbsp;,skipar einn og skal hann vera formaður. Varamenn skulu valdir á sama hátt. Stjórnarmenn skulu skipaðir til fjögurra ára í senn.&nbsp;,</span></p> <p><strong><span>Í nefndinni sitja (skipuð 2015-2019):</span></strong><span></span></p> <ul> <li><span>Sigurður Kári Kristjánsson, formaður, án tilnefningar</span></li> <li><span>&nbsp;</span><span>Adolf Guðmundsson, kosinn af Alþingi</span></li> <li><span>Lína Björg Tryggvadóttir, kosin af Alþingi</span></li> <li><span>Ragnar Þorgeirsson, kosinn af Alþingi</span></li> <li><span>Vigdís Halldórsdóttir, tilnefnd af Samtökum fjármálafyrirtækja</span></li> </ul> <p><strong><span>Til vara:</span></strong><span></span></p> <ul> <li><span>Erna Jónsdóttir, varaformaður, án tilnefningar</span></li> <li><span>Bjarney Rut Jensdóttir, kosinn af Alþingi</span></li> <li><span>Jóna Björk Guðnadóttir, tilnefnd af Stjórn fjármálafyrirtækja</span></li> <li><span>Kristín Hálfdánsdóttir, kosin af Alþingi</span></li> <li><span>Steinar Harðarson, kosinn af Alþingi</span></li> </ul> "Fjármála- og efnahagsráðuneytiðRáð og stjórnir
Stjórn Vinnueftirlits ríkisins<p>Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1980046.html#G76">1. mgr. 76. gr. laga um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, nr. 46/1980</a>, er stjórn Vinnueftirlits ríkisins skipuð til fjögurra ára í senn.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Margrét S. Björnsdóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Björn Ágúst Sigurjónsson, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Hjördís Þóra Sigurþórsdóttir, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Georg Brynjarsson, tiln. af Bandalagi háskólamanna</li> <li>Sverrir Björn Björnsson, tiln. af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja</li> <li>Helgi Valberg Jensson, tiln. af fjármála- og efnahagsráðuneyti</li> <li>Inga Rún Ólafsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Jón Rúnar Pálsson, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Kristín Þóra Harðardóttir, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Fjóla Hrund Björnsdóttir, án tilnefningar</li> <li>Rannveig Sigurðardóttir, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Halldór Grönvold, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Erna Guðmundsdóttir, tiln. af Bandalagi háskólamanna</li> <li>Bryndís Theódórsdóttir, tiln. af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja</li> <li>Sara Lind Guðbergsdóttir, tiln. af fjármála- og efnahagsráðuneyti</li> <li>Valur Rafn Halldórsson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Bergþóra Halldórsdóttir, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Ragnar Árnason, tiln. af Samtökum atvinnulífsin</li> </ul> <p><em>Stjórnin er skipuð af félags- og húsnæðismálaráðherra frá 19. október 2015 til 18. október 2019.</em></p> "VelferðarráðuneytiðRáð og stjórnir
Stjórn Vinnumálastofnunar<p>Ráðherra skipar stjórn Vinnumálastofnunar til fjögurra ára í senn skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2006055.html#G5">5. gr. laga um vinnumarkaðsaðgerðir, nr. 55/2006</a>.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Ingvar Mar Jónsson, skipaður af ráðherra án tilnefningar, formaður</li> <li>Sjöfn Þórðardóttir, skipuð af ráðherra án tilnefningar, varaformaður</li> <li>Halldór Grönvold, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Sigurður Bessason, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Erna Guðmundsdóttir, tiln. af Bandalagi háskólamanna</li> <li>Arna Jakobína Björnsdóttir, tiln. af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja</li> <li>Guðný Einarsdóttir, tiln. af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li>Inga Rún Ólafsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Kristín Þóra Harðardóttir, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Jón Rúnar Pálsson, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Njóla Elísdóttir, skipuð af ráðherra án tilnefningar</li> <li>Fróði Kristinsson, skipaður af ráðherra án tilnefningar</li> <li>Finnbjörn A. Hermannsson, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Kristín María Björnsdóttir, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Andri Valur Ívarsson, tiln. af Bandalagi háskólamanna</li> <li>Páll Svavarsson, tiln. af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja</li> <li>Sara Lind Guðbergsdóttir, tiln. af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li>Karl Björnsson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Ragnar Árnason, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Hannes G. Sigurðsson, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> </ul> <p> Stjórnin var skipuð af félags- og húsnæðismálaráðherra frá&nbsp;29. ágúst 2014 til 28. ágúst 2018.</p> <br /> <br /> <br /> <br /> "VelferðarráðuneytiðRáð og stjórnir
Stjórnarnefnd tryggingardeildar útflutnings<p>Skipuð af ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra skv. II. kafla 12. gr. laga nr. 61/1997 um Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins og ákveður iðgjöld og tryggingarhlutföll deildarinnar en þau skulu háð samþykki þess ráðherra er fer með fjárreiður ríkisins. Við ákvörðun þeirra skal miðað við að þau standi undir rekstri deildarinnar, greiðslu tjónabóta og myndunar varasjóðs þannig að starfsemin standi undir sér til lengri tíma litið. Starfsemi deildarinnar skal haldið aðgreindri í bókhaldi og reikningum sjóðsins.</p> <p>Í stjórnarnefndinni eiga sæti:</p> <ul> <li>Harpa Theodórsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Brynhildur Benediktsdóttir, tilnefnd af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra&nbsp;</li> <li>Högni Haraldsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðherra&nbsp;</li> <li>Unnur Orradóttir Ramette, tilnefnd af utanríkisráðherra</li> <li>Jón Bjarni Gunnarsson, tilnefndur af Nýsköpunarsjóði atvinnulífsins.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Stöðunefnd framkvæmdastjóra hjúkrunar<p>Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2007040.html#G36">36. gr. laga um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007</a>, með síðari breytingum, skipar ráðherra þrjá hjúkrunarfræðinga í nefnd er metur faglega hæfni umsækjenda um stöður framkvæmdastjóra hjúkrunar á heilbrigðisstofnunum sem ríkið rekur.</p> <p>Nefndin skal skila rökstuddu áliti til þess sem ræður í stöðuna innan sex vikna frá því að umsóknarfresti lýkur. Ráða má hvern þann hjúkrunarfræðing til starfa samkvæmt þessari grein sem talinn hefur verið hæfur.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Anna Björg Aradóttir, tiln. af Embætti landlæknis, formaður</li> <li>Dagbjört Þyri Þorvarðardóttir, tiln. af Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga</li> <li>Birna G. Flygenring, tiln. af Háskóla Íslands</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Laura Scheving Thorsteinsson, tiln. af Embætti landlæknis</li> <li>Ólafur G. Skúlason, tiln. af Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga</li> <li>Helga Bragadóttir, tiln. af Háskóla Íslands</li> </ul> <p> <em>Nefndin er skipuð frá 23. október 2016 til 22. október 2019.</em></p>VelferðarráðuneytiðFastanefndir
Stöðunefnd lækna<p>Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2007040.html#G35">35. gr. laga um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007</a>, með síðari breytingum, skipar ráðherra stöðunefnd lækna til þriggja ára í senn sem metur faglega hæfni umsækjenda um stöður framkvæmdastjóra lækninga og annarra stjórnenda lækninga á heilbrigðisstofnunum sem ríkið rekur.</p> <p>Nefndin skal skila rökstuddu áliti til þess sem ræður í stöðuna innan sex vikna frá því að umsóknarfresti lýkur. Ráða má hvern þann lækni til starfa samkvæmt þessari grein sem talinn hefur verið hæfur.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Matthías Halldórsson, tiln. af Embætti landlæknis, formaður</li> <li>Bryndís Benediktsdóttir, tiln. af Háskóla Íslands</li> <li>Halldóra Ólafsdóttir, tiln. af Læknafélagi Íslands</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Valgerður Sigurðardóttir, tiln. af Embætti landlæknis</li> <li>Helgi Sigurðsson, tiln. af Háskóla Íslands</li> <li>Guðmundur Jón Elíasson, tiln. af Læknafélagi Íslands</li> </ul> <p> </p> <p><em>Nefndin er skipuð frá 13. nóvember 2016 til 12. nóvember 2019.</em></p> "VelferðarráðuneytiðFastanefndir
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Stjórn 2014 - 2018.Nefndarmenn: <br /> Formaður: Þorsteinn Pálsson,<br /> Varaformaður: Katrín Jakobsdóttir,<br /> Guðrún Þórhallsdóttir,<br /> Torfi Tulinius,<br /> Terry Adrian GunnellMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Stofnun Gunnars Gunnarssonar - stjórn 2014-2017<br /> Gunnar Björn Gunnarsson,Varamaður: Gunnar Martin ÚlfssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Stýrihópur íslenskrar máltækniNefndarmenn: <br /> Formaður: Davíð Þorláksson,<br /> Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir,<br /> Guðrún Nordal,<br /> Pétur Reimarsson,<br /> Birna Ósk Einarsdóttir,Varamaður: Helgi Hjörvar,Varamaður: Auður Rán Þorgeirsdóttir,Varamaður: Steinþór Steingrímsson,Varamaður: Hrafnhildur Stefánsdóttir,Varamaður: Davíð Þór LúðvíkssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Stýrihópur Stjórnarráðsins um byggðamál<p>Stýrihópur Stjórnarráðsins hefur það hlutverk að efla samhæfingu innan stjórnarráðsins í málefnum sem snúa að <a href="/default.aspx?PageID=923d5cfd-704c-11e6-80c8-005056bc217f">byggðamálum</a> og trygga virkt samráð við sveitarstjórnarstigið í þeim málaflokki. Hópurinn er skipaður til þriggja ára í senn skv. 2. gr. laga um byggðaáætlun og sóknaráætlanir nr. 69/2015. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra skipar í hópinn en í honum eru fulltrúar allra ráðuneyta og fulltrúi frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Fulltrúi ráðherra byggðamála fer með formennsku í stýrihópnum.</p> <h4>Stýrihópur Stjórnarráðsins um byggðamál 2015-2017:</h4> <ul> <li>Hólmfríður Sveinsdóttir, formaður,samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti</li> <li>Björn Helgi Barkarson, umhverfis- og auðlindaráðuneyti</li> <li>Helga Haraldsdóttir, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti</li> <li>Héðinn Unnsteinsson, forsætisráðuneyti</li> <li>Karitas Halldóra Gunnarsdóttir, mennta- og menningarmálaráðuneyti</li> <li>Karl Björnsson, Samband íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Sigurður Guðmundsson, fjármála- og efnahagsráðuneyti</li> <li>Stefanía Traustadóttir,samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti</li> <li>Anna Katrín Vilhjálmsdóttir, utanríkisráðuneyti</li> <li>Þór Garðar Þórarinsson, velferðarráðuneyti</li> <li>Þórarinn V. Sólmundarson, mennta- og menningarmálaráðuneyti</li> </ul> <p>Verkefnisstjóri stýrihópsins er Sigríður K. Þorgrímsdóttir, Byggðastofnun. Þá eiga Byggðastofnun og samtök landshlutasamtaka sveitarfélaga áheyrnarfulltrúa á fundum stýrihópsins.</p> <h4>Hlutverk stýrihópsins skv. skipunarbréfi:</h4> <ul> <li>Að styðja landshlutasamtök sveitarfélaga við gerð sóknaráætlana þar sem stefnumörkun og áherslur landshluta á sviði atvinnulífs og samfélags koma fram.</li> <li>Að vinna með haghöfum í landshlutunum að því að samþætta ýmis konar styrkjafyrirkomulag undir einn hatt og tengja með beinum hætti við sóknaráætlanir og forgangsröðun einstakra landshluta.</li> <li>Að vinna að gerð framtíðarskipulags fyrir fjármögnun verkefna sem sóknaráætlanir landshluta setja í forgang.</li> <li>Að vinna drög að viðmiðunarreglum vegna útdeilingu fjármuna milli landshluta og málaflokka.</li> <li>Að taka til umfjöllunar byggðaáætlun og úthlutun fjármuna s.s. til menningarsamninga, vaxtarsamninga og byggðaáætlunar, auk fjárveitinga til sóknaráætlana landshluta.</li> <li>Að yfirfara lög og reglugerðir með það í huga hvort þörf sé á breytingum til samræmis við nýtt verklag.</li> <li>Gera viðkomandi ráðherra og ríkisstjórn grein fyrir heildarskiptingu fjárveitinga til einstakra landshlutaáætlana og annarra verkefna byggðaáætlunar eftir því sem við á.</li> <li>Að vera ríkisstjórn til ráðgjafar í byggðamálum.</li> <li>Að halda reglulega samráðsfundi með landshlutasamtökum sveitarfélaga.</li> </ul> <p><strong><em><span> <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2017/Samningur_um_soknaraaetlun_VidaukiII.pdf">Hlutverk stýrihópsins skv. Viðauka II við samning um sóknaráætlun landshluta 2015-2019</a> </span></em></strong></p> <h4>Umsjónar- og eftirlitshlutverk stýrihópsins felst í eftirtöldu:</h4> <ul> <li>Staðfesta sóknaráætlanir landshluta og áhersluverkefni.</li> <li>Staðfesta verklagsreglur landshlutasamtaka vegna úthlutana úr uppbyggingarsjóði.</li> <li>Funda árlega með forsvarsmönnum landshlutasamtaka sveitarfélaga um framkvæmd samningsins á grundvelli sóknaráætlunar.</li> <li>Móttaka og yfirfara skilagreinar frá landshlutasamtökum um framvindu áhersluverkefna og skjalfestri fjárhagslegri stöðu þeirra, sem og upplýsingar um skiptingu fjármuna milli málaflokka.</li> <li>Skila árlega stuttri greinargerð til ráðuneytanna um framkvæmd sóknaráætlana.</li> <li>Meta, með hliðsjón af upplýsingum frá landshlutasamtökunum, hvort staðið hafi verið við skilyrði samningsins um framkvæmd sóknaráætlunar svo lokagreiðsla samningsfjárhæðar geti farið fram.</li> <li>Hafa almennt samráð og samskipti um framkvæmd sóknaráætlunarsamninga og fylgja eftir ákvæðum samninganna um skil og upplýsingagjöf.</li> </ul> <strong><a href="/default.aspx?PageID=20f86d90-866a-11e7-9419-005056bc4d74">Smellið hér til að skoða fundargerðir stýrihópsins</a> </strong>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðFastanefndir
Stýrihópur Stjórnarráðsins um mannréttindi<p>Dómsmálaráðherra hefur skipað í stýrihóp Stjórnarráðsins um mannréttindi. Ráðherra kynnti í ríkisstjórn í apríl fyrirhugaða skipun stýrihóps um mannréttindi þar sem öll ráðuneyti eiga fulltrúa. Ragna Bjarnadóttir, skrifstofustjóri í dómsmálaráðuneytinu er formaður hópsins.</p> <p>Þar sem mannréttindi varða Stjórnarráðið í heild, stjórnsýsluna og sveitarfélög landsins er öflug samvinna um málaflokkinn talin nauðsynleg. Markmiðið með stofnun stýrihópsins er að koma á formlegum samráðsvettvangi til að tryggja stöðugleika í verklagi og fasta aðkomu allra ráðuneyta að mannréttindamálum.</p> <p>Viðfangsefni stýrihópsins verða meðal annars: </p> <ul> <li>Að fylgja eftir tilmælum vegna úttekta mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna á stöðu mannréttindamála hérlendis (UPR, Universal Periodic Review), sem og úttekta annarra alþjóðlegra eftirlitsaðila.</li> <li>Að eiga samskipti við ríkislögmann vegna dómsmála fyrir Mannréttindadómstóli Evrópu, sjá um eftirfylgni og fullnustu dóma hans.</li> <li>Að hafa umsjón með að samræma svör ráðuneyta við spurningalistum alþjóðlegra eftirlitsaðila.</li> <li>Að stuðla að samhæfðri utanríkis- og innanríkisstefnu í mannréttindamálum.</li> <li>Að tryggja upplýsingagjöf milli ráðuneyta og undirstofnana þeirra, upplýsingastreymi til Alþingis, sem og til ýmissa annarra aðila.</li> </ul> <p>Stýrihópurinn er þannig skipaður:</p> <ul> <li>Ragna Bjarnadóttir lögfræðingur, sem er formaður, tilnefnd af dómsmálaráðherra,</li> <li>Haraldur Steinþórsson lögfræðingur, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu,</li> <li>Arndís Dögg Arnardóttir ritari ráðuneytisstjóra, tilnefnd af samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu,</li> <li>Sigurbjörg Stella Guðmundsdóttir lögfræðingur, tilnefnd af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu,</li> <li>Kjartan Ingvarsson, lögfræðingur tilnefndur af umhverfis- og auðlindaráðuneytinu,</li> <li>Davíð Logi Sigurðsson, sérfræðingur tilnefndur af utanríkisráðuneytinu,</li> <li>Héðinn Unnsteinsson sérfræðingur, tilnefndur af forsætisráðuneytinu,</li> <li>Rún Knútsdóttir lögfræðingur, tilnefnd af velferðarráðuneytinu,</li> <li>María Sæmundsdóttir lögfræðingur, tilnefnd af velferðarráðuneytinu,</li> <li>Guðni Olgeirsson sérfræðingur, tilnefndur af mennta- og menningarmálaráðuneytinu.</li> </ul> <p>Gert er ráð fyrir því að stýrihópurinn muni byrja á því að leggja fram í sérstakri verkefnaáætlun nákvæma útfærslu á verkefnum hópsins. </p> <p>Með hópnum starfar Sunna Diðriksdóttir ritari í dómsmálaráðuneytinu, auk starfsmanna úr öðrum ráðuneytum eftir því sem við á.</p>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Stýrihópur um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess<p>Þann 24. mars sl. undirrituðu dómsmálaráðherra, félags- og jafnréttismálaráðherra, heilbrigðisráðherra og mennta- og menningarmálaráðherra samstarfsyfirlýsingu um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess en hún byggir á eldri samstarfsyfirlýsingu frá árinu 2014 sem undirrituð var af fyrrum félags- og húsnæðismálaráðherra, innanríkisráðherra og mennta- og menningarmálaráðherra. </p> <p>Stýrihópur um aðgerðir gegn ofbeldi var skipaður í kjölfar undirritunar fyrri samstarfsyfirlýsingar af þáverandi félags- og húsnæðismálaráðherra en velferðarráðuneytið veitir verkefninu forystu. Stýrihópurinn hefur síðustu misseri unnið samkvæmt yfirlýsingunni að landssamráði, svæðisbundnu samráði og aðgerðaáætlun. Í ljósi þess að samstarfsyfirlýsingin hefur verið endurnýjuð og með aðkomu nýrra ráðherra, hefur verið ákveðið að skipa í stýrihópinn að nýju. </p> <h4>Stýrihópinn skipa</h4> <ul> <li>Ingibjörg Broddadóttir, fulltrúi félags- og jafnréttismálaráðherra, formaður</li> <li>Guðni Olgeirsson, fulltrúi mennta- og menningarmálaráðherra</li> <li>Ívar Már Ottason, fulltrúi dómsmálaráðherra</li> <li>Jóna Pálsdóttir, fulltrúi mennta- og menningarmálaráðherra</li> <li>María Rut Kristinsdóttir, fulltrúi dómsmálaráðherra</li> <li>Sveinn Magnússon, fulltrúi heilbrigðisráðherra</li> </ul> <p>Starfsmenn stýrihópsins eru Lovísa Lillendahl og Guðríður Bolladóttir.&nbsp;</p> <p>Skipaður af félags- og jafnréttismálaráðherra 15. maí 2017</p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Stýrihópur um alþjóðlega björgunar- og viðbragðsmiðstöð á Íslandi<p>Formaður hópsins er Georg Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslu Íslands, og með honum í hópnum þau Gunnar Pálsson sendiherra og Sóley Kaldal verkfræðingur. Verkefnisstjóri hópsins er Auðunn Kristinsson, yfirstýrimaður hjá Landhelgisgæslunni.</p> <p>Við vinnu sína skal stýrihópurinn hafa samráð við innlenda og erlenda aðila sem eiga mikið undir því að leit og björgun, þjálfun og þekkingarmiðlun á norðurheimskautssvæðinu sé fullnægjandi. Hópnum til fulltingis verður samráðshópur innanríkisráðuneytis og utanríkisráðuneytis sem komið hefur að verkefninu frá árinu 2013.</p>DómsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Stýrihópur um eftirfylgni við innleiðingu alþjóðlegra samninga gegn spillingu og mútum<p>Innanríkisráðherra skipaði í júní 2015 stýrihóp um eftirfylgni við innleiðingu á alþjóðasamningum gegn mútum og spillingu. Hópurinn starfar eftir verkefnisáætlun sem gerir m.a. ráð fyrir að spornað sé gegn spillingu og mútum í samfélaginu með því að tryggja fullnægjandi lagaumhverfi og vitund meðal almennings um brot af þessu tagi. Þá skal efla frekar samvinnu stjórnvalda og atvinnulífs í baráttunni gegn spillingu og mútum. </p> <p>Virk þátttaka Íslands í alþjóðlegu samstarfi er að mörgu leyti kjarninn í vinnu stýrihópsins, enda er honum ætlað að vinna að því að íslensk stjórnvöld bregðist með fullnægjandi hætti við tilmælum og ábendingum vegna innleiðingar alþjóðasamninga um aðgerðir gegn spillingu og mútum. </p> <p>Starfshópurinn á einnig að vera stjórnvöldum til ráðgjafar og halda þeim upplýstum um aðgerðir á þessu sviði, auk þess að undirbúa fyrirhugaðar úttektir á vegum alþjóðlegra stofnana. Loks er starfshópnum ætlað að stuðla að símenntun lögreglu, saksóknara, dómara og fleiri aðila. Í því skyni hefur hópurinn m.a. staðið að námskeiðshaldi og fundum í samvinnu við stofnanir, félagasamtök og fleiri.</p> <p>Stýrihópurinn er skipaður eftirfarandi fulltrúum: </p> <ul> <li>Formaður er Sveinn Helgason sérfræðingur, tilnefndur af innanríkisráðherra </li> <li>Ása Ögmundsdóttir, lögfræðingur tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneyti, </li> <li>Björn Þorvaldsson saksóknari, tilnefndur af embætti héraðssaksóknara, </li> <li>Sigurbjörg Stella Guðmundsdóttir, lögfræðingur, tilefnd af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu,</li> <li>Helgi Magnús Gunnarsson, vararíkissaksóknari, tilnefndur af ríkissaksóknara </li> <li>Ólöf Finnsdóttir lögfræðingur og framkvæmdastjóri dómstólaráðs, tilnefnd af dómstólaráði</li> </ul> <p> </p>DómsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Stýrihópur um framkvæmd Hönnunarstefnu 2014-2018<p>Til að tryggja framgang Hönnunarstefnu skipar ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra stýrihóp sem hefur það hlutverk að meta stöðu þeirra aðgerða sem tilgreindar eru í Hönnunarstefnunni og liðka fyrir nauðsynlegu samtali milli aðila. Hönnunarstefna 2014-2018 er sett fram til fimm ára í breiðu samstarfi stjórnvalda og hönnunarsamfélagsins. Endurskoðun stefnunnar mun hefjast á árinu 2016.</p> <p>Í stýrihópnum eiga sæti:</p> <ul> <li>Helga Aðalheiður Haraldsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar</li> <li>Halla Helgadóttir, tilnefnd af Hönnunarmiðstöð Íslands</li> <li>Karitas Halldóra Gunnarsdóttir, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðuneyti.</li> </ul> <p>&nbsp;</p><br />Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Stýrihópur um fullnaðarhönnun fangelsisins á Hólmsheiði<p>Stýrihópur um fullnaðarhönnun fangelsisins á Hólmsheiði hefur það hlutverk að vera ráðherra til ráðgjafar á hönnunar- og framkvæmdastigi byggingarinnar. Einnig hefur starfshópurinn yfirumsjón með verkefninu fyrir hönd ráðherra og hefur meðal annars í sínum verkahring að yfirfara samninga við hönnuði og verktaka áður en til undirritunar kemur og fylgjast reglubundið með því að gæða- og tímaáætlanir standist.</p> <ul> <li>Steinunn Valdís Óskarsdóttir, sérfræðingur, skipuð án tilnefningar og jafnframt formaður,</li> <li>Páll E. Winkel, fangelsismálastjóri, skipaður án tilnefningar,</li> <li>Óskar Valdimarsson, forstjóri, skipaður án tilnefningar.</li> </ul>DómsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Stýrihópur um hollustuhætti og loftgæði<p>Skipuð 9. júní 2017.<br /> Í skýrslunni Hreint loft, betri heilsa sem unnin var í samvinnu umhverfis- og auðlindaráðuneytis (þá umhverfisráðuneyti) og velferðaráðuneytis (þá heilbrigðisráðuneyti) og kom út í apríl 2013, er fjallað um helstu mengunarvalda lofts bæði innandyra og utan, magn þeirra, áhrif þeirra á heilsu, vöktun og aðgerðir til að stemma stigu við skaðsemi þeirra. Einnig eru settar fram tillögur til úrbóta og mælt með umhverfis- og heilsuvísum sem nota má til að fylgjast með loftmengun af ýmsu tagi og áhrifum hennar á heilsu.</p> <p> Stýrihópurinn hefur það hlutverk að gera tillögu um eftirfylgni þeirra þátta skýrslunnar Hreint loft, betri heilsa er varða hollustuhætti og loftgæði innandyra og í kjölfarið, þegar tillögurnar hafa verið samþykktar, að koma þeim í framkvæmd eftir því sem við á. Í því felst m.a. gerð framkvæmdaáætlunar með tilheyrandi kostnaðargreiningu og forgangsröðun verkefna, hverjir bera ábyrgð á framkvæmd vekefna ásamt tillögu um hvernig tryggja megi fjármagn til þeirra. </p> <p>Þeir þættir sem um er að ræða snúa að:</p> <ul> <li>reykingum og tóbaksvarnaraðgerðum, </li> <li>bættum loftgæðum í skólum og leiksskólum hvað varðar svifryk og inniloft, aðgerðum og miðlun upplýsinga varðandi frjókorn, ofnæmisvalda í sambandi við gæludýr, </li> <li>fræðsluefni fyrir heilbrigðisstarfsmenn vegna raka og myglusvepps í húsnæði, </li> <li>loftgæðum í húsnæði varðandi koldíoxíð í skólum og þar sem börn og ungmenni dvelja, kolmónoxíð, loftræstingu bílageymslna og jarðganga annars vegar og hins vegar um kynningu til almennings um hættur sem skapast geta af gastækjum, olíuofnum </li> <li>öðrum sambærilegum búnaði og mælingar á styrk formaldehýðs í tilteknum húsum og á stöðum þar sem sem börn og ungmenni dvelja og mælingar á styrk bensens innandyra</li> <li>lyktarmengun, </li> <li>loftgæðum í innilaugum og</li> <li>kröfum til byggingarefna í sambandi við formaldehýð.</li> </ul> <p>Við vinnu sína þarf hópurinn að tryggja gott samstarf um aðferðir og útfærslu milli hlutaðeigandi ráðuneyta, stofnana ríkis og sveitarfélaga sem og að tryggja opið vinnuferli og samráð við haghafa.<br /> <br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Umhverfisstofnunar</strong><br /> Gunnlaug Einarsdóttir, formaður, <br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Embættis landlæknis</strong><br /> Hafsteinn Viðar Jensson.<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</strong><br /> Rósa Magnúsdóttir.<br /> <br /> Sigurbjörg Sæmundsdóttir er tengiliður ráðuneytisins við stýrihópinn.</p>Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Stýrihópur um landsumgjörð fyrir samvirkni í rafrænni þjónustu á Íslandi<span></span> <p><strong><span>Starfssvið: </span></strong><span>Landsumgjörð fyrir samvirkni verður unnin í samræmi við tilmæli Evrópusambandsins um uppbyggingu slíkrar umgjarðar til að efla samvirkni í rafrænni þjónustu milli atvinnugreina og yfir landamæri.</span></p> <p><strong><span>Nefndarmenn:</span></strong><span> <br /> </span><span>Einar Birkir Einarsson, formaður, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Hólmfríður Sigríður Jónsdóttir, tilnefnd af innanríkisráðuneytinu<br /> Ólafur Egill Jónsson, tilnefndur af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu<br /> Sigríður Þórðardóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Vala Dröfn Hauksdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga<br /> Þorvarður Kári Ólafsson, tilnefndur af Skýrslutæknifélagi Íslands</span></p> <p><strong><span>Skipaður:</span></strong><span> 21.09.2015</span></p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Stýrihópur um stefnumörkun á fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins<span></span> <p><span><strong>Starfssvið:</strong> Að þróa formlega stefnu fyrir upplýsingakerfi ríkisins.</span></p> <p><strong><span>Nefndarmenn:</span></strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;"><br /> </span>Sigurður Helgi Helgason, formaður, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Gunnar Björnsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Ingibjörg S. Sverrisdóttir, tilnefnd af Landsbókasafni Íslands - Háskólabókasafni<br /> Ingþór Karl Eiríksson, tilnefndur af Fjársýslu ríkisins<br /> María Heimisdóttir, tilnefnd af Landsspítala</p> <p><strong><span>Starfsmaður:</span></strong><span><br /> Steinunn Sigvaldadóttir</span></p> <p><strong><span>Skipaður:</span></strong><span> 08.06.2016 </span></p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Stýrihópur um varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka<p>Dómsmálaráðherra hefur endurskilgreint hlutverk stýrihóps um varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og skipað hann að nýju með fulltrúum fleiri aðila sem málið snertir. Hlutverk stýrihópsins er ráðgjöf og stefnumótun í aðgerðum á þessu sviði.</p> <p>Hlutverk stýrihópsins er eftirfarandi:</p> <ol> <li>Að sinna stefnumótun, tryggja yfirsýn, samvinnu og samstilla varnir gegn peningaþvætti og fjármögnunar hryðjuverka,</li> <li>Tryggja eftirfylgni og úrbætur vegna athugasemda FATF (Financial Action Task Force),</li> <li>Stuðla að samræmdu eftirliti á grundvelli viðeigandi lagaákvæða,</li> <li>Að vera stjórnvöldum til ráðgjafar í afstöðu til mála hjá FATF,</li> <li>Taka þátt í innleiðingu og breytingum á regluverki sem snýr að vörnum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og gerð áhættumats,</li> <li>Stuðla að fræðslu og aukinni þekkingu um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.</li> </ol> <p>Stýrihópurinn er þannig skipaður:</p> <ul> <li>Hildur Dungal, lögfræðingur og jafnframt formaður, tilnefnd af dómsmálaráðherra,</li> <li>Erna Hjaltested, lögfræðingur, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu,</li> <li>Sigurbjörg S. Guðmundsdóttir, lögfræðingur, tilnefnd af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu,</li> <li>Þorvaldur Hrafn Yngvason, sérfræðingur, tilnefndur af utanríkisráðuneytinu,</li> <li>Áslaug Jósepsdóttir, lögfræðingur, tilnefnd af Seðlabanka Íslands,</li> <li>Hrannar Þór Arason, lögreglufulltrúi, tilnefndur af embætti Ríkislögreglustjóra,</li> <li>Karl Steinar Valsson, yfirmaður miðlægrar rannsóknardeildar, tilnefndur af embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu,</li> <li>Guðrún Árnadóttir, aðstoðaryfirlögregluþjónn, tilnefnd af Peningaþvættisskrifstofu Héraðssaksóknara,</li> <li>Björn Þorvaldsson, saksóknari, tilnefndur af embætti Héraðssaksóknara,</li> <li>Helga Rut Eysteinsdóttir, lögfræðingur, tilnefnd af Fjármálaeftirlitinu,</li> <li>Theodóra Emilsdóttir, forstöðumaður lögfræðisviðs, tilnefnd af Skattrannsóknarstjóra,</li> <li>Arnar Halldórsson, lögfræðingur, tilnefndur af Neytendastofu,</li> <li>Gísli Rúnar Gíslason, deildarstjóri, tilnefndur af embætti Tollstjóra,</li> <li>Hildur Árnadóttir, endurskoðandi, tilnefnd af Endurskoðendaráði,</li> <li>Kristín Ólafsdóttir, héraðsdómslögmaður, tilnefnd af Eftirlitsnefnd fasteignasala.</li> </ul>DómsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Stýrihópur um vistvæn innkaup<p>Skipaður 2. desember 2013<br /> <span>Stefna um vistvæn innkaup ríkisins fyrir árin 2013-2017 var samþykkt af umhverfis- og auðlindaráðherra og fjármála- og efnahagsráðherra þann 9. apríl 2013 og er stefnan hluti af innkaupastefnu ríkisins sem jafnframt er aðgerðaráætlun Íslands um vistvæn opinber innkaup. Stýrihópurinn hefur það hlutverk að vinna að verkefnum og ráðgjöf við innleiðingu vistvænna innkaupa skv. stefnunni.</span></p> <p><span><strong>Án tilnefningar</strong></span><span><br /> Björgvin Valdimarsson, formaður</span></p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu fjármálaráðuneytis<br /> </strong>Guðrún Ögmundsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Ríkiskaupa</strong><br /> Birna G. Magnadóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Landsspítalans</strong><br /> Birna Helgadóttir<br /> </p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Umhverfisstofnunar</strong><br /> Elva Rakel Jónsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga<br /> </strong>Guðmundur B. Friðriksson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Hafnarfjarðarbæjar</strong><br /> Guðmundur Ragnar Ólafsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Reykjavíkurborgar</strong><br /> Jóhanna Eirný Hilmarsdóttir</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <br /> <br />Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Stýrihópur vegna samnings um vegtengingu milli iðnaðarsvæðisins á Bakka og Húsavíkurhafnar<p>Stýrihópur skipaður í samræmi við samning dags. 17. september 2015, sem iðnaðar- og viðskiptaráðherra gerði, f.h. íslenska ríkisins, við Vegagerðina um gerð vegtengingar á milli Húsavíkurhafnar og iðnaðarsvæðisins á Bakka til að annast tæknilegan undirbúning ásamt útboði og stjórn framkvæmda. </p> <p>(Við skipan nefndarinnar var sérstaklega leitað eftir því að tilnefningaraðilar tilnefndu aðila af báðum kynjum til að uppfylla skyldur laga um jafna stöðu kvenna og karla nr. 10/2008. Ef tilnefningaraðilar gátu ekki tilnefnt aðila af báðum kynjum var óskað eftir rökstuðningi sbr. málsl. 2. mgr. 15. gr. laga nr. 10/2008. Allir aðilar tilnefndu karlmann í starfshópinn og skýrðu ástæður þess með vísan til faglegra sjónarmiða eða með vísan til hlutlægra atriða. Í ljósi þessa verður skipunaraðili með vísan til 3. mgr. 15. gr. laga nr. 10/2008 að víkja frá skilyrði 1. mgr. 15. gr. sömu laga).</p> <p>Í stýrihópnum eiga sæti:</p> <p>Aðalmenn:&nbsp;</p> <ul> <li>Baldur Arnar Sigmundsson, skipaður formaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Snæbjörn Sigurðarson, tilnefndur af Norðurþingi&nbsp;</li> <li style="text-align: left;">Gísli Eiríksson, tilnefndur af Vegagerðinni</li> </ul> <p style="text-align: left;">Varamenn:&nbsp;</p> <ul> <li style="text-align: left;">Sveinn Þorgrímsson, skipaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li style="text-align: left;">Pétur Vopni Sigurðsson, tilnefndur af Norðurþingi </li> <li style="text-align: left;">Gunnar H. Guðmundsson, tilnefndur af Vegagerðinni.</li> </ul><br />Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Stýrinefnd um jarðváreftirlit á Íslandi<p>Skipuð 11. janúar 2016. <br /> Nefndin hefur það hlutverk að gera tillögu í formi skýrslu um framtíðarsýn jarðváreftirlits á Íslandi. Verkefnið er grundvallað á framtíðarsýn sem sett var fram í skýrslu ráðuneytisins frá 25. mars 2015 um rannsóknir og vöktun á náttúrufari landsins: <br /> Markmiðið er að skoða hvernig megi byggja upp jarðváreftirlitskerfið á Íslandi og tilheyrandi innviði í nánu samstarfi við aðra fagaðila til þess að mæta þeim samfélagslegu þörfum sem það sinnir. Skýrslu stýrinefndar er ætlað að verða hluti af fyrirhugaðri rannsóknar- og vöktunaráætlun ráðuneytisins vegna náttúrvár. <br /> Verkefnið skiptist í eftirfarandi þætti: </p> <ul> <li>Mat á núverandi vöktunar- og eftirlitskerfi og öðrum innviðum er tengjast jarðváreftirliti.</li> <li>Þarfagreining og tillögur að vöktunar- og eftirlitskerfi fyrir jarðvá, þ.m.t. jarðskjálfta, eldfjallavá og jökulhlaup sem tengjast eldvirkni, sem mætir kröfum hagsmunaaðila og samfélagsins í heild sinni.</li> <li>Gerð aðgerðaráætlunar ásamt kostnaðaráætlun og mannaflaþörf og þá í samræmi við það verklag sem kallað er eftir við gerð fjárlagatillagna. Enn fremur verður lagt fram áhættumat um framvindu þeirra tillagna sem lagt er til að verði framkvæmdar. </li> </ul> <p>Stefnt er að því að nefndin skýrslu sinni til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins í nóvember 2018. <br /> <br /> <br /> Sigrún Karlsdóttir náttúruvárstjóri hjá Veðurstofu Íslands, formaður,</p> <p>Ingvar Kristinsson, þróunarstjóri hjá Veðurstofu Íslands,</p> <p>Theodór F. Hervarsson, framkvæmdarstjóri eftirlits- og spásviðs hjá Veðurstofu Íslands,</p> <p>Hafsteinn Pálsson, sérfræðingur í umhverfis- og auðlindaráðuneyti,</p> <p>Haraldur Sigurðsson, forstöðumaður Eldfjallasafns í Stykkishólmi,</p> <p>Júlíus Sólnes, prófessor emeritus við Háskóla Íslands og</p> <p>Ragnar Stefánsson, prófessor emeritus við Háskólann á Akureyri. <br /> <br /> </p>Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Stýrinefnd um þróun rafrænnar sjúkraskrár á árunum 2018-2020<span><dir> <span style="font-family: Times New Roman; font-size: 16px;"></span></dir></span> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Stýrinefndinni er ætlað að vera stefnumótandi á sviði þróunar á rafrænni sjúkraskrá, vinna aðgerðaráætlun og framfylgja henni. Landlæknir er formaður stýrinefndarinnar og teymisstjóri rafrænnar sjúkraskrár mun bera ábyrgð á stjórnun verkefna, þróun og áætlanagerð í samvinnu við stýrinefndina. Fulltrúum stofnana er ætlað að hafa umboð til þess að taka ákvarðanir á sviði rafrænnar sjúkraskrár fyrir hönd sinnar stofnunar og framfylgja þeim. Stýrinefndin er skipuð til ársins 2020 og skal skila ráðherra skýrslu árlega um framgang aðgerða.</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong>Stýrinefndina skipa</strong> </p> <ul> <li dir="LTR"> Birgir Jakobsson, formaður </li> <li dir="LTR"> Anna Birna Jensdóttir, tiln. af Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu </li> <li dir="LTR"> Óskar Reykdalsson, tiln. af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins </li> <li dir="LTR"> Páll Matthíasson, tiln. af Landspítala </li> <li dir="LTR"> Sigurður Einar Sigurðsson, tiln. af Sjúkrahúsinu á Akureyri</li> <li dir="LTR">Herdís Gunnarsdóttir, tiln. af Landssamtökum heilbrigðisstofnana </li> </ul> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Tengiliður ráðuneytisins við stýrinefndina er Þórunn Oddný Steinsdóttir. </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Stýrinefndin er skipuð af heilbrigðisráðherra 13. mars 2018</p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Svæðisráð rekstrarsvæðis 1, norðursvæðis, í Vatnajökulsþjóðgarði<p>Skipað 1.febrúar 2018</p> <p>Rekstrarsvæði Vatnajökulsþjóðgarðs eru rekin sem sjálfstæðar rekstrareiningar á ábyrgð þjóðgarðsvarðar og eru mörk rekstrarsvæða tilgreind í reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð <a href="http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=abe25f5a-5ef3-4945-9381-1a1e4d9d834c" target="_blank">nr. 608/2008</a>, með síðari breytingum.</p> <p>Svæðisráðið er skipað til fjögurra ára í senn skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2007060.html#G6M1">7. gr. laga nr. 60/2007</a> um Vatnajökulsþjóðgarð. Í svæðisráði skulu sitja sex fulltrúar: þrír fulltrúar tilnefndir af sveitarstjórnum þeirra sveitarfélaga sem eru á viðkomandi rekstrarsvæði, einn fulltrúi tilnefndur sameiginlega af ferðamálasamtökum á viðkomandi svæði, einn fulltrúi tilnefndur af útivistarsamtökum og einn fulltrúi tilnefndur af umhverfisverndarsamtökum. Svæðisráð kýs sér formann úr hópi sveitarstjórnarmanna og varaformann. Þjóðgarðsvörður situr fundi svæðisráðs.</p> <p>Hlutverk svæðisráða Vatnajökulsþjóðgarðs skv. 8. gr. laganna er að vera þjóðgarðsverði og stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs til ráðgjafar um málefni þjóðgarðsins á viðkomandi rekstrarsvæði, að vinna tillögu að verndaráætlun fyrir viðkomandi svæði, að gera tillögu að rekstraráætlun fyrir viðkomandi rekstrarsvæði innan þess fjárhagsramma sem því er ætlaður hverju sinni samkvæmt ákvörðun stjórnar og að gera tillögu að ráðningu þjóðgarðsvarða á viðkomandi rekstrarsvæði. Ráðherra getur með reglugerð kveðið nánar á um verkefni og starfsemi svæðisráða Vatnajökulsþjóðgarðs.</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Norðurþings<br /> </strong>Óli Halldórsson, formaður<br /> Örlygur H. Örlygsson, varafulltrúi</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Skútustaðahrepps<br /> </strong>Böðvar Pétursson, varaformaður<br /> Ragnhildur H. Sigurðardóttir, varafulltúi</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Þingeyjarsveitar<br /> </strong>Ásvaldur Ævar Þormóðsson<br /> Margrét Bjarnadóttir, varafulltúi</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu umhverfisverndarsamtaka<br /> </strong>Hjördís Finnbogadóttir<br /> Sigríður Stefánsdóttir, varafulltúi</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka útivistarfélaga<br /> </strong>Grétar G. Ingvarsson<br /> Ingimar Árnason, varafulltúi</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Ferðamálasamtaka Norðurlands eystra<br /> </strong>Arnheiður Jóhannsdóttir<br /> Hjalti P. Þórarinsson, varafulltúi</p>Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðFastanefndir
Svæðisráð rekstrarsvæðis 2, austursvæðis, í Vatnajökulsþjóðgarði<p>Skipað 31. janúar 2018.<br /> Rekstrarsvæði Vatnajökulsþjóðgarðs eru rekin sem sjálfstæðar rekstrareiningar á ábyrgð þjóðgarðsvarðar og eru mörk rekstrarsvæða tilgreind í reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð <a href="http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=abe25f5a-5ef3-4945-9381-1a1e4d9d834c" target="_blank">nr. 608/2008</a>, með síðari breytingum.</p> <p>Svæðisráðið er skipað til fjögurra ára í senn skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2007060.html#G6M1">7. gr. laga nr. 60/2007</a> um Vatnajökulsþjóðgarð. Í svæðisráði skulu sitja sex fulltrúar: þrír fulltrúar tilnefndir af sveitarstjórnum þeirra sveitarfélaga sem eru á viðkomandi rekstrarsvæði, einn fulltrúi tilnefndur sameiginlega af ferðamálasamtökum á viðkomandi svæði, einn fulltrúi tilnefndur af útivistarsamtökum og einn fulltrúi tilnefndur af umhverfisverndarsamtökum. Svæðisráð kýs sér formann úr hópi sveitarstjórnarmanna og varaformann. Þjóðgarðsvörður situr fundi svæðisráðs.</p> <p>Hlutverk svæðisráða Vatnajökulsþjóðgarðs skv. 8. gr. laganna er að vera þjóðgarðsverði og stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs til ráðgjafar um málefni þjóðgarðsins á viðkomandi rekstrarsvæði, að vinna tillögu að verndaráætlun fyrir viðkomandi svæði, að gera tillögu að rekstraráætlun fyrir viðkomandi rekstrarsvæði innan þess fjárhagsramma sem því er ætlaður hverju sinni samkvæmt ákvörðun stjórnar og að gera tillögu að ráðningu þjóðgarðsvarða á viðkomandi rekstrarsvæði. Ráðherra getur með reglugerð kveðið nánar á um verkefni og starfsemi svæðisráða Vatnajökulsþjóðgarðs.</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Fljótsdalshéraðs<br /> </strong>Ruth Magnúsdóttir, formaður<br /> Björn Ármann Ólafsson, varaformaður<br /> Guðmundur Sveinsson Kröyer, varafulltrúi<br /> Stefán Ólafsson, varafulltúi</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Fljótsdalshrepps<br /> </strong>Jóhann F. Þórhallsson<br /> Lárus Heiðarsson, varafulltúi</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu umhverfisverndarsamtaka<br /> </strong>Þórhallur Þorsteinsson<br /> Sævar Þór Halldórsson,varafulltúi</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka útivistarfélaga<br /> </strong>Einar Kr. Haraldsson<br /> Þórhallur Borgarsson, varafulltúi</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Ferðamálasamtaka Austurlands</strong><br /> Steingrímur Karlsson<br /> Páll Ásgeirsson, varafulltúi</p>Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðFastanefndir
Svæðisráð rekstrarsvæðis 3, suðursvæðis, í Vatnajökulsþjóðgarði<p>Skipað 21.febrúar 2018.</p> <p>Rekstrarsvæði Vatnajökulsþjóðgarðs eru rekin sem sjálfstæðar rekstrareiningar á ábyrgð þjóðgarðsvarðar og eru mörk rekstrarsvæða tilgreind í reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð <a href="http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=abe25f5a-5ef3-4945-9381-1a1e4d9d834c" target="_blank">nr. 608/2008</a>, með síðari breytingum.</p> <p>Svæðisráðið er skipað til fjögurra ára í senn skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2007060.html#G6M1">7. gr. laga nr. 60/2007</a> um Vatnajökulsþjóðgarð. Í svæðisráði skulu sitja sex fulltrúar: þrír fulltrúar tilnefndir af sveitarstjórnum þeirra sveitarfélaga sem eru á viðkomandi rekstrarsvæði, einn fulltrúi tilnefndur sameiginlega af ferðamálasamtökum á viðkomandi svæði, einn fulltrúi tilnefndur af útivistarsamtökum og einn fulltrúi tilnefndur af umhverfisverndarsamtökum. Svæðisráð kýs sér formann úr hópi sveitarstjórnarmanna og varaformann. Þjóðgarðsvörður situr fundi svæðisráðs.</p> <p>Hlutverk svæðisráða Vatnajökulsþjóðgarðs skv. 8. gr. laganna er að vera þjóðgarðsverði og stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs til ráðgjafar um málefni þjóðgarðsins á viðkomandi rekstrarsvæði, að vinna tillögu að verndaráætlun fyrir viðkomandi svæði, að gera tillögu að rekstraráætlun fyrir viðkomandi rekstrarsvæði innan þess fjárhagsramma sem því er ætlaður hverju sinni samkvæmt ákvörðun stjórnar og að gera tillögu að ráðningu þjóðgarðsvarða á viðkomandi rekstrarsvæði. Ráðherra getur með reglugerð kveðið nánar á um verkefni og starfsemi svæðisráða Vatnajökulsþjóðgarðs.</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Sveitarfélagsins Hornafjarðar</strong><br /> Björn Ingi Jónsson, formaður<br /> Hugrún Harpa Reynisdóttir, varaformaður<br /> Þórhildur Ásta Magnúsdóttir<br /> Lovísa R. Bjarnadóttir, varafulltrúi<br /> Hjördís Skírnisdóttir, varafulltrúi<br /> Friðrik J. Friðriksson, varafulltrúi</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu umhverfisverndarsamtaka<br /> </strong>Snævarr Guðmundsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka útivistarfélaga<br /> </strong>Guðrún Inga Bjarnadóttir<br /> Sigríður Arna Arnþórsdóttir, varafulltrúi</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Ferðamálafélags Austur-Skaftafellssýslu<br /> </strong>Sigurlaug Gissurardóttir<br /> Hjalti Þór Vignisson,varafulltrúi</p> <br /> <br /> "Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðFastanefndir
Svæðisráð rekstrarsvæðis 4, vestursvæðis, í Vatnajökulsþjóðgarði<p>Skipað 19. ágúst 2015</p> <p>Rekstrarsvæði Vatnajökulsþjóðgarðs eru rekin sem sjálfstæðar rekstrareiningar á ábyrgð þjóðgarðsvarðar og eru mörk rekstrarsvæða tilgreind í reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð <a href="http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=abe25f5a-5ef3-4945-9381-1a1e4d9d834c" target="_blank">nr. 608/2008</a>, með síðari breytingum.</p> <p>Svæðisráðið er skipað til fjögurra ára í senn skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2007060.html#G6M1">7. gr. laga nr. 60/2007</a> um Vatnajökulsþjóðgarð. Í svæðisráði skulu sitja sex fulltrúar: þrír fulltrúar tilnefndir af sveitarstjórnum þeirra sveitarfélaga sem eru á viðkomandi rekstrarsvæði, einn fulltrúi tilnefndur sameiginlega af ferðamálasamtökum á viðkomandi svæði, einn fulltrúi tilnefndur af útivistarsamtökum og einn fulltrúi tilnefndur af umhverfisverndarsamtökum. Svæðisráð kýs sér formann úr hópi sveitarstjórnarmanna og varaformann. Þjóðgarðsvörður situr fundi svæðisráðs.</p> <p>Hlutverk svæðisráða Vatnajökulsþjóðgarðs skv. 8. gr. laganna er að vera þjóðgarðsverði og stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs til ráðgjafar um málefni þjóðgarðsins á viðkomandi rekstrarsvæði, að vinna tillögu að verndaráætlun fyrir viðkomandi svæði, að gera tillögu að rekstraráætlun fyrir viðkomandi rekstrarsvæði innan þess fjárhagsramma sem því er ætlaður hverju sinni samkvæmt ákvörðun stjórnar og að gera tillögu að ráðningu þjóðgarðsvarða á viðkomandi rekstrarsvæði. Ráðherra getur með reglugerð kveðið nánar á um verkefni og starfsemi svæðisráða Vatnajökulsþjóðgarðs.</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Skaftárhrepps<br /> </strong>Heiða Guðný Ásgeirsdóttir, formaður<br /> Sandra Brá Jóhannsdóttir, varafulltúi</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Ásahrepps<br /> </strong>Ásta Berghildur Ólafsdóttir, varaformaður<br /> Nanna Jónsdóttir, varafulltrúi</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Þingeyjasveitar<br /> </strong>Heiða Guðmundsdóttir<br /> Árni Pétur Hilmarsson, varafulltrúi</p> <strong>Samkvæmt tilnefningu umhverfisverndarsamtaka<br /> </strong>Ólafía Jakobsdóttir<br /> Örn Þór Halldórsson, varafulltrúi <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka útivistarfélaga<br /> </strong>Hákon Gunnarsson<br /> Karl Ingólfsson, varafulltrúi</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Ferðamálasamtaka Suðurlands<br /> </strong>Erla Ívarsdóttir<br /> Sveinn Hreiðar Jensson, varafulltrúi</p> <br /> <br /> "Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðFastanefndir
Sveinsprófsnefnd í bakaraiðn<br /> Jón Rúnar Arilíusson,<br /> Þórunn Hjaltadóttir,<br /> Sigurður Enoksson,Varamaður: Þórhallur Unnar Þorsteinsson,Varamaður: Steinþór Jónsson,Varamaður: Stefán Hrafn SigfússonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Sveinsprófsnefnd í bifreiðasmíði<br /> Gunnlaugur Jónsson,<br /> Gísli Árnason,<br /> Erlendur Hjartarson,Varamaður: Davíð Örn Guðmundsson,Varamaður: Friðrik Helgi Friðriksson,Varamaður: Sigurjón ÓlafssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Sveinsprófsnefnd í bifvélavirkjun<br /> Sigurjón Árni Ólafsson,<br /> Guðmundur Viðar Hreinsson,<br /> Jóhann Sigurður Þorsteinsson,Varamaður: Stefanía Gunnarsdóttir,Varamaður: Marís Gústaf Marísson,Varamaður: Hermann HalldórssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Sveinsprófsnefnd í bílamálun<br /> Erlendur Traustason,<br /> Birgir Örn Guðmundsson,<br /> Einar Guðmundsson,Varamaður: Dagný Birgisdóttir,Varamaður: Atli Már Jónsson,Varamaður: Smári HelgasonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Sveinsprófsnefnd í blikksmíði<br /> Þröstur Hafsteinsson,<br /> Sigurvin H Sigurvinsson,<br /> Sævar Jónsson,Varamaður: Jón Þórðarson,Varamaður: Árni Elíasson,Varamaður: Gunnar ValdimarssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Sveinsprófsnefnd í bókbandi 2015 - 2019<br /> Páll Reynir Pálsson,<br /> Axel Steindórsson,<br /> Ingólfur Gíslason,Varamaður: Kristbjörg Hermannsdóttir,Varamaður: Halla Snorradóttir,Varamaður: Magnús ArnarssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Sveinsprófsnefnd í flugvirkjun 2015-2019<br /> Oddur Garðarsson,<br /> Björn Stefánsson,<br /> Elías Erlingsson,Varamaður: Þorsteinn Þorsteinsson,Varamaður: Stefán Þórarinsson,Varamaður: Markús Arnar FinnbjörnssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Sveinsprófsnefnd í framreiðslu<br /> Trausti Víglundsson,<br /> Gígja Magnúsdóttir,<br /> Ólafur Örn Ólafsson,Varamaður: Jóna Björt Magnúsdóttir,Varamaður: Sólborg L Steinþórsdóttir,Varamaður: Sigmar Örn IngólfssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Sveinsprófsnefnd í hársnyrtiiðn<br /> Ragnheiður Kristinsdóttir,<br /> Ívar E Sigurharðarson,<br /> Lena Magnúsdóttir,Varamaður: Helga Hafsteinsdóttir,Varamaður: Jóhanna Stefnisdóttir,Varamaður: Hrafnhildur ArnardóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Sveinsprófsnefnd í húsasmíði<br /> Bragi Finnbogason,<br /> Finnur Jón Nikulásson,<br /> Kristján Bjartmars,<br /> Ágúst Þór Pétursson,Varamaður: Kristmundur Eggertsson,Varamaður: Heiðar ÁrnasonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Sveinsprófsnefnd í húsgagnabólstrun<br /> Hafsteinn Gunnarsson,<br /> Grétar Árnason,<br /> Reynir Þorsteinsson,Varamaður: Loftur Þór Pétursson,Varamaður: Ingi B Vigfússon,Varamaður: Gunnar MalmquistMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Sveinsprófsnefnd í húsgagnasmíði<br /> Hallgrímur G Magnússon,<br /> Tómas Bergþór Þorbjörnsson,<br /> Árni Ingi Garðarsson,<br /> Jóhann Hauksson,Varamaður: Ingvi Ingólfsson,Varamaður: Heimir Þorleifur KristinssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Sveinsprófsnefnd í kjólasaumi<br /> Ólöf Björg Kristjánsdóttir,<br /> Auður Þórisdóttir,<br /> Malen Dögg Þorsteinsdóttir,Varamaður: Lind Völundardóttir,Varamaður: Sigrún Elsa Stefánsdóttir,Varamaður: Olga KristjánsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Sveinsprófsnefnd í kjötiðn<br /> Friðrik Þór Erlingsson,<br /> Guðmundur Geirmundsson,<br /> Jóhannes Geir Númason,Varamaður: Sigmundur G Sigurjónsson,Varamaður: Níels Viðar Hjaltason,Varamaður: Þórður Jóhann GuðmundssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Sveinsprófsnefnd í klæðskurði<br /> Helga Rún Pálsdóttir,<br /> Jófríður Benediktsdóttir,<br /> Helga Lúðvíksdóttir,Varamaður: Oddný Ragna Sigurðardóttir,Varamaður: Ingibjörg Óskarsdóttir,Varamaður: Þuríður Edda SkúladóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Sveinsprófsnefnd í ljósmyndun 2015-2019<br /> Arnaldur Halldórsson,<br /> Guðmundur Skúli Viðarsson,<br /> Lýður Geir Guðmundsson,Varamaður: Bára Kristín Kristinsdóttir,Varamaður: Silja Rut Thorlacius,Varamaður: Þórdís Erla ÁgústsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Sveinsprófsnefnd í málaraiðn<br /> Erlendur Eiríksson,<br /> Ingimundur Einarsson,<br /> Finnur Traustason,Varamaður: Magnús F Steindórsson,Varamaður: Jónas Pétur Aðalsteinsson,Varamaður: Bjarni Þór GústafssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Sveinsprófsnefnd í málmsteypu.<br /> Jósef Hrafn Þrastarson,<br /> Jón Þór Þorgrímsson,<br /> Leifur Þorvaldsson,Varamaður: Sæmundur Sæmundsson,Varamaður: Skúli HreggviðssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Sveinsprófsnefnd í matreiðslu<br /> Friðrik Sigurðsson,<br /> Bjarki Ingþór Hilmarsson,<br /> Jakob H Magnússon,Varamaður: Lárus Gunnar Jónasson,Varamaður: Björn Bragi Bragason,Varamaður: Friðgeir Ingi EiríkssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Sveinsprófsnefnd í múraraiðn<br /> Guðmundur Hjálmarsson,<br /> Kjartan Ólafs Tómasson,<br /> Ásmundur Kristinsson,Varamaður: Sigurður H Sigurðsson,Varamaður: Hannes Björnsson,Varamaður: Sigfinnur GunnarssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Sveinsprófsnefnd í netagerð.<br /> Óli Jóhann Færseth,<br /> Rut Jónsdóttir,<br /> Hörður Jónsson,Varamaður: Guðmundur Sigurður Sveinsson,Varamaður: Hermann Hrafn Guðmundsson,Varamaður: Jóhann ÁsgeirssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Sveinsprófsnefnd í pípulögnum<br /> Ólafur Guðmundsson,<br /> Andrés Þór Hinriksson,<br /> Helgi Pálsson,Varamaður: Guðmundur Páll Ólafsson,Varamaður: Elías Örn Óskarsson,Varamaður: Stefán Þór PálssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Sveinsprófsnefnd í prentsmíð 2015 -2019<br /> Guðmundur Steinþór Ásmundsson,<br /> Þorgeir Valur Ellertsson,<br /> Ingibjörg Steindórsdóttir,Varamaður: Anna Svandís Helgadóttir,Varamaður: Erna Kristjánsdóttir,Varamaður: Gunnar Bjarni GuðmundssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Sveinsprófsnefnd í prentun 2015-2019<br /> Reynir Sigurbjörn Hreinsson,<br /> Óskar Ragnar Jakobsson,<br /> Erlingur Ragnar Þórsson,Varamaður: Kristbjörg Viglín Víkingsdóttir,Varamaður: Halldór Viðar Jakobsson,Varamaður: Valur Dan JónssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Sveinsprófsnefnd í rafiðngreinum - sterkstraumi 2015 - 2019<br /> Einar Helgi Hallfreðsson,<br /> Ólafur Sigurðsson,<br /> Sigurður Sigurðsson,Varamaður: Stefán Sveinsson,Varamaður: Einar Ragnarsson,Varamaður: Jens Pétur JóhannssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Sveinsprófsnefnd í rafiðngreinum - veikstraumi 2015 - 2019<br /> Sigurður Rúnar Ívarsson,<br /> Ásmundur Einarsson,<br /> Davíð Einar Sigmundsson,Varamaður: Þorsteinn Jóhannsson,Varamaður: Kári Hólm Sigurðsson,Varamaður: Þórunn Stefanía JónsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Sveinsprófsnefnd í rennismíði.<br /> Ragnar Þórisson,<br /> Baldur Geir Arnarson,<br /> Vilhjálmur Þór Vilhjálmsson,Varamaður: Jónas Garðar Jónasson,Varamaður: Daníel Guðmundsson,Varamaður: Gústav Adolf KarlssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Sveinsprófsnefnd í skipa- og bátasmíði<br /> Björn Þ Björgvinsson,: Stefán Hans Stephensen,: Ólafur Aðalsteinsson,Varamaður: Ólafur Gunnar Sverrisson,Varamaður: Lindberg Þorsteinsson,Varamaður: Eyjólfur EinarssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Sveinsprófsnefnd í skósmíði<br /> Lárus Gunnsteinsson,<br /> Jón Gestur Ármannsson,<br /> Logi Arnar Sveinsson,Varamaður: Hafþór Edmond Byrd,Varamaður: Jónína Soffía Sigurbjörnsdóttir,Varamaður: Þráinn JóhannssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Sveinsprófsnefnd í skrúðgarðyrkju.<br /> Sigríður Droplaug Jónsdóttir,<br /> Kári Aðalsteinsson,<br /> Heiðar Smári Harðarson,Varamaður: Þórólfur Jónsson,Varamaður: Berglind Ásgeirsdóttir,Varamaður: Ragnar Steinn GuðmundssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Sveinsprófsnefnd í snyrtifræði 2015 - 2019<br /> Hrund Rafnsdóttir,<br /> Rakel Ósk Hreinsdóttir,<br /> Steinunn Björk Sigurjónsdóttir,Varamaður: Hrafnhildur Hjálmarsdóttir,Varamaður: Sigríður Gróa Sigurðardóttir,Varamaður: Harpa KarlsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Sveinsprófsnefnd í söðlasmíði<br /> Guðmundur Árnason,<br /> Tómas Guðjónsson,<br /> Bára Másdóttir,Varamaður: Linda Ósk Högnadóttir,Varamaður: Jens Magnús JakobssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Sveinsprófsnefnd í stálsmíði og málmsuðu.<br /> Brynjólfur Jóhann Tryggvason,<br /> Pétur V Maack Pétursson,<br /> Gústaf Adólf Hjaltason,Varamaður: Ásgeir Sverrisson,Varamaður: Jón Þór Sigurðsson,Varamaður: Leifur HalldórssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Sveinsprófsnefnd í veggfóðrun<br /> Jón Ólafsson,<br /> Albert Guðmundsson,<br /> Markús Þ Beinteinsson,Varamaður: Örn Einarsson,Varamaður: Ómar Örn Sverrisson,Varamaður: Þórarinn Líndal SteinþórssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Sveinsprófsnefnd í vélvirkjun.<br /> Sighvatur Friðriksson,<br /> Styrmir Petersen,<br /> Vignir Eyþórsson,Varamaður: Magnús Aadnegard,Varamaður: Páll Theódórsson,Varamaður: Samúel IngvasonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Tækninefnd Vísinda- og tækniráðs 2016-2018<p>Hlutverk tækninefndar er að undirbúa stefnu ríkisstjórnarinnar er lýtur að tækniþróun og nýsköpun í samræmi við markmið laga um Vísinda- og tækniráð, nr. 2/2003 og laga um opinberan stuðning við tækniþróun og nýsköpun í þágu atvinnulífsins, nr. 4/2003. Nefndin skal hafa náið samráð við vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs um efnistök og samræmingu á tillögum sínum fyrir ráðið.</p> <p> Nefndin er þannig skipuð: </p> <p>Ragnheiður H. Magnúsdóttir, Marel, skipuð formaður án tilnefningar <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;til vara Sveinn Þorgrímsson, sérfræðingur í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu <br /> <br /> Eyrún Valsdóttir, deildarstjóri fræðsludeildar ASÍ, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;til vara Finnbjörn A. Hermannsson, formaður Byggiðnar <br /> <br /> Erik Figueras Torras, framkvæmdastjóri tæknisviðs Símans, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins, skipaður varaformaður <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;til vara Áslaug Hulda Jónsdóttir, formaður Samtaka sjálfstæðra skóla <br /> <br /> Guðni Axelsson, sviðsstjóri hjá Íslenskum orkurannsóknum, tilnefndur af umhverfis- og auðlindaráðherra <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;til vara Ingvar Kristinsson, þróunarstjóri Veðurstofu Íslands<br /> <br /> Gunnar Haraldsson, doktor í hagfræði, skipaður án tilnefningar <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;til vara Kristján Leósson, framkvæmdastjóri efnis-, líf- og orkutæknideildar NMÍ <br /> <br /> Róbert Farestveit, hagfræðingur hjá ASÍ, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;til vara Kristján Þórður Snæbjarnarson, formaður Rafiðnaðarsambands Íslands<br /> <br /> Svana Helen Björnsdóttir, starfandi stjórnarformaður og stofnandi Stikla ehf., tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;til vara Þorkell Sigurlaugsson, framkvæmdastjóri fjármála og fasteignareksturs HR <br /> <br /> Sveinn Margeirsson, forstjóri Matís, tilnefndur af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;til vara Helga Sigurrós Valgeirsdóttir, viðskiptastjóri á fyrirtækjasviði Arion banka <br /> <br /> Ragnhildur Helgadóttir, prófessor og forseti lagadeildar Háskólans í Reykjavík, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðherra <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;til vara Stefán Baldursson, skrifstofustjóri í mennta- og menningarmálaráðuneytinu <br /> <br /> Ari Kristinn Jónsson, rektor við Háskólann í Reykjavík, tilnefndur af Samstarfsnefnd háskólastigsins <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;til vara Þórarinn Guðjónsson, dósent við HÍ.</p> <p> Berglind Hallgrímsdóttir, framkvæmdastjóri hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands, verður ritari nefndarinnar.</p><br />Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Tækniþróunarsjóður - stjórn 2017-2019<p>Stjórn Tækniþróunarsjóðs ákveður áherslur sjóðsins samkvæmt skilgreindu hlutverki hans, sbr. 10. gr. laga nr. 75/2007 um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun. Stjórnin tekur ákvarðanir um fjárveitingar úr sjóðnum að fengnum umsögnum fagráða sem tækninefnd Vísinda- og tækniráðs skipar til tveggja ára í senn. Fagráðin eru ráðgefandi um fagleg málefni við úthlutanir úr Tækniþróunarsjóði. Jafnframt eru fagráðin ráðgefandi fyrir Vísinda- og tækniráð og undirnefndir þess eftir því sem óskað er. Stjórnin er skipuð af ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra og er skipunartími tvö ár í senn.</p> <p>Í stjórninni eiga sæti:</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hrund Gunnsteinsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Hilmar Gunnarsson, skipaður án tilnefningar<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tinna Traustadóttir, tilnefnd af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Jóhann Pétur Malmquist, tilnefndur af sama<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pétur Reimarsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Bergþóra Halldórsdóttir, tilnefnd af sama<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sigríður Vigdís Vigfúsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Óttar Snædal, tilnefndur af sama<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ragnheiður H. Magnúsdóttir, varaformaður, tilnefnd af Samtökum iðnaðarins<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Davíð Lúðvíksson, tilnefndur af Samtökum iðnaðarins<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jakob Sigurðsson, tilnefndur af Vísinda- og tækniráði<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Guðbjörg Heiða Guðmundsdóttir, tilnefnd af sama.<br /> <br /> </p><br />Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Þjóðaröryggisráð <p>Lög nr. 98/2016 um þjóðaröryggisráð voru samþykkt á Alþingi 1. september 2016. Í þjóðaröryggisráði (e. National Security Council) eiga fast sæti forsætisráðherra sem formaður ráðsins, utanríkisráðherra, dómsmálaráðherra og ráðuneytisstjórar ráðuneytanna þriggja. Enn fremur eiga sæti í ráðinu tveir þingmenn, annar úr þingflokki sem skipar meiri hluta á Alþingi en hinn úr þingflokki minni hluta. Þá sitja í ráðinu forstjóri Landhelgisgæslunnar, ríkislögreglustjóri og fulltrúi Landsbjargar. Þjóðaröryggisráð hefur eftirlit með því að þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland sé framkvæmd í samræmi við ályktun Alþingis og skal vera samráðsvettvangur um þjóðaröryggismál. Ráðinu er enn fremur ætlað að meta ástand og horfur í öryggis- og varnarmálum og fjalla um önnur málefni sem varða þjóðaröryggi. Þá gera lögin ráð fyrir að þjóðaröryggisráð, í samvinnu við háskólasamfélagið, hugveitur og fjölmiðla, beiti sér fyrir opinni og lýðræðislegri umræðu um þjóðaröryggismál. </p> <p> Þjóðaröryggisráði ber að upplýsa Alþingi árlega um framkvæmd stefnunnar og utanríkismálanefnd þingsins um hver þau mál sem líkleg eru til að hafa áhrif á þjóðaröryggisstefnuna og framkvæmd hennar. Þá skal ráðið stuðla að endurskoðun stefnunnar eigi sjaldnar en á fimm ára fresti.</p> <p> <strong>Skipan þjóðaröryggisráðs:</strong></p> <p>Forsætisráðherra, formaður<br /> Utanríkisráðherra<br /> Dómsmálaráðherra<br /> Ráðuneytisstjórar forsætisráðuneytis, utanríkisráðuneytis, og dómsmálaráðuneytis<br /> Fulltrúi Slysavarnafélagsins Landsbjargar<br /> Ríkislögreglustjóri<br /> Forstjóri Landhelgisgæslu Íslands<br /> Tveir þingmenn og skal annar þingmaðurinn vera úr þingflokki sem skipar meiri hluta á þingi en hinn úr þingflokki minni hluta. <br /> <br /> Þjóðaröryggisráð getur kallað til fleiri ráðherra til setu í ráðinu varðandi einstök mál sem eru til umfjöllunar hjá ráðinu og tekur þá viðkomandi ráðuneytisstjóri einnig sæti í því. </p> <p>Ritari þjóðaröryggisráðs er Þórunn J. Hafstein,&nbsp;<a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p> <p>Sjá nánar:</p> <ul> <li> <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016098.html" target="_blank">Lög nr. 98/2016 um þjóðaröryggisráð</a></li> <li><a href="http://www.althingi.is/altext/145/s/1166.html" target="_blank">Þingsályktun 13. apríl 2016 um þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland</a></li> </ul>ForsætisráðuneytiðRáð og stjórnir
ÞjóðbúningaráðNefndarmenn: <br /> Formaður: Lilja Árnadóttir,<br /> Ingibjörg Helga Ágústsdóttir,<br /> Dóra Guðbjört Jónsdóttir,<br /> Sigrún Helgadóttir,<br /> Dagný GuðmundsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Þjóðhátíðargjöf Norðmanna -stjórn 2015-2019<br /> Eiríkur Þorláksson,<br /> Snjólaug Guðrún Ólafsdóttir,Varamaður: Dagný KristjánsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Þjóðleikhúsráð 2015-2019Nefndarmenn: <br /> Formaður: Eyþór Laxdal Arnalds,<br /> Varaformaður: Herdís Þórðardóttir,<br /> Ragnar Kjartansson,<br /> Birna Hafstein,<br /> Páll Baldvin Baldvinsson,Varamaður: Guðrún Inga Torfadóttir,Varamaður: Baldur Óskarsson,Varamaður: Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir,Varamaður: Snorri Freyr Hilmarsson,Varamaður: Sara Hlín Marti GuðmundsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Þjóðskjalasafn. Stjórnarnefnd 2014 - 2018Nefndarmenn: <br /> Formaður: Guðni Thorlacius Jóhannesson,<br /> Varaformaður: Guðmundur Jónsson,<br /> Jóhanna Gunnlaugsdóttir,<br /> Helga Jóna Eiríksdóttir,<br /> Svanhildur Bogadóttir,<br /> Gunnar Gíslason,Varamaður: Anna Agnarsdóttir,Varamaður: Kristjana Kristinsdóttir,Varamaður: Ómar Hlynur Kristmundsson,Varamaður: Gunnar Örn Hannesson,Varamaður: Jóna Símonía Bjarnadóttir,Varamaður: Ágúst SigurðssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Þróunarsamvinnunefnd<p>Samkvæmt þróunarsamvinnulögum skal starfa þróunarsamvinnunefnd. Lögin kveða á um að ráðið skuli sinna ráðgefandi hlutverki við stefnumarkandi ákvarðanatöku um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands til lengri tíma og fylgjast með framkvæmd hennar.&nbsp,Nefndin skal m.a. fjalla um stefnu um alþjóðlega þróunarsamvinnu og aðgerðaáætlun þar að lútandi, framlög til þróunarsamvinnu, val á samstarfslöndum, þátttöku Íslands í starfi alþjóðastofnana á sviði þróunarsamvinnu, sem og helstu skýrslur um árangur í þróunarsamvinnu.</p> <p>Ráðherra skipar fulltrúa í þróunarsamvinnunefnd og varamenn þeirra til fjögurra ára í senn með eftirfarandi hætti:</p> <ul> <li>Formaður nefndarinnar er skipaður án tilnefningar og skal hann vera sérfróður um þróunarmál og hafa reynslu á því sviði.&nbsp, </li> <li>&nbsp,Hver þingflokkur sem á sæti á Alþingi skal tilnefna einn fulltrúa.&nbsp, </li> <li>Fimm fulltrúar skulu skipaðir að höfðu samráði við íslensk borgarasamtök sem starfa að alþjóðlegri þróunarsamvinnu og mannúðaraðstoð.&nbsp, </li> <li>Tveir fulltrúar skulu skipaðir að höfðu samráði við samstarfsnefnd háskólastigsins.&nbsp, </li> <li>Tveir fulltrúar skulu skipaðir í samráði við aðila vinnumarkaðarins.&nbsp, </li> </ul> Nánari upplýsingar um nefndina má finna á <a href="http://www.iceida.is/um-thss/stjorn/" target="_blank">vef Alþjóðlegrar þróunarsamvinnu Íslands</a>"UtanríkisráðuneytiðFastanefndir
Tónlistarráð 2016-2019Nefndarmenn: <br /> Formaður: Árni Heimir Ingólfsson,<br /> Ragnhildur Gísladóttir,<br /> Samúel Jón Samúelsson,Varamaður: Arndís Björk Ásgeirsdóttir,Varamaður: Sigtryggur Baldursson,Varamaður: Sóley StefánsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Tónmenntasjóður kirkjunnar 2014-2017Varamaður: Sigurður Pálsson,Nefndarmenn: <br /> Formaður: Hörður Áskelsson,<br /> Hildigunnur Rúnarsdóttir,<br /> Kristín Steinsdóttir,Varamaður: Sigurður Hjörtur FlosasonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Ullarmatsnefnd<p>Skipuð af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skv. 6. gr. laga nr. 57/1990 um flokkun og mat á gærum og ull.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <ul> <li>Emma Eyþórsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar</li> <li>Jóhanna Erla Pálmadóttir, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands</li> <li>Sunna Jökulsdóttir, tilnefnd af ullarkaupendum, Ístex</li> </ul>:&nbsp;Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Umhverfissjóður sjókvíaeldis - stjórn 2014-2018<p>Umhverfissjóður sjókvíaeldis lýtur fjögurra manna stjórn sem sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skipar til fjögurra ára í senn skv. lögum nr. 71/2008. Einn stjórnarmaður skal skipaður samkvæmt tilnefningu Landssambands fiskeldisstöðva, einn samkvæmt tilnefningu Landssambands veiðifélaga og einn samkvæmt tilnefningu &nbsp;ráðherra sem fer með umhverfismál. Ráðherra skal skipa formann sjóðsins án tilnefningar og skal atkvæði hans ráða úrslitum ef atkvæði falla jafnt. Varamenn skal skipa með sama hætti. </p> <p>Stjórn Umhverfissjóðs sjókvíaeldis hefur yfirumsjón með starfsemi hans í samræmi við lög þessi og reglugerð setta samkvæmt þeim. Verkefni stjórnar eru að: a) skila ársreikningum og reglulegu yfirliti um starfsemi sjóðsins til ráðherra, b) taka ákvarðanir um forgangsröðun verkefna og greiðslur úr sjóðnum, c) taka ákvarðanir um ávöxtun eigin fjár, d) tryggja að upplýsingar og gögn sem unnin eru á vegum sjóðsins séu aðgengileg.</p> <p>Í stjórninni eiga sæti:</p> <p>Aðalmenn:&nbsp;</p> <ul> <li>Ásta Einarsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar</li> <li>Þorgils Torfi Jónsson, tilnefndur af Landssambandi veiðifélaga&nbsp;</li> <li>Sesselja Bjarnadóttir, tilnefnd af umhverfis- og auðlindaráðuneytinu&nbsp;</li> <li>Einar Kristinn Guðfinnsson, tilnefndur af Landssambandi fiskeldisstöðva</li> </ul> <p>Varamenn:&nbsp;</p> <ul> <li>Annas Jón Sigmundsson, skipaður varaformaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Jón Benediktsson, tilnefndur af Landssambandi veiðifélaga&nbsp;</li> <li>Hafsteinn Pálsson, tilnefndur af umhverfis- og auðlindaráðuneytinu&nbsp;</li> <li>Heiðdís Smáradóttir, tilnefnd af Landssambandi fiskeldisstöðva.</li> </ul><br />Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Undanþágunefnd frá atvinnuréttindum vélstjóra og skipstjórnarmanna<p>Nefndin er skipuð í samræmi við ákvæði 14. gr. laga um áhafnir fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa, <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2007030.html">nr. 30/2007</a>. Hlutverk og verkefni nefndarinnar má sjá í reglugerð <a href="http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/58b439f05a7f412f00256a07003476bc/46a6978229ebe13800257822005da890?OpenDocument">nr. 1004/2010</a> um undanþágur til skipstjórnar- og vélstjórnarstarfa.</p> <h3>Aðalmenn:</h3> <ul> <li>Lilja Jónasdóttir, hrl., formaður, tilnefnd af ráðherra,</li> <li>Guðfinnur G. Johnsen, tæknifræðingur, tilnefndur af Landssambandi íslenskra útvegsmanna,</li> <li>Friðrik Friðriksson, lögfræðingur, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi,</li> <li>Guðjón Ármann Einarsson, framkvæmdastjóri, tilnefndur af Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands,</li> <li>Guðmundur Þ. Ragnarsson, vélfræðingur, tilnefndur af Félagi vélstjóra og málmtæknimanna.</li> </ul> <h3>Varamenn:</h3> <ul> <li>Björn Freyr Björnsson, lögfræðingur, varaformaður, tilnefndur af ráðherra</li> <li>Ágúst Sigurðsson, tilnefndur af Landssambandi íslenskra útvegsmanna,</li> <li>Ingimundur Ingimundarson, útgerðarstjóri, tilnefndur af Landssambandi íslenskra útvegsmanna,</li> <li>Árni Bjarnson, formaður FFSÍ, tilnefndur af Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands,</li> <li>Halldór Arnar Guðmundsson, forstöðumaður, tilnefndur af Félagi vélstjóra og málmtæknimanna.</li> </ul> <p>Með nefndinni starfar Svava Kristinsdóttir á siglingasviði Samgöngustofu.</p> <p>Skipunartími frá og með 2. janúar 2014 til og með 31. desember 2016 eða til næstu þriggja ára.</p>"Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðFastanefndir
Undanþágunefnd framhaldsskóla 2013-2017: Ragnheiður Bóasdóttir,<br /> Ársæll Guðmundsson,<br /> Sigurður Ingi Andrésson,Varamaður: Þórir Ólafsson,Varamaður: Bryndís Sigurjónsdóttir,Varamaður: Aðalheiður Steingrímsdóttir,Nefndarmenn: <br /> Formaður: Kristrún Birgisdóttir,Varamaður: Steinn Jóhannsson,<br /> Lárus Hagalín BjarnasonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Undanþágunefnd grunnskóla 2013-2017<br /> Íris Reynisdóttir,<br /> Sólveig Bachmann Gunnarsdóttir,<br /> Guðmundur Björn Kristmundsson,Ritari: Erla Ósk Guðjónsdóttir,Varamaður: Rósa Ingvarsdóttir,Varamaður: Björn Þráinn Þórðarson,Varamaður: María Steingrímsdóttir,: Björk Óttarsdóttir,Nefndarmenn: <br /> Formaður: Erna Guðrún Árnadóttir,<br /> Varaformaður: Kristrún Birgisdóttir,: Ólafur Loftsson,Varamaður: Ingvar SigurgeirssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Undirbúningshópur vegna sólarhringsmeðferðar í öndunarvél á heimili sjúklinga<p>Í samræmi við samþykkt Alþingis á tillögu til þingsályktunar frá 2. júní 2016, skipar heilbrigðisráðherra undirbúningshóps vegna sólarhringsmeðferðar í öndunarvél á heimili sjúklinga. Hlutverk hópsins er að móta tillögur um skipulag heimaþjónustu, hvernig best sé að trygga möguleika til hvíldarinnlagna, samskiptatæki og þjálfun í notkun þeirra og hvernig best megi tryggja með samstarfssamningum eða öðrum hætti hnökralausa aðkomu allra þeirra sem koma að þjónustu við sjúklinga sem þurfa víðtæka öndunaraðstoð. Hópnum er einnig falið að skoða hvernig hægt verði að bjóða þeim sjúklingum sem þurfa og sjálfir velja langtímanotkun á öndunarvél sólarhringsmeðferð á heimili þeirra. Leitað verði úrræða til að bæta aðbúnað og tryggja fullnægjandi aðstoð við daglegt líf sjúklinga sem þurfa víðtæka öndunaraðstoð. Í því skyni verði hópnum falið að gera tillögur um þær aðgerðir sem grípa á til. Slíkum tillögum þarf einnig að fylgja kostnaðarmat og tímasett aðgerðaráætlun. </p> <h4>Undirbúningshópinn skipa</h4> <ul> <li>Bryndís Þorvaldsdóttir, fulltrúi heilbrigðisráðherra, formaður</li> <li>Ingi Valur Jóhannsson, fulltrúi félags- og húsnæðismálaráðherra</li> <li>Bryndís Stefanía Halldórsdóttir, fulltrúi Landspítala</li> <li>Gyða Hjartardóttir, fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Guðjón Sigurðsson, fulltrúi samtaka sjúklinga</li> </ul> <p>Skipaður af heilbrigðisráðherra frá 6. desember 2016. Gert er ráð fyrir að hópurinn skili tillögum sínum fyrir 1. febrúar 2017.</p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Úrskurðarnefnd fjarskipta- og póstmálaRáðherra skipar í úrskurðarnefnd fjarskipta- og póstmála, sbr. ákvæði 1. mgr. 13. gr. laga um Póst- og fjarskiptastofnun, nr. 69/2003, og reglugerð nr. 36/2009. Nefndin er skipuð til fjögurra ára. <h3>Í nefndinni eiga sæti:</h3> <ul> <li>Þórður Bogason, hæstaréttarlögmaður, sem jafnframt er formaður,&nbsp;</li> <li>Brynja Ingunn Hafsteinsdóttir, lögfræðingur</li> <li>Kirstín Þ. Flygenring, hagfræðingur.</li> </ul> <p><strong>Varamenn:</strong></p> <ul> <li>Ólafur Garðarsson, hæstaréttarlögmaður, varaformaður</li> <li>Hlynur Halldórsson, hæstaréttarlögmaður,</li> <li>Guðrún Johnsen, lektor.</li> </ul> <blockquote> <p><strong>Kærur til úrskurðarnefndar fjarskipta- og póstmála sendist til:</strong><br /> Þórður Bogason, hrl.&nbsp; (<a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>)<br /> Lögmenn Höfðabakka<br /> Höfðabakka 9, 6. hæð<br /> 110 Reykjavík</p> </blockquote> <p>Skipunartími er frá og með 15. ágúst 2014 til og með 14. ágúst 2018.</p> <ul> <li><a href="https://www.pfs.is/urlausnir/urskurdir/">Sjá nánar um úrskurðarnefnd og úrskurði hér á vef Póst- og fjarskiptastofnunar.</a></li> </ul>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Úrskurðarnefnd raforkumála 2015-2019<p>Skipuð skv. 30. gr. raforkulaga nr. 65/2003 til fjögurra ára í senn. Úrskurðarnefndinni er ætlað það hlutverk að úrskurða um kærur sem henni berast vegna stjórnvaldsákvarðana sem teknar eru af Orkustofnun á grundvelli raforkulaga nr. 65/2003 og varða gjaldskrá eða starfsemi flutningsfyrirtækisins eða dreifiveitna.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <p>Aðalmenn: </p> <ul> <li>Pétur Örn Sverrisson, skipaður formaður án tilnefningar </li> <li>Brynja Ingunn Hafsteinsdóttir, skipuð án tilnefningar </li> <li>Ragnar J. Jónsson, skipaður án tilnefningar</li> </ul> <p>Varamenn: </p> <ul> <li>Viðar Lúðvíksson, skipaður varaformaður án tilnefningar</li> <li>Kirstín Flygenring, skipuð án tilnefningar </li> <li>Harpa Theodórsdóttir, skipuð án tilnefningar</li> </ul><br />Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Úrskurðarnefnd sanngirnisbóta<p>Úrskurðarnefnd sannigirnisbóta er skipuð skv. 7. gr. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2010047.html">laga nr. 47/2010</a> um sanngirnisbætur fyrir misgjörðir á stofnunum og heimilum sem falla undir <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2007026.html">lög nr. 26/2007</a>. Nefndin skal taka afstöðu til krafna um sanngirnisbætur ljúki málum ekki á grundvelli 6. gr. laga nr. 47/2010. </p> <p>Úrskurðarnefnd sanngirnisbóta skipa eftirtaldir aðilar tilnefndir af ráðherra:</p> <ul> <li>Þorbjörg Inga Jónsdóttir, hrl., formaður,</li> <li>Andrés Magnússon, geðlæknir,</li> <li>Vigdís Erlendsdóttir, sálfræðingur.</li> </ul> <h4>Varamenn:</h4> <ul> <li>Sesselja Árnadóttir, lögfræðingur,</li> <li>Kjartan J. Kjartansson, geðlæknir,</li> <li>Gunnar Hrafn Birgisson, sálfræðingur. </li> </ul> <p>Nefndin var fyrst skipuð 23. maí 2011 til þriggja ára, en skipunartíminn hefur verið framlengdur til og með 1. september 2017. </p> <p>&nbsp,</p> <blockquote> <h4 style="text-align: center,">Póstfang úrskurðarnefndar sanngirnisbóta:</h4> <p style="text-align: center,">Lagaþing<br /> Túngötu 14<br /> 101 Reykjavík</p> <p style="text-align: center,">Netfang formanns: <span id="tmp_1473688760365_3"></span> <a href="mailto:[email protected]" class="netfang">[email protected] </a> </p> </blockquote> <p> <br /> <br /> </p>"DómsmálaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna<p>Skv. 2. mgr. 8. gr. laga nr. 13/1998, um Verðlagsstofu skiptaverðs og úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna, skipar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra níu menn í úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna. Af þeim skulu Farmanna- og fiskimannasamband Íslands, Sjómannasamband Íslands og Félag vélstjóra og málmtæknimanna tilnefna einn fulltrúa hvert og einn fulltrúa sameiginlega. Þá skal Landssamband íslenskra útvegsmanna tilnefna þrjá fulltrúa og Landssamband smábátaeigenda einn fulltrúa. Loks skipar ráðherra formann nefndarinnar án tilnefningar en að höfðu samráði við framangreind samtök sjómanna og útvegsmanna. Varamenn skulu skipaðir á sama hátt og aðalmenn.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <p>Þóra Hallgrímsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar</p> <p><strong>Tilnefndir af Sjómannasambandi Íslands:&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sævar Gunnarsson og til vara Hólmgeir Jónsson.&nbsp;</p> <p><strong>Tilnefndir af Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands: </strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>Árni Bjarnason og til vara Ægir Steinn Sveinþórsson. <br /> <br /> <strong>Tilnefndir af Félagi vélstjóra og málmtæknimanna: </strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>Guðmundur Þórður Ragnarsson og til vara Halldór Arnar Guðmundsson. </p> <p><strong>Tilnefndir af Landssambandi íslenskra útvegsmanna:</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kolbeinn Árnason, Pétur Hafsteinn Pálsson og Birkir H. Hjálmarsson </p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;og til vara Friðrik Friðriksson, Stefán Baldvin Friðriksson og Sveinn Hjörtur Hjartarson.&nbsp;&nbsp;</p> <p><strong>Tilnefndir af landssambandi smábátaeigenda: </strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>Örn Pálsson og til vara Halldór Árnason. <br /> <br /> <strong>Tilnefndir sameiginlega af Sjómannasambandi Íslands, Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands og Félagi vélstjóra og málmtæknimanna: </strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Guðjón Ármann Einarsson og til vara Hólmgeir Jónsson.</p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Úrskurðarnefnd um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir<p>Úrskurðarnefndin er skipuð skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1975025.html#G28">28. gr. laga um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir, nr. 25/1975</a>, með síðari breytingum.</p> <p><a href="/default.aspx?pageid=53ec9671-8be1-11e6-80c8-005056bc217f">Nánar um nefndina</a></p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Arnar Hauksson, læknir, formaður</li> <li>Þuríður Árnadóttir, lögfræðingur</li> <li>Guðrún Ögmundsdóttir, félagsráðgjafi</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Konráð Lúðvíksson, læknir</li> <li>Þórir Hallgrímsson, lögfræðingur</li> <li>Björk Vilhelmsdóttir, félagsráðgjafi</li> </ul> <p><em>Nefndin er skipuð frá 19. desember 2017 til 18. desember 2021.</em></p>VelferðarráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Úrskurðarnefnd um leiðréttingu verðtryggðra fasteignaveðlána<span></span> <p><span>Heimilt er að kæra ákvörðun um fjárhæð leiðréttingar skv. 9. gr., framkvæmd leiðréttingar skv. 11. gr. og endurupptöku skv. 13. gr. til úrskurðarnefndar sem ráðherra skipar. Nefndin starfar á grundvelli <a href="http://www.althingi.is/lagas/146a/2014035.html">14. greinar laga um leiðréttingu fasteignaveðlána</a>.</span></p> <p><span>&nbsp;,</span><span>Í úrskurðarnefndinni sitja þrír menn og skulu þeir tilnefndir af Hæstarétti. Tveir nefndarmanna skulu fullnægja skilyrðum laga til að gegna embætti héraðsdómara og skal annar þeirra vera formaður nefndarinnar. Þriðji nefndarmaðurinn skal hafa reynslu og þekkingu á lánveitingum til húsnæðiskaupa.</span></p> <p><strong><span>Í nefndinni sitja (skipuð 2014-2017):</span></strong></p> <ul> <li><span>Eva Dís Pálmadóttir, tilnefnd af Hæstarétti Íslands</span></li> <li><span>Ingi Tryggvason, tilnefndur af Hæstarétti Íslands</span></li> <li><span>Kristján Jónasson, tilnefndur af Hæstarétti Íslands</span></li> </ul>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Úrskurðarnefnd um ólögmætan sjávarafla 2017-2019<p>Skv. 6. gr. laga nr. 37/1992 um sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla skipar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra þriggja manna nefnd til að úrskurða álagningu gjalds skv. 1. gr. og jafnmarga menn til vara. Skipunartími er til þriggja ára í senn.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <p>Aðalmenn: &nbsp;</p> <ul> <li>Arnór Halldórrson, skipaður formaður án tilnefningar</li> <li>Ragnheiður Elfa Þorsteinsdóttir, skipuð án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Jónas Rúnar Viðarsson, skipaður án tilnefningar</li> </ul> <p>Varamenn: &nbsp;</p> <ul> <li></li> <li>Björn Jóhannesson, skipaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Magnea Guðrún Karlsdóttir, skipuð án tilnefningar.</li> </ul><br />Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Úrskurðarnefnd um upplýsingamál<p>Samkvæmt 21. gr. <a href="http://www.althingi.is/altext/141/s/0868.html" target="_blank">upplýsingalaga nr. 140/2012</a> skipar forsætisráðherra skipar þrjá menn í úrskurðarnefnd um upplýsingamál til fjögurra ára í senn og jafnmarga til vara. Tveir nefndarmenn og varamenn þeirra skulu uppfylla starfsgengisskilyrði héraðsdómara. Skal annar þeirra vera formaður nefndarinnar en hinn varaformaður. Nefndarmenn mega ekki vera fastráðnir starfsmenn í Stjórnarráði Íslands. </p> <p>Skipan úrskurðarnefndar</p> <ul> <li>Hafsteinn Þór Hauksson, formaður</li> <li>Friðgeir Björnsson, fv. dómstjóri</li> <li>Sigurveig Jónsdóttir, blaðamaður</li> </ul> <p>Varamenn</p> <ul> <li>Þorgeir Ingi Njálsson, varaformaður</li> <li>Símon Sigvaldason, héraðsdómari</li> <li>Erna Indriðadóttir, fv. fréttamaður</li> </ul> <p> </p> <p> <a href="http://www.unu.is/" target="_blank">Vefur nefndarinnar</a></p> <p>Vefur nefndarinnar verður fluttur á þennan vef fyrir árslok 2017 og úrskurðir nefndarinnar birtir hér.&nbsp;</p>ForsætisráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Úrskurðarnefnd um Viðlagatryggingu Íslands, skv. 19. gr. laga nr. 55/1992<span></span> <p>Ráðherra skipar fjögurra manna úrskurðarnefnd sem úrskurðar um ágreining um ákvarðanir stjórnar Viðlagatryggingar Íslands. Nefndin starfar samkvæmt 19. grein laga um Viðlagatryggingu Íslands.<br /> <strong>Grundvöllur:</strong>&nbsp;,Skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1992055.html">19. gr. laga um Viðlagatryggingu Íslands</a>.</p> <p>Fjórir skulu eiga sæti í nefndinni. Einn skal skipaður samkvæmt tilnefningu Hæstaréttar og skal hann vera formaður. Annar skal skipaður eftir tilnefningu Veðurstofu Íslands, hinn þriðji af Háskóla Íslands og hinn fjórði án tilnefningar. Varamenn skulu skipaðir á sama hátt. Nefndinni er heimilt að leita aðstoðar sérfræðinga ef ástæða þykir.</p> <p><strong>Í nefndinni sitja (Skipunartími ótímabundinn):</strong></p> <ul> <li>Eiríkur Jónsson, formaður, tilnefndur af Hæastarétti Íslands</li> <li>Jón Sigfús Sigurjónsson, án tilnefningar</li> <li>Magnús Jónsson, tilnefndur af Veðurstofu Íslands</li> <li>Stefán Már Stefánsson, tilnefndur af Háskóla Íslands</li> </ul> <p><strong>Til vara:</strong></p> <ul> <li>Allan Vagn Magnússon, tilnenfndur af Hæstarétti Íslands</li> <li>Ása Ólafsdóttir, tilnefnd af Háskóla Íslands</li> <li>Trausti Jónsson, tilnefndur af Veðurstofu Íslands</li> <li>Þóra Margrét Hjaltested, án tilnefningar</li> </ul> <p><strong>Kærur til úrskurðarnefndarinnar skulu berast</strong>:</p> <p>Úrskurðarnefnd um Viðlagatryggingu Íslands<br /> Pósthólf 245<br /> 121 Reykjavík</p> <p>Óskað er að rafrænt afrit kæru sé sent á netfangið [email protected]</p> "Fjármála- og efnahagsráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála<p>Skipuð 4. janúar 2016</p> <p>Nefndin er skipuð skv. 2. gr. laga <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2011130.html">nr. 130/2011</a> um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála. Hlutverk nefndarinnar er að úrskurða í kærumálum vegna stjórnvaldsákvarðana og ágreiningsmálum vegna annarra úrlausnaratriða á sviði umhverfis- og auðlindamála eftir því sem mælt er fyrir um í lögum á þessu sviði. Úrskurðarnefndin er sjálfstæð í störfum sínum.</p> <p>Í nefndinni skulu sitja níu fulltrúar og sjö til vara. Einn nefndarmanna, sem skal vera formaður hennar og forstöðumaður og hafa starfið að aðalstarfi, er skipaður til fimm ára að undangenginni auglýsingu í samræmi við lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Hann skal uppfylla starfsgengisskilyrði héraðsdómara. Einn nefndarmanna skal vera staðgengill forstöðumanns og varaformaður nefndarinna og skal uppfylla sömu hæfisskilyrði og formaður, hafa starfið að aðalstarfi og skipaður til fimm ára að undangenginni auglýsingu í samræmi við lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.</p> <p>Aðrir nefndarmenn eru skipaðir til fjögurra ára í senn og skulu þeir tilnefndir af Hæstarétti. Þeir skulu allir hafa háskólapróf. Einn skal hafa sérþekkingu á sviði skipulagsmála, einn á sviði byggingarmála, einn á sviði umhverfismála, einn á sviði jarðvísinda, orkumála og jarðrænna auðlinda og einn á sviði vistfræði og lífríkis þurrlendis, ferskvatns og sjávar. Tveir skulu hafa embættispróf í lögfræði eða annað háskólapróf sem verður metið jafngilt. Varamenn skulu tilnefndir á sama hátt og uppfylla sömu hæfisskilyrði og aðalmenn.</p> <p>Skrifstofa nefndarinnar er til húsa að Skuggasundi 3, 101 Reykjavík</p> <p>Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu nefndarinnar <a href="http://www.uua.is">www.uua.is</a></p> <p> <br /> </p> <p>Nanna Magnadóttir, formaður og forstöðumaður <br />Ómar Stefánsson, nefndarmaður og varaformaður</p> <p> <strong>Samkvæmt tilnefningu Hæstaréttar íslands</strong> <strong> <br /> </strong>Ásgeir Magnússon <br />Hólmfríður Grímsdóttir, til vara</p> <p>Þorsteinn Þorsteinsson <br />Sigurður Erlingsson, til vara</p> <p>Hildigunnur Haraldsdóttir <br />Hörður Harðarson, til vara</p> <p>Geir Oddsson <br /> Helga Jóhanna Bjarnadóttir, til vara</p> <p>Kristín Svavarsdóttir <br />Jón Ólafsson, til vara</p> <p>Þorsteinn Sæmundsson <br />Freysteinn Sigmundsson, til vara</p> <p>Aðalheiður Jóhannsdóttir <br />Kristín Benediktsdóttir, til vara.</p>"Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðFastanefndir
Úrskurðarnefnd velferðarmála<p>Með lögum um <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2015085.html"> úrskurðarnefnd velferðarmála nr. 85/2015 </a> voru eftirtaldar sex úrskurðar- og kærunefndir sameinaðar: kærunefnd barnaverndarmála, kærunefnd greiðsluaðlögunarmála, úrskurðarnefnd almannatrygginga, úrskurðarnefnd atvinnuleysistrygginga og vinnumarkaðsaðgerða, úrskurðarnefnd félagsþjónustu og húsnæðismála og úrskurðarnefnd fæðingar- og foreldraorlofsmála.</p> <p>Úrskurðarnefnd velferðarmála skal skipuð tólf nefndarmönnum. Ráðherra skipar formann úrskurðarnefndarinnar og þrjá nefndarmenn í fullt starf til fimm ára. Þá skipar ráðherra átta aðra nefndarmenn og jafnmarga til vara til fjögurra ára í senn.</p> <p>Úrskurðarnefndin skal starfa í fjórum þriggja manna deildum og ákveður formaður hvernig nefndin er skipuð í hverju máli. Formaður eða nefndarmaður sem skipaður er í fullt starf stýrir störfum nefndarinnar við umfjöllun máls. Um hlutverk nefndarinnar og starfshætti er að öðru leyti vísað til laga um úrskurðarnefnd velferðarmála nr. 85/2015.</p> <ul> <li><a href="https://www.urvel.is">Vefur úrskurðarnefndar velferðarmála</a></li> </ul> <h4>Nefndina skipa</h4> <h4>Skipaðir í fullt starf til fimm ára</h4> <ul> <li>Guðrún Agnes Þorsteinsdóttir, formaður</li> <li>Kári Gunndórsson</li> <li>Lára Áslaug Sverrisdóttir</li> <li>Rakel Þorsteinsdóttir</li> </ul> <h4>Aðrir nefndarmenn</h4> <ul> <li>Agnar Bragi Bragason</li> <li>Arnar Kristinsson</li> <li>Eggert Óskarsson</li> <li>Eva Dís Pálmadóttir</li> <li>Guðfinna Eydal</li> <li>Jón Baldursson</li> <li>Sigríður Ingvarsdóttir</li> <li>Þórhildur Líndal</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Arnar Kormákur Friðriksson</li> <li>Ásgerður Ragnarsdóttir</li> <li>Ásmundur Helgason</li> <li>Björn Jóhannesson</li> <li>Hrafndís Tekla Pétursdóttir</li> <li>Margrét Gunnlaugsdóttir</li> <li>Sigurður Thorlacius</li> <li>Sóley Ragnarsdóttir</li> </ul> <p>Skipuð af félags- og húsnæðismálaráðherra frá 24. febrúar 2016 til 23. febrúar 2020</p>VelferðarráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Útflutningssjóður íslenskrar tónlistar 2016-2017Mennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Úthlutunarnefnd launasjóðs hönnuða 2017<br /> Kristján Örn Kjartansson,<br /> Júlía Petra Andersen,<br /> Atli Hilmarsson,Varamaður: Ólöf Erla Bjarnadóttir,Varamaður: Erling Jóhannesson,Varamaður: Katrín María KáradóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Úthlutunarnefnd launasjóðs myndlistarmanna 2017<br /> Pétur Örn Friðriksson,<br /> Þórunn Maggý Kristjánsdóttir,<br /> Hulda Stefánsdóttir,Varamaður: Valgerður Hauksdóttir,Varamaður: Æsa Sigurjónsdóttir,Varamaður: Jón Sverrir ProppéMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Úthlutunarnefnd launasjóðs rithöfunda 2017<br /> Ásdís Guðrún Sigmundsdóttir,<br /> Kjartan Már Ómarsson,<br /> Ragnhildur Richter,Varamaður: Guðrún Steinþórsdóttir,Varamaður: Inga Ósk Ásgeirsdóttir,Varamaður: Þórður HelgasonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Úthlutunarnefnd launasjóðs sviðslistafólks 2017<br /> Sigrún Lilja Guðbjartsdóttir,<br /> Erling Jóhannesson,<br /> Katrín Ágústa Johnson,Varamaður: Ása Richardsdóttir,Varamaður: Jórunn Th SigurðardóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Úthlutunarnefnd launasjóðs tónlistarflytenda 2017<br /> Guðlaug Dröfn Ólafsdóttir,<br /> Einar Steinþór Jónsson,<br /> Guðrún Sigríður Birgisdóttir,Varamaður: Freyja Gunnlaugsdóttir,Varamaður: Edda Borg Ólafsdóttir,Varamaður: Nína Margrét GrímsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Úthlutunarnefnd launasjóðs tónskálda 2017<br /> Hafdís Bjarnadóttir,<br /> Elísabet Indra Ragnarsdóttir,<br /> Bragi Valdimar Skúlason,Varamaður: Þorkell Atlason,Varamaður: Lárus Halldór Grímsson,Varamaður: Védís Hervör ÁrnadóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Úthlutunarnefnd styrkja Snorra Sturlusonar 2016-2019 - Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðumNefndarmenn: <br /> Formaður: Úlfar Bragason,<br /> Pétur Gunnarsson,<br /> Ásdís Egilsdóttir,Varamaður: Ásta Svavarsdóttir,Varamaður: Vilborg Davíðsdóttir,Varamaður: Ármann JakobssonMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Úttektarmenn samkvæmt ábúðarlögum 2016-2020<p>Úttektarmenn eru skipaðir af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skv. 39. gr. ábúðarlaga nr. 80/2004 til fjögurra ára í senn til að framkvæma úttektir á jörðum og mat á eignum og endurbótum fráfarandi ábúenda við ábúðarlok. Skipa skal annan úttektarmanninn skv. tilnefningu Bændasamtaka Íslands og hinn án tilnefningar.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ásdís Helga Bjarnadóttir, skipuð án tilnefningar<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Varamaður: Steinþór Tryggvason, skipaður án tilnefningar<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Guðmundur Lárusson, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Varamaður: Anna Margrét Jónsdóttir, tilnefnd af &nbsp;Bændasamtökum Íslands.</p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Úttektarnefnd um opinbert eftirlit með framleiðslu matvæla<p>Skipuð skv. 6. tl. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 882/2004 um opinbert eftirlit til að staðfesta að lög um fóður og matvæli og reglur um heilbrigði og velferð dýra séu virt, sem innleidd var með reglugerð nr. 106/2010, skulu lögbær yfirvöld annast innri úttektir til að tryggja að markmiðum þeirrar reglugerðar sé náð. Þá skal úttektarkerfið taka mið af ákvörðun framkvæmdastjórnar EB nr. 2006/677/EC um viðmiðanir við úttektir skv. reglugerð (EB) nr. 882/2004, sem innleidd var með reglugerð nr. 131/2010. </p> <p>Úttektarnefndin er skipuð til þriggja ára og skal vera úttektarstjórn til stuðnings og ráðgjafar um innri úttektir.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <p>Aðalmenn:&nbsp;</p> <ul> <li>Eggert Ólafsson, skipaður formaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Erna Bjarnadóttir, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands&nbsp;</li> <li>Stella Hrönn Jóhannsdóttir, tilnefnd af Neytendasamtökunum&nbsp;</li> <li>Ingvi Þór Georgsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins&nbsp;</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Baldur Arnar Sigmundsson, skipaður varaformaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Sigurður Eyþórsson, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands&nbsp;</li> <li>Hákon Jóhannesson, tilnefndur af Neytendasamtökunum&nbsp;</li> <li>Ragnheiður Héðinsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins.</li> </ul><br />Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Úttektarstjórn um opinbert eftirlit með framleiðslu matvæla<p>Skipuð skv. lögum um matvæli nr. 93/1995. Úttektarstjórn innri úttekta á opinberu eftirliti ber ábyrgð á úttektarkerfinu og virkni þess. Stjórnina skipa skrifstofustjóri matvæla og landbúnaðarskrifstofu í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, sem er formaður, forstjóri Matvælastofnunar og forstjóri Matís ohf. </p> <p>Sérstök úttektarnefnd sem skipuð er skv. 6. tl. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 882/2004 um opinbert eftirlit til að staðfesta að lög um fóður og matvæli og reglur um heilbrigði og velferð dýra séu virt, er úttektarstjórninni til stuðnings og ráðgjafar um innri úttektir.</p> <p>Í úttektarstjórninni eiga sæti: </p> <ul> <li>Ólafur Friðriksson, skrifstofustjóri, skipaður formaður</li> <li>Jón Gíslason, forstjóri Matvælastofnunar</li> <li>Sveinn Margeirsson, forstjóri Matís ohf.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Vatnaráð<p>Skipað 9. júní 2016.<br> Vatnaráð er skipað skv. 5. gr. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2011036.html">laga nr. 36/2011 um stjórn vatnamála</a> til fimm ára í senn. Í ráðinu skulu sitja fimm fulltrúar, umhverfisráðherra skipar einn fulltrúa án tilnefningar og skal hann vera formaður ráðsins, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skipar einn, iðnaðarráðherra einn og Samband íslenskra sveitarfélaga tvo fulltrúa. Varamenn eru skipaðir á sama hátt.</p> <p>Hlutverk vatnaráðs er að vera ráðherra til ráðgjafar um stjórn vatnamála.</p> <p>Vatnaráð:</p> <p>- hefur umsjón með gerð tillögu að vatnaáætlun, aðgerðaráætlun og vöktunaráætlun,</p> <p>- gerir tillögu til ráðherra um staðfestingu vatnaáætlunar, aðgerðaráætlunar og vöktunaráætlunar og endurskoðun þeirra þegar við á, að fenginni tillögu Umhverfisstofnunar,</p> <p>- veitir umsögn við gerð reglugerða sem settar eru á grundvelli laganna,</p> <p>- fylgist með því hvernig markmiðum laga þessara er náð og metur m.a. þann kostnað sem af þeim hlýst fyrir ríki og sveitarfélög. Ráðið skilar reglulega skýrslu til ráðherra og Sambands íslenskra sveitarfélaga um þau efni og setur fram ábendingar um kostnaðinn eftir því sem þörf krefur.</p> <p>Umhverfisstofnun annast daglegan rekstur og umsýslu vatnaráðs og er ráðinu til ráðgjafar.</p> <p><b>Án tilnefningar<br> </b>Stefán Einarsson, formaður<br> Sigurbjörg Sæmundsdóttir, til vara</p> <p><b>Samkvæmt tilnefningu sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra<br> </b>Brynhildur Benediktsdóttir<br> Arnór Snæbjörnsson, til vara</p> <p><b>Samkvæmt tilnefningu iðnaðar- og viðskiptaráðherra<br> </b>Þórður Reynisson<br> Erla Sigríður Gestsdóttir, til vara</p> <p><b>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga<br> </b>Helga Hreinsdóttir<br> Þosteinn Narfason<br>Árný Sigurðardóttir, til vara<br>Lúðvík E. Gústafsson, til vara<br></p>"Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðFastanefndir
Veiðigjaldsnefnd 2012-2018<p>Helstu verkefni nefndarinnar eru að ákvarða sérstakt veiðigjald, sbr. 9. gr. laga um veiðigjöld nr. 74/2012, og gera tillögu til ráðherra um mögulega lækkun sérstaks veiðigjalds eða undanþágu frá greiðsluskyldu, sbr. 3. mgr. 9. gr. laganna. Nefndin skal m.a. eiga samstarf við sérfræðinga og fagaðila á sviði útgerðar og fiskvinnslu, auk þess að gæta lögskylds samráðs við þingmannanefnd skv. 5. gr. laga um veiðigjöld.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <p>Aðalmenn: &nbsp;</p> <ul> <li>Arndís Á. Steinþórsdóttir, hagfræðingur, skipuð formaður</li> <li>Daði Már Kristófersson, hagfræðingur</li> <li>Jóhann Sigurjónsson, viðskiptafræðingur</li> </ul> <p>Varamenn eru: &nbsp;</p> <ul> <li>Stefán Bjarni Gunnlaugsson, dósent</li> <li>Emil Thorarensen, fyrrverandi útgerðarstjóri</li> <li>Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir, lögfræðingur</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Velferðarvakt<p>Velferðarvaktinni er ætlað að fylgjast með félagslegum og fjárhagslegum afleiðingum efnahagshrunsins fyrir fjölskyldur og einstaklinga í landinu og gera tillögur um aðgerðir í þágu heimilanna. Velferðarvaktin skal huga að velferð og afkomu efnalítilla barnafjölskyldna, sérstaklega einstæðra foreldra og barna þeirra og afla upplýsinga um aðstæður þeirra sem búa við sára fátækt svo draga megi úr henni. Velferðarvaktin er ráðgefandi fyrir félags- og húsnæðismálaráðherra sem og stjórnvöld. Gert er ráð fyrir að vaktin afhendi ráðherra stöðuskýrslur með reglubundnum hætti sem fjalli eftir atvikum um afmörkuð viðfangsefni og leggi fram tillögur til úrbóta sem stjórnvöld taki afstöðu til hverju sinni. Velferðarvaktin skal fylgjast með framvindu tillagnanna.</p> <p>Velferðarvaktin hefur upplýsingarskyldu gagnvart stjórnvöldum jafnt sem almenningi og skal miðla upplýsingum til þeirra með markvissum hætti.</p> <h4>Velferðarvaktina skipa</h4> <ul> <li>Siv Friðleifsdóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Angelique Kelley, tiln. af Samtökum kvenna af erlendum uppruna</li> <li>Anna Rós Jóhannesdóttir, tiln. af Félagi fagfólks í fjölskyldumeðferð</li> <li>Árni Múli Jónasson, tiln. af Þroskahjálp, landssamtökum</li> <li>Ásgerður Jóna Flosadóttir, tiln. af Fjölskylduhjálp Íslands</li> <li>Ásta Sigrún Helgadóttir, tiln. af umboðsmanni skuldara</li> <li>Bergsteinn Jónsson, tiln. af Unicef á Íslandi</li> <li>Bergþór G. Böðvarsson, tiln. af Geðhjálp</li> <li>Bergþór Heimir Þórðarson, tiln. af PEP á Íslandi</li> <li>Bragi Skúlason, tiln. af Bandalagi háskólamanna</li> <li>Cynthia Lisa Jeans, tiln. af Félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands</li> <li>Eðvald Einar Stefánsson, tiln. af umboðsmanni barna</li> <li>Ellen Calmon, tiln. af Öryrkjabandalagi Íslands</li> <li>Erla Ósk Guðjónsdóttir, tiln. af Menntamálastofnun</li> <li>Eysteinn Eyjólfsson, tiln. af VIRK starfsendurhæfingarsjóði</li> <li>Garðar Hilmarsson, tiln. af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja</li> <li>Guðni Olgeirsson, tiln af mennta- og menningarmálaráðuneytinu</li> <li>Gústav Aron Gústavsson, tiln. af samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu</li> <li>Gyða Hjartardóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Halldór Gunnarsson, fulltrúi réttindagæslumanna, án tilnefningar</li> <li>Hrafnhildur Tómasdóttir, tiln. af Vinnumálastofnun</li> <li>Ingigerður Jenný Ingudóttir, tiln. af Heimili og skóla</li> <li>Kristín Þóra Harðardóttir, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Kristjana Gunnarsdóttir, tiln. af Reykjavíkurborg</li> <li>Margrét Júlía Rafnsdóttir, tiln. af Barnaheill</li> <li>Margrét Steinarsdóttir, tiln. af Mannréttindaskrifstofu Íslands</li> <li>Salbjörg Ágústa Bjarnadóttir, tiln. af Embætti landlæknis</li> <li><span>Sesselja Guðmundsdóttir, tiln. af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins</span></li> <li>Sigurður Jónsson, tiln. af Landssambandi eldri borgara</li> <li><span>Sigurrós Gunnarsdóttir, tiln. af Sjónarhóli - ráðgjafarmiðstöð ses</span></li> <li>Sigurrós Kristinsdóttir, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Sigþrúður Guðmundsdóttir, tiln. af Samtökum um kvennaathvarf</li> <li>Sólveig Hjaltadóttir, tiln. af Tryggingastofnun ríkisins</li> <li>Sunna Diðriksdóttir, tiln. af dómsmálaráðuneytinu</li> <li>Tryggvi Hallgrímsson, tiln. af Jafnréttisstofu</li> <li>Viðar Helgason, tiln. af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li>Vilborg Oddsdóttir, tiln af Hjálparstarfi kirkjunnar</li> <li>Vilhjálmur Bjarnason, tiln. af Hagsmunasamtökum heimilanna</li> <li>Þórður Árni Hjaltested, tiln. af Kennarasambandi Íslands</li> <li>Þórir Guðmundsson, tiln. af Rauða krossinum á Íslandi</li> </ul> <p>&nbsp;Með velferðarvaktinni starfar Lovísa Lilliendahl, verkefnastjóri í velferðarráðuneytinu.</p> <p>Velferðarvaktin er skipuð af félags- og húsnæðismálaráðherra 18. júní 2014.</p>VelferðarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Verðlagsnefnd búvara 2017-2018<p>Skv. ákvæðum 7. gr. búvörulaga nr. 99/1993 er Verðlagsnefnd búvara skipuð sex mönnum og ákveður afurðaverð til búvöruframleiðenda og verð búvara í heildsölu. Skipun frá 1. júlí ár hvert til eins árs í senn.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li>Kristrún M. Frostadóttir, skipuð formaður án tilnefningar </li> <li>Arnar Árnason, Hranastöðum, 601 Akureyri, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands</li> <li>Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson, Bakkakoti, 311 Borgarnesi, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands</li> <li>Rögnvaldur Ólafsson, Flugumýrarhvammi, 560 Varmahlíð, tilnefndur af Samtökum afurðastöðva í mjólkuriðnaði sf.</li> <li>Jóhanna Hreinsdóttir, Káraneskoti, 276 Mosfellsbæ, tilnefnd af Samtökum afurðastöðva í mjólkuriðnaði sf.</li> <li>Þórólfur Geir Matthíasson, Fannafold 136, 112 Reykjavík, tilnefndur af velferðarráðuneytinu</li> <li>Dóra Sif Tynes, Skólavörðustíg 22b, 101 Reykjavík, tilnefnd af velferðarráðuneytinu</li> </ul> <p>Varamenn:&nbsp;</p> <ul> <li>Oddný Steina Valsdóttir, Butru, 861 Hvolsvelli, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands&nbsp;</li> <li>Guðný Helga Björnsdóttir, Bessastöðum, 531 Hvammstanga, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands</li> <li>Sæmundur Jón Jónsson, Árbæ, 781 Höfn, tilnefndur af Samtökum afurðastöðva í mjólkuriðnaði sf.</li> <li>Kristófer Alex Guðmundsson, Bjarkavöllum 5A, 221 Hafnarfirði, tilnefndur af velferðarráðuneytinu</li> <li>Margrét Ágústsdóttir, Ástúni 6, 200 Kópavogi, tilnefnd af velferðarráðuneytinu</li> </ul> <p> Einnig hefur ráðherra tilnefnt Októ Einarsson sem fulltrúa minni vinnslufyrirtækja mjólkur sem áheyrnarfulltrúa í nefndina og skal hann hafa tillögurétt.</p> <p>Með nefndinni starfar Arnar Freyr Einarsson sérfræðingur í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu.</p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Verðlaunanefnd Gjafar Jóns Sigurðssonar<br /> Sturla Böðvarsson,<br /> Soffía Auður Birgisdóttir,<br /> Jónas Hallgrímsson,Varamaður: Brynhildur A Ragnarsdóttir,<br /> Sigmundur Ernir Rúnarsson,Varamaður: Una María ÓskarsdóttirMennta- og menningarmálaráðuneytiðFastanefndir
Verkefnishópur um fagháskóla<br /> Ársæll Guðmundsson,<br /> Ásdís Jónsdóttir,<br /> Björg Pétursdóttir,<br /> Ólafur Grétar Kristjánsson,<br /> David Erik Mollberg,<br /> Friðrika Þóra Harðardóttir,<br /> Jón Björgvin Stefánsson,<br /> Steinunn Ólína Hafliðadóttir,<br /> Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir,<br /> Steinunn Jóhanna Bergmann,<br /> Birna Ólafsdóttir,<br /> Halldór Þór GrönvoldMennta- og menningarmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Verkefnisstjórn aðgerðaáætlunar í loftslagsmálum<p>Skipuð 15. maí 2017.</p> <p>Hlutverk verkefnisstjórnarinnar er að leiða gerð aðgerðaáætlunar í loftslagsmálum. Vinna við aðgerðaáætlunina verður að miklu leyti unnin af sex faghópum sem í eru fulltrúar frá viðkomandi ráðuneytum sem ætlað er að hafa samráð við haghafa. Verkefnisstjórnin mun vinna náið með faghópum. Einnig er fyrirhugað að setja á fót samráðsvettvang, þar sem eiga sæti fulltrúar frá stjórnarandstöðuflokkum og haghöfum.</p> <p>Verkefnisstjórnin ber ábyrgð á gerð og efni aðgerðaáætlunarinnar ásamt því að hafa umsjón með verkefninu og samræma texta frá faghópum. Möguleikar á grænum sköttum og umbótum í stjórnsýslunni sem leiða til minnkunar á losun verða rýndir sérstaklega af verkefnisstjórninni. <br /> <br /> Aðgerðaáætlun skal lokið og hún kynnt fyrir árslok 2017.<br /> <br /> <strong>Án tilnefningar</strong><br /> Hugi Ólafsson, formaður,<br /> Þórunn Pétursdóttir.<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu forsætisráðuneytisins</strong><br /> Anna Sigríður Arnardóttir, <br /> Héðinn Unnsteinsson<br /> <strong><br /> Samkvæmt tilnefningu fjármála- og efnahagsráðuneytisins</strong><br /> Sigurður Guðmundsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis</strong><br /> Erla Sigríður Gestsdóttir</p>Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Verkefnisstjórn rammaáætlunar<p>Skipuð 5. apríl 2017<br> Verkefnastjórn starfar samkvæmt lögum nr. 48/2011 um verndar- og orkunýtingaráætlun og hefur það hlutverk að vera ráðherra til ráðgjafar við undirbúning að gerð tillagna fyrir verndar- og orkunýtingaráætlun, sbr. 8.-11. gr. laganna.<br> <br> Tillögum um flokkun virkjunarhugmynda og afmörkun landsvæða skal skilað til ráðherra innan fjögurra ára frá skipun verkefnisstjórnar. </p> <p><b>Skipuð án tilnefningar:</b><br>Guðrún Pétursdóttir, framkvæmdastjóri Stofnunar Sæmundar fróða, formaður,<br>Magnús Guðmundsson, forstjóri Landmælinga Íslands, varamaður formanns.</p><p>Þóra Ellen Þórhallsdóttir, prófessor, aðalfulltúi,<br>Jórunn Harðardóttir, framkvæmdastjóri úrvinnslu- og rannsóknarsviðs VÍ, til vara.<br> <br> <b>Tilnefnd af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti:</b><br>Guðrún A. Sævarsdóttir, forseti tækni- og verkfræðideildar HR, aðalfulltrúi,<br>Ágúst Sigurðsson, sveitarstjóri Rangárþings ytra, til vara.</p><p>Helgi Jóhannesson, hæstaréttarlögmaður, aðalfulltrúi,<br>Laufey Jóhannesdóttir, fv. sveitarstjóri Hvalfjarðarsveitar, til vara.<br> <br> <b>Tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðuneyti:</b><br>Þórgnýr Dýrfjörð, frkvstj. Akueyrarstofu, aðalfulltrúi,<br>Ragnheiður H. Þórarinsdóttir, sérfræðingur í mennta- og menningarmálaráðuneyti, til vara.<br> <br> <b>Tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga:</b><br>Elín R. Líndal, sveitarstjórnarfulltrúi í Húnaþingi vestra, aðalfulltrúi,<br>Guðjón Bragason, sviðsstjóri sjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, til vara.<br> <br> Starfsmaður verkefnisstjórnarinnar er Herdís Helga Schopka, sérfræðingur í umhverfis- og auðlindaráðuneyti.</p>Umhverfis- og auðlindaráðuneytiðRáð og stjórnir
Verkefnisstjórn um ferðamálaáætlun 2020-2025<p>Hlutverk verkefnisstjórnar er að endurskoða áætlun stjórnvalda í ferðamálum þar sem mörkuð er stefna og markmið fyrir ferðaþjónustuna til næstu fimm ára. Gildandi áætlun stjórnvalda byggir á Vegvísi í ferðaþjónustu frá október 2015 sem og fjármálaáætlun 2018-2022, þar sem sett er fram framtíðarsýn og lykiláherslur stjórnvalda, bæði varðandi stjórnun ferðamála sem og rannsóknir, nýsköpun og þróun. Með endurskoðun á fyrri áætlunum og nýrri áætlun í ferðamálum er gert ráð fyrir framlagningu nýrrar ferðamálaáætlunar á Alþingi haustið 2019.</p> <p>Í verkefnisstjórninni eiga sæti: </p> <ul> <li>Steinunn Valdís Óskarsdóttir, verkefnisstjóri </li> <li>Arnheiður Ingjaldsdóttir, tilnefnd af samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu</li> <li>Halla Björg Þórhallsdóttir, tilnefnd af dómsmálaráðuneytinu</li> <li>Jón Geir Pétursson, tilnefndur af umhverfis- og auðlindaráðuneytinu</li> <li>Jón Gunnar Vilhelmsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li>Sigrún Ólafsdóttir, tilnefnd af forsætisráðuneytinu.</li> </ul>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Verkefnisstjórn um heimild fyrir skiptri búsetu barna<p>Innanríkisráðherra hefur skipað verkefnisstjórn til að greina ítarlega hvaða laga- og reglugerðabreytingar eru nauðsynlegar svo hægt sé að lögfesta ákvæði í barnalög um skipta búsetu barns. </p> <p>Forsaga málsins er sú að 1. september sl. kom út skýrsla innanríkisráðherra um jafnt búsetuform barna sem búa á tveimur heimilum. Skýrslan var unnin í kjölfar ályktunar Alþingis um að fela innanríkisráðherra í samstarfi við félags- og húsnæðismálaráðherra að skipa fimm manna starfshóp sem kannaði með hvaða leiðum megi jafna stöðu foreldra sem fara sameiginlega með forsjá barna sinna með tilliti til réttinda, skyldna og skráningar sem fylgir lögheimili barns. <a href="http://www.althingi.is/altext/pdf/145/s/0170.pdf" target="_blank">Skýrslan</a> var kynnt á opnum fundi á liðnu hausti.</p> <p><strong>Verkefnisstjórnin er þannig skipuð</strong>:</p> <ul> <li>Lilja Borg Viðarsdóttir, sérfræðingur, tilnefnd af innanríkisráðuneyti og leiðir hún einnig verkefnisstjórnina.</li> <li>María Rut Kristinsdóttir, sérfræðingur, tilnefnd af innanríkisráðuneyti.</li> <li>Guðríður Bolladóttir, sérfræðingur, tilnefnd af velferðarráðuneyti.</li> <li>Steinar Örn Steinarsson, sérfræðingur, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneyti.</li> <li>Indriði Björn Ármannsson, lögfræðingur hjá Þjóðskrá Íslands, tilnefndur af Þjóðskrá.</li> <li>Þorsteinn Gunnarsson, lögfræðingur, tilnefndur af innanríkisráðuneyti.</li> </ul> <p>Þeir sem koma vilja á framfæri ábendingum til verkefnisstjórnarinnar geta sent ráðuneytinu erindi á netfangið <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p> <p>- Sjá<a href="https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2016/03/10/Verkefnisstjorn-skipud-til-ad-undirbua-heimild-fyrir-skiptri-busetu-barna/">nánar um hlutverk verkefnisstjórnarinnar</a></p> "DómsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Verkefnisstjórn um kortlagningu hafsbotnsins umhverfis Ísland<p>Skipuð af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra til að vinna að kortlagningu hafsbotnsins umhverfis Ísland. Verkefnið felur í sér kortlagningu hafsbotnsins innan allrar íslensku efnahagslögsögunnar. Íslenska efnahagslögsagan er um 754.000 km² eða rúmlega sjöfalt stærri en sem nemur flatarmáli landsins. Hafsvæðið innan efnahagslögsögunnar, þar sem dýpi er meira en 100 metrar, er alls um 713.000 km². Um 88.000 km² hafa verið kortlagðir með fjölgeisladýptarmælingum. Þannig er einungis búið að kortleggja með fjölgeisladýptarmælingum 12% hafsbotnsins innan efnahagslögsögunnar. <br /> <br /> Verkefnisstjórninni er ætlað að annast framkvæmd verkefnisins og hefur m.a. það hlutverk:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;að vera þeim er vinna að verkefninu til ráðgjafar og samræma starf þeirra,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;að hafa eftirlit með fjárhagslegum þáttum verkefnisins,